Мапа порталу

Оздоровлення

 

Нормативно-правова база

 


 

 

Про хід виконання заходів щодо реалізації Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки, у 2016 році

 

 

Основним показником ставлення держави та органів місцевого самоврядування до проблем підростаючого покоління є турбота про оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

 

На виконання рішення  Миколаївської міської ради від 05.04.2016               № 4/11 «Про затвердження  Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки», організацією оздоровленням та відпочинком дітей у 2016 році здійснюється управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді ММР.

 

Відповідно до результативних показників міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2012 № 22/13, яка діяла до II кварталу 2016 року та Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 05.04.2016 № 4/11 проводимо аналіз ефективності програми.

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, у якому передбачалось на 2014 рік - 2 млн. 700 тис. грн., на 2015 рік - 1 млн. 700 тис. грн. та додаткового фінансування 98 тис. грн.

 

Відповідно охоплено послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки у 2014 році – 1094 осіб, у 2015 році – 509 осіб.

 

Фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку дітей за 2014, 2015 роки не задовольняють реальних потреб дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки. Так, за даними управління освіти Миколаївської міської ради, за станом на лютий 2016 року, у денних загальноосвітніх навчальних закладах             м. Миколаїв навчається 36818 учнів, з них 5323 дитини, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

 

Це свідчить про те, що виникає необхідність кардинального перегляду механізму планування фінансового забезпечення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей м. Миколаєва.

 

З метою забезпечення рівних прав кожної дитини на оздоровлення та відпочинок розроблено міську Програму оздоровлення та відпочинку дітей  на 2016-2018 роки, яка затверджена рішенням  міської ради від 05.04.2016 № 4/11.

 

Створення сприятливих умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей відбувається шляхом збільшення фінансуванням для закупівлі послуг з оздоровлення та відпочинку, адресної організації оздоровлення та відпочинку  дітей, які потребують  особливої соціальної уваги та підтримки, визначених Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

 

Програмою передбачено фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на 2016 рік – 6 млн. 632 тис. 500 грн., на 2017 рік –                                           9 млн. 440 тис. 053 грн., на 2018 рік – 12 млн.354 тис. 467 грн.

 

Відповідно відбувається збільшення кількості послуг із оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки.

 

Так  отримують відповідні  послуги відповідно до показників Програми у 2016 році – 1579 осіб, у 2017 році – 2079 осіб, у 2018 році – 2579 осіб.

 

Відповідно до Програми оздоровлення та  відпочинку дітей на 2016-2018 роки заплановано оздоровлення у 2016 році  1579 дітей. У результаті проведення процедури відкритих торгів за предметом закупівлі код 55.20.1 (55243000-5) – послуги щодо тимчасового розміщування під час відпусток та інші послуги щодо тимчасового розміщування (відпочинок та оздоровлення дітей пільгових категорій м. Миколаєва у літній період), відбулася економія бюджетних коштів, що у свою чергу привело до збільшення кількості дітей, які отримують послуги з оздоровлення та відпочинку на 150 осіб.

 

Враховуючи вищезазначене у 2016 році відпочинок у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку отримали 1729 дітей пільгових категорій.

 

Загальна кількість відпочинкових послуг  у 2016 році, придбаних за рахунок місцевого бюджету, склала  1729 одиниць, за плановим показником Програми на 2016 рік складала 1579 одиниць.

 

Загальна кількість дітей віком від 7 до 18 років у м. Миколаєві становить 36 818 особи, дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки і мають  право на оздоровлення та відпочинок у 2016 році – 5 323 особи.

 

Всього управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді ММР охоплено відпочинком у 2016 році 1729 дітей пільгової категорії, показник якості -           32,5 %, за показником Програми на 2016 рік складало 29,7 %.

 

Відповідно до чинного законодавства до дитячих закладів оздоровлення  та відпочинку направляються діти віком від 7 до 18 років. Відпочинкові послуги за рахунок коштів місцевого бюджету надаються дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до категорій дітей, визначених Законом України № 375-VI від 04.09.2008 «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами від 14.07.2015 , № 592- VIII).

 

Витрати на оздоровлення та відпочинок  однієї дитини відповідно до акцепту пропозицій конкурсних торгів по закладам оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році становить:

 

В результаті проведення процедури відкритих торгів за предметом закупівлі код 55.20.1 (55243000-5) – послуги щодо тимчасового розміщування під час відпусток та інші послуги щодо тимчасового розміщування (відпочинок та оздоровлення дітей пільгових категорій м. Миколаєва у літній період) 3 лоти на суму 2 198 770,00 грн. було акцептовано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

 

Лот № 1 – Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Позаміський  дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дельфін», ціна акцептованої пропозиції складає – 1050000,00 грн. без ПДВ; вартість дитино/дня складає  300,00 (триста  гривень 00 копійок) без ПДВ, вартість 14 дитино/днів складає – 4200 грн.  Сума договору – 1050000,00 гривень (один мільйон п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ. на 250 дітей.

 

Лот № 2  - Приватне підприємство «Миколаїв-Контраст», ціна акцептованої пропозиції складає – 1029000,00 грн. без ПДВ; вартість дитино/дня  складає  245,00 (двісті сорок п’ять гривень 00 копійок) без ПДВ, вартість 14 дитино/днів складає – 3430 грн. Сума договору – становить 1029000,00 гривень (один мільйон двадцять дев’ять  тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ . на 300 дітей.

 

Лот № 3  - Миколаївська Обласна Організація фізкультурно-спортивне товариство «Динамо», ціна акцептованої пропозиції складає – 119770,00 грн. без ПДВ; вартість дитино/дня  складає  295,00 (двісті дев’яносто п’ять гривень 00 копійок) без ПДВ, вартість 14 дитино/днів  складає – 4130 грн. Сума договору – становить 119770,00 гривень (сто дев’ятнадцять тисяч сімсот сімдесят гривень   00 копійок) без ПДВ. на 29 дітей.

 

ІІ процедура відкритих торгів,  3 лоти на суму 3 241 000,00 грн. було акцептовано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

 

Лот № 1  - Приватне підприємство «Миколаїв-Контраст», ціна акцептованої пропозиції складає – 1435000,00 грн. без ПДВ; вартість дитино/дня  складає  205,00 (двісті п’ять гривень 00 копійок) без ПДВ, вартість 14 дитино/днів складає – 2870 грн. Сума договору – становить 1435000,00 гривень (один мільйон чотириста тридцять п’ять  тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ . на 500 дітей.

 

Лот № 2  - Приватне підприємство «Миколаїв-Контраст», ціна акцептованої пропозиції складає – 1435000,00 грн. без ПДВ; вартість дитино/дня  складає  205,00 (двісті п’ять гривень 00 копійок) без ПДВ, вартість 14 дитино/днів складає – 2870 грн. Сума договору – становить 1435000,00 гривень (один мільйон чотириста тридцять п’ять  тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ . на 500 дітей.

 

Лот № 3  - Миколаївська Обласна Організація фізкультурно-спортивне товариство «Динамо», ціна акцептованої пропозиції складає – 371000,00 грн. без ПДВ; вартість дитино/дня  складає  265,00 (двісті шістдесят п’ять гривень 00 копійок) без ПДВ, вартість 14 дитино/днів  складає – 3710 грн. Сума договору – становить 371000,00 грн. гривень без ПДВ. на 100 дітей.

 

Додаткова закупівля послуг з відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій м. Миколаєва відбулась по процедурі електронних торгів у системі «ProZorro» на суму 165445,00 грн.

 

Приватне підприємство «ФОП Черниш», ціна договору складає 165445,00 грн. (сто шістдесят п’ять тисяч  чотириста сорок п’ять гривень,00 копійок) без ПДВ, вартість дитино/дня складає – 236,35 (двісті тридцять шість гривень тридцять п’ять  копійок) без ПДВ,  вартість 14 дитино/днів  складає – 3308,90 грн. на 50 дітей.

 

До вартості путівки входили послуги з проживання, харчування, проїзду до місця та з місця відпочинку, лікування (за необхідністю), культурно-дозвільне забезпечення. 

 

Програмою передбачено фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на 2016 рік – 6 млн. 632 тис. 500 грн., використано коштів на закупівлю послуг з оздоровлення та відпочинку у 2016 році                                                   5 млн. 605 тис. 215 грн.

 

Відбулася економія бюджетних коштів при закупівлю послуг з оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на суму 1 млн. 027 тис. 285 грн.

 

Рішення Миколаївської міської ради від 11.08.2016 № 6/1 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2016 № 2/26 «Про міський бюджет м. Миколаєва на 2016 рік» бюджетних кошти 1000000 грн. направлено на підготовку проектно - технічної документації будівництва нового корпусу, для створення спеціальних умов відпочинку дітей, які потребують особливих умов, укомунальному підприємстві Миколаївської міської ради «Позаміський  дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дельфін».

 

Рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 22.04.2016 № 341 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей у 2016 році» визначено відповідальні структури підрозділи  адміністрацій районів Миколаївської міської ради, які здійснюють підбор та направлення дітей на тематичні зміни до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а саме:

 

- Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо»;  дитячий оздоровчий табір «Маяк»; позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін», дитячого оздоровчого табору «Альбатрос».

 

 

 

Загальна кількість за договором

«Маяк»

«Дельфін»

«Динамо»

«Альбатрос»

1300

250

129

50

 

 

 

 

 

Центральний район

 

 

 

Категорія учасників

Маяк

Дельфін

Динамо

Альбатрос

Всього

І

ІІ.

ІІІ

IV  та V

І

ІІ

IV 

V

І

V

11.08-24.08

Сироти, позбав БП

5

2

14

17

5

1

-

14

-

-

-

58

Малозабезпечені

5

3

1

9

-

-

-

-

2

-

-

20

Багатодітні

16

18

43

43

8

2

-

3

2

-

1

136

Діти-інваліди

1

-

5

6

-

-

-

1

-

-

-

13

ЧАЕС

3

-

4

2

-

-

-

1

-

-

-

10

СЖО

1

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

8

Обдаровані

1

3

29

45

5

2

-

9

1

29

17

141

Переселенці

11

6

7

5

3

-

-

1

2

-

-

35

АТО

21

2

15

31

5

-

-

1

7

-

2

84

Диспансерний облік

-

-

17

5

8

3

-

12

-

-

-

45

Загальна кількість

64

34

135

170

34

8

-

42

14

29

20

550

 

 

 

Інгульський  район

 

 

 

Категорія учасників

Маяк

Дельфін

Динамо

Альбатрос

Всього

І

ІІ

ІІІ

IV  та V

І

ІІ

IV

V

І

V

 

Сироти, позбав БП

9

1

16

4

8

-

-

5

2

-

5

50

Малозабезпечені

3

1

2

1

-

-

-

1

-

-

-

8

Багатодітні

21

5

24

24

2

2

-

7

1

-

1

87

Діти-інваліди

-

-

2

5

-

-

-

2

-

-

-

9

ЧАЕС

1

1

11

-

-

-

-

-

-

-

-

13

СЖО

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

-

4

Обдаровані

12

9

57

86

7

1

-

7

-

10

3

192

Переселенці

5

3

4

6

8

-

-

-

-

-

-

26

АТО

-

3

1

17

4

-

-

-

2

-

1

28

Диспансерний облік

1

-

4

1

2

-

-

1

-

-

-

9

Загальна кількість

52

23

122

144

31

3

-

26

5

10

10

426

 

 

 

Заводський район

 

 

 

Категорія учасників

Маяк

Дельфін

Динамо

Альбатрос

Всього

І

ІІ

ІІІ

IV  та V

І

ІІ

IV  

V

І

V

 

Сироти, позбав БП

5

6

10

11

3

-

-

3

-

-

5

43

Малозабезпечені

3

4

5

5

1

-

-

-

1

4

4

27

Багатодітні

25

16

50

55

15

-

-

11

3

3

-

178

Діти-інваліди

-

-

2

-

1

-

-

4

-

-

-

7

ЧАЕС

8

-

4

4

3

-

-

-

-

1

1

21

СЖО

-

1

3

1

-

-

-

-

-

-

-

5

Обдаровані

1

1

16

45

1

2

-

6

1

45

-

118

Переселенці

9

2

13

8

-

1

-

-

2

-

-

35

АТО

1

3

8

22

3

1

-

4

3

-

-

45

Диспансерний облік

-

-

2

5

1

2

-

6

-

-

-

16

Загальна кількість

52

33

113

156

28

6

-

34

10

53

10

495

 

 

 

Корабельний район

 

 

 

Категорія учасників

Маяк

Дельфін

Динамо

Альбатрос

Всього

І

ІІ.

ІІІ

ІV  та V

І

ІІ

ІV

V

І

V

 

Сироти, позбав БП

-

2

21

6

-

1

-

-

-

-

1

31

Малозабезпечені

9

-

4

6

-

-

-

-

-

1

-

20

Багатодітні

16

4

33

33

12

1

-

8

-

-

-

107

Діти-інваліди

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

ЧАЕС

-

1

1

2

1

-

-

-

-

-

-

5

СЖО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Обдаровані

4

-

9

19

1

-

-

8

-

6

9

56

Переселенці

1

-

7

7

-

-

-

-

-

-

-

15

АТО

1

3

5

5

2

1

-

1

-

1

-

19

Диспансерний облік

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

3

Загальна кількість

32

10

80

80

17

3

-

18

-

8

10

258

 

 

 

 

 

За підсумками оздоровчої кампанії 2016 року пройшли оздоровлення та відпочинок діти, які потребують соціальної уваги та підтримки

 

 

 

Категорії

Надано послуг з оздоровлення та відпочинку

діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування

181

діти з малозабезпечених сімей

75

діти з багатодітні сімей

508

діти-інваліди здатні до самообслуговування

31

діти, постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи

49

діти, які опинились в складних життєвих обставинах

16

талановиті та обдаровані діти

507

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

112

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичній операції 

176

діти, які перебувають на диспансерному обліку

73

бездоглядні та безпритульні діти

1

Загальна кількість

1729

 

 

 

Закладами освіти у червні 2016 року організовано роботу 53 відпочинкових таборів з денним перебуванням дітей на базі навчальних закладів міста. Так, у 2016 році охоплено відпочинковими послугами 2 723дітей, з них 706 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

 

Харчування дітей у відпочинкових таборах забезпечено відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 14.12.2012 № 1407 «Про встановлення граничних норм коштів для харчування дітей у навчальних закладах»                    (зі змінами) і становить 12 грн. на  добу.

 

На базі позашкільних навчальних закладів освіти Миколаївської міської ради працюють гуртки за інтересами дітей. У пришкільних таборах проводяться заняття з дотримання правил поведінки на дорогах, поводження на воді, із легкозаймистими речовинами та вибуховими предметами, також різноманітні культурно - масові заходи.

 

На червень-серпень 2016 року всі дошкільні заклади переведено на літній оздоровчий режим роботи.

 

Забезпечення пришкільних таборів питною водою перебуває на контролі ГУ ДСЕС.

 

Інформація про роботу пришкільних таборів розміщено на офіційних сайтах навчальних закладів міста, управління освіти, висвітлюється у засобах масової інформації (газети, телебачення).

 

В управлінні охорони здоров’я  ММР підготовлено наказ від 09.03.2016 № 76-л «Про організацію та проведення відпочинку і оздоровлення дітей влітку 2016 року у м. Миколаєві».

 

Оздоровленням та відпочинком у першочерговому порядку забезпечуються діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

 

В кожному Центрі первинної медико-санітарної допомоги міста Миколаєва створено банки даних дітей пільгової категорії, які постійно оновлюються. Списки дітей указаної категорії затверджуються в територіальних соціальних службах. У заступників головних лікарів на постійному контролі знаходиться питання оздоровлення та санаторно-курортного лікування дітей  соціально - незахищених верств населення.

 

Для роботи у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку направлено медичний персонал, підготовлений з питань надання невідкладної медичної допомоги, організації медичного забезпечення умов проживання та харчування дітей.

 

Медичний огляд дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок, педагогічного та обслуговуючого персоналу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку  здійснюється безкоштовно.

 

Транспортування дітей до місць відпочинку і у зворотному напрямку забезпечено супроводом поліції та медичних працівників.

 

Всі дитячі заклади оздоровлення та відпочинку укомплектовані медичними працівниками. Територіальні лікувально-профілактичні заклади міста уклали договір з директорами дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з метою надання невідкладної кваліфікованої допомоги дітям, які знаходяться на відпочинку. Стаціонарна медична допомога дітям, направленим до оздоровчих закладів, надаватиметься міської дитячою лікарнею № 2, обласними дитячою та дитячою інфекційною лікарнями.

 

Протягом липня 2016 року одна дитина отримала медичні послуги в обласній дитячій лікарні.

 

Протягом серпня 2016 року продовжено проведення інформаційно - роз’яснювальної кампанії з питань оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій у засобах масової інформації.

 

До структури сайту Миколаївської міської ради внесено змини в «Основні галузі» додано розділ «Сімейна та молодіжна політика», у  підрозділі «Сімейної політики» додана тематична папка: «Оздоровлення», яка наповнена нормативно-правовими документами  та постійно підтримується в актуальному режимі.

 

 


 

ОНОВЛЕНО 22.08.2016

З метою привернення уваги суспільства на дітей з особливими потребами, створення рівних можливостей для реалізації життєвих потреб, управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради за підтримкою міської влади організовано одноденний відпочинок дітей, які потребують особливих умов оздоровлення і відпочинку.

 

18 серпня 2016 року комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Позаміський  дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дельфін» зустрічав таких відпочивальників.

Діти з обмеженими фізичними можливостями прожили один день  життям екіпажів відпочинкового табору за його правилами, традиціями.

 

Кожна дитина отримала позитивний настрій та гарні емоції.

 

image

image

image

 


 

ОНОВЛЕНО 22.07.2016

Відправлення дітей на оздоровлення  триває

Сьогодні 22.07.2016 відбулася відправка 550 дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки до дитячого оздоровчо - відпочинкового табору «Маяк», який знаходиться на узбережжі Чорного моря.

Загалом, послуги з оздоровлення та відпочинку отримало 1459 дітей пільгових категорій м. Миколаєва.

За станом на 22.07.2016 року направлено на відпочинок в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку - 1459 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме:

діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування -148;

діти з малозабезпечених сімей - 65;

діти  з багатодітних сімей - 474;

діти талановиті та обдаровані - 358;

діти, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи - 46;

діти-інваліди - 24;

СЖО - 14;

діти, учасників бойових дій, які брали  або беруть безпосередню участь в антитерористичній операції – 166;

діти з числа вимушених переселенців – 111;

диспансерній облік – 53.

Всього заплановано протягом літнього періоду 2016 року охопити послугами з оздоровлення та відпочином 1679 дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки  міста Миколаєва, що у три рази перевищує кількість дітей оздоровлених влітку 2015 року.

 

image

image

image

image

 

 

 

 

 

 

 


 

ОНОВЛЕНО 08.07.2016  

Оздоровлення триває

Сьогодні 08.07.2016 відбулася відправка 450 дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки до оздоровчо - відпочинкового табору «Маяк», який знаходиться на узбережжі Чорного моря. Це рекордна кількість дітей, яка направляється на оздоровлення та відпочинок за рахунок місцевого бюджету.  

Загалом послуги з оздоровлення та відпочинку отримали 909 дітей пільгових категорій м. Миколаєва.

Заплановано протягом літнього періоду 2016 року охопити послугами з оздоровлення та відпочином 1679 дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки  міста Миколаєва, що у три рази перевищує кількість дітей оздоровлених влітку 2015 року.

image

image

image


 

ОНОВЛЕНО 07.06.2016

Відкрито оздоровчі кампанії для дітей міста пільгових категорій

Відкриття першої зміни в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Дельфін»

06 червня 2016 року відбулось офіційне відкриття І зміни у позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Дельфін», який  розташований на березі річки Південний Буг.

Привітати дітей з початком літнього відпочинкового сезону приїхали депутати Миколаївської міської ради, заступники міського голови, начальник управління у справах сім’ї, дітей та молоді, департаменту праці та соціального захисту населення, управління освіти, служби у справах дітей Миколаївської міської ради.

05 червня 2016 року 110 дітей пільгових категорій м. Миколаєва прийняв табір «Дельфін». Діти розподілені, відповідно до вікової категорії, по екіпажам, за якими закріплені досвідчені вожаті.

Кожний екіпаж презентував себе через гасло та власний  лозунг. Діти пробули у «Дельфін» добу, а справляли враження єдиної команди.

У святковій обстановці відбулося посвята дітей у командири та боцманів  екіпажей.

Запрошені познайомилися з територією та  обладнанням оздоровчо-відпочинкового закладу.

З привітальним словом звернувся Євген Шевченко, який побажав дітям гарного відпочинку та яскравих вражень від проведеного дозвілля.

Всю зміну дітям не доведеться нудьгувати - вони весело і цікаво проведуть в таборі частину літніх канікул .

image

image

image

image


 

 ОНОВЛЕНО 06.06.2016

Організацією відпочинком дітей 2016 року здійснюється управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради.

За рахунок місцевого бюджету до комунального підприємства Миколаївської міської ради  «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін», направлено на І зміну 110 дітей пільгових категорій, а саме:

діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування - 17;

діти з малозабезпечених сімей - 1;

діти  з багатодітних сімей - 43;

діти талановиті та обдаровані - 13;

діти, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи - 6;

діти-інваліди - 2;

складні життєві обставини - 1;

діти, учасників бойових дій, які брали  або беруть безпосередню участь в антитерористичній операції – 12;

діти з числа вимушених переселенців – 6;

диспансерній облік – 9.

05 червня 2016 року на Каботажному узвозі відбулося перше відправлення дітей на оздоровлення та відпочинок.

image

imageimage 

 

 

 


 

 ОНОВЛЕНО 06.06.2016

Засідання круглого столу "Організація відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у 2016 році" image

 


 

 ОНОВЛЕНО 26.05.2016

 Організація відпочинку та оздоровлення дітей м. Миколаєва влітку 2016 року

За ініціативи управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради 27 травня 2016 року о 15.30 год. відбудеться засідання «круглого» столу на тему «Організація відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, влітку 2016 року» за адресою:           вул. Адміральська, 20, каб. 163.

У засіданні «круглого» столу візьмуть участь представники управлінь охорони здоров’я, освіти, департаменту праці та соціального захисту населення, служби у справах дітей, адміністрацій Центрального, Заводського, Інгульського та Корабельного районів Миколаївської міської ради та управління у справах сім’ї, дітей та молоді.

Порядок денний засідання додається.

Порядок денний

 засідання «круглого» столу «Організація відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у 2016 році»

27.05.2016                                                                          Початок: о 15.30 годині

м. Миколаїв  

 

каб. № 163 у приміщені Миколаївської міської ради

 

1. Організація відпочинку та оздоровлення дітей у 2016 році:

1.1. Категорії дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки.

1.2. Дитячі заклади, які надають послуги оздоровлення та відпочинку у 2016 році.

1.3. Підбор, направлення дітей та розподіл кількості путівок на тематичні зміни.

Доповідач: Соколик Олег Віталійович  - начальник управління у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради

2. Організація відпочинку дітей у відпочинкових таборів з денним перебуванням дітей на базі загальноосвітних та позашкільних навчальних закладів

Доповідач: Деркач Ганна Іллівна - начальник управління освіти Миколаївської міської ради

3. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням

Доповідач: Заміхановська Вікторія Василівна  - начальник відділу  материнства та дитинства управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

4. Про вжиті заходи щодо проведення інформаційної кампанії, забезпечення створення банку даних дітей та призначення працівників, відповідальних за підбір та направлення дітей пільгових категорій до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Доповідачі: Начальники відділів у справах сім’ї, дітей, молоді та спорту адміністрацій Центрального, Заводського, Інгульського, Корабельного районів

5. Зобов’язання та повноваження  дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Доповідачі: Керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за результатами тендера.


  ОНОВЛЕНО 16.05.2016

 

Графік змін у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку у 2016 році image


 ОНОВЛЕНО 04.05.2016

Категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та перелік документів, необхідних для отримання бюджетної путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

 

 

1. Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (копія рішення органу опіку та піклування про надання дитині відповідного статусу або рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав);

- заява опікуна (піклувальника);

- медична довідка за формою 079/0.

2. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав або рішення органу опіку та піклування про надання дитині відповідного статусу;

- копія рішення про створення прийомної сім’ї;

- довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування;

- заява одного з прийомних батьків або батьків-вихователів;

- медична довідка за формою 079/0.

3. Для дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі антитерористичній операції:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

4. Для дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (батько/матір внесені до списку осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 по 21.02.2014);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

5. Для дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія посвідчення батьків багатодітної сім’ї;

- копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (у разі відсутності посвідчення – довідка, що підтверджує статус дитини з багатодітної сім’ї);

- довідка органу соціального захисту населення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

6. Для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія довідки про інвалідність;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

7.  Для бездоглядних та безпритульних дітей:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- лист-клопотання від служби у справах дітей адміністрації районів Миколаївської міської ради, на обліку якої перебуває дитина;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

8. Для дітей з багатодітних сімей:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- довідка про склад сім’ї (три та більше неповнолітніх членів сім’ї);

- копія посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (у разі відсутності посвідчення – довідка, що підтверджує статус дитини з багатодітної сім’ї);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

9. Для дітей з малозабезпечених сімей:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- довідка органу соціального захисту населення про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на період заїзду дитини;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

10. Для дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичній операції у період її проведення, відповідно до п. 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

- копія  свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія посвідчення учасників бойових дій батька/матері, яке підтверджує безпосередню участь особи в антитерористичній операції, видане в установленому порядку;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

11. Для дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

12. Для дітей, постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- копія посвідчення, що підтверджує статус дитини;

- довідка органу соціального захисту про те, що дитина не оздоровлювалася протягом року;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює:

- медична довідка за формою 079/0.

13. Для талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад,  лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд:

- копія свідоцтва про народження дитини (3 копії);

- клопотання навчального закладу про надання путівки;

- список учасників дитячого творчого колективу, спортивної команди тощо, затверджений керівником закладу, організації, до якої відноситься дитячий творчий колектив, спортивна команда;

- копії грамот, дипломів, подяк, посвідчень або іншого документа (не нижче обласного рівня), що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного рівнів ( 1-3 особисте або командне місце), отриманні впродовж останніх двох років;

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

14. Для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків:

- копія свідоцтва про народження (3 копії);

- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;

- медична довідка.

15. Для дітей, постраждалих внаслідок техногенних аварій:

- свідоцтво про народження дитини  (3 копії);

- копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

16. Для дітей, на диспансерному обліку:

- копія свідоцтва про народження дитини(3 копії);

- медична довідка (форма первинної облікової документації № 079/0), де описується стан здоров’я дитини та зазначається перебування під диспансерним наглядом;

- заява матері чи батька або особи, яка їх замінює;

- медична довідка за формою 079/0.

17. Зазначені в підпунктах 3.1. – 3.16 документи не потребують нотаріального засвідчення.

 

 


 

Оздоровлення та відпочинок дітей пільгової категорії м.Миколаєва

Організація відпочинку дітей у 2015 році здійснюється управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради – координатором діяльності установ та організацій, задіяних у реалізації заходів, на виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.11.2012 № 22/13. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Міським бюджетом на 2015 рік було виділено 1 млн. 700 тис. грн. на придбання путівок для забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій міста у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Заплановано відпочинок у 2015 році у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку - 481 дитини.

Для закупівлі додаткових путівок у кількості 28 одиниць для літнього відпочинку дітей пільгових категорій виділено 98 000 грн.

Підбір та направленням дітей на тематичні зміни до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, а саме:

- Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» (м.Очаків);

- дитячий оздоровчий табір «Маяк» (с.Рибаківка);

- позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» (м. Миколаїв) здійснюється адміністраціями районів Миколаївської міської ради.

Заплановано такі періоди відпочинку дітей пільгової категорії.

Назва закладу

Період

Дитячий оздоровчий табір «Маяк»

з 12.06.2015 по 26.06.2015

Дитячий оздоровчий табір «Маяк»

з 26.06.2015 по 10.07.2015

Дитячий оздоровчий табір «Маяк»

з 10.07.2015 по 24.07.2015

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін»

з 07.06.2015 по 20.06.2015

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» (додаткові кошти)

з 10.07.2015 по 23.07.2015

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін»

з 26.07.2015 по 08.08.2015

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» (додаткові кошти)

з 26.07.2015 по 08.08.2015

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін»

з 10.08.2015 по 23. 08.2015

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін» (додаткові кошти)

з 10.08.2015 о 23.08.2015

Миколаївська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства «Динамо»

з 24.06.2015 по 07.07.2015

Рішенням виконавчого комітету від 26.06.2015 №557 «Про внесення зміни до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 24.04.2015 №321 (зі змінами) «Про організацію відпочинку дітей у 2015 році» визначено пільговою категорії дітей учасників бойових дій, які брали або беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, дітей з числа переселенців з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та перелік документів, необхідних для отримання бюджетної путівки.

 


 

Про хід виконання заходів щодо реалізації міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки у 2015 році

На виконання рішення Миколаївської міської ради від 22.11.2012 №22/13 «Про затвердження міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки» організацією оздоровленням та відпочинком дітей у 2015 році здійснюється управлінням у справах сім’ї, дітей та молоді ММР.

Фінансування Програми здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету, у якому на 2015 рік було передбачено кошти на відпочинок дітей пільгових категорій, основного фінансування - у сумі 1 млн. 700 тис., додаткового фінансування – у сумі 98 000 грн.

У 2014 році профінансовано 2 млн. 700 тис. грн. та охоплено оздоровленням та відпочинком дітей соціальної категорії – 1094 особи.

Загальна кількість путівок у 2015 році для літнього відпочинку дітей пільгових категорій, придбаних за рахунок місцевого бюджету, склала 509 одиниць, Середня вартість однієї путівки на 14 діб відпочинку становить 3500 грн. вартість 1 доби 250 грн.

За підсумками оздоровчої кампанії 2015 року пройшли оздоровлення та відпочинок 509 дітей соціальних категорій, а саме:

- діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування – 74 особи;

- діти з багатодітних сімей -162 особи;

- діти талановиті та обдаровані – 145 осіб;

- діти постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 27 осіб;

- діти з малозабезпечених сімей – 12 осіб;

- діти-інваліди – 12 осіб;

- діти бездоглядні та безпритульні – 9 осіб;

- діти учасників бойових дій, які брали або беруть безпосередню участь в антитерористичній операції – 65 осіб;

- діти переселенців – 3 особи.

Миколаївська міська рада ініціювала внесення змін до рішення виконавчого комітету «Про організацію відпочинку дітей у 2015 році» та визначила пільговою категорію:

- дітей учасників бойових дій, які брали або беруть безпосередню участь в антитерористичній операції;

- дітей з числа переселенців з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції,

що надало право на безкоштовне оздоровлення та відпочинок у 2015 році.

Тільки місто Миколаїв виступило новатором щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей з числа вимушених переселенців та дітей військовослужбовців, які беруть участь у антитерористичній операції на сході України. У санаторній групі відділення реабілітації міської дитячої поліклініки № 3, відповідно до рішенням виконавчого комітету від 12.06.2015 №498 «Про організацію оздоровлення дітей на базі відділення реабілітації міської дитячої поліклініки №3 у 2015 році», пройшли оздоровлення та відпочинок 100 дітей, віком від 7 до 14 років, а саме:

-   діти вимушених переселенців - 77;

-   діти учасників бойових дій, які брали або беруть безпосередню участь в антитерористичній операції - 23.

Діти забезпечувалися 5-ти разовим харчуванням, комплексом необхідних медичних, оздоровчих процедур; роботою психолога, питаннями організації дозвілля дітей займалися кваліфіковані педагоги, групи складалися по 20 осіб у п’ять оздоровчих змін.

 


ОНОВЛЕНО 20.10.2015

 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: