Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 23/10 від 2012-12-20

Про міський бюджет міста Миколаєва на 2013 рік(ВН. ЗМІН. №36/1 ВІД 12.12.13) (ВН. ЗМІН. №30/14 ВІД 28.08.13) (ВН. ЗМІН. №29/7 ВІД 27.06.13) (ВН. ЗМІН. №33/11 ВІД 17.10.13) (ВН. ЗМІН. №27/6 ВІД 04.04.13) (ВН. ЗМІН. №24/1 ВІД 17.01.13) (ВН. ЗМІН. №33/11 ВІД 17.10.13) (ВН. ЗМІН. №29/7 ВІД 27.06.13)


ВН. ЗМІН.
ВН. ЗМІН.
ВН. ЗМІН.
ВН. ЗМІН.
ВН. ЗМІН.
ВН. ЗМІН.

ВН. ЗМІН.

ВН. ЗМІН.

Розглянувши поданий виконавчим комітетом Миколаївської міської ради проект міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, на підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік у сумі 1561577,014 тис. гривень, із них обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 131576,5 тис. гривень, додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 5648,8 тис. гривень, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку – 12185,6 тис. гривень, субвенцій - 493523,940 тис. гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 1430807,290 тис. гривень, спеціального фонду бюджету – 130769,724 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку – 80661,0 тис. гривень (Додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік у сумі 1557565,014 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 1424326,179 тис.гривень та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 133238,835 тис.гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2), за головними розпорядниками коштів (Додаток 3) та у розрізі бюджетних програм (Додаток 3.1).

3. Затвердити на 2013 рік у складі видатків міського бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом м. Миколаєва та іншими бюджетами (Додаток 4).

4. Установити на 2013 рік згідно з додатком 5:

- обсяги повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 350,0 тис. гривень;

- обсяги надання кредитів з міського бюджету в сумі 4362,0 тис. гривень, з них із загального фонду в сумі 4000,0 тис. гривень та із спеціального фонду в сумі 362,0 тис. гривень.

5. Установити профіцит загального фонду бюджету в сумі 2481,111 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Додаток 6).

6. Установити дефіцит спеціального фонду в сумі 2481,111 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Додаток 6).

7. Прийняти повноваження на здійснення видатків обласного бюджету:

7.1. У 2013 році на:

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників;

надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані;

надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам визволення Миколаївської області від фашистських загарбників;

передплату періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією;

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, І категорії та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;

покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення.

7.2. У І кварталі 2013 року для реалізації норм Закону України «Про екстрену медичну допомогу».

8. Установити, що внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

Зокрема, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету департамент фінансів Миколаївської міської ради здійснює перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі економічної класифікації окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради здійснює передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, при цьому у разі внесення змін по об’єктах бюджету розвитку в рішенні зазначається пооб’єктний обсяг видатків.

9. Надати право міському голові:

9.1. За умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів проводити відповідне збільшення або зменшення дохідної, видаткової частин міського бюджету чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків між головними розпорядниками коштів.

9.2. Перерозподіляти в межах однієї субвенції обсяги затверджених міською радою з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

10. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись з бюджету розвитку міського бюджету міста Миколаєва в сумі 83142,111 тис. гривень (Додаток 7).

Дозволити виконавчому комітету Миколаївської міської ради після розподілу Кабінетом Міністрів України чи Миколаївською обласною державною адміністрацією субвенцій з державного/обласного бюджету здійснювати розподіл цих субвенцій на видатки бюджету розвитку міста за головними розпорядниках коштів, об’єктами, обсягами та кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

11. Установити, що обсяги змін показників бюджету які були внесені у міжсесійний період відповідно до пунктів 8-10 цього рішення, включаються до коригування бюджету при підготовці рішення міської ради про внесення змін до бюджету. При цьому міською радою затверджуються уточнені показники бюджету (загальні обсяги доходів, видатків, кредитування та джерел фінансування) та перелік прийнятих відповідних рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради та розпоряджень міського голови.

12. Надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Бондаренко) протягом бюджетного періоду вносити зміни до розпису міського бюджету міста Миколаєва, пов’язані зі змінами та доповненнями до бюджетної класифікації у відповідності до наказів Міністерства фінансів України.

13. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету міста Миколаєва в сумі 1500,0 тис. гривень.

14. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік у сумі 1000,0 тис. гривень.

15. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, у сумі 2328,4 тис.гривень (Додаток 8).

16. Затвердити перелік міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2013 році на загальну суму 212480,098 тис. гривень (Додаток 9).

17. Установити, що паспорти бюджетних програм за програмами, які затверджені в додатку 3.1. до цього рішення, складають усі головні розпорядники коштів міського бюджету за кожною бюджетною програмою (крім бюджетних програм з повернення кредитів до бюджету, бюджетних програм, що створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету, та субвенцій, що передаються іншим бюджетам).

18. Визначити захищеними видатками загального фонду міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік видатки, передбачені частиною другою статті 55 Бюджетного кодексу України.

19. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укласти договори за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

20. Доручити департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради сплачувати за спожиту електроенергію, використану на зовнішнє освітлення вулиць міста, на підставі звітів, отриманих від споживача згідно з договорами та додатковими угодами, укладеними між ПАТ „Миколаївобленерго” та його філіями, КП „Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва” та виконавчим комітетом Миколаївської міської ради.

21. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

22. Затвердити з 1 січня 2013 року загальну чисельність апарату Миколаївської міської ради та виконавчих органів Миколаївської міської ради у кількості 850 штатних одиниць.

23. Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України в 2013 році встановити таку звітність про виконання міського бюджету міста Миколаєва:

- квартальні та річний звіти подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державним казначейством України;

- річний звіт про виконання міського бюджету затверджується міською радою.

24. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття та застосовується з 1 січня 2013 року. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.

Міський голова В.Д.Чайка

    

Додаток 1

    

до рішення міської ради

    

Від 20 грудня 2012

    

№ 23/10

      

Доходи міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік

      
     

(тис. грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

804 726,100

73 089,400

69 661,000

877 815,500

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

662 521,100

0,000

0,000

662 521,100

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

661 141,100

0,000

0,000

661 141,100

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

601 907,500

0,000

0,000

601 907,500

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

32 923,600

0,000

0,000

32 923,600

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

3 310,000

0,000

0,000

3 310,000

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

23 000,000

0,000

0,000

23 000,000

11020000

Податок на прибуток підприємств

1 380,000

0,000

0,000

1 380,000

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

1 380,000

0,000

0,000

1 380,000

12000000

Податки на власність

0,000

1 550,000

0,000

1 550,000

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

0,000

1 550,000

0,000

1 550,000

12030100

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)

0,000

310,000

0,000

310,000

12030200

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)

0,000

1 240,000

0,000

1 240,000

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

134 500,000

0,000

0,000

134 500,000

13050000

Плата за землю

134 500,000

0,000

0,000

134 500,000

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

38 160,000

0,000

0,000

38 160,000

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

78 250,000

0,000

0,000

78 250,000

13050300

Земельний податок з фізичних осіб

1 500,000

0,000

0,000

1 500,000

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

16 590,000

0,000

0,000

16 590,000

18000000

Місцеві податки і збори

7 705,000

70 111,000

69 661,000

77 816,000

18010000

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

0,000

200,000

200,000

200,000

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами

0,000

100,000

100,000

100,000

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами

0,000

100,000

100,000

100,000

18030000

Туристичний збір

100,000

0,000

0,000

100,000

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними
особами

65,000

0,000

0,000

65,000

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними
особами

35,000

0,000

0,000

35,000

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

7 605,000

450,000

0,000

8 055,000

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами

1 650,000

0,000

0,000

1 650,000

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами

3 021,000

0,000

0,000

3 021,000

18040500

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами

42,500

0,000

0,000

42,500

18040600

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами

1 005,000

0,000

0,000

1 005,000

18040700

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами

770,000

0,000

0,000

770,000

18040800

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами

670,000

0,000

0,000

670,000

18040900

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту

1,500

0,000

0,000

1,500

18041300

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами

8,000

0,000

0,000

8,000

18041400

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами

188,000

0,000

0,000

188,000

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

0,000

450,000

0,000

450,000

18041700

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами

200,000

0,000

0,000

200,000

18041800

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами

49,000

0,000

0,000

49,000

18050000

Єдиний податок

0,000

69 461,000

69 461,000

69 461,000

18050300

Єдиний податок з юридичний осіб

0,000

22 000,000

22 000,000

22 000,000

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

0,000

47 461,000

47 461,000

47 461,000

19000000

Інші податки та збори

0,000

1 428,400

0,000

1 428,400

19010000

Екологічний податок

0,000

1 428,400

0,000

1 428,400

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

0,000

472,000

0,000

472,000

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

0,000

24,900

0,000

24,900

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

0,000

931,500

0,000

931,500

20000000

Неподаткові надходження

10 913,000

19 913,674

1 000,000

30 826,674

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

150,000

0,000

0,000

150,000

21080000

Інші надходження

150,000

0,000

0,000

150,000

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

150,000

0,000

0,000

150,000

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

6 833,000

0,000

0,000

6 833,000

22010300

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

260,000

0,000

0,000

260,000

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

6 000,000

0,000

0,000

6 000,000

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

6 000,000

0,000

0,000

6 000,000

22090000

Державне мито

573,000

0,000

0,000

573,000

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

483,000

0,000

0,000

483,000

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

90,000

0,000

0,000

90,000

24000000

Інші неподаткові надходження

3 930,000

1 912,000

1 000,000

5 842,000

24060000

Інші надходження

3 930,000

900,000

0,000

4 830,000

24060300

Інші надходження

3 930,000

0,000

0,000

3 930,000

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

0,000

900,000

0,000

900,000

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

0,000

12,000

0,000

12,000

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

0,000

12,000

0,000

12,000

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

0,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

25000000

Власні надходження бюджетних установ

0,000

18 001,674

0,000

18 001,674

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

0,000

17 683,293

0,000

17 683,293

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

0,000

6 091,394

0,000

6 091,394

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

0,000

8 732,736

0,000

8 732,736

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

0,000

2 797,733

0,000

2 797,733

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

0,000

61,430

0,000

61,430

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

0,000

318,381

0,000

318,381

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів

0,000

318,381

0,000

318,381

30000000

Доходи від операцій з капіталом

0,000

10 000,000

10 000,000

10 000,000

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

0,000

3 000,000

3 000,000

3 000,000

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

0,000

3 000,000

3 000,000

3 000,000

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

0,000

7 000,000

7 000,000

7 000,000

33010000

Кошти від продажу землі

0,000

7 000,000

7 000,000

7 000,000

33010200

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення після розмежування земель державної та комунальної власності

0,000

6 900,000

6 900,000

6 900,000

33010600

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення після розмежування земель державної та комунальної власності

0,000

100,000

100,000

100,000

40000000

Офіційні трансферти

615 168,190

27 766,650

0,000

642 934,840

41000000

Від органів державного управління

615 168,190

27 766,650

0,000

642 934,840

41020000

Дотації

149 410,900

0,000

0,000

149 410,900

41020100

Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам

131 576,500

0,000

0,000

131 576,500

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

5 648,800

0,000

0,000

5 648,800

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та суб'єктам літакобудування

12 185,600

0,000

0,000

12 185,600

41030000

Субвенції

465 757,290

27 766,650

0,000

493 523,940

41030300

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

596,790

0,000

0,000

596,790

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

347 583,300

0,000

0,000

347 583,300

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

66 556,300

0,000

0,000

66 556,300

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

28 789,800

0,000

0,000

28 789,800

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

158,700

0,000

0,000

158,700

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

0,000

18 584,900

0,000

18 584,900

41035000

Інші субвенції, в тому числі:

0,000

9 181,750

0,000

9 181,750

 

- субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

0,000

8 379,000

0,000

8 379,000

 

- cубвенція з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища міському бюджету м.Миколаєва на будівництво каналізації Залізничного селища та Старого інвалідного хутора м.Миколаєва

0,000

802,750

0,000

802,750

41035200

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

19 816,000

0,000

0,000

19 816,000

 

- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

419,800

0,000

0,000

419,800

 

- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на виплату допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ним

4 990,100

0,000

0,000

4 990,100

 

- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

376,800

0,000

0,000

376,800

 

- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп)

132,200

0,000

0,000

132,200

 

- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для реалізації норм Закону України "Про екстрену медичну допомогу"

8 982,400

0,000

0,000

8 982,400

 

- субвенції з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верстам населення

2 585,400

0,000

0,000

2 585,400

 

- субвенції з обласного бюджету до міського бюджету м. Миколаєва на утримання школи вищої спортивної майстерності м. Миколаєва

2 329,300

0,000

0,000

2 329,300

41035600

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1 015,400

0,000

0,000

1 015,400

 

- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників

582,600

0,000

0,000

582,600

 

- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані

145,200

0,000

0,000

145,200

 

- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам визволення Миколаївської області від фашистських загарбників

23,400

0,000

0,000

23,400

 

- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для передплати періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією

81,600

0,000

0,000

81,600

 

- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи (І категорії) та дітям інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

182,600

0,000

0,000

182,600

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

1 241,000

0,000

0,000

1 241,000

Всього доходів

1 430 807,290

130 769,724

80 661,000

1 561 577,014

      

Секретар міської ради

 

В. І. Коренюгін

      

 

           

Додаток 2 до рішення міської ради від 20 грудня 2012

№ 23/10

 

Видатки міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

   
    

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

             

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000

Державне управління

59 712,300

35 820,192

2 797,294

857,062

257,062

0,000

2,925

600,000

600,000

0,000

60 569,362

010116

Органи місцевого самоврядування

59 712,300

35 820,192

2 797,294

857,062

257,062

0,000

2,925

600,000

600,000

0,000

60 569,362

060000

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави

694,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

694,000

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

694,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

694,000

070000

Освіта

435 065,100

252 459,995

54 196,823

21 268,563

11 883,463

1 102,224

284,803

9 385,100

9 385,100

0,000

456 333,663

070101

Дошкільні заклади освіти

154 114,005

85 612,798

20 840,737

16 963,732

8 627,432

26,546

19,980

8 336,300

8 336,300

0,000

171 077,737

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

242 392,610

142 793,319

31 139,128

3 729,742

2 680,942

989,509

107,776

1 048,800

1 048,800

0,000

246 122,352

070202

Вечірні (змінні) школи

4 314,762

2 924,349

280,932

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 314,762

070303

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

1 241,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 241,000

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

6 462,689

4 045,415

451,335

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 462,689

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

15 196,268

10 089,067

1 215,855

65,596

65,596

0,000

6,888

0,000

0,000

0,000

15 261,864

070601

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації

943,123

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

943,123

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

4 826,596

3 404,608

141,494

460,946

460,946

86,169

150,159

0,000

0,000

0,000

5 287,542

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

4 519,026

3 127,443

127,342

48,547

48,547

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 567,573

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

680,881

462,996

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

680,881

070807

Інші освітні програми

91,780

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

91,780

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

282,360

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

282,360

080000

Охорона здоров'я

258 758,840

150 626,000

29 749,588

3 667,253

1 641,243

243,701

69,044

2 026,010

1 950,010

0,000

262 426,093

080101

Лікарні

121 537,059

72 000,000

12 559,409

1 418,342

679,342

0,000

47,508

739,000

708,000

0,000

122 955,401

080203

Пологові будинки

33 572,338

18 000,000

5 918,338

69,960

69,960

0,000

3,816

0,000

0,000

0,000

33 642,298

080209

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги - за рахунок субвенції з обласного бюджету

7 868,100

4 830,000

242,000

0,585

0,585

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7 868,685

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

28 750,948

18 067,000

2 401,827

1 458,164

208,654

40,617

1,617

1 249,510

1 242,010

0,000

30 209,112

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

5 640,696

3 806,000

167,500

0,300

0,300

0,000

0,010

0,000

0,000

0,000

5 640,996

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

59 026,101

33 000,000

8 345,734

705,492

667,992

203,084

8,083

37,500

0,000

0,000

59 731,593

081002

Інші заходи по охороні здоров'я

2 363,598

923,000

114,780

14,410

14,410

0,000

8,010

0,000

0,000

0,000

2 378,008

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

447 716,900

10 528,280

856,493

820,820

395,520

32,087

0,000

425,300

425,300

275,300

448 537,720

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

45 391,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

45 391,000

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

65,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

65,900

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

597,400

0,000

0,000

275,300

0,000

0,000

0,000

275,300

275,300

275,300

872,700

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття)

9 031,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9 031,600

працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

          

090205

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,

0,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,500

 

звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

          

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

1 813,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 813,600

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

2,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,400

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою
- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

090212

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - за рахунок субвенції з обласного бюджету

419,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

419,800

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

2 942,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 942,000

090215

Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги
- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

1 738,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 738,500

090216

Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу
-за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

9,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9,500

090302

Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

3 858,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 858,700

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

65 502,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

65 502,000

090304

Допомога при народженні дитини- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

159 022,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

159 022,100

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

18 063,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

18 063,500

090306

Допомога на дітей одиноким матерям- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

33 610,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

33 610,200

090307

Тимчасова державна допомога дітям - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

6 694,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 694,200

090308

Допомога при усиновленні дитини - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

904,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

904,200

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям
- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

9 778,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9 778,100

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

8 581,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8 581,600

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

80,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,400

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

2 032,740

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 032,740

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету

264,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

264,200

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

4 990,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 990,100

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету

4 990,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 990,100

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

1 546,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 546,800

 

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету

751,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

751,200

090417

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
- за рахунок субвенції з обласного бюджету

376,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

376,800

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3 025,400

2 124,221

86,689

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 025,400

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету

2 585,400

1 839,901

75,631

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 585,400

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20,000

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

508,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

508,000

091104

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

35,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

35,000

091106

Інші видатки

142,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

142,000

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

192,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

192,500

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1 700,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 700,000

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

8 983,800

5 982,574

409,807

77,139

77,139

32,087

0,000

0,000

0,000

0,000

9 060,939

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1 325,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 325,200

091206

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

1 130,200

728,724

70,615

150,000

0,000

0,000

0,000

150,000

150,000

0,000

1 280,200

091207

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

12,230

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12,230

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

446,430

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

446,430

091214

Інші установи та заклади

2 810,000

1 692,761

289,382

318,381

318,381

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 128,381

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

50 150,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50 150,300

091303

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - за рахунок субвенції з обласного бюджету

127,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

127,200

091304

Встановлення телефонів інвалідам I та II груп - за рахунок субвенції з обласного бюджету

5,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

100000

Житлово-комунальне господарство

70 567,402

0,000

9 212,000

16 898,898

1 058,800

601,500

21,500

15 840,098

15 840,098

1 323,498

87 466,300

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

3 500,000

0,000

0,000

150,000

0,000

0,000

0,000

150,000

150,000

0,000

3 650,000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

0,000

0,000

0,000

12 566,600

0,000

0,000

0,000

12 566,600

12 566,600

0,000

12 566,600

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

2 852,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 852,000

100105

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

0,000

0,000

0,000

996,800

996,800

601,500

21,500

0,000

0,000

0,000

996,800

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

61 865,402

0,000

9 212,000

2 685,498

62,000

0,000

0,000

2 623,498

2 623,498

1 323,498

64 550,900

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

500,000

0,000

0,000

500,000

0,000

0,000

0,000

500,000

500,000

0,000

1 000,000

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

150,000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

1 700,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 700,000

110000

Культура і мистецтво

59 078,687

28 256,694

4 053,142

3 465,687

2 012,774

753,600

0,546

1 452,913

1 409,413

609,413

62 544,374

110201

Бібліотеки

17 449,932

11 157,219

1 478,960

628,582

64,169

0,000

0,546

564,413

564,413

564,413

18 078,514

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

5 818,555

2 935,851

1 416,598

294,044

254,044

0,000

0,000

40,000

0,000

0,000

6 112,599

110205

Школи естетичного виховання дітей

18 130,231

12 533,798

1 008,192

1 571,000

1 567,500

753,600

0,000

3,500

0,000

0,000

19 701,231

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

17 679,969

1 629,826

149,392

972,061

127,061

0,000

0,000

845,000

845,000

45,000

18 652,030

130000

Фізична культура і спорт

29 220,200

16 969,082

2 564,747

2 106,212

608,312

98,377

49,787

1 497,900

1 472,900

272,900

31 326,412

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

1 762,210

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 762,210

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

89,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

89,250

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

17 675,938

11 516,408

1 307,702

1 657,606

297,606

18,577

27,910

1 360,000

1 340,000

140,000

19 333,544

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

4 702,981

2 672,667

962,628

225,706

220,706

79,800

12,377

5,000

0,000

0,000

4 928,687

130112

Інші видатки

485,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

485,500

130113

Централізовані бухгалтерії

1 208,683

699,779

103,800

132,900

0,000

0,000

0,000

132,900

132,900

132,900

1 341,583

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

3 295,638

2 080,228

190,617

90,000

90,000

0,000

9,500

0,000

0,000

0,000

3 385,638

130114

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на утримання школи вищої спортивної майстерності

2 329,300

1 719,779

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 329,300

150000

Будівництво

0,000

0,000

0,000

33 899,090

0,000

0,000

0,000

33 899,090

33 899,090

0,000

33 899,090

150101

Капітальні вкладення

0,000

0,000

0,000

31 622,990

0,000

0,000

0,000

31 622,990

31 622,990

0,000

31 622,990

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

0,000

0,000

0,000

2 276,100

0,000

0,000

0,000

2 276,100

2 276,100

0,000

2 276,100

160000

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

300,000

0,000

0,000

50,000

0,000

0,000

0,000

50,000

50,000

0,000

350,000

160101

Землеустрій

300,000

0,000

0,000

50,000

0,000

0,000

0,000

50,000

50,000

0,000

350,000

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

27 925,100

0,000

0,000

28 963,900

10 628,468

0,000

0,000

18 335,432

0,000

0,000

56 889,000

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

2 470,245

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 470,245

170203

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

681,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

681,400

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

900,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

900,000

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

23 873,455

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

23 873,455

 

в тому числі за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

20 873,455

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20 873,455

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

0,000

0,000

0,000

28 963,900

10 628,468

0,000

0,000

18 335,432

0,000

0,000

28 963,900

170703

в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

0,000

0,000

0,000

18 584,900

5 947,168

0,000

0,000

12 637,732

0,000

0,000

18 584,900

170703

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на 2013 рік

0,000

0,000

0,000

8 379,000

2 681,300

0,000

0,000

5 697,700

0,000

0,000

8 379,000

180000

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

370,000

0,000

0,000

18 110,200

0,000

0,000

0,000

18 110,200

18 110,200

0,000

18 480,200

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

250,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

250,000

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

120,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

120,000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

0,000

0,000

0,000

18 110,200

0,000

0,000

0,000

18 110,200

18 110,200

0,000

18 110,200

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

3 300,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 300,000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

3 200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 200,000

210110

Заходи з організації рятування на водах

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

240000

Цільові фонди

0,000

0,000

0,000

3 131,150

1 928,400

0,000

0,000

1 202,750

0,000

0,000

3 131,150

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,000

0,000

0,000

3 131,150

1 928,400

0,000

0,000

1 202,750

0,000

0,000

3 131,150

240601

в тому числі за рахунок субвенції з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища міському бюджету м.Миколаєва на будівництво каналізації Залізничного селища та Старого інвалідного хутора м. Миколаєва

0,000

0,000

0,000

802,750

0,000

0,000

0,000

802,750

0,000

0,000

802,750

250000

Видатки, не віднесені до основних груп

1 906,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 906,500

250102

Резервний фонд

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

250404

Інші видатки

626,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

626,500

250905

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20,000

250913

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

260,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

260,000

 

РАЗОМ ВИДАТКИ

1 394 615,029

494 660,243

103 430,087

133 238,835

30 414,042

2 831,489

428,605

102 824,793

83 142,111

2 481,111

1 527 853,864

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

29 711,150

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

29 711,150

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

29 711,150

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

29 711,150

 

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету

1 114,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 114,300

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

1 424 326,179

494 660,243

103 430,087

133 238,835

30 414,042

2 831,489

428,605

102 824,793

83 142,111

2 481,111

1 557 565,014

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

444 053,800

0,000

0,000

27 239,200

8 628,468

0,000

0,000

18 610,732

275,300

275,300

471 293,000

             
             
             
             
 

Секретар міської ради

       

В.І.Коренюгін

  

 

          

Додаток 3 до рішення міської ради від 20 грудня 2012

№ 23/10

 
             

Розподіл видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за головними розпорядниками коштів

            

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

03

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

17 734,100

8 684,400

1 222,000

275,000

140,000

  

135,000

135,000

 

18 009,100

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3 025,400

2 124,221

86,689

0,000

      

3 025,400

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету

2 585,400

1 839,901

75,631

0,000

      

2 585,400

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

20,000

  

0,000

      

20,000

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

395,500

  

0,000

      

395,500

091104

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

20,000

  

0,000

      

20,000

091106

Інші видатки

142,000

  

0,000

      

142,000

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

175,000

  

0,000

      

175,000

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1 700,000

  

0,000

      

1 700,000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

270,000

  

0,000

      

270,000

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

120,000

  

0,000

      

120,000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

   

8 538,000

   

8 538,000

8 538,000

 

8 538,000

250404

Видатки на забезпечення фінансування міської харчової технологічної лабораторії

335,000

  

0,000

      

335,000

250404

Видатки на сплату членських та цільових внесків до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань

241,500

  

0,000

      

241,500

250404

Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

12,500

  

0,000

      

12,500

250905

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

20,000

  

0,000

      

20,000

250913

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

260,000

  

0,000

      

260,000

 

Всього

24 471,000

10 808,621

1 308,689

8 813,000

140,000

0,000

0,000

8 673,000

8 673,000

0,000

33 284,000

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

3 583,400

2 242,400

215,549

41,684

5,784

  

35,900

35,900

 

3 625,084

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

151,900

  

0,000

      

151,900

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

75,500

  

0,000

      

75,500

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

26,000

  

0,000

      

26,000

091104

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

4,000

  

0,000

      

4,000

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

5,000

  

0,000

      

5,000

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

50,000

  

0,000

      

50,000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

9 467,334

  

162,000

62,000

  

100,000

100,000

100,000

9 629,334

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

30,000

  

0,000

      

30,000

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

   

2 141,953

685,425

  

1 456,528

  

2 141,953

170703

в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

   

2 141,953

685,425

  

1 456,528

  

2 141,953

250404

Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

10,650

  

0,000

      

10,650

 

Всього

13 403,784

2 242,400

215,549

2 345,637

753,209

0,000

0,000

1 592,428

135,900

100,000

15 749,421

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

3 480,600

2 171,000

172,044

37,760

3,160

  

34,600

34,600

 

3 518,360

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

170,700

  

0,000

      

170,700

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

79,900

  

0,000

      

79,900

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

30,000

  

0,000

      

30,000

091104

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

4,000

  

0,000

      

4,000

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

6,000

  

0,000

      

6,000

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

152,000

  

0,000

      

152,000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

3 900,000

  

238,498

   

238,498

238,498

238,498

4 138,498

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

150,000

  

0,000

      

150,000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

30,000

  

0,000

      

30,000

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

453,200

304,955

36,234

23,406

18,406

 

1,767

5,000

  

476,606

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

   

988,979

316,473

  

672,506

  

988,979

170703

в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

   

988,979

316,473

  

672,506

  

988,979

250404

Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

10,350

  

0,000

      

10,350

 

Всього

8 466,750

2 475,955

208,278

1 288,643

338,039

0,000

1,767

950,604

273,098

238,498

9 755,393

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

3 569,100

2 212,900

168,100

37,600

2,400

 

2,400

35,200

35,200

 

3 606,700

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

257,300

  

0,000

      

257,300

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

70,000

  

0,000

      

70,000

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

29,500

  

0,000

      

29,500

091104

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

3,000

  

0,000

      

3,000

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

2,500

  

0,000

      

2,500

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

4 551,592

  

0,000

      

4 551,592

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

30,000

  

0,000

      

30,000

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

   

1 013,721

324,391

  

689,330

  

1 013,721

170703

в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

   

1 013,721

324,391

  

689,330

  

1 013,721

250404

Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

10,250

  

0,000

      

10,250

 

Всього

8 523,242

2 212,900

168,100

1 051,321

326,791

0,000

2,400

724,530

35,200

0,000

9 574,563

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

2 684,600

1 560,600

269,444

101,393

77,493

  

23,900

23,900

 

2 785,993

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

114,100

  

0,000

      

114,100

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

60,500

  

0,000

      

60,500

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

27,000

  

0,000

      

27,000

091104

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

4,000

  

0,000

      

4,000

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

4,000

  

0,000

      

4,000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

2 549,607

  

985,000

   

985,000

985,000

985,000

3 534,607

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

30,000

  

0,000

      

30,000

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

1 645,000

917,079

371,913

192,800

192,800

79,800

10,610

   

1 837,800

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

   

787,221

251,911

  

535,310

  

787,221

170703

в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

   

787,221

251,911

  

535,310

  

787,221

250404

Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

6,250

  

0,000

      

6,250

 

Всього

7 125,057

2 477,679

641,357

2 066,414

522,204

79,800

10,610

1 544,210

1 008,900

985,000

9 191,471

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

11 459,300

7 651,100

386,385

121,700

   

121,700

121,700

 

11 581,000

070303

Дитячі будинки (у т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

1 241,000

  

0,000

      

1 241,000

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

45 391,000

  

0,000

      

45 391,000

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

65,900

  

0,000

      

65,900

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

597,400

  

275,300

   

275,300

275,300

275,300

872,700

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття)

9 031,600

  

0,000

      

9 031,600

працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

           

090205

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,

0,500

  

0,000

      

0,500

 

звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

           

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

1 813,600

  

0,000

      

1 813,600

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

2,400

  

0,000

      

2,400

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

50,000

  

0,000

      

50,000

090212

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - за рахунок субвенції з обласного бюджету

419,800

  

0,000

      

419,800

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

2 942,000

  

0,000

      

2 942,000

090215

Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги
- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

1 738,500

  

0,000

      

1 738,500

090216

Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу
-за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

9,500

  

0,000

      

9,500

090302

Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

3 858,700

  

0,000

      

3 858,700

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

65 502,000

  

0,000

      

65 502,000

090304

Допомога при народженні дитини- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

159 022,100

  

0,000

      

159 022,100

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

18 063,500

  

0,000

      

18 063,500

090306

Допомога на дітей одиноким матерям- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

33 610,200

  

0,000

      

33 610,200

090307

Тимчасова державна допомога дітям - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

6 694,200

  

0,000

      

6 694,200

090308

Допомога при усиновленні дитини - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

904,200

  

0,000

      

904,200

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

9 778,100

  

0,000

      

9 778,100

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

8 581,600

  

0,000

      

8 581,600

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

80,400

  

0,000

      

80,400

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

1 746,840

  

0,000

      

1 746,840

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету

264,200

  

0,000

      

264,200

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

4 990,100

  

0,000

      

4 990,100

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету

4 990,100

  

0,000

      

4 990,100

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

1 546,800

  

0,000

      

1 546,800

 

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету

751,200

  

0,000

      

751,200

090417

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
- за рахунок субвенції з обласного бюджету

376,800

  

0,000

      

376,800

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

8 983,800

5 982,574

409,807

77,139

77,139

32,087

    

9 060,939

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1 325,200

  

0,000

      

1 325,200

091206

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

1 130,200

728,724

70,615

150,000

   

150,000

150,000

 

1 280,200

091207

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

12,230

  

0,000

      

12,230

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

446,430

  

0,000

      

446,430

091214

Інші установи та заклади

2 810,000

1 692,761

289,382

318,381

318,381

     

3 128,381

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

50 150,300

  

0,000

      

50 150,300

091303

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - за рахунок субвенції з обласного бюджету

127,200

  

0,000

      

127,200

091304

Встановлення телефонів інвалідам I та II груп - за рахунок субвенції з обласного бюджету

5,000

  

0,000

      

5,000

150101

Капітальні вкладення

   

2 445,600

   

2 445,600

2 445,600

 

2 445,600

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

2 470,245

  

0,000

      

2 470,245

170203

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

681,400

  

0,000

      

681,400

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

900,000

  

0,000

      

900,000

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

20 873,455

  

0,000

      

20 873,455

 

Всього

479 433,500

16 055,159

1 156,189

3 388,120

395,520

32,087

0,000

2 992,600

2 992,600

275,300

482 821,620

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

421,400

293,800

 

5,200

   

5,200

5,200

 

426,600

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

1 762,210

  

0,000

      

1 762,210

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

89,250

  

0,000

      

89,250

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

17 675,938

11 516,408

1 307,702

1 657,606

297,606

18,577

27,910

1 360,000

1 340,000

140,000

19 333,544

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 604,781

1 450,633

554,481

9,500

9,500

     

2 614,281

130112

Інші видатки

485,500

  

0,000

      

485,500

130113

Централізовані бухгалтерії

1 208,683

699,779

103,800

132,900

   

132,900

132,900

132,900

1 341,583

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

3 295,638

2 080,228

190,617

90,000

90,000

 

9,500

   

3 385,638

 

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на утримання школи вищої спортивної майстерності

2 329,300

1 719,779

 

0,000

      

2 329,300

150101

Капітальні вкладення

   

5 675,000

   

5 675,000

5 675,000

 

5 675,000

 

Всього

27 543,400

16 040,848

2 156,600

7 570,206

397,106

18,577

37,410

7 173,100

7 153,100

272,900

35 113,606

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

1 066,100

628,100

 

10,000

   

10,000

10,000

 

1 076,100

 

Всього

1 066,100

628,100

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

10,000

10,000

0,000

1 076,100

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

1 459,400

1 017,100

 

15,900

   

15,900

15,900

 

1 475,300

 

Всього

1 459,400

1 017,100

0,000

15,900

0,000

0,000

0,000

15,900

15,900

0,000

1 475,300

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

1 569,600

1 046,900

79,057

16,600

   

16,600

16,600

 

1 586,200

070000

Освіта

433 824,100

252 459,995

54 196,823

21 268,563

11 883,463

1 102,224

284,803

9 385,100

9 385,100

0,000

455 092,663

070101

Дошкільні заклади освіти

154 114,005

85 612,798

20 840,737

16 963,732

8 627,432

26,546

19,980

8 336,300

8 336,300

 

171 077,737

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

242 392,610

142 793,319

31 139,128

3 729,742

2 680,942

989,509

107,776

1 048,800

1 048,800

 

246 122,352

070202

Вечірні (змінні) школи

4 314,762

2 924,349

280,932

0,000

      

4 314,762

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку

6 462,689

4 045,415

451,335

0,000

      

6 462,689

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

15 196,268

10 089,067

1 215,855

65,596

65,596

 

6,888

   

15 261,864

070601

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації

943,123

  

0,000

      

943,123

070802

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

4 826,596

3 404,608

141,494

460,946

460,946

86,169

150,159

   

5 287,542

070804

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

4 519,026

3 127,443

127,342

48,547

48,547

     

4 567,573

070805

Групи централізованого господарського обслуговування

680,881

462,996

 

0,000

      

680,881

070807

Інші освітні програми

91,780

  

0,000

      

91,780

070808

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

282,360

  

0,000

      

282,360

110201

Бібліотеки

1 337,500

886,560

84,086

129,249

8,549

 

0,546

120,700

120,700

120,700

1 466,749

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

310,000

  

0,000

      

310,000

150101

Капітальні вкладення

   

1 904,500

   

1 904,500

1 904,500

 

1 904,500

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

   

2 276,100

   

2 276,100

2 276,100

 

2 276,100

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

3 000,000

  

0,000

      

3 000,000

 

Всього

440 041,200

254 393,455

54 359,966

25 595,012

11 892,012

1 102,224

285,349

13 703,000

13 703,000

120,700

465 636,212

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

1 011,800

628,100

44,315

10,000

   

10,000

10,000

 

1 021,800

080000

Охорона здоров'я

258 758,840

150 626,000

29 749,588

3 667,253

1 641,243

243,701

69,044

2 026,010

1 950,010

0,000

262 426,093

080101

Лікарні

121 537,059

72 000,000

12 559,409

1 418,342

679,342

 

47,508

739,000

708,000

 

122 955,401

080203

Пологові будинки

33 572,338

18 000,000

5 918,338

69,960

69,960

 

3,816

   

33 642,298

080209

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги - за рахунок субвенції з обласного бюджету

7 868,100

4 830,000

242,000

0,585

0,585

     

7 868,685

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

28 750,948

18 067,000

2 401,827

1 458,164

208,654

40,617

1,617

1 249,510

1 242,010

 

30 209,112

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

5 640,696

3 806,000

167,500

0,300

0,300

 

0,010

   

5 640,996

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

59 026,101

33 000,000

8 345,734

705,492

667,992

203,084

8,083

37,500

  

59 731,593

081002

Інші заходи по охороні здоров'я

2 363,598

923,000

114,780

14,410

14,410

 

8,010

   

2 378,008

150101

Капітальні вкладення

   

10 717,990

   

10 717,990

10 717,990

 

10 717,990

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

29 711,150

  

0,000

      

29 711,150

 

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету

1 114,300

  

0,000

      

1 114,300

 

Всього

289 481,790

151 254,100

29 793,903

14 395,243

1 641,243

243,701

69,044

12 754,000

12 678,000

0,000

303 877,033

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

4 969,000

3 194,100

181,100

50,500

   

50,500

50,500

 

5 019,500

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

3 500,000

  

150,000

   

150,000

150,000

 

3 650,000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

   

12 566,600

   

12 566,600

12 566,600

 

12 566,600

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

2 650,000

  

0,000

      

2 650,000

100105

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

   

996,800

996,800

601,500

21,500

   

996,800

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

41 396,869

 

9 212,000

1 300,000

   

1 300,000

1 300,000

 

42 696,869

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

500,000

  

500,000

   

500,000

500,000

 

1 000,000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

1 700,000

  

0,000

      

1 700,000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

164,000

  

0,000

      

164,000

150101

Капітальні вкладення

   

10 879,900

   

10 879,900

10 879,900

 

10 879,900

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

   

24 032,026

9 050,268

  

14 981,758

  

24 032,026

170703

в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

   

13 653,026

4 368,968

  

9 284,058

  

13 653,026

170703

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на 2013 рік

   

8 379,000

2 681,300

  

5 697,700

  

8 379,000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

250,000

  

0,000

      

250,000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

   

9 572,200

   

9 572,200

9 572,200

 

9 572,200

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

   

3 131,150

1 928,400

  

1 202,750

  

3 131,150

240601

в тому числі за рахунок субвенції з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища міському бюджету м.Миколаєва на будівництво каналізації Залізничного селища та Старого інвалідного хутора м. Миколаєва

   

802,750

   

802,750

  

802,750

 

Всього

55 129,869

3 194,100

9 393,100

63 179,176

11 975,468

601,500

21,500

51 203,708

35 019,200

0,000

118 309,045

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

555,600

389,000

9,374

6,000

   

6,000

6,000

 

561,600

110000

Культура і мистецтво

56 877,187

27 370,134

3 969,056

3 336,438

2 004,225

753,600

0,000

1 332,213

1 288,713

488,713

60 213,625

110201

Бібліотеки

16 112,432

10 270,659

1 394,874

499,333

55,620

  

443,713

443,713

443,713

16 611,765

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

5 818,555

2 935,851

1 416,598

294,044

254,044

  

40,000

  

6 112,599

110205

Школи естетичного виховання дітей

18 130,231

12 533,798

1 008,192

1 571,000

1 567,500

753,600

 

3,500

  

19 701,231

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

16 815,969

1 629,826

149,392

972,061

127,061

  

845,000

845,000

45,000

17 788,030

 

Всього

57 432,787

27 759,134

3 978,430

3 342,438

2 004,225

753,600

0,000

1 338,213

1 294,713

488,713

60 775,225

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

1 440,600

932,700

49,926

42,825

28,225

 

0,525

14,600

14,600

 

1 483,425

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

3 200,000

  

0,000

      

3 200,000

210110

Заходи з організації рятування на водах

100,000

  

0,000

      

100,000

 

Всього

4 740,600

932,700

49,926

42,825

28,225

0,000

0,525

14,600

14,600

0,000

4 783,425

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

1 445,700

948,592

 

15,300

   

15,300

15,300

 

1 461,000

160101

Землеустрій

300,000

  

50,000

   

50,000

50,000

 

350,000

 

Всього

1 745,700

948,592

0,000

65,300

0,000

0,000

0,000

65,300

65,300

0,000

1 811,000

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

3 262,000

2 219,400

 

69,600

   

69,600

69,600

 

3 331,600

 

Всього

3 262,000

2 219,400

0,000

69,600

0,000

0,000

0,000

69,600

69,600

0,000

3 331,600

76

Департамент фінансів Миколаївської міської ради ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

           

250102

Резервний фонд

1 000,000

  

0,000

      

1 000,000

 

Всього

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

1 424 326,179

494 660,243

103 430,087

133 238,835

30 414,042

2 831,489

428,605

102 824,793

83 142,111

2 481,111

1 557 565,014

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

444 053,800

0,000

0,000

27 239,200

8 628,468

0,000

0,000

18 610,732

275,300

275,300

471 293,000

             
 

Секретар міської ради

       

В.І.Коренюгін

  

 

              

Додаток 3.1 до рішення міської ради від 20 грудня 2012

№23/10

 
     

Розподіл видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

                

(тис. грн.)

 

Код Програмної класифікації
видатків та кредиту-вання
місцевих бюджетів (КПКВК)

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК)

Найменування

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

 

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

 

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

03

0

000

0

03

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

           

03

1

000

0

03

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

           

03

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

17 734,100

8 684,400

1 222,000

275,000

140,000

  

135,000

135,000

 

18 009,100

03

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

3 240,400

2 124,221

86,689

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 240,400

03

1

313

1

091101

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

3 025,400

2 124,221

86,689

0,000

      

3 025,400

03

1

313

2

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

20,000

  

0,000

      

20,000

03

1

313

3

091104

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

20,000

  

0,000

      

20,000

03

1

313

4

091107

Заходи державної політики з питань сім'ї

175,000

  

0,000

      

175,000

03

1

314

0

091103

Заходи державної політики з питань молоді

395,500

  

0,000

      

395,500

03

1

316

0

091108

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1 700,000

  

0,000

      

1 700,000

03

1

350

0

 

Інші видатки

142,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

142,000

03

1

350

1

091106

Надання кращим студентам стипендій міського голови та міської ради

142,000

  

0,000

      

142,000

03

1

480

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

270,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

270,000

03

1

480

1

110502

Проведення культурно-освітніх заходів

270,000

  

0,000

      

270,000

03

1

744

0

180404

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

120,000

  

0,000

      

120,000

03

1

746

0

180409

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

   

8 538,000

   

8 538,000

8 538,000

 

8 538,000

03

1

860

0

250404

Інші видатки

589,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

589,000

03

1

860

1

250404

Реалізація заходів, передачених програмою сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 рои

12,500

  

0,000

      

12,500

03

1

860

2

250404

Сплата членських та цільових внесків до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань

241,500

  

0,000

      

241,500

03

1

860

3

250404

Забезпечення фінансування міської харчової технологічної лабораторії

335,000

  

0,000

      

335,000

03

1

809

0

 

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

280,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

280,000

03

1

809

1

250905

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

20,000

  

0,000

      

20,000

03

1

809

8

250913

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

260,000

  

0,000

      

260,000

     

Всього

24 471,000

10 808,621

1 308,689

8 813,000

140,000

0,000

0,000

8 673,000

8 673,000

0,000

33 284,000

93

0

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

           

93

1

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

           

93

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

3 583,400

2 242,400

215,549

41,684

5,784

  

35,900

35,900

 

3 625,084

93

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

9,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9,000

93

1

313

3

091104

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

4,000

  

0,000

      

4,000

93

1

313

4

091107

Заходи державної політики з питань сім'ї

5,000

  

0,000

      

5,000

93

1

314

0

091103

Заходи державної політики з питань молоді

26,000

  

0,000

      

26,000

93

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

75,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

75,500

93

1

340

1

090412

Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю воявиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого

75,500

  

0,000

      

75,500

93

1

480

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,000

93

1

480

1

110502

Проведення культурно-освітніх заходів

30,000

  

0,000

      

30,000

93

1

603

0

100103

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

50,000

  

0,000

      

50,000

93

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

9 467,334

  

162,000

62,000

  

100,000

100,000

100,000

9 629,334

93

1

665

0

170703

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

   

2 141,953

685,425

  

1 456,528

  

2 141,953

93

1

710

0

061007

Реалізація заходів, передбачених Програмою профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

151,900

  

0,000

      

151,900

93

1

860

0

250404

Інші видатки

10,650

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,650

93

1

860

1

250404

Реалізація заходів, передачених програмою сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 рои

10,650

  

0,000

      

10,650

     

Всього

13 403,784

2 242,400

215,549

2 345,637

753,209

0,000

0,000

1 592,428

135,900

100,000

15 749,421

90

0

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

           

90

1

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

           

90

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

3 480,600

2 171,000

172,044

37,760

3,160

  

34,600

34,600

 

3 518,360

90

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

90

1

313

3

091104

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

4,000

  

0,000

      

4,000

90

1

313

4

091107

Заходи державної політики з питань сім'ї

6,000

  

0,000

      

6,000

90

1

314

0

091103

Заходи державної політики з питань молоді

30,000

  

0,000

      

30,000

90

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

79,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

79,900

90

1

340

1

090412

Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю воявиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого

79,900

  

0,000

      

79,900

90

1

480

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,000

90

1

480

1

110502

Проведення культурно-освітніх заходів

30,000

  

0,000

      

30,000

90

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

453,200

304,955

36,234

23,406

18,406

0,000

1,767

5,000

0,000

0,000

476,606

90

1

502

4

130110

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

453,200

304,955

36,234

23,406

18,406

 

1,767

5,000

  

476,606

90

1

603

0

100103

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

152,000

  

0,000

      

152,000

90

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

3 900,000

  

238,498

   

238,498

238,498

238,498

4 138,498

90

1

612

0

100301

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

150,000

  

0,000

      

150,000

90

1

665

0

170703

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

   

988,979

316,473

  

672,506

  

988,979

90

1

710

0

061007

Реалізація заходів, передбачених Програмою профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

170,700

  

0,000

      

170,700

90

1

860

0

250404

Інші видатки

10,350

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,350

90

1

860

1

250404

Реалізація заходів, передачених програмою сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 рои

10,350

  

0,000

      

10,350

     

Всього

8 466,750

2 475,955

208,278

1 288,643

338,039

0,000

1,767

950,604

273,098

238,498

9 755,393

92

0

000

0

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

           

92

1

000

0

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

           

92

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

3 569,100

2 212,900

168,100

37,600

2,400

 

2,400

35,200

35,200

 

3 606,700

92

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

5,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,500

92

1

313

3

091104

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

3,000

  

0,000

      

3,000

92

1

313

4

091107

Заходи державної політики з питань сім'ї

2,500

  

0,000

      

2,500

92

1

314

0

091103

Заходи державної політики з питань молоді

29,500

  

0,000

      

29,500

92

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

70,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

70,000

92

1

340

1

090412

Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю воявиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого

70,000

  

0,000

      

70,000

92

1

480

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,000

92

1

480

1

110502

Проведення культурно-освітніх заходів

30,000

  

0,000

      

30,000

92

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

4 551,592

  

0,000

      

4 551,592

92

1

665

0

170703

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

   

1 013,721

324,391

  

689,330

  

1 013,721

92

1

710

0

061007

Реалізація заходів, передбачених Програмою профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

257,300

  

0,000

      

257,300

92

1

860

0

250404

Інші видатки

10,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,250

92

1

860

1

250404

Реалізація заходів, передачених програмою сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 рои

10,250

  

0,000

      

10,250

     

Всього

8 523,242

2 212,900

168,100

1 051,321

326,791

0,000

2,400

724,530

35,200

0,000

9 574,563

91

0

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

           

91

1

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

           

91

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

2 684,600

1 560,600

269,444

101,393

77,493

  

23,900

23,900

 

2 785,993

91

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8,000

91

1

313

3

091104

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

4,000

  

0,000

      

4,000

91

1

313

4

091107

Заходи державної політики з питань сім'ї

4,000

  

0,000

      

4,000

91

1

314

0

091103

Заходи державної політики з питань молоді

27,000

  

0,000

      

27,000

91

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

60,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

60,500

91

1

340

1

090412

Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю воявиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого

60,500

  

0,000

      

60,500

91

1

480

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,000

91

1

480

1

110502

Проведення культурно-освітніх заходів

30,000

  

0,000

      

30,000

91

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

1 645,000

917,079

371,913

192,800

192,800

79,800

10,610

0,000

0,000

0,000

1 837,800

91

1

502

4

130110

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

1 645,000

917,079

371,913

192,800

192,800

79,800

10,610

   

1 837,800

91

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

2 549,607

  

985,000

   

985,000

985,000

985,000

3 534,607

91

1

665

0

170703

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

   

787,221

251,911

  

535,310

  

787,221

91

1

710

0

061007

Реалізація заходів, передбачених Програмою профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

114,100

  

0,000

      

114,100

91

1

860

0

250404

Інші видатки

6,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6,250

91

1

860

1

250404

Реалізація заходів, передачених програмою сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 рои

6,250

  

0,000

      

6,250

     

Всього

7 125,057

2 477,679

641,357

2 066,414

522,204

79,800

10,610

1 544,210

1 008,900

985,000

9 191,471

15

0

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

           

15

1

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

           

15

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення

11 459,300

7 651,100

386,385

121,700

   

121,700

121,700

 

11 581,000

15

1

107

0

070303

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях

1 241,000

  

0,000

      

1 241,000

15

1

301

0

 

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

66 556,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

66 556,300

15

1

301

1

090201

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

45 391,000

  

0,000

      

45 391,000

15

1

301

2

090204

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку

9 031,600

  

0,000

      

9 031,600

та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги

           

15

1

301

3

090207

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

1 813,600

  

0,000

      

1 813,600

15

1

301

5

090215

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

1 738,500

  

0,000

      

1 738,500

15

1

301

6

090405

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

8 581,600

  

0,000

      

8 581,600

15

1

302

0

 

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

158,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

158,700

15

1

302

1

090202

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

65,900

  

0,000

      

65,900

15

1

302

2

090205

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служб цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою

0,500

  

0,000

      

0,500

 

або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива

           

15

1

302

3

090208

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

2,400

  

0,000

      

2,400

15

1

302

5

090216

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

9,500

  

0,000

      

9,500

15

1

302

6

090406

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

80,400

  

0,000

      

80,400

15

1

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

28 514,500

0,000

0,000

275,300

0,000

0,000

0,000

275,300

275,300

275,300

28 789,800

15

1

303

1

090203

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

597,400

  

275,300

   

275,300

275,300

275,300

872,700

15

1

303

3

090209

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

50,000

  

0,000

      

50,000

15

1

303

4

090214

Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

2 942,000

  

0,000

      

2 942,000

15

1

303

5

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

2 470,245

  

0,000

      

2 470,245

15

1

303

6

170203

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

681,400

  

0,000

      

681,400

15

1

303

7

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

900,000

  

0,000

      

900,000

15

1

303

8

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

20 873,455

  

0,000

      

20 873,455

15

1

304

0

 

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

347 583,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

347 583,300

15

1

304

1

090302

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

3 858,700

  

0,000

      

3 858,700

15

1

304

2

090303

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

65 502,000

  

0,000

      

65 502,000

15

1

304

3

090304

Надання допомоги при народженні дитини

159 022,100

  

0,000

      

159 022,100

15

1

304

4

090305

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

18 063,500

  

0,000

      

18 063,500

15

1

304

5

090306

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

33 610,200

  

0,000

      

33 610,200

15

1

304

6

090307

Надання тимчасової державної допомоги дітям

6 694,200

  

0,000

      

6 694,200

15

1

304

7

090308

Надання допомоги при усиновленні дитини

904,200

  

0,000

      

904,200

15

1

304

8

090401

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

9 778,100

  

0,000

      

9 778,100

15

1

304

9

091300

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

50 150,300

  

0,000

      

50 150,300

15

1

305

0

090212

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

419,800

  

0,000

      

419,800

15

1

308

0

090413

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

4 990,100

  

0,000

      

4 990,100

15

1

309

0

090417

Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

376,800

  

0,000

      

376,800

15

1

310

0

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

10 114,000

6 711,298

480,422

227,139

77,139

32,087

0,000

150,000

150,000

0,000

10 341,139

15

1

310

4

091204

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8 983,800

5 982,574

409,807

77,139

77,139

32,087

    

9 060,939

15

1

310

5

091206

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

1 130,200

728,724

70,615

150,000

   

150,000

150,000

 

1 280,200

15

1

318

0

 

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1 457,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 457,400

15

1

318

1

091205

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

1 325,200

  

0,000

      

1 325,200

15

1

318

2

091303

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

127,200

  

0,000

      

127,200

15

1

318

3

091304

Встановлення телефонів інвалідам I і II груп

5,000

  

0,000

      

5,000

15

1

319

0

091207

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

12,230

  

0,000

      

12,230

15

1

320

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

1 993,230

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 993,230

15

1

320

1

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

1 546,800

  

0,000

      

1 546,800

15

1

320

2

091209

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

446,430

  

0,000

      

446,430

15

1

330

0

091214

Інші установи та заклади

2 810,000

1 692,761

289,382

318,381

318,381

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 128,381

15

1

330

1

091214

Надання соціальних послуг центром реїнтеграції бездомних громадян

1 180,000

739,757

117,659

0,000

      

1 180,000

15

1

330

2

091214

Надання соціальних послуг міським притулком для громадян похилого віку та інвалідів

1 630,000

953,004

171,723

318,381

318,381

     

1 948,381

15

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

1 746,840

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 746,840

15

1

340

1

090412

Надання послуг за поховання померлих одиноких громадян, померлих громадян без визначеного місця проживання та громадян, особа яких не встановлена

99,659

  

0,000

      

99,659

15

1

340

2

090412

Надання адресної грошової допомоги

519,586

  

0,000

      

519,586

15

1

340

3

090412

Надання адресної стипендії

133,405

  

0,000

      

133,405

15

1

340

4

090412

Надання адресної грошової допомоги для компенсації вартості житлово-комунальних послуг

183,610

  

0,000

      

183,610

15

1

340

5

090412

Надання грошової щомісячної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

248,400

  

0,000

      

248,400

15

1

340

6

090412

Надання щомісячної персональної надбавки почесним громадянам міста Миколаєва

75,480

  

0,000

      

75,480

15

1

340

7

090412

Забезпечення проведення заходів до Нового року

30,000

  

0,000

      

30,000

15

1

340

8

090412

Забезпечення проведення передплати періодичного друкованого видання для учасників бойових дій

81,600

  

0,000

      

81,600

15

1

340

9

090412

Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (І категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

375,100

  

0,000

      

375,100

15

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

   

2 445,600

   

2 445,600

2 445,600

 

2 445,600

     

Всього

479 433,500

16 055,159

1 156,189

3 388,120

395,520

32,087

0,000

2 992,600

2 992,600

275,300

482 821,620

13

0

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

           

13

1

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

           

13

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері фізичної культури і спорту

421,400

293,800

 

5,200

   

5,200

5,200

 

426,600

13

1

501

0

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

1 851,460

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 851,460

13

1

501

1

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

1 762,210

  

0,000

      

1 762,210

13

1

501

2

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

89,250

  

0,000

      

89,250

13

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту

23 576,357

15 047,269

2 052,800

1 757,106

397,106

18,577

37,410

1 360,000

1 340,000

140,000

25 333,463

13

1

502

1

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

3 295,638

2 080,228

190,617

90,000

90,000

 

9,500

   

3 385,638

13

1

502

2

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

17 675,938

11 516,408

1 307,702

1 657,606

297,606

18,577

27,910

1 360,000

1 340,000

140,000

19 333,544

13

1

502

4

130110

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

2 604,781

1 450,633

554,481

9,500

9,500

     

2 614,281

13

1

505

0

130113

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту

1 208,683

699,779

103,800

132,900

   

132,900

132,900

132,900

1 341,583

13

1

510

0

130112

Інші видатки

485,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

485,500

13

1

510

1

130112

Фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та інші заходи в сфері фізичної культури і спорту

485,500

  

0,000

      

485,500

13

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

   

5 675,000

   

5 675,000

5 675,000

 

5 675,000

     

Всього

27 543,400

16 040,848

2 156,600

7 570,206

397,106

18,577

37,410

7 173,100

7 153,100

272,900

35 113,606

45

0

000

0

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

           

45

1

000

0

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

           

45

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері використання та розвитку комунальної власності

1 066,100

628,100

 

10,000

   

10,000

10,000

 

1 076,100

     

Всього

1 066,100

628,100

0,000

10,000

0,000

0,000

0,000

10,000

10,000

0,000

1 076,100

48

0

000

0

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

           

48

1

000

0

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

           

48

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері містобудування та архітектури

1 459,400

1 017,100

 

15,900

   

15,900

15,900

 

1 475,300

     

Всього

1 459,400

1 017,100

0,000

15,900

0,000

0,000

0,000

15,900

15,900

0,000

1 475,300

10

0

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

           

10

1

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

           

10

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері освіти

1 569,600

1 046,900

79,057

16,600

   

16,600

16,600

 

1 586,200

10

1

100

0

070000

Освіта

433 824,100

252 459,995

54 196,823

21 268,563

11 883,463

1 102,224

284,803

9 385,100

9 385,100

0,000

455 092,663

10

1

101

0

070101

Дошкільна освiта

154 114,005

85 612,798

20 840,737

16 963,732

8 627,432

26,546

19,980

8 336,300

8 336,300

 

171 077,737

10

1

102

0

070201

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

242 392,610

142 793,319

31 139,128

3 729,742

2 680,942

989,509

107,776

1 048,800

1 048,800

 

246 122,352

10

1

103

0

070202

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

4 314,762

2 924,349

280,932

0,000

      

4 314,762

10

1

108

0

070304

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

6 462,689

4 045,415

451,335

0,000

      

6 462,689

10

1

110

0

070401

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

15 196,268

10 089,067

1 215,855

65,596

65,596

 

6,888

   

15 261,864

10

1

112

0

070601

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

943,123

  

0,000

      

943,123

10

1

117

0

070802

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

4 826,596

3 404,608

141,494

460,946

460,946

86,169

150,159

   

5 287,542

10

1

119

0

070804

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

4 519,026

3 127,443

127,342

48,547

48,547

     

4 567,573

10

1

120

0

070805

Здійснення централізованого господарського обслуговування

680,881

462,996

 

0,000

      

680,881

10

1

180

0

070807

Інші освітні програми

91,780

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

91,780

10

1

180

1

070807

Виплата стипендій обдарованим учням

10,000

  

0,000

      

10,000

10

1

180

2

070807

Виплата премії кращим педагогічним працівникам міста

81,780

  

0,000

      

81,780

10

1

126

0

070808

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

282,360

  

0,000

      

282,360

10

1

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 000,000

10

1

303

8

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

3 000,000

  

0,000

      

3 000,000

10

1

406

0

110201

Бібліотеки

1 337,500

886,560

84,086

129,249

8,549

 

0,546

120,700

120,700

120,700

1 466,749

10

1

480

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

310,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

310,000

10

1

480

1

110502

Проведення культурно-освітніх заходів

310,000

  

0,000

      

310,000

10

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

   

1 904,500

   

1 904,500

1 904,500

 

1 904,500

10

1

633

0

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

   

2 276,100

   

2 276,100

2 276,100

 

2 276,100

     

Всього

440 041,200

254 393,455

54 359,966

25 595,012

11 892,012

1 102,224

285,349

13 703,000

13 703,000

120,700

465 636,212

14

0

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

           

14

1

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

           

14

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

1 011,800

628,100

44,315

10,000

   

10,000

10,000

 

1 021,800

14

1

200

0

080000

Охорона здоров'я

258 758,840

150 626,000

29 749,588

3 667,253

1 641,243

243,701

69,044

2 026,010

1 950,010

0,000

262 426,093

14

1

201

0

080101

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

121 537,059

72 000,000

12 559,409

1 418,342

679,342

 

47,508

739,000

708,000

 

122 955,401

14

1

205

0

080203

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

33 572,338

18 000,000

5 918,338

69,960

69,960

 

3,816

   

33 642,298

14

1

211

0

080209

Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню

7 868,100

4 830,000

242,000

0,585

0,585

     

7 868,685

14

1

212

0

080300

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

28 750,948

18 067,000

2 401,827

1 458,164

208,654

40,617

1,617

1 249,510

1 242,010

 

30 209,112

14

1

214

0

080500

Надання стоматологічної допомоги населенню

5 640,696

3 806,000

167,500

0,300

0,300

 

0,010

   

5 640,996

14

1

218

0

080800

Первинна медико-санітарна допомога

59 026,101

33 000,000

8 345,734

705,492

667,992

203,084

8,083

37,500

  

59 731,593

14

1

280

1

081002

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

2 363,598

923,000

114,780

14,410

14,410

 

8,010

   

2 378,008

14

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

   

10 717,990

   

10 717,990

10 717,990

 

10 717,990

14

1

830

0

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

29 711,150

  

0,000

      

29 711,150

     

Всього

289 481,790

151 254,100

29 793,903

14 395,243

1 641,243

243,701

69,044

12 754,000

12 678,000

0,000

303 877,033

40

0

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

           

40

1

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

           

40

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

4 969,000

3 194,100

181,100

50,500

   

50,500

50,500

 

5 019,500

40

1

480

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

164,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

164,000

40

1

480

1

110502

Проведення культурно-освітніх заходів

164,000

  

0,000

      

164,000

40

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

3 500,000

  

150,000

   

150,000

150,000

 

3 650,000

40

1

602

0

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

0,000

0,000

0,000

12 566,600

0,000

0,000

0,000

12 566,600

12 566,600

0,000

12 566,600

40

1

602

1

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

   

12 566,600

   

12 566,600

12 566,600

 

12 566,600

40

1

603

0

100103

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

2 650,000

  

0,000

      

2 650,000

40

1

604

0

100105

Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

   

996,800

996,800

601,500

21,500

   

996,800

40

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

41 396,869

 

9 212,000

1 300,000

   

1 300,000

1 300,000

 

42 696,869

40

1

610

0

100208

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

500,000

  

500,000

   

500,000

500,000

 

1 000,000

40

1

613

0

100302

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

1 700,000

  

0,000

      

1 700,000

40

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

   

10 879,900

   

10 879,900

10 879,900

 

10 879,900

40

1

665

0

170703

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

   

24 032,026

9 050,268

  

14 981,758

  

24 032,026

40

1

742

0

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

250,000

  

0,000

      

250,000

40

1

746

0

180409

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

   

9 572,200

   

9 572,200

9 572,200

 

9 572,200

40

1

911

0

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

   

3 131,150

1 928,400

  

1 202,750

  

3 131,150

     

Всього

55 129,869

3 194,100

9 393,100

63 179,176

11 975,468

601,500

21,500

51 203,708

35 019,200

0,000

118 309,045

24

0

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

           

24

1

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

           

24

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини

555,600

389,000

9,374

6,000

   

6,000

6,000

 

561,600

24

1

400

0

 

Культура

56 877,187

27 370,134

3 969,056

3 336,438

2 004,225

753,600

0,000

1 332,213

1 288,713

488,713

60 213,625

24

1

406

0

110201

Бібліотеки

16 112,432

10 270,659

1 394,874

499,333

55,620

  

443,713

443,713

443,713

16 611,765

24

1

409

0

110204

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

5 818,555

2 935,851

1 416,598

294,044

254,044

  

40,000

  

6 112,599

24

1

410

0

110205

Школи естетичного виховання дiтей

18 130,231

12 533,798

1 008,192

1 571,000

1 567,500

753,600

 

3,500

  

19 701,231

24

1

412

0

110502

Зоопарки

12 205,077

  

800,000

   

800,000

800,000

 

13 005,077

24

1

480

1

110502

Інші культурно-освiтнi заклади та заходи

4 610,892

1 629,826

149,392

172,061

127,061

  

45,000

45,000

45,000

4 782,953

     

Всього

57 432,787

27 759,134

3 978,430

3 342,438

2 004,225

753,600

0,000

1 338,213

1 294,713

488,713

60 775,225

67

0

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

           

67

1

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

           

67

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

1 440,600

932,700

49,926

42,825

28,225

 

0,525

14,600

14,600

 

1 483,425

67

1

781

0

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

3 200,000

  

0,000

      

3 200,000

67

1

782

0

210110

Організація рятування на водах

100,000

  

0,000

      

100,000

     

Всього

4 740,600

932,700

49,926

42,825

28,225

0,000

0,525

14,600

14,600

0,000

4 783,425

56

0

000

0

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

           

56

1

000

0

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

           

56

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері земельних відносин

1 445,700

948,592

 

15,300

   

15,300

15,300

 

1 461,000

56

1

731

0

160101

Проведення заходів із землеустрою

300,000

  

50,000

   

50,000

50,000

 

350,000

     

Всього

1 745,700

948,592

0,000

65,300

0,000

0,000

0,000

65,300

65,300

0,000

1 811,000

75

0

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

           

75

1

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

           

75

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері фінансів

3 262,000

2 219,400

 

69,600

   

69,600

69,600

 

3 331,600

     

Всього

3 262,000

2 219,400

0,000

69,600

0,000

0,000

0,000

69,600

69,600

0,000

3 331,600

76

1

000

0

76

Департамент фінансів Миколаївської міської ради ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

           

76

1

801

0

250102

Резервний фонд

1 000,000

  

0,000

      

1 000,000

     

Всього

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

     

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

1 424 326,179

494 660,243

103 430,087

133 238,835

30 414,042

2 831,489

428,605

102 824,793

83 142,111

2 481,111

1 557 565,014

                 
     

Секретар міської ради

       

В.І.Коренюгін

  

 

     

Додаток 4

 
     

до рішення міської ради

     

від 20 грудня 2012

     

№ 23/10_

       

Показники міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом м. Миколаєва та іншими бюджетами на 2013 рік

 
       
      

(тис.грн.)

       

КТКВ

Найменування АТО

Міжбюджетні трансферти

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Код бюджету

Сума

Щоденний норматив відрахувань

Сума

Щоденний норматив відрахувань

Разом

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування, всього

29 711,150

   

29 711,150

 

у тому числі:

     
 

- районному бюджету Жовтневого району Миколаївської області на виконання делегованих державою повноважень у галузі забезпечення медичним обслуговуванням населення Корабельного району м.Миколаєва в 2013 році

28 596,850

   

28 596,850

 

- районному бюджету Жовтневого району Миколаївської області на виконання делегованих державою повноважень у галузі забезпечення екстреною медичною допомогою населення Корабельного району м. Миколаєва у І кварталі 2013 року

1 114,300

   

1 114,300

 

ВСЬОГО

29 711,150

0,000

0,000

0,000

29 711,150

       
 

Секретар міської ради

  

В.І.Коренюгін

 

 

               
           

Додаток 5

  
           

до рішення міської ради

 
           

Від 20 грудня 2012

 
           

№ 23/10

 
               

Повернення кредитів до міського бюджету міста Миколаєва та надання кредитів з міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік

 
               
               
             

(тис.грн.)

 

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

 

всього

у т.ч. бюджет розвитку

всього

у т.ч. бюджет розвитку

всього

у т.ч. бюджет розвитку

 

03

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

             

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

4000,000

362,000

 

4362,000

    

4000,000

362,000

 

4362,000

 

250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

     

-350,000

 

-350,000

0,000

-350,000

 

-350,000

 
 

Всього

4000,000

362,000

0,000

4362,000

0,000

-350,000

0,000

-350,000

4000,000

12,000

0,000

4012,000

 
             

Секретар міської ради

     

В.І. Коренюгін

   
         
         
       

Додаток 6

 
       

до рішення міської ради

 
       

від 20 грудня 2012

 
       

№ 23/10

 
         
  

Джерела фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік

 
         
         
       

(тис.грн.)

 
  

Код класифікації фінансування бюджету

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний і спеціальний фонди

 
  

всього

у тому числі бюджет розвитку

 
  

1

2

3

4

5

6

 
  

200000

Внутрішнє фінансування

-2481,111

2481,111

2481,111

0,000

 
  

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

-2481,111

2481,111

2481,111

0,000

 
  

208100

На початок періоду

   

0,000

 
  

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-2481,111

2481,111

2481,111

0,000

 
   

Всього за типом кредитора

-2481,111

2481,111

2481,111

0,000

 
  

600000

Фінансування за активними операціями

-2481,111

2481,111

2481,111

0,000

 
  

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

-2481,111

2481,111

2481,111

0,000

 
  

602100

На початок періоду

   

0,000

 
  

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-2481,111

2481,111

2481,111

0,000

 
   

Всього за типом боргового зобов'язання

-2481,111

2481,111

2481,111

0,000

 
         
  

Cекретар міської ради

     
      

В.І. Коренюгін

  
         
      

Додаток 7

  
      

до рішення міської ради

 
      

Від 20 грудня 2012

 
      

№ 23/10

 
         
 

Перелік об'єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись з бюджету розвитку

міського бюджету міста Миколаєва

 
       

(тис. грн.)

 
 

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Назва об`єктів відповідно до проектно - кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об`єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків на рік

 
 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 
 

03

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

0,000

 

0,000

8 673,000

 
 

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

135,000

 
 

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали КП ММР "Миколаївелектротранс"

   

7 470,000

 
 

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали КП "ТРК"Март"

   

568,000

 
 

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"

   

500,000

 
 

10

Управління освіти Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

59 914,800

 

59 902,700

13 703,000

 
 

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

16,600

 
 

070101

Дошкільні заклади освіти

Капітальні видатки

   

8 336,300

 
 

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї

Капітальні видатки

   

1 048,800

 
 

110201

Бібліотеки

Капітальні видатки

   

120,700

 
 

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція покрівлі ДНЗ№60

1 445,000

1,000

1 400,000

1 400,000

 
 

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція будівлі ДНЗ №138 по вул.Попеля,79 у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

79,500

 

79,500

79,500

 
 

150101

Капітальні вкладення

Будівництво дитячого дошкільного закладу у мкр. Намив, у т.ч. проектні роботи та експертиза

13 326,700

1,000

13 201,700

425,000

 
 

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №64 по вул.Архітектора Старова,6г в м.Миколаєві

1 230,000

1,000

1 200,000

1 200,000

 
 

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ№54 по пр.Корабелів,10в у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

48,600

 

48,600

48,600

 
 

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Будівництво загальноосвітньої школи №47, у т.ч. проектні роботи та експертиза

43 785,000

1,000

43 660,000

714,600

 
 

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ№20 по вул.Космонавтів,70 у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

312,900

 

312,900

312,900

 
 

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

9 950,000

 

9 220,711

7 153,100

 
 

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

5,200

 
 

130107

Утримання та навчально -тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

   

1 340,000

 
 

130113

Централізовані бухгалтерії

Капітальні видатки

   

132,900

 
 

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція приміщень ДЮСШ №3, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 200,000

50,000

600,000

600,000

 
         
         
 

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція з елементами реставрації будівлі СДЮСШОР з фехтування, у т.ч. проектні роботи та експертиза

2 575,000

 

2 575,000

2 575,000

 
 

150101

Капітальні вкладення

Будівництво спортивного корпусу для СДЮШОР з фехтування за адресою: пр.Г.Сталінграда,4, у т.ч. проектні роботи та експертиза

6 175,000

1,000

6 045,711

2 500,000

 
 

14

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

7 616,071

 

6 317,676

12 678,000

 
 

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

10,000

 
 

080101

Лікарні

Капітальні видатки

   

708,000

 
 

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

Капітальні видатки

   

1 242,010

 
 

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція існуючої будівлі амбулаторно-поліклінічного відділення міської поліклініки № 4 за адресою: м.Миколаїв, пров. Герцена,2

2 398,395

12,000

2 100,000

2 100,000

 
 

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція приміщень по вул.Васляєва,37а для розміщення амбулаторії

2 117,686

45,000

1 119,686

1 120,000

 
 

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція наявних приміщень реабілітаційного центру міської дитячої поліклініки №1 за адресою: пров.Кобера,15а під розміщення сімейної амбулаторії та для влаштування рентгенкабінету

2 100,000

1,000

2 098,000

2 098,000

 
 

150101

Капітальні вкладення

Придбання 1 поверху будівлі по вул.Привільній,41 для розміщення сімейної амбулаторії міської поліклініки №5

   

900,000

 
 

150101

Капітальні вкладення

Придбання приміщення для розміщення сімейної амбулаторії міської поліклініки №1, розташованого за адресою: вул.Нікольська,46б

   

3 500,000

 
 

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція приміщення для розміщення сімейної амбулаторії міської поліклініки №1, розташованого за адресою: вул.Нікольська,46б

999,990

 

999,990

999,990

 
 

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, у т.ч:

 

0,000

 

0,000

2 992,600

 
 

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

121,700

 
 

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

Капітальні видатки

   

275,300

 
  

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

    

275,300

 
 

091206

Центри соціальної реабілітації дітей – інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

Капітальні видатки

   

150,000

 
 

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція будівлі по вул. Миколаївській, 26 для розміщення управління соціальних виплат і компенсацій Ленінського району, у т.ч. проектні роботи та експертиза

   

2 445,600

 
 

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, у т.ч.:

    

1 294,713

 
 

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

6,000

 
 

110201

Бібліотеки

Капітальні видатки

   

443,713

 
 

110502

Інші культурно -освітні заклади та заходи

Капітальні видатки

   

845,000

 
 

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

20 890,463

 

14 834,277

35 019,200

 
 

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

50,500

 
 

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

Капітальні видатки

   

150,000

 
 

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

Капітальні видатки

   

12 566,600

 
 

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

   

1 300,000

 
 

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні видатки

   

500,000

 
 

150101

Капітальні вкладення

Кошти бюджету розвитку міського бюджету для спрямування на співфінансування об`єктів , які будуть фінансуватися за рахунок державного бюджету відповідно до нормативно- правових актів КМУ, згідно з п.6 ст.105 БКУ (3%)

   

2 383,300

 
 

150101

Капітальні вкладення

Будівництво рятувальної станції в зоні відпочинку "Намив", у т.ч. проектні роботи та експертиза

2 970,000

9,000

2 700,000

2 700,000

 
 

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція та переобладнання колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин по вул.Комінтерна,36 у м.Миколаєві

2 996,586

6,000

2 046,600

2 046,600

 
 

150101

Капітальні вкладення

Будівництво пішохідного мосту між містом та селищем ім.Горького в місті Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

6 797,677

1,000

6 637,677

2 300,000

 
 

150101

Капітальні вкладення

Ліквідація підтоплення Широкої Балки (будівництво дренажного колектору)

7 200,000

60,000

3 000,000

1 000,000

 
 

150101

Капітальні вкладення

Будівництво водопроводу у мкр.Богоявленське

926,200

50,000

450,000

450,000

 
 

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали КП "ЕЛУ автодоріг"

   

9 572,200

 
 

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради, у т.ч.:

    

10,000

 
 

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

10,000

 
 

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

    

15,900

 
 

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

15,900

 
 

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

65,300

 
 

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

15,300

 
 

160101

Землеустрій

Видатки розвитку - видатки на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

   

50,000

 
 

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

14,600

 
 

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

14,600

 
 

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради, у т.ч.:

    

69,600

 
 

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

69,600

 
 

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

    

273,098

 
 

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

34,600

 
 

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

   

238,498

 
 

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

 

0,000

 

0,000

1 008,900

 
 

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

23,900

 
 

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

   

985,000

 
 

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

    

35,200

 
 

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

35,200

 
 

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

    

135,900

 
 

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

35,900

 
 

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

   

100,000

 
 

Всього

  

98 371,334

 

90 275,364

83 142,111

 
  

Секретар міської ради

   

В.І.Коренюгін

 

 

    

Додаток 8

   
    

до рішення міської ради

  
    

Від 20 грудня 2012

 
    

№ 23/10

 
        
        

Перелік об'єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища

  
        
     

(тис.грн.)

  

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва заходів, об'єктів, відповідно до проектно-кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків на 2013 рік

  

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

  

1

2

3

4

5

6

  

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, у т.ч.:

2328,400

  

2328,400

  

240601

Охорона та раціональне використання водних ресурсів, у т.ч.:

300,000

  

300,000

  
 

Будівництво каналізації по вул.Сиваської дивізії в Центральному районі м Миколаєва (проектна робота та експертиза)

300,000

 

300,000

300,000

  

240601

Охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів, у т.ч.:

300,000

  

300,000

  
 

Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів. Збільшення площі зелених насаджень (придбання саджанців)

100,000

  

100,000

  
 

Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон(інвентаризація зелених насаджень)

100,000

  

100,000

  
 

Знесення сухих та аварійних дерев на території міста

100,000

  

100,000

  

240601

Наука, інформація, освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища, у т.ч:

658,400

  

658,400

  
 

Розробка екологічної карти м.Миколаєва

20,000

  

20,000

  
 

Розробка екологічного паспорта м. Миколаєва

50,000

  

50,000

  
 

Проведення екологічного експрес-аудиту території м.Миколаєва

20,000

  

20,000

  
 

Розробка навчального екологічного посібника для середніх навчальних закладів

50,000

  

50,000

  
 

Введення в постійну практику добровільних громадських акцій по висадженню дерев, очищенню від сміття парків, берегів рік тощо з проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах -проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" до Міжнародного дня водних ресурсів та Міжнародного дня Чорного моря

75,000

  

75,000

  
 

Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям- виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста, підготовка та виготовлення матеріалів для участі м. Миколаєва у всеукраїнському конкурсі з благоустрою міста

35,000

  

35,000

  
 

Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання

313,400

  

313,400

  
 

Розвиток міжнародної співпраці Миколаєва в галузі охорони навколишнього середовища – співфінансування Миколаєва у реалізації проекту з питань енергозбереження «Black Sea Buildings Plan»

95,000

  

95,000

  

240601

Охорона та раціональне використання земель, у т.ч.:

840,000

  

840,000

  
 

Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів, розробка та погодження проектів землеустрою щодо визначення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг на території міста)

800,000

  

800,000

  
 

Проведення інвентаризації систем та споруд інженерного захисту територій, у т.ч. зливових колекторів, та обліку дренажних стоків із створенням відповідної інформаційної бази даних - 3 етап

40,000

  

40,000

  

240601

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, у т.ч.:

100,000

  

100,000

  
 

Розробка проекту, паспорта, розділу ОВНС полігону для утилізації опалого листя

100,000

  

100,000

  

240601

Збереження природно-заповідного фонду, у т.ч.:

130,000

  

130,000

  
 

Утримання об`єктів природно-заповідного фонду (ремонт вольєрів у Миколаївському зоопарку)

130,000

  

130,000

  
        

Секретар міської ради

  

В.І.Коренюгін

 

 

     

Додаток 9

до рішення міської ради

від 20 грудня 2012

№ 23/10

       

Перелік міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2013 році

      

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

1

2

3

4

5

6

7

 

Міські програми:

     

03

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

     
  

Програма висвітлення діяльності Миколаївської міської ради та її виконавчих органів у засобах масової інформації на 2012 - 2013 роки

600,000

  

600,000

010116

Органи місцевого самоврядування

Реалізація заходів, передбачених програмою

600,000

  

600,000

  

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки

335,000

  

335,000

250404

Інші видатки

Забезпечення фінансування міської харчової технологічної лабораторії

335,000

  

335,000

  

Програма розвитку малого підприємництва в м.Миколаєві на 2013-2014 роки

120,000

  

120,000

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

Реалізація заходів, передбачених програмою

120,000

  

120,000

  

Міська програма “Молодь” на 2013-2017 роки

142,000

  

142,000

091106

Інші видатки

Реалізація заходів, передбачених програмою

142,000

  

142,000

  

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2011 по 2017 роки

4 280,000

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2011 по 2017 роки

12,000

4 292,000

250905

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

Реалізація заходів, передбачених програмою

20,000

  

20,000

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

Реалізація заходів, передбачених програмою

4 000,000

Реалізація заходів, передбачених програмою

362,000

4 362,000

250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

  

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

-350,000

-350,000

250913

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

Реалізація заходів, передбачених програмою

260,000

  

260,000

    

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

1 068,000

1 068,000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

1 068,000

1 068,000

  

Міська комплексна програма “Культура” на 2013-2017 роки

270,000

  

270,000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Реалізація заходів, передбачених програмою

270,000

  

270,000

  

Міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки

1 700,000

  

1 700,000

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Реалізація заходів, передбачених програмою

1 700,000

  

1 700,000

  

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

241,500

  

241,500

250404

Інші видатки

Сплата членських та цільових внесків до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань

241,500

  

241,500

    

Програма розвитку електротранспорту м.Миколаєва на 2007-2015 роки

7 470,000

7 470,000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

7 470,000

7 470,000

  

Міська комплексна Програма «Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності м.Миколаєва» на 2013-2017 роки

12,500

  

12,500

250404

Інші видатки

Реалізація заходів, передбачених програмою

12,500

  

12,500

 

Разом:

 

7 701,000

 

8 550,000

16 251,000

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

     
  

Програма профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

151,900

  

151,900

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

Реалізація заходів, передбачених програмою

151,900

  

151,900

  

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки

75,500

  

75,500

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Реалізація заходів, передбачених програмою

75,500

  

75,500

  

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

9 517,334

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

100,000

9 617,334

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

Реалізація заходів, передбачених програмою

50,000

  

50,000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

Реалізація заходів, передбачених програмою

9 467,334

Реалізація заходів, передбачених програмою

100,000

9 567,334

  

Міська комплексна програма “Культура” на 2013-2017 роки

30,000

  

30,000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Реалізація заходів, передбачених програмою

30,000

  

30,000

  

Міська комплексна Програма «Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності м.Миколаєва» на 2013-2017 роки

10,650

  

10,650

250404

Інші видатки

Реалізація заходів, передбачених програмою

10,650

  

10,650

 

Разом:

 

9 785,384

 

100,000

9 885,384

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

     
  

Програма профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

170,700

  

170,700

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

Реалізація заходів, передбачених програмою

170,700

  

170,700

  

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки

79,900

  

79,900

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Реалізація заходів, передбачених програмою

79,900

  

79,900

  

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

4 202,000

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

238,498

4 288,498

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

Реалізація заходів, передбачених програмою

152,000

  

152,000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

Реалізація заходів, передбачених програмою

3 900,000

Реалізація заходів, передбачених програмою

238,498

4 138,498

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем

Реалізація заходів, передбачених програмою

150,000

  

150,000

  

Міська комплексна програма “Культура” на 2013-2017 роки

30,000

  

30,000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Реалізація заходів, передбачених програмою

30,000

  

30,000

  

Міська комплексна Програма «Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності м.Миколаєва» на 2013-2017 роки

10,350

  

10,350

250404

Інші видатки

Реалізація заходів, передбачених програмою

10,350

  

10,350

 

Разом:

 

4 492,950

 

238,498

4 731,448

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

     
  

Програма профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

257,300

  

257,300

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

Реалізація заходів, передбачених програмою

257,300

  

257,300

  

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки

70,000

  

70,000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Реалізація заходів, передбачених програмою

70,000

  

70,000

  

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

4 551,592

  

4 551,592

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

Реалізація заходів, передбачених програмою

4 551,592

  

4 551,592

    

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

20,000

20,000

010116

Органи місцевого самоврядування

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

20,000

20,000

  

Міська комплексна програма “Культура” на 2013-2017 роки

30,000

  

30,000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Реалізація заходів, передбачених програмою

30,000

  

30,000

  

Міська комплексна Програма «Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності м.Миколаєва» на 2013-2017 роки

10,250

  

10,250

250404

Інші видатки

Реалізація заходів, передбачених програмою

10,250

  

10,250

 

Разом:

 

4 919,142

 

20,000

4 939,142

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

     
  

Програма профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

114,100

  

114,100

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

Реалізація заходів, передбачених програмою

114,100

  

114,100

  

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки

60,500

  

60,500

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Реалізація заходів, передбачених програмою

60,500

  

60,500

  

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

2 549,607

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

985,000

3 534,607

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

Реалізація заходів, передбачених програмою

2 549,607

Реалізація заходів, передбачених програмою

985,000

3 534,607

  

Міська комплексна програма “Культура” на 2013-2017 роки

30,000

  

30,000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Реалізація заходів, передбачених програмою

30,000

  

30,000

  

Міська комплексна Програма «Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності м.Миколаєва» на 2013-2017 роки

6,250

  

6,250

250404

Інші видатки

Реалізація заходів, передбачених програмою

6,250

  

6,250

 

Разом:

 

2 760,457

 

985,000

3 745,457

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

     
  

Програма висвітлення діяльності
Миколаївської міської ради
та її виконавчих органів у засобах
масової інформації на 2012 - 2013 роки

52,000

  

52,000

010116

Органи місцевого самоврядування

Реалізація заходів, передбачених програмою

52,000

  

52,000

  

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки

5 606,900

  

5 606,900

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Реалізація заходів, передбачених програмою

1 482,640

  

1 482,640

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Реалізація заходів, передбачених програмою

795,600

  

795,600

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Реалізація заходів, передбачених програмою

60,000

  

60,000

091207

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

Реалізація заходів, передбачених програмою

12,230

  

12,230

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

Реалізація заходів, передбачених програмою

446,430

  

446,430

091214

Інші установи та заклади

Реалізація заходів, передбачених програмою

2 810,000

  

2 810,000

    

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

2 445,600

2 445,600

150101

Капітальні вкладення

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

2 445,600

2 445,600

 

Разом:

 

5 658,900

 

2 445,600

8 104,500

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

     
  

Міська комплексна програма "Фізична культура і спорт" на 2013-2017 роки

2 950,521

Міська комплексна програма "Фізична культура і спорт" на 2013-2017 роки

1 332,900

4 283,421

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

Реалізація заходів, передбачених програмою

270,000

  

270,000

130106

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Реалізація заходів, передбачених програмою

20,000

  

20,000

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

1 200,000

1 200,000

130112

Інші видатки

Фінансова підтримка фізкультурно-оздоровчого клубу інвалідів "Вікторія"

245,500

  

245,500

130112

Інші видатки

Стипендія міського голови та міської ради кращим спортсменам міста

240,000

  

240,000

130113

Централізовані бухгалтерії

Реалізація заходів, передбачених програмою

1208,683

Реалізація заходів, передбачених програмою

132,900

1 341,583

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

Реалізація заходів, передбачених програмою

966,338

  

966,338

  

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

0,000

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

5 675,000

5 675,000

150101

Капітальні вкладення

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

5 675,000

5 675,000

  

Програма створення страхового фонду документації м.Миколаєва на 2011-2015 роки

0,960

  

0,960

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Реалізація заходів, передбачених програмою

0,960

  

0,960

 

Разом:

 

2 951,481

 

7 007,900

9 959,381

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

     
  

Міська комплексна програма “Освіта” на 2013-2017 роки

18 598,048

Міська комплексна програма “Освіта” на 2013-2017 роки

9 385,100

27 983,148

070101

Дошкільні заклади освіти

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

8 336,300

8 336,300

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

1 048,800

1 048,800

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Реалізація заходів, передбачених програмою

15 196,268

  

15 196,268

070807

Інші освітні програми

Виплата стипендії міського голови та міської ради

10,000

  

10,000

070807

Інші освітні програми

Преміювання кращих педагогічних працівників року

81,780

  

81,780

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Забезпечення організації та проведення загальноміських свят та культурно-освітніх заходів

310,000

  

310,000

170602

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Компенсація за безкоштовний проїзд школярів

3 000,000

  

3 000,000

  

Програма створення страхового фонду документації м.Миколаєва на 2011-2015 роки

11,952

  

11,952

070101

Дошкільні заклади освіти

Реалізація заходів, передбачених програмою

3,006

  

3,006

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

Реалізація заходів, передбачених програмою

8,946

  

8,946

    

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

4 180,600

4 180,600

150101

Капітальні вкладення

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

1 904,500

1 904,500

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

2 276,100

2 276,100

 

Разом:

 

18 610,000

 

13 565,700

32 175,700

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

     
  

Галузева програма розвитку “Охорона здоров’я” м.Миколаєва на 2013-2017 роки

298,800

Галузева програма розвитку “Охорона здоров’я” м.Миколаєва на 2013-2017 роки

0,000

298,800

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Забезпечення адаптованими сумішами - замінниками грудного молока дітей першого року народження, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів

298,800

  

298,800

  

Програма створення страхового фонду документації м.Миколаєва на 2011-2015 роки

40,995

  

40,995

080101

Лікарні

Реалізація заходів, передбачених програмою

8,640

  

8,640

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Реалізація заходів, передбачених програмою

32,355

  

32,355

  

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

12 218,000

12 218,000

080101

Лікарні

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

258,000

258,000

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

1 242,010

1 242,010

150101

Капітальні вкладення

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

10 717,990

10 717,990

 

Разом:

 

339,795

 

12 218,000

12 557,795

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

     
  

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

49 746,869

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

28 135,400

77 882,269

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

Реалізація заходів, передбачених програмою

3 500,000

Реалізація заходів, передбачених програмою

150,000

3 650,000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

12 566,600

12 566,600

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

Реалізація заходів, передбачених програмою

2 650,000

 

 

2 650,000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

Реалізація заходів, передбачених програмою

41 396,869

Реалізація заходів, передбачених програмою

1 300,000

42 696,869

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Реалізація заходів, передбачених програмою

500,000

Реалізація заходів, передбачених програмою

500,000

1 000,000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

Реалізація заходів, передбачених програмою

1 700,000

  

1 700,000

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

2 000,000

2 000,000

150101

Капітальні вкладення

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

2 046,600

2 046,600

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

9 572,200

9 572,200

    

Екологічна політика м. Миколаєва

2 328,400

2 328,400

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

2 328,400

2 328,400

  

Міська комплексна програма “Культура” на 2013-2017 роки

164,000

Міська комплексна програма “Культура” на 2013-2017 роки

0,000

164,000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Реалізація заходів, передбачених програмою

164,000

  

164,000

    

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

8 833,300

8 833,300

150101

Капітальні вкладення

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

8 833,300

8 833,300

  

Програма розвитку органів самоорганізації населення в місті Миколаєві на 2012-2013 роки

250,000

 

 

250,000

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

Реалізація заходів, передбачених програмою

250,000

  

250,000

 

Разом:

 

50 160,869

 

39 297,100

89 457,969

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

     
  

Міська комплексна програма “Культура” на 2013-2017 роки

15 887,322

Міська комплексна програма “Культура” на 2013-2017 роки

0,000

15 887,322

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Забезпечення утримання та повноційного функціонування міського методичного центру, муніципального театру студії естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді. Збереження та повноцінне функціонування парків культури і відпочинку, культурно-ігрового комплексу "Дитяче містечко "Казка". Надання фінансової підтримки Миколаївському зоопарку та КП "Миколаївські парки". Забезпечення організації та проведення загальноміських свят та культурно-освітніх заходів

15 887,322

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

15 887,322

  

Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2011 – 2015 роки

290,000

Програма охорони культурної спадщини міста Миколаєва на 2011 – 2015 роки

45,000

335,000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Реалізація заходів, передбачених програмою

290,000

Реалізація заходів, передбачених програмою

45,000

335,000

  

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

0,000

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

800,000

800,000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

800,000

800,000

 

Разом:

 

16 177,322

 

845,000

17 022,322

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

     
  

Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м.Миколаєва на 2011 -2013 роки

3 300,000

Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м.Миколаєва на 2011 -2013 роки

0,000

3 300,000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Реалізація заходів, передбачених програмою

3 200,000

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

3 200,000

210110

Заходи з організації рятування на водах

Реалізація заходів, передбачених програмою

100,000

  

100,000

 

Разом:

 

3 300,000

 

0,000

3 300,000

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

     
  

Програма розвитку земельних відносин на території міста Миколаєва на 2011-2014 роки

300,000

Програма розвитку земельних відносин на території міста Миколаєва на 2011-2014 роки

0,000

300,000

160101

Землеустрій

 

300,000

  

300,000

  

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

0,000

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

50,000

50,000

160101

Землеустрій

   

50,000

50,000

 

Разом:

 

300,000

 

50,000

350,000

 

Міські програми, всього:

 

127 157,300

 

85 322,798

212 480,098

       
       
 

Секретар міської ради

   

В.І.Коренюгін


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: