Мапа порталу

 

              Відбулося чергове засідання робочої групи у справах альтернативної (невійськової) служби.

 

        17.02.2022 о 10.00 в приміщеннідепартаменту  праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, під головуванням директора департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, заступника голови робочої групи Василенка С.М., відбулося засідання робочої групи у справах альтернативної (невійськової) служби. На  засіданні робочої групи було розглянуто заяви семи  громадян щодо направлення на альтернативну (невійськову) службу під час весняного призову 2022 року.

      У засіданні прийняли участь заступник директора департаменту – начальник управління праці, надання соціальних послуг та сімейної політики Кірлан Н.В., начальник відділу з питань праці - відповідальний секретар робочої групи СлюсаренкоІ.Є., представники районних територіальних центрів комплектування та  соціальної підтримки  та інші члени робочої групи.

         Також були запрошені: старійшини релігійного центру свідків   Єгови, пастори: церкви Євангельських християн-бабтистів Міжнародного Союзу церков та  релігійної громади «Церква Ісуса Христа» Християнської Пресвітеріанської Церкви України.

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, заступник голови робочої групи  Василенко С.М. доповів, що всього за час дії Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» за сприяння департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради для проходження альтернативної (невійськової) служби було направлено 364 юнака.

     У 2021 році підготовлено та проведено 8 засідань робочої групи у справах альтернативної (невійськової) служби.На даний час проходять альтернативну службу  4 особи у комунальній установі Миколаївський зоопарк.

       Члени робочої групи у справах альтернативної (невійськової) служби  у присутності призовників розглянули надані документи щодо проходження альтернативної (невійськової) служби. Особлива увага приділялася істинності релігійних переконань юнаків, підтверджених відповідними документами, рівню освіти, складу сім’ї та можливості подальшого працевлаштування.     

      За результатами розгляду заяв та представлених документів, робоча група більшістю голосів вирішила направити всіх призовників на проходження альтернативної (невійськової) служби.

 

Управління праці, надання соціальних послуг

та сімейної політики

 

 

 Оновлено  17.02.2022

 


 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради інформує:  

 

 

 

Про порядок направлення віруючих громадян на альтернативну (невійськову) службу замість строкової військової служби

 

  1. Нормативно-правові акти

 

 

2. Хто підлягає призову на строкову військову службу?

 

Відповідно до ч. 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27- річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Такі особи називаються громадянами призовного віку.

 

3. Хто має право на альтернативну (невійськову) службу?

 

Громадяни України, які відповідають усім наступним вимогам:

 

1. підлягають призову на строкову військову службу;

 

2. мають релігійні переконання, які не дозволяють виконання військового обов'язку;

 

3. належать до релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, – як зареєстрованих, так і тих, що діють без реєстрації статуту (перелік таких організацій затверджений Постановою Кабміну від 10.11.1999 року № 2066);

 

4. документально підтвердили істинність своїх переконань (довідка релігійної організації, наявність релігійної освіти чи певного духовного сану, інші документи);

 

 4. Який порядок направлення на альтернативну (невійськову) службу?

 

Етап 1. Особа призовного віку, яка бажає проходити альтернативну (невійськову) службу, подає до департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської ради (м.Миколаїв, вул. Мала Морська, 19) письмову заяву.

 

Пропонуємо Вам зразок такої заяви:

 

До заяви додаються документи, що  підтверджують  істинність  релігійних  переконань призовника, копія документа  про  освіту, копія паспорту та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання,  довідка з місця роботи або навчання (пункт 5 Положення). Така заява розглядається на засіданні робочої групи у справах альтернативної (невійськової) служби протягом календарного місяця (стаття 11 Закону).

 

Етап 2. Громадянин, щодо якого робоча груп у справах альтернативної (невійськової) служби прийняла позитивне рішення про направлення на альтернативну (невійськову) службу, повинен звернутися протягом п'яти календарних днів до військового комісаріату, в якому він перебуває на військовому обліку (пункт 16 Положення).

 

Етап 3. Призовник на загальних засадах має пройти призовну комісію, яка вирішує питання про його придатність до військової служби. У разі прийняття нею рішення щодо призову віруючої особи на строкову військову службу військовий комісаріат протягом п’яти календарних днів повідомляє Департамент про рішення призовної комісії.

 

Етап 4. Громадянин, який визнаний призовною комісією придатним до військової служби, протягом п’яти календарних днів після проходження призовної комісії повинен звернутися до департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської ради.

 

Етап 5.  Протягом періоду проведення призову на строкову військову службу з урахуванням рішення призовної комісії робоча група у справах альтернативної (невійськової) служби визначає конкретне місце проходження віруючим громадянином альтернативної служби. На підставі цього рішення громадянину видається направлення для проходження альтернативної служби встановленої форми (пункт 18 Положення).

 

 5. Протягом якого строку призовник повинен подати заяву про направлення на альтернативну (невійськову) службу?

 

Щоб скористатися конституційним правом заміни військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою призовник після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за 2 місяці до початку встановленого законодавством періоду проведення призову на строкову військову службу, має звернутися з відповідною заявою до департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської ради (стаття 9 Закону).

 

Частиною шостою статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» визначено, що строки проведення призову громадян України на строкову військову службу на наступний рік визначаються Указом Президента України. Відповідно, в Указі встановлюється, що черговий призов громадян на строкову військову службу проводиться навесні та восени.

 

Зазвичай це – не пізніше 01 лютого для весняного призову та 01 серпня для осіннього призову.

 

Варто звернути увагу на те, що відповідно до пункту 6 Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затвердженого Постановою Кабміну від 10.11.1999 року №2066, у разі порушення громадянином установленого строку подання заяви у ній мають бути зазначені причини її несвоєчасного подання.

 

6. Який строк проходження альтернативної (невійськової) служби?

 

Відповідно до статті 6 Закону строк альтернативної служби у півтори рази перевищує строк проходження військової служби.

 

Загальні строки військової служби встановлені у статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу».
Таким чином, загальний строк проходження альтернативної служби становить 27 місяців. Водночас, для осіб з вищою освітою (спеціаліст, магістр) цей строк становить 18 місяців.

 

7. Де має проходити альтернативна (невійськова) служба?

 

Віруючі громадяни проходять альтернативну службу на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній, комунальній власності, діяльність яких у першу чергу пов’язана із соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово -комунальним господарством (стаття 5 Закону), з врахуванням   їх   фахової підготовки та  рівня  кваліфікації, підтверджених відповідними документами. У будь - якому випадку така служба не повинна бути пов’язана з використанням зброї, носінням військової форми та виконанням наказів військових.

 

 

 

  ЗРАЗОК

 

 

 

Директору департаменту праці

 

та соціального захисту населення

 

Миколаївської міської ради

 

________________________________

 

              (П.І.Б)

 

від_____________________________,

 

(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку)

 

 

 

який проживає за адресою:_______________________

 

________________________________

 

тел.: ____________________________

 

 

 

ЗАЯВА

 

Про заміну військової строкової служби

 

альтернативною (невійськовою) службою

 

у зв’язку з релігійними переконаннями

 

 

 

 

 

На підставі ч. 4 статті 35 Конституції України та Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» звертаюся до Вас із заявою про заміну військової строкової служби альтернативною (невійськовою) службою у зв’язку з моїми релігійними переконаннями, які унеможливлюють виконання військового обов’язку.

 

З _______ року я є членом релігійної громади «____________ _____________________________»  та прийняв водне хрещення ________ року, що підтверджується відповідною довідкою (додається).

 

Віровчення релігійної громади закликає не використовувати зброю проти інших людей та не бути співучасником вбивства людей, що унеможливлює мною виконання військового обов’язку.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 року № 2066 за своїм віровченням релігійна громада, до якої я належу, знаходяться у «Переліку релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю».

 

Додатки:

 

  1. Довідка з релігійної громади;
  2. Копія паспорту або ID – картки та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
  3. Копія документа про освіту.
  4. Довідка з місця роботи або навчання (за наявністю).

 

 

 

 

 

    ________________                                                                                           _______________________ 

          (дата)                                                                                                               (підпис)    

 

 

 

  Оновлено 10.02.2020

 

 

 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: