Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 36/1 від 2013-12-12

Про  внесення  змін  до  рішення  міської ради від 20.12.2012 № 23/10 «Про міський  бюджет   міста  Миколаєва  на  2013 рік»


Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Збільшити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік на 15541,654 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду на 15541,654 тис. гривень, і внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік  (Додаток 1).
 
2. Збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік на 15541,654 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету збільшити на 15993,740 тис. гривень, обсяг видатків спеціального фонду бюджету зменшити на 452,086 тис. гривень, та внести зміни до видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2), до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за головними розпорядниками коштів (Додаток 3) та у розрізі бюджетних програм (Додаток 3.1).
 
3. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись з бюджету розвитку міського бюджету міста Миколаєва, зменшивши обсяг видатків на 452,086 тис. гривень  (Додаток 4).
 
4. Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік (Додаток 5) за рахунок зменшення обсягу передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), установивши по загальному фонду дефіцит у сумі 452,086 тис. гривень та по спеціальному фонду профіцит у сумі 452,086 тис. гривень.
 
5. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2013 році, зменшивши обсяг видатків на 433,773 тис. гривень (Додаток 6), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських програм у сумі 263836,43803 тис. гривень.
 
6. Затвердити включені до цього рішення зміни до міського бюджету, проведені в міжсесійний період і внесені за рішеннями виконавчого комітету міської ради від 25.10.2013 № 1028, від 08.11.2013 № 1056, від 22.11.2013 № 1103 та за розпорядженнями міського голови від 30.10.2013 № 240р, від 21.11.2013 № 259р, від 29.11.2013 № 269р, від 04.12.2013 № 277р.
З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік:
         - по доходах – 1604166,83647 тис. гривень, у тому числі загальний фонд –  1454362,04147 тис. гривень, спеціальний фонд – 149804,795 тис. гривень (доходи бюджету розвитку – 80661,0 тис. гривень);
   - по видатках – 1669214,27493 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 1462458,94615 тис. гривень, спеціальний фонд – 206755,32878 тис. гривень (видатки бюджету розвитку – 130355,02577 тис. гривень);
- по кредитуванню: надання кредитів – 4362,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 4000,0 тис. гривень, із спеціального фонду – 362,0 тис. гривень; повернення кредитів – 350,0 тис. гривень, у тому числі до спеціального фонду – 350,0 тис. гривень;
- по джерелах фінансування – із дефіцитом 69059,43846 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 12096,90468 тис. гривень, по спеціальному фонду – 56962,53378 тис. гривень (бюджету розвитку – 49694,02577 тис. гривень).
 
7. Установити, що перелік прийнятих рішень виконавчим комітетом міської ради, розпоряджень міського голови щодо обсягів змін показників бюджету, які будуть внесені до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до пунктів 8-10 рішення міської ради від 20.12.2012 № 23/10 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2013 рік», та уточнені показники міського бюджету на 2013 рік (загальні обсяги доходів, видатків, кредитування та джерел фінансування) затверджуються міською радою при розгляді звіту про виконання міського бюджету за 2013 рік.
 
         8. Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.


Секретар міської радиЮ.І. Гранатуров

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

від 12 грудня 2013

 

 

 

 

№ 36/1

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування доходів згідно
 із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

40000000

Офіційні трансферти

15541,654

0,000

0,000

15541,654

41000000

Від органів державного управління 

15541,654

0,000

0,000

15541,654

41020000

Дотації 

18043,600

0,000

0,000

18043,600

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

13731,300

0,000

0,000

13731,300

41021300

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги по догляду за  інвалідом I  чи II групи  внаслідок психічного розладу 

4312,300

0,000

0,000

4312,300

41030000

Субвенції

-2501,946

0,000

0,000

-2501,946

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

2923,700

0,000

0,000

2923,700

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  

-5077,300

0,000

0,000

-5077,300

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

-30,000

0,000

0,000

-30,000

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

-10,000

0,000

0,000

-10,000

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

-422,086

0,000

0,000

-422,086

41035000

Інші субвенції, в тому числі:

23,000

0,000

0,000

23,000

 

  -   субвенція з обласного бюджету  на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

23,000

0,000

0,000

23,000

41035200

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

7,600

0,000

0,000

7,600

 

- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

7,600

0,000

0,000

7,600

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих  будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

83,140

0,000

0,000

83,140

Всього доходів

15541,654

0,000

0,000

15541,654

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

            Ю.І. Гранатуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                               до рішення  міської ради  від  12 грудня 2013

№ 36/1   

 

Зміни до видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування  місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000

Державне управління

-73,29800

-78,63000

-62,92000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-73,29800

010116

Органи місцевого самоврядування 

-73,29800

-78,63000

-62,92000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-73,29800

070000

Освіта

8 504,13400

7 635,47700

-957,28900

-135,45900

0,00000

0,00000

0,00000

-135,45900

-135,45900

-135,45900

8 368,67500

070101 

Дошкільні заклади освіти 

1 356,48700

1 682,98500

-655,06900

-135,45900

0,00000

0,00000

0,00000

-135,45900

-135,45900

-135,45900

1 221,02800

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

3,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3,00000

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

1 822,72500

1 197,63900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 822,72500

 

в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

0,00000

0,00000

-135,45900

0,00000

0,00000

0,00000

-135,45900

-135,45900

-135,45900

-135,45900

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

6 556,25200

5 686,86300

-436,61800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 556,25200

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

6 235,79000

4 494,17400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 235,79000

070202

Вечірні (змінні) школи

151,74200

89,77800

42,06600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

151,74200

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

100,72700

84,09100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,72700

070303

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

83,14000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

83,14000

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

91,60700

33,17500

21,96200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

91,60700

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

28,45600

16,87000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

28,45600

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

35,09500

0,00000

42,96000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

35,09500

070601

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

5,94600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5,94600

070802 

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

44,50800

14,66900

22,41000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

44,50800

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

7,99800

5,86800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7,99800

070804 

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

188,07000

134,00000

5,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

188,07000

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

149,00000

114,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

149,00000

070805 

Групи централізованого господарського обслуговування 

-8,71300

-5,99300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-8,71300

080000

Охорона здоров'я

5 406,60400

5 904,73000

-1 053,74900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 406,60400

080101

Лікарні

4 210,87100

3 797,88200

38,18600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 210,87100

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

4 250,66200

3 690,07300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 250,66200

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

1 773,77200

1 522,06800

-111,80000

377,28156

0,00000

0,00000

0,00000

377,28156

377,28156

0,00000

2 151,05356

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

699,94200

510,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

699,94200

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

404,71300

416,78000

-4,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

404,71300

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

76,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

76,00000

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

-59,08000

-34,00000

-10,84400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-59,08000

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

-895,51200

202,00000

-947,47100

-377,28156

0,00000

0,00000

0,00000

-377,28156

-377,28156

0,00000

-1 272,79356

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

360,00000

235,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

360,00000

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

20,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

20,00000

081002

Інші заходи по охороні здоров'я 

-28,16000

0,00000

-17,12000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-28,16000

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2 198,30000

0,00000

-77,18400

-30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-30,00000

-30,00000

-30,00000

2 168,30000

090201 

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-3 777,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-3 777,30000

090202 

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-5,40603

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-5,40603

090203 

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-18,33300

0,00000

0,00000

-30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-30,00000

-30,00000

-30,00000

-48,33300

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття)

-200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-200,00000

працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, на житлово-комунальні послуги -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090205

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,

-0,08517

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-0,08517

 

звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090208 

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-0,40880

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-0,40880

090212 

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - за рахунок субвенції з обласного бюджету

7,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7,60000

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

18,33300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

18,33300

090215

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги
 - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000

090216

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-1,10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-1,10000

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-1 395,97224

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-1 395,97224

090304

Допомога при народженні дитини- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

4 423,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 423,70000

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

302,14703

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

302,14703

090306

Допомога на дітей одиноким матерям- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

1 093,82521

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 093,82521

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-1 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-1 300,00000

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-3,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-3,00000

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 

4 312,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 312,30000

 

за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги по догляду за інвалідом   I чи II групи внаслідок психічного розладу   

4 312,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 312,30000

090416 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 

-0,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-0,50000

091101 

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

0,00000

0,00000

-31,09400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету

0,00000

0,00000

-20,70500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

091103 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

102,71500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

102,71500

091106 

Інші видатки 

-40,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-40,50000

091107 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

40,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,50000

091108 

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

-5,21500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-5,21500

091204 

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

-22,96900

0,00000

-23,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-22,96900

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

-32,53100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-32,53100

091207 

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 

0,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,50000

091214

Інші установи та заклади

0,00000

0,00000

-22,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-1 500,00000

100000

Житлово-комунальне господарство

0,00000

0,32400

0,00000

321,37300

0,00000

0,00000

0,00000

321,37300

321,37300

-286,62700

321,37300

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

293,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

293,00000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

0,00000

0,00000

0,00000

-286,62700

0,00000

0,00000

0,00000

-286,62700

-286,62700

-286,62700

-286,62700

 

в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

0,00000

0,00000

-286,62700

0,00000

0,00000

0,00000

-286,62700

-286,62700

-286,62700

-286,62700

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству 

398,55000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

398,55000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-621,55000

0,32400

0,00000

608,00000

0,00000

0,00000

0,00000

608,00000

608,00000

0,00000

-13,55000

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

-70,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-70,00000

110000

Культура і мистецтво

0,00000

0,00000

-1,87000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

110201

Бібліотеки

0,00000

0,00000

-1,87000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

130000

Фізична культура і спорт

0,00000

0,00000

-1,15200

107,50000

0,00000

0,00000

0,00000

107,50000

107,50000

0,00000

107,50000

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

0,00000

0,00000

-1,15200

107,50000

0,00000

0,00000

0,00000

107,50000

107,50000

0,00000

107,50000

150000

Будівництво

0,00000

0,00000

0,00000

-715,50000

0,00000

0,00000

0,00000

-715,50000

-715,50000

0,00000

-715,50000

150101

Капітальні вкладення

0,00000

0,00000

0,00000

-715,50000

0,00000

0,00000

0,00000

-715,50000

-715,50000

0,00000

-715,50000

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-241,80556

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-241,80556

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-465,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-465,00000

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 

706,80556

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

706,80556

 

в тому числі за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

706,80556

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

706,80556

180000 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 

-42,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-42,00000

180404 

Підтримка малого і середнього підприємництва 

-42,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-42,00000

 

РАЗОМ ВИДАТКИ

15 993,74000

13 461,90100

-2 154,16400

-452,08600

0,00000

0,00000

0,00000

-452,08600

-452,08600

-452,08600

15 541,65400

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

15 993,74000

13 461,90100

-2 154,16400

-452,08600

0,00000

0,00000

0,00000

-452,08600

-452,08600

-452,08600

15 541,65400

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

-2 080,46000

0,00000

0,00000

-452,08600

0,00000

0,00000

0,00000

-452,08600

-452,08600

-452,08600

-2 532,54600

 

Секретар  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Ю.І. Гранатуров

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3            до рішення  міської ради                                         від 12 грудня 2013

№ 36/1________

_______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік  за головними розпорядниками коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

 

 

Видатки спеціального фонду

 

 

 

 

 

 

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

всього

з них:

 

всього

споживання

з них:

 

розвитку

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування 

-27,50000

-27,50000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-27,50000

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

 

 

-31,09400

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету

 

 

-20,70500

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

091103 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

102,71500

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

102,71500

091106

Інші видатки

-40,50000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-40,50000

091107 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

40,50000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

40,50000

091108 

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

-5,21500

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-5,21500

180404 

Підтримка малого і середнього підприємництва 

-42,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-42,00000

 

Всього

28,00000

-27,50000

-31,09400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

28,00000

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 

0,32400

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

Всього

0,00000

0,32400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

-11,75000

-11,75000

-14,57000

0,00000

 

 

 

 

 

 

-11,75000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-298,55000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-298,55000

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

 

 

-1,15200

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

Всього

-310,30000

-11,75000

-15,72200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-310,30000

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

-0,65000

-0,65000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-0,65000

 

Всього

-0,65000

-0,65000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-0,65000

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

-27,26000

-27,26000

-55,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

-27,26000

 

Всього

-27,26000

-27,26000

-55,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-27,26000

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070303

Дитячі будинки (у т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

83,14000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

83,14000

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-3 777,30000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-3 777,30000

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-5,40603

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-5,40603

090203 

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-18,33300

 

 

-30,00000

 

 

 

-30,00000

-30,00000

-30,00000

-48,33300

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття)

-200,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-200,00000

 

працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, на житлово-комунальні послуги -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090205

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,

-0,08517

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-0,08517

 

звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-0,40880

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-0,40880

090212

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  - за рахунок субвенції з обласного бюджету

7,60000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

7,60000

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку -  за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

18,33300

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

18,33300

090215

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги
 - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

200,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

200,00000

090216

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-1,10000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-1,10000

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-1 395,97224

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-1 395,97224

090304

Допомога при народженні дитини- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

4 423,70000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

4 423,70000

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

302,14703

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

302,14703

090306

Допомога на дітей одиноким матерям- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

1 093,82521

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

1 093,82521

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-1 300,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-1 300,00000

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-3,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-3,00000

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 

4 312,30000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

4 312,30000

 

за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги по догляду за інвалідом   I чи II групи внаслідок психічного розладу   

4 312,30000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

4 312,30000

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

-0,50000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-0,50000

091204 

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

-22,96900

 

-23,49000

0,00000

 

 

 

 

 

 

-22,96900

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

-32,53100

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-32,53100

091207 

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 

0,50000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,50000

091214

Інші установи та заклади

 

 

-22,60000

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-1 500,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-1 500,00000

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-241,80556

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-241,80556

170302

 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-465,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-465,00000

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

706,80556

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

706,80556

 

Всього

2 183,94000

0,00000

-46,09000

-30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-30,00000

-30,00000

-30,00000

2 153,94000

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

 

 

 

107,50000

 

 

 

107,50000

107,50000

 

107,50000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

-107,50000

 

 

 

-107,50000

-107,50000

 

-107,50000

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

 

 

6,65000

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

070000

Освіта

8 420,99400

7 635,47700

-957,28900

-135,45900

0,00000

0,00000

0,00000

-135,45900

-135,45900

-135,45900

8 285,53500

070101

Дошкільні заклади освіти

1 356,48700

1 682,98500

-655,06900

-135,45900

 

 

 

-135,45900

-135,45900

-135,45900

1 221,02800

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

3,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

3,00000

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

1 822,72500

1 197,63900

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

1 822,72500

 

в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

-135,45900

 

 

 

-135,45900

-135,45900

-135,45900

-135,45900

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

6 556,25200

5 686,86300

-436,61800

0,00000

 

 

 

 

 

 

6 556,25200

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

6 235,79000

4 494,17400

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

6 235,79000

070202

Вечірні (змінні) школи

151,74200

89,77800

42,06600

0,00000

 

 

 

 

 

 

151,74200

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

100,72700

84,09100

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

100,72700

070304 

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

91,60700

33,17500

21,96200

0,00000

 

 

 

 

 

 

91,60700

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

28,45600

16,87000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

28,45600

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

35,09500

 

42,96000

0,00000

 

 

 

 

 

 

35,09500

070601

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

5,94600

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

5,94600

070802 

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

44,50800

14,66900

22,41000

0,00000

 

 

 

 

 

 

44,50800

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

7,99800

5,86800

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

7,99800

070804 

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

188,07000

134,00000

5,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

188,07000

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

149,00000

114,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

149,00000

070805 

Групи централізованого господарського обслуговування 

-8,71300

-5,99300

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-8,71300

110201

Бібліотеки

 

 

-1,87000

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

Всього

8 420,99400

7 635,47700

-952,50900

-135,45900

0,00000

0,00000

0,00000

-135,45900

-135,45900

-135,45900

8 285,53500

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080000

Охорона здоров'я

5 406,60400

5 904,73000

-1 053,74900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 406,60400

080101

Лікарні

4 210,87100

3 797,88200

38,18600

0,00000

 

 

 

 

 

 

4 210,87100

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

4 250,66200

3 690,07300

 

 

 

 

 

 

 

 

4 250,66200

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

1 773,77200

1 522,06800

-111,80000

377,28156

 

 

 

377,28156

377,28156

 

2 151,05356

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

699,94200

510,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

699,94200

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

404,71300

416,78000

-4,70000

0,00000

 

 

 

 

 

 

404,71300

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

76,00000

50,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

76,00000

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

-59,08000

-34,00000

-10,84400

0,00000

 

 

 

 

 

 

-59,08000

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

-895,51200

202,00000

-947,47100

-377,28156

 

 

 

-377,28156

-377,28156

 

-1 272,79356

 

в тому числі за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

360,00000

235,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

20,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

20,00000

081002

Інші заходи по охороні здоров'я 

-28,16000

 

-17,12000

0,00000

 

 

 

 

 

 

-28,16000

 

Всього

5 406,60400

5 904,73000

-1 053,74900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 406,60400

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

293,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

293,00000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

 

 

 

-286,62700

 

 

 

-286,62700

-286,62700

-286,62700

-286,62700

 

в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

-286,62700

 

 

 

-286,62700

-286,62700

-286,62700

-286,62700

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству 

398,55000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

398,55000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-323,00000

 

 

608,00000

 

 

 

608,00000

608,00000

 

285,00000

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

-70,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-70,00000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

-608,00000

 

 

 

-608,00000

-608,00000

 

-608,00000

 

Всього

298,55000

0,00000

0,00000

-286,62700

0,00000

0,00000

0,00000

-286,62700

-286,62700

-286,62700

11,92300

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

-6,13800

-11,47000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-6,13800

 

Всього

-6,13800

-11,47000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-6,13800

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

15 993,74000

13 461,90100

-2 154,16400

-452,08600

0,00000

0,00000

0,00000

-452,08600

-452,08600

-452,08600

15 541,65400

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

-2 080,46000

0,00000

0,00000

-452,08600

0,00000

0,00000

0,00000

-452,08600

-452,08600

-452,08600

-2 532,54600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Ю.І. Гранатуров

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.1                                                              до рішення  міської ради                                       від 12 грудня 2013         № 36/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни  до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік  за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

Код Програмної класифікації
видатків та кредиту-вання
місцевих бюджетів (КПКВК)

 

 

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК)

Найменування

Видатки загального фонду

 

 

Видатки спеціального фонду

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

всього

з них:

 

всього

споживання

з них:

 

розвитку

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

03

0

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

-27,50000

-27,50000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-27,50000

03

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

40,50000

0,00000

-31,09400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,50000

03

1

313

1

091101

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

 

-31,09400

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

03

1

313

4

091107 

Заходи державної політики з питань сім'ї

40,50000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

40,50000

03

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

102,71500

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

102,71500

03

1

316

0

091108 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-5,21500

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-5,21500

03

1

350

0

 

Інші видатки

-40,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-40,50000

03

1

350

1

091106

Надання кращим студентам стипендій міського голови та міської ради

-40,50000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-40,50000

03

1

744

0

180404 

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

-42,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-42,00000

 

 

 

 

 

Всього

28,00000

-27,50000

-31,09400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

28,00000

93

0

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 

0,32400

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,32400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

90

0

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

-11,75000

-11,75000

-14,57000

0,00000

 

 

 

 

 

 

-11,75000

90

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

0,00000

0,00000

-1,15200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

90

1

502

4

130110 

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

 

 

-1,15200

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

90

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-298,55000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-298,55000

 

 

 

 

 

Всього

-310,30000

-11,75000

-15,72200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-310,30000

92

0

000

0

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

000

0

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

-0,65000

-0,65000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-0,65000

 

 

 

 

 

Всього

-0,65000

-0,65000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-0,65000

91

0

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

-27,26000

-27,26000

-55,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

-27,26000

 

 

 

 

 

Всього

-27,26000

-27,26000

-55,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-27,26000

15

0

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

107

0

070303

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях

83,14000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

83,14000

15

1

301

0

 

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

-5 077,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-5 077,30000

15

1

301

1

090201

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

-3 777,30000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-3 777,30000

15

1

301

2

090204

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку

-200,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-200,00000

 

 

 

 

 

та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

301

5

090215

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

200,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

200,00000

15

1

301

6

090405

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

-1 300,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-1 300,00000

15

1

302

0

 

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

-10,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-10,00000

15

1

302

1

090202

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

-5,40603

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-5,40603

15

1

302

2

090205

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служб цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою

-0,08517

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-0,08517

 

 

 

 

 

або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

302

3

090208

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

-0,40880

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-0,40880

15

1

302

5

090216

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

-1,10000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-1,10000

15

1

302

6

090406

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  

-3,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-3,00000

15

1

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

0,00000

0,00000

0,00000

-30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-30,00000

-30,00000

-30,00000

-30,00000

15

1

303

1

090203 

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

-18,33300

 

 

-30,00000

 

 

 

-30,00000

-30,00000

-30,00000

-48,33300

15

1

303

4

090214

Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

18,33300

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

18,33300

15

1

303

5

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

-241,80556

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-241,80556

15

1

303

7

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

-465,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-465,00000

15

1

303

8

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

706,80556

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

706,80556

15

1

304

0

 

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

2 923,70000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 923,70000

15

1

304

2

090303

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

-1 395,97224

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-1 395,97224

15

1

304

3

090304

Надання допомоги при народженні дитини

4 423,70000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

4 423,70000

15

1

304

4

090305

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

302,14703

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

302,14703

15

1

304

5

090306

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

1 093,82521

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

1 093,82521

15

1

304

9

091300

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

-1 500,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-1 500,00000

15

1

305

0

090212

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

7,60000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

7,60000

15

1

308

0

090413

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

4 312,30000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

4 312,30000

15

1

310

0

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

-22,96900

0,00000

-23,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-22,96900

15

1

310

4

091204 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

-22,96900

 

-23,49000

0,00000

 

 

 

 

 

 

-22,96900

15

1

318

0

 

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

-32,53100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-32,53100

15

1

318

1

091205

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

-32,53100

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-32,53100

15

1

319

0

091207 

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

0,50000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,50000

15

1

320

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

-0,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-0,50000

15

1

320

1

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

-0,50000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-0,50000

15

1

330

0

091214

Інші установи та заклади

0,00000

0,00000

-22,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15

1

330

1

091214

Надання соціальних послуг центром реінтеграції бездомних громадян

 

 

-22,60000

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

15

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15

1

340

1

090412

Надання послуг за поховання померлих одиноких громадян, померлих громадян без визначеного місця проживання та громадян, особа яких не встановлена

-0,20500

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-0,20500

15

1

340

2

090412

Надання адресної грошової допомоги

54,13200

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

54,13200

15

1

340

3

090412

Надання адресної стипендії

-34,07800

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-34,07800

15

1

340

4

090412

Надання адресної грошової допомоги для компенсації вартості житлово-комунальних послуг

-15,65900

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-15,65900

15

1

340

5

090412

Надання грошової щомісячної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

-18,61000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-18,61000

15

1

340

6

090412

Надання щомісячної персональної надбавки почесним громадянам міста Миколаєва

14,42000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

14,42000

 

 

 

 

 

Всього

2 183,94000

0,00000

-46,09000

-30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-30,00000

-30,00000

-30,00000

2 153,94000

13

0

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

0,00000

0,00000

0,00000

107,50000

0,00000

0,00000

0,00000

107,50000

107,50000

0,00000

107,50000

13

1

502

4

130110

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

 

 

 

107,50000

 

 

 

107,50000

107,50000

 

107,50000

13

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

-107,50000

 

 

 

-107,50000

-107,50000

 

-107,50000

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10

0

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері освіти

 

 

6,65000

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

10

1

100

0

070000

Освіта

8 420,99400

7 635,47700

-957,28900

-135,45900

0,00000

0,00000

0,00000

-135,45900

-135,45900

-135,45900

8 285,53500

10

1

101

0

070101

Дошкільна освiта

1 356,48700

1 682,98500

-655,06900

-135,45900

 

 

 

-135,45900

-135,45900

-135,45900

1 221,02800

10

1

102

0

070201

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

6 556,25200

5 686,86300

-436,61800

0,00000

 

 

 

 

 

 

6 556,25200

10

1

103

0

070202

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

151,74200

89,77800

42,06600

0,00000

 

 

 

 

 

 

151,74200

10

1

108

0

070304 

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

91,60700

33,17500

21,96200

0,00000

 

 

 

 

 

 

91,60700

10

1

110

0

070401 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

35,09500

 

42,96000

0,00000

 

 

 

 

 

 

35,09500

10

1

112

0

070601

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

5,94600

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

5,94600

10

1

117

0

070802 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

44,50800

14,66900

22,41000

0,00000

 

 

 

 

 

 

44,50800

10

1

119

0

070804 

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

188,07000

134,00000

5,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

188,07000

10

1

120

0

070805 

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

-8,71300

-5,99300

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-8,71300

10

1

406

0

110201

Бібліотеки

 

 

-1,87000

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

Всього

8 420,99400

7 635,47700

-952,50900

-135,45900

0,00000

0,00000

0,00000

-135,45900

-135,45900

-135,45900

8 285,53500

14

0

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

200

0

080000

Охорона здоров'я

5 406,60400

5 904,73000

-1 053,74900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 406,60400

14

1

201

0

080101

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

4 210,87100

3 797,88200

38,18600

0,00000

 

 

 

 

 

 

4 210,87100

14

1

205

0

080203

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

1 773,77200

1 522,06800

-111,80000

377,28156

 

 

 

377,28156

377,28156

 

2 151,05356

14

1

212

0

080300

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

404,71300

416,78000

-4,70000

0,00000

 

 

 

 

 

 

404,71300

14

1

214

0

080500 

Надання стоматологічної допомоги населенню

-59,08000

-34,00000

-10,84400

0,00000

 

 

 

 

 

 

-59,08000

14

1

218

0

080800

Первинна медико-санітарна допомога

-895,51200

202,00000

-947,47100

-377,28156

 

 

 

-377,28156

-377,28156

 

-1 272,79356

14

1

280

1

081002

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

-28,16000

 

-17,12000

0,00000

 

 

 

 

 

 

-28,16000

 

 

 

 

 

Всього

5 406,60400

5 904,73000

-1 053,74900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 406,60400

40

0

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

293,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

293,00000

40

1

602

0

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

0,00000

0,00000

0,00000

-286,62700

0,00000

0,00000

0,00000

-286,62700

-286,62700

-286,62700

-286,62700

40

1

602

1

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

-286,62700

 

 

 

-286,62700

-286,62700

-286,62700

-286,62700

40

1

603

0

100103 

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

398,55000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

398,55000

40

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-323,00000

 

 

608,00000

 

 

 

608,00000

608,00000

 

285,00000

40

1

613

0

100302 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

-70,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-70,00000

40

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

-608,00000

 

 

 

-608,00000

-608,00000

 

-608,00000

 

 

 

 

 

Всього

298,55000

0,00000

0,00000

-286,62700

0,00000

0,00000

0,00000

-286,62700

-286,62700

-286,62700

11,92300

67

0

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

-6,13800

-11,47000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-6,13800

 

 

 

 

 

Всього

-6,13800

-11,47000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-6,13800

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

15 993,74000

13 461,90100

-2 154,16400

-452,08600

0,00000

0,00000

0,00000

-452,08600

-452,08600

-452,08600

15 541,65400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Ю.І. Гранатуров

 

 


 

 

 

 

 

Додаток  4

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

  від 12 грудня 2013

 

 

 

 

 

  № 36/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до переліку  об'єктів, видатки на які  у 2013 році будуть проводитись з бюджету розвитку   міського бюджету міста Миколаєва

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Назва об`єктів  відповідно до проектно - кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об`єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків на рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1

2

3

4

5

6

7

10

Управління освіти Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

0,000

 

0,000

-135,45900

070101

Дошкільні заклади освіти

Капітальні видатки

 

 

 

-135,459

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

-135,459

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

81,825

 

81,825

0,000

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд 

Капітальні видатки

 

 

 

107,500

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція стадіону, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

-107,500

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція центрального міського  стадіону в м.Миколаєві.Трансформаторна підстанція, у т.ч. експертиза

 

 

 

-81,825

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція внутрішньоплощадкових мереж електропостачання центрального міського стадіону в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

81,825

 

81,825

81,825

14

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

0,000

 

0,000

0,000

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

Капітальні видатки

 

 

 

377,28156

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Капітальні видатки

 

 

 

-377,28156

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, у т.ч:

 

0,00000

 

0,00000

-30,000

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 

Капітальні видатки

 

 

 

-30,000

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

 

 

 

 

-30,000

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

0,000

 

0,000

-286,627

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

Капітальні видатки

 

 

 

-286,627

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

-286,627

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

 

 

 

608,000

150101

Капітальні вкладення

Кошти  бюджету розвитку міського бюджету для спрямування  на співфінансування об`єктів , які будуть фінансуватися за рахунок державного бюджету відповідно до нормативно- правових актів КМУ, згідно  з п.6 ст.105 БКУ (3%)

 

 

 

-608,000

Всього

 

 

81,82500

 

81,82500

-452,08600

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар   міської ради

 

 

 

Ю.І.Гранатуров


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

від 12 грудня 2013

 

 

 

 

 

 

№ 36/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

Код класифікації фінансування бюджету

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний і спеціальний фонди

 

всього

у тому числі бюджет розвитку

 

1

2

3

4

5

6

 

200000

Внутрішнє фінансування

452,08600

-452,08600

-452,08600

0,00000

 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

452,08600

-452,08600

-452,08600

0,00000

 

208100

На початок періоду

 

0,00000

0,00000

0,00000

 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

452,08600

-452,08600

-452,08600

0,00000

 

 

Всього за типом кредитора

452,08600

-452,08600

-452,08600

0,00000

 

600000

Фінансування за активними операціями

452,08600

-452,08600

-452,08600

0,00000

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

452,08600

-452,08600

-452,08600

0,00000

 

602100

На початок періоду

 

 

 

0,00000

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

452,08600

-452,08600

-452,08600

0,00000

 

 

Всього за типом боргового зобов'язання

452,08600

-452,08600

-452,08600

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

Cекретар міської ради

 

 

Ю.І.Гранатуров

 


 

 

 

 

 

Додаток 6         

до рішення  міської ради

 від 12 грудня 2013

 №_36/1

 Зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2013 році

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

1

2

3

 

5

 

 

 

Міські програми:

 

 

 

 

 

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку малого підприємництва в м.Миколаєві на 2013-2014 роки

-42,00000

 

 

-42,00000

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

Реалізація заходів, передбачених програмою

-42,00000

 

 

-42,00000

 

 

Міська  програма “Молодь” на 2013-2017 роки

-40,50000

Міська  програма “Молодь” на 2013-2017 роки

0,00000

-40,50000

091106

Інші видатки

Реалізація заходів, передбачених програмою

-40,50000

 

 

-40,50000

 

 

Міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки

-5,21500

 

 

-5,21500

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-5,21500

 

 

-5,21500

 

Разом:

 

-87,71500

 

0,00000

-87,71500

 

 

 

 

 

 

 

90

Адміністрація Заводського району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

-298,55000

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

0,00000

-298,55000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

-298,55000

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

-298,55000

 

Разом:

 

-298,55000

 

0,00000

-298,55000

 

 

 

 

 

 

 

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки                                                                 

0,00000

 

 

0,00000

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

 Реалізація заходів, передбачених програмою

-0,50000

 

 

-0,50000

091207

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

0,50000

 

 

0,50000

 

Разом:

 

0,00000

 

0,00000

0,00000

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Міська комплексна      програма "Фізична культура і спорт"  на 2013-2017 роки

0,00000

Міська комплексна      програма "Фізична культура і спорт"  на 2013-2017 роки

107,50000

107,50000

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд 

 

 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

107,50000

107,50000

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

0,00000

Програма економічного і соціального розвитку      м.Миколаєва на 2011-2014 роки

-107,50000

-107,50000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

-107,50000

-107,50000

 

Разом:

 

0,00000

 

0,00000

0,00000

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма висвітлення діяльності
Миколаївської міської ради
та її виконавчих органів у  засобах
масової інформації на 2012 - 2013 роки

-3,00000

 

 

-3,00000

010116

Органи місцевого самоврядування

Реалізація заходів, передбачених програмою

-3,00000

 

 

-3,00000

 

 

Міська комплексна програма “Освіта” на 2013-2017 роки

35,09500

Міська комплексна програма “Освіта” на 2013-2017 роки

-355,20900

-320,11400

070101

Дошкільні заклади освіти

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-355,20900

-355,20900

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Реалізація заходів, передбачених програмою

35,09500

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

35,09500

 

Разом:

 

32,09500

 

-355,20900

-323,11400

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Галузева програма розвитку  “Охорона здоров’я”  м.Миколаєва на  2013-2017 роки

0,00000

Галузева програма розвитку  “Охорона здоров’я”     м.Миколаєва на  2013-2017 роки

-22,94400

-22,94400

080101

Лікарні

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-22,94400

-22,94400

080203

Пологові будинки

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

377,28156

377,28156

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Забезпечення адаптованими сумішами - замінниками грудного молока дітей першого року народження, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-377,28156

-377,28156

 

Разом:

 

0,00000

 

-22,94400

-22,94400

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 


 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

298,55000

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

608,00000

906,55000

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

Реалізація заходів, передбачених програмою

293,00000

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

293,00000

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

Реалізація заходів, передбачених програмою

398,55000

 

 


398,55000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-323,00000

Реалізація заходів, передбачених програмою

608,00000

285,00000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-70,00000

 

 

-70,00000

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку            м. Миколаєва на 2011-2014 роки

-608,00000

-608,00000

150101

Капітальні вкладення

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-608,00000


-608,00000

 

Разом:

 

298,55000

 

0,00000

298,55000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міські програми, всього:

 

-55,62000

 

-378,15300

-433,77300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

Ю.І. Гранатуров


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: