Мапа порталу

КП «Миколаївкомунтранс»

 

Перелік
інформації про діяльність комунальних підприємств
Миколаївської міської ради

1. Цілі діяльності комунального підприємства та стан їх досягнення.

2. Квартальна, річна фінансова звітність комунального підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування.

3. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення), або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством.

4. Статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше.

5. Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних).

6. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб'єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального підприємства є незалежним.

7. Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства.

8. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення), включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов'язків, а також у зв'язку із звільненням.

Розмір винагороди керівника    05.04.2019

9. Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності щодо комунального підприємства.

10. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками.

11. Відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”.

Звіт про обсяг платежів за договорами у розмірі товарів, робіт і послуг за звітний період 01-31.12.2018    05.04.2019

12. Інформація про операції та зобов'язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

13. Річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

 14. Фінансова звітність Комунального підприємства "Миколаївкомунтранс" за 2020 рік

Прізвище та
ініціали
ПосадаНомер
телефону
Електронна адреса
Вецало А.Ю.Директор58 69 60a.vetsalo@mkrada.gov.ua
Попадін Є.В.Заступник
директора
58 69 60
59 17 82
nikkomuntrans@mkrada.gov.ua
Дедусь М.М.Перший
Заступник
директора
 nikkomuntrans@mkrada.gov.ua
Власов Г.І.Головний
інженер
 nikkomuntrans@mkrada.gov.ua
Топор Н.В.Головний
бухгалтер
72 22 40

mkt32459822@ukr.net
Ткаченко Е.М.Заступник
головного
бухгалтера
72 75 8232459822@ukr.net
Кучеренко Н.О.Бухгалтер
реалізації
58 69 61mkt32459822@ukr.net
Рябова І.О.бухгалтер58 69 61mkt32459822@ukr.net
Лазоренко С.Л.Головний
економіст
58 69 61

mkt-centr@ukr.net
Смелянець І.В.Економіст
категорії
 smelyanec744@gmail.com
Дранченко В.Т.Економіст58 69 61nikkomuntrans@mkrada.gov.ua
Мостовик О.О.Головний
юрисконсульт
58 69 60nikkomuntrans@mkrada.gov.ua
Лазарєва Д.В.Юрист58 69 60nikkomuntrans@mkrada.gov.ua
Слободенюк
Ю.С.
Начальник
відділу ОНС
 nikkomuntrans@mkrada.gov.ua
Таранець М.Л.Секретар58 69 60nikkomuntrans@mkrada.gov.ua
Шаловинський С.Г.Інженер охорони праці nikkomuntrans@mkrada.gov.ua
Яковлева В.І.Менеджер із збуту в Інгульському районі

59 18 55
59 18 54

nikkomuntrans@mkrada.gov.ua
Стельмах В.І.Менеджер із збуту в Зводському районі72 75 82
59 17 83
nikkomuntrans@mkrada.gov.ua
Міхайлін М.М.Начальник дільниці сторресурси58 69 60nvr13@ukr.net
знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: