Мапа порталу

Громадські ради

 

 До уваги представників громадськості!

   Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради інформує, що через початок збройної агресії Російської Федерації, установчі збори для формування складу громадської з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, які були заплановані на 01 березня 2022 року, не відбулися.
   Робота над створенням громадської ради буде поновлена після закінчення дії воєнного стану.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення установчих зборівдля формування складу громадської ради  з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

До уваги представників громадськості!

 

Розпочато формування громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Установчі збори для формування складу громадської з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради планується провести 01 лютого 2022 року, попередньо о 14:00, у актовій залі Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (вул. Адмірала Макарова, буд. 7, 2-й поверх).

Приймання заяв для участі в проведенні установчих зборів та доданих до них документів завершується 31 грудня 2021 року о 14:00 год.

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом особистого голосування членів ініціативної групи за осіб, які безпосередньо присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені в установленому порядку.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами, але має становити не менше 7 та не більше 35 осіб.

Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

Інститути громадянського суспільства (далі – ІГС), які висуватимуть своїх представників до складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, мають надати підтверджену інформацію (публікації та сюжети у друкованих й електронних ЗМІ, веб-сайтах, сторінках у соціальних мережах, тощо) про проведені протягом останнього року (з грудня 2020 по грудень 2021 року) заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти тощо на території міста Миколаєва у сфері охорони довкілля чи суміжних сферах діяльності.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у сфері охорони навколишнього природного середовища чи суміжних сферах діяльності, що підтверджується наявністю відповідної освіти, досвіду роботи, наукового ступеня, публікацій, досліджень, тощо.

17.11.2021 розпорядженням Миколаївського міського голови № 376р (враховуючи зміни, внесені розпорядженням Миколаївського міського голови від 08.12.2021 № 409р) було створено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для формування складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у складі 8 осіб.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

 

Для участі в установчих зборах кандидатом подаються:

- заява до ініціативної групи, складена у довільній формі, про намір делегувати свого представника до складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства або суб’єкта та/або групи суб’єктів господарювання за умови представництва не менше 5 осіб (Додаток 1);

- витяг з протоколу засідання інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчений печаткою (у разі наявності), для представників суб’єкта та/або групи суб’єктів господарювання  подається рішення (протокол) зборів (не менш 5 осіб) щодо представлення їх інтересів в засіданнях громадської ради;

- професійне резюме (біографічна довідка) делегованого представника із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, посади, місця роботи, посади в ІГС (чи в суб’єкту господарювання), відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

- мотиваційний лист делегованого представника, що включає  інформацію про проведені ІГС/суб’єктом господарювання протягом останнього року (з грудня 2020 по грудень 2021 року) заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти тощо на території міста Миколаєва у сфері охорони довкілля чи суміжних сферах діяльності;

- заява делегованого представника з наданням згоди на обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто (Додаток 2);

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства, а в разі представництва від суб’єктів господарювання – документи, що підтверджують їх реєстрацію

Документи подаються в паперовому або електронному вигляді (з накладенням електронного цифрового підпису).

Документи подаються до кабінету відділу екології управління екології департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (вул. Адмірала Макарова, буд. 7) відповідальній за прийняття документів особі – Корчагіній Вікторій Василівні, номер телефону (0512) 47-05-64, електронна адреса: [email protected].

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть ІГС (чи  суб’єкти господарювання), що делегують свого представника для участі в установчих зборах, а також сам делегований представник.

 

 

Додаток 1

ЗРАЗОК заяви до ініціативної групи про намір делегувати свого представника до складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства (чи суб’єкта господарювання)

 

№____  від _____________

 

Ініціативній групі з формування складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

Заява

Повідомляємо, що згідно з рішенням ______________ (назва ІГС/ суб’єкта господарювання) від_______ (дата прийняття рішення) для участі в установчих зборах для формування складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради делеговано ________________ (ПІБ представника, його посада).

Зважаючи на вищевикладене, просимо включити ________ (ПІБ кандидата) до списку кандидатів на членство у громадській раді з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

_____________________ (назва ІГС/ суб’єкта господарювання) не заперечує проти оприлюднення офіційно наданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах для формування складу громадської ради.

До заяви додаються:

 

Керівник організації

 _____________________

                (підпис)

__________________

               (П.І.Б.)

 М. П. (за наявності)

Додаток 2

ЗРАЗОК заяви делегованого представника з наданням згоди на обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

 

кому: Ініціативній групі з формування складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

від кого: уповноваженого представника ___________ (назва ІГС/суб’єкта господарювання) на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ____________________________

(ПІБ кандидата)

 

Заява

 

         Я, _________________________ (П.І.Б.) уповноважений представник _______________________________________(назва ІГС/суб’єкта господарювання ) не заперечую проти обробки моїх персональних даних (ПІБ, посада, номери телефону, e-mail) та іншої інформації у зв’язку із участю в установчих зборах для формування складу громадської ради з питань охорони навколишнього середовища при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та подальшої діяльності у складі вказаної вище ради, та підтверджую достовірність даних, зазначених у Біографічній довідці, доданій до заяви _____________________ (назва ІГС/суб’єкта господарювання).

 

      (Дата)                                          

 

(Підпис)                                       (Ініціали та П.І.Б.)

 


 

Запрошуємо громадських експертів та активістів до участі в дослідженні Індексу місцевої е-демократії!

Центр розвитку інновацій розпочинає дослідження Індексу місцевої е-демократії у 22 обласних центрах та окремих містах України.

Одним із найважливіших показників дослідження є оцінювання мешканцями інструментів е-демократії (е-звернень, е-петицій, громадського бюджету та е-консультацій). Це дозволить отримати достовірні дані та врахувати позицію мешканців міста під час визначення рейтингу місцевої е-демократії. Результати опитування будуть подані в узагальненому вигляді.

Запрошуємо активних громадян взяти участь у досліджені!
Подробиці - за посиланням нижче: 

https://cid.center/edem-index-3/?fbclid=IwAR3F330SHkiujjQ1goF1col1_ZWMMNuH8pXLNeZc37fr1NJGg2jRxsojbUQ

 


 

Проведення консультацій з громадськістю покликане сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки управлінських рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.

З цією метою чинним законодавством України передбачена можливість створення консультативно-дорадчих органів, утворених для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. (громадських рад) при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

Найбільш активно діючим з цих органів, створених при органах місцевого самоврядування в м. Миколаєві, на даний час є Експертно-громадська рада виконавчого комітету Миколаївської міської ради (ЕГР), утворена ще 2011 року. Протягом своєї діяльності ЕГР надала значну кількість рекомендацій та експертних оцінок до органів місцевого самоврядування м. Миколаєва з актуальних питань розвитку міста.

Відповідним розпорядженням Миколаївського міського голови в лютому 2015 року було також створено Громадсько-політичну раду при Миколаївському міському голові.

Після прийняття рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про створення і організацію діяльності громадських рад при виконавчих органах Миколаївської міської ради»  з’явилася додаткова можливість створення консультативно-дорадчих органів (громадських рад) при виконавчих органах Миколаївської міської ради.

На даний час створено чотири таких ради, які діють у співробітництві з ЕГР: Громадська рада з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради, а також Громадська рада ринку нерухомості м. МиколаєваГромадська рада при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, Громадська рада з питань освіти дорослих.

 


 

16 жовтня 2018 року відбулося  спільне засідання експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради, громадської ради з питань розвитку туризму у місті Миколаєві при департаменті економічного розвитку міськради,  громадської ради ринку нерухомості міста Миколаєва та громадської ради з питань житлово-комунального господарства при департаменті ЖКГ Миколаївської міської ради, на якому було прийнято рішення утворити колегію громадських рад м. Миколаєва.


Протоколи засідань Колегії громадських рад 2023

 


РОЗМІЩЕНО: 10.08.2023 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: