Мапа порталу

     Для включення членів сім’ї в облікову справу:

-    заява*;

-   копії паспорту заявника та повнолітніх членів сім’ї (копію сторінок, які містять інформацію про особу, її дату народження та місце народження, місце видачі паспорта, про реєстрацію всіх місць проживання);

-         копії реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника та повнолітніх членів сім’ї, які зареєстровані та проживають в житловому приміщенні (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

-  у разі наявності пільгової категорії – документ, який підтверджує це право;

-  копія свідоцтва про народження дитини (якщо включається неповнолітня дитини);

-  копія свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу (рішення суду);

- довідка з місця роботи, навчання, або пенсійного посвідчення.

 Для виключення членів сім’ї з облікової справи:

заява*;
-  заява-згода на виключення зі складу сім’ї (у разі виключення повнолітнього
члена сім’ї);
-  копія свідоцтва про смерть (якщо особа померла). 
Поділ облікової справи: 
        для поділу облікової справи у разі розірвання шлюбу:
- заява* на поділ облікової справи одного з заявників;
- копія свідоцтва про розірвання шлюбу (рішення суду);

  - у разі наявності пільгової категорії – документ, який підтверджує це право;

  -   копії паспорту заявника та повнолітніх членів сім’ї (копію сторінок, які містять інформацію про особу, її дату народження та місце народження, місце видачі паспорта, про реєстрацію всіх місць проживання);

-  копії реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника та повнолітніх членів сім’ї, які зареєстровані та проживають в житловому приміщенні (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

- копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);
- довідки з місця роботи/навчання/пенсійні посвідчення. 
 для поділу облікової справи при створення нової сім’ї:
- заява* та письмова згода членів сім’ї, які перебувають на квартирному
обліку на поділ облікової справи;

- у разі наявності пільгової категорії – документ, який підтверджує це право;

- копії паспорту заявника та повнолітніх членів сім’ї (копію сторінок, які містять інформацію про особу, її дату народження та місце народження, місце видачі паспорта, про реєстрацію всіх місць проживання);

-  копії реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника та повнолітніх членів сім’ї, які зареєстровані та проживають в житловому приміщенні (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

-  копії свідоцтв про народження дітей, укладання чи розірвання шлюбу 
(рішення суду) (за наявності);
-  довідки з місця роботи/навчання/пенсійні посвідчення. 
 Для об’єднання облікових справ: 
 заява* та письмова згода членів сім’ї, які перебувають на квартирному
обліку на об’єднання облікових справ;

- у разі наявності пільгової категорії – документ, який підтверджує це право.

 Для поновлення на квартирному обліку: 
- заява*

- копії правоустановчого документу на займану житлову площу (ордер, свідоцтво про право власності, свідоцтво про спадщину, договір купівлі-продажу, договір дарування, міни) та технічного паспорта або довідку про технічні характеристики житлового приміщення, видану обслуговуючою житлово-експлуатаційною організацією, ОСББ (а в разі їх відсутності відповідним підприємством, установою, організацією за місцем реєстрації), оформлені належним чином і завірені підписом керівника;

- копії паспорту заявника та повнолітніх членів сім’ї (копію сторінок, які містять інформацію про особу, її дату народження та місце народження, місце видачі паспорта, про реєстрацію всіх місць проживання);

- копії реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника та повнолітніх членів сім’ї, які зареєстровані та проживають в житловому приміщенні (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

-   у разі наявності пільгової категорії – документ, який підтверджує це право;

-   копії свідоцтв про народження дітей, укладання чи розірвання шлюбу (рішення суду) (за наявності);

- довідки з місця роботи/навчання/пенсійні посвідчення;

-  довідку з бюро технічної інвентаризації про наявність або відсутність майна за попередніми адресами реєстрації до 2012 року (за необхідності). 

       Для переоформлення облікової справи на іншого члена сім’ї: 

-   заява* заявника з письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім’ї, які перебувають на квартирному обліку на переоформлення облікової справи;

-  копії паспорту заявника та повнолітніх членів сім’ї (копію сторінок, які містять інформацію про особу, її дату народження та місце народження, місце видачі паспорта, про реєстрацію всіх місць проживання);

-  копії реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника та повнолітніх членів сім’ї, які зареєстровані та проживають в житловому приміщенні (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

-  у разі наявності пільгової категорії – документ, який підтверджує це право;

-  копію свідоцтва про смерть (якщо заявник помер).

 

Для включення в пільгові списки:

 заява*;

-  копії паспорту заявника та повнолітніх членів сім’ї (копію сторінок, які містять інформацію про особу, її дату народження та місце народження, місце видачі паспорта, про реєстрацію всіх місць проживання);

- копії документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім’ї на надання пільг відповідно до вимог чинного законодавства.  

            Учасники бойових дій відповідно, які визначені відповідно до  пунктів  19-21  частини  першої статті 6 та особи з інвалідністю  внаслідок  війни, визначених у пунктах 10-14 частини другої статті 7, та членів їх сімей додатково подають:

-       копію    довідки    про   безпосередню    участь   особи   в антитерористичній  операції,  забезпеченні її проведення або копію довідки   про  безпосередню   участь   у  здійсненні  заходів  із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної  агресії  Російської  Федерації в Донецькій та Луганській областях  і  захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності  України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання  та  позбавлення  статусу  учасника  бойових дій осіб, які захищали  незалежність,  суверенітет  та  територіальну цілісність України  і брали безпосередню участь в антитерористичній  операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної  безпеки  і  оборони,  відсічі і стримування збройної агресії  Російської  Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні  їх  здійснення,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів  України  від  20  серпня  2014  р. № 413;

-         копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови  Кабінету  Міністрів України від 12 травня 1994 р. №302 «Про  порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів  війни»,  що підтверджує  статус  учасника  бойових  дій,  особи з інвалідністю внаслідок  війни  та  члена  сім’ї  загиблого (померлого) ветерана війни, члена  сім’ї  загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

           Члени сім’ї загиблих (померлих)   ветеранів   війни, визначених  абзацами  першим  та четвертим  пункту  1  статті  10, членів сім’ї загиблих (померлих) Захисників  і  Захисниць  України, визначених у статті 10-1 Закону України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту», учасники бойових дій, з числа ВПО додатково подають:

-         копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови  Кабінету  Міністрів України від 12 травня 1994 р. №302 «Про  порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів  війни»,  що підтверджує  статус  учасника  бойових  дій,  особи з інвалідністю внаслідок  війни  та  члена  сім’ї  загиблого (померлого) ветерана війни,  члена  сім’ї  загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України;

-          свідоцтво про смерть;

-         копії  документів,  які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї  особи  з  інвалідністю внаслідок війни або часника бойових дій.

 Учасники бойових дій, з числа ВПО додатковоподають:

-         копію    довідки    про   безпосередню    участь   особи   в антитерористичній  операції,  забезпеченні її проведення або копію довідки   про  безпосередню   участь   у  здійсненні  заходів  із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної  агресії  Російської  Федерації в Донецькій та Луганській областях  і  захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності  України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання  та  позбавлення  статусу  учасника  бойових дій осіб, які захищали  незалежність,  суверенітет  та  територіальну цілісність України  і брали безпосередню участь в антитерористичній  операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної  безпеки  і  оборони,  відсічі і стримування збройної агресії  Російської  Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні  їх  здійснення,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів  України  від  20  серпня  2014  р. № 413;

-         копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови  Кабінету  Міністрів України від 12 травня 1994 р. №302 «Про  порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів  війни»,  що підтверджує  статус  учасника  бойових  дій,  особи з інвалідністю внаслідок  війни  та  члена  сім’ї  загиблого (померлого) ветерана війни,  члена  сім’ї  загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України;

-         копію  довідки  про  взяття  на  облік внутрішньо переміщеної особи  (видану  згідно  з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття   на   облік  внутрішньо  переміщеної  особи,  затвердженим постановою  Кабінету  Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №509.

         Копії документів завіряються особистим підписом заявника, зазначаються ініціали та прізвище, надпис «Згідно з оригіналом» 
 * При зверненні до адміністратора пред’являються паспорт суб’єкта звернення або довіреність, якщо заявник діє в інтересах іншої особи.
знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: