Мапа порталу

КП ММР «Центр захисту тварин»

 

Перелік
інформації про діяльність комунальних підприємств
Миколаївської міської ради

1. Цілі діяльності комунального підприємства та стан їх досягнення.

2. Квартальна, річна фінансова звітність комунального підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування.

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за перший квартал 2017 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 6 місяців 2017 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 9 місяців 2017 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 12 місяців 2017 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 9 місяців 2018 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 12 місяців 2018 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за перший квартал 2019 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за другий квартал 2019 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за третій квартал 2019 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 місяців 2019 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду 2020 рік

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за I квартал 2021 року

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за II квартал 2021 року

Звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2021 року

Звіт про виконання фінансового плану за 2021 рік

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2022 рік

Звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2023 року

Фінансова звітність малого підприємства за 2021 рік

Фінансова звітність малого підприємства за 9 місяців 2021 року

Фінансова звітність малого підприємства за 9 місяців 2023 року

Звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023 року

Фінансова звітність малого підприємства за 2023 рік

Звіт про виконання фінансового плану за 2023 рік

 

3. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення), або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством.

4. Статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше.

5. Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних).

6. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб'єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального підприємства є незалежним.

7. Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства.

8. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення), включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов'язків, а також у зв'язку із звільненням.

9. Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності щодо комунального підприємства.

10. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками.

11. Відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”.

12. Інформація про операції та зобов'язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

13. Річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.


ОНОВЛЕНО 05.03.2024

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: