Мапа порталу

До уваги представників громадськості! Розпочато формування нового складу громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради.

 

Установчі збори для формування складу громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради планується провести 18 жовтня 2021 року, попередньо – о 14:00 - год. в каб.511 Миколаївської міської ради. Приймання заяв для участі в проведенні установчих зборів та доданих до них документів завершується  20 вересня 2021 року о 16:00 год.

   Інститути громадянського суспільства (далі – ІГС), які висуватимуть своїх представників до складу громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради, мають надати підтверджену інформацію про проведені протягом останніх шести місяців заходи, дослідження, надані послуги, реалізацію проєктів тощо на території міста Миколаєва в межах визначених Статутом напрямків діяльності (шість місяців рахуються до дати оприлюднення цього повідомлення; підтвердженням проведення заходів та інших різновидів діяльності ІГС є посилання на публікації та сюжети у друкованих й електронних ЗМІ, власних веб-сайтах, офіційних сторінках ІГС у соціальних мережах, а також в інший спосіб, який засвідчує факт проведення такої діяльності).

   До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями туристичної, спортивно-розважальної, креативної, готельно-ресторанної сфер тощо, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення цього повідомлення.

   Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

   Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами, але має становити не більше 35 осіб.

   Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

   До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

   18 серпня 2021 року Миколаївською міською радою утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування складу громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради у складі 6 осіб.

   Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

   Для участі в установчих зборах кандидатом подаються::

-      заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу ІГС, про намір делегувати свого представника до складу громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради (Додаток 1);

-      рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами ІГС, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради(Додаток 2);

-      біографічна довідка делегованого представника ІГС із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в ІГС, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності) (Додаток 3);

-      копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи делегованого представника ІГС (за бажанням);

-      відомості про результати діяльності ІГС, а саме: проведені протягом шести місяців до дати оприлюднення цього повідомлення заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади або місцевого самоврядування письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації регіональної та/або місцевої політики у сфері діяльності ІГС, а також інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт /за наявності/ тощо  ( Додаток 4);

-      заява делегованого представника ІГС з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто (Додаток 5);

-      відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти ІГС, номер контактного телефону (довідка в довільній формі);

-      мотиваційний лист делегованого представника ІГС, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради та бачення щодо роботи у такій раді (Додаток 6);

-      фото делегованого представника ІГС, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності);

-      засвідчений головою ІГС витяг із Статуту або іншого уставного документу організації, в якому зазначено цілі та напрямки діяльності ІГС (або копію такого документу чи посилання на офіційне джерело, де його оприлюднено).

   Заява ІГС (Додаток 1), рішення ІГС про делегування для участі в установчих зборах представника (Додаток 2), відомості про результати діяльності ІГС (Додаток 4), заява делегованого ним представника (Додаток 5) подаються у паперовому або електронному вигляді (з накладенням електронного цифрового підпису). Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

   Документи подаються до каб. 564 будівлі Миколаївської міської ради (вул. Адміральська, 20, 2-й під’їзд, 5-й поверх) відповідальній за прийняття документів особі – Стояновій Алісі Олександрівні (електронна адреса: [email protected], номер телефону (0512) 37-32-79).

   Приймання заяв для участі в установчих зборах завершується 20 вересня 2021 року (за 30 календарних днів до дати їх проведення) до ініціативної групи.

    Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть ІГС, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

   Зразки документів, що подаються кандидатами для участі в установчих зборах, можна завантажити за посиланням.


Протокол засідання від 01.09.2021 №1

Протокол засідання від 21.09.2021 №2

Протокол установчих зборів


Щодо проведення установчих зборів з формування складу громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради

Керуючись Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному  органі  виконавчої влади,  Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві  та  Севастополі  державній адміністрації, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (зі змінами), відповідно до рішення міської комісії з  питань  ТЕБ  і  НС  м. Миколаєва від 22 березня 2021 року, з метою зниження темпів поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19,  ініціативна група щодо формування складу громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради повідомляє:

 Установчі збори відбудуться 18 жовтня 2021 року о 14:00.

Місце проведення: каб.511 Миколаївської міської ради (5-й поверх),  за адресою: вул. Адміральська, 20, м. Миколаїв.

Реєстрація учасників: з 13:00 до 14:00Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати із собою документ, який посвідчує їх особу.

Установчі збори з формування складу громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради відбудуться шляхом рейтингового голосування за осіб, кандидатури яких були внесені інститутами громадянського суспільства (далі – ІГС), та які особисто присутні на установчих зборах.

У разі неможливості проведення установчих зборів у вказаний термін з причин, пов’язаних із додатковим посиленням карантинних обмежень, установчі збори можуть бути перенесені за рішенням Ініціативної групи. Інформація про таке рішення буде розміщена на офіційному Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада».

Нижче ви можете переглянути:

- список кандидатів до складу громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради, доповнений: біографічними довідками, фото та мотиваційними листами кандидатів до складу ради, даними про сторінки у соціальних мережах (в разі наявності);

- відомості про результати діяльності ІГС,  представники яких є кандидатами до складу ради, за останні шість місяців до дати оприлюднення повідомлення про формування складу громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради, із зазначенням даних про веб-сайти ІГС, сторінки у соціальних мережах (у разі наявності);

- список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстав для відмови.

 

Список делегатів-учасників установчих зборів

 з формування нового складу громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради

 image

Волчецький Руслан Володимирович

Мотиваційний лист

ГО «Молодіжний туристсько-краєзнавчий клуб «Святий Миколай»

 image

Кречун Олег Митрофанович

Мотиваційний лист

ГО «Заводська районна організація ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) і АТО м.Миколаєва»

 image

Мірошник Сергій Петрович

Мотиваційний лист

ГО «Яхт-клуб СТРІЛКА»

 image

Скляр Олександр Анатолійович

Мотиваційний лист

ГО «Миколаївська обласна федерація веслування на байдарках та каное»

 image

Цюра Олексій Сергійович

Мотиваційний лист

ГО «Товариство рятування на водах Миколаївської області»

 image

Чичкалюк Тетяна Олександрівна 

Мотиваційний лист

ГО «Асоціація лідерів туристичного бізнесу в Миколаївській області»

 image

Чорний Вадим Михайлович

Мотиваційний лист

Миколаївська обласна громадська        асоціація «Морські збори»

 image

Шутяк Юрій Олександрович

Мотиваційний лист

ГО «Миколаївська обласна організація Товариства сприяння обороні України»

 image

Щепанов Денис Юрійович

Мотиваційний лист

ГО «Миколаївський клуб мандрівників»

 

Список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах

П.І.Б.

Назва інституту громадянського суспільства

Причина відмови

Ніколаєва Вячеслав Петрович

 

ГО «Миколаївська обласна федерація веслування на байдарках та каное»

Невідповідність делегованого представника інституту громадянського суспільства вимогам, установленим пунктом 6 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: