Мапа порталу

КП «Миколаївкомунтранс»

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
до ТИПОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ
про надання послуг з поводження з побутовими відходами
на територіях Центрального, Інгульського та Заводського районів
міста Миколаєва, який є публічним договором приєднання

Комунальне підприємство «Миколаївкомунтранс», яке розташоване за адресою: 54034, м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 199, є виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до Наказу Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради від 15 червня 2021 року №171 «Про визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на території м. Миколаєва», Договору № 337 на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Інгульського району міста Миколаєва від 23 червня 2021 року (укладеного між Департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради та Комунальним підприємством «Миколаївкомунтранс»), Договору №338 на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Заводського району міста Миколаєва від 23 червня 2021 року (укладеного між Департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради та Комунальним підприємством «Миколаївкомунтранс»), Договору №339 на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Центрального району міста Миколаєва від 23 червня 2021 року (укладеного між Департаментом ЖКГ Миколаївської міської ради та Комунальним підприємством «Миколаївкомунтранс»), (далі – Виконавець), пропонує фізичним особам, які є власниками (співвласниками, користувачами) нерухомого майна - індивідуальних (садибних) житлових будинків, або за згодою власника іншим особам, які користуються таким об’єктом нерухомого майна, (далі – Споживачам) отримувати послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних та рідких побутових  відходів) на території Центрального, Інгульського та Заводського районів міста Миколаєва шляхом приєднання до Типового індивідуального договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами на територіях Центрального, Інгульського та Заводського районів міста Миколаєва, який є публічним договором приєднання (далі – Договір).

Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 205, 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Споживача до умов цього договору згідно з заявою-приєднанням або шляхом вчинення Споживачем конклюдентних дій, які засвідчують його бажання укласти договір (фактичне користування послугою, оплата за надану послугу та ін.) або мовчання (не вчинення Споживачем дій щодо відмови від комунальної послуги протягом 30 днів з моменту публікації договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування).

Розміщення даного Договору на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради за посиланням: https://mkrada.gov.ua/content/kp-mikolaivkomuntrans.html, у розділі: «Міська влада» - «Комунальні підприємства та організації (установи, заклади)» - «КП «Миколаївкомунтранс» є публічною офертою (пропозицією) на адресу Споживачів.

Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Споживача на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору сторонами.

Укладаючи цей Договір Споживач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

Цей Договір є укладеним з моменту, коли споживач акцептував пропозицію оферанта у вигляді надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток до договору), вчинення конклюдентних дій (фактичне користування послугою, оплата за надану послугу та ін.) або не висловив протягом 30 днів з моменту оприлюднення Договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування не вчинив дій щодо відмови від комунальної послуги (мовчання) та набирає чинності через 30 днів з моменту розміщення на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради, але у будь-якому разі не раніше 01 лютого 2022 року, яка є датою набрання чинності рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 22 грудня 2021 № 1307 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення)».

Права та обов’язки сторін Договору визначаються законодавством України, нормами локальних нормативних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування та умовами Договору.

Цей Договір повністю відповідає вимогам Типового індивідуального договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України 10.12.2008 року № 1070 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України №1124 від 28.10.2021) та Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Нарахування оплати за надання послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) здійснюється виходячи з кількості осіб, згідно з державною реєстрацією місця проживання у житловому приміщенні.

Послуга з поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) є комунальною послугою, що надається мешканцям Центрального, Інгульського та Заводського районів міста Миколаєва і на ці правовідносини розповсюджується Закон України «Про житлово-комунальні послуги», частиною другою статті 7 якого визначено обов’язок споживача укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом.

Згідно ст. 15 Закону України «Про відходи», громадяни України, іноземці та особи без громадянства зобов'язані дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами; вносити в установленому порядку плату за послуги з поводження з побутовими відходами.

Відповідно до ч. 2 ст. 35-1 Закону України «Про відходи», власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів укладають договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

Пунктом 3 Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України №1124 від 28.10.2021), послуги з поводження з побутовими відходами надаються суб’єктом господарювання, визначеним органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах в установленому законодавством порядку виконавцем послуг з вивезення побутових відходів. Договір про надання послуг укладається між споживачем та виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до Типових договорів про надання послуг з поводження з побутовими відходами згідно з додатками 1 і 2 до цих Правил.

         Для ознайомлення з нормативними документами, що регулюють питання надання послуг з поводження побутовими відходами, вимоги до їх якості, надаємо загальнодоступні посилання:

1)      Закон України «Про житлово-комунальні послуги» №2189-VІІІ від 09.11.2017 р. (зі змінами і доповненнями) - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text

2)      Закон України «Про відходи» № 187/98-ВР від 05.03.1998 р. (зі змінами і доповненнями) - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text

3)      Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11#Text

4)      Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 318) «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами» (зі змінами і доповненнями) - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1070-2008-%D0%BF#Text

5)      Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145-2018-%D0%BF#Text

6)      Рішення Миколаївської міської ради №12/21 від 19.04.2007 р. «Про затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві (ВН. ЗМІН ТА ДОП. №27/51 ВІД 18.09.08) (ВН. ЗМІН. ТА ДОП. №28/10 ВІД 16.05.13)» - https://mkrada.gov.ua/documents/740.html?PrintVersion

7)      Наказ Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради від 15 червня 2021 року №171 «Про визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на території м. Миколаєва» - https://dgkh.mkrada.gov.ua/normatyvni-bazy-2/

8)      Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25 серпня 2021 року № 766 «Деякі питання надання послуг з поводження з побутовими відходами  у м. Миколаєві» - https://mkrada.gov.ua/documents/37501.html

Типовий індивідуальний договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами

Інформація про вимоги до якості надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних та рідких побутових  відходів) мешканцям одно-, двоповерхових та багатоквартирних будиків на території Центрального, Інгульського та Заводського районів міста Миколаєва та інша інформація, необхідна для надання послуг, передбачена п. 9 Типового договору

Інформація про вимоги до якості надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення твердих, великогабаритних, ремонтних та рідких побутових  відходів) мешканцям індивідуальних (садибних) житлових будинків (приватний сектор) на території Інгульського району міста Миколаєва та інша інформація, необхідна для надання послуг, передбачена п. 9 Типового договору

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

Для ознайомлення з нормативними документами, що регулюють питання надання послуг з поводження побутовими відходами, вимоги до їх якості, надаємо загальнодоступні посилання

Норми надання послуг

Тарифи на послуги

 ОНОВЛЕНО 29.12.2021


 УВАГА! Зміна банківських реквізитів для оплати

ОНОВЛЕНО 14.02.2022


 

Перелік
інформації про діяльність комунальних підприємств
Миколаївської міської ради

1. Цілі діяльності комунального підприємства та стан їх досягнення.

2. Квартальна, річна фінансова звітність комунального підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування.

3. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення), або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством.

4. Статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше.

5. Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних).

6. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб'єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального підприємства є незалежним.

7. Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства.

8. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення), включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов'язків, а також у зв'язку із звільненням.

Розмір винагороди керівника    05.04.2019

9. Рішення суб'єкта управління об'єктами комунальної власності щодо комунального підприємства.

10. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками.

11. Відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”.

Звіт про обсяг платежів за договорами у розмірі товарів, робіт і послуг за звітний період 01-31.12.2018    05.04.2019

12. Інформація про операції та зобов'язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

13. Річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

14. Ключові показники результативності ефективності.

Прізвище та
ініціали

Посада

Номер
телефону

Електронна адреса

Вецало А.Ю.

Директор

58 69 60

a.vetsalo@mkrada.gov.ua

Попадін Є.В.

Заступник
директора

58 69 60
59 17 82

nikkomuntrans@mkrada.gov.ua

Дедусь М.М.

Перший
Заступник
директора

58 69 60 

nikkomuntrans@mkrada.gov.ua

Жукова О.О.

Заступник директора з фінансово — економічної діяльності

58 69 60

nikkomuntrans@mkrada.gov.ua

Власов Г.І.

Головний
інженер

 58 69 60

nikkomuntrans@mkrada.gov.ua

Ткаченко Е.М.

Головний
бухгалтер

72 22 40

mkt32459822@ukr.net

Рябова І.О.

Заступник
головного
бухгалтера

72 75 82

32459822@ukr.net

Кучеренко Н.О.

Бухгалтер
реалізації

58 69 61

mkt32459822@ukr.net

Сахно О.Л.

бухгалтер

58 69 61

mkt32459822@ukr.net

Лазоренко С.Л.

Головний
економіст

58 69 61

mkt-centr@ukr.net

Смелянець І.В.

Економіст
категорії

 

smelyanec744@gmail.com

Дранченко В.Т.

Економіст

58 69 61

nikkomuntrans@mkrada.gov.ua

Москаленко О.О.

Головний
юрисконсульт

58 69 60

nikkomuntrans@mkrada.gov.ua

Лазарєва Д.В.

Юрисконсульт

58 69 60

nikkomuntrans@mkrada.gov.ua

Гончарук А.Р.

Юрист

58 69 60

nikkomuntrans@mkrada.gov.ua

Слободенюк Ю.С.

Начальник
відділу ОНС

 58 69 60

y.slobodeniuk@mkrada.gov.ua

Таранець М.Л.

Інспектор відділу кадрів

58 69 60

nikkomuntrans@mkrada.gov.ua

Шаловинський С.Г.

Інженер охорони праці

 58 69 60

nikkomuntrans@mkrada.gov.ua

Яковлева В.І.

Менеджер із збуту в Інгульському районі

59 18 55
59 18 54

nikkomuntrans@mkrada.gov.ua

Стельмах В.І.

Менеджер із збуту в Зводському районі

72 75 82
59 17 83

nikkomuntrans@mkrada.gov.ua

Міхайлін М.М.

Начальник дільниці сторресурси

58 69 60

nvr13@ukr.net

Прямков П.О.

Начальник полігону

58 69 60

nikkomuntrans@mkrada.gov.ua

 

 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: