Мапа порталу

КП «Миколаївкомунтранс»

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
до ТИПОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ
про надання послуг з поводження з побутовими відходами
на територіях Центрального, Інгульського та Заводського районів
міста Миколаєва, який є публічним договором приєднання

Комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс», яке розташоване за адресою: 54034, м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 199, є виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до Наказу Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради від 15 червня 2021 року №171 «Про визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на території м. Миколаєва», Договору № 337 на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Інгульського району міста Миколаєва від 23 червня 2021 року (укладеного між Департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради та Комунальним підприємством «Миколаївкомунтранс»), Договору №338 на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Заводського району міста Миколаєва від 23 червня 2021 року (укладеного між Департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради та Комунальним підприємством «Миколаївкомунтранс»), Договору №339 на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Центрального району міста Миколаєва від 23 червня 2021 року (укладеного між Департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради та Комунальним підприємством «Миколаївкомунтранс»), (далі – Виконавець), пропонує фізичним особам, які є власниками (співвласниками, користувачами) нерухомого майна - індивідуальних (садибних) житлових будинків, або за згодою власника іншим особам, які користуються таким об’єктом нерухомого майна, (далі – Споживачам) отримувати послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних та рідких побутових  відходів) на території Центрального, Інгульського та Заводського районів міста Миколаєва шляхом приєднання до Типового індивідуального договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами на територіях Центрального, Інгульського та Заводського районів міста Миколаєва, який є публічним договором приєднання (далі – Договір).

Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 205, 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Споживача до умов цього договору згідно з заявою-приєднанням або шляхом вчинення Споживачем конклюдентних дій, які засвідчують його бажання укласти договір (фактичне користування послугою, оплата за надану послугу та ін.) або мовчання (не вчинення Споживачем дій щодо відмови від комунальної послуги протягом 30 днів з моменту публікації договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування).

Розміщення даного Договору на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради за посиланням: https://mkrada.gov.ua/content/kp-mikolaivkomuntrans.html, у розділі: «Міська влада» - «Комунальні підприємства та організації (установи, заклади)» - «КП «Миколаївкомунтранс» є публічною офертою (пропозицією) на адресу Споживачів.

Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Споживача на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору сторонами.

Укладаючи цей Договір Споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

Цей Договір є укладеним з моменту, коли споживач акцептував пропозицію оферанта у вигляді надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток до договору), вчинення конклюдентних дій (фактичне користування послугою, оплата за надану послугу та ін.) або не висловив протягом 30 днів з моменту оприлюднення Договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування не вчинив дій щодо відмови від комунальної послуги (мовчання) та набирає чинності через 30 днів з моменту розміщення на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради, але у будь-якому разі не раніше 01 лютого 2022 року, яка є датою набрання чинності рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 22 грудня 2021 № 1307 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення)».

Права та обов’язки сторін Договору визначаються законодавством України, нормами локальних нормативних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування та умовами Договору.

Цей Договір повністю відповідає вимогам Типового індивідуального договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України 10.12.2008 року № 1070 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України №1124 від 28.10.2021) та Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Нарахування оплати за надання послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) здійснюється виходячи з кількості осіб, згідно з державною реєстрацією місця проживання у житловому приміщенні.

Послуга з поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) є комунальною послугою, що надається мешканцям Центрального, Інгульського та Заводського районів міста Миколаєва і на ці правовідносини розповсюджується Закон України «Про житлово-комунальні послуги», частиною другою статті 7 якого визначено обов’язок споживача укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом.

Згідно ст. 15 Закону України «Про відходи», громадяни України, іноземці та особи без громадянства зобов'язані дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами; вносити в установленому порядку плату за послуги з поводження з побутовими відходами.

Відповідно до ч. 2 ст. 35-1 Закону України «Про відходи», власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів укладають договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

Пунктом 3 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України №1124 від 28.10.2021), послуги з поводження з побутовими відходами надаються суб’єктом господарювання, визначеним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах в установленому законодавством порядку виконавцем послуг з вивезення побутових відходів. Договір про надання послуг укладається між споживачем та виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до Типових договорів про надання послуг з поводження з побутовими відходами згідно з додатками 1 і 2 до цих Правил.

         Для ознайомлення з нормативними документами, що регулюють питання надання послуг з поводження побутовими відходами, вимоги до їх якості, надаємо загальнодоступні посилання:

1)      Закон України «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VІІІ від 09.11.2017 р. (зі змінами і доповненнями) - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text

2)      Закон України «Про відходи» № 187/98-ВР від 05.03.1998 р. (зі змінами і доповненнями) - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text

3)      Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11#Text

4)      Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 318) «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами» (зі змінами і доповненнями) - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1070-2008-%D0%BF#Text

5)      Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2018-%D0%BF#Text

6)      Рішення Миколаївської міської ради №12/21 від 19.04.2007 р. «Про затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві (ВН. ЗМІН ТА ДОП. №27/51 ВІД 18.09.08) (ВН. ЗМІН. ТА ДОП. №28/10 ВІД 16.05.13)» - https://mkrada.gov.ua/documents/740.html?PrintVersion

7)      Наказ Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради від 15 червня 2021 року №171 «Про визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на території м. Миколаєва» - https://dgkh.mkrada.gov.ua/normatyvni-bazy-2/

8)      Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25 серпня 2021 року № 766 «Деякі питання надання послуг з поводження з побутовими відходами  у м. Миколаєві» - https://mkrada.gov.ua/documents/37501.html

Типовий індивідуальний договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами

Інформація про вимоги до якості надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних та рідких побутових  відходів) мешканцям одно-, двоповерхових та багатоквартирних будиків на території Центрального, Інгульського та Заводського районів міста Миколаєва та інша інформація, необхідна для надання послуг, передбачена п. 9 Типового договору

Інформація про вимоги до якості надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних та рідких побутових  відходів) мешканцям індивідуальних (садибних) житлових будинків (приватний сектор) на території Інгульського району міста Миколаєва та інша інформація, необхідна для надання послуг, передбачена п. 9 Типового договору

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

Для ознайомлення з нормативними документами, що регулюють питання надання послуг з поводження побутовими відходами, вимоги до їх якості, надаємо загальнодоступні посилання

Норми надання послуг

Тарифи на послуги

 

Повідомлення про намір коригування діючих тарифів

 на послуги з поводження з побутовими відходами

(вивезення та захоронення) 

Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 130 від 05.06.2018р. «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», КП «Миколаївкомунтранс» повідомляє споживачів про намір коригування індивідуальних складових чинного тарифу.

Коригування встановлених тарифів обумовленні наступними причинами:

-        зменшення вартості витрат на паливно-мастильні матеріали та запасні частини за рахунок включення податку на додану вартість до податкового кредиту;

-        збільшення інших прямих витрат в частині вартості послуг які надаються субпідрядними організаціями;

-        перехід КП «Миколаївкомунтранс» на загальну систему оподаткування та поверненням до платнику податку на додану вартість відповідно до Закону України № 3219-IX від 30.06.2023 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування в період воєнного стану».

 Послуги з поводження з побутовими відходами (твердими, великогабаритними та ремонтними) надаються за графіком, послуги з вивезення рідких побутових відходів надаються за замовленням.

Діючий тариф на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення) встановлено Рішенням Виконавчого комітету Миколаївської міської ради № 455 від 05.08.2022 шляхом внесення змін до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради № 1307 від 22.12.2021 року, а саме:

-        послуги з вивезення твердих побутових відходів – 134,05 грн. за 1 м.куб;

-        послуги з вивезення великогабаритних відходів – 179,46 грн. за 1 м.куб;

-        послуги з вивезення ремонтних (будівельних) відходів – 179,46 грн. за 1 м.куб;

-        послуги з вивезення рідких відходів – 347,58 грн. за 1 м.куб.

Розрахунок коригування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами здійснено за результатами коригування їх окремих складових, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1010 від 26.07.2006р. Тариф на послуги з вивезення  твердих побутових відходів на 2023 рік буде становити 146,38 грн. за 1 м.куб., що на 9,2% більше попередньо встановленого, на послуги з вивезення великогабаритних та ремонтних відходів буде становити 256,28 грн. за 1 м.куб., що на 42,8 % більше попередньо встановленого, на послуги з вивезення рідких побутових відходів буде становити 380,54 грн. за 1 м.куб., що на 9,48% більше попередньо встановленого. 

Діючий тариф на послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення) встановлено Рішенням Виконавчого комітету Миколаївської міської ради №455 від 05.08.2022 шляхом внесення змін до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради № 1252 від 21.11.2019 року, та складає 21,30 грн. за 1 м.куб.

Розрахунок коригування тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення) здійснено за результатами коригування їх окремих складових, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1010 від 26.07.2006р. Тариф на послуги з захоронення побутових відходів буде становити 22,90 за 1 м.куб., що на 7,5% більше попередньо встановленого.

Структура тарифу

на послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення побутових відходів)

коригування 2023 рік

№ з/п

Показник

усього тис. Грн.

грн/м3

грн/т

1

Всього виробнича собівартість, усього, у т. числі

17747,65

16,75

101,50

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі: 

9950,12

9,39

53,40

1.1.1

паливно-мастильні матеріали

3092,38

2,92

19,31

1.1.2

матеріали для ремонту засобів механізації

1318,60

1,24

8,23

1.1.3

електроенергія на технологічні потреби

102,04

0,10

0,64

1.1.4

доставка ґрунту

5082,70

4,80

31,74

1.1.5

матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату

0

0,00

0,00

1.1.6

інші прямі матеріальні витрати

354,4

0,33

2,21

1.2

прямі витрати на оплату праці з ЭСВ

2028,01

1,91

12,66

1.3

інші прямі витрати

787,93

0,74

4,92

1.4

Екологічний податок

2642,51

2,49

16,50

1.5

Загальновиробничі витрати, у тому числі

2339,08

2,21

14,61

1.5.1

земельний податок

45,26

0,04

0,28

1.5.2

витрати на оплату праці з відрахуваннями на сплату єдиного соціального внеску

316,17

0,30

1,97

1.5.3

інші витрати

1977,65

1,87

12,35

2

Адміністративні витрати , у тому числі

2473,89

2,34

19,53

3

Витрати на збут

0

0,0

0,0

4

Інші операційні витрати

0

0,0

0,0

5

Фінансові витрати

0

0,0

0,0

6

Повна собівартість

20221,54

19,09

121,04

7

Витрати на покриття втрат

0

0,0

0,0

8

Вартість послуги з захоронення побутових відходів за відповідним тарифом

20221,54

х

х

9

Плановий обсяг надання послуг, тис. т

х

 

160,15

10

Плановий обсяг надання послуг, тис. м.куб.

х

1059,47

х

11

Тариф на послугу з захоронення побутових відходів

х

19,09

121,04

12

Тариф на послугу з захоронення з урахуванням ПДВ 20%

х

22,90

145,24

13

паливно-мастильні матеріали%

х

 

16,0

14

матеріали для ремонту засобів механізації%

х

 

6,8

15

Екологічний податок за розміщення відходів%

х

 

13,6

16

Доставка ґрунту%

х

 

26,2

 

Таким чином вартість послуги з поводження з побутовими відходами  з одного мешканця на місяць буде становити:

-        для мешканців багатоповерхових будинків з наявністю усіх видів благоустрою – 28,78 грн. на місяць;

-        для мешканців багатоповерхових будинків за відсутності одного або двох з видів благоустрою –  33,21 грн. на місяць;

-        для  мешканців приватного сектора – 52,99 грн. на місяць.

 

Пропозиції та зауваження приймаються протягом 7 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів: за тел. (0512) 586961, email: [email protected], за адресою м. Миколаїв, вул. Кузнецька,199.

 ОНОВЛЕНО 01.08.2023


 

Зміни в повідомлення про намір коригування діючих тарифів

 на послуги з поводження з побутовими відходами

(вивезення та захоронення) в частині послуг з вивезення рідких відходів

У зв’язку зі зміною постачальника послуг у м. Миколаєві з приймання стічних вод (виключно побутові та господарчо-фекальні стічні води) змінилась вартість на послуги з поводження побутових відходів (послуги з вивезення рідких відходів)

Розрахунок коригування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами здійснено за результатами коригування їх окремих складових, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1010 від 26.07.2006р. Тариф на послуги з вивезення рідких побутових відходів буде становити 416,45 грн. за 1 м.куб., що на 19,8% більше попередньо встановленого.

 

Структура тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами(вивезення)

за 1 м. куб. за видами побутових відходів.

коригування 2023 рік

№ з/п

Показник

Послуга з вивезення твердих  побутових відходів тис.грн.

Послуга з вивезення великогабаритних відходів тис.грн

Послуга з вивезення ремонтних(будівельних) відходів тис.грн

Послуга з вивезення рідких відходів тис.грн

1

2

3

4

5

6

1

Всього виробнича собівартість, усього, у т. числі

66477,69

7159,82

3579,91

634,04

1.1

паливно-мастильні матеріали

14203,98

0

0

412,88

1.2

прямі витрати на оплату праці

13278,27

0

0

141,72

1.3

інші прямі витрати

28826,66

6857,24

3428,62

52,64

2

Загальновиробничі витрати, у тому числі

10168,78

302,59

151,29

26,80

3

Адміністративні витрати , у тому числі

9669,64

1041,45

520,72

92,23

4

Витрати на збут

2305,60

129,54

64,77

0

5

Витрати на захоронення  побутових відходів

14555,17

817,76

408,88

260,71

6

Вартість послуг з вивезення побутових відходів

93008,10

9148,67

4574,28

986,98

7

Плановий обсяг надання послуг, тис. куб. м.

762,45

42,84

21,42

2,844

8

Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами з урахуванням ПДВ 20% , грн/куб. м

146,38

256,28

256,28

416,45

 

 

Пропозиції та зауваження приймаються протягом 7 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів з урахуванням внесених змін: за тел. (0512) 586961, email: [email protected], за адресою м. Миколаїв, вул. Кузнецька,199.

ОНОВЛЕНО 04.08.2023


 

УВАГА! Зміна банківських реквізитів для оплати

ОНОВЛЕНО 14.02.2022


Графік збору побутових відходів по приватному сектору у Центральному районі.
Графік збору побутових відходів по приватному сектору у Заводському районі.
Графік збору побутових відходів по приватному сектору у Інгульському районі.

ОНОВЛЕНО 10.08.2022


Увага!
Внесено зміни до типового індивідуального договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами!

            В зв’язку з корегуванням  тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, з метою дотримання вимог чинного законодавства, КП «Миколаївкомунтранс» повідомляє про внесення змін до типового індивідуального договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами (відповідно до Рішення ВК ММР № 455 від 05.08.2022 року «Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 21.11.2019 № 1252 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з пробутими відходами (захоронення) КП «Миколаївкомунтранс» та від 22.12.2021 № 1307 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення)») (далі – Рішення ВК ММР № 455 від 05.08.2022 року).

            Нова редакція типового індивідуального договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами розміщена на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради за посиланням: https://mkrada.gov.ua/content/kp-mikolaivkomuntrans.html, у розділі: «Міська влада» - «Комунальні підприємства та організації (установи, заклади)» - «КП «Миколаївкомунтранс».

Зміни внесені в п. 15 Розділу «Ціна та порядок оплати послуг», а саме було внесено зміни в розмір тарифу на послугу з поводження з 1 куб. метром відходів, відповідно до положень Рішення ВК МР № 455 від 05.08.2022 року.

Так, відповідно до Рішення ВК ММР № 455 від 05.08.2022 року тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами з 01 вересня 2022 року складають:

-          вивезення твердих побутових відходів134,05 гривень за 1 куб. метр;

-          вивезення великогабаритних побутових відходів179,46 гривень за 1 куб. метр;

-          вивезення ремонтних побутових відходів 179,46 гривень за 1 куб. метр;

-          вивезення рідких побутових відходів 347,58 гривень за 1 куб. метр.

Також, змінився розмір плати за абонентське обслуговування, яка з 01 вересня 2022 року  складає 2,80 гривень на місяць.           

Зміни, внесені до типового індивідуального договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами починають діяти з 01 вересня 2022 року, яка є датою введення в дію Рішення ВК ММР № 455 від 05.08.2022 р.

            З огляду на вищевикладене, просимо шановних споживачів послуг з поводження з побутовими відходами, які надає КП «Миколаївкомунтранс», прийняти зміни до відома та врахувати у подальшому при здійсненні оплати за надані послуги.  

Дякуємо за співпрацю!

Типовий індивідуальний договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами (Нова редакція з 01.09.2022 року)

Тарифи на послуги з 01.09.2022 року

ОНОВЛЕНО 01.09.2022


Шановні мешканці Заводського району міста Миколаєва!

            КП «Миколаївкомунтранс» повідомляє про внесення змін до умов ТИПОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ про надання послуг з поводження з побутовими відходами.

            Так, за результатами проведеного на підставі Постанови КМУ від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів та оцінювання на предмет відповідності кваліфікаційним вимогам конкурсної документації, КП «Миколаївкомунтранс» пройшло конкурсний відбір та згідно Наказу Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради «Про визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на Заводського району м. Миколаєва» від 20 лютого 2022 року № 40 визначено виконавцем послуг із вивезення побутових відходів на території Заводського району м. Миколаєва на дев’ять років (далі – Наказ Департаменту ЖКГ ММР №  40 від 20.02.2023 р.).

            Отримавши перемогу у конкурсі з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Заводського району м. Миколаєва, на підставі п. 31 Постанови КМУ від 16.11.2011 р. № 1173, 20 лютого 2023 року  між КП «Миколаївкомунтранс» та Департаментом Житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради було укладено Договір № 52 на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Заводського району міста Миколаєва.

            24 березня 2023 року виконавчим комітетом Миколаївської міської ради було прийнято рішення № 177 «Про введення в дію результатів конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Заводського району міста Миколаєва» (далі Рішення ВК ММР № 177 від 24.03.2023 р.).

Відповідно до п. 1 Рішення ВК ММР № 177 від 24.03.2023 р. було вирішено ввести в дію результати конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Заводського району міста Миколаєва, шляхом залишення в дії для споживачів послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення) на території Заводського району тарифу, що затверджений рішенням виконкому міської ради від 22.12.2021 № 1307 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення)» (зі змінами, внесеними рішеннями виконкому міської ради від 05.08.2022 № 455 «Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 21.11.2019 № 1252 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення) КП «Миколаївкомунтранс» та від 22.12.2021 № 1307 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення)»).

Відповідно до п. 2 Рішення ВК ММР № 177 від 24.03.2023 р.  рішення набирає чинності з дня наступного за днем його підписання, та вводиться в дію з 01 квітня 2023 року.

Таким чином, КП «Миколаївкомунтранс» продовжує бути виконавцем послуг з поводження з  побутовими відходами на території Заводського району міста Миколаєва.

Зміни внесені в умови ТИПОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ про надання послуг з поводження з побутовими відходами стосуються виключно підстав повноважень КП «Миколаївкомунтранс» в якості офіційного виконавця послуг з поводження з побутовими відходами на території Заводського району міста Миколаєва.

Зміни містяться в Додатковій угоді № 1 про внесення змін до ТИПОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ. Разом зі змінами оприлюднюється змінена ПУБЛІЧНА ОФЕРТА до ТИПОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ про надання послуг з поводження з побутовими відходами на територіях Центрального, Інгульського та Заводського районів міста Миколаєва, який є публічним договором приєднання (зі змінена від 31.03.2023 року внесеними Додатковою угодою № 1 про внесення змін до ТИПОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ про надання послуг з поводження з побутовими відходами).

 

З повагою

КП «Миколаївкомунтранс»

 

 

КП «Миколаївкомунтранс»

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
до ТИПОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ
про надання послуг з поводження з побутовими відходами
на територіях Центрального, Інгульського та Заводського районів
міста Миколаєва, який є публічним договором приєднання

(зі змінена від 31.03.2023 року внесеними Додатковою угодою № 1

 про внесення змін до ТИПОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

про надання послуг з поводження з побутовими відходами) 

Комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс», яке розташоване за адресою: 54034, м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 199, є виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до Наказу Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради від 15 червня 2021 року №171 «Про визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на території м. Миколаєва» - на території Центрального та Інгульського районів м. Миколаєва, Наказу Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради  від 20.02.2023 року № 40 «Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Заводського району м. Миколаєва», Договору № 337 на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Інгульського району міста Миколаєва від 23 червня 2021 року (укладеного між Департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради та Комунальним підприємством «Миколаївкомунтранс»), Договору № 338 на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Заводського району міста Миколаєва від 23 червня 2021 року та Договору № 52 на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Заводського району міста Миколаєва від 20.02.2023 року  (укладеного між Департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради та Комунальним підприємством «Миколаївкомунтранс»), Договору № 339 на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Центрального району міста Миколаєва від 23 червня 2021 року (укладеного між Департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради та Комунальним підприємством «Миколаївкомунтранс»), (далі – Виконавець), пропонує фізичним особам, які є власниками (співвласниками, користувачами) нерухомого майна - індивідуальних (садибних) житлових будинків, або за згодою власника іншим особам, які користуються таким об’єктом нерухомого майна, (далі – Споживачам) отримувати послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних та рідких побутових  відходів) на території Центрального, Інгульського та Заводського районів міста Миколаєва шляхом приєднання до Типового індивідуального договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами на територіях Центрального, Інгульського та Заводського районів міста Миколаєва, який є публічним договором приєднання (далі – Договір).

Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 205, 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Споживача до умов цього договору згідно з заявою-приєднанням або шляхом вчинення Споживачем конклюдентних дій, які засвідчують його бажання укласти договір (фактичне користування послугою, оплата за надану послугу та ін.) або мовчання (не вчинення Споживачем дій щодо відмови від комунальної послуги протягом 30 днів з моменту публікації договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування).

Розміщення даного Договору на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради за посиланням: https://mkrada.gov.ua/content/kp-mikolaivkomuntrans.html, у розділі: «Міська влада» - «Комунальні підприємства та організації (установи, заклади)» - «КП «Миколаївкомунтранс» є публічною офертою (пропозицією) на адресу Споживачів.

Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Споживача на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору сторонами.

Укладаючи цей Договір Споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

Цей Договір є укладеним з моменту, коли споживач акцептував пропозицію оферанта у вигляді надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток до договору), вчинення конклюдентних дій (фактичне користування послугою, оплата за надану послугу та ін.) або не висловив протягом 30 днів з моменту оприлюднення Договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування не вчинив дій щодо відмови від комунальної послуги (мовчання) та набирає чинності через 30 днів з моменту розміщення на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради, але у будь-якому разі не раніше 01 лютого 2022 року, яка є датою набрання чинності рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 22 грудня 2021 № 1307 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення)».

Права та обов’язки сторін Договору визначаються законодавством України, нормами локальних нормативних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування та умовами Договору.

Цей Договір повністю відповідає вимогам Типового індивідуального договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України 10.12.2008 року № 1070 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України №1124 від 28.10.2021) та Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Нарахування оплати за надання послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) здійснюється виходячи з кількості осіб, згідно з державною реєстрацією місця проживання у житловому приміщенні.

Послуга з поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) є комунальною послугою, що надається мешканцям Центрального, Інгульського та Заводського районів міста Миколаєва і на ці правовідносини розповсюджується Закон України «Про житлово-комунальні послуги», частиною другою статті 7 якого визначено обов’язок споживача укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом.

Згідно ст. 15 Закону України «Про відходи», громадяни України, іноземці та особи без громадянства зобов'язані дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами; вносити в установленому порядку плату за послуги з поводження з побутовими відходами.

Відповідно до ч. 2 ст. 35-1 Закону України «Про відходи», власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів укладають договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

Пунктом 3 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України №1124 від 28.10.2021), послуги з поводження з побутовими відходами надаються суб’єктом господарювання, визначеним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах в установленому законодавством порядку виконавцем послуг з вивезення побутових відходів. Договір про надання послуг укладається між споживачем та виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до Типових договорів про надання послуг з поводження з побутовими відходами згідно з додатками 1 і 2 до цих Правил.

 

Додаткова угода № 1 про внесення змін до ТИПОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ

про надання послуг з поводження з побутовими відходами

Рішення ВК ММР № 177 від 24.03.2023 року Про введення в дію результатів конкурсу з визначення виконавця послуг в 2023 році

Наказ  Департаменту ЖКГ ММР № 40 від 20.02.2023 року

31.03.2023


 

Шановні споживачі, повідомляємо про припинення з 14 липня 2024 року ТИПОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ про надання послуг з поводження з побутовими відходами. 

Додаткова угода №2

14.06.2024


Увага!

З 01 вересня 2023 року вносяться зміни до

Типового індивідуального договору про надання послуг

 з поводження з побутовими відходами!

 

            В зв’язку з корегуванням  тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення та захоронення), з метою дотримання вимог чинного законодавства, КП «Миколаївкомунтранс» повідомляє про внесення змін до типового індивідуального договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення), що відбулось на підставі Рішення ВК ММР  № 663 від 23.08.2023 р. «Про внесення змін до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 21.11.2019  № 1252 «Про становлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (захоронення) КП «Миколаївкомунтранс» та від 22.12.2021 № 1307 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення)» (далі Рішення ВК ММР № 663 від 23.08.2023 р.).

 

Корегування тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами відбулось, через повернення КП «Миколаївкомунтранс» на загальну систему оподаткування, на якій підприємство перебувало  по 31 липня 2022 року, на підставі Закону України № 3219-IX від 30.06.2023 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування в період воєнного стану», відповідно до якого розділ XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України був доповнений новим пунктом під номером 91.1., згідно положень якого платники єдиного податку третьої групи, які станом на 31 липня 2023 року використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 цього підрозділу, та не відмовилися від їх використання самостійно, з 01 серпня 2023 року автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 цього підрозділу.

 

            Нова редакція типового індивідуального договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами розміщена на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради за посиланням: https://mkrada.gov.ua/content/kp-mikolaivkomuntrans.html, у розділі: «Міська влада» - «Комунальні підприємства та організації (установи, заклади)» - «КП «Миколаївкомунтранс».

Так, зміни внесені в п. 15 Розділу «Ціна та порядок оплати послуг», а саме було внесено зміни в розмір тарифу на послугу з поводження з 1 куб. метром відходів, відповідно до положень Рішення ВК ММР № 663 від 23.08.2023 р.

Так, відповідно до Рішення ВК ММР № 663 від 23.08.2023 р. тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами з 01 вересня 2023 року складають:

-        вивезення твердих побутових відходів  - 146,38 грн. за 1 куб. метр;

-        вивезення великогабаритних побутових відходів - 256,28 грн. за 1 куб. метр;

-        вивезення ремонтних побутових відходів - 256,28  грн. за 1 куб. метр;

-        вивезення рідких побутових відходів -  416, 45 грн. за 1 куб. метр.

Також, змінився розмір плати за абонентське обслуговування, яка складає 3,13 гривень на місяць (застосовується до відносин, які виникли з 01 серпня 2023 року).
           

Зміни, внесені до типового індивідуального договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами починають діяти з 01 вересня 2023 року, яка є датою введення в дію Рішення ВК ММР № 663 від 23.08.2023 р.

            З огляду на вищевикладене, просимо шановних споживачів послуг з поводження з побутовими відходами, які надає КП «Миколаївкомунтранс», прийняти зміни до відома та врахувати у подальшому при здійсненні оплати за надані послуги. 

 

Дякуємо за співпрацю!

Типовий індивідуальний договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами (Нова редакція від 01.09.2023)

Рішення виконавчого комітету Миколаївської імської ради № 663 від 23.09.2023

ОНОВЛЕНО 31.08.2023


 

 

Перелік
інформації про діяльність комунальних підприємств
Миколаївської міської ради

1. Цілі діяльності комунального підприємства та стан їх досягнення.

2. Квартальна, річна фінансова звітність комунального підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування.

 

3. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення), або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством.

4. Статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше.

5. Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних).

6. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб'єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального підприємства є незалежним.

7. Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства.

8. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення), включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов'язків, а також у зв'язку із звільненням.

Розмір винагороди керівника    05.04.2019

9. Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності щодо комунального підприємства.

10. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками.

11. Відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”.

Звіт про обсяг платежів за договорами у розмірі товарів, робіт і послуг за звітний період 01-31.12.2018    05.04.2019

12. Інформація про операції та зобов'язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

13. Річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

14. Ключові показники результативності ефективності.

 

Прізвище та
ініціали

Посада

Номер
телефону

Електронна адреса

Вецало А.Ю.

Директор

58 69 60

[email protected]

Попадін Є.В.

Заступник
директора

58 69 60

[email protected]

Дедусь М.М.

Перший
Заступник
директора

58 69 60 

[email protected]

Лазарєва Д.В.

Заступник
директора

58 69 60

[email protected]

Дьяченко Т.М.

Головний
бухгалтер

72 22 40

[email protected]

Бірюкова О.В.

Заступник
головного
бухгалтера

72 75 82

[email protected]

Кучеренко Н.О.

Бухгалтер
реалізації

58 69 61

[email protected]

Сахно О.Л.

бухгалтер

58 69 61

[email protected]

Дранченко В.Т.

Головний
економіст

 58 69 60

[email protected]

Андріян Є.С.

Юрисконсульт

58 69 60

[email protected]

Слободенюк
Ю.С.

Начальник
відділу ОНС

 58 69 60

[email protected]

Таранець М.Л.

Інспектор відділу кадрів

58 69 60

[email protected]

Шаловинський С.Г.

Інженер охорони праці

 58 69 60

[email protected]

Яковлева В.І.

Менеджер із збуту в Інгульському районі

063 042 38 53

[email protected]

Стельмах В.І.

Менеджер із збуту в Зводському районі

063 042 38 19

[email protected]

Домчинська В.І.

Менеджер із збуту в Центральному районі

063 286 82 36

063 286 82 29

[email protected]

Міхайлін М.М.

Начальник дільниці вторресурси

58 69 60

[email protected]

Прямков П.О.

Начальник полігону

58 69 60

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОНОВЛЕНО 15.05.2024

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: