Мапа порталу

МІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)

 

Керівництво міського територіального центру

 

ПІБ керівника,  займана посада

Телефони

Адреса

САМЕРХАНОВА   
Любов Іванівна
директор міського територіального центру

34-61-52

вул.Морехідна, 9,
каб. № 1

ПОДАЄНКО
Тетяна Іллівна
перший заступник директора

34-01-50

вул. Морехідна, 9,
каб. № 2

САДОВА 
Наталя Анатоліївна
заступник директора (Заводський район)

47-59-81

вул. Кузнецька, 1

ГРОМОВ 
Георгій Михайлович 
заступник директора (Корабельний район)

25-40-93

вул.Металургів, 8

КОПИЧЕНКО
Олена Сергіївна
заступник директора (Інгульський район)

23-71-45

вул.12.Поздовжня, 50-А

КОЛЕСНІК
Тетяна Володимирівна
заступник директора (Центральний район)

47-76-78

вул.Шевченка, 19-А

 

Структурні підрозділи міського територіального центру

розташовані за адресами:

Відділення міського
територіального центру
Заводського району,
вул.Кузнецька, 1,
т.47-59-81

Відділення міського
територіального центру
Інгульського району,
вул.12 Поздовжня, 50-А,
т.23-71-45

 

Відділення міського
територіального центру
Корабельного району,
вул.Металургів, 8,
т.22-90-85

Відділення міського
територіального центру
Центрального району,
вул.Шевченка, 19-А,
т.47-76-78

 

Міський територіальний центр створюється для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання і у відділеннях міського територіального центру соціального обслуговування.  

 

Основні завдання міського територіального центру:

 -  виявлення громадян, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

- забезпечення якісного соціального обслуговування;

- установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує міський територіальний центр, з метою сприяння у здійсненні соціального обслуговування;

- здійснення заходів по виконанню міських соціальних програм.

 

_____________________________

 

З метою забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при міському територіальному центрі діє служба транспортного обслуговування, в якій налічуються два мікроавтобуси, що обладнані спеціальними підйомниками для перевезення інвалідів на візках. Громадяни безкоштовно підвозяться від порогу будинку до будь-якої лікарні, поліклініки, на підприємства «Укрпротез» тощо.

 

• Міський територіальний центр є активним учасником проведення Всеукраїнських та міських благодійних акцій. Відповідно до Розпорядження Президента України щорічно проводиться Всеукраїнська благодійна акція «Милосердя». Вона направлена на посилення соціального захисту ветеранів війни і праці, громадян похилого віку та інвалідів, малозабезпечених громадян, які опинились у складних життєвих обставинах.

 ______________________________

До структури міського територіального центру входять: 
         
Відділ з питань кадрової, правової, методичної роботи та контролю.

Основні завдання відділу:
- добір та просування по службі кадрів; 
- забезпечення підвищення кваліфікації та підготовки кадрів;
- здійснення контролю за своєчасним розглядом та вирішенням письмових звернень громадян. 
- здійснення контролю за строками виконання документів.

Відділ з соціальних питань.

Основні завдання відділу:
- координація роботи структурних підрозділів МТЦ;
- організація надання адресної грошової допомоги;
- сприяння створенню безбар’єрного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями;
- сприяння влаштуванню до міського притулку, будинків-інтернатів громадян похилого віку та інвалідів;
- складання статистичної звітності;

Відділ моніторингу та оцінки якості соціальних послуг.

Основними завданнями відділу є:

Організація та проведення моніторингу та регулярного внутрішнього контролю якості надання соціальних послуг у структурних підрозділах міського територіального центру.
Збір даних щодо потреб населення міста у соціальних послугах.
Здійснення контролю за дотриманням структурними підрозділами міського територіального центру законодавчих та нормативних документів щодо змісту соціальних послуг, їх планування та надання отримувачам.
Надання методичної та консультативної допомоги структурним підрозділам міського територіального центру з питань діагностики, оцінки та моніторингу якості соціальних послуг.
Підготовка та внесення пропозицій щодо усунення негативних моментів, виявлених під час моніторингу, а також поширення позитивних тенденцій у роботі структурних підрозділів. Контроль за здійсненням необхідних заходів для усунення виявлених порушень і недоліків.
Поширення інформації щодо результатів проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг.

Бухгалтерія.

Основні завдання бухгалтерії:  
- організація і ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності МТЦ та контроль за цільовим раціональним і економічним використанням усіх ресурсів, збереженням власності, виконання кошторисів доходів та видатків установи;
- введення обліку та здійснення усіх фінансових, кредитних та розрахункових операцій;
- здійснення виплати різних видів адресної грошової допомоги громадянам міста за рішеннями виконкому міської ради.

 Відділ господарського забезпечення.

Основні завдання відділу:
- забезпечення перевезення дітей-інвалідів до міського відділення соціальної  реабілітації дітей-інвалідів та додому;
- перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями  та інших маломобільних груп до організацій-надавачів послуг (ВАТ ЕК «Миколаївобленерго», ВАТ «Миколаївгаз», ВАТ «Укртелеком»), лікарень, поліклінік, протезно-ортопедичного підприємства, на культурно-масові заходи, навчання тощо;
- забезпечення безперебійної роботи автотранспорту міського територіального центру;
- забезпечення проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти; 
- заключення та виконання  договорів (оренди приміщень, постачання електричної енергії, питної води, електрозв’язку  та інш.);
- забезпечення дотримання виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього середовища. 

Відділення соціальної допомоги вдома здійснюють безкоштовне соціальне обслуговування одиноких громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності і потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування в домашніх умовах згідно з медичним висновком та не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу: 
•    похилого віку; 
•    інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”;
•    хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Також, відділення соціальної допомоги вдома здійснюють обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, (але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється на платній основі відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього рішенням Миколаївської міської ради від 10 жовтня 2010 року № 50/12, був затверджений порядок та склад міської комісії по розгляду заяв громадян щодо звільнення їх від сплати  за соціальне обслуговування, надання соціальних послуг в структурних підрозділах міського територіального центру.

В такому разі видатки, пов’язані із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) цих громадян, передбачаються в кошторисі міського територіального центру в межах виділених йому бюджетних асигнувань, доведених головним розпорядником коштів.

Однією з форм соціального захисту громадян похилого віку є організація надомного обслуговування одиноких громадян на безоплатній основі та одинокопроживаючих громадян – за плату.

Умови та порядок прийняття на обслуговування

Відділення денного перебування обслуговує безоплатно громадян незалежно від їх сімейного стану, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.

Відділення надає такі послуги:

- соціальна адаптація (надання інформації з питань соціального захисту населення, навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, допомога в оформлені документів, участь у гуртках за інтересами, університетах третього віку, допомога в організації денної зайнятості та дозвілля, тощо);

- денний догляд (спостереження за станом здоров’я відповідно до рекомендацій, проведення заходів з фізичної реабілітації та профілактики (аромотерапія, фітотерапія, аероіонотерапія, оксигемототерапія, інш.), надання психологічної підтримки та рекомендацій стосовно здорового способу життя та раціонального харчування, сприяння в організації денної зайнятості, тощо).

Крім того, відділення може забезпечувати надання наступних  соціальних послуг, що включають формування комплексних заходів, де передбачено надання конкретних видів і форм обслуговування для громадян похилого віку та інвалідів, а саме:

- консультування – надання інформації з питань соціального захисту населення, соціально-правових питань, стосовно видів соціальної допомоги, питань отримання соціальних послуг, тощо;

- соціальна профілактика – проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо надання соціальних послуг, в тому числі розробка та розповсюдження інформаційних буклетів, листівок, тощо.

Умови прийняття на соціальне обслуговування

Відділення організації надання адресної допомоги утворені для обслуговування не менш як 500 громадян, які відповідно до актів обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги.

Основні завдання відділень:
•    виявлення громадян з метою визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);
•    складання актів обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян; 
•    встановлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує  територіальний центр, з метою сприяння здійсненню соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) громадян.
•    забезпечення громадян, виходячи з можливостей міського територіального центру продовольчими та промисловими товарами, одягом, взуттям, предметами побутової гігієни;
•    надання на платній та безоплатній основі швацьких, перукарських послуг та послуг з прання білизни та одягу.

Умови та порядок прийняття на обслуговування


 

Графік особистого прийому громадян директором міського територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
та його заступниками на 2016 рік

 

ПІБ керівника,  займана посада

Дні та години прийому

Місце проведення прийому

САМЕРХАНОВА    
Любов Іванівна, директор міського територіального центру

1-й  вівторок
з 10.00 до 12.00
(тел.34-61-52)

вул.Морехідна, 9,
каб. № 1

ПОДАЄНКО
Тетяна Іллівна,
перший заступник директора

3-й  вівторок   
з  14.00 до 16.00
(тел.34-01-50)

вул. Морехідна, 9,
каб. № 2

САДОВА  
Наталя Анатоліївна,
заступник директора (Заводський район)

1-а  середа   
з  14.00 до 16.00
(тел.47-59-81)

вул. Кузнецька, 1

ГРОМОВ  
Георгій Михайлович, 
заступник директора (Корабельний район)

2-а середа   
з  14.00 до 16.00
(тел.25-40-93)

вул.Металургів, 8

КОПИЧЕНКО
Олена Сергіївна,
заступник директора (Інгульський район)

3-я середа   
з  14.00 до 16.00
(тел.23-71-45)

вул.12.Поздовжня, 50-А

КОЛЕСНІК 
Тетяна Володимирівна,
заступник директора (Центральний район)

4-а  середа   
з  14.00 до 16.00
(тел.47-76-78)

вул.Шевченка, 19-А

 Контакти

Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради розташований за адресою: вул. Морехідна, 9. Проїзд міським транспортом до зупинки Водопровідна.

Телефони: 34-61-52, 34-01-50.

Факс: 34-61-52.

Електронна адреса: nikolaev.tc@mkrada.gov.ua

 

ОНОВЛЕНО 03.10.2017

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: