Мапа порталу

 

КП «Обрій-ДКП»

 

Перелік
інформації про діяльність комунальних підприємств
Миколаївської міської ради

1. Цілі діяльності комунального підприємства та стан їх досягнення. (Типовий індивідуальний договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами , графік надання послуг, Типовий договір)

2. Квартальна, річна фінансова звітність комунального підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування.

   2.1 

Баланс на 30.06.2021 рік
Баланс на 31.03.2021 рік
Баланс на 31.09.2021 рік
Баланс на 31.12.2021 рік
Баланс на 31.03.2022 рік
Баланс на 30.06.2022 рік
Баланс на 30.09.2022 рік
Баланс на 31.12.2022 рік
Баланс на 31.03.2023 рік
Баланс за 2 кв. 2023 року
Баланс за 3 кв. 2023 року
Баланс за 4 кв. 2023 року

   2.2 Фінансова звітність комунального підприємства за 2019 рік.

   2.3 Фінансова звітність комунального підприємства за 9 місяців 2019 року.

   2.4 Річна фінансова звітність комунального підприємства за 2018 рік.

3. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення), або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством. За останні три роки аудит не проводився.

4. Статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше.

5. Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних).

6. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб'єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального підприємства є незалежним. У комунального підприємства "Обрій-ДКП" наглядової ради немає.

7. Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства.

8. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення), включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов'язків, а також у зв'язку із звільненням. У комунального підприємства "Обрій-ДКП" наглядової ради немає.

9. Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності щодо комунального підприємства. Рішень щодо комунального підприємства "Обрій - ДКП" немає. 

10. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками.

11. Відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”.

12. Інформація про операції та зобов'язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

13. Річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

14. Тариф на послуги з вивезення побутових відходів.

15. Ключові показники результативності ефективності.

16. Намір про зміну тарифу.

 

 


ОНОВЛЕНО 23.04.2024

 

 

 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: