Мапа порталу
Перелік службової інформації, якій надається
гриф обмеження доступу


Перелік службової інформації, якій надається гриф обмеження доступу
Для службового користування”,
у виконавчих органах Миколаївської міської ради згідно
з розпорядженням міського голови від 28 жовтня 2011
№ 492р

№№ з/п

Зміст інформації

 

Розділ 1. Сфера оборони та цивільного захисту

1.1.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

1.1.1.

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

1.1.2.

виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

1.1.3.

виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

1.1.4.

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

1.1.5.

виробництва та поставки паливно-мастильних матеріалів в особливий період;

1.1.6.

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

1.1.7.

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України, органів місцевого самоврядування;

1.1.8.

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

1.1.9.

виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

1.1.10.

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

1.1.11.

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей економіки міста на особливий період;

1.1.12.

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

1.1.13.

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

1.1.14.

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

1.1.15.

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в органі місцевого самоврядування, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

1.1.16.

капітального будівництва в особливий період;

1.1.17.

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

1.2.

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки.

1.3.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки.

1.4.

Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за органом місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

1.5.

Відомості про спеціальні формування, що передаються Збройним Силам України в умовах воєнного стану, їх кількість та готовність у виконавчих органах міської ради.

1.6.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування органу місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

1.7.

Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.

1.8.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

1.9.

Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

1.10.

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині щодо органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

1.11.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

1.12.

Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

1.13.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

1.14.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок і строки переведення органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), на режим роботи в умовах особливого періоду, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

1.15.

Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

1.16.

Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

1.17.

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

1.18.

Відомості про заходи і стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони у виконавчих органах міської ради, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

1.19.

Відомості за окремими показниками про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту особливо важливих та важливих державних об’єктів, які беруться під військову і пожежну охорону за умов воєнного стану.

1.20.

Відомості за окремими показниками про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води, фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення, заходи щодо їх охорони.

1.21.

Відомості про спеціальні формування, що передаються Збройним Силам України в умовах воєнного стану, їхня кількість та готовність підприємств-формувачів, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

1.22.

Відомості про заходи щодо організації підготовки Цивільної оборони міста, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

1.23.

Відомості про організацію системи оповіщення Цивільної оборони міста (цивільного захисту) та оперативних чергувань на пунктах управління, побудову системи зв’язку: схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних і діючих частот, витяг з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів, пояснювальні записки до планів та схем зв’язку.

 

1.24.

Відомості про склад сил і засобів, організацію та плани дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру загальнодержавного та регіонального рівнів.

1.25.

Плани об’єктів національної економіки, віднесених встановленим порядком до об’єктів 1-ї та 2-ї категорій з цивільної оборони, заходи щодо їх охорони, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. Відомості щодо організації зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, на навчаннях та тренуваннях.

1.26.

Відомості щодо антитерористичної діяльності, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

1.27.

Відомості про планування, організацію запровадження та фактичний стан заходів щодо реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання кризових ситуацій, що спричинені екстремістськими або терористичними проявами.

1.28.

Відомості за окремими показниками про зміст плану перевезень (маршрути, строки, місця зосередження) населення у разі евакуації, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

1.29.

Відомості, що розкривають бази даних на об’єкти і споруди систем життєзабезпечення, об’єкти будівництва та історико-культурні пам’ятники згідно з програмами створення страхового фонду документації.

 

Розділ 2. Відомості загального значення

2.1.

Відомості стосовно місцезнаходження складів, сховищ, місць накопичення, маршрути перевезення вибухонебезпечних предметів, радіоактивних та наркотичних речовин, сильнодіючої отрути, їх охорони та конкретні заходи, які проводяться щодо їх знешкодження або утилізації.

2.2.

Відомості про списання та знищення бактерійних та медичних препаратів, які зберігаються на складах тривалого зберігання, та у яких закінчився термін придатності.

2.3.

Відомості за сукупністю всіх показників про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів у цілому щодо органу місцевого самоврядування.

2.4.

Відомості щодо організації охорони об’єктів електро-, газо-, тепло-, водопостачання (по окремо взятому об’єкту).

2.5.

Загальна схема водозабезпечення, відомості щодо охорони джерел водозабезпечення, заходи їх охорони по об’єкту, району, місту. Відомості про генеральні, ситуаційні плани проекти та детальний опис, що дають можливість визначитись у місцезнаходженні діючих головних споруд, насосних станцій.

2.6.

Плани об’єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв’язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп’ютерних систем.

2.7.

Особові справи посадових осіб місцевого самоврядування.

2.8.

Відомості, що містяться в проектах, планах міста (пояснювальні записки, графічні матеріали, карти і плани масштабу менш за 1:50000), координати 1963 року по Балтійській системі висот, місцеві системи координат.

2.9.

Топографічні цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1:10 000 – 1:50 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК- 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

2.10.

Плани міст масштабу 1:10 000 – 1:20 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК- 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

2.11.

Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК-42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів 1:50 000 – 1:20 000, карти ділянок рік масштабів 1:25 000, 1:50 000.

2.12.

Топографічні, цифрові карти (плани), фотокарти і фотоплани, ортофотоплани, спеціальні тематичні карти та атласи (незалежно від форми та виду носія інформації) масштабів 1:200000 з описом місцевості і 1:100000 та крупніше в державних системах координат УСК-2000 та СК-42, в системі координат СК-63 за наявності відомостей про цифрову модель місцевості (рельєф) з деталізацією І метр та менше у Балтійській системі висот, характеристик інженерних комунікацій, а також геодезичних пунктів з можливістю визначення їх координат в державних системах координат УСК-2000 та СК-42, системі координат СК-63

2.13.

Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК-2000 і СК-42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.

2.14.

Відомості про координати геодезичних пунктів на території України, які визначені з точністю до 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою самою точністю.

2.15.

Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на території України, які покривають площу в одному масиві понад 25 кв.км.

2.16.

Узагальнені відомості, що розкривають наявність поточного незнижувального запасу, потребу в топографічних та спеціальних картах (за вид Збройних Сил України, армійський корпус, повітряне командування).

2.17.

Відомості за сукупністю всіх показників про забезпеченість, номенклатуру, кількість та строки постачання топогеодезичних та навігаційних засобів (за вид Збройних Сил України, армійський корпус, повітряне командування).

2.18.

Матеріали інвентаризації, інспекційних перевірок земель військових частин, установ та організацій Міністерства оборони України, Чорноморського флоту Російської Федерації, Департаменту з питань виконання покарань, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України та Державної прикордонної служби (за наявності координат геодезичних пунктів в державних системах координат УСК-2000 та СК-42, системі координат СК-63)

2.19.

Матеріали програмного забезпечення автоматизованої системи державного земельного кадастру (АС ДЗК) та моніторингу земель з прив’язкою до картографічних матеріалів.

2.20.

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель.

2.21.

Індекси кадастрової карти у паперовому вигляді.

2.22.

Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, однією із сторін яких є державний орган, які за домовленістю сторін вважаються службовими.

 

Розділ 3. Сфера державної безпеки та охорони правопорядку

3.1.

Відомості стосовно діяльності органу місцевого самоврядування у сфері охорони державної таємниці, технічного захисту інформації з обмеженим доступом, які не підпадають під дію статті 8 Закону України “Про державну таємницю”, не відображені у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю в Україні:

3.1.1.

відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, крім відомостей, що становлять державну таємницю;

3.1.2.

відомості щодо надання допуску та доступу до державної таємниці в цілому по органу місцевого самоврядування і щодо кожного працівника окремо;

3.1.3.

відомості щодо організації та ведення секретного діловодства;

3.1.4.

відомості щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації;

3.1.5.

відомості щодо знищення, приймання-передачі або перевірки наявності секретних документів, якщо не розкривається їхній зміст;

3.1.6.

відомості про проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці;

3.1.7.

відомості щодо режимних приміщень для проведення секретних робіт, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, заходи щодо їх охорони;

3.1.8.

відомості (щодо конкретного випадку) за окремими показниками про маршрути, час переміщення, охорону матеріальних носіїв секретної інформації, що пересилаються підрозділами Державної фельд’єгерської служби (спеціального поштового зв’язку);

3.1.9.

відомості про організаційні і технічні заходи щодо охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва;

3.1.10.

відомості про загрози (моделі загроз, моделі порушників) для відкритої та службової інформації, яка циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності;

3.1.11.

відомості про методики контролю ефективності заходів технічного захисту відкритої та службової інформації на об’єкті інформаційної діяльності;

3.1.12.

відомості про вимоги із забезпечення технічного захисту службової інформації;

3.1.13.

відомості про фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту відкритої та службової інформації, володіння якими дає змогу ініціювати її витік, щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи;

3.1.14.

дані про мережеві адреси, імена, персональні ідентифікатори та паролі користувачів, їхні повноваження та права доступу до об’єктів, встановлені робочі параметри окремих механізмів або засобів захисту, інша інформація баз даних захисту, інформація журналів реєстрації дій користувачів;

3.1.15.

зведені дані про технічні засоби, які використовуються для проведення робіт з виявлення закладних пристроїв, призначених для зняття інформації з обмеженим доступом акустичними та іншими каналами.

3.2.

Відомості соціально-політичного характеру, наслідків протиправних дій, терористичного і антиконституційного спрямування (збройний напад, захоплення важливих об’єктів, систем зв’язку та телекомунікацій), унаслідок розголошення яких можливе створення перешкод у роботі державних органів.

3.3.

Документи про службові розслідування при виявленні втрати документів, що містять інформацію “Для службового користування”, якщо вони розкривають зміст втраченого документа.

3.4.

Інформація, що утворюється з використанням документів з грифом обмеження доступу, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

3.5.

Відомості про охоронну сигналізацію в музеях та інших місцях розміщення унікальних художніх цінностей, методику, рецептуру реставрації унікальних творів та об’єктів мистецтва.

3.6.

Координати та схеми розміщення пам’яток археології в місті, визначених у каталозі пам’яток археології області, відомості про курганні насипи (з графічними додатками).

3.7.

Аналітичні відомості щодо археологічних розкопок та розвідок на території міста.

3.8.

Інформація, що міститься в документах Миколаївської міської ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію.


Документам, що місять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф “Для службового користування”.
Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: