Мапа порталу

Приблизний перелік документів з питань цивільного захисту

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС
28.12.2010 №96

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК
документів з питань цивільного захисту,
визначених для розроблення та використання органами виконавчої влади,
на підприємствах, в установах та організаціях


з/п

Найменування
документа

Органи управління цивільного захисту

центральних органів виконавчої влади

Ради міністрів АР Крим, місцевих органів виконавчої влади

міст, які віднесені до груп з цивільної оборони

міст обласного значення

міських, сільських районів

об’єктів економіки, що продовжують діяльність в особливий період

інших об’єктів економіки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Документи щодо планування заходів з питань цивільного захисту

1

План основних заходів галузі (регіону, міста, району) у сфері цивільного захисту на рік

+

+

+

+

+

2

План цивільного захисту галузі (регіону, міста, району, об’єкта) на особливий період

+

+

+

+

+

+

3

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

+
(ПНО, ОПН)

+
(ПНО, ОПН)

4

Програма формування страхового фонду документації на об’єкти систем життєзабезпечення і транспортних зв’язків

+

+

5

Паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

+

+

+

+

6

Плани захисту персоналу на об’єктах, які потрапляють у зону надзвичайної ситуації від потенційно небезпечних об’єктів (ПНО) або об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН)

+

+

7

План дій органів управління та сил цивільного захисту при загрозі або виникненні НС техногенного і природного характеру (План реагування на надзвичайні ситуації)

+

+

+

+

+

+

+

8

План розвитку і удосконалення цивільної оборони (цивільного захисту)

+

+

+

+

+

 

Організаційні документи

9

Розпорядчий акт про затвердження Положення про функціональну (територіальну) підсистему та її ланки

+

+

+

+

+

10

Розпорядчий акт про затвердження Положення про відповідну комісію з питань ТЕБ та НС та її загального складу

+

+

+

+

11

Розпорядчий акт про затвердження Положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайної ситуації (формалізований документ)

+

+

+

+

+

+

12

Розпорядчий акт про затвердження Положення про підрозділ з питань цивільного захисту, що створюється у складі відповідного органу управління

+

+

+

+

+

13

Розпорядчий акт про затвердження Статуту (положення) про аварійно-рятувальні служби (формування)

+

+

+

+

+

+

+

14

Розпорядчий акт про створення спеціалізованої служби цивільного захисту та затвердження Положення про неї

+

+

+

+

+

15

Розпорядчий акт про створення позаштатних (невоєнізованих) формувань цивільного захисту

+

+

+

+

+

+

+

16

Розпорядчий акт про організацію роботи штабу з ліквідації НС

+

+

+

+

+

+

+

 

Документи щодо створення матеріального резерву

17

Розпорядчий акт про створення відомчого (регіонального, місцевого, об’єктового) резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків

+

+

+

+

+

+

+

18

Номенклатура матеріального резерву

+

+

+

+

+

+

+

19

Програма накопичення матеріального резерву

+

+

+

+

+

+

+

 

Документи з питань радіаційного і хімічного захисту

20

Положення про розрахунково-аналітичну групу

+

+

+

+

21

Розпорядчий акт щодо створення розрахунково-аналітичних груп

+

+

+

+

22

Перелік розрахунково-аналітичних груп, диспетчерських служб, постів радіаційного і хімічного спостереження

+

+

+

+

23

Розпорядчий акт про створення постів радіаційного і хімічного спостереження (ПРХС)

+

+

+

+

+

+

24

Положення про пост радіаційного і хімічного спостереження (для підприємств, які мають ПРХС згідно з рішенням місцевого органу виконавчої влади)

+

+

25

План реагування на радіаційні аварії відповідної підсистеми

+

+

+

+

+

26

Аварійний план (для об’єктів, які здійснюють практичну діяльність з радіаційними або радіаційно-ядерними технологіями)

+

+

27

Положення про пункт видачі засобів радіаційного і хімічного захисту

+

28

Рішення комісії з питань ТЕБ та НС про результати класифікації адміністративно-територіальних одиниць та хімічно небезпечних об’єктів щодо хімічної небезпеки

+

29

Перелік суб’єктів господарювання, які можуть залучатися за їх згодою на підставі відповідних цивільно-правових угод до проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу в разі настання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

+

+

+

+

30

Цивільно-правові угоди із суб'єктами господарювання, які можуть залучатися до проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу в разі настання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

+
(копії)

+

+

+

+

+

31

Порядок взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які проводять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу

+

+

+

+

32

Обсяги забезпечення населення (невоєнізованих формувань) засобами радіаційного та хімічного захисту

+

+

+

+

+

+

+

33

Режими радіаційного захисту населення

+

+

+

+

+

+

+

 

Документи з питань евакуації

34

План евакуації населення на особливий період

+

+

+

35

План евакуації населення (працівників) у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

+

+

+

+

+

+

+

36

Розпорядчий акт про створення евакуаційних органів

+

+

+

+

+

+

+

37

Цивільно-правові угоди місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування) з транспортними підрозділами чи окремими автомобільними перевізниками про організацію перевезення населення (вантажу) у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

+

+

+

+

+

 

Документи щодо організації інженерного захисту

38

Перелік об’єктів національної економіки, віднесених до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту)

+

+

+
(витяг)

+
(витяг)

+
(витяг)

+
(витяг)

+
(витяг)

39

Перелік міст, віднесених до груп з цивільної оборони

+

40

Аналіз впровадження вимог розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації

+

+

+

+

41

Аналіз впровадження вимог розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у проектній документації

+

+

42

Журнал видачі вихідних даних та вимог з розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації

+

+

+

+

43

План приведення сховища (протирадіаційного укриття) у готовність до прийому людей, яких необхідно укривати

+

+

44

Паспорт сховища (протирадіаційного укриття)

+
(копія)

+
(копія)

+

+

+

+

+

45

Облікові картки на споруди, які можливі для пристосування під протирадіаційні укриття

+

+

+

+

46

Облікова картка сховища (протирадіаційного укриття)

+
(копія)

+

+

+

+

+

+

47

Книга обліку споруд, які можливо використовувати для укриття населення

+

+

+

48

Книга обліку сховищ

+

+

+

+

49

Книга обліку протирадіаційних укриттів

+

+

+

+

50

Матеріали технічної інвентаризації захисної споруди

+

+

51

Зведені відомості технічної інвентаризації захисних споруд

+

+

+

+

+

52

Журнал обліку списання захисних споруд цивільної оборони

+

+

53

Журнал обліку захисних споруд, які використовуються підприємствами для господарських, культурних та побутових потреб

+

+

+

+

54

Журнал обліку реконструйованих захисних споруд при будівництві (розширенні, реконструкції, технічному переоснащенні) підприємств або їх окремих будівель

+

+

+

+

55

Розпорядчий акт про створення комісій з питань подальшого використання захисних споруд у разі банкрутства (ліквідації) підприємства

+

+

+

+

 

Документи з питань медичного та біологічного захисту населення, профілактики травматизму невиробничого характеру

56

План медико-санітарного забезпечення населення (працівників) при надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру або загрози їх виникнення

+
(МОЗ)

+

+

+

+

+

+

57

Розпорядчий акт про визначення медичних сил і засобів Державної служби медицини катастроф

+
(МОЗ)

+

+

+

+

+

58

Розпорядчий акт про створення координаційної комісії Державної служби медицини катастроф та її персональний склад, план заходів щодо забезпечення постійної готовності служби до виконання покладених на неї завдань

+
(МОЗ)

+

+

+

59

Розпорядчий акт про створення надзвичайної протиепідемічної комісії та її персонального складу

+
(МОЗ)

+

+

+

+

60

Розпорядчий акт про створення надзвичайної протиепізоотичної комісії та її персонального складу

+
(Мінагрополітики)

+

+

+

+

61

Список персонального складу медичних працівників закладів охорони здоров’я Державної служби медицини катастроф, які залучатимуться до роботи в мобільному госпіталі МНС у разі його розгортання в будь-якому регіоні

+
(МОЗ, МНС)

+

62

План заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру

+

+

+

 

Документи з питань цивільного захисту щодо забезпечення функціонування об’єктів

63

Повідомлення про ідентифікацію потенційно небезпечного об’єкта, у тому числі – розрахунки з ідентифікації (результати ідентифікації)

+

+

64

Паспорт потенційно небезпечного об’єкта

+
(ПНО)

+
(ПНО)

65

Свідоцтво про реєстрацію потенційно небезпечного об’єкта

+

+

+

+

+

66

Свідоцтво про державну реєстрацію об'єкта підвищеної небезпеки

+

+

67

Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки (повідомлення про ідентифікацію ОПН)

+

+

68

Декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки разом з експертним висновком

+

+

+

+

+

+

69

Дозвіл на будівництво і/або реконструкцію об’єкта підвищеної небезпеки

+

+

70

Дозвіл на експлуатацію об’єкта підвищеної небезпеки

+

+

71

Журнал вступного інструктажу з питань техногенної безпеки

+

+

72

Інструкція щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації

+

+

+

+

+

+

+

73

Угода про обслуговування державними аварійно-рятувальними службами

+

+

74

Бланки регламентів надання інформації про аварію та повідомлень про надзвичайну ситуацію

+

+

75

План заходів щодо усунення недоліків, виявлених у ході перевірки

+

+

+

+

+

+

+

76

Документи про проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно ними внаслідок пожеж та аварій на об`єктах підвищеної небезпеки

+
(ОПН)

+
(ОПН)

77

Журнал обліку місць масового відпочинку населення на водних об'єктах

+

+

+

78

Журнал обліку місць спортивного і любительського рибальства

+

+

+

79

Карти (схеми) місць масового відпочинку населення на водних об'єктах

+

+

+

80

Карти (схеми) місць любительського і спортивного рибальства

+

+

+

81

Паспорт пляжу (включає - акт водолазного обстеження дна акваторії пляжу, паспорт підводної частини акваторії пляжу, карта виміру глибин акваторії пляжу, акт про усунення з дна акваторії пляжу перешкод)

+

+

+

+

82

Розпорядчий акт про призначення відповідальних керівників з ліквідації НС на рівнях "А" і "Б"

+

+

83

Розпорядчий акт про призначення відповідальних керівників з ліквідації НС на рівні "В"

+

+

+

+

84

Аварійні картки на небезпечні вантажі

+
(Укр
залізниця)
+
(Укр
залізниця)

 

Документи з організації зв’язку та оповіщення

85

План зв’язку та оповіщення

+

+

86

Схема організації зв’язку та оповіщення

+

+

+

+

+

+

+

87

План дії служби оповіщення і зв’язку

+

+

+

+

88

Інструкція щодо застосування апаратури оповіщення та дій чергових у разі її несанкціонованого запуску

+

+

+

+

+

+

89

Журнал контролю за проходженням команд управління

+

+

+

90

Список осіб, допущених до обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку ЦО, їх службових та домашніх телефонів

+

+

+

91

Графік проведення регламентних робіт апаратури оповіщення

+

+

+

 

Документи з організації забезпечення пожежної безпеки

92

Інструкція про заходи пожежної безпеки

+

+

93

Інструкція для вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень

+

+

94

Положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону

+

95

Положення про Службу пожежної безпеки

+

96

Розпорядчий акт про призначення особи, відповідальної за роботу із забезпечення пожежної безпеки

+

+

+

+

97

Відомості про стан систем протипожежного водопостачання

+

+

+

+

+

+

98

Дозвіл на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об'єктів та об'єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передачу на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень

+

+

99

Сертифікат про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил

+

+

100

Ліцензія на види робіт протипожежного призначення

+

+

101

Сертифікат на продукцію протипожежного призначення

+

+

 

Документи щодо організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

102

План взаємодії органів управління, сил і засобів, які залучаються до проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування (для експлуатантів авіаційної техніки)

+

103

Розрахунок взаємодіючих органів управління та чергових сил з пошуку і рятування (для експлуатантів авіаційної техніки)

+

104

Документи з підготовки керівного складу та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

105

Організаційно-методичні вказівки щодо навчання населення (працівників) захисту та діям у надзвичайних ситуаціях

+

+

+

+

+

106

Розпорядчий акт про організацію навчання з питань цивільного захисту на рік

+

+

107

План-заявки (заявки) за категоріями слухачів на підготовку в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, на курсах та у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

+

+

+

+

+

108

План комплектування Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, курсів, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності слухачами з функціонального навчання у сфері цивільного захисту на рік

+

+

109

Розпорядчий акт про закріплення за курсами, навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності навчальної матеріально-технічної бази

+

+

+

+

110

Розпорядчий акт про визначення мережі курсів цивільної оборони області

+

111

Розпорядчий акт про підготовку і проведення "Дня ЦЗ" та "Тижня безпеки дитини"

+
(МОН, МНС)

+

+

+

+

+
(навчальні заклади)

112

План-графік (календарний план) проведення на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних об'єктових навчань, тренувань з цивільного захисту та навчально-тренувальних занять на потенційно небезпечних об’єктах  на рік

+

+

+

+

113

Розпорядчий акт про підготовку та проведення комплексних об'єктових навчань, тренувань з цивільного захисту

+

+

114

Графік роботи консультаційного пункту та журнал обліку проведення консультацій

+

+
(ЖЕО)

 


ОНОВЛЕНО 08.06.2018

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: