Мапа порталу

image

 Як це працює?

    

Громадський бюджет м. Миколаєва – це частина міського бюджету міста Миколаєва, що впроваджує процес взаємодії органів місцевого самоврядування та громадян міста Миколаєва, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення мешканців міста Миколаєва, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів, шляхом проведення конкурсу проектів.

Подання проектів:

1. Проекти для фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету м. Миколаєва можуть подавати фізичні особи віком від 14 років, які є громадянами України та зареєстровані на території міста Миколаєва.

2. Проекти за обсягом фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету м. Миколаєва розподіляються на:

- великі - з обсягом фінансування від 300 тис. грн. до 1000 тис. грн.;

- малі - з обсягом фінансування до 300 тис. грн.;

- соціальні – з обсягом фінансування до 300 тис.грн.

(Соціальний проект – це проект, який спрямований на покращання умов життєдіяльності та соціальної адаптованості людей з обмеженими можливостями. На такі проекти виділяється не менш ніж 10% загального обсягу Громадського бюджету м.Миколаєва.)

3. Від одного автора проекту протягом одного року може надходити не більше одного великого, одного малого та одного соціального проектів.

4. Подаючи проект для участі в конкурсі, автор проекту засвідчує свою згоду на використання ідеї та складових проекту, а також своїх персональних даних Миколаївською міською радою та її виконавчими органами, у тому числі поза межами реалізації Громадського бюджету м.Миколаєва.

5. Проекти повинні відповідати наступним вимогам:

- назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення;

- проект подається особисто автором проекту за встановленою цим Положенням формою проекту;

- проект не суперечить чинному законодавству України;

- реалізація проекту належить до компетенції виконавчих органів Миколаївської міської ради;

- в разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному плану міста Миколаєва;

- реалізація проекту повинна відбуватися протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат;

- проект має отримати підтримку не менше 10 осіб – мешканців міста Миколаєва (крім автора), що засвідчується відповідними підписами;

- проект має бути загальнодоступним;

- при формуванні проектів, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www.minregion.gov.ua (підрозділ “Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).

6. У рамках Громадського бюджету м.Миколаєва не фінансуються проекти, які:

- суперечать чинному законодавству України, напрямкам діяльності, визначеними місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами;

- конкретно визначені чи зазначені в програмах, що затверджені Миколаївською міською радою та будуть реалізовані протягом 2 років (поточного та наступного);

- передбачають виключно розробку проектної документації;

- при реалізації передбачають залучення додаткової чисельності працівників до штату бюджетної установи та її утримання за рахунок коштів бюджету;

- передбачають будівництво нової будівлі;

- передбачають запуск виробництв або носять комерційний характер;

- передбачають створення окремих комунальних підприємств, закладів, установ, організацій;

- передбачають виконання робіт на територіях, які не належать до комунальної власності територіальної громади;

- передбачають виключно придбання обладнання, виконання робіт з реконструкції, перепланування, переобладнання, капітального та поточних ремонтів в комунальних закладах, установах та підприємствах міста Миколаєва;

- не є загальнодоступними для мешканців міста.

Зміни та узагальнення декількох проектів в один можливі лише за згоди авторів відповідних проектів, не пізніше ніж за 5 календарних днів до кінцевого терміну здійснення попередньої оцінки та аналізу проектів.

Автор проекту може зняти поданий проект з розгляду не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку голосування.

 

Попередня оцінка і аналіз проектів:

1. Проводиться формальна перевірка повноти і правильності заповнення форми проекту.

2. У разі виявлення недоліків у заповненні форми проекту, в телефонному режимі або електронною поштою уповноважений робочий орган повідомляє про це автора проекту з пропозицією внести необхідні корективи протягом 5 робочих днів з моменту отримання відповідної інформації. При відсутності у зазначений термін необхідних змін проект підлягає відхиленню.

3. Відповідальний виконавчий орган Миколаївської міської ради, визначений Експертною групою з питань Громадського бюджету, протягом 15 днів з дня отримання проекту здійснює експертизу його на можливість реалізації та відповідність вимогам, визначеним Положенням, та подає Експертній групі картку аналізу проекту, форма якої затверджена Положенням про Громадський бюджет м.Миколаєва.

4. У разі відсутності достатньої інформації для проведення експертизи відповідальний виконавчий орган Миколаївської міської ради в телефонному режимі або електронною поштою звертається до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 робочих  днів.

У разі відсутності достатньої інформації для проведення оцінки проекту  члени Експертної групи в телефонному режимі або електронною поштою звертаються до автора проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 робочих  днів.

5. Експертна група протягом 15 днів з дня отримання останньої картки аналізу проекту від відповідальних виконавчих органів Миколаївської міської ради,  приймає висновок щодо оцінки проекту для реалізації за формою, яка затверджена Положенням про Громадський бюджет м.Миколаєва. 

6. Проекти, які отримали позитивну оцінку, підлягають передачі Координаційній раді і подальшому розміщенню на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва для проведення голосування.

7. Автори проектів, які отримали негативну оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про відмову в публікації з відповідним обґрунтуванням. Висновок Експертної групи щодо негативної оцінки  проекту за критеріями: «передбачає запуск виробництва або носить комерційний характер» та/або «не є загальнодоступним для мешканців міста» може бути оскаржений автором у Координаційній раді протягом 10 (десяти) днів з моменту прийняття такого висновку.

Координаційна рада розглядає звернення автора у семиденний строк з моменту отримання скарги.

 

Голосування та підрахунок результатів:

1. Проекти, серед тих, що отримали позитивну оцінку, шляхом голосування визначають мешканці міста віком від 14 років, які є громадянами України, мають паспорт громадянина України, з реєстрацією місця проживання у місті Миколаєві.

2. Голосування проводиться:

- на офіційному сайті Громадського бюджету м. Миколаєва шляхом заповнення електронної форми;

- у приміщеннях за місцем знаходження департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради та   віддалених робочих місць прийому фахівців департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради за умови обладнання камерами відеоспостереження та можливості он-лайн трансляції шляхом заповнення друкованого бланка для голосування.

3. Голосування триває 14 днів.

4. Доступ до електронної форми для голосування на сайті Громадського бюджету м.Миколаєва https://budget.e-dem.ua/4810100000 можливий після реєстрації та авторизації (ідентифікації) на сайті.

5. У пунктах голосування можна отримати бланки для голосування, зразок яких затверджений Положенням про Громадський бюджет м.Миколаєва (додатки 4, 5, 6), а також перелік проектів, що беруть участь у голосуванні. Для голосування мешканці міста мають право також скористатись бланками для голосування, що розміщуються на офіційному сайті Громадського бюджету м.Миколаєва, роздрукувавши їх на папері у форматі А4.

6. Кожен мешканець міста може проголосувати за 3 проекти – один великий, один малий та один соціальній.

7. Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект. Підрахунок голосів в електронному та паперовому варіантах організовує та узагальнює Координаційна рада.

8. Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність проектної пропозиції визначається жеребкуванням, яке проводить координаційна рада за присутності авторів.

9. У разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку проектів-переможців кошти залишаються в міському бюджеті.

10. Інформація про проекти-переможці публікується на офіційному сайті Громадського бюджету м. Миколаєва.

11. Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, отримують письмове повідомлення про результати голосування від уповноваженого робочого органу.

12. Громадськість міста має право організовувати контроль за ходом голосування у пунктах для голосування за проекти Громадського бюджету м.Миколаєва у паперовому вигляді.

13. Забороняється агітація за проекти Громадського бюджету м.Миколаєва на пунктах для  голосування.

 

Реалізація проектів та оцінка ефективності використання коштів Громадського бюджету м. Миколаєва:

1. Проекти, які перемогли в голосуванні в поточному році, фінансуватимуться в рамках Громадського бюджету м. Миколаєва після прийняття міською радою рішення про міський бюджет на наступний бюджетний рік.

2. Процес реалізації проектів-переможців підлягає постійному моніторингу та щорічному оцінюванню з метою удосконалення цього процесу.

3. Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюджету – виконавчі органи Миколаївської міської ради, або розпорядники чи одержувачі коштів міського бюджету. Головні розпорядники коштів міського бюджету,  відповідальні за реалізацію проектів, повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на будь-якому етапі та забезпечувати максимальну прозорість прийняття рішень на всіх етапах реалізації проекту, в тому числі діяльності тендерних комітетів.

Автор проекту має право відстежувати  хід реалізації проекту на всіх його етапах.

4. Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на офіційному сайті Громадського бюджету м. Миколаєва.

5. Уповноважений робочий орган щорічно за даними головних розпорядників бюджетних коштів, які відповідальні за реалізацію проектів, готує Координаційній раді матеріали про реалізацію проектів, які отримали фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету м. Миколаєва.

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: