Мапа порталу

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI покликаний реалізовувати права кожного громадянина на доступ до публічної інформації.

Надання публічної інформації виконавчим комітетом Миколаївської міської ради здійснюється на підставі запиту на інформацію.

 

Оприлюднення інформації

 

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками

1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання, структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, керівника, заступника керівника, члена наглядової ради державного чи комунального підприємства або державної чи комунальної організації, що має на меті одержання прибутку, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді, тощо), а також інформацію, зазначену в частині п’ятій статті 6 цього Закону; 

{Пункт 1 частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 808-IX від 17.07.2020; в редакції Закону № 1723-IX від 08.09.2021}

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності; 

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення; 

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності; 

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник; 

5-1) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних; 

{Частину першу статті 15 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 319-VIII від 09.04.2015

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації; 

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань; 

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи; 

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку; 

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію; 

11) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про: 

їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти; 

прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом; 

розклад роботи та графік прийому громадян; 

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; 

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення; 

перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності; 

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень; 

12) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом. 

2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації. 

{Частина друга статті 15 в редакції Закону № 1723-IX від 08.09.2021

3. Визначені у пункті 5 частини першої статті 13 цього Закону державні чи комунальні підприємства, державні чи комунальні організації, що мають на меті одержання прибутку, господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано належать державі та/або територіальній громаді, щомісяця (не пізніше 5 числа наступного місяця) та за підсумками року (не пізніше 1 лютого наступного року) оприлюднюють на своєму офіційному веб-сайті інформацію про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага їх керівника, заступника керівника, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради, із зазначенням дати оприлюднення і оновлення такої інформації. 

{Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1723-IX від 08.09.2021

4. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. 

{Абзац перший частини статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 890-IX від 15.09.2020

Вимоги цієї частини щодо строку оприлюднення не застосовуються до проектів рішень органів місцевого самоврядування, спрямованих на надання адміністративних послуг, якщо це призведе до порушення встановленого законом строку надання відповідної адміністративної послуги. 

{Частину статті 15 доповнено абзацом згідно із Законом № 199-IX від 17.10.2019

5. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: