Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 27/6 від 2013-04-04

Про  внесення  змін  до  рішення міської ради від 20.12.12 № 23/10 «Про міський  бюджет  міста  Миколаєва на 2013 рік»


Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Збільшити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік на загальну суму 22918,679 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду на 3273,288 тис. гривень, доходи спеціального фонду на 19645,391 тис. гривень і внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік  (Додаток 1).
 
2. Збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік на 31450,09506 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету на 8200,447 тис. гривень, видатків спеціального фонду бюджету на 23249,64806 тис. гривень, та внести зміни до видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2), до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за головними розпорядниками коштів (Додаток 3) та у розрізі бюджетних програм (Додаток 3.1).
 
3. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись з бюджету розвитку міського бюджету міста Миколаєва, збільшивши обсяг видатків на 3604,25706 тис. гривень  (Додаток 4).
 
4. Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік (Додаток 5), збільшивши дефіцит на загальну суму 8531,41606 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити:
4.1. По загальному фонду – залучення вільного залишку бюджетних коштів у сумі 4934,159 тис. гривень та передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 7,0 тис. гривень.
4.2. По спеціальному фонду - залучення залишку коштів на початок року у сумі 3597,25706 тис. гривень та надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 7,0 тис. гривень.
 
5. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (Додаток 6).
 
6. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2013 році, збільшивши обсяг видатків на 5495,43806 тис. гривень (Додаток 7), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських  програм у сумі 247652,32316 тис. гривень.
 
7. Прийняти повноваження на здійснення видатків обласного бюджету у квітні 2013 року для реалізації вимог Закону України «Про екстрену медичну допомогу».
 
8. На виконання вимог Закону України від 06.09.12 № 5245-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" головним розпорядникам коштів міського бюджету за рахунок додаткових коштів загального фонду бюджету, передбачених цим рішенням, та інших джерел, не заборонених законодавством, забезпечити оформлення установами, організаціями права постійного користування земельними ділянками, які використовують земельні ділянки комунальної власності без документів, що посвідчують право користування ними, а також визначення будівель, споруд, інших об'єктів нерухомого майна комунальної власності, право власності на які не зареєстровано, та забезпечити здійснення державної реєстрації такого права.
 
9. З метою забезпечення темпу роботи та об’єднання зусиль щодо створення спортивного містечка по пр. Героїв Сталінграда, 4 у м. Миколаєві, надати субвенцію з міського бюджету міста Миколаєва обласному бюджету Миколаївської області на будівництво спортивного корпусу для СДЮШОР з фехтування з адміністративно-побутовою будівлею по пр. Героїв Сталінграда, 4 в сумі 5075,0 тис. гривень.
 
10. Затвердити Положення про витрачання коштів міського бюджету міста Миколаєва, які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради (додається).
 
11. Внести зміни до рішення міської ради від 20.12.12 № 23/10 «Про міський  бюджет  міста  Миколаєва на 2013 рік»:
            11.1. У пункті 13 цифру «1500,0» замінити цифрою «10000,0».
            11.2. Викласти пункт 18 у такій редакції:
«18. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2013 рік за їх економічною  структурою:
оплата праці;
нарахування на оплату праці;
медикаменти та  перев’язувальні  матеріали;
продукти харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами  І-ІІ рівнів акредитації;
обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів».
 
12. Затвердити включені до цього рішення зміни до міського бюджету, проведені в міжсесійний період і внесені за рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.02.13 № 105 та за розпорядженнями міського голови від 27.02.13 № 44р та від 21.03.13 № 63р.
З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік:
         - по доходах – 1584495,693 тис. гривень, у тому числі загальний фонд –  1434080,578 тис. гривень, спеціальний фонд – 150415,115 тис. гривень (доходи бюджету розвитку – 80661,0 тис. гривень);
   - по видатках – 1628352,94946 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 1442118,98762 тис. гривень, спеціальний фонд – 186233,96184 тис. гривень (видатки бюджету розвитку – 110930,90883 тис. гривень);
- по кредитуванню: надання кредитів – 4362,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 4000,0 тис. гривень, із спеціального фонду – 362,0 тис. гривень; повернення кредитів – 350,0 тис. гривень, у тому числі до спеціального фонду – 350,0 тис. гривень;
- по джерелах фінансування – із дефіцитом 47869,25646 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 12038,40962 тис. гривень, по спеціальному фонду – 35830,84684 тис. гривень (бюджету розвитку – 30269,90883 тис. гривень).
 
     13. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.


Секретар міської радиВ.І.Коренюгін

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

від 4 квітня 2013

 

 

 

 

№ 27/6

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування доходів згідно
 із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

 

 

40000000

Офіційні трансферти

3273,288

19645,391

0,000

22918,679

41000000

Від органів державного управління 

3273,288

19645,391

0,000

22918,679

41030000

Субвенції

3273,288

19645,391

0,000

22918,679

41035000

Інші субвенції, в тому числі:

7,000

2541,191

0,000

2548,191

 

 - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок залишку коштів за станом на 01 січня 2013 року субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на оплату робіт, виконаних у 2012 році

0,000

2 541,191

0,000

2 541,191

 

  -   субвенція з обласного бюджету  на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

7,000

0,000

0,000

7,000

41035200

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

3 263,500

0,000

0,000

3 263,500

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для реалізації норм Закону України "Про екстрену медичну допомогу"

3 263,500

0,000

0,000

3 263,500

41035600

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

2,788

0,000

0,000

2,788

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників

-18,349

0,000

0,000

-18,349

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані

14,520

0,000

0,000

14,520

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для передплати періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією

-1,083

0,000

0,000

-1,083

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи (І категорії) та дітям інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

7,700

0,000

0,000

7,700

41036600

Субвенція з державного бюджету місцевим  бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з  централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися,  транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

0,000

17104,200

0,000

17104,200

Всього доходів

3 273,288

19 645,391

0,000

22 918,679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

В. І. Коренюгін


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                            до рішення  міської ради                                         від  4 квітня 2013                                    № 27/6     

 

Зміни до видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування  місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000

Державне управління

103,94000

0,00000

0,00000

17,55000

0,00000

0,00000

0,00000

17,55000

17,55000

0,00000

121,49000

010116

Органи місцевого самоврядування 

103,94000

0,00000

0,00000

17,55000

0,00000

0,00000

0,00000

17,55000

17,55000

0,00000

121,49000

070000

Освіта

1 379,63400

0,00000

0,00000

118,09300

0,00000

0,00000

0,00000

118,09300

118,09300

7,00000

1 497,72700

070101 

Дошкільні заклади освіти 

534,31600

0,00000

0,00000

36,99300

0,00000

0,00000

0,00000

36,99300

36,99300

0,00000

571,30900

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

754,60100

0,00000

0,00000

81,10000

0,00000

0,00000

0,00000

81,10000

81,10000

7,00000

835,70100

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

0,00000

0,00000

0,00000

7,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7,00000

7,00000

7,00000

7,00000

070202

Вечірні (змінні) школи

20,20100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20,20100

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

8,43100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8,43100

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

37,92900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

37,92900

070802 

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

17,89500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

17,89500

070804 

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

6,26100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6,26100

080000

Охорона здоров'я

3 969,12500

2 142,10000

46,95500

2 386,97500

0,00000

0,00000

0,00000

2 386,97500

2 386,97500

0,00000

6 356,10000

080101

Лікарні

360,41700

0,00000

0,00000

1 753,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 753,00000

1 753,00000

0,00000

2 113,41700

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

149,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

149,60000

080209

Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги
 - за рахунок субвенції з обласного бюджету

3 263,50000

2 142,10000

46,95500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 263,50000

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

-72,19300

0,00000

0,00000

-1 131,58080

0,00000

0,00000

0,00000

-1 131,58080

-1 131,58080

0,00000

-1 203,77380

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

116,02500

0,00000

0,00000

1 765,55580

0,00000

0,00000

0,00000

1 765,55580

1 765,55580

0,00000

1 881,58080

081002

Інші заходи по охороні здоров'я 

151,77600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

151,77600

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

17,88800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

17,88800

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

6,61700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6,61700

090416 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 

-3,82900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-3,82900

 

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету

-3,82900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-3,82900

091101 

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

6,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6,00000

091204 

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

8,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8,00000

091206

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 

1,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1,10000

100000

Житлово-комунальне господарство

-149,90000

0,00000

0,00000

17 771,81306

17 104,20000

0,00000

0,00000

667,61306

667,61306

-778,49800

17 621,91306

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

0,00000

0,00000

0,00000

-11,66700

0,00000

0,00000

0,00000

-11,66700

-11,66700

0,00000

-11,66700

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

0,00000

0,00000

0,00000

-140,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-140,00000

-140,00000

495,00000

-140,00000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-149,90000

0,00000

0,00000

819,28006

0,00000

0,00000

0,00000

819,28006

819,28006

-1 273,49800

669,38006

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

0,00000

0,00000

0,00000

17 104,20000

17 104,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

17 104,20000

110000

Культура і мистецтво

143,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-433,90000

143,00000

110201

Бібліотеки

70,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-388,90000

70,00000

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

63,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

63,00000

110205 

Школи естетичного виховання дітей 

10,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-45,00000

10,00000

130000

Фізична культура і спорт

52,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-272,90000

52,00000

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

37,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-140,00000

37,00000

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15,00000

130113

Централізовані бухгалтерії

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-132,90000

0,00000

150000

Будівництво

0,00000

0,00000

0,00000

-5 570,97400

0,00000

0,00000

0,00000

##########

-5 570,97400

#########

-5 570,97400

150101

Капітальні вкладення

0,00000

0,00000

0,00000

-5 570,97400

0,00000

0,00000

0,00000

-5 570,97400

-5 570,97400

1 485,29800

-5 570,97400

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

0,00000

0,00000

0,00000

2 541,19100

919,33100

0,00000

0,00000

1 621,86000

0,00000

0,00000

2 541,19100

170703 

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

0,00000

0,00000

0,00000

2 541,19100

919,33100

0,00000

0,00000

1 621,86000

0,00000

0,00000

2 541,19100

170703

в тому числі за рахунок субвенції  з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок залишку коштів за станом на 01 січня 2013 року субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на оплату робіт, виконаних у 2012 році

0,00000

0,00000

0,00000

2 541,19100

919,33100

0,00000

0,00000

1 621,86000

0,00000

0,00000

2 541,19100

180000 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 

-45,24000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-45,24000

180404 

Підтримка малого і середнього підприємництва 

-75,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-75,00000

180410 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 

29,76000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

29,76000

250000

Видатки, не віднесені до основних груп                                                         

2 730,00000

0,00000

0,00000

910,00000

0,00000

0,00000

0,00000

910,00000

910,00000

0,00000

3 640,00000

250404

Інші видатки

2 730,00000

0,00000

0,00000

910,00000

0,00000

0,00000

0,00000

910,00000

910,00000

0,00000

3 640,00000

 

РАЗОМ ВИДАТКИ

8 200,44700

2 142,10000

46,95500

18 174,64806

18 023,53100

0,00000

0,00000

151,11706

-1 470,74294

7,00000

26 375,09506

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

0,00000

0,00000

0,00000

5 075,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 075,00000

5 075,00000

0,00000

5 075,00000

250380 

Інші субвенції 

0,00000

0,00000

0,00000

5 075,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 075,00000

5 075,00000

0,00000

5 075,00000

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

8 200,44700

2 142,10000

46,95500

23 249,64806

18 023,53100

0,00000

0,00000

5 226,11706

3 604,25706

7,00000

31 450,09506

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

0,00000

0,00000

0,00000

2 541,19100

18 023,53100

0,00000

0,00000

1 621,86000

0,00000

0,00000

19 645,39100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

В.І.Коренюгін

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3                                                           до рішення  міської ради                                         від 4 еквітня 2013                                  № 27/6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік  за головними розпорядниками коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування 

78,45000

 

 

17,55000

 

 

 

17,55000

17,55000

 

96,00000

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

6,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

6,00000

180404 

Підтримка малого і середнього підприємництва 

-75,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-75,00000

180410 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 

29,76000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

29,76000

 

Всього

39,21000

0,00000

0,00000

17,55000

0,00000

0,00000

0,00000

17,55000

17,55000

0,00000

56,76000

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

-67,19800

-48,42100

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-67,19800

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 

 

 

-1,97700

 

 

 

-1,97700

-1,97700

-100,00000

-1,97700

150101

Капітальні вкладення 

 

 

 

1,97700

 

 

 

1,97700

1,97700

 

1,97700

 

Всього

-67,19800

-48,42100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-100,00000

-67,19800

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

-37,19800

-27,21800

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-37,19800

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-50,00000

 

 

50,00000

 

 

 

50,00000

50,00000

-188,49800

0,00000

 

Всього

-87,19800

-27,21800

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

50,00000

-188,49800

-37,19800

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

-66,19600

-54,43600

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-66,19600

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-99,90000

 

 

99,90000

 

 

 

99,90000

99,90000

 

0,00000

 

Всього

-166,09600

-54,43600

0,00000

99,90000

0,00000

0,00000

0,00000

99,90000

99,90000

0,00000

-66,19600

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

-61,99800

-48,42100

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-61,99800

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

 

 

0,00000

 

0,00000

 

 

 

 

-985,00000

0,00000

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

15,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

15,00000

 

Всього

-46,99800

-48,42100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-985,00000

-46,99800

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

6,61700

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

6,61700

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

-3,82900

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-3,82900

 

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету

-3,82900

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-3,82900

091204 

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

8,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

8,00000

091206

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 

1,10000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

1,10000

 

Всього

11,88800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11,88800

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

37,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-140,00000

37,00000

130113

Централізовані бухгалтерії

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-132,90000

0,00000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

-5 075,00000

 

 

 

-5 075,00000

-5 075,00000

 

-5 075,00000

250380

Субвенція з міського бюджету міста Миколаєва обласному  бюджету Миколаївської області на будіництво спортивного корпусу для СДЮШОР з фехтування з адміністративно-побутовою будівлею по  пр. Героїв Сталінграда,4

 

 

 

5 075,00000

 

 

 

5 075,00000

5 075,00000

 

5 075,00000

 

Всього

37,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-272,90000

37,00000

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

-29,76000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-29,76000

 

Всього

-29,76000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-29,76000

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070000

Освіта

1 379,63400

0,00000

0,00000

118,09300

0,00000

0,00000

0,00000

118,09300

118,09300

7,00000

1 497,72700

070101

Дошкільні заклади освіти

534,31600

 

 

36,99300

 

 

 

36,99300

36,99300

 

571,30900

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

754,60100

 

 

81,10000

 

 

 

81,10000

81,10000

7,00000

835,70100

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

 

 

 

7,00000

 

 

 

7,00000

7,00000

7,00000

7,00000

070202

Вечірні (змінні) школи

20,20100

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

20,20100

070304 

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

8,43100

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

8,43100

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

37,92900

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

37,92900

070802 

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

17,89500

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

17,89500

070804 

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

6,26100

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

6,26100

110201

Бібліотеки

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-120,70000

0,00000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

510,29800

0,00000

 

Всього

1 379,63400

0,00000

0,00000

118,09300

0,00000

0,00000

0,00000

118,09300

118,09300

396,59800

1 497,72700

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080000

Охорона здоров'я

3 969,12500

2 142,10000

46,95500

2 386,97500

0,00000

0,00000

0,00000

2 386,97500

2 386,97500

0,00000

6 356,10000

080101

Лікарні

360,41700

 

 

1 753,00000

 

 

 

1 753,00000

1 753,00000

 

2 113,41700

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

149,60000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

149,60000

080209

Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги - за рахунок субвенції з обласного бюджету

3 263,50000

2 142,10000

46,95500

0,00000

 

 

 

 

 

 

3 263,50000

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

-72,19300

 

 

-1 131,58080

 

 

 

-1 131,58080

-1 131,58080

 

-1 203,77380

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

116,02500

 

 

1 765,55580

 

 

 

1 765,55580

1 765,55580

 

1 881,58080

081002

Інші заходи по охороні здоров'я 

151,77600

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

151,77600

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

400,00000

0,00000

 

Всього

3 969,12500

2 142,10000

46,95500

2 386,97500

0,00000

0,00000

0,00000

2 386,97500

2 386,97500

400,00000

6 356,10000

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

-95,28900

-82,38400

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-95,28900

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

 

 

 

-11,66700

 

 

 

-11,66700

-11,66700

 

-11,66700

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

 

 

 

-140,00000

 

 

 

-140,00000

-140,00000

495,00000

-140,00000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

 

 

671,35706

 

 

 

671,35706

671,35706

 

671,35706

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

 

 

 

17 104,20000

17 104,20000

 

 

 

 

 

17 104,20000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

-497,95100

 

 

 

-497,95100

-497,95100

575,00000

-497,95100

170703 

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

 

 

 

2 541,19100

919,33100

 

 

1 621,86000

 

 

2 541,19100

170703

в тому числі за рахунок субвенції  з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок залишку коштів за станом на 01 січня 2013 року субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на оплату робіт, виконаних у 2012 році

 

 

 

2 541,19100

919,33100

 

 

1 621,86000

 

 

2 541,19100

 

Всього

-95,28900

-82,38400

0,00000

19 667,13006

18 023,53100

0,00000

0,00000

1 643,59906

21,73906

1 070,00000

19 571,84106

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110000

Культура і мистецтво

143,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-313,20000

143,00000

110201

Бібліотеки

70,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-268,20000

70,00000

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

63,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

63,00000

110205

Школи естетичного виховання дітей

10,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-45,00000

10,00000

 

Всього

143,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-313,20000

143,00000

50

Інспекція з благоустрою Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

383,12900

260,88000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

383,12900

 

Всього

383,12900

260,88000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

383,12900

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250404

Резерв коштів, які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

2 730,00000

 

 

910,00000

 

 

 

910,00000

910,00000

 

3 640,00000

 

Всього

2 730,00000

0,00000

0,00000

910,00000

0,00000

0,00000

0,00000

910,00000

910,00000

0,00000

3 640,00000

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

8 200,44700

2 142,10000

46,95500

23 249,64806

18 023,53100

0,00000

0,00000

5 226,11706

3 604,25706

7,00000

31 450,09506

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

0,00000

0,00000

0,00000

2 541,19100

18 023,53100

0,00000

0,00000

1 621,86000

0,00000

0,00000

19 645,39100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

В.І.Коренюгін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.1                                                              до рішення  міської ради                                         від 4 квітня 2013

№ 27/6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни  до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік  за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредиту-вання місцевих бюджетів (КПКВК)

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК)

Найменування

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

 

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

 

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

03

0

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

78,45000

 

 

17,55000

 

 

 

17,55000

17,55000

 

96,00000

03

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

6,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6,00000

03

1

313

1

091101

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

6,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

6,00000

03

1

744

0

180404 

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

-75,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-75,00000

03

1

750

0

180410 

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

29,760

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

29,760

03

1

750

1

180410 

Залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м. Миколаїв

29,760

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

29,760

 

 

 

 

 

Всього

39,21000

0,00000

0,00000

17,55000

0,00000

0,00000

0,00000

17,55000

17,55000

0,00000

56,76000

93

0

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

-67,19800

-48,42100

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-67,19800

93

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 

 

 

-1,97700

 

 

 

-1,97700

-1,97700

-100,00000

-1,97700

93

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

1,97700

 

 

 

1,97700

1,97700

 

1,97700

 

 

 

 

 

Всього

-67,19800

-48,42100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-100,00000

-67,19800

90

0

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

-37,19800

-27,21800

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-37,19800

90

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-50,00000

 

 

50,00000

 

 

 

50,00000

50,00000

-188,49800

0,00000

 

 

 

 

 

Всього

-87,19800

-27,21800

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

50,00000

50,00000

-188,49800

-37,19800

92

0

000

0

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

000

0

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

-66,19600

-54,43600

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-66,19600

92

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-99,90000

 

 

99,90000

 

 

 

99,90000

99,90000

 

0,00000

 

 

 

 

 

Всього

-166,09600

-54,43600

0,00000

99,90000

0,00000

0,00000

0,00000

99,90000

99,90000

0,00000

-66,19600

91

0

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

-61,99800

-48,42100

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-61,99800

91

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

15,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15,00000

91

1

502

4

130110 

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

15,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

15,00000

91

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-985,00000

0,00000

 

 

 

 

 

Всього

-46,99800

-48,42100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-985,00000

-46,99800

15

0

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

310

0

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

9,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9,10000

15

1

310

4

091204 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

8,00000

15

1

310

5

091206

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

1,10000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

1,10000

15

1

320

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

-3,82900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-3,82900

15

1

320

1

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

-3,82900

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-3,82900

15

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

6,61700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6,61700

15

1

340

8

090412

Забезпечення проведення передплати періодичного друкованого видання для учасників бойових дій

-1,08300

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-1,08300

15

1

340

9

090412

Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (І категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

7,70000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

7,70000

 

 

 

 

 

Всього

11,88800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11,88800

13

0

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

37,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-140,00000

37,00000

13

1

502

2

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

37,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-140,00000

37,00000

13

1

505

0

130113

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-132,90000

0,00000

13

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

-5 075,00000

 

 

 

-5 075,00000

-5 075,00000

 

-5 075,00000

13

1

880

1

250380

Субвенція з міського бюджету міста Миколаєва обласному  бюджету Миколаївської області на будівництво спортивного корпусу для СДЮШОР з фехтування з адміністративно-побутовою будівлею по  пр. Героїв Сталінграда,4

 

 

 

5 075,00000

 

 

 

5 075,00000

5 075,00000

 

5 075,00000

 

 

 

 

 

Всього

37,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-272,90000

37,00000

45

0

000

0

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1

000

0

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері використання та розвитку комунальної власності

-29,76000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-29,76000

 

 

 

 

 

Всього

-29,76000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-29,76000

10

0

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

100

0

070000

Освіта

1 379,63400

0,00000

0,00000

118,09300

0,00000

0,00000

0,00000

118,09300

118,09300

7,00000

1 497,72700

10

1

101

0

070101

Дошкільна освiта

534,31600

 

 

36,99300

 

 

 

36,99300

36,99300

 

571,30900

10

1

102

0

070201

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

754,60100

 

 

81,10000

 

 

 

81,10000

81,10000

7,00000

835,70100

10

1

103

0

070202

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

20,20100

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

20,20100

10

1

108

0

070304 

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

8,43100

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

8,43100

10

1

110

0

070401 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

37,92900

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

37,92900

10

1

117

0

070802 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

17,89500

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

17,89500

10

1

119

0

070804 

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

6,26100

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

6,26100

10

1

406

0

110201

Бібліотеки

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-120,70000

0,00000

10

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

-120,70000

0,00000

10

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

510,29800

0,00000

 

 

 

 

 

Всього

1 379,63400

0,00000

0,00000

118,09300

0,00000

0,00000

0,00000

118,09300

118,09300

396,59800

1 497,72700

14

0

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

200

0

080000

Охорона здоров'я

3 969,12500

2 142,10000

46,95500

2 386,97500

0,00000

0,00000

0,00000

2 386,97500

2 386,97500

0,00000

6 356,10000

14

1

201

0

080101

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

360,41700

 

 

1 753,00000

 

 

 

1 753,00000

1 753,00000

 

2 113,41700

14

1

205

0

080203

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

149,60000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

149,60000

14

1

211

0

080209

Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню

3 263,50000

2 142,10000

46,95500

0,00000

 

 

 

 

 

 

3 263,50000

14

1

212

0

080300

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

-72,19300

 

 

-1 131,58080

 

 

 

-1 131,58080

-1 131,58080

 

-1 203,77380

14

1

218

0

080800

Первинна медико-санітарна допомога

116,02500

 

 

1 765,55580

 

 

 

1 765,55580

1 765,55580

 

1 881,58080

14

1

280

1

081002

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

151,77600

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

151,77600

14

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

400,00000

0,00000

 

 

 

 

 

Всього

3 969,12500

2 142,10000

46,95500

2 386,97500

0,00000

0,00000

0,00000

2 386,97500

2 386,97500

400,00000

6 356,10000

40

0

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

-95,28900

-82,38400

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-95,28900

40

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

 

 

 

-11,66700

 

 

 

-11,66700

-11,66700

 

-11,66700

40

1

602

0

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

0,00000

0,00000

0,00000

-140,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-140,00000

-140,00000

495,00000

-140,00000

40

1

602

1

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

-140,00000

 

 

 

-140,00000

-140,00000

495,00000

-140,00000

40

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

 

 

 

671,35706

 

 

 

671,35706

671,35706

 

671,35706

40

1

615

0

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

 

17 104,200

17 104,200

 

 

 

 

 

17 104,200

40

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

-497,95100

 

 

 

-497,95100

-497,95100

575,00000

-497,95100

40

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

 

 

 

2 541,19100

919,33100

 

 

1 621,86000

 

 

2 541,19100

 

 

 

 

 

Всього

-95,28900

-82,38400

0,00000

19 667,13006

18 023,53100

0,00000

0,00000

1 643,59906

21,73906

1 070,00000

19 571,84106

24

0

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

400

0

 

Культура

143,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-313,20000

143,00000

24

1

406

0

110201

Бібліотеки

70,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-268,20000

70,00000

24

1

409

0

110204

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

63,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

63,00000

24

1

410

0

110205

Школи естетичного виховання дiтей

10,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

10,00000

24

1

480

1

110502

Інші культурно-освiтнi заклади та заходи

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

-45,00000

0,00000

 

 

 

 

 

Всього

143,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-313,20000

143,00000

50

0

000

0

50

Інспекція з благоустрою Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

1

000

0

50

Інспекція з благоустрою Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері благоустрою

383,12900

260,88000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

383,12900

 

 

 

 

 

Всього

383,12900

260,88000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

383,12900

75

0

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1

860

1

250404

Резерв коштів, які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

2 730,000

 

 

910,000

 

 

 

910,000

910,000

 

3 640,000

 

 

 

 

 

Всього

2 730,00000

0,00000

0,00000

910,00000

0,00000

0,00000

0,00000

910,00000

910,00000

0,00000

3 640,00000

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

8 200,44700

2 142,10000

46,95500

23 249,64806

18 023,53100

0,00000

0,00000

5 226,11706

3 604,25706

7,00000

31 450,09506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

В.І.Коренюгін

 

 


 

 

 

 

 

Додаток  4

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

Від 4 квітня 2013 

 

 

 

 

 

№ 27/6_

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до переліку  об'єктів, видатки на які  у 2013 році будуть проводитись

з бюджету розвитку

міського бюджету міста Миколаєва

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Назва об`єктів  відповідно до проектно - кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об`єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків на рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1

2

3

4

5

6

7

03

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

 

 

 

17,55000

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

17,55000

10

Управління освіти Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

 

 

 

118,09300

070101

Дошкільні заклади освіти

Капітальні видатки

 

 

 

36,99300

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї

Капітальні видатки - погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.13

 

 

 

-1,50000

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї

Капітальні видатки

 

 

 

82,60000

 

у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

 

 

 

 

7,00000

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

-8 750,000

0,000

-8 620,711

0,00000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція з елементами реставрації будівлі СДЮСШОР з фехтування, у т.ч. проектні роботи та експертиза

-2575,00

 

-2575,00

-2575,00000

150101

Капітальні вкладення

Будівництво спортивного корпусу для СДЮШОР з фехтування за адресою: пр.Г.Сталінграда,4, у т.ч. проектні роботи та експертиза

-6175,00

 

-6045,711

-2500,00000

250380

Інші субвенції

Субвенція з міського бюджету  міста Миколаєва обласному бюджету Миколаївської області на будівництво спортивного корпусу для СДЮШОР з фехтування з адміністративно-побутовою будівлею по пр. Героїв Сталінграда,4

 

 

 

5075,00000

14

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

288,05400

 

 

2386,97500

080101

Лікарні

Капітальні видатки

 

 

 

1 753,000

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

Капітальні видатки

 

 

 

-1 131,58080

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Капітальні видатки

 

 

 

1 765,55580

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція приміщень по вул.Васляєва,37а  для розміщення амбулаторії

-753,485

 

 

 

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція наявних приміщень реабілітаційного центру міської дитячої поліклініки №1 за адресою: пров.Кобера,15а під розміщення сімейної амбулаторії та для влаштування рентгенкабінету

1 041,539

 

 

 

150101

Капітальні вкладення

Придбання 1 поверху будівлі по вул.Привільній,41 для розміщення сімейної амбулаторії міської поліклініки №5

 

 

 

-900,00000

150101

Капітальні вкладення

Придбання 1 поверху будівлі по вул.Привільній,41/1  для розміщення сімейної амбулаторії міської поліклініки №5

 

 

 

900,00000

150101

Капітальні вкладення

Придбання приміщення для розміщення сімейної амбулаторії міської поліклініки №1, розташованого за адресою: вул.Нікольська,46б

 

 

 

-3500,00000

150101

Капітальні вкладення

Придбання приміщення для розміщення сімейної амбулаторії міської поліклініки №1, розташованого за адресою: вул.Нікольська, 4б/1, 4б/2, 4б/3, 4б/4

 

 

 

3500,00000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція приміщення для розміщення сімейної амбулаторії міської поліклініки №1, розташованого за адресою: вул.Нікольська,46б

-999,99000

 

-999,99000

-999,99000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція приміщення для розміщення сімейної амбулаторії міської поліклініки №1, розташованого за адресою: вул.Нікольська, 4б/1, 4б/2, 4б/3, 4б/4

999,99000

 

999,99000

999,99000

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

0,000

 

0,000

21,73906

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

Капітальні видатки - погашення бюджетних фінансових зобовязань 2012 року

 

 

 

-11,66700

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

Капітальні видатки

 

 

 

-140,00000

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки - погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.13

 

 

 

-66,59394

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

 

 

 

737,95100

150101

Капітальні вкладення

Ліквідація підтоплення Широкої Балки (будівництво дренажного колектору)

-7 200,000

 

-3 000,000

-1 000,000

150101

Капітальні вкладення

Ліквідація підтоплення Широкої Балки (будівництво дренажного колектору), 1 пусковий комплекс, у т.ч. корегування проекту

7 200,000

60,000

3 000,000

1 000,000

150101

Капітальні вкладення

Будівництво рятувальної станції в зоні відпочинку "Намив", у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

-637,951

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція житлового будинку по вул.Айвазовського,3 , у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

140,000

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

 

 

 

910,000

250404

Інші видатки

Капітальні видатки-резерв коштів, які в 2013 році  спрямовуються  на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

 

 

 

910,000

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

 

 

 

 

50,00000

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

 

 

 

50,00000

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

 

 

 

 

99,90000

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

 

 

 

99,90000

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

 

 

 

 

0,00000

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки - погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.13

 

 

 

-133,52100

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

 

 

 

131,54400

150101

Капітальні вкладення

Будівництво водопроводу в мкр.Тернівка м.Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

1,97700

Всього

 

 

-8 461,946

 

-8 620,711

3 604,25706

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар   міської ради

 

 

 

В.І.Коренюгін


 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

від 4 квітня 2013

 

 

 

 

 

 

 

№ 27/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

Код класифікації фінансування бюджету

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний і спеціальний фонди

 

 

всього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

200000

Внутрішнє фінансування

4 927,15900

3 604,25706

3 604,25706

8 531,41606

 

 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

4 927,15900

3 604,25706

3 604,25706

8 531,41606

 

 

208100

На початок періоду

4 934,15900

3 597,25706

3 597,25706

8 531,41606

 

 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

-7,00000

7,00000

7,00000

0,00000

 

 

 

Всього за типом кредитора

4 927,15900

3 604,25706

3 604,25706

8 531,41606

 

 

600000

Фінансування за активними операціями

4 927,15900

3 604,25706

3 604,25706

8 531,41606

 

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

4 927,15900

3 604,25706

3 604,25706

8 531,41606

 

 

602100

На початок періоду

4 934,15900

3 597,25706

3 597,25706

8 531,41606

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

-7,00000

7,00000

7,00000

0,00000

 

 

 

Всього за типом боргового зобов'язання

4 927,15900

3 604,25706

3 604,25706

8 531,41606

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cекретар міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.І. Коренюгін

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

Додаток 6

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

Від 4 квітня 2013

 

 

 

 

№ 27/6

Зміни до переліку об'єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва заходів, об'єктів, відповідно до проектно-кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансуван-ня  будівництва

Відсоток завершеності об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків  на 2013 рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1

2

3

4

5

6

040

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, у т.ч.:

0,000

 

57,500

0,000

240601

Наука, інформація, освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища, у т.ч:

-57,500

 

 

-57,500

 

Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання

-50,000

 

 

-50,000

 

Введення в постійну практику добровільних громадських акцій по висадженню дерев, очищенню від сміття парків, берегів рік тощо з проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах -проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" до Міжнародного дня водних ресурсів та Міжнародного дня Чорного моря

-7,500

 

 

-7,500

240601

Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу, у т.ч:

57,500

 

57,500

57,500

 

Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин - розміщення пристрою для видалення (спалювання) органічних відходів "Burn mizer" на території за адресою: вул.Комінтерна,36 у м.Миколаєві

57,500

 

57,500

57,500

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

В.І.Коренюгін

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Додаток 7   

 до рішення  міської ради 

 від 4 квітня 2013

№ 27/6 

 

 

 

 

 

 

 

 Зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2013 році

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

1

2

3

4

5

6

7

 

Міські програми:

 

 

 

 

 

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма підтримки малого підприємництва у                  м. Миколаєві на 2011-2012 роки

-75,00000

 

 

-75,00000

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.13

-75,00000

 

 

-75,00000

 

 

Міська Програма залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м.Миколаїв на період до 2017 року

29,76000

Міська Програма залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у м.Миколаїв на період до 2017 року

0,00000

29,76000

180410

Інші заходи, пов"язані з економічною діяльністю

Реалізація заходів, передбачених програмою

29,76000

 

 

29,76000

 

 

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2011 по 2017 роки

-4 280,00000

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2011 по 2017 роки

-12,00000

-4 292,00000

250905

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

-20,00000

 

 

-20,00000

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

-4 000,00000

Реалізація заходів, передбачених програмою

-362,00000

-4 362,00000

250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

 

 

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

350,00000

350,00000

250913

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-260,00000

 

 

-260,00000

 

 

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2003 по 2012 роки (продовжено термін дії до 2017 року)

4 280,00000

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2013 по 2012 роки (продовжено термін дії до 2017 року)

12,00000

4 292,00000

250905

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

20,00000

 

 

20,00000

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

4 000,00000

Реалізація заходів, передбачених програмою

362,00000

4 362,00000

250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

 

 

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

-350,00000

-350,00000

250913

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

Реалізація заходів, передбачених програмою

260,00000

 

 

260,00000

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

0,00000

0,00000

 

Разом:

 

-45,24000

 

0,00000

-45,24000

93

Адміністрація Центрального району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

0,00000

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

-1,97700

-1,97700

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.13

-133,52100

-133,52100

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

131,54400

131,54400

 

 

 

 

Програма “Питна вода”                        м. Миколаєва на
2007-2020 роки

1,97700

1,97700

150101

Капітальні вкладення

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

1,97700

1,97700

 

Разом:

 

0,00000

 

0,00000

0,00000

90

Адміністрація Заводського району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

-50,00000

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

50,00000

0,00000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

-50,00000

Реалізація заходів, передбачених програмою

50,00000

0,00000

 

Разом:

 

-50,00000

 

50,00000

0,00000

92

Адміністрація Ленінського району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

-99,90000

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

99,90000

0,00000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

-99,90000

 Реалізація заходів, передбачених програмою

99,90000

0,00000

 

Разом:

 

-99,90000

 

99,90000

0,00000

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

0,00000

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

0,00000

0,00000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

-5 075,00000

-5 075,00000

250380

Інші субвенції 

 

 

Субвенція з міського бюджету міста Миколаєва обласному  бюджету Миколаївської області на будівництво спортивного корпусу для СДЮШОР з фехтування з адміністративно-побутовою будівлею по  пр. Героїв Сталінграда,4

5 075,00000

5 075,00000

 

 

Програма створення страхового фонду документації м.Миколаєва на 2011-2015 роки

-0,27200

 

 

-0,27200

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-0,27200

 

 

-0,27200

 

Разом:

 

-0,27200

 

0,00000

-0,27200

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Міська комплексна програма “Освіта” на 2013-2017 роки

37,92900

Міська комплексна програма “Освіта” на 2013-2017 роки

67,00000

104,92900

070101

Дошкільні заклади освіти

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-8,60000

-8,60000

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

75,60000

75,60000

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Реалізація заходів, передбачених програмою

37,92900

 

 

37,92900

 

Разом:

 

37,92900

 

67,00000

104,92900

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Галузева програма розвитку  “Охорона здоров’я”  м.Миколаєва на  2013-2017 роки

21,28200

Галузева програма розвитку  “Охорона здоров’я”  м.Миколаєва на  2013-2017 роки

3 142,58080

3 163,86280

080101

Лікарні

 

4,19400

Реалізація заходів, передбачених програмою

2 011,00000

2 015,19400

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

 

17,088

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

17,088

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Забезпечення адаптованими сумішами - замінниками грудного молока дітей першого року народження, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів

 

 

1 131,58080

1 131,58080

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

-1 389,58080

-1 389,58080

080101

Лікарні

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-258,00000

-258,00000

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-1 131,58080

-1 131,58080

 

Разом:

 

21,28200

 

1 753,00000

1 774,28200

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

0,00000

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

659,69006


659,69006

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Погашення бюджетних фінансових зобов'язань 2012 року

-11,66700


-11,66700

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-140,00000

-140,00000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.13

-66,59394


-66,59394

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

737,95100

737,95100

150101

Капітальні вкладення

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

140,00000

140,00000

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку     м. Миколаєва на 2011-2014 роки

-637,95100

-637,95100

150101

Капітальні вкладення

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-637,95100

-637,95100

 

Разом:

 

0,00000

 

21,73906


21,73906

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

2 730,00000

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

910,00000

3 640,00000

250404

Інші видатки

Резерв коштів, які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

2 730,00000

Резерв коштів, які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

910,00000

3 640,00000

 

Разом:

 

2 730,00000

 

910,00000

3 640,00000

 

Міські програми, всього:

 

2 593,79900

 

2 901,63906


5 495,43806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

В.І.КоренюгінЗатверджено
рішенням міської ради
від 4 квітня 2013
№ 27/6
ПОЛОЖЕННЯ
про витрачання коштів міського бюджету міста Миколаєва,
які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської радиРозділ 1. Загальні положення
                                                                                      
Програмою економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки одним із шляхів розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей у місті визначено вжиття заходів за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради на виконання доручень виборців. 
Положення про витрачання коштів міського бюджету міста Миколаєва, які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради (далі – Положення) установлює процедури, пов’язані з виділенням за  пропозиціями міського голови та депутатів міської ради додаткових до затверджених з урахуванням змін видатків з міського бюджету міста Миколаєва, витрачанням цих коштів та інформуванням міської ради.
Дане Положення розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, Статуту територіальної громади м. Миколаєва.
 
Розділ 2. Обсяг, джерела та умови виділення коштів з міського бюджету
 
1. Обсяг коштів з міського бюджету міста Миколаєва, які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради, зарезервований головному розпоряднику коштів департаменту фінансів Миколаївської міської ради в загальній сумі 3640,0 тис.грн. (по загальному фонду -2730,0 тис. грн. – за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, по спеціальному фонду – 910,0 тис. грн. – за рахунок залишку на початок року надходжень до бюджету розвитку єдиного податку), підлягає подальшому перерозподілу протягом 2013 року головним розпорядникам коштів на додаткові видатки.
 
2. Додаткові кошти за даним Положенням направляються на видатки, що враховуються та не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України; фізичним особам кошти не виділяються.
 
3. Пропозиції щодо виділення коштів з міського бюджету, надані міським головою та кожним депутатом міської ради, не повинні перевищувати 40 тис.грн.
 
4. Для спрямування додаткових коштів з міського бюджету відповідно до даного Положення проводиться робота в такій послідовності:
4.1. Міський голова, депутати міської ради у термін до 1 жовтня 2013 року надають лист-пропозицію департаменту фінансів Миколаївської міської ради, у якому обов’язково зазначаються:
- головний розпорядник коштів міського бюджету, якому пропонується направити кошти;
- сума коштів, що не перевищує встановленого згідно з пунктом 3 цього Положення обсягу;
- цільове спрямування коштів на видатки, передбачені статтями 89 та 91 Бюджетного кодексу України.
4.2. Департамент фінансів Миколаївської міської ради аналізує отриманий відповідно до пункту 4.1 цього Положення лист-пропозицію щодо відповідності його чинному законодавству та даному Положенню та протягом п’яти робочих днів:
- надсилає його копію (або витяг) головному розпоряднику коштів міського бюджету для надання зустрічної пропозиції;
- готує лист заявнику з відповідними обґрунтуваннями про відхилення його пропозиції, якщо лист-пропозиція не відповідає чинному законодавству та даному Положенню.
4.3. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює аналіз листа–пропозиції міського голови чи депутата міської ради (або витягу з нього) та протягом п’яти робочих днів надає:
- департаменту фінансів Миколаївської міської ради зустрічний лист-пропозицію з підтвердженням необхідності виділення коштів за запропонованим напрямом, розподіл цих коштів за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків та період, у якому пропонується здійснити видатки; при виділенні коштів на видатки, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (стаття 91 Бюджетного кодексу України), посилання на необхідність виконання конкретного розділу (пункту та ін.) міської програми, затвердженої відповідним рішенням міської ради;
- обґрунтовану відмову заявнику та її копію департаменту фінансів Миколаївської міської ради у випадку неможливості виконання пропозиції міського голови чи депутата міської ради (недостатність виділених згідно з пунктом 3 даного Положення коштів, невідповідність запропонованих видатків вимогам чинного законодавства та ін.).
4.4. Департамент фінансів Миколаївської міської ради на підставі аналізу листа-пропозиції міського голови, депутата міської ради та листа головного розпорядника бюджетних коштів включає узгоджену пропозицію до проекту рішення міської ради про внесення змін до міського бюджету шляхом зменшення резерву коштів по загальному фонду - за КТКВК 250404 (видатки споживання за КЕКВ 2240), по спеціальному фонду – за КТКВК 250404 (видатки розвитку за КЕКВ 3132) та збільшення бюджетних призначень головним розпорядникам коштів за кодами бюджетної класифікації по загальному та спеціальному фондах згідно з пропозицією. У разі надання та узгодження пропозицій щодо здійснення видатків капітального характеру, що відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України здійснюються за рахунок надходжень до бюджету розвитку та перевищують зарезервований обсяг 910,0 тис. грн., вносяться відповідні зміни до обсягів видатків та джерел фінансування по загальному та спеціальному фондах за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду). Обсяги зарезервованих відповідно до пункту 1 цього розділу коштів, щодо спрямування яких пропозиції не були надані або були відхилені, направляються на видатки житлово-комунального господарства за напрямами згідно з пропозицією департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
З метою оперативного використання коштів, що виділяються згідно з даним Положенням, у міжсесійний період такі зміни до розпису міського бюджету вносяться за розпорядженнями міського голови. Внесені зміни затверджуються та включаються до коригування при внесенні змін до міського бюджету на сесії міської ради.
Департамент фінансів Миколаївської міської ради вносить зміни до річного та помісячного розпису міського бюджету та здійснює фінансування головних розпорядників бюджетних коштів у  встановленому порядку.
             
4.5. Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про внесення змін до розпису міського бюджету вносить у встановленому порядку зміни до кошторисів та планів асигнувань та здійснює фінансування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
 
Розділ 3. Витрачання бюджетних коштів та інформування міської ради
 
Витрачання коштів, виділених з міського бюджету згідно з даним Положенням, здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Департамент фінансів Миколаївської міської ради та головні розпорядники бюджетних коштів ведуть окремий облік виділених та витрачених згідно з даним Положенням коштів міського бюджету.
Інформацію про витрачання коштів відповідно до даного Положення головні розпорядники бюджетних коштів надають після здійснення видатків департаменту фінансів Миколаївської міської ради за доведеною ним формою, а департамент фінансів Миколаївської міської ради - міській раді разом зі звітом про виконання міського бюджету за 2013 рік.
___________________________________________________________________

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: