Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 30/14 від 2013-08-28

Про  внесення  змін  до  рішення міської ради від 20.12.2012 № 23/10 «Про міський  бюджет  міста  Миколаєва на 2013 рік»


Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
 
1. Внести зміни до видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 1), до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за головними розпорядниками коштів (Додаток 2) та у розрізі бюджетних програм (Додаток 2.1), до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2013 році (Додаток 3).
 
2. Надати житлово-комунальному підприємству Миколаївської міської ради «Південь» фінансову підтримку з міського бюджету – субсидію на виплату заробітної плати працівникам підприємства, нарахування на оплату праці в сумі 300,0 тис. гривень.
 
3. Додатки 1- 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.


Секретар міської радиВ.І.Коренюгін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1                   

до рішення  міської ради 

від 28 серпня 2013

№ 30/14   

 

Зміни до видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування  місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

100000

Житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

-200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-200,00000

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству 

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

300,00000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-100,00000

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

В.І.Коренюгін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                                           до рішення  міської ради                                         від 28 серпня 2013

№ 30/14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік  за головними розпорядниками коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

 

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

 

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-100,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-100,00000

 

 

Всього

-100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-100,00000

 

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

-200,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-200,00000

 

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству 

300,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

300,00000

 

 

Всього

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

В.І.Коренюгін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.1                                                              до рішення  міської ради                                         від 28 серпня 2013

№ 30/14                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів (КПКВК)

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК)

Найменування

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

92

0

000

0

 

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

606

0

 

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-100,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-100,00000

 

 

 

 

 

 

Всього

-100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-100,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

40

0

000

0

 

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

601

0

 

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

-200,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-200,00000

40

1

603

0

 

100103 

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

300,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

300,00000

 

 

 

 

 

 

Всього

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

В.І.Коренюгін

 


 

 

 

 

 

Додаток   3               

до рішення  міської ради                                         від 28 серпня 2013

 № 30/14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до переліку  міських програм,  які  фінансуватимуться  за  рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2013 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Міські програми:

 

 

 

 

 

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

 

 

 

 

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-200,00000

 

 

-200,00000

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

Реалізація заходів, передбачених програмою

300,00000

 

 

300,00000

 

Разом:

 

100,00000

 

 

100,00000

 

 

 

 

 

 

 

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

 

 

 

 

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

Реалізація заходів, передбачених програмою

-100,00000

 

 

-100,00000

 

Разом:

 

-100,00000

 

 

-100,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

Міські програми, всього:

 

0,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

В.І.Коренюгін


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: