Мапа порталу

Регуляторна діяльність

Звіт
щодо здійснення державної регуляторної політики
Миколаївською міською радою та
виконавчим комітетом Миколаївської міської ради
за 2020 рік

Реалізація державної регуляторної політики Миколаївською міською радою та її виконавчим комітетом у 2020 році здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Реалізація та організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є одним з основних напрямів роботи відділу цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради.

Відповідальною постійною комісією Миколаївської міської ради VII скликання з питань впровадження державної регуляторної політики було визначено постійну комісію з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі. До повноважень комісії належало здійснення організації роботи з перегляду регуляторних актів, розгляд пропозицій структурних підрозділів щодо переглянутих актів та затвердження рекомендацій за результатами їх перегляду. Комісія готувала висновки та рекомендації з питань погодження проєктів регуляторних актів ради та здійснювала підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта міської ради.

У 2020 році виконавчим комітетом Миколаївської міської ради прийнято 6 проєктів регуляторних актів:

- рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 12.02.2020 № 107 «Про затвердження умов проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Миколаєві»;

- рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25.03.2020 № 295 «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 23.03.2012 № 211 «Про затвердження Порядку взаємодії державного адміністратора та місцевих дозвільних органів щодо розгляду заяв суб’єктів господарювання на отримання документа дозвільного характеру - рішення міської ради про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду (продовження терміну оренди) земельних ділянок» (зі змінами та доповненнями);

- рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 12.08.2020 № 691«Про затвердження Положення з проведення електронних торгів з надання права розміщення реклами на/у транспортних засобах комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва»;

рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 09.09.2020 № 760«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 07.03.2019 № 201 «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в м. Миколаєві» (зі змінами)»;

рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 15.10.2020 № 981«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.04.2012 № 464 «Про затвердження Порядку демонтажу рекламних засобів у м. Миколаєві»;

рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 09.12.2020 № 1273 «Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.03.2019 №265 «Про затвердження архітектурних типів тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально - культурного призначення для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва».

Миколаївським міським головою прийнято 1 проєкт регуляторного акта – розпорядження Миколаївського міського голови від 29.10.2020 № 273 «Про затвердження Методики розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування у місті Миколаєві».

На розгляд Миколаївської міської ради проєктів регуляторних актів не виносилось.

У звітному періоді відповідно до затвердженого Плану-графіку з відстеження результативності регуляторних актів на 2020 рік розробниками регуляторних актів проведені заходи з відстеження результативності 19 регуляторних актів.

Під час проведення заходів з відстеження ефективності було встановлено, що реалізація 13 регуляторних актів забезпечила досягнення цілей, визначених при їх затвердженні; реалізація 3 регуляторних актів забезпечила досягнення цілей, визначених при їх затвердженні, але з часом вони зменшили свою актуальність та потребують внесення змін; реалізація 3 регуляторних актів забезпечила досягнення цілей, визначених при їх затвердженні, але з часом вони втратили свою актуальність та потребують скасування.

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів оприлюднені їх розробниками на офіційному порталі міської ради у підрозділі «Регуляторна діяльність» розділу «Підприємцям».

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробники регуляторних актів постійно оприлюднюють проєкти регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу до них із відповідними повідомленнями про оприлюднення на офіційному порталі міської ради у підрозділі «Регуляторна діяльність» розділу «Підприємцям».

Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів здійснюється відповідно до Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.

З метою систематизації регуляторних актів відділом цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради ведеться та своєчасно оновлюється реєстр діючих регуляторних актів міської ради, який за станом на 01.01.2021 року включає 64 регуляторних акта: 39 рішень Миколаївської міської ради, 24 рішення виконкому Миколаївської міської ради та 1 розпорядження міського голови. Інформацію розміщено на офіційному порталі міської ради у підрозділі «Регуляторна діяльність» розділу «Підприємцям» (Реєстр діючих регуляторних актів). Сформований та відповідно розміщений реєстр регуляторних актів, що втратили свою чинність.

Внесення змін до планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

За результатами наданих виконавчими органами міської ради пропозицій, відділом цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради було підготовлено 4 проєкти рішень виконавчого комітету міської ради щодо внесення відповідних доповнень до Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2020 рік та 1 проєкт розпорядження міського голови.

Виконкомом міської ради прийнято відповідні рішення.

Рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.12.2019 № 1420 «Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 21.11.2019 № 1257 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2020 рік», рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 11.03.2020 № 264 «Про внесення доповнення до рішення виконкому міської ради від 21.11.2019 № 1257 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2020 рік», рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 08.07.2020 № 579 «Про внесення доповнення до рішення виконкому міської ради від 21.11.2019 № 1257 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2020 рік», рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 22.07.2020 № 601 «Про внесення доповнення до рішення виконкому міської ради від 21.11.2019 № 1257 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2020 рік» план доповнено пунктами 5,6,7 та 8 відповідно.

Розпорядженням Миколаївського міського голови від 16.09.2020 № 230р «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів – розпоряджень міського голови на 2020 рік» було затверджено план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів – розпоряджень міського голови на 2020 рік.

Річні плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік були затверджені в установленому порядку, а саме:

- План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Миколаївської міської ради на 2021 рік затверджений рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/23;

- План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2021 рік затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 28.10.2020 № 1065;

- План-графік відстеження результативності регуляторних актів Миколаївської міської ради та виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2021 рік, затверджений міським головою 10.12.2020.

Всі Плани та відповідні доповнення до них оприлюднені у спосіб, передбачений ст.13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на офіційному порталі Миколаївської міської ради у рубриці «Регуляторна діяльність» рубрики «Підприємцям».

Реалізація державної регуляторної політики в місті Миколаєві у 2020 році це постійний та послідовний курс виконавчих органів міської ради на зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку господарської діяльності.

Відділом цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради планується надалі проводити активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності здійснення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.


ОНОВЛЕНО 11.02.2021

 

Звіт
щодо здійснення державної регуляторної політики
Миколаївською міською радою та
виконавчим комітетом Миколаївської міської ради
за 2019 рік

Реалізація державної регуляторної політики Миколаївською міською радою та її виконавчим комітетом у 2019 році здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Реалізація та організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є основним напрямом роботи відділу цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради.

Відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики визначено постійну комісію міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі. До повноважень комісії належить організація роботи з перегляду регуляторних актів, розгляд пропозицій структурних підрозділів щодо переглянутих актів та затвердження рекомендацій за результатами їх перегляду. Комісія готує висновки та рекомендації з питань погодження проєктів регуляторних актів ради та здійснює підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта міської ради.

Відділом цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради здійснюється координація діяльності виконавчих органів міської ради з питань, пов’язаних з розробленням регуляторних актів та реалізацією заходів щодо проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Протягом звітного періоду відповідно до затвердженого Плану-графіку з відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік розробниками регуляторних актів проведені заходи з відстеження результативності 8 регуляторних актів.

Під час проведення заходів з відстеження ефективності було встановлено, що реалізація 8 регуляторних актів забезпечила досягнення цілей, визначених при їх затвердженні.

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів розробниками оприлюднені на офіційному Інтернет-порталі Миколаївської міської ради (www.mkrada.gov.ua).

Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів протягом 2019 року здійснювалася відповідно до Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.

З метою неухильного дотримання принципів регуляторної політики виконавчі органи міської ради продовжують підвищувати ефективність регулювання та якість регуляторних актів, процедур їх підготовки та прийняття.

Протягом 2019 року відділом цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради розглянуто 18 проєктів регуляторних актів та підготовлено листи до них. За результатами розгляду 9 проєктів не мають ознак регуляторних актів. Для 5 проєктів підготовлено пропозиції щодо необхідності дотримання регуляторної процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». По 4 проєктах підготовлено листи, що регуляторна процедура з підготовки проєктів регуляторних актів відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Протягом 2019 року виконавчим комітетом Миколаївської міської ради затверджено 4 проєкти регуляторних актів:
- рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 07.03.2019 № 201 «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в м. Миколаєві»;
- рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 22.03.2019 № 264 «Про затвердження комплексної схеми розміщення рекламних засобів по пр. Миру»;
- рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 22.03.2019 № 265 «Про затвердження архітектурних типів тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного призначення для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва»;
рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.06.2019 № 684 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності на території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка».

Для одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробники регуляторних актів постійно оприлюднюють проєкти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу на офіційному порталі міської ради у розділі «Підприємцям» підрозділу «Регуляторна діяльність».

З метою систематизації регуляторних актів відділом цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради ведеться та своєчасно оновлюється реєстр діючих регуляторних актів міської ради, який за станом на 01.01.2020 року включає 60 регуляторний акт: 39 рішень Миколаївської міської ради, 21 рішення виконкому Миколаївської міської ради. Інформацію розміщено на офіційному порталі міської ради в розділі «Підприємцям» підрозділу «Регуляторна діяльність» (Реєстр діючих регуляторних актів). Сформований та відповідно розміщений реєстр регуляторних актів, що втратили свою чинність.

Внесення змін до планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів здійснювалося відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

За результатами наданих виконавчими органами міської ради пропозицій, відділом цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради було підготовлено 6 проєктів рішень виконавчого комітету міської ради щодо внесення відповідних доповнень до Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2019 рік та виконкомом міської ради прийнято відповідні рішення.

Рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 22.02.2019 № 145 «Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 09.11.2018 № 1085 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2019 рік», рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 07.03.2019 № 210 «Про внесення доповнення до рішення виконкому міської ради від 09.11.2018 № 1085 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2019 рік», рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 10.05.2019 № 466 «Про внесення доповнення до рішення виконкому міської ради від 09.11.2018 № 1085 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2019 рік», рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 12.07.2019 № 752 «Про внесення доповнення до рішення виконкому міської ради від 09.11.2018 № 1085 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2019 рік», рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.09.2019 № 979 «Про внесення доповнення до рішення виконкому міської ради від 09.11.2018 № 1085 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2019 рік», рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.12.2019 № 1324 «Про внесення доповнення до рішення виконкому міської ради від 09.11.2018 № 1085 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2019 рік» план доповнено пунктами 3,4,5,6,7,8, та 9 відповідно.

В установленому порядку були затверджені річні плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, а саме:

- План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Миколаївської міської ради на 2020 рік, затверджений рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/72;

- План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2020 рік, затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 21.11.2019 № 1257;

- План-графік відстеження результативності регуляторних актів Миколаївської міської ради та виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2020 рік, затверджений міським головою 02.12.2019.

Всі Плани та відповідні доповнення були оприлюднені у спосіб, передбачений ст.13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на офіційному порталі Миколаївської міської ради у рубриці «Регуляторна діяльність» рубрики «Підприємцям».

Реалізація державної регуляторної політики в місті Миколаєві у 2019 році - це постійний та послідовний курс виконавчих органів міської ради на впровадження оптимального управління в економічній та соціальній сферах, на зменшення їх втручання у діяльність суб’єктів підприємництва, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку господарської діяльності.

Відділом цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради планується надалі проводити активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що у звітному періоді виконавчими органами міської ради на належному рівні виконувалися вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


ОНОВЛЕНО 05.02.2021

 

Звіт
щодо здійснення державної регуляторної політики
Миколаївською міською радою та
виконавчим комітетом Миколаївської міської ради
за 2018 рік

Реалізація державної регуляторної політики Миколаївською міською радою та її виконавчим комітетом у 2018 році здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Реалізація та організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є основним напрямом роботи відділу цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради.

Відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики визначено постійну комісію міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі. До повноважень комісії належить організація роботи з перегляду регуляторних актів, розгляд пропозицій структурних підрозділів щодо переглянутих актів та затвердження рекомендацій за результатами їх перегляду. Комісія готує висновки та рекомендації з питань погодження проектів регуляторних актів ради та здійснює підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта.

Відділом цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради здійснюється координація діяльності виконавчих органів міської ради з питань, пов’язаних з розробленням регуляторних актів та реалізацією заходів щодо проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Протягом звітного періоду відповідно до затвердженого Плану-графіку з відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік розробниками регуляторних актів проведені заходи з відстеження результативності 11 регуляторних актів.

Під час проведення заходів з відстеження ефективності було встановлено, що реалізація 11 регуляторних актів забезпечила досягнення цілей, визначених при їх затвердженні.

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів розробниками оприлюднені на офіційному Інтернет-порталі Миколаївської міської ради (www.mkrada.gov.ua).

Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів протягом 2018 року здійснювалася відповідно до Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.

З метою неухильного дотримання принципів регуляторної політики виконавчі органи міської ради продовжують підвищувати ефективність регулювання та якість регуляторних актів, процедур їх підготовки та прийняття.

Протягом 2018 року відділом цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради розглянуто 10 проектів нормативно – правових актів та підготовлено висновки до них. За результатами розгляду 4 проекти не мають ознак регуляторних актів. Для 3 проектів підготовлено висновки щодо необхідності дотримання регуляторної процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з них два проекти рішень внесено до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2018 рік - проект рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності на території Бюджетної установи Миколаївської міської ради «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» та проект рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Миколаєва». По 1 проекту надано лист про неможливість надання висновку у зв’язку з наданням неповного пакету документів. По 2 проектах підготовлено висновки, що регуляторна процедура з підготовки проектів рішень відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», дані проекти рішень прийнято:

- рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 22.06.2018 №607 «Про встановлення тарифів на перевезення одного платного пасажира та багажу у м.Миколаєві автобусами, які здійснюють пасажирські перевезення у режимах руху «маршрутного таксі» та «звичайний»;

- рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.10.2018 №1050 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Миколаєва».

Для одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробники регуляторних актів постійно оприлюднюють проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу на офіційному порталі міської ради у розділі «Підприємцям» підрозділу «Регуляторна діяльність».

З метою систематизації регуляторних актів відділом цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради ведеться та своєчасно оновлюється реєстр діючих регуляторних актів міської ради, який за станом на 31.12.2018 року включає 58 регуляторних актів: 41 рішення Миколаївської міської ради, 17 рішень виконкому Миколаївської міської ради. Інформацію розміщено на офіційному порталі міської ради в розділі «Підприємцям» підрозділу «Регуляторна діяльність» (Реєстр діючих регуляторних актів). Сформований та відповідно розміщений реєстр регуляторних актів, що втратили свою чинність.

Внесення змін до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів здійснювалося відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

За результатами наданих виконавчими органами міської ради пропозицій, відділом цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради було підготовлено проекти рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради щодо внесення відповідних доповнень до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

Рішенням Миколаївської міської ради від 30.10.2018 №44/4 «Про внесення доповнення до рішення міської ради від 14.12.2017 № 31/104 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Миколаївської міської ради на 2018 рік» План доповнено пунктом 9.

Рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 10.08.2018 №740 «Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 24.11.2017 №965 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2018 рік», рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 09.11.2018 №1088 «Про внесення доповнення до рішення виконкому міської ради від 24.11.2017 №965 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2018 рік» та рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 14.12.2018 №1254 «Про внесення доповнення до рішення виконкому міської ради від 24.11.2017 №965 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2018 рік» План доповнено пунктами 11,12,13 та 14.

В установленому порядку були затверджені річні плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а саме:

- План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Миколаївської міської ради на 2019 рік, затверджений рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2018 №49/3;

- План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2019 рік, затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 09.11.2018 №1085;

- План-графік відстеження результативності регуляторних актів Миколаївської міської ради та виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2019 рік, затверджений міським головою 05.12.2018.

Всі Плани та відповідні доповнення були оприлюднені у спосіб, передбачений ст.13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на офіційному порталі Миколаївської міської ради у рубриці «Регуляторна діяльність» рубрики «Підприємцям».

Реалізація державної регуляторної політики в місті Миколаєві у 2018 році - це постійний та послідовний курс виконавчих органів міської ради на впровадження оптимального управління в економічній та соціальній сферах, на зменшення їх втручання у діяльність суб’єктів підприємництва, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку господарської діяльності.

Відділом цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради планується надалі проводити активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що у звітному періоді виконавчими органами міської ради на належному рівні виконувалися вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


ОНОВЛЕНО 20.03.2019

 

 

Звіт
щодо здійснення державної регуляторної політики
Миколаївською міською радою та
виконавчим комітетом Миколаївської міської ради
за 2017 рік

Реалізація державної регуляторної політики Миколаївською міською радою та її виконавчим комітетом у 2017 році здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Реалізація та організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є основним напрямом роботи сектору регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради.

Відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики визначено постійну комісію міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі. До повноважень комісії належить організація роботи з перегляду регуляторних актів, розгляд пропозицій структурних підрозділів щодо переглянутих актів та затвердження рекомендацій за результатами їх перегляду. Комісія готує висновки та рекомендації з питань погодження проектів регуляторних актів ради та здійснює підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта.

Сектором регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради здійснюється координація діяльності виконавчих органів міської ради з питань, пов’язаних з розробленням регуляторних актів та реалізацією заходів щодо проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Протягом звітного періоду відповідно до затвердженого Плану-графіку з відстеження результативності регуляторних актів на 2017 рік розробниками регуляторних актів проведені заходи з відстеження результативності 17 регуляторних актів.

Під час проведення заходів з відстеження ефективності було встановлено, що реалізація 15 регуляторних актів забезпечила досягнення цілей, визначених при їх затверджені. Реалізація 2 регуляторних актів - рішення Миколаївської міської ради від 26.01.2012 №14/16 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 14.02.2013 №25/19 та рішення Миколаївської міської ради від 14.02.2013 №25/20 «Про затвердження Порядку розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Миколаєва» не має достатнього рівня досягнення визначених цілей, їх положення реалізуються неефективно. З даного питання виконавчими органами міської ради ведеться постійна робота, проект рішення міської ради «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м.Миколаєва» внесено до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Миколаївської міської ради на 2018 рік.

Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів розробниками оприлюднені на офіційному Інтернет-порталі Миколаївської міської ради (www.mkrada.gov.ua).

Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів здійснювалася відповідно до Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.

З метою неухильного дотримання принципів регуляторної політики виконавчі органи міської ради продовжують підвищувати ефективність регулювання та якість регуляторних актів, процедур їх підготовки та прийняття.

Протягом 2017 року сектором регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради розглянуто 17 проектів нормативно – правових актів та підготовлено висновки до них. За результатами 9 проектів не є регуляторними актами. Для 4 проектів підготовлено висновки щодо необхідності дотримання регуляторної процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з них один проект рішення внесено до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Миколаївської міської ради на 2018 рік - проект рішення Миколаївської міської ради «Про затвердження Положення щодо здійснення закупівель товарів комунальними підприємствами Миколаївської міської ради в електронній системі закупівель», та один проект рішення внесено до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2018 рік - проект рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про затвердження Порядку погодження заяви про наміри у складі розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище». По 4 проектах підготовлено висновки, що регуляторна процедура з підготовки проектів рішень відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та дані проекти рішень прийнято:

- рішення Миколаївської міської ради від 13.07.2017 №22/3 «Про внесення змін та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 №7/3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва»;

- рішення Миколаївської міської ради від 13.07.2017 №22/2 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2011 №12/6 «Про визначення мінімальної вартості місячної оренди квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території міста Миколаєва»;

- рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.09.2017 №808 «Про затвердження Правил термічної модернізації (утеплення) фасадів багатоквартирних будинків на території міста Миколаєва».

Проект рішення виконкому Миколаївської міської ради «Про затвердження комплексної схеми розміщення рекламних засобів по пр. Миру» планується винести на чергове засідання виконкому міської ради.

Для одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробники регуляторних актів постійно оприлюднюють проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу на офіційному порталі міської ради у розділі «Підприємцям» підрозділу «Регуляторна діяльність».

З метою систематизації регуляторних актів сектором регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради ведеться та своєчасно оновлюється реєстр діючих регуляторних актів міської ради, який за станом на 31.12.2017 року включає 56 регуляторних актів: 41 рішення Миколаївської міської ради, 15 рішень виконкому Миколаївської міської ради. Інформацію розміщено на офіційному порталі міської ради в розділі «Підприємцям» підрозділу «Регуляторна діяльність» (Реєстр діючих регуляторних актів). Сформований та відповідно розміщений реєстр регуляторних актів, що втратили свою чинність.

Внесення змін до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів здійснювалося відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

За результатами наданих виконавчими органами міської ради пропозицій, сектором регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради було підготовлено проекти рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради щодо внесення відповідних доповнень до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

Рішенням Миколаївської міської ради від 16.11.2017 №28/9 «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 15.12.2016 №12/1 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Миколаївської міської ради на 2017 рік» План доповнено пунктами 9, 10 та 11.

Рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 14.07.2017 №581 «Про внесення доповнення до рішення виконкому міської ради від 25.11.2016 №1082 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2017 рік» та рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 14.08.2017 №664 «Про внесення доповнення до рішення виконкому міської ради від 25.11.2016 №1082 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2017 рік» План доповнено пунктами 8 та 9 відповідно.

В установленому порядку були затверджені річні плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а саме:

- План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Миколаївської міської ради на 2018 рік, затверджений рішенням Миколаївської міської ради від 14.12.2017 №31/104;

- План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2018 рік, затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 24.11.2017 №965;

- План-графік відстеження результативності регуляторних актів Миколаївської міської ради та виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2018 рік, затверджений першим заступником міського голови від 28.11.2016.

Всі Плани та відповідні доповнення були оприлюднені у спосіб, передбачений ст.13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на офіційному порталі Миколаївської міської ради у рубриці «Регуляторна діяльність» рубрики «Підприємцям».

Реалізація державної регуляторної політики в місті Миколаєві у 2017 році - це постійний та послідовний курс виконавчих органів міської ради на впровадження оптимального управління в економічній та соціальній сферах, на зменшення їх втручання у діяльність суб’єктів підприємництва, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку господарської діяльності.

Сектором регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради планується надалі проводити активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що у звітному періоді виконавчими органами міської ради на належному рівні виконувалися вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


ОНОВЛЕНО 17.01.2018

 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: