Мапа порталу

Перелік
інформації про діяльність комунальної установи
Миколаївської міської ради

1. Цілі діяльності комунальної установи та стан їх досягнення.

2. Квартальна, річна фінансова звітність комунальної установи за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування.

3. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунальної установи за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення), або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління установою.

4. Статут комунальної установи у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше.

5. Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунальної установи (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних).

6. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунальної установи (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб'єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунальної установи є незалежним.

7. Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунальної установи.

8. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунальної установи (у разі її утворення), включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов'язків, а також у зв'язку із звільненням.

9. Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності щодо комунальної установи.

10. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунальної установи, та заходи щодо управління такими ризиками.

11. Відомості про договори, учасником яких є комунальна установа, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”.

12. Інформація про операції та зобов'язання комунальної установи з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

13. Річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону або за рішенням наглядової ради комунальної установи (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління установою до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

П.І.Б.

Посада

Номер службового телефону

Електронна адреса

Ганжул

Анна Павлівна

в.о. директора

 

-

[email protected]

Гомонюк

Євген Дмитрович

фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою

-

[email protected]


ОНОВЛЕНО

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: