Мапа порталу

 

Результати опитування, що проходило у липні 2023 року в рамках розробки проєкту Стратегії розвитку Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року:

1. Цільова група "Молодь"
2. Цільова група "Бізнес"
3. Цільова група "Внутрішньо переміщені особи"
4. Цільова група "Люди пенсійного та старшого віку"

 

Стратегії розвитку  Миколаївської міської територіальної громади 

на період до 2027 року 

1) опитувальний лист для мешканців: https://docs.google.com/forms/d/1gWM5dmfUrwSL52DjB6avWREaoxJysauXbFw3x1um1T g/edit

2) опитувальний лист для ВПО: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffT82KKAW1NDKbtDqAqHheeBTef3U_STrrl o3D4d83VVDa4g/viewform

3) опитувальний лист для молоді від 14 до 35 років: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemqAa5D2JErHNhEQuExjaNn8YIy0yO6NoK ws9tzgGiKT1FAQ/viewform

4) опитувальний лист для бізнесу: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTWTtaqMlvyTJO4dQCbT6oELdn1FgubsuF8f NWtM-mLvkSUw/viewform

Стратегія розвитку територіальної громади (далі - Стратегія) - документ стратегічного планування державної регіональної політики, що визначає стратегічні, оперативні цілі та завдання для сталого розвитку територіальної громади, розробляється на період реалізації Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної регіональної стратегії розвитку, з урахуванням положень Закону України "Про засади державної регіональної політики".

https://mkrada.gov.ua/content/informaciya-shchodo-strategichnoi-ekologichnoi-ocinki.html

 

Проєкт Стратегії має включати такі розділи:

Вступ

Розділ 1. Аналітична частина  - є основою для здійснення аналізу з метою визначення конкурентних переваг, викликів та ризиків для територіальної громади на період розробки Стратегії. В аналітичній частині зазначаються:

-історичний розвиток;

-географічне розташування; природно-ресурсний потенціал;  характеристика населення та трудових ресурсів;

-наявна інфраструктура (транспортна, житлово-комунальна, поштова та зв’язок, соціальна, торгівлі та послуг туристична);

-містобудівна документація, а також концепція інтегрованого розвитку території територіальної громади, програма комплексного відновлення території територіальної громади (у разі наявності);

-інформація щодо відповідності регіональній стратегії розвитку (плану відновлення та розвитку регіонів та програмі комплексного відновлення області (у разі наявності);

-економічний розвиток;

-фінансовий стан та бюджет територіальної громади;

-органи управління громадою;

-органи самоорганізації населення та громадських об’єднань;

- результати опитування заінтересованих сторін;

- інше.

 

Розділ 2. SWOT-аналіз, складовими якого є:

- сильні сторони;

-слабкі сторони;

-можливості;

- загрози.

 

Розділ 3. Сценарії розвитку територіальної громади.

У сценарії розвитку формується найбільш ймовірний варіант розвитку територіальної громади на відповідний період. Сценарій має описувати послідовність подій від теперішнього до майбутнього стану розвитку територіальної громади, що ґрунтується на припущеннях, які стосуються формування комбінацій сильних та слабких сторін, можливостей та загроз.

 

Розділ 4. Стратегічне бачення розвитку територіальної громади

Стратегічне бачення представляє стислий і узагальнений опис перспективи сталого розвитку територіальної громади в довгостроковому періоді з урахуванням її унікальних особливостей.

 

Розділ 5. Стратегічні, оперативні цілі та завдання розвитку територіальної громади

Стратегічні цілі  -це стисле та конкретне формулювання бажаних результатів, які випливають із стратегічного бачення розвитку територіальної громади, та яких планується досягти в результаті реалізації стратегії за визначений період.

Оперативні цілі — це сформульовані бажані конкретні позитивні результати, які необхідно досягти для реалізації певної стратегічної цілі.

Завдання є складовими досягнення оперативних цілей. Завдання передбачає заздалегідь визначений результат, який потрібно отримати, обсяг роботи, який потрібно виконати, заходи, які потрібно здійснити для досягнення кожної з оперативних цілей.

 

Розділ 6. Проведення моніторингу, оцінювання реалізації Стратегії та управління ризиками

Для здійснення моніторингу, оцінювання реалізації Стратегії та управління ризиками визначається система показників, строки проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегії.

 

Участь у проєктах міжнародної технічної допомоги

Миколаївська міська рада стала учасником проєкту  міжнародної технічної допомоги під назвою «Забезпечення доброго врядування завдяки участі громадськості та підвищенню якості надання послуг і захисту довкілля на сході України», що є компонентою Програми розвитку ООН із відновлення та розбудови миру. У рамках проєкту буде надана  експертна технічна підтримка з розробки Стратегії розвитку  Миколаївської міської територіальної громади на період до 2027 року.

ОНОВЛЕНО 16.08.2023


 

Додаткові публікації 

ОНОВЛЕНО 03.11.2023

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: