Мапа порталу

Протокол № 1

засідання громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті
економічного розвитку Миколаївської міської ради 

Час проведення: 20 серпня 2019 року з 14:00 до 16:00 год.

Місце проведення: каб. 511 Миколаївської міської ради за адресою: вул. Адміральська, 20, 5-й поверх.  

Присутні: 

1) члени громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради, склад якої затверджено розпорядженням міського голови від 02.08.2019 № 230р: Кречун О.М., Купрієвич І.М., Ніколаєв В.П., Обуховський О.В., Параскун С.М., Пельник С.В., Скляр О.А., Філін В.М., Чередниченко В.А., Чорний В.М., Шутяк Ю.О. 

2) запрошені: представники інших інститутів громадянського суспільства ________________________________________________________________________                         

3) представник відділу інформаційного забезпечення управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту міського голови Миколаївської міської ради.

Відсутні: члени громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради  Ніколаєв В.П., Шутяк Ю.О. з поважних причин.

Головуючий на засіданні – Пельник С.В. 

СЛУХАЛИ: Шевченко Д.О., яка повідомила, що розпорядженням міського голови від 02.08.2019 № 230р затверджено склад громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку. Таким чином робота вказаної громадської ради є легітимною.

Запропоновано почати перше засідання громадської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «утрималось» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: Розпочати перше засідання громадської ради за участю всіх присутніх. 

СЛУХАЛИ: Пельника С.В., який запропонував розглянути проєкт порядку денного першого засідання громадської ради, отриманий всіма присутніми членами громадської ради під час реєстрації та провести голосування. А саме: 

1. Затвердження порядку денного.
2.Обрання голови Громадської ради, його заступників та секретаря Громадської ради.
3.Погодження Положення про громадську раду з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради регламенту Громадської ради.
4.Різне. 

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття проєкту порядку денного за основу –  «за» - 9, «утрималось» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: прийняти запропонований проєкт порядку денного за основу. 

СЛУХАЛИ: Пельника С.В., який запропонував перейти до п.2 порядку денного - обрання голови Громадської ради, його заступників шляхом рейтингового голосування та призначення секретаря Громадської ради. 

СЛУХАЛИ:  Чередниченко В.А., який запропонував кандидатури Кречуна О.М. – на обрання головою Громадської ради, Пельника С.В. та Чорного В.М. - на обрання заступниками голови Громадської, Стоянової А.О. – на обрання секретарем Громадської ради 

ГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидатуру Кречуна О.М. головою Громадської ради – «за» - 9, «утрималось» - 0, «проти» - 0;
- за кандидатуру Пельника С.В. першим заступником голови Громадської ради – «за» - 9, «утрималось» - 0, «проти» - 0;
- за кандидатуру Чорного В.М.  заступником голови Громадської ради з питань  комунікації зі структурами влади – «за» - 9, «утрималось» - 0, «проти» - 0;
- за кандидатуру Стоянової А.О. секретарем Громадської ради – «за» - 9, «утрималось» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ:

- обрати головою громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради Кречуна О.М.; 
- обрати першим заступником голови громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради Пельника С.В.;
- обрати заступником  голови з питань  комунікації зі структурами влади громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради Чорного В.М;
- обрати секретарем  громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради Стоянову А.О. та доручити їй вести протокол першого засідання Громадської ради.

СЛУХАЛИ: Кречуна ОМ., який подякував усім присутнім членам громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради за виявлену довіру та наголосив, що буде сумлінно виконувати покладені на нього обов’язки. 

З третього питання порядку денного СЛУХАЛИ: Кречуна О.М.  щодо погодження Положення про громадську раду з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради, проект якого отримали всі члени Громадської ради. 

Після загального обговорення присутніми вирішено провести голосування за положення від 28.08.2017 № 274р «Про затвердження Положення про громадську раду з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради». 

ГОЛОСУВАЛИ: за положення від 28.08.2017 № 274р «Про затвердження Положення про громадську раду з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради» – «за» - 9, «утрималось» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: погодити положення від 28.08.2017 № 274р «Про затвердження Положення про громадську раду з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради». 

СЛУХАЛИ: Кречуна О.М., який запропонував перейти до четвертого пункту порядку денного. 

Кречун О.М. надав пропозицію кандидатури Чередниченка В.А. для нагороди почесною грамотою або відзнакою  Миколаївської облдержадміністрації та Миколаївської обласної ради за вагомий внесок у розвиток туризму області в рамках святкування Дня туризму, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

ГОЛОСУВАЛИ: за відзначення Чередниченко В.А. почесною грамотою або відзнакою Миколаївської облдержадміністрації та Миколаївської обласної ради за вагомий внесок у розвиток туризму області, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм -  «за» - 9, «утрималось» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: подати кандидатуру Чередниченко В.А для відзначення почесною грамотою або відзнакою  Миколаївської облдержадміністрації та Миколаївської обласної ради за вагомий внесок у розвиток туризму області, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм 

СЛУХАЛИ: Кречуна О.М. щодо включення нового члена громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради Цюри О.С. – члена громадської організації «Товариство рятування на водах Миколаївської області». 

ГОЛОСУВАЛИ: за включення нового члена громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради Цюри О.С. – члена громадської організації «Товариство рятування на водах Миколаївської області» - «за» - 9, «утрималось» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: включити Цюра О.С. – члена громадської організації «Товариство рятування на водах Миколаївської області» до складу громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради.


Протокол № 2

Голова  громадської ради– Кречун Олег.
Секретар громадської ради – Стоянова Аліса.
Члени громадської ради 

 

Відсутні – Філін В.М., Купрієвич І.М, Шутяк Ю.О., Пельник С.В., Обуховський О.В. 

Запрошені – Огієнко М.М., Огієнко А.В., Болдусєва О.В., Форманюк Л.Г.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження порядку денного.
Доповідач: Кречун Олег, голова громадської ради 

2. Утворення організаційного комітету Mykolaiv River Fest.
Доповідач: Кречун Олег, голова громадської ради 

3. Проведення відкритого майданчику «Новий Миколаїв» 17 жовтня 2019 року в бібліотеці ім. Кропивницького: туристична привабливість, інвентаризація туристичних ресурсів.
Доповідач: Кречун Олег, голова громадської ради 

4. Різне. 

Затвердження порядку денного. 

СЛУХАЛИ:

Кречуна Олега, голову громадської ради, який запропонував розглянути проєкт порядку денного засідання громадської ради, отриманий всіма присутніми членами громадської ради під час реєстрації та затвердити його.

Голосували:  «за» - 7, «утрималось» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний. 

2. Утворення організаційного комітету Mykolaiv River Fest.

СЛУХАЛИ:

Кречуна О.М., який зазначив, що планується проведення щорічного фестивалю Mykolaiv River Fest 23-24 травня 2020 року та з метою належної організації проведення створити організаційний комітет. 

ВИСТУПИЛИ:

В обговоренні взяли участь: Ніколаєв В.П., Скляр О.А., Чорний В.М.,Кречун О.М.

За результатами обговорення запропоновано до складу організаційного комітету Mykolaiv River Fest включити всіх членів громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради, представників департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради виконавчий комітет Миколаївської міської ради, а саме: управління освіти Миколаївської міської ради, департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради, відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради; експертів громадської ради: Болдусева О.В., Форманюк Л.Г., Федорів В.Б.

Голосували: «за» - 7, «утрималось» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ:

Обрати до складу організаційного комітету Mykolaiv River Fest:
- всіх членів громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради з розподілом обов’язків;
- представників департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради;
- управління освіти Миколаївської міської ради;
департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради;
управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради;
управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради;
відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської міської ради
- експерти громадської ради: Болдусева О.В., Форманюк Л.Г. 

3. Проведення відкритого майданчику «Новий Миколаїв» 17 жовтня 2019 року в бібліотеці ім. Кропивницького: туристична привабливість, інвентаризація туристичних ресурсів. 

СЛУХАЛИ:

Кречуна О.М , який зазначив, що 17 жовтня 2019 року в  бібліотеці ім. Кропивницького відбудеться  проведення відкритого майданчика «Новий Миколаїв» та визначення туристичної привабливості міста, інвентаризації туристичних ресурсів,  створення нових туристичних маршрутів. 

ВИСТУПИЛИ:

В обговоренні взяли участь: Параскун С.М., Цюра О.С., Скляр О.А.

За результатами обговорення було визначено перелік завдань, які необхідно вирішити під час проведення відкритого майданчику «Новий Миколаїв» 17 жовтня 2019 року в бібліотеці ім. Кропивницького, а саме:

- туристична привабливість;
- інвентаризація туристичних ресурсів;
- створення нових туристичних маршрутів.

В ході обговорення було визначено Купрієвич І.М. модератором проведення відкритого майданчику «Новий Миколаїв» 17 жовтня 2019 року в бібліотеці ім. Кропивницького.

Голосували: «за» - 7, «утрималось» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ:

Організувати проведення відкритого майданчику «Новий Миколаїв» 17 жовтня 2019 року в бібліотеці ім. Кропивницького та вирішити такі завдання: туристична привабливість міста, інвентаризація туристичних ресурсів, створення нових туристичних маршрутів, та визначили модератора проведення заходу – Купрієвич І.М. 

4. Різне.

СЛУХАЛИ:

Огієнко М.М. щодо можливості організації нового гастро-туру «Вінтажна кухня Миколаєва», створення збірки рецептів. 

ВИСТУПИЛИ:

Огієнко А.В., яка надала інформацію з приводу порушеного питання.

В обговоренні приймали участь: Кречун О.М., Параскун С.М. 

ВИРІШИЛИ:

Підтримати ідею організації нового гастро-туру «Вінтажна кухня Миколаєва», створення збірки рецептів


 Протокол № 3

 

Голова  громадської ради– Кречун Олег.
Секретар громадської ради – Стоянова Аліса.
Члени громадської ради – Чередниченко В.А., Шутяк Ю.О., Пельник С.В., Скляр О.А., Обуховський О.В., Чорний В.М., Філін В.М., Ніколаєв В.П., Цюра О.С.
Відсутні – Купрієвич І.М, Параскун С.М.
Запрошені –  Шуліченко Т.В. – директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, Шевченко Д.О. – заступник директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради – начальник управління економіки та інвестицій, Бревда М.В. – ГО «Мрій Дій», Гуміневський А.В., Огієнко А.В. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження порядку денного.
Доповідач: Кречун Олег, голова громадської ради 

2. Презентація бренду «Миколаїв на хвилі».
Доповідач: Бревда М.В., ГО «Мрій Дій» 

3. Розгляд концепції фестивалю Mykolaiv River Fest.
Доповідач: Кречун Олег, голова громадської ради 

4. Різне.

Затвердження порядку денного. 

СЛУХАЛИ:

Кречуна Олега, голову громадської ради, який запропонував розглянути проєкт порядку денного засідання громадської ради, отриманий всіма присутніми членами громадської ради під час реєстрації та затвердити його.

Голосували:  «за» - 10, «утрималось» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний. 

2. Презентація бренду «Миколаїв на хвилі». 

СЛУХАЛИ:

Бревду М.В., який презентував логотип «Місто на хвилі», створений громадською організацією «Мрій Дій», та зазначив, що існує можливість безкоштовної передачі його місту для використання в популяризації міста в єдиному стилі. Також відзначив, що обмежень щодо використання логотипу не буде. Запропонував використання логотипу «Місто на хвилі» як туристичний бренд міста.

ВИСТУПИЛИ:

В обговоренні взяли участь: Ніколаєв В.П., Скляр О.А., Чорний В.М.,Кречун О.М., Пельник С.В.

За результатами обговорення запропоновано використовувати туристичний логотип «Місто на хвилі» для популяризації міста в єдиному стилі та рекомендувати міському голові розглянути питання щодо затвердження його рішенням Миколаївської міської ради як туристичний бренд міста.

Голосували: «за» - 10, «утрималось» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ:

Для популяризації міста в єдиному стилі використовувати логотип «Місто на хвилі» як туристичний бренд міста та рекомендувати міському голові розглянути питання щодо затвердження його рішенням Миколаївської міської ради (у разі необхідності). 

3. Розгляд концепції фестивалю Mykolaiv River Fest.

СЛУХАЛИ:

Кречуна О.М , який зазначив, що членам громадської ради запропоновано два варіанти концепції фестивалю Mykolaiv River Fest, які надані на розгляд членам громадської ради з питань розвитку туризму. 

ВИСТУПИЛИ:

В обговоренні взяли участь: Кречун О.М., Чорний В.М., Чередниченко В.А.

За результатами обговорення було визначено доопрацювати  єдину концепцію фестивалю Mykolaiv River Fest протягом наступного місяця. 

Голосували: «за» - 10, «утрималось» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ:

Написати єдину концепцію фестивалю Mykolaiv River Fest протягом наступного тижня.


Протокол № 4

Голова  громадської ради– Кречун Олег.
Секретар громадської ради – Стоянова Аліса.
Члени громадської ради – Чередниченко В.А., Пельник С.В., Скляр О.А., Чорний В.М., Філін В.М., Ніколаєв В.П., Цюра О.С.
Відсутні – Купрієвич І.М, Параскун С.М, Обуховський О.В., Шутяк Ю.О.
Запрошені –  Шуліченко Т.В. – директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, Шевченко Д.О. – заступник директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради – начальник управління економіки та інвестицій, Руденок О.П. – директор туроператор «Лідер-Тур», Гаврилова О.В. – МФКНУКіМ, Євтушенко Г. – агентство ІТ – екскурсій IT – екскурсій Mykolaiv.Look.City, Воронцов І.А. – режисер, Гарнага К.М. – голова ГО «Миколаївських яхтсменів 7 футів». ЗМІ: NikLife, ТРК «Ніс-ТВ», «Мой город». 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження порядку денного.
Доповідач: Кречун О.М., голова громадської ради 

2. Звіт про представлення туристичного потенціалу в рамках Міжнародної виставки «ТурЕКСПО-2019» у м.Львів.
Доповідач: Кречун О.М., голова громадської ради 

3. Затвердження концепції фестивалю Mykolaiv River Fest.
Доповідач: Кречун О.М., голова громадської ради, Пельник С.В.- заступник голови громадської ради. 

4. Різне

Затвердження порядку денного. 

СЛУХАЛИ:

Кречуна О.М., голову громадської ради, який запропонував змінити порядок питань порядку денного. п.3 порядку денного «Затвердження концепції фестивалю Mykolaiv River Fest» поставити пунктом 2 порядку денного. п.2 «Звіт про представлення туристичного потенціалу в рамках Міжнародної виставки «ТурЕКСПО-2019» у м.Львів» замінити на п.3 порядку денного.

Голосували: «за» - 8, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний:
2. Затвердження концепції фестивалю Mykolaiv River Fest.
3. Звіт про представлення туристичного потенціалу в рамках Міжнародної виставки «ТурЕКСПО-2019» у м.Львів.
4. Різне. 

2. Затвердження концепції фестивалю Mykolaiv River Fest 

СЛУХАЛИ:

Кречуна О.М., який зазначив, що фестиваль Mykolaiv River Fest відбувається вже 3 роки поспіль і тому вирішили заздалегідь організувати підготовку до 4-го фестивалю, проведення якого планується 23-24 травня 2020 року.

Пельника С.В., який запропонував новий варіант концепції фестивалю. В даній концепції визначено 4 локації: Нижній БАМ, пляж «Стрілка» (Парк «Перемоги»), 8 причал, Обласний яхт-клуб. Також Пельник С.В. зазначив, що фестиваль буде відбуватися протягом 3-х днів. Оголосив склад команди організаторів: Воронцов І. – режисер фестивалю, Деменських П. – арт-директор, ГО «Мрій Дій», Волков – Обласне бюро з туризму, Руденок О.П. – туроператор «Лідер – тур».

Воронцова І., який запропонував підтримати запропоновану концепцію, так як має досвід проведення подібних заходів, та наголосив, що вже необхідно залучати спонсорів фестивалю.

Руденок О.П., зазначила важливість організації прибирання та порядку території проведення  фестивалю, необхідність проведення інфо-туру для гостей міста, а вже потім відвідування фестивалю.

Євтушенка Г., який зауважив, що незадіяна центральна площа міста, адже територія 8 Причалу недостатня для розміщення  великої кількості людей, недостатня інфраструктура, мало місця для парковки автомобілів.

Воронцова І., який відповів, що площа не підходить, тому що немає води (близькість до водного об’єкту), адже тема фестивалю – свято на воді.

Ніколаєва В.П., який зазначив, що повністю зміщувати свято з центру є неправильним, та запропонував провести конкурс кулінарів, враховуючи минулорічний досвід

Шевченко Д.О., яка зауважила,  що департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради підтримує ідею проведення. Також зазначила, що концепція потребує доопрацювання, з урахуванням зауважень.

В обговоренні приймали участь Ніколаєв В.П., Євтушенко Г., Пельник С.В., Кречун О.М., Гаврилова О.В.

Кречуна О.М., який запропонував створити робочу групу  та доопрацювати концепцію фестивалю.

Голосували: «за» - 8, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ:

Взяти за основу запропоновану концепцію з доопрацюваннями робочою групою, які будуть надані після узгодження.

3. Звіт про представлення туристичного потенціалу в рамках ХХ Міжнародної виставки «ТурЕКСПО-2019» у м.Львів.

СЛУХАЛИ: 

Кречуна О.М., який доповів про участь м.Миколаєва в ХХ Міжнародній виставці «ТурЕКСПО-2019» у м.Львів, яка проходила з 30 жовтня по 1 листопада 2019 року. 

Стоянову А., яка зазначила, що 30 жовтня в рамках ХХ Міжнародної виставки  «ТурЕКСПО-2019» представники департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, громадськості та науковці презентували ексклюзивні туристичні продукти міста: 

 • Mykolaiv River Fest - масштабний івент з популяризації водних видів спорту;
 • археологічна перлина Городище Дикий Сад. 

На стенді ХХ міжнародної виставки «ТурЕКСПО-2019» департаментом економічного розвитку Миколаївської міської ради організовано та проведено розіграш сувенірної брендованої продукції, в якому взяло участь  близько 100 осіб. 

Голосували: «за» - 8, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ:

Прийнято до відома 

4. Різне. 

СЛУХАЛИ:

Кречуна О.М., який порушив питання стосовно легальної роботи всіх суб’єктів туристичної галузі в м.Миколаєві та запропонував розглянути питання щодо передачі крейсеру «Україна» громадськості. 

Руденок О.П., яка зазначила, що необхідне ліцензування всіх суб’єктів туристичної галузі та застосування механізмів контролю їх діяльності. 

Кречун О.М., який зауважив необхідність створення робочої групи з розробки нормативно-правових актів, пропозицій для вирішення питання щодо контролю діяльності та легалізації суб’єктів туристичної галузі в м.Миколаєві. До складу робочої групи входять: Руденок О.П., Філін В.М., Гаврилова О.В.,Волкова, Євтушенко Г.

Кречун О.М. запропонував створити робочу групу для вивчення економічної ефективності передачі крейсера «Україна».

Голосували: «за» - 8, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ:

Створити робочу групу з розробки нормативно-правових актів, пропозицій для вирішення питання щодо контролю діяльності та легалізації суб’єктів туристичної галузі в м.Миколаєві.

Створити робочу групу для вивчення економічної ефективності передачі крейсера «Україна».


 

Протокол № 5

Голова  громадської ради– Кречун Олег.
Секретар громадської ради – Братченко Олена.
Члени громадської ради –  Пельник С.В.,Чорний В.М., Філін В.М., Цюра О.С., Шутяк Ю.О., Обуховський О.В., Параскун С.М.
Відсутні – Купрієвич І.М, Чередниченко В. А., Ніколаєв В.П., Скляр О.А.

Запрошені – Криленко В.І. – перший заступник міського голови, Шуліченко Т.В. – директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, Шевченко Д.О. – заступник директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради – начальник управління економіки та інвестицій, Гаврилова О.В. – МФКНУКіМ, Євтушенко Г.І. – Агентство ІТ екскурсій IT Mykolaiv Look City, Болдусева О. В. - експерт громадської ради, Форманюк Л. Г. - експерт громадської ради, Волков Р. К. - Обласне бюро з туризму.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:                              

 1. Затвердження порядку денного.
 2. Обрання секретаря громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради на час відпустки Стоянової А. О.
 3. Підсумки роботи громадської ради з питань розвитку туризму  у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради за 2019 рік.
 4. Інше.

1.Затвердження порядку денного.                            

1.  СЛУХАЛИ:

Кречуна Олега, голову громадської ради, який запропонував розглянути проєкт порядку денного засідання громадської ради, отриманий всіма присутніми членами громадської ради під час реєстрації та затвердити його.

Голосували: «за» - 8 , «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний:

2.  Обрання секретаря громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради на час відпустки Стоянової А. О.

 1. Підсумки роботи громадської ради з питань розвитку туризму  у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради за 2019 рік.
 2. Інше. 

2. Обрання секретаря громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради на час відпустки Стоянової А. О. 

2. СЛУХАЛИ:

Кречуна О.М., який запропонував обрати секретаря громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради на час відпустки Стоянової А. О.  Братченко О. І. – головного спеціаліста сектору з питань туризму.

Голосували: «за» - 8 , «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: Обрати секретаря громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради на час відпустки Стоянової А. О. Братченко О. І. 

 1. Підсумки роботи громадської ради з питань розвитку туризму  у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради за 2019 рік.

3. СЛУХАЛИ:

Кречуна О.М., який  подякував всіх присутніх за плідну співпрацю  у 2019 році. Результатами праці є - утворення  та  обрання складу організаційного комітету Mykolaiv River Fest 2020 року; проведен відкритий майданчик «Новий Миколаїв» для вирішення завдань: туристична привабливість міста, інвентаризація туристичних ресурсів, створення нових туристичних маршрутів; з метою розвитку туристичного потенціалу міста Миколаєва та створення дієвого механізму перетворення Миколаєва у привабливе місто міська влада спільно з громадською  радою з питань розвитку туризму в м. Миколаєві продовжує  роботу з питання відкриття  міжнародного річкового пасажирського тимчасового/постійного пункту пропуску через державний кордон України в м. Миколаєві.

Криленка В. І., який подякував Кречуна О. М.  за роботу та вагомий внесок  у розвиток  в Туристичної ради.

Шуліченко Т. В., яка подякувала Туристичну раду   за плідну співпрацю у розвитку туристичної галузі міста та побажала успіхів у подальшій роботі у 2020 році. Співпраця у 2019 році була вдалою: ведеться робота над проєктом рішення про затвердження логотипу міста Миколаєва, який було вирішено використовувати для популяризації міста в єдиному стилі  логотип «Місто на хвилі» як туристичний бренд міста; успішно реалізовано  пілотний  проєкт «Школа екскурсоводів – проведення тренінгів для жінок м. Миколаєва»; взяли участь у ХХ Міжнародній виставці «ТурЕКСПО-2019» у м. Львові, на якій було представлено туристичний потенціал м. Миколаєва; продовжується робота з питання відкриття Туристично – інформаційного центру в м. Миколаєві.

Болдусеву О. В., як учасниця Школи Екскурсоводів зазначила, що Школа Екскурсоводів був дуже вдалий проєкт. В перспективі було влучно створити Асоціацію гідів міста Миколаєва, до якої залучити фахівців та випускниць школи.

Чорного В. М., який  подякував всіх за співпрацю та підтримав промову Болдусевої О. В. Зазначив, що має надію щодо можливості переобладнення крейсера «Україна» у туристичну локацію.

Гаврилову О. В., як учасниця Школи Екскурсоводів зазначила, що проект  «Школа Екскурсоводів – проведення тренінгів для жінок міста Миколаєва» на її погляд був успішним. 

В обговоренні брали участь всі присутні. 

ВИРІШИЛИ:

Підсумки роботи громадської ради з питань розвитку туризму  у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради за 2019 рік взяти до відома. 

4. Різне. 

4. СЛУХАЛИ:

Кречуна О.М. та Чорного В.М., які  з вітальними словами нагородили грамотами громадської ради з питань розвитку туризму при департаменті економічного розвитку м. Миколаєва за сумлінну, плідну  працю та вагомий особистий внесок у розвиток туристичної галузі міста Миколаєва Шуліченко Т. В. та Шевченко Д. О. за рішенням громадської ради.

Криленка В. І., який з вітальними словами нагородив : Почесною грамотою  Миколаївського міського голови Болдусеву О. В., Подячним листом Миколаївського міського голови Братченко О. І., Подячним листом Миколаївського міського голови Стоянову А. О.   

5. СЛУХАЛИ:                                          

Філіна В.М., який підняв питання щодо нестачі  промоційного матеріалу: путівників, листівок,прасів, буклетів, єврофлаєров тощо.

Криленко В. І., зазначив що потрібно у 2020 році активувати роботу у цьому напрямку. Треба формувати єдиний туристичний простір міста Миколаєва, який буде наповнений туристичними продуктами, щоб турист зміг знайти їх у будь – якому ресурсі. Туристичний продукт повинен бути у зв’язці з всіма потребами туриста (готель, ресторан, тощо). Запропонував присутнім на засіданні підготувати інформацію щодо туристичних об’єктів, та надати дану інформацію для вивчення департаменту економічного розвитку. 

        В обговоренні брали  участь всі присутні. 

ВИРІШИЛИ:   

Підготувати інформацію щодо туристичних об’єктів, маршрутів та надати для вивчення  до департаменту економічного розвитку до 15.01.2020 року. 

6. СЛУХАЛИ:                                          

Шуліченко Т. В., зазначила, щодо необхідності формування календарного плану подій на 2020 рік запропонувала надати пропозиції з цього питання до департаменту економічного розвитку до15.01.2020 року. 

        В обговоренні брали  участь всі присутні. 

ВИРІШИЛИ:   

Надати пропозиції щодо  календарного плану подій на 2020 рік до департаменту економічного розвитку до15.01.2020 року. 

7. СЛУХАЛИ:   

Пельника С.В., який запропонував, розпочати роботу щодо розробки Програми розвитку туристичної галузі міста Миколаєва 2021-2022 роки та надати пропозиції до  департаменту економічного розвитку. 

        В обговоренні брали  участь всі присутні. 

ВИРІШИЛИ:   

Надати попередні пропозиції  щодо розробки Програми розвитку туристичної галузі  міста Миколаєва 2021-2022 роки до департаменту економічного розвитку до15.01.2020 року. 

8. СЛУХАЛИ:   

Кречуна О. М., запропонував створитиу Facebook офіційну сторінку громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради та обрати Стоянуву А.О.  адміністратором  офіційної Facebook сторінки громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради. 

               В обговоренні брали  участь всі присутні. 

ВИРІШИЛИ:   

Створити  у Facebook офіційну сторінку громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради та обрали Стоянуву А.О.  адміністратором  офіційної Facebook сторінки громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради.                         

9. СЛУХАЛИ:

Кречуна О. М., який  ознайомив присутніх з Заявою №34 від 26.1202019 р. від члена громадської ради з питань розвитку туризму м. Миколаєва  при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради Чередниченко В. А., у якій Чередниченко В. А.  просить проголосувати за його звільнення від обов’язків члена громадської ради з питань розвитку туризму при департаменті економічного розвитку за станом здоров’я (додається). 

               В обговоренні брали  участь  Кречун О. М., Пельник С. В., Параскун С. М., Болдусева О. В. 

Кречун О. М.,  який поставив  на голосування питання щодо Заяви №34 від 26.1202019 р. від члена громадської ради з питань розвитку туризму м. Миколаєва  при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради Чередниченко В. А., у якій Чередниченко В. А.  просить проголосувати за його звільнення від обов’язків члена громадської ради з питань розвитку туризму при департаменті економічного розвитку за станом здоров’я. 

       Голосували: «за» - 8, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ:   

Відповідно до Заяви №34 від 26.12.2019 р. Чередниченко В. А звільнили Чередниченко В. А. від обов’язків члена громадської ради з питань розвитку   туризму при департаменті економічного розвитку  за станом здоров’я.


 

Протокол № 6
Від 30.01.2020

Голова громадської ради– Кречун Олег.
Секретар громадської ради – Стоянова Аліса.
Члени громадської ради –Обуховський О.В., Параскун С.М.,Купрієвич І.М.,Шутяк Ю.О., Пельник С.В., Скляр О.А., Чорний В.М., Філін В.М., Ніколаєв В.П., Цюра О.С. 

Запрошені –  Криленко В.І. – перший заступник міського голови Миколаївської міської ради, Шуліченко Т.В. – директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, Шевченко Д.О. – заступник директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради – начальник управління економіки та інвестицій, , Євтушенко Г. – агентство ІТ – екскурсій IT – екскурсій Mykolaiv.Look.City, Ганошина Надія Миколаївна – Концертне агентство «Нео-Промоушен», Чередниченко В.А. - , Волков Р.К. – Обласне бюро з туризму, Гаврилова О.В. – ВП МФКНУКі», Корух Л.А. – ВПМРМ20 «МАК», Шпаков А.Н. – ВПМРМ20 «МАК».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження порядку денного.

Доповідач: Кречун О.М., голова громадської ради.

2. Розгляд узагальнених пропозицій щодо проведення фестивального свята на воді Mykolaiv River Fest.

Доповідач: Кречун О.М., голова громадської ради.

3. Пропозиції надані громадськістю на доручення першого заступник міського голови Криленка В.І..

Доповідач: Кречун О.М., голова громадської ради. 

4. Обрання кандидатури до складу Обласної туристичної ради.

Доповідач: Кречун О.М., голова громадської ради. 

5. Різне
 

1.Затвердження порядку денного. 

СЛУХАЛИ:

Кречуна О.М., голову громадської ради, який запропонував розглянути проєкт порядку денного засідання громадської ради, отриманий всіма присутніми членами громадської ради під час реєстрації та затвердити його. 

Голосували: «за» - 11, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний:

2. Розгляд узагальнених пропозицій щодо проведення фестивального свята на воді Mykolaiv River Fest.

3. Пропозиції надані громадськістю на доручення першого заступник міського голови Криленка В.І.

4. Обрання кандидатури до складу Обласної туристичної ради.

5. Різне

 

2. Розгляд узагальнених пропозицій щодо проведення фестивального свята на воді Mykolaiv River Fest. 

СЛУХАЛИ: 

Шуліченко Т.В., яка надала інформацію щодо узагальнених пропозицій фестивального свята на воді Mykolaiv River Fest, а саме: дати проведення 23-24 травня 2020 року, локації – Нижній БАМ та 8 причал, основними заходами будуть змагання з греблі на байдарках і каное; урочисте відкриття фестивального свята на воді «Миколаїв RIVER FEST»Гранд – Парад водних засобів; пленер українських художників; Регата; Джаз фестиваль RIVER FEST; концертна програма; ВВQ-батл з елементами вантажної кухні; фестиваль устриць та вина; сучасні фотозони та локації костюмованих визначних історичних персон міста, за пропозицією громадської ради з питань розвитку туризму у м.Миколаєві працюють різні локації на Нижньому БАМі. Запропонувала провести в рамках фестивалю туристичний форум, прес тур як додаткові заходи до програми.

Параскуна С.М., який зазначив доцільність проведення туристичного форуму та прес туру в рамках фестивалю.

Кречуна О.М. підтримав узагальнені пропозиції фестивального свята на воді Mykolaiv River Fest та зауважив, що дані пропозиції надані в межах коштів, передбачених Програмою розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року. Для наповнення фестивалю додатковими заходами необхідно залучати додаткові кошти. 

Ніколаєва В.П., який підтримав та зазначив, що регата, парад та Джазфест – це видовищні події Миколаєва.

Філіна В.М., Скляра О.А., Купрієвич І.М., які висловили підтримку щодо запропонованих узагальнених пропозицій.

 

В обговоренні брали участь всі учасники громадської ради. 

Голосували: «за» - 11, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ:

Взяти за основу узагальнені пропозиції фестивального свята на воді Mykolaiv River Fest та надати пропозиції на туристичну раду щодо локацій на Нижньому БАМі.

3. Пропозиції надані громадськістю на доручення першого заступник міського голови Криленка В.І.

СЛУХАЛИ:

Криленка В.І., який зазначив, що більшість наданих громадськістю пропозицій туристичних маршрутів недостатньо інформативні та необхідно доопрацьовані матеріали презентувати на засіданні. Наголосив, що напрацьовані туристичні продукти та маршрути необхідно надавати до департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради.

В обговоренні брали участь Шуліченко Т.В., Євтушенко Г., Купрієвич І.М.

Голосували: «за» - 9, «утримались» - 1, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ:

Доопрацювати туристичні маршрути та презентувати їх на засіданні. 

4. Обрання кандидатури до складу Обласної туристичної ради. 

СЛУХАЛИ:

Кречуна О.М., який проінформував членів громадської ради, що в Облдержадміністрації формується новий склад туристичної ради. Згідно положення необхідно делегувати до ради голову туристичної ради з питань туризму у м.Миколаєві. 

В обговоренні брали участь Кречун О.М., Пельник С.В., Філін В.М. 

Голосували: «за» - 9, «утримались» - 1, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ:

Делегувати до туристичної ради Облдержадміністрації голову туристичної ради з питань туризму у м.Миколаєві Кречуна О.М.


 

Протокол № 7
Від 27.08.2020

Голова  громадської ради– Кречун Олег.
Секретар громадської ради – Стоянова Аліса.
Члени громадської ради – Купрієвич І.М., Пельник С.В., Скляр О.А., Чорний В.М., Філін В.М., Ніколаєв В.П., Цюра О.С. 

Запрошені –  Шевченко Д.О. – заступник директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради – начальник управління економіки та інвестицій, , Євтушенко Г. – агентство ІТ – екскурсій IT – екскурсій Mykolaiv.Look.City, Болдусєва О.В. – експерт громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві, Сівак В.В. – в.о.начальника управління молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації, Ткаченко А.В. – журналіст 0512.com.ua, Влащенко О. – кореспондент «Новости - N», Суханова Р.Ф. – член асоціації «Мир через культуру»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 1. Затвердження порядку денного.
 2. Результати роботи Громадської ради у II – III кварталах 2020 року.
 3. Обговорення пропозицій до проєкту Програми розвитку туристичної галузі м.Миколаєва до 2023 року.
 4. Планування роботи щодо відзначення Всесвітнього дня туризму та інших визначних та пам’ятних дат до кінця 2020 року.
 5. Різне. 

1.Затвердження порядку денного. 

СЛУХАЛИ:

Кречуна О.М., голову громадської ради, який запропонував розглянути проєкт порядку денного засідання громадської ради, отриманий всіма присутніми членами громадської ради під час реєстрації та затвердити його. 

Голосували: «за» - 7, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний:

1. Затвердження порядку денного

2. Різне

3.Результати роботи Громадської ради у II – III кварталах 2020 року.

4.Обговорення пропозицій до проєкту Програми розвитку туристичної галузі м.Миколаєва до 2023 року.

5.Планування роботи щодо відзначення Всесвітнього дня туризму та інших визначних та пам’ятних дат до кінця 2020 року.

 

2. Різне 

СЛУХАЛИ: 

Суханову Р.Ф., яка привітала та висловила зацікавленість туристичним потенціалом м.Миколаєва. 

В обговоренні брали участь всі учасники громадської ради. 

Голосували: «за» - 7, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: прийнято до відома.

 

3. Результати роботи Громадської ради у II – III кварталах 2020 року

СЛУХАЛИ: 

Кречуна О.М., який подякував всім членам громадської ради за плідну роботу протягом ІІ – ІІІ кварталів 2020 року та проінформував присутніх щодо зробленої роботи та досягнутих результатів.

Кречун О.М. заначив, що результатами роботи Громадської ради у II – III кварталах 2020 року стали:

- участь в робочій нараді в рамках робочої групи щодо розроблення міської цільової програми розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року;

- ініціювання розвитку туристичного маршруту «Миколаївський некрополь» - старий міський цивільний цвинтарь та частина інтернаціонального цвинтаря к. ХVІІІ ст.- 70-і р.р. ХХ ст., пам’ятки  історії місцевого значення (вул. Степова, 35);

- робота щодо передачі крейсера «Україна» у власність міста та створити на базі недобудованого крейсера сучасний військово-морський музейний комплекс;

- участь у проведенні яхтових регат, таких яких Кубок кредо 2020.

В обговоренні брали участь всі учасники громадської ради. 

Голосували: «за» - 8, «утримались» -0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: прийнято до відома.

 

4. Обговорення пропозицій до проєкту Програми розвитку туристичної галузі м.Миколаєва до 2023 року (далі - Програма).

СЛУХАЛИ: 

Кречуна О.М., який зазначив, що членами громадської ради можуть надаватися пропозицій до проєкту Програми розвитку туристичної галузі м.Миколаєва до 2023 року. 

Сівака В.В., який запропонував включити до проєкту Програми заходи щодо просування логотипу на національному рівні та розміщення реклами про місто на рекламних бордах Миколаївської області. 

Скляра О.А., який висловив пропозицію щодо збереження та відновлення фасадів міста по туристичним маршрутам Миколаєва. 

Пельника С.В., який запропонував внести проєкти «Будівництво набережної міста Миколаєва»  та «Реконструкцію парку «Перемоги» до Національної програми «Велике будівництво» у 2021-2023 роках. 

Сівака В.В., який зауважив, що до програми «Велике будівництво» включено проєкт щодо реставрації другого корпусу Миколаївського обласного краєзнавчого музею «Старофлотські казарми». 

Пельника С.В. , який зазначив, що одним із заходів може стати туристичний маршрут «Рені - Миколаїв» відвідування Миколаєва з води. 

Шевченко Д.О., яка зауважила, що пропозиції до Програми можна надавати до середини вересня за відповідної формою, яка була надана всім членам громадської ради з питань розвитку туризму у м.Миколаєві. У разі, якщо заходи передбачають кошти, то необхідно надавати відповідні розрахунки. 

В обговоренні брали участь всі учасники громадської ради. 

Голосували: «за» - 7, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: оформити пропозиції до Програми за наданою формою та надати їх до департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради до середини вересня. 

5.Планування роботи щодо відзначення Всесвітнього дня туризму та інших визначних та пам’ятних дат до кінця 2020 року. 

Кречуна О.М., який звернувся до членів громадської ради щодо визначення кандидатур для подання на нагородження до Дня туризму в робочому порядку.  

Голосували: «за» - 7, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: прийнято до відома.


 

Протокол засідання в режимі онлайн №8
Від 11.11.2020

Голова громадської ради- Кречун Олег.
Секретар громадської ради - Стоянова Аліса.
Члени громадської ради - Купрієвич І.М., Пельник С.В., Чорний В.М., Філін В.М., Цюра О.С. 

Запрошені - Шуліченко Т.В. - директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Шевченко Д.О. - заступник директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради - начальник управління економіки та інвестицій. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Затвердження порядку денного.

2.Розгляд проєкту Програми розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року.

3.Різне.

 

1 .Затвердження порядку денного. 

СЛУХАЛИ

Кречуна О.М., голову громадської ради, який запропонував розглянути проект порядку денного засідання громадської ради, попередньо розісланий всім присутнім членами га затвердити його. 

Голосували: «за» - 6, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний:

1.Затвердження порядку денного

2.Розгляд Програми розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року.

3.Різне.

 

2. Розгляд проєкту  Програми розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року. 

СЛУХАЛИ: 

Шуліченко Т.В., яка привітала всіх присутніх членів громадської ради та коротко зупинилась на змісті та заходах Програми розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року. 

Пельника С.В., який зазначив, що департамент економічного розвитку ММР на високому рівні підійшов до написання Програми розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року. Також відмітив, що Програма підготовлена якісно та професійно та відображає основні напрямки розвитку туристичної сфери. Надав пропозицію щодо внесення громадських організацій до переліку виконавців п.5.4. Заходів виконання Програми. 

Філіна В.М., який відзначив, що Програма цікава та в ній враховані всі необхідні заходи щодо розвитку туристичної галузі. Поставив питання щодо можливості внесення змін в заходи Програми протягом строку її дії. 

Купрієвич І.М., яка поставила питання щодо можливості внесення змін в заходи Програми протягом строку її дії та щодо розширення подієвих заходів. 

Шуліченко Т.В., зазначила, що можливо вносити зміни до Програми протягом строку її дії та відмітила, що в процесі погодження проєкт Програми може коригуватися в частині кількості напрямків, розміщення заходів по напрямкам тощо. 

Кречуна О.М., запропонував поставити на голосування питання узгодження проекту Програми розвитку туристичної галузі м.Миколаєва до 2023 року. 

В обговоренні брали участь всі учасники громадської ради. 

Голосували: «за» - 6, «утримались» - 0, «проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити  проєкт Програми розвитку туристичної галузі м.Миколаєва до 2023 року для подальшого розгляду виконавчими органами Миколаївської міської ради відповідно до вимог регламентів виконавчого комітету та Миколаївської міської ради та для винесення на розгляд сесії.

 

3. Різне. 

Кречуна О.М., який поставив питання Пельнику С.В. стосовно реєстрації товарного знаку «Mykolaiv River Fest». 

Пельника С.В., який повідомив, що громадська організація «Туристична рада м.Миколаєва» зареєструвала «Mykolaiv River Fest» як знак для товарів та послуг. 

Шуліченко Т.В., яка задала питання Пельнику С.В. щодо розгляду можливості передачі знаку для товарів та послуг «Mykolaiv River Fest»  місту Миколаєву по аналогії з туристичним брендом «Миколаїв – місто на хвилі». 

Пельника С.В., який зазначив, що дане питання можливо розглянути на зборах громадської організації «Туристична рада м.Миколаєва». 

ВИРІШИЛИ: прийняти відповідну інформацію до відома.


Протокол засідання №9 
Від 18.03.2021

Голова громадської ради- Кречун Олег.

Секретар громадської ради - Стоянова Аліса.

Члени громадської ради - Купрієвич І.М., Ніколаєв В.П., Пельник С.В.,   Чорний В.М., Філін В.М., Шутяк Ю.О.

Запрошені – Луков В.Д. – перший заступник міського голови, Шуліченко Т.В. - директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Шевченко Д.О. - заступник директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради - начальник управління економіки та інвестицій, Сівак В.В. - заступник начальника управління молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації - начальник відділу з питань молоді та туризму, Волчецький Р.В. – ГО «Молодіжний туристсько-краєзнавчий клуб «Святий Миколай», Чичкалюк Т.О. – NTOU, Фергару Н.С. – директор Матвієвського будинку культури, Мірошник С.П. – командор ГО «Яхт-клуб «Стрелка», Воронцов О.В. – капітан катеру «Liberty», Данцев М.Ю. – Мануфактура шоколаду «Данцев та синъ».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.    Затвердження порядку денного.

2. Про результати діяльності Громадської ради в умовах посилення карантинних вимог протягом 2020 року.

 1. Нові туристичні маршрути у м.Миколаєві як вагомий важіль соціально-економічного розвитку територіальної громади.

 2. Пропозиції формування плану роботи Громадської ради  на 2021 рік.

 3. Різне.

1 .Затвердження порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Кречуна О.М., голову громадської ради, який запропонував розглянути проєкт порядку денного засідання громадської ради.

Голосували: «за» - 6, «утримались» - 0, «проти» - 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний:

1.    Затвердження порядку денного.

2. Про результати діяльності Громадської ради в умовах посилення карантинних вимог протягом 2020 року.

3. Нові туристичні маршрути у м.Миколаєві як вагомий важіль соціально-економічного розвитку територіальної громади.

 1. Пропозиції формування плану роботи Громадської ради  на 2021 рік.

 2. Різне.

2. Про результати діяльності Громадської ради в умовах посилення карантинних вимог протягом 2020 року.

СЛУХАЛИ:

Кречуна О.М., який зазначив, що всі заходи проведені в умовах посилення карантинних вимог протягом 2020 року реалізовано спільно з департаментом економічного розвитку Миколаївської міської ради. Доповів про результати діяльності Громадської ради протягом 2020 року, а саме:

 • в травні 2020 року за участю міського голови Сєнкевича О.Ф. відкрито туристичний сезон шляхом старту регати «Кубок Кредо-2020», яку  проведено в рамках фестивального свята на воді «Миколаїв River Fest», формат якого змінився внаслідок запровадження суворих карантинних обмежень, але не концепція.

 • протягом  року відбувався переговорний процес із громадською спілкою «Асоціація індустрії гостинності України».

 • I - III кварталу 2020 року взято участь в плануванні заходів до Програми розвитку туристичної галузі у місті Миколаєві до 2023 року.

 • 25 вересня 2020 року відбувся «Туристичний пленер» з нагоди Дня туризму. У заході взяв участь Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Також, у заході взяли участь представники туристичного бізнесу, члени громадської ради з питань розвитку туризму у м.Миколаєві та науковці. В рамках промоційного туру для представників туристичного бізнесу було представлено новий туристичний маршрут "Земля часів Трої та грецьких поселень" та майбутню туристичну локацію "Карстові печери".

 • Участь громадської ради у створенні яхт-клубу «Стрелка». Це перша сходинка формування саме міського яхт-клубу. Спільними зусиллями міста та суднобудівного заводу імені 61 комунара було передано  до яхт-клубу 17 яхт та 1 катер. Це може дати поштовх для розвитку туризму на воді та відпочинку.

 • в грудні 2020 року члени громадської ради стали учасниками проєкту транскордонної операційної програми «Басейн Чорного моря» за напрямком «Туризм. Спадщина. Креативність» за фінансової підтримки ЄС в частині створення нових туристичних продуктів. 

Стосовно вищезазначеного  проєкту Кречун О.М. надав слово Шуліченко Т.В.

Шуліченко Т.В., привітала всіх присутніх та висловила подяку всім членам громадської ради та експертам за плідну роботу в галузі туризму. Щодо проєкту транскордонної операційної програми «Басейн Чорного моря» зазначила, що в день відзначення Дня туризму уряд Румунії повідомив, що Україна (м.Миколаїв) стала партнером в даній грантовій програмі. Участь  в програмі допоможе м.Миколаєву створити 9 туристичних продуктів, які об’єднаються у 3 туристичні маршрути, що дасть можливість залучити якомога більшу кількість туристів. 17 березня 2021 року було презентовано 3 сфери, до яких будуть входити 3 маршрути, зокрема це гастрономічний туризм, якому в Україні приділяється велика увага. Так виставка UITT – 2021, що відбудеться в квітні 2021 року, направлена на представлення цього напрямку туризму. Цей напрямок також актуальний для Миколаєва та Миколаївської області. Це допомагає створювати гастрономічну карту України. Також однією із кулінарних візитівок Миколаєва став матвіївський борщ з бичками, який долучено до гастрономічної мапи Миколаєва.

Шуліченко Т.В., запропонувала перейти до перегляду онлайн екскурсії «Спаські каменоломні», що проводилась істориком - археологом Горбенко К.В., як нової туристичної локації. Було розроблено новий туристичний маршрут «Археологічний Миколаїв», який починається з краєзнавчого музею «Старофлоцькі казарми» та закінчується на території городище «Дикий Сад».

Кречуна О.М., який зазначив, що результати діяльності громадської ради у 2020 році щодо:

 •  відкриття міжнародного річкового пасажирського постійного/тимчасового пункту пропуску через державний кордон України в м.Миколаєві;

 • робота з КП «Миколаївська ритуальні служба» щодо благоустрою деяких секторів Миколаївського некрополю;

 • співпраці з новоствореними ОТГ, зокрема Радсадівська ОТГ, Галицинівська ОТГ;

 • діяльності з представниками громадських організацій, козацтва щодо створення портфелів стартапів туристично-рекреаційного напрямку;

 • створення історичного визначного місця «Маєток Полковника» в Бузькому гарді;

 • активної участі в робочій групі по розробці Програми розвитку річок та маломірного судноплавства;

 • проведення міжнародної регати до Дня ВМС та 30-річчя Незалежності України.

Кречуна О.М., який запропонував взяти до відома дану інформацію.

Голосували: «за» - 6, «утримались» - 0, «проти» - 0.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома результати діяльності Громадської ради в умовах посилення карантинних вимог протягом 2020 року

3. Нові туристичні маршрути у м.Миколаєві як вагомий важіль соціально-економічного розвитку територіальної громади.

СЛУХАЛИ

Шуліченко Т.В., яка зазначила, що стосовно нових туристичних маршрутів можна розглянути питання щодо включення мікрорайону Матвіївка, який славиться зеленим борщем з бичками, завдяки якому можливо популяризувати гастро-тури Миколаєва.

Фергару Н.С., яка повідомила, що страва увійшла до обласного реєстру та до гастрономічної карти України, як культурне надбання Миколаївщини. За словами директорки Матвіївського будинку культури Надії Ферару, 10 березня 2021 року народний хоровий колектив свій рецепт представив на Фестивалі борщу і він був нанесений на гастрономічну карту України, як борщ регіону. Висловила зацікавленість у співпраці в напрямку розвитку туризму.

Шуліченко Т.В., яка додала,що в рамках транскордонної операційної програми «Басейн Чорного моря» відбувається конкурс з відбору учасників до навчальної програми, яка навчає як з культурної спадщини зробити туристичний продукт. До 30 березня 2021 року триває прийом заявок. Та в свою чергу запропонувала Фергару Н.С. долучитися до даної програми.

Мірошника С.П., який надав пропозиції щодо перспектив розвитку туризму на воді. Він зазначив, що Миколаїв має всі передумови для успішного розвитку цього напрямку, адже володіє такими ресурсами як річки, лиман, бази для створення марін (стоянок), проектні бюро, фірми з будування яхт, ремонтну базу та кадровий потенціал. Тому необхідно створювати нові туристичні маршрути  по воді. Муніципальний яхт-клуб повинен стати центром розвитку річки, а Миколаїв центром яхтингу та відпочинку на воді.

Лукова В.Д., який зазначив, що в умовах поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в туристичній сфері необхідно враховувати індивідуальні та місцеві тури та не розраховувати на значні туристичні потоки. Наголосив, що влада місцевого самоврядування відкрита щодо допомоги підприємствам в організації їх роботи в даних умовах. В плані перспектив  вже є певні контакти  та методи вирішення питання щодо відкриття пункту пропуску в м.Миколаєві. Щодо правил поводження на воді попросив надати чіткі пункти до правил. Запевнив, якщо ці пункти будуть відповідати чинному законодавству України, то буде можливо внести зміни до правил. Зазначив, що запланована спільна участь з Миколаївською ОДА у туристичній виставці UITT-2021. Цей досвід показує, місто може об’єднуватися з областю та ОТГ задля досягнення спільної мети. Повідомив, що ведуться переговори щодо організації проведення велозмагань «Гонки нації», маршрут яких пролягатиме через територію суднобудівного заводу «61 комунара».

В обговоренні брали участь: Сівак В.В., Пельник С.В., Данцев М.Ю., Чичкалюк Т.О., Волчецький Р.В.

Голосували: «за» - 7, «утримались» - 0, «проти» - 0.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома та врахувати в подальшій роботі пропозиції щодо нових туристичних маршрутів.

 1. Пропозиції формування плану роботи Громадської ради  на 2021 рік.

Чичкалюк Т.О., яка поставила питання щодо врегулювання екскурсійної діяльності туристичного ринку.

Кречуна О.М., який запропонував створити робочу групу з питання організації туристичного супроводу в м.Миколаєві.

В обговоренні брали участь всі члени громадської ради.

Голосували: «за» - 7, «утримались» - 0, «проти» - 0.

ВИРІШИЛИ:

Створити робочу групу щодо з питання організації туристичного супроводу в м.Миколаєві.


Протокол засідання №10 
Від 14.05.2021  

Голова громадської ради- Кречун Олег.

Секретар громадської ради - Стоянова Аліса.

Члени громадської ради - Ніколаєв В.П., Пельник С.В.,  Скляр О.А., Чорний В.М., Цюра О.С., Шутяк Ю.О.

Запрошені: Шевченко Д.О. - заступник директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради - начальник управління економіки та інвестицій, Євтушенко Г.І. – Агентство ІТ екскурсій MykolaivLookCity, Сафронов О.В. – ГО «Яхт-клуб «Стрілка».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Затвердження порядку денного.

 2. Організація та проведення фестивального свята на воді в умовах карантинних обмежень щодо санітарно-епідеміологічної ситуації у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2.

 3. Різне.

1 .Затвердження порядку денного.

СЛУХАЛИ:

Кречуна О.М., голову громадської ради, який запропонував розглянути проєкт порядку денного засідання громадської ради.

Голосували: «за» - 7, «утримались» - 0, «проти» - 0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний:

 1. Затвердження порядку денного.

 2. Організація та проведення фестивального свята на воді в умовах карантинних обмежень щодо санітарно-епідеміологічної ситуації у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2.

 3. Різне.

2. Організація та проведення фестивального свята на воді в умовах карантинних обмежень щодо санітарно-епідеміологічної ситуації у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2.

СЛУХАЛИ:

Кречуна О.М., якийзазначив,щоцього року буде проводитися п’ятий рік поспіль фестивальне свято на воді. В умовах карантинних обмежень щодо санітарно-епідеміологічної ситуації у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2 пропоную до розгляду новий формат фестивалю, який включає наступні заходи щодо його організації та проведення:

 • 22 травня 2021 року на День Св.Миколая Чудотворця (літнього) відкриття фестивалю – традиційна регата «Кредо»;

 • 5-6 червня 20201 року – реаліті – шоу «Mykolaiv River Cup» за участю міського голови м.Миколаєва;

 • 3-4 липня 2021 року – регата «НАТО» за маршрутом Київ - Дніпро -    Волоська коса - Миколаїв. 

Шевченко Д.О., яка додала, що першим етапом фестивального свята на воді буде регата «Кредо», другим етапом - реаліті – шоу «Mykolaiv River Cup» (цифровий формат), яке відбудеться за участю міського голови як учасника шоу. Також в рамках реаліті-шоу буде створено 5 фільмів, які планується транслювати на місцевих та в подальшому на загальноукраїнських телеканалах.  В свою чергу зазначила щодо необхідності проведення фестивального свята на воді в новому форматі в умовах, що склалися у зв’язку з поширенням COVID-19.

Скляра О.А., який підтримав трансформацію фестивалю, адже ми маємо пристосовуватися до нових умов сьогодення.

Кречуна О.М., який зазначив, що проведення регати «НАТО» підтримано багатьма громадськими організаціями міста. Також запропонував підтримати новий формат фестивального свята на воді.

В обговоренні брали участь всі учасники засідання.

Голосували: «за» - 7, «утримались» - 0, «проти» - 0.

ВИРІШИЛИ:

Організація та проведення фестивального свята на воді в умовах карантинних обмежень щодо санітарно-епідеміологічної ситуації у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2, відбудеться в новому форматі, який включатиме наступні заходи:

 • 22 травня 2021 року на День Св.Миколая Чудотворця (літнього) відкриття фестивалю – традиційна регата «Кредо»;

 • 5-6 червня 20201 року – реаліті – шоу «Mykolaiv River Cup» за участю міського голови м.Миколаєва;

 • 3-4 липня 2021 року – регата «НАТО» за маршрутом Київ - Дніпро -    Волоська коса - Миколаїв. 

3.Різне

СЛУХАЛИ:

Кречуна О.М. щодо планів на майбутній літній туристичний сезон, а саме: розвиток туризму на воді - майже щовихідних будуть проводиться яхтові регати в межах міста, розробка туристичних маршрутів водними шляхами міста, продовження проведення заходів щодо популяризації туристичної локації «Спаські каменоломні». 

Голосували: «за» - 7, «утримались» - 0, «проти» - 0.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома інформацію щодо планів літнього туристичного сезону. 

СЛУХАЛИ:

Кречуна О.М., який запропонував розглянути питання ГО «Яхт-клуб «Стрелка» та підготовку страту регати «Кредо».

Сафронов О.В., який зауважив, що виникли певні труднощі щодо підготовки регати «Кредо» та сезону з яхтингу. 

В обговоренні брали участь всі учасники засідання.

Голосували: «за» - 7, «утримались» - 0, «проти» - 0.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома та організувати зустріч з першим заступником міського голови.

 


 

Протокол № 1

засідання громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

Час проведення: 19 листопада 2021 року з 14:00 до 15:00 год.

 

Місце проведення: каб. 511 Миколаївської міської ради за адресою: вул. Адміральська, 20, 5-й поверх.

 

Присутні:

 

члени громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві                                        при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради, склад якої затверджено розпорядженням міського голови від 04.11.2021 № 362р: Волчецький Р.В., Кречун О.М., Мірошник С.П., Скляр О.А., Цюра О.С., Чичкалюк Т.О., Чорний В.М., Шутяк Ю.О., Щепанов Д.Ю.; директор департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради – Шуліченко Т.В., заступник директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради – начальник управління економіки та інвестицій – Шевченко Д.О., завідувач сектору з питань туризму управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради –            Стоянова А.О.

 

Головуючий на засіданні – Скляр А.О.

 

СЛУХАЛИ: Скляра А.О., який повідомив, що розпорядженням міського голови від 04.11.2021 № 362р затверджено склад громадської ради з питань розвитку туризму у м.Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради. Таким чином робота вказаної громадської ради є легітимною.

Запропоновано почати перше засідання громадської ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9, «утрималось» - 0, «проти» - 0.

 

ВИРІШИЛИ: Розпочати перше засідання громадської ради за участю всіх присутніх.

 

СЛУХАЛИ: Скляра А.О., який запропонував розглянути проєкт порядку денного першого засідання громадської ради, отриманий всіма присутніми членами громадської ради під час реєстрації та провести голосування. А саме:

 

1. Затвердження порядку денного.

 

2.Обрання голови Громадської ради, заступників голови Громадської ради та секретаря Громадської ради.

 

3.Погодження Положення про громадську раду з питань розвитку туризму                                          у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради регламенту Громадської ради.

 

4.Різне.

 

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття проєкту порядку денного за основу –  «за» - 9, «утрималось» - 0, «проти» - 0.

 

ВИРІШИЛИ: прийняти запропонований проєкт порядку денного за основу.

 

СЛУХАЛИ: головуючого, який запропонував перейти до п.2 порядку денного - обрання голови Громадської ради, заступників голови Громадської ради та секретаря Громадської ради.

Скляр А.О., який запропонував кандидатури Кречуна О.М. – на обрання головою Громадської ради, Щепанова Д.Ю. та Мірошника С.П. - на обрання заступниками голови Громадської, Стоянову А.О.– на обрання секретарем Громадської ради

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

- за кандидатуру Кречуна О.М. головою Громадської ради – «за» - 9, «утрималось» - 0, «проти» - 0;

 

- за кандидатуру  Мірошника С.П. заступником голови Громадської ради – «за» - 9, «утрималось» - 0, «проти» - 0;

 

- за кандидатуру Щепанова Д.Ю. заступником голови Громадської ради з питань  комунікації зі структурами влади – «за» - 9, «утрималось» - 0, «проти» - 0;

 

- за кандидатуру Стоянової А.О. секретарем Громадської ради – «за» - 9, «утрималось» - 0, «проти» - 0.

 

ВИРІШИЛИ:

- обрати головою громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві                                        при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради Кречуна О.М.;

 

- обрати заступником голови громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради Мірошника С.П.;

 

- обрати заступником  голови громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради Щепанова Д.Ю.;

 

- обрати секретарем  громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради Стоянову А.О. та доручити вести протокол першого засідання Громадської ради.

 

 

СЛУХАЛИ: Кречуна ОМ., який подякував усім присутнім членам громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради за виявлену довіру та наголосив, що буде сумлінно виконувати покладені на нього обов’язки.

 

З третього питання порядку денного

 

СЛУХАЛИ: Кречуна О.М.  щодо погодження Положення про громадську раду з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради, проект якого отримали всі члени Громадської ради.

 

Після загального обговорення присутніми вирішено провести голосування за Положення про громадську раду з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: за Положення про громадську раду з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради» – «за» - 9, «утрималось» - 0, «проти» - 0.

 

 

ВИРІШИЛИ: погодити Положення про громадську раду з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради».

 

Різне

 

СЛУХАЛИ:

Мірошника С.П., який довів до відома членам громадської ради календар заходів та змагань з вітрильного спорту серед крейсерсько-перегонових яхт у Миколаєві та Миколаївській області у сезоні 2022 року та запропонував взяти до уваги ці заходи при плануванні туристичного сезону 2022 року.

 

В обговореннях брали участь всі учасники громадської ради з питань розвитку туризму у м.Миколаєві при департаменті економічного розвитку ММР.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

Прийняти до відома календар заходів та змагань з вітрильного спорту серед крейсерсько-перегонових яхт у Миколаєві та Миколаївській області у сезоні 2022 року - «за» - 9, «утрималось» - 0, «проти» - 0.

 

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома календар заходів та змагань з вітрильного спорту серед крейсерсько-перегонових яхт у Миколаєві та Миколаївській області у сезоні 2022 року - «за» - 9, «утрималось» - 0, «проти» - 0.

 

 

Голова громадської ради                                                                                         О.КРЕЧУН

 

Секретар громадської ради                                                                                А.СТОЯНОВА

 


ПРОТОКОЛ № 1

 

засідання громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві при

департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

 

Час проведення: 25 січня 2023 року з 12:00 до 13:20 год.

  

Присутні:

Члени громадської ради: Волчецький Р.В., Кречун О.М., Мірошник С.П., Чичкалюк Т.О., Шутяк Ю.О., Скляр О.А.

 

Запрошені: Хачатуров Е.Б., Сизов К.І., Шевченко Д.О. Діндаренко С.М.

Головуючий на засіданні – Кречун О.М.

 

СЛУХАЛИ: Кречуна О.М., який запропонував почати засідання громадської ради.

 ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «утрималось» - 0, «проти» - 0.

 

ВИРІШИЛИ: Розпочати засідання громадської ради за участю всіх присутніх.

 

 

СЛУХАЛИ: Кречуна О.М., який запропонував розглянути проєкт порядку денного засідання громадської ради, а саме:

 

1. Звернення Громадської ради до Миколаївської міської ради щодо пропозицій до генерального плану міста Миколаєва.

 

2. План роботи Громадської ради на 2023 рік

 

3. Різне.

 

ГОЛОСУВАЛИ: за прийняття проєкту порядку денного за основу –  «за» - 6, «утрималось» - 0, «проти» - 0.

 

ВИРІШИЛИ: прийняти запропонований проєкт порядку денного за основу.

 

 

1. СЛУХАЛИ: Мірошника С.П., який зазначив про необхідність створення розділу «Водна інфраструктура та прибережна захисна зона» в новому генеральному плані міста Миколаєва, що сьогодні вже розробляється виконавчими органами Миколаївської міської ради

 

Кречуна О.М., який зазначив про необхідність створення експертної групи з питань генерального плану міста Миколаєва при Громадській раді. Відповідальним за створення експертної групи призначити  Кречуна О.М.

 

Після загального обговорення присутніми вирішено провести голосування за створення експертної групи з питань генерального плану міста Миколаєва при Громадській раді та направити лист міському голові з пропозицією внести розділ «Водна інфраструктура та прибережна захисна зона» в новий генеральний план міста Миколаєва

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «утрималось» - 0, «проти» - 0.

 

ВИРІШИЛИ:

 

- Створити експертну групу з питань генерального плану міста Миколаєва при Громадській раді до наступного засідання надати кандидатури до складу зазначеної експертної ради;

- Направити лист міському голові з пропозиціями внести розділ «Водна інфраструктура та прибережна захисна зона» в новий генеральний план міста Миколаєва.

 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Кречуна О.М., який запропонував присутнім надати пропозиції до плану роботи Громадської ради на 2023 рік до 20.02.2023.

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «утрималось» - 0, «проти» - 0.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Надати пропозиції присутнім до плану роботи Громадської ради на 2023 рік до 20.02.2023.

 

СЛУХАЛИ: Мірошника С.П., який запропонував департаменту економічного розвитку ММР залучати членів Громадської рад до підготовки та проведення туристичних заходів запланованих на I-II квартал 2023 року.

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «утрималось» - 0, «проти» - 0.

 

ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати департаменту економічного розвитку ММР залучати членів Громадської рад до підготовки та проведення туристичних заходів запланованих на I-II квартал 2023 року.

 

3. СЛУХАЛИ: Кречуна О.М., який повідомив що до Громадської ради надходять пропозиції щодо включення нових членів до складу Громадської ради та зазначив про недоцільність вносити зміни до складу Громадської ради під час дії воєнного стану в Україні.

 

Після загального обговорення присутніми вирішено провести голосування за те, що склад Громадської ради залишається без змін водночас включити до списку експертів Громадської ради: Філіна В.М., Болдусєву О.В.,  Хачатурова Е.Б., Сизова К.І., Диндаренка С.М.

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «утрималось» - 0, «проти» - 0.

 

ВИРІШИЛИ:

Склад Громадської ради залишити без змін, включити в список експертів Філіна В.М., Болдусєву О.В.,  Хачатурова Е.Б., Сизова К.І., Диндаренка С.М.

 

4. СЛУХАЛИ: Кречуна О.М., який повідомив про необхідність започаткування при Громадський раді з питань туризму напрямку діяльності «Інститут Амбасадорів», в рамках якого, здійснювати організацію роботи з миколаївцями, які на даний час знаходяться поза межами щодо всебічної промоції міста Миколаєва, як міста-героя та міста гідного для життя. Відповідальною за даний напрямок призначити Чичкалюк Т.О.

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «утрималось» - 0, «проти» - 0.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Організувати при Громадський раді з питань туризму напрямок діяльності: «Інститут Амбасадорів». Відповідальною за напрямок діяльності  «Інституту Амбасадорів» призначити Чичкалюк Т.О.

 

5. СЛУХАЛИ: Кречуна О.М., який запропонував завершити засідання Громадської ради

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 6, «утрималось» - 0, «проти» - 0.

 

ВИРІШИЛИ: Завершити засідання.

 

Голова громадської ради                                                                   Олег КРЕЧУН

 


 

Миколаївська міська рада

Виконавчий комітет

Миколаївської міської ради

 

Протокол 1/23

м. Миколаїв

01. 11.2023

Засідання Громадської ради з питань розвитку туризму  м. Миколаєві при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради

Голова громадської ради:                         Кречун О.

Секретар громадської ради:                     Васьковська Я.

Члени громадської ради:                          Скляр О., Мірошник С., Волчецький Р.,                      

                                                                    Чичкалюк Т. (в телефонному режимі)

Запрошені:                                                 Шуліченко Т., Шевченко Д.,          

                                                                    Баришникова В., Філін В., Золотухін М.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання секретаря Громадської ради з питань розвитку туризму у м. Миколаєві та перегляд членства учасників.
 2. Розгляд та ухвалення листа з пропозиціями щодо включення до робочого плану питань розроблення Стратегії відновлення туризму в місті Миколаєві.
 3. Різне
  1. СЛУХАЛИ:

У зв’язку зі звільненням секретаря Громадської ради з питань туризму -  Стоянової А., з’явилась необхідність в обранні нового.

Шуліченко Т. запропонувала розглянути на посаду секретаря Громадської ради, Васьковську Яну - головного спеціаліста відділу «Туристично-інформаційний центр».

Крім цього, Шуліченко Т. зазначила щодо необхідності переглянути діючих  членів Громадської ради.

У зв’язку зі смертю Чорного В., згідно пункту 3.10 рішення виконавчого комітету  Миколаївської міської ради від 26 жовтня 2016 року №935 «Про створення і організацію діяльності громадських рад при виконавчих органах Миколаївської міської ради, постало питання про припинення його членства у Громадській раді.

Філін В. зазначив що Щепанов Д. проходить службу у лавах ЗСУ та напевно не зможе приймати участь в роботі Громадської ради, але припинити членство  можливо через подання відповідної заяви, згідно пункту 3.10, рішення виконавчого комітету  Миколаївської міської ради від 26 жовтня 2016 року №935 «Про створення і організацію діяльності громадських рад при виконавчих органах Миколаївської міської ради. Враховуючи це, виникла необхідність підтвердження його подальшої участі в Громадській раді.

В обговоренні взяли участь: Кречун О.,Мірошник С., Волчецький Р., Філін В., Золотухін М., Скляр О., Шевченко Д., Шуліченко Т., Баришникова В., Васьковська Я., Чичкалюк Т.

 

ВИРІШИЛИ:

 Обрати секретарем Громадської ради з питань туризму Васьковську Яну – головного спеціаліста відділу «Туристично-інформаційний центр».

Припинити членство Чорного В. в Громадській раді відповідно пункту 3.10 рішення виконавчого комітету  Миколаївської міської ради від 26 жовтня 2016 року №935 «Про створення і організацію діяльності громадських рад при виконавчих органах Миколаївської міської ради

        Філіну В. зв’язатися з Щепановим Д. для з’ясування питання, щодо його подальшого членства в Громадській раді.

Голосували: «за» - 5, «утримались» - 0, «проти» - 0.

 1. СЛУХАЛИ:

Кречуна О. з пропозиціями по заходах розвитку туристичної галузі міста враховуючи реалії сьогодення:

-        Створення умов для інклюзивного туризму, у тому числі обмінний з іншими країнами або точково – з містами-побратимами Миколаєва;

-        Розвиток медичного туризму;

-        Відновлення і подальший розвиток водного туризму;

-        Розвиток «туризму третього віку»;

-        Використання продукції Geveko  для велосипедних доріжок в рамках партнерства Данія-Миколаїв. Створення демонстраційної доріжки на 100 метрів;

-        Ініціатива побудови в Миколаєві парку LEGOLAND.

Мірошника С., який запропонував включити до заходів пропозицію  проєктування та побудови морського/річкового вокзалу в місті. Перспективне розміщення на вокзалі пункту пропуску суден на акваторії міста з наданням повного спектру оформлення документації для перетинання кордону. Прийняття в м. Миколаєві круїзних лайнерів, що було б поштовхом розвитку не тільки туристичної галузі, а й міста.

Шуліченко Т. зазначила, що враховуючи масштабність та довгостроковість проєкту розглянути можливость включення даної пропозиції  до нового Генерального плану міста, робота над розробкою якого триває на сьогоднішній день

В обговоренні взяли участь: Кречун О.,Мірошник С., Волчецький Р., Філін В., Золотухін М., Скляр О., Шевченко Д., Шуліченко Т., Баришникова В., Васьковська Я., Чичкалюк Т.

ВИРІШИЛИ: погодити питання запропоновані Кречуном О. Розглянути можливість внесення проєкту побудови міського річкового/морського вокзалу до Генерального плану розвитку та відновлення міста Миколаєва.

 

Голосували: «за» - 5, «утримались» - 0, «проти» - 0.

3. СЛУХАЛИ:

 

 Золотухіна М. щодо інформування Громадської ради з питання міжнародного проєкту «Туризм, спадщина і креативність» який був спрямований на розвиток нових інноваційних ідей креативного туризму та культурних продуктів, що базуються на нематеріальній культурній спадщині Миколаївщини.

Проєкт охоплював три регіони: Добрич у Болгарії, Миколаїв в Україні та Східну Грузію.

Проінформував щодо розвитку спроможностей проєкту, розробки продуктів, стартапи креативного туризму та інноваційних продуктів.

Розповів про платформи просування проєкту: участь у IV міжнародному саміті ремесел і дизайну – ETHNOFEST. Розробка та запуск вебплатформи креативного туризму WWW.TURNDO.COM

 

ВИРІШИЛИ: взяти до відома інформацію Золотухіна М. стосовно проєкту «Туризм, спадщина і креативність».

 

 

Голова Громадської Ради                                                                 О. КРЕЧУН

 

Секретар Громадської Ради                                                      Я. ВАСЬКОВСЬКА

 

 

 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: