Мапа порталу

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПРОТЯГОМ 2016 Р. ТА 8 МІСЯЦІВ 2017 Р.

 ЗМІСТ 

 1. Бюджет і фінанси
 2. Розвиток міста та впровадження інновацій
 3. Житлово-комунальне господарство
 4. Енергозбереження
 5. Земельні відносини
 6. Комунальна власність
 7. Містобудування та архітектура
 8. Транспорт
 9. Економіка
 10. Міжнародні відносини та зовнішньоекономічна діяльність
 11. Охорона здоров’я
 12. Освіта
 13. Культура
 14. Соціальний захист населення
 15. Фізична культура і спорт
 16. Оздоровлення дітей
 17. Захист прав та інтересів дітей
 18. Молодіжна політика
 19. Забезпечення житлом
 20. Взаємодія з громадськістю
 21. Кадрова політика
 22. Надання адміністративних послуг
 23. Внутрішній фінансовий контроль, нагляд та протидія корупції
 24. Юридичне забезпечення діяльності  виконавчих органів
 25. Електронне врядування. ІТ – проекти Миколаївської міської ради
 26. Забезпечення діяльності виконавчих  органів міської ради
 27. Архівна справа
 28. Цивільний захист населення та взаємодія з правоохоронними органами
 29. Оборонна та мобілізаційна робота, взаємодія з правоохоронними  органами
 30. Діяльність адміністрації Заводського району
 31. Діяльність адміністрації Центрального району
 32. Діяльність адміністрації Корабельного району
 33. Діяльність адміністрації Інгульського району

 1. БЮДЖЕТ І ФІНАНСИ

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА

У 2016 році до міського бюджету надійшло доходів в сумі 3 млрд. 267 млн. 300 тис. грн., або 107,1% до планових призначень (до загального фонду – 3 млрд. 185 млн. 200 тис. грн., до спеціального фонду –   82 млн. 100 тис.  грн.).

За рахунок податків і зборів загальний фонд міського бюджету наповнений в сумі 1 млрд. 714 млн. грн., що становить 112,5 % до плану. Плановий обсяг доходів загального фонду міського бюджету за 2016 рік виконано на 106 % (+179 млн. 400 тис. грн.). Надпланові надходження податків, зборів та інших неподаткових платежів склали 190 млн. 800 тыс.   грн. (+ 12,5%), офіційних трансфертів використано на 11 млн. 400 тис. грн. менше, ніж прогнозувалося.   

У порівнянні з відповідним періодом 2015 року  обсяг доходів загального фонду збільшився на 716 млн. 200 тис. грн. (29 %), з них податкових та неподаткових платежів на 575  млн. 600 тис. грн. (50,6%) (в тому числі в результаті внесених змін до Податкового кодексу України в частині збільшення ставок податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку на 289 млн. 300 тис. грн. офіційних трансфертів - на 140 млн. 600 тис. грн. ( 10,6%).

За основним бюджетоутворюючим платежем - податку на доходи фізичних осіб надходження за відповідний період склали 993 млн. 600 тис. грн. або 107% до планових призначень. У порівнянні з відповідним періодом 2015 року обсяг платежу збільшився на 341  млн. грн., у тому числі розрахунково: в результаті збільшення обсягу оподатковуваних доходів (+82  млн. грн.) і збільшення ставок (+259  млн. грн.).

По платі за землю заплановані обсяги виконані на 111,8% і склали 254. млн 900 тис. грн. (в порівнянні з 2015 роком збільшилися на 76 млн. 100 тис. грн., в тому числі за рахунок індексації нормативної грошової оцінки земель – на 73 млн. 100 тис. грн.).

91,7% доходів спеціального фонду міського бюджету складають власні надходження бюджетних організацій. За 2016 рік власні надходження бюджетних організацій склали 75 млн. 3 тис. грн., що на 10 млн. грн. (15,4%) більш, ніж надійшло за відповідний період 2015 року.

Контроль за повнотою надходжень окремих  необов’язкових платежів здійснювали виконавчі органи міської ради відповідно до функціональних обов’язків:

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном та коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради. За 2016 рік забезпечено надходження платежів в сумі 11 млн. 400 тис. грн. та 1 млн. 100 тис. грн., при цьому заплановані обсяги  вказаних платежів виконано на 136%  та 101,1% відповідно;

-  надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури - управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради. За вказаний  період  забезпечені надходження  в сумі  2 млн. 700 тис. грн., що на 2 млн. 200 тис. грн., або майже в  5 разів більш  ніж за  2015 рік;

  - інші надходження (виконання договорів особистого строкового сервітуту та плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами) - управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради та управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради. За 2016 рік забезпечено надходження платежів у сумі відповідно  700 тис. грн. та  2 млн. 900 тис. грн.;

- плата за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету  на депозитних рахунках державних банків – департамент фінансів Миколаївської міської ради. Ефективне управління міськими фінансами дало можливість наповнити міський бюджет протягом  2016 року в сумі    37 млн. 400 тис. грн.,  при цьому фінансування заходів, передбачених розписом міського бюджету, здійснювалося без затримок, одразу ж з моменту взяття зобов’язань розпорядниками коштів.

При цьому за 8 місяців 2017 року  до міського бюджету надійшло понад 2 млрд. 691 млн. грн. 800 тис. грн., з них більше 1 млрд. 447  млн. грн. 300 тис. грн. податкові та неподаткові надходження і понад 1 млрд. 244  млн. грн., 500 тис. грн. - офіційні трансферти з інших бюджетів.

Планові обсяги надходжень податків та зборів виконано на 105,1%, понад плану надійшло 78 млн. 500 тис. грн., з них до загального фонду -  67 млн. 500 тис. грн. Із загальної суми перевиконання  в результаті роботи виконавчих органів міської ради відповідно до повноважень надійшло:

плати за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банку – 17 млн. 300 тис. грн.;

плати за надання адміністративних послуг – 3 млн. 400 тис. грн;

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури – 2 млн. 900 тис. грн.

кошти від продажу земельних ділянок – 8 млн. 900 тис. грн.

У порівнянні з відповідним періодом 2016 року обсяги податкових та неподаткових надходжень збільшились на 305 млн. 900 тис. грн.

Офіційні трансферти надходять до міського бюджету  відповідно до розпису бюджету, крім  субвенції на погашення різниці в тарифах. Плановий обсяг даної субвенції на 8 місяців 2017 року складає 20 млн. 300 тис. грн., однак фактично кошти не надійшли.

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА МИКОЛАЄВА

У 2016 році виконання видаткової частини   бюджету м. Миколаєва склало 3 млрд. 139 млн. 100 тис. грн. (+677 млн. 800 тис. грн. в порівнянні з 2015 роком, 95,3% щодо річного плану), в тому числі загального фонду – 2 млрд. 474 млн. 600 тис. грн. і спеціального фонду – 664 млн. 500 тис. грн.

За рахунок субвенцій, отриманих з державного бюджету, профінансовано  1 млрд. 479 млн. 800 тис. грн., а саме:

 • закладам освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету направлено 323  млн. грн.;
 • за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на охорону здоров’я – 312 млн. 800 тис. грн.,  надана субвенція бюджету Вітовського району на медичне обслуговування населення Корабельного району  в сумі 25 млн. 300 тис. грн.;

-   проведено витрат на виплату допомог – 463  млн. грн.;

-   на надання пільг та субсидій в сумі 318  млн. грн.;

- на заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій спрямовано 32 млн. грн.;

- на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності –  300 тис. грн.;

- на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 5 млн. 400 тис. грн.

Протягом 2016 року направлено на:

 • заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 961 млн. 400 тис. грн. (30,6 % від загального обсягу видатків). Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості;

- придбання медикаментів бюджетними установами – 33 млн. 100 тис. грн. (1,0%);

- придбання  продуктів харчування бюджетними установами – 68 млн. 500 тис. грн. (2,2%);

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 147  млн. грн. (4,7%);

- перерахування частини медичної субвенції з державного бюджету районному бюджету Вітовського району –  25 млн. 300 тис. грн. (0,8%);

-   соціальне забезпечення – 843  млн. грн. (26,9%), ( у тому числі на виплату допомоги сім'ям з дітьми – майже 460 млн. грн., на надання пільг та житлових субсидій -  318  млн. грн., виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям – 3 млн. грн., стипендії учням професійно-технічних закладів освіти – 20 млн. 300 тис. грн., компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 18 млн. 900 тис. грн. (з них за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл на електротранспорті – 3 млн. 600 тис. грн.),  інші соціальні виплати – 22 млн. 900 тис. грн.);

- перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно із Законом України «Про державний бюджет України на 2016 рік» - 37 млн. 800 тис. грн.(1,2%);

- капітальні видатки  - 599 млн. 400 тис. грн. (19,1%), з них за рахунок: власних надходжень бюджетних установ – 6 млн. 600 тис. грн., надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва –  200 тис. грн., грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та  іншої діяльності, екологічного податку –  400 тис. грн., надходжень до бюджету розвитку – 592 млн. 200 тис. грн.;

-  інші видатки – 423 млн. 600  тис. грн. (13,5%).

Найбільшу питому вагу в структурі видатків міського бюджету займає соціально-культурна сфера – 72,4%, або 2 млрд. 272 млн. 400 тис. грн. (на 513 млн. 100 тис. грн., або на 29,2% більше аналогічного показника 2015 року).  На інші галузі спрямовано 866  млн.700 тис. грн., що становить 27,6 % від загальної суми видатків.

У 2016 році на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради з міського бюджету спрямовано 10  млн. 500 тис. грн.,  у тому числі закладам: освіти – 3 млн. 900 тис. грн., охорони здоров’я – 900 тис. грн., соціального захисту населення  -  400 тис. грн., фізичної культури і спорту –  800 тис. грн., культури –  300 тис. грн., органам місцевого самоврядування –  200 тис. грн. та  на видатки житлово-комунального господарства – 4  млн. грн.

Надано пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво житла на суму 23  млн. 300 тис. грн. Повернуто кредитів до бюджету 2  млн. грн. Було надано 34 кредити на суму 23  млн. 300 тис. грн., загальною проектною площею понад 2093 кв. м (12 однокімнатних, 11 двокімнатних та 11 трикімнатних квартир).

Протягом 2016 року фінансування з міського бюджету здійснювалося безперебійно; кредиторська заборгованість по захищених статтях була відсутня, крім видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету за іншими виплатами населенню (пільги і субсидії).

Протягом 8 місяців 2017 року виконання видаткової частини   бюджету м. Миколаєва склало 2 млрд. 422 млн. 400 тис. грн. (65,0% щодо річного плану), в тому числі загального фонду – 2 млрд. 129  млн.500 тис. грн. і спеціального фонду – 292  млн. 900 тис. грн.

За рахунок субвенцій, отриманих з державного бюджету, профінансовано  1 млрд. 202 млн.100 тис. грн., а саме:

 • закладам освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету направлено 240 млн. 700 тис. грн.;
 • за рахунок медичної субвенції з державного бюджету на охорону здоров’я – 257  млн. 600 тис.  грн.,  надана субвенція бюджету Вітовського району на медичне обслуговування населення Корабельного району  в сумі 19 млн.400 тис. грн.;
 • проведено витрат на виплату допомог – 336  млн. 200 тис. грн.;
 • на надання пільг та субсидій в сумі 343 млн. 500 тис. грн.;
 • на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 3  млн. 800 тис. грн.;
 • на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов –  900 тис. грн.

Крім того,  направлено на:

 • заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ – 943 млн. 100 тис. грн. (38,9 % від загального обсягу видатків). Виплата заробітної плати проводилась своєчасно, в установлені терміни, без утворення заборгованості;
 • придбання медикаментів бюджетними установами – 22 млн. 400 тис. грн. (1,0%);
 • придбання  продуктів харчування бюджетними установами – 43 млн. 200 тис. грн. (1,8%);
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 96 млн. 700 тис. грн. (4,0%);
 • соціальне забезпечення – 744 млн. 300 тис. грн. (30,7%), у тому числі на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 333 млн. 700 тис. грн., на надання пільг та житлових субсидій -  346 млн. 100 тис. млн. грн., виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям – 2 млн. 500  тис. грн., стипендії учням професійно-технічних закладів освіти – 12  млн. 300 тис. грн., компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 25  млн.100 тис. грн. (з них за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл на електротранспорті – 2  млн. 300 тис. грн.), відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 3  млн. 800 тис. грн., інші соціальні виплати – 20  млн.800 тис. грн.;
 • перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно із Законом України «Про державний бюджет України на 2017 рік» - 35  млн. 900 тис. грн.(1,5%);
 • капітальні видатки  - 252 млн.700 тис. грн. (10,4%), з них за рахунок: власних надходжень бюджетних установ – 3 млн. 500 тис. грн., надходжень до бюджету розвитку – 249 млн. 200 тис. млн. грн.;
 • інші видатки – 264  млн.700 тис. грн. (10,9%).

Найбільшу питому вагу в структурі видатків міського бюджету займає соціально-культурна сфера – 79,6%, або 1 млрд. 929 млн. 200 тис. грн.   На інші галузі спрямовано 493 млн. 200 тис. грн., що становить 20,4% від загальної суми видатків.

У 2017 році на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради з міського бюджету спрямовано 13 млн. 700 тис. грн.,  у тому числі закладам: освіти – 3  млн. 400 тис. грн., охорони здоров’я – 1  млн. 700 тис. грн., соціального захисту населення  -  400 тис. грн., фізичної культури і спорту – 1 млн. 200 тис. грн., культури –  8 тис. грн., органам місцевого самоврядування –  200 тис. грн., видатки житлово-комунального господарства – 5 млн. 900 тис. грн. та інші видатки –  100 тис. грн.

Надано пільгових довгострокових кредитів громадянам на будівництво житла на суму 17 млн. 700 тис. грн. Повернуто кредитів до бюджету 1 млн. 500 тис. грн.

Фінансування з міського бюджету здійснювалося безперебійно; кредиторська заборгованість по захищених статтях станом на 01.09.2017 відсутня, крім видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету за іншими виплатами населенню (пільги і субсидії).  

2. РОЗВИТОК МІСТА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ

З метою залучення донорських коштів та надання аналітичної підтримки під час реалізації проектів з розвитку міста та впровадження інновацій у квітні 2016 року була створена комунальна установа «Агенція розвитку Миколаєва».

За період своєї роботи Агенція залучила 4,58 млн грн. небюджетних коштів, з міського бюджету освоєно 1,61 млн. грн., тобто на 1 витрачену гривню з міського бюджету Агенцією залучено 2,8 грн. позабюджетних коштів на реалізацію проектів місцевого розвитку.

У зазначений період отримали фінансування та вже реалізовані або знаходяться у процесі реалізації 16 проектів за трьома напрямками.

I. У рамках економічного напрямку був реалізований проект «Розробка аналітичних матеріалів та презентаційного комплексу для інвесторів», більш відомий під брендом «Invest in Mykolaiv».

Мета проекту полягає в тому, щоб показати Миколаїв з точки зору вигідного партнера для бізнесу.

Презентаційний комплекс включає в себе інвестиційну брошуру, презентаційний відео-ролик та сайт (http://www.investinmyk.com/), на якому доступна інформація про об’єкти нерухомості та проекти, що можуть бути привабливими для інвесторів.

Під час реалізації проекту було проведено більш ніж 100 зустрічей з представниками місцевого бізнесу, розроблено 16 бізнес-кейсів у трьох сегментах - агропереробка, виробництво обладнання для морської галузі та розвиток набережних, проведена презентація інвестиційних можливостей в Миколаєві представникам більше 100 компаній та організацій, які тісно працюють з інвестиціями.

Спільно із редакціями англомовних KyivPost та BusinessUkraine були підготовлені спеціальні випуски видань про Миколаїв, зокрема про інвестиційну привабливість. BusinessViews підготував статтю про Миколаїв як стартап.

II. У рамках напрямку «Просторовий розвиток»були реалізовані наступні проекти:

У рамках проекту «Реконструкція центральної частини Миколаєва» із залученням громади та експертів був проведений аналіз та подані пропозиції щодо реконструкції Соборної площі на основі українського та світового досвіду. Перший етап проекту розпочався з конкурсу ідей (http://soborna.mda.mk.ua/), учасниками якого могли стати звичайні мешканці міста. Другий етап (на даний час триває реалізація) – це професійний конкурс серед сертифікованих архітекторів (http://contest.mda.mk.ua/). Оголошення переможців заплановано на 10 жовтня.

Також в рамках проекту був проведений просторовий аналіз та подані рекомендації експертів щодо подальшої реконструкції вулиці Соборної. Зокрема, розроблені рекомендації щодо правил розміщення інформаційних вивісок на фасадах будівель - «Дизайн-код Соборної».

У рамках проекту «Мастер-план парку “Перемоги” було проведено комплексне дослідження парку та розроблена концепція розвитку парку.

Досить успішним виявися проект Агенції із освітлення небезпечних пішохідних переходів – за позабюджетні кошти 12 переходів обладнані енергоефективними LED-світильниками компанії ТОВ «ГАЛЕД-Україна». Згодом ще 25 були підсвічені за цією ж технологію за кошти департаменту ЖКГ міської ради та  за підтримки меценатів. Проект є унікальним для міста та одночасно вирішує дві проблеми - забезпечує безпеку пішоходів і дозволяє економити електроенерію.

III. У рамках напрямку «Розвиток громадського суспільства» був створений Ресурсний центр громадських ініціатив, що став базовим консультаційним, інформаційним і навчальним центром для некомерційних організацій та ініціативних груп Миколаєва.

Окрім цього, восени 2016 року розпочато Проект із роздільного збору відходів у школах. Перший етап охопив 12 шкіл міста. Другий етап стартує цієї осені, планується впровадження сортування сміття у всіх шкіл Миколаєва.  

3. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

2016 та 2017 роки порівняно з попередніми були найбільш продуктивним. Органи місцевого самоврядування мали змогу не тільки вирішувати поточні проблеми утримання та  обслуговування об’єктів благоустрою, житлового та комунального господарства, а й продовжити реалізацію декількох проектів, які дозволили  довгостроково забезпечувати місто більш якісними роботами та послугами, ефективно використовувати людські та матеріальні ресурси.

Загальний обсяг видатків на сферу житлово-комунального господарства у 2016 році склав більше 553 млн.грн, на 2017 рік заплановано 532 млн.грн.  

При цьому значно збільшився обсяг документів та кількість підрядних організацій, які стали виконавцями робіт та послуг. Для порівняння: в 2014 році було укладено та зареєстровано  618 договорів, 2015 році - 1728, а в 2016 - 2700. За 8 місяців 2017 року департаментом вже проведено 243 процедури закупівлі по системі "Прозоро".  Робота ведеться з більш ніж 500 контрагентами та підрядними організаціями.   

Житлове господарство

Більше чверті коштів загального та спеціального фонду бюджету було направлено на ремонт та утримання житлового господарства

Житловий фонд м. Миколаєва складає 41 473 домоволодіння.

Значні зміни в утриманні спільного майна власників квартир у багатоквартирних будинках відбулися у 2016 році. На початок 2016 року в місті налічувалося 310 ОСББ. На сьогодні їх вже 556 у 613 будинках, в тому числі, 395 об’єднань створено в будинках, які були у комунальній власності міста. Частка будинків ОСББ у порівнянні із загальною площею всіх багатоквартирних будинків міста складає 30,2%.

В 2016 та за 8 місяців 2017 року була проведена інформаційна та навчально - консультативна робота з ініціативними групами співвласників багатоквартирних будинків та головами ОСББ.

За 10 років за програмою співфінансування капітальних та поточних ремонтів було  реалізовано 115 проектів ОСББ на загальну суму 20 мільйонів гривень. А в 2017 році таких заяв вже майже на 18 млн.грн.

З минулого року вперше було замінено ліфтове обладнання у 11 під'їздах, де більше 10 років не працював ліфт.

Планування та виконання робіт з капітального та поточного ремонту житла та підтримка підприємств житлово-комунального господарства проводилося у відповідності до рішення  міської ради від 23.01.15 №45/3 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва  на 2015-2019 роки». Кардинальною зміною до Програми стало надання рівних можливостей користування коштами міського бюджету мешканцями багатоквартирних будинки незалежно від балансової належності та форми обслуговування. 

Основні видатки на житлове господарство 

Загалом за період з 01.01.2016 р. до 01.09.2017 р. виконано:

- капітальний ремонт покрівель у житлових будинках - відремонтовано 152 покрівлі, у т.ч. 13 в  ОСББ (профінансовано 39,8  млн.грн.);

- поточний ремонт виконано у 276 будинках (покрівлі, заміна віконних блоків та ремонт під’їздів, балкони, пандуси, козирки, міжпанельні шви, парапети, оголовки димовентканалів, ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж) на загальну суму 27,8 млн. грн.;

- ремонт 607 ліфтів на суму 32,37 млн. грн (капітальний ремонт, експертиза, поточний та післяекспертний ремонт). 19 ліфтів відновлено після простою більше 10 років;

- встановлення лічильників теплової енергії, повірка, ремонт (заміна) на загальну суму 32,9  млн.грн. У 2016 році встановлено 423 лічильники, за 8 місяців 2017 року - 74 лічильника, 182 повірені або відремонтовані;

- капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житлових будинках на суму 1,9 млн.грн. проведено в 17 будинках, з яких 10 гуртожитків;

- капітальний та поточний ремонт мереж холодного водопостачання у 35 будинках на суму 3,5 млн грн.;

- капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення у 5 будинках на суму 517 тис. грн.;

- дератизацію та дезінсекцію підвальних приміщень на суму 2,2 млн. грн.;

- замовлення техпаспортів на 71 будинок ОСББ на суму 0.99 млн. грн.

У 2017 році тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій приведено до законодавчих норм - розраховані та прийняті побудинкові тарифи. 

Благоустрій міста 

На благоустрій міста та оновлення технічного парку підприємств комунального господарства в 2016 році було використано 269,2 млн.грн., що майже в 3 рази більше ніж у 2015 році. На 2017 рік заплановано  316,5 млн.грн.

У 2016 році виконано роботи з ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів на суму 124 млн.грн.  - 390,12 тис. кв. м.

На 2017 рік з міського бюджету виділено кошти на ремонт: доріг і внутрішньоквартальних проїздів - 113,7 млн.грн., тротуарів - 12,9 млн.грн.

Всього за 2 роки відремонтовано 484,98 тис.м2 доріг і внутрішньоквартальних проїздів на суму 170,95 млн.грн., тротуарів  14,2 тис. м2 на суму 6,2 млн.грн.

На всіх об'єктах при виконанні робіт з капітального та поточного ремонту доріг обладнано спуски для доступності маломобільних груп громадян. За 2 роки влаштовано 256 пандусів.

Утримання та поточний ремонт зливової каналізації. 

    Протягом 2 років з міського бюджету було виділено кошти на утримання та ремонтмереж зливової каналізації. За цей період очищено 1350 колодязів, 315 решіток, відремонтовано 86 колодязів.

Зовнішнє освітлення  міста. 

У 2016 році було реалізовано проект з освітлення на Широкобальському перегоні. Це значно знизило аварійність на цій ділянці дороги. Влаштовано мережі зовнішнього освітлення з світлодіодними світильниками і в мкр. Північний та  мкр. Соляні. 

В 2017 році на 2,5 млн. грн. запроектовано 2 чергу освітлення пр. Богоявленського: від Широкобальського мосту до вул. Маячної.

У міському бюджеті на 2 роки передбачено 56 млн. грн. на утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення.

Виконано робіт на суму 47,99 млн. грн.

Було замінено:

-  ліхтарів - 1899 од;

- ламп в світильниках7021;

- прокладено СІПу (проводу)97,53 км;

-  встановлено 3479 світильників.

За 2 роки відновлено освітлення  по вулицях: Заводській, Шосейній, Театральній, Кленовій, Литовченка, Леваневців, 6 Слобідській, Втората, Електронній, Набережній, Кар’єрній, Поштовій, А. Олійника, 6 Слобідській, 8 Військовій, Боковій  (Варварівка), Заводській, Нікольській, А. Олійника, Троїцькій, Степовій, О.Вишні, Матросова, Космонавтів, Китобоїв, Крилова, провулках: Корабелів, 4 Парніковому, 1 Троїцькому, Місцевому,  Флотському, Корабелів, та інших; по проспектах: Центральному, Героїв України, Богоявленському; освітлено двори багатоповерхових будинків, дитячі та спортивні майданчики та інші.

Утримання та поточний ремонт міських кладовищ. 

З міського бюджету виділено кошти на утримання та догляд за міськими кладовищами у сумі 7,7 млн. грн.

         Станомна вересень виконано робіт на суму 2 млн 236 тис.грн., у т.ч. здійснено нагляд (охорону) міського кладовища та кладовища у Корабельному районі, доріжки та майданчиків на 12 міських кладовищах.  

Утримання та поточний ремонт штучних споруд.

В 2016 та 2017 роках у міському бюджеті передбачено кошти на утримання, прибирання, поточний ремонт та охорону штучних споруд  на суму 9.2 млн.грн.

Утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

Протягом 2016-2017 років у напрямку утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом виконано робіт на суму понад 13 млн. грн..

В 2016 році парк комунальної техніки поповнився 16-ма автомобілями та тракторами. Придбані екскаватори - навантажувачі, вишки, евакуатор, машина для нанесення розмітки, пристрій для корчування пнів. В 2017 році придбано ще 7 од. техніки. Укладено договір на поставку ще 2 машин-бочок для комунального підприємства "Миколаївводоканал".

Екологія та догляд за об’єктами зеленого господарства 

Департамент є замовником послуг з прибирання, догляду та очищення 176 га на території 92 об'єктів зеленого господарства  (парки, сквери, бульварні частини вулиць).

В сфері поводження з відходами: всі тверді побутові відходи захоронюються на міському полігоні. В 2016 році обсяг прийнятих відходів склав 996 тис. куб. м. За 8 місяців 2017 року на полігон побутових відходів вже завезено 687 тис. куб. м.відходів. Триває будівництво огорожі. Вже встановлено більше 350 плит. За 2 роки придбано 2 бульдозери для роботи на полігоні ТПВ, 178 сіток для збору ПЕТ тари, 625 контейнерів для збору ТПВ об’ємом 1,1 куб. м. Визначені вимоги до інвесторів, які планують  збудувати сміттєпереробний завод.

Протягом року департаментом ЖКГ замовлено прибирання, догляд та очищення 176 га на території 92 об'єктів зеленого господарства  (парки, сквери, бульварні частини вулиць).

Для ліквідації наслідків та попередження аварійних ситуацій з початку року було знесено 466 дерев, проведена санітарна обрізка та кронування близько 2 тис. 213 дерев. Висаджено та забезпечено доглядом 1441 дерево та  2714 кущів. За 8 місяців 2017 року видалено  сухостійних дерев – 188 од. виконана санітарна обрізка 1 тис. 578 дерев; омолоджено 64 дерева та покошено газонів загальною площею 4 млн 674 тис. 387 кв. м.

         За період 2016-2017 років значні кошти, майже 30 млн.грн., були витрачені на утримання, ремонт та реконструкцію місць відпочинку городян та гостей міста. У парку Перемоги відремонтовані головні ворота та частина бетонної огорожі, проведено поточний ремонт тротуарів. Серед парку  та у сквері Юних Героїв збудували об'єкти ландшафтного дизайну. У сквері "Університетському" відремонтували підпірну стінку,  оновили центральну частину тротуарною плиткою, встановили нові лавки.

До дня міста проведені роботи з ремонту лавок у сквері "Каштановому". Та й інші зелені зони міста змінюються на краще. Майже у всіх парках, скверах, бульварах можна відпочити на оновлених лавках, є куди викинути сміття. У цьому році завершено капітальний ремонт скверу "Металургів", тривають роботи  на території скверу "Солдату". У 2016 році оновили освітлення у 3 скверах. До кінця року буде реалізований проект реконструкції зовнішнього освітлення на Флотському бульварі.

Екологічний фонд міста в 2016 році склав 1,7 млн. грн. Це на 50% більше ніж у 2015 році, а в 2017 ця сума становить  вже 4,2 млн. грн.

Ці кошти використовуються на проведення просвітницької роботи, проведення інвентаризації зелених насаджень, розробку проектів землеустрою, придбання саджанців, розробку схеми санітарного очищення та інші проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища. За 2 роки проведено інвентаризацію 22 об'єктів зеленого господарства, виготовлено 30 проектів землеустрою.

Крім того, за рахунок коштів  екологічного фонду планується провести роботи з ліквідації наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка (співфінансування з держбюджетом), коригування проекту з ліквідації наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Богоявленський". Проведено геологічні вишукування у районі зсувних процесів по вул. Піщаній в мкр. В. Корениха.

Регулювання чисельності безпритульних тварин 

Відповідно до Програми поводження з собаками та котами на території міста Миколаєва на 2013 - 2017 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради, регулювання чисельності безпритульних тварин здійснюється методом стерилізації. На даний час вносяться доповнення до діючої Програми, якими у відповідних випадках передбачається застосування евтаназії (коли тварини заподіюють шкоду життю, здоров’ю громадян, створюють загрозу виникнення епізоотій).

За інформацією комунального підприємства «Центр захисту тварин», у 2016 році фахівцями підприємствавідловлено 1 тис. 781 тварину, що становить 98,9% від плану. Простерилізовано 1 тис. 605 тварин, або 100% від плану.

У січні 2017 року було закінчено модернізацію післяопераційної зони, що надало можливість створити ще одне післяопераційне відділення. Придбано 4 вольєри для післяопераційної зони.

Підприємством за власні кошти відремонтовано вигулочну зону.

В 2017 році заплановано відловити 1800 тварин та простерилізувати 1600 тварин.

Фактично за 8 місяців 2017 року річний план по відлову перевиконано на 10,4% (1 тис. 988 тварин), а річний план по стерилізації перевиконано на 13,7% (1 тис 819 тварин).

Загалом за 8 місяців 2017 року завдяки значному перевиконанню плану по відлову та стерилізації чисельність безпритульних собак у місті Миколаєві зменшилась більше ніж на 2 тис. про що свідчать результати Проекту моніторингу чисельності безпритульних тварин, який було проведено за ініціативою комунального підприємства Миколаївської міської ради «Центр захисту тварин» в серпні 2017 року.

За 8 місяців 2017 року працівниками підприємства було врятовано 116 тварин, 415 собак знайшли нових власників.

У 2018 році підприємство планує збільшити кількість відлову та стерилізації до 3 тис. тварин на рік. З цією метою підприємство планує придбати 220 вольєрів для тварин.

Також в майбутніх планах підприємства створення кінологічного майданчика, що надасть можливість як отримувати додаткові кошти, так і займатись дресируванням собак, які вже є на підприємстві, що, в свою чергу, надасть можливість знайти нових власників більшій кількості тварин. 

Діяльність комунальних підприємств сфери житлово-комунального господарства міста

КП «Капітальне будівництво міста Миколаєва» 

Згідно з Програмою соціального і економічного розвитку м. Миколаєва на 2015-2018 роки КП «Капітальне будівництво міста Миколаєва» протягом 2016-2017 років укладено 69 договорів на виконання проектно-вишукувальних робіт. На даний час в експлуатацію введено 8 об’єктів:

- трансформаторна підстанція у мкр. Балабанівка (2016 рік);

- реконструйована покрівля Муніципального колегіуму (філія) по вул. Потьомкінській, 147А (2016 рік);

- технічно переоснащена система керування опаленням теплового пункту ЗОШ №1 по вул. Айвазовського, 8 (2016 рік);

- технічно переоснащена система керування опаленням теплового пункту ЗОШ №52 по вул. Крилова, 42 (2016 рік);

- технічно переоснащена система керування опаленням теплового пункту ЗОШ №53 по вул. Потьомкінській, 154;

- трансформаторна підстанція для електропостачання Центрального міського стадіону по вул. Спортивній,1/1 в м. Миколаєві (2017 рік);

-  мережа вуличного освітлення перегону між вул. Маячною - вул. Менделєєва в м. Миколаєві (2017 рік);

- реконструйована покрівля ЗОШ №20 по вул. Космонавтів, 70 (2017 рік).

На стадії введення в експлуатацію знаходяться 5 об’єктів:

- реконструкція господарчого приміщення під сантехвузол з підведенням інженерних комунікацій: систем водопостачання та водовідведення Малокорениського будинку культури за адресою: вул. Клубна,10;

- водопровід в мкр.Тернівка;

- благоустрій території для створення містечка спорту "Корабельний" в районі спортивного комплексу "Водолій" за адресою: пр.Богоявленський, 325, 327 (нове будівництво);

- реконструкція спортивного майданчика Центрального міського стадіону по вул.Спортивній,1/1;

- реконструкція благоустрою прилеглої території Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний" за адресою: вул.Театральна,1.

Запроектовано та розпочато будівництво 14 об’єктів. На стадії проектування - 12 об’єктів.

За 2016 рік комунальному підприємству «Капітальне будівництво міста Миколаєва» було виділено 47 млн. 52 тис. грн.

У 2017 році на реалізацію проектів виділено 79 млн. 975 тис. грн.

У 2016 році було укладено 152 договори на ведення технічного нагляду по об’єктах реконструкції, капітального та поточного ремонтів на суму 1 млн. 822 тис. грн.

У 2017 році за 9 місяців було укладено 104 договори на суму 2 млн. 249 тис. грн. 

Комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» м. Миколаїв 

За період 8 місяців 2017 року обсяги виконаних комунальним підприємством «ЕЛУ Автодоріг» робіт збільшилися на 112,1% у порівнянні з 2016роком.

Зокрема,  в 2017 році виконано:

- поточний ремонт 123 колодязів зливової  каналізації  по вулицях міста

- очищення 1276 колодязів;

- очищення 50 погонних метрів відкритого зливостоку по вул. Конопатна-Гречишникова;

Три оперативні бригади, створені підприємством, у період злив очищують решітки дощоприймальних колодязів у таких напрямках: Центр міста – Ліски - Намив та Центр міста - пр. Миру - Космонавтів - Нагірна - Дубки.

З другого півріччя 2016 року триває регулярна робота з відновлення працездатності зливової каналізації міста.  За цей період виконано перепланування, улаштування та ремонт 73 дощоприймальних колодязів зливової  каналізації  з виносом з проїзної частину доріг,зокрема:

 • перехрестя вул. В.Морської та вул. Лягіна - 2од.;
 • перехрестя вул. В.Морської та вул. Декабристів - 1 од.;
 • перехрестя вул. Садової та вул. пр-т. Центральний - 1 од.;
 • перехрестя вул. Садової та вул. Чкалова – 2 од.;
 • перехрестя вул. Садової та вул. Погранічної – 8 од.;
 • перехрестя вул. Садової та вул. Чкалова – 1 од.;
 • перехрестя пр-т. Богоявленського та вул. Самойловича – 1 од.;
 • перехрестя вул. Пушкінської та вул. Нікольської - 1 од;
 • перехрестя вул. Нікольської та вул. Фалеєвської - 2од.;
 • перехрестя вул. Нікольської та вул. Декабристів - 1 од.;
 • перехрестя вул. Нікольської та вул. Фалеєвської - 2 од.;
 • перехрестя вул. Нікольської та вул. Лягіна- 1 од.;
 • перехрестя вул. Космонавтів та вул. Нагорної – 4 од.;
 • по вул. Садовій від пр-ту Центрального до вул. Чкалова – 18 од.;
 • по вул. Нікольській від вул. Фалєєевської до вул. Лягіна – 11 од.;
 • по вул. В.Морській від вул. Фалеєвській до вул. Лягіна – 6 од.;
 • по вул. Пограничній від вул. 6 Слобідської до вул. 9 Слобідської – 6 од.;
 • по вул. 6 Ялтинській – 5 од.

До кінця 2017 року підприємство планує виконати ремонт ще 135 дощоприймальних колодязів за адресами:

-  по вул. В.Морській від вул. Лягіна до вул. Фалєєвська – 8 од.;

-  по вул. Нікольскій від вул. Лягіна до вул. Фалєєвська – 5 од.;

-  по вул. Садовій від пр-ту Центрального до вул. Чкалова – 26 од.;

-  по вул. Залізничній – 18 од.;

-  по вул. Генерала Карпенко – 56 од.;

-  по пр-ту Миру від вул. Театральної до вул. Космонавтів – 22 од.

Триває поточний ремонт доріг та тротуарів силами підприємства. За  період з 2016 р. до серпня 2017 року було виконано роботи з поточного ремонту доріг та тротуарів та відновлено покриття доріг після ремонту комунікацій на магістралях м. Миколаєва у кількості понад 35 з половиною тисяч квадратних метрів. Сума ремонту склала 10 мільйонів 343 тисячі гривень.

До кінця поточного 2017 року планується завершити запланований обсяг робіт з ремонту доріг та тротуарів на суму 1 мільйон 895 тисяч гривень.

З метою забезпечення швидкого реагування та усунення наслідків стихійних явищ в зимовий період на балансі підприємства знаходиться 24 одиниці спецтехніки:

- спецавтомашини МДКЗ-10 на базі МАЗ, яка виконує кілька видів робіт - 4 одиниці;

- комбіновані дорожні машини МАЗ - 6 одиниць;

- комбіновані дорожні машини КАМАЗ - 2 одиниці;

- трактори ХТА з відвалами - 3 одиниці;

- трактори «Білорус» із відвалами та металевими щітками – 3 одиниці;

- навантажувачі СЕМ та ЕО 2626 - 2 одиниці;

- трейлер причіпний для перебазування техніки - 1 одиниця;

- КрАЗ 65053 - 3 одиниці.

На підприємстві визначені зони відповідальності за очищення доріг міста  Миколаєва у зимовий період, затверджено чергу очищення доріг, створено незнижуваний запас запчастин та паливно-мастильних матеріалів.

Робота техніки відстежується за допомогою GPS-трекерів. 

Комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство 

Комунальним спеціалізованим монтажно-експлуатаційним підприємством за період з 1 січня 2016 року по 31 серпня 2017 року були надані наступні послуги:

1. Збудовано світлофорний об’єкт по вул. Кузнецькій ріг вул. Садової.

2. Збудована 2-га черга радіофікованої автоматизованої системи управління дорожнього руху (АСУДР), в яку входять 29 світлофорних об’єктів.

3. Експлуатується 100 світлофорних об’єктів.

4. Замінено 356 одиниць секцій світлофорів.

5. Встановлено та замінено:

 • 3343 одиниці дорожніх знаків;
 • 1229 погонних метрів направляючих пішохідних огороджень;
 • 355 погонних метрів пристроїв примусового зниження швидкості («лежачий поліцейський»).

6.      Нанесено дорожньої розмітки фарбою:

 • поздовжньої – 177,7 км.;
 • поперечної – 16 тис. 138 кв.м;

7.      Проведено аварійно-відновлювальні роботи на 37 світлофорних об’єктах.

Для комунального спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підприємства придбано апарат для розмітки доріг Line Lazer  250  та автогідропідйомник АП -18.

 КП “Дорога” 

Протягом 2016 року підприємством виконані такі роботи:

- ручне прибирання вулиць, тротуарів від бруду, листя, снігу та ожеледиці, посипання піском на суму 1 млн. 488 тис. грн.;

-  ліквідація несанкціонованих звалищ загальним обсягом 18 тис. 250 куб. м на суму 1 млн. 972 тис. грн.;

-   поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів (замовник - департамент ЖКГ) загальним обсягом 1 тис. 974 кв. м на суму 396 тис. грн.;

- капітальний ремонт теплотраси в частині відновлення асфальтобетонного покриття (замовник ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”) загальна площа 546 м.кв. на суму  109 тис. грн.;

- благоустрій території морського порту (замовник ТОВ «Грінтур Екс») на суму понад 5 млн. грн.;

-  ліквідація самовільно встановлених споруд на суму майже 84 тис. грн.;

-  прибирання міського кладовища - 77 тис. грн.

Всього доходи за 2016 році склали  9 млн. 176 тис. грн. Чистий прибуток за 2016 рік понад 598 тис. грн.

За 8 місяців 2017 року підприємством виконано:

-  ручне прибирання вулиць, тротуарів від бруду, листя, снігу та ожеледиці, посипання піском загальним обсягом 396 тис. кв.м. на суму 1 млн. 107 тис. грн.;

- ліквідація несанкціонованих звалищ загальним обсягом 12 тис. куб. м.на суму  1 млн. 332 тис. грн.;

- виконані роботи по поточному ремонту асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів (замовник департамент ЖКГ) загальним обсягом 442 кв. м. на суму 181 тис. грн.;

- капітальний ремонт теплотраси в частині відновлення асфальтобетонного покриття (замовник ОКП Миколаївоблтеплоенерго) загальною площею 819 кв. м. на суму майже 248 тис. грн.;

- благоустрій території морського порту (замовник ТОВ «Грінтур Екс») на суму 1 млн. 45 тис. грн.;

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів  (замовник адміністрація Інгульського району)  загальним обсягом 1 тис. 288 кв. м. на суму 583 тис. грн.;

- ліквідація самовільно встановлених споруд на суму 47 тис.  грн.;

- прибирання міського кладовища – 34 тис. грн.;

- благоустрій АЗС (замовник ТОВ «Тарос-Груп») на сумму 71 тис. грн.

Всього доходи за 8 місяців 2017 року склали 4 млн. 651 тис. грн. 

КП “Миколаївська ритуальна служба”

Комунальним підприємством Миколаївської міської ради «Миколаївська ритуальна служба» за період з 1 січня 2016 по 31 серпня 2017 року були виконані роботи з благоустрою кладовищ:

- поточний ремонт проїздів міського кладовища (Мішковка). Загальна площа відремонтованої дороги складає 3 тис. 250 кв. м. Сума коштів, що була витрачена на поточний ремонт кладовища, складає 185 тис. грн.;

- розпочаті роботи по паспортизації кладовищ;

- департаментом житлово-комунального господарства було передано в користування комунальному підприємству 2 екскаватори-навантажувачі 2015 року випуску;

- проводиться реконструкція ІІ ритуальної площадки на міському кладовищі;

- постійно надається допомога (продукція, транспортні послуги) родинам загиблих учасників АТО;

- постійно проводяться відновлювальні роботи на кладовищах по місцях поховання за зверненнями соціально незахищених категорій громадян. 

МКП “Миколаївводоканал” 

Протягом 2016 року була проведена робота, спрямована на поліпшення фінансового стану підприємства. У другому кварталі 2017 року вдалось суттєво зменшити його збитковість —  з 17 млн. 800 тис. грн. у першому кварталі до 800 тис. грн. у другому кварталі. За підсумками року підприємство планує вийти на беззбиткову діяльність.

МКП “Миколаївводоканал” своєчасно та в повному обсязі розраховується по податкам і зборам, своєчасно виплачує заробітну платню. З серпня 2017 року МКП “Миколаївводоканал” почало повністю розраховуватись за електричну енергію власними коштами.

З 2016 року почалась активна реалізація проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві», який фінансується Європейським інвестиційним банком. (Сума кредитних коштів ЄІБ становить 15 млн. 540 тис. євро)

Станом на 29.09.2017 МКП «Миколаївводоканал» уклало 13 договорів на суму 6  млн. 906  тис. 751 євро, яка вже перевищує розміри першого траншу 5 млн. євро.

За рахунок коштів, наданих Миколаївською міською радою МКП «Миколаївводоканал», на фінансування компонентів проекту витрачено 5  млн. грн.

За рахунок власних коштів МКП «Миколаївводоканал» на фінансування компонентів проекту витрачено 1 млн. 144 тис. грн.

Загальна сума коштів, що були витрачені на реалізацію проекту (станом на 29.09.2017) становить 46 млн. 724 тис. грн.

З 2016 року на підприємстві було запроваджено службу технічного нагляду, яка контролює всі ремонтно-будівельні роботи (як підрядників так і підрозділів самого підприємства), що дозволяє контролювати якість робіт та реальні об’єми.

Протягом 2016 року було виконано наступні господарські  роботи:

- ремонт  і заміна пожежних гідрантів – 146 од.

- ремонт запірної  арматури – 1846 од.

- заміна запірної арматури – 39 од.

- відновлено та відремонтовано колодязів – 234 од.

- встановлено люків – 89 од.

- встановлено сталевих кришок – 901 од.

- встановлено  з/б кришок – 241 од.

- ремонт насосного обладнання – 704 од.

- ремонт зворотних клапанів - 57 од.

Станом на 01.09.2017 за рахунок власних коштів МКП «Миколаївводоканал» виконано наступні роботи:

 • ремонт  і заміна пожежних гідрантів – 79 од.
 • ремонт запірної  арматури –1250 од.
 • заміна запірної арматури– 32 од.
 • відновлено та відремонтовано колодязів –257 од.
 • встановлено люків –219 од.
 • встановлено сталевих кришок –305 од.
 • встановлено  з/б кришок –74 од.
 • ремонт насосного обладнання –429 од.
 • ремонт зворотних клапанів- 47 од.

Протягом 2016-2017 років МКП «Миколаївводоканал» активно залучало підрядні організації для виконання ремонтно-будівельних робіт.

У 2016 році було укладено 40 договорів з 21 організацією на виконання ремонтних робіт підрядним способом на загальну суму 7 млн. 970 тис. 145 грн.

За період січень-серпень 2017 року було укладено 27 договорів з 19 організаціями на виконання ремонтних робіт підрядним способом на загальну суму 5 млн. 534 тис. 450 грн.

На кінець 2017 року планується проведення двох великих тендерів щодо реконструкції очисних споруд водопроводу (ОСВ) та очисних споруд каналізації (ГОСК).  На сьогоднішній момент вже готові концепції проектів реконструкції вищезазначених очисних споруд, які найближчим часом будуть погоджені з ЄІБ, та готується відповідна тендерна документація. Вказані тендери дозволять заключити контракти на залишок по кредиту в розмірі 10 млн. 54 тис. євро і повністю завершити всі необхідні процедури по заключенню контрактів в межах інвестиційного проекту, за винятком компонентів, які мають виконуватися за грантові кошти. 

КП “Миколаївкомунтранс”

Комунальним підприємством Миколаївської міської ради  «Миколаївкомунтранс» здійснюється захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) на міському полігоні, розташованому у с. Весняне Миколаївського району Миколаївської області. У цілому у 2016 році було захоронено майже 990 тис. куб. м твердих    побутових відходів, за 8 місяців 2017 року – понад 695 тис. куб. м.
Крім того, підприємство є виконавцем послуг зі збирання і вивезення твердих побутових відходів в Інгульському та Заводському районах. За  2016 рік було вивезено понад 230  тис. куб.м.
Підприємством був реалізований  інвестиційний  проект з  виробництва  електричної енергії  з біогазу, вилученого з полігону твердих побутових  відходів. Це дає можливість зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферу. 

Комунальне підприємство "Миколаївелектротранс"

За 2016-2017 роки:
- проведено 68 капітальних та середніх ремонтів рухомого складу;
- замінено 104 од. бандажів колісних пар;
- замінено 194 од.  шин тролейбусів;
         Ремонти трамвайних колій:
- замінено 1190 м рейок на кривих та прямих ділянках;  
- відремонтовано 175 м рейко-шпальної решітки по вул. Нікольській;
- стрілочний вузол по пр. Миру;
Ремонти троллейбусів:
- п’ять стрілочних переводів обладнані електрокерованими пристроями;
- відновлено 2297 м контактної мережі із заміною великогабаритних вузлів: перетинів  трамвая з тролейбусом (3 од.) та керованих стрілочних переводів для  тролейбусного руху (3 од.);
- встановлено 45 нових опор;
- змонтовано 80 м нової контактної мережі в мікрорайоні Північний для відстою тролейбусів на кінцевій зупинці.
         Для покращення стану виробничих будівель власними силами відремонтовано 2 тис 206 кв. м покрівлі.
         У трамвайному та тролейбусному депо організовано та обладнано ділянки для ремонту електронних пристроїв рухомого складу, у вагоно-ремонтних майстернях завершується ремонт тролейбусного цеху, який не був задіяний у робочому процесі з 1995 року на 2 постановочних  місця для капітального ремонту.
         До кінця листопада поточного року буде закінчена реконструкція трамвайних переїздів по пр. Богоявленському, яка виконується згідно сучасних технологій з використанням безшийкових рейок та глибокого підстилаючого шару, так звана безшумна  трамвайна колія.
         Продовжується робота по проектуванню тролейбусних ліній.  
         У 2017 році підприємство "Миколаївелектротранс" приймає участь у Проекті "Міський громадський транспорт в Україні" з питання оновлення рухомого складу. Проект передбачає придбання 46 одиниць автобусів  середньої місткості, 20 одиниць  автобусів великої місткості та 18 одиниць  тролейбусів. Реалізація проекту забезпечить комфортні перевезення пасажирів, в тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями.

КП “Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва” 

Для безперебійного та якісного зовнішнього освітлення міста протягом 2016 року та 8 місяців 2017 року в результаті аварійного та поточного обслуговування електричних мереж була проведена заміна та встановлення майже 20 тис. ламп, понад 99 тис. метрів самоізольованого проводу (СІП), більш ніж 3,5 тис. світильників ЖКУ, 16 металевих  опор та 84 –залізобетонних.

Також встановленні та налаштовані 22 блоки управління (модеми-термінали управління освітленням) та 9 шаф управління. Нічною аварійно-диспетчерською службою усуненні майже 1 тис. 700 пошкоджень електромережі та  здійснено понад 3 тис. виїздів на аварійні виклики.  

4. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

В Миколаєві реалізацією заходів з енергозбереження та енергомодернізації займаються департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради, а також комунальна установа Миколаївської міської ради «Центр енергоефективності міста Миколаєва», що створені наприкінці 2016 року. В своїй діяльності  вони керуються  Програмою енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки.

Результатом роботи департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій стало приєднання у 2017 році  Миколаєва до Європейської ініціативи «Угода мерів».

Угода мерів – це прогресивна ініціатива, започаткована Європейським Союзом, вона охоплює місцеві та регіональні органи влади, які беруть на себе добровільні зобов’язання підвищувати енергоефективність та нарощувати використання відновлюваних джерел енергії на своїх територіях. Керуючись цим зобов’язанням,  підписанти угоди прагнуть скоротити викиди СО2  щонайменше на 30% до 2030 року, сприяючи, таким чином, розвитку екологічно орієнтованої економіки та підвищенню якості життя.

У 2017 році створено робочу групу для розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Миколаєва, який є базовим документом для співпраці з міжнародними організаціями.

Крім того, навесні 2017 року між Миколаєвом та Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України  було укладено Меморандум про партнерство щодо запровадження систем енергетичного менеджменту для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів   бюджету Миколаєва.

Департаментом енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради в тестовому режимі   взято на моніторинг 3 об’єкти: школу № 24, школу №42 та пологовий будинок №3. При цьому отримано такі результати щодо економії бюджетних коштів:

-    попереджено перевищення лімітів споживання електроенергії в пологовому будинку №3 в серпні;

- здійснено заходи з оперативного реагування на нештатні ситуації (витоки води в школі №42 у вересні, зростання споживання електроенергії у пологовому будинку №3 в липні).

На сьогодні до системи електронного енергомоніторингу внесено 147 будівель закладів управління освіти міської ради. В плані внести 449 будівель 268 закладів бюджетної сфери міста Миколаєва.

Також було безкоштовно виконано енергоаудити   2 житлових будинків (пр. Героїв України 13д, 13е), проведено безкоштовний енергоаудит    в 4 освітніх закладах та розроблено проектно-кошторисну документацію на термомодернізацію цих об’єктів: школа № 60 та школа № 42, дитячий садок № 123 та дитячий садок № 106.

Департаментом енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради спільно з комунальною установою міської ради «Центр енергоефективності міста Миколаєва» було проведено  семінар  з впровадження енергоменеджменту та енергосервісу, в результаті якого між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України  і міською радою було підписано меморандум про впровадження ЕСКО.

За результатами проведеного семінару  компанія КИЇВ-ЕСКО виявила зацікавленість щодо інвестування  в об’єкти бюджетної сфери міста Миколаєва. Наразі вона розглядає 26 об`єктів управління освіти Миколаївської міської ради для інвестування.  Це дасть   можливість впровадити  енергомодернізаційні заходи  в освітніх закладах   Миколаєва  без залучення бюджетних коштів та  економити енергоресурси.

У червні 2017 року в Миколаєві пройшла виставка «PRO ефективність», де 35 компаній представили останні  розробки у сфері альтернативної енергетики, новітні  технології в галузі енергоефективного теплопостачання.

Завдяки консультативній роботі «Центру енергоефективності міста Миколаєва»  у 2017 році видано 9 «теплих кредитів» для ОСББ загальною сумою, що перевищує 833 тис. грн.  У 2016 році видано  всього  2 таких кредити. Відповідно до міської програми «Теплий Миколаїв» із бюджету Миколаєва 67 фізичним особам та 6 ОСББ компенсовано майже 460 тис.  грн.

У 2017 році розпочато інвентаризацію та паспортизацію енерго- та ресурсоспоживаваючих систем будівель установ, та організацій, що перебувають в комунальній власності територіальної громади міста Миколаєва.  На даний момент проведене первинне обстеження  59 установ. Процес збору та систематизації інформації триває у 127 устанах.

Крім того, профінансовано заміну віконних блоків в 19 об’єктах бюджетної сфери:  дитячому садку № 52,       школах  №№ 18, 39, 52, 65, 21, 22, 23, 17, 4, 6, 34, 37, 57, 35, економічному ліцеї №2, гімназії №4, Будинку творчості дітей та юнацтва Заводського району, пологовому будинку № 2.  Загальна сума виконаних робіт перевищила 7  млн. 750 тис. грн. Встановлені віконні блоки відповідають всім критеріям енергоефективності для нашої кліматичної зони.

На даний момент виконуються роботи з термомодернізації в дитячих садках № 139, № 72, № 79, міській лікарні №4, дитячій музичній школі № 5.

Протягом 2017 року реалізовано проект з встановлення світлодіодних ламп по пр. Богоявленському, від пр. Центрального до вулиці Чкалова. В цілому встановлено 26 світлодіодних     світильників, які надані місту безкоштовно.

Були профінансовані енергомодернізаційні  заходи  в закладах управління освіти,  управління охорони здоров’я  та  управління у справах фізичної культури і спорту на загальну суму 24 млн. 655 тис. грн.  

5. ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ 

Протягом 2016-2017 років було укладено 363 договори оренди землі на загальну площу 38,488 гектарів, 612 договорів про зміни до договорів оренди землі, 11 договорів про встановлення особистого строкового сервітуту, 81 договір про зміни до договорів про встановлення особистого строкового сервітуту на продовження строку сервітуту.

Станом на 01.09.2017 отримано плату за встановлення особистого строкового сервітуту у розмірі 1 млн. 758 тис. грн. На вказану дату чинними були 3995 договорів оренди землі на загальну площу майже 1 228 гектарів.

За 2016 рік було укладено 16 договорів купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею майже 16 тис. кв. м на загальну суму понад 1 млн. грн; за 8 місяців 2017 року – 21 договір купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею понад 111 тис. кв. м на загальну суму майже 10 млн. 715 тис. грн.

За I півріччя 2017 року було укладено 19 договорів купівлі-продажу права оренди земельних ділянок загальною площею 4,8 гектари на загальну суму майже 848 тис. грн.

За 2016 рік та протягом 8 місяців 2017 року управлінням земельних ресурсів Миколаївської міської ради було підготовлено проекти рішень міської ради з земельних питань, а саме: 121 од. по Центральному району м. Миколаєва, 91 од. по Корабельному району м. Миколаєва, 133 од. по Інгульському району м. Миколаєва, 120 од. по Заводському району м. Миколаєва, 14 од. щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО, 13 од. про тимчасові споруди, 50 од. щодо продажу земельних ділянок.

6. КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

Одним з основних завдань роботи управління комунального майна Миколаївської міської ради є підвищення ефективності управління комунальною власністю міської громади та сприяння розвитку підприємництва у нашому місті. На виконання цих завдань міською радою змінено структуру управління шляхом створення нового відділу по роботі з комунальними підприємства, установами та організаціями) та затверджено Положення про управління комунального майна (рішення міської ради від 23.02.2017 №16/32).

Відповідно до  рішень міської ради у 2016 році було прийнято до комунальної власності міста 3 гуртожитки від публічного акціонерного товариства (ПАТ) «ЧСЗ», 8 житлових будинків від квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) м. Миколаєва Збройних Сил України, майно цілісного майнового комплексу державного закладу «Вузлова лікарня станції Миколаїв державного підприємства «Одеська залізниця», будівля трансформаторної підстанції ТП-1038 по вул. 3 Слобідській, 107, мережі водовідведення - 5 тис. 589 погонних метрів, мережі водопостачання – 215 погонних метрів; протягом  2017 року до комунальної власності міста прийнято: мережі водопостачання довжиною 1325 м та водовідведення – 305 м, 2 світильника на перетині пр. Центрального та вул. Шосейної, заасфальтована дорога довжиною 1300 м і дюкер довжиною 100 м (на півострові Аляуди), реконструйовано дитяче містечко «Казка» по проспекту Корабелів, 4.

Управлінням проводиться велика робота з передачі житлових будинків на баланс об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). У 2016 році було передано 149 житлових будинків, за 8 місяців 2017 року – 20 житлових будинків. Для порівняння: за попередні 12 років (з 2004 по 2015 рік) на баланс ОСББ було передано 37 житлових будинків.

У 2016 році у приватну власність мешканцям міста шляхом приватизації було передано 792 житлові об’єкти (квартир та житлових приміщень гуртожитків), у 2017– 450.

Оформлення права власності на займане житло надає громадянам можливість самостійно розпоряджатися відповідними об’єктами нерухомості, прискорює створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

У 2017 році приватизація комунальної власності територіальної громади міста не здійснювалась.

Станом на 1 жовтня 2017 року в орендному користуванні знаходиться  745 об’єктів комунального майна загальною площею понад 120 тис. 177 кв. м.

Окрім цього, станом на 01.09.2017 в безоплатне користування (позичку) було передано 91 об'єкт комунальної власності загальною площею понад 29 тис. кв. м, з них протягом 2016 року – загальною площею понад 332 кв. м, а за 8 місяців 2017 року – загальною площею понад 595 кв. м. У 2017 році з урахуванням пропозицій депутатського корпусу міської ради управлінням комунального майна було розроблено критерії передачі комунального майна в безкоштовне користування (позичку).

За 2016 рік від оренди об’єктів міської комунальної власності, орендодавцем яких є управління комунального майна Миколаївської міської ради, до міського бюджету надійшло 11 млн. грн., за 9 місяців 2017 року - 9,3 млн. грн.

Також, згідно з вимогами Положення про оренду комунального майна до міського бюджету у 2016 році надійшло понад 426 тис. грн. від комунальних підприємств міської ради (30% від суми коштів, отриманих даними підприємствами від передачі майна в оренду); за звітний період 2017 року аналогічне надходження складає майже 200 тис. грн.

Завдяки виділеним у 2016 році коштам на проведення інвентаризації  комунального майна було виготовлено 265 технічних паспортів вільних та орендованих нежитлових приміщень та за Миколаївською міською радою було зареєстровано право власності на 145 нерухомих об’єктів. Оскільки у 2017 році міською радою кошти на проведення інвентаризації не виділялися, протягом звітного періоду було проведено інвентаризацію лише 25 об’єктів. Що стосується реєстрації права власності за міською радою, то за 9 місяців 2017 року кількість таких об’єктів склала 169 (для порівняння: протягом 2015 року було виготовлено лише 3 технічні паспорти).

На сьогодні триває глобальне впровадження програм „АРМ „Майно”, „ІАС „Оренда”, що забезпечить підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва.

У травні 2017 року у Миколаєві почав працювати програмний комплекс "Реєстр комунального майна", в який на даний момент включені близько 3 тисяч об'єктів міської власності. Тепер кожен бажаючий може ознайомитися з детальною інформацією, зайшовши на сайт Миколаївської міської ради в розділ "Економіка і фінанси" (https://mkrada.gov.ua/content/reestr-komunalnogo-mayna.html).    Програмний комплекс включає в себе перелік комунальних підприємств, установ, організацій, інвентарний номер, назву об'єкта, інформацію про балансоутримувача, адресу об'єкта, балансову вартість, площу, первинну і залишкову вартість об'єкта.

У липні 2017 року Миколаївським міським головою підписано меморандум про співпрацю з державним підприємством "Сетам" для публічного проведення аукціонів продажу комунального майна. У рамках співробітництва сторони домовилися про партнерство у сфері побудови прозорої, ефективної та дієвої системи електронних торгів з реалізації майна комунальної форми власності відповідно до законодавства з дотриманням принципів економічної конкуренції.

За період роботи новоутвореного відділу по роботі з комунальними підприємствами, установами та організаціями управління комунального майна міської ради (фактично з серпня поточного року) проведено стислий аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств за результатами І півріччя 2017 року, проаналізовано діючі статути цих підприємств, зміст та умови укладених контрактів з їх директорами.

За результатами І півріччя 2017 року фінансово-господарську діяльність здійснювали 34 комунальні підприємства, що належать до комунальної територіальної громади міста Миколаєва.

Загальний дохід комунальних підприємств за І півріччя 2017 року складає понад 267 млн. грн. (у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року загальний дохід підвищився на майже 35 млн. грн.

За підсумками І півріччя 2017 року 17 підприємств комунальної власності є прибутковими, 15 – збитковими. 

7. МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРА 

Управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради протягом 2016 та 8-ми місяців 2017 років підготовлено та укладено 119 договорів пайової участі у розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури м. Миколаєва на загальну суму 5 млн 183 тис. 411 грн.

- розроблено комплексну схему розміщення зовнішньої реклами по пр. Миру, яка планується для затвердження в поточному році;

- прийнято 12 рішень про демонтаж рекламних засобів м. Миколаєві;

- демонтовано 500 рекламних засобів різного формату. До місцевого бюджету за звітний період від розміщення зовнішньої реклами надійшло більше 5 млн грн.;

- видано 148 містобудівних  умов та обмежень забудови земельних ділянок на будівництво (реконструкцію) об’єктів житлового, громадського та виробничого призначення.

Управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради, як замовником містобудівної документації, розробленні детальні плани територій (ДПТ):

- ДПТ території частини мікрорайону Балабанівка в Корабельному районі м. Миколаєва;

- ДПТ території мікрорайону Богоявленський в Корабельному районі м. Миколаєва;

- ДПТ території багатоповерхової житлової забудови 8-го мікрорайону в Корабельному районі м. Миколаєва;

- ДПТ території, обмеженої вулицями: Лазурною, 60 років СРСР, Генерала Карпенка, Нікольською, В. Морською та береговою лінією р. Південний Буг;

- ДПТ території, обмеженої вулицями: Лазурною, 60 років СРСР, Генерала Карпенка, Нікольською, В. Морською та береговою лінією р. Південний Буг;

- ДПТ мікрорайону «Ліски-2»;

- ДПТ території мікрорайону «Північний».

Зазначена містобудівна документація на даний час оприлюднена та проходить процедуру громадських обговорень в установленому законом порядку.

Рішенням Миколаївської міської ради від 11.08.2016 № 6/3 затверджено План Зонування території м. Миколаєва.

Управлінням погоджено 2420 топографічних планів та виконавчих зйомок в М 1: 500 з нанесенням на планові матеріали, а також надано 1100 довідок щодо присвоєння поштових адрес об’єктам містобудування. 

8. ТРАНСПОРТ 

Виконавчі органи Миколаївської міської ради працюють над  впровадженням у  Миколаєві автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів у громадському транспорті. У межах зазначеної роботи у серпні 2017 р. проводилась зустріч з виробниками комплектуючого та програмного забезпечення, необхідного для впровадження системи електронного квитка. Були обговорені питання щодо виду обладнання, програмного забезпечення та підготовки технічного завдання для проведення відкритого конкурсу серед компаній, що займаються впровадженням автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів в громадському транспорті.

Крім того, з липня 2017 року у Миколаєві реалізується проект ПАТ «ПриватБанк» щодо оплати за проїзд в міському електротранспорті через мобільний додаток Приват24. Даною послугою вже скористалися понад 10 тис. мешканців  Миколаєва.

Міська влада планує розширити мережу електротранспорту. У серпні 2017 року міський голова підписав угоду з ЄБРР про підготовку кредитного фінансування проекту "Модернізація громадського тролейбусного транспорту". Завершується проектування нових тролейбусних ліній.

У 2017 році комунальне підприємство "Миколаївелектротранс" бере участь у проекті "Міський громадський транспорт в Україні" з питання оновлення рухомого складу.

Проект передбачає придбання 46 одиниць автобусів  середньої місткості, 20 одиниць  автобусів великої місткості та 18 одиниць  тролейбусів. Реалізація проекту забезпечить комфортні перевезення пасажирів, в тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями.  

За дорученням міського голови розпочата співпраця з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку і Європейським Інвестиційним банком, опрацьовуються варіанти отримання кредиту для поповнення міського автопарку новими муніципальними тролейбусами і автобусами.

У 2016-2017 роках з метою усунення порушень на міському пасажирському транспорті Миколаєва управлінням транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради проводився моніторинг звернень громадян з питань коригування діючої міської маршрутної мережі, розпочато роботу з впровадження GPS-контролю.

Здійснювалися виїзні перевірки виконання підприємствами-перевізниками, які задіяні в обслуговуванні міських автобусних маршрутів, договірних умов.

Так, за 2016 рік було проведено 201 планових перевірок виконання міськими підприємствами-перевізниками умов договору на перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у місті Миколаєві та 157 перевірок здійснення пасажирських перевезень рухомим складом підприємств - перевізників на маршрутах обслуговування (лінійний контроль).

Фахівці управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради    у складі комісії здійснювали обстеження доріг місцевого значення, що перетинаються з залізничними переїздами, залізничних переїздів на території м. Миколаєва та підходів до них.

Також протягом 2016-2017 років проводилась робота з виявлення водіїв, які порушували діюче законодавство в частині перевезення пільгової категорії громадян. За результатами проведеної роботи у 2016 році з підприємств-перевізників звільнено 23 водія та 10 касирів, у 2017 році звільнено 5 водіїв.  

9. ЕКОНОМІКА

З метою визначення конкретних пріоритетів у соціально-економічній сфері міста розробляється та затверджується Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва. У 2016 році виготовлено  інвестиційний паспорт міста Миколаєва «Галузева аналітика 2016», каталог промислових підприємств міста; універсальний фолдер для промоційних матеріалів міста; туристичний путівник м. Миколаєва.

У вересні 2016 року було розроблено та введено в дію інвестиційну мапу міста Миколаєва, яка надає можливість потенційному інвестору поглянути на кожний інвестиційний об’єкт з точки зору його розташування, близькості до важливих інфраструктурних об’єктів міста та інших інвестиційних об’єктів, які можна використати у системному проекті.

Протягом 2016 року проводилися роботи з реалізації грантового проекту «Нові можливості для проживання, навчання та працевлаштування вимушених переселенців в м. Миколаєві» в рамках грантової програми ЄС «Підтримка громад, що опинилися під впливом конфлікту в Україні», започаткованої у 2015 році. Загальний бюджет проекту складає 265 тис.євро, він спрямований на надання комплексної психологічної, соціальної та консультативної допомоги та забезпечення  житлом в місті Миколаєві, одягом та іншими необхідними речами вимушених переселенців з тимчасово окупованої території та зони проведення антитерористичної операції.

У 2016 році в рамках грантового контракту відремонтовано та облаштовано 4 групи у дитячих садках № 141 та № 52, що відвідують 100  дітей вимушених переселенців. Проведено ремонт у 4-х кімнатах та місцях загального користування  гуртожитку м. Миколаєва по вул. Курортній, 13-а, в яких проживають сім'ї вимушених переселенців .

У 2017 році для впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету м. Миколаєва та розвитку демократичного процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів, керуючись Меморандумом про співпрацю між Миколаївською міською радою та Фундацією українсько-польської співпраці  ПАУСІ, було  затверджено Положення про громадський бюджет м.Миколаєва та міську Програму «Громадський бюджет м.Миколаєва».

Проводиться робота з впровадження Громадського бюджету в Миколаєві. Розпочалася інформаційна кампанія, затверджено базовий логотип Громадського бюджету м.Миколаєва, завершено розробку окремого сайта. З 5 жовтня 2017 року розпочнеться подання проектів.  

З метою створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, запровадження ефективних форм співпраці між міською владою та суб’єктами підприємництва розроблено проект Програми розвитку малого і середнього підприємництва у  м. Миколаєві на 2017-2018 роки.

Бюджет Програми складає 6,1 млн.грн. Заходи Програми спрямовані на  збільшення кількості суб’єктів підприємництва; збільшення кількості робочих місць, створених суб’єктами малого та середнього підприємництва; збільшення  податкових надходжень до бюджету міста від діяльності суб’єктів підприємництва.

Пройшов розробку та узгодження проект рішення  «Про приєднання до Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання», в рамках якого планується розробка Плану місцевого економічного розвитку м.Миколаєва. «Мери за економічне зростання (M4EG)» - це можливість надання підтримки українським містам для економічного зростання та створення робочих місць, стимулювання підприємництва та залучення інвестицій для сталого економічного розвитку.

З метою налагодження діалогу між владою та бізнес-колами  створено громадську раду ринку нерухомості міста Миколаєва.  

Сформовано інвестиційний портфель, до складу якого увійшли 43 проекти, серед яких комерційні, соціальні та інфраструктурні, проекти загальнодержавного значення, вільні робочі площі та земельні ділянки.

    Для вирішення проблеми з твердими побутовими відходами  у Миколаєві створено робочу групу з метою реалізації проекту будівництва заводу з переробки та утилізації твердих побутових відходів. Вже презентовано 11 проектів.

Для участі у конкурсному відборі проектних пропозицій в рамках грантового проекту, який реалізується Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України за підтримки Світового Банку з метою  вирішення  проблемних питань внутрішньо переміщених осіб, ветеранів АТО розроблено та направлено  комплексний проект «Нові можливості адаптації внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО у громаду м. Миколаєва». Сума проекту складає близько 390 тис. дол. США та включає реалізацію заходів з працевлаштування, психологічної підтримки, охорони здоров’я. Грантова заявка пройшла 2 етапи відбору, увійшла до 20 рейтингових проектів із 77 заявок та знаходиться на розгляді Світового банку.

Розроблено та прийнято Положення про проведення інвестиційних конкурсів у м. Миколаєві, що створює передумови для підвищення інвестиційного іміджу міста.

Третій рік поспіль уповноваженим рейтинговим агентством «Креди-рейтинг» було підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг та рейтинг боргового зобов’язання м. Миколаєва за національної шкалою на рівні uaBBB+ стабільний.

 Регуляторна політика та підприємництво 

Реалізація державної регуляторної політики Миколаївською міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Протягом 2016 року відповідно до затвердженого плану-графіку з відстеження результативності регуляторних актів на 2016 рік розробниками проведені заходи з відстеження результативності  регуляторних актів. Усі звіти оприлюднені на офіційному Інтернет-порталі Миколаївської міської ради (www.mkrada.gov.ua).

Постійно ведеться робота зі скорочення кількості прийнятих регуляторних актів, що свідчить про зменшення регуляторного впливу органів влади на суб’єктів господарювання.  

10. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2016-2017 років було підготовлено та проведено 76 офіційних зустрічей та переговорів керівництва міста з іноземними делегаціями в рамках програм міжнародного співробітництва, у тому числі візити дипломатичних представників іноземних держав та міжнародних організацій.

Зустрічі з іноземними делегаціями були присвячені обговоренню таких питань:

-         вивчення потенційних можливостей інвестування у промисловий потенціал м. Миколаєва, гуманітарну сферу, морегосподарську галузь, а також у сферу інформаційних технологій;

-         створення індустріального парку;

-   пошук інвесторів для реалізації проекту з переробки сміття на полігоні твердих побутових відходів та генерації з нього електроенергії;

-  вирішення проблем розвитку муніципального транспорту;

- реалізація інвестиційного проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві» за підтримки Європейського Інвестиційного Банку;

- переорієнтація розвитку міста з міста суднобудування в транспортно-логістичний хаб та освітній кластер;

-         вплив децентралізації на розвиток міста;

-  активізація співробітництва в рамках підписаних угод про співробітництво та пошук нових партнерів для м. Миколаєва.

У 2016 році місто відвідала делегація Європейського Банку реконструкції та розвитку, представники відділу регіонального співробітництва Консультативної місії Європейського союзу в Україні, делегація Європейського Інвестиційного банку.

За підсумками зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Канади в Україні паном Романом Ващуком у березні 2016 року   виконавчим комітетом Миколаївської міської ради спільно з комунальним підприємством «Агенція розвитку міста» було підготовлено та направлено листи з пропозиціями співпраці до м. Монреаль та м.Ванкувер.

Листи із пропозиціями щодо співпраці також було направлено до міст: Роттердам (Нідерланди), Гамбург (Німеччина), Балтімор, Бостон, Портланд, Норфолк (США),  Варна, Бургас (Болгарія), Таллін (Естонія), Рига (Латвія), Хельсінгор (Данія),  Ліверпуль, Портсмут, Брістоль (Велика Британія), Бордо, Нант, Марсель (Франція), Барселона, Валенсія, Малага (Іспанія), Гдиня, Щецин, Гданськ (Польща), Клайпеда (Литва), Ніш (Сербія), Спліт, Ріека (Хорватія), Нагасакі (Японія), Мальмо (Швеція).

У рамках проведення інвестиційного форуму «Миколаїв-Батумі» в 2016 році м. Миколаїв відвідала делегація Аджарської Автономної Республіки. Тоді була досягнута домовленість про перепідписання договору між містами.

У 2016 році офіційна делегація м. Миколаєва відвідала турецьке місто Бурса в рамках фестивалю «Нілюфер». Під час візиту проведено ділові переговори з делегаціями Латвії та Румунії.

Інвестиційний та економічний потенціал міста Миколаєва було презентовано потенційним зарубіжним партнерам під час зустрічі з бізнес-делегацією з Бахрейну і Китаю наприкінці травня 2016 року та в рамках науково-практичного симпозіуму «Норвезько-українське співробітництво: освіта, дослідження та бізнес», який відбувся на базі Чорноморського національного університету ім. П.Могили.

Під час Міжнародного інвестиційного форуму з управління відходами, який відбувся у вересні 2016 року, продуктивно обговорювалися питання поводження з відходами та будівництва сміттєпереробного заводу. За результатами форуму керівництвом міста було проведено зустріч з представником компанії IMOP Corporation s.r.o., яка висловила свою зацікавленість у роботі за даним напрямком.

Питання розвитку у м. Миколаєві транспортно-логістичного хабу, зокрема розвитку портів, обговорювалися під час зустрічей з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Нідерландів в Україні паном Кейсом Кломпенхаувером та спікером Євросоюзу із зовнішньої політики пані Віолою фон Крамон-Таубадель восени 2016 року.

За підсумками зустрічі з офіційним представником мерії словацького міста Кошице паном Едуардом Бурашем Миколаїв отримав запрошення до участі у форумі «Дні України в Кошице».

Восени 2016 року відбулась зустріч з членом Академії вищої освіти Великої Британії, директором департаменту англійської мови і соціальних наук Астонського університету доктором С’юзан Гартон, під час якої обговорювались питання реалізації проекту Темпус «Удосконалення викладання європейських мов на основі впроваджень он-лайн технологій під час підготовки вчителів».

Наприкінці 2016 року відбулася зустріч з керівником Херсонської групи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, під час якої піднімалися питання децентралізації, а також залучення іноземних інвестицій в економіку міста.

Питання щодо можливих майбутніх проектів та питання, що стосуються економічної ситуації та інвестиційного клімату в місті Миколаєві, піднімалися і під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Україні паном Азером Худієвом, яка також відбулася наприкінці 2016 року.

Не менш насиченим на перемовини з іноземними партнерами був 2017 рік.

На початку 2017 року відбулася зустріч з директором Агентства Бізнес Франс при Посольстві Франції в Україні, під час якої обговорювалися питання можливості і перспектив співпраці IT – компаній Миколаєва та Франції.

В лютому до Миколаєва з ознайомчим візитом завітав Посол Естонської Республіки в Україні Герт Антсу.

Невдовзі наше місто відвідав ще один представник балтійських країн. Керівник відділу молодіжної політики литовського міста Вільнюс пан Іонас Ланяускас під час візиту до Миколаєва обговорив з фахівцями питання розбудови молодіжних центрів в місті.

Цього ж  місяця відбулася зустріч з представниками японської компанії IHI Infrastructure System Co. Темою обговорення був проект можливого зведення стратегічного для міста Миколаєва об’єкта – об’їзного мосту.

В березні  2017 року Миколаїв відвідали представники міжнародної Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Сторони обговорювали проблеми та успіхи реформи децентралізації на фінансовий потенціал міста, механізми міжмуніципального співробітництва, впровадження адмін послуг, роботу податкової системи в Україні, розвиток транспортної інфраструктури.

Наприкінці березня керівництвом міста було проведено переговори з представником компанії IMOP Corporation. Під час зустрічі обговорювалися актуальні питання поводження з відходами та будівництва сміттєпереробного заводу.

Під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Ізабель Дюмон у квітні 2017 року  обговорювалися перспективи розвитку співпраці Миколаєва з французькими партнерами.

Продовжується співпраця з японськими партнерами. 13 квітня поточного року Миколаїв відвідав Міністр-радник Посольства Японії в Україні  Мічіо Харада. Сторони обговорювали перспективи співпраці української та японської сторін за такими напрямками як економіка, інвестиції, культурна сфера, туризм.

Традиційною стає участь Миколаєва в спортивному фестивалі «Нілюфер», який проходить в Туреччині. У травні 2017 року юнацька баскетбольна команда Миколаєва здобула на цих змаганнях перше місце. А представники офіційної делегації мали змогу ознайомитися з роботою адміністрації турецького міста.

Свякування Дня Європи 2017 року відбувалося в рамках підписання Угоди про безвізовий режим між Україною та Європейським союзом. У святкових заходах взяли участь представники дипломатичного корпусу. Окрім візитів на провідні підприємства та вже традиційних дебатів зі студентами, які цього разу відбулися в Миколаївському аграрному університеті, дипломати взяли участь в урочистій Європейській ході вул. Соборною та ознайомилися з роботою Європейського містечка на головній площі Миколаєва.

Саме в 2017 році було розроблено Програму поновлення співробітництва з існуючими містами-партнерами м. Миколаєва. Документ був направлений до міст-партнерів.

Інвестиційний та економічний потенціал міста Миколаєва було презентовано під час зустрічі з представниками Німецько-української промислово-торговельної палати на початку червня поточного року. Під час презентації обговорювались питання співпраці німецьких підприємств з представниками бізнесу в Миколаєві.

У свою чергу у червні  2017 року делегація м. Миколаєва відвідала польське місто Люблін у рамках Польсько-Східної конференції, в ході якої презентувала партнерам інвестиційний потенціал м. Миколаєва.

16 червня 2017 року відбулася зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Білорусь в Україні Ігорем Соколом, Генеральним консулом Республіки Білорусь в Одесі Володимиром Чеховим та Першим секретарем Посольства Республіки Білорусь в Україні Олексієм Понкратенко. В ході зустрічі сторони обговорили питання всебічного співробітництва між Миколаєвом та  Республікою Білорусь, зокрема в галузі промисловості й виробництва транспорту, у сфері розвитку побратимських і дружніх відносин.

Під час зустрічі з Президентом Норвезько-Української торгової палати, що відбулась наприкінці червня 2017 року, обговорювалися питання економічної ситуації у Миколаєві, а також умови можливої співпраці з норвезькими підприємствами.

Питання залучення інвестицій в сферу енергетики, а також питання щодо впровадження енергоефективних технологій продуктивно обговорювалися під час зустрічей з Надзвичайним та Повноважним Послом Швеції в Україні Мартіном Хагстрьомом та президентом канадської компанії TIU Майклом Юрковичем.

10 серпня 2017 року Миколаївський міський голова підписав угоду з ЄБРР про підготовку проекту «Модернізація громадського тролейбусного транспорту».

Питання розвитку транспортної інфраструктури обговорювались 11 вересня, під час зустрічі з директором Литовської компанії «KAUNO TILTAI» Алдасом Рунявічюсом. Дана компанія  спеціалізується на реконструкції транспортної інфраструктури та має успішний досвід у реалізації проектів з відновлення мостів, дорожнього покриття та залізничних шляхів.

Цього ж місяця відбулася зустріч з Генеральним консулом Республіки Вірменія в м. Одеса, в ході якої сторони обговорювали економічну ситуацію в Україні, інвестиційний клімат в Миколаєві, а також можливість співпраці у сфері туризму і підтримки вірменської діаспори в Миколаєві.

На початку вересня міський голова взяв участь у 27 Економічному Форумі, який проходив у м. Криниця-Здруй, (Польща) під гаслом: «Проект: Європа. Рецепт на наступні десятиліття».

У вересні взяли участь у святкових заходах до Дня міста Миколаєва представники дипломатичного корпусу, акредитовані у м. Одеса, та делегація польського  міста Люблін, Польща. Зарубіжні гості мали змогу ознайомитися з кожним із 4-х районів міста та відвідати провідні підприємства.

Цього місяця представники Миколаївської міської ради разом із представниками Миколаївської обласної державної адміністрації та з представниками Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області відвідали місто  Гент, що у Бельгії. У ході зустрічі з директором порта м. Гент Дааном Шальком сторони обговорили питання перспективи збільшення вантажообігу між портами Миколаєва та бельгійським портом.

Наприкінці вересня місто відвідала делегація з турецького міста Бурса. Під час зустрічі сторони обговорювали потенційні напрямки взаємодії, зокрема проект будівництва парку, що став би символом дружби українського й турецького міст.

Наразі ведеться робота щодо активізації членства міста у Міжнародному Чорноморському Клубі. Триває обмін інформацією, участь у засіданнях Клубу та  пошук нових відповідальних і дружніх партнерів для міста  Миколаєва.  

11. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, фінансування сфери охорони здоров’я з місцевого бюджету  здійснювалося стабільно. Важливим напрямком роботи стала реалізація міської галузевої програми розвитку “Охорона здоров'я” м. Миколаєва на 2016-2018 роки, завдяки якій  поліпшено якість медичних послуг.

Станом на 01.09.2017 року мережа установ, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я складається з 20 закладів:5 лікарень, з них 1 дитяча; 3 пологових будинки; 3 поліклінічні заклади; 7 центрів первинної медико-санітарної допомоги, у складі яких функціонує 39 сімейних амбулаторій; міська стоматологічна поліклініка та центр медичної статистики.

Відповідно до міської галузевої програми розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2016-2018 роки за рахунок коштів міського бюджету забезпечується утримання міського протитуберкульозного диспансеру, як закладу, що надає амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню міста з метою профілактики виникнення та розповсюдження туберкульозу серед мешканців міста.

З метою наближення якісної медичної допомоги до мешканців міста в 2016 році за рахунок місцевого бюджету відкриті три сімейні амбулаторії, а саме: в  Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 2 по вул. 11 Поздовжня, 45; в Центрі первинної медико-санітарної допомоги №4 по вул. Герцена, 2; в Центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 по вул. Кобера, 15-А. Сімейні амбулаторії, які відкрилися в 2016 році, вже оснащені автоматизованим робочим місцем.  

Протягом 2016 - 2017 років відбулися зміни в структурі закладів охорони здоров’я міста:

- у 2016 році прийнято в комунальну власність міста державний заклад «Вузлова лікарня станції Миколаїв ДП «Одеська залізниця». З метою оптимізації та раціонального використання ліжкового фонду було проведено розмежування рівнів надання медичної допомоги та приєднання ДЗ «Вузлова лікарня станції Миколаїв ДП «Одеська залізниця» до інших лікувальних закладів;

- у 2017 році рішенням сесії Миколаївської міської ради надано згоду на прийняття Вітовської центральної районної лікарні до мережі лікувальних закладів охорони здоров’я Миколаївської міської ради. Цей лікувальний заклад обслуговує 62 тис. 989 мешканців Корабельного району міста Миколаєва.

- проводиться робота щодо оптимізації ліжкового фонду та заміна високовартісних ліжок цілодобових стаціонарів на більш економічні ліжка денного стаціонару. Протягом 2016 року оптимізовано 300 стаціонарних ліжок та збільшено кількість ліжок денного стаціонару до 516.  У зв’язку з реформуванням ліжкового фонду якість та доступність стаціонарної допомоги населенню не погіршились.  

Штатна чисельність працівників в закладах охорони здоров’я міста становить 6 тис. 808 одиниць.

         Фактично працюють 1 тис 58 лікарів, 2 тис. медичних сестер та 2 тис. 161 молодших медичних працівників і обслуговуючого персоналу.

Забезпеченість кадрами складає: лікарями - 62%, середніми медичними працівниками - 76%.

Створюються належні умови для заохочення молодих фахівців для роботи в міських лікувальних закладах. У Миколаєві забезпечуються житлом молоді фахівці - виділено 4 квартири для сімейних лікарів ЦПМСД №1 та №6. Для подальшого забезпечення медиків житлом за рахунок місцевого бюджету заплановано роботи з реконструкції існуючої будівлі по вул. Шосейній, 128, де буде введено в експлуатацію ще 14 квартир.

Вперше за багато років за ініціативи міської влади медичні працівники лікувальних закладів міста отримали спецодяг на суму 1,5 млн грн.

Станом на 1 вересня 2017 року бюджет галузі охорони здоров’я по загальному фонду бюджету для утримання закладів охорони здоров'я становить більше 458 млн грн. (2016 – понад 362 млн грн.).

Починаючи з 2017 року видатки на енергоносії та комунальні послуги повністю фінансуються за рахунок міського бюджету та становлять у 2017 році 33 млн 10 тис. грн.

Виконання бюджету в 2016 році становить 99,31 % від планових обсягів.

Основну питому вагу в сумі видатків загального фонду бюджету становить заробітна плата з нарахуваннями, це майже 80%.

При цьому середня заробітна плата по закладах охорони здоров’я міста в 2016 році становила 2 тис. 871 грн., за 6 місяців 2017 року – 3 тис. 930 грн.

Особлива увага приділяється забезпеченню медикаментами для надання невідкладної допомоги. Видатки на медикаменти по лікувальних закладах міста становлять 25 млн 380 тис. грн., порівняно з 2016 роком видатки на медикаменти збільшено на 4 млн 639 тис. грн.

По стаціонарам для дорослого населення у 2017 році витрати на один ліжко-день по медикаментах збільшені вдвічі в порівнянні з 2016 роком та становлять 24,30 грн., в 2016 році році вартість ліжко-дня становила 12,00 грн.

Враховано вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. №1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» щодо забезпечення слуховими апаратами. У 2016 році забезпечено слухопротезуванням 63 особи на загальну суму 98 тис. грн., у 2017 році отримають слухові апарати  64 особи на суму 99,5 тис. грн.

В міських лікарнях функціонують 25 ліжок, які передбачені для надання стаціонарного лікування ветеранів війни, учасників бойових дій та учасників АТО.

Для хворих даної категорії виділено додаткове харчування та витрати на медикаментозне забезпечення на 1 ліжко-день – 65 грн. на медикаменти, 55 грн. на харчування відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 №34 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров’я для ветеранів війни».

На зубопротезування пільговим категоріям передбачено: у 2016 році - 1 млн 200 тис. грн.; у 2017 році - 1 млн 500 тис. грн.  

Протягом 2017 року за підтримки міської влади додатково виділені 500  тис. грн. для забезпечення пільгових категорій населення, в тому числі учасників АТО, зубопротезуванням.   

На безкоштовні рецепти у 2017 році виділено на 1 млн. 418 тис. грн. більше ніж у 2016 році, ця сума складає 7 млн.  973 тис. грн.

Станом на 25 вересня 2017 року в закладах охорони здоров’я міста 3 тис. 774 військовослужбовців - учасників антитерористичної операції та члени їх сімей отримали медичну допомогу: амбулаторну допомогу – 3 тис. 380 осіб (терапевтичну – 3 тис. 205 осіб; хірургічну - 175 осіб); стаціонарну 364 особи.

За консультативною спеціалізованою допомогою звернулося 1 тис. 816 військовослужбовців, проведено 3 тис.658 профілактичних оглядів.

Всі 39 сімейних амбулаторій, які створені при Центрах первинної медичної (медико-санітарної) допомоги забезпечено сучасним медичним обладнанням відповідно до табелю оснащення. Кожне робоче місце сімейного лікаря автоматизовано комп’ютерною технікою.

У 2016 році в усі Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги придбано комп’ютери на загальну суму 1 млн 715 тис. грн.

На виконання заходів міської галузевої програми розвитку “Охорона здоров'я» м. Миколаєва на 2016-2018 роки проводиться робота по забезпеченню молочними сумішами та продуктами дитячого харчування. Передбачено кошти в сумі 1 млн 350 тис. грн. для 320 дітей. Дітям, хворим на фенілкетонурію, передбачено кошти в сумі 225 тис. грн.

Лікувальні заклади міста оновлюють комп’ютерну техніку та програмне забезпечення. Всі вони мають доступ до мережі Інтернет, впроваджуючи сучасні форми телемедицини. Створена комп’ютерна мережа між лікувальними закладами, що дозволяє в режимі он-лайн отримувати інформацію.

Триває підготовчий етап до введення електронного реєстру пацієнта та електронної черги, які будуть запроваджені до кінця 2017 року в міській лікарні №4 та Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 та №6.

У 2016 році в м. Миколаєві введений електронний реєстр хворих на туберкульоз та цукровий діабет. Впроваджена Єдина електронна система епідеміологічного та клінічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції в м. Миколаєві.

Постійно проводиться робота з підтримки та оновлення матеріально-технічної бази лікувальних закладів відповідно до табелів оснащення.

На оновлення матеріально-технічної бази лікувальних закладів з міського бюджету виділено:

- у 2016 році  - 21 млн 352 тис грн.,

- у 2017 році  - 22 млн 886 тис. грн., що дозволило забезпечити лікувальні заклади міста сучасним обладнанням для підвищення якості медичної допомоги хворим.

Придбано:

- спеціалізований ендохірургічний комплекс для міської лікарні №4 вартістю 2 млн 300 тис. грн. для підвищення якості надання медичної допомоги отоларингологічним хворим та скорочення термінів лікування;

- 5 стоматологічних установок та 4 компресори для стоматологічних установок  на загальну суму 581 тис. грн.;

- 4 автоклави, 4 кардіодефібрилятори в міські лікарні, 4 парових стерилізатори, дезінфекційна камера;

- 7 апаратів штучної вентиляції легень для надання невідкладної медичної допомоги важко хворим в міські стаціонари;

-   апарат УЗД для обстеження дитячого населення вартістю 2 млн 500 тис. грн.;

-   два мобільних рентгенівських апарати на суму 800 тис. грн.;

- 7 датчиків УЗД для обстеження серця в Центрах первинної медичної (медико-санітарної) допомоги міста;

-  для раннього виявлення туберкульозу на ранніх стадіях придбано 7 флюорографів вартістю 1 тис. 200 грн. кожен;

-   аналізатор глюкози крові в міську біохімічну лабораторію;

- апарати швидкої вентиляції легень "БРИЗ" для надання невідкладної допомоги жінкам з гінекологічними ускладненнями та породіллям, сіпап-системи для вентиляції легень новонародженим, дефібрилятор-монітор та приліжковий кардіомонітор, гістеро-помпу для поглинання газів та рідини, фетальний монітор.

З ініціативи міського голови та за підтримки депутатського корпусу Центрами первинної медико-санітарної допомоги було придбано 8 одиниць санітарного автотранспорту для відвідування хворих на дому на загальну суму 1 млн 600 тис. грн.

З 2016 року розпочалася робота по заміні ліфтів в стаціонарах міста.  В першу чергу було встановлено нові пасажирські ліфти в міських лікарнях №1 та №4 на загальну суму 2 млн 290 тис. грн. Поступово планується провести заміну ліфтів в усіх стаціонарах міста.

У закладах охорони здоров’я міста проводяться капітальні ремонти. У 2016 році їх проведено на загальну суму 5 млн 783 тис. грн.:

-  у міській лікарні №4 замінено вікна, виконано утеплення фасаду, ремонт системи опалення, водопостачання та водовідведення; відремонтовано апарат МРТ;

- у ЛШМД відремонтовано естакаду та виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт холу,  приймального відділення;

- відремонтовано судинно-неврологічне відділення та автоклавну міської лікарні №1 (заміна вікон);

- каналізаційно-насосну систему міської лікарні №3;

- дах котельної дитячої лікарні №2;

- приміщення сімейної амбулаторії ЦПМСД №5 та №7.

У 2017 році капітальних ремонтів проведено на загальну суму 15 млн 553 тис. Відремонтовано: дорожнє покриття і тротуари прибудинкових територій, захисну споруду цивільного захисту міської лікарні №1; систему гарячого водопостачання пологового будинку №2; покрівлі ЦПСМД №2 та ЦПСМД №3; приміщення центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Під’їзди до сімейних амбулаторій  пристосовані для інвалідів згідно ДБН.

Крім капітальних ремонтів, проводяться роботи з реконструкції існуючих будівель лікувально профілактичних закладів міста. У 2016 році  на проведення реконструкції використано 10 млн 746 тис. грн, у 2017 році - 22 млн 886 тис. грн.

У 2016 році розпочато реконструкцію існуючої будівлі під розміщення травматологічного пункту міської лікарні швидкої медичної допомоги.

Придбано приміщення за адресою: вул. Привільна, 41/1 під розміщення сімейної амбулаторії ЦПМСД №5, розпочаті роботи з  реконструкції даного приміщення, які планується завершити у І півріччі 2018 року.

Проведено роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації та триває реконструкція сімейної амбулаторії №1 ЦПМСД №1 за адресою: м. Миколаїв, провулок 1 Шосейний,1, яку буде введено в експлуатацію до кінця 2017 року.

В 2016 році розпочато реконструкцію системи опалення з встановленням електричних котлів потужністю 360 кВт в міському пологовому будинку №2 по вул. Будівельників,8, яку буде завершено до кінця 2017 року.

В 2017 році розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції сімейної амбулаторії ЦПМСД №1 по вул. Знаменській, 35.

Медична спільнота активно співпрацює з органами місцевого самоврядування та депутатським корпусом.

У 2016 році та за вісім місяців 2017 року галузь охорони здоров’я міста отримала депутатських коштів на загальну суму 2 млн 601 тис. грн. (2016 – 949 тис. грн., 2017 – 1 млн 655 тис. грн.).  

12. ОСВІТА 

Освітня галузь міста - це 174 установи, понад 42 тис. школярів, майже 17 тис. дошкільнят, 12 тис. вихованців позашкільних закладів та 5 тис. вихованців професійно-технічних навчальних закладів і коледжу, близько 11 тисяч працівників освітніх установ. З 01.01.2016 до мережі закладів освіти міста ввійшли 13 професійно-технічних навчальних закладів, фінансування яких здійснюється з міського бюджету.

         Дошкільна освіта.У дошкільних навчальних закладахдодатково відкрито 11 груп за кошти міського бюджету та 4 за рахунок коштів грантового проекту по лінії ЄС, якими охоплено дошкільною освітою понад 400 малюків.

Підвищено вартість харчування в дитячих навчальних до 19 грн. 50 коп. для дітей віком до 3-х років та 25 грн. 35 коп. для дітей віком від 3-х до 6 років.

Загальна середня освіта.Забезпечено безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій. Вартість харчування збільшено з 7 грн. до 10 грн. для учнів 1-4 кл., та з 8 грн. 10 коп. до 12 грн. 50 коп. для пільговиків. Школярі користуються безкоштовно міським електротранспортом.

Освіта осіб з особливими освітніми потребами

         У дошкільних навчальних закладах Миколаєва функціонують 100 груп для дітей з порушеннями мовлення, 20 – затримкою психічного розвитку, 5 – іншими порушеннями, 13 - санаторно-спеціальних, 71 – санаторна.
         На базі 5 загальноосвітніх навчальних закладів працюють 19 класів для дітей із затримкою психічного розвитку. Загальна кількість учнів, які навчаються в них, складає 220 осіб.

Діти із зниженим зором отримують освіту та проходять реабілітацію у спеціальному навчально-виховному комплексі  - 137 вихованців дошкільного відділення та 176 - шкільного.

З 2017 року кількість навчальних закладів, які реалізують модель інклюзивної освіти становить 19, з них - 5 дошкільних навчальних закладів та  14 загальних навчальних закладів, завдяки чому в навчально-виховний процес інтегровано 30 дітей з особливими потребами.
         Позашкільна освіта

         Збережено мережу закладів позашкільної освіти. Кількість вихованців позашкільних навчальних закладів  збільшилась на 357 дітей. Кожен третій школяр залучений до позашкільної освіти.

         Зміцнення матеріально-технічної бази

У 2016 році порівняно з 2015 роком на поточні ремонти виділено на 283% більше, на капітальні ремонти на 174%.

Видатки міського бюджету протягом двох років на проведення поточних та капітальних ремонтів, реконструкції, будівництва та придбання обладнання, матеріалів, інвентарю і предметів довгострокового користування склали: поточні ремонти – понад 44 млн.; капітальні ремонти – більше 102 млн 869 тис. грн; реконструкцію та реставрацію об’єктів - 7 млн 856 тис. грн.; придбання обладнання і предметів довгострокового користування – понад 17 млн. 582 тис. грн.; придбання матеріалів, обладнання та інвентарю – більше 12 млн. 273 тис. грн.

Протягом 2016-2017 проведено термосанацію 5 дошкільних навчальних заклади та 2 загальноосвітніх.

У 2016 році придбано підручники на суму 1 млн. 850 тис. грн. та новорічні подарунки на суму 879 тис. грн.

Завершено будівництво нового спортивного залу економічного ліцею №1, який оснащено сучасним спортивним обладнанням.

За період 2016-2017 років управлінням освіти проведено 87 тендерних процедур закупівлі товарів робіт та послуг з них.

Забезпечено відкриту та прозору діяльність адміністрацій навчальних закладів, у тому числі щодо використання бюджетних та батьківських коштів шляхом створення благодійних фондів, оформлення інформаційних стендів, висвітлення інформації на сайтах закладів та управління освіти.
         Досягнення освітньої галузі

         У 2016-2017 роках навчальними закладами підготовлено:
- 61 переможець ІV етапу всеукраїнських олімпіад та ІІІ етапу МАН, які отримали стипендії міського голови та міської ради;
- 6 стипендіатів Президента України.

У 2017 році миколаївська команда учасників Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії стала кращою в Україні: всі 8 її учасників стали переможцями та призерами змагань.  

Щороку понад 10 тисяч учнів виборюють перемогу в різноманітних інтелектуальних конкурсах, турнірах, олімпіадах регіонального та всеукраїнського рівнів; близько 2,5 тисяч вихованців позашкільних закладів визнані кращими більш ніж у 160 конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівнів.

З 2016 року започатковано відзнаку «Інтелект Миколаєва», якою нагороджено 251 кращий випускник загальноосвітнього навчального закладу.
Щороку понад 10 тисяч учнів виборюють перемогу в різноманітних інтелектуальних конкурсах, турнірах, олімпіадах регіонального та всеукраїнського рівнів; близько 2,5 тисяч вихованців позашкільних закладів визнані кращими більш ніж у 160 конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівнів. 31 колектив художньої самодіяльності отримав звання «Народний» та «Зразковий». 190 освітян здобули перемоги в різноманітних фахових конкурсах.

Лише за 2 роки 18 авторських програм отримали гриф МОН та схвалення для використання в загальноосвітніх навчальних закладах.

У 8 школах міста запроваджено науково-педагогічний проект «Інтелект України»; у 2 - проект «На крилах успіху».

З 1 вересня 2017 року здійснюється апробація освітніх програм з реалізації нового Державного стандарту (експеримент всеукраїнського рівня на базі спеціалізованої школи №22 (одна із 100 відібраних МОН України); регіональному рівні - 6 закладів).

У 2017-2018 навчальному році відкрито перший клас, який працює за технологією Вальфдорської школи (у вальдорфській школі відсутні оцінки в молодших класах і викладання ведеться переважно без підручників).

Збільшилась кількість авторських шкіл, на сьогодні їх - 2 (Академія дитячої творчості та економічний ліцей №2). ЗОШ №29 стала учасницею литовсько-українського проекту «Інтегральне лідерство в освіті».

За заслуги перед територіальною громадою нагороджено премією у розмірі 5 тис. грн. 38 кращих педагогів (було 3 тис.).

З 2016 року започатковано нагородження вчителів, які підготували переможців інтелектуальних змагань: у 2016 році – 53 учителя, у 2017 році – 62 учителя.

Протягом двох років до переліку кращих шкіл України входять Миколаївська гімназія № 2 та морський ліцей ім. проф. Александрова.

16 педагогів нагороджено Грамотами Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом».  

13. КУЛЬТУРА

У Миколаєві діють 62 заклади та установи культури. У 2016 році на утримання галузі було виділено майже 127 млн грн. За бюджетні кошти поповнено бібліотечний фонд на загальну суму близько 930 тис. грн., придбано комп’ютери та комп’ютерну техніку, меблі, кондиціонери, телевізори, звукове та світлове обладнання, мультимедійне обладнання, сценічне обладнання, дитячі атракціони, ялинкові прикраси, костюми, проектори та проекційні екрани, музичні інструменти для закладів культури на загальну суму майже 5,5 млн. грн.

Вперше за тривалий час у 2016 році галузь культури отримала субвенцію з державного бюджету, яку використано на такі цілі:

- будівництво оглядового пішохідного містка між вольєрами слоновника та жирафника (743 тис. грн.) у КУ Миколаївський зоопарк та реконструкцію благоустрою прилеглої території Миколаївського міського палацу культури “Молодіжний” (1 млн. 149 тис. грн.);

- придбання пасажирських автобусів для Миколаївського міського палацу культури “Молодіжний” - 1 млн. 442 тис. грн. та 5 млн. 150 тис. грн. Транспортом зможуть користуватися  інші заклади галузі;

- придбання сценічних костюмів, освітлювального обладнання, звукопідсилюючої апаратури, сценічного подіуму, одягу для сцени, музичних інструментів, тентів, навісів палацу культури «Молодіжний» на суму 1 млн. 267 тис. грн.

У 2016 році на проведення капітальних ремонтів, реконструкцій, реставрацію та будівництво використано 21 млн. 295 тис. грн.

Значну увагу в 2016 році приділено заходам з енергозбереження у підвідомчих закладах, на виконання яких було виділено 5 млн. 182 тис. грн. За рахунок цих коштів проведено заміну вікон, модернізацію систем опалення та систем електропостачання будівель, газові котли у двох закладах замінено на моделі з вищим коефіцієнтом енергозбереження, проведено капітальний ремонт зовнішньої теплотраси у Палаці культури «Корабельний».

У 2016 році завершено капітальний ремонт Центральної міської бібліотеки ім. М.Л.Кропивницького (вартість робіт - більше 7 млн. грн.). Проведено комплексну термомодернізацію будівлі бібліотеки та улаштування сучасних вентиляційних систем.

У 2016 році на виконання поточних ремонтів закладів культури  було виділено 3 млн. 709 тис. грн.

Вперше за останні два десятиріччя школи естетичного виховання отримали висококласні баяни, віолончелі, бандури, саксофони, цифрові піаніно та навіть рояль (дитяча музична школа №3). Музичні інструменти для шкіл естетичного виховання м. Миколаєва було придбано на суму більше 1,5 млн. грн.

Дитяча художня школа отримала змогу розширити площі завдяки переданій на баланс двоповерхової будівлі по вул. Спаська, 23/1. Наразі триває розробка проектно-кошторисної документації реконструкції приміщень з облаштуванням сучасних класів та майстерень, виставкової зали за європейськими стандартами.

У 2017 році на утримання закладів культури виділено 178 млн. 350 тис. грн. За підсумками 8 місяців було поповнено бібліотечний фонд на загальну суму більше 643 тис. грн., придбано меблі, ноутбук, костюми, комп’ютери та комп’ютерну техніку, банери тощо.

Вперше за роки незалежності України для сфери культури у Миколаєві придбано об'єкт за адресою: вул. Озерна, 43, вартістю 11 млн. 206 тис. грн. Тут буде розміщуватися центр культури в мкр. Намив для дітей та дорослих.

На капітальні ремонти бібліотек у 2017 році було виділено 2 млн. 338 тис. грн. Ремонти проведено у бібліотеці-філіалі №10 Централізованої бібліотечної системи для дорослих; бібліотеці-філії №4 Центральної міської бібліотеки для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменка; модельній бібліотеці-філії № 2 Центральної міської бібліотеки для дітей  ім. Ш.Кобера і В.Хоменка.

         До кінця 2017 року планується завершити капітальні ремонти, будівництво, реконструкцію та реставрацію закладів культури на загальну суму 31 млн. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам придбано комплект комп’ютерної техніки для Дитячої школи мистецтв №1, комп’ютерне обладнання та музичні інструменти Дитячій школі мистецтв №2 на суму більше 193 тис. грн.; направлено 350 тис. грн. на спорудження пандусів в існуючих будівлях КУ Миколаївський зоопарк. 

14. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

На виконання державних, обласних та міських програм в 2016 році департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради виплачено 860 млн. грн. з міського бюджету, що на 216 млн. 700 тис. грн. більше ніж у 2015 році (643 млн. 300 тис. грн.). Фактично використано 99,9% від запланованого ліміту.

На 2017 рік у міському бюджеті всього заплановано близько 1 млрд. 72 млн. 700 тис.  грн., це на 212 млн. 700 тис.  грн. більше ніж у 2016 році.

З цієї суми:

1 млрд 62 млн 500 тис. грн. - загальний фонд;

10 млн. 200 тис. грн. -  спеціальний фонд.

За 9 місяців 2017 року вже освоєно 838 млн. 500 тис. грн. (834 млн. 600 тис. грн. загального фонду та 3 млн 900 тис. грн. спеціального фонду).

Соціальна підтримка населення здійснюється у трьох основних напрямках: соціальна допомога, пільги, житлові субсидії.

В управліннях соціальних виплат і компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради перебувають на обліку та отримують різні види  соціальних допомог  136 тис. 416 осіб.

Департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради забезпечено призначення житлових субсидій 67 тис. 416 сім’ям міста, що становить 34,8 % кількості сімей міста.

Динаміка кількості отримувачів субсидій

- У 2016 році  субсидію отримали 60 тис. 967 сімей, що складає 31,4 % від загальної кількості сімей в місті;

- У 2017 році 67 тис. 416 сімей, що складає 34,8 % від загальної кількості сімей в місті.

   Забезпечено  та прийнято заяв для проведення монетизації субсидій від 5 тис. 133 осіб.

Пільги по оплаті за житлово-комунальні послуги отримують 39 тис. сімей.

Соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам  отримують  30 тис. сімей.         Таким чином, 69,9 % миколаївських сімей отримують різні види матеріальної підтримки.

З метою наближення соціальних послуг до громадян, забезпечення комфортного надання послуг  в опалювальний період згідно розпорядженням міського голови  створено  36 додаткових пунктів прийому громадян.

Управління соціальних виплат і компенсацій Інгульського района отримало нове сучасне приміщення. З метою уникнення черг в Центральному та Заводському районних управліннях додатково виділені приміщення для організації прискореного прийому громадян.

З метою організації оздоровлення та відпочинку учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО на базах відпочинку,  санаторно-курортних закладах проведена організаційна робота та забезпечено оздоровлення  310 осіб.

У 2016 році 4 тис. 331 миколаївцям, які опинились в скрутному становищі,  отримали адресну грошову допомогу на суму 2 млн 167 тис. грн., це в 2 рази більше ніж в 2015 році  (в 2015 році було виплачено 1 млн 43 тис.  грн., їх отримали 2 тис. 897 громадян).

У 2017 році на адресну грошову допомогу громадянам Миколаєва, які опинились в скрутному становищі, заплановано 2 млн. 315 тис. грн. Протягом 9 місяців 2017 року вже отримали допомогу 2 тис. 792 особи на суму 1 млн 514 тис. грн.

Поза увагою не залишаються наші ветерани, які брали безпосередню участь у бойових діях у роки Другої Світової війни. Кожен з них щомісячно отримує по 2 тис. грн., з них за рахунок коштів з обласного бюджету – 1 тис. грн., та з міського бюджету – 1 тис. грн. Таких ветеранів зараз в місті проживає 292.  Раніше ця виплата виплачувалась лише двічі на рік – до Дня перемоги та до дня визволення України від фашистських загарбників.

Щомісячну виплату  почали виплачувати з червня 2017 року.

 Також безпосередньо визволителям міста проводиться щомісячна виплата адресної грошової допомоги у сумі на 36 тис. грн (по 1 тис. грн. кожному). Станом на 2017 рік  у місті мешкає 3 визволителя Миколаєва.

У 2017 році вперше за рахунок міського бюджету виділено 970 тис. грн. на санаторно-курортне оздоровлення ветеранів війни. Пройшли оздоровлення 172 ветерана війни в санаторії-профілакторії «Інгул».

З метою надання соціальної підтримки учасників АТО  прийнята міська Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. На виконання цієї Програми виплачується:

  -  щоквартально адресна грошова допомога сім’ям загиблих в АТО із розрахунку 1 тис. 500 грн. щомісячно (вперше виплату проведено в кінці 2016 року). В 2016 році адресну допомогу отримали 39 сімей загиблих учасників бойових дій в АТО на суму 1 млн 21 тис. грн.;

-   щоквартально  адресна грошова допомога 4 інвалідам I групи  АТО із розрахунку 1 тис. грн. щомісячно з липня 2017 року (у 2016 році отримали одноразову допомогу 4 тис. грн., з січня по червень 2017 року отримували по 500 грн.);

-        адресна грошова допомога 42 інвалідам ІІ-IІІ групи, учасникам АТО по 2 тис.грн. одноразово. В 2016 році інвалідам-учасникам  АТО була виплачена матеріальна допомога по 2,0 тис. грн. кожному);

-  вперше на 2017 рік у міському бюджеті заплановано 5 млн 205 тис. грн. на придбання житла учасникам АТО при додатковому пропорційному фінансуванні з обласного бюджету. 18 сімей учасників АТО покращать свої житлові умови;

- проводиться виплата грошової допомоги на виготовлення технічної документації проекту відведення земельних ділянок для індивідуального будівництва. В цьому році 16 учасників АТО отримали по 1 тис. грн., в 2016 році таку виплату отримав 131 учасник АТО,  в 2015 році – 230. На 2018 рік планується проводити виплату грошової компенсації замість надання земельних ділянок;

- з 2015 року у місті Миколаєві сім’ї учасників АТО було звільнено від квартирної плати. За весь період звільнено було 909 сімей на загальну суму понад 393 тис. грн.

Інвалідам війни з Афганістану проводиться виплата допомоги до річниці виведення військ з Афганістану. З міського та обласного бюджетів 144 інвалідам війни з Афганістану в 2016 році виплачена допомога по  3 тис. 600 грн.  кожному на суму 518 тис. грн.  

У 2017 році проведена одноразова виплата 158 інвалідам війни з Афганістану 2 та 3 групи по 4 тис. грн. кожному, інваліди війни з Афганістану 1 групи отримують по 1 тис. грн. щомісячно.

У 2016 році 48 членів сімей померлих (загиблих) в Афганістані отримали допомогу по 1 тис. 800 грн.  кожна з обласного бюджету та по 6 тис. грн. з міського. У 2017 році розмір допомоги з обласного бюджету збільшився до 2 тис. грн., з міського бюджету  сім’ям виплачено по 6 тис. грн.  

Вже багато років щорічно у бюджеті міста передбачена грошова адресна допомога на встановлення 100% знижки плати за користування житлом та комунальними послугами членам сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані або стали інвалідами внаслідок загального захворювання.

У 2016 році на ці цілі виплачено 46 сім`ям на суму 90 тис.грн.  У 2017 році грошова адресна допомога також виплачується щокварталу згідно розрахунків.

Також з міського бюджету проводяться виплати стипендій особам, яким виповнилось 100 років щомісячно по 500 грн., доплата почесним громадянам міста по 220 грн. щомісячно та надані пільги почесним громадянам міста на 38 тис. грн.

 У 2016 році виплачувалось одноразова матеріальна  допомога по 3 тис.грн. 156 громадянам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, 1 категорії на суму понад 466  тис. грн. В 2017 році сума виплати збільшена на 10 % та складає 3 тис. 300 грн. (порівну за рахунок міського та обласного бюджетів) на загальну суму 514 тис. грн. для цієї категорії громадян.

У 2016 році вперше 1 тис. 746 громадян, які мали статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 2 та 3 категорії була надана адресна допомога у сумі 600 грн. кожному на загальну суму - 1 млн 48 тис. грн.

Для молоді, що мають особливі потреби, в місті створено Центр психологічної реабілітації молоді з функціональними обмеженнями за адресою: вул. Спаська, 80. На даний час проводяться проектні роботи з реконструкції будівлі.   

Крім цього, 7 громадським організаціям, з якими плідно співпрацює департамент праці та соціального захисту населення, передбачена фінансова підтримка у розв’язанні нагальних проблем населення (Миколаївській раді ветеранів, раді воїнів-інтернаціоналістів, Миколаївській організації інвалідів ВВВ, Збройних Сил та учасників бойових дій та районним організаціям інвалідів) у 2017 році  на суму 1 млн. 21  тис. грн. (у 2016 році виплачено 790  тис. грн.).

Питаннями зайнятості населення у департаменті праці та соціального захисту населення займається управління праці.Протягом  І півріччя 2017 року  у м. Миколаєві було зареєстровано 6 тис. 393 безробітні особи, що на 47,5 % менше, ніж за аналогічний період 2016 року – 9 тис. 429 осіб.

Зусиллями служби зайнятості протягом І півріччя 2017 року було працевлаштовано 4 тис. 209 осіб, з них 1 тис. 385 осіб мали статус безробітного. Показник збільшився на 22,1 %  у порівнянні з відповідним періодом 2016 року (3 тис. 448 осіб).

Навантаження на одне робоче місце по місту зменшилося, а саме: на 1 липня 2017 року складало 2 особи,  тоді як на  1 липня 2016 року було 3 особи.

З метою тимчасового працевлаштування та матеріальної підтримки безробітних громадян протягом І півріччя 2017 року до громадських робіт з благоустрою та озеленення зон відпочинку, об'єктів соціальної сфери та інших робіт тимчасового характеру залучено 727 безробітних осіб, що на 11,5 % більше ніж у І півріччі 2016 року – 652 особи. В цілому за 2016 рік у громадських роботах було зайнято 1 тис. 301 безробітна особа. 

Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Щороку понад 10 тисяч громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, звертаються до міського територіального центру соціального обслуговування.

З метою розширення спектру соціальних послуг наприкінці 2016 року додатково були створені 4 відділення денного перебування для громадян похилого віку. З 2017 року введена соціальна послуга супроводу осіб з інвалідністю по зору.

Протягом 2016 року були проведені капітальні ремонти покрівель відділень Заводського та Центрального районів на загальну суму  583 тис. грн.,  у 2017 році розпочатий капітальний ремонт даху в Інгульському районі вартістю 550 тис. грн.

У відділеннях Інгульського району у 2016 році побудована нова огорожа на загальну суму 424  тис.грн.

З метою покращення умов для отримання послуг у відділенні денного перебування в Інгульському районі у 2017 році була розпочата робота з реконструкції  існуючого літнього навісу. Завдяки запланованим роботам буде створений закритий утеплений сучасний павільйон для проведення різноманітних заходів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. На реконструкцію даного об’єкта передбачено понад 608 тис.грн. На даний час роботи тривають.

Для покращення умов перебування осіб поважного віку   у 2016-2017 рр. у міському територіальному центрі були проведені поточні ремонтні роботи приміщень на загальну суму 1 млн. 815 тис. грн., у тому числі замінено 203 вікна, 20 дверей.

У 2016 році була відремонтована актова зала у структурному підрозділі Центрального району, у 2017 році заплановано проведення ремонтних робіт актової зали у Заводському районі.

Протягом 2016 року у відділеннях Заводського, Корабельного та Центрального районів була встановлена пожежна сигналізація на суму 259 тис.грн. В Інгульському районі дані роботи заплановані на кінець 2017 року на суму 80 тис. грн.

Для покращення матеріально-технічної бази міського територіального центру  протягом 2016-2017 років  з міського бюджету було виділено понад  800,0 тис.грн.

Відповідно до програми «Соціальний захист» в місті постійно вдосконалюється система надання адресної допомоги громадянам міста:

- у 2016 році на ці цілі було використано 2 млн. 951 тис.грн.,

- у 2017 році на ці цілі передбачено 2 млн. 987 тис.грн., (з них більше 70% спрямовується на надання одноразової  грошової допомоги громадянам міста).

З метою забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної інфраструктури при міському територіальному центрі діє служба транспортного обслуговування. Протягом 2016-2017 років було надано 3 тис. 198 транспортних послуг.

У 2017 році за рахунок коштів міського бюджету міським територіальним центром проведена процедура публічних закупівель сучасного автомобіля на суму  1 млн 280 тис. грн., який планується отримати у листопаді поточного року після дооснащення його підйомною  платформою.

Щороку проводиться моніторинг та складається реєстр потреби облаштування пандусами об’єктів соціальної інфраструктури та житлових будинків, де мешкають особи з інвалідністю.

Місто Миколаїв, друге після Харкова місто в Україні, де у 2017 році розпочалося облаштування відкидними пандусами всередині під’їздів. 

Міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Сьогодні курс реабілітації у міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів проходить 91 дитина з інвалідністю віком від 2 до 18 років. Центр  розрахований для одночасного перебування 40 дітей.

У 2016 році до навчальних закладів пішли 9 дітей з інвалідністю, а станом на вересень 2017 року – 8 дітей з інвалідністю, на індивідуальному навчанні у загальноосвітніх та спеціалізованих школах знаходиться 29 дітей та відвідують Центр за графіком.

На фінансування міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів у 2016 році з міського бюджету було виділено 1 млн. 802 тис. 132 грн. В порівнянні з 2015 роком фінансування збільшилося на 6,13 %.

   В 2016 році було завершено капітальний ремонт приміщень Центру та встановлено вертикально-підіймальну платформу. На його проведення з бюджету міста виділено 3 млн. 800  млн. грн.

На утримання Центру у 2017 році було виділено 2 млн. 181 тис. грн.  

У 2016 році були виділені кошти міською владою у сумі 2 млн. 100 тис. грн. для придбання автомобілю VOLKSWAGEN ALTAIR на 19 місць. У Центрі здійснюються перевезення дітей з інвалідністю по місту двома  автомобілями. За 2016 рік надано 4 тис. 917 транспортних послуг, за 9 місяців 2017 року – 3 тис. 804 транспортних послуг.

На розвиток матеріально-технічної бази Центру у 2016 році залучено 209 тис. грн.

З міського бюджету виділено 300 тис. грн. на ігровий майданчик, який до кінця листопада 2017 року буде встановлено на території міського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

На січень 2018 року заплановано відкриття відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою: вул. Новобудівна, 1. З міського бюджету вже виділено 400  тис. грн. на придбання меблів, реабілітаційного обладнання  та проведення ремонтних робіт.

Центр реінтеграції бездомних громадян 

Центр розрахований на 50 ліжко-місць. В зимовий період є можливість збільшити кількість ліжко-місць на 10.

Структурними підрозділами Центру є відділення обліку бездомних громадян та служби соціального патрулювання.

За звітний період Центром:

- надано тимчасове проживання для 425 осіб;

- надано триразове харчування для бездомних;

- надано комплекс побутових послуг (користування лазневе-пральним комплексом і обробка речей в дезкамері), одяг і взуття 1 тис. 864 особам;

-  оформленно в будинки-інтернати  26 особи.;

-  надано матеріальну допомогу 26 особам;

-  направлено на стаціонарне лікування 79 особи;

-  направлено на амбулаторне лікування  635 особи;

-  встановленно групу інвалідності  25 особам;

- призначенно пенсії і держдопомоги 21 особі;

-  відновлено документів 172 особам;

-  надано реєстрацію 239 особам;

-  видано довідки для постановки на квартирний облік 55 осіб;

-  здійснено 186 виїздів патрульною групою;

-  виявлено при патрулюванні  308 осіб;

Центр реінтеграції бездомних громадян здійснював приготування гарячої їжі для пункту гарячого харчування та видачі одягу при центрі.

За звітний період було видано 3 тис. 25 порцій їжі, видано 669 одиниць одягу.

Діяльність Центру здійснюється за рахунок міського бюджету, благодійних внесків юридичних  і фізичних осіб, інших джерел.

У 2016 році на діяльність центру використано 1,8 млн. грн. У 2017 році заплановано 2,3 млн. грн. За 9 місяців 2017 року використано понад 1,6 млн. грн.

На виконання міської програми «Соціальний захист» та згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 324 «Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення» департаментом праці та соціального захисту населення було проведено конкурси проектів на виконання соціального замовлення для надання соціальних послуг на загальну суму 500 тис. грн. за такими номінаціями:

- Послуги з надання соціальної допомоги особам із обмеженими фізичними можливостями – на суму 199 тис.грн.;

- Послуги з надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання – на суму 199 тис.грн;

- Послуги з надання соціальної допомоги без забезпечення проживання – на суму 102 тис. грн. 

Міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів

В притулку проживає  40 ветеранів та інвалідів. Середній вік підопічних складає 73 роки.

У 2016 році з міського бюджету на діяльність притулку було направлено близько 3 млн. грн. На 12017 рік передбачено 3,5 млн. грн., за 9 місяців 2017 р. використано 2,8 млн. грн.

Протягом 2-х років проведено низку заходів для покращання умов утримання підопічних та зміцнення матеріальної бази установи.

Вперше за 14 років почали вирішувати  гостру проблему, пов’язану з розширення житлової площі притулку: відкрито додаткову будівлю - веранду (кімнату відпочинку – 48 кв. м)  для проведення культурно-масових заходів, одночасно житлова площа приміщення для підопічних збільшилась і дала можливість розмістити додатково 5 ветеранів, які потребували сторонньої допомоги;

Проведено:

- капітальний ремонт покрівлі жилого корпусу на суму 205 тис. грн.;

- капітальний ремонт системи опалення житлового корпусу з повною заміною внутрішньої системи опалення довжиною 300 м та 31 опалювального приладу, 2-х газових котлів на загальну суму близько 200 тис. грн., що дало можливість економити  до 10% енергоресурсів річного ліміту та покращити якість опалення;

- з поточний ремонт власними силами на суму 99,8 тис. грн. з заміною 12 вікон та 4 внутрішніх дверей;

- поточний ремонт санвузлів житлового корпусу на суму 80 тис. грн.;

- додатково будівництво 2-х пандусів для інвалідів на візках;

- укріплення берегової частини та будівництво площадки з навісом для відпочинку підопічних

Придбано:

- нові меблі для житлових кімнат   підопічних   та   кімнат   відпочинку   на суму 42 тис. грн.;

- пральну та сушильну машини  на суму 26 тис. грн.;

- комп’ютерну техніку на суму 40 тис. грн.;

- м’який інвентар для підопічних на суму 27 тис. грн.;

- телевізор на сумму 30 тис. грн.;

- систему сонячного     обігріву води на загальну суму близько 17,5 тис. грн.

Крім того, виконано монтаж пожежної сигналізації в адміністративному корпусі. Будівлю оснащено блискавкозахистом, загальна вартість 95 тис. грн.

До  кінця 2017 року міський притулок для громадян похилого віку та інвалідів буде забезпечений сучасним спеціалізованим мікроавтобусом. 

15. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

З бюджету міста повністю утримується 13 спортивних шкіл, КУ «Центральний міський стадіон», стадіон «Юність», ДЮСОК, надається фінансова підтримка ФОК інвалідів «Вікторія» та фінансується школа вищої спортивної майстерності м. Миколаєва.

У 2016 році надавалась фінансова підтримка чотирьом спортивним школам, які підпорядковані спортивним товариствам, у сумі 5 млн 822 тис. грн. (ДЮСШ «Динамо», ДЮСШ «Спартак», КДЮСШ «Спартак», КДЮСШ ФСТ «Україна». Крім того, фінансова підтримка у вигляді субвенції обласному бюджету у розмірі майже 831 тис. грн. надавалась СДЮСШОР з веслування на байдарках і каное.

У 2017 році з міського бюджету Миколаєва було надано 40 млн грн. субвенції обласному бюджету на добудову спортивного містечка у Парку Перемоги.

На утримання та розвиток спортивних установ, які підпорядковані управлінню у справах фізичної культури і спорту  було затверджено коштів на 2016 рік – 89 млн. 955 тис. грн. в тому числі по загальному фонду бюджету 53 млн.850 тис. грн., по спеціальному фонду бюджету 36 млн. 104 тис. грн.

В місті Миколаєві для занять фізичною культурою і спортом в спортивних школах та установах, підпорядкованих управлінню у справах фізичної культури і спорту є: 2 стадіони, 10 спортивних залів, 14 приміщень для занять фізичною культурою, 7 спортивних майданчиків, із них два майданчика із синтетичним покриттям, 3 велобази, 3 веслувальні бази, легкоатлетичний манеж. В спортивних школах, що підпорядковані управлінню, займається 4 511 спортсменів.

Управлінням було проведено 235 змагань, 150 навчально-тренувальних зборів, у яких взяли участь понад 12 600 спортсменів. За 2016 рік витрачено коштів на проведення навчально-тренувальних зборів та участь спортсменів м. Миколаєва в спортивних змаганнях різного рівня у сумі  4 млн. 441 тис. грн.

Вперше міською владою прийнято рішення встановити розмір одноразової винагороди чемпіонам та призерам Олімпійських та Паралімпійських ігор на загальну суму 235 тис. грн.

З метою підвищення рівня підготовки спортсменів міста до всеукраїнських та міжнародних змагань у 2016 році було призначено 23 стипендії міського голови та міської ради кращим спортсменам міста Миколаєва на загальну суму 276 тис грн.

За 2016 рік на ремонт, реконструкцію та будівництво спортивних приміщень та спортивних баз міста використано 25 млн. 417 тис. грн. За ці кошти збудовано трансформаторну підстанцію для електропостачання Центрального стадіону, капітально відремонтовані роздягальні та виготовлено  проектно-кошторисну документацію капітального ремонту адміністративної будівлі і реконструкції існуючого футбольного поля, завершено реконструкцію приміщень ДЮСШ № 3, проведено капітальні ремонти тренажерної зали веслувальної бази ШВСМ, покрівлі  та спортивної зали СДЮСШОР № 6, спортивного залу Яхт клубу ДЮСОК, покрівлі спортивної зали ДЮСШ № 5, приміщень стадіону «Колос» ДЮСШ № 3, спортивного залу СДЮСШОР з велоспорту, здійснено реставрацію фасадів  та даху будівлі СДЮСШОР з фехтування, за умови спіффінансування збудовний спортивний корпус для СДЮШОР з фехтування з адміністративно-побутовою будівлею по пр. Героїв України, 4.

Для забезпечення належного рівня проведення навчально-тренувального процесу та участі у спортивних змаганнях спортсменів міста був придбаний спортивний інвентар та обладнання на загальну суму 3 млн. 485 тис. грн.: для СДЮСШОР з велоспорту автобус «Renault Trafic», для ДЮСШ № 2 ринг боксерський «Олімпійський», сенсорні шлеми для тхеквондо PRO 20915, E-PRO захисні жилети, а також придбано 7 спортивних човнів, 9 велосипедів та інший інвентар.

У 2017 році управлінням у справах фізичної культури та спорту проведено 210 змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, в яких взяли участь понад 10 тисяч спортсменів.

В результаті виступів в 2017 році миколаївські спортсмени підіймалися на п’єдестали пошани чемпіонатів, кубків Європи, світу, України та міжнародних змагань.

Вперше вихованки ДЮСШ № 5 вибороли І місце в Чемпіонаті України з волейболу серед жіночих команд Першої ліги і здобули право виступати в сезоні 2017-2018 рр. у Чемпіонаті України серед команд Вищої ліги.

На кубку світу з кікбоксингу у розділі музичні вправи Юлія Кармалова посіла І місце та два ІІ місця. Також порадували своєю перемогою юні баскетболісти вихованці СДЮСШОР № 4, які посіли I місце на Міжнародному фестивалі спорту в м. Нілюфері (Туреччина).

Успішно виступає в 2017 році вихованець ДЮСШ № 2 Павлюк Олександр, який на кубках Європи, світу з кікбоксингу завоював найвищі нагороди та на чемпіонаті Європи також одержав перемогу.

На Всесвітніх іграх дві перемоги у веслуванні академічному на ергонометрах на 500 м здобули Антон Бондаренко й Олена Буряк – вихованці Школи вищої спортивної майстерності.

З перемогою повернувся з чемпіонату Європи з греко - римської боротьби Насібов Парвіз, а Терентьєв Віталій став срібним призером європейського чемпіонату з боротьби самбо. Вони тренуються в ДЮСШ № 7.

На чемпіонаті Європи серед молоді з веслування академічного четвірка у складі Дзюбинський Володимир, Галян Дмитро, Кириловський Роман, Пшеничний  Артем стали срібними призерами. Окунева Оксана у стрибках у висоту перемогла на Всесвітній універсіаді 2017 року. Всі вони вихованці школи вищої спортивної майстерності.

З метою підвищення рівня підготовки спортсменів міста до Всеукраїнських та міжнародних змагань у 2017 році, відповідно до  розпорядження Миколаївського міського голови від 23.01.2017  № 6-р, було призначено 27 стипендій міського голови та міської ради кращим спортсменам міста Миколаєва на загальну суму 356,4 тис грн.

У 2017 році надавалась фінансова підтримка спортивним школам, які підпорядковані спортивним товариствам, а саме ДЮСШ «Динамо», ДЮСШ «Спартак».

На утримання та розвиток спортивних установ, які підпорядковані управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, згідно рішення Миколаївської міської ради від 23 грудня 2016 року № 13/26 затверджено коштів на 2017 рік – 105 млн 641 тис. грн., в тому числі по загальному фонду бюджету - 73 млн 215 тис. грн., по спеціальному фонду бюджету - 32 млн. 426 тис. грн.

За 8 місяців 2017 року на ремонт, реконструкцію та будівництво спортивних приміщень та спортивних баз міста використано 53 млн 190 тис. грн.

Для забезпечення належного рівня проведення навчально-тренувального процесу та участі у спортивних змаганнях спортсменів міста був придбаний спортивний інвентар та обладнання на загальну суму 1 млн. 468 тис. грн.

Вперше в 2017 році для вихованців всіх спортивних шкіл, підпорядкованих управлінню у справах фізичної культури і спорту, була придбана спортивна форма та форма для виступів на змаганнях на загальну суму 1 млн. 714,6 тис. грн. 

16. ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

Хід виконання заходів щодо реалізації Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році (Інформація управління у справах сім`ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради).

Відповідно до чинного законодавства до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку направляються діти віком від 7 до 18 років. Відпочинкові послуги за рахунок коштів місцевого бюджету надаються дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до категорій дітей, визначених Законом України № 375-VI від 04.09.2008 «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами від 14.07.2015, № 592-VIII).

Рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/11 була затверджена Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки. Програмою передбачено фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету:

-  на 2016 рік – 6 млн. 632 тис. 500 грн.,

-  на 2017 рік –  9 млн. 440 тис. 053 грн.,

-  на 2018 рік – 12 млн.354 тис. 467 грн.

Відповідно відбувається збільшення кількості послуг із оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки.

Загальна кількість дітей віком від 7 до 18 років у м. Миколаєві становить 36 тис. 818 особи, з них дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки і мають право на оздоровлення та відпочинок у 2016 році – 5 323 особи.

За рахунок бюджетних коштів у 2016 році  відпочило та було оздоровлено 1729 дітей пільгових категорій, що на 150 осіб більше, ніж  планувалося (за результатами проведення процедури відкритих торгів відбулася економія бюджетних коштів), у 2017 році – 2079, у 2018 році  планується – 2579 осіб.  

Витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини відповідно до акцепту пропозицій конкурсних торгів по закладам оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році становили:

- комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дельфін», ціна акцептованої пропозиції складає – вартість дитино/дня складає 300 грн., вартість 14 дитино/днів  – 4 тис 200 грн.

– приватне підприємство «Миколаїв-Контраст», вартість дитино/дня -   245 грн., вартість 14 дитино/днів складає – 3 тис 430 грн.

– Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивне товариство «Динамо», вартість дитино/дня складає 295 грн., вартість 14 дитино/днів  – 4 тис. 130 грн.

За другою процедурою відкритих торгів:

– приватне підприємство «Миколаїв-Контраст», вартість дитино/дня – 205 грн., вартість 14 дитино/днів – 2 тис. 870 грн.

– Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивне товариство «Динамо», вартість дитино/дня складає 265 грн.,  вартість 14 дитино/днів  – 3 тис. 710 грн.

Додаткова закупівля послуг з відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій м. Миколаєва відбулась по процедурі електронних торгів у системі «ProZorro» на суму 165 тис. 445 грн.

- приватне підприємство «ФОП Черниш», вартість дитино/дня складає – 236 грн. , вартість 14 дитино/днів – 3 тис. 308 грн. 90 грн.

У 2016 році на виконання міської програми за рахунок бюджетних коштів  діти пільгових категорій відпочили та були оздоровлені у наступних закладах:

- Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» - 129 дітей;

-         дитячий оздоровчий табір «Маяк» - 1300;

-   позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін»- 250,

-         дитячий оздоровчий табір «Альбатрос» - 50 дітей.

Програмою передбачено фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на 2016 рік – 6 млн. 632 тис. 500 грн., використано коштів на закупівлю послуг з оздоровлення та відпочинку у 2016 році 5 млн. 603 тис. 370 грн. Відбулася економія бюджетних коштів при закупівлю послуг з оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на суму 1 млн. 029 тис. 130 грн.

Рішенням Миколаївської міської ради від 11.08.2016 № 6/1 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2016 № 2/26 «Про міський бюджет м. Миколаєва на 2016 рік» бюджетні кошти  в сумі 1 млн. грн. направлено на підготовку проектно - технічної документації будівництва нового корпусу, для створення спеціальних умов відпочинку дітей, які потребують особливих умов, укомунальному підприємстві Миколаївської міської ради «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дельфін». 29 тис. 130 грн. використані на виконання 28 заходів Програми «Молодь» на 2016-2018 роки.

За підсумками оздоровчої кампанії 2016 року пройшли оздоровлення та відпочинок діти, які потребують соціальної уваги та підтримки:

Категорії

Надано послуг з оздоровлення та відпочинку

діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування

181

діти з малозабезпечених сімей

75

діти з багатодітні сімей

508

діти-інваліди здатні до самообслуговування

31

діти, постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи

49

діти, які опинились в складних життєвих обставинах

16

талановиті та обдаровані діти

507

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

112

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичній операції

176

діти, які перебувають на диспансерному обліку

73

бездоглядні та безпритульні діти

1

Загальна кількість

1 тис.729 дітей

Закладами освіти у червні 2016 року організовано роботу 53 відпочинкових таборів з денним перебуванням дітей на базі навчальних закладів міста. Так, у 2016 році охоплено відпочинковими послугами 2 тис. 723 дітей, з них 706 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Інформація про роботу пришкільних таборів розміщено на офіційних сайтах навчальних закладів міста, управління освіти, висвітлюється у засобах масової інформації (газети, телебачення).

Отже, у 2016 році фактичне виконання програми відбулося на 109,5 %, 32,5 % дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, відпочило та було оздоровлено.

2017 рік  (Інформація служби у справах дітей Миколаївської міської ради) 

У 2017 році на реалізацію Програми оздоровлення та відпочинку дітей   виділено 8 млн. 941 тис. грн. із місцевого бюджету на придбання відпочинкових послуг.

Відбулася економія бюджетних коштівпри закупівлі послуг з оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримкиу сумі360,8 тис.грн. Основну суму цих коштів – 312,1 тис.грн. було скеровано докомунального підприємства Миколаївської міської ради «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» на поповнення Статутного фонду.

У загальноосвітніх навчальних закладах м. Миколаїв у 2017 році навчається 5 тис. 378 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Отримали відпочинкові послуги  - 2 тис. 79 дітей  (39 %) пільгових категорій.

Спостерігаємо тенденцію росту обсягів фінансування для закупівлі послуг з відпочинку та оздоровлення, відбувається збільшення кількості послуг із оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Так у 2017 році надано на 350 відпочинкових послуг більше, що складає 5,5 % ніж у 2016 році (1 тис. 729 відпочинкових послуг).

Забезпечено відпочинковими послугами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у комунальному закладі «Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Миколаївської обласної ради, у кількості 22 особи на базі дитячого оздоровчого закладу «Маяк» (с. Рибаківка, Миколаївська область).

Послуги з оздоровлення та відпочинку у 2017 році надавали:

- комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін», вартість дитино/дня -  360 грн.,  вартість 14 дитино/днів - 5 040 грн.;

- Миколаївська обласна організація фізкультурно - спортивного товариства «Динамо» України (м. Очаків, Миколаївська область), вартість  дитино/дня - 297 грн.,  вартість 14 дитино/днів - 4 158 грн.;

- дитячий оздоровчий заклад «Маяк» (с. Рибаківка, Миколаївська область) приватного підприємства «Миколаїв-Контраст», вартість дитино/дня - 284 грн., вартість 14 дитино/днів  - 3 976 грн.

ІІ тендер  акцептовано пропозиції:

- дитячого оздоровчого закладу «Маяк» (с. Рибаківка, Миколаївська область) приватного підприємства «Миколаїв-Контраст», вартість дитино/дня - 285 грн. вартість 14 дитино/днів  - 3 990 грн.;

- Миколаївської обласної організації фізкультурно - спортивного товариства «Динамо» України (м. Очаків, Миколаївська область), вартість  дитино/дня - 298 грн.,  вартість 14 дитино/днів - 4 172 грн.;

На базі комунального підприємства Миколаївської міської ради «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» протягом червня 2017 року (І відпочинкова зміна) реалізувався перший в Україні пілотний проект «Інклюзивний табір» («Inclusive camp”).

Чотири дитини з особливими фізичними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно та  потребують  індивідуального догляду, вперше отримали відпочинкові послуги.

Благодійна організація «Право на Щастя» забезпечила відбір кращих спеціалістів серед випускників «Школи вожатих», які забезпечили супроводження дітей з інвалідністю.

Чотири дитини з особливими фізичними потребами отримали відпочинкові послуги за рахунок місцевого бюджету. Перебування разом з дітьми з особливими фізичними потребами супроводжуючих працівників здійснювалося за рахунок коштів Благодійної організації «Право на щастя».

Загальна кількість відпочинкових послуг, наданих у 2017 році наступними закладами:

- Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» - 250 дітей;

- дитячий оздоровчий табір «Маяк» - 1579;

- позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін»- 250 дітей.

За підсумками оздоровчої кампанії 2017 року пройшли оздоровлення та відпочинок діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:

Категорії

Надано послуг з оздоровлення та відпочинку

діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування

200

діти з малозабезпечених сімей

68

діти з багатодітні сімей

566

діти-інваліди здатні до самообслуговування

30

діти-інваліди не здатні до самообслуговування

4

діти, постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи

38

діти, які опинились в складних життєвих обставинах

31

талановиті та обдаровані діти

759

діти, відмінники навчання

27

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

88

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичній операції

160

діти, які перебувають на диспансерному обліку

108

Загальна кількість

2 тис. 79 дітей

 17. ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ

На постійному контролі міського голови перебуває питання захисту прав та інтересів дітей, особлива увага приділяється захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Найважливішим правом цих дітей є право на сімейне виховання. Протягом 2016-2017 років у м. Миколаєві статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, набули 176  дітей. З них 92 дитини влаштовані до сімейних форм виховання: усиновлено 7 дітей, влаштовані під опіку/піклування - 71, в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу – 14 дітей.

Створена в місті мережа прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу дозволяє забезпечити право дітей на сімейне виховання.

На даний час в Миколаєві функціонує 12 прийомних сімей та 7 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 77 дітей. Перший будинок сімейного типу був створений у 2008 році на власній житловій площі батьків – вихователів, як і всі інші. Лише у 2016 році міським головою було ініційоване питання створення дитячого будинку сімейного типу на базі комунальної власності міста, як і передбачено Положенням про дитячий будинок сімейного типу.

У грудні 2016 року за кошти міського бюджету був придбаний будинок по вул. Надпрудній, 15. Урочисте відкриття відбулося на День захисту дітей, 1 червня 2017 року. Створення дитячого будинку сімейного типу дало можливість великій родинній групі з п’яти дітей не бути розлученими та отримали можливість мешкати разом та виховуватися в одній сім’ї. На цей час сімейними формами виховання цим дитячим будинком сімейного типу охоплено 7 дітей, може прийняти на виховання ще 3 дітей.

   18. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

Хід виконання Програми «Молодь» на 2016-2018 роки 

В 2016 році в рамках реалізації прозорої процедури Конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства на виконання Програми «Молодь» на 2016-2018 роки, яким надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів, конкурсною комісією було підтримано 22 громадські організації, які спільно з управлінням реалізували 47 заходів та проектів на загальну суму 515  тис. 754 грн.

Управлінням згідно календарного плану у 2016 році самостійно було реалізовано 27 заходів та проектів на загальну суму 607  тис. 50 грн.

Крім того, управління було організовано 36 заходів та проектів без виділення фінансування.

Станом на жовтень 2017 року в рамках реалізації прозорої процедури Конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства на виконання Програми «Молодь» на 2016-2018 роки, яким надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів, конкурсною комісією було підтримано 17 громадських організацій, які спільно з управлінням реалізували 22 проекти та заходи на загальну суму 267  тис. 946 грн. До кінця 2017 року планується реалізувати ще 11 проектів та заходів на загальну суму 154  тис. 475 грн.

Управлінням згідно календарного плану самостійно було реалізовано 8 заходів та проектів на загальну суму 250 тис. 750 грн. та 46 заходів та проектів без виділення фінансування.

Стипендії міського голови та міської ради у 2016 році 

В 2016 році стипендію міського голови та міської ради отримали 60 студентів миколаївських вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів, а саме: 29 студентів ВНЗ ІІІ-ІVрівня акредитації по 3 тис. грн. кожному; 15 студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації по 2 тис. 750 грн.; 16 студентів ПТНЗ по 2 тис. 210 грн.. Загальна суму виділених коштів для призначення стипендії талановитим студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах міста Миколаєва, становить 163  тис. 610 грн.

У 2017 році стипендію міського голови та міської ради заплановано надати 70 студентам миколаївських вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів. Крім того планується збільшити суму стипендії для кожного стипендіата, а саме: студентам ВНЗ ІІІ-ІVрівня акредитації по 3 тис. 430 грн.; студентам ВНЗ І-ІІ рівня акредитації по 3 тис. 250 грн.; студентам ПТНЗ по 2 тис. 700 грн. Загальна суму виділених коштів для призначення стипендії талановитим студентами, які навчаються у вищих навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах міста Миколаєва, становить 226 тис. грн.

Крім того, управлінням ведеться постійна робота в напрямку побудови партнерських міжнародних молодіжних відносин. В лютому 2017 року до Миколаєва завітав начальник відділу по роботі з молоддю міста Вільнюс (Литва). В рамках цього візиту була розпочата робота над створенням Програми для обмінів молоддю між містом Миколаєвом та Вільнюсом (Литва).

19. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ 

Відділом обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради ведеться облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання, на якому на сьогодні перебуває:

- в загальній черзі – 6222 сімей;

- в першочерговому списку – 2244 сім’ї;

- в позачерговому списку – 471 сімей.

Відділом ведеться соціальний квартирний облік, на якому на сьогодні перебуває:

- в загальній черзі – 276 сімей;

- першочерговому списку – 73 сім’ї;

- в позачерговому списку – 44 сімей.

Крім того, відділом ведеться список громадян пільгових категорій, які звернулися з приводу отримання житлової площі в гуртожитках. В зазначеному списку перебуває 572 сім’ї.

У 2016 році ордери на квартири отримало 105 громадян. У збудованому будинку по вул. Архітектора Старова, 14-б  зареєстрували свідоцтва про право власності 103 сім’ї, які перебували на обліку потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради, та які отримали пільгові довготермінові кредити на придбання житла за кошти державного та місцевих бюджетів, серед них:

- 8 багатодітних сімей;

- 22 вчителі;

- 5 лікарів.

У 2017 році видано 21 ордер на квартири, з них:

- 8 ордерів на службові квартири;

- 10 ордерів на квартири, виключені зі складу службових;

- 3 ордери на квартири черговикам.

Також у 2016 році отримали ордери (за фактичним місцем проживання та  поселені) на житлову площу в гуртожитках, які належать до комунальної власності територіальної громади міста, 273 громадяни, у тому числі поселено:

- 15 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- 2 одинокі матері;

- 21 учасник бойових дій;

- 2 багатодітні сім’ї;

- 2 інваліда війни;

- 5 викладачів;

- 3 лікаря.

Ще 114 ордерів на житлову площу в гуртожитках, що належать до комунальної власності міста, видано у 2017 році.

За кошти міського та обласного бюджету у 2017 році планується придбати 19 квартир учасникам бойових дій в зоні проведення АТО, за кошти міського бюджету – 2 квартири воїнам-інтернаціоналістам.

Виконавчим комітетом міської ради отримані узагальненні пропозиції, підготовленні Миколаївським регіональним управлінням Держмолодьжитла, для подовження дії місцевих житлових програм, у зв’язку з чим розроблені проекти рішень щодо внесення змін та доповнень до Програми забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва житлом, Положення про порядок надання пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію), придбання житла за рахунок бюджету м. Миколаєва, міської Цільової соціально-економічної програми будівництв (придбання) доступного житла у місті Миколаєві на 2011-2017  роки».

Крім того, розроблено Порядок надання державної підтримки для забезпечення громадян міста Миколаєва доступних житлом.

Зазначені проекти прийняті до роботи та направлені зацікавленим виконавчим органам для вивчення та узгодження в межах повноважень з метою послідуючого внесення на розгляд міської ради до завершення 2017 року. 

20. ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

28 січня 2016 року міська рада затвердила нове Положення про громадські слухання у Миколаєві. Цей документ не лише встановив порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також визначив порядок врахування їх результатів органами місцевого самоврядування міста Миколаєва та їх посадовими особами. Цей інструмент одразу почав застосовуватись городянами.

Так, впродовж двох років у місті Миколаєві було проведено 11 громадських слухань, з яких 9 були ініційовані городянами. При цьому у зазначений період відбулись 2 загальноміських громадських слухань, 1 районне та  9 локальних громадських слухань.  Для порівняння: у 2014 та 2015 роках громадські слухання проводились 1 раз на рік.

Проблеми, які городяни обговорювали під час громадських слухань, торкались питань житлової забудови та будівництва об’єктів громадського призначення, таких як магазин, ресторанні та готельні комплекси, культові споруди тощо. Також на слуханнях обговорювались питання транспортного сполучення віддалених мікрорайонів з центральною частиною міста і повернення попередньої назви одній із вулиць міста.

Актуальною формою участі громадськості у реалізації міських ініціатив та пріоритетних напрямків діяльності є залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації соціальних та просвітницьких проектів.

Конкурсний механізм, який забезпечує таку можливість, передбачений Програмою розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки та Положенням про проведення у м. Миколаєві конкурсу з визначення проектів та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з міського бюджету.

Керуючись даними документами, у 2016-2017 роках конкурсна комісія підтримала реалізацію восьми проектів інститутів громадянського суспільства за такими напрямками:

- роз’яснення механізмів участі громадян у формуванні міської політики (зокрема, розробка та виготовлення наочних матеріалів щодо порядку проведення громадських слухань, зборів за місцем проживання, подання електронних петицій тощо);

- популяризація Центру надання адміністративних послуг для отримання городянами якісних публічних послуг

- розвиток громадянського суспільства та місцевого самоврядування в м.Миколаєві;

- покращання професійних якостей працівників структурних підрозділів органів місцевого самоврядування та працівників соціальної сфери;

- проведення соціологічних досліджень з актуальних проблем життєдіяльності міської громади.

За результатами голосування конкурсної комісії переможцями конкурсу стали:

- проект «Твої можливості в управлінні містом», розроблений Благодійним фондом «Пані» (фінансова підтримка з міського бюджету склала 4 тис. грн.);

- проект «Сприяння участі громадян у формуванні місцевої політики в місті Миколаєві», представлений Центром соціально-економічних та політичних досліджень і технологій «Перспектива» (фінансова підтримка з міського бюджету – 10 тис. 500 грн.);

- проект «Миколаєву реальне самоврядування», виконаний громадською організацією «Центр антикорупційних розслідувань» (фінансова підтримка з міського бюджету – 13 тис. 150 грн.);

- проект «Адміністративні послуги для миколаївців - доступ відкрито!», реалізований Миколаївським міським благодійним фондом МЕТА «Від спільного бачення - до спільних дій!» (фінансова підтримка з міського бюджету – 14 тис. 875 грн.);

- проект «Фестиваль неформальної освіти дорослих», реалізований благодійним фондом «Пані» (очікуване бюджетне фінансування проекту – 10 тис. грн.);

- проект «Моя думка», розроблений громадською організацією «Клуб політичної діагностики Стрекоза» (очікуване бюджетне фінансування проекту – 12 тис. 140 грн.);

- проект «Профілактика та подолання професійного та емоційного вигорання», реалізовується громадською організацією «Діалог»  (фінансова підтримка з міського бюджету – 20 тис. 666 грн.);

- проект «Дослідження громадської думки щодо громадського бюджету м. Миколаєва для вдосконалення проведення інформаційної кампанії органами місцевого самоврядування м. Миколаєва», реалізовується Миколаївською обласною молодіжною громадською організацією «Миколаївський дослідницько-аналітичний центр» (фінансова підтримка з міського бюджету – 20 тис. 500 грн.).

Результатом реалізації конкурсних проектів вже стали:

- серія тренінгів щодо участі територіальної громади у вирішенні нагальних питань місцевого значення шляхом проведення громадських слухань, зборів за місцем проживання та подання місцевих ініціатив в рамках проекту «Твої можливості в управлінні містом»;

- дослідження громадської думки щодо участі громадян у формуванні міської політики і вирішенні питань місцевого значення у рамках проекту «Сприяння участі громадян у формуванні місцевої політики в місті Миколаєві»;

- проведення інформаційно-просвітницьких заходів у формі міні-тренінгів, навчання для посадових осіб органів місцевого самоврядування та семінарів, скайп-консультацій, публікації статей у друкованих ЗМІ та сюжетів на телебаченні, друк та розповсюдження флаєрів про наявні та актуальні адмінпослуги;

- обговорення та аналіз чинних нормативно-правових документів, що регулюють форми участі громадськості в управлінні містом, створення інформаційних буклетів щодо різних форм участі громади в управлінні містом, а також розробка проектів нових нормативно-правових актів щодо проведення консультації з громадськістю, громадської експертизи діяльності міської влади та соціального замовлення у м. Миколаєві в рамках проекту «Миколаєву реальне самоврядування»;

- проведення Фестивалю неформальної освіти дорослих, в рамках якого провайдери освітніх програм презентували свої послуги городянам.

Інформація про проведення конкурсів з визначення проектів та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з міського бюджету доводиться до відома міської громади через відповідні оголошення та новини, а також анонси подій, розміщені на офіційному Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада».

Окрім підтримки ініціатив інститутів громадянського суспільства на конкурсних засадах, затребуваною формою участі громадськості у реалізації місцевого самоврядування є діяльність громадських рад.

За ініціативою громадськості виконавчим комітетом Миколаївської міської ради у жовтні 2016 року було прийнято рішення «Про створення і організацію діяльності громадських рад при виконавчих органах Миколаївської міської ради», яким затверджуються рекомендації щодо створення і організації діяльності консультативно-дорадчих органів при виконавчих органах Миколаївської міської ради. Прийняття цього документа стало результатом спільної продуктивної роботи громадських організацій та органів місцевого самоврядування.

Одразу після набуття чинності цим нормативним актом було розпочато процес створення одразу кількох громадських рад.

Наразі активнодіючими є експертно-громадська рада виконавчого комітету Миколаївської міської ради; громадська раду ринку нерухомості м.Миколаєва та громадська рада з питань розвитку туризму у м. Миколаєві. Дві останні ради створені у 2017 році при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради.

До напрацювань  експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради впродовж останніх двох років належать:

- пропозиції до проекту Програми підтримки воїнів АТО та членів їх сімей, з метою збільшення актуальності передбачених нею заходів (затверджена рішенням міської ради від 23.12.2016 № 13/11);

- ініціювання підвищення прозорості бюджетного процесу, а також забезпечення безперешкодного доступу користувачів мережі Інтернет до паспортів цільових програм;

- розробка пропозицій щодо запровадження енергозберігаючих технологій у вуличному освітленні м. Миколаєва;

- рекомендації щодо внесення змін до Програми розвитку малого та середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2017-2018 роки (затверджених міською радою у вересні 2017 року);

- рекомендації щодо стану зелених насаджень у м. Миколаєві тощо.

Важливим кроком, який забезпечує прозорість і відкритість органів місцевого самоврядування стала низка зустрічей міського голови з городянами у всіх мікрорайонах міста у рамках звіту перед міською громадою. Під час цих зустрічей, містяни не лише спілкувались з міським головою наживо, але й мали змогу отримати усні роз’яснення від посадових осіб виконавчих органів Миколаївської міської ради з актуальних для них питань та можливих шляхів вирішення нагальних проблем. Також під час цих зустрічей містяни подавали письмові звернення, які розглядаються та відпрацьовуються виконавчими органами Миколаївської міської ради, а також перебувають на особистому контролі міського голови. Таким чином забезпечується безпосередній взаємозв’язок міського голови та виконавчих органів місцевого самоврядування з територіальною громадою міста. 

21. КАДРОВА ПОЛІТИКА 

На підставі реальної потреби у фахівцях органів місцевого самоврядування у 2016-2017 роках сформовано замовлення на вступ до Одеського регіонального інституту державного управління Української Академії державного управління при Президентові України та магістратур державного управління при вищих закладах освіти. На сьогодні у виконавчих органах місцевого самоврядування міста працює 65 випускників Одеського регіонального інституту державного управління Української Академії державного управління при Президентові України та магістратур державного управління при вищих закладах освіти.

За останні два роки студентами вищезазначених учбових закладів стали 13 посадових осіб виконавчих органів Миколаївської міської ради, що є найбільшим показником в нашому регіоні.

За 2017 рік проведено більш ніж 30 відкритих конкурсів на заміщення вакантних посад, що втричі більше, ніж у 2016 році. Ключовими були конкурси на заміщення посад:

- директора департаменту житлово-комунального господарства;

- начальника управління комунального майна;

- начальника управління містобудування та архітектури – головного архітектора міста;

- начальника управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

- начальника управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради.

Склад посадових осіб місцевого самоврядування за віком став значно молодшим, що свідчить про підвищення престижу служби в органах місцевого самоврядування.

Відповідно до Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", «Про запобігання корупції» до 1 квітня 2017 проведено заходи, щодо забезпечення заповнення електронної декларації посадовими особами місцевого самоврядування, депутатами міської ради:

-  оформлено електронний цифровий підпис посадовим особам;

-  організовано проведення навчання щодо заповнення е-декларацій;

-  проведено перевірку своєчасності заповнення е-декларацій.

Організовано проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади». У 2016- 2017 роках всі перевірки проведено з позитивним висновком.

22. НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Департаментом з надання адміністративних послуг надається 147 адміністративних послуг 20-ма суб’єктами надання адміністративних послуг, а саме:

 • структурними підрозділами Миколаївської обласної державної адміністрації  та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади - 51 послуга;
 • виконавчими органами Миколаївської міської ради – 55 послуг;
 • безпосередньо відділами департаменту з надання адміністративних послуг - 41 послуга.

У січні 2017 року запроваджено еквайрингове обслуговування згідно договору та встановлено термінали на робочі місця працівників, у тому числі місця прийому державних реєстраторів в адміністраціях районів міста Миколаєва.

                           

З початку  2017 року -  63 тис. 901 послуга були надані мешканцям міста.

         Діяльність центру в 2016 році:

 • загальна кількість адміністративних послуг – 68 тис. 715;
 • кількість наданих консультацій – 142 тис. 115;
 • кількість відмов – 2 тис. 815;
 • кількість послуг щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 14 тис. 761;
 • зареєстровано декларацій про режим роботи – 1 тис. 039;
 • кількість адміністративних послуг управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради –2 тис. 003;
 • кількість адміністративних послуг управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради – 4 тис. 868;
 • кількість адміністративних послуг управління містобудування та архітектури  Миколаївської міської ради – 1 тис. 793;
 • кількість адміністративних послуг відділу обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради –695;
 • кількість адміністративних послуг з реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання громадян – 27 тис. 985;
 • видано довідок про зняття і реєстрацію місця проживання громадян – 1 тис. 294;
 • відправлено повідомлень про зняття з реєстрації  громадян – 795;
 • надано відповідей на 70 запитів щодо реєстрації громадян;
 • загальна кількість виданих витягів та реєстраційних дій по юридичним та фізичним особам - підприємцям  – 5 тис. 980;
 • кількість адміністративних послуг щодо реєстрації майнових прав – 5 тис. 954;
 • прийнято заяв від учасників АТО щодо надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку - 587;
 • кількість адміністративних послуг Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області – 2 тис. 928;
 • кількість адміністративних послуг відділу нагляду за станом доріг та авто-технічної інспекції управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Миколаївській області -  602;
 • кількість адміністративних послуг Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області – 102;
 • кількість адміністративних послуг Управління Держпраці у Миколаївській області – 769;
 • кількість адміністративних послуг Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА – 522;
 • кількість адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області – 5473;
 • кількість адміністративних послуг Державної інспекції сільського господарства в Миколаївській області – 14;
 • кількість адміністративних послуг управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Миколаївській області – 10;
 • кількість адміністративних послуг Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області - 46.

Надходження до міського бюджету коштів за надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації за 2016 рік:

- реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 647 тис. 543 грн.;

-  реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 414 тис. 783 грн.;

-  реєстрація громадян – 419 тис.775 грн.

         Усього: понад 1млн. 486 тис. грн.

Надходження до міського бюджету  коштів за надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації з початку 2017 року (8 місяців):

- реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 629 тис. 249 грн.;

-  реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 445 тис. 675 грн.;

- реєстрація громадян – 500 тис. 360 грн.

Усього за 8 місяців 2017 року: понад 1 млн. 575 тис  грн.

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування отримали додаткові повноваження, що суттєво змінює та оптимізує процедуру надання адміністративних послуг, а саме:

- надання відомостей з Державного земельного кадастру;

- функції державного архітектурно-будівельного контролю;

- реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб;

- реєстрація  юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- державна реєстрація речових прав на нерухоме майно.

Починаючи з кінця 2016 року ведеться робота по створенню, удосконаленню та наповненню реєстру територіальної громади.

Однією з першочергових задач є налагодження обміну відомостями між реєстрами територіальних громад та передача інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, що дасть змогу державним  та іншим зацікавленим  органам обмінюватись інформацією в електронному режимі без залучення громадян. Планується оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон. 

23. ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ, НАГЛЯД ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради було створено у 2017 році та укомплектовано штатною чисельністю працівників відповідно до результатів конкурсу.

За червень-серпень 2017 року, згідно основних напрямків діяльності, департаментом проведено значний обсяг робіт.

Зокрема, розроблено та погоджено Положення про порядок проведення внутрішнього контролю діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій.

Розроблено проект Положення про застосування антикорупційних завдань та заходів Миколаївської міської ради на 2017-2018 роки та перелік антикорупційних завдань та заходів Миколаївської міської ради на 2017-2018 роки, який пізніше затверджено розпорядженням міського голови.

Розроблено декілька проектів рішень, які, після їх погодження, були затверджені виконкомом, а саме:

-  «Про уповноваження посадових осіб складати протоколи про адміністративні правопорушення»;

-  «Про видачу дозволів на порушення об’єктів благоустрою»;

-  «Про організаційні заходи щодо проектування тролейбусної лінії у Корабельному районі м. Миколаєва».

Спільно з департаментом з надання адміністративних послуг розроблено адміністративну та технологічну картки щодо процедури видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою з зазначенням строків. Роботу за даним напрямком планується розпочати після надання департаменту з надання адміністративних послуг відповідних повноважень.

Фахівцями департаменту проаналізовано тендер департаменту житлово-комунального господарства на будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів з очікуваною вартістю в три мільйони гривень. За результатами аналізу із ТОВ «Ді Кор-Буд» укладено додаткову угоду на зменшення ціни договору на суму більш ніж 578 тисяч гривень.

Проведено аналіз тендерної процедури із закупівлі лікарських засобів, яка проводилася міською лікарнею №1 з очікуваною вартістю 1 мільйон 56 тисяч гривень. За результатами аналізу закупівлю було скасовано лікарнею, оскільки рішення її тендерного комітету про застосування переговорної процедури закупівлі не ґрунтувалося на нормах пункту 4 частини 2 статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі».

Відділом контролю та нагляду за благоустроєм протягом червня-серпня 2017 року розглядалися звернення громадян та депутатів, відпрацьовано рекомендації постійних депутатських комісій.

Розроблено декілька проектів рішень, які, після їх погодження, були затверджені виконкомом, а саме:

- “Про уповноваження посадових осіб складати протоколи про адміністративні правопорушення”;

- “Про видачу дозволів на порушення об’єктів благоустрою”;

-       “Про організаційні заходи щодо проектування тролейбусної лінії у Корабельному районі м. Миколаєва”.

Налагоджено процедуру проведення спільних рейдів з представниками адміністрацій районів міської ради, співробітниками Національної поліції, управління Держпраці у Миколаївській області.

За підсумками рейдів  сформована інформаційна база даних по наявних об’єктах благоустрою, проведено обстеження об’єктів торгівлі та сфери послуг, складено адміністративні протоколи, які на теперішній час розглядаються районними судами м. Миколаєва.

Лише протягом серпня 2017 року складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 Адміністративного кодексу. За результатами їх розгляду адміністративними комісіями районів на порушників накладено штрафи на суму 2 тисячі 380 гривень.

Спільно з комісією з питань упорядкування розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Миколаєва проводився огляд об’єктів, які в подальшому, за актом робочої комісії, будуть винесені на демонтаж.

З метою якісного проведення робіт з демонтажу самовільно розміщених на території міста об’єктів, а саме будівель, споруд, елементів благоустрою, залишків будівельних матеріалів, проводиться процедура публічної закупівлі відповідних послуг, за результатами якої в жовтні планується укласти договір.

         Триває  робота з підготовки матеріалів щодо законності визнання права власності на тимчасові споруди для скерування їх до юридичного департаменту міської ради для надання правової оцінки. У випадку необхідності буде розпочато відповідну претензійну-позовну діяльність.

Департаментом проведено перевірку своєчасності подання електронних декларації  посадовими особами міської ради та комунальних підприємств за 2016 рік, за результатами якої були розроблені та надані виконавчим органам ради й комунальним підприємствам методичні рекомендації по заповненню електронних декларації.

До НАЗК направлено 3 повідомлення про факти неподання декларації та 2 повідомлення про факти несвоєчасного їх подання посадовими особами місцевого самоврядування та посадовими особами комунальних підприємств Миколаївської міської ради.

Також про факти неподання або несвоєчасного подання електронної декларації чотирма керівниками комунальних підприємств міської ради, по двом фактам несвоєчасного подання керівниками комунальних підприємств міської ради, чотирьом фактам не подання декларацій, як кандидата на посаду керівника комунального підприємства, повідомлення направлено до управління захисту економіки Національної поліції України в Миколаївській області.

За результатами моніторингу інформації стосовно фактів порушення антикорупційного законодавства, яка розміщується в ЗМІ, матеріали перевірки направлено до департаменту захисту економіки Національної поліції України в Миколаївській області.  

За дорученням міського голови проведено службове розслідування за фактом порушення заступником Миколаївського міського голови вимог п.5-1 ч.1 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції».

Фахівцями департаменту постійно проводиться роз’яснювальна робота з питань дотримання окремих положень антикорупційного законодавства. 

24. ЮРИДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

На сьогодні юридичний департамент міської ради здійснює забезпечення правової діяльності міської ради та її виконавчих органів в усіх галузях діючого законодавства та по всіх напрямках роботи органів місцевого самоврядування.

Так, за звітній період (2016-2017 рр.) було надано юридично обґрунтовані відповіді на 598 звернень громадян України та розглянуто 3134 листів, які надходили від фізичних та юридичних осіб.

Спеціалісти юридичного департаменту взяли участь у підготовці, розробці та перевірці на відповідність законодавству 1069 проектів рішень Миколаївської міської ради, 1926 рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради, 1350розпоряджень міського голови.

З метою забезпечення принципу гласності в роботі органів місцевого самоврядування спеціалісти юридичного департаменту постійно публікують на офіційному сайті Миколаївської міської ради зауваження та пропозиції до актів (проектів) органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Проаналізовано на дотримання вимог законодавства 1652 договорів та їх проектів щодо правовідносин в різних сферах діяльності міської ради та її виконавчих органів.

Відповідно до покладених повноважень спеціалісти юридичного департаменту представляли у встановленому законодавством порядку інтереси Миколаївської міської ради, виконавчого комітету Миколаївської міської ради, виконавчих органів Миколаївської міської ради, міського голови у розгляді 1408 судових справ.

Так, рішенням господарського суду Миколаївської області від 25.02.2016, залишеним без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 23.05.2016, рішенням господарського суду Миколаївської області від 05.04.2016 вирішено стягнути з відповідних підприємств збитки в загальній сумі 278,5 тис.грн. за користування земельними ділянками комунальної власності без правовстановлюючих документів.

За звітній період спеціалістами юридичного департаменту підготовлено та подано 88 позовних заяв про визнання осіб такими, що втратили право користування житловими приміщеннями. На сьогодні рішеннями судів 51 позовна заява задоволена в повному обсязі, по іншим судовий розгляд триває.

Спеціалістами юридичного департаменту було підготовлено позовну заяву про визнання права власності територіальної громади м. Миколаєва в особі Миколаївської міської ради на гуртожиток по вул. Потьомкінській, 131/В-6 та зняття з нього арешту. Рішенням Центрального районного суду м. Миколаєва від 15.09.2016 вказана позовна заява задоволена в повному обсязі. Розпорядженням управління комунального майна Миколаївської міської ради від 13.06.2017 № 183р гуртожиток по вул. Потьомкінській, 131/В-6 передано на баланс КП «СКП «Гуртожиток».

Також юридичним департаментом  для відновлення конституційних прав мешканців гуртожитку по вул. Громадянській, 44а готується позов щодо скасування реєстраційних обтяжень на вказану будівлю.

Крім того, за сприяння юридичного департаменту 08.09.2016 було зареєстровано право власності територіальної громади м. Миколаєва в особі Миколаївської міської ради на нежитлові будівлі стадіону «Колос» по вул. Світанковій, 1В.

Господарським судом Миколаївської області від 20.12.2016, залишеним без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 15.02.2017, позовна заява, підготовлена спеціалістами юридичного департаменту, про припинення договору оренди земельної ділянки від 30.10.2009 № 7050, укладеного між Миколаївською міською радою та ПП «Крим-Ліспромбуд» задоволена в повному обсязі.

За звітний період спеціалістами юридичного департаменту було взято участь у розгляді 26справ за позовами суб’єктів підприємницької діяльності до виконавчого комітету Миколаївської міської ради про визнання протиправним та скасування рішення про відмову у видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м. Миколаєві та про демонтаж рекламних конструкцій. На сьогодні завдяки обґрунтованим запереченням працівників юридичного департаменту Миколаївської міської ради судами першої інстанції ухвалено 15 рішень про відмову в задоволенні позовних вимог, 8 з яких залишено в силі судом апеляційної інстанції. Інші справи знаходяться на стадії розгляду.

Враховуючи, що судами встановлено правомірність і законність рішення про відмову у видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м. Миколаєві, близько 136 самовільно встановлених суб’єктами підприємницької діяльності рекламних засобів підлягають демонтажу.

У справах про визнання протиправними дій виконавчих органів Миколаївської міської ради щодо демонтажу тимчасових споруд (кіосків), завдяки обґрунтованим запереченням, наданим працівниками юридичного департаменту, суди дійшли висновків, що дії щодо демонтажу тимчасових споруд не є неправомірними.

Юридичний департамент Миколаївської міської ради здійснює роботу щодо розгляду звернень громадян та юридичних осіб, готує запити до відповідних органів, надає юридичні висновки та консультації, довідки в межах повноважень у відповідності до законодавства. Спеціалісти департаменту взяли участь в засіданнях 522 комісій, нарад, робочих груп, які проводилися міською радою та її виконавчими органами.

Протягом звітного періоду юридичним департаментом було вжито заходів стосовно забезпечення реального виконання рішень районних судів міста Миколаєва та господарського суду Миколаївської області (рішення апеляційних та касаційних інстанцій).

Так, в роботі юридичного департаменту перебуває 837 відкритих виконавчих проваджень (виконання яких триває), де стороною є Миколаївська міська рада, виконавчий комітет Миколаївської міської ради   , управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради, департамент фінансів Миколаївської міської ради.

Юридичним департаментом постійно надається безоплатна первинна правова допомога фізичним особам відповідно до вимог Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

З метою спрямування, координації та контролю правової роботи у виконавчих органах Миколаївської міської ради з травня 2017 року до юридичного департаменту міської ради надається інформація стосовно діяльності юридичних відділів, служб, секторів, юристів виконавчих органів Миколаївської міської ради, а саме: адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради, адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради, адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, управління освіти Миколаївської міської ради.

Протягом поточного року в провадженні вищевказаних виконавчих органів міської ради знаходилось 128 судових справ, прийнято 19 рішень районними судами м. Миколаєва про відмову у задоволенні позовів громадян до Миколаївської міської ради та її виконавчих органів.

Також зазначеними виконавчими органами міської ради здійснювалась правова допомога у підготовці 858 проектів рішень міської ради, рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, наказів, 430 відповідей, довідок, службових записок, прийнято участь у роботі 44 комісій, нарад; здійснено надання первинної безоплатної правової допомоги.

 25. ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ.

IT-ПРОЕКТИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

У сфері електронних послуг працює корпоративний портал https://mkrada.gov.ua. На порталі діє послуга «Звернення громадян» https://mkrada.gov.ua/content/feedback.html

Створено та впроваджено в роботу портал «Надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради» http://cnap.mkrada.gov.ua.

Створено електронні портали на базі домену mkrada.gov.ua та надано доступи для адміністрації Корабельного району (https://corabeldistr.mkrada.gov.ua/ ) для оперативного розміщення  інформації; для управління з питань культури та охорони культурної спадщини; Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (http://uprns.mkrada.gov.ua/).

Створено та супроводжується веб-сервіс «Електронні петиції»  http://petition.mkrada.gov.ua/.

В Україні триває реформа децентралізації, і як результат – більше влади та фінансових ресурсів делеговані на рівень муніципалітетів, для зміцнення місцевого самоврядування. Дуже важливим на даному етапі є підвищення прозорості міст, адже без цього вся користь від децентралізації може бути нівельованою. Проект «Прозорі міста», що реалізується Transparency International Україна, донором якого є Фонд Демократії ООН (United Nations Democracy Fund), вимірює прозорість ста найбільших міст та розробляє рейтинг прозорості місцевого самоврядування. За результатами останнього аналізу прозорості міст України Миколаїв посів 4 місце після Львова, Кропивницького та Івано-Франківська (https://transparentcities.in.ua/rating/ ).

Ведеться підтримка проекту згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», проведення роз’яснювальних робіт із виконавчими органами міської ради, підпорядкованими установами та підприємствами  стосовно відкритих наборів даних.

В Україні в тестовому режимі запрацювала електронна система охорони здоров'я eHealth. Миколаїв бере участь у проекті.

У процесі створення єдиного інформаційного простору у виконавчому комітеті Миколаївської міської ради створено та впроваджено корпоративну електронну пошту, корпоративне хмарне сховище даних. Станом на 30.09.2017 створено майже 700 поштових скриньок. Використання хмарного ресурсу забезпечує доступ до даних користувачам згідно з їх функціональними обов’язками.

Дані заходи полегшили контроль за поставленими завданнями. Виконується стандартизація web-порталів виконавчих органів міської ради, підпорядкованих установ та підприємств у єдиний доменний простір.

Починаючи з вересня 2017 року виконавчий комітет Миколаївської міської ради підключено до системи електронного документообігу. На кінець 4 кварталу 2017 року запланований перехід на систему електронного документообігу всіх виконавчих органів Миколаївської міської ради.

У 2016 році прийнято на баланс та забезпечено роботу системи міського відеоспостереження "Безпечне місто". Завдяки отриманим матеріалам розкрито ряд резонансних справ, щоденно відпрацьовуються звернення співробітників правоохоронних органів та простих мешканців міста. Забезпечено цілодобовий доступ до системи в режимі реального часу та для роботи із архівом Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУ Національної поліції України.

У якості пілотного проекту до системи міського відеоспостереження "Безпечне місто" інтегровано автономну систему відеоспостереження миколаївського зоопарку. Також придбано та змонтовано 3 комплекти камер для роботи системи автоматичного розпізнавання номерних знаків. Система на цей час проходить випробувальну експлуатацію.

Комунальне підприємство “Миколаївський обчислювальний центр” бере активну участь в пілотному запуску проекту "Поліклініка без черг" (онлайн запис до лікарів першої та другої ланки). 

26. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ

Протягом 2016 року та 9 місяців 2017 року відбулось 25 сесій Миколаївської міської ради (42 пленарні засідання) та 74 засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

За звітний період було прийнято 1106 рішень міської ради, 2057 рішень виконкому міської ради та зареєстровано 1425 розпоряджень міського голови.

Сектором з протокольної роботи та архівної справи департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради здійснювалось діловодство при підготовці до засідань виконкому міської ради, оформленні рішень міської ради та виконкому, розпоряджень міського голови, протоколів сесій міської ради та засідань виконкому.

Протягом звітного періоду сектором прийому, обліку та організації роботи з документами загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради було зареєстровано 34941документ: 4583 – вихідні та 30358 – вхідних, з яких 6014є контрольними.

Сектором прийому, обліку та організації роботи з документами (канцелярією) департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради протягом звітного періоду було зареєстровано всього 34912 документи.

За звітний період до виконкому Миколаївської міської ради надійшло 13166 звернень від громадян. Усі звернення розглядаються міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради  в межах їх повноважень згідно з розпорядженням міського голови від 03.04.2017 № 83р “Про розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради”.

Було позитивно вирішено 3892 звернення, надано роз’яснення на 5779 звернень. Інші були направлені за належністю або не підлягали розгляду та були повернуті заявникам відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

Основними питаннями, з якими звертаються городяни цих категорій, є виділення житла та поліпшення умов проживання, ремонт будинків, покрівель, надання матеріальної допомоги, відведення земельних ділянок.

З метою належного та своєчасного відпрацювання звернень громадян вживаються відповідні заходи щодо контролю за організацією роботи зі зверненнями (зокрема, згідно із затвердженим графіком було проведено 5 перевірок щодо додержання окремими виконавчими органами міської ради законодавства про звернення громадян). Одночасно надається практична та методична допомога виконавчим органам міської ради: зокрема неодноразово проводились навчання посадових осіб з питань належного відпрацювання заяв, скарг, пропозицій, інформаційних запитів, електронних звернень, усних звернень громадян, звернень, які надходять на урядову телефонну гарячу лінію державної установи “Урядовий контактний центр”, електронних петицій тощо.

Окрім того, до виконкому міської ради надійшло 1636 електронних звернень, які стосувалися, здебільшого, питань комунального господарства, транспорту, торгівлі тощо.

Розпорядженням міського голови від 25.01.2017 № 10р затверджено графік особистого прийому громадян міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради (зі змінами, внесеними розпорядженням міського голови від 03.04.2017 № 90р).

З метою сприяння реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом графіки особистого прийому громадян міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради неодноразово розміщувались на офіційному Інтернет-порталі “Миколаївська міська рада” та публікувались у газеті “Вечерний Николаев”.

Міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради загалом було проведено 144 особисті прийоми.

Також міським головою було проведено зустрічі з мешканцями міста за місцем проживання в рамках заходу «Сєнкевич #поруч», присвяченого звіту міського голови перед громадянами міста. За підсумками цих зустрічей було відпрацьовано 476 звернень.

Питання, які порушували громадяни під час вищезазначених особистих прийомів і зустрічей, стосувалися, здебільшого, комунального господарства (зокрема, ремонту доріг, благоустрою міста), транспорту, поліпшення житлових умов, капітального ремонту будинків, земельних відносин, приватизації кімнат у гуртожитках, торгівлі, надання матеріальної допомоги на лікування, тощо.

За період з 01.01.2016 по 28.09.2017 відділом контролю департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради було зареєстровано 870документів, поставлено на контроль 440 контрольних документів; усього було проконтрольовано 5266контрольних пунктів на виконання 769розпорядчих документів (у тому числі документів вищого рівня – розпоряджень Миколаївської облдержадміністрації, протоколів засідань облдержадміністрації, рішень Миколаївської обласної ради, доручень голови Миколаївської облдержадміністрації та його заступників, засідань колегії облдержадміністрації, а також власних контрольних документів – розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради, доручень міського голови).

За інформацією сектору контролю апарату Миколаївської обласної державної адміністрації порушень стану виконавської дисципліни щодо виконання розпорядчих документів вищого рівня з боку виконавчих органів Миколаївської міської ради немає.

Планування роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради

На підставі узагальнених та погоджених пропозицій заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконкому міської ради, наданих їм департаментами, управліннями, відділами та іншими виконавчими органами міської ради було сформовано “Перспективний план роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2017 рік” (затверджений розпорядженням міського голови від 29 грудня 2016 року № 367р), а також плани роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради на І та ІІ півріччя 2016 та 2017 років, щомісячні плани основних заходів, що проводяться Миколаївською міською радою та її виконавчими органами. 

27. АРХІВНА СПРАВА 

Протягом 2016-2017 років у архівному відділі Миколаївської міської ради проведено:

-  перевірка даних карток фондів – 14 карток;

-  перевірка описів справ – 14 описів;

-  перевірка справ фондів – 14 справ;

-  перевірка  книг видавання документів – щоквартально;

- перевірка 14 фондів ІІ категорії, 5 тис 462 од.зб.,

- проведено 2 перевірки роботи архівних підрозділів стану діловодства роботи ЕК з питань наявності стану та руху документів, що зберігають юридичні особи;

-  здійснено перевірку стану документів, що підлягають прийому на державне зберігання - 8 частин фондів;

- здійснено централізований державний облік документів національного архівного фонду (НАФ),  що зберігаються в архівах  юридичних осіб - джерел формування національного архівного фонду, які передають документи до архіву – щороку в листопаді.

Прийнято 14 частин фондів: усього – 1279 справ. Складені та затверджені акти прийому цих документів.

Розглянуто акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного Фонду: 11 установ – джерела комплектування (45 тис. 803 одиниць. 14 тис. 359 карток) та 32 установи, що ними не є ( 85 тис 864 одиниць, 2 тис. 400 карток).

Розглянуто описи справ постійного терміну зберігання: 8 установ – джерел комплектування (2 тис. 29 одиниць, описи справ з кадрових питань - 6 установ (70 одиниць).

Схвалено описи справ постійного зберігання: 7 установ (1 тис 225 одиниць, описи справ тривалого зберігання 68 установ, що не є джерелами комплектування (2 тис. 990 одиниць)

Схвалено описи з особового складу: 71 установа, що не є джерелами комплектування (5 тис. 727 одиниць).

Схвалено Положення про ЕК 10 установ, та інструкцій з діловодства                  4 установи, що не є джерелами комплектування.

Проведено 6 семінарів з питань ведення діловодства та архівної справи.

Підготовлена фотовиставка on-line на тему: «Кінотеатри міста Миколаєва» 50 документів; документальна онлайн-виставка «До 150-річчя від Дня народження М. Грушевського» 8 документів.

Громадянам та юридичним особам видано 2 тис. 455 архівних довідок, копій та витягів, 49 тематичних довідок.

В читальних залах архівного відділу працювало 305 користувачів, їм видано 2000 справ.

Відділом інформації та використання документів ліквідованих установ  Миколаївської міської ради протягом 2016 року та 8 місяців 2017 року було отримано 2793 запити від юридичних та фізичних осіб на видачу архівних довідок, копій, витягів щодо нарахування заробітної плати та підтвердження трудового стажу, надано 2994 архівні довідки, копії та витяги щодо нарахування заробітної плати та підтвердження трудового стажу, прийнято на зберігання до відділу 119 фондів (ліквідованих підприємств) та 1041 справа, прийнято на особистих прийомах 1893 громадяни. 

28.  ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

З метою забезпечення захисту населення, запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій в місті Миколаєві діє Міська цільова  соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва, відповідно до якої з міського бюджету у 2016 році виділялися кошти у сумі понад 9 млн. 750 тис. грн., а за 9 місяців 2017 року – більш ніж 6 млн. грн. (всього на рік передбачено понад 9 млн. 300 тис.грн.). 

Матеріальний резерв міста Миколаєва 

В Миколаєві створено матеріальний резерв, що складається з будівельних і паливно-мастильних матеріалів та обладнання. На початок 2016 року матеріальний резерв міста було сформовано у розмірі майже 1 млн. 900 тис. грн., з яких було виділено близько 900 тис. грн., а поповнено впродовж року на 1 млн. 200 тис. грн. Водночас у 2017 році матеріальний резерв міста становив майже 2 млн. 400 тис. грн., з яких було виділено 450 тис. грн., а поповнено протягом 9 місяців поточного року на суму понад 1 млн. 100 тис. грн.

Резервний фонд відповідно до плану на 2016 рік становив 2 млн. 500 тис.  грн., з яких було використано 830 тис. грн. У 2017 році плановий показник резервного фонду становить майже 2 млн. 600 тис. грн. 

Організація оповіщення та зв’язку м. Миколаєва 

Існуюча в місті Миколаєві система централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій  керівного складу  і населення складається з трьох незалежних підсистем, а саме:

- підсистеми  регіональної внутрішньообласної системи централізованого оповіщення «Сигнал-ВО»;

- підсистеми оповіщення керівного складу органів управління цивільного захисту міста «ОЛЬХОН»;

- підсистеми оповіщення населення з використанням  станцій ефірного мовлення, станцій телевізійного мовлення та  мережу вуличних гучномовців.

Розпочато будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м. Миколаєві.

В 2016 році встановлено обладнання в закладах освіти, будівлі міськвиконкому. Всього встановлено 80 гучномовних пристроїв на суму 873 тис. грн.

В 2017 році заплановано встановлення апаратури в закладах управління охорони здоров’я, будівлях адміністрацій районів міста, мікрорайонах Варварівка, Матвіївка, Тернівка в кількості 43 одиниці на суму 663 тис. грн. 

Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту

Фонд захисних споруд м. Миколаєва складає 223 сховища.

Загальна сума запланованих коштів у 2017 році на ремонт захисних споруд цивільного захисту міської комунальної власності складає понад 1 млн. 800 тис. грн.:

- з міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки – 315 тис. грн.;

- з Програми реформування ЖКГ на поточний ремонт  захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності, які розташовані в житлових будинках, – 354 тис. грн.;

- з бюджету розвитку на захисну споруду цивільного захисту № 52508 та міську лікарню №1 – майже 1 млн. 200 тис. грн.

На ремонт захисних споруд цивільного захисту з метою приведення їх у готовність до використання за призначенням витрачено кошти у сумі понад 600 тис. грн. у 2016 році та майже 370 тис. грн. у 2017 році.

Проведено роботу з технічної інвентаризації 167 захисних споруд, що складає 75% (комунальної власності на 99%) .

Інформацію про розташування захисних споруд та підвальних приміщень розміщено на веб-порталі Миколаївської міської ради.

Протягом 2016 року було придбано засоби індивідуального захисту органів дихання на майже 92 тис.грн., аналогічна сума була витрачена й у 2017 році. 

Інженерний захист територій 

На значній території м.Миколаєва внаслідок змін природної рівноваги у водному балансі територій, а також техногенних факторів, пов’язаних з втратами води з водоносних  мереж,  порушенням умов природного дренажу вод поверхневого  та підземного стоку виникає інтенсивне підтоплення значних територій та об’єктів.

У зв’язку з цим розроблено робочий проект з берегоукріплювання мікрорайону Намив, який включає будівництво підпірної стіни довжиною  930 м та 10 бунів. А також у 2017 році планується виконання робіт з ліквідації наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка — будівництво дренажного колектору. 

29. ОБОРОННА ТА МОБІЛІЗАЦІЙНА РОБОТА, ВЗАЄМОДІЯ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

Протягом звітного періоду військовим частинам і установам Миколаївського гарнізону та тим, що знаходяться у зоні проведення АТО, надано шефську допомогу для придбання будівельних матеріалів, оргтехніки, продуктів харчування тощо на загальну суму понад 303 тис. грн., безоплатно виконані роботи та надані послуги з благоустрою військових містечок, організовано перевезення військовозобов'язаних і резервістів до місць проведення навчальних зборів та навчань на суму майже 23 тис. грн.

У 2016 році підшефному кораблю морської охорони "Миколаїв" під час проведення його поточного ремонту на верфях м. Миколаєва підприємствами міста надано безоплатну допомогу у відновленні системи кондиціонування корабля, окрім цього особовому складу корабля передані спецодяг,  інструменти, оргтехніка.

В обсягах міської комплексної Програми "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 роки" протягом 2016-2017 років профінансовані заходи військових комісаріатів міста з питань організації військово-облікової роботи та організованого проведення приписки та призову громадян на військову службу на загальну суму понад 135 тис. грн.

З метою здійснення заходів з організації та ведення військово-облікової роботи на підприємствах, в установах, організаціях та закладах міста Миколаєва року рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 27.01.2017 № 75 "Про забезпечення заходів з питань військового обліку на території міста Миколаєва у 2017 році" затверджені завдання щодо забезпечення функціонування системи військового обліку на території міста, плани перевірок стану військового обліку та утворені відповідні комісії з питань перевірки стану військового обліку на підприємствах, в установах, організаціях та закладах міста.

Протягом звітного періоду за планом мобілізаційної підготовки було продовжено роботу з відпрацювання оперативно-мобілізаційних документів, у першу чергу з питань організації територіальної оборони та життєзабезпечення населення міста в особливий період, з укладання договорів на виконання мобілізаційних завдань, проведені заняття з посадовими особами виконавчих органів міської ради щодо дій в особливий період. За планами мобілізаційної підготовки Миколаївської облдержадміністрації у період 2016-2017 років окремі виконавчі органи міської ради брали участь у проведенні мобілізаційних навчань і тренувань.

З метою виконання міських цільових програм виконавчі органи Миколаївської міської ради у межах своєї компетенції і повноважень спільно з відповідними підрозділами Національної поліції України здійснювали організацію та координацію діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку міста.

Громадські формування надають суттєву допомогу органам поліції та органам місцевого самоврядування з таких напрямів діяльності, як участь у забезпеченні громадського порядку під час проведення святкових, видовищних, спортивних та інших масових заходів; участь у спільному з органами поліції патрулюванні вулиць міста за встановленими маршрутами; забезпечення громадського порядку на Центральному міському стадіоні під час проведення футбольних матчів; участь у відпрацюванні території проблемних мікрорайонів (вулиць) міста за окремими планами поліції тощо; участь спільно з представниками виконавчих органів міської ради у відпрацюванні місць стихійної (несанкціонованої) торгівлі, рейдах по місцях прийому металобрухту, незаконного забору піску, перевірках санітарного стану прилеглих територій підприємств, установ та організацій. Також члени громадських формувань залучаються до роботи в районних адміністративних та спостережних комісіях, на громадських пунктах охорони правопорядку, для правового інформування умовно-достроково звільнених з місць позбавлення волі тощо.

На даний час в Миколаєві здійснюють свою діяльність та співпрацюють з органами поліції та виконавчими органами міської ради 9 громадських формувань з охорони громадського порядку. Протягом 2016-2017 років члени громадських формувань взяли участь у 617 рейдах, 286 правоохоронних заходах, за участю членів формувань складені адміністративні протоколи на 169 осіб, затримано за правопорушення 456 осіб, порушено кримінальне провадження проти 499 осіб.

З метою покращання матеріально-технічної бази правоохоронних органів міста Миколаєва, в межах відповідних міських програм у 2016-2017 роках профінансовано придбання матеріально-технічних засобів для районних у м. Миколаєві підрозділів Національної поліції, Управління патрульної поліції в м. Миколаєві, Миколаївського полку Національної гвардії України та Управління Служби безпеки України в Миколаївській області на загальну суму понад 5,5 млн. грн.

З метою забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку міста за звітний період визначеним формуванням було надано фінансову підтримку у сумі понад 1,5 млн. грн.  

30. ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАВОДСЬКОГО РАЙОНУ 

Робота адміністрації Заводського району була спрямована на виконання делегованих повноважень, підвищення якості життя та створення комфортних умов проживання для його жителів.

За ініціативою адміністрації Заводського району було реставровано і відновлено роботу пам'ятника архітектури місцевого значення - Турецького (Султанського) фонтана, розташованого на території Яхт-клубу.

На території району виконано санітарне прибирання від сміття та снігу доріг і зупинок громадського транспорту площею 2 млн. 350 тис. кв. мна суму 2 млн. 65 тис. грн.

Виконано капітальний ремонт доріг по 35 об'єктах Заводського району площею 53 тис. кв. м на загальну суму 24 млн. 24 тис. грн.

Виконано капітальний ремонт тротуарів загальною площею понад 3 тис. кв. м.   на загальну суму 2 млн. 172 тис. грн.

Виконано капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів загальною площею 2 тис. 750 м.кв.  на суму 1 млн. 867 тис. грн.

Проведено поточний ремонт 18 контейнерних майданчиків на суму 178 тис. грн. і капітальний ремонт 11 контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів на суму 355 тис. грн. Виконано проектно-кошторисную документацію на капітальний ремонт трьох контейнерних майданчиків на суму 12 тис. 960 грн.

Проводилось механізоване прибирання та миття доріг протяжністю 9 тис. 633км спеціалізованою технікою,  на суму 6 млн. 47 тис. грн.

Кроновано 187 дерев, здійснено санітарну обрізку 1123 дерев, знесено 275 аварійних дерев на загальну суму 828 тис. грн.

На замовлення адміністрації Заводського району виконано поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вулицях приватного сектора. Всього встановлено 196 світильників на суму 1 млн. 820 тис. грн.

Придбано 557 аншлагів, які передані за актами для розміщення на фасадах будинків Заводського району на суму трохи менше 57 тис. грн.

Виконано поточний ремонт 32 дитячих ігрових та спортивних майданчиків на суму 1 млн. 617 тис. грн.

Другий рік поспіль в Заводському районі триває проведення пілотного проекту з вивезення твердих побутових відходів у приватному секторі. За цей час мешканцям приватного сектору на договірній основі роздано у користування 143 контейнерів для збору побутового сміття.

Протягом 2016-2017 років залучено до виконання громадських робіт 286 осіб, спрямованих Заводським центром зайнятості.

Постійно вживаються заходи реагування щодо розміщення на території району тимчасових пересувних споруд та рекламних засобів. Протягом звітного періоду адміністрацією Заводського району демонтовано 70 тимчасових споруд та 95 рекламних конструкцій, на що витрачено бюджетних коштів у сумі  347 тис. грн.

Для попередження несанкціонованої торгівлі на магістральних вулицях міста і в місцях стихійної торгівлі була створена робоча група. За звітний період робочою групою проведено 157 рейдів, складено 254 адміністративних протоколи за ст. 152 КУпАП.

В адміністрації району працює адміністративна комісія, якою за звітний період розглянуто 782 адміністративні протоколи та накладено штрафів  на суму 283 тис. грн. Сплачено штрафів на суму 109 тис. грн.

За 2016 рік та 8 місяців поточного року працівниками адміністрації Заводського району відпрацьовано 3 тис. 673 звернення громадян, 329 – працівниками служби у справах дітей.

За зверненнями громадян матеріальна допомога надана 355 малозабезпеченим громадянам на загальну суму 149 тис. грн. Допомога на поховання  надана 124 громадянам на загальну суму 74 тис. грн.

До всіх державних та професійних свят в районі організовано та проведено 190 культурно-масових заходів, в яких взяли участь понад 30 тис. мешканців району.

У підпорядкуванні Заводського району знаходиться стадіон "Юність", на якому щодня працює 16 спортивних секцій, проводяться тренування на футбольному полі, спортивному майданчику, бігових доріжках, а також спортивно-масові заходи з усіма категоріями населення міста та Заводського району.

Всього в районі організовано та проведено 90 спортивно-масових заходів, в яких взяли участь понад 17 тис. осіб.

В адміністрації району ведеться постійна робота щодо соціального захисту прав та законних інтересів дітей. На контролі служби у справах дітей знаходиться: 235 дітей пільгової категорії - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,  44 дитини, що опинились в скрутних життєвих обставинах.

Службою у справах дітей:

- проведено 25 спільних рейдів з працівниками поліції «Діти вулиці»;

- здійснено 31 перевірку стану виховної роботи в навчальних закладах;

- взято участь у 548 судових засіданнях як представники законних інтересів дітей;

На обліку в адміністрації району заходяться 459 багатодітних сімей, в них виховується 1476 дітей. 

31. ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНУ 

Робота адміністрації Центрального району міської ради була направлена    на виконання  поточного та капітального ремонту доріг, тротуарів приватного сектора, зупиночних комплексів, відновлення зовнішнього освітлення, встановлення дитячих майданчиків, благоустрій району,  демонтаж незаконно розміщених тимчасових споруд та рекламних конструкцій тощо.

Так, протягом 2016-2017 років було виконано:

- капітальний ремонт 37 доріг приватного сектору у мікрорайонах Варварівка, Тернівка, Матвіївка, Соляні та Ракетне Урочище. Було відновлено   72 тис. 966 кв.м на загальну суму, що перевищує 35 млн. 539 тис. грн. Крім того, на даний момент завершується капітальний ремонт 3 доріг приватного сектору по вул. Ключовій, вул. Аерофлотській та  вул. Верхній площею 12 тис. 468 кв.м на загальну суму 6 млн. 437 тис. грн.;

-  роботи з відновлення асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів площею 9 тис. 299 кв. м на загальну суму 4 млн. 786 тис. грн. Крім  того, подовжуються роботи на 7 об’єктах на загальну суму 830 тис. грн., обсяг виконуваних робіт складає  1 тис. 710 кв.м,;

-  поточний ремонт доріг площею понад 328 тис. 164 кв.м на загальну суму понад 1 млн. 977 тис. грн, у тому числі автогрейдерування площею 319 тис. 754 кв.мна суму понад 273 тис. грн.;

-  встановлення нових дитячих майданчиків та додаткових елементів на вже існуючих майданчиках у 38 дворах. Крім того, на сьогодні продовжуються роботи на 6 об’єктах;

- капітальний ремонт тротуарів площею 504 кв.м на суму понад 398 тис. грн.;

- поточний ремонт пішохідних доріжок площею понад 3 тис. кв.м на загальну суму 1 млн. 355 тис. грн. Крім того, ведуться роботи з поточного ремонту тротуарів площею понад 408  кв.м на суму більше 160 тис. грн.;

- прибирання вулиць, тротуарів, зупинок громадського транспорту на суму 7 млн. 200 тис. грн.;

- прибирання та санітарна очистка зелених зон на суму 690 тис.грн.;

- санітарну очистку території (ліквідація стихійних звалищ) об’ємом  15 тис. 304 куб.м на загальну суму понад 1 млн. 439 тис. грн.;

- подовжуються роботи з капітального ремонту 10 зупинок громадського транспорту, здійснюється поточний ремонт 18 зупинок громадського транспорту;

- у зв’язку з прийняттям закону про декомунізацію придбано 938 аншлагів  загальною  вартістю понад 78 тис. грн;

- ремонт мереж зовнішнього освітлення на загальну суму 1 млн. 551 тис. грн., встановлено 414 світлоточок;

- для благоустрою району придбано та встановлено 312 одиниць елементів благоустрою (лавки, бесідки, урни, контейнери для збору ТПВ) на загальну суму, що перевищує 724 тис. грн.;

- поточний ремонт майданчиків для збору ТПВ на 15 об’єктах, на загальну суму понад 91 тис. грн.;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт благоустрою скверу на передмостовій площі за адресою: вул. Набережна ріг вул. Пушкінської м. Миколаїв», вартість проектних робіт склала 165 тис. грн. Загальна вартість робіт складає 6 млн. 478 тис. грн.;

- завершено будівництво молодіжно-спортивного майданчика в сквері «Пролетарський» по вул. Адміральській ріг вул. Садової», загальна вартість робіт перевищила 706 тис. грн.

Протягом 2016-2017 років працівниками управління комунального господарства та благоустрою адміністрації Центрального району було проведено 506 рейдових обстежень та складено 839 протокола за ст. 152 КУпАП, за якими адміністративною комісією накладено штрафів на суму, що перевищує 137 тис. грн., стягнуто понад  51 тис. грн.

Крім того, адміністративною комісією було розглянуто 2278 справ, закрито 1400 справ, попереджено 13 осіб, накладено штрафів на суму, що перевищує 398 тис. грн., стягнуто понад 114 тис. грн.

Проведено роботи з демонтажу самовільно встановлених споруд. З 01.01.2016 по 01.09.2017 демонтовано 82 пересувні тимчасові споруди  та 442 рекламні конструкції.

На виконання комплексної програми «Соціальний захист»  матеріальну допомогу на поховання   надано 188 особам на суму понад 112 тис.  грн.

Постійно проводиться  робота з ведення розгорнутого банку даних багатодітних сімей Центрального району. На теперішній час на обліку перебуває 656 сімей, в яких виховується 2146 дітей до 18 років та дітей, що навчаються за денною формою навчання до 23 років.  

32. ДІЯЛЬНІСТЬ КОРАБЕЛЬНОГО РАЙОНУ

Робота адміністрації Корабельного району була спрямована на виконання делегованих повноважень, підвищення якості життя та створення комфортних умов проживання для його жителів.

За період 2016 рік та 8 місяців 2017 року до адміністрації Корабельного району надійшло та було розглянуто 2143 звернення громадян.

У зверненнях, які надійшли до адміністрації району протягом вказаного періоду, домінують питання стосовно отримання матеріальної допомоги на лікування та поховання, проблем сфери комунального господарства (ремонт доріг, відновлення зовнішнього освітлення вулиць, кронування та знесення дерев, вивезення сміття, оформлення самочинних побудов), отримання посвідчень членів багатодітних родин, оздоровлення дітей в літній період.

У  2016 року та за 8 місяців 2017 року управління комунального господарства, благоустрою та санітарного очищення організовано покіс трави на узбіччях доріг. Викошено 486 тис. кв. м.

Проведено 107 рейдів дотримання Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку у м. Миколаєві. Складено 136 протоколів про адміністративне правопорушення. Власникам домоволодінь було надано 886 приписів щодо необхідності усунення порушень у відповідності до вказаних Правил.

Адміністрація Корабельного району уклала договори з Корабельним центром зайнятості про організацію та проведення оплачуваних громадських робіт з благоустрою території Корабельного району м. Миколаєва. Протягом 2016 року та за 8 місяців 2017 року  до громадських робіт було залучено 132 осіб.

За вказаний період робота адміністрації Корабельного району була також спрямована на вирішення питань щодо  виконання  робіт з поточного та капітального ремонту доріг, тротуарів приватного сектора, з капітального ремонту зупиночних комплексів, відновлення зовнішнього освітлення, встановлення дитячих майданчиків.

В цілому було виконано:

- поточний ремонт трьох контейнерних майданчиків (пр.Богоявленський, 334, вул. Коротка, 20, вул. Торгова, 203) на суму 71 тис. грн.;

- поточний ремонт дренажних споруд по вул. Фонтанній, пр. Богоявленському, 323/2, 325/4 на суму 159 тис. грн., каналізаційної мережі по пров. Зимовому  на суму 116 тис. грн.;

-  поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів за адресами: вул. Океанівська, 8, 10, вул. Знаменська, 51, вул. Вокзальна, 61, вул. О.Ольжича, 7а  площею 2 тис. 190 кв. м. на загальну суму 972 тис. грн.;

- виконано капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по пр. Корабелів, 10б площею 331 кв.м на суму 1 млн. 149 тис. грн.;

 - поточний ремонт доріг площею 4 тис.120 кв.м. на суму 1 млн. 98 тис. грн.  за адресами: вул. Тернопільська, вул. Ольшанців від № 69 до вул. Уральської, узбіччя по вул. Національної Гвардії, вул. Гагаріна, вул. Лиманська, вул. Братська на перехресті з вул. Лиманською, вул. Безіменна від ТЦ «Таврія-В» у бік військової частини, пр. Корабелів, 7;

 - поточний ремонт тротуарів площею 1 тис. 508 кв.м. на суму 774,5 тис. грн за адресами: від пр. Богоявленського вздовж ТЦ «Таврія-В» до житлового масиву, вул. Рибна від вул. Ольшанців до вул. Сагайдачного, вул. Національної Гвардії (встановлення 92 од. сигнальних стовпчиків), вул. Кобзарська від пр. Богоявленського до вул. Ушакова (парний бік), вул. Рильського вздовж ЗОШ № 40, вул. Океанівська, 8,10;

- капітальний ремонт тротуару по пр. Корабелів,10б площею 410 кв.м. на суму 286 тис. грн.;

- поточний ремонт дитячих майданчиків за адресами: пр. Корабелів, 12б; вул. Океанівська, 35-37, вул. Знамянська, 39 на загальну суму близько 143 тис. грн.;

- поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення - встановлено 143 світлоточки на суму 698 тис. грн. за адресами: вул. Липова, пров. Супутників, вул. Горіхова, вул.Ходирєва - вул. Ольшанців, пров.1-й Молодіжний, вул. Дружби, пров. Вільний, пров. Боплана, вул. Приозерна від пр. Богоявленського до вул. Ударної, вул. Новаторів, вул. Декоративна;

- поточний ремонт контейнерних майданчиків у кількості 26 од. на суму майже 456 тис.грн.;

- поточний ремонт водогону на суму понад 249 тис.грн. (вул. Клечова балка), вул. Адмірала Лазарева, вул. О. Вишні, вул. Генерала Попеля), капітальний ремонт дренажних споруд по вул. Академіка Рильського в районі Торгової площі на суму 540,8 тис.грн., поточний ремонт 4 - х дренажних споруд на суму 376,7 тис. грн. (вул. Самойловича - вул. Айвазовського, вул. О. Ольжича, вул. Клечова балка, вул. Фонтанна, 72 та вул. О. Ольжича на перехресті вул. Генерала Попеля);

- поточний ремонт 7-ми доріг – 2 тис.398 кв. м на загальну суму близько 792 тис. грн. (вул. Рибна вздовж буд.№57 (бордюри), пр. Богоявленський (з'їзд з мосту праворуч), вул. О.Ольжича від Богоявленського до № 71, вул. О. Ольжича від № 1 до № 5а, пров. Л.Українки, вул. Янтарна, вул. Толстого, вул. Академіка Рильського (в районі Торгової площі);

- поточний ремонт 5 тротуарів на суму 611тис. грн. (по об`їзній дорозі від пров. Обїзного до вул. Родинної, вул. Національної гвардії від вул. Новобудівної до вул. Самойловича, вул. Рибна від вул. Ольшанців до вул. Торгової, вул. Рильського від вул. Металургів до Балтійської, пр. Богоявленський в районі зупинок);

- капітальний ремонт 25 доріг – 43 тис. 373 кв.м на загальну суму 22 млн. 72 тис. грн. (вул. Антонюка (Жукова), від пр. Богоявленського до вул.Сімферопольської, вул. Галіцинівська, вул. Клечова балка від № 86 до вул. Фруктової, вул. Литовченка, від вул. Ударної до вул. Фруктової та вул. Фруктова, від вул. Литовченка до вул. Клечова балка, вул. Автомобільна ріг пр. Богоявленського, вул. Кубинська, вул. Адм.Ушакова, від вул. Кобзарської до вул.О.Ольжича, вул. Молодіжна від №29 до вул. Танкістів, пров. 4-й Братський та пров. Чехова вздовж церкви, вул. Гетьмана Сагайдачного, від вул. Рибна до вул. Краєзнавців (Чичеріна), вул. Некрасова, вул. Костя Гордієнка та вул. Княжа (вздовж ЗОШ №49), вул. Металургів, від вул. Академіка Рильського до вул. Національної гвардії, вул. Л.Українки, від вул. Тернопільської до вул. Святотроїцької, вул. Балтійська, від №50 до №72, вул. Академіка Рильського, від вул. Балтійської до вул. Ольшанців, вул. Рибна від вул. Ольшанців до вул. Янтарної, вул. Рибна, від вул. Родинної до вул. Гагаріна, вул. Антонюка (Жукова), від вул. Сімферопольської до вул. Рибної, вул. Чехова, вул. Львівська, від вул. О.Вишні до вул. Г.Сагайдачного, вул. І.Франка від Приміської до № 28, вул. Прибузька, вул. Приміська, від пр. Богоявленського до вул. Толстого, вул. Братська, від буд. № 106 до № 90, вул. Кобзарська від буд. № 2 до № 2/6.;

- капітальний ремонт тротуару, від вул. Рильського до вул. Львівської, площею 942 кв.м на суму 537 тис.грн.;

- встановлено 451 світлоточки за адресами:

-вул. Лиманська від вул. Братської до вул. Б.Хмельницького (12 св.т.);

-вул. Таврійська (25 св.т.);

-вул. Академіка Рильського, вул.Фонтанна, вул. Торгова (19 св.т.);

- вул. Спортивна, вул.Тарле, вул. Подвойського, вул. Спартака (38 св.т.);

-вул. Балтійська, від вул. Академіка Рильського до буд.№136 (15 св.т.);

-вул. Калиниченка (20 св.т.);

- пров. Піонерський (28 св.т.);

- вул. Космонавта Беляєва, від вул. Рибної до берега річки П.Буг (4 св.т.);

- вул. Космонавта Волкова, від вул. Ударної до Об'їзної дороги (22 св.т.);

- вул. Національної гвардії, від Новобудівної до Самойловича (5 св.т.);

- Сквер на перехресті вул. О.Ольжича та пр. Богоявленський (8 св.т.);

- вул. Торгова, від вул. Академіка Рильського до Об'їзної дороги (40св.т.);

- вул. Л.Українки, від вул. Адмірала Лазарева до вул. Святотроїцької

(21 св.т.);

- вул. Рибна, від вул. Фонтанної до містка ( 4 св.т.);

- вул. Ходирєва (10 св.т.);

- вул. Жукова, від пр. Богоявленського до вул. Рибної (17св.т.);

-пров. Островського (7 св.т.);

-пров. 2-й Прибузький (14 св.т.);

-вул. Фонтанна (до річки) (19 св.т.);

-вул. Княжа (Дибенка) (17 св.т.);

-вул. Космонавта Беляєва, від пр. Богоявленського до будинку № 44 (2

св.т.);

-вул. Симферопольська, від вул. Кленової до вул. Липової (7 св.т.);

-вул. Пшеніцина, від вул. Січових Стрільців (Латиських Стрільців) до вул. Гетьмана Мазепи (Пархоменка) (4 св.т.);

-вул. Генерала Попеля, від вул. Л.Українки до вул. Тінистої (23 св.т.);

-вул. Б.Хмельницького (14 св.т.);

-вул. Каштанова, від пр. Богоявленського до вул. Вільхової (24 св.т.);

-вул. Національної гвардії (Радянської Армії), від вул. Ольшанців до вул. Металургів (11 св.т.).

- виконано поточний ремонт дитячих майданчиків за 17-ма адресами на суму 1112,0 тис. грн., а саме: вул. Прибузька (біля школи юннатів), вул. Глинки, 5, 7; вул. Металургів, 34, вул. Самойловича, 30, 30а, 30б; вул. Тернопільська, 79а, вул. Океанівська, 24-26; вул. Океанівська, 28; пр. Богоявленський, 340/2, вул. Ленінградська, 1а, 1б, 1в; вул. Вокзальна, 59, вул. Океанівська, 1, 1; пр. Корабелів, 12, вул. Айвазовського, 3, пр. Корабелів, 12- б (огорожа), пр. Корабелів 12-б, вул. Глинки, 3, пр. Богоявленький, 285 та вул. Знаменська, 39;

- капітальний ремонт дитячих майданчиків виконано на суму 272 тис. грн.(вул. Айвазовського, 5а; пр. Корабелів, 20/1, 20/; пр. Богоявленський, 327/2; вул. Райдужна, 61);

- виконано капітальний ремонт 5 зупинок громадського транспорту на суму 883 тис. грн. за адресами: пр. Богоявленський на розі вул. Металургів – зупинка «Універсам», пр. Богоявленський, в районі будівлі № 279 – зупинка «Універмаг», пр. Корабелів в районі перехрестя з вул. Айвазовського - зупинка «Казка», пр. Богоявленський, 232 - зупинка «Ринок», вул. 295-ї Стрілецької Дивізії біля залізничного переїзду – зупинка «Залізничний переїзд»;

- виконано поточний ремонт контейнерних майданчиків у кількості 6 од. на суму 81 тис.грн. вул. Самойловича, 30б, пр. Корабелів, 18а, вул.Ленінградська, 3в, вул. Новобудівна, 9, вул. Знаменська, 8а та пр.Богоявленський, 309);

- виконано поточний ремонт 2 дренажних споруд на суму 126 тис. грн. (вул. Айвазовського ріг вул. Кобзарської (Уборевича), вул. Тернопільська ріг пров. Багрицького);

- виконано роботи з санітарної обрізки, кронування та знесення 153 дерев на суму майже 97 тис.грн.;

- виконано поточний ремонт 6 доріг – 1 тис. 966 кв. м на загальну суму понад 768,72 тис. грн (на ділянках доріг по вул. Ольшанців, вул. Львівській, вул. Оранжерейній, вул. Прибузькій, пров. Колективному, пров. 5-му Прибузькому);

- виконано поточний ремонт 3 тротуарів – 11 тис. 142 кв. м. на суму майже 560 тис. грн. (через сквер по вул. Ленінградській до пр. Богоявленського, пр. Богоявленський у мкр. Ш.Балка, по вул. Тернопільській від будинку № 79-б до ЗОШ № 48);

- виконано капітальний ремонт 3-х доріг – 2 тис.612 кв.м на загальну суму 1 млн.226 тис.грн. та капітальний ремонт тротуару площею 797 кв.м на суму 420 тис. грн. (вул. Рибна від вул. Зорге до вул. Клечова Балка (М.Ульянової), пров. Смирнова, вул. Космонавта Беляєва від вул. Рибної до берегової зони) та капітальний ремонт тротуару по об’їзній дорозі від вул. Фруктової до вул. Волкова – 797 кв.м на суму 420,4 тис. грн.

Адміністративна комісія при адміністрації Корабельного району за вказаний період провела 67 засідань, на яких було розглянуто 265 справи про адміністративне правопорушення. Всього надійшло 223 справи.

Накладено штрафів на 246 осіб на загальну суму понад 56 тис. грн. За зазначений період стягнуто штрафів на суму 13 тис. 430 грн.

Демонтовано 45 незаконно встановлених тимчасових споруд та 47 рекламних конструкцій. Використано понад 54 тис. грн. бюджетних коштів.

За вказаний період до відділу з гуманітарних питань адміністрації району надійшло 157 повідомлень з питань жорстокого поводження з дітьми та з дорослими. З них, при відвідуванні сімей за місцем проживання, підтверджено 27 фактів психологічного насилля над дорослим та 1 факт жорстокого поводження з дітьми. Не підтверджено фактів насилля – 39.

В адміністрації району створено та постійно поновлюється банк даних багатодітних сімей. Створено Реєстр з видачі посвідчень «Батьків багатодітної сім’ї», «Дитина з багатодітної сім’ї». За звітний період видано 75 посвідчень «Батьків багатодітної сім’ї» та 119 - «Дитина з багатодітної сім’ї».

Не залишається поза увагою розвиток культурного і духовного рівня мешканців Корабельного району. До державних та офіційних свят проведено  22 заходи.

Протягом звітного періоду комісією по розгляду заяв громадян про надання їм адресної грошової допомоги надано адресної грошової допомоги на лікування 258 особам на загальну суму 106 тис. 90 грн., 85 осіб отримали допомогу на поховання на загальну суму 51 тис. грн.  

33. ДІЯЛЬНІСТЬ ІНГУЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради забезпечує вирішення питань життєдіяльності району згідно з наданими повноваженнями.

З  1 січня 2016 року по 1 вересня 2017 року до адміністрації Інгульського району надійшло та було розглянуто 3 тис.119 звернень.

В результаті рейдів складено 378 протоколів, передбачених ст.152 КУпАП.

У 2016-2017 році було обстежено біля 400 рекламних засобів. Згідно з рішенням міської комісії з питань упорядкування об’єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Миколаєва демонтовано 50 споруд.

У галузі житлово-комунального господарства.

Опалювальні періоди 2015-2016 та 2016-2017 рр. пройшли без ускладнень.

Згідно з адресною програмою ліквідації звалищ по Інгульському району ліквідовано понад 31 тис. куб. м сміття на стихійних звалищах на суму майже 3,5 млн. грн.

Проводилося прибирання доріг. За звітний період у ручному режимі очищено понад 7 млн. кв. м дорожнього полотна на суму понад 3 млн. грн.

За допомогою вологого механізованого прибирання очищено близько 9 млн. кв. м дорожнього полотна на суму майже 6 млн. грн.

У звітному періоді працівниками адміністрації регулярно проводилися рейди, за результатом яких складалися протоколи та попередження щодо порушення Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві. За звітний період складено 120 протоколів та 344 попереджень.

Виконано поточний ремонт 220 світлоточок зовнішнього освітлення на суму близько 900 тис.грн.

Організовано покіс газонної трави на території району,

Виконано роботи з обрізки, омолодження у та знесення 201 од. зелених насаджень згідно з актами обстеження, наданими Департаментом ЖКГ на суму майже 200 тис. грн.

Капітально відремонтовано майже 50,5 тис. кв. м дорожнього покриття за 24 об’єктами на суму понад 20 млн. грн.

За кошти місцевого бюджету було придбано 149 контейнерів для збору твердих побутових відходів, 130 лавок, 478 бетонних урн для сміття, 55 металевих урн на загальну суму понад 800 тис. грн., також придбано 4 тис. 375 т бішофіту для посипання доріг в зимовий період на суму майже 80 тис. грн. Відремонтовано 13 майданчиків для збору твердих побутових відходів.

З метою упорядкування адресного господарства, адміністрацією Інгульського району придбано та встановлено 1 тис. 811 аншлагів на суму понад 200 тис. грн., також встановлено 10 попереджуючих аншлагів на загальну суму майже 30 тис. грн.

Адміністрація Інгульського району кожного року співпрацює з Центром зайнятості. В 2016-2017 роках до роботи з благоустрою було залучено 255 соціальних працівників. Вони виконували роботи по прибиранню вулиць та скверів.

За звітний період адмінкомісією Інгульського району розглянуто 567 справ на 71 засіданнях, винесено постанови, накладено штрафів на суму понад 166 тис. грн.

У галузі будівництва.

За звітний період надано 118 узгоджень на встановлення автономних систем опалення та гарячого водопостачання, також постійно проводяться консультації та надання роз’яснення із зазначених питань.

У галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту.

В районі проводяться заходи, які сприяють розвитку трудової та соціальної активності молоді, соціальному захисту, формуванню національної свідомості та патріотичному вихованню, профілактиці правопорушень та пропаганді здорового способу життя, організації змістовного дозвілля молоді. В районі функціонує 14 спортивних та 123 дитячих ігрових майданчика. Організацією змістовного дозвілля молоді та виявленням творчих здібностей учнівської молоді займається Будинок творчості дітей та юнацтва Інгульського району. В Будинку творчості дітей та юнацтва та його філіях діють 48 гуртків та секцій, які охоплюють понад 2500 дітей та підлітків. За ініціативою відділу, щороку проводяться конкурси художньої самодіяльності та декоративно-прикладного мистецтва.

Адміністрація співпрацює з 6 військовими частинами.

Станом на 1 вересня 2017 року на обліку в адміністрації знаходиться 421 багатодітні родини, в яких виховується 1393 дитини.

Одним із пріоритетних напрямків роботи адміністрації Інгульського району є запобігання бездоглядності та попередження правопорушень серед неповнолітніх в районі, проведення профілактичної роботи, здобуття дітьми рідних сімей та збереження родинного оточення, здійснення контролю щодо захисту прав, свобод та законних інтересів дітей.

На 1 вересня 2017 року в службі у справах дітей адміністрації Інгульського району на обліку та контролі знаходиться 29 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Протягом 2016 - 2017 років до Миколаївського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді направлено 477 клопотань про надання психологічної, юридичної допомоги та взяття сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, під соціальний супровід.

На первинному обліку в адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради станом на 1 вересня 2017 року перебуває 245 дітей, з них: 98 – сиріт, та 147 дітей, позбавлених батьківського піклування. 


 Звіт про діяльність виконавчих органів Миколаївської міської ради за 2016 рік


 Звіт про діяльність виконавчих органів Миколаївської міської ради за 2015 рік 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: