Мапа порталу

Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 28.04.2021 № 302 «Про організацію відпочинку дітей у 2021 році».

Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/185 «Про затвердження Програми відпочинку дітей на 2022-2024 роки»


 

ОНОВЛЕНО 09.09.2021

Про підсумки
організації відпочинку дітей у 2021 році

   Основним показником ставлення держави та органів місцевого самоврядування до проблем підростаючого покоління є турбота про відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей.

   Відповідальним за організацію відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки визначено службу у справах дітей Миколаївської міської ради (далі - Служба).

   Рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/12 затверджено Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки.

   У 2021 році із місцевого бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень надано фінансування у сумі 13 511 980 грн. (використано 13 460 006 грн.) відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік», на організацію відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, для придбання 1592 відпочинкових послуг дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки м. Миколаєва. 

   З метою забезпечення надання якісних відпочинкових послуг для дітей пільгових категорій службою у справах дітей Миколаївської міської ради розроблено технічні умови, що включають вимоги стосовно забезпечення учасниками надання послуг з організації відпочинку дітей відповідно до вимог Закону України «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей», Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту від 13.08.2009 № 2881, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2009 за № 854/16870, та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання оздоровлення та відпочинку дітей, включаючи вимоги щодо пожежної безпеки та безпечного та раціонального харчування дітей, забезпечення відповідними до вимог умовами проживання, організації їх дозвілля тощо.

   Закупівля відпочинкових послуг провадиться згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом проведення відкритих електронних торгів через систему «ProZorro».

   Послуги з відпочинку у 2021 році надавали:

- комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін».

- Миколаївська обласна організація фізкультурно - спортивного товариства «Динамо» України (м. Очаків, Миколаївський район, Миколаївська область);

- приватне підприємство «Миколаїв – контраст» (с. Рибаківка, Миколаївський район, Миколаївська область).

   Дитячі заклади з оздоровлення та відпочинку, що приймають участь у процедурі електронних торгів у системі «ProZorro», надають відпочинкові послуги (14 днів), які включають заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.

   З метою забезпечення  контроль за організацією відпочинку  дітей у 2021 році Службою розроблено рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради  від 28.04.2021 № 302 «Про організацію відпочинку дітей у 2021 році»

   До дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, відповідно до чинного законодавства, направлялися діти віком від 7 до 18 років. Відпочинкові послуги (14 днів) за рахунок коштів місцевого бюджету надавалися дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до категорій дітей, визначених Законом України № 375-VI від 04.09.2008 «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами).

   Робота щодо підбору і направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки для направлення у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку здійснюється безпосередньо службою у справах дітей                       Миколаївської міської ради, відповідальними підрозділами адміністрації Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального району Миколаївської міської ради, управлінням у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. Адміністраціями Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального районів ММР, під час прийому громадян соціально-незахищених верств населення, проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо пільгового забезпечення відпочинковими послугами дітей міста.

   За період літньої відпочинкової кампанії 2021 року  послугами  з відпочинку охоплено 1607 дітей пільгових категорій м. Миколаєва, за рахунок не використаних дитино/днів:

діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування - 122;

діти з малозабезпечених сімей - 34;

діти з багатодітних сімей - 433;

діти з багатодітних і малозабезпечених родин - 0;

діти талановиті та обдаровані - 564;

діти, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи -  18;

діти з інвалідністю - 26;

діти на диспансерному обліку - 172;

діти, учасників бойових дій, які брали або беруть безпосередню участь в антитерористичній операції –172;

діти, загиблих учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції –4;

діти, з числа вимушених переселенців –33;

діти відмінники навчання –14;

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах –5;

рідні діти батьків вихователів – 2;

діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків,у тому числі  діти журналістів, які загинули  під час виконання  службових обов’язків – 0;

діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи –8.

   Дитячий оздоровчий табір «Дельфін» забезпечив відпочинковими послугами 250 дітей пільгових категорій. Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України забезпечила відпочинковими послугами 671 дитину. Дитячий оздоровчий табір «Маяк» забезпечив відпочинковими послугами 686 дітей.

   Протягом відпочинкової кампанії 2021 року здійснювалися перевірки якості надання відпочинкових послуг дитячими закладами оздоровлення та відпочинку:

- червень «Маяк» (с. Рибаківка, Миколаїський район, Миколаївська область);

- серпень «Динамо» (м. Очаків, Миколаївський район, Миколаївська область).

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку,
які надавали відпочинкові послуги у 2021 році 

 

Маяк

(Миколаївська область, Миколаївський район,

с. Рибаківка)

Дельфін

(м. Миколаїв)

Динамо

(Миколаївська область,  Миколаївський район,

м. Очаків)

Всього

за 2021 рік

Загальна кількість за договором (послуг)

671

250

671

1592

Всього охоплено відпочинком у 2021 році (послуг)

686

250

671

1607

За підсумками відпочинкової кампанії
2021 року надано відпочинкові послуги дітям,
 які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
м. Миколаєва 

Категорії дітей,

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

 

 

Всього

2021 рік

діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування

122

рідні діти батьків - вихователів

2

діти - відмінники навчання

14

діти з багатодітних сімей

433

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах

5

діти з інвалідністю

26

діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи

18

діти талановиті та обдаровані

564

діти, з числа вимушених переселенців

33

діти на диспансерному обліку

172

діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісті) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

176

діти з малозабезпеченої сім`ї

34

діти з малозабезпеченої та багатодітної сім`ї

-

діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи

8

діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків,у тому числі  діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків

-

діти, постраждалі внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф

-

Загальна кількість

1607

   Права дитини на відпочинок і дозвілля, визначені Конвенцією ООН про права дитини, що ратифікована Україною в 1991 році, Законом України              «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Програмою оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки.

   Пріоритетними у діяльності органів місцевого самоврядування є заходи, спрямовані на збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у тому числі шляхом організації якісного дитячого відпочинку.


ОНОВЛЕНО 17.05.2021

  

 Інформація служби у справах дітей ММР про влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України

Сім’я є одним з найважливіших інститутів соціалізації дитини, персональним навколишнім середовищем її розвитку, оскільки саме в сім’ї беруть початок світогляд, морально-естетичні ідеали і смаки, норми поведінки, трудові навички, ціннісні орієнтири дитини, тобто всі ті якості, які згодом становитимуть її сутність як людини. Прийняття дитини в сім’ю має бути тільки взаємовигідним і обов’язково продиктованим бажанням допомогти дитині.

Розуміючи відповідальність, покладену державою на органи місцевого самоврядування в умовах децентралізації та деінституалізації, Миколаївською міською радою проводиться цілеспрямована робота в цьому напрямку.

Нині держава, як ніколи, приділяє увагу проблемі подолання соціального сирітства, популяризації важливості виховання та розвитку дитини, підвищенню ролі територіальної громади у забезпеченні найкращих інтересів дитини, неприпустимості розлучення дитини з батьками через особливості її розвитку, негативних наслідків інституційного догляду та виховання дитини у суспільстві.

Так службою у справах дітей Миколаївської міської ради здійснюється робота щодо влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, та сім’ї в усиновлювачів - громадян України.

Усиновлення – це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах сина або дочки, що здійснюється на підставі рішення суду. Усиновленими можуть бути діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, від народження до досягнення повноліття. Усиновлення як форма сімейного виховання, безперечно, є пріоритетною.

На даний час службою у справах дітей Миколаївської міської ради здійснюється нагляд за дотриманням прав 296 усиновлених дітей.

З чого почати усиновлення дитини.

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання. Заява може бути написана в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли одне з подружжя не може особисто з'явитись до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

До заяви додаються такі документи:

1) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

2) довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС.

У разі коли усиновлювачами є сімейна пара, довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами ДФС, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід;

3) копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

4) висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3;

5) засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

6) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

7) копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені в цьому пункті. Витребування у заявників документів, не зазначених у цьому пункті, не допускається.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.

Прийомна сім’я – сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні батьки беруть дітей на власну житлову площу.

Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менше як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.

Станом на 01.05.2021 у місті Миколаєві створено та функціонує 11 прийомних сімей та 11 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховуються 99 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а разом з біологічними дітьми – 111 дітей.

Така кількість дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей є однією з найвищих в Україні. Служба у справах дітей Миколаївської міської ради здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у вказаних вище сімейних формах виховання.

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради спільно з Миколаївським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді продовжує роботу з пошуку кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі з метою подальшого розвитку мережі ПС та ДБСТ у місті.

Крім того, з метою забезпечення захисту прав дітей, які через складні життєві обставини тимчасово не можуть проживати разом з батьками/законними представниками, надання їм та їхнім сім ям послуг, спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до  найкращих інтересів дітей, службою у справах дітей Миколаївської міської ради спільно із Миколаївським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді продовжується пошук осіб, здатних надавати таку послугу у місті.

За детальною інформацією просимо звертатись до служби у справах дітей Миколаївської міської ради (вул. Адміральська, 20, каб. 257, 247, 404, тел. 37-32-20; 37-01-67; 37-30-37).

Прийомні дні: понеділок з 14 до 17 години, та четвер з 9 до 17 години.


ОНОВЛЕНО 13.05.2021

 

Захист прав, свобод і законних
інтересів дітей

Про підготовку до відпочинкової кампанії у 2021 році

Відповідальним за організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у 2021 році визначено службу у справах дітей Миколаївської міської ради (далі - Служба).

Рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/12 затверджено Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки.

Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік» із місцевого бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень надано фінансування у сумі 13 511 980 грн. на організацію відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, для придбання 1592 відпочинкових послуг дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки м. Миколаєва. 

Відпочинкові послуги за рахунок коштів місцевого бюджету надаються безкоштовно дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до категорій дітей, визначених Законом України від 04.09.2008 № 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами), а саме:

дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;

дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах;

дітей з інвалідністю;

дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітей з багатодітних сімей;

дітей з малозабезпечених сімей;

дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; дітей;

дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; відмінників навчання; лідерів дитячих громадських організацій; дітей – учасників творчих колективів та спортивних команд.

Відповідно до чинного законодавства до дитячих закладів оздоровлення  та відпочинку направляються діти віком від 7 до 18 років.

Робота щодо підбору і направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки для направлення у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку здійснюється безпосередньо службою у справах дітей                       Миколаївської міської ради, відповідальними підрозділами адміністрації Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального району Миколаївської міської ради, управлінням у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

З метою забезпечення надання якісних відпочинкових послуг для вказаної вище категорії дітей службою у справах дітей Миколаївської міської ради розроблено технічні умови, що включають вимоги стосовно забезпечення учасниками надання послуг з організації відпочинку дітей відповідно до вимог Закону України «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей», Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання оздоровлення та відпочинку дітей, включаючи вимоги щодо пожежної безпеки та безпечного та раціонального харчування дітей, забезпечення відповідними до вимог умовами проживання, організації їх дозвілля тощо.

Закупівля відпочинкових послуг провадиться згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом проведення відкритих електронних торгів через систему «ProZorro».

Відповідно до законодавство проводяться відкрити електронні торги через систему «ProZorro» з  визначенням місця поставки відпочинкової послуги:

Процедура № 1 - м. Миколаїв Миколаївська область; Процедура № 2 - Миколаївська область, Березанський район; Процедура № 3 - Миколаївська область, Очаківський район.

Дитячі заклади з оздоровлення та відпочинку, що приймають участь у процедурі електронних торгів у системі «ProZorro», надають відпочинкові послуги (14 днів), які включають заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.

За додатковою інформацією щодо отримання відпочинкової послуги звертатися за юридичними адресами відповідальних за направлення дітей пільгових категорій м. Миколаєва.

 

Юридичні адреси 

№ з/п

Назва установи

 

Юридична адреса

Контактний телефон

1.

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради

вул. Адміральська, 20

37 30 37,

37 30 20

 

2.

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

проспект Богоявленський, 1

 

24 62 42;

24-80-54

3.

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

вул. Інженерна, 1

 

37 56 82;

37-56-58

 

4.

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

вул. Погранична, 9

 

46 72 88;

47-64-93

 

5.

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

проспект Богоявленський, 314

25 30 57;

25-23-56

 

6.

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

вул. Потьомкінська, 95-а

 

 

47 30 72

 

Перелік документів, необхідних для отримання бюджетної послуги з відпочинку у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ щодо отримання відпочинкової послуги за рахунок місцевого бюджету 


ОНОВЛЕНО 24.03.2021

 

ПОРЯДОК
надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій
та збройних конфліктів

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» (зі змінами) визначений механізм надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (далі - статус).

Право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка під час здійснення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях не досягла 18 років (повноліття), які внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:

1) отримали поранення, контузію, каліцтво;
2) зазнали фізичного, сексуального насильства;
3) були викрадені або незаконно вивезені за межі України;
4) залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;
5) незаконно утримувалися, у тому числі в полоні;
6) зазнали психологічного насильства.

Під час надання дитині статусу заявником визначається обставина, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров’я та розвиток дитини.

Статус надається органом опіки та піклування, у тому числі за місцем реєстрації проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи, або за місцем проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

Для надання статусу законний представник дитини або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник органу опіки та піклування подають до служби у справах дітей заяву про надання статусу, згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» і засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

документа, що посвідчує особу заявника;

документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (у разі коли дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, - документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;

довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що підтверджує проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

За обставин, коли дитина зазнала психологічного насильства, також подаються:

висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за формою, затвердженою Мінсоцполітики. До оцінювання потреб сім’ї (особи) може бути залучений психолог/практичний психолог, психотерапевт, психіатр, що працює в іншому закладі, установі, організації. На основі висновку оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах за згодою батьків/законних представників дитина направляється до відповідного закладу/організації для реабілітації та отримання відповідних соціальних послуг;

копія посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”, якщо дитина отримала статус відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740;

копії свідоцтва про смерть та документа, що підтверджує загибель особи в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція і заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті у період здійснення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у разі загибелі батьків дитини або одного з них із числа цивільних осіб.

Дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися до служби у справах дітей та подати  вищезазначені документи.

Заява про надання статусу реєструється в журналі обліку таких заяв, що ведеться за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини.

У рішенні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження/паспорта, адреса місця проживання/перебування дитини, обставини, за яких вона постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за винятком сексуального насильства, яке позначається літерою “А”), документи, що підтверджують такі обставини, а також дата і номер протоколу засідання комісії з питань захисту прав дитини.

Рішення про відмову в наданні статусу приймається в разі відсутності одного з документів, зазначених Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій  та збройних конфліктів та може бути оскаржене в суді.

Інформація про дитину, якій надано статус, вноситься до банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Підставами для прийняття рішення органу опіки та піклування про скасування статусу є встановлення недостовірних відомостей у поданих документах.

Досягнення особою повноліття не є підставою для скасування статусу.

Рішення про скасування статусу може бути оскаржено в суді. 

Для отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій  та збройних конфліктів треба звернутися до служби у справах дітей адміністрації Центрального району; Заводського району; Інгульського району; Корабельного району Миколаївської міської ради. 

Відповідальні посадові особи 

Назва установи, організації

Адреса

Контактні телефони

робочий

Служба у справах дітей адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради

 

вул. Інженерна, 1

(0512) 37 56 74,

37 56 69

 

Служба у справах дітей адміністрації адміністрація Інгульського  району Миколаївської міської ради

 

пр. Богоявленський (Жовтневий), 1

 

(0512) 24 91 01,

24 71 43

Служба у справах дітей адміністрації адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

пр. Богоявленський (Жовтневий), 314

 

(0512) 60 02 84,

 60 07 45

Служба у справах дітей адміністрації адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

вул. Погранична (Погранична), 9

 

(0512) 47 37 03,

36 82 97

 


ОНОВЛЕНО 25.01.2021

 

Про підсумки
організації відпочинку дітей у 2020 році

Основним показником ставлення держави та органів місцевого самоврядування до проблем підростаючого покоління є турбота про відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей.

Відповідальним за організацію відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки визначено службу у справах дітей Миколаївської міської ради (далі - Служба).

Рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 №49/12 затверджено Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки.

У 2020 році з місцевого бюджету виділено фінансування в сумі 13 524 678 грн. відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»  на організацію відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, для придбання 1934 відпочинкових послуг дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки м. Миколаєва. 

З метою забезпечення надання якісних відпочинкових послуг для вказаної вище категорії дітей Службою розроблено технічні умови, що включають вимоги стосовно забезпечення учасниками надання послуг з організації відпочинку дітей відповідно до вимог Закону України «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей», Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту від 13.08.2009 № 2881, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2009 за № 854/16870, та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання оздоровлення та відпочинку дітей, включаючи вимоги щодо пожежної безпеки та безпечного та раціонального харчування дітей, забезпечення відповідними до вимог умовами проживання, організації їх дозвілля тощо.

Закупівля відпочинкових послуг проводилася згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом проведення відкритих електронних торгів через систему «ProZorro».

Послуги з відпочинку у 2020 році надавали:
- комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Позаміський дитячий заклад оздоровлення  та відпочинку «Дельфін»;
- Миколаївська обласна організація фізкультурно - спортивного товариства «Динамо» України (м. Очаків, Миколаївська область);
- приватне підприємство «Миколаїв – контраст» (Миколаївська область, Березанський район).

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку перебували на карантині, запровадженої в Україні через гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, тому відпочинкова кампанія розпочалася 01.08.2020, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилення протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,  постанови Міністерства охорони здоров’я України головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 43 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19).

З метою забезпечення контролю за організацією відпочинку та оздоровлення дітей у 2020 році Службою розроблено рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 10.06.2020 №460 «Про організацію відпочинку дітей у 2020 році».

Рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради  від 26.08.2020 № 704 «Про внесення змін до рішення виконкому Миколаївської міської ради від 10.06.2020 № 460 «Про організацію відпочинку дітей у 2020 році»» продовжено термін надання відпочинкових послуг за рахунок коштів місцевого бюджету для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до 01.10.2020.

До дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, відповідно до чинного законодавства, направлялися діти віком від 7 до 18 років. Відпочинкові послуги (14 днів) за рахунок коштів місцевого бюджету надавалися дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до категорій дітей, визначених Законом України № 375-VI від 04.09.2008 «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами).

Робота щодо підбору і направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки для направлення у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку здійснювалася безпосередньо Службою, відповідальними підрозділами адміністрації Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального району Миколаївської міської ради, управлінням у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. Адміністраціями Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального районів ММР під час прийому громадян соціально-незахищених верств населення проводили інформаційно-роз’яснювальна роботу щодо пільгового забезпечення відпочинковими послугами дітей міста.

Загалом охоплено відпочинковими послугами 1777 дітей пільгових категорій м. Миколаєва, а саме:

діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування - 104;

діти з малозабезпечених сімей - 10;

діти з багатодітних сімей - 359;

діти талановиті та обдаровані - 1049;

діти, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи -  12;

діти з інвалідністю - 12;

діти на диспансерному обліку - 93;

діти, учасників бойових дій, які брали або беруть безпосередню участь в антитерористичній операції – 93;

діти, з числа вимушених переселенців –20;

діти відмінники навчання –7;

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах –12;

рідні діти батьків вихователів – 5;

діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи – 1.

У 2020 році продовжено впровадження проекту «Інклюзивний табір» («Inclusive camp”) на базі комунального підприємства Миколаївської міської ради «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін».

Протягом першої відпочинкової зміни на базі КП ММР «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» 5 дітей з особливими фізичними потребами отримали відпочинкові послуги.

Дитячий оздоровчий табір «Дельфін» забезпечив відпочинковими послугами 250 дітей пільгових категорій. Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України забезпечила відпочинковими послугами 842 дитини. Дитячий оздоровчий табір «Маяк» забезпечив відпочинковими послугами 685 дітей.

Протягом відпочинкової кампанії 2020 року здійснювалися перевірки якості надання відпочинкових послуг дитячими закладами оздоровлення та відпочинку:

- серпень «Динамо» (м. Очаків, Миколаївська область);

- вересень «Маяк» (с. Рибаківка, Березанський район, Миколаївська область). 

 

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку,
які надавали відпочинкові послуги у 2020 році 

 

Маяк

(Миколаївська область, Березанський район,

с. Рибаківка)

Дельфін

(м. Миколаїв)

Динамо

(Миколаївська область,

м. Очаків)

Всього

за 2020 рік

Загальна кількість за договором (послуг)

842

250

842

1934

Всього охоплено відпочинком у 2020 році (послуг)

685

250

842

1777

 

За підсумками відпочинкової кампанії
2020 року надано відпочинкові послуги дітям,
 які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

Категорії дітей,

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

 

 

Всього

2020 рік

діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування

104

рідні діти батьків - вихователів

5

діти - відмінники навчання

7

діти з багатодітних сімей

359

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах

12

діти з інвалідністю

12

діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи

12

діти талановиті та обдаровані

1049

діти, з числа вимушених переселенців

20

діти на диспансерному обліку

93

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

93

діти з малозабезпеченої сім`ї

10

діти з малозабезпеченої та багатодітної сім`ї

-

діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи

1

діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків,у тому числі  діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків

-

діти, постраждалі внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф

-

Загальна кількість

1777

Права дитини на відпочинок і дозвілля, визначені Конвенцією ООН про права дитини, що ратифікована Україною в 1991 році, Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Програмою оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки.

Пріоритетними у діяльності органів місцевого самоврядування є заходи, спрямовані на збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у тому числі шляхом організації якісного дитячого відпочинку.


ОНОВЛЕНО 10.09.2020

 

Про підготовку до відпочинкової кампанії у 2020 році. 

Відповідальним за організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у 2020 році визначено службу у справах дітей Миколаївської міської ради (далі - Служба).

Рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/12 затверджено Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки.

Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік» із місцевого бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень надано фінансування у сумі 13 524 678 грн. на організацію відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, для придбання 1934 відпочинкових послуг дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки м. Миколаєва. 

З метою забезпечення контролю за організацією відпочинку та оздоровлення дітей у 2020 році Службою розробляється проект рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про організацію відпочинку дітей у 2020 році».

Робота щодо підбору і направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки для направлення у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку здійснюється безпосередньо службою у справах дітей Миколаївської міської ради, відповідальними підрозділами адміністрації Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального району Миколаївської міської ради, управлінням у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. Адміністраціями Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального районів ММР під час прийому громадян соціально-незахищених верств населення проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо пільгового забезпечення відпочинковими послугами дітей міста.

Відповідно до чинного законодавства до дитячих закладів оздоровлення  та відпочинку направляються діти віком від 7 до 18 років.

Відпочинкові послуги за рахунок коштів місцевого бюджету надаються безкоштовно дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до категорій дітей, визначених Законом України від 04.09.2008 № 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами), а саме:

дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення;

рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;

дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах;

дітей з інвалідністю;

дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітей з багатодітних сімей;

дітей з малозабезпечених сімей;

дітей, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; дітей;

дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; відмінників навчання; лідерів дитячих громадських організацій; дітей – учасників творчих колективів та спортивних команд.

З метою забезпечення надання якісних відпочинкових послуг для вказаної вище категорії дітей службою у справах дітей Миколаївської міської ради розроблено технічні умови, що включають вимоги стосовно забезпечення учасниками надання послуг з організації відпочинку дітей відповідно до вимог Закону України «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей», Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту від 13.08.2009 № 2881, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2009 р. за № 854/16870, та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання оздоровлення та відпочинку дітей, включаючи вимоги щодо пожежної безпеки та безпечного та раціонального харчування дітей, забезпечення відповідними до вимог умовами проживання, організації їх дозвілля тощо.

Закупівля відпочинкових послуг провадиться згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом проведення відкритих електронних торгів через систему «ProZorro».

Відповідно до законодавство проводяться відкрити електронні торги через систему «ProZorro» з  визначенням місця поставки відпочинкової послуги:

Процедура № 1 - м. Миколаїв Миколаївська область; Процедура № 2 - Миколаївська область, Березанський район; Процедура № 3 - Миколаївська область, Очаківський район.

Дитячі заклади з оздоровлення та відпочинку, що приймають участь у процедурі електронних торгів у системі «ProZorro», надають відпочинкові послуги (14 днів), які включають заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.


ОНОВЛЕНО 15.04.2020

 

Про підсумки організації відпочинку та оздоровлення дітей у 2019 році

Основним показником ставлення держави та органів місцевого самоврядування до проблем підростаючого покоління є турбота про відпочинок та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення.

Відповідальним за організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, особливих умов для оздоровлення, визначено службу у справах дітей Миколаївської міської ради (далі - Служба).

У 2019 році з місцевого бюджету виділено фінансування в сумі 819 тис. 600 грн., відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» та у сумі 12 000 0000 грн., при перерозподілі видатків бюджету, відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.03.2019 № 269 «Про перерозподіл видатків на 2019 рік виконавчого комітету Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень» на організацію відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та особливих умов для оздоровлення.

Загалом з місцевого бюджету виділено фінансування у сумі 12 819 600 тис. грн. для придбання 1946 відпочинкових послуг. За рахунок не використаних в повному обсязі дитино/днів, протягом відпочинкових змін, з різних причин (хвороба, сімейні обставина та інше) додатково отримали відпочинкові послуги ще 61 дитина, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки м. Миколаєва. Загалом протягом літнього сезону 2019 році надано відпочинкові послуги 2007 дітям пільгових категорій.

З метою забезпечення надання якісних відпочинкових послуг для вказаної вище категорії дітей Службою розроблено технічні умови, що включають вимоги стосовно забезпечення учасниками надання послуг з організації відпочинку дітей відповідно до вимог Закону України «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей», Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту від 13.08.2009 № 2881, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2009 за № 854/16870, та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання оздоровлення та відпочинку дітей, включаючи вимоги щодо пожежної безпеки та безпечного та раціонального харчування дітей, забезпечення відповідними до вимог умовами проживання, організації їх дозвілля тощо.

Закупівля відпочинкових послуг відбувалася згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом проведення відкритих електронних торгів через систему «ProZorro».

Послуги з відпочинку у 2019 році надавали:

- комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін»;

- Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України (м. Очаків, Миколаївська область);

- дитячий оздоровчий заклад «Маяк» (с. Рибаківка, Миколаївська область);

- комунальне підприємство «Дитячий заклад санаторного типу «Таврія» Херсонської обласної ради  (м. Скадовськ, Херсонська область).

З метою забезпечення контролю за організацією відпочинку та оздоровлення дітей у 2019 році розроблено рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.04.2019 № 360 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей у 2019 році».

До дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, відповідно до чинного законодавства, направлялися діти віком від 7 до 18 років. Відпочинкові послуги (14 днів) за рахунок коштів місцевого бюджету надавалися дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, особливих умов для оздоровлення – дітей з особливими  фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов, відповідно до категорій дітей, визначених Законом України № 375-VI від 04.09.2008 «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами).

Робота щодо підбору і направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, особливих умов для оздоровлення з метою  направлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснювалася службою у справах дітей Миколаївської міської ради, відповідальними підрозділами адміністрації Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального району Миколаївської міської ради.

У 2019 році відбувається зменшення  кількості наданих відпочинкових послуг дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Так, у 2018 році надано 2087 відпочинкових послуг, у 2017 році надано 2079  відпочинкових послуг. Порівняно з 2018 роком зменшено кількість на                          80 відпочинкових послуг, з 2017 - на 72 відпочинкових послуг.

Загалом охоплено відпочинковими послугами 2007 дітей пільгових категорій м. Миколаєва, а саме:

діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування - 106;

діти з малозабезпечених сімей - 41;

діти з багатодітних сімей - 436;

діти з багатодітних і малозабезпечених родин - 6;

діти талановиті та обдаровані - 905;

діти, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи -  28;

діти з інвалідністю - 58;

діти на диспансерному обліку - 198;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях – 146;

діти з числа вимушених переселенців –37;

діти - відмінники навчання –22;

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах – 21;

рідні діти батьків - вихователів – 1;

діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків,у тому числі  діти журналістів, які загинули  під час виконання  службових обов’язків – 1;

діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи – 1.

Забезпечено відпочинковими послугами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у комунальному закладі «Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Миколаївської обласної ради, у кількості 10 осіб на базі дитячого закладу «Маяк» (с. Рибаківка, Миколаївська область).

Дитячий оздоровчий табір «Дельфін» забезпечив відпочинковими послугами 250 дітей пільгових категорій.

У 2019 році продовжується впровадження проекту «Інклюзивний табір» («Inclusive camp”) на базі комунального підприємства Миколаївської міської ради «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін».

Протягом першої відпочинкової зміни на базі КП ММР «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» четверо дітей з особливими фізичними потребами отримали відпочинкові послуги.

Комунальне підприємство «Дитячий заклад санаторного типу «Таврія» забезпечило відпочинковими послугами 70 дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення.

Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України забезпечила відпочинковими послугами 601 дитину, яка потребує особливої соціальної уваги та підтримки.

Дитячий оздоровчий табір «Маяк» забезпечив відпочинковими послугами 1086 дітей пільгових категорій.

Протягом відпочинкової кампанії 2019 року здійснювалися перевірки якості надання відпочинкових послуг дитячими закладами оздоровлення та відпочинку:

- червень (21.06.2019)  дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Динамо» (м. Очаків, Миколаївська область) щодо забезпечення відповідними умовами проживання, організації харчування, дотримання вимог пожежної безпеки, охорони дитячого закладу, проведення  заходів, спрямованих на організацію дозвілля дітей та інших вимог по виконанню договору на проведення заходів (надання послуг) з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки м. Миколаєва;

- липень (11.07.2019) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Маяк» (с. Рибаківка, Березанський район, Миколаївська область) щодо забезпечення відповідними умовами проживання, організації харчування, дотримання вимог пожежної безпеки, охорони дитячого закладу, проведення  заходів, спрямованих на організацію дозвілля дітей та інших вимог по виконанню договору на проведення заходів (надання послуг) з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки м. Миколаєва;

- серпень (16.08.2019) комунального підприємства «Дитячий заклад санаторного типу «Таврія» Херсонської обласної ради (м. Скадовськ, Херсонська область) щодо забезпечення відповідними умовами проживання, організації харчування, дотримання вимог пожежної безпеки, охорони дитячого закладу, проведення  заходів, спрямованих на організацію дозвілля дітей та інших вимог по виконанню договору на проведення заходів (надання послуг) з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки                               м. Миколаєва.

Інформаційне-методичне забезпечення літнього сезону 2019 року забезпечено шляхом проведення:

- робочої зустрічі з представниками управління освіти Миколаївської міської ради, департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Цветик - семицветик», ДРУ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» щодо продовження реалізації проекту «Інклюзивний табір» («Inclusive camp»);

- робочої зустрічі з представниками управління освіти Миколаївської міської ради, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, ДРУ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» щодо визначення кандидатур дітей з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення, з метою залучення їх до проекту «Інклюзивний табір» («Inclusive camp»);

- спільного заходу з представниками управління ДСНС України у Миколаївській області «Запобігти, врятувати, допомогти» з елементами надання домедичної допомоги, демонстрації пожежно-рятувального обладнання, техніки на базі Громадської організації «Миколаївська обласна організація Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України» (Миколаївська область, м. Очаків);

- спільних заходів з Миколаївським обласним благодійним фондом «Доброта та Довіра»,  майстер - класів за локаціями по виготовленню іграшок – антистрес, іграшок з паперу, бісеру, тканини, світлодіодного ліхтариків, малюнків різними техніками; святкового концерту, присвяченого закриттю відпочинкової зміни на базі Громадської організації «Миколаївська обласна організація Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України», для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки м. Миколаєва.

  

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку,

які надавали відпочинкові послуги у 2019 році

 

Маяк

(Миколаївська область, Березанський район,

с. Рибаківка)

Дельфін

(м. Миколаїв)

Динамо

(Миколаївська область,

м. Очаків)

Таврія

(Херсонська область,                    м. Скадовськ)

Всього

за 2019 рік

Загальна кількість за договором (послуг)

1026

250

600

70

1946

Всього охоплено відпочинком у 2019 році (послуг)

1086

250

601

70

2007

 

За підсумками відпочинкової кампанії

2019 року надано відпочинкові послуги дітям,

 які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

 

Категорії дітей,

які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

 

 

ССД

ММР

 

Центральний

район

Заводський

район

Інгульський

район

Корабельний

район

Всього

2019 рік

діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування

47

9

27

7

16

106

рідні діти батьків - вихователів

1

-

-

-

-

1

діти - відмінники навчання

4

10

5

1

2

22

діти з багатодітних сімей

45

94

136

85

76

436

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах

4

11

6

-

-

21

діти з інвалідністю

31

7

9

5

6

58

діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи

-

6

9

8

5

28

діти талановиті та обдаровані

221

152

139

232

161

905

діти, з числа вимушених переселенців

6

4

13

9

5

37

діти на диспансерному обліку

83

77

17

21

-

198

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

43

54

22

16

11

146

діти з малозабезпеченої сім`ї

6

13

13

3

6

41

діти з малозабезпеченої та багатодітної сім`ї

4

-

1

-

1

6

діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи

-

1

-

-

-

1

діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків,у тому числі  діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків

1

-

-

-

-

1

діти, постраждалі внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф

-

-

-

-

-

-

Загальна кількість

496

438

397

387

 

289

2007

 

Права дитини на відпочинок і дозвілля, визначені Конвенцією ООН про права дитини, що ратифікована Україною в 1991 році, Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Програмою оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки.

Пріоритетними у діяльності органів місцевого самоврядування є заходи, спрямовані на збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у тому числі шляхом організації якісного дитячого оздоровлення і відпочинку.


ОНОВЛЕНО 18.09.2019

 

 

 

Організація відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки м. Миколаєва  у 2019 році

 

Відповідальним у 2019 році за організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки визначено службу у справах дітей Миколаївської міської ради (далі - Служба).

Рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/12 затверджено Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки.

Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» із місцевого бюджету виділено фінансування в сумі 819 тис. 600 грн. При перерозподілу видатків бюджету, відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.03.2019 № 269 «Про перерозподіл видатків на 2019 рік виконавчого комітету Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень»  надано фінансування у сумі 12 000 0000 грн. на організацію відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Загалом із місцевого бюджету виділено фінансування в сумі 12 819 600 тис. грн. для придбання 1946 відпочинкових послуг дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки м. Миколаєва. 

З метою забезпечення контролю за організацією відпочинку та оздоровлення дітей у 2019 році Службою розроблено рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.04.2019 № 360 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей у 2019 році».

Робота щодо підбору і направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки для направлення у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку здійснюється безпосередньо службою у справах дітей                       Миколаївської міської ради, так і відповідальними підрозділами адміністрації Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального району Миколаївської міської ради. Службою у справах дітей Миколаївської міської ради, адміністраціями Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального районів ММР проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота під час прийому громадян соціально-незахищених верств населення щодо пільгового забезпечення відпочинковими послугами дітей міста.

З метою забезпечення надання якісних відпочинкових послуг для вказаної вище категорії дітей службою у справах дітей Миколаївської міської ради розроблено технічні умови, що включають вимоги стосовно забезпечення учасниками надання послуг з організації відпочинку дітей відповідно до вимог Закону України «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей», Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту від 13.08.2009 № 2881, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2009 р. за                  № 854/16870, та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання оздоровлення та відпочинку дітей, включаючи вимоги щодо пожежної безпеки та безпечного та раціонального харчування дітей, забезпечення відповідними до вимог умовами проживання, організації їх дозвілля тощо.

Закупівля відпочинкових послуг провадиться згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом проведення відкритих електронних торгів через систему «ProZorro».

Відповідно до законодавство проводяться відкрити електронні торги через систему «ProZorro» з  визначенням місця поставки відпочинкової послуги:

Процедура № 1 - м. Миколаїв Миколаївська область; Процедура № 2 - Миколаївська область, Березанський район; Процедура № 3 - Миколаївська область, Очаківський район; Процедура № 4 - Миколаївська область, Херсонська область з наданням послуг з відпочинку дітям з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення.

По тендерній Процедурі  № 1, першої закупівлі - м. Миколаїв Миколаївська область, на закупівлю послуги щодо відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки м. Миколаєва у літній період визначено переможцем комунальне підприємство Миколаївської міської ради  «Позаміський дитячий заклад оздоровлення  та відпочинку «Дельфін», 104 відпочинкових послуг.

По тендерній Процедурі  № 1, другої закупівлі - м. Миколаїв Миколаївська область, на закупівлю послуги щодо відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки м. Миколаєва у літній період визначено переможцем комунальне підприємство Миколаївської міської ради  «Позаміський дитячий заклад оздоровлення  та відпочинку «Дельфін», 146 відпочинкових послуг.

По тендерній Процедурі № 2 - конкурсних торгів на закупівлю послуги щодо відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки м. Миколаєва у літній період район визначено переможцем приватне підприємство «Миколаїв – контраст» (Миколаївська область, Березанський район), 1026 відпочинкових послуг.

По тендерній процедурі №3 конкурсних торгів на закупівлю послуги щодо відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки м. Миколаєва у літній період визначено переможцем -  Миколаївську обласну організацію фізкультурно - спортивного товариства «Динамо» України                                        (м. Очаків, Миколаївська область), 600 відпочинкових послуг.

Наразі триває закупівля відпочинкових послуг Процедури № 4 - Миколаївська область, Херсонська область на 70 відпочинкових послуг з наданням послуг відпочинку дітям з інвалідністю, які потребують особливих умов для оздоровлення.

Дитячі заклади з оздоровлення та відпочинку, що приймають участь у процедурі електронних торгів у системі «ProZorro», надають відпочинкові послуги (14 днів), які включають заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.

За станом на 18.06.2019 року  направлено  за рахунок місцевого бюджету дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки м. Миколаєва до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку  «Дельфін» 125 осіб; «Динамо»      (м. Очаків, Миколаївська область) 240 осіб,  «Маяк» (с. Рибаківка, Березанський район, Миколаївська область) - 400 осіб.

Службою у справах дітей Миколаївської міської ради  14.06.2019 проведено спільний захід з представниками управління ДСНС України у Миколаївській області «Запобігти, Врятувати, Допомогти» з елементами надання домедичної допомоги, демонстрації пожежно-рятувального обладнання, техніки на базі Громадської організації «Миколаївська обласна організація Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України» (Миколаївська область, м. Очаків).

До заходу залучено представників відповідальних підрозділів за оздоровлення та відпочинок дітей адміністрації Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального району Миколаївської міської ради, які надали солодкі призи дітям, які отримують відпочинок у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Динамо».

 


ОНОВЛЕНО 26.06.2019

 

 

 

Спеціалісти служби у справах дітей перевірили умови перебування дітей у таборі відпочинку "Динамо"

Щорічно з міського бюджету виділяється фінансування на організацію відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Так, у 2019 році для придбання 1946 відпочинкових послуг дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, було спрямовано 12 819 600 тис. грн.  

Дитячі заклади з оздоровлення та відпочинку приймають участь у процедурі електронних торгів у системі «ProZorro», і надають відпочинкові послуги на 14 днів, які включають заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.

Станом на 21 червня 240 дітей пільгових категорій перебувають у дитячому спортивному таборі "Динамо", що розташований на узбережжі Чорного моря в Очакові. Відпочинкові послуги там вже встигли отримати 120 дітей.

Днями, спеціалісти служби у справах дітей завітали до закладу, щоб перевірити умови проживання, організацію харчування, дотримання вимог пожежної безпеки, наявність охорони, а також проведення заходів, спрямованих на організацію дозвілля та інших вимог по виконанню договору з оздоровлення та відпочинку юних миколаївців.

Результати перевірки показали наступне.

Дитячий спортивний табір Динамо громадської організації «Миколаївська обласна організація Фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України» перебуває в Державному реєстрі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку,  атестований відповідно до Порядку проведення державної атестації дитячих закладів  оздоровлення та відпочинку з  присвоєнням першої категорії.

У таборі  є зелені насадження, ігрові та спортивні майданчики, великий критий майданчик для тренувань для проведення спортивних  змагань, два великих стадіони зі штучним покриттям, приміщення та дерев’яні альтанки для організації та проведення гурткової роботи, також інші облаштовані приміщення для змістовного дозвілля та відпочинку дітлахів.

Маленькі відпочивальники проживають в капітально зведеній цегляній чотирьохповерховій споруді з по-кімнатним розміщенням. Номери чисті та охайні, капітально відремонтовані. В кімнатах проживають від 3 до 5 дітей. Там є умивальник, санвузол, душові. Кімнати забезпечено шафами, прикроватними тумбочками у відповідності до санітарних вимог та з урахуванням вікових особливостей дітей. У кожній кімнаті також є розпорядок дня, своя назва та малюнок, прикріплений на дверях. На поверсі, де проживають діти, є кімната вожатих, тому дітлахи перебувають під цілодобовим наглядом вихователів.

Важливо, що адміністрація дитячого оздоровчого закладу "Динамо" забезпечила дотримання вимог пожежної безпеки. Так, на кожному поверсі є вогнегасник та відповідні інформаційні наліпки, які вказують напрямок виходу у разі виникнення пожежі. Усі приміщення облаштовані сучасною пожежною  сигналізацією. Також у доступному для огляду дитиною місці є план евакуації у разі пожежі чи інших надзвичайних обставин.

Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у таборі "Динамо" забезпечені повноцінним 5-разовим збалансованим харчуванням. Перед їдальнею є умивальники, рідке мило та паперові рулоні рушники.

Відпочивальники забезпечені цілодобовим питним режимом - якісною фільтрованою водою артезіанського походження.

Також табір забезпечений цілодобовою охороною з обмеженим пропускним режимом. Територію закладу огороджено стаціонарним парканом.

У дитячого закладу є власний пляж, а також спеціально відведені ділянки для прийняття сонячних та водних процедур. Вони обладнані навісами від сонця, в наявності спортивне обладнання для організації активного відпочинку. Є волейбольний майданчик, місце для гри у футбол.  Також діти під час приймання водних процедур, грають на воді у командні ігри. 

На воді є  обладнана, огороджена зона акваторії  для купання дітей. Обов’язково присутні під час перебування дітей на пляжі та купання рятівники на воді, плавруки та медичний працівник 

 


ОНОВЛЕНО 26.06.2019

 

 

Організація відпочинку та оздоровлення дітей,
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки м.Миколаєва
у 2019 році

1. Які категорії дітей м.Миколаєва набувають право на оздоровлення та відпочинок у літку 2019 року?

Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 №375-VI (зі змінами), визначено категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:

2. Які документи необхідно надати для отримання бюджетної відпочинкової послуги до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку?

Перелік документів,
необхідних для отримання бюджетної послуги з відпочинку
у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

1. Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (копія рішення органу опіку та піклування про надання дитині відповідного статусу або рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав);

- заява опікуна (піклувальника);

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

2. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- копія рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав або рішення органу опіку та піклування про надання дитині відповідного статусу;

- копія рішення про створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу;

- заява одного з прийомних батьків або батьків-вихователів;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

3. Для рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- копія рішення про створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу;

- заява батька чи матері;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

4. Для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

5. Для дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (батько/матір внесені до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 08.05.2014 №278 «Про затвердження списків осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсій у зв’язку з втратою годувальника»);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

6. Для дітей з багатодітних малозабезпечених сімей:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (у разі відсутності посвідчення – довідка про склад сім’ї);

- довідка органу соціального захисту населення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

7. Для дітей з інвалідністю віком до 18 років за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії або копія медичного висновку про визнання дитини інвалідом віком до 18 років дійсні на період заїзду дитини;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

8. Для дітей з інвалідністю віком до 18 років, які потребують спеціальних умов та індивідуального догляду:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії або копія медичного висновку про визнання дитини інвалідом віком до 18 років, які дійсні на період заїзду дитини;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0 із зазначенням, що дитина може перебувати у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку та відсутні протипоказання на отримання відпочинкової послуги.

9. Для дітей, взятих на облік службами у справах дітей як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- лист-клопотання від служби у справах дітей адміністрації району Миколаївської міської ради, за місцем проживання дитини, яка знаходиться у складних життєвих обставинах;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

10. Для дітей з багатодітних сімей:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (у разі відсутності посвідчення – довідка про склад сім’ї);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

11. Для дітей з малозабезпечених сімей:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- копія довідки органу соціального захисту населення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

12. Для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до п. 19 ч.1 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- копія посвідчення учасників бойових дій батька/матері, довідки яка підтверджує безпосередню участь особи в антитерористичній операції, виданого в установленому порядку;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

Першочергово забезпечуються відпочинковими послугами дітей осіб, вищезазначеної категорії, які безпосередньо здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

13. Для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яка дійсна на період заїзду дитини;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

14. Для дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- копія посвідчення, що підтверджує статус дитини або копії документів, що підтверджують належність дитини до зазначеної категорії;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

15. Для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків,у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків:

- копія свідоцтва про народження або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

16. Для дітей, постраждалих внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф:

- свідоцтво про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- копія документа, що підтверджує факт настання стихійного лиха, техногенної аварії чи катастрофи або підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

17. Для талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, для дитячих творчих колективів та спортивних команд:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- клопотання навчального закладу про надання послуги з оздоровлення та відпочинку;

- копії, засвідченого перекладу посвідчення, грамоти, дипломів або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного рівня (1-3 особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього року;

- список учасників дитячого творчого колективу, спортивної команди тощо, затверджений керівником організації, до якої відноситься дитячий творчий колектив, спортивна команда;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

18. Для талановитих та обдарованих дітей – переможців всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, для дитячих творчих колективів та спортивних команд:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- клопотання навчального закладу про надання послуги з оздоровлення та відпочинку;

- копії посвідчення, грамоти, дипломів або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади всеукраїнського рівня (1-3 особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього року;

- список учасників дитячого творчого колективу, спортивної команди тощо, затверджений керівником організації, до якої відноситься дитячий творчий колектив, спортивна команда;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

19. Для талановитих та обдарованих дітей – переможців обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, дитячих творчих колективів та спортивних команд:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- клопотання навчального закладу про надання послуги з оздоровлення та відпочинку;

- копії грамот, дипломів, посвідчень або іншого документа (не нижче міського рівня), що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного, міського рівнів (1-3 особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього року).

Враховуючи збільшення категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відпочинкові послуги талановитими та обдарованими дітям переможцям обласних, міських конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, надаються при наявності документу (посвідчення, грамоти, дипломів, подяк), що підтверджує відповідні досягнення на бланку структурного підрозділу Миколаївської обласної державної адміністрації або Миколаївської міської ради із зазначенням повної назви установи від імені якої проводиться нагородження, без використання абревіатур і скорочень та завірені печаткою відповідного структурного підрозділу обласного або місцевого рівня.

- список учасників дитячого творчого колективу, спортивної команди тощо, затверджений керівником організації, до якої відноситься дитячий творчий колектив, спортивна команда;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

20. Для талановитих та обдарованих дітей – відмінників навчання:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- копія табеля за поточний навчальний рік, завірений печаткою закладу освіти;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

21. Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- медична довідка, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку;

- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

22. Для дітей, які опинилися у складній життєвій ситуації через тяжку хворобу батька, матері та не перебувають на обліку у службі у справі дітей за місцем проживання (п.3.5 цього Переліку):

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- клопотання закладу освіти або служби у справах дітей за місцем проживання дитини;

- довідка з лікарні чи інший документ, який підтверджує складні життєві обставини;

- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

23. Для дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (перелік населених пунктів, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 №1275 – р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»;

- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

24. Для дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- копія документа, який підтверджує встановлення інвалідності I або II групи одному з батьків, дійсний на період заїзду дитини;

- довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК), в якої зазначена інформація щодо групи інвалідності, термін дії та інше стосовно інвалідності одного з батьків;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

25. Для дітей лідерів дитячих громадських організацій:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (3 копії);

- - клопотання керівника громадської організації про надання послуги з оздоровлення та відпочинку;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- згода на збір та обробку персональних даних;

- медична довідка за формою 079/0.

Зазначені документи не потребують нотаріального засвідчення.

Медична довідка за формою первинної облікової документації «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку» (форма №079/0), затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.05.2013 №435, повинна містити інформацію: про групу з фізкультури, режим оздоровлення, епідемічне оточення за місцем проживання, профілактичні щеплення (особливо від кору, дифтерії, правця), відсутність інфекційних хвороб та особливо педикульозу та корости.

За відсутності медичної довідки (форма №079/0) дитина до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку не приймається.

3. Які вікові обмеження для отримання відпочинкової послуги з місцевого бюджету?

Відповідно до чинного законодавства до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку направляються діти віком від 7 до 18 років.

4. Яка вартість відпочинкової послуги для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки?

Відпочинкові послуги за рахунок коштів місцевого бюджету надаються безкоштовно дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до категорій дітей, визначених Законом України від 04.09.2008 № 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами).

5. Скільки разів на рік мають право отримати відпочинкові послуги діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки?

Зазначаємо, що діти, які потребують соціальної уваги та підтримки мають право на отриманняпослуги з оздоровлення та відпочинку за рахунок державного або місцевого бюджету один раз на рік.

6. Який термін перебування дітей пільгових категорій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку?

Відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку складає 14 днів.

7. Куди треба звернутися для отримання бюджетної відпочинкової послуги до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку?

Організацією та координацією оздоровленням та відпочинком дітей здійснює служба у справах дітей Миколаївської міської ради.

Підбором і направленням дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку покладено на відділи адміністрацій Центрального району; Заводського району; Інгульського району; Корабельного району.

Відповідальні посадові особи органів місцевого самоврядування

Назва установи, організації

Адреса

П.І.Б
контактної особи

Контактні телефони

робочий

Служба у справах дітей ММР

вул. Адміральська, 20

Кравченко Юлія Вікторівна - начальник,

Хижняк Тетяна Вікторівна – заступник начальника
(каб. 257, 404)

(0512) 37 32 20

 

(0512) 37 01 67

Шинкарук Олена Сергіївна (каб. 247)

Панібратець Віта Олександрівна
(каб. 247)

(0512) 37 30 20

 

(0512) 37 30 37

Адміністрація Центрального району

вул. Інженерна, 1

Рябоволик Світлана Іванівна (каб. 205,204)

(0512) 37 56 82,

37 56 58

Адміністрація Інгульського району

пр. Богоявленський (Жовтневий), 1

Кучма Лариса Михайлівна (каб. 31)

(0512) 24 62 42

(0512) 24 80 54

Адміністрація Корабельного району

пр. Богоявленський (Жовтневий), 314

Богдан Ірина Іванівна (каб 307)

Гайворонська Валентина Анатоліївна
(каб 225)

(0512) 60 02 23

 

(0512) 60 02 93

Адміністрація Заводського району

вул. Погранична, 9

Волкун Світлана Василівна (каб.14)

(0512) 46 72 88

(0512) 47 64 93

Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2018 року №49/12 "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки"

 


ОНОВЛЕНО 21.03.2019

 

 

Напередодні опалювального сезону стало традиційним поєднання зусиль Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій та служби у справах дітей Миколаївської міської ради в організації превентивної роботи з сім’ями, які мешкають у приватних будинках. Особлива увага приділяється домогосподарствам з пічним опаленням. Під час профілактичного рейду, який відбувся 18.10.2018, відвідувалися сім’ї дітей – мешканців Залізничного селища, Старого та Нового інвалідних хуторів. Представники служб у справах дітей Миколаївської міської ради та адміністрації Заводського району роз’яснювали батькам їх права та обов’язки, надавали рекомендації щодо форм та методів виховання дітей, організації їх дозвілля, здійснення контролю за навчанням, можливості оформлення житлової субсидії. Бесіди з дітьми були спрямовані на профілактику правопорушень та бездоглядності, правила безпеки на вулиці. Фахівець Миколаївського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді консультував батьків з приводу вікових та психологічних особливостей розвитку дітей, інформував громадян про соціальні послуги, які надає Центр.

Представник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП Миколаївської області ознайомлювала батьків з адміністративною та кримінальною відповідальністю за порушення прав та інтересів дітей, неналежне виконання батьківських обов’язків.

Корисними для громадян стали поради інспекторів держслужби з надзвичайних ситуацій, які під час рейду обстежували системи опалення будинків та побутові електричні прилади. Основні правила пожежної безпеки залишалися власникам будинків на згадку у вигляді інформаційних листівок.

IMAGE FOLDER (/files/368/2018/Deti_22102018)

 


ОНОВЛЕНО 22.10.2018

 

Службою у справах дітей Миколаївської міської ради спільно з представниками служб у справах дітей Інгульського та Центрального районів міста, обласного та районних відділів поліції 05.10.2018 здійснений профілактичний рейд. Під час заходу відвідані 9 родин, в яких виховується 13 дітей та місця концентрації неповнолітніх по вул. Соборній.

З батьками дітей проводилися профілактичні бесіди з питань охорони дитинства, забезпечення належних умов проживання дітей, додержання законодавства про освіту. Дітям роз’яснювалися правила безпечної поведінки на вулиці, надавалися рекомендації щодо організації дозвілля.

За результатами рейду на трьох батьків складені адміністративні протоколи за ознаками ст. 184 КУпАП за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків, одну дитину вилучено з небезпечного оточення та влаштовано до дитячої лікарні. Питання подальшого влаштування дитини перебуватиме на контролі служби у справах дітей.

 

IMAGE FOLDER (/files/368/deti_2017/Deti_08102018)

 


ОНОВЛЕНО 08.10.2018

 

Про підсумки організації відпочинку та оздоровлення дітей у 2018 році

Основним показником ставлення держави та органів місцевого самоврядування до проблем підростаючого покоління є турбота про оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Організацією оздоровленням та відпочинком дітей у 2018 році здійснювалося службою у справах дітей ММР.

З метою контролю за організацією відпочинку та оздоровлення дітей у 2018 році розроблено рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 11.05.2018 №410 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей у 2018 році».

Із місцевого бюджету виділено та використане фінансування в сумі 9 млн. 180 тис. 300 грн. та додаткове фінансування на суму 2 млн. 756 тис. 000 грн., загалом - на суму 11 млн. 936 тис. 300 грн. для придбання 2087 відпочинкових послуг для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки м.Миколаєва, відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 07 червня 2018 року № 38/1 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/11 «Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки» та відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік».

З метою забезпечення надання якісних відпочинкових послуг для вказаної вище категорії дітей службою у справах дітей Миколаївської міської ради розроблено технічні умови, що включають вимоги стосовно забезпечення учасниками надання послуг з організації відпочинку дітей відповідно до вимог Закону України «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей», Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту від 13.08.2009 №2881, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2009 р. за № 854/16870, та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання оздоровлення та відпочинку дітей, включаючи вимоги щодо пожежної безпеки та безпечного та раціонального харчування дітей, забезпечення відповідними до вимог умовами проживання, організації їх дозвілля тощо.

Закупівля відпочинкових послуг провадиться згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом проведення відкритих електронних торгів через систему «ProZorro».

Дитячі заклади з оздоровлення та відпочинку, що приймають участь у процедурі електронних торгів у системі «ProZorro», надають відпочинкові послуги (14 днів), які включають заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.

Також у 2018 році продовжувалася співпраця з благодійною організацією «Право на Щастя» щодо впровадження проекту «Інклюзивний табір» («Inclusive camp”) на базі комунального підприємства Миколаївської міської ради «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін».

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради спільно з Благодійною організацією «Право на Щастя» реалізував проект «Інклюзивний табір» («Inclusive camp”). Влітку 2018 року вже для 9 дітей з порушенням опорно-рухового апарату, незрячих, які потребують сторонньої допомоги. Благодійна організація забезпечила відбір кращих спеціалістів серед випускників «Школи вожатих», які здійснюють супроводження дітей з інвалідністю. Перебування разом з дітьми супроводжуючих працівників забезпечено за рахунок коштів Благодійної організації «Право на щастя». Надання відпочинкових послуг дітям з інвалідністю вищезазначених нозологій забезпечено за рахунок місцевого бюджету.

На базі КП ММР «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» отримали відпочинкові послуги протягом першої відпочинкової зміни п’ять дітей, протягом другої відпочинкової - чотири дитини з особливими фізичними потребами, які не могли перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно та потребували індивідуального догляду.

Адміністраціями Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального районів ММР визначено структурні підрозділи, посадові особи, відповідальні за організацію направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету. Під час прийому громадян соціально-незахищених верств населення проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо пільгового забезпечення відпочинковими послугами дітей міста.

Робота щодо підбору і направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки для направлення у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку здійснюється як безпосередньо Службою, так і відповідальними підрозділами адміністрацій Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального району Миколаївської міської ради.

З метою забезпечення організації відпочинку та оздоровлення дітей, які опинилися у надзвичайній ситуації внаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднених речовин по вул. Лєсковій, затверджено рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 22.06.2018 №590 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому Миколаївської міської ради від 11.05.2018 №410 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей у 2018 році».

Адміністрацією Заводського району виявлено 25 дітей, які опинилися у надзвичайній ситуації внаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднених речовин по вул. Лєсковій. З них отримали відпочинкові послуги 20 дітей, а саме: 15 - як діти, які опинилися у надзвичайній ситуації, 1 – дитина учасників бойових дій, які брали або беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, 1 - з числа вимушених переселенців, 2 – дитини - сироти, 1 – дитина з малозабезпеченої сім’ї. Відпочинкові послуги 14 дітей отримали у дитячому оздоровчому табору «Маяк» ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МИКОЛАЇВ – КОНТРАСТ. 1 дитина отримала оздоровчі послуги у Державному підприємстві «Український дитячий центр «Молода гвардія».

Загалом відпочинковими послугами охоплено 2087 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки м.Миколаєва, а саме:

- діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування - 106;

- діти з малозабезпечених сімей - 65;

- діти з багатодітних сімей - 485;

- діти талановиті та обдаровані - 928;

- діти, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи - 32;

- діти з інвалідністю - 82;

- діти на диспансерному обліку - 128;

- діти, учасників бойових дій, які брали або беруть безпосередню участь в антитерористичній операції – 161;

- діти, з числа вимушених переселенців – 53;

- діти відмінники навчання –8;

- діти, які перебувають у складних життєвих обставинах – 22;

- рідні діти батьків вихователів – 3;

- діти, які опинилися у надзвичайній ситуації – 14.

Права дитини на відпочинок і дозвілля, визначені Конвенцією ООН про права дитини, що ратифікована Україною в 1991 році, Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Програмою оздоровлення та відпочинку дітей на відповідні роки.

Наразі триває підготовка проекту Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки. Одним із найважливіших завдань Програми є реалізація права на оздоровлення та відпочинок, охоплення організованими формами оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Пріоритетними у діяльності органів місцевого самоврядування є заходи, спрямовані на збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у тому числі шляхом організації якісного дитячого оздоровлення і відпочинку.


ОНОВЛЕНО 13.09.2018

 

Реалізація у 2018 році Програми
відпочинку та оздоровлення дітей м.Миколаєва

На виконання розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 27.02.2018 №49-р «Про затвердження заходів щодо реалізації в 2018 році Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2014-2018 роки» та з метою контролю за організацією відпочинку та оздоровлення дітей м.Миколаєва у 2018 році розроблено та затверджено рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 11.05.2018 №410 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей у 2018 році».

Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 №16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради» відповідальним органом за організацію оздоровлення та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки визначено службу у справах дітей Миколаївської міської ради.

На 2018 рік виділено основне фінансування 9 млн. 180 тис. 300 грн. та додаткове фінансування 2 млн. 756 тис. 000 грн. на загальну суму 11 млн. 936 тис. 300 грн. із місцевого бюджету відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік» на придбання 2087 відпочинкових послуг для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки м.Миколаєва. Заплановано виділення із місцевого бюджету додаткового фінансування.

Проводиться процедура публічних торгів на закупівлю послуги щодо відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки м.Миколаєва у літній період.

Зазначаємо, що дитячі заклади з оздоровлення та відпочинку, які приймають участь у процедурі електронних торгів у системі «ProZorro» надають відпочинкові послуги (14 днів), які включають заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.

Зазначаємо, що по першій тендерній процедурі конкурсних торгів на закупівлю послуги щодо відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки м.Миколаєва у літній період визначено переможців, а саме:

- комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін», який надасть протягом літнього сезону 250 відпочинкових послуг;

- Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України (м.Очаків, Миколаївська область), яка надасть протягом літнього сезону 200 відпочинкових послуг.

Миколаївська міська рада у 2018 році продовжує співпрацювати з благодійною організацією «Право на Щастя» щодо впровадження проекту «Інклюзивний табір» («Inclusive camp”) на базі комунального підприємства Миколаївської міської ради «Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дельфін» для 10 дітей з порушенням опорно-рухового апарату, незрячих, які потребують сторонньої допомоги. Благодійна організація забезпечить відбір кращих спеціалістів серед випускників «Школи вожатих», які будуть здійснювати супроводження дітей з інвалідністю. Перебування разом з дітьми супроводжуючих працівників буде забезпечено за рахунок коштів Благодійної організації «Право на щастя». Відпочинкові послуги 10 дітям з інвалідністю вищезазначених захворювань буде забезпечено за рахунок місцевого бюджету.

Проводиться робота щодо підбору і направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки для направлення у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку службою у справах дітей Миколаївської міської ради, відповідальними відділами адміністрації Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального району.

Головами адміністрацій Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального районів Миколаївської міської ради визначено підрозділи та особи, відповідальних за організацію направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів місцевого бюджету. Під час прийому громадян  соціально-незахищених верст населення проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо пільгового забезпечення відпочинковими послугами.

Створено банк даних дітей пільгових категорій, які потребують літнього відпочинку.

Інформаційно-методичне забезпечення літнього сезону 2018 року забезпечено, шляхом проведення:

- березень: інформаційно-роз’яснювальної роботи із закладами освіти та охорони здоров’я м.Миколаєва;

- квітень: розміщення інформації «Організація відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки м.Миколаєва у 2018 році» на сайті Миколаївської міської ради;

- травень: робоча нарада щодо координації спільних дій по наданню послуг з відпочинку та оздоровлення дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у 2018 році із представниками структурних підрозділів адміністрацій Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального району Миколаївської міської ради;

- травень: круглий стіл: «Інклюзивний табір» («Inclusive camp”) із представниками благодійної організації «Право на Щастя», служби у справах дітей Миколаївської міської ради, управління охорони здоров`я Миколаївської міської ради, міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Цветик-семицветик», ДРУ «Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія», громадської організації «Миколаївський обласний рух підтримки осіб з інвалідністю «Сильні разом», батьків дітей, які бажають прийняти участь у проекті.

 


ОНОВЛЕНО 18.06.2018

 

 

Представники служби у справах дітей Миколаївської міської ради спільно з фахівцями Миколаївського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області, Миколаївського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 04.05.2018 відвідували сім’ї ромів у мкр. Ялти. Метою заходу стала інформаційна робота з громадянами щодо реєстрації народження дітей, оформлення державної соціальної допомоги, влаштування дітей до дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.

 

IMAGE FOLDER (/files/368/2018/Deti_11052018)

 


ОНОВЛЕНО 11.05.2018

 

 

Службою у справах дітей Миколаївської міської ради організований та проведений черговий профілактичний рейд. У заході активну участь прийняли представники відділу ювенальної превенції Заводського райвідділу поліції та управління превентивний діяльності Головного управління національної поліції Миколаївської області, представники управління патрульної поліції, служби у справах дітей адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради та фахівці із соціальної роботи Миколаївського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представники закладу охорони здоров’я.

Учасники рейдової групи відвідували сім’ї з дітьми, які мешкають на території Заводського району міста. Особлива увага була приділена мешканцям Великої Коренихи, Нового інвалідного хутору. Також обстежені умови проживання дітей по вул. Шосейній, Курортній, пр. Центральному.

Під час рейду батьки отримували консультації  спеціалістів з питань вікових та психологічних особливостей розвитку дітей, організації їх оздоровлення та змістовного дозвілля, оформлення житлових субсидій, одержання медичної допомоги та соціальних послуг, влаштування дітей до закладів освіти. Законним представникам дітей надавалися роз’яснення щодо захисту прав та інтересів дітей, власної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. З дітьми проводилися бесіди з питань безпечної поведінки та здорового способу життя, одержання освіти.

Під час заходу фахівці із соціальної роботи надавали родинам гуманітарну допомогу у вигляді дитячого одягу, іграшок, засобів догляду за дітьми та гігієни. На батьків, які не забезпечують рідним дітям належних умов проживання, складені адміністративні протоколи за ознаками ст. 184 КУпАП.

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image


 ОНОВЛЕНО 25.04.2018

 

Організація відпочинку та оздоровлення дітей,
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
м.Миколаєва у 2018 році

1. Який структурний підрозділ Миколаївської міської ради займається у м.Миколаєві організацією оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році?

Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 №16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради» організацією оздоровленням та відпочинком дітей пільгової категорії м.Миколаєва з 2017 року здійснюється службою у справах дітей Миколаївської міської ради

2. За який рахунок відбувається фінансування Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки?

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Яка вартість відпочинкової послуги для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки?

Відпочинкові послуги за рахунок коштів місцевого бюджету надаються безкоштовно дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до категорій дітей, визначених Законом України від 04.09.2008 №375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами).

4. Скільки разів на рік мають право отримати відпочинкові послуги діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки?

Зазначаємо, що діти, які потребують соціальної уваги та підтримки мають право на отриманняпослуги з оздоровлення та відпочинку за рахунок державного та місцевого бюджету один раз на рік.

5. Як визначаються дитячі заклади, які надають послуги з оздоровлення та відпочинку?

В результаті проведення процедури електронних торгів у системі «ProZorro» по закупівлі послуг на оздоровлення та відпочинок дітей м.Миколаєва у літній період.

6. Які вікові обмеження для отримання відпочинкової послуги з місцевого бюджету?

Відповідно до чинного законодавства до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку направляються діти віком від 7 до 18 років.

7. Які категорії дітей м.Миколаєва набувають право на оздоровлення та відпочинок у літку 2018 року?

Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 №375-VI (зі змінами від 06.06.2017, №2081-VIII), визначено категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:

Які документи необхідно надати для отримання бюджетної відпочинкової послуги до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку?

Перелік документів,
необхідних для отримання бюджетної послуги з відпочинку
та оздоровлення у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

1. Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:
- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);
- копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (копія рішення органу опіку та піклування про надання дитині відповідного статусу або рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав);
- заява опікуна (піклувальника);
- медична довідка за формою 079/0.
2. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях:
- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);
- копія рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав або рішення органу опіку та піклування про надання дитині відповідного статусу;
- копія рішення про створення прийомної сім’ї;
- заява одного з прийомних батьків або батьків-вихователів;
- медична довідка за формою 079/0.
3. Для дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі антитерористичній операції:
- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);
- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;
- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;
- медична довідка за формою 079/0.
4. Для дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:
- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);
- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (батько/матір внесені до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014);
- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;
- медична довідка за формою 079/0.
5. Для дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей:
- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);
- копія посвідчення батьків багатодітної сім’ї;
- копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (у разі відсутності посвідчення – довідка, що підтверджує статус дитини з багатодітної сім’ї);
- довідка органу соціального захисту населення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини;
- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;
- медична довідка за формою 079/0.
6. Для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування:
- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);
- копія медичного висновку про визнання дитини інвалідом віком до 18 років;
- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;
- медична довідка за формою 079/0.
У рамках реалізації проекту «Inclusive camp» у 2017 році розглядається можливість відпочинку дітей з особливими фізичними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду. Діти з особливими фізичними потребами отримують відпочинкові послуги за рахунок місцевого бюджету. Перебування разом з дітьми з особливими фізичними потребами супроводжуючих працівників здійснюється за рахунок коштів благодійних організацій, батьків та інше. Крім зазначених документів у п. 6 надати медичну довідку ЛКК про відсутність медичних протипоказань щодо відпочинку у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
7. Для дітей з багатодітних сімей:
- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);
- копія посвідчення батьків багатодітної сім’ї;
- копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (у разі відсутності посвідчення – довідка, що підтверджує статус дитини з багатодітної сім’ї);
- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;
- медична довідка за формою 079/0.
8. Для дітей з малозабезпечених сімей:
- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);
- довідка органу соціального захисту населення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини;
- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;
- медична довідка за формою 079/0.
9. Для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичній операції у період її проведення, відповідно до п. 19 ч.1 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:
- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);
- копія посвідчення учасників бойових дій батька/матері, яке підтверджує безпосередню участь особи в антитерористичній операції, видане в установленому порядку;
- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;
- медична довідка за формою 079/0.
10. Для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:
- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);
- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;
- медична довідка за формою 079/0.
11. Для дітей, постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи:
- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);
- копія посвідчення, що підтверджує статус дитини;
- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює:
- медична довідка за формою 079/0.
12. Для талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд:
- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);
- клопотання навчального закладу про надання послуги з оздоровлення та відпочинку;
- копії грамот, дипломів, подяк, посвідчень або іншого документа (не нижче міського рівня), що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського рівнів (1-3 особисте або командне місце), отримані впродовж останніх двох років;
- список учасників дитячого творчого колективу, спортивної команди тощо, затверджений керівником закладу, організації, до якої відноситься дитячий творчий колектив, спортивна команда;
- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;
- медична довідка за формою 079/0.
13. Для талановитих та обдарованих дітей – відмінників навчання:
- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);
- клопотання навчального закладу про надання послуги з оздоровлення та відпочинку;
- копії табелів за останні два роки, завірені печаткою навчального закладу;
- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;
- медична довідка за формою 079/0.
14. Для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків:
- копія свідоцтва про народження (3 копії);
- довідка з місця роботи загиблого про підтвердження причини смерті або копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;
- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;
- медична довідка.
15. Для дітей, постраждалих внаслідок техногенних аварій:
- свідоцтво про народження дитини (3 копії);
- копія документа, що підтверджує факт настання стихійного лиха, техногенної аварії чи катастрофи або підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;
- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;
- медична довідка за формою 079/0.
16. Для дітей на диспансерному обліку:
- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);
- медична довідка, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку;
- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;
- медична довідка за формою 079/0.
17. Для дітей, взятих на облік службами у справах дітей, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах:
- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);
- інформація-підтвердження служби у справах дітей за місцем проживання, яка підтверджує перебування дитини на обліку у сжо;
- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;
- медична довідка за формою 079/0.
18. Для рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї:
- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);
- копія рішення про створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу;
- заява матері чи батька;
- медична довідка за формою 079/0.
 
Медична довідка за формою 079/0 повинна містити інформацію: про групу з фізкультури, режим оздоровлення, епідемічне оточення за місцем проживання, профілактичні щеплення, відсутність інфекційних хвороб та особливо педикульозу.
 
Зазначені документи не потребують нотаріального засвідчення.
 
8. Який термін перебування дітей пільгових категорій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку?
Відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку складає 14 днів.
9. Куди треба звернутися для отримання бюджетної відпочинкової послуги до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку?
Організацією оздоровленням та відпочинком дітей з 2017 року здійснює служба у справах дітей Миколаївської міської ради.
Підбором і направленням дітей пільгових категорій до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку покладено на відділи адміністрацій Центрального району; Заводського району; Інгульського району; Корабельного району.

Відповідальні посадові особи органів місцевого самоврядування

Назва установи, організації

Адреса

П.І.Б

контактної особи

Контактні телефони

робочий

Служба у справах дітей ММР

вул. Адміральська, 20

Шамаріна Ірина Василівна - начальник (каб. 257)

(0512) 37 32 20

Шинкарук Олена Сергіївна

Панібратець Віта Олександрівна

(каб. 247)

(0512) 37 30 20

Адміністрація Центрального району

вул. Інженерна, 1, відділ з гуманітарних питань

Рябоволик Світлана Іванівна (каб. 205,204)

(0512) 37 56 82,

37 56 58

Адміністрація Інгульського району

пр. Богоявленський (Жовтневий), 1

відділ з гуманітарних питань та спорту

Кучма Лариса Михайлівна (каб. 31)

(0512) 24 62 42

 

(0512) 24 80 54

Адміністрація Корабельного району

пр. Богоявленський (Жовтневий), 314

відділ з гуманітарних питань

Богдан Ірина Іванівна (каб 307)

Гайворонська Валентина Анатоліївна

(каб 225)

(0512) 60 02 23

 

(0512) 60 02 93

Адміністрація Заводського району

вул. Погранична (Чигрина), 9,

відділ з гуманітарних питань та спорту

Волкун Світлана Василівна (каб.14)

(0512) 46 72 88

 

(0512) 47 64 93

 


ОНОВЛЕНО 13.02.2018

 

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради спільно з представниками Головного управління ДСНС України у Миколаївській області 05.02.2018 здійснювали профілактичний рейд по сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. У зв’язку з опалювальним сезоном, особлива увага приділялася родинам, які мешкають у приватних будинках з пічним опаленням. Члени рейдової групи, до складу якої були залучені спеціалісти служби у справах дітей адміністрацій Центрального району Миколаївської міської ради, представники відділу ювенальної превенції ГУНП Миколаївської області, акцентували увагу дорослих на необхідності перевірки приладів опалення перед їх експлуатацією, додержання норм пожежної безпеки. Також членам сімей роз’яснювалося поняття «чадний газ», надавалася інформація про причини виникнення пожеж, їх наслідки.

Також батькам роз’яснювалися вимоги законодавства в частині захисту прав та інтересів дітей. Протягом рейду відвідані 6 родин, здійснено обстеження умов проживання і виховання 14 дітей.

 

IMAGE FOLDER (/files/368/2015_06/Foto/Deti_09022018)

 


ОНОВЛЕНО 09.02.2018

Стартує щорічний проект "Школа вожатих Миколаєва"

12 лютого стартує щорічний проект «Школа вожатих Миколаєва».
Вожатская школа – це шанс не лише стати вожатим, отримати роботу на літо, але і організувати своє успішне майбутнє.
Це буде глобально, перспективно і, головне, захоплююче!
Проект «Школа вожатих» дає знання і уміння по:
- методиці організації дитячого відпочинку в умовах дитячого літнього табору;
- віковій психології, педагогіці, конфліктології;
- наданню невідкладної допомоги і поведінці в екстрених ситуаціях;
- проведенню настільних, творчих ігор;
- анімації і сценічній майстерності.
По підсумкам гарантує:
- отримання сертифікату про проходження «Школи вожатих» після складання іспиту;
- запрошення попрацювати, найуспішнішим студентам, у творчій команді дитячого табору «Дельфін».
Якщо Ви любите дітей, бажаєте вчитися і розвиватися, розумієте відповідальність, вмієте співати, танцювати, творити, жартувати, або готові вчитися - «Школа вожатих» чекає на Вас.
Перше заняття школи вожатих відбудеться 12 лютого 2018 року о 16.00 год., у приміщення клубу «Юних моряків з флотилією» (нижній БАМ).

Реєструйтеся до 10 лютого 2018 року: https://goo.gl/forms/be3QnwPIuj0302tx1

Детальніша інформація у ФБ:

https://www.facebook.com/groups/575623396119571/

або https://www.facebook.com/docdelfin/

Контактні телефони: 050-337-50-15 або 093-07-05-942.

 


ОНОВЛЕНО 01.02.2018

 

Про підсумки організації відпочинку та оздоровлення дітей у 2017 році

Основним показником ставлення держави та органів місцевого самоврядування до проблем підростаючого покоління є турбота про оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 №16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради» затверджено Положення про службу у справах дітей Миколаївської міської ради, яким визначено повноваження служи щодо координації та контролю за оздоровленням, відпочинком дітей пільгових категорій м.Миколаєва.

У зв’язку із вищезазначеним внесено зміни до рішення Миколаївської міської ради від 31.05.2017 №21/7 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/11 «Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки».

Організацією оздоровленням та відпочинком дітей у 2017 році здійснювалося службою у справах дітей ММР.

З метою контролю за організацією відпочинку та оздоровлення дітей у 2017 році розроблено рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 28.04.2017 №337 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей у 2017 році», яке забезпечує здійснення заходів, спрямованих на розвиток дитячого оздоровлення та відпочинку, стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

У 2017 році виділено 6 млн. 088 тис. 700 грн. із місцевого бюджету відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік» та придбано у 2017 році 1400 путівок для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. За рахунок додаткового фінансування у сумі 2 млн. 851 тис. 800 грн. отримали відпочинкові послуги ще 679 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Відбулася економія бюджетних коштівпри закупівлю послуг з оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримкиу сумі360790 грн. Кошти скеровано докомунального підприємства Миколаївської міської ради «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» у сумі 312145 грн. на поповнення Статутного фонду.

До дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, відповідно до чинного законодавства, направляються діти віком від 7 до 18 років. Відпочинкові послуги (14 днів) за рахунок коштів місцевого бюджету надаються дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до категорій дітей, визначених Законом України №375-VI від 04.09.2008 «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами від 06.06.2017, №2081- VIII).

Загалом охоплено відпочинковими послугами 2079 дітей пільгових категорій м.Миколаєва, а саме:

- діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування -200;

- діти з малозабезпечених сімей - 68;

- діти з багатодітних сімей - 566;

- діти талановиті та обдаровані - 759;

- діти, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи - 38;

- діти-інваліди - 34;

- діти на диспансерному обліку - 108;

- діти, учасників бойових дій, які брали або беруть безпосередню участь в антитерористичній операції – 160;

- діти, з числа вимушених переселенців – 88;

- діти відмінники навчання – 27;

- діти, які перебувають у складних життєвих обставинах – 31.

Забезпечено відпочинковими послугами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у комунальному закладі «Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Миколаївської обласної ради, у кількості 22 особи на базі дитячого оздоровчого закладу «Маяк» (с. Рибаківка, Миколаївська область).

У 2017 році відбувається збільшення кількості послуг із оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Так у 2017 році надано на 350 відпочинкових послуг більше, ніж у 2016 році (1729 відпочинкових послуг).

Послуги з оздоровлення та відпочинку у 2017 році надавали:

- комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін»;

- миколаївська обласна організація фізкультурно - спортивного товариства «Динамо» України (м. Очаків, Миколаївська область);

- дитячий оздоровчий заклад «Маяк» (с. Рибаківка, Миколаївська область);

- дитячий оздоровчий табір «Дельфін» забезпечив відпочинковими послугами 250 дітей пільгових категорій.

Протягом І відпочинкової зміни на базі комунального підприємства Миколаївської міської ради «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» реалізувався перший в Україні пілотний проект «Інклюзивний табір» («Inclusive camp”).

Чотири дитини з особливими фізичними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно та потребують індивідуального догляду вперше отримали відпочинкові послуги.

Благодійна організація «Право на Щастя» забезпечила відбір кращих спеціалістів серед випускників «Школи вожатих», які забезпечили супроводження дітей з інвалідністю.

Чотири дитини з особливими фізичними потребами отримали відпочинкові послуги за рахунок місцевого бюджету. Перебування разом з дітьми з особливими фізичними потребами супроводжуючих працівників здійснювалося за рахунок коштів Благодійної організації «Право на щастя».

Дитячий оздоровчий табір «Маяк» забезпечив відпочинковими послугами 1579 дітей пільгових категорій.

Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України забезпечила відпочинковими послугами 250 дітей пільгових категорій.

Проводилася робота щодо підбору і направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки для направлення у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку службою у справах дітей ММР, відповідальними відділами адміністрації Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального району.

Здійснювалася перевірка якості надання відпочинкових послуг дитячими закладами оздоровлення та відпочинку:

- 05.06.2017 перевірка дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дельфін», начальником служби та головним спеціалістом служби у справах дітей ММР, щодо організації харчування, створення відповідних умов проживання та забезпечення безпечного цілодобового перебування дитини на території дитячого закладу;

- 07.06.2017 перевірка дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Дельфін», якості надання послуг з оздоровлення та відпочинком заступником міського голови Шевченком Є.В., службою у справах дітей ММР, керівниками структурних підрозділів ММР, головою адміністрації Заводського району, головою постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, туризму, молоді та спорту, представниками депутатського корпусу;

- 21.06.2017 перевірка дитячого оздоровчого табору «Маяк» приватного підприємства «Миколаїв – контраст» (с. Рибаківка, Миколаївська область) на відповідність та якість надання відпочинкових послуг.

Проведено перевірку відповідності технічним вимогам, заявлених у тендерній документації:

- 07.07.2017 перевірка дитячого оздоровчого табору «Маяк» приватного підприємства «Миколаїв – контраст» (с. Рибаківка, Миколаївська область) на відповідність та якість надання відпочинкових послуг.

Проведено перевірку санітарно-гігієнічних вимог, умов проживання, організації харчування, медичного супроводу, охорони дітей та організації дозвілля:

- 13.07.2017 перевірка Миколаївської обласної організації фізкультурно- спортивного товариства «Динамо» України (Очаківський район, Миколаївська область).

Проведено перевірку умов проживання, харчування дітей та відповідність технічним вимогам, заявлених у тендерній документації:

- 19.06.2017 перевірка Миколаївської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України (Очаківський район, Миколаївська область).

Проведено перевірку умов проживання, харчування, медичного супроводу, охорони дітей та організації дозвілля.

Інформаційне-методичне забезпечення літнього сезону 2017 року забезпечено, шляхом проведення:

- травень 2017 року «круглого» столу: «Організація відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у 2017 році» із представниками військових частин м. Миколаєва, які відповідають за соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей, учасників АТО, підрозділів Національної поліції в Миколаївській області, які відповідають за соціальний захист учасників АТО та членів їх сімей, Головного управління ДСНС України в Миколаївській області та керівного складу структурних підрозділів Миколаївської міської ради;

- травень 2017 року робочої наради щодо координації спільних дій по наданню послуг з відпочинку та оздоровлення дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки у 2017 році із начальниками відділів з гуманітарних питань адміністрації Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального району;

- травень 2017 року прийняття участі у робочих зустрічах із завучами з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладах в адміністраціях Інгульського, Центрального району Миколаївської міської ради;

- 07.06.2017 інформаційно-профілактичного заходу: «Безпечне літо» управлінням ДСНС України у Миколаївській області, службою у справах дітей ММР для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки і отримують відпочинкові послуги на базі дитячого табору «Маяк».

Загальна кількість за договором

«Маяк»

«Дельфін»

«Динамо»

1579

250

250

Служба у справах дітей ММР

Категорія учасників

Маяк

Дельфін

Динамо

 

1 зм

2 зм

3 зм

4 зм

5 зм

6 зм

1 зм

2 зм

3 зм

1 зм

2 зм

3 зм

4 зм

Багатодітна сім`я

-

1

-

-

1

-

-

-

3

-

-

-

-

5

Діти-сироти або позбавлені батьківського піклування

3

-

1

3

3

10

2

-

8

-

-

-

-

30

Учасник АТО

-

4

3

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

9

Переселенці

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Діти-інваліди

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

4

ЧАЕС

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

СЖО

-

-

-

-

1

12

-

-

-

-

-

-

-

13

Відмінник навчання

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

Талановиті діти

-

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Диспансерний облік

-

1

1

1

-

-

2

2

5

-

-

-

-

12

Загальна кількість

3

7

9

4

5

22

9

4

18

-

-

-

-

79

Інгульський район

Категорія учасників

Маяк

Дельфін

Динамо

 

1 зм.

2 зм.

3 зм

4 зм

5 зм

6 зм

1 зм

2 зм

3 зм

1 зм

2 зм

3 зм

4 зм

Діти-сироти або позбавлені батьківського піклування

11

15

4

-

5

7

2

1

1

1

-

-

-

47

Багатодітна сім`я

42

10

14

5

15

15

5

-

7

-

-

-

-

113

Учасник АТО

10

4

4

-

4

1

3

1

3

2

-

-

-

32

Малозабезпечена сім`я

2

1

1

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

7

Діти-інваліди

3

2

-

-

1

-

2

-

3

-

-

-

-

11

Переселенці

7

1

7

-

2

-

1

-

-

3

-

-

-

21

ЧАЕС

1

5

2

-

 

-

 

-

-

-

-

-

-

8

Відмінник навчання

4

6

3

-

-

3

-

-

1

-

-

-

-

17

СЖО

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Талановиті діти

38

48

27

-

46

43

11

2

9

9

29

-

12

274

Диспансерний облік

1

-

-

-

-

-

1

-

3

-

-

-

-

5

Загальна кількість

119

92

62

5

74

72

25

4

27

15

29

-

12

536

Центральний район

Категорія учасників

Маяк

Дельфін

Динамо

 

1 зм

2 зм

3 зм

4 зм

5 зм

6 зм

1  зм

2  зм

3 зм

1 зм

2 зм

3 зм

4 зм

Багатодітна сім`я

26

39

24

-

44

31

6

-

1

3

-

-

-

174

Діти-сироти або позбавлені батьківського піклування

9

15

11

-

9

3

1

-

--

-

-

-

-

48

Малозабезпечена сім`я

8

4

2

-

1

3

1

-

1

-

-

-

-

20

Загиблий в АТО

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Учасник АТО

32

13

6

-

3

4

3

2

11

2

-

-

-

76

Діти-інваліди

3

2

-

-

4

1

-

-

-

-

-

-

-

10

ЧАЕС

2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

4

Переселенці

3

7

5

-

5

4

1

-

-

-

-

-

 

25

СЖО

1

3

-

-

 

4

-

-

-

-

-

-

-

8

Відмінник навчання

-

3

2

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

7

Талановиті діти

36

13

11

15

12

19

14

7

4

9

-

-

11

151

Диспансерний облік

4

9

16

-

11

10

9

1

14

-

-

-

-

74

Загальна кількість

125

108

77

15

90

81

36

10

31

14

-

-

11

598

Заводський район

Категорія учасників

Маяк

Дельфін

Динамо

 

1 зм

2 зм

3 зм

4 зм

5 зм

6 зм

1 зм

2 зм

 3 зм

1 зм

2 зм

3  зм

4 зм

Багатодітна сім`я

51

29

26

3

24

23

8

-

8

1

-

-

-

172

Діти-сироти або позбавлені батьківського піклування

11

16

6

8

4

1

4

-

7

-

-

-

-

56

Малозабезпечена сім`я

4

1

5

-

1

1

3

-

2

2

-

-

-

19

Учасник АТО

7

4

4

-

2

7

3

2

3

1

-

-

 

33

Діти-інваліди

1

2

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

6

ЧАЕС

6

4

3

-

3

-

3

-

2

-

--

-

-

21

Переселенці

4

12

8

-

2

1

1

-

-

-

-

-

-

28

СЖО

2

5

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Відмінник навчання

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

Талановиті діти

24

24

11

-

36

32

1

-

1

14

-

90

36

269

Диспансерний облік

3

3

-

-

2

3

1

-

4

-

-

-

-

16

Загальна кількість

113

100

65

11

75

70

24

3

26

18

-

90

36

631

Корабельний район

Категорія учасників

Маяк

Дельфін

Динамо

 

1 зм

2 зм

3 зм

4 зм

5 зм

6 зм

1 зм

2 зм

3 зм

1 зм

2 зм

3 зм

4 зм

Багатодітна сім`я

 

37

15

18

6

13

1

9

-

3

-

-

-

-

102

Діти-сироти або позбавлені батьківського піклування

 

3

4

2

3

1

3

2

-

1

-

-

-

-

19

Малозабезпечена сім`я

3

6

6

1

2

4

-

-

-

-

-

-

-

22

Учасник АТО

-

-

2

-

-

1

3

-

2

1

-

-

-

9

Діти-інваліди

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

3

ЧАЕС

1

-

1

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Переселенці

3

6

1

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

14

СЖО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відмінник навчання

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Талановиті діти

2

2

7

2

2

9

-

1

11

2

21

-

1

60

Диспансерний облік

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

Загальна кількість

50

33

37

15

20

20

16

1

18

3

21

-

1

235

За підсумками оздоровчої кампанії 2017 року
пройшли оздоровлення та відпочинок діти,
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Категорії

Надано послуг з оздоровлення та відпочинку

діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування

200

діти з малозабезпечених сімей

68

діти з багатодітні сімей

566

діти-інваліди здатні до самообслуговування

30

діти-інваліди не здатні до самообслуговування

4

діти, постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи

38

діти, які опинились в складних життєвих обставинах

31

талановиті та обдаровані діти

759

діти, відмінники навчання

27

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

88

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичній операції

160

діти, які перебувають на диспансерному обліку

108

Загальна кількість

2079

 


ОНОВЛЕНО 26.09.2017

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ВІД 20.06.2017 РОКУ

20 червня 2017 року відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дітей виконкому Миколаївської ради під головуванням заступника міського голови Шевченка Є.В. 

На розгляд комісії службами адміністрацій районів міста винесено 20 питань, вирішення яких сприяє забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

Членами комісії розглянуто матеріали щодо позбавлення 3 батьків батьківських прав, прийнято рішення щодо затвердження висновків органу опіки та піклування про доцільність позбавлення 3 батьків.

На комісії заслухано батьків, які звернулися щодо врегулювання порядку участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення місця проживання дитини. Батькам пояснено про необхідність знаходження компромісу щодо виховання, утримання та місця проживання дітей. Спори між батьками врегульовано та прийняті відповідні рішення.

Надійшло 3 звернення щодо надання дозволів на укладення правочину стосовно майна дітей. Під час вивчення матеріалів, порушення житлових прав дітей стосовно 2 заяв не виявлено. Заяви задоволено. Щодо питання про спадкове майно дітей – слухання перенесено з метою детального вивчення обставин справи.

Заслухано інформацію про стан виконання матір’ю своїх обов’язків стосовно дитини-інваліда. Прийнято рішення про комісійне обстеження умов проживання родини та надано 3 місячний термін для соціального супроводу.

Розглянуто підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан 6 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та прийнято рішення про продовження роботи з 2 родинами, дві родини знято з соціального супроводу з негативним результатом (вирішується питання про позбавлення батьківських прав), 2 родини зняті з супроводу у зв’язку з переїздом на нове місце проживання.

Під час засідання комісії аргументи заявників та зацікавлених осіб заслухані, надані рекомендації та прийняті відповідні рішення.

IMAGE FOLDER (/files/368/2017_05/SSD)
IMAGE FOLDER (/files/368/2017_05/SSD/ispravlennoe)

 


ОНОВЛЕНО 21.06.2017

Організація відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки м.Миколаєва у 2017 році

1. Який структурний підрозділ Миколаївської міської ради займається у м.Миколаєві організацією оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році?

Відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 № 16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради» організація оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році здійснює служба у справах дітей Миколаївської міської ради

2. За який рахунок відбувається фінансування Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки?

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, у якому на 2017 рік передбачено кошти на відпочинок дітей пільгових категорій, у сумі 8 млн. 940 тис., 500 грн.

3. Які категорії дітей м.Миколаєва набувають право на оздоровлення та відпочинок у літку 2017 року?

Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 375-VI (зі змінами 10.11.2015), визначено категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме:

діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування;

діти з малозабезпечених сімей;

діти з багатодітних сімей;

діти талановиті та обдаровані, відмінники навчання;

діти, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

діти-інваліди;

діти бездоглядні та безпритульні;

діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

діти, постраждалих внаслідок техногенних аварій;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, діти, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі антитерористичній операції;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

4. Які вікові обмеження для отримання путівки з місцевого бюджету?

Відповідно до чинного законодавства до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку направляються діти віком від 7 до 18 років.

5. Яка вартість відпочинкової послуги для дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки?

Відпочинкові послуги за рахунок коштів місцевого бюджету надаються безкоштовно дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до категорій дітей, визначених Законом України від 04.09.2008 № 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами).

6. Скільки разів на рік мають право отримати відпочинкові послуги діти, які потребують соціальної уваги та підтримки?

Зазначаємо, що діти, які потребують соціальної уваги та підтримки мають право на отриманняпослуги з оздоровлення та відпочинку за рахунок державного та місцевого бюджету один раз на рік.

7. Як визначаються заклади, які надають послуги з оздоровлення та відпочинку?

В результаті проведення процедури електронних торгів у системі «ProZorro» по закупівлі послуг на оздоровлення та відпочинок дітей м.Миколаєва у літній період.

8. Які заклади надають послуги з оздоровлення та відпочинку дітям пільгових категорій м.Миколаєва у 2017 році?

Відповідно до тендерних процедур у 2017 році такі дитячі заклади оздоровлення та відпочинку будуть надавати відпочинкові послуги, а саме:

- позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» (с. Велика Корениха, м. Миколаїв);

- дитячий оздоровчий табір «Маяк» (с. Рибаківка, Березанський район, Миколаївська обл.);

- Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» (м. Очаків, Миколаївська обл.).

До вартості відпочинкової послуги входять послуги з проживання, харчування, проїзду до місця та з місця відпочинку, лікування (за необхідністю), страхування дітей, культурно-дозвільне забезпечення.

9. Який термін перебування дітей пільгових категорій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку?

Відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку складає 14 днів.

10. Куди треба звернутися для отримання бюджетної путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку?

Організацією оздоровленням та відпочинком дітей у 2017 році здійснює служба у справах дітей Миколаївської міської ради.

Підбором і направленням дітей пільгових категорій до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку покладено на відділи адміністрацій Центрального району; Заводського району; Інгульського району; Корабельного району.

Відповідальні посадові особи органів місцевого самоврядування
за порядок підбору і направлення дітей
до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у 2017 році

Назва установи, організації

Адреса

П.І.Б

контактної особи

Контактні телефони

робочий

Служба у справах дітей ММР

вул. Адміральська, 20

Шамаріна Ірина Василівна - начальник (каб. 257)

(0512) 37 32 20

Шинкарук Олена Сергіївна

Панібратець Віта Олександрівна
(каб. 247)

(0512) 37 30 20

Адміністрація Центрального району

вул. Інженерна, 1, відділ з гуманітарних питань

Рябоволик Світлана Іванівна (каб. 205,204)

(0512) 37 56 82,

37 56 58

Адміністрація Інгульського району

пр. Богоявленський (Жовтневий), 1

відділ з гуманітарних питань та спорту

Кучма Лариса Михайлівна (каб. 31)

(0512) 24 62 42

(0512) 24 80 54

Адміністрація Корабельного району

пр. Богоявленський (Жовтневий), 314

відділ з гуманітарних питань

Богдан Ірина Іванівна
(каб 307)
Гайворонська Валентина Анатоліївна
(каб 225)

(0512) 60 02 23

(0512) 60 02 93

Адміністрація Заводського району

вул. Погранична (Чигрина), 9,

відділ з гуманітарних питань та спорту

Волкун Світлана Василівна (каб.14)

Явніченко Аліна Юріївна
(каб. 21)

(0512) 46 72 88

(0512) 47 64 93

11. Які документи необхідно надати для отримання бюджетної відпочинкової послуги до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку?

Перелік документів,
необхідних для отримання бюджетної послуги з відпочинку
та оздоровлення у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

1. Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (копія рішення органу опіку та піклування про надання дитині відповідного статусу або рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав);

- заява опікуна (піклувальника);

- медична довідка за формою 079/0.

2. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав або рішення органу опіку та піклування про надання дитині відповідного статусу;

- копія рішення про створення прийомної сім’ї;

- заява одного з прийомних батьків або батьків-вихователів;

- медична довідка за формою 079/0.

3. Для дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі антитерористичній операції:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

4. Для дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (батько/матір внесені до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

5. Для дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія посвідчення батьків багатодітної сім’ї;

- копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (у разі відсутності посвідчення – довідка, що підтверджує статус дитини з багатодітної сім’ї);

- довідка органу соціального захисту населення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

6. Для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія медичного висновку про визнання дитини інвалідом віком до 18 років;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

У рамках реалізації проекту «Inclusive camp» у 2017 році розглядається можливість відпочинку чотирьох дітей з особливими фізичними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду. Чотири дитини з особливими фізичними потребами отримують відпочинкові послуги за рахунок місцевого бюджету. Перебування разом з дітьми з особливими фізичними потребами супроводжуючих працівників здійснюється за рахунок коштів Благодійної організації «Право на щастя». Діти-інваліди з особливими фізичними потребами, яким крім зазначених документів у п. 6 надати медичну довідку ЛКК про відсутність медичних протипоказань щодо відпочинку у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

7. Для бездоглядних та безпритульних дітей:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- лист-клопотання від служби у справах дітей адміністрації районів Миколаївської міської ради, на обліку якої перебуває дитина;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

8. Для дітей з багатодітних сімей:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія посвідчення батьків багатодітної сім’ї;

- копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (у разі відсутності посвідчення – довідка, що підтверджує статус дитини з багатодітної сім’ї);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

9. Для дітей з малозабезпечених сімей:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- довідка органу соціального захисту населення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

10. Для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичній операції у період її проведення, відповідно до п. 19 ч.1 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія посвідчення учасників бойових дій батька/матері, яке підтверджує безпосередню участь особи в антитерористичній операції, видане в установленому порядку;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

11. Для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

12. Для дітей, постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія посвідчення, що підтверджує статус дитини;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює:

- медична довідка за формою 079/0.

13. Для талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- клопотання навчального закладу про надання послуги з оздоровлення та відпочинку;

- копії грамот, дипломів, подяк, посвідчень або іншого документа (не нижче міського рівня), що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного, міського рівнів (1-3 особисте або командне місце), отримані впродовж останніх двох років;

- список учасників дитячого творчого колективу, спортивної команди тощо, затверджений керівником закладу, організації, до якої відноситься дитячий творчий колектив, спортивна команда;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

14. Для талановитих та обдарованих дітей – відмінників навчання:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- клопотання навчального закладу про надання послуги з оздоровлення та відпочинку;

- копії табелів за останні два роки, завірені печаткою навчального закладу;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

15. Для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків:

- копія свідоцтва про народження (3 копії);

- довідка з місця роботи загиблого про підтвердження причини смерті або копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;

- медична довідка.

16. Для дітей, постраждалих внаслідок техногенних аварій:

- свідоцтво про народження дитини (3 копії);

- копія документа, що підтверджує факт настання стихійного лиха, техногенної аварії чи катастрофи або підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

17. Для дітей на диспансерному обліку:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- медична довідка, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку;

- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

Медична довідка за формою 079/0 повинна містити інформацію: про групу з фізкультури, режим оздоровлення, епідемічне оточення за місцем проживання, профілактичні щеплення, відсутність інфекційних хвороб та особливо педикульозу.

Зазначені документи не потребують нотаріального засвідчення.

 


ОНОВЛЕНО 16.06.2017

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ВІД 07.06.2017 РОКУ

07 червня 2017 року відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дітей виконкому Миколаївської ради під головуванням заступника міського голови Шевченка Є.В.

На розгляд комісії службами адміністрацій районів міста винесено 17 питань, вирішення яких сприяє забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

Членами комісії розглянуто матеріали щодо позбавлення 3 батьків батьківських прав, прийнято рішення щодо затвердження висновків органу опіки та піклування про доцільність позбавлення 3 батьків.

На комісії заслухано батьків, які звернулися щодо врегулювання порядку участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення місця проживання дитини. Батькам пояснено про необхідність знаходження компромісу щодо виховання, утримання та місця проживання дітей. Спори між батьками врегульовано та прийняті відповідні рішення.

Надійшло 1 звернення щодо надання дозволів на укладення правочину стосовно майна дітей. Під час вивчення матеріалів, порушення житлових прав дітей не виявлено. Заяву задоволено.

Також прийнято рішення про необхідність негайного відібрання 2 дітей у матері через загрозу перебування їх у небезпечному середовищі.

Проведено бесіду з опікунами трьох дітей, які на цей час влаштовані до Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Прийнято рішення про звернення до суду щодо звільнення опікунів від їх обов’язків.

Розглянуто питання щодо виконання матір’ю своїх обов’язків з виховання та утримання дітей. До служби неодноразово надходили скарги від сусідів громадянки стосовно неналежного утримання дітей, систематичного пияцтва та неналежних матеріально-побутових умов проживання родини. Діти на час літніх канікул влаштовані до Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. З метою реабілітації родини, з матір‘ю продовжать працювати спеціалісти служби та соціальні працівники.

Розглянуто підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан 5 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та прийнято рішення про взяття родин під соціальний супровід, одній сім’ї такий супровід продовжено, дві родини знято з соціального супроводу з негативним результатом, питання відібрання дітей вирішується у судовому порядку, 2 родини зняті з супроводу у зв’язку з переїздом на нове місце проживання.

Під час засідання комісії аргументи заявників та зацікавлених осіб заслухані, надані рекомендації та прийняті відповідні рішення. 

IMAGE FOLDER (/files/368/deti_2017/Deti_09062017)

 


ОНОВЛЕНО 09.06.2017

 

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради 01.06.2017 в Міжнародний день захисту дітей зібрала гостей на території приватного домоволодіння в мкр. Тернівка. Саме в цей день в Миколаєві вперше відбулося відкриття дитячого будинку сімейного типу створеного на базі комунальної власності міста. Приватний будинок з фруктовим садом, шикарним квітником був придбаний в кінці минулого року за гроші міського бюджету з метою забезпечення дітям, позбавленим батьківського піклування, сімейного затишку і комфорту. Ключі від будинку наймолодшому члену сім'ї, 6-літньому Геннадію, вручав мер міста Миколаєва О.Ф. Сєнкевич в присутності депутатів міської ради Мотозу С.В., Ласурія С.А. заступника міського голови Шевченка Є.В.

Головними героями свята були п'ятеро дітей-вихованців. До кінця 2017 сім'я поповнитися ще п'ятьма дітьми.

Для батьків-вихователів сьогодні подвійне свято. Саме 01.06.2010, сім років тому, вони взяли на виховання першої дитини, позбавленої батьківського піклування.

Сьогодні ще одна дитина позбавлена батьківського піклування знайде для себе нову сім'ю. Його з нетерпінням чекає прийомний батько і дівчата яких він виховує.

 

IMAGE FOLDER (/files/368/deti_2017/Deti_01062017)

 


ОНОВЛЕНО 01.06.2017

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ВІД 04.05.2017 РОКУ

04 травня 2017 року відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дітей виконкому Миколаївської ради.

На розгляд комісії службами адміністрацій районів міста винесено 15 питань, вирішення яких сприяє забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

Членами комісії розглянуто матеріали щодо позбавлення 2 батьків батьківських прав, прийнято рішення про доцільність їх позбавлення. Позивачем у одній справі була неповнолітня дитина, у другій справі - орган опіки та піклування.

На комісії заслухано батьків, які звернулися щодо врегулювання порядку участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення місця проживання дитини. Батькам пояснено про необхідність знаходження компромісу щодо виховання, утримання та місця проживання дітей. Спори між батьками врегульовано та прийняті відповідні рішення.

Щодо надання дозволів на укладення правочинів стосовно майна дітей, таких звернень надійшло 3. Під час вивчення матеріалів, у членів комісії виникли питання щодо можливого порушення житлових прав дітей, справу перенесли на наступне засіданні з доопрацюванням документів.

Також розглянуто звернення щодо повернення дитини на виховання батькам. На цей час у задоволенні заяви відмовлено, оскільки батьками не створено безпечних умов для проживання та розвитку дитини.

Розглянуто підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан 13 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та прийнято рішення про взяття 7 родин під соціальний супровід, 2 сім’ям такий супровід продовжено, одну родину знято з соціального супроводу з негативним результатом, питання позбавлення батьків батьківських прав вирішується у судовому порядку, 2 родини зняті з супроводу з позитивним результатом, батьки належним чином виконували заходи супроводу. Але зазначені родини залишаються на обліку служб для здійснення подальшого контролю.

На засіданні комісії розглянуто питання щодо можливості поповнення прийомної родини однією дитиною. Заслухані рекомендації фахівців з соціальної роботи, висновки служби у справах дітей щодо стану виконання прийомним батьком обов’язків стосовно виховання та утримання дітей.

Під час засідання комісії аргументи заявників та зацікавлених осіб заслухані, надані рекомендації та прийняті відповідні рішення.

 
IMAGE FOLDER (/files/368/deti_2017/Deti_04052017)

 


ОНОВЛЕНО 04.05.2017

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ВІД 19.04.2017 РОКУ

19 квітня 2017 року відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дітей виконкому Миколаївської ради під головуванням заступника міського голови Шевченка Є.В.

На розгляд комісії службами адміністрацій районів міста винесено 99 питань, вирішення яких сприяє забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

Членами комісії розглянуто матеріали щодо позбавлення 5 батьків батьківських прав, прийнято рішення щодо затвердження висновків органу опіки та піклування про доцільність позбавлення 3 батьків.

На комісії заслухано батьків, які звернулися щодо врегулювання порядку участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення місця проживання дитини. Батькам пояснено про необхідність знаходження компромісу щодо виховання, утримання та місця проживання дітей. Спори між батьками врегульовано та прийняті відповідні рішення.

Щодо надання дозволів на укладення правочинів стосовно майна дітей, таких звернень надійшло 2. Під час вивчення матеріалів, порушення житлових прав дітей не виявлено. Заяви задоволено.

Також прийнято рішення про необхідність негайного відібрання 2 дітей у матері через загрозу перебування їх у небезпечному середовищі.

Проведено бесіду з опікуном двох малолітніх дітей, які на цей час влаштовані до Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Опікуна попереджено про відповідальність за невиконання нею свої обов’язків, передано родину під соціальний супровід, надано двомісячний термін для реабілітації родини.

Розглянуто підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан 3 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та прийнято рішення про взяття родин під соціальний супровід, одній сім’ї такий супровід продовжено, одну родину знято з соціального супроводу з негативним результатом, питання відібрання дітей вирішується у судовому порядку. 4 родини зняті з супроводу з позитивним результатом, батьки належним чином виконували заходи супроводу. Але зазначені родини залишаються на обліку служб для здійснення подальшого контролю.

На виконання протоколу засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту, обговорено питання необхідності створення міської програми захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служби у справах дітей адміністрацій районів надали свої пропозиції до вказаної програми.

Під час засідання комісії аргументи заявників та зацікавлених осіб заслухані, надані  рекомендації та прийняті відповідні рішення.

IMAGE FOLDER (/files/368/2015_06/Foto/Deti20042017)

 


ОНОВЛЕНО 20.04.2017

Звіт про стан роботи зі зверненнями громадян за Iквартал 2017 року

За I квартал 2017 року до Служби у справах дітей Миколаївської міської ради від громадян надійшло 46 звернень, з них 30 письмових та 16 усних. На виконання ст. 18 Закону України «Про звернення громадян» в Службі у справах дітей Миколаївської міської ради створено умови для участі заявників у розгляді звернень та ознайомлення їх з матеріалами перевірок. Так, під час розгляду звернень, з метою безпосереднього вивчення обставин справи,  організуються особисті зустрічі із заявниками, виїзди за місцем їх проживання. Протягом звітного періоду за безпосередньої участі заявника розглянуто 15звернень. Особлива увага приділяється вирішенню питань, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері. Так, у I кварталі розглянуто 7 звернень від громадян, які потребують соціального захисту та підтримки. На виконання ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» заявникам надаються письмові відповіді у встановлені чинним законодавством строки. З метою проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом затверджено графік особистого прийому начальником та заступником Служби у справах дітей, який розміщено на офіційному сайті Миколаївської міської ради. Для об’єктивного та всебічного вивчення питань, порушених у зверненнях громадян, оперативного їх вирішення, спірні питання розглядаються на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини кожного першого та третього вівторка місяця. Так, у січні-березні 2017 року проведено 6 засідань комісії, на яких були розглянуті питання щодо соціального та правового захисту дітей.

Активні, життєрадісні, налаштовані на перемогу! Саме такі діти свій вільний час провели на базі фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», яке 11 квітня 2017 влаштувало День відкритих дверей. Учасники заходу, серед яких були батьки та опікуни дітей, представники служб у справах дітей та ювенальної превенції відділів поліції міста, педагоги навчальних закладів, мали можливість ознайомитися з тренувальним спорядженням та самою територією «Динамо», переглянути показові змагання чемпіонів України та світу. Наприкінці хлопці демонстрували свої футбольні навички.

Захід організований з метою залучення дітей, які перебувають у складний життєвих обставинах, у конфлікті з законом, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до безкоштовних занять спортом, активного та здорового способу життя.

 

IMAGE FOLDER (/files/368/dynamo_deti_2017)

 


ОНОВЛЕНО 14.04.2017

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ВІД 04.04.2017 РОКУ

04 квітня 2017 року відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дітей виконкому Миколаївської ради під головуванням заступника міського голови Шевченка Є.В.

На розгляд комісії службами адміністрацій районів міста винесено 29 питань, вирішення яких сприяє забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

Членами комісії розглянуто матеріали щодо позбавлення 9 батьків батьківських прав, прийнято рішення про доцільність позбавлення 8 батьків, 1 пакет документів повернуто на доопрацювання.

На комісії заслухано батьків, які звернулися щодо врегулювання порядку участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення місця проживання дитини. Батькам пояснено про необхідність знаходження компромісу щодо виховання, утримання та місця проживання дітей. Спори між батьками врегульовано та прийняті відповідні рішення.

Щодо надання дозволів на укладення правочинів стосовно майна дітей, таких звернень надійшло 3. Під час вивчення матеріалів, встановлено, що у 2 випадках наявне порушення житлових прав дітей. Заявникам відмовлено.

Також прийнято рішення про необхідність негайного відібрання 3 дітей у матері через загрозу перебування їх у небезпечному середовищі.

Рішенням комісії погоджено зняття/взяття з реєстрації 2 дітей, позбавлених батьківського піклування та надано консультативну допомогу щодо порядку реєстрації 2 дітей одним із батьків.

Розглянуто підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан 5 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та прийнято рішення про взяття родин під соціальний супровід, одній сім’ї такий супровід продовжено.

На виконання протоколу засідання постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту, обговорено питання необхідності створення міської програми захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та запропоновано службам у справах дітей адміністрацій районів міста у двотижневий термін надати пропозиції.

Під час засідання комісії аргументи заявників та зацікавлених осіб заслухані, надані рекомендації та прийняті відповідні рішення.

 

IMAGE FOLDER (/files/368/2015_06/Foto/Deti_05042017)

 


ОНОВЛЕНО 04.04.2017

 

Черговий рейд служби у справах дітей Миколаївської міської ради відбувся 16.03.2017 на території Корабельного району міста. До заходу були залучені спеціалісти служби у справах дітей адміністрації Корабельного району, представники обласного управління національної поліції, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Фахівці відвідували сім’ї, які перебувають на контролі у зв’язку з неналежним виконанням батьками своїх обов’язків щодо виховання та утримання дітей. Батькам надавалися консультації щодо методів та форм виховання дітей, оформлення державної соціальної допомоги, оформлення житлових субсидій, влаштування дітей до закладів позашкільної освіти тощо. Законні представники дітей попереджалися про адміністративну, кримінальну відповідальність за порушення прав та інтересів дітей. З дітьми проводилися бесіди з питань безпечної поведінки та здорового способу життя, одержання освіти.

За результатами заходу ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності чотирьох батьків за ігнорування правами дітей на безпечні умови проживання, належне харчування та догляд; позбавлення одинокої матері батьківських прав у зв’язку зі злісним ухиленням від виконання своїх обов’язків, зловживанням алкогольними напоями. З метою з’ясування психоемоційного стану дитини, ініційоване психологічне діагностування учня початкової школи у зв’язку з загрозою жорстокого поводження з дитиною в родині.

 

IMAGE FOLDER (/files/368/2015_06/Foto/Deti27032017)

 


ОНОВЛЕНО 27.03.2017

 

Представники служби у справах дітей Миколаївської міської ради та відділу ювенальної превенції головного управління національної поліції в Миколаївській області 23.02.2017 прийняли участь у роботі батьківської конференції на базі ЗОШ №53.

Батьки учнів ознайомлені з вимогами законодавства з питань охорони дитинства, обов’язковості одержання дітьми повної загальної середньої освіти, відповідальності батьків за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків.

Особлива увага під час спілкування була приділена залученню дітей до комп’ютерних ігор суїцидальної спрямованості, вживанню дітьми алкоголю, синтетичних препаратів, схильності дітей до бродяжництва та правопорушень. Батькам надавалися конкретні рекомендації щодо здійснення контролю за поведінкою та колом спілкування дітей, організації їх змістовного дозвілля, підтримки довірливих стосунків в родині.

 

IMAGE FOLDER (/files/368/2015_06/Foto/Deti27022017)

 


ОНОВЛЕНО 24.02.2017

 

Черговий рейд служби у справах дітей Миколаївської міської ради відбувся 20.02.2017. У рейді приймали участь фахівці служби у справах дітей адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради, Миколаївського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Рейд відбувся за підтримки працівників відділу ювенальної превенції головного управління національної поліції в Миколаївській області, Центрального районного відділу поліції м.Миколаєва.

Під час заходу виявлена родина, умови проживання якої шокували членів рейдової групи. Спеціалістам, які не перший рік працюють з сім’ями, що перебувають у складних життєвих обставинах, бракувало слів роз’яснити жінці – матері (1982 р.н.) неможливість залишення малолітніх дітей з нею. Жінка щиро не розуміла, чому умови проживання дітей у житловому будинку без опалення та «нормальним» порядком створюють небезпеку для їх здоров’я та розвитку.

На даний час діти вилучені з небезпечного оточення, перебувають під наглядом медичних та педагогічних працівників.

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради висловлюють щиру подяку громадянам за інформацію про дітей, які потребують соціального захисту та підтримки.

 

IMAGE FOLDER (/files/368/2015_06/Foto/Deti21022017)

 


ОНОВЛЕНО 21.02.2017

 

Спеціалісти служби у справах дітей Миколаївської міської ради, служби у справах дітей адміністрації Інгульського району міста, представники обласного управління національної поліції та міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснили вечірній профілактичний рейд з метою контролю за умовами проживання і виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Батьки дітей мали можливість отримати консультації з питань вікових особливостей розвитку дітей, організації їх дозвілля, оформлення житлових субсидій. Також законні представники дітей попереджалися про адміністративну, кримінальну відповідальність за порушення прав та інтересів дітей. З дітьми проводилися бесіди з питань безпечної поведінки та здорового способу життя, одержання освіти.

За результатами рейду ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності матері учнів ЗОШ №19 за неналежне виконання батьківських обов’язків. Також під час заходу виявлена багатодітна родина, в якій двоє дітей шкільного віку не оформлені до навчального закладу. Вживаються заходи превентивного характеру.

 

IMAGE FOLDER (/files/368/2015_06/Foto/Deti06022017)

 


ОНОВЛЕНО 06.02.2017

 

Звіт
про стан роботи зі зверненнями громадян за 2016 рік

За 2016 рік до Служби у справах дітей Миколаївської міської ради від громадян надійшло 170 звернень, з них 80 письмових та 90 усних. На виконання ст. 18 Закону України «Про звернення громадян» в Службі у справах дітей Миколаївської міської ради створено умови для участі заявників у розгляді звернень та ознайомлення їх з матеріалами перевірок.
Так, під час розгляду звернень, з метою безпосереднього вивчення обставин справи, організуються особисті зустрічі із заявниками, виїзди за місцем їх проживання. Протягом звітного періоду за безпосередньої участі заявника розглянуто 58звернень.
Особлива увага приділяється вирішенню питань, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері. Так, протягом 2016 року розглянуто 5 звернень від громадян, які потребують соціального захисту та підтримки. З них, 2 громадянина, які мають інвалідність загального захворювання та 3 пенсіонера за віком.
На виконання ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» заявникам надаються письмові відповіді у встановлені чинним законодавством строки. З метою проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом затверджено графік особистого прийому начальником та заступником Служби у справах дітей, який розміщено на офіційному сайті Миколаївської міської ради.
Для об’єктивного та всебічного вивчення питань, порушених у зверненнях громадян, оперативного їх вирішення, спірні питання розглядаються на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини кожного першого та третього вівторка місяця. Так, у 2016 році проведено 22 засідання комісії на яких були розглянуті питання щодо соціального та правового захисту дітей.

 


ОНОВЛЕНО 30.01.2017

 

Захист прав та інтересів дітей перебуває на постійному контролі служб у справах дітей міста. На жаль, захисту потребують не лише діти, які залишилися без батьківського піклування. На обліку служб перебуває 80 дітей, батьки яких ухиляються від виконання своїх обов’язків, 13 дітей, відносно яких скоєно насильство, 1 дитина, яка систематично залишає місце постійного проживання. Всі діти виховуються рідними батьками. Спеціалісти служб планують та здійснюють профілактичну роботу з урахуванням індивідуальних особливостей дітей і батьків, умов проживання та матеріального забезпечення родини, виховного потенціалу батьків. Під час відвідування сімей, батькам надаються рекомендації щодо покращення умов проживання дітей, здійснення контролю за їх зайнятістю, організацією дозвілля. Також родини, які перебувають у складних життєвих обставинах, мають можливість безкоштовно отримувати соціальні послуги.

Виявлення дітей, які потребують соціального захисту, здебільшого відбувається під час відвідування сімей за місцем мешкання, проведення профілактичних рейдів та перевірки інформації про порушення прав дітей. Подібний захід відбувся 24.01.2017 на території Центрального та Заводського районів міста. Під час профілактичного рейду, організованого службою у справах дітей Миколаївської міської ради, відвідані родини, в яких батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків. Члени рейдової групи роз’яснювали батькам вимоги законодавства в частині охорони дитинства, попереджали про відповідальність за порушення прав та інтересів дітей, пропонували соціальний супровід з метою подолання складних життєвих обставин. З дітьми проводилися бесіди з питань правил безпечної поведінки на вулиці, організації дозвілля, одержання загальної та позашкільної освіти, здорового способу життя.

 

IMAGE FOLDER (/files/368/2015_06/Foto/Deti26012017)

 


ОНОВЛЕНО 26.01.2017

 

Протягом тижня, 5 – 9 грудня 2016 року, під час проведення Всеукраїнського тижня права, спеціалістами служб у справах дітей адміністрацій районів Миколаївської міської ради організовано та проведено превентивні заходи на базі ЗОШ №№40, 15, 60, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 30, 42, 45, 46, 50, 56, Академії дитячої творчості, Першої Української гімназії ім. М.Аркаса, Миколаївської гімназії №41, Миколаївської вечірньої ЗОШ №5, Миколаївського промислового професійного ліцею, Миколаївського професійного ліцею торгівлі та ресторанного сервісу, Миколаївського професійного машинобудівного ліцею.
Батькам та дітям надавалися також індивідуальні консультації з питань реалізації, захисту прав дитини, поваги до її особистості.
Спільно з представниками поліції та соціальними працівниками, здійснені профілактичні рейди по території Центрального, Інгульського, Корабельного районів міста. За місцем мешкання відвідані діти, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують соціального захисту. Спеціалістами обстежені умови проживання і виховання дітей, батькам надані рекомендації з питань організації дозвілля дітей, оформлення житлових субсидій з метою покращення матеріально-побутових умов родини. За результатами рейдів до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків притягнуто троє батьків, ще двоє попереджені про відповідальність.

 

IMAGE FOLDER (/files/368/2015_06/Foto/Deti15122016)

 


ОНОВЛЕНО 15.12.2016

 

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради спільно з представниками Головного управління ДСНС України у Миколаївській області 03.11.2016 здійснювали профілактичний рейд по сім’ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. У зв’язку з початком опалювального сезону, особлива увага приділялася родинам, які мешкають у приватних будинках з пічним опаленням. Члени рейдової групи, до складу якої також були залучені спеціалісти служб у справах дітей адміністрацій Центрального та Корабельного районів, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представники Корабельного райвідділу поліції, акцентували увагу дорослих на необхідності перевірки приладів опалення перед їх експлуатацією, додержання норм пожежної безпеки. Також членам сімей роз’яснювалося поняття «чадний газ», надавалася інформація про причини виникнення пожеж, їх наслідки. Діти та їх батьки отримували друковані наочні матеріали з питань безпечної поведінки.

image

image

image

image

image

image

image

image


ОНОВЛЕНО 11.11.2016

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради та адміністрації Корабельного району міста 03.08.2016 перевірили інформацію, отриману від мешканців міста щодо порушення прав дітей в сім’ях.
Під час перевірки інформації виявлено дві родини, в яких умови проживання малолітніх не відповідають  санітарно – гігієнічним нормам. Батьки ознайомлені з вимогами законодавства з питань захисту прав та інтересів дітей, попереджені про адміністративну та кримінальну відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків. Батькам визначено конкретні терміни для приведення житлових приміщень у належний стан. За результатами рейду службою порушено питання притягнення батьків до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП.
У випадку невиконання батьками рекомендацій спеціалістів, ігнорування своїми безпосередніми обов’язками, буде порушено питання відібрання  дітей від батьків.
Спеціалісти висловлюють щиру подяку громадянам за інформацію про дітей, які потребують соціального захисту та підтримки.

 

IMAGE FOLDER (/files/368/2015_06/Foto/Deti05082016)

 


ОНОВЛЕНО 05.08.2016

 

Шановні мешканці м. Миколаєва та громадяни України! Якщо ви прийняли рішення усиновити дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, - звертайтесь до служби у справах дітей Миколаївської міської ради, яка знаходиться за адресою:

вул. Адміральська, 20 каб. 257, 404, тел. 37-32-20; 37-01-67.

Прийом громадян здйснюється начальником служби у справах дітей Шамаріною Іриною Василівною, заступником начальника служби у справах дітей Хижняк Тетяною Вікторівною,

понеділок з 14 до 17 години;

четвер з 9 до 17 години.

Сім’я є одним з найважливіших інститутів соціалізації дитини, персональним навколишнім середовищем її розвитку, оскільки саме в сім’ї беруть початок світогляд, морально-естетичні ідеали і смаки, норми поведінки, трудові навички, ціннісні орієнтири дитини, тобто всі ті якості, які згодом становитимуть її сутність як людини.

Пріоритетною формо влаштування дитини в сім’ю є усиновлення. Усиновлення –це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитину на правах сина або дочки, що здійснене на підставі рішення суду.

Усиновленими можуть бути: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти батьки, яких дали згоду на усиновлення. Дитиною є особа від народження до досягнення повноліття.

Усиновлювачем може бути:

1) дієздатна особа віком не молодше 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини;

2)особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити , не менш як на п’ятнадцять років;

3)подружжя, а також особи, які не перебувають у шлюбі та є громадянами України.

Усиновлювачами не можуть бути особи, які:

1) обмежені у дієздатності;

2) визнані недієздатними;

3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

4) були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасоване або визнане недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;

5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

6) зловживають спиртними або наркотичними засобами;

7) не мають постійного місця проживання;

8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров’я України;

9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;

10) були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 324, 442 Кримінального кодексу України або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.

З чого почати усиновлення дитини

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей Миколаївської міської ради . До заяви додаються такі документи:

1)    копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

2)    довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби;

3)    копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

4)    висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за встановленою формою;

5)    засвідчена нотаріально письмова згода другого подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

6)    довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

7)    копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, визначені законодавством.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі.

Протягом 2016 року спеціалісти служби у справах дітей прийняли участь у 40 судових засіданнях щодо усиновлення дітей. Усиновлено 40 дітей з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з них: громадянами України - 32, іноземними громадинами - 9. Одним з подружжя  усиновлено 9 дітей.

Дитина чекає на Вас. Врятуйте її від сирітської долі

 image

Андрій 9 років має брата 9 років

image

Артем 9 років має брата 9 років

image

Дмитрик – 4 роки має сестру 2,5 роки та братика 7 років

image

Настя – 2,5 роки має двох братів: 7 років і 4 роки

image

Олена 16 років має брата 10 років

image

Орина 11 років має сестру 5,5 років

image

Славік 7 років має сестру 2,5 р. та брата 4 р

image

Сніжана 6 років

image

Соня 5,5 років має сестру 11 років

image

Юрій – 10 років має сестру 16 років

 


 ОНОВЛЕНО 27.07.2016

 

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради підвела підсумки діяльності протягом І півріччя 2016

За результатами діяльності протягом І півріччя 2016 року служба у справах дітей Миколаївської міської ради повідомляє наступне. Питання захисту прав та інтересів дітей перебуває на контролі 32 фахівців служб у справах дітей міста. Служби починаючи з 1995 року функціонують у всіх районах м. Миколаєва.
За 6 місяців 2016 року спеціалісти розглянули 42 повідомлення про жорстоке поводження з дітьми. Інформація підтверджена у 8 випадках. Дітей, які зазнали жорстокого поводження, взято на облік служби та передано на соціальний супровід. Осіб, винних у порушенні прав дітей притягнуто до відповідальності. На обліку перебуває 99 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
З початку року спеціалістами служб у справах дітей здійснено 635 обстежень умов проживання і виховання дітей, ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності 79 батьків за неналежне виконання своїх обов’язків. З них вже понесли покарання 42 особи.
На жаль, превентивні заходи не завжди допомагають зберегти дітям біологічні сім`ї. Протягом 6 місяців поточного року в двох сім’ях від батьків за рішенням суду відібрано троє малолітніх. У 24 дітей батьки позбавлені батьківських прав за рішенням суду. Отже, 27 дітей стали «сиротами» при живих батьках. Але у батьків залишається можливість змінити свій спосіб життя та звернутися до суду щодо повернення дітей.
Станом на 01.07.2016 по місту на обліку дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебуває 923 дитини. Сімейними формами виховання охоплено 811 дітей, а саме: 704 дитини влаштовані в сім’ї опікунів та піклувальників, 58 дітей виховуються в прийомних сім’ях, 51 дитина - в дитячих будинках сімейного типу, інші діти перебувають в державних закладах та на тимчасовому утриманні в сім’ях громадян України.
Протягом І півріччя 2016 року до служби у справах дітей Миколаївської міської ради надійшло 22 заяви від громадян України та 9 заяв від іноземних громадян про усиновлення дітей. Спеціалістами підготовлено 31 висновок про доцільність усиновлення дітей, 15 висновків про можливість бути усиновлювачами. Заявників поставлено на облік кандидатів в усиновлювачі. Протягом звітного року спеціалісти служби у справах дітей прийняли участь у 40 судових засіданнях щодо усиновлення дітей. Усиновлена 31 дитина з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: громадянами України - 22, іноземними громадянами - 9. Одним з подружжя усиновлено 9 дітей.
Протягом 6 місяців 2016 року спеціалістами здійснено перевірку умов проживання та утримання усиновлених дітей у 50 сім’ях, складені відповідні звіти.
Спеціалісти служб у справах дітей вдячні мешканцям міста за небайдужість до долі дітей. Нагадуємо адреси та телефони служб:
Служба у справах дітей Миколаївської міської ради - вул. Адміральська, 20, каб. 247, 257, т.37-32-20, 37-30-20, 37-30-37, 37- 01-67;
вул. Інженерна, 1, т. 37 – 56 - 74, 37 - 56 - 69 – Центральний район міста,
вул. Погранична, 9, т. 36 – 22 - 82, 36 – 82 - 97 – Заводський район міста,
пр. Богоявленський, 1, т. 24 – 91 - 01, 24 – 71 - 43 – Інгульський район міста,
пр. Богоявленський, 314, т. 25 – 32 - 46, 25 – 70 - 31 – Корабельний район.

 


ОНОВЛЕНО 13.07.2016

 

Миколаївська центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького та служба у справах дітей Миколаївської міської ради 07.07.2016 провели захід до Дня української родини, в якому взяли участь прийомна сім’я Бею Ю.І. та дитячий будинок сімейного типу Табунщіків. Під час проведення свята було скайп спілкування з прийомними сім’ями та дитячим будинком сімейного типу, які функціонують в м. Вознесенську. Родини розповідали традиції своїх родин, діти познайомились один з одним. Крім того всі діти, які взяли участь у заходу стали читачами бібліотеки, отримали читацькі квитки та у подарунок цікаві книжки.

 

IMAGE FOLDER (/files/368/2015_06/Foto/Deti13072016)

 


ОНОВЛЕНО 13.07.2016

 

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради, представники Головного управління Національної поліції у Миколаївській області, Миколаївського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді,  представники служб у справах дітей Заводського, Центрального, Інгульського районів міста 6 – 7 квітня 2016 року здійснили профілактичний рейд по сім’ям, які перебувають на обліку на контролі. Під час заходу  обстежені умови проживання і виховання дітей. З метою попередження дитячої бездоглядності, недопущення порушення прав та інтересів дітей, батькам надавалися конкретні рекомендації щодо методів виховання дітей, організації їх дозвілля та оздоровлення. За результатами роботи одинока мати двох малолітніх, яка зловживає алкогольними напоями, притягнута до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, вирішується питання взяття дітей на облік служби у справах дітей. Попереджена про відповідальність багатодітна мати, яка порушує права дітей на належні умови проживання та повноцінне харчування.

 

IMAGE FOLDER (/files/368/2015_06/Foto/Deti12042016)

 


ОНОВЛЕНО 12.04.2016

 

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради, адміністрації Корабельного району міста, представники сектору молодіжної превенції Корабельного відділу поліції, соціальні працівники Миколаївського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 9 – 10 лютого 2016 року відвідували дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з неналежним виконанням батьками своїх обов’язків. З батьками проводилися бесіди щодо недопущення порушення прав дітей, створення належних умов для їх проживання і виховання, організації дозвілля. Надавалися конкретні рекомендації щодо покращення житлових умов, здійснення контролю за поведінкою дітей, налагодження співпраці з психологами та соціальними працівниками. Батьки попереджалися про адміністративну та кримінальну відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків. За результатами рейду, порушено питання притягнення до відповідальності батьків учениці ЗОШ № 14, визначено час для усунення виявлених недоліків в організації життєдіяльності дитини.

Спеціалісти висловлюють щиру подяку громадянам за інформацію про дітей, які потребують соціального захисту та підтримки.

 

IMAGE FOLDER (/files/368/2015_06/Foto/Deti11022016)

 


ОНОВЛЕНО 11.02.2016

 

Міністерство соціальної політики України ініціювало перевірку закладів інтернатного типу. Спеціалісти служби у справах дітей Миколаївської міської ради, служби у справах дітей адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради відвідували спеціальні загальноосвітні школи-інтернати №2, №6. В зазначених закладах навчаються діти, які мають проблеми зі здоров’ям. Адміністрація, педагоги, медичні та технічні працівники шкіл-інтернатів створили для вихованців комфортні, майже домашні, умови. Приміщення закладів відремонтовані та прикрашені спільними зусиллями педагогічних та учнівських колективів. У корпусах світлі, добре мебльовані спальні, душові кімнати. Навчальні класи обладнані сучасними методичними матеріалами, комп’ютерною технікою. Учні забезпечені 5-разовим харчуванням, мають можливість одержати відповідну освіту, оволодіти навичками самообслуговування та професійними навиками, розвинути свої таланти та здібності. Вихованці гідно представляють інтереси міста, області та країни в цілому у змаганнях з хореографії, легкої атлетики, настільного тенісу, греко-римської та вільної боротьби, здобувають золоті, срібні та бронзові нагороди. Діти пишаються своїми столярними, слюсарними, швейними майстернями, займаються квітникарством.
Щиро бажаємо педагогічним та учнівським колективам процвітання, успіхів, благополуччя.

 Загальноосвітня школа-інтернат №2

IMAGE FOLDER (/files/368/2015_06/Foto/Internat2)

 Загальноосвітня школа-інтернат №6

IMAGE FOLDER (/files/368/2015_06/Foto/Internat6)

 


ОНОВЛЕНО 23.11.2015

 

Спеціалісти служби у справах дітей Миколаївської міської ради спільно з представниками Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, служби у справах дітей адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради здійснили профілактичний рейд по сім’ям з дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах. Члени рейдової групи акцентували увагу дорослих на необхідності перевірки опалювальних приладів перед експлуатацією, додержання норм пожежної безпеки. Також членам сімей роз’яснювалося поняття «чадний газ», надавалася інформація про причини виникнення пожеж, їх наслідки.

 

IMAGE FOLDER (/files/368/2015_06/Foto/Deti23112015)

 


ОНОВЛЕНО 23.11.2015

 

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради підвела підсумки діяльності протягом 9 місяців 2015

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради повідомляє, що на початок 2015 – 2016 навчального року було виявлено 19 дітей шкільного віку, які не приступили до занять. Завдяки вжитим превентивним заходам, 10 дітей повернуто до навчання. Станом на 23.10.2015 двоє дітей перебувають у розшуку, одна дитина – під домашнім арештом, триває робота по поверненню до навчання 6 дітей. Також спеціалісти служб у справах дітей працюють з 120 дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах: 103 дитини проживають в родинах, в яких батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків, 4 дитини систематично самовільно залишають місце проживання, 13 дітей, які зазнали насилля та жорстокого поводження.

Протягом трьох кварталів 2015 року проведено 910 обстежень умов проживання і виховання дітей, до Миколаївського центру соціально – психологічної реабілітації влаштовано 37 дітей, інтереси дітей представлені у 801 судовому процесі. За неналежне виконання батьківських обов’язків, до адміністративної відповідальності притягнуто 47 осіб, 38 громадян позбавлені батьківських прав відносно 41 дитини. Внаслідок недогляду з боку батьків з початку року вмерло 2 дитини, одна малолітня вбита рідною матір’ю, одна дівчина загинула у ДТП, двоє підлітків скоїли самогубство, двоє хлопців трагічно загинули під час прогулянки на будівництві.

За 9 місяців 2015 року спільно з працівниками правоохоронних органів здійснено 65 профілактичних рейдів, під час яких виявлено 37 дітей. З дітьми та їх батьками організована відповідна превентивна діяльність.

Питання захисту прав та інтересів дітей, профілактики бездоглядності та правопорушень серед них перебувають на контролі служб у справах дітей, які розташовані за адресами:

м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, каб. 247, т. 37-32-20, 37-30-20, 37-30-37,

вул. Інженерна, 1, т. 37-56-74, 37-56-69 – Центральний район міста,

вул. Чигрина, 9, т. 36-22-82, 36-82-97 – Заводський район міста,

пр. Жовтневий, 1, т. 24-91-01, 24-71-43 – Ленінський район міста,

пр. Жовтневий, 314, т. 25-32-46, 25-70-31 – Корабельний район міста.

 

 


ОНОВЛЕНО 26.10.2015

 

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради, адміністрацій Заводського та Центрального районів спільно з оперуповноваженим кримінальної міліції у справах дітей міського управління міліції 16 вересня 2015 відвідали дітей, які потребують соціального захисту. З батьками малолітніх проведені профілактичні бесіди щодо забезпечення належних умов проживання і виховання дітей, організації їх дозвілля та оздоровлення, оформлення в дошкільні навчальні заклади.

 

IMAGE FOLDER (/files/368/2015_06/Foto/Deti16092015)

 


ОНОВЛЕНО 16.09.2015

 

Черговий рейд служби та міліції у справах дітей

У четвер, 23 липня 2015 відбувся черговий рейд служби у справах дітей Миколаївської міської ради та кримінальної міліції у справах дітей Миколаївського міського управління міліції. Спільно з представниками служби у справах дітей та кримінальної міліції у справах дітей Ленінського району відвідані 7 сімей, в яких виховується 12 дітей.

Під час спілкування з батьками, надавалися консультації щодо організації дозвілля та оздоровлення дітей, покращення побутових умов, оформлення соціальних виплат.

Спеціалісти із задоволенням констатували значне покращення умов проживання малолітньої Вікторії, батьки якої, виконуючи рекомендації служби у справах дітей, здійснили косметичний ремонт та ретельне прибирання своєї квартири.

Але не всі батьки діють в інтересах власних дітей. Два брати виховуються матір’ю, яка не працює, зловживає алкогольними напоями. Квартира занедбана, освітлюється відкритим вогнем свічки та газової конфорки; сморід від алкоголю, тютюну, брудних речей. Діти не забезпечені належним харчуванням та одягом. У приміщенні один одного змінюють сторонні чоловіки. Хлопці вилучені з небезпечного оточення та вміщенні до центру соціально – психологічної реабілітації дітей. Підготовлена позовна заява до суду про відібрання дітей від матері без позбавлення її батьківських прав. Жінка матиме змогу змінити своє ставлення до синів та повернути їх на виховання в родину.

 

IMAGE FOLDER (/files/News/75)

 


ОНОВЛЕНО 27.07.2015

 

Служба у справах дітей та кримінальна міліція у справах дітей здійснила черговий рейд

Черговий рейд служби у справах дітей Миколаївської міської ради та кримінальної міліції у справах дітей Миколаївського міського управління міліції здійснений 16 липня 2015. Відвідувалися діти – мешканці Центрального району міста, тому до участі у рейді залучені спеціалісти служби у справах дітей та кримінальної міліції у справах дітей Центрального району.

Фахівцями обстежені умови проживання і виховання 16 дітей, більшість яких виховується у багатодітних родинах. Спеціалісти цікавилися зайнятістю дітей, їх оздоровленням та підготовкою до навчального року. Увага батьків акцентувалася на необхідності організації належного догляду за дітьми, створення безпечних умов їх проживання. Під час заходу виявлений факт сімейного насилля – мати трьох дітей зазнає жорстокого поводження з боку чоловіка, який зловживає алкогольними напоями. До роботи з родиною залучені працівники Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та фахівці із соціальної роботи Миколаївського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді.

 

IMAGE FOLDER (/files/News/75)

 


ОНОВЛЕНО 17.07.2015

 

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради підвела підсумки діяльності протягом І півріччя 2015

Питання захисту прав та інтересів дітей перебуває на контролі 31 фахівця служб у справах дітей міста. Подібні служби починаючи з 1995 року функціонують у всіх районах м. Миколаєва. На даний час спеціалісти працюють з 711 дітьми, які виховуються в сім’ях опікунів/піклувальників, 30 прийомними дітьми, 31 дитиною – вихованцями дитячих будинків сімейного типу та 120 дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.

За 6 місяців 2015 року насильства та жорстокого поводження зазнали 8 миколаївців. Діти отримали медичну та психологічну допомогу, винних батьків притягнуто до відповідальності. Триває кримінальне провадження у справі розбещення малолітньої дитини.

З початку року спеціалістами служб у справах дітей проведено 627 обстежень умов проживання і виховання дітей, ініційовано притягнення до відповідальності 82 батьків за неналежне виконання своїх обов’язків. Батьки 25 родин не бажали змінювати свій спосіб життя, злісно ухилялися від виконання батьківських обов’язків, що призвело до позбавлення їх батьківських прав. «Сиротами» при живих батьках стали 30 дітей.

Рішенням суду 3 дитини відібрано від батьків без позбавлення батьківських прав, що дає змогу батькам подолати складні життєві обставини та повернути дітей в сім`ї.

Станом на 01.07.2015 на обліку дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебуває 979 дітей. Сімейними формами виховання охоплено 817 дітей, а саме: 711 влаштовані в сім’ї опікунів та піклувальників, 59 дітей виховуються в прийомних сім’ях, 47 - в дитячих будинках сімейного типу, 162 дитини перебувають в державних дитячих закладах та на тимчасовому вихованні в сім’ях громадян України.

Наданий час у місті Миколаєві створено та функціонує 13 прийомних сімей та 5 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 61 дитина.

Протягом І півріччя 2015 року  53 дітям надано статус дитини – сироти та позбавленої батьківського піклування. З них до сімейних форм виховання влаштована 41 дитина, 7 дітей – до державних дитячих закладів, 11 - до інших форм влаштування.

На сьогоднішній день на обліку дітей, які можуть бути усиновлені перебуває 220 дітей:

  • віком до 1 року – 1 дитина,
  • віком 1-2 роки – 4 дитини,
  • віком 3-5 років - 10 дітей,
  • віком 6-10 років – 37 дітей,
  • від 11-17 років – 168 дітей з них 33 дитини мають інвалідність,

74 дитини виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

Станом на 1 липня 2015 року на обліку кандидатів в усиновлювачі службі у справах дітей Миколаївської міської ради перебуває 22 сім’ї.

Протягом І півріччя 2015 року до служби надійшло 44 заяви від громадян України, мешканців м. Миколаєва та інших регіонів України та 5 заяв від іноземних громадян про усиновлення дітей. Протягом звітного періоду  спеціалісти служби у справах дітей прийняли участь у 48 судових засіданнях щодо усиновлення дітей. Усиновлено 39 дітей з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з них: громадянами України - 35, іноземними громадянами - 4. Одним з подружжя  усиновлено 9 дітей.

Спеціалісти служб у справах дітей вдячні небайдужим мешканцям міста за інформацію про випадки порушення прав дітей, завдяки якій вдається забезпечити оперативне втручання у ситуацію. Нагадуємо адреси та телефони служб:

  • Служба у справах дітей Миколаївської міської ради - м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, каб. 247, 257, т.37-32-20, 37-30-20, 37-30-37, 37-01-67;
  • вул. Інженерна, 1, т. 37-56-74, 37-56-69 – Центральний район міста,
  • вул. Чигрина, 9, т. 36-22-82, 36-82-97 – Заводський район міста,
  • пр. Жовтневий, 1, т. 24-91-01, 24-71-43 – Ленінський район міста,
  • пр. Жовтневий, 314, т. 25-32-46, 25-70-31 – Корабельний район міста

ОНОВЛЕНО 13.07.2015

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради та кримінальна міліція у справах дітей ММУ УМВС України в Миколаївській області контролює дітей під час канікул

З метою недопущення порушення прав дітей на належні умови проживання та виховання, попередження дитячої бездоглядності, служба у справах дітей Миколаївської міської ради спільно з кримінальною міліцією у справах дітей міського управління міліції під час канікул відвідує дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. З початку літа профілактичні рейди відбулися на території Ленінського, Корабельного, Заводського районів міста. З батьками дітей та самими дітьми проведені профілактичні бесіди, надані консультації з приводу організації дозвілля та оздоровлення дітей, підготовки до навчального року. Також під час заходів відпрацьовувалися місця реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, закладів з надання послуг з ігрової комп’ютерної діяльності дітям, м’ясця концентрації дітей.

За результатами рейдів ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності батьків двох дітей, які палили у громадських місцях, трьох батьків – за неналежне виконання батьківських обов’язків. У зв’язку з реальною загрозою здоров’ю дитини, ініційовано відібрання трирічної дитини від матері без позбавлення її батьківських прав. У жінки протягом року є можливість змінити свій спосіб життя, створити належні умови для виховання сина. У найближчий час планується відпрацювання Центрального району міста.

 


ОНОВЛЕНО 13.07.2015

 

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради, адміністрації Корабельного району, представники кримінальної міліції у справах дітей міського управління міліції та Корабельного райвідділу міліції 26 червня 2015 відвідали дітей – мешканців Корабельного району міста. З батьками малолітніх проведені профілактичні бесіди щодо забезпечення належних умов проживання і виховання дітей, організації їх дозвілля та оздоровлення, оформлення в навчальні заклади.

 

IMAGE FOLDER (/files/News/75)

 


ОНОВЛЕНО 01.07.2015

 

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради, представники кримінальної міліції у справах дітей 10 травня 2015 здійснили вечірній профілактичний рейд по території Ленінського району міста. Під час заходу відвідані діти, умови проживання і виховання яких потребують контролю та діти, які відповідно до рішення суду перебувають під домашнім арештом. Також членами рейдової групи обстежені місця відпочинку дітей, розважальні заклади та комп’ютерні клуби. З адміністраторами клубів, реалізаторами алкогольних та тютюнових виробів проведені бесіди щодо обмеження часу перебування дітей у закладах без супроводу дорослих, недопущення продажу неповнолітнім зазначених товарів.

Порушень правил торгівлі, надання послуг з ігрової комп’ютерної діяльності не зафіксовано.

Підліткам та їх батькам надавалися рекомендації щодо організації дозвілля, роз’яснювалися вимоги законодавства у сфері захисту прав та інтересів дітей.

За результатами рейду батьків двох дітей притягнуто до відповідальності за ст. 184 КУпА за неналежне виконання батьківських обов’язків.

 

IMAGE FOLDER (/files/News/75)

 


ОНОВЛЕНО 16.06.2015

 

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради, адміністрації Центрального району міста, представники кримінальної міліції у справах дітей міського управління та райвідділів Заводського, Центрального районів 15 травня 2015 здійснили профілактичний рейд по розважальним закладам та комп’ютерним клубам. З власниками, адміністраторами закладів проводилися бесіди щодо недопущення реалізації неповнолітнім алкогольних та тютюнових виробів, перебування дітей у закладах без супроводу батьків у нічний час. Також було рекомендовано розмістити у закладах друковану рекламну продукцію з питань реалізації алкогольної продукції дітям. Порушень правил торгівлі не зафіксовано.

 За результатами відвідування комп’ютерних клубів, 16 річному хлопцю та його матері наголошено на необхідності додержання вимог наказу Міністерства охорони здоров’я від 27.01.2010, який допускає перебування дітей у подібних закладах лише до 21.00.

Члени рейдової групи відзначають зменшення кількості виявлених порушень у сфері торгівлі та надання послуг з ігрової комп’ютерної діяльності дітям, висловлюють подяку приватним підприємцям за розуміння та співпрацю в інтересах дітей.

image

image

 


ОНОВЛЕНО 19.05.2015

 

Працівники ДАІ, кримінальної міліції у справах дітей міста, служби у справах дітей Миколаївської міської ради, 14 травня, до Дня захисту дітей, організували спільний захід для дітей, які перебувають на оздоровленні у дитячому санаторію «Південний».

 З дітьми спілкувалися фахівці, в доступній ігровій формі, на прикладі казкових героїв, діти навчилися визначати проступки, які караються законом.

 Також дітям було дозволено ознайомитися зі службовим автомобілем та зробити фотографії на згадку. В результаті, діти одержали не лише корисні знання а й море позитивних емоцій.

image

image

image

image

image


ОНОВЛЕНО 15.05.2015

 

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради нагадує батькам про їх відповідальність за виховання, навчання дітей, створення відповідних умов для їх проживання та розвитку. Діти, права та інтереси яких порушуються, перебувають на обліку. Станом на 01.04.2015 по місту на обліку служб у справах дітей перебуває 106 дітей, які мешкають в сім’ях, у яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, 5 дітей, які систематично залишають місце проживання та 11 дітей, які зазнали насилля або жорсткого поводження.

 Протягом трьох місяців 2015 року спеціалісти відвідали 303 дитини, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою обстеження умов проживання і виховання, організації індивідуальної роботи з дітьми та їх батьками. З метою соціально – психологічної реабілітації, 11 дітей направлено до Миколаївського центру соціально – психологічної реабілітації дітей (вул. Новобузька, 97), 21 дитина повернута до навчального процесу.

 У зв’язку з неналежним виконанням батьківських обов’язків, за ініціативою служб у справах дітей, 14 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 12 осіб позбавлено батьківських прав, в 11 випадках призупинена виплата соціальних допомог на дітей на підставі нецільового використання коштів батьками.

Питання захисту прав та інтересів дітей, попередження дитячої бездоглядності та правопорушень серед них висвітлюються спеціалістами служб у справах дітей під час виступів перед учнівськими та батьківськими колективами. З початку 2015 року здійснено 43 подібних заходів. Службами у справах дітей адміністрацій Ленінського, Центрального, Корабельного районів міста оформлено 10 інформаційних випусків інформаційного бюлетеня «Вікно в дитинство». Представники служб у справах дітей представляли інтереси дітей у 202 судових процесах, під час профілактичних рейдів виявлено 6 дітей, з яких 4 – вилучені з небезпечного сімейного оточення.

 Спеціалісти служб у справах дітей вдячні небайдужим мешканцям міста за інформацію про випадки порушення прав дітей, завдяки якій вдається забезпечити оперативне втручання у ситуацію та притягнути до відповідальності винних осіб. Нагадуємо адреси та телефони служб:

Служба у справах дітей Миколаївської міської ради - м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, каб.247, т. 37-32-20, 37-30-20, 37-30-37, 37-01-67;

вул. Інженерна, 1, т. 37-56-74, 37-56-69 – Центральний район міста,

вул. Чигрина, 9, т. 36-22-82, 36-82-97 – Заводський район міста,

пр. Жовтневий, 1, т. 24-91-01, 24-71-43 – Ленінський район міста,

пр. Жовтневий, 314, т. 25-32-46, 25-70-31 – Корабельний район міста

 

Начальник служби                                                                                                І.В.Шамаріна

 

ОНОВЛЕНО 13.02.2018

 

Перелік документів,

необхідних для отримання бюджетної послуги з відпочинку

у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

 

Документи, які

необхідні для отримання бюджетної послуги з відпочинку

у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

 

Зазначені документи не потребують нотаріального засвідчення.

 

Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (копія рішення органу опіки та піклування про надання дитині відповідного статусу або рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав);

- заява опікуна (піклувальника);

- медична довідка за формою первинної облікової документації «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.05.2013 № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 17.06.2013 за № 1013/23545  (далі - медична довідка за формою № 079/0).

 

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- копія рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав або рішення органу опіки та піклування про надання дитині відповідного статусу;

- копія рішення про створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу;

- заява одного з прийомних батьків або батьків-вихователів;

- медична довідка за формою № 079/0.

 

Для рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- копія рішення про створення дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;

- заява батька чи матері;

- медична довідка за формою № 079/0.

 

Для дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

 

Для дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (батько/матір внесені до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 до 21.02.2014, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 08.05.2014 № 278 «Про затвердження списків осіб, члени сімей яких мають право на одержання одноразової грошової допомоги та доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника»);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

 

Для дітей з багатодітних  малозабезпечених сімей:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (у разі відсутності посвідчення – відомості про зареєстрованих осіб (аналог довідки Ф3) або копія посвідчення батьків багатодітних сімей, в якому зазначено прізвище дитини, якій надається послуга з відпочинку, дійсні на період заїзду дитини;

- довідка органу соціального захисту населення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

 

Для дітей з інвалідністю віком до 18 років за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії, копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, який дійсний на період заїзду дитини;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

-  медична довідка за формою № 079/0.

 

Для дітей з інвалідністю віком до 18 років, які потребують особливих умов для оздоровлення:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії, копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, який дійсний на період заїзду дитини;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0 із зазначенням, що дитина може перебувати у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку та відсутні протипоказання на отримання відпочинкової послуги.

 

Для дітей, взятих на облік службами у справах дітей адміністрацій Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального районів Миколаївської міської ради, як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- лист-клопотання від служби у справах дітей, за місцем проживання дитини, яка знаходиться у складних життєвих обставинах;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

При наданні відпочинкової послуги необхідно враховувати поведінку дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, для забезпечення безпечних умов перебування інших дітей пільгових категорій та попередження відрахування дитини із дитячого закладу відпочинку  та відправлення до місця постійного проживання.

 

Для дітей з багатодітних сімей:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (у разі відсутності посвідчення – відомості про зареєстрованих осіб (аналог довідки Ф3) або копія посвідчення батьків багатодітних сімей, в якому зазначено прізвище дитини, якій надається послуга з відпочинку, дійсні на період заїзду дитини;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

 

Для дітей з малозабезпечених сімей:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- копія довідки органу соціального захисту населення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

 

Для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», які брали безпосередню участь в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- копія посвідчення учасників бойових дій батька/матері, довідки, що підтверджують безпосередню участь особи в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в установленому порядку;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

За клопотанням військового підрозділу першочергово забезпечуються відпочинковими послугами діти осіб вищезазначеної категорії, які безпосередньо здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у період проведення відпочинкової кампанії.

 

Для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яка дійсна на період заїзду дитини;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

4.6.14. Для дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- копія посвідчення, що підтверджує статус дитини або копії документів, що підтверджують належність  дитини до зазначеної категорії;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

 

Для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі  діти журналістів, які загинули  під час виконання  службових обов’язків:

- копія свідоцтва про народження або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

 

Для дітей, постраждалих внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф:

- свідоцтво про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- копія документа, що підтверджує факт того, що дитина постраждала від настання стихійного лиха, техногенної аварії чи катастрофи;

- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

 

Для талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародного рівня олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- копія посвідчення, грамоти, диплома або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного рівня                         (1-3 особисте або командне місце), отримані у поточному або попередньому році, з перекладом українською мовою;

- список членів дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, в якому створено дитячий творчий колектив, спортивну команду;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, відповідальні за направлення дітей, мають право затребувати додаткові документи, які підтверджують відповідні досягнення дитини (витяг з наказу, протоколи та інші документи), виключно при виникненні питання достовірності поданих документів.

 

Для талановитих та обдарованих дітей – переможців всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- копія посвідчення, грамоти, диплома або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади всеукраїнського рівня (1-3 особисте або командне місце), отримані у поточному або попередньому році;

- список членів дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, в якому створено дитячий творчий колектив, спортивну команду;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, відповідальні за направлення дітей, мають право затребувати додаткові документи, які підтверджують відповідні досягнення дитини (витяг з наказу, протоколи та інші документи), виключно при виникненні питання достовірності поданих документів.

 

Для талановитих та обдарованих дітей – переможців обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, учасників дитячих творчих колективів та спортивних команд:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- копія грамоти, диплома, посвідчення або іншого документа (не нижче міського рівня), що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного, міського рівнів (1-3 особисте або командне місце), отримані у  поточному або попередньому році;

- список членів дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, в якому створено дитячий творчий колектив, спортивну команду;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, відповідальні за направлення дітей, мають право затребувати додаткові документи, які підтверджують відповідні досягнення дитини (витяг з наказу, протоколи та інші документи), виключно при виникненні питання достовірності поданих документів.

 

Для талановитих та обдарованих дітей – відмінників навчання:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- копія табеля за поточний навчальний рік, завірена печаткою закладу освіти;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

 

 

 

 

Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку за формою № 079/0, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.05.2013 № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.06.2013 за № 990/23522, в якій чітко зазначено, що дитина належить  до зазначеної категорії – перебуває на диспансерному обліку;

- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

 

Для дітей, які опинилися у складній життєвій ситуації через тяжку хворобу батька, матері та не перебувають на обліку у службі у справі дітей за місцем проживання (п. 3.5 цього Порядку):

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- клопотання закладу освіти або служби у справах дітей за місцем проживання дитини;

- довідка з лікарні чи інший документ, який підтверджує тяжку хворобу батька, матері (за наявності);

- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

 

Для дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (перелік населених пунктів, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1275-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»;

- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

 

Для дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- копія документа, який підтверджує встановлення інвалідності I або II групи одному з батьків, дійсний на період заїзду дитини;

- довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК), в якій зазначена інформація щодо групи інвалідності, термін дії та інше;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

 

Для дітей – лідерів дитячих громадських організацій:

- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу (2 копії);

- клопотання керівника громадської організації;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою № 079/0.

 

У першочерговому порядку послугами з відпочинку забезпечуються:

- діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування;

- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

- діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, які відбулися з 21.11.2013 до 21.02.2014;

- діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули  під час виконання  службових обов’язків;

- діти з багатодітних  малозабезпечених сімей;

- діти з малозабезпечених сімей;

- діти з інвалідністю;

- діти, взяті на облік Службою за місцем проживання як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах.

 

У заяві батьки, опікуни (піклувальники) або інші законні представники дитини обов’язково зазначають, що дитина не отримувала у поточному році за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів послуги з відпочинку та оздоровлення, і дають письмову згоду на обробку персональних даних дитини, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: