Мапа порталу

Звіт міського голови

щодо здійснення державної регуляторної політики Миколаївською міською радою та виконавчим комітетом Миколаївської міської ради
у 2016 році

Реалізація державної регуляторної політики Миколаївською міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2016 року здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Реалізація та організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» є одним з основних напрямків роботи відділу підприємництва та регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, який діє на підставі Положення про відділ підприємництва та регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради, затвердженого розпорядженням Миколаївського міського голови від 15.06.2015 № 162рк «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 05.11.2013 № 248р «Про внесення змін та доповнень до розпорядження міського голови від 14.06.2011 №283р «Про затвердження структури та положень про структурні підрозділи виконавчого комітету Миколаївської міської ради».

Відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики визначено постійну комісію міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі. До повноважень комісії, належить організація роботи з перегляду регуляторних актів, розгляд пропозицій структурних підрозділів щодо переглянутих актів та затвердження рекомендацій за результатами їх перегляду. Готує висновки та рекомендації з питань погодження проектів регуляторних актів ради та підготовка експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта.

Відділом підприємництва та регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради здійснюються постійні заходи щодо поліпшення законодавчої та нормативної бази, що регулює підприємницьку діяльність шляхом здійснення постійного контролю за прийняттям органом місцевого самоврядування регуляторних актів.

Протягом звітного періоду відповідно до затвердженого Плану-графіку з відстеження результативності регуляторних актів на 2016 рік розробниками регуляторних актів проведені заходи з відстеження результативності 6 регуляторних актів. Під час проведення заходів з відстеження ефективності було встановлено, що реалізація актів забезпечила досягнення цілей, визначених при їх затверджені. Усі звіти про відстеження результативності регуляторних актів розробниками оприлюднені на офіційному Інтернет-порталі Миколаївської міської ради (www.mkrada.gov.ua).

Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів здійснювалася відповідно до Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.

18 липня 2016 рокууправлінням з розвитку споживчого ринку організовано та проведено зустріч голови Державної регуляторної служби України Ксенії Ляпіної з підприємцями міста Миколаєва, в якій взяли участь понад 50 осіб. Основними темами для обговорення в ході зустрічі були: регуляторна політика, дозвільна система та ліцензування в рамках діючого законодавства.

19 жовтня 2016 року управлінням з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради було проведено апаратне навчання для структурних підрозділів Миколаївської міської ради на тему: «Дотримання регуляторної процедури відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Тест малого підприємництва (М-Тест), як складова аналізу регуляторного впливу».

Присутніх ознайомлено із процедурою підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», доведено основні принципи і вимоги законодавства у сфері державної регуляторної політики, а також надано практичні рекомендації щодо реалізації даних вимог.

Повідомлено щодо змінених вимог до проведення аналізу впливу регуляторного акта, які набрали чинність 15 березня 2016 року, а саме встановлено:

1) форму аналізу регуляторного впливу;

2) форму визначення витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта;

3) форму визначення бюджетних витрат на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього підприємництва;

4) тест малого підприємництва (М-тест).

Присутнім було наголошено щодо необхідності застосування інструменту оцінки впливу регуляторних актів на малий бізнес, що отримав назву «Тест малого підприємництва» або «М-Тест».

З метою неухильного дотримання принципів регуляторної політики органи місцевого самоврядування продовжують підвищувати ефективність регулювання та якість регуляторних актів, процедур їх підготовки та прийняття.

Постійно ведеться робота по скороченню кількості прийнятих регуляторних актів, що свідчить про зменшення регуляторного впливу органів влади на суб’єктів господарювання.

Протягом 2016 року відділом підприємництва та регуляторної політики розглянуто 7 проектів нормативно – правових актів та підготовлено висновки до них: 4 з яких не є регуляторними актами, а для 3 підготовлено висновки щодо необхідності дотримання регуляторної процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», один з яких прийнято – рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 24.06.2016 № 583 «Про затвердження Порядку доступу до матеріалів технічної інвентаризації, реєстрових книг та архівних справ комунального підприємства «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації».

Для одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробники регуляторних актів постійно оприлюднюють проекти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу на офіційному порталі міської ради у розділі «Підприємцям» підрозділу «Регуляторна діяльність» та місцевій газеті «Вечерний Николаев».

З метою систематизації регуляторних актів відділом підприємництва та регуляторної політики ведеться та своєчасно оновлюється реєстр регуляторних актів міської ради, який включає 55 регуляторних акти: 41 рішення Миколаївської міської ради, 14 рішень виконкому Миколаївської міської ради. Інформацію розміщено на офіційному порталі міської ради в розділі «Підприємцям» підрозділу «Регуляторна діяльність» (Реєстр діючих регуляторних актів). Сформований та відповідно розміщений реєстр регуляторних актів, що втратили свою чинність.

У більшій частині, регулювання було направлено не на наповнення дохідної частини бюджету чи на виконання вимог актів вищої юридичної сили (зміни у законодавстві), а на удосконалення відносин між органами влади та підприємцями, що в свою чергу упорядковує, спрощує порядок здійснення певних видів діяльності, а також вирішує актуальні для громади міста питання.

В місті для оперативного вирішення актуальних питань, що стосуються підприємницької діяльності, та з метою забезпечення діалогу між місцевою владою та представниками бізнесу в процесах формування нормативно-правового поля, що регулює підприємницьке середовище, працює «гаряча телефонна лінія» на базі відділу підприємництва та регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради.

За минулий рік на телефон гарячої лінії надійшло 19 звернень від суб’єктів господарювання, на які спеціалістами вищезазначеного відділу оперативно надані роз’яснення та необхідна інформація, здійснено супровід по сайту. Протягом звітного періоду на телефон гарячої лінії скарг та звернень суб’єктів господарювання щодо неправомірних дій з боку правоохоронних та контролюючих органів на представників малого та середнього бізнесу, органів місцевого самоврядування, а також органів виконавчої влади не надходило.

Стабільно у минулому році працювала галузь підприємництва. Міська влада мінімально втручалася у середній та малий бізнес.

З метою забезпечення неухильного виконання та дотримання вимог чинного законодавства в частині захисту населення від шкідливого впливу шуму, управлінням з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради було організовано та проведено 3 виїзних засідання комісії з питань зміни режиму роботи об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території м. Миколаєва. За результатами проведених заходів виконкомом Миколаївської міської ради було прийнято рішення про обмеження режиму роботи закладу від 15.02.2016 № 108 «Про обмеження режиму роботи кафе «Рок Хата», розміщеного за адресою: вул. Декабристів, 38/1».

Управлінням з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради організовано та проведено також громадські слухання відповідно до розпорядження міського голови від 07.04.2016 № 69р «Про проведення громадських слухань», рішення виконавчого комітету міської ради від 12.03.2016 № 234 «Про роботу диско-бару «Коко Бонго», розміщеного за адресою: вул. Курортна (Бутоми), 9» стосовно доцільності обмеження режиму роботи даного розважального закладу, режим роботи якого було вирішено залишити без змін.

Також, рішенням комісії було залишено без змін режим роботи більярдного клубу з кафе «Класік», розміщеного за адресою: пр. Богоявленський, 326 Б.

02 вересня 2016 з нагоди святкування Дня підприємця відбулись урочисті заходи за участі Миколаївського міського голови, заступника міського голови та голів адміністрацій районів міста.

За багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у розвиток підприємництва, активну участь у суспільному житті міста Миколаєва почесними грамотами Миколаївського міського голови та подячними листами Миколаївського міського голови було нагороджено 65 найкращих  підприємців міста.

Звичною практикою стали зустрічі з представниками різних галузей міського бізнесу з питань розвитку малого та середнього підприємництва.

У вересні – листопаді 2016 року під головуванням заступника міського голови Юрія Степанця було проведено ряд зустрічей з підприємцями міста Миколаєва. Під час зустрічей було обговорено проблематику галузей, які заважають розвитку кожної галузі на національному, регіональному та місцевому рівнях.

З метою підвищення правової обізнаності суб’єктів господарювання та інформаційної підтримки підприємництва, управлінням з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради організовано та проведено семінар за участю представників ГУ Держпродспоживслужби у Миколаївській області. Основна тема семінару - порядок проведення державної реєстрації потужностей, які використовуються на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів.

У семінарі прийняли участь близько 50 суб’єктів господарювання, які мали можливість отримати відповіді на найболючіші питання.

14 грудня 2016 року управлінням з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради спільно із Центром міжнародного приватного підприємництва (CIPE) було проведено тренінг “Методологія і практика проведення М-тесту» у м. Миколаєві для представників міської ради, відповідальних за розробку регуляторних актів. Захід організовано за сприяння Фонду підтримки демократії (NED).

У результаті навчання представники органу місцевого самоврядування дізналися, як саме застосовувати М-тест або Тест малого підприємництва, як розраховувати витрати малого бізнесу для виконання регуляції, а також бюджетні витрати. Задля плідної роботи та якісного виконання своїх службових обов’язків посадові особи міської ради отримали унікальну можливість набути практичних навичок у застосуванні М-тесту.

Інструмент М-тесту дає можливість представникам органів влади ще на етапі розробки регулювання визначити, якою буде вартість його виконання для бізнесу як у прямих фінансових втратах, так і з огляду на навантаження адміністративними процедурами, а відтак дізнатися, чи справді вартість регулювання є адекватною з огляду на проблему, на вирішення якої направлена регуляція. М-Тест запроваджено в Україні на виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

За результатами навчання отримали сертифікати наступні спеціалісти структурних підрозділів:

Мураховська
Інга Миколаївна –

начальник центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

Чечельніцька
Любов Миколаївна –

заступник начальника відділу планування, аналізу доходів та податкової політики департаменту фінансів Миколаївської міської ради

Масляна
Ірина Юріївна –

заступник начальника відділу озеленення та благоустрою управління з екології департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Яворська
Людмила Валентинівна –

начальник відділу з експлуатації комунальних об’єктів управління комунального господарства міста департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Лелеко
Світлана Олександрівна –

головний спеціаліст відділу екології департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Дмитрова
Тетяна Олександрівна –

начальник відділу договірних відносин управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

Чушкіна
Тетяна Михайлівна –

заступник начальника відділу договірних відносин управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

Веремієнко
Оксана Миколаївна –

головний спеціаліст відділу договірних відносин управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

Івановська
Тетяна Михайлівна –

спеціаліст 1 категорії управління земельних ресурсів відділу землеустрою Миколаївської міської ради

Повєткіна
Людмила Сергіївна –

головний спеціаліст відділу оформлення правових документів справляння плати за землю Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

Гозян
Сергій Миколайович –

головний спеціаліст відділу зв’язку та телекомунікацій Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської рад

Курляк
Олександр Миколайович –

начальник управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради

Кочева
Ірина Євгенівна –

заступник начальника управління – начальник відділу сфери послуг управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради

Білик
Любов Валентинівна –

начальник відділу підприємництва та регуляторної політики управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради

Рагуліна
Анна Вячеславівна –

головний спеціаліст відділу торгівлі управління з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради

Максимова
Інна Вікторівна –

начальник відділу планування, забудови міста та зовнішньої реклами управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

Кунцевич
Наталя Олександрівна –

начальник архівного відділу Миколаївської міської ради

Поспєлова
Катерина Павлівна –

заступник директора КП «Миколаївська ритуальна служба»

Храброва
Людмила Олександрівна –

юрист КП «Миколаївська ритуальна служба»

Управлінням з розвитку споживчого ринку планується надалі проводити активну роботу, спрямовану на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

В установленому порядку були затверджені річні плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а саме:

- План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Миколаївської міської ради на 2017 рік, затверджений рішенням Миколаївської міської ради від 15.12.2016 №12/1;

- План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2017 рік, затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25.11.2016 №1082;

- План-графік відстеження результативності регуляторних актів Миколаївської міської ради та виконавчого комітету Миколаївської міської ради на 2017 рік, затверджений міським головою від 30.11.2016.

Всі Плани були оприлюднені у спосіб, передбачений ст.13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на офіційному порталі Миколаївської міської ради у рубриці «Регуляторна діяльність» рубрики «Підприємцям».

Реалізація державної регуляторної політики в місті Миколаєві у 2016 році - це постійний та послідовний курс виконавчих органів міської ради на впровадження оптимального управління в економічній та соціальній сферах, на зменшення їх втручання у діяльність суб’єктів підприємництва, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у розвитку господарської діяльності.

Враховуючи вищезазначене можна зробити висновок, що у звітному періоді 2016 року управлінням з розвитку споживчого ринку Миколаївської міської ради на належному рівні виконувалися вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 


 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: