Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

17 липня 2018                                                                                  № 40/2

Про внесення змін та доповнень

до рішення Миколаївської міської ради

від 23.02.2017 № 16/32 «Про затвердження

Положень про виконавчі органи

Миколаївської міської ради»

 

 

Керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 № 16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради», виклавши Положення про управління освіти Миколаївської міської ради в новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 17 липня 2018

№ 40/2

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління освіти

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління освіти Миколаївської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови, відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Управління є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Управління має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основні завдання управління полягають у реалізації повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради в галузі освіти з метою всебічного інтелектуального, фізичного, культурного та інших форм розвитку мешканців міста при навчанні в комунальних закладах освіти, сприяння комплексному розвитку закладів освіти інших форм власності.

2.2. Управління закладами загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється  з місцевого бюджету.

2.3. Управління, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування в даній галузі, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

2.4. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти міста.

2.5. Забезпечення створення в закладах освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу відповідно до законодавства, зокрема для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

2.6. Забезпечення рівних умов розвитку закладів освіти міста.

 

3. Повноваження управління

 

3.1. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти, розробка та організація виконання міських цільових програм у частині розвитку освіти.

3.2. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти.

3.3. Визначення потреби в закладах освіти всіх типів та подання пропозицій щодо удосконалення їхньої мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо.

3.4. Організація та забезпечення діяльності (в межах своєї компетенції) закладів освіти, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3.5. Організація проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти міста та закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з міського бюджету, та директорів інклюзивно-ресурсних центрів.

3.6. Облік дітей шкільного віку та статистичні дані дітей дошкільного віку.

3.7. Внесення пропозицій до міської ради щодо утворення закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки.

3.8. Сприяння діяльності закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій незалежно від форми власності.

3.9. Сприяння розвитку самоврядування у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти.

3.10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах освіти.

3.11. Здійснення міжнародного співробітництва в сфері освіти.

3.12. Контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти.

3.13. Сприяння організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.14. Координація формування та використання закладами освіти міста видатків міського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел, не заборонених законодавством.

3.15. Затвердження статутів закладів освіти, підготовка їх до реєстрації відповідно до діючого законодавства.

3.16. Забезпечення можливості отримання освіти державною мовою або мовою національних меншин, корінних народів згідно з нормами Закону України «Про освіту».

3.17. Організація навчально-методичного забезпечення закладів освіти.

3.18. Забезпечення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування інклюзивно-ресурсних центрів міста та організації інклюзивного навчання. Створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумового пристосування.

3.19. Організація навчання обдарованих дітей; проведення в установленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів.

3.20. Формування замовлення на придбання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, освітніх програм, відповідно до мовних потреб, бланків документів про освіту; забезпечення ними закладів освіти.

3.21. Видання інформаційно-методичних бюлетенів.

3.22. Організація фінансового забезпечення мережі, укладення договорів для забезпечення господарської діяльності закладів освіти.

3.23. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, які перебувають у комунальній власності, аналіз їх використання.

3.24. Сприяння створенню у закладах загальної середньої освіти фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

3.25. Координація та контроль за діяльністю централізованої бухгалтерії при управлінні освіти Миколаївської міської ради, науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради та групи по централізованому господарському обслуговуванню закладів освіти при управлінні освіти Миколаївської міської ради.

3.26. Організація матеріально-технічного забезпечення закладів освіти; комплектування меблями, відповідним обладнанням.

3.27. Організація підготовки закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточних ремонтів.

3.28. Контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах; надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.29. Сприяння забезпеченню пільгового проїзду здобувачів освіти та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, за рахунок видатків місцевого бюджету.

3.30. Сприяння організації інклюзивного навчання в закладах освіти міста, проведення моніторингу, виконання рекомендацій інклюзивно-ресурсних центрів закладами освіти міста.

3.31. Проведення заходів із запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх у закладах освіти.

3.32. Координація роботи закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля, проведенням інших культурно-освітніх заходів.

3.33. Організація в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

3.34. Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.35. Організація функціонування в закладах освіти психологічної служби.

3.36. Організація професійної орієнтації учнів  закладів освіти.

3.37. Сприяння організації харчування дітей в закладах освіти відповідно до діючого законодавства.

3.38. Контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти.

3.39. Призначення відповідно до порядку, визначеного законами та установчими документами, керівників закладів освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, та директорів інклюзивно-ресурсних центрів, підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.40. Подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти в місті; організація з цією метою збирання, опрацювання інформації і формування банку даних.

3.41. Інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті (не рідше ніж один раз на рік).

3.42. Взаємодія з органами громадського самоврядування.

3.43. Забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, вжиття заходів до усунення недоліків у роботі.

3.44. Залучення за узгодженням з керівниками виконавчих органів міської ради, установ, підприємств, громадських об’єднань тощо фахівців для підготовки нормативних та інших документів, для розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього завдань.

3.45. Проведення у встановленому порядку нарад з питань, що входять до компетенції управління.

3.46. Здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

3.47. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.48. Розробка проектів нормативно-правових актів в межах своєї компетенції, участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

3.49. Ініціювання питань про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні трудової дисципліни, законодавства України з питань, що відносяться до повноважень та завдань управління.

3.50. Внесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення роботи виконавчих органів міської ради.

3.51. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

3.52. Інші права, що передбачені для виконавчого органу міської ради згідно із Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими нормами чинного законодавства України.

 

4. Структура управління

 

4.1. Структуру управління, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2. Працівників управління призначає на посади та звільняє з посад начальник управління освіти Миколаївської міської ради (далі – начальник управління) у порядку, визначеному законодавством.

4.3. Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.4. Посадові обов’язки начальника управління визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

4.5. При управлінні створюється колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника управління. Рішення колегії оформлюються наказами начальника управління.

4.6. Підготовка засідань муніципальної ради з питань освіти, діяльність якої регламентується Положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради, фонди, комісії) з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості міста.

4.7. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти при управлінні утворюється науково-методичний центр управління освіти Миколаївської міської ради, структурними підрозділами якого є міський логопедичний пункт та Миколаївська міська психолого-медико-педагогічна консультація, які діють відповідно до Положень про них та структури, затверджених начальником управління.

4.8. Для здійснення централізованого господарського обслуговування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти та інших установ, підпорядкованих управлінню, утворюється група по централізованому господарському обслуговуванню закладів освіти при управлінні освіти Миколаївської міської ради, яка діє відповідно до Положення про неї та структури, затверджених начальником управління.

4.9. Для ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підпорядкованих закладів освіти та складення звітності утворюється централізована бухгалтерія при управлінні освіти, яка діє відповідно до Положення про неї та структури, затверджених начальником управління.

4.10. Для забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей утворюється науково-педагогічна бібліотека міста Миколаєва, яка діє відповідно до Положення про неї та структури, затверджених начальником управління.

 

5. Керівництво управління

 

5.1. Управління очолює начальник управління, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Начальник управління має заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду та звільняється (звільняються) з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Заступник (заступники) начальника управління виконує (виконують) функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником управління.

5.3. Начальник управління:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання повноважень, покладених на управління, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в управлінні.

5.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників управління.

5.3.3. Затверджує посадові інструкції керівників закладів і працівників управління.

5.3.4. Вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань, накладає дисциплінарні стягнення на працівників управління, керівників закладів освіти та інших установ, підпорядкованих управлінню.

5.3.5. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

5.3.6. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

5.3.7. Подає на затвердження міському голові структуру управління, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи.

5.3.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників управління.

5.3.9. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.10. Подає на затвердження міського голови проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління.

5.3.11. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління.

5.3.12. Затверджує штатні розписи навчальних закладів і установ освіти.

5.3.13. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, у тому числі і відзнаками Президента України, та про присвоєння їм почесних звань України.

5.3.14. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання.

5.3.15. Видає у межах компетенції управління накази, організовує і контролює їх виконання.

5.3.16. Приймає рішення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з місцевого бюджету, та директорів інклюзивно-ресурсних центрів у порядку, визначеному чинним законодавством.

5.3.17. За результатами проведення конкурсу за погодженням з міським головою призначає на посади керівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з місцевого бюджету, та директорів інклюзивно-ресурсних центрів.

5.3.18. За погодженням з міським головою призначає на посади керівників закладів дошкільної та позашкільної освіти у порядку, визначеному чинним законодавством.

5.3.19. За погодженням з міським головою звільняє з посад керівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з місцевого бюджету, директорів інклюзивно-ресурсних центрів, керівників закладів дошкільної та позашкільної освіти у порядку, визначеному чинним законодавством.

5.3.20. Укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти та директорами інклюзивно-ресурсних центрів, продовжує термін дії трудових договорів або переукладає їх на новий строк, розриває строкові трудові договори (контракти).

5.3.21. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники управління мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.5. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

___________________________________________________

 Опубліковано: 30 липня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: