Мапа порталу

Регуляторна діяльність

Звіт
щодо здійснення державної регуляторної політики
Миколаївською міською радою та
виконавчим комітетом Миколаївської міської ради
за 2017 рік

Реалізація державної регуляторної політики Миколаївською міською радою та її виконавчим комітетом у 2017 році здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Реалізація та організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є основним напрямом роботи сектору регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради.

Відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики визначено постійну комісію міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі. До повноважень комісії належить організація роботи з перегляду регуляторних актів, розгляд пропозицій структурних підрозділів щодо переглянутих актів та затвердження рекомендацій за результатами їх перегляду. Комісія готує висновки та рекомендації з питань погодження проектів регуляторних актів ради та здійснює підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта.

Сектором регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради здійснюється координація діяльності виконавчих органів міської ради з питань, пов’язаних з розробленням регуляторних актів та реалізацією заходів щодо проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Протягом звітного періоду відповідно до затвердженого Плану-графіку з відстеження результативності регуляторних актів на 2017 рік розробниками регуляторних актів проведені заходи з відстеження результативності 17 регуляторних актів.

Під час проведення заходів з відстеження ефективності було встановлено, що реалізація 15 регуляторних актів забезпечила досягнення цілей, визначених при їх затверджені. Реалізація 2 регуляторних актів - рішення Миколаївської міської ради від 26.01.2012 №14/16 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 14.02.2013 №25/19 та рішення Миколаївської міської ради від 14.02.2013 №25/20 «Про затвердження Порядку розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Миколаєва» не має достатнього рівня досягнення визначених цілей, їх положення реалізуються неефективно. З даного питання виконавчими органами міської ради ведеться постійна робота, проект рішення міської ради «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Миколаєва» внесено до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Миколаївської міської ради на 2018 рік.

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів розробниками оприлюднені на офіційному Інтернет-порталі Миколаївської міської ради (www.mkrada.gov.ua).

Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів здійснювалася відповідно до Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.

З метою неухильного дотримання принципів регуляторної політики виконавчі органи міської ради продовжують підвищувати ефективність регулювання та якість регуляторних актів, процедур їх підготовки та прийняття.

Протягом 2017 року сектором регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради розглянуто 17 проектів нормативно – правових актів та підготовлено висновки до них. За результатами 9 проектів не є регуляторними актами. Для 4 проектів підготовлено висновки щодо необхідності дотримання регуляторної процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з них один проект рішення внесено до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Миколаївської міської ради на 2018 рік - проект рішення Миколаївської міської ради «Про затвердження Положення щодо здійснення закупівель товарів комунальними підприємствами Миколаївської міської ради в електронній системі закупівель», та один проект рішення внесено до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2018 рік - проект рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про затвердження Порядку погодження заяви про наміри у складі розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище». По 4 проектах підготовлено висновки, що регуляторна процедура з підготовки проектів рішень відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та дані проекти рішень прийнято:

- рішення Миколаївської міської ради від 13.07.2017 №22/3 «Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 №7/3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва»;

- рішення Миколаївської міської ради від 13.07.2017 №22/2 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2011 №12/6 «Про визначення мінімальної вартості місячної оренди квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території міста Миколаєва»;

- рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.09.2017 №808 «Про затвердження Правил термічної модернізації (утеплення) фасадів багатоквартирних будинків на території міста Миколаєва».

Проект рішення виконкому Миколаївської міської ради «Про затвердження комплексної схеми розміщення рекламних засобів по пр. Миру» планується винести на чергове засідання виконкому міської ради.

Для одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробники регуляторних актів постійно оприлюднюють проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу на офіційному порталі міської ради у розділі «Підприємцям» підрозділу «Регуляторна діяльність».

З метою систематизації регуляторних актів сектором регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради ведеться та своєчасно оновлюється реєстр діючих регуляторних актів міської ради, який за станом на 31.12.2017 року включає 56 регуляторних актів: 41 рішення Миколаївської міської ради, 15 рішень виконкому Миколаївської міської ради. Інформацію розміщено на офіційному порталі міської ради в розділі «Підприємцям» підрозділу «Регуляторна діяльність» (Реєстр діючих регуляторних актів). Сформований та відповідно розміщений реєстр регуляторних актів, що втратили свою чинність.

Внесення змін до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів здійснювалося відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

За результатами наданих виконавчими органами міської ради пропозицій, сектором регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради було підготовлено проекти рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради щодо внесення відповідних доповнень до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

Рішенням Миколаївської міської ради від 16.11.2017 №28/9 «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 15.12.2016 №12/1 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Миколаївської міської ради на 2017 рік» План доповнено пунктами 9, 10 та 11.

Рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 14.07.2017 №581 «Про внесення доповнення до рішення виконкому міської ради від 25.11.2016 №1082 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2017 рік» та рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 14.08.2017 №664 «Про внесення доповнення до рішення виконкому міської ради від 25.11.2016 №1082 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2017 рік» План доповнено пунктами 8 та 9 відповідно.

В установленому порядку були затверджені річні плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а саме:

- План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Миколаївської міської ради на 2018 рік, затверджений рішенням Миколаївської міської ради від 14.12.2017 №31/104;

- План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2018 рік, затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 24.11.2017 №965;

- План-графік відстеження результативності регуляторних актів Миколаївської міської ради та виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2018 рік, затверджений першим заступником міського голови від 28.11.2016.

Всі Плани та відповідні доповнення були оприлюднені у спосіб, передбачений ст.13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на офіційному порталі Миколаївської міської ради у рубриці «Регуляторна діяльність» рубрики «Підприємцям».

Реалізація державної регуляторної політики в місті Миколаєві у 2017 році - це постійний та послідовний курс виконавчих органів міської ради на впровадження оптимального управління в економічній та соціальній сферах, на зменшення їх втручання у діяльність суб’єктів підприємництва, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку господарської діяльності.

Сектором регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради планується надалі проводити активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що у звітному періоді виконавчими органами міської ради на належному рівні виконувалися вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


ОНОВЛЕНО 17.01.2018

 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: