Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

23 лютого 2017                                                    № 16/32

Про затвердження Положень

про виконавчі органи

Миколаївської міської ради

 

 

ВН.ЗМ. ТА ДОП.

ВН.ЗМ.

ВН.ЗМ.

ВН.ЗМ.

 

 

На виконання рішення Миколаївської міської ради від 22.12.2016 № 13/1 “Про затвердження структури виконавчих органів Миколаївської міської ради”, керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про виконавчі органи Миколаївської міської ради (додаються).

 

2. Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011 № 5/3, від 07.07.2011 № 7/34, від 23.12.2011 № 12/14, від 23.12.2011 № 12/22, від 26.01.2012 № 14/6, від 31.05.2012 № 17/2, від 11.10.2012 № 21/13, від 22.11.2012 № 22/3, від 20.12.2012 № 23/14, від 17.01.2013 № 24/2, від 14.02.2013 № 25/2, від 14.02.2013 № 25/3, від 14.02.2013 № 25/4, від 16.05.2013 № 28/6, від 16.05.2013 № 28/16, від 27.06.2013 № 29/11, від 17.10.2013 № 33/4, від 12.12.2013 № 36/2, від 04.02.2014 № 37/19, від 25.04.2014 № 39/16, від 24.07.2014 № 42/3, від 02.08.2015 № 49/5 визнати такими, що втратили чинність.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Дадівєріна А.Д.

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№  16/32

 

ПОЛОЖЕННЯ

про адміністрацію Центрального району

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (далі  – адміністрація району) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Адміністрація району підзвітна і підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету міської ради, міському голові.

1.3. У своїй діяльності адміністрація району керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Адміністрація району є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Адміністрація району має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Адміністрація району є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання адміністрації району:

2.1.1. У межах своїх повноважень бере участь в реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі.

2.1.2. Здійснює у встановленому порядку управління окремими галузями діяльності, зокрема у межах, визначених міською радою та її виконавчим комітетом, управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління адміністрації району.

2.1.3. Узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд міського голови, виконавчого комітету, міської ради.

2.1.4. Забезпечує виконання міських Програм в межах повноважень.

2.1.5. Оперативно надає до уповноваженого органу міської ради якісні інформаційні матеріали про діяльність виконавчого органу для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради та власній веб-сторінці виконавчого органу.

2.2. Адміністрація району, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження адміністрації району

 

3.1. У галузі соціально-економічного і культурного розвитку, планування й обліку:

3.1.1. Сприяння забезпеченню збалансованого економічного та соціального розвитку території району, ефективному використанню закріплених матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

3.1.2. Підготовка пропозицій до програм розвитку міста.

3.1.3. Залучення на договірних засадах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, до участі в соціально-економічному розвитку району, координації цієї роботи на його території.

3.1.4. Забезпечення виконання вимог діючого законодавства про вибори депутатів усіх рівнів, Президента України, референдумів щодо забезпечення виборчих дільниць приміщеннями, матеріально-технічним обладнанням, засобами зв’язку, інвентарем, оргтехнікою, виборчими скриньками, кабінами для голосування, створення місць для розміщення агітаційних матеріалів.

Забезпечення збереження матеріальних цінностей після проведення виборчої кампанії.

3.1.5. Сприяння організації проведення зборів жителів за місцем проживання. Надання приміщень, скриньок для голосування, бланків бюлетенів, протоколів. Забезпечення проведення заходів щодо недопущення порушень громадського порядку під час проведення зборів.

Проведення перевірки відомостей, що містяться в поданих документах, на отримання дозволу на створення органу самоорганізації населення або на його реєстрацію, на відповідність вимогам законодавства та рішенням міської ради.

3.1.6. Розгляд клопотань підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і внесення у встановленому порядку до відповідних органів влади подання про нагородження державними нагородами України та нагородами і відзнаками місцевих органів влади.

3.1.7. Ведення Державного реєстру виборців на території району відповідно до чинного законодавства.

3.1.8. Складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Миколаївської обласної ради, депутатів Миколаївської міської ради, Миколаївського міського голови, всеукраїнських та місцевих референдумів.

3.1.9. Сприяння на території району діяльності комісії з проведення перепису населення.

3.1.10. Сприяння діяльності органів державної статистики й контролю, передача та отримання від них відомостей, необхідних для виконання повноважень адміністрації району в межах чинного законодавства.

3.1.11. Забезпечення розроблення заходів з питань цивільного захисту та готовності підприємств, які розташовані на території району, до роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

3.1.12. Участь у підготовці інформації щодо виконання рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови з питань соціально-економічного розвитку міста.

3.1.13. Сприяння розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу на території району.

3.1.14. Представництво інтересів територіальної громади району міста  Миколаєва у відносинах з державними органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності згідно з наданими повноваженнями.

3.1.15. Організація роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам.

3.1.16. Видача довідок мешканцям Матвіївки, Тернівки, Варварівки про:

- склад сім’ї (форма 3) за місцем реєстрації;

- склад сім’ї – за місцем проживання;

- склад сім’ї або про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб для пред’явлення до органу праці та соціального захисту населення;

- дійсне проживання у мікрорайоні конкретної особи;

- наявність зареєстрованих осіб при оформленні спадщини;

- наявність пічного опалення;

- наявність об’єктів господарювання;

- наявність утриманців;

- проживання з особами похилого віку до їх смерті;

- наявність присадибних ділянок, на яких здійснюється бджільництво, тваринництво, птахівництво, вирощуються овочі, фрукти та квіти;

- фактичне проживання без реєстрації або непроживання з реєстрацією за тією чи іншою адресою (для укладання договору на вивіз ТПВ, оформлення реструктуризації заборгованості, субсидії тощо), на підставі наданого акта;

- інші довідки.

Видача характеристик за місцем проживання.

Видача талонів для пільгової оплати питної води.

Засвідчення довіреностей фізичних осіб на представництво в суді, на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції (поштових переказів, посилок тощо) відповідно до ч. 2 ст. 42 Цивільно-процесуального кодексу України та ч. 4 ст. 245 Цивільного кодексу України.

3.2. У галузі бюджету, фінансів і цін:

3.2.1. Участь у розробленні проекту бюджету міста Миколаєва і подання пропозицій виконавчому органу Миколаївської міської ради – департаменту фінансів Миколаївської міської ради.

3.2.2. Сприяння здійсненню, відповідно до законодавства, контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форми власності.

3.2.3. Здійснення фінансування витрат, пов’язаних з виконанням повноважень, визначених даним Положенням; здійснення фінансування витрат, пов’язаних із організацією та проведенням виконавчих дій на території даного району щодо забезпечення примусового виконання органами державної виконавчої служби рішень судів, прийнятих на користь Миколаївської міської ради та її виконавчих органів.

3.2.4. Участь у залученні на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної інфраструктури та благоустрій району.

3.2.5. Участь у здійсненні моніторингу цін і тарифів на території району.

3.3. У галузі побутового та торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку:

3.3.1. Виконання рішень міської ради, виконкому міської ради та розпоряджень міського голови з питань додержання законодавства щодо організації торгівлі, громадського харчування та надання послуг населенню. Сприяння здійсненню контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.

3.3.2. Сприяння проведенню виставок, ярмарків, презентацій тощо на території району.

3.3.3. Участь представника адміністрації району в роботі конкурсного комітету з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у місті Миколаєві.

3.3.4. Внесення пропозицій щодо сприяння розвитку всіх форм торгівлі на території району.

3.3.5. Розробка заходів з питань харчування населення району в умовах надзвичайних ситуацій.

3.3.6. Реалізація державних і загальноміських програм з підтримки та розвитку підприємництва.

3.3.7. Сприяння проведенню державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом згідно з чинним законодавством.

3.3.8. Внесення пропозицій щодо відкриття нових та зміни діючих маршрутів автотранспорту по перевезенню пасажирів на території району.

3.3.9. Вжиття заходів реагування на розміщення тимчасових споруд встановлених з порушенням передбаченого законодавством порядку та прийнятих рішень міської ради.

3.4. У галузі житлово-комунального господарства:

3.4.1. Участь у формуванні планів робіт по утриманню об’єктів житлово-комунального господарства (далі – ЖКГ) на території району, у тому числі виконавчого органу Миколаївської міської ради – департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради.

3.4.2. Контроль за організацією робіт з утримання, благоустрою та санітарного очищення території району.

3.4.3. Організація та контроль за дотриманням Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві на території району.

3.4.4. Сприяння створенню органів самоорганізації населення на території району.

3.4.5. Участь у роботі з приймання-передачі до комунальної власності міста об’єктів комунального призначення на території району.

3.4.6. Впровадження на території району державних і загальноміських програм щодо галузі ЖКГ.

3.4.7. Участь у комісіях по проведенню конкурсів з надання житлово-комунальних послуг та конкурсу на надання послуг з вивезення ТПВ з території району.

3.4.8. Сприяння газифікації, прокладанню мереж водопостачання, водовідведення, якісного енергозбереження, будівництву доріг на території існуючого житлового фонду приватного сектору.

3.4.9. Координація робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, ліквідації наслідків стихійних явищ на об’єктах соціального, культурного та побутового призначення відомчого житлового фонду, ОСББ, ЖБК, розташованих на території району.

3.4.10. Розгляд скарг, заяв, звернень громадян та суб’єктів господарювання з питань благоустрою відповідно до повноважень адміністрації району.

3.4.11. Організація та контроль за розробкою відповідних документів щодо приймання-передачі до комунальної власності міста об’єктів, які не мають балансової належності на території району.

3.4.12. Участь у розробленні цільових міських програм щодо охорони навколишнього середовища.

3.4.13. Ремонт внутрішньоквартальних проїздів, доріг та тротуарів приватного сектору, територій, прилеглих до житлових будинків всіх форм власності.

3.4.14. Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття.

3.4.15. В окремих випадках, за рахунок коштів місцевого бюджету, замовлення робіт з реконструкції, поточного та капітального ремонту житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, доріг, інженерних мереж та споруд.

3.4.16. Адміністрація району виконує наступні функції:

- організація відключення окремих житлових будинків та квартир від мереж центрального опалення та постачання гарячої води в установленому порядку;

- забезпечення встановлення аншлагів вулиць міста та номерних знаків на будівлях приватного сектору;

- приймання заяв від фізичних та юридичних осіб на знесення та кронування аварійних, сухостійних та фаутних дерев та кущів на території району;

- організація та виконання робіт із знесення, кронування та санітарної обрізки дерев і кущів на території, прилеглій до житлових будинків всіх форм власності;

- благоустрій територій парків та скверів, а саме догляд за об’єктами благоустрою, закріпленими за адміністрацією району;

- забезпечення розробки проектно-кошторисної документації на будівництво розподільчих інженерних мереж та об’єктів комунального призначення у приватному секторі;

- капітальний та поточний ремонт інженерних мереж водопостачання, водовідведення, зливних каналізацій, дренажних мереж у приватному секторі;

- ремонт існуючих та влаштування нових громадських зупиночних комплексів та передача їх на баланс комунальним підприємствам для подальшого обслуговування;

- організація робіт по підбору трупів тварин для подальшої їх утилізації;

- сприяння та координація робіт по відлову блукаючих тварин;

- ремонт існуючих та влаштування нових дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території багатоповерхової забудови району з подальшою передачею їх на баланс житлово-комунальним підприємствам для подальшого обслуговування.

3.4.17. Організація роботи з утримання, благоустрою, санітарного очищення житлового фонду приватного сектору та об’єктів благоустрою, закріплених за адміністраціями районів.

3.4.18. Сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Розробка заходів з розширення досвіду діяльності ОСББ та допомога ініціативним групам у проведенні зборів співвласників багатоквартирного будинку.

3.4.19. Участь у роботі комісії по обстеженню житлового фонду та інших об’єктів незалежно від форм власності на території району.

3.4.20. Контроль за обладнанням пандусами, поручнями та іншими конструкціями входів у житлові будинки й інші будівлі для створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями на території району, крім житлових будинків міської комунальної власності.

3.4.21. Проведення організаційних заходів щодо створення органів самоорганізації населення на території району, захисту інтересів органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з життєзабезпеченням мешканців.

3.4.22. Представлення органів місцевого самоврядування на території району при вирішенні всіх питань із забезпечення життєдіяльності об’єктів всіх форм власності.

3.4.23. Координація та контроль за діяльністю виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території району.

3.4.24. Здійснення розрахунків дотацій на вивезення рідких відходів з туалетів житлового фонду комунальної власності міста та їх виплати згідно з актами виконаних робіт, наданими житлово-комунальними підприємствами.

3.4.25. Замовлення робіт з проектування, будівництва, проведення поточного та капітального ремонту зовнішнього освітлення вулиць приватного сектору.

3.4.26. Ведення журналу обліку фізичних осіб, які мешкають на території району та мають право на отримання дотацій за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби.

3.4.27. Забезпечення своєчасного складання та подання до Миколаївської обласної державної адміністрації відомостей про нарахування дотацій за молодняк фізичним особам, які мешкають на території району та утримують молодняк великої рогатої худоби, а також довідок про підтвердження наявності на відповідну дату у зазначених в реєстрі фізичних осіб молодняку великої рогатої худоби, який утримується в їх господарствах.

3.4.28. Здійснення контролю за відновленням порушень благоустрою внаслідок проведених земельних робіт на території району.

3.4.29. Координація діяльності органів самоорганізації населення, ОСББ, ЖЕКів, відомчого житлового фонду, ЖБК, управителів та ін.

3.4.30. Забезпечення мешканців окраїн міста, де відсутнє централізоване водопостачання, питною водою, у тому числі встановлення бюветів  питної води.

3.5. У галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту:

3.5.1. Сприяння вирішенню питань про надання дітям, студентам та інвалідам прав на безкоштовне користування об’єктами культури, фізкультури і спорту.

3.5.2. Організація районних святкових, культурно-масових заходів.

3.5.3. Організація оздоровлення дітей пільгових категорій.

3.5.4. Організація дозвілля учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час, підтримка творчої та обдарованої молоді.

3.5.5. Розроблення та виконання заходів щодо запобігання насильству в сім’ї.

3.5.6. Організація та проведення заходів щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. Пропаганда здорового способу життя серед дітей, молоді та сімей.

3.5.7. Підтримка діяльності волонтерських, молодіжних і громадських організацій та об’єднань.

3.5.8. Організація та проведення спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів від районного до міжнародного рівнів.

3.5.9.  Підтримка діяльності спортивних та фізкультурно-оздоровчих установ і організацій району.

3.5.10. Участь у розробленні міських комплексних програм розвитку фізичної культури і спорту, окремих видів спорту та розробка аналогічних районних програм.

3.5.11. Визначення пріоритетних видів спорту в районі та підтримка їх розвитку.

3.5.12. Підтримка діяльності установ та організацій, в яких проводиться фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед інвалідів.

3.5.13. Ведення обліку та видача посвідчення батьків багатодітної сім’ї, посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

3.5.14. Організація нарад і конференцій, проведення інформаційно-просвітницьких семінарів, виготовлення методичних матеріалів з питань щодо молоді, культури, сім’ї та спорту.

3.5.15. Організація, проведення та узгодження дій і заходів на виконання комплексних програм, спрямованих на поліпшення становища сімей, жінок та дітей.

3.5.16. Ведення роботи з багатодітними матерями щодо підготовки документів на присвоєння почесного звання “Мати-героїня”.

3.5.17. Організація роботи з багатодітними сім’ями району (проведення роботи щодо обліку багатодітних сімей району, надання інформації про соціально-економічні та статистичні відомості щодо багатодітних сімей в районі).

3.5.18. Організація та проведення заходів щодо реалізації гендерної політики в районі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

3.5.19. Організація та проведення культурологічних заходів з сучасною українською родиною щодо збереження сімейних традицій та цінностей, визначення пріоритетів розвитку сім’ї.

3.5.20. Організація та проведення заходів із протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в молодіжному середовищі.

3.6. У сфері соціального захисту населення:

3.6.1. Розгляд заяв громадян про надання адресної грошової допомоги, передача протоколів засідань районної комісії до департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради для підготовки проекту рішення виконавчого комітету.

3.6.2. Надання допомоги малозабезпеченим громадянам на поховання згідно з чинним законодавством.

3.6.3. Спільно з районним центром зайнятості організація проведення оплачуваних громадських робіт.

3.6.4. Виконання заходів міської програми зайнятості населення в частині організації роботи комісії по погашенню заборгованості із заробітної плати на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, розташованих на території району, відповідно до чинного законодавства.

3.7. У галузі оборонної і мобілізаційної роботи:

3.7.1. Забезпечення на території району виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

3.7.2. Організація та участь у реалізації заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони чи сприяння їх виконанню на території району.

3.7.3. Організація та контроль за здійсненням під час мобілізації  заходів щодо переведення адміністрації району, підприємств, установ та організацій району на режим роботи в умовах особливого періоду.

3.7.4. Участь в організації і проведенні у мирний час заходів з навчання та практичного тренування до дій в особливий період особового складу органів управління нормованим забезпеченням населення у відповідності до затверджених планів.

3.7.5. Сприяння військовим комісаріатам міста в організації, забезпеченні та проведенні заходів мобілізаційної підготовки і мобілізації в мирний час та в особливий період.

3.7.6. Участь під час мобілізації в організації в установленому порядку своєчасного оповіщення та прибуття громадян, які призиваються на військову службу, техніки на збірні пункти та у військові частини.

3.7.7. Забезпечення на території району ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

3.7.8. Сприяння військовому комісаріату району та участь у заходах щодо організації і проведенні приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на строкову військову службу, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів.

3.7.9. Сприяння військовим частинам та установам гарнізону у встановленні військово-шефських зв’язків з трудовими колективами підприємств, установ та організацій району, вирішення у межах наданих повноважень адміністративних, соціально-побутових та інших проблем щодо забезпечення їх службової діяльності.

3.7.10. Сприяння та участь у проведенні заходів з військово-патріотичного виховання громадян України.

3.8. З питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян:

3.8.1. Організація взаємодії з правоохоронними органами щодо забезпечення виконання у межах наданих повноважень вимог законодавства України з питань профілактики злочинності та забезпечення конституційних прав і свобод громадян на території району.

3.8.2. Участь у плануванні, організації та проведенні спільних заходів щодо виконання Програми сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва.

3.8.3. Координація роботи громадських формувань з охорони громадського порядку району.

3.8.4. Проведення спільних нарад з питань вдосконалення діяльності громадських формувань, обміну досвідом роботи та визначення перспективних шляхів профілактики злочинності за участю громадських формувань.

3.8.5. Участь в організації спільної роботи з правоохоронними органами та військовим командуванням під час проведення державних і міських святкових та урочистих заходів, інших масових заходів.

3.8.6. Участь в організації відповідних спільних заходів щодо забезпечення громадського порядку, рятування людей і майна під час або внаслідок стихійного лиха, надзвичайних ситуацій та терористичних актів.

3.8.7. Складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення в межах повноважень, установлених чинним законодавством. Забезпечення діяльності районної адміністративної комісії.

3.8.8. Організація роботи комісій, необхідних для здійснення повноважень. Організація роботи служби у справах дітей адміністрації району.

3.8.9. Забезпечення здійснення на території району профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень, та поширення бездоглядності серед підлітків.

3.8.10. Здійснення самостійно або разом з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їхнього соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.8.11. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей, організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання.

3.8.12. Забезпечення у межах своєї компетенції контролю за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

3.8.13. Організація правового соціально-психологічного консультування дітей та їхніх батьків, створення консультаційних пунктів.

3.8.14. Забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.8.15. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради з питань опіки та піклування.

3.9. У галузі будівництва:

3.9.1. Підготовка та подання до суду від імені міської ради позовних заяв щодо знесення самовільно побудованих будівель і споруд, розташованих на землях територіальної громади міста, а також звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок територіальної громади міста.

3.9.2. Підготовка матеріалів до суду щодо знесення самовільно побудованих будівель і споруд, у разі відхилення від існуючого проекту та порушення будівельних норм і правил.

3.10. Адміністрація району є орендодавцем усього нерухомого та індивідуально визначеного майна, що знаходиться на її балансі, з урахуванням обмежень, визначених законодавством України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови.

3.11. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

 

4. Права адміністрації району

 

4.1. Адміністрація району має право:

- залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

- здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до її компетенції;

- одержувати у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до її компетенції.

 

5. Структура адміністрації району

 

5.1. Структуру адміністрації району, штатну чисельність затверджує міський голова.

5.2. Працівників адміністрації району призначає на посади та звільняє з посад міський голова в порядку, визначеному законодавством.

5.3. Посадові обов’язки працівників адміністрації району визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються головою адміністрації району.

 

6. Керівництво адміністрації району

 

6.1. Адміністрацію району очолює голова адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради (далі – голова адміністрації району), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

6.2. Голова адміністрації району має першого заступника та заступників, які призначаються на посади та звільняються з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

6.3. Голова адміністрації району:

6.3.1. Затверджує Положення про структурні підрозділи адміністрації району.

6.3.2. Здійснює керівництво діяльністю адміністрації району, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію району завдань.

6.3.3. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників адміністрації району.

6.3.4. Підписує видані у межах компетенції адміністрації району розпорядження, накази, організовує перевірку їх виконання.

Розпорядження, накази голови адміністрації району набувають чинності з моменту підписання та реєстрації.

Розпорядження голови адміністрації району, видані у межах компетенції адміністрації району, обов’язкові для виконання всіма громадянами і юридичними особами на території району.

Розпорядження голови адміністрації району, що суперечать діючому законодавству України і виходять за межі його повноважень, скасовуються Миколаївською міською радою, або у судовому порядку.

6.3.5. Вирішує питання преміювання, встановлення надбавок, доплат, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань.

6.3.6. Вносить клопотання міському голові про присвоєння рангів працівникам адміністрації району.

6.3.7. Подає пропозиції міському голові щодо штатного розпису з розрахунком кошторисів на утримання, у межах затвердженої штатної чисельності та витрат на утримання.

6.3.8. Вносить пропозиції міському голові щодо структури адміністрації району.

6.3.9. Організовує виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконкому міської ради на території району.

6.3.10. У межах своїх повноважень представляє адміністрацію району у відносинах з державними й громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та громадянами.

6.3.11. Організовує прийом громадян на території району, розглядає пропозиції, заяви і скарги з питань, віднесених до повноважень адміністрації району, приймає щодо них рішення і контролює їх виконання.

6.3.12. У межах своїх повноважень укладає договори й угоди з підприємствами й організаціями всіх форм власності.

6.3.13. Створює міжвідомчу комісію, яка виконує функції консультативно-дорадчого органу в районі.

6.3.14. Забезпечує інформування жителів району про діяльність адміністрації району.

6.3.15. Сприяє скликанню загальних зборів громадян за місцем проживання.

6.3.16. Звертається до суду з питань в межах наданих адміністрації повноважень та в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.3.17. Сприяє діяльності депутатів усіх рівнів.

6.3.18. Вносить пропозиції міському голові про призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності.

6.3.19. У межах своїх повноважень видає довіреності, відкриває банківські рахунки.

6.3.20. Керує цивільним захистом району.

6.3.21. Спрямовує та координує діяльність органів самоорганізації населення на території району.

6.3.22. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з виконанням завдань, покладених на адміністрацію району.

6.3.23. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішенням міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

6.3.24. Взаємодіє з виконавчими органами міської ради.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Працівники адміністрації району повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

7.2. Працівники адміністрації району несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників адміністрації району при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

7.3. Працівники адміністрації району мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

7.4. Реорганізація та ліквідація адміністрації району здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

7.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№ 16/32

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про адміністрацію Заводського району

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради (далі – адміністрація району) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Адміністрація району підзвітна і підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету міської ради, міському голові.

1.3. У своїй діяльності адміністрація району керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Адміністрація району є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Адміністрація району має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Адміністрація району є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання адміністрації району:

2.1.1. У межах своїх повноважень бере участь в реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі.

2.1.2. Здійснює у встановленому порядку управління окремими галузями діяльності, зокрема у межах, визначених міською радою та її виконавчим комітетом, управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління адміністрації району.

2.1.3. Узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд міського голови, виконавчого комітету, міської ради.

2.1.4. Забезпечує виконання міських Програм в межах повноважень.

2.1.5. Оперативно надає до уповноваженого органу міської ради якісні інформаційні матеріали про діяльність виконавчого органу для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради та власній веб-сторінці виконавчого органу.

2.2. Адміністрація району, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження адміністрації району

 

3.1. У галузі соціально-економічного і культурного розвитку, планування й обліку:

3.1.1. Сприяння забезпеченню збалансованого економічного та соціального розвитку території району, ефективному використанню закріплених матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

3.1.2. Підготовка пропозицій до програм розвитку міста.

3.1.3. Залучення на договірних засадах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, до участі в соціально-економічному розвитку району, координації цієї роботи на його території.

3.1.4. Забезпечення виконання вимог діючого законодавства про вибори депутатів усіх рівнів, Президента України, референдумів щодо забезпечення виборчих дільниць приміщеннями, матеріально-технічним обладнанням, засобами зв’язку, інвентарем, оргтехнікою, виборчими скриньками, кабінами для голосування, створення місць для розміщення агітаційних матеріалів.

Забезпечення збереження матеріальних цінностей після проведення виборчої кампанії.

3.1.5. Сприяння організації проведення зборів жителів за місцем проживання. Надання приміщень, скриньок для голосування, бланків бюлетенів, протоколів. Забезпечення проведення заходів щодо недопущення порушень громадського порядку під час проведення зборів.

Проведення перевірки відомостей, що містяться в поданих документах, на отримання дозволу на створення органу самоорганізації населення або на його реєстрацію, на відповідність вимогам законодавства та рішенням міської ради.

3.1.6. Розгляд клопотань підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і внесення у встановленому порядку до відповідних органів влади подання про нагородження державними нагородами України та нагородами і відзнаками місцевих органів влади.

3.1.7. Ведення Державного реєстру виборців на території району відповідно до чинного законодавства.

3.1.8. Складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Миколаївської обласної ради, депутатів Миколаївської міської ради, Миколаївського міського голови, всеукраїнських та місцевих референдумів.

3.1.9. Сприяння на території району діяльності комісії з проведення перепису населення.

3.1.10. Сприяння діяльності органів державної статистики й контролю, передача та отримання від них відомостей, необхідних для виконання повноважень адміністрації району в межах чинного законодавства.

3.1.11. Забезпечення розроблення заходів з питань цивільного захисту та готовності підприємств, які розташовані на території району, до роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

3.1.12. Участь у підготовці інформації щодо виконання рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови з питань соціально-економічного розвитку міста.

3.1.13. Сприяння розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу на території району.

3.1.14. Представництво інтересів територіальної громади району міста  Миколаєва у відносинах з державними органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності згідно з наданими повноваженнями.

3.1.15. Організація роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам.

3.1.16. Видача довідок мешканцям Великої та Малої Корених, робітничого селища Ялти та Залізничного селища про:

- склад сім’ї (форма 3) за місцем реєстрації;

- склад сім’ї – за місцем проживання;

- склад сім’ї або про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб для пред’явлення до органу праці та соціального захисту населення;

- дійсне проживання у мікрорайоні конкретної особи;

- наявність зареєстрованих осіб при оформленні спадщини;

- наявність пічного опалення;

- наявність об’єктів господарювання;

- наявність утриманців;

- проживання з особами похилого віку до їх смерті;

- наявність присадибних ділянок, на яких здійснюється бджільництво, тваринництво, птахівництво, вирощуються овочі, фрукти та квіти;

- фактичне проживання без реєстрації або непроживання з реєстрацією за тією чи іншою адресою (для укладання договору на вивіз ТПВ, оформлення реструктуризації заборгованості, субсидії тощо), на підставі наданого акта;

- інші довідки.

Видача характеристик за місцем проживання.

Видача талонів для пільгової оплати питної води.

Засвідчення довіреностей фізичних осіб на представництво в суді, на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції (поштових переказів, посилок тощо) відповідно до ч. 2 ст. 42 Цивільно-процесуального кодексу України та ч. 4 ст. 245 Цивільного кодексу України.

3.2. У галузі бюджету, фінансів і цін:

3.2.1. Участь у розробленні проекту бюджету міста Миколаєва і подання пропозицій виконавчому органу Миколаївської міської ради – департаменту фінансів Миколаївської міської ради.

3.2.2. Сприяння здійсненню, відповідно до законодавства, контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форми власності.

3.2.3. Здійснення фінансування витрат, пов’язаних з виконанням повноважень, визначених даним Положенням; здійснення фінансування витрат, пов’язаних із організацією та проведенням виконавчих дій на території даного району щодо забезпечення примусового виконання органами державної виконавчої служби рішень судів, прийнятих на користь Миколаївської міської ради та її виконавчих органів.

3.2.4. Участь у залученні на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної інфраструктури та благоустрій району.

3.2.5. Участь у здійсненні моніторингу цін і тарифів на території району.

3.3. У галузі побутового та торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку:

3.3.1. Виконання рішень міської ради, виконкому міської ради та розпоряджень міського голови з питань додержання законодавства щодо організації торгівлі, громадського харчування та надання послуг населенню. Сприяння здійсненню контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.

3.3.2. Сприяння проведенню виставок, ярмарків, презентацій тощо на території району.

3.3.3. Участь представника адміністрації району в роботі конкурсного комітету з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у місті Миколаєві.

3.3.4. Внесення пропозицій щодо сприяння розвитку всіх форм торгівлі на території району.

3.3.5. Розробка заходів з питань харчування населення району в умовах надзвичайних ситуацій.

3.3.6. Реалізація державних і загальноміських програм з підтримки та розвитку підприємництва.

3.3.7. Сприяння проведенню державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом згідно з чинним законодавством.

3.3.8. Внесення пропозицій щодо відкриття нових та зміни діючих маршрутів автотранспорту по перевезенню пасажирів на території району.

3.3.9. Вжиття заходів реагування на розміщення тимчасових споруд встановлених з порушенням передбаченого законодавством порядку та прийнятих рішень міської ради.

3.4. У галузі житлово-комунального господарства:

3.4.1. Участь у формуванні планів робіт по утриманню об’єктів житлово-комунального господарства (далі – ЖКГ) на території району, у тому числі виконавчого органу Миколаївської міської ради – департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради.

3.4.2. Контроль за організацією робіт з утримання, благоустрою та санітарного очищення території району.

3.4.3. Організація та контроль за дотриманням Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві на території району.

3.4.4. Сприяння створенню органів самоорганізації населення на території району.

3.4.5. Участь у роботі з приймання-передачі до комунальної власності міста об’єктів комунального призначення на території району.

3.4.6. Впровадження на території району державних і загальноміських програм щодо галузі ЖКГ.

3.4.7. Участь у комісіях по проведенню конкурсів з надання житлово-комунальних послуг та конкурсу на надання послуг з вивезення ТПВ з території району.

3.4.8. Сприяння газифікації, прокладанню мереж водопостачання, водовідведення, якісного енергозбереження, будівництву доріг на території існуючого житлового фонду приватного сектору.

3.4.9. Координація робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, ліквідації наслідків стихійних явищ на об’єктах соціального, культурного та побутового призначення відомчого житлового фонду, ОСББ, ЖБК, розташованих на території району.

3.4.10. Розгляд скарг, заяв, звернень громадян та суб’єктів господарювання з питань благоустрою відповідно до повноважень адміністрації району.

3.4.11. Організація та контроль за розробкою відповідних документів щодо приймання-передачі до комунальної власності міста об’єктів, які не мають балансової належності на території району.

3.4.12. Участь у розробленні цільових міських програм щодо охорони навколишнього середовища.

3.4.13. Ремонт внутрішньоквартальних проїздів, доріг та тротуарів приватного сектору, територій, прилеглих до житлових будинків всіх форм власності.

3.4.14. Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття.

3.4.15. В окремих випадках, за рахунок коштів місцевого бюджету, замовлення робіт з реконструкції, поточного та капітального ремонту житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, доріг, інженерних мереж та споруд.

3.4.16. Адміністрація району виконує наступні функції:

- організація відключення окремих житлових будинків та квартир від мереж центрального опалення та постачання гарячої води в установленому порядку;

- забезпечення встановлення аншлагів вулиць міста та номерних знаків на будівлях приватного сектору;

- приймання заяв від фізичних та юридичних осіб на знесення та кронування аварійних, сухостійних та фаутних дерев та кущів на території району;

- організація та виконання робіт із знесення, кронування та санітарної обрізки дерев і кущів на території, прилеглій до житлових будинків всіх форм власності;

- благоустрій територій парків та скверів, а саме догляд за об’єктами благоустрою, закріпленими за адміністрацією району;

- забезпечення розробки проектно-кошторисної документації на будівництво розподільчих інженерних мереж та об’єктів комунального призначення у приватному секторі;

- капітальний та поточний ремонт інженерних мереж водопостачання, водовідведення, зливних каналізацій, дренажних мереж у приватному секторі;

- ремонт існуючих та влаштування нових громадських зупиночних комплексів та передача їх на баланс комунальним підприємствам для подальшого обслуговування;

- організація робіт по підбору трупів тварин для подальшої їх утилізації;

- сприяння та координація робіт по відлову блукаючих тварин;

- ремонт існуючих та влаштування нових дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території багатоповерхової забудови району з подальшою передачею їх на баланс житлово-комунальним підприємствам для подальшого обслуговування.

3.4.17. Організація роботи з утримання, благоустрою, санітарного очищення житлового фонду приватного сектору та об’єктів благоустрою, закріплених за адміністраціями районів.

3.4.18. Сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Розробка заходів з розширення досвіду діяльності ОСББ та допомога ініціативним групам у проведенні зборів співвласників багатоквартирного будинку.

3.4.19. Участь у роботі комісії по обстеженню житлового фонду та інших об’єктів незалежно від форм власності на території району.

3.4.20. Контроль за обладнанням пандусами, поручнями та іншими конструкціями входів у житлові будинки й інші будівлі для створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями на території району, крім житлових будинків міської комунальної власності.

3.4.21. Проведення організаційних заходів щодо створення органів самоорганізації населення на території району, захисту інтересів органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з життєзабезпеченням мешканців.

3.4.22. Представлення органів місцевого самоврядування на території району при вирішенні всіх питань із забезпечення життєдіяльності об’єктів всіх форм власності.

3.4.23. Координація та контроль за діяльністю виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території району.

3.4.24. Здійснення розрахунків дотацій на вивезення рідких відходів з туалетів житлового фонду комунальної власності міста та їх виплати згідно з актами виконаних робіт, наданими житлово-комунальними підприємствами.

3.4.25. Замовлення робіт з проектування, будівництва, проведення поточного та капітального ремонту зовнішнього освітлення вулиць приватного сектору.

3.4.26. Ведення журналу обліку фізичних осіб, які мешкають на території району та мають право на отримання дотацій за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби.

3.4.27. Забезпечення своєчасного складання та подання до Миколаївської обласної державної адміністрації відомостей про нарахування дотацій за молодняк фізичним особам, які мешкають на території району та утримують молодняк великої рогатої худоби, а також довідок про підтвердження наявності на відповідну дату у зазначених в реєстрі фізичних осіб молодняку великої рогатої худоби, який утримується в їх господарствах.

3.4.28. Здійснення контролю за відновленням порушень благоустрою внаслідок проведених земельних робіт на території району.

3.4.29. Координація діяльності органів самоорганізації населення, ОСББ, ЖЕКів, відомчого житлового фонду, ЖБК, управителів та ін.

3.4.30. Забезпечення мешканців окраїн міста, де відсутнє централізоване водопостачання, питною водою, у тому числі встановлення бюветів питної води.

3.5. У галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту:

3.5.1. Сприяння вирішенню питань про надання дітям, студентам та інвалідам прав на безкоштовне користування об’єктами культури, фізкультури і спорту.

3.5.2. Організація районних святкових, культурно-масових заходів.

3.5.3. Організація оздоровлення дітей пільгових категорій.

3.5.4. Організація дозвілля учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час, підтримка творчої та обдарованої молоді.

3.5.5. Розроблення та виконання заходів щодо запобігання насильству в сім’ї.

3.5.6. Організація та проведення заходів щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. Пропаганда здорового способу життя серед дітей, молоді та сімей.

3.5.7. Підтримка діяльності волонтерських, молодіжних і громадських організацій та об’єднань.

3.5.8. Організація та проведення спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів від районного до міжнародного рівнів.

3.5.9. Підтримка діяльності спортивних та фізкультурно-оздоровчих установ і організацій району.

3.5.10. Участь у розробленні міських комплексних програм розвитку фізичної культури і спорту, окремих видів спорту та розробка аналогічних районних програм.

3.5.11. Визначення пріоритетних видів спорту в районі та підтримка їх розвитку.

3.5.12. Підтримка діяльності установ та організацій, в яких проводиться фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед інвалідів.

3.5.13. Ведення обліку та видача посвідчення батьків багатодітної сім’ї, посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

3.5.14. Організація нарад і конференцій, проведення інформаційно-просвітницьких семінарів, виготовлення методичних матеріалів з питань щодо молоді, культури, сім’ї та спорту.

3.5.15. Організація, проведення та узгодження дій і заходів на виконання комплексних програм, спрямованих на поліпшення становища сімей, жінок та дітей.

3.5.16. Ведення роботи з багатодітними матерями щодо підготовки документів на присвоєння почесного звання “Мати-героїня”.

3.5.17. Організація роботи з багатодітними сім’ями району (проведення роботи щодо обліку багатодітних сімей району, надання інформації про соціально-економічні та статистичні відомості щодо багатодітних сімей в районі).

3.5.18. Організація та проведення заходів щодо реалізації гендерної політики в районі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

3.5.19. Організація та проведення культурологічних заходів з сучасною українською родиною щодо збереження сімейних традицій та цінностей, визначення пріоритетів розвитку сім’ї.

3.5.20. Організація та проведення заходів із протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в молодіжному середовищі.

3.6. У сфері соціального захисту населення:

3.6.1. Розгляд заяв громадян про надання адресної грошової допомоги, передача протоколів засідань районної комісії до департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради для підготовки проекту рішення виконавчого комітету.

3.6.2. Надання допомоги малозабезпеченим громадянам на поховання згідно з чинним законодавством.

3.6.3. Спільно з районним центром зайнятості організація проведення оплачуваних громадських робіт.

3.6.4. Виконання заходів міської програми зайнятості населення в частині організації роботи комісії по погашенню заборгованості із заробітної плати на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, розташованих на території району, відповідно до чинного законодавства.

3.7. У галузі оборонної і мобілізаційної роботи:

3.7.1. Забезпечення на території району виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

3.7.2. Організація та участь у реалізації заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони чи сприяння їх виконанню на території району.

3.7.3. Організація та контроль за здійсненням під час мобілізації  заходів щодо переведення адміністрації району, підприємств, установ та організацій району на режим роботи в умовах особливого періоду.

3.7.4. Участь в організації і проведенні у мирний час заходів з навчання та практичного тренування до дій в особливий період особового складу органів управління нормованим забезпеченням населення у відповідності до затверджених планів.

3.7.5. Сприяння військовим комісаріатам міста в організації, забезпеченні та проведенні заходів мобілізаційної підготовки і мобілізації в мирний час та в особливий період.

3.7.6. Участь під час мобілізації в організації в установленому порядку своєчасного оповіщення та прибуття громадян, які призиваються на військову службу, техніки на збірні пункти та у військові частини.

3.7.7. Забезпечення на території району ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

3.7.8. Сприяння військовому комісаріату району та участь у заходах щодо організації і проведенні приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на строкову військову службу, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів.

3.7.9. Сприяння військовим частинам та установам гарнізону у встановленні військово-шефських зв’язків з трудовими колективами підприємств, установ та організацій району, вирішення у межах наданих повноважень адміністративних, соціально-побутових та інших проблем щодо забезпечення їх службової діяльності.

3.7.10. Сприяння та участь у проведенні заходів з військово-патріотичного виховання громадян України.

3.8. З питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян:

3.8.1. Організація взаємодії з правоохоронними органами щодо забезпечення виконання у межах наданих повноважень вимог законодавства України з питань профілактики злочинності та забезпечення конституційних прав і свобод громадян на території району.

3.8.2. Участь у плануванні, організації та проведенні спільних заходів щодо виконання Програми сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва.

3.8.3. Координація роботи громадських формувань з охорони громадського порядку району.

3.8.4. Проведення спільних нарад з питань вдосконалення діяльності громадських формувань, обміну досвідом роботи та визначення перспективних шляхів профілактики злочинності за участю громадських формувань.

3.8.5. Участь в організації спільної роботи з правоохоронними органами та військовим командуванням під час проведення державних і міських святкових та урочистих заходів, інших масових заходів.

3.8.6. Участь в організації відповідних спільних заходів щодо забезпечення громадського порядку, рятування людей і майна під час або внаслідок стихійного лиха, надзвичайних ситуацій та терористичних актів.

3.8.7. Складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення в межах повноважень, установлених чинним законодавством. Забезпечення діяльності районної адміністративної комісії.

3.8.8. Організація роботи комісій, необхідних для здійснення повноважень. Організація роботи служби у справах дітей адміністрації району.

3.8.9. Забезпечення здійснення на території району профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень, та поширення бездоглядності серед підлітків.

3.8.10. Здійснення самостійно або разом з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їхнього соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.8.11. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей, організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання.

3.8.12. Забезпечення у межах своєї компетенції контролю за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

3.8.13. Організація правового соціально-психологічного консультування дітей та їхніх батьків, створення консультаційних пунктів.

3.8.14. Забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.8.15. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради з питань опіки та піклування.

3.9. У галузі будівництва:

3.9.1. Підготовка та подання до суду від імені міської ради позовних заяв щодо знесення самовільно побудованих будівель і споруд, розташованих на землях територіальної громади міста, а також звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок територіальної громади міста.

3.9.2. Підготовка матеріалів до суду щодо знесення самовільно побудованих будівель і споруд, у разі відхилення від існуючого проекту та порушення будівельних норм і правил.

3.10. Адміністрація району є орендодавцем усього нерухомого та індивідуально визначеного майна, що знаходиться на її балансі з урахуванням обмежень визначених законодавством України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

3.11. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

 

4. Права адміністрації району

 

4.1. Адміністрація району має право:

- залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

- здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до її компетенції;

- одержувати у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до її компетенції.

 

5. Структура адміністрації району

 

5.1. Структуру адміністрації району, штатну чисельність затверджує міський голова.

5.2. Працівників адміністрації району призначає на посади та звільняє з посад міський голова в порядку, визначеному законодавством.

5.3. Посадові обов’язки працівників адміністрації району визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються головою адміністрації району.

 

6. Керівництво адміністрації району

 

6.1. Адміністрацію району очолює голова адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради (далі – голова адміністрації району), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

6.2. Голова адміністрації району має першого заступника та заступників, які призначаються на посади та звільняються з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

6.3. Голова адміністрації району:

6.3.1. Затверджує Положення про структурні підрозділи адміністрації району.

6.3.2. Здійснює керівництво діяльністю адміністрації району, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію району завдань.

6.3.3. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників адміністрації району.

6.3.4. Підписує видані у межах компетенції адміністрації району розпорядження, накази, організовує перевірку їх виконання.

Розпорядження, накази голови адміністрації району набувають чинності з моменту підписання та реєстрації.

Розпорядження голови адміністрації району, видані у межах компетенції адміністрації району, обов’язкові для виконання всіма громадянами і юридичними особами на території району.

Розпорядження голови адміністрації району, що суперечать діючому законодавству України і виходять за межі його повноважень, скасовуються Миколаївською міською радою, або у судовому порядку.

6.3.5. Вирішує питання преміювання, встановлення надбавок, доплат, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань.

6.3.6. Вносить клопотання міському голові про присвоєння рангів працівникам адміністрації району.

6.3.7. Подає пропозиції міському голові щодо штатного розпису з розрахунком кошторисів на утримання, у межах затвердженої штатної чисельності та витрат на утримання.

6.3.8. Вносить пропозиції міському голові щодо структури адміністрації району.

6.3.9. Організовує виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконкому міської ради на території району.

6.3.10. У межах своїх повноважень представляє адміністрацію району у відносинах з державними й громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та громадянами.

6.3.11. Організовує прийом громадян на території району, розглядає пропозиції, заяви і скарги з питань, віднесених до повноважень адміністрації району, приймає щодо них рішення і контролює їх виконання.

6.3.12. У межах своїх повноважень укладає договори й угоди з підприємствами й організаціями всіх форм власності.

6.3.13. Створює міжвідомчу комісію, яка виконує функції консультативно-дорадчого органу в районі.

6.3.14. Забезпечує інформування жителів району про діяльність адміністрації району.

6.3.15. Сприяє скликанню загальних зборів громадян за місцем проживання.

6.3.16. Звертається до суду з питань в межах наданих адміністрації повноважень та в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.3.17. Сприяє діяльності депутатів усіх рівнів.

6.3.18. Вносить пропозиції міському голові про призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності.

6.3.19. У межах своїх повноважень видає довіреності, відкриває банківські рахунки.

6.3.20. Керує цивільним захистом району.

6.3.21. Спрямовує та координує діяльність органів самоорганізації населення на території району.

6.3.22. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з виконанням завдань, покладених на адміністрацію району.

6.3.23. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішенням міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

6.3.24. Взаємодіє з виконавчими органами міської ради.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Працівники адміністрації району повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

7.2. Працівники адміністрації району несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників адміністрації району при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

7.3. Працівники адміністрації району мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

7.4. Реорганізація та ліквідація адміністрації району здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

7.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№  16/32

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про адміністрацію Інгульського району

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (далі  – адміністрація району) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Адміністрація району підзвітна і підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету міської ради, міському голові.

1.3. У своїй діяльності адміністрація району керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.5. Адміністрація району є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Адміністрація району має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.6. Адміністрація району є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання адміністрації району:

2.1.1. У межах своїх повноважень бере участь в реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі.

2.1.2. Здійснює у встановленому порядку управління окремими галузями діяльності, зокрема у межах, визначених міською радою та її виконавчим комітетом, управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління адміністрації району.

2.1.3. Узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд міського голови, виконавчого комітету, міської ради.

2.1.4. Забезпечує виконання міських Програм в межах повноважень.

2.1.5. Оперативно надає до уповноваженого органу міської ради якісні інформаційні матеріали про діяльність виконавчого органу для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради та власній веб-сторінці виконавчого органу.

2.2. Адміністрація району, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження адміністрації району

 

3.1. У галузі соціально-економічного і культурного розвитку, планування й обліку:

3.1.1. Сприяння забезпеченню збалансованого економічного та соціального розвитку території району, ефективному використанню закріплених матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

3.1.2. Підготовка пропозицій до програм розвитку міста.

3.1.3. Залучення на договірних засадах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, до участі в соціально-економічному розвитку району, координації цієї роботи на його території.

3.1.4. Забезпечення виконання вимог діючого законодавства про вибори депутатів усіх рівнів, Президента України, референдумів щодо забезпечення виборчих дільниць приміщеннями, матеріально-технічним обладнанням, засобами зв’язку, інвентарем, оргтехнікою, виборчими скриньками, кабінами для голосування, створення місць для розміщення агітаційних матеріалів.

Забезпечення збереження матеріальних цінностей після проведення виборчої кампанії.

3.1.5. Сприяння організації проведення зборів жителів за місцем проживання. Надання приміщень, скриньок для голосування, бланків бюлетенів, протоколів. Забезпечення проведення заходів щодо недопущення порушень громадського порядку під час проведення зборів.

Проведення перевірки відомостей, що містяться в поданих документах, на отримання дозволу на створення органу самоорганізації населення або на його реєстрацію, на відповідність вимогам законодавства та рішенням міської ради.

3.1.6. Розгляд клопотань підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і внесення у встановленому порядку до відповідних органів влади подання про нагородження державними нагородами України та нагородами і відзнаками місцевих органів влади.

3.1.7. Ведення Державного реєстру виборців на території району відповідно до чинного законодавства.

3.1.8. Складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Миколаївської обласної ради, депутатів Миколаївської міської ради, Миколаївського міського голови, всеукраїнських та місцевих референдумів.

3.1.9. Сприяння на території району діяльності комісії з проведення перепису населення.

3.1.10. Сприяння діяльності органів державної статистики й контролю, передача та отримання від них відомостей, необхідних для виконання повноважень адміністрації району в межах чинного законодавства.

3.1.11. Забезпечення розроблення заходів з питань цивільного захисту та готовності підприємств, які розташовані на території району, до роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

3.1.12. Участь у підготовці інформації щодо виконання рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови з питань соціально-економічного розвитку міста.

3.1.13. Сприяння розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу на території району.

3.1.14. Представництво інтересів територіальної громади району міста  Миколаєва у відносинах з державними органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності згідно з наданими повноваженнями.

3.1.15. Організація роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам.

3.2. У галузі бюджету, фінансів і цін:

3.2.1. Участь у розробленні проекту бюджету міста Миколаєва і подання пропозицій виконавчому органу Миколаївської міської ради – департаменту фінансів Миколаївської міської ради.

3.2.2. Сприяння здійсненню, відповідно до законодавства, контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форми власності.

3.2.3. Здійснення фінансування витрат, пов’язаних з виконанням повноважень, визначених даним Положенням; здійснення фінансування витрат, пов’язаних із організацією та проведенням виконавчих дій на території даного району щодо забезпечення примусового виконання органами державної виконавчої служби рішень судів, прийнятих на користь Миколаївської міської ради та її виконавчих органів.

3.2.4. Участь у залученні на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної інфраструктури та благоустрій району.

3.2.5. Участь у здійсненні моніторингу цін і тарифів на території району.

3.3. У галузі побутового та торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку:

3.3.1. Виконання рішень міської ради, виконкому міської ради та розпоряджень міського голови з питань додержання законодавства щодо організації торгівлі, громадського харчування та надання послуг населенню. Сприяння здійсненню контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.

3.3.2. Сприяння проведенню виставок, ярмарків, презентацій тощо на території району.

3.3.3. Участь представника адміністрації району в роботі конкурсного комітету з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у місті Миколаєві.

3.3.4. Внесення пропозицій щодо сприяння розвитку всіх форм торгівлі на території району.

3.3.5. Розробка заходів з питань харчування населення району в умовах надзвичайних ситуацій.

3.3.6. Реалізація державних і загальноміських програм з підтримки та розвитку підприємництва.

3.3.7. Сприяння проведенню державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом згідно з чинним законодавством.

3.3.8. Внесення пропозицій щодо відкриття нових та зміни діючих маршрутів автотранспорту по перевезенню пасажирів на території району.

3.3.9. Вжиття заходів реагування на розміщення тимчасових споруд встановлених з порушенням передбаченого законодавством порядку та прийнятих рішень міської ради.

3.4. У галузі житлово-комунального господарства:

3.4.1. Участь у формуванні планів робіт по утриманню об’єктів житлово-комунального господарства (далі – ЖКГ) на території району, у тому числі виконавчого органу Миколаївської міської ради – департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради.

3.4.2. Контроль за організацією робіт з утримання, благоустрою та санітарного очищення території району.

3.4.3. Організація та контроль за дотриманням Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві на території району.

3.4.4. Сприяння створенню органів самоорганізації населення на території району.

3.4.5. Участь у роботі з приймання-передачі до комунальної власності міста об’єктів комунального призначення на території району.

3.4.6. Впровадження на території району державних і загальноміських програм щодо галузі ЖКГ.

3.4.7. Участь у комісіях по проведенню конкурсів з надання житлово-комунальних послуг та конкурсу на надання послуг з вивезення ТПВ з території району.

3.4.8. Сприяння газифікації, прокладанню мереж водопостачання, водовідведення, якісного енергозбереження, будівництву доріг на території існуючого житлового фонду приватного сектору.

3.4.9. Координація робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, ліквідації наслідків стихійних явищ на об’єктах соціального, культурного та побутового призначення відомчого житлового фонду, ОСББ, ЖБК, розташованих на території району.

3.4.10. Розгляд скарг, заяв, звернень громадян та суб’єктів господарювання з питань благоустрою відповідно до повноважень адміністрації району.

3.4.11. Організація та контроль за розробкою відповідних документів щодо приймання-передачі до комунальної власності міста об’єктів, які не мають балансової належності на території району.

3.4.12. Участь у розробленні цільових міських програм щодо охорони навколишнього середовища.

3.4.13. Ремонт внутрішньоквартальних проїздів, доріг та тротуарів приватного сектору, територій, прилеглих до житлових будинків всіх форм власності.

3.4.14. Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття.

3.4.15. В окремих випадках, за рахунок коштів місцевого бюджету, замовлення робіт з реконструкції, поточного та капітального ремонту житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, доріг, інженерних мереж та споруд.

3.4.16. Адміністрація району виконує наступні функції:

- організація відключення окремих житлових будинків та квартир від мереж центрального опалення та постачання гарячої води в установленому порядку;

- забезпечення встановлення аншлагів вулиць міста та номерних знаків на будівлях приватного сектору;

- приймання заяв від фізичних та юридичних осіб на знесення та кронування аварійних, сухостійних та фаутних дерев та кущів на території району;

- організація та виконання робіт із знесення, кронування та санітарної обрізки дерев і кущів на території, прилеглій до житлових будинків всіх форм власності;

- благоустрій територій парків та скверів, а саме догляд за об’єктами благоустрою, закріпленими за адміністрацією району;

- забезпечення розробки проектно-кошторисної документації на будівництво розподільчих інженерних мереж та об’єктів комунального призначення у приватному секторі;

- капітальний та поточний ремонт інженерних мереж водопостачання, водовідведення, зливних каналізацій, дренажних мереж у приватному секторі;

- ремонт існуючих та влаштування нових громадських зупиночних комплексів та передача їх на баланс комунальним підприємствам для подальшого обслуговування;

- організація робіт по підбору трупів тварин для подальшої їх утилізації;

- сприяння та координація робіт по відлову блукаючих тварин;

- ремонт існуючих та влаштування нових дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території багатоповерхової забудови району з подальшою передачею їх на баланс житлово-комунальним підприємствам для подальшого обслуговування.

3.4.17. Організація роботи з утримання, благоустрою, санітарного очищення житлового фонду приватного сектору та об’єктів благоустрою, закріплених за адміністраціями районів.

3.4.18. Сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Розробка заходів з розширення досвіду діяльності ОСББ та допомога ініціативним групам у проведенні зборів співвласників багатоквартирного будинку.

3.4.19. Участь у роботі комісії по обстеженню житлового фонду та інших об’єктів незалежно від форм власності на території району.

3.4.20. Контроль за обладнанням пандусами, поручнями та іншими конструкціями входів у житлові будинки й інші будівлі для створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями на території району, крім житлових будинків міської комунальної власності.

3.4.21. Проведення організаційних заходів щодо створення органів самоорганізації населення на території району, захисту інтересів органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з життєзабезпеченням мешканців.

3.4.22. Представлення органів місцевого самоврядування на території району при вирішенні всіх питань із забезпечення життєдіяльності об’єктів всіх форм власності.

3.4.23. Координація та контроль за діяльністю виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території району.

3.4.24. Здійснення розрахунків дотацій на вивезення рідких відходів з туалетів житлового фонду комунальної власності міста та їх виплати згідно з актами виконаних робіт, наданими житлово-комунальними підприємствами.

3.4.25. Замовлення робіт з проектування, будівництва, проведення поточного та капітального ремонту зовнішнього освітлення вулиць приватного сектору.

3.4.26. Ведення журналу обліку фізичних осіб, які мешкають на території району та мають право на отримання дотацій за утримання та збереження  молодняку великої рогатої худоби.

3.4.27. Забезпечення своєчасного складання та подання до Миколаївської обласної державної адміністрації відомостей про нарахування дотацій за молодняк фізичним особам, які мешкають на території району та утримують молодняк великої рогатої худоби, а також довідок про підтвердження наявності на відповідну дату у зазначених в реєстрі фізичних осіб молодняку великої рогатої худоби, який утримується в їх господарствах.

3.4.28. Здійснення контролю за відновленням порушень благоустрою внаслідок проведених земельних робіт на території району.

3.4.29. Координація діяльності органів самоорганізації населення, ОСББ, ЖЕКів, відомчого житлового фонду, ЖБК, управителів та ін.

3.4.30. Забезпечення мешканців окраїн міста, де відсутнє централізоване водопостачання, питною водою, у тому числі встановлення бюветів питної води.

3.5. У галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту:

3.5.1. Сприяння вирішенню питань про надання дітям, студентам та інвалідам прав на безкоштовне користування об’єктами культури, фізкультури і спорту.

3.5.2. Організація районних святкових, культурно-масових заходів.

3.5.3. Організація оздоровлення дітей пільгових категорій.

3.5.4. Організація дозвілля учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час, підтримка творчої та обдарованої молоді.

3.5.5. Розроблення та виконання заходів щодо запобігання насильству в сім’ї.

3.5.6. Організація та проведення заходів щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. Пропаганда здорового способу життя серед дітей, молоді та сімей.

3.5.7. Підтримка діяльності волонтерських, молодіжних і громадських організацій та об’єднань.

3.5.8. Організація та проведення спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів від районного до міжнародного рівнів.

3.5.9. Підтримка діяльності спортивних та фізкультурно-оздоровчих установ і організацій району.

3.5.10. Участь у розробленні міських комплексних програм розвитку фізичної культури і спорту, окремих видів спорту та розробка аналогічних районних програм.

3.5.11. Визначення пріоритетних видів спорту в районі та підтримка їх розвитку.

3.5.12. Підтримка діяльності установ та організацій, в яких проводиться фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед інвалідів.

3.5.13. Ведення обліку та видача посвідчення батьків багатодітної сім’ї, посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

3.5.14. Організація нарад і конференцій, проведення інформаційно-просвітницьких семінарів, виготовлення методичних матеріалів з питань щодо молоді, культури, сім’ї та спорту.

3.5.15. Організація, проведення та узгодження дій і заходів на виконання комплексних програм, спрямованих на поліпшення становища сімей, жінок та дітей.

3.5.16. Ведення роботи з багатодітними матерями щодо підготовки документів на присвоєння почесного звання “Мати-героїня”.

3.5.17. Організація роботи з багатодітними сім’ями району (проведення роботи щодо обліку багатодітних сімей району, надання інформації про соціально-економічні та статистичні відомості щодо багатодітних сімей в районі).

3.5.18. Організація та проведення заходів щодо реалізації гендерної політики в районі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

3.5.19. Організація та проведення культурологічних заходів з сучасною українською родиною щодо збереження сімейних традицій та цінностей, визначення пріоритетів розвитку сім’ї.

3.5.20. Організація та проведення заходів із протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в молодіжному середовищі.

3.6. У сфері соціального захисту населення:

3.6.1. Розгляд заяв громадян про надання адресної грошової допомоги, передача протоколів засідань районної комісії до департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради для підготовки проекту рішення виконавчого комітету.

3.6.2. Надання допомоги малозабезпеченим громадянам на поховання згідно з чинним законодавством.

3.6.3. Спільно з районним центром зайнятості організація проведення оплачуваних громадських робіт.

3.6.4. Виконання заходів міської програми зайнятості населення в частині організації роботи комісії по погашенню заборгованості із заробітної плати на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, розташованих на території району, відповідно до чинного законодавства.

3.7. У галузі оборонної і мобілізаційної роботи:

3.7.1. Забезпечення на території району виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

3.7.2. Організація та участь у реалізації заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони чи сприяння їх виконанню на території району.

3.7.3. Організація та контроль за здійсненням під час мобілізації  заходів щодо переведення адміністрації району, підприємств, установ та організацій району на режим роботи в умовах особливого періоду.

3.7.4. Участь в організації і проведенні у мирний час заходів з навчання та практичного тренування до дій в особливий період особового складу органів управління нормованим забезпеченням населення у відповідності до затверджених планів.

3.7.5. Сприяння військовим комісаріатам міста в організації, забезпеченні та проведенні заходів мобілізаційної підготовки і мобілізації в мирний час та в особливий період.

3.7.6. Участь під час мобілізації в організації в установленому порядку своєчасного оповіщення та прибуття громадян, які призиваються на військову службу, техніки на збірні пункти та у військові частини.

3.7.7. Забезпечення на території району ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

3.7.8. Сприяння військовому комісаріату району та участь у заходах щодо організації і проведенні приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на строкову військову службу, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів.

3.7.9. Сприяння військовим частинам та установам гарнізону у встановленні військово-шефських зв’язків з трудовими колективами підприємств, установ та організацій району, вирішення у межах наданих повноважень адміністративних, соціально-побутових та інших проблем щодо забезпечення їх службової діяльності.

3.7.10. Сприяння та участь у проведенні заходів з військово-патріотичного виховання громадян України.

3.8. З питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян:

3.8.1. Організація взаємодії з правоохоронними органами щодо забезпечення виконання у межах наданих повноважень вимог законодавства України з питань профілактики злочинності та забезпечення конституційних прав і свобод громадян на території району.

3.8.2. Участь у плануванні, організації та проведенні спільних заходів щодо виконання Програми сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва.

3.8.3. Координація роботи громадських формувань з охорони громадського порядку району.

3.8.4. Проведення спільних нарад з питань вдосконалення діяльності громадських формувань, обміну досвідом роботи та визначення перспективних шляхів профілактики злочинності за участю громадських формувань.

3.8.5. Участь в організації спільної роботи з правоохоронними органами та військовим командуванням під час проведення державних і міських святкових та урочистих заходів, інших масових заходів.

3.8.6. Участь в організації відповідних спільних заходів щодо забезпечення громадського порядку, рятування людей і майна під час або внаслідок стихійного лиха, надзвичайних ситуацій та терористичних актів.

3.8.7. Складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення в межах повноважень, установлених чинним законодавством. Забезпечення діяльності районної адміністративної комісії.

3.8.8. Організація роботи комісій, необхідних для здійснення повноважень. Організація роботи служби у справах дітей адміністрації району.

3.8.9. Забезпечення здійснення на території району профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень, та поширення бездоглядності серед підлітків.

3.8.10. Здійснення самостійно або разом з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їхнього соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.8.11. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей, організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання.

3.8.12. Забезпечення у межах своєї компетенції контролю за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

3.8.13. Організація правового соціально-психологічного консультування дітей та їхніх батьків, створення консультаційних пунктів.

3.8.14. Забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.8.15. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради з питань опіки та піклування.

3.9. У галузі будівництва:

3.9.1. Підготовка та подання до суду від імені міської ради позовних заяв щодо знесення самовільно побудованих будівель і споруд, розташованих на землях територіальної громади міста, а також звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок територіальної громади міста.

3.9.2. Підготовка матеріалів до суду щодо знесення самовільно побудованих будівель і споруд, у разі відхилення від існуючого проекту та порушення будівельних норм і правил.

3.10. Адміністрація району є орендодавцем усього нерухомого та індивідуально визначеного майна, що знаходиться на її балансі з урахуванням обмежень визначених законодавством України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

3.11. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

 

4. Права адміністрації району

 

4.1. Адміністрація району має право:

- залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

- здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до її компетенції;

- одержувати у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до її компетенції.

 

5. Структура адміністрації району

 

5.1. Структуру адміністрації району, штатну чисельність затверджує міський голова.

5.2. Працівників адміністрації району призначає на посади та звільняє з посад міський голова в порядку, визначеному законодавством.

5.3. Посадові обов’язки працівників адміністрації району визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються головою адміністрації району.

 

6. Керівництво адміністрації району

 

6.1. Адміністрацію району очолює голова адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради (далі – голова адміністрації району), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

6.2. Голова адміністрації району має першого заступника та заступників, які призначаються на посади та звільняються з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

6.3. Голова адміністрації району:

6.3.1. Затверджує Положення про структурні підрозділи адміністрації району.

6.3.2. Здійснює керівництво діяльністю адміністрації району, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію району завдань.

6.3.3. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників адміністрації району.

6.3.4. Підписує видані у межах компетенції адміністрації району розпорядження, накази, організовує перевірку їх виконання.

Розпорядження, накази голови адміністрації району набувають чинності з моменту підписання та реєстрації.

Розпорядження голови адміністрації району, видані у межах компетенції адміністрації району, обов’язкові для виконання всіма громадянами і юридичними особами на території району.

Розпорядження голови адміністрації району, що суперечать діючому законодавству України і виходять за межі його повноважень, скасовуються Миколаївською міською радою, або у судовому порядку.

6.3.5. Вирішує питання преміювання, встановлення надбавок, доплат, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань.

6.3.6. Вносить клопотання міському голові про присвоєння рангів працівникам адміністрації району.

6.3.7. Подає пропозиції міському голові щодо штатного розпису з розрахунком кошторисів на утримання, у межах затвердженої штатної чисельності та витрат на утримання.

6.3.8. Вносить пропозиції міському голові щодо структури адміністрації району.

6.3.9. Організовує виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконкому міської ради на території району.

6.3.10. У межах своїх повноважень представляє адміністрацію району у відносинах з державними й громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та громадянами.

6.3.11. Організовує прийом громадян на території району, розглядає пропозиції, заяви і скарги з питань, віднесених до повноважень адміністрації району, приймає щодо них рішення і контролює їх виконання.

6.3.12. У межах своїх повноважень укладає договори й угоди з підприємствами й організаціями всіх форм власності.

6.3.13. Створює міжвідомчу комісію, яка виконує функції консультативно-дорадчого органу в районі.

6.3.14. Забезпечує інформування жителів району про діяльність адміністрації району.

6.3.15. Сприяє скликанню загальних зборів громадян за місцем проживання.

6.3.16. Звертається до суду з питань в межах наданих адміністрації повноважень та в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.3.17. Сприяє діяльності депутатів усіх рівнів.

6.3.18. Вносить пропозиції міському голові про призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності.

6.3.19. У межах своїх повноважень видає довіреності, відкриває банківські рахунки.

6.3.20. Керує цивільним захистом району.

6.3.21. Спрямовує та координує діяльність органів самоорганізації населення на території району.

6.3.22. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з виконанням завдань, покладених на адміністрацію району.

6.3.23. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішенням міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

6.3.24. Взаємодіє з виконавчими органами міської ради.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Працівники адміністрації району повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

7.2. Працівники адміністрації району несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників адміністрації району при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

7.3. Працівники адміністрації району мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

7.4. Реорганізація та ліквідація адміністрації району здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

7.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№ 16/32

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про адміністрацію Корабельного району

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради (далі  – адміністрація району) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Адміністрація району підзвітна і підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету міської ради, міському голові.

1.3. У своїй діяльності адміністрація району керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Адміністрація району є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Адміністрація району має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Адміністрація району є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання адміністрації району:

2.1.1. У межах своїх повноважень бере участь в реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі.

2.1.2. Здійснює у встановленому порядку управління окремими галузями діяльності, зокрема у межах, визначених міською радою та її виконавчим комітетом, управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління адміністрації району.

2.1.3. Узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд міського голови, виконавчого комітету, міської ради.

2.1.4. Забезпечує виконання міських Програм в межах повноважень.

2.1.5. Оперативно надає до уповноваженого органу міської ради якісні інформаційні матеріали про діяльність виконавчого органу для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради та власній веб-сторінці виконавчого органу.

2.2. Адміністрація району, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження адміністрації району

 

3.1. У галузі соціально-економічного і культурного розвитку, планування й обліку:

3.1.1. Сприяння забезпеченню збалансованого економічного та соціального розвитку території району, ефективному використанню закріплених матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

3.1.2. Підготовка пропозицій до програм розвитку міста.

3.1.3. Залучення на договірних засадах підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, до участі в соціально-економічному розвитку району, координації цієї роботи на його території.

3.1.4. Забезпечення виконання вимог діючого законодавства про вибори депутатів усіх рівнів, Президента України, референдумів щодо забезпечення виборчих дільниць приміщеннями, матеріально-технічним обладнанням, засобами зв’язку, інвентарем, оргтехнікою, виборчими скриньками, кабінами для голосування, створення місць для розміщення агітаційних матеріалів.

Забезпечення збереження матеріальних цінностей після проведення виборчої кампанії.

3.1.5. Сприяння організації проведення зборів жителів за місцем проживання. Надання приміщень, скриньок для голосування, бланків бюлетенів, протоколів. Забезпечення проведення заходів щодо недопущення порушень громадського порядку під час проведення зборів.

Проведення перевірки відомостей, що містяться в поданих документах, на отримання дозволу на створення органу самоорганізації населення або на його реєстрацію, на відповідність вимогам законодавства та рішенням міської ради.

3.1.6. Розгляд клопотань підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і внесення у встановленому порядку до відповідних органів влади подання про нагородження державними нагородами України та нагородами і відзнаками місцевих органів влади.

3.1.7. Ведення Державного реєстру виборців на території району відповідно до чинного законодавства.

3.1.8. Складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Миколаївської обласної ради, депутатів Миколаївської міської ради, Миколаївського міського голови, всеукраїнських та місцевих референдумів.

3.1.9. Сприяння на території району діяльності комісії з проведення перепису населення.

3.1.10. Сприяння діяльності органів державної статистики й контролю, передача та отримання від них відомостей, необхідних для виконання повноважень адміністрації району в межах чинного законодавства.

3.1.11. Забезпечення розроблення заходів з питань цивільного захисту та готовності підприємств, які розташовані на території району, до роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

3.1.12. Участь у підготовці інформації щодо виконання рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови з питань соціально-економічного розвитку міста.

3.1.13. Сприяння розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу на території району.

3.1.14. Представництво інтересів територіальної громади району міста  Миколаєва у відносинах з державними органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності згідно з наданими повноваженнями.

3.1.15. Організація роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам.

3.2. У галузі бюджету, фінансів і цін:

3.2.1. Участь у розробленні проекту бюджету міста Миколаєва і подання пропозицій виконавчому органу Миколаївської міської ради – департаменту фінансів Миколаївської міської ради.

3.2.2. Сприяння здійсненню, відповідно до законодавства, контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форми власності.

3.2.3. Здійснення фінансування витрат, пов’язаних з виконанням повноважень, визначених даним Положенням; здійснення фінансування витрат, пов’язаних із організацією та проведенням виконавчих дій на території даного району щодо забезпечення примусового виконання органами державної виконавчої служби рішень судів, прийнятих на користь Миколаївської міської ради та її виконавчих органів.

3.2.4. Участь у залученні на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної інфраструктури та благоустрій району.

3.2.5. Участь у здійсненні моніторингу цін і тарифів на території району.

3.3. У галузі побутового та торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку:

3.3.1. Виконання рішень міської ради, виконкому міської ради та розпоряджень міського голови з питань додержання законодавства щодо організації торгівлі, громадського харчування та надання послуг населенню. Сприяння здійсненню контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.

3.3.2. Сприяння проведенню виставок, ярмарків, презентацій тощо на території району.

3.3.3. Участь представника адміністрації району в роботі конкурсного комітету з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у місті Миколаєві.

3.3.4. Внесення пропозицій щодо сприяння розвитку всіх форм торгівлі на території району.

3.3.5. Розробка заходів з питань харчування населення району в умовах надзвичайних ситуацій.

3.3.6. Реалізація державних і загальноміських програм з підтримки та розвитку підприємництва.

3.3.7. Сприяння проведенню державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом згідно з чинним законодавством.

3.3.8. Внесення пропозицій щодо відкриття нових та зміни діючих маршрутів автотранспорту по перевезенню пасажирів на території району.

3.3.9. Вжиття заходів реагування на розміщення тимчасових споруд встановлених з порушенням передбаченого законодавством порядку та прийнятих рішень міської ради.

3.4. У галузі житлово-комунального господарства:

3.4.1. Участь у формуванні планів робіт по утриманню об’єктів житлово-комунального господарства (далі – ЖКГ) на території району, у тому числі виконавчого органу Миколаївської міської ради – департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради.

3.4.2. Контроль за організацією робіт з утримання, благоустрою та санітарного очищення території району.

3.4.3. Організація та контроль за дотриманням Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві на території району.

3.4.4. Сприяння створенню органів самоорганізації населення на території району.

3.4.5. Участь у роботі з приймання-передачі до комунальної власності міста об’єктів комунального призначення на території району.

3.4.6. Впровадження на території району державних і загальноміських програм щодо галузі ЖКГ.

3.4.7. Участь у комісіях по проведенню конкурсів з надання житлово-комунальних послуг та конкурсу на надання послуг з вивезення ТПВ з території району.

3.4.8. Сприяння газифікації, прокладанню мереж водопостачання, водовідведення, якісного енергозбереження, будівництву доріг на території існуючого житлового фонду приватного сектору.

3.4.9. Координація робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, ліквідації наслідків стихійних явищ на об’єктах соціального, культурного та побутового призначення відомчого житлового фонду, ОСББ, ЖБК, розташованих на території району.

3.4.10. Розгляд скарг, заяв, звернень громадян та суб’єктів господарювання з питань благоустрою відповідно до повноважень адміністрації району.

3.4.11. Організація та контроль за розробкою відповідних документів щодо приймання-передачі до комунальної власності міста об’єктів, які не мають балансової належності на території району.

3.4.12. Участь у розробленні цільових міських програм щодо охорони навколишнього середовища.

3.4.13. Ремонт внутрішньоквартальних проїздів, доріг та тротуарів приватного сектору, територій, прилеглих до житлових будинків всіх форм власності.

3.4.14. Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття.

3.4.15. В окремих випадках, за рахунок коштів місцевого бюджету, замовлення робіт з реконструкції, поточного та капітального ремонту житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, доріг, інженерних мереж та споруд.

3.4.16. Адміністрація району виконує наступні функції:

- організація відключення окремих житлових будинків та квартир від мереж центрального опалення та постачання гарячої води в установленому порядку;

- забезпечення встановлення аншлагів вулиць міста та номерних знаків на будівлях приватного сектору;

- приймання заяв від фізичних та юридичних осіб на знесення та кронування аварійних, сухостійних та фаутних дерев та кущів на території району;

- організація та виконання робіт із знесення, кронування та санітарної обрізки дерев і кущів на території, прилеглій до житлових будинків всіх форм власності;

- благоустрій територій парків та скверів, а саме догляд за об’єктами благоустрою, закріпленими за адміністрацією району;

- забезпечення розробки проектно-кошторисної документації на будівництво розподільчих інженерних мереж та об’єктів комунального призначення у приватному секторі;

- капітальний та поточний ремонт інженерних мереж водопостачання, водовідведення, зливних каналізацій, дренажних мереж у приватному секторі;

- ремонт існуючих та влаштування нових громадських зупиночних комплексів та передача їх на баланс комунальним підприємствам для подальшого обслуговування;

- організація робіт по підбору трупів тварин для подальшої їх утилізації;

- сприяння та координація робіт по відлову блукаючих тварин;

- ремонт існуючих та влаштування нових дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території багатоповерхової забудови району з подальшою передачею їх на баланс житлово-комунальним підприємствам для подальшого обслуговування.

3.4.17. Організація роботи з утримання, благоустрою, санітарного очищення житлового фонду приватного сектору та об’єктів благоустрою, закріплених за адміністраціями районів.

3.4.18. Сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Розробка заходів з розширення досвіду діяльності ОСББ та допомога ініціативним групам у проведенні зборів співвласників багатоквартирного будинку.

3.4.19. Участь у роботі комісії по обстеженню житлового фонду та інших об’єктів незалежно від форм власності на території району.

3.4.20. Контроль за обладнанням пандусами, поручнями та іншими конструкціями входів у житлові будинки й інші будівлі для створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями на території району, крім житлових будинків міської комунальної власності.

3.4.21. Проведення організаційних заходів щодо створення органів самоорганізації населення на території району, захисту інтересів органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з життєзабезпеченням мешканців.

3.4.22. Представлення органів місцевого самоврядування на території району при вирішенні всіх питань із забезпечення життєдіяльності об’єктів всіх форм власності.

3.4.23. Координація та контроль за діяльністю виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території району.

3.4.24. Здійснення розрахунків дотацій на вивезення рідких відходів з туалетів житлового фонду комунальної власності міста та їх виплати згідно з актами виконаних робіт, наданими житлово-комунальними підприємствами.

3.4.25. Замовлення робіт з проектування, будівництва, проведення поточного та капітального ремонту зовнішнього освітлення вулиць приватного сектору.

3.4.26. Ведення журналу обліку фізичних осіб, які мешкають на території району та мають право на отримання дотацій за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби.

3.4.27. Забезпечення своєчасного складання та подання до Миколаївської обласної державної адміністрації відомостей про нарахування дотацій за молодняк фізичним особам, які мешкають на території району та утримують молодняк великої рогатої худоби, а також довідок про підтвердження наявності на відповідну дату у зазначених в реєстрі фізичних осіб молодняку великої рогатої худоби, який утримується в їх господарствах.

3.4.28. Здійснення контролю за відновленням порушень благоустрою внаслідок проведених земельних робіт на території району.

3.4.29. Координація діяльності органів самоорганізації населення, ОСББ, ЖЕКів, відомчого житлового фонду, ЖБК, управителів та ін.

3.4.30. Забезпечення мешканців окраїн міста, де відсутнє централізоване водопостачання, питною водою, у тому числі встановлення бюветів питної води.

3.5. У галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту:

3.5.1. Сприяння вирішенню питань про надання дітям, студентам та інвалідам прав на безкоштовне користування об’єктами культури, фізкультури і спорту.

3.5.2. Організація районних святкових, культурно-масових заходів.

3.5.3. Організація оздоровлення дітей пільгових категорій.

3.5.4. Організація дозвілля учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час, підтримка творчої та обдарованої молоді.

3.5.5. Розроблення та виконання заходів щодо запобігання насильству в сім’ї.

3.5.6. Організація та проведення заходів щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. Пропаганда здорового способу життя серед дітей, молоді та сімей.

3.5.7. Підтримка діяльності волонтерських, молодіжних і громадських організацій та об’єднань.

3.5.8. Організація та проведення спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів від районного до міжнародного рівнів.

3.5.9. Підтримка діяльності спортивних та фізкультурно-оздоровчих установ і організацій району.

3.5.10. Участь у розробленні міських комплексних програм розвитку фізичної культури і спорту, окремих видів спорту та розробка аналогічних районних програм.

3.5.11. Визначення пріоритетних видів спорту в районі та підтримка їх розвитку.

3.5.12. Підтримка діяльності установ та організацій, в яких проводиться фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед інвалідів.

3.5.13. Ведення обліку та видача посвідчення батьків багатодітної сім’ї, посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

3.5.14. Організація нарад і конференцій, проведення інформаційно-просвітницьких семінарів, виготовлення методичних матеріалів з питань щодо молоді, культури, сім’ї та спорту.

3.5.15. Організація, проведення та узгодження дій і заходів на виконання комплексних програм, спрямованих на поліпшення становища сімей, жінок та дітей.

3.5.16. Ведення роботи з багатодітними матерями щодо підготовки документів на присвоєння почесного звання “Мати-героїня”.

3.5.17. Організація роботи з багатодітними сім’ями району (проведення роботи щодо обліку багатодітних сімей району, надання інформації про соціально-економічні та статистичні відомості щодо багатодітних сімей в районі).

3.5.18. Організація та проведення заходів щодо реалізації гендерної політики в районі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

3.5.19. Організація та проведення культурологічних заходів з сучасною українською родиною щодо збереження сімейних традицій та цінностей, визначення пріоритетів розвитку сім’ї.

3.5.20. Організація та проведення заходів із протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в молодіжному середовищі.

3.6. У сфері соціального захисту населення:

3.6.1. Розгляд заяв громадян про надання адресної грошової допомоги, передача протоколів засідань районної комісії до департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради для підготовки проекту рішення виконавчого комітету.

3.6.2. Надання допомоги малозабезпеченим громадянам на поховання згідно з чинним законодавством.

3.6.3. Спільно з районним центром зайнятості організація проведення оплачуваних громадських робіт.

3.6.4. Виконання заходів міської програми зайнятості населення в частині організації роботи комісії по погашенню заборгованості із заробітної плати на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, розташованих на території району, відповідно до чинного законодавства.

3.7. У галузі оборонної і мобілізаційної роботи:

3.7.1. Забезпечення на території району виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

3.7.2. Організація та участь у реалізації заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони чи сприяння їх виконанню на території району.

3.7.3. Організація та контроль за здійсненням під час мобілізації заходів щодо переведення адміністрації району, підприємств, установ та організацій району на режим роботи в умовах особливого періоду.

3.7.4. Участь в організації і проведенні у мирний час заходів з навчання та практичного тренування до дій в особливий період особового складу органів управління нормованим забезпеченням населення у відповідності до затверджених планів.

3.7.5. Сприяння військовим комісаріатам міста в організації, забезпеченні та проведенні заходів мобілізаційної підготовки і мобілізації в мирний час та в особливий період.

3.7.6. Участь під час мобілізації в організації в установленому порядку своєчасного оповіщення та прибуття громадян, які призиваються на військову службу, техніки на збірні пункти та у військові частини.

3.7.7. Забезпечення на території району ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

3.7.8. Сприяння військовому комісаріату району та участь у заходах щодо організації і проведенні приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на строкову військову службу, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів.

3.7.9. Сприяння військовим частинам та установам гарнізону у встановленні військово-шефських зв’язків з трудовими колективами підприємств, установ та організацій району, вирішення у межах наданих повноважень адміністративних, соціально-побутових та інших проблем щодо забезпечення їх службової діяльності.

3.7.10. Сприяння та участь у проведенні заходів з військово-патріотичного виховання громадян України.

3.8. З питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян:

3.8.1. Організація взаємодії з правоохоронними органами щодо забезпечення виконання у межах наданих повноважень вимог законодавства України з питань профілактики злочинності та забезпечення конституційних прав і свобод громадян на території району.

3.8.2. Участь у плануванні, організації та проведенні спільних заходів щодо виконання Програми сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва.

3.8.3. Координація роботи громадських формувань з охорони громадського порядку району.

3.8.4. Проведення спільних нарад з питань вдосконалення діяльності громадських формувань, обміну досвідом роботи та визначення перспективних шляхів профілактики злочинності за участю громадських формувань.

3.8.5. Участь в організації спільної роботи з правоохоронними органами та військовим командуванням під час проведення державних і міських святкових та урочистих заходів, інших масових заходів.

3.8.6. Участь в організації відповідних спільних заходів щодо забезпечення громадського порядку, рятування людей і майна під час або внаслідок стихійного лиха, надзвичайних ситуацій та терористичних актів.

3.8.7. Складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення в межах повноважень, установлених чинним законодавством. Забезпечення діяльності районної адміністративної комісії.

3.8.8. Організація роботи комісій, необхідних для здійснення повноважень. Організація роботи служби у справах дітей адміністрації району.

3.8.9. Забезпечення здійснення на території району профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню дітьми правопорушень, та поширення бездоглядності серед підлітків.

3.8.10. Здійснення самостійно або разом з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їхнього соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.8.11. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей, організацією виховної роботи у навчальних закладах усіх форм власності та за місцем проживання.

3.8.12. Забезпечення у межах своєї компетенції контролю за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

3.8.13. Організація правового соціально-психологічного консультування дітей та їхніх батьків, створення консультаційних пунктів.

3.8.14. Забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.8.15. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради з питань опіки та піклування.

3.9. У галузі будівництва:

3.9.1. Підготовка та подання до суду від імені міської ради позовних заяв щодо знесення самовільно побудованих будівель і споруд, розташованих на землях територіальної громади міста, а також звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок територіальної громади міста.

3.9.2. Підготовка матеріалів до суду щодо знесення самовільно побудованих будівель і споруд, у разі відхилення від існуючого проекту та порушення будівельних норм і правил.

3.10. Адміністрація району є орендодавцем усього нерухомого та індивідуально визначеного майна, що знаходиться на її балансі з урахуванням обмежень визначених законодавством України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

3.11. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

 

4. Права адміністрації району

 

4.1. Адміністрація району має право:

- залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

- здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до її компетенції;

- одержувати у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до її компетенції;

 

5. Структура адміністрації району

 

5.1. Структуру адміністрації району, штатну чисельність затверджує міський голова.

5.2. Працівників адміністрації району призначає на посади та звільняє з посад міський голова в порядку, визначеному законодавством.

5.3. Посадові обов’язки працівників адміністрації району визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються головою адміністрації району.

 

6. Керівництво адміністрації району

 

6.1. Адміністрацію району очолює голова адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради (далі – голова адміністрації району), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

6.2. Голова адміністрації району має першого заступника та заступників, які призначаються на посади та звільняються з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

6.3. Голова адміністрації району:

6.3.1. Затверджує Положення про структурні підрозділи адміністрації району.

6.3.2. Здійснює керівництво діяльністю адміністрації району, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію району завдань.

6.3.3. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників адміністрації району.

6.3.4. Підписує видані у межах компетенції адміністрації району розпорядження, накази, організовує перевірку їх виконання.

Розпорядження, накази голови адміністрації району набувають чинності з моменту підписання та реєстрації.

Розпорядження голови адміністрації району, видані у межах компетенції адміністрації району, обов’язкові для виконання всіма громадянами і юридичними особами на території району.

Розпорядження голови адміністрації району, що суперечать діючому законодавству України і виходять за межі його повноважень, скасовуються Миколаївською міською радою, або у судовому порядку.

6.3.5. Вирішує питання преміювання, встановлення надбавок, доплат, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань.

6.3.6. Вносить клопотання міському голові про присвоєння рангів працівникам адміністрації району.

6.3.7. Подає пропозиції міському голові щодо штатного розпису з розрахунком кошторисів на утримання, у межах затвердженої штатної чисельності та витрат на утримання.

6.3.8. Вносить пропозиції міському голові щодо структури адміністрації району.

6.3.9. Організовує виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконкому міської ради на території району.

6.3.10. У межах своїх повноважень представляє адміністрацію району у відносинах з державними й громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та громадянами.

6.3.11. Організовує прийом громадян на території району, розглядає пропозиції, заяви і скарги з питань, віднесених до повноважень адміністрації району, приймає щодо них рішення і контролює їх виконання.

6.3.12. У межах своїх повноважень укладає договори й угоди з підприємствами й організаціями всіх форм власності.

6.3.13. Створює міжвідомчу комісію, яка виконує функції консультативно-дорадчого органу в районі.

6.3.14. Забезпечує інформування жителів району про діяльність адміністрації району.

6.3.15. Сприяє скликанню загальних зборів громадян за місцем проживання.

6.3.16. Звертається до суду з питань в межах наданих адміністрації повноважень та в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.3.17. Сприяє діяльності депутатів усіх рівнів.

6.3.18. Вносить пропозиції міському голові про призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій комунальної власності.

6.3.19. У межах своїх повноважень видає довіреності, відкриває банківські рахунки.

6.3.20. Керує цивільним захистом району.

6.3.21. Спрямовує та координує діяльність органів самоорганізації населення на території району.

6.3.22. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з виконанням завдань, покладених на адміністрацію району.

6.3.23. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішенням міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

6.3.24. Взаємодіє з виконавчими органами міської ради.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Працівники адміністрації району повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

7.2. Працівники адміністрації району несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників адміністрації району при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

7.3. Працівники адміністрації району мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

7.4. Реорганізація та ліквідація адміністрації району здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

7.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№ 16/32

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент фінансів

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент фінансів Миколаївської міської ради (скорочена назва – департамент фінансів, далі – департамент) є виконавчим органом Миколаївської міської ради (далі – міська рада). Здійснює функції місцевого фінансового органу з управління коштами міського бюджету міста Миколаєва (далі – міського бюджету) відповідно до Бюджетного кодексу України.

1.2. Департамент підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови – директору департаменту фінансів відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку з зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами, рахунки в органах Державної казначейської служби України та в установах банків, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства.

1.5. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста Миколаєва.

2.2. Забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку міста Миколаєва.

2.3. Здійснення заходів з підвищення ефективності управління місцевими фінансами.

2.4. Проведення разом з іншими виконавчими органами міської ради аналізу фінансово-економічного становища міста Миколаєва, перспектив його подальшого розвитку.

2.5. Участь у розробленні проекту програми соціально-економічного розвитку міста.

2.6. Розроблення в установленому порядку проекту рішення про міський бюджет на відповідний рік, організація роботи, пов’язаної із складенням та виконанням міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу.

2.7. Подання проекту рішення про міський бюджет на відповідний рік на розгляд виконавчого комітету міської ради та міської ради.

2.8. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.

2.9. Здійснення в межах своїх повноважень контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

 

3. Повноваження департаменту

 

3.1. Здійснення фінансового прогнозування показників міського бюджету за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування на поточний та два наступні бюджетні періоди, підготовка пропозицій щодо ефективного розподілу фінансових ресурсів для забезпечення витрат міського бюджету.

3.2. Участь у розробленні прогнозних показників і програм економічного і соціального розвитку міста Миколаєва та міських цільових програм.

3.3. Участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики місцевого самоврядування.

3.4. Надання, у встановленому порядку, до відповідних органів державної виконавчої влади фінансових показників і пропозицій щодо складання проекту Державного бюджету України, внесення пропозицій з бюджетного регулювання, даних про зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню та складання балансу фінансових ресурсів, дані якого можуть бути враховані при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

3.5. Розроблення в установленому порядку проекту рішення про міський бюджет на відповідний рік, організація роботи, пов’язаної із складенням та виконанням міського бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету.

3.6. Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, визначення порядку і строків їх подання.

3.7. Отримання від головних розпорядників бюджетних коштів інформації, необхідної для складання і виконання міського бюджету.

3.8. Складання розпису міського бюджету (документ, в якому встановлюється розподіл доходів, фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації).

3.9. Затвердження паспортів бюджетних програм.

3.10. Здійснення фінансування головних розпорядників бюджетних коштів на здійснення програм та заходів на виконання делегованих і власних повноважень.

3.11. Здійснення перевірки правильності складення і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету та планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів.

3.12. Аналіз звіту про виконання міського бюджету, складання пояснювальної записки до нього, винесення звіту про виконання міського бюджету на розгляд виконавчого комітету міської ради та міської ради.

3.13. Підготовка інформаційних матеріалів, доповідних записок міському голові, постійній комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку,  виконавчому комітету міської ради, міській раді про хід та підсумки виконання міського бюджету та з інших питань бюджету.

3.14. Подання зведеного звіту про виконання міського бюджету з пояснювальною запискою до департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації.

3.15. Здійснення контролю за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів відповідно до чинних нормативних актів України.

3.16. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на депозитних рахунках в установах банків.

3.17. Вживання в установленому порядку заходів до зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів у разі їх нецільового використання.

3.18. Застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.

3.19. Приймання рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету.

3.20. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.

3.21. Організація взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю з метою дотримання принципів відкритості, прозорості та гласності своєї діяльності.

3.22. Організація взаємодії з органами державної фіскальної служби з питань податкової політики, формування та виконання дохідної частини бюджету, аналізу стану надходження доходів до міського бюджету та забезпечення надходження доходів.

3.23. Розроблення пропозицій про вдосконалення податкової політики, спрямованої на зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування.

3.24. Підготовка в межах чинного законодавства пропозицій щодо доцільності надання пільг суб’єктам підприємницької діяльності, бюджетним установам (закладам) з оподаткування, підготовка та подання на розгляд міської ради проекту рішення про надання пільг.

3.25. Одержання позик в органах Державної казначейської служби України та кредитів у фінансово-кредитних установах для забезпечення фінансування видатків, передбачених у міському бюджеті.

3.26. Участь у підготовці інформації для отримання та оновлення рейтингів міста Миколаєва та рейтингів його цінних паперів.

3.27. За участю виконавчих органів міської ради підготовка проектів рішень міської ради про здійснення запозичень до міського бюджету.

3.28. Здійснення у межах своїх повноважень операцій з боргом з метою погашення та обслуговування боргових зобов’язань міського бюджету.

3.29. За окремими дорученнями міського голови або постійних комісій міської ради здійснення аналізу/перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності міста, фінансової діяльності бюджетних установ, цільового використання коштів міського бюджету, а також розроблення пропозицій, спрямованих на вдосконалення контролю за використанням коштів міського бюджету.

3.30. Погодження штатних розписів та кошторисів виконавчих органів міської ради.

3.31. Участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури виконавчих органів міської ради, підготовка пропозицій щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання виконавчих органів міської ради та здійснення контролю за витрачанням цих коштів.

3.32. Розроблення проектів нормативно-правових актів (рішення про міський бюджет, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання бюджету; встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом; про випуск місцевих позик; про здійснення запозичень до бюджету, а також щодо передачі коштів з міського бюджету; про надання пільг по місцевих податках і зборах та інших надходжень відповідно до чинного законодавства; встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської ради, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету та інші), пов’язаних з виконанням покладених на департамент функцій.

3.33. Проведення у межах своєї компетенції експертизи нормативно-правових актів, які надають виконавчі органи міської ради.

3.34. Оперативний аналіз стану виконання міського бюджету, ведення обліку змін, що вносяться в установленому порядку до міського бюджету.

3.35. Підготовка та подання міській раді офіційних висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до рішення про міський бюджет.

3.36. Розгляд пропозицій про внесення змін до міського бюджету, прийняття рішення щодо включення цих пропозицій до проекту рішення про внесення змін до міського бюджету.

3.37. Забезпечення створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників департаменту.

3.38. Розгляд у межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій.

3.39. Отримання інформації про рахунки, відкриті розпорядниками бюджетних коштів, які фінансуються із міського бюджету.

3.40. Організація належного захисту персональних даних.

3.41. Організація роботи з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів.

3.42. Здійснення інших функції, пов’язаних з виконанням покладених на нього завдань.

3.43. Надання до уповноваженого органу міської ради якісних інформаційних матеріалів про діяльність департаменту для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради та власній веб-сторінці.

3.44. Отримання в установленому порядку від головних розпорядників коштів міського бюджету, виконавчих органів міської ради, органів Державної казначейської служби України, органів державної фіскальної служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформації, матеріалів та інших документів, необхідних для складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання.

3.45. Отримання в установленому законодавством порядку від місцевих органів державної статистики статистичних даних, необхідних для виконання покладених на нього функцій.

3.46. Залучення фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій і об’єднань громадян (за погодженням) до розгляду питань, що знаходяться в його компетенції.

3.47. Порушення питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні трудової дисципліни, законодавства України з питань, що відносяться до повноважень та завдань департаменту.

3.48. Внесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради.

3.49. Проведення нарад, семінарів з питань, що знаходяться в його компетенції.

3.50. Департамент має право брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами та міським головою.

3.51. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

3.52. Департамент здійснює інші повноваження, передбачені для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормами чинного законодавства України.

 

4. Структура департаменту

 

4.1. Структуру департаменту, штатну чисельність, положення  про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Посадові обов’язки працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються заступником міського голови-директором департаменту.

4.3. Працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад заступник міського голови – директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

4.4. Посадові обов’язки заступника міського голови – директора департаменту визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

5. Керівництво департаменту

 

5.1. Департамент очолює заступник міського голови – директор департаменту фінансів, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.2. Заступник міського голови – директор департаменту фінансів має заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду (посади) і звільняється (звільняються) з посади (посад) міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.3. Підпорядкованість структурних підрозділів департаменту заступнику міського голови – директору департаменту фінансів та його заступникам встановлюється заступником міського голови – директором департаменту фінансів.

5.4. Заступник міського голови – директор департаменту фінансів:

5.4.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на департамент завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в департаменті.

5.4.2. Розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису департаменту.

5.4.3. Планує роботу департаменту та його структурних підрозділів, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради та її виконавчого комітету.

5.4.4. Формує кадровий резерв департаменту.

5.4.5. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту міського бюджету та пропозицій до проекту рішення про внесення змін до рішення про міський бюджет перед поданням їх на розгляд виконавчого комітету міської ради та міської ради.

5.4.6. Представляє проект рішення про міський бюджет та зміни до нього на засіданні виконавчого комітету міської ради та на сесії міської ради.

5.4.7. Затверджує розпис міського бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період.

5.4.8. Забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням.

5.4.9. Представляє звіт виконавчого комітету міської ради перед міською радою про виконання міського бюджету за відповідний рік.

5.4.10. У межах своїх повноважень представляє департамент у відносинах з державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.

5.4.11. У межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правових актів (рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та інші).

5.4.12. Погоджує проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції департаменту.

5.4.13. У межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради видає накази, організовує і контролює їх виконання.

5.4.14. Забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці у суворій відповідності до Закону України “Про державну таємницю”, здійснює в межах компетенції необхідні заходи щодо збереження службової таємниці в департаменті.

5.4.15. Укладає, відповідно до чинного законодавства, угоди.

5.4.16. У межах своїх повноважень надає доручення.

5.4.17. Забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників департаменту.

5.4.18. Веде особистий прийом громадян.

5.4.19. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники департаменту мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№ 16/32

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент праці та соціального захисту населення

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі – департамент) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності департамент керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Департамент є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Департамент має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання департаменту полягають в реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради в галузі соціального захисту населення, надання соціальних послуг, реалізації державної політики в галузі соціально-трудових відносин, охорони праці та зайнятості з метою комплексної підтримки й створення передумов для зростання якості життя населення міста.

2.2. Департамент, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування в даних галузях, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження департаменту

 

3.1. У сфері соціально-трудових відносин, охорони праці та зайнятості:

3.1.1. Розробка пропозицій до програми економічного, соціального та культурного розвитку міста, розробка і подання на затвердження  міської ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання; участь у розробленні цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, зайнятості населення, що затверджуються відповідними радами.

3.1.2. Прогнозування розвитку соціально-трудових відносин, в тому числі розвитку форм колективно-договірного регулювання; участь у розробці балансів трудових ресурсів.

3.1.3. Участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійснення контролю за їх виконанням.

3.1.4. Забезпечення в межах своїх повноважень додержання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів).

3.1.5. Реєстрація, облік, зберігання колективних договорів, територіальних угод міського рівня, змін та доповнень до них.

3.1.6. Організація діяльності: комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, міських координаційних комітетів: з безпечної життєдіяльності населення та сприяння зайнятості, міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;інших закладів дорадчих органів.

3.1.7. Контроль за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.

3.1.8. Розробка проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з питаннями соціально-трудових відносин, охорони праці та зайнятості.

3.1.9. Розгляд звернень та пропозицій з питань соціально-трудових відносин, охорони праці та зайнятості.

3.1.10. Організація громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами – на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності.

3.1.11. Контроль за поданням відповідно до закону підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності відомостей про наявність вільних робочих місць (посад); організація інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках.

3.1.12. Здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

3.1.13. Проведення перевірок з питань додержання законодавства про працю та зайнятість населення на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади.

3.1.14. При здійсненні делегованих повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть виступати з ініціативою та організовувати проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують найману працю працівників.

3.2. З надання пільг, грошової допомоги, інших виплат за програмами соціального захисту населення:

3.2.1. Розробка пропозицій до програм економічного, соціального та культурного розвитку, розробка та реалізація місцевих цільових програм з питань соціального захисту населення.

3.2.2. Реалізація, у межах своєї компетенції, державної політики у сфері надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які  мають особливі заслуги перед Батьківщиною; дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, Національної поліції, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби; звільненим із служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби; компенсації громадянам, які надають соціальні послуги; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; багатодітним сім’ям на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; допомоги сім’ям з дітьми; тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу; соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам; державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях; державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам; житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу та інших пільг; компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян; пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку за рахунок субвенцій з державного бюджету.

3.2.3. Призначення та виплата за рахунок коштів обласного бюджету: витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни; пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування; встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп; надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників; надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані; передплату періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Другої світової війни та інвалідів війни з числа учасників антитерористичної операції на сході України; надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи; надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України;  інших видатків на соціальний захист ветеранів війни та праці.

3.2.4. Здійснення призначення та виплати видатків за рахунок коштів міського бюджету, які затверджені міською програмою “Соціальний захист” міською програмою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей та іншими міськими програмами, в тому числі: надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку; компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом, на водному транспорті, на залізничному транспорті та електротранспортом окремим категоріям громадян, надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу, забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичних осіб; проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу; інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці та на соціальний захист населення.

3.2.5. Забезпечення у межах своїх повноважень соціального захисту інвалідів шляхом виконання Законів України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та “Про реабілітацію інвалідів в Україні”.

3.2.6. Призначення та виплата компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.2.7. Реалізація, в межах своїх повноважень, державної політики у галузі  надання та забезпечення:

- разової допомоги до 5 травня ветеранам війни;

- разової допомоги жінкам, яким призначено почесне звання України “Мати-героїня”;

- матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам;

- матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

- виплати довічних державних стипендій;

- щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

- виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби;

- надання одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014;

- заходів із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення  постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням;

- заходів із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів за напрямком фінансування “Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів”;

- призначення і виплати академічних стипендій студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам, аспірантам, докторантам з числа іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, у разі, коли здобуття ними вищої освіти здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

3.2.8. Вирішення у встановленому законодавством порядку питань з опіки та піклування над обмежено дієздатними та недієздатними особами.

3.2.9. Забезпечення реалізації державних, регіональних та міських комплексних програм з питань сім’ї та гендерної політики.

3.2.10. Здійснення заходів щодо запобігання торгівлі людьми.

3.3. З питань документування, обліку та контролю в сфері соціального захисту населення:

3.3.1. Ведення бази даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та ведення їх персоніфікованого обліку, бази даних отримувачів житлових субсидій; бази даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги внутрішньо переміщених осіб; бази даних учасників антитерористичної операції; інших баз даних, передбачених відповідно до вимог діючого законодавства.

3.3.2. Формування електронного реєстру для органів Державної казначейської служби України з метою проведення верифікації усіх видів державних допомог ( виплат), що здійснюються за рахунок коштів державного та міського бюджету.

3.3.3. Інвентаризація особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу.

3.3.4. Організація діяльності комісії з питань призначення населенню субсидій та інших видів державних допомог.

3.3.5. Перевірка достовірності інформації, поданої громадянами, які звертаються за допомогою, про свій матеріально-побутовий стан.

3.3.6. Контроль за якістю та своєчасністю надання соціальних послуг підприємствами та установами незалежно від форм власності, у разі якщо за такими послугами відбувається відшкодування за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.3.7. Контроль за призначенням та виплатою пенсій.

3.4. З сумісної реалізації заходів соціального захисту та підтримки населення:

3.4.1. Сприяння участі громадських організацій у заходах соціального захисту мешканців міста, реалізація програм соціальної спрямованості із залученням волонтерів, організація фінансової підтримки зазначених організацій за рахунок коштів міського бюджету.

3.4.2. Сприяння реалізації громадськими організаціями програм міжнародних організацій та фондів, спрямованих на вирішення завдань соціального захисту та підтримки.

3.4.3. Сприяння благодійним, релігійним організаціям, громадським об’єднанням, установам та організаціям незалежно від форм власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.4.4. Прийняття рішень про створення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю, організація їх професійної підготовки, а також погодження ліквідації таких робочих місць.

3.5. Залучення за узгодженням з керівниками виконавчих органів міської ради, установ, підприємств, громадських об’єднань тощо фахівців для підготовки нормативних і інших документів, розробки і здійснення заходів, які проводяться департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

3.6. Скликання у встановленому порядку нарад, колегій з питань, що входять до компетенції департаменту.

3.7. Організація заходів з навчання, координації та контролю відповідно до завдань діяльності та функцій департаменту.

3.8. Одержувати у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.9. Участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.10. Порушення питань про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні трудової дисципліни, законодавства України з питань, що відносяться до функцій та завдань департаменту.

3.11 Внесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради.

3.12. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

3.13. Здійснення інших повноважень, передбачених для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормами чинного законодавства України.

 

4. Структура департаменту

 

4.1. Структуру департаменту, штатну чисельність та положення про його структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.4. Посадові обов’язки директора департаменту визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

4.5. Департаменту підпорядковуються міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів, центр реінтеграції бездомних громадян, міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

 

5. Керівництво департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Директор департаменту має заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду (посади) та звільняється (звільняються) з посад міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.3. Директор департаменту:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на департамент завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в департаменті.

5.3.2. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.3.3. Координує діяльність департаменту та його структурних підрозділів, з підприємствами, установами та організаціями  міста  у вирішенні питань соціального захисту населення.

5.3.4. Затверджує кошторис, штатні розписи міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міського центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів, центру реінтеграції для бездомних громадян та міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів.

5.3.5. Планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту.

5.3.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності  працівників.

5.3.8. Забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники департаменту мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№ 16/32

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Департамент ЖКГ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності департамент ЖКГ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Департамент ЖКГ є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Департамент ЖКГ має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Департамент ЖКГ утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання департаменту ЖКГ полягають в реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради в галузі комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста, з метою якісного утримання житлового фонду та прибудинкових територій, інших об’єктів житлово-комунального господарства міста, забезпечення населення належними житлово-комунальними послугами,

2.2. Департамент ЖКГ, реалізуючи повноваження органів місцевого самоврядування в даній галузі, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження департаменту ЖКГ

 

3.1. Здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності міста, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню відповідно до повноважень:

3.1.1. Організація належного управління, утримання та експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства та водо-, тепло-, електропостачання, що знаходяться у комунальній власності міста.

3.1.2. Організація утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства, що знаходяться у комунальній власності міста та підпорядковані департаменту ЖКГ.

3.1.3. Координація комунальних підприємств, управителів, інших органів, установ або організацій незалежно від форми власності, які здійснюють діяльність в сфері житлово-комунальних послуг, будівництві, реконструкції, ремонті об’єктів житлово-комунального господарства, розгляд їх виробничих планів, аналіз результатів діяльності, розробка пропозицій та заходів щодо ефективності їх роботи стосовно розвитку об’єктів житлово-комунального господарства.

3.1.4. Узагальнення пропозицій адміністрацій районів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств житлово-комунальної сфери, інших суб’єктів економіки міста з питань будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об’єктів житлово-комунального господарства міста.

3.1.5. Планування, організація та реалізація заходів із водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод у місті.

3.2. Зі сприяння розвитку підприємств житлово-комунальної сфери усіх форм власності:

3.2.1. Розгляд виробничих та фінансових планів комунальних підприємств, прогнозних показників надходжень за платні послуги комунальних установ, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення моніторингу виконання запланованих обсягів діяльності.

3.2.2. Розробка процедур та механізмів з підвищення якості житлово-комунальних послуг та експлуатації електро-, тепло-, газо-, водопостачальних мереж та об’єктів, їх розвитку при передачі спеціалізованим підприємствам незалежно від форми власності. Надання інформації про результати їх впровадження за результатами року на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

3.3. Зі сприяння належному утриманню і експлуатації житлового фонду міста незалежно від форми власності:

3.3.1. Організаційна, агітаційна та роз’яснювальна робота щодо створення мешканцями житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

3.3.2. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня самоорганізації населення багатоквартирних житлових будинків, забезпечення функціонування та розвиток об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

3.3.3. Збір, узагальнення, систематизація, ведення та аналіз відкритого реєстру об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та управителів, які обслуговують житловий фонд у місті Миколаєві.

3.3.4. Організація розгляду та впровадження в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на житлово-комунальні послуги, розгляд яких віднесено до компетенції органів місцевого самоврядування.

3.3.5. Організація та контроль роботи комісій з обстеження стану житлових будинків (квартир) та інших об’єктів житлового господарства, з метою встановлення його відповідності санітарним і технічним вимогам.

3.3.6. Проведення у передбачених законодавством випадках конкурсів із надання послуг з утримання (управління) будинків і споруд та прибудинкових територій.

3.4. З питань належного благоустрою та санітарного стану міста:

3.4.1. Організація діяльності щодо підтримки належного благоустрою та санітарного стану на об’єктах житлово-комунальної сфери міста, які обслуговуються управителями, комунальними підприємствами у цій сфері, або підприємствами інших форм власності згідно з договорами, укладеними департаментом ЖКГ.

3.4.2. Координація діяльності установ незалежно від форми власності щодо організації благоустрою населених пунктів, у тому числі шляхом залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення.

3.4.3. Забезпечення реалізації державної та міської екологічної політики.

3.4.4. Проведення заходів із озеленення, благоустрою зон відпочинку (пляжів) міста на об’єктах, підпорядкованих департаменту ЖКГ.

3.4.5. Організація діяльності щодо поводження з безпритульними тваринами у місті.

3.4.6. Організація діяльності щодо поводження з відходами на території міста відповідно до вимог чинного законодавства.

3.4.5. Організація діяльності з утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони.

3.5. З контролю за діяльністю у сфері житлово-комунального господарства міста:

3.5.1. Контроль за організацією робіт житлово-комунальними підприємствами міста та управителями згідно з діючими нормами з утримання та виконання ремонту житлового фонду; технічного обслуговування житлового фонду; підготовки об’єктів житлово-комунального призначення до експлуатації в осінньо-зимовий період; експлуатації, ліквідації наслідків стихійних явищ та підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період; утримання ліфтового господарства; експлуатації димо-, вентканалів; аварійного обслуговування житлового фонду; експлуатації будинків підвищеної поверховості; утримання та ремонту об’єктів благоустрою (доріг, тротуарів, штучних споруд, технічних засобів організації дорожнього руху, мереж зовнішнього освітлення) та кладовищ.

3.5.2. Організація заходів щодо надання населенню якісних житлово-комунальних послуг в необхідних обсягах.

3.5.3. Здійснення контролю за роботою служб електро-, тепло-, газо-, водопостачальних підприємств міста стосовно усунення аварійних ситуацій.

3.5.4. Здійснення розробки та впровадження заходів з підвищення ефективності роботи суб’єктів економіки у сфері житлово-комунального господарства, а саме: рівня якості надання житлово-комунальних послуг; стану доріг та під’їзних шляхів; стану зовнішнього освітлення. Надання інформації про результати їх впровадження за результатами року на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

3.5.5. Здійснення аналізу стану розрахунків за житлово-комунальні послуги та енергоносії, організація заходів щодо забезпечення повноти розрахунків.

3.6. З організації заходів щодо розвитку сфери житлово-комунального господарства міста, участі у реалізації заходів енергозбереження та енергоефективності:

3.6.1. Здійснення аналізу та прогнозування у сфері житлово-комунального господарства міста.

3.6.2. Розробка проектів цільових програм в галузі та відповідних розділів програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, виконання заходів, передбачених зазначеними програмами.

3.6.3. Розробка та реалізація програм створення та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, підготовка програм співфінансування.

3.6.4. Подання на розгляд та узагальнення інвестиційних проектів у галузі.

3.6.5. Здійснення заходів з вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового досвіду, нових методів господарювання, прогресивних форм організації та стимулювання праці у сфері житлово-комунального господарства міста.

3.6.6. Сприяння заходам із впровадження сучасних та економічних форм адміністрування та проведення розрахунків за житлово-комунальні послуги та енергоносії.

3.6.7. Розробка та реалізація пропозицій по залученню додаткових ресурсів у фінансування розвитку та утримання об’єктів житлово-комунального господарства міста, в тому числі шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів; поширення серед населення кредитних програм та у інших, передбачених законодавством формах.

3.6.8. Виконання функцій замовника з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту, а також газифікації житлового фонду і утримання об’єктів комунального призначення згідно із затвердженими міськими програмами, державним і міським бюджетним фінансуванням.

3.6.9. Підготовка проектів рішень міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, які стосуються роботи житлово-комунального господарства міста.

3.6.10. Участь у підготовці відповідних документів щодо приймання-передачі до комунальної власності міста об’єктів, які не мають балансоутримувача на території міста, крім тих, що розташовані на території приватного сектору.

3.6.11. Розгляд в установленому порядку пропозиції, заяви, скарги громадян, вжиття заходів щодо усунення причин, які їх викликають.

3.7. З організації діяльності:

3.7.1. Залучає за узгодженням з керівниками виконавчих органів міської ради, установ, підприємств, громадських об’єднань тощо фахівців для підготовки нормативних і інших документів, розробки і здійснення заходів, які проводяться департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

3.7.2. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції департаменту ЖКГ.

3.7.3. Організовує заходи з навчання, координації та контролю відповідно до завдань діяльності та функцій департаменту.

3.7.4. Одержує у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.7.5. Бере участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.7.6. Порушує питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні трудової дисципліни, законодавства України з питань, що відносяться до функцій та завдань департаменту ЖКГ.

3.7.7. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради.

3.7.8. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

3.7.9. Департамент ЖКГ здійснює інші повноваження, які передбачені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормами чинного законодавства України.

 

4. Структура департаменту ЖКГ

 

4.1. Структуру департаменту ЖКГ, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників департаменту ЖКГ призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту ЖКГ.

Заступників директора призначає на посади та звільняє з посад міський голова у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників департаменту ЖКГ визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту ЖКГ.

4.4. Посадові обов’язки директора департаменту ЖКГ визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

4.5. У складі департаменту ЖКГ діє управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об’єктів та житла, яке утримується за рахунок відрахувань від бюджетних витрат на ремонт, реконструкцію та будівництво (до 2,5 відсотка).

 

5. Керівництво департаменту ЖКГ

 

5.1. Департамент ЖКГ очолює директор департаменту житлово-комунального господарства (далі – директор департаменту ЖКГ), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Директор департаменту ЖКГ:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту ЖКГ, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на департамент завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в департаменті ЖКГ.

5.2.2. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.2.3. Планує роботу департаменту ЖКГ, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.2.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту ЖКГ.

5.2.5. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності  працівників департаменту ЖКГ.

5.2.6. Забезпечує дотримання працівниками департаменту ЖКГ правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2.7. Надає оперативні завдання керівникам підпорядкованих підприємств.

5.2.8. Вносить пропозиції щодо укладання контрактів з керівниками підприємств, що знаходяться у комунальній власності та працюють у галузі житлово-комунального господарства, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Має право представляти їх до нагородження.

5.2.9. Підписує видані у межах своєї компетенції та департаменту ЖКГ акти, накази, організовує перевірку їх виконання.

5.2.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники департаменту ЖКГ повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники департаменту ЖКГ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників департаменту ЖКГ при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники департаменту мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація департаменту ЖКГ здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№ 16/32

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент з надання адміністративних послуг

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (далі – департамент) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності департамент керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Департамент є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Департамент має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання департаменту полягають в реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради та створенні належних умов для задоволення потреб територіальної громади міста Миколаєва у сфері надання адміністративних послуг, а також у сфері організації видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру.

2.2. Департамент, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження департаменту

 

3.1. У межах своїх повноважень департамент:

3.1.1. Надає суб’єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг.

3.1.2. Приймає від суб’єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг.

3.1.3. Видає суб’єктам звернень результат надання адміністративних послуг (адміністративний акт, рішення про зупинення розгляду заяви, рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), оформлені суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.1.4. Забезпечує взаємодію із суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки.

3.1.5. Погоджує документи (рішення) в інших органах місцевого самоврядування та державної влади, отримує від них інформацію та висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення.

3.1.6. Забезпечує державну реєстрацію юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб-підприємців.

3.1.7. Готує пропозиції суб’єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедур надання послуг.

3.1.8. Отримує у встановленому порядку від виконавчих органів матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на департамент.

3.1.9. Інформує суб’єкти звернення про результати розгляду їх заяв та прийняті рішення.

3.1.10. Вимагає від суб’єктів надання адміністративних послуг та інших організацій міста письмових пояснень про кожен випадок несвоєчасного і неякісного надання послуг для доповіді керівництву виконавчих органів міської ради та постійній комісії міської ради.

3.1.11. Здійснює підготовку інформації про стан роботи зі зверненнями громадян, інших документів, пов’язаних з департаментом, здійснює контроль за їх виконанням.

3.1.12. Забезпечує представництво у засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться виконавчим комітетом міської ради.

3.1.13. Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

3.1.14. Вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших міст України.

3.1.15. Вносить пропозиції міському голові, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому Миколаївської міської ради щодо вдосконалення роботи департаменту.

3.1.16. У межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови).

3.1.17. Забезпечує виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності персональних даних заявників.

3.1.18. Забезпечує здійснення контролю якості надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами надання та обґрунтованості відмов у наданні таких послуг.

3.1.19. Опрацьовує запити та звернення депутатів усіх рівнів, надає інформацію, висновки, пропозиції з порушених питань.

3.2. Департамент має право:

3.2.1. Отримувати від суб’єктів надання послуг інформацію, пов’язану з наданням адміністративних послуг, крім інформації, що становить державну таємницю.

3.2.2. Відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у разі подання суб’єктом звернення документів не в повному обсязі, з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою – шляхом письмового повідомлення суб’єкта звернення).

3.2.3. У разі письмового наполягання суб’єкта звернення, здійснювати прийом неповного пакета документів.

3.2.4. Інформувати керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв та інших документів щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

3.2.5. Одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг.

3.2.6. Забезпечувати формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції департаменту, на внутрішньому порталі і офіційному сайті міської ради.

3.2.7. У приміщенні департаменту можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Супутні послуги надаються суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється відповідно до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва.

3.2.8. Щомісячно надає постійній комісії міської ради інформацію про порушення термінів розгляду заяв та інших документів щодо надання адміністративних послуг.

 

4. Структура департаменту

 

4.1. Структуру департаменту, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.4. Посадові обов’язки директора департаменту визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

5. Керівництво департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор департаменту надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (далі – директор департаменту), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Директор департаменту може мати заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду (посади) та звільняється (звільняються) з посади (посад) міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.3. Директор департаменту:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на департамент завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в департаменті.

5.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників департаменту.

5.3.3. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.3.4. Планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту.

5.3.6. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників департаменту.

5.3.7. Забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.8. Через засоби масової інформації забезпечує оприлюднення та вільний доступ до необхідних суб’єктам звернень відомостей щодо юридичного оформлення умов реалізації їх прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (отримання матеріальної допомоги, роз’яснень, довідок, рішень, започаткування та провадження господарської діяльності, зокрема про порядок надання документів дозвільного характеру, перелік документів, необхідних для одержання адміністративних послуг, бланки формулярів, терміни видачі документів дозвільного характеру, підстави для призупинення дії або анулювання документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу (у разі встановлення) тощо.

5.3.9. Від імені виконавчого комітету міської ради розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накладає адміністративні стягнення (у вигляді попередження).

5.3.10. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує перевірку їх виконання працівниками департаменту.

5.3.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники департаменту мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№  16/32

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент архітектури та містобудування

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (далі – департамент) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності департамент керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Департамент є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Департамент має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основне завдання департаменту полягає в реалізації місцевої містобудівної політики з метою розвитку сучасного самобутнього міста, яке комплексно відповідає інженерно-технічним, архітектурним, економічним, соціально-культурним потребам населення, збагачення оточуючого середовища ландшафтними, скульптурними та іншими об’єктами та елементами.

2.2. Департамент, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування в даних галузях, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження департаменту

 

3.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста Миколаєва.

3.2. Аналіз стану містобудування на території міста, організація розроблення, експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку містобудівних програм, генерального плану міста Миколаєва, іншої містобудівної документації.

3.3. Координація в межах своїх повноважень діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови міста Миколаєва, поліпшення його архітектурного вигляду.

3.4. Забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації.

3.5. Організація у межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури та містобудування.

3.6. Участь у наданні адміністративних послуг.

3.7. Здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

3.8. Аналіз стану та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері містобудування та архітектури у межах міста Миколаєва та вжиття заходів до усунення недоліків.

3.9. Внесення пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста Миколаєва.

3.10. Внесення пропозицій щодо проекту бюджету міста Миколаєва, зокрема щодо потреби у розробленні містобудівної документації.

3.11. Взяття участі у підготовці заходів щодо місцевого розвитку.

3.12. Розробка проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, проектів розпоряджень міського голови, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

3.13. Взяття участі у розробленні проектів розпоряджень міського голови, проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, проектів нормативно-правових актів.

3.14. Підготовка самостійно або разом з іншими виконавчими органами міської ради інформаційних та аналітичних матеріалів для подання міському голові з питань, віднесених до компетенції департаменту.

3.15. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень фізичних та юридичних осіб.

3.16. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

3.17. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.

3.18. Організація розроблення, внесення змін до генерального плану міста  Миколаєва, іншої містобудівної документації та подання на розгляд Миколаївської міської ради, у тому числі:

3.18.1. Здійснення підготовки та організаційних заходів з реалізації створення (оновлення) містобудівної документації в місті Миколаєві.

3.18.2. Організація розроблення планів зонування окремих територій (зонінгів) для існуючих забудованих територій, де можлива вибіркова реконструкція окремих будівель або додаткове розміщення будинків та споруд для завершення формування забудови житлових кварталів, громадських центрів, магістралей, розпочатого або запроектованого будівництва на відведених земельних ділянках, а також для інших територій.

3.18.3. Організація розроблення детальних планів територій для мікрорайонів (житлових районів) нової комплексної забудови, кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, які підлягають комплексній реконструкції, промислових та комунально-складських територій, які підлягають реструктуризації зі зміною функціонального призначення, територій для формування комплексних ландшафтно-рекреаційних зон для відпочинку та дозвілля населення, а також для інших територій.

3.18.4. Уточнення межі та площі територій для розроблення містобудівної документації та визначення можливості залучення інвестиційних коштів для її розроблення.

3.19. Виконання функцій замовника при розроблені містобудівної документації в установленому порядку.

3.20. Розгляд можливості необхідності першочергового будівництва об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування при підготовці завдання на розроблення детальних планів територій для забезпечення комплексної забудови.

3.21. Розгляд інвестиційних намірів, пропозицій, окремих містобудівних рішень, детальних планів територій на відповідність генеральному плану міста Миколаєва.

3.22. Забезпечення організації ведення робіт зі створення міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності “Містобудівний кадастр Миколаєва”.

3.23. При підготовці містобудівних умов та обмежень визначає необхідність моделювання транспортних потоків для визначення наслідків впливу проектованих об’єктів на існуючу та прогнозовану ситуації, їх об’ємно-просторовий вплив на збереження історичного середовища.

3.24. Надання інформації стосовно наявних містобудівних умов та обмежень використання земельних ділянок при погодженні проектів землеустрою.

3.25. Погодження містобудівних та архітектурних проектних рішень об’єктів, розташованих в історичній частині міста, історичних ареалах, на магістралях та площах загальноміського значення, а також тих, що плануються та проектуються із залученням бюджетних коштів.

3.26. Забезпечення розроблення та подання на затвердження стандартів планування, забудови та будівництва в місті Миколаєві в установленому порядку.

3.27. Підготовка рішень щодо планування території на місцевому рівні.

3.28. Розгляд пропозицій щодо встановлення та зміни межі міста  Миколаєва, підготовка висновків щодо її затвердження в установленому законодавством порядку.

3.29. У межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації, участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою міста Миколаєва.

3.30. Здійснення моніторингу забудови та іншого використання територій.

3.31. Надання пропозиції щодо:

3.31.1. Розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Миколаєва.

3.31.2. Присвоєння поштових адрес об’єктам містобудування.

3.31.3. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації.

3.31.4. Направлення звернення до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування та архітектури, щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення генерального плану міста Миколаєва.

3.31.5. Сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для міста Миколаєва.

3.31.6. Інформування населення про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів, інженерних мереж.

3.32. Здійснення координаційної діяльності:

3.32.1. Суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста Миколаєва, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

3.32.2. Підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури.

3.33. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.

3.34. Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

3.35. Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

3.36. Забезпечення ведення містобудівного кадастру території міста Миколаєва.

3.37. Сприяння створенню та оновленню картографічної основи території міста Миколаєва, здійснення реєстрації даних виконавчої зйомки топографічної основи масштабів 1:500, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000.

3.38. Участь у регулюванні діяльності з пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

3.39. Забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів.

3.40. Співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування.

3.41. Організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

3.42. Сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури.

3.43. Організація розроблення і подання на затвердження міської ради містобудівних програм.

3.44. Організація розроблення або внесення змін до схеми планування території та її затвердження.

3.45. Здійснення моніторингу реалізації схеми планування території, стану розроблення, оновлення містобудівної документації на місцевому рівні, забудови та іншого використання територій.

3.46. Регулювання в межах повноважень діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами, інформаційних вивісок тощо. Ведення обліку зовнішньої реклами, інформаційних вивісок тощо, згідно з встановленими порядками їх розміщення.

3.47. Координація заходів щодо впорядкування діяльності в галузі реклами та впровадження системного підходу до формування високоякісного дизайну міста Миколаєва.

3.48. Координація діяльності комунальних підприємств Миколаївської міської ради з питань реклами, реалізації міських програм щодо поліпшення зовнішнього вигляду міста Миколаєва.

3.49. Удосконалення галузевої системи управління у сфері зовнішньої реклами, інформаційних вивісок тощо та забезпечення формування єдиного міського рекламно-інформаційного простору.

3.50. Аналіз стану і потреби ринку зовнішньої реклами і підготовка рекомендації щодо його впорядкування та вдосконалення.

3.51. Здійснення контролю за дотриманням порядку розміщення зовнішньої реклами, інформаційних вивісок тощо.

3.52. Вжиття необхідних заходів щодо впровадження нових технологій і матеріалів в оснащенні рекламних засобів та інформаційних вивісок.

3.53. Надання інформації щодо розміщення інженерних мереж в межах ділянки забудови.

3.54. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції департаменту, розроблення і подання на розгляд міському голові пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, що відносяться до його компетенції.

3.55. Здійснення керівництва з питань щодо:

3.55.1. Організації створення та ведення містобудівного кадастру, визначення завдань моніторингу об’єктів, залучення науково-дослідних та проектно-вишукувальних організацій для впровадження інноваційних технологій ведення містобудівного кадастру.

3.55.2. Визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру і черговості виконання робіт.

3.55.3. Введення в роботу єдиних організаційно-правових та нормативно-методичних документів, а також програмно-технічних комплексів ведення містобудівного кадастру.

3.55.4. Впровадження керівних документів щодо діяльності з ведення містобудівного кадастру.

3.55.5. Організації підготовки та подання звітів органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування про стан ведення містобудівного кадастру та результати кадастрової діяльності.

3.55.6. Організації впровадження єдиних організаційно-правових, нормативно-методичних та програмно-технічних основ ведення містобудівного кадастру, типових форм містобудівного паспорта об’єкта та кадастрових довідок, єдиної цифрової топографічної основи території міста Миколаєва різних масштабів.

3.55.7. Організації проведення постійного містобудівного моніторингу та занесення результатів в базу даних містобудівного кадастру на території міста Миколаєва.

3.55.8. Розпорядження системою інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

3.56. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.57. Внесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради у сфері містобудування і архітектури.

3.58. Користування в установленому порядку інформаційними базами Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

3.59. Скликання в установленому порядку нарад, проведення семінарів та конференції з питань містобудівної та архітектурної діяльності.

3.60. Участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.61. Забезпечення ефективного та цільового використання відповідних бюджетних коштів.

3.62. Постійне інформування населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень.

3.63. Забезпечення захисту персональних даних.

3.64. Забезпечення обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобов’язаних в департаменті.

3.65. Забезпечення дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

3.66. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, проектних матеріалів тощо.

3.67. Залучення виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб (за їх погодженням) для розгляду питань, що належать до компетенції департаменту.

3.68. Здійснення в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

3.69. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

4. Структура департаменту

 

4.1. Структуру департаменту, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.4. Посадові обов’язки директора департаменту визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

4.5. Для професійного обговорення проектних рішень у сфері містобудування при департаменті утворюється архітектурно-містобудівна рада.

Склад ради та положення про неї затверджується виконавчим комітетом міської ради за поданням директора департаменту.

4.6. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції департаменту, в департаменті утворюється колегія у складі директора (голова колегії), заступників директора департаменту (за посадою), інших посадових осіб департаменту.

4.7. При департаменті можуть утворюватися громадські ради (художні, науково-технічні, інженерно-технічні тощо).

 

5. Керівництво департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (далі – директор департаменту), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Директор департаменту за посадою є головним архітектором міста Миколаєва.

5.2. Директор департаменту може мати заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду (посади) та звільняється (звільняються) з посади (посад) міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Заступники директора департаменту виконують функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту.

5.3. Директор департаменту:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на департамент завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами.

5.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників департаменту.

5.3.3. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.3.4. Планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету міської ради.

5.3.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту.

5.3.6. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників департаменту.

5.3.7. Забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.8. Видає в межах повноважень накази, доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками департаменту, підпорядкованими підприємствами, установами, організаціями.

5.3.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники департаменту мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№ 16/32

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент енергетики, енергозбереження

та запровадження інноваційних технологій

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – департамент) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний Миколаївській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності департамент керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Департамент є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Департамент має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання департаменту полягають в реалізації повноважень виконавчих органів міської ради в сфері енергетики, енергозбереження та енергоефективності, визначенні пріоритетних напрямків розвитку цієї галузі.

2.2. Департамент, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження департаменту

 

3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Сприяє вирішенню питань з оснащення об’єктів житлово-комунального господарства сучасними засобами обліку теплової енергії.

3.1.2. Забезпечує відповідно до законодавства України організацію робіт з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на комунальних підприємствах міста.

3.1.3. Забезпечує в межах повноважень створення відкритого консультаційного центру з питань енергозбереження та підтримки енергоефективних ініціатив населення.

3.1.4. Реалізує виконання галузевих програм з енергозбереження, сприяє здійсненню енергомодернізаційних заходів на об’єктах комунальної сфери та в житлових будинках.

3.1.5. Виконує заходи щодо скорочення енергоспоживання комунальних підприємств на потреби опалення шляхом підвищення енергоефективності житлових і громадських будівель, а також підвищення енергоефективності опалювальних приладів.

3.1.6. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів; розробляє заходи щодо економії паливно-енергетичних ресурсів, впровадження альтернативних і відновлювальних джерел енергії.

3.1.7. Розробляє проекти цільових програм в галузі та відповідних розділів програми соціально-економічного розвитку міста, виконує заходи, передбачені зазначеними програмами.

3.1.8. Подає на розгляд та узагальнює інвестиційні проекти у галузі енергоефективності, а також бере участь в опрацюванні інвестиційних програм стосовно об’єктів теплопостачання.

3.1.9. Організовує заходи з енергозбереження у місті.

3.1.10. Здійснює заходи з вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового досвіду, нових методів у сфері енергоефективності, прогресивних форм організації та стимулювання праці.

3.1.11. Здійснює збір, аналіз та узагальнення інформації щодо ефективності використання енергоресурсів комунальними підприємствами та об’єктами соціально-культурної сфери міста.

3.1.12. Проводить аналіз існуючого стану справ щодо забезпечення міста енергоресурсами та прогнозує їх потреби.

3.1.13. Сприяє заходам із впровадження сучасних та економічних форм адміністрування та проведення розрахунків за спожиті енергоносії.

3.1.14. Розробляє та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів з фінансування та розвитку енергоефективності, в тому числі шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів; поширює серед населення інформацію щодо кредитних програм та інших, не заборонених законодавством форм фінансування.

3.1.15. Готує проекти рішень міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, які стосуються покращання роботи у сфері енергозабезпечення та енергоефективності, впровадження інноваційних технологій.

3.1.16. Проводить інформаційну діяльність з популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

3.1.17. Здійснює заходи щодо збільшення обсягів використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

3.1.18. Координує роботу тепло-, електро-, газопостачальних підприємств міста щодо питань технічного переоснащення галузі в напрямку впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання.

3.1.19. Опрацьовує питання розміщення в межах міста нових або реконструкції діючих об’єктів теплопостачання та сприяє розвитку енергозберігаючих систем теплопостачання на відповідній території, виходячи з інтересів територіальної громади.

3.1.20. Готує висновки та створює умови для проведення експертизи проектів щодо впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій та дотримання ДСТУ в галузі енергозбереження при капітальних ремонтах, реконструкціях та нових будівництвах об’єктів бюджетної та житлової сфери на території міста Миколаєва, які реалізуються за рахунок державного або міського бюджетного фінансування та інших незаборонених чинним законодавством джерел фінансування.

3.1.21. Виконує функції замовника з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту житлового фонду, об’єктів комунального призначення згідно із затвердженими міськими програмами, державним і міським бюджетним фінансуванням та іншими незабороненими чинним законодавством джерелами фінансування.

3.2. Департамент має право:

3.2.1. Залучати за узгодженням з керівниками виконавчих органів міської ради, установ, підприємств, громадських об’єднань тощо фахівців для підготовки нормативних та інших документів, з метою розробки і здійснення заходів, які проводяться департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

3.2.2. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції департаменту.

3.2.3. Організовувати заходи з навчання, координації та контролю відповідно до завдань діяльності та функцій департаменту.

3.2.4. Одержувати у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.2.5. Посадові особи департаменту можуть брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.2.6. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчих органів міської ради.

3.2.7. Департамент користується також іншими правами, передбаченими для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормами чинного законодавства України.

3.3. Департамент зобов’язаний:

3.3.1. Розглядати пропозиції керівників виконавчих органів міської ради, підприємств і організацій, громадян з питань, що відносяться до функцій департаменту.

3.3.2. Здійснювати заходи з координації діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до функцій департаменту.

3.3.3. Здійснювати заходи з поширення інформації щодо змісту та результатів діяльності департаменту.

3.3.4. Інформувати міського голову у разі покладання на департамент виконання роботи, що не відноситься до функцій департаменту чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.

3.3.5. Контролювати виконання розпорядчих документів, розроблених з ініціативи департаменту.

3.3.6. Забезпечувати доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.

3.3.7. Опрацьовувати запити та звернення депутатів усіх рівнів, надавати інформацію, висновки, пропозиції з порушених питань.

3.3.8. Департамент виконує також інші обов’язки, передбачені для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормами чинного законодавства України.

 

4. Структура департаменту

 

4.1. Структуру департаменту, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.4. Посадові обов’язки директора департаменту визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

5. Керівництво департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор департаменту енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – директор департаменту), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків, йому підконтрольний та підзвітний.

5.2. Директор департаменту може мати заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посади та звільняється (звільняються) з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.3. Директор департаменту:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на департамент завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в департаменті.

5.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників департаменту.

5.3.3. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.3.4. Планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.5. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до департаменту, організовує роботу по виконанню даних по ній доручень.

5.3.6. Видає в межах повноважень накази та доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками департаменту.

5.3.7. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту.

5.3.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників департаменту.

5.3.9. Забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники департаменту мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№ 16/32

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент міського голови

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент міського голови Миколаївської міської ради (далі – департамент) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Миколаївської міської ради та міському голові.

1.3. У своїй діяльності департамент керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Департамент не є юридичною особою, має бланки із своїми реквізитами.

1.5. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету.

 

2. Основні завдання

 

2.1. До основних завдань департаменту належить:

забезпечення та координація взаємодії з виконавчими органами Миколаївської міської ради, посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями комунальної та іншої власності, організаційне забезпечення його роботи;

здійснення аналізу соціально-економічної ситуації, суспільно-політичних процесів у місті, розгляд питань, пов’язаних з реалізацією внутрішньої політики, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів та надання відповідних пропозицій міському голові;

здійснення оцінки можливих наслідків прийнятих рішень, внесення відповідних пропозицій міському голові;

висвітлення діяльності Миколаївського міського голови, виконавчих органів Миколаївської міської ради;

формування та просування позитивного іміджу міста Миколаєва серед інших міст України, міської ради та її виконавчих органів, міського голови;

забезпечення відкритості та прозорості роботи міського голови, виконавчих органів Миколаївської міської ради, систематичне і оперативне інформування населення міста Миколаєва про життєдіяльність міста Миколаєва;

здійснення ефективної взаємодії з громадськими об’єднаннями, політичними партіями, релігійними організаціями, органами самоорганізації населення, представниками громадського активу міста, сприяння виконавчим органам Миколаївської міської ради в цьому напрямку діяльності;

вивчення громадської думки населення стосовно актуальних питань громадського життя;

встановлення та розвиток співробітництва між містом Миколаєвом та міжнародними організаціями, муніципалітетами міст з країн близького та дальнього зарубіжжя, дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні та дипломатичними представництвами України за кордоном.

2.2. Департамент, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування в даних сферах, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження департаменту

 

3.1. Розробка та впровадження організаційно-функціональних заходів для реалізації єдиної політики у сфері інформаційної і внутрішньої політики міського голови, виконавчих органів міської ради та здійснення контролю за виконанням цих заходів.

3.2. Організація роботи міського голови, його приймальні, зустрічей і нарад, які проводить міський голова, ведення їх протоколу, планування графіка робочого дня міського голови.

3.3. Організація збору, обробки та аналізу інформації з питань життєдіяльності міста, у тому числі вивчення громадської думки, інформування при надзвичайних ситуаціях.

3.4. Запис на службовий прийом представників юридичних осіб та його організація згідно з графіком, затвердженим розпорядженням міського голови, підготовка вказаного розпорядження.

3.5. Підготовка проектів доручень міського голови, організація роботи по їх виконанню, у тому числі з виїздом на місце, забезпечення виконання усних доручень. Аналіз виконання вказаних доручень виконавчими органами міської ради та іншими.

3.6. Підготовка та організація звітування міського голови, виконавчих органів міської ради про здійснення ними наданих повноважень.

3.7. Організація інформаційного супроводу заходів за участю Миколаївського міського голови, заступників міського голови, керівників виконавчих органів Миколаївської міської ради.

3.8. Організація та проведення прес-конференцій, брифінгів, зустрічей міського голови, керівництва виконавчих органів Миколаївської міської ради з представниками засобів масової інформації.

3.9. Підготовка та оперативне розповсюдження інформаційних повідомлень з актуальних питань діяльності міського голови, виконавчих органів Миколаївської міської ради серед засобів масової інформації.

3.10. Надання допомоги в розвитку інформаційного простору, зростанні інформованості суспільства щодо дій місцевої влади, відповідності її діяльності принципам відкритості та суспільного діалогу, розробка програм, концепцій, заходів тощо з вказаних питань.

3.11. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення діяльності органу місцевого самоврядування та комунальних підприємств міста з метою задоволення потреб населення у забезпеченні адміністративними, комунальними, соціальними та іншими послугами.

3.12. Організація та підготовка інтерв’ю, коментарів міського голови, керівництва виконавчих органів Миколаївської міської ради для засобів масової інформації.

3.13. Підготовка виступів, привітань з нагоди державних свят, пам’ятних адрес, інформаційних матеріалів для участі міського голови в  різноманітних заходах, нарадах, зустрічах.

3.14. Підготовка проектів рішень міської ради та виконкому Миколаївської міської ради, розпоряджень міського голови, інших документів з питань, віднесених до компетенції департаменту.

3.15. Взаємодія з прес-службами організацій та установ, співпраця з підрозділами органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.16. Співпраця з представниками ЗМІ, використання їх можливостей для виконання покладених на департамент завдань.

3.17. Співпраця з громадськими об’єднаннями, політичними партіями, релігійними організаціями, органами самоорганізації населення.

3.18. Отримання, узагальнення та аналіз інформації довідково-аналітичного характеру з питань взаємодії з громадськими об’єднаннями, політичними партіями, релігійними організаціями, органами самоорганізації населення, представниками громадського активу міста від виконавчих органів міської ради.

3.19. Забезпечення функціонування системи постійного моніторингу, інформування міського голови про суспільно-політичну ситуацію, настрої населення та найважливіші події в місті (за надходженням).

3.20. Організація та проведення конкурсів та інших заходів з метою виявлення та реалізації кращих проектів у сфері взаємодії міської ради з інститутами громадянського суспільства в межах компетенції департаменту.

3.21. Участь у підготовці аналітичних довідок та рекомендацій до проектів рішень міської ради й виконкому міської ради, розпоряджень міського голови з питань зв’язків з громадськістю.

3.22. Надання методичної допомоги з питань створення та легалізації органів самоорганізації населення у встановленому законодавством порядку.

3.23. Розгляд та перевірка документів, поданих для реєстрації (легалізації) органів самоорганізації населення до виконавчого комітету міської ради.

3.24. Здійснення контролю за додержанням органами самоорганізації населення відповідних статутів, положень, а також делегованих повноважень (якщо такі надаються з боку міської ради).

3.25. Забезпечення виконання делегованих повноважень виконавчих органів міської ради відповідно до чинного законодавства з питань проведення зборів, мітингів, маніфестацій та демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів.

3.26. Взаємодія з постійними комісіями міської ради, виконавчими органами міської ради, громадськими об’єднаннями, політичними партіями, релігійними організаціями, органами самоорганізації населення під час вирішення питань, що належать до компетенції департаменту, та у забезпеченні виконання рішень міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови.

3.27. Підготовка пропозицій щодо підтримки суспільно значущих громадських ініціатив в місті.

3.28. Підготовка на підставі звернення обласної державної адміністрації висновків щодо можливої реєстрації релігійних громад на території міста Миколаєва.

3.29. Забезпечення організаційного супроводу діяльності експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

3.30. Надання допомоги у межах компетенції департаменту під час організації та проведення в Україні та за кордоном презентацій, семінарів, конференцій, виставок з питань, що відносяться до сфери компетенції виконавчих органів міської ради та сприяють створенню позитивного іміджу міста.

3.31. Залучення підприємств, установ, організацій різних організаційно-правових форм, суб’єктів підприємницької діяльності до роботи зі встановлення ділових контактів з іноземними партнерами, організації та проведення міжнародних зустрічей; надання допомоги підприємствам міста в участі у міжнародних виставках і ярмарках, які проводяться в інших країнах.

3.32. Підготовка та представлення на розгляд міського голови та виконавчих органів міської ради пропозицій з напрямів міжнародного співробітництва, а також участь у підготовці проектів договорів про партнерство та співробітництво або побратимство між містом Миколаєвом та зацікавленими містами.

3.33. Інформування міського голови про зовнішню діяльність та міжнародне співробітництво у місті.

3.34. Планування програм перебування в місті офіційних закордонних делегацій та іноземних гостей міста й переговорів з ними, участь у переговорах.

3.35. Здійснення контактів з міжнародними організаціями, що зацікавлені у розвитку співробітництва з містом Миколаєвом, муніципалітетами зарубіжних міст-побратимів та міст-партнерів, дипломатичними місіями іноземних держав в Україні та їх представництвами, а також дипломатичними представництвами України за кордоном, Міністерством закордонних справ України та його представництвами.

3.36. Опрацювання інформації, що надходить до міського голови, його заступників, керуючого справами виконавчого комітету міської ради та секретаря міської ради, іноземними мовами, забезпечення закордонного листування міського голови.

3.37. Надання методичної допомоги з питань міжнародного співробітництва виконавчим органам міської ради.

3.38. Підготовка та надання на розгляд міському голові пропозицій стосовно встановлення нових партнерських та побратимських зв’язків.

3.39. Наповнення актуальною інформацією розділів, закріплених за департаментом, на офіційному Інтернет-порталі Миколаївської міської ради.

3.40. Залучення спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції департаменту.

3.41. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.42. Надання виконавчим органам міської ради методичних рекомендацій з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.43. Внесення керівництву пропозицій з питань удосконалення роботи департаменту.

3.44. Скликання у встановленому порядку нарад з питань, які належать до компетенції департаменту.

3.45. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

 

4. Структура департаменту

 

4.1. Структуру департаменту, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад міський голова у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.4. Посадові обов’язки директора департаменту визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

5. Керівництво департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор департаменту міського голови Миколаївської міської ради (далі – директор департаменту), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Директор департаменту може мати заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду (посади) та звільняється (звільняються) з посади (посад) міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Заступники директора департаменту виконують функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту.

5.3. Директор департаменту:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на департамент завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами.

5.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників департаменту.

5.3.3. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.3.4. Планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.5. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до департаменту.

5.3.6. Виконує доручення міського голови.

5.3.7. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту.

5.3.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників департаменту.

5.3.9. Забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.10. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками департаменту, підпорядкованими підприємствами, установами, організаціями.

5.3.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники департаменту мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№ 16/32

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент економічного розвитку

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради (далі  – департамент) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. У своїй діяльності департамент керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

1.4. Департамент не є юридичною особою, має бланки із своїми реквізитами.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання департаменту полягають в реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради в галузях соціально-економічного і культурного розвитку, економічного планування та обліку, бюджету, цін та тарифів, побутового, торговельного та іншого обслуговування, громадського харчування, туризму, розваг, зовнішньоекономічної діяльності з метою збалансованого соціально-економічного розвитку міста.

2.2. Департамент, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування в даних галузях, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження департаменту

 

3.1. Розробка за участю виконавчих органів Миколаївської міської ради проекту стратегії розвитку міста.

3.2. Розробка за участю виконавчих органів Миколаївської міської ради проектів програми економічного і соціального розвитку міста з урахуванням збалансованого економічного та соціального розвитку районів міста ефективного використання природних, трудових та фінансових ресурсів.

3.3. Розробка та організація виконання міських цільових програм відповідно до повноважень.

3.4. Методична допомога у розробці міських цільових програм.

3.5. Моніторинг виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку міста.

3.6. Оприлюднення ходу виконання та звітування за результатами виконання програми економічного і соціального розвитку міста.

3.7. Подання до Миколаївської обласної ради необхідних показників та внесення пропозицій до програм економічного і соціального розвитку міста Миколаєва та Миколаївської області.

3.8. Сприяння залученню на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста Миколаєва, координація цієї роботи на відповідній території.

3.9. Участь у здійсненні на території міста Миколаєва державної регуляторної політики.

3.10. Здійснення контролю виконання виконавчими органами Миколаївської міської ради вимог державної регуляторної політики.

3.11. Організація заходів з маркетингу галузей та територій міста. Формування та покращання іміджу та престижу міста Миколаєва його конкурентоспроможності.

3.12. Сприяння розвитку промисловості та підприємництва.

3.13. Участь у підготовці та проведенні семінарів, конференцій та інших заходів з питань стратегічного розвитку та інвестиційної діяльності.

3.14. Організація роботи з рейтинговими агентствами щодо отримання та оновлення рейтингів.

3.15. Сприяння здійсненню інвестиційної діяльності в місті Миколаєві.

3.16. Координація виконання проектів міжнародної технічної допомоги та взаємодія з неприбутковими організаціями з питань залучення коштів міжнародної технічної допомоги.

3.17. Участь в інноваційній діяльності органів місцевого самоврядування, установ та підприємств комунальної власності, в тому числі координація взаємовідносин з науковими, навчальними, дослідницькими, соціологічними та іншими закладами і фундаціями з проблематики економічного і соціального розвитку.

3.18. Проведення аналізу фінансових планів комунальних підприємств, що належать до комунальної власності міста, та аналізу виконання показників фінансових планів комунальних підприємств, що належать до комунальної власності міста, надання пропозицій щодо розробки заходів за результатами такого аналізу.

Надання за запитом інформації постійним комісіям міської ради про аналіз фінансових планів комунальних підприємств, що належать до комунальної власності міста, та аналіз виконання показників фінансових планів комунальних підприємств, що належать до комунальної власності міста.

3.19. Розгляд в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги.

3.20. Здійснення відповідно до законодавства контролю за дотриманням тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги.

3.21. Перевірка тарифів на послуги, які надаються підприємствами та організаціями, що не належать до комунальної власності міста.

3.22. Проведення економічного аналізу рівня та динаміки собівартості житлово-комунальних та інших послуг, які надаються населенню підприємствами міста.

3.23. Розробка проектів рішень щодо організації, розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування та стоянок транспортних засобів, таксі на вулицях і дорогах міста.

3.24. Проведення організаційних заходів, відповідно до законодавства, за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

3.25. Розгляд пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних виконавчих органів міської ради пропозицій з цих питань.

3.26. Здійснення повноважень у сфері публічних закупівель відповідно до діючого законодавства.

3.27. Моніторинг закупівель, що здійснюються виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Миколаївської міської ради за кошти міського бюджету.

3.28. Підготовка звітів щодо проведення закупівель, що здійснюються виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Миколаївської міської ради за кошти міського бюджету.

3.29. Методична допомога виконавчим органам, комунальним закладам, установам та підприємствам Миколаївської міської ради – замовникам у здійсненні ними закупівель товарів, робіт і послуг.

3.30. Моніторинг діяльності об’єктів побутового, торговельного обслуговування, що перебувають у комунальній власності, в частині забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню, розробка заходів за результатами такого моніторингу.

3.31. Організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі, послуг населенню, туризму та розваг.

3.32. Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності міста, відповідно до чинного законодавства.

3.33. Погодження з власниками об’єктів зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності відповідно до чинного законодавства.

3.34. Розробка заходів щодо вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, розваг, туризму, побутового та іншого обслуговування.

3.35. Сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності.

3.36. Сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об’єктів.

3.37. Здійснення повноважень щодо залучення іноземних та вітчизняних інвестицій відповідно до діючого законодавства для створення робочих місць.

3.38. Взаємодія з іноземними фінансовими фондами та організаціями, сприяння суб’єктам господарювання у налагодженні співробітництва з ними.

3.39. Залучення за узгодженням з керівниками виконавчих органів міської ради, установ, підприємств, громадських об’єднань тощо фахівців для підготовки нормативних та інших документів, для розробки і здійснення заходів, які проводяться департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

3.40. Скликання у встановленому порядку нарад з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.41. Організація заходів з навчання, координації та контролю відповідно до завдань діяльності та функцій департаменту.

3.42. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.43. Участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.44. Порушення питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні трудової дисципліни, законодавства України з питань, що відноситься до повноважень та завдань департаменту.

3.45. Внесення в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчих органів міської ради.

3.46. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

3.47. Здійснення інших повноважень, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормами чинного законодавства України.

 

4. Структура департаменту

 

4.1. Структуру департаменту, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Посадові обов’язки працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.3. Працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посади міський голова, у порядку визначеному законодавством.

4.4. Посадові обов’язки директора департаменту визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

5. Керівництво департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради (далі – директор департаменту), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Директор департаменту має заступника (заступників). Заступника (заступників) директора департаменту призначає і звільняє з посади (посад) міський голова у порядку, визначеному законодавством.

5.3. Директор департаменту:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на департамент завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в департаменті.

5.3.2. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.3.3. Планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту.

5.3.5. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників департаменту.

5.3.6. Забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.7. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники департаменту мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

                                                                                   № 16/32

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент внутрішнього фінансового контролю,

нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (далі – департамент) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності департамент керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Департамент є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Департамент має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. До основних завдань департаменту належить: здійснення внутрішнього контролю фінансово-господарської діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності; забезпечення дотримання міської політики у сфері благоустрою; організація та проведення заходів із запобігання та протидії корупції.

2.2. Департамент, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування в даних сферах, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження департаменту

 

3.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради і комунальних підприємств, установ та організацій відповідно до затвердженого плану або окремих доручень, що включає в себе:

3.1.1. Перевірку грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, планів, кошторисів витрат та іншу документацію щодо фінансово-господарської діяльності.

3.1.2. Отримання від керівників виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій, що перевіряються, всієї необхідної документації та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність, необхідну для виконання покладених завдань і обов’язків.

3.1.3. Витребування у відповідних випадках від посадових осіб письмових пояснень з питань, пов’язаних з перевіркою.

3.1.4. Направлення матеріалів перевірок відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям комунальної форми власності для розгляду і вжиття необхідних заходів, постановка питання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог чинного законодавства.

3.1.5. Подання пропозицій про призупинення дії нормативних і розпорядчих актів, виданих з порушенням чинного законодавства.

3.1.6. Залучення до проведення перевірок кваліфікованих спеціалістів і фахівців-експертів з інших установ і організацій, виконавчих органів Миколаївської міської ради до роботи щодо виконання окремих задач.

3.2. Контроль за цільовим використанням коштів, виділених з міського бюджету міста (дотримання принципів законності та ефективного використання коштів міського бюджету, досягнення результатів відповідно до встановленої мети).

3.3. Ведення бази даних про об’єкти перевірок, забезпечення повноти і достовірності цих даних та їх своєчасне оновлення.

3.4. Подання Миколаївському міському голові результатів перевірок фінансово-господарської діяльності, висновків та рекомендацій для прийняття відповідних управлінських рішень, а також здійснення моніторингу результатів впровадження рекомендацій.

3.5. Проведення за дорученням Миколаївського міського голови аналізу проектів нормативних та розпорядчих документів, договорів, документації торгів щодо забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів.

3.6. Здійснення контрольно-ревізійних, аналітичних, інформаційних та інших видів діяльності, що забезпечують єдину систему контролю за використанням коштів, а також збереження та використання комунального майна міста.

3.7. Забезпечення реалізації програм та заходів благоустрою на території міста Миколаєва.

3.8. Проведення перевірок додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою на території міста. Здійснення контролю за забезпеченням чистоти і порядку в місті, очищення території та об’єктів від побутових відходів, самовільно розміщених об’єктів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, прибудов житлових та нежитлових приміщень, рекламних конструкцій та елементів благоустрою.

3.9. Вжиття заходів в межах чинного законодавства щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою міста.

3.10. Прийняття участі в обговоренні проектів благоустрою об’єктів та елементів благоустрою міста, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

3.11. Організація та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для профілактики та запобігання порушенням законодавства в сфері благоустрою населених пунктів.

3.12. Підготовка матеріалів та пропозицій міській раді, виконавчому комітету міської ради, виконавчим органам міської ради, постійним комісіям міської ради про розвиток та поліпшення стану об’єктів та елементів благоустрою міста, удосконалення Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві згідно з компетенцією.

3.13. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування;

3.14. Надання інформаційно-консультаційної допомоги підприємствам, установам, організаціям у поліпшенні стану території та об’єктів благоустрою міста Миколаєва.

3.15. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції у виконавчих органах Миколаївської міської ради.

3.16. Надання виконавчим органам Миколаївської міської ради методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства.

3.17. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи щодо запобігання, виявлення і протидії корупції у виконавчих органах Миколаївської міської ради.

3.18. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

3.19. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

3.20. Проведення, в установленому порядку, службового розслідування (перевірки) у виконавчих органах Миколаївської міської ради, комунальних підприємствах, установах, організаціях, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

3.21. Перевірка в межах повноважень повідомлень, інформації, оприлюдненої в засобах масової інформації, отриманої через засоби телекомунікації, а також отриманої від виконавчих органів Миколаївської міської ради щодо причетності посадових осіб виконавчих органів Миколаївської міської ради до вчинення корупційних правопорушень.

3.22. Ведення обліку посадових осіб виконавчих органів міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

3.23. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

3.24. Здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

4. Структура департаменту

 

4.1. Структуру департаменту, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.4. Посадові обов’язки директора департаменту визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

5. Керівництво департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор департаменту аудиту, контролю та нагляду Миколаївської міської ради (далі – директор департаменту), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Директор департаменту може мати заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду (посади) та звільняється (звільняються) з посади (посад) міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Заступники директора департаменту виконують функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту.

5.3. Директор департаменту:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на департамент завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами.

5.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників департаменту.

5.3.3. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.3.4. Планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту.

5.3.6. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників департаменту.

5.3.7. Забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.8. Видає в межах повноважень накази, доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками департаменту, підпорядкованими підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності.

5.3.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники департаменту мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

___________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

                                                                                   № 16/32

 

ПОЛОЖЕННЯ

про юридичний департамент

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Юридичний департамент Миколаївської міської ради (скорочена назва – юридичний департамент, далі – департамент) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Департамент є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності департамент керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Миколаївської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Департамент не є юридичною особою, має бланк із своїм реквізитами несуворої звітності.

1.5. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основними завданнями департаменту є:

2.1.1. Організація, в межах покладених на департамент повноважень правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Миколаївською міською радою, її виконавчим комітетом, міським головою та виконавчими органами міської ради під час виконання покладених на них завдань і повноважень, а також представництво в судах інтересів Миколаївської міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, а також виконавчих органів Миколаївської міської ради.

2.1.2. Захист інтересів територіальної громади, Миколаївської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів міської ради в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

2.1.3. Забезпечення взаємодії міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів міської ради з правоохоронними органами.

2.1.4. У межах своєї компетенції бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі або сфері діяльності виконавчого органу.

 

3. Повноваження департаменту

 

3.1. Організовує та бере участь у правовому забезпеченні застосування законодавства в Миколаївській міській раді та її  виконавчих органах.

3.2. Перевіряє на відповідність чинному законодавству України проекти рішень Миколаївської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, візує їх за наявності відповідних віз, передбачених вимогами Регламенту Миколаївської міської ради та Регламенту виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

3.3. У разі виявлення невідповідності проектів рішень Миколаївської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, актам законодавства готує зауваження (пропозиції) та розміщує їх на власній веб-сторінці офіційного інтернет-порталу Миколаївської міської ради.

3.4. Проводить юридичну експертизу проектів договорів (угод, контрактів).

3.5. Розробляє та бере участь у розробці проектів рішень Миколаївської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

3.6. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.7. За дорученням міського голови представляє інтереси Миколаївської міської ради, виконавчого комітету Миколаївської міської ради та міського голови, виконавчих органів Миколаївської міської ради в судах, у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.

3.8. Організовує та проводить претензійну та позовну роботи.

3.9. Спрямовує, координує та контролює правову роботу у виконавчих органах Миколаївської міської ради та подає пропозиції на розгляд міського голови щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів роботи.

3.10. Організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням рівня правових знань посадових осіб виконавчих органів Миколаївської міської ради.

3.11. Надає виконавчим органам міської ради, їх посадовим особам усні та письмові консультації з правових питань.

3.12. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризації, дає правові висновки за фактами виявлення порушень.

3.13. Здійснює реєстрацію документів з метою забезпечення їх обліку, контролю за виконанням та оперативним використанням наявної в документах інформації.

3.14. Розглядає звернення громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

3.15. Одержує у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.16. Здійснює контроль за правовою роботою у виконавчих органах Миколаївської міської ради.

3.17. Інформує міського голову в разі покладення на департамент виконання завдань, що не належать до його функцій чи виходять за межі його компетенції, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не подають документи, інші матеріали, необхідні для виконання поставлених перед департаментом завдань.

3.18. Залучає за згодою керівника іншого виконавчого органу відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться департаментом відповідно до покладених на нього обов’язків.

3.19. Бере участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів міської ради та її виконавчого комітету в разі розгляду під час них правових питань.

3.20. Вносить міському голові пропозиції з питань удосконалення правової роботи.

3.21. Опрацьовує запити та звернення депутатів усіх рівнів, надає інформацію, висновки, пропозиції з порушених питань.

 

4. Структура департаменту

 

4.1. Структуру департаменту, штатну чисельність та положення про його структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад міський голова у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.4. Посадові обов’язки директора департаменту визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

5. Керівництво департаментом

 

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Директор департаменту має заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду (посади) та звільняється (звільняються) з посади (посад) міським головою в порядку, визначеному законодавством.

5.3. Директор департаменту:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на департамент завдань, сприяє створенню належних умов праці у департаменті.

5.3.2. Безпосередньо займається розробленням проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

5.3.3. Подає відповідно до законодавства пропозиції міському голові про заохочення, присвоєння рангів та накладення стягнень на працівників департаменту, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників департаменту.

5.3.4. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань працівників департаменту.

5.3.5. Планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.6. За дорученням керівництва представляє міську раду та її виконавчі органи в судах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у відносинах з фізичними та юридичними особами.

5.3.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників департаменту.

5.3.8. Забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.9. У межах своїх повноважень надає доручення;

5.3.10. Вимоги директора департаменту, у межах компетенції, є обов’язковими до виконання всіма працівниками департаменту.

5.3.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та посадовою інструкцією.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівниками департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники департаменту мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

                                                                                  від 23 лютого 2017 

                                                                                  № 16/32

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент забезпечення діяльності виконавчих органів

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради (скорочена назва – департамент забезпечення діяльності виконавчих органів, далі – департамент) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Миколаївської міської ради, міському голові та керуючому справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України  та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради, розпорядженнями міського голови та Положенням про департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради (далі – Положення).

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Департамент не є юридичною особою, має бланк зі своїми реквізитами несуворої звітності.

1.5. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення діловодства, у тому числі по зверненнях громадян, здійснення організаційної та методичної роботи, контролю, ведення архіву тощо.

2.2. Здійснення організаційно-технічного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів.

2.3. Виконання відповідно до законодавства контрольних функцій у відповідній сфері діяльності.

2.4. Здійснення реєстраційних функцій щодо листів, звернень, пропозицій, заяв, скарг фізичних та юридичних осіб.

2.5. Узагальнення практики застосування нормативно-правових актів, розробка пропозицій щодо їх удосконалення і внесення на розгляд міського голови, виконавчого комітету Миколаївської міської ради, міської ради.

2.6. Оперативне надання до уповноваженого органу міської ради якісних інформаційних матеріалів про діяльність виконавчого органу для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, наповнення закріплених за департаментом сторінок веб-порталу.

2.7. Здійснення інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань.

 

3. Повноваження департаменту

 

3.1. Здійснення організаційного та технічного забезпечення проведення пленарних засідань міської ради, виконкому міської ради, нарад, інших засідань, урочистих заходів, які проводить міська рада, виконком міської ради та міський голова, офіційних візитів до виконкому міської ради тощо.

3.2. Підготовка засідань виконкому міської ради, а також ведення і оформлення протоколів пленарних засідань міської ради та виконкому міської ради.

3.3. Реєстрація, оформлення, облік і зберігання в установлені терміни рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови та інших документів, визначення складу осіб аркуша погодження проектів рішень виконкому міської ради та розпоряджень міського голови.

3.4. Редагування, друкування, розмноження рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, листів та інших документів, своєчасне доведення їх до виконавчих органів ради, установ, організацій, посадових осіб і громадян, у разі необхідності надання копій, витягів з прийнятих актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

3.5. Надання методичної та практичної допомоги виконавчим органам міської ради у підготовці проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови.

3.6. Підготовка проектів нормативно-правових актів (рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови) та їх аналіз.

3.7. Приймання, реєстрація і своєчасне передання за призначенням вхідної кореспонденції, внутрішньої документації міської ради та її виконавчих органів, реєстрація і відправлення вихідної кореспонденції.

3.8. Приймання і первинне опрацювання письмових звернень громадян, реєстрація звернень, вивчення їх змісту та своєчасне передання на розгляд міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови та керуючому справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

3.9. Реєстрація електронних звернень громадян та інформаційних запитів, аналіз та здійснення контролю за їх виконанням, а також реєстрація, опрацювання, облік та систематизація звернень громадян, які телефонують на урядову телефонну гарячу лінію державної установи “Урядовий контактний центр”.

3.10. Організація функціонування щоденної гарячої лінії та телефону довіри інформаційно-консультативного характеру з питань надання роз’яснень щодо реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом.

3.11. Приймання, реєстрація і своєчасне передання за призначенням документів, що містять службову інформацію, проведення перевірок стану організації роботи з документами, що містять службову інформацію, у виконавчих органах міської ради.

3.12. Ведення обліку та оформлення передплати періодичних видань.

3.13. Обробка на ПК кореспонденції, у тому числі звернень громадян, та інформаційного архіву.

3.14. Підготовка графіків проведення особистих прийомів громадян міським головою, його заступниками, керуючим справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради та секретарем міської ради, забезпечення належної організації особистих прийомів, підготовка матеріалів для особистих прийомів, отримання від виконавчих органів міської ради довідок, пояснень та інших матеріалів, необхідних для здійснення прийому громадян.

3.15. Консультування громадян про порядок вирішення порушених питань.

3.16. Здійснення контролю за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян виконавчими органами міської ради, організаціями та установами міста.

3.17. Проведення аналізу письмових, усних та повторних звернень громадян до міського голови, його заступників, керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради та секретаря міської ради, інформування керівництва про стан цієї роботи.

3.18. Здійснення перевірок стану діловодства у виконавчих органах міської ради, а також додержання законодавства про звернення громадян, відповідно до своїх повноважень, у виконавчих органах міської ради, організаціях та установах міста, надання методичної та практичної допомоги в організації й проведенні роботи з документами та пропозиціями, заявами і скаргами громадян.

3.19. Підготовка щоквартальних та щорічних звітів щодо стану діловодства та роботи зі зверненнями громадян.

3.20. Інформування міського голови, його заступників, керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради та секретаря міської ради про факти порушення виконавської дисципліни й формального ставлення до розгляду звернень громадян у виконавчих органах міської ради, організаціях та установах міста.

3.21. Забезпечення оприлюднення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради узагальнених інформацій про роботу зі зверненнями громадян.

3.22. Складання та погодження зведеної номенклатури справ міської ради та виконкому міської ради, перевірка відповідності формування документів у справи затвердженій номенклатурі. Приймання на зберігання в установленому порядку архівних документів постійного терміну зберігання від виконавчих органів міської ради, забезпечення зберігання в архіві виконкому міської ради згідно з діючими інструкціями та положеннями, підготовка документів Національного архівного фонду для передавання до архівного відділу виконкому Миколаївської міської ради.

3.23. Забезпечення роботи ЕК виконкому міської ради, надання методичної допомоги у проведенні експертизи цінності документів.

3.24. Підготовка апаратних нарад з керівниками виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, ведення та оформлення протоколів апаратних нарад.

3.25. Підготовка щомісячних планів заходів, що проводяться Миколаївською міською радою та її виконавчими органами за участю міського голови, секретаря міської ради та заступників міського голови.

3.26. Здійснення контролю за виконанням доручень міського голови, наданих на апаратних нарадах та засіданнях виконкому міської ради, а також за виконанням планів заходів.

3.27. Підготовка інформації міському голові щодо виконання вищевказаних доручень та планів заходів, чергувань посадових осіб місцевого самоврядування.

3.28. Участь в організації та підготовці святкових заходів, які проводяться міською радою, виконкомом міської ради та міським головою, підготовка привітань з днями народження, іншими визначними датами.

3.29. Організація проведення апаратних навчань посадових осіб виконавчих органів Миколаївської міської ради.

3.30. Здійснення контролю за строками виконання документів, завдань, а також по суті вирішення питань та виконання доручень.

3.31. Відстеження руху й фіксація фактичного виконання контрольних вхідних, вихідних та внутрішніх документів, що мають важливе значення, а також доручень керівництва.

3.32. Здійснення контролю за виконанням резолюцій міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради згідно з установленими термінами на документах.

3.33. Здійснення контролю за вчасним виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, протоколів облдержадміністрації, рішень Миколаївської обласної ради, рішень колегій облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови.

3.34. Аналіз причин виникнення порушень строків виконання зазначених документів та внесення пропозицій керівництву щодо їх усунення.

3.35. Узагальнення відомостей, одержаних під час відстеження процесу руху документів, про хід і результати їх виконання, доведення цих відомостей до керівництва.

3.36. Внесення пропозицій про зняття з контролю чи продовження термінів виконання контрольних документів, притягнення в установленому порядку до відповідальності посадових осіб за їх невиконання або неналежне виконання.

3.37. Вироблення та внесення пропозицій щодо прискорення виконання документів, підвищення якості виконавської дисципліни, удосконалення організації контролю й управління в цілому.

3.38. Забезпечення організаційно-технічної підготовки під час проведення виборів міського голови, депутатів міської ради, Всеукраїнського та місцевих референдумів.

3.39. Розроблення та впровадження нормативних та методичних документів щодо вдосконалення роботи з документами та організації розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, їх особистого прийому в міській раді та її виконавчих органах, впровадження в роботу з документами новітніх інформаційних технологій, у тому числі електронного документообігу.

3.40. Залучення спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.41. Здійснення контролю, проведення перевірок, інспекцій та аналітичної роботи з питань, що належать до його компетенції.

3.42. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.43. Надання виконавчим органам міської ради методичних рекомендацій з питань, що належать до компетенції департаменту.

3.44. Внесення керівництву пропозиції з питань удосконалення роботи департаменту.

3.45. Скликання у встановленому порядку нарад з питань, які належать до його компетенції.

3.46. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

3.47. Інші права, які належать до його компетенції.

 

4. Структура департаменту

 

4.1. Структуру департаменту, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівники департаменту призначаються на посади та звільняються з посад міським головою в порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.4. Посадові обов’язки директора департаменту визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

5. Керівництво департаменту

 

5.1. Департамент очолює директор департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Директор департаменту має заступника (заступників), який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Заступник директора департаменту виконує функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених директором департаменту.

5.3. Директор департаменту:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на департамент завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в департаменті.

5.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників департаменту.

5.3.3. Розподіляє повноваження між працівниками департаменту.

5.3.4. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішення міської ради, рішення виконавчого комітету міської ради, розпорядження міського голови).

5.3.5. Візує проекти рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови в установленому порядку.

5.3.6. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.3.7. Планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.8. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту.

5.3.9. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників департаменту.

5.3.10. Забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники департаменту мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

                                                                                  від 23 лютого 2017

                                                                                  № 16/32

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління апарату

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління апарату Миколаївської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Миколаївської міської ради (далі – міської ради).

1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане Миколаївському міському голові (далі – міському голові), секретарю Миколаївської міської ради (далі – секретарю міської ради).

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Регламентом роботи Миколаївської міської ради, Положенням про постійні комісії Миколаївської міської ради, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, планом роботи міської ради та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Управління не є юридичною особою, має бланки із своїми реквізитами.

1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основними завданнями управління є:

- організаційне, інформаційне, аналітичне, матеріально-методичне і правове забезпечення діяльності депутатів міської ради, постійних комісій та інших комісій міської ради, депутатських груп і фракцій;

- забезпечення реалізації повноважень секретаря міської ради в межах чинного законодавства України;

- організація підготовки та проведення пленарних засідань міської ради, постійних та інших комісій міської ради, доведення до відома депутатів та населення інформації про час і місце проведення сесії міської ради, постійних та інших комісій міської ради, питання, які передбачається винести на їх розгляд;

- організація та координація взаємодії з виконавчими органами міської ради у підготовці питань, що вносяться на розгляд міської ради, її постійних та інших комісій, з інших питань, що виникають в процесі роботи управління;

- оприлюднення проектів рішень міської ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законів;

- забезпечення своєчасного доведення рішень міської ради до виконавців і населення, за необхідності організація контролю за їх виконанням;

- взаємодія із засобами масової інформації, забезпечення їх необхідними матеріалами про діяльність міської ради, секретаря міської ради, постійних та інших комісій, забезпечення гласності в їх роботі;

- забезпечення відкритості та прозорості роботи міської ради, секретаря міської ради, постійних та інших комісій, депутатів міської ради;

- сприяння депутатам міської ради у виконанні ними депутатських повноважень;

- здійснення інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань.

2.2. Управління, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування в даній сфері, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження управління

 

3.1. Підготовка проведення пленарних засідань міської ради, постійних та інших комісій міської ради. За можливості забезпечення висвітлення діяльності депутатів міської ради шляхом прямої трансляції сесії міської ради по телебаченню.

3.2. Підготовка матеріалів до сесій міської ради з питань, що відносяться до компетенції управління.

3.3. Забезпечення реалізації повноважень секретаря міської ради в межах чинного законодавства України.

3.4. Сприяння організації планування роботи міської ради, депутатів міської ради, її постійних та інших комісій, організація контролю за виконанням затвердженого плану роботи.

3.5. Здійснення контролю за підготовкою та термінами підготовки документів на сесію міської ради згідно з Регламентом роботи Миколаївської міської ради.

3.6. Організація обліку та контролю виконання протокольних доручень, наданих на сесіях міської ради.

3.7. Підготовка проектів документів з організаційних питань роботи постійних та інших комісій міської ради, депутатських груп і фракцій.

3.8. Підготовка та організаційне забезпечення проведення нарад депутатів міської ради, голів постійних комісій, погоджувальних нарад голів депутатських фракцій.

3.9. Сприяння та надання інформації депутатам міської ради при підготовці звіту перед виборцями.

3.10. Організація інформаційного супроводу роботи секретаря міської ради та управління в цілому.

3.11. Взаємодія з організаціями та установами, виконавчими органами міської ради з питань забезпечення своєчасного доведення рішень міської ради, постійних та інших комісій міської ради до виконавців, населення.

3.12. Надання допомоги депутатам в організації прийому громадян (складення та розміщення на офіційному сайті міської ради графіка прийому, надання громадянам інформацій про час та місце особистого прийому депутатами).

3.13. Організація та проведення навчання депутатів ради відповідно до плану роботи.

3.14. Облік та організація своєчасного розгляду листів, звернень, заяв і скарг, що надійшли на адресу міської ради, секретаря міської ради, постійних комісій міської ради, депутатів міської ради.

3.15. Організація проведення аналітичної та статистичної роботи, що стосується діяльності пленарних засідань міської ради, постійних комісій міської ради.

3.16. Забезпечення оприлюднення проектів рішень міської ради, результатів поіменного голосування, висновків, рекомендацій та протоколів постійних комісій та інших комісій відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законів.

3.17. Забезпечення постійних комісій міської ради необхідними інформаційно-методичними матеріалами згідно з профілем, облік, систематизація та узагальнення інформації, висновків та рекомендацій постійних комісій міської ради, контроль за їх виконанням.

3.18. Забезпечення взаємодії постійних комісій міської ради та виконавчих органів міської ради.

3.19. Надання методичної і практичної допомоги депутатам міської ради у виконанні ними депутатських повноважень, постійним та іншим комісіям міської ради у підготовці висновків та рекомендацій.

3.20. Надання правової допомоги депутатам міської ради з питань виконання депутатських повноважень.

3.21. Надання правової допомоги в роботі постійних та інших комісій міської ради.

3.22. Участь в роботі сесій міської ради, постійних та інших комісій міської ради.

3.23. Участь у підготовці висновків та рекомендацій постійних комісій міської ради, проектів рішень, розпоряджень з питань, що відносяться до компетенції управління.

3.24. Залучення інших спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об`єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.25. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.26. Скликання в установленому порядку нарад з питань, що належать його компетенції.

3.27. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

3.28. Здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

4. Структура та організація роботи управління

 

4.1. Структура управління, штатна чисельність та положення про структурні підрозділи управління за погодженням та поданням секретаря міської ради затверджуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2. Працівники управління призначаються на посади та звільняються з посад за погодженням та поданням секретаря міської ради міським головою в порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які за погодженням секретаря ради затверджуються начальником управління.

4.4. Посадові обов’язки начальника управління визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується секретарем міської ради.

 

5. Керівництво управління

 

5.1. Керівництво управлінням у поточній діяльності здійснюється секретарем міської ради та начальником управління, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням та поданням секретаря міської ради.

Начальник управління безпосередньо підпорядкований секретарю міської ради, підзвітний та підконтрольний міській раді та міському голові.

Начальник управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням та поданням секретаря міської ради.

5.2. Працівники управління у своїй діяльності керуються даним Положенням, посадовими інструкціями, а також планами роботи, які затверджуються секретарем міської ради.

5.3. Начальник управління:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в управлінні.

5.3.2. Організовує роботу відповідно до розподілу обов’язків, визначених секретарем міської ради.

Вимоги та доручення секретаря міської ради у межах компетенції є обов’язковими до виконання начальником управління.

5.3.3. Надає секретарю міської ради пропозиції щодо переміщення, заохочення, присвоєння рангів працівникам управління та накладення стягнень на них.

5.3.4. Розробляє проекти нормативно-правових актів (рішення міської ради, розпорядження міського голови).

5.3.5. Підписує аркуш погодження до проектів рішень міської ради, розпоряджень міського голови в установленому порядку.

5.3.6. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників управління.

5.3.7. Забезпечує дотримання працівниками управління законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та боротьби з корупцією.

5.3.8. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, секретаря міської ради та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники управління мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

                                                                                  № 16/32

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління комунального майна

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління комунального майна Миколаївської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Управління є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Управління має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

1.6. Управління є правонаступником управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради та є міським органом приватизації.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Управління створюється з метою здійснення повноважень щодо реалізації прав територіальної громади міста Миколаєва, пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням об’єктами комунальної власності в межах, визначених чинним законодавством та цим Положенням.

2.2. Управління, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування в даній галузі, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження управління

 

3.1. У сфері управління комунальною власністю:

3.1.1. Стосовно майна комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва:

- організація роботи щодо передачі в орендне користування об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, підготовка відповідних наказів та їх виконання;

- організація роботи щодо передачі об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва у безоплатне користування  юридичним та фізичним особам, підготовка відповідних проектів рішень міської ради та їх виконання;

- вилучення у комунальних підприємств, установ закріпленого за ними комунального майна, та передача його іншим комунальним підприємствам, установам на праві господарського відання або оперативного управління та прийняття відповідних розпоряджень;

- надання дозволу на списання з балансу підприємств та установ комунальної власності морально застарілого, повністю зношеного та не  придатного для подальшої експлуатації майна та прийняття відповідних розпоряджень;

- розробка та реалізація рішень міської ради з приватизації або інших форм відчуження комунального майна (у тому числі на конкурсних засадах);

- розробка проектів рішень міської ради про надання згоди на прийняття майна до комунальної власності, набуття громадою прав власності на майно, у тому числі на умовах спільної власності;

- розробка проектів рішень міської ради про передачу комунального майна іншим особам;

- погодження дозволів на розміщення зовнішньої реклами на об’єктах комунальної власності;

- замовлення аудиторських перевірок;

- внесення пропозицій щодо придбання корпоративних прав юридичних осіб, здійснення управління пакетами акцій (частками, паями), які перебувають у власності територіальної громади;

- контроль за використанням та станом обліку комунального майна, вжиття заходів за результатами такого контролю.

Стосовно підприємств, установ комунальної власності:

- розробка проектів рішень міської ради щодо створення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, організація виконання рішень з цих питань;

- розробка проектів рішень міської ради про затвердження установчих документів підприємств, установ комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва;

- розробка проектів рішень міської ради або розпоряджень управління про затвердження змін та доповнень до установчих документів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва;

- погодження фінансових планів комунальних підприємств;

- підготовка проектів розпоряджень міського голови про призначення (звільнення) керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності;

- підготовка та погодження контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій комунальної власності, внесення змін до них, контроль за їх виконанням;

- представлення інтересів територіальної громади міста Миколаєва на підприємствах та в установах, які мають частку комунальної власності;

- організація звітування та контроль за правильністю складання звітів керівниками підприємств, установ та організацій комунальної власності з питань ефективного управління майном комунальної власності;

- заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності;

- моніторинг звітності комунальних підприємств та установ.

3.2.  У сфері використання комунального майна:

3.2.1. Є орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств, їхніх структурних підрозділів, нерухомого майна, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста.

3.2.2. Укладення угод про проведення незалежної оцінки майна, що підлягає передачі в оренду, договорів оренди та внесення змін до них.

3.2.3. Забезпечення висвітлення інформації про об’єкти комунальної власності, які можуть бути надані в оренду.

3.2.4. Розробка проектів рішень щодо затвердження Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, змін та доповнень до нього.

3.2.5. Розробка для розгляду міською радою:

- пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна;

- проектів міських програм приватизації, змін та доповнень до них;

- переліків об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації;

- переліків об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

- пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію.

3.2.6. Здійснення приватизації, відчуження комунального майна у випадках, визначених чинним законодавством:

- укладення угод про проведення незалежної оцінки майна, що підлягає приватизації та відчуженню, договорів купівлі-продажу та інших правочинів;

- забезпечення висвітлення процесів приватизації в засобах масової інформації;

- формування, ведення та розміщення реєстру приватизованого нежитлового фонду;

- організація роботи щодо приватизації житлового фонду міської ради, ведення обліку приватизованого житлового фонду.

3.2.7. Підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо переліку об’єктів, які можуть надаватися у концесію.

3.3. У сфері планування та обліку:

3.3.1. Розробка пропозицій до програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм в частини, що відповідає завданням діяльності управління.

3.3.2. Ведення реєстру об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, здійснення управлінського обліку майна, яке знаходиться на балансах комунальних підприємств та установ комунальної власності міста.

3.3.3. Управління, методичне керівництво, моніторинг стану обліку та інвентаризації майна комунальної власності органами Миколаївської міської ради на підприємствах та в установах комунальної власності. Вжиття заходів у межах компетенції за результатами виявлених недоліків.

3.3.4. Організація роботи щодо виявлення об’єктів нерухомого майна комунального призначення та інженерно-технічних мереж, балансоутримувач яких не визначений, та передача їх відповідним спеціалізованим підприємствам міста.

3.3.5. Ведення обліку договорів оренди майна комунальної власності в управлінні, на підприємствах та в установах комунальної власності.

3.3.6. Ведення обліку майна комунальної власності, яке може бути передане в оренду.

3.3.7. Здійснення управлінського обліку нерухомого майна, балансова приналежність якого не визначена.

3.4. Залучення за узгодженням з керівниками виконавчих органів міської ради, установ, підприємств тощо фахівців для підготовки нормативних і інших документів, для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього завдань.

3.5. Укладення угод з будь-якими юридичними та фізичними особами з питань, які відносяться до компетенції управління.

3.6. Скликання у встановленому порядку нарад з питань, що входять до компетенції управління.

3.7. Організація заходів з навчання, координації та контролю відповідно до завдань діяльності та функцій управління.

3.8. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.9. Взяття участі у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.10. Порушення питань про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні трудової дисципліни, законодавства України, умов контрактів з питань, що відноситься до функцій та завдань управління.

3.11. Внесення пропозицій щодо удосконалення роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств, установ, організацій та інших органів Миколаївської міської ради.

3.12. Надання висновків та/або рекомендацій комунальним підприємствам, установам, організаціям, органам місцевого самоврядування, комісіям та іншим органам ради, фізичним та юридичним особам з питань, які належать до повноважень управління.

3.13. Надання за запитом постійних комісій міської ради інформації про роботу підприємств, установ та організацій комунальної форми власності.

3.14. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

3.15. Здійснення інших повноважень, визначених Конституцією України, законами України та дорученнями міського голови.

 

4. Структура управління

 

4.1. Структуру управління, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.4. Посадові обов’язки начальника управління визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

5. Керівництво управління

 

5.1. Управління очолює начальник управління комунального майна Миколаївської міської ради, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Начальник управління може мати заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду (посади) та звільняється (звільняються) з посади (посад) міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Заступник (заступники) начальника управління виконує (виконують) функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.

5.3. Начальник управління:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на управління завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в управлінні.

5.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників управління.

5.3.3. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток, матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

5.3.4. Підписує видані у межах своєї компетенції накази, розпорядження, подання, висновки, рекомендації, пропозиції, свідоцтва про право власності на приватизоване житло.

5.3.5. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

5.3.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників управління.

5.3.8. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.9. Підписує договори оренди (користування майна), договори купівлі-продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва.

5.3.10. Підписує договори з фізичними та юридичними особами, які надають послуги (роботи, товари) управлінню.

5.3.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями та дорученнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники управління мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

                                                                                  № 16/32

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління освіти

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління освіти Миколаївської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови, відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Управління є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Управління має самостійний баланс, печатку з зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання управління полягають у реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради в галузі освіти з метою всебічного інтелектуального, фізичного, культурного та інших форм розвитку мешканців міста при навчанні в комунальних освітніх закладах, сприяння комплексному розвитку освітніх закладів інших форм власності.

2.2. Управління загальноосвітніми, дошкільними, позашкільними та професійно-технічними навчальними закладами усіх типів.

2.3. Управління, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування в даній галузі, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження управління

 

3.1. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти, розробка та організація виконання міських цільових програм в частині розвитку освіти.

3.2. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти.

3.3. Визначення потреби в навчальних закладах усіх типів та подання пропозицій щодо удосконалення їхньої мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.4. Державний контроль (в межах своєї компетенції) навчальних закладів, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інформування громадськості про його результати.

3.5. Державна атестація навчальних закладів міста (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти.

3.6. Облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку.

3.7. Розробка пропозицій щодо відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки; створення класів, груп з денною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створення умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.8. Сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчальних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій незалежно від форми власності.

3.9. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах.

3.10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.

3.11. Здійснення міжнародного співробітництва в сфері освіти.

3.12. Контроль за дотриманням навчальними закладами усіх типів законодавства у сфері освіти, державних вимог, з урахуванням особливостей культурного середовища міста, щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.13. Сприяння організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.14. Контроль за виконанням конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста повної загальної середньої освіти.

3.15. Затвердження статутів навчальних закладів, підготовка їх до реєстрації відповідно до діючого законодавства.

3.16. Забезпечення можливості отримання освіти державною мовою, а в межах території, на якій поширена регіональна мова, – цією регіональною мовою або мовою меншини згідно з нормами статті 20 Закону України “Про засади державної мовної політики”.

3.17. Організація навчально-методичного забезпечення навчальних закладів.

3.18. Впровадження навчальних планів і програм, розгляд робочих навчальних планів дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та річних планів роботи позашкільних навчальних закладів; внесення пропозицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.19. Організація навчання обдарованих дітей; проведення в установленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів.

3.20. Формування замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, відповідно до мовних потреб, бланків документів про освіту; забезпечення ними навчальних закладів.

3.21. Видання інформаційно-методичних бюлетенів.

3.22. Організація фінансового забезпечення мережі навчальних закладів.

3.23. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналіз їх використання.

3.24. Сприяння створенню у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

3.25. Координація та контроль діяльності централізованої бухгалтерії.

3.26. Організація матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів; комплектування меблями, відповідним обладнанням.

3.27. Організація підготовки навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного ремонту, нового будівництва, реставрації, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель, споруд будь-якого призначення.

3.28. Контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах; надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.29. Сприяння забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування. За рахунок видатків місцевого бюджету.

3.30. Допомога органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів.

3.31. Проведення заходів із запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх у навчальних закладах.

3.32. Координація роботи навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля, проведенням інших культурно-освітніх заходів.

3.33. Організація в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

3.34. Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.35. Організація функціонування в навчальних закладах психологічної служби.

3.36. Організація професійної орієнтації учнів навчальних закладів.

3.37. Організація харчування дітей в навчальних закладах відповідно до діючого законодавства.

3.38. Організація безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

3.39. Вирішення питання комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників,  перепідготовки та атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.40. Подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти в місті; організація з цією метою збирання, опрацювання інформації і формування банку даних.

3.41. Інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік).

3.42. Взаємодія з органами громадського самоврядування.

3.43. Забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, вжиття заходів до усунення недоліків у роботі.

3.44. Залучення за узгодженням з керівниками виконавчих органів міської ради, установ, підприємств, громадських об’єднань тощо фахівців для підготовки нормативних та інших документів, для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього завдань.

3.45. Скликання у встановленому порядку нарад з питань, що входять до компетенції управління.

3.46. Організація заходів з навчання, координації та контролю відповідно до завдань, діяльності та повноважень управління.

3.47. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.48. Участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.49. Ініціювання питань про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні трудової дисципліни, законодавства України з питань, що відносяться до повноважень та завдань управління.

3.50. Внесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення роботи виконавчих органів міської ради.

3.51. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

3.52. Інші права, що передбачені для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормами чинного законодавства України.

 

4. Структура управління

 

4.1. Структуру управління, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління освіти Миколаївської міської ради (далі – начальник управління) у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.4. Посадові обов’язки начальника управління визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

4.5. При управлінні створюється колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника управління. Рішення колегії оформлюються наказами начальника управління.

4.6. При управлінні створюється муніципальна рада з питань освіти, діяльність якої регламентується Положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради, фонди, комісії) з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості міста.

4.7. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів при управлінні утворюється науково-методичний центр управління освіти Миколаївської міської ради, структурними підрозділами якого є міський логопедичний пункт та Миколаївська міська психолого-медико-педагогічна консультація, які діють відповідно до Положення про них та структури, затверджених начальником управління.

4.8. Для здійснення централізованого господарського обслуговування дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, інших установ, підпорядкованих управлінню, утворюється  група по централізованому господарському обслуговуванню закладів освіти при управлінні освіти Миколаївської міської ради, яка діє відповідно до Положення про неї та структури, затверджених начальником управління.

4.9. Для ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підпорядкованих закладів освіти та складення звітності утворюється централізована бухгалтерія при управлінні, яка діє відповідно до Положення про неї та структури, затверджених начальником управління.

4.10. Для забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей утворюється науково-педагогічна бібліотека міста Миколаєва, яка діє відповідно до Положення про неї та структури, затверджених начальником управління.

 

5. Керівництво управління

 

5.1. Управління очолює начальник управління, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Начальник управління має заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду та звільняється (звільняються) з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Заступник (заступники) начальника управління виконує (виконують) функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.

5.3. Начальник управління:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання повноважень, покладених на управління, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в управлінні.

5.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників управління.

5.3.3. Затверджує посадові інструкції керівників закладів і працівників управління.

5.3.4. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань, накладає дисциплінарні стягнення на працівників управління, керівників навчальних закладів та інших установ, підпорядкованих управлінню.

5.3.5. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

5.3.7. Подає на затвердження міському голові структуру управління, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи.

5.3.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників управління.

5.3.9. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.10. Подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління.

5.3.11. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління освіти.

5.3.12. Затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти.

5.3.13. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, у тому числі і відзнаками Президента України, та про присвоєння їм почесних звань Україні.

5.3.14. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання.

5.3.15. Видає у межах компетенції управління накази, організовує і контролює їх виконання.

5.3.16. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники управління мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№ 16/32

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління охорони здоров’я

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Управління є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Управління має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання управління полягають в реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради в галузі охорони здоров’я з метою забезпечення доступності надання медичної допомоги населенню, запровадження здорового способу життя.

2.2. Управління, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування в даній сфері, враховує дієву практику місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

2.3. Якість реалізації управлінням покладених завдань визначається показниками розвитку мережі та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, якості надання медичної допомоги населенню міста, іншими показниками, запровадженими для оцінювання органів управління та лікувальних закладів, станом виконання програм соціально-економічного розвитку, цільових програм в сфері охорони здоров’я.

 

3. Повноваження управління

 

3.1. Координує діяльність закладів охорони здоров’я та комунальних підприємств, які засновані на комунальній власності територіальної громади, що надають медичні послуги з питань надання лікувально-профілактичної допомоги, цивільного захисту та ліквідації надзвичайних ситуацій.

3.2. Забезпечує в межах наданих повноважень доступність та безоплатність медичного обслуговування в межах затвердженого бюджету.

3.3. Забезпечує медичним супроводом загальноміські заходи за участю закладів охорони здоров’я міста.

3.4. Забезпечує відповідно до діючого законодавства всіма видами медичного обслуговування, розвиток і вдосконалення мережі лікувальних закладів, які засновані на комунальній власності територіальної громади.

3.5. Визначає потребу та формує замовлення на кадри для закладів охорони здоров’я міста.

3.6. Координує роботу щодо підвищення кваліфікації кадрів закладів охорони здоров’я.

3.7. Забезпечує розгляд заяв, скарг, звернень громадян, підприємств установ, організацій, вживає заходи щодо усунення причин, що їх викликають.

3.8. Аналізує пропозиції щодо нормативів бюджетних асигнувань стосовно утримання закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, соціального захисту працівників та надає їх для розгляду департаменту фінансів Миколаївської міської ради.

3.9. Аналізує забезпечення закладами охорони здоров’я міста пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення відповідно до законодавства.

3.10. Прогнозує розвиток мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

3.11. Аналізує стан сфери охорони здоров’я в місті, визначає тенденції і перспективи розвитку галузі, розробляє пропозиції, спрямовані на проведення реформи в галузі охорони здоров’я згідно із законодавчими та нормативними актами.

3.12. Розробляє пропозиції до програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм у сфері охорони здоров’я, організації виконання заходів, передбачених названими програмами.

3.13. Розглядає питання та вносить пропозиції щодо відзначення працівників охорони здоров’я державними нагородами, присвоєння почесних звань, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання роботи медичних працівників та інших працівників охорони здоров’я.

3.14. Здійснює наглядові та контрольні заходи з виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування, підвищення якості надання медичних послуг.

3.15. Інформує населення про показники захворюваності, у тому числі поширеність соціально значимих захворювань, небезпечних для оточуючих.

3.16. Веде статистичну звітність про стан розвитку галузі охорони здоров’я в місті.

3.17. Координує діяльність закладів охорони здоров’я міста щодо санітарно-освітньої роботи серед населення.

3.18. Сприяє роботі творчих спілок, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я.

3.19. Координує роботу закладів охорони здоров’я міста по впровадженню інформаційних технологій в діяльності закладів охорони здоров’я. Забезпечує роботу Інтернет-сайта управління.

3.20. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції управління.

3.21. Організовує заходи з навчання, координації та контролю відповідно до завдань діяльності та функцій управління.

3.22. Одержує у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.23. Бере участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.24. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради.

3.25. Опрацьовує запити та звернення депутатів усіх рівнів, надає інформацію, висновки, пропозиції з порушених питань.

3.26. Здійснює інші повноваження, передбачені для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормами чинного законодавства України.

 

4. Структура управління

 

4.1. Структуру управління, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.4. Посадові обов’язки начальника управління визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

5. Керівництво управління

 

5.1. Управління очолює начальник (далі – начальник управління), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Начальник управління має заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду (посади) та звільняється (звільняються) з посади (посад) міським головою у порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.3. Начальник управління:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на управління завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в управлінні.

5.3.2. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.3.3. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

5.3.5. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників управління.

5.3.6. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.7. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники управління мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№ 16/32

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини  Миколаївської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами, рахунки в органах Державної казначейської служби України в місті Миколаєві та в установах банків.

1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету та є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання управління полягають у реалізації державної політики у галузі культури та охорони культурної спадщини,  виконання повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради у галузі культури та охорони культурної спадщини, створення оптимальних умов для розвитку культурного простору міста Миколаєва.

2.2. Управління, реалізуючи політику органу місцевого самоврядування в даній галузі, враховує кращі практики місцевого самоврядування в країні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

2.3. Якість реалізації управлінням завдань діяльності визначається показниками вдосконалення мережі та матеріально-технічної бази закладів культури, тенденціями розвитку закладів та осередків культурної діяльності міста, станом виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм у сфері культури та охорони культурної спадщини.

 

3. Повноваження управління

 

3.1. З організації мережі комунальних закладів(установ) та підприємств культури, керівництва їх діяльністю:

3.1.1. Забезпечення функціонування закладів (установ) та підприємств культури, які належать територіальній громаді міста Миколаєва та підпорядковані управлінню, погодження їх статутів та положень.

3.1.2. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина шляхом розвитку мережі закладів культури клубного типу, збільшення та урізноманітнення обсягу послуг населенню.

3.1.3. Розробка програм та координація маркетингової діяльності у сфері культури, сприяння перетворенню міста Миколаєва на культурний центр регіону, всебічна популяризація міської і регіональної культури на місцевому, всеукраїнському та міжнародному рівнях.

3.1.4. Аналіз розвитку культури в місті, визначення тенденцій і перспектив розвитку, розробка пропозицій, спрямованих на проведення реформи в галузі культури згідно із законодавчими та нормативними актами галузі.

3.1.5. Координація діяльності бібліотечних закладів міського підпорядкування з метою збереження і популяризації надбань української національної та світової культури. Реалізація заходів, які посилюють роль бібліотек як інформаційних центрів, що поліпшують поінформованість населення. Комплектування бібліотечних закладів міста новою літературою.

3.1.6. Організація роботи з естетичного виховання дітей та юнацтва; забезпечення діяльності початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) та інших закладів(установ) цього спрямування міста Миколаєва, здійснення контролю за їхньою діяльністю.

Організація та проведення державної атестації початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам мистецької освіти. Вирішення питання комплектування початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) педагогічними працівниками; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, перепідготовки та атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.1.7. Координація розроблення програм та планів розвитку і вдосконалення діяльності Миколаївського зоопарку, парків культури і відпочинку міста, зміцнення їхньої матеріальної бази.

3.1.8. Організація роботи щодо підвищення компетентності та обізнаності кадрів установ базової мережі культури міста. Створення умов для проведення різноманітних заходів з питань обміну досвідом.

3.1.9. Забезпечення участі творчих колективів та окремих виконавців у міських, всеукраїнських, обласних і міжнародних конкурсах, фестивалях, святах тощо.

3.1.10. Здійснення інформатизації культурно-мистецької сфери міста Миколаєва, створення сучасних інформаційних ресурсів.

3.1.11. Забезпечення відповідно до законодавства державної статистичної звітності підпорядкованих підприємств, установ та організацій (закладів) культури, мистецтв, а також з питань охорони культурної спадщини та музейної справи.

3.1.12. Організація і удосконалення економічної, фінансової роботи та бюджетного процесу по галузі “Культура”. Здійснення контролю за дотриманням фінансової дисципліни у підпорядкованих управлінню закладах (установах) і підприємствах, а також під час проведення процедур державних закупівель у встановлених чинним законодавством формах.

3.2. Зі сприяння розвитку закладів культури, творчих осередків та культурно-мистецької діяльності у місті:

3.2.1. Створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел. Розробка та впровадження, з урахуванням комплексу маркетингових досліджень, культурно-мистецьких іміджевих проектів, спрямованих на формування позитивного іміджу міста на національному і міжнародному рівнях.

3.2.2. Організація та проведення у межах власних повноважень фестивалів і конкурсів, оглядів, мистецьких аукціонів, виставок-продажів та інших заходів з питань, що належать до компетенції управління, а також культурно-мистецьких заходів, присвячених державним святам, пам’ятним датам, інших міських свят, сприяння провадженню виставкової діяльності.

3.2.3. Розвиток міжнародних культурних зв’язків із зарубіжними закладами культури, громадськими організаціями, організація співпраці між діячами культури і мистецтва, культурного обміну виставковою та концертною діяльністю. Підтримка міжнародних контактів шляхом створення спільних мистецьких проектів та подій, проведення семінарів, конференцій з обміну досвідом та визначенням пріоритетних напрямків діяльності.

3.2.4. Забезпечення механізму реалізації дітьми дошкільного віку, учнями, студентами, пенсіонерами, інвалідами, права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами культури відповідно до чинного законодавства України.

3.2.5. Створення власних електронних ресурсів і забезпечення вільного доступу користувачів до інформації на електронних носіях. Здійснення у встановленому порядку інформаційної, рекламної та іншої діяльності з питань, що належать до повноважень управління, участь в організації та проведенні виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

3.2.6. Сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, підприємств, установ та організацій (закладів), що діють у сфері культури, мистецтва, охорони культурної спадщини на території міста Миколаєва.

3.2.7. Сприяння розвитку культурної інфраструктури. Впровадження сучасних методів та технологій для розвитку культурно-освітньої, інформаційної та дозвіллєвої діяльності. Заохочення новаторських тенденцій та експериментальних проектів у культурній сфері. Створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, організація її матеріально-технічного забезпечення.

3.2.8. Захист прав і законних інтересів творчих працівників та їх спілок, а також закладів (установ), підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території міста Миколаєва.

3.2.9. Надання організаційно-методичної допомоги підприємствам, установам та закладам культурно-мистецької сфери міста Миколаєва.

3.2.10. Здійснення заходів з поширення інформації щодо змісту та результатів діяльності управління, у тому числі формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції управління, на офіційному порталі Миколаївської міської ради.

3.3. З охорони культурної спадщини:

3.3.1. Забезпечення виконання відповідно до законодавства функцій щодо збереження та використання об’єктів культурної спадщини та історичного середовища.

3.3.2. Забезпечення організаційно-методичної роботи у сфері музейної справи, формуванні Музейного фонду України, контролі за станом обліку, збереження, використання державної частини Музейного фонду України,  сприяння формуванню сучасної інфраструктури музейної справи, розвитку музейної мережі міста Миколаєва.

3.3.3. Виконання функцій замовника, укладання з цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інших заходів щодо охорони культурної спадщини.

3.3.4. Укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини.

3.3.5. Подання пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про внесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

3.3.6. Виконання інших повноважень у сфері охорони культурної спадщини згідно із чинним законодавством.

3.4. З організації матеріально-технічного забезпечення закладів культури та освіти сфери культури:

3.4.1. Організація фінансового забезпечення мережі закладів (установ) та підприємств культури, підпорядкованих управлінню, аналіз їх використання, внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування по галузі “Культура”.

3.4.2. Організація матеріально-технічного забезпечення закладів (установ) та підприємств культури, підпорядкованих управлінню; комплектування меблями, літературою, відповідним обладнанням.

3.4.3. Виконання функцій замовника та делегування цих функцій  при організації нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту і реставрації об’єктів культури, мистецтв та охорони культурної спадщини, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва.

3.4.4. Організація підготовки закладів освіти сфери культури до нового навчального року, всіх закладів культури до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.

3.4.5. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму у базовій мережі закладів культури та освіти сфери культури, надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.5. З метою ведення бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності закладів і установ галузі та складення звітності функціонує Централізована бухгалтерія, яка діє відповідно до Положення, затвердженого начальником управління.

3.6. Залучає за узгодженням з керівниками виконавчих органів міської ради, установ, підприємств, громадських об’єднань тощо фахівців для підготовки нормативних і інших документів, для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього завдань.

3.7. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції управління.

3.8. Організовує заходи з навчання, координації та контролю відповідно до завдань діяльності та функцій управління, у тому числі здійснює контроль, проводить перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до компетенції управління.

3.9. Організовує підготовку, подання та реалізацію транскордонних проектів у сфері культури і мистецтва, укладення угод про співпрацю та встановлення прямих зв’язків з установами і організаціями, фондами зарубіжних країн, які працюють у сфері культури.

3.10. Одержує у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.11. Бере участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.12. Вносить пропозиції щодо створення нових, ліквідації, реорганізації, зміни напрямів діяльності діючих закладів (установ) та підприємств культури, підпорядкованих управлінню. Надає на розгляд до відповідних органів пропозиції щодо створення історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників, інших організацій у сфері охорони культурної спадщини.

3.13. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради.

3.14. Здійснює заходи з координації діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до повноважень управління.

3.15. Інформує міського голову у разі покладання на управління виконання роботи, що не відноситься до повноважень управління чи виходить за їх межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документів, інших матеріалів, необхідних для вирішення покладених завдань з метою вжиття відповідних заходів.

3.16. Контролює виконання розпорядчих документів, розроблених з ініціативи управління.

3.17. Створює колегію як дорадчий орган для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління. Склад колегії, до якої входять начальник управління (голова колегії), інші працівники управління, керівники закладів (установ) та  підприємств культури та мистецтв, фахівці в галузі охорони культурної спадщини, вчені, провідні діячі культури та мистецтва, представники творчих спілок, громадських організацій, а також працівники виконавчих органів міської ради, затверджується наказом начальника управління.

3.18. Створює творчі майстерні, лабораторії, методичні центри, кабінети, комісії, експертні групи з числа висококваліфікованих спеціалістів галузі, вчених, а також художні, наукові ради з метою розроблення науково-методичних рекомендацій та пропозицій, обговорення найважливіших програм та культурно-мистецьких проектів з основних напрямів діяльності управління.

3.19. Видає накази, приписи з питань, що відносяться до повноважень та завдань управління, а також на виконання рішень міської ради та її виконкому, розпоряджень міського голови, організовує контроль за їхнім виконанням.

Приписи управління, видані в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання на території міста Миколаєва юридичними та фізичними особами.

Накази, видані в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання закладами (установами) та підприємствами, підпорядкованими управлінню.

3.20. Опрацьовує запити та звернення депутатів усіх рівнів, надає інформацію, висновки, пропозиції з порушених питань.

3.21. Здійснює інші повноваження, передбачені для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормами чинного законодавства України.

 

4. Структура управління

 

4.1. Структуру управління, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.4. Посадові обов’язки начальника управління визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

5. Керівництво управління

 

5.1. Управління очолює начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради (далі – начальник управління), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Начальник управління має заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду та звільняється (звільняються) з посад міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Заступник начальника управління (заступники начальника управління) виконує (виконують) функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.

5.3. Начальник управління:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на управління завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в управлінні.

5.3.2. Призначає на посади та звільняє з посад працівників управління, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення, забезпечує дотримання ними законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування, правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.3. Організовує та проводить конкурсний добір керівників комунальних закладів (установ) міста Миколаєва, які підпорядковані управлінню, призначає переможців конкурсу керівниками комунальних закладів (установ) культури за попереднім погодженням із заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків та підписує контракти.

5.3.4. Призначає на посаду та звільняє з посади керівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) міста Миколаєва за попереднім погодженням із заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків, погоджує призначення на посади керівників підприємств, що підпорядковані управлінню.

5.3.5. Погоджує участь працівників управління у роботі комісій під час проведення конкурсів на посади художнього та артистичного персоналу комунальних закладів культури.

5.3.6. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.7. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

5.3.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників управління.

5.3.9. Видає та підписує видані у межах компетенції управління накази, які є обов’язковими для виконання підвідомчими підприємствами, установами і організаціями (закладами) культури, мистецтв, організовує і контролює виконання виданих наказів.

5.3.10. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління та фінансування комунальних закладів (установ) культури на виконання функцій головного розпорядника коштів по галузі “Культура”.

5.3.11. Представляє управління у відносинах з підприємствами, установами, організаціями. Від імені управління укладає угоди (договори, контракти), видає доручення.

5.3.12. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників служби при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники управління мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

___________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№ 16/32

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління у справах фізичної культури і спорту

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами, рахунки в органах Державної казначейської служби України в місті Миколаєві та в установах банків.

1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання управління полягають в реалізації державної політики у галузі фізичної культури та спорту, виконання повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради у сферах фізичної культури та спорту, створення оптимальних умов для розвитку фізичної культури і спорту, гармонійного розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей членів громади міста.

2.2. Управління, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування в даній галузі, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

2.3. Діяльність управління визначається показниками розвитку мережі та матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту, тенденціями розвитку закладів та осередків занять спортом, результатами та досягненнями в сферах фізичної культури і спорту, виконання програм соціально-економічного розвитку, цільових програм відповідно до завдань діяльності.

 

3. Повноваження управління

 

3.1. Управління закладами фізичної культури та спорту, які належать територіальній громаді, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

3.2. Розробка та супроводження календарного плану міських спортивно-масових заходів, здійснення контролю за проведенням масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

3.3. Організація та проведення міських спортивно-масових заходів з  видів спорту, які визнані в Україні.

3.4. Здійснення відповідно до затвердженого бюджету фінансування та фінансової підтримки програм (проектів) з питань фізичної культури та спорту.

3.5. Здійснення контролю за ефективним використанням установами та організаціями спортивних споруд, матеріальних засобів та інших ресурсів, що виділяються  на розвиток фізичної культури і спорту.

3.6. Аналіз розвитку фізичної культури та спорту в місті, визначення тенденцій і перспектив розвитку, розробка пропозицій, спрямованих на проведення реформи в галузі фізичної культури та спорту згідно з чинними законодавчими та нормативними актами в цій галузі.

3.7. Розробка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм у сфері фізичної культури та спорту, організація виконання заходів, передбачених названими програмами.

3.8. Забезпечення відповідно до закону можливостей для розвитку різноманітних видів фізичної культури і спорту.

3.9. Збереження позашкільних навчальних закладів дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, з метою популяризації олімпійських та неолімпійських видів спорту, залучення широких верств населення до занять фізичної культури і спорту, до фізичного активного дозвілля, формування здорового способу життя.

3.10. Вирішення питань щодо надання неповнолітнім, учням, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах.

3.11. Надання у межах своєї компетенції методичної допомоги  громадським спортивним організаціям.

3.12. Сприяння роботі спортивних клубів, федерацій з видів спорту, громадських спортивно-фізкультурних організацій в місті.

3.13. Забезпечення в установленому порядку підготовки, проведення навчально-тренувальних зборів і участі спортсменів та команд міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

3.14. Забезпечення дотримання єдиної спортивної класифікації, у визначеному порядку присвоєння спортивних розрядів і суддівських категорій.

3.15. Розробка та реалізація інформаційних проектів зі сприяння Олімпійському, Паралімпійському та Дефлімпійському руху у місті.

3.16. Розробка стипендіальних, грантових та компенсаційних програм з підтримки тренерів та спортсменів.

3.17. Забезпечення реалізації державних, регіональних та міських цільових програм з розвитку фізичної культури і спорту.

3.18. Порушення та подання в установленому порядку клопотань про заохочення та нагородження кращих спортсменів, окремих організацій, установ та фондів преміями, стипендіями, відзнаками, нагородами.

3.19. Залучення за узгодженням з керівниками виконавчих органів міської ради, установ, підприємств, громадських об’єднань тощо, фахівців для підготовки нормативних і інших документів, для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього завдань.

3.20. Скликання у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції управління.

3.21. Організація заходів з навчання, координації та контролю відповідно до завдань діяльності та функцій управління.

3.22. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.23. Управління має право брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.24. Управління має право порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні трудової дисципліни, законодавства України з питань, що відноситься до повноважень управління.

3.25. Внесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради.

3.26. Затвердження статутів спортивних шкіл та установ, підпорядкованих управлінню.

3.27. Припинення (скасування) у межах своїх повноважень дії наказів та розпоряджень керівників підпорядкованих установ, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

3.28. Корегування та контроль діяльності централізованої бухгалтерії.

3.29. Забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції.

3.30. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

3.31. Здійснення інших повноважень, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормами чинного законодавства України.

 

4. Структура управління

 

4.1. Структуру управління, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.4. Посадові обов’язки начальника управління визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

5. Керівництво управління

 

5.1. Управління очолює начальник управління у справах фізичної культури і спорту (далі – начальник управління), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Начальник управління.

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на управління завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в управлінні.

5.2.2. Начальник управління має заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду і звільняється (звільняються) з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2.3. Затверджує посадові інструкції заступників начальника управління, керівників спортивних підрозділів.

5.2.4. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, керівників спортивних шкіл та установ, які підпорядковані управлінню, що здійснюють свою діяльність у сфері фізичної культури і спорту.

5.2.5. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.2.6. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.2.7. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

5.2.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників управління.

5.2.9. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники управління мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№ 16/32

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління молодіжної політики

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління молодіжної політики Миколаївської міської ради (скорочена назва – управління молодіжної політики, далі – управління) є виконавчим органом Миколаївської міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Управління не є юридичною особою.

1.4. Управління має власний бланк та штамп.

1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання управління полягають у реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради у сфері єдиної політики з питань підтримки, становлення та розвитку молоді, надання їй правової допомоги.

2.2. Управління узагальнює практику застосування законодавства з питань молодіжної політики та розробляє пропозиції щодо її вдосконалення і вносить їх на розгляд міського голови, виконавчого комітету міської ради, міської ради.

2.3. Здійснює підтримку ініціатив та заходів інститутів громадянського суспільства, що реалізують молодіжну політику у місті у визначений законодавством спосіб.

 

3. Повноваження управління

 

3.1. У межах питань, віднесених до компетенції управління, здійснює координацію діяльності установ та організацій комунальної форми власності.

3.2. Забезпечує реалізацію державних, регіональних та міських комплексних та спеціальних програм з питань молодіжної політики спільно з відповідними виконавчими органами міської ради, органами державної виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства, що зацікавлені у реалізації молодіжної політики.

3.3. Розробляє пропозиції щодо фінансового забезпечення виконання функцій, закріплених за управлінням, відповідно до проектів комплексних і цільових програм соціально-економічного розвитку міста та проектів бюджету міста.

3.4. Сприяє залученню молоді міста до участі у роботі волонтерських організаціях та інших інститутах громадянського суспільства, яка не охоплена відповідною діяльністю.

3.5. Сприяє міжнародному співробітництву з питань молодіжної політки в межах компетенції управління.

3.6. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід з реалізації молодіжної політики.

3.7. Сприяє самореалізації молоді, підготовці її до роботи в умовах сучасної конкуренції, захист молоді від дискримінаційних проявів.

3.8. Сприяє духовному розвитку молоді, вихованню в неї почуття громадянської самосвідомості та патріотизму. Пропагує здоровий спосіб життя серед молоді.

3.9. Порушує та подає в установленому порядку клопотання про заохочення та нагородження активної молоді та інститутів громадянського суспільства преміями, стипендіями, відзнаками, нагородами.

3.10. Розглядає звернення, листи (заяви) і скарги громадян, юридичних осіб з питань, які віднесені до компетенції управління.

3.11. Залучає до реалізації молодіжної політики у місті міжнародні молодіжні організації та фонди.

3.12. Сприяє розвитку волонтерського молодіжного руху у місті.

3.13. Здійснює організацію отримання молоддю стипендій міського голови та міської ради.

3.14. Залучає спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції управління.

3.15. Здійснює контроль, проводить перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

3.16. Одержує у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформацію, документи і матеріали, необхідні з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.17. Скликає в установленому порядку наради, які належать до його компетенції.

3.18. Проводить на підприємствах, в установах та організаціях (за погодженням з їх керівниками) соціологічні дослідження з питань молодіжної політики.

3.19. Утворює при управлінні дорадчі та консультативні органи для розгляду питань, що належать до його компетенції, наукових рекомендацій, пропозицій щодо основних напрямків діяльності, обговорення найважливіших проблем і вирішення інших питань.

3.20. Опрацьовує запити та звернення депутатів усіх рівнів, надає інформацію, висновки, пропозиції з порушених питань.

 

4. Структура управління

 

4.1. Структуру управління, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників управління призначає на посади та звільняє з посад міський голова у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.4. Посадові обов’язки начальника управління визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

5. Керівництво управління

 

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Начальник управління:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами.

5.2.2. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових проблем.

5.2.3. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.2.4. Вживає заходи для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

5.2.5. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників осіб управління.

5.2.6. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники управління мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№ 16/32

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Управління є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Управління має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання управління полягають в реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради із забезпечення сталого функціонування Миколаївської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області з метою реалізації комплексу заходів із запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації та події, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення.

2.2. Управління, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування в даній галузі, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження управління

 

3.1. З організації заходів цивільного захисту населення:

3.1.1. Розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної безпеки.

3.1.2. Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

3.1.3. Забезпечення діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням аварійно-рятувальних служб, формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту.

3.1.4. Створення та підтримання у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування.

3.1.5. Забезпечення централізованого використання телекомунікаційних мереж загального користування, у тому числі мобільного (рухомого) зв’язку, відомчих телекомунікаційних мереж і телекомунікаційних мереж суб’єктів господарювання, а також мереж загальнонаціонального, регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення та інших технічних засобів передавання (відображення) інформації для оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

3.1.6. Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.

3.1.7. Участь у погодженні планів проведення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; взаємодія з органами військового управління під час планування та проведення таких заходів з метою запобігання і недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків відповідно до законодавства України.

3.1.8. Забезпечення, у межах своїх повноважень, реалізації державної політики щодо державної таємниці та її збереження.

3.1.9. Розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період, що належать до сфери їх управління.

3.1.10. Віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників та надання їх переліку на затвердження до облдержадміністрації.

3.1.11. Завчасне накопичення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.1.12. Завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки І і ІІ категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.

3.1.13. Забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

3.1.14. Участь у плануванні та розробленні заходів інженерного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.1.15. Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту.

3.1.16. Планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.

3.1.17. Організація комплексного освоєння підземного простору, підвальних та інших заглиблених приміщень, з урахуванням їх пристосування і використання для укриття населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

3.1.18. Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.

3.1.19. Організація роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

3.1.20. Підготовка пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду міського бюджету для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

3.1.21. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативними актами.

3.2. З ліквідації наслідків надзвичайної ситуації:

3.2.1. Подання виконавчому комітету міської ради пропозицій щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, участь в їх роботі.

3.2.2. Визначення, у межах своїх повноважень, рівня надзвичайної ситуації та надання попереднього експертного висновку на розгляд комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міста Миколаєва.

3.2.3. Координація у разі надзвичайних ситуацій необхідних заходів відповідно до законодавства України щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей.

3.2.4. Оповіщення керівного складу цивільного захисту, населення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації, інформування про обстановку, яка склалася, та заходи, що вживаються.

3.2.5. Участь у наданні допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій.

3.2.6. Учать в організації та здійсненні евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення.

3.2.7. Координація дій виконавчих органів ради, суб’єктів економіки міста, заходів що здійснюються в евакопунктах та інших об’єктах в ході евакуації населення.

3.2.8. Координація заходів із забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.

3.2.9. Забезпечення складення довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації.

3.2.10. Участь в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, залучення спеціалізованих та формувань цивільного захисту до виконання завдань за призначенням.

3.2.11. Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на  території міста, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій.

3.3. З питань проведення аналітичної діяльності, моніторингу та контролю.

3.3.1. Здійснення збору, накопичення, обробки і аналізу інформації про стан техногенної та природної безпеки, забезпечення оперативного інформування міського голови.

3.3.2. Підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про чисельність працівників такої служби, витрати на їх утримання, зокрема щодо матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов за попереднім погодженням постійною комісією міської ради.

3.3.3. Визначення потреби у розвитку мережі аварійно-рятувальних служб міста. Надання організаційної та методичної допомоги у створенні в установленому порядку комунальних аварійно-рятувальних служб установ, підприємств комунальної власності у випадках, передбачених законодавством.

3.3.4. Здійснення відповідно до діючого законодавства перевірок стану цивільного захисту (далі – ЦЗ) за окремими напрямками підприємств, установ, закладів, які розташовані на території міста.

3.3.5. Контроль за організацією та плануванням заходів щодо проведення навчань, тренувань з питань ЦЗ на підприємствах, в установах і закладах усіх форм власності.

3.3.6. Участь у розробленні планів та організації заходів з евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та в особливий період, контроль готовності евакуаційних органів.

3.3.7. Здійснення контролю щодо утримання підприємствами, установами та організаціями систем оповіщення населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

3.3.8. Контроль за організацією і здійсненням заходів щодо пристосування об’єктів побутового обслуговування і транспортних підприємств для проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту.

3.3.9.          Організація виконання вимог законодавства України щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту комунальних підприємств.

3.3.10. Організація заходів радіаційно-хімічного контролю і спостереження.

3.3.11. Залучення за узгодженням з керівниками виконавчих органів міської ради, установ, підприємств, громадських об’єднань тощо фахівців для підготовки нормативних та інших документів, для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього завдань.

3.3.12. Скликання у встановленому порядку наради з питань, що входять до компетенції управління.

3.3.13. Організація заходів з навчання, координації та контролю відповідно до завдань діяльності та функцій управління.

3.3.14. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.3.15. Участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.3.16. Подання в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради.

3.4. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

 

4. Структура управління

 

4.1. Структуру управління, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.4. Посадові обов’язки начальника управління визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

5. Керівництво управління

 

5.1. Управління очолює начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради (далі – начальник управління), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Начальник управління має заступника, якого призначає і звільняє з посади міський голова у порядку, визначеному законодавством.

5.3. Начальник управління:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на управління завдань, а також за стан трудової дисципліни, роботу з кадрами в управлінні.

5.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників управління.

5.3.3. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.3.4. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

5.3.6. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників управління.

5.3.7. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.8. Видає в межах повноважень накази, доручення, які є обов’язковими для виконання, організовує і контролює їх виконання.

5.3.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники управління мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№ 16/32

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління земельних ресурсів

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Управління є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Управління має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання управління полягають в реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради у галузі регулювання  земельних відносин на території міста Миколаєва, реалізація  політики міської ради у сфері реформування земельних відносин, раціональне використання та охорона земель на території міста, координація діяльності місцевих землевпорядних органів.

2.2. Управління, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження управління

 

3.1. Управління відповідно до статті 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” здійснює у сфері регулювання земельних відносин:

а) власні (самоврядні) повноваження:

- підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування земельними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад;

- справляння плати за землю;

б) делеговані повноваження:

- контроль за дотриманням земельного законодавства;

- координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

- підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

- організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою;

- контроль за вжиттям заходів, передбачених документацією із землеустрою;

- надання відомостей  з Державного земельного кадастру.

3.2. Підготовка проектів та оформлення, реєстрація договорів оренди землі, договорів про зміни до договорів оренди землі (додаткових угод), договорів про встановлення особистого строкового сервітуту.

3.3. Створення та супровід інформаційної системи земельно-кадастрового обліку земель, вдосконалення методів ведення земельно-кадастрової інформації.

3.4. Спостереження за станом земель та їх використанням, збирання та аналіз інформації про фактичне використання земель.

3.5. Організація роботи з підготовки та проведення продажу земель комунальної власності на конкурентних засадах.

3.6. Розроблення та подання на затвердження міською радою проектів нормативних актів з питань управління, користування та відчуження земель комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, інших питань в межах повноважень управління.

3.7. Проведення інвентаризації земель міста.

3.8. Організація проведення земельних торгів.

3.9. Внесення пропозицій щодо розроблення та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, підвищення родючості ґрунтів та продуктивності земель, забезпечення додержання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

3.10. Внесення пропозицій щодо розроблення землевпорядної та містобудівної документації.

3.11. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.12. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

3.13. Здійснення інших повноважень відповідно до норм чинного законодавства України та цього Положення.

 

4. Структура управління

 

4.1. Структуру управління, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.4. Посадові обов’язки начальника управління визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

5. Керівництво управління

 

5.1. Управління очолює начальник управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради (далі – начальник управління), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Начальник управління може мати заступника (заступників), які призначаються  на посади та звільняється з посади  міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.3. Начальник управління:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на управління завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в управлінні.

5.3.2. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.3.3. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.4. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

5.3.5. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників управління.

5.3.6. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.7. Видає у межах своїх повноважень та управління накази, організовує перевірку їх виконання працівниками управління.

5.3.8. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники управління мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23 лютого 2017

№ 16/32

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління капітального будівництва

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Управління є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Управління має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання управління полягають у забезпеченні реалізації політики органів місцевого самоврядування у галузі будівництва, забезпеченні комплексної забудови міста у відповідності до генерального плану, здійсненні координації робіт з інвестування капітального будівництва та реконструкції, технічного переоснащення, реставрації, проведенні капітального ремонту об`єктів комунальної власності, організації єдиного безперервного комплексного процесу створення готової будівельної продукції (проектування, виконання будівельно-монтажних робіт, комплектація будівель матеріалами, технологічним та інженерним обладнанням).

Сприяє впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.

2.2. Управління, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування в даній галузі, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження управління

 

3.1. Управління є одним із замовників у будівельній галузі за такими видами діяльності, як нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, реставрація, технічне переоснащення об’єктів комунальної власності, знесення будівель, звільнення будівельних ділянок, промислове будівництво, благоустрій територій тощо відповідно до повноважень.

3.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку міста Миколаєва і подає їх на розгляд міської ради;

2) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста Миколаєва;

3) готує пропозиції до цільових програм з питань розвитку будівництва у місті і подає їх на розгляд міської ради;

4) забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва;

5) розробляє на основі пропозицій у межах повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради поточні й перспективні програми капітального будівництва, складає переліки проектів будов, проектно-розвідувальних робіт і подає їх на затвердження в установленому порядку;

6) забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-розвідувальних робіт і будівництва об’єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів;

7) розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

8) здійснює передачу в установлені терміни проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розробки проектно-кошторисної документації;

9) приймає і перевіряє комплектність та якість одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує її погодження і затвердження в установленому порядку та передає цю документацію будівельним організаціям;

10) розміщує замовлення на капітальне будівництво (складає протоколи намірів, проводить тендери), укладає з будівельними організаціями відповідні договори;

11) одержує документи, які надають право на виконання підготовчих та будівельних робіт;

12) готує документи для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

13) забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва у межах повноважень;

14) забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких відповідно до договору покладено на замовника;

15) укладає договори з підрядними організаціями на виконання проектних і будівельних робіт у відповідності до норм чинного законодавства та наданих повноважень;

16) передає завершені будівництвом та введені в дію об’єкти до комунальної власності;

17) здійснює розрахунки за закінчені будівництвом об’єкти або пускові комплекси у межах повноважень;

18) приймає від підрядчика за актом законсервовані або припинені будівництвом об’єкти і вживає заходи для їх збереження, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва;

19) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженими формами, несе відповідальність за їх достовірність;

20) перевіряє пред’явлені до сплати документи підрядних організацій, постачальників, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

21) складає розрахунок розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

22) здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам.

3.3. Вивчає передові технології будівництва та вносить пропозиції щодо їхнього впровадження у місті Микол