Мапа порталу

Управління праці

Управління праці є структурним підрозділом департаменту праці та соціального захисту населення.

Управління у своїй діяльності підзвітне і підконтрольне міській раді та  її виконавчому комітету та підпорядковується директору департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, заступнику директора департаменту - начальник управління праці.

Управління в межах своїх повноважень здійснює реалізацію  державної політики у сфері  соціально-трудових відносин, охорони та умов праці, зайнятості населення.

Основними завданнями управління є:

 • Реалізація державної політики  у сфері трудових відносин, охорони праці, соціально належних умов праці, зайнятості населення.
 • Забезпечення дотримання законодавства про працю, зайнятість, охорону та умови праці.
 • Сприяння у ефективному використанні трудових ресурсів, раціональній продуктивній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці. 
 • Розробка проектів нормативно-правових актів (рішень сесії міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови), пов’язаних з питаннями праці.
 • Удосконалення форм і засад соціального партнерства з організаціями профспілок та роботодавцями.

До складу Управління входять:

-    відділ трудових відносин

-    відділ зайнятості, охорони та умов праці

Управління праці знаходиться за адресою: 
вул. Декабристів,25, тел. – факс 47 84 62
email: yprpratci@mkrada.gov.ua

Найменування посадиП.І.Б. керівникаАдреса знаходження, телефон
Заступник директора департаменту - начальник управління праціНіколаєва Олена ВікторівнаВул. Декабристів, 25, каб. № 8, тел.47 69 23
Начальник відділу трудових відносинКоломієць Валентина МиколаївнаВул. Декабристів,25 каб. № 5, тел.47 84 62
Заступник начальника відділу трудових відносинЧернова Юлія МиколаївнаВул. Декабристів, 25, каб. № 5, тел.47 84 62
Начальник відділу зайнятості, охорони та умов праціСлюсаренко Ірина ЄвгеніївнаВул. Декабристів, 25, каб. № 6, тел.47 72 31
Заступник начальника відділу зайнятості, охорони та умов праціСоловей Лариса ЄвгеніївнаВул. Декабристів,25, каб. № 6, тел. 47 72 31

 

Відділ трудових відносин

 • Аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на території міста, стан  справ  з  укладенням   колективних договорів  на  підприємствах,   в установах та організаціях.
 • Забезпечує, у межах своїх повноважень, дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Здійснює реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів підприємств, змін та доповнень до них, здійснення контролю за  додержанням мінімальних гарантій в оплаті праці.
 • Забезпечує   у   межах   своїх   повноважень   соціальний   захист працівників підприємств, установ, організацій.
 • Здійснює контроль за забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності.
 • Забезпечує діяльність міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості,   із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
 • Організує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян,підприємств, установ та організацій  міста з питань, що належать до компетенції відділу, вживає відповідні заходи по усуненню причин, які викликають скарги, роз'яснює громадянам положення нормативно - правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.
 • Інформує  населення  з  питань,   що  належать  до   компетенції відділу,  через засоби масової інформації.

Відділ зайнятості, охорони та умов праці

 • Вивчає стан використання трудових ресурсів, зайнятості населення, здійснює       моніторинг створення робочих місць, виробничого травматизму, атестації робочих місць, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці.
 • Сприяє реалізації заходів, спрямованих на розширення сфери докладання праці, безпечності виробничого середовища, поліпшенню умов праці, удосконалення соціально-трудових відносин.
 • Здійснює узагальнення стану виконання у місті показників і заходів Програми зайнятості населення.
 • Здійснює аналіз стану підвищення кваліфікації та професійного навчання на виробництві; приймає участь у розробці формування професійно - кваліфікаційного складу робочої сили регіону.
 • Вносить пропозиції до програм соціально-економічного розвитку регіону в частині зайнятості населення, створення робочих місць, охорони праці.
 • Бере участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків відповідно до законодавства, здійснює узагальнення і аналіз одержаних даних, розробляють  заходи щодо запобігання таким випадкам.
 • Здійснює методичне керівництво роботою служб охорони праці суб’єктів господарювання.
 • Забезпечує діяльність міського координаційного штабу сприяння зайнятості, міського координаційного штабу безпечної життєдіяльності, міської комісії у справах альтернативної (невійськової) служби.
 • Надає консультативно-методичну допомогу суб’єктам господарювання з питань  проведення атестації робочих місць по умовам праці; надання працівникам пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці;пропаганди безпечних і здорових умов праці.
 • Забезпечує своєчасний розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян та об’єднань громадян з питань зайнятості, альтернативної служби, охорони та умов праці.

                                                       Здійснює контроль:

 •  за додержанням суб’єктами господарювання вимог нормативно-правових актів з   охорони та умов праці;
 •  за охороною праці працівників суб’єктів господарювання;
 •  за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах у  шкідливих умовах праці ;
 •  за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та наданням  працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у  шкідливих умовах праці. 

 

  

ОНОВЛЕНО 03.10.2017

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: