Мапа порталу

Права споживача

З метою удосконалення інформації у сфері захисту прав споживачів та враховуючи рекомендації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
розміщується для висвітлення актуальних питань у сфері захисту прав споживачів наступна інформація:
 - законодавство у сфері захисту прав споживачів, зокрема Закон України «Про захист прав споживачів» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/1023-12 ),

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 №217-р «Про схвалення концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/217-2017-р ),

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №983-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/983-2017-р ),

- постанову Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №833 «Про затвердження порядку провадження  торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-п ),

- постанову Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 №667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-п);

 - зразки скарг про порушення законодавства про захист прав споживачів, за зразком, згідно додатку 1;

- пам’ятки для споживачів в ситуаціях, у яких права споживачів порушуються найчастіше, згідно додатку 2;

- аналіз звернень споживачів структурними підрозділами з питань захисту прав споживачів при виконавчих органах місцевих рад. 


ОНОВЛЕНО 17.04.2018

 

image

image

image image

image

 


ОНОВЛЕНО 05.04.2018

 

 

У Миколаївській області регіональним органом у сфері стандартизації, метрології та сертифікації являється державне підприємство «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (директор Романенко І.М.), яке належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
У 2015 році підприємство відзначить своє 95-річчя. Такий багаторічний досвід роботи у цій сфері дозволяє фахівцям підприємства надавати послуги на високому рівні, тим самим сприяючи підвищенню якості товарів і послуг українських товаровиробників.
Сьогодні ДП «Миколаївстандартметрологія» є потужним регіональним спеціалізованим центром із надання послуг у сфері стандартизації, метрології, сертифікації (підтвердження відповідності), сертифікації систем управління.

Перейти до сайту за посиланням: http://ncsms.com.ua.


ОНОВЛЕНО 22.12.2017

 

 

Сьогодні дуже гостро постала проблема відсутності державного механізму захисту прав споживачів в умовах подовження мораторію на проведення перевірок підприємств, закладів, організацій, фізичних осіб – підприємців.

Обмеження на перевірки було введено Постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 407 «Питання введення обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами». Мораторій діяв до 31.12.2014, однак, Законом України № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 дія мораторію на проведення перевірок контролюючими органами подовжено до 30.06.2015.

Але, органи місцевого самоврядування, відповідно до ст.28 Закону України «Про захист прав споживачів», створивши при їх виконавчих органах структурні підрозділи з питань захисту прав споживачів, мають право:

1) розглядати звернення споживачів, консультувати їх з питань захисту прав споживачів;

2) аналізувати договори, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) із споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів;

3) у разі виявлення продукції неналежної якості, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища терміново повідомляти про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, інші органи, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції;

4) у разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується необхідною, доступною, достовірною, своєчасною інформацією та відповідними документами, або продукції з простроченим строком придатності - тимчасово зупиняти реалізацію продукції до пред'явлення інформації, супровідних документів або припиняти її реалізацію;

5) готувати подання до органу, який видав дозвіл на провадження відповідного виду діяльності, для вирішення питання про тимчасове зупинення його дії чи про дострокове анулювання у разі систематичного порушення прав споживачів;

6) подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів.


ОНОВЛЕНО 17.04.2015

Договір № __-2018-__/__

про надання послуг

«Оренда серверних ресурсів»

 

м. Миколаїв

 

                                                                             «_____» ____________ 2018 р.

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради іменований надалі «Замовник», в особі заступника міського голови Диндаренко Сергія Івановича, що діє на підставі розпорядження міського голови № 72р від 06.04.2018, з однієї сторони,та Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТЕ МЕДІАМ», іменований надалі «Виконавець», в особі директора комерційного Шуппа Романа Григоровича, що діє на підставі довіреності від 6 лютого 2018 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль І.М., зареєстровано в реєстрі №606, з іншої сторони, далі - «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали даний договір про наступне:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.       У порядку та на умовах визначених цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику послугу оренди серверних ресурсів, (48820000-2 Сервери), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Виконавцю вартість Послуг.

1.2.       Виконавець зобов'язаний за завданням Замовника надати останньому визначені цим Договором послуги в строк не пізніше 5 робочих днів з дня підписання даного договору, а саме:

1.2.1.  Виділити та налаштувати дата-центр із зазначеними характеристиками: процесором vCPU, кількістю віртуальних ядер - 4, оперативною пам’яттю vRAM розміром 16 Гб та дисковим простором vHDD 200Гб.

1.2.2. Надати в оренду віртуальну мережу vNet для забезпечення доступу користувачів до серверу;

1.3.       Надання Послуг здійснюються відповідно до Кошторису (Додаток №1), Календарного плану (Додаток №2), Протоколу погодження договірної ціни (Додаток №3), Технічних вимог (Додаток №4), Перелік уповноважених осіб Замовника (Додаток № 5), Угоди про рівень обслуговування (Додаток № 6), Правил та умов використання програмного забезпечення Microsoft (Додаток № 7), які є невід’ємними частинами Договору. 

 

2.      ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1.       Валютою платежу за даним Договором є національна валюта України – гривня.

2.2.       Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором, складає 13 920,00 грн.(тринадцять тисяч дев'ятьсот двадцять) грн. 00 коп., у тому числі ПДВ 20% - 2 320,00 грн. (дві тисячі триста двадцять) грн. 00 коп.

2.3.       Оплата Послуг здійснюється відповідно до умов Договору, у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок Виконавця, на протязі 5 (п’яти) банківських днів з дати підписання сторонами актів приймання-здачі Послуг.

2.4.       Послуги за цим Договором надаються в строки, встановлені в Календарному плані (Додаток 2).

2.5.       Після завершення виконання Послуг Виконавець складає та передає Замовнику разом із супроводжувальним листом на затвердження акт прийому-передачі Послуг та рахунок-фактуру на оплату Послуг. Акт прийому-передачі Послуг має бути наданий Замовнику в кількості двох оригінальних примірників.

2.6.       Після отримання акту прийому-передачі Послуг від Виконавця Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів:

- або затверджує і передає Виконавцю акт прийому-передачі Послуг з підписом Замовника;

- або надає Виконавцю мотивовану відмову від прийняття Послуг в письмовому вигляд, в якій обґрунтовано визначаються невідповідність та недоліки Послуг.

 

 

 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: