Мапа порталу

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 12.02.2020

№ 107

 

 

УМОВИ

проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Миколаєві

 

1. Загальні положення

1.1. Умови проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Миколаєві (далі – Умови) розроблені відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами і доповненнями) і є обов’язковими до виконання підприємствами (організаціями), залученими на договірних умовах для організації забезпечення проведення конкурсів, конкурсним комітетом та автомобільними перевізниками м. Миколаєва.

Умови визначають встановлені організатором вимоги до автотранспортних засобів, режиму їх роботи («звичайний» та «маршрутне таксі») при обслуговуванні об’єктів конкурсу і процедури підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Миколаєві (далі – конкурс).

1.2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

- конкурсна пропозиція – умови обслуговування пасажирів, що пропонуються перевізником-претендентом, які зазначені у поданих на конкурс документах;

- конкурсний комітет – постійний або тимчасовий орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

- організатор – виконавчий комітет Миколаївської міської ради;

- перевізник-претендент – автомобільний перевізник, який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;

- робочий орган – підприємство (організація), що має фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та технології, а також досвід роботи не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень, яке у разі потреби залучається організатором на конкурсних умовах за договором для організації проведення конкурсу;

- умови конкурсу – встановлені організатором (обов’язкові та додаткові) умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу.

1.3. Організацію проведення конкурсу забезпечує організатор або робочий орган.

1.4 Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибір на конкурсних засадах перевізників, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

1.5 Об'єктом конкурсу може бути окремий міський автобусний маршрут (кілька маршрутів) загального користування, перелік яких затверджується рішенням виконкому Миколаївської міської ради.

Такими об’єктами можуть бути:

- ті, на яких спливає термін дії дозволів (договорів) на здійснення перевезень пасажирів;

- дозволи (договори) на здійснення перевезень пасажирів, які було анульовано (розірвано);

- нові маршрути із затвердженими паспортами.

1.6. Переможця чи переможців конкурсу визначає організатор перевезень на підставі рішення конкурсного комітету окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.

У разі коли щодо одного чи кількох об’єктів конкурсу встановлено, що рішення конкурсного комітету прийнято з порушенням законодавства, організатор перевезень приймає рішення про скасування такого рішення конкурсного комітету щодо цих об’єктів та виносить його для повторного розгляду на наступному засіданні конкурсного комітету.

1.7 До участі у конкурсі допускаються претенденти-перевізники, які на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси, що відповідають стандартам з екологічної безпеки не нижче ЄВРО-2, пасажиромісткістю згідно з вимогами до об‘єкта конкурсу, 20% автобусів                   від загальної кількості запропонованих на об’єкт конкурсу мають бути пристосовані для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями, але не менше одного. Організатором встановлюються: планова кількість, пасажиромісткість, тип рухомого складу, які є обов’язковим для виконання суб’єктом господарювання.

У разі відсутності у перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на цьому маршруті, а також інвестиційний проєкт-зобов’язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п’яти років.

У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на цьому маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проєктів-зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п’яти років.

1.8 У конкурсі з визначення перевізника пасажирів на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь претенденти, які:

- мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у достатній кількості транспорті засоби відповідного класу та відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";

- утримують транспортні засоби в належному технічному й санітарному стані та забезпечують їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, забезпечених засобами охорони;

- забезпечують контроль технічного та санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;

- забезпечують проведення стажування та інструктаж водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту;

- мають виробничу базу для здійснення контролю за технічним станом, проведення технічного обслуговування та ремонту автобусів чи уклали відповідний договір з підприємством, спеціалізованим на здійсненні контролю за технічним станом, проведення технічного обслуговування та ремонту автобусів;

- можуть забезпечити контроль за станом здоров‘я водіїв та кондукторів перед виїздом на маршрут;

- задекларували, необхідну для здійснення виробничого процесу, кількість найманих працівників (двох водіїв та двох кондукторів  на кожний автобус) до організації системи електронного безготівкового розрахунку за проїзд і виплачують їм заробітну плату не меншу, ніж встановлено галузевою угодою;

- взяли на себе зобов‘язання протягом одного місяця з дати проведення конкурсу обладнати транспортні засоби системою GPS - моніторингу.

Забороняється використання перевізниками автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів.

1.9. До участі у конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:

- визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації як суб'єкти  господарювання;

- подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

  - не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";

  - не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов‘язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватись відповідно до чинних договорів (дозволів); 

  - мають несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, або водії, які мають несплачені штрафи, накладені відповідно до ст.130 КУПАП, неоскаржені у судовому порядку, що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу;

  - подали конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

  - подали до участі в конкурсі більшу кількість автобусів, ніж це передбачено умовами конкурсу;

  - включили до переліку транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, що закріплені для обслуговування інших маршрутів (міських, приміських, міжміських, міжобласних тощо).

1.10. Якщо перевізником-претендентом на один чи кілька об’єктів конкурсу є тільки один автомобільний перевізник, він визнається переможцем у разі його відповідності вимогам статей 45 і 46 Закону України «Про автомобільний транспорт».

1.11. Договір з переможцем конкурсу або дозвіл, що відповідає умовам конкурсу, укладається або надається на п’ять років.

1.12. Договір з переможцем конкурсу або дозвіл у разі відсутності у нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу, укладається або надається на один рік.

 

2. Утворення та основні засади діяльності конкурсного комітету

з визначення автомобільних перевізників

2.1. Персональний склад конкурсного комітету затверджується організатором, який призначає голову, його заступника та секретаря. Секретар конкурсного комітету призначається організатором з числа представників організатора або робочого органу і включається до складу конкурсного комітету без права голосу.

2.2. До складу конкурсного комітету входять представники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Укртрансбезпеки, та громадські організації, діяльність яких пов’язана з автомобільним транспортом у м. Миколаєві.

2.3. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання – автомобільних перевізників, які є перевізниками-претендентами, або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

2.4. Чисельність складу конкурсного комітету визначається організатором за поданням наведених у п. 2.2 цих Умов органів та організацій. Із складу конкурсного комітету 50% – представники органів виконавчої влади та (або) органів місцевого самоврядування, решта – представники громадських організацій.

2.5. Організатор та робочий орган можуть для здійснення своїх повноважень залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою.

2.6. Члени конкурсного комітету:

- беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів і забезпечують прийняття рішення щодо результатів конкурсу на таких маршрутах та подають організатору перевезень пропозицію щодо переможця конкурсу;

- мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;

- зобов’язані дотримуватися норм законодавства, цих Умов, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.

 

3. Оголошення про проведення конкурсу на визначення

автомобільного перевізника

3.1. Організатор або робочий орган публікує в друкованих засобах масової інформації або у в інших ЗМІ не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинне містити таку інформацію:

- найменування організатора та робочого органу;

- порядковий номер та основні характеристики кожного об’єкта конкурсу: номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності виконання перевезень;

- умови конкурсу;

- порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу;

- кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

- найменування організації, режим роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

- місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

- місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

- розмір плати за участь у конкурсі;

- електронна адреса або адреса вебсайту;

- телефон для довідок з питань проведення конкурсу.

 

4. Подання документів для участі у конкурсі

4.1. Для участі в конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатками 1 – 4 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами і доповненнями), і такі документи:

- перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості, VIN‑коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

- документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;

- копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

- копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

- перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків -  з 1 січня 2020 року;

 - заяву на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування;

 - анкету до заяви на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування відповідно до додатка 4 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами і доповненнями);

- копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу                                (додаток 1), нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останній квартал.

4.2. Документи для участі у конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою (у разі наявності) з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

4.3. Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).                 

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1», який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.             

Конверт (пакет) з позначкою «№ 2», що містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і № 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менше як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

4.4. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.

4.5. Документи, які надійшли до організатора після встановленого строку, не розглядаються.

4.6. Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об’єктів конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в розділі IV заяви, і в разі визнання його переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається щодо тих об’єктів, в яких він не став переможцем конкурсу.

4.7. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до організатора або робочого органу, які зобов’язані надати їх в усній чи письмовій формі протягом трьох днів.

4.8. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у ЗМІ, в яких було розміщено оголошення про конкурс.

4.9. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених п.4.1 цих Умов, перевіряється організатором та/або робочим органом не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

4.10. Під час приймання документів організатор або робочий орган повинен створити умови для одержання перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики об’єкта конкурсу.

4.11. Подані на конкурс документи реєструються організатором або робочим органом у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь в конкурсі.

 

5. Проведення конкурсу та визначення переможця

5.1. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції претендентів виключно за такими показниками:

- наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання);

- наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;

- наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);

- наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;

- наявність та характеристика виробничої бази;

- умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;

- умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;

- умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

- досвід роботи перевізника-претендента;

- наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;

- якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі обслуговування на умовах договору (дозволу), укладеного (наданого) на підставі попереднього конкурсу;

- інвестиційний розвиток суб’єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності;

- умови контролю за станом здоров’я водіїв.

5.2. Під час проведення конкурсу представники організатора та органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету, відповідно до їх компетенції надають інформацію про діяльність перевізника-претендента. Представники органів державного контролю несуть персональну відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до законодавства.

5.3. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет визначає переможця з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Сумарна кількість балів, одержаних кожним перевізником-претендентом згідно з додатком 5 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами і доповненнями), є підставою для визначення переможця конкурсу.

5.4. Під час проведення конкурсу запрошуються всі перевізники-претенденти, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються.

5.5. У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.

5.6. У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.

5.7. Організатор перевезень визнає переможцем конкурсу з перевезення пасажирів того перевізника-претендента, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів, підготовлених конкурсним комітетом.

Організатор перевезень визнає перевізником-претендентом на конкурсі з перевезення пасажирів, який посів друге місце, того перевізника-претендента, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів, підготовлених конкурсним комітетом, без урахування показника переможця конкурсу.

У разі коли перевізники-претенденти під час участі у конкурсі з перевезення пасажирів набрали однакову кількість балів, переможець конкурсу визначається шляхом голосування.

Перевізника-претендента, визнаного переможцем конкурсу з перевезення пасажирів, може бути визнано таким, лише у разі, коли набрана ним за окремим об’єктом конкурсу кількість балів вища ніж нуль.

5.8. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).

5.9. Під час проведення засідання конкурсного комітету здійснюється аудіозапис. Аудіоматеріали зберігаються в організатора протягом 10 років.  

5.10. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:

- дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету;

- прізвища, імена та по батькові членів конкурсного комітету, які присутні на засіданні;

- номери та назви об’єктів конкурсу;

- найменування перевізників-претендентів;

- результати поіменного голосування членів конкурсного комітету та/або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів;

- рішення про результати конкурсу.

5.11. Рішення про результати конкурсу оформляється протоколом, який підписується головуючим, секретарем та присутніми членами конкурсного комітету і подається організатору перевезень протягом п’яти робочих днів.

Організатор перевезень протягом десяти робочих днів від дати надходження протоколу конкурсного комітету опрацьовує матеріали проведеного конкурсу з перевезення пасажирів та у разі відсутності зауважень до порядку проведення конкурсу приймає рішення окремо за кожним об’єктом щодо переможця чи переможців конкурсу, а також того, хто зайняв друге місце у разі проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах.

За наявності підстав вважати рішення конкурсного комітету про результати конкурсу такими, що прийняті з порушенням законодавства, приймається обґрунтоване рішення із зазначенням змісту порушень про скасування рішення конкурсного комітету щодо результатів конкурсу або скасування свого рішення як за окремими об’єктами конкурсу, так і в цілому всього конкурсу.

5.12. Рішення про результати конкурсу та визначення переможців та протокол засідання конкурсного комітету організатор перевезень опубліковує на своєму офіційному вебсайті.

5.13. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету подаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента протягом 5 днів з дня її надходження. У разі надходження письмової заяви перевізника-претендента до моменту оформлення протоколу строк подання витягів з протоколу засідання конкурсного комітету відраховується з моменту оформлення протоколу відповідно до п. 5.10 цих Умов.

5.14. Організатор перевезень не пізніше десяти робочих днів з дня опублікування свого рішення на офіційному вебсайті укладає з переможцем конкурсу договір згідно з обов’язковими та додатковими (за наявності) умовами конкурсу та додатковими умовами обслуговування маршруту, наданими перевізником-претендентом.

У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, від укладення з організатором перевезень договору, такий договір укладається з перевізником-претендентом, який зайняв друге місце. У разі відсутності перевізника-претендента, який зайняв друге місце, рейс (маршрут) включається до об’єкта іншого конкурсу.

У договорі (дозволі) визначаються умови перевезень на рейсі (рейсах) та/або маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об’єкта конкурсу.

У разі коли перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, письмово відмовився від виконання перевезень, організатор перевезень за відсутності на цьому об’єкті перевізника, який зайняв друге місце, приймає рішення щодо проведення нового конкурсу за цим об’єктом.

У разі коли перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, не звернувся за отриманням дозволу (укладенням договору) і не відмовився від перевезень, організатор перевезень протягом 20 робочих днів з дня опублікування свого рішення надсилає такому перевізникові попередження. Якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання такого попередження перевізник не звернувся за отриманням дозволу (укладенням договору) і не розпочав виконання перевезень, організатор перевезень приймає рішення щодо проведення нового конкурсу за цим об’єктом або надає право виконання перевезень перевізникові-претенденту, який зайняв друге місце (за наявності).

Якщо перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, отримав дозвіл (уклав договір) і не розпочав виконання перевезень, організатор перевезень протягом десяти робочих днів з дня видачі дозволу (укладення договору) надсилає такому перевізникові попередження. Якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання такого попередження перевізник не розпочав виконання перевезень, організатор перевезень розриває договір або надсилає звернення до Укртрансбезпеки з проханням анулювати дозвіл та приймає рішення щодо проведення нового конкурсу за цим об’єктом і надає право виконання перевезень автомобільному перевізнику-претенденту, який зайняв друге місце (за наявності), з укладенням відповідного договору чи видачі дозволу.

Якщо перевізник-претендент брав участь у конкурсі і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається (дозвіл видається) окремо на кожний об’єкт конкурсу. Строк дії договору (дозволу), який укладається (видається) за результатами конкурсу, становить п’ять років.

Строк дії договору (дозволу) продовжується один раз на п’ять років за рішенням організатора перевезень за наявності заяви автомобільного перевізника - переможця попереднього конкурсу, яку він подає за формою згідно з додатком 7 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами та доповненнями), в якій, зокрема, зазначається інформація про підтверджене інвестування коштів на придбання більш нових та/або комфортабельних автобусів стосовно тих, які використовувались автомобільним перевізником на об’єкті конкурсу, наявності вмотивованих підстав вважати зазначеного автомобільного перевізника таким, що здійснював перевезення за цим маршрутом протягом попереднього періоду без порушення умов укладеного попереднього договору (дозволу).

Договір (дозвіл) може бути достроково розірвано (анульовано) організатором перевезень в частині відносин щодо обслуговування усього (усіх) маршруту (маршрутів) та/або виконання окремих рейсів з підстав, визначених законодавством.

Організатор перевезень зобов’язаний провести конкурс не пізніше ніж за 45 календарних днів до дня закінчення строку дії договору (дозволу), укладеного (виданого) попередньому переможцю конкурсу. У такому разі дія договору (дозволу), укладеного (виданого) за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії договору (дозволу) на перевезення укладеного (виданого) відповідно до результатів попереднього конкурсу на цьому об’єкті.

5.15. Організатор зобов’язаний:

1) забезпечити за заявою автомобільного перевізника продовження строку дії договору (дозволу), але не більше одного разу і не більше ніж на п’ять років у разі виникнення підстав, визначених абзацом дев’ятим пункту 53 цього Порядку;

2) забезпечити дострокове розірвання договору (анулювання дозволу) з автомобільним перевізником - переможцем конкурсу у разі:

наявності фактів порушення ним умов договору (дозволу). Розірвання договору (анулювання дозволу) відбувається після невиконання надісланого організатором попередження такому перевізникові про недопущення порушення умов договору (дозволу). У такому разі для роботи на внутрішньообласному, внутрішньорайонному та міському автобусному маршрутах призначається автомобільний перевізник, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, на строк до закінчення строку дії договору (дозволу), який було розірвано (анульовано), а в разі його відмови чи відсутності - призначається до проведення конкурсу інший автомобільний перевізник, транспортні засоби якого відповідають за параметрами, класом, категорією, комфортністю і пасажиромісткістю вимогам, передбаченим для відповідного виду перевезень, один раз на строк не більш як три місяці;

підтвердження інформації про факт подання перевізником-претендентом недостовірних відомостей для участі у конкурсі з перевезення пасажирів;

3) укласти договір з автомобільним перевізником, який за результатами проведення конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, у разі:

настання обставин, передбачених абзацами другим і третім підпункту 2 цього пункту на строк дії договору (дозволу), який було розірвано;

відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, від укладення договору (одержання дозволу);

4) у разі зупинення судом рішення щодо результатів конкурсного комітету призначити на строк дії відповідної ухвали суду автомобільного перевізника для виконання перевезень, передбачених об’єктом конкурсу;

5) у разі скасування судом рішення щодо результатів конкурсного комітету провести новий конкурс за об’єктом (об’єктами), за яким (якими) було прийнято таке рішення суду.

5.16. Контроль за виконанням умов договору здійснює організатор та іншій орган виконавчої влади згідно з компетенцією, за наявності відповідного звернення або доручення організатора.

 

6. Фінансування проведення конкурсу та розгляд спорів

6.1. Фінансування проведення конкурсу здійснюється виконкомом Миколаївської міської ради за рахунок коштів, внесених перевізниками-претендентами як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.

6.2. Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі. Кошторис може розроблятися окремо за видами об’єктів конкурсу з урахуванням таких характеристик:

- кількість маршрутів в одному об’єкті конкурсу;

- наявність в об’єкті конкурсу нових та/або діючих маршрутів.

6.3. Перевізник-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.

6.4. Кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, включає витрати з:

- підготовки пропозицій щодо об’єктів та умов конкурсу;

- розміщення інформації про об’єкти та умови конкурсу в засобах масової інформації;

- організації приймання документів;

- перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації;

- аналізу та оцінки відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу;

- підготовки інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету;

- доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів;

- подання перевізникам-претендентам інформації про участь у конкурсі;

- технічного забезпечення конкурсу, оренди або утримання приміщень для його проведення;

- виготовлення паспортів автобусних маршрутів.

Кошторис затверджує організатор – виконком Миколаївської міської ради.

6.5. Затверджений організатором кошторис є підставою для визначення суми, яку сплачує перевізник-претендент за участь у конкурсі. У разі коли сума одержаних від перевізників-претендентів коштів за участь у конкурсі менша ніж сума, передбачена кошторисом, різницю оплачує виконком Миколаївської міської ради.

6.6. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок робочого органу у розмірі, встановленому організатором для відповідного об’єкта конкурсу.

6.7. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини виконкому Миколаївської міської ради, а також перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію, у разі настання обставин, визначених п. 4.6 цих Умов. Для повернення коштів перевізник-претендент подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами і доповненнями)

6.8. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу або не допущені до участі у конкурсі, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов’язаних з підготовкою,  проведенням конкурсу та підготовкою матеріалів.

6.9. У разі, коли перевізник-претендент до початку проведення конкурсу офіційно відмовився від участі у конкурсі, йому повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсі:

- за умови відкликання заяви до завершення приймання документів – 80 відсотків плати;

- за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до проведення конкурсу – 60 відсотків плати.

6.10. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані виконкомом Миколаївської міської ради спори розв’язуються в установленому порядку. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.

6.11. Документи та зазначена в них інформація, що подані автомобільними перевізниками-претендентами для участі у конкурсі, повинні бути достовірними станом на дату подання таких документів на конкурс і на дату проведення самого конкурсу.

 

 7 . Додаткові умови конкурсу

7.1.  Автомобільний перевізник переможець конкурсу зобов’язаний   забезпечити роботу рухомого складу на маршрутах за визначеними та затвердженими схемою та розкладом руху згідно з паспортом автобусного маршруту.

7.2. Автомобільний перевізник – переможець конкурсу забезпечує:

- роботу рухомого складу на маршрутах за визначеним розкладом руху з відповідною організацією диспетчерського управління;

- умови праці та відпочинку водіїв, їх навчання та стажування, проведення відповідних інструктажів з безпеки руху, пожежної безпеки та охорони праці згідно з вимогами чинного законодавства;

- під час виконання перевезення пасажирів водій автобусу повинен бути охайно одягненим, чемно поводитися з пасажирами;

- під час роботи на маршруті оголошення зупинок та інформування пасажирів щодо можливих пересадок на інші маршрути громадського транспорту;

- відповідно до договору, обладнання автобусів трафаретами, а також згідно з вимогами законодавства їх підсвітку, належну експлуатацію, оновлення, заміну тощо;

- зберігання автобусів, що використовуються для пасажирських перевезень, у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони. Не  допускає зберігання автобусів у житлових зонах поза спеціально відведених для цього місць;

- протягом 1 місяця з моменту підписання договору водіїв забезпечити відповідними бейджами з символікою  міста Миколаєва та інформацією щодо автомобільного перевізника та прізвища, ім’я, по батькові водія;

- щомісяця інформування організатора про обсяги перевезень пасажирів, у тому числі і пільгових категорій;

- підтримування належного стану салонів автобусів, у разі потреби здійснювати своєчасний ремонт або заміну сидінь, поручнів, внутрішню обшивку салону тощо;

- прибирання місць відстою та розвороту транспортних засобів на кінцевих зупинках міського пасажирського транспорту та прилеглих до них територій, у радіусі 15 метрів, за допомогою сторонніх організацій чи осіб на умовах, передбачених чинним законодавством.

7.3. Переможець конкурсу зобов’язується інформувати Організатора про дорожньо-транспортні пригоди протягом 3-х годин, якщо ті сталися за участі транспортних засобів, що пропонуються для обслуговування маршрутів, незалежно від того, чи знаходився транспортний засіб на лінії. 

 

__________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО рішення виконкому міської ради від 12.02.2020 № 107 У М О В И проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Миколаєві 1. Загальні положення 1.1. Умови проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Миколаєві (далі – Умови) розроблені відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами і доповненнями) і є обов’язковими до виконання підприємствами (організаціями), залученими на договірних умовах для організації забезпечення проведення конкурсів, конкурсним комітетом та автомобільними перевізниками м. Миколаєва. Умови визначають встановлені організатором вимоги до автотранспортних засобів, режиму їх роботи («звичайний» та «маршрутне таксі») при обслуговуванні об’єктів конкурсу і процедури підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Миколаєві (далі – конкурс). 1.2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення: - конкурсна пропозиція – умови обслуговування пасажирів, що пропонуються перевізником-претендентом, які зазначені у поданих на конкурс документах; - конкурсний комітет – постійний або тимчасовий орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу; - організатор – виконавчий комітет Миколаївської міської ради; - перевізник-претендент – автомобільний перевізник, який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі; - робочий орган – підприємство (організація), що має фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та технології, а також досвід роботи не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень, яке у разі потреби залучається організатором на конкурсних умовах за договором для організації проведення конкурсу; - умови конкурсу – встановлені організатором (обов’язкові та додаткові) умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу. 2 1.3. Організацію проведення конкурсу забезпечує організатор або робочий орган. 1.4 Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибір на конкурсних засадах перевізників, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. 1.5 Об'єктом конкурсу може бути окремий міський автобусний маршрут (кілька маршрутів) загального користування, перелік яких затверджується рішенням виконкому Миколаївської міської ради. Такими об’єктами можуть бути: - ті, на яких спливає термін дії дозволів (договорів) на здійснення перевезень пасажирів; - дозволи (договори) на здійснення перевезень пасажирів, які було анульовано (розірвано); - нові маршрути із затвердженими паспортами. 1.6. Переможця чи переможців конкурсу визначає організатор перевезень на підставі рішення конкурсного комітету окремо щодо кожного об’єкта конкурсу. У разі коли щодо одного чи кількох об’єктів конкурсу встановлено, що рішення конкурсного комітету прийнято з порушенням законодавства, організатор перевезень приймає рішення про скасування такого рішення конкурсного комітету щодо цих об’єктів та виносить його для повторного розгляду на наступному засіданні конкурсного комітету. 1.7 До участі у конкурсі допускаються претенденти-перевізники, які на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси, що відповідають стандартам з екологічної безпеки не нижче ЄВРО-2, пасажиромісткістю згідно з вимогами до об‘єкта конкурсу, 20% автобусів від загальної кількості запропонованих на об’єкт конкурсу мають бути пристосовані для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями, але не менше одного. Організатором встановлюються: планова кількість, пасажиромісткість, тип рухомого складу, які є обов’язковим для виконання суб’єктом господарювання. У разі відсутності у перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на цьому маршруті, а також інвестиційний проєкт-зобов’язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п’яти років. У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс проводиться серед претендентів, які пропонують використовувати на цьому маршруті автобуси, що відповідають вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих інвестиційних проєктів-зобов’язань щодо оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п’яти років. 3 1.8 У конкурсі з визначення перевізника пасажирів на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь претенденти, які: - мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у достатній кількості транспорті засоби відповідного класу та відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт"; - утримують транспортні засоби в належному технічному й санітарному стані та забезпечують їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, забезпечених засобами охорони; - забезпечують контроль технічного та санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут; - забезпечують проведення стажування та інструктаж водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту; - мають виробничу базу для здійснення контролю за технічним станом, проведення технічного обслуговування та ремонту автобусів чи уклали відповідний договір з підприємством, спеціалізованим на здійсненні контролю за технічним станом, проведення технічного обслуговування та ремонту автобусів; - можуть забезпечити контроль за станом здоров‘я водіїв та кондукторів перед виїздом на маршрут; - задекларували, необхідну для здійснення виробничого процесу, кількість найманих працівників (двох водіїв та двох кондукторів на кожний автобус) до організації системи електронного безготівкового розрахунку за проїзд і виплачують їм заробітну плату не меншу, ніж встановлено галузевою угодою; - взяли на себе зобов‘язання протягом одного місяця з дати проведення конкурсу обладнати транспортні засоби системою GPS - моніторингу. Забороняється використання перевізниками автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів. 1.9. До участі у конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які: - визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації як суб'єкти господарювання; - подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію; - не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт"; - не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов‘язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватись відповідно до чинних договорів (дозволів); - мають несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, або водії, які мають несплачені штрафи, накладені відповідно до ст.130 КУПАП, неоскаржені у судовому порядку, що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу; 4 - подали конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт»; - подали до участі в конкурсі більшу кількість автобусів, ніж це передбачено умовами конкурсу; - включили до переліку транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, що закріплені для обслуговування інших маршрутів (міських, приміських, міжміських, міжобласних тощо). 1.10. Якщо перевізником-претендентом на один чи кілька об’єктів конкурсу є тільки один автомобільний перевізник, він визнається переможцем у разі його відповідності вимогам статей 45 і 46 Закону України «Про автомобільний транспорт». 1.11. Договір з переможцем конкурсу або дозвіл, що відповідає умовам конкурсу, укладається або надається на п’ять років. 1.12. Договір з переможцем конкурсу або дозвіл у разі відсутності у нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу, укладається або надається на один рік. 2. Утворення та основні засади діяльності конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників 2.1. Персональний склад конкурсного комітету затверджується організатором, який призначає голову, його заступника та секретаря. Секретар конкурсного комітету призначається організатором з числа представників організатора або робочого органу і включається до складу конкурсного комітету без права голосу. 2.2. До складу конкурсного комітету входять представники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Укртрансбезпеки, та громадські організації, діяльність яких пов’язана з автомобільним транспортом у м. Миколаєві. 2.3. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання – автомобільних перевізників, які є перевізникамипретендентами, або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників. 2.4. Чисельність складу конкурсного комітету визначається організатором за поданням наведених у п. 2.2 цих Умов органів та організацій. Із складу конкурсного комітету 50% – представники органів виконавчої влади та (або) органів місцевого самоврядування, решта – представники громадських організацій. 2.5. Організатор та робочий орган можуть для здійснення своїх повноважень залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою. 2.6. Члени конкурсного комітету: - беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів і забезпечують 5 прийняття рішення щодо результатів конкурсу на таких маршрутах та подають організатору перевезень пропозицію щодо переможця конкурсу; - мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу; - зобов’язані дотримуватися норм законодавства, цих Умов, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів. 3. Оголошення про проведення конкурсу на визначення автомобільного перевізника 3.1. Організатор або робочий орган публікує в друкованих засобах масової інформації або у в інших ЗМІ не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинне містити таку інформацію: - найменування організатора та робочого органу; - порядковий номер та основні характеристики кожного об’єкта конкурсу: номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності виконання перевезень; - умови конкурсу; - порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу; - кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі; - найменування організації, режим роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі; - місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі; - місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету; - розмір плати за участь у конкурсі; - електронна адреса або адреса вебсайту; - телефон для довідок з питань проведення конкурсу. 4. Подання документів для участі у конкурсі 4.1. Для участі в конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатками 1 – 4 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами і доповненнями), і такі документи: - перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості, VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу; - документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу; 6 - копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті; - копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації); - перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків - з 1 січня 2020 року; - заяву на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування; - анкету до заяви на участь у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування відповідно до додатка 4 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами і доповненнями); - копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу (додаток 1), нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за останній квартал. 4.2. Документи для участі у конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою (у разі наявності) з позначенням кількості сторінок цифрами і словами. 4.3. Документи для участі в конкурсі подаються перевізникомпретендентом у двох закритих конвертах (пакетах). Конверт (пакет) з позначкою «№ 1», який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття. Конверт (пакет) з позначкою «№ 2», що містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету. У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і № 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менше як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу. 4.4. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету. 4.5. Документи, які надійшли до організатора після встановленого строку, не розглядаються. 4.6. Якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні конкурсного комітету, а подані ним пропозиції достатні для виконання перевезень тільки на частині об’єктів 7 конкурсів, він повинен визначити пріоритети щодо визнання його переможцем у конкурсах, про що робиться запис в розділі IV заяви, і в разі визнання його переможцем у конкурсі (конкурсах) з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається щодо тих об’єктів, в яких він не став переможцем конкурсу. 4.7. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до організатора або робочого органу, які зобов’язані надати їх в усній чи письмовій формі протягом трьох днів. 4.8. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у ЗМІ, в яких було розміщено оголошення про конкурс. 4.9. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених п.4.1 цих Умов, перевіряється організатором та/або робочим органом не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу. 4.10. Під час приймання документів організатор або робочий орган повинен створити умови для одержання перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики об’єкта конкурсу. 4.11. Подані на конкурс документи реєструються організатором або робочим органом у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь в конкурсі. 5. Проведення конкурсу та визначення переможця 5.1. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції претендентів виключно за такими показниками: - наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання); - наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу; - наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями; - строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації); - наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам; - наявність та характеристика виробничої бази; - умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу; - умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом; - умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; - досвід роботи перевізника-претендента; 8 - наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов; - якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі обслуговування на умовах договору (дозволу), укладеного (наданого) на підставі попереднього конкурсу; - інвестиційний розвиток суб’єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності; - умови контролю за станом здоров’я водіїв. 5.2. Під час проведення конкурсу представники організатора та органів державного контролю, які входять до складу конкурсного комітету, відповідно до їх компетенції надають інформацію про діяльність перевізника-претендента. Представники органів державного контролю несуть персональну відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до законодавства. 5.3. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет визначає переможця з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів. Сумарна кількість балів, одержаних кожним перевізником-претендентом згідно з додатком 5 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами і доповненнями), є підставою для визначення переможця конкурсу. 5.4. Під час проведення конкурсу запрошуються всі перевізникипретенденти, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються. 5.5. У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом. 5.6. У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах. 5.7. Організатор перевезень визнає переможцем конкурсу з перевезення пасажирів того перевізника-претендента, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів, підготовлених конкурсним комітетом. Організатор перевезень визнає перевізником-претендентом на конкурсі з перевезення пасажирів, який посів друге місце, того перевізника-претендента, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів, підготовлених конкурсним комітетом, без урахування показника переможця конкурсу. У разі коли перевізники-претенденти під час участі у конкурсі з перевезення пасажирів набрали однакову кількість балів, переможець конкурсу визначається шляхом голосування. 9 Перевізника-претендента, визнаного переможцем конкурсу з перевезення пасажирів, може бути визнано таким, лише у разі, коли набрана ним за окремим об’єктом конкурсу кількість балів вища ніж нуль. 5.8. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету). 5.9. Під час проведення засідання конкурсного комітету здійснюється аудіозапис. Аудіоматеріали зберігаються в організатора протягом 10 років. 5.10. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про: - дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету; - прізвища, імена та по батькові членів конкурсного комітету, які присутні на засіданні; - номери та назви об’єктів конкурсу; - найменування перевізників-претендентів; - результати поіменного голосування членів конкурсного комітету та/або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізниківпретендентів; - рішення про результати конкурсу. 5.11. Рішення про результати конкурсу оформляється протоколом, який підписується головуючим, секретарем та присутніми членами конкурсного комітету і подається організатору перевезень протягом п’яти робочих днів. Організатор перевезень протягом десяти робочих днів від дати надходження протоколу конкурсного комітету опрацьовує матеріали проведеного конкурсу з перевезення пасажирів та у разі відсутності зауважень до порядку проведення конкурсу приймає рішення окремо за кожним об’єктом щодо переможця чи переможців конкурсу, а також того, хто зайняв друге місце у разі проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах. За наявності підстав вважати рішення конкурсного комітету про результати конкурсу такими, що прийняті з порушенням законодавства, приймається обґрунтоване рішення із зазначенням змісту порушень про скасування рішення конкурсного комітету щодо результатів конкурсу або скасування свого рішення як за окремими об’єктами конкурсу, так і в цілому всього конкурсу. 5.12. Рішення про результати конкурсу та визначення переможців та протокол засідання конкурсного комітету організатор перевезень опубліковує на своєму офіційному вебсайті. 5.13. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету подаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента протягом 5 днів з дня її надходження. У разі надходження письмової заяви перевізника-претендента до моменту оформлення протоколу строк подання витягів з протоколу засідання 10 конкурсного комітету відраховується з моменту оформлення протоколу відповідно до п. 5.10 цих Умов. 5.14. Організатор перевезень не пізніше десяти робочих днів з дня опублікування свого рішення на офіційному вебсайті укладає з переможцем конкурсу договір згідно з обов’язковими та додатковими (за наявності) умовами конкурсу та додатковими умовами обслуговування маршруту, наданими перевізником-претендентом. У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, від укладення з організатором перевезень договору, такий договір укладається з перевізником-претендентом, який зайняв друге місце. У разі відсутності перевізника-претендента, який зайняв друге місце, рейс (маршрут) включається до об’єкта іншого конкурсу. У договорі (дозволі) визначаються умови перевезень на рейсі (рейсах) та/або маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об’єкта конкурсу. У разі коли перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, письмово відмовився від виконання перевезень, організатор перевезень за відсутності на цьому об’єкті перевізника, який зайняв друге місце, приймає рішення щодо проведення нового конкурсу за цим об’єктом. У разі коли перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, не звернувся за отриманням дозволу (укладенням договору) і не відмовився від перевезень, організатор перевезень протягом 20 робочих днів з дня опублікування свого рішення надсилає такому перевізникові попередження. Якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання такого попередження перевізник не звернувся за отриманням дозволу (укладенням договору) і не розпочав виконання перевезень, організатор перевезень приймає рішення щодо проведення нового конкурсу за цим об’єктом або надає право виконання перевезень перевізникові-претенденту, який зайняв друге місце (за наявності). Якщо перевізник-претендент, який став переможцем конкурсу, отримав дозвіл (уклав договір) і не розпочав виконання перевезень, організатор перевезень протягом десяти робочих днів з дня видачі дозволу (укладення договору) надсилає такому перевізникові попередження. Якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання такого попередження перевізник не розпочав виконання перевезень, організатор перевезень розриває договір або надсилає звернення до Укртрансбезпеки з проханням анулювати дозвіл та приймає рішення щодо проведення нового конкурсу за цим об’єктом і надає право виконання перевезень автомобільному перевізнику-претенденту, який зайняв друге місце (за наявності), з укладенням відповідного договору чи видачі дозволу. Якщо перевізник-претендент брав участь у конкурсі і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається (дозвіл видається) окремо на кожний об’єкт конкурсу. Строк дії договору (дозволу), який укладається (видається) за результатами конкурсу, становить п’ять років. Строк дії договору (дозволу) продовжується один раз на п’ять років за рішенням організатора перевезень за наявності заяви автомобільного перевізника - переможця попереднього конкурсу, яку він подає за формою 11 згідно з додатком 7 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами та доповненнями), в якій, зокрема, зазначається інформація про підтверджене інвестування коштів на придбання більш нових та/або комфортабельних автобусів стосовно тих, які використовувались автомобільним перевізником на об’єкті конкурсу, наявності вмотивованих підстав вважати зазначеного автомобільного перевізника таким, що здійснював перевезення за цим маршрутом протягом попереднього періоду без порушення умов укладеного попереднього договору (дозволу). Договір (дозвіл) може бути достроково розірвано (анульовано) організатором перевезень в частині відносин щодо обслуговування усього (усіх) маршруту (маршрутів) та/або виконання окремих рейсів з підстав, визначених законодавством. Організатор перевезень зобов’язаний провести конкурс не пізніше ніж за 45 календарних днів до дня закінчення строку дії договору (дозволу), укладеного (виданого) попередньому переможцю конкурсу. У такому разі дія договору (дозволу), укладеного (виданого) за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії договору (дозволу) на перевезення укладеного (виданого) відповідно до результатів попереднього конкурсу на цьому об’єкті. 5.15. Організатор зобов’язаний: 1) забезпечити за заявою автомобільного перевізника продовження строку дії договору (дозволу), але не більше одного разу і не більше ніж на п’ять років у разі виникнення підстав, визначених абзацом дев’ятим пункту 53 цього Порядку; 2) забезпечити дострокове розірвання договору (анулювання дозволу) з автомобільним перевізником - переможцем конкурсу у разі: наявності фактів порушення ним умов договору (дозволу). Розірвання договору (анулювання дозволу) відбувається після невиконання надісланого організатором попередження такому перевізникові про недопущення порушення умов договору (дозволу). У такому разі для роботи на внутрішньообласному, внутрішньорайонному та міському автобусному маршрутах призначається автомобільний перевізник, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, на строк до закінчення строку дії договору (дозволу), який було розірвано (анульовано), а в разі його відмови чи відсутності - призначається до проведення конкурсу інший автомобільний перевізник, транспортні засоби якого відповідають за параметрами, класом, категорією, комфортністю і пасажиромісткістю вимогам, передбаченим для відповідного виду перевезень, один раз на строк не більш як три місяці; підтвердження інформації про факт подання перевізником-претендентом недостовірних відомостей для участі у конкурсі з перевезення пасажирів; 3) укласти договір з автомобільним перевізником, який за результатами проведення конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, у разі: настання обставин, передбачених абзацами другим і третім підпункту 2 цього пункту на строк дії договору (дозволу), який було розірвано; 12 відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, від укладення договору (одержання дозволу); 4) у разі зупинення судом рішення щодо результатів конкурсного комітету призначити на строк дії відповідної ухвали суду автомобільного перевізника для виконання перевезень, передбачених об’єктом конкурсу; 5) у разі скасування судом рішення щодо результатів конкурсного комітету провести новий конкурс за об’єктом (об’єктами), за яким (якими) було прийнято таке рішення суду. 5.16. Контроль за виконанням умов договору здійснює організатор та іншій орган виконавчої влади згідно з компетенцією, за наявності відповідного звернення або доручення організатора. 6. Фінансування проведення конкурсу та розгляд спорів 6.1. Фінансування проведення конкурсу здійснюється виконкомом Миколаївської міської ради за рахунок коштів, внесених перевізникамипретендентами як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів. 6.2. Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі. Кошторис може розроблятися окремо за видами об’єктів конкурсу з урахуванням таких характеристик: - кількість маршрутів в одному об’єкті конкурсу; - наявність в об’єкті конкурсу нових та/або діючих маршрутів. 6.3. Перевізник-претендент, який бере участь у кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо. 6.4. Кошторис витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, включає витрати з: - підготовки пропозицій щодо об’єктів та умов конкурсу; - розміщення інформації про об’єкти та умови конкурсу в засобах масової інформації; - організації приймання документів; - перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації; - аналізу та оцінки відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу; - підготовки інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету; - доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів; - подання перевізникам-претендентам інформації про участь у конкурсі; - технічного забезпечення конкурсу, оренди або утримання приміщень для його проведення; - виготовлення паспортів автобусних маршрутів. Кошторис затверджує організатор – виконком Миколаївської міської ради. 13 6.5. Затверджений організатором кошторис є підставою для визначення суми, яку сплачує перевізник-претендент за участь у конкурсі. У разі коли сума одержаних від перевізників-претендентів коштів за участь у конкурсі менша ніж сума, передбачена кошторисом, різницю оплачує виконком Миколаївської міської ради. 6.6. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок робочого органу у розмірі, встановленому організатором для відповідного об’єкта конкурсу. 6.7. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини виконкому Миколаївської міської ради, а також перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію, у разі настання обставин, визначених п. 4.6 цих Умов. Для повернення коштів перевізник-претендент подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами і доповненнями) 6.8. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу або не допущені до участі у конкурсі, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов’язаних з підготовкою, проведенням конкурсу та підготовкою матеріалів. 6.9. У разі, коли перевізник-претендент до початку проведення конкурсу офіційно відмовився від участі у конкурсі, йому повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсі: - за умови відкликання заяви до завершення приймання документів – 80 відсотків плати; - за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до проведення конкурсу – 60 відсотків плати. 6.10. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором протягом 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані виконкомом Миколаївської міської ради спори розв’язуються в установленому порядку. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються. 6.11. Документи та зазначена в них інформація, що подані автомобільними перевізниками-претендентами для участі у конкурсі, повинні бути достовірними станом на дату подання таких документів на конкурс і на дату проведення самого конкурсу. 7 . Додаткові умови конкурсу 7.1. Автомобільний перевізник переможець конкурсу зобов’язаний забезпечити роботу рухомого складу на маршрутах за визначеними та затвердженими схемою та розкладом руху згідно з паспортом автобусного маршруту. 7.2. Автомобільний перевізник – переможець конкурсу забезпечує: 14 - роботу рухомого складу на маршрутах за визначеним розкладом руху з відповідною організацією диспетчерського управління; - умови праці та відпочинку водіїв, їх навчання та стажування, проведення відповідних інструктажів з безпеки руху, пожежної безпеки та охорони праці згідно з вимогами чинного законодавства; - під час виконання перевезення пасажирів водій автобусу повинен бути охайно одягненим, чемно поводитися з пасажирами; - під час роботи на маршруті оголошення зупинок та інформування пасажирів щодо можливих пересадок на інші маршрути громадського транспорту; - відповідно до договору, обладнання автобусів трафаретами, а також згідно з вимогами законодавства їх підсвітку, належну експлуатацію, оновлення, заміну тощо; - зберігання автобусів, що використовуються для пасажирських перевезень, у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони. Не допускає зберігання автобусів у житлових зонах поза спеціально відведених для цього місць; - протягом 1 місяця з моменту підписання договору водіїв забезпечити відповідними бейджами з символікою міста Миколаєва та інформацією щодо автомобільного перевізника та прізвища, ім’я, по батькові водія; - щомісяця інформування організатора про обсяги перевезень пасажирів, у тому числі і пільгових категорій; - підтримування належного стану салонів автобусів, у разі потреби здійснювати своєчасний ремонт або заміну сидінь, поручнів, внутрішню обшивку салону тощо; - прибирання місць відстою та розвороту транспортних засобів на кінцевих зупинках міського пасажирського транспорту та прилеглих до них територій, у радіусі 15 метрів, за допомогою сторонніх організацій чи осіб на умовах, передбачених чинним законодавством. 7.3. Переможець конкурсу зобов’язується інформувати Організатора про дорожньо-транспортні пригоди протягом 3-х годин, якщо ті сталися за участі транспортних засобів, що пропонуються для обслуговування маршрутів, незалежно від того, чи знаходився транспортний засіб на лінії. __________________________________

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: