Мапа порталу

image

Як це працює?

      Громадський бюджет м. Миколаєва – це частина міського бюджету міста Миколаєва, що впроваджує процес взаємодії органів місцевого самоврядування та громадян міста Миколаєва, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення мешканців міста Миколаєва, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів, шляхом проведення конкурсу проектів. Подання проектів:
1. Проекти для фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету м. Миколаєва можуть подавати фізичні особи віком від 14 років, які є громадянами України та проживають на території міста Миколаєва.
2. Проекти за обсягом фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету м. Миколаєва розподіляються на: - великі - з обсягом фінансування від 200 тис. грн. до 1000 тис. грн.; - малі - з обсягом фінансування до 200 тис. грн.
3. Від одного автора проекту протягом одного року може надходити не більше одного великого та одного малого проекту.
4. Подаючи проект для участі в конкурсі, автор проекту засвідчує свою згоду на використання ідеї та складових проекту, а також своїх персональних даних Миколаївською міською радою та її виконавчими органами, у тому числі поза межами реалізації Громадського бюджету м. Миколаєва.
5. Проекти повинні відповідати наступним вимогам: - назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення; - проект подається особисто автором проекту за встановленою цим Положенням формою проекту;
- проект не суперечить чинному законодавству України;
- реалізація проекту належить до компетенції виконавчих органів Миколаївської міської ради;
- в разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному плану міста Миколаєва;
- реалізація проекту повинна відбуватися протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат;
- проект має отримати підтримку не менше 10 осіб – мешканців міста Миколаєва (крім автора), що засвідчується відповідними підписами;
- проект має бути загальнодоступним; - при формуванні проектів, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www.minregion.gov.ua (підрозділ “Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).
Попередня оцінка і аналіз проектів:
1. Проводиться формальна перевірка повноти і правильності заповнення форми проекту.
2. У разі виявлення недоліків у заповненні форми проекту, в телефонному режимі або електронною поштою уповноважений робочий орган повідомляє про це автора проекту з пропозицією внести необхідні корективи протягом 5 робочих днів з моменту отримання відповідної інформації. При відсутності в зазначений термін необхідних змін проект підлягає відхиленню. Зміни до поданого проекту вносяться автором проекту особисто або шляхом надсилання електронною поштою з обов’язковим наданням оригіналів у паперовому вигляді;
3. Експертна група протягом 30 днів з дня отримання сканованих проектів здійснює аналіз та заповнює картки аналізу проектів, надає обґрунтовані рекомендації щодо внесення проектів у бланк для голосування
4. За підсумками аналізу по кожному поданому проекту Експертною групою складається картка оцінки проекту, форма якої затверджена. Картка містить позитивну чи негативну оцінку запропонованого проекту. В разі негативної оцінки проекту зазначаються аргументовані причини відмови.
5. Проекти, які отримали позитивну попередню оцінку, підлягають передачі Координаційній раді і подальшому розміщенню на офіційному сайті Громадського бюджету м. Миколаєва для проведення голосування.
Голосування та підрахунок результатів:
1. Проекти, які отримали позитивну оцінку, шляхом голосування визначають мешканці, які зареєстровані та проживають у м. Миколаєві.
2. Голосування проводиться: - на офіційному сайті Громадського бюджету м. Миколаєва шляхом заповнення електронної форми; - у спеціально визначених міською радою пунктах голосування шляхом заповнення друкованого бланку для голосування.
3. Голосування триває 14 днів.
4. Доступ до електронної форми для голосування на сайті міської ради можливий після реєстрації та авторизації (ідентифікації) на сайті.
5. У пунктах голосування можна отримати бланки для голосування, зразок яких затверджений даним Положенням (додаток 3), а також перелік проектів, що беруть участь у голосуванні. Для голосування мешканці міста мають право також скористатись бланком для голосування, що розміщується на офіційному сайті Громадського бюджету м. Миколаєва, роздрукувавши його на папері у форматі А4.
6. Кожен мешканець міста може проголосувати за 2 проекти – один великий і один малий.
7. Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект. Підрахунок голосів в електронному та паперовому варіантах організовує та узагальнює Координаційна рада.
8. Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову кількість балів, пріоритетність проектної пропозиції визначається жеребкуванням, яке проводить координаційна рада за присутності авторів.
9. В разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку проектів-переможців, складеного у відповідності до п. 9 цього розділу, до уваги береться наступний з проектів-переможців, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, передбачених Програмою на відповідний період для фінансування проектів за рахунок коштів Громадського бюджету м. Миколаєва.
10. Інформація про проекти-переможці публікується на офіційному сайті Громадського бюджету м. Миколаєва.
11. Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, отримують письмове повідомлення про результати голосування від уповноваженого робочого органу.
Реалізація проектів та оцінка ефективності використання коштів Громадського бюджету м. Миколаєва:
1. Проекти, які перемогли в голосуванні в поточному році, фінансуватимуться в рамках Громадського бюджету м. Миколаєва після прийняття міською радою рішення про міський бюджет на наступний бюджетний рік (у 2018 році - при корегуванні бюджету).
2. Процес реалізації проектів-переможців підлягає постійному моніторингу та щорічному оцінюванню з метою удосконалення цього процесу.
3. Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюджету - виконавчі органи Миколаївської міської ради, або розпорядники чи одержувачі коштів міського бюджету. Головні розпорядники коштів міського бюджету повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на будь-якому етапі. Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту.
4. Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на офіційному сайті Громадського бюджету м. Миколаєва.
5. Уповноважений робочий орган щорічно готує Координаційній раді звіт про хід реалізації проектів, які отримали фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету м. Миколаєва.

Подати проект

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: