Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 29/7 від 2013-06-27

Про  внесення  змін  до  рішення міської ради від 20.12.2012 № 23/10 «Про міський  бюджет  міста  Миколаєва на 2013 рік»


Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Збільшити обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік на загальну суму 113,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду на 113,7 тис. гривень і внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік  (Додаток 1).
 
2. Збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік на 7735,756 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету на 4219,186 тис. гривень, видатків спеціального фонду бюджету на 3516,570 тис. гривень, та  внести зміни до видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2), до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за головними розпорядниками коштів (Додаток 3) та у розрізі бюджетних програм (Додаток 3.1).
 
3. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись з бюджету розвитку міського бюджету міста Миколаєва, збільшивши обсяг видатків на 3516,570 тис. гривень  (Додаток 4).
 
4. Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік (Додаток 5), збільшивши дефіцит на загальну суму 7622,056 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити:
4.1. По загальному фонду – залучення вільного залишку бюджетних коштів у сумі 1907,675 тис. гривень та зменшення обсягу передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  у сумі 2197,811 тис. гривень .
4.2. По спеціальному фонду - залучення залишку коштів на початок року у сумі 5714,381 тис. гривень та зменшення обсягу надходжень коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 2197,811 тис. гривень.
 
5. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2013 році, збільшивши обсяг видатків на 6261,382 тис. гривень (Додаток 6), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських  програм у сумі 253913,70516 тис. гривень.
 
6. Затвердити включені до цього рішення зміни до міського бюджету, проведені в міжсесійний період і внесені за рішеннями виконавчого комітету міської ради від 15.05.2013 № 432 та від 15.05.2013 № 437 та за розпорядженнями міського голови від 04.06.2013 № 110р,  від 14.06.2013 № 119р та від 21.06.2013   №127р.
З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік:
         - по доходах – 1584609,393 тис. гривень, у тому числі загальний фонд –  1434194,278 тис. гривень, спеціальний фонд – 150415,115 тис. гривень (доходи бюджету розвитку – 80661,0 тис. гривень);
- по видатках – 1636088,70546 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 1446338,17362 тис. гривень, спеціальний фонд – 189750,53184 тис. гривень (видатки бюджету розвитку – 114447,47883 тис. гривень);
- по кредитуванню: надання кредитів – 4362,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 4000,0 тис. гривень, із спеціального фонду – 362,0 тис. гривень; повернення кредитів – 350,0 тис. гривень, у тому числі до спеціального фонду – 350,0 тис. гривень;
- по джерелах фінансування – із дефіцитом 55491,31246 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 16143,89562 тис. гривень, по спеціальному фонду – 39347,41684 тис. гривень (бюджету розвитку – 33786,47883 тис. гривень).
 
     7. Додатки 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.


Секретар міської радиВ.І.Коренюгін

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

від 27 червня 2013

 

 

 

 

№ 29/7

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування доходів згідно
 із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

 

 

40000000

Офіційні трансферти

113,700

0,000

0,000

113,700

41000000

Від органів державного управління 

113,700

0,000

0,000

113,700

41030000

Субвенції

113,700

0,000

0,000

113,700

41035000

Інші субвенції, в тому числі:

34,500

0,000

0,000

34,500

 

  -   субвенція з обласного бюджету  на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

34,500

0,000

0,000

34,500

41035200

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

79,200

0,000

0,000

79,200

 

- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на виплату допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ним

79,200

0,000

0,000

79,200

Всього доходів

113,700

0,000

0,000

113,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

 

В.І. Коренюгін


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                         до рішення  міської ради                                        27 червня 2013

№ 29/7 

 

Зміни до видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування  місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000

Державне управління

19,000

0,000

0,000

339,650

0,000

0,000

0,000

339,650

339,650

0,000

358,650

010116

Органи місцевого самоврядування 

19,000

0,000

0,000

339,650

0,000

0,000

0,000

339,650

339,650

0,000

358,650

070000

Освіта

254,765

78,919

0,000

3 036,814

0,000

0,000

0,000

3 036,814

3 036,814

8,000

3 291,579

070101 

Дошкільні заклади освіти 

281,350

33,705

0,000

818,530

0,000

0,000

0,000

818,530

818,530

3,000

1 099,880

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

0,000

0,000

0,000

3,000

0,000

0,000

0,000

3,000

3,000

3,000

3,000

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

64,037

44,323

0,000

2 217,284

0,000

0,000

0,000

2 217,284

2 217,284

5,000

2 281,321

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

11,500

0,000

0,000

5,000

0,000

0,000

0,000

5,000

5,000

5,000

16,500

070202

Вечірні (змінні) школи

-16,316

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-16,316

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

-9,226

0,891

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-9,226

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

-39,424

0,000

0,000

1,000

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000

0,000

-38,424

070802 

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

-19,395

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-19,395

070804 

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

-6,261

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-6,261

080000

Охорона здоров'я

69,800

2 737,357

-4 601,713

2 896,369

0,000

0,000

0,000

2 896,369

2 896,369

0,000

2 966,169

080101

Лікарні

3 084,745

1 961,925

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 084,745

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

0,000

0,000

0,000

7,000

0,000

0,000

0,000

7,000

7,000

0,000

7,000

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

-640,000

-401,853

-154,073

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-640,000

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

-159,000

-100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-159,000

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

-2 215,945

1 277,285

-4 447,640

2 889,369

0,000

0,000

0,000

2 889,369

2 889,369

0,000

673,424

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

105,700

0,000

0,000

4,500

0,000

0,000

0,000

4,500

4,500

0,000

110,200

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

5,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

79,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

79,200

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету

79,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

79,200

091204 

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

13,500

0,000

0,000

4,500

0,000

0,000

0,000

4,500

4,500

0,000

18,000

091214

Інші установи та заклади

8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8,000

100000

Житлово-комунальне господарство

-56,723

-0,550

0,000

804,680

0,000

0,000

0,000

804,680

804,680

-545,000

747,957

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

78,000

0,000

0,000

-31,000

0,000

0,000

0,000

-31,000

-31,000

0,000

47,000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

0,000

0,000

0,000

25,000

0,000

0,000

0,000

25,000

25,000

-495,000

25,000

100202 

Водопровідно-каналізаційне господарство 

0,000

0,000

0,000

27,632

0,000

0,000

0,000

27,632

27,632

0,000

27,632

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-134,723

-0,550

0,000

733,560

0,000

0,000

0,000

733,560

733,560

-50,000

598,837

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 

0,000

0,000

0,000

49,488

0,000

0,000

0,000

49,488

49,488

0,000

49,488

110000

Культура і мистецтво

-217,800

0,000

-368,435

465,800

0,000

0,000

0,000

465,800

465,800

-175,513

248,000

110201

Бібліотеки

-101,800

0,000

-106,800

109,800

0,000

0,000

0,000

109,800

109,800

-175,513

8,000

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

-121,000

0,000

-181,635

356,000

0,000

0,000

0,000

356,000

356,000

0,000

235,000

110205 

Школи естетичного виховання дітей 

5,000

0,000

-80,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

130000

Фізична культура і спорт

91,000

-62,600

0,000

-607,000

0,000

0,000

0,000

-607,000

-607,000

0,000

-516,000

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

91,000

0,000

0,000

-607,000

0,000

0,000

0,000

-607,000

-607,000

0,000

-516,000

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

15,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

15,000

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

0,000

-62,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

150000

Будівництво

0,000

0,000

0,000

-1 004,042

0,000

0,000

0,000

-1 004,042

-1 004,042

-1 485,298

-1 004,042

150101

Капітальні вкладення

0,000

0,000

0,000

90,473

0,000

0,000

0,000

90,473

90,473

-1 485,298

90,473

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

0,000

0,000

0,000

-1 193,515

0,000

0,000

0,000

-1 193,515

-1 193,515

0,000

-1 193,515

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

0,000

0,000

0,000

99,000

0,000

0,000

0,000

99,000

99,000

0,000

99,000

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

4 659,769

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 659,769

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 000,000

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 

-2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-2 000,000

 

в тому числі за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-2 000,000

170603 

Інші заходи у сфері електротранспорту 

4 659,769

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 659,769

180000 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 

-142,325

0,000

0,000

-2 164,801

0,000

0,000

0,000

-2 164,801

-2 164,801

0,000

-2 307,126

180109 

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

-142,325

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-142,325

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

0,000

0,000

0,000

-2 164,801

0,000

0,000

0,000

-2 164,801

-2 164,801

0,000

-2 164,801

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

-50,000

0,000

0,000

50,000

0,000

0,000

0,000

50,000

50,000

0,000

0,000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

-50,000

0,000

0,000

50,000

0,000

0,000

0,000

50,000

50,000

0,000

0,000

250000

Видатки, не віднесені до основних груп                                                         

-514,000

0,000

0,000

-305,400

0,000

0,000

0,000

-305,400

-305,400

0,000

-819,400

250404

Інші видатки

-514,000

0,000

0,000

-305,400

0,000

0,000

0,000

-305,400

-305,400

0,000

-819,400

 

РАЗОМ ВИДАТКИ

4 219,186

2 753,126

-4 970,148

3 516,570

0,000

0,000

0,000

3 516,570

3 516,570

-2 197,811

7 735,756

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

4 219,186

2 753,126

-4 970,148

3 516,570

0,000

0,000

0,000

3 516,570

3 516,570

-2 197,811

7 735,756

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

В.І.Коренюгін

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3                                                          до рішення  міської ради                                         27 червнят2013

№ 29/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік  за головними розпорядниками коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування 

 

 

 

296,250

 

 

 

296,250

296,250

 

296,250

170603 

Інші заходи у сфері електротранспорту 

4 659,769

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

4 659,769

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

-2 664,801

 

 

 

-2 664,801

-2 664,801

 

-2 664,801

 

Всього

4 659,769

0,000

0,000

-2 368,551

0,000

0,000

0,000

-2 368,551

-2 368,551

0,000

2 291,218

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100202 

Водопровідно-каналізаційне господарство 

 

 

 

27,632

 

 

 

27,632

27,632

 

27,632

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

-95,000

 

 

95,000

 

 

 

95,000

95,000

 

0,000

 

Всього

-95,000

0,000

0,000

122,632

0,000

0,000

0,000

122,632

122,632

0,000

27,632

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

9,000

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

9,000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-89,723

-0,550

 

89,723

 

 

 

89,723

89,723

-50,000

0,000

 

Всього

-80,723

-0,550

0,000

89,723

0,000

0,000

0,000

89,723

89,723

-50,000

9,000

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

7,000

 

 

36,500

 

 

 

36,500

36,500

 

43,500

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

5,000

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

5,000

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

79,200

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

79,200

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету

79,200

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

79,200

091204 

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

13,500

 

 

4,500

 

 

 

4,500

4,500

 

18,000

091214

Інші установи та заклади

8,000

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

8,000

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

2 000,000

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

2 000,000

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-2 000,000

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

-2 000,000

 

Всього

112,700

0,000

0,000

41,000

0,000

0,000

0,000

41,000

41,000

0,000

153,700

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

91,000

 

 

-607,000

 

 

 

-607,000

-607,000

 

-516,000

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

15,000

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

15,000

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

 

-62,600

 

0,000

 

 

 

 

 

 

0,000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

1 159,900

 

 

 

1 159,900

1 159,900

 

1 159,900

 

Всього

91,000

-62,600

0,000

552,900

0,000

0,000

0,000

552,900

552,900

0,000

643,900

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150202 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

 

 

 

99,000

 

 

 

99,000

99,000

 

99,000

 

Всього

0,000

0,000

0,000

99,000

0,000

0,000

0,000

99,000

99,000

0,000

99,000

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

3,000

 

 

6,900

 

 

 

6,900

6,900

 

9,900

070000

Освіта

254,765

78,919

0,000

3 036,814

0,000

0,000

0,000

3 036,814

3 036,814

8,000

3 291,579

070101

Дошкільні заклади освіти

281,350

33,705

 

818,530

 

 

 

818,530

818,530

3,000

1 099,880

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

 

 

 

3,000

 

 

 

3,000

3,000

3,000

3,000

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

64,037

44,323

 

2 217,284

 

 

 

2 217,284

2 217,284

5,000

2 281,321

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

11,500

 

 

5,000

 

 

 

5,000

5,000

5,000

16,500

070202

Вечірні (змінні) школи

-16,316

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

-16,316

070304 

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

-9,226

0,891

 

0,000

 

 

 

 

 

 

-9,226

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

-39,424

 

 

1,000

 

 

 

1,000

1,000

 

-38,424

070802 

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

-19,395

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

-19,395

070804 

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

-6,261

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

-6,261

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

94,942

 

 

 

94,942

94,942

-510,298

94,942

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

 

 

 

-1 193,515

 

 

 

-1 193,515

-1 193,515

 

-1 193,515

 

Всього

257,765

78,919

0,000

1 945,141

0,000

0,000

0,000

1 945,141

1 945,141

-502,298

2 202,906

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080000

Охорона здоров'я

69,800

2 737,357

-4 601,713

2 896,369

0,000

0,000

0,000

2 896,369

2 896,369

0,000

2 966,169

080101

Лікарні

3 084,745

1 961,925

 

0,000

 

 

 

 

 

 

3 084,745

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

 

 

 

7,000

 

 

 

7,000

7,000

 

7,000

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

-640,000

-401,853

-154,073

0,000

 

 

 

 

 

 

-640,000

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

-159,000

-100,000

 

0,000

 

 

 

 

 

 

-159,000

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

-2 215,945

1 277,285

-4 447,640

2 889,369

 

 

 

2 889,369

2 889,369

 

673,424

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

-784,369

 

 

 

-784,369

-784,369

-400,000

-784,369

 

Всього

69,800

2 737,357

-4 601,713

2 112,000

0,000

0,000

0,000

2 112,000

2 112,000

-400,000

2 181,800

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

78,000

 

 

-31,000

 

 

 

-31,000

-31,000

 

47,000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

 

 

 

25,000

 

 

 

25,000

25,000

-495,000

25,000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

50,000

 

 

548,837

 

 

 

548,837

548,837

 

598,837

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 

 

 

 

49,488

 

 

 

49,488

49,488

 

49,488

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

-500,000

 

 

 

-500,000

-500,000

-575,000

-500,000

180109 

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

-142,325

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

-142,325

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

500,000

 

 

 

500,000

500,000

 

500,000

 

Всього

-14,325

0,000

0,000

592,325

0,000

0,000

0,000

592,325

592,325

-1 070,000

578,000

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110000

Культура і мистецтво

-217,800

0,000

-368,435

465,800

0,000

0,000

0,000

465,800

465,800

-175,513

248,000

110201

Бібліотеки

-101,800

 

-106,800

109,800

 

 

 

109,800

109,800

-175,513

8,000

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

-121,000

 

-181,635

356,000

 

 

 

356,000

356,000

 

235,000

110205

Школи естетичного виховання дітей

5,000

 

-80,000

0,000

 

 

 

 

 

 

5,000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

120,000

 

 

 

120,000

120,000

 

120,000

 

Всього

-217,800

0,000

-368,435

585,800

0,000

0,000

0,000

585,800

585,800

-175,513

368,000

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210105 

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

-50,000

 

 

50,000

 

 

 

50,000

50,000

 

0,000

 

Всього

-50,000

0,000

0,000

50,000

0,000

0,000

0,000

50,000

50,000

0,000

0,000

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250404

Резерв коштів, які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

-514,000

 

 

-305,400

 

 

 

-305,400

-305,400

 

-819,400

 

Всього

-514,000

0,000

0,000

-305,400

0,000

0,000

0,000

-305,400

-305,400

0,000

-819,400

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

4 219,186

2 753,126

-4 970,148

3 516,570

0,000

0,000

0,000

3 516,570

3 516,570

-2 197,811

7 735,756

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

В.І.Коренюгін

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.1                                                              до рішення  міської ради                                          27 червня 2013

 № 29/7              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни  до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік  за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

Код Програмної класифікації
видатків та кредиту-вання
місцевих бюджетів (КПКВК)

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК)

Найменування

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

 

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

 

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

03

0

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

 

 

 

296,250

 

 

 

296,250

296,250

 

296,250

03

1

664

0

170603 

Інші заходи у сфері електротранспорту

4 659,769

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

4 659,769

03

1

746

0

180409 

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

-2 664,801

 

 

 

-2 664,801

-2 664,801

 

-2 664,801

 

 

 

 

 

Всього

4 659,769

0,000

0,000

-2 368,551

0,000

0,000

0,000

-2 368,551

-2 368,551

0,000

2 291,218

93

0

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

605

0

 

Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства

0,000

0,000

0,000

27,632

0,000

0,000

0,000

27,632

27,632

0,000

27,632

93

1

605

2

100202 

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

 

 

 

27,632

 

 

 

27,632

27,632

 

27,632

93

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

-95,000

 

 

95,000

 

 

 

95,000

95,000

 

0,000

 

 

 

 

 

Всього

-95,000

0,000

0,000

122,632

0,000

0,000

0,000

122,632

122,632

0,000

27,632

90

0

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

9,000

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

9,000

90

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-89,723

-0,550

 

89,723

 

 

 

89,723

89,723

-50,000

0,000

 

 

 

 

 

Всього

-80,723

-0,550

0,000

89,723

0,000

0,000

0,000

89,723

89,723

-50,000

9,000

15

0

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

008

0

010116

Керівництво і управління у  сфері праці та соціального захисту населення

7,000

 

 

36,500

 

 

 

36,500

36,500

 

43,500

15

1

303

5

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

2 000,000

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

2 000,000

15

1

303

8

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

-2 000,000

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

-2 000,000

15

1

308

0

090413

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

79,200

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

79,200

15

1

310

0

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

13,500

0,000

0,000

4,500

0,000

0,000

0,000

4,500

4,500

0,000

18,000

15

1

310

4

091204 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

13,500

 

 

4,500

 

 

 

4,500

4,500

 

18,000

15

1

330

0

091214

Інші установи та заклади

8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8,000

15

1

330

1

091214

Надання соціальних послуг центром реінтеграції бездомних громадян

8,000

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

8,000

15

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

5,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

15

1

340

2

090412

Надання адресної грошової допомоги

5,000

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

5,000

 

 

 

 

 

Всього

112,700

0,000

0,000

41,000

0,000

0,000

0,000

41,000

41,000

0,000

153,700

13

0

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

91,000

-62,600

0,000

-607,000

0,000

0,000

0,000

-607,000

-607,000

0,000

-516,000

13

1

502

2

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

91,000

 

 

-607,000

 

 

 

-607,000

-607,000

 

-516,000

13

1

502

4

130110

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

 

-62,600

 

0,000

 

 

 

 

 

 

0,000

13

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

1 159,900

 

 

 

1 159,900

1 159,900

 

1 159,900

 

 

 

 

 

Всього

91,000

-62,600

0,000

552,900

0,000

0,000

0,000

552,900

552,900

0,000

643,900

48

0

000

0

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

000

0

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

643

0

150202 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

 

 

 

99,000

 

 

 

99,000

99,000

 

99,000

 

 

 

 

 

Всього

0,000

0,000

0,000

99,000

0,000

0,000

0,000

99,000

99,000

0,000

99,000

10

0

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері освіти

3,000

 

 

6,900

 

 

 

6,900

6,900

 

9,900

10

1

100

0

070000

Освіта

254,765

78,919

0,000

3 036,814

0,000

0,000

0,000

3 036,814

3 036,814

8,000

3 291,579

10

1

101

0

070101

Дошкільна освiта

281,350

33,705

 

818,530

 

 

 

818,530

818,530

3,000

1 099,880

10

1

102

0

070201

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

64,037

44,323

 

2 217,284

 

 

 

2 217,284

2 217,284

5,000

2 281,321

10

1

103

0

070202

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

-16,316

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

-16,316

10

1

108

0

070304 

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

-9,226

0,891

 

0,000

 

 

 

 

 

 

-9,226

10

1

110

0

070401 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

-39,424

 

 

1,000

 

 

 

1,000

1,000

 

-38,424

10

1

117

0

070802 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

-19,395

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

-19,395

10

1

119

0

070804 

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

-6,261

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

-6,261

10

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

94,942

 

 

 

94,942

94,942

-510,298

94,942

10

1

633

0

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

-1 193,515

 

 

 

-1 193,515

-1 193,515

 

-1 193,515

 

 

 

 

 

Всього

257,765

78,919

0,000

1 945,141

0,000

0,000

0,000

1 945,141

1 945,141

-502,298

2 202,906

14

0

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

200

0

080000

Охорона здоров'я

69,800

2 737,357

-4 601,713

2 896,369

0,000

0,000

0,000

2 896,369

2 896,369

0,000

2 966,169

14

1

201

0

080101

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

3 084,745

1 961,925

 

0,000

 

 

 

 

 

 

3 084,745

14

1

205

0

080203

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

 

 

 

7,000

 

 

 

7,000

7,000

 

7,000

14

1

212

0

080300

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

-640,000

-401,853

-154,073

0,000

 

 

 

 

 

 

-640,000

14

1

214

0

080500 

Надання стоматологічної допомоги населенню

-159,000

-100,000

 

0,000

 

 

 

 

 

 

-159,000

14

1

218

0

080800

Первинна медико-санітарна допомога

-2 215,945

1 277,285

-4 447,640

2 889,369

 

 

 

2 889,369

2 889,369

 

673,424

14

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

-784,369

 

 

 

-784,369

-784,369

-400,000

-784,369

 

 

 

 

 

Всього

69,800

2 737,357

-4 601,713

2 112,000

0,000

0,000

0,000

2 112,000

2 112,000

-400,000

2 181,800

40

0

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

78,000

 

 

-31,000

 

 

 

-31,000

-31,000

 

47,000

40

1

602

0

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

0,000

0,000

0,000

25,000

0,000

0,000

0,000

25,000

25,000

-495,000

25,000

40

1

602

1

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

25,000

 

 

 

25,000

25,000

-495,000

25,000

40

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

50,000

 

 

548,837

 

 

 

548,837

548,837

 

598,837

40

1

610

0

100208

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

 

 

 

49,488

 

 

 

49,488

49,488

 

49,488

40

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

-500,000

 

 

 

-500,000

-500,000

-575,000

-500,000

40

1

742

0

180109 

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

-142,325

 

 

0,000

 

 

 

 

 

 

-142,325

40

1

746

0

180409 

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

500,000

 

 

 

500,000

500,000

 

500,000

 

 

 

 

 

Всього

-14,325

0,000

0,000

592,325

0,000

0,000

0,000

592,325

592,325

-1 070,000

578,000

24

0

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

400

0

 

Культура

-217,800

0,000

-368,435

465,800

0,000

0,000

0,000

465,800

465,800

-175,513

248,000

24

1

406

0

110201

Бібліотеки

-101,800

 

-106,800

109,800

 

 

 

109,800

109,800

-175,513

8,000

24

1

409

0

110204

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

-121,000

 

-181,635

356,000

 

 

 

356,000

356,000

 

235,000

24

1

410

0

110205

Школи естетичного виховання дiтей

5,000

 

-80,000

0,000

 

 

 

 

 

 

5,000

24

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

120,000

 

 

 

120,000

120,000

 

120,000

 

 

 

 

 

Всього

-217,800

0,000

-368,435

585,800

0,000

0,000

0,000

585,800

585,800

-175,513

368,000

67

0

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

781

0

210105 

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

-50,000

 

 

50,000

 

 

 

50,000

50,000

 

0,000

 

 

 

 

 

Всього

-50,000

0,000

0,000

50,000

0,000

0,000

0,000

50,000

50,000

0,000

0,000

75

0

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1

860

1

250404

Резерв коштів, які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

-514,000

 

 

-305,400

 

 

 

-305,400

-305,400

 

-819,400

 

 

 

 

 

Всього

-514,000

0,000

0,000

-305,400

0,000

0,000

0,000

-305,400

-305,400

0,000

-819,400

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

4 219,186

2 753,126

-4 970,148

3 516,570

0,000

0,000

0,000

3 516,570

3 516,570

-2 197,811

7 735,756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

В.І.Коренюгін

 

 


 

 

 

 

 

Додаток 4

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

27 червня 2013

№ 29/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до переліку  об'єктів, видатки на які  у 2013 році будуть проводитись з бюджету розвитку    міського бюджету міста Миколаєва

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Назва об`єктів  відповідно до проектно - кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об`єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків на рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1

2

3

4

5

6

7

03

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

 

 

 

-2 368,551

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

296,250

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали КП ММР "Миколаївелектротранс"

 

 

 

-2 664,801

10

Управління освіти Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

540,955

 

540,955

1 945,141

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

6,900

070101

Дошкільні заклади освіти

Капітальні видатки

 

 

 

818,530

 

у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

 

 

 

 

3,000

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї

Капітальні видатки

 

 

 

2 217,284

 

у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

 

 

 

 

5,000

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Капітальні видатки

 

 

 

1,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція покрівлі ДНЗ№60

-1 400,000

 

-1 400,000

-1 400,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція покрівлі ДНЗ №60, вул.Васляєва, 25/1, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 400,000

 

1 400,000

1 000,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція покрівлі ДНЗ №115, вул.Нікольська, 19, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

540,955

 

540,955

400,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція будівлі ДНЗ№ 138 по вул. Попеля,79,  у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

94,942

150110

Проведення невідкладних відновлювальних  робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №64 по вул.Архітектора Старова,6г в м.Миколаєві

 

 

 

-1 193,515

150110

Проведення невідкладних відновлювальних  робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №20 по вул.Космонавтів,70 , у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

-1,870

150110

Проведення невідкладних відновлювальних  робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №54 по вул.Корабелів,10в,  у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

1,870

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

103 702,000

 

66 782,429

552,900

130107

Утримання та навчально -тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

 

 

 

-607,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція елінгу №1 ДЮСШ№2 за адресою: вул. Спортивна, 11 (у.ч. проектні роботи та експертиза)

745,000

 

745,000

685,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція стадіону, у т.ч. проектні роботи та експертиза

102957,00

36,0

66037,43

474,900

14

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

114,862

 

114,862

2 112,000

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

Капітальні видатки

 

 

 

7,000

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Капітальні видатки

 

 

 

2 889,369

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція приміщень по вул.Васляєва,37а  для розміщення амбулаторії

168,537

 

168,537

168,537

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція наявних приміщень реабілітаційного центру міської дитячої поліклініки №1 за адресою: пров.Кобера,15а під розміщення сімейної амбулаторії та для влаштування рентгенкабінету

946,315

 

946,315

946,315

150101

Капітальні вкладення

Придбання 1 поверху будівлі по вул.Привільній,41/1  для розміщення сімейної амбулаторії міської поліклініки №5

 

 

 

-900,000

150101

Капітальні вкладення

Придбання приміщення для розміщення сімейної амбулаторії міської поліклініки №1, розташованого за адресою: вул.Нікольська, 4б/1, 4б/2, 4б/3, 4б/4

 

 

 

-79,231

150101

Капітальні вкладення

Придбання приміщення для розміщення сімейної амбулаторії, розташованого за адресою: вул.Дзержинського,51б/1

 

 

 

2 100,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція приміщення для розміщення сімейної амбулаторії міської поліклініки №1, розташованого за адресою: вул.Нікольська, 4б/1, 4б/2, 4б/3, 4б/4

-999,990

 

-999,990

-999,990

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція існуючої будівлі амбулаторно-поліклінічного відділення міської поліклініки №4 за адресою: м.Миколаїв, пров.Герцена,2

-2 398,395

 

-2 100,000

-2 100,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція існуючої будівлі амбулаторно-поліклінічного відділення міської поліклініки №4 за адресою: м.Миколаїв, пров.Герцена,2, у т.ч.проектно-кошторисна документація

2 398,395

 

2 100,000

80,000

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, у т.ч:

 

 

 

 

41,000

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

36,500

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Капітальні видатки

 

 

 

4,500

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

 

 

 

585,800

110201

Бібліотеки

Капітальні видатки

 

 

 

109,800

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

Капітальні видатки

 

 

 

356,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція павільйону-кафе під планетарій в БУ Миколаївської міської ради Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка", в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

 

 

120,000

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

3 703,000

 

3 673,500

592,325

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

Капітальні видатки

 

 

 

-31,000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

Капітальні видатки

 

 

 

25,000

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

 

 

 

548,837

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні видатки

 

 

 

49,488

150101

Капітальні вкладення

Будівництво мережі вуличного освітлення перегону, між вул.Маячною - вул.Менделєєва в м.Миколаєві, у т.ч.експертиза

2203,000

1

2 173,500

2,224

150101

Капітальні вкладення

Будівництво рятувальної станції в зоні відпочинку "Намив", у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

-2 002,224

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція та переобладнання колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин по вул.Комінтерна,36 у м.Миколаєві

-2 996,586

 

-2 046,600

-2 046,600

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція та переобладнання колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин по вул.Комінтерна,36 у м.Миколаєві, у т.ч. корегування проекту  та експертиза

2 996,586

6,000

2 046,600

2 046,600

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція скверу " Пролетарський", обмеженого вулицями: Адміральською, 1Слобідською, Нікольською, Інженерною в Центральному районі м. Миколаєва

1 500,000

 

1 500,000

1 500,000

150101

Капітальні вкладення

Будівництво водопроводу  у мкр.Богоявленське

-926,200

 

-450,000

-450,000

150101

Капітальні вкладення

Будівництво водопроводу  у мкр.Богоявленський

926,200

50,000

450,000

450,000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП "Миколаївводоканал"

 

 

 

500,000

48

Управління містобудування та архітектури  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

99,000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території, обмеженої вулицями: Лазурною, 60 років СРСР, Генерала Карпенка, Нікольською, В.Морською та береговою лінією р.П.Буг

 

 

 

99,000

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

50,00000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

Капітальні видатки

 

 

 

50,00000

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

 

 

 

-305,400

250404

Інші видатки

Капітальні видатки-резерв коштів, які в 2013 році  спрямовуються  на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

 

 

 

-305,400

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

 

 

 

 

89,723

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

 

 

 

89,723

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

 

 

 

 

122,632

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

 

 

 

95,000

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

Капітальні видатки

 

 

 

27,632

Всього

 

 

108 060,817

 

71 111,746

3 516,570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар   міської ради

 

 

 

В.І.Коренюгін

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

27 червня 2013

№ 29/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

Код класифікації фінансування бюджету

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний і спеціальний фонди

 

всього

у тому числі бюджет розвитку

 

1

2

3

4

5

6

 

200000

Внутрішнє фінансування

4 105,486

3 516,570

3 516,570

7 622,056

 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

4 105,486

3 516,570

3 516,570

7 622,056

 

208100

На початок періоду

1 907,675

5 714,381

5 714,381

7 622,056

 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

2 197,811

-2 197,811

-2 197,811

0,000

 

 

Всього за типом кредитора

4 105,486

3 516,570

3 516,570

7 622,056

 

600000

Фінансування за активними операціями

4 105,486

3 516,570

3 516,570

7 622,056

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

4 105,486

3 516,570

3 516,570

7 622,056

 

602100

На початок періоду

1 907,675

5 714,381

5 714,381

7 622,056

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

2 197,811

-2 197,811

-2 197,811

0,000

 

 

Всього за типом боргового зобов'язання

4 105,486

3 516,570

3 516,570

7 622,056

 

 

 

 

 

 

 

 

Cекретар міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.І. Коренюгін

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

Додаток 6                                                 до рішення  міської ради                                         27 червня 2013

№ 29/7       

 

 

 

 

 

 

 

 Зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2013 році

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

1

2

3

4

5

6

7

 

Міські програми:

 

 

 

 

 

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку електротранспорту м.Миколаєва на 2007-2015 роки

4 659,769

Програма розвитку електротранспорту м.Миколаєва на 2007-2015 роки

-2664,801

1994,968

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту 

Реалізація заходів, передбачених програмою

4 659,769

 

 

4659,769

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-2664,801

-2664,801

 

Разом:

 

4 659,769

 

-2664,801

1994,968

93

Адміністрація Центрального району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

-95,000

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

122,632

27,632

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство 

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

27,632

27,632

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-95,000

Реалізація заходів, передбачених програмою

95,000

0,000

 

Разом:

 

-95,000

 

122,632

27,632

90

Адміністрація Заводського району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

-89,723

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

89,723

0,000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

-89,723

Реалізація заходів, передбачених програмою

89,723

0,000

 

Разом:

 

-89,723

 

89,723

0,000

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки                                                                 

13,000

 

 

13,000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

 Реалізація заходів, передбачених програмою

5,000

 

 

5,000

091214

Інші установи та заклади

 Реалізація заходів, передбачених програмою

8,000

 

 

8,000

 

Разом:

 

13,000

 

0,000

13,000

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Міська комплексна      програма "Фізична культура і спорт"  на 2013-2017 роки

0,000

Міська комплексна      програма "Фізична культура і спорт"  на 2013-2017 роки

0,000

0,000

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

 

 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

-685,000

-685,000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

685,000

685,000

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

0,000

Програма економічного і соціального розвитку      м.Миколаєва на 2011-2014 роки

474,900

474,900

150101

Капітальні вкладення

 

 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

474,900

474,900

 

Разом:

 

0,000

 

474,900

474,900

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку     м.Миколаєва на 2011-2014 роки

99,000

99,000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

99,000

99,000

 

Разом:

 

 

 

99,000

99,000

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма висвітлення діяльності
Миколаївської міської ради
та її виконавчих органів у  засобах
масової інформації на 2012 - 2013 роки

3,000

 

 

3,000

010116

Органи місцевого самоврядування

Реалізація заходів, передбачених програмою

3,000

 

 

3,000

 

 

Міська комплексна програма “Освіта” на 2013-2017 роки

-39,424

Міська комплексна програма “Освіта” на 2013-2017 роки

2853,279

2813,855

070101

Дошкільні заклади освіти

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

767,200

767,200

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

2085,079

2085,079

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Реалізація заходів, передбачених програмою

-39,424

Реалізація заходів, передбачених програмою

1,000

-38,424

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку    м.Миколаєва на 2011-2014 роки

-1098,573

-1098,573

150101

Капітальні вкладення

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

94,942

94,942

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-1193,515

-1193,515

 

Разом:

 

-36,424

 

1754,706

1718,282

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Галузева програма розвитку  “Охорона здоров’я”  м.Миколаєва на  2013-2017 роки

0,000

Галузева програма розвитку  “Охорона здоров’я”     м.Миколаєва на  2013-2017 роки

2834,369

2834,369

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Забезпечення адаптованими сумішами - замінниками грудного молока дітей першого року народження, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

2834,369

2834,369

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

 

Програма економічного і соціального розвитку     м.Миколаєва на 2011-2014 роки

-784,369

-784,369

150101

Капітальні вкладення

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-784,369

-784,369

 

Разом:

 

0,000

 

2050,000

2050,000

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма висвітлення діяльності
Миколаївської міської ради
та її виконавчих органів у  засобах
масової інформації на 2012 - 2013 роки

5,000

 

 


5,000

010116

Органи місцевого самоврядування

Реалізація заходів, передбачених програмою

5,000

 

 

5,000

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

78,000

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

2471,224


2549,224

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

Реалізація заходів, передбачених програмою

78,000

Реалізація заходів, передбачених програмою

-31,000

47,000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

500,000


500,000

150101

Капітальні вкладення

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

1502,224

1502,224

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

500,000

500,000

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку            м. Миколаєва на 2011-2014 роки

-2002,224

-2002,224

150101

Капітальні вкладення

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-2002,224

-2002,224

 

 

Програма розвитку органів самоорганізації населення в місті Миколаєві на 2012-2013 роки

-92,325

Програма розвитку органів самоорганізації населення в місті Миколаєві на 2012-2013 роки

123,325


31,000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

25,000

25,000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

50,000

Реалізація заходів, передбачених програмою

48,837


98,837

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

49,488

49,488

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-142,325

 

 

-142,325

100208

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

49,488


49,488

 

Разом:

 

-9,325

 

592,325

583,000

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

0,000

Програма економічного і соціального розвитку    м.Миколаєва на 2011-2014 роки

120,000

120,000

150101

Капітальні вкладення

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

120,000

120,000

 

Разом:

 

0,000

 

120,000

120,000

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м.Миколаєва на 2011 -2013 роки

-50,000

Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м.Миколаєва на 2011 -2013 роки

50,000

0,000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-50,000

Реалізація заходів, передбачених програмою

50,000

0,000

 

Разом:

 

-50,000

 

50,000


0,000

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

-514,000

Програма економічного і соціального розвитку      м.Миколаєва на 2011-2014 роки

-305,400

-819,400

250404

Інші видатки

Резерв коштів, які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

-514,000

Резерв коштів, які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

-305,400

-819,400

 

Разом:

 

-514,000

 

-305,400

-819,400

 

Міські програми, всього:

 

3 878,297

 

2383,085


6261,382

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

В.І.Коренюгін


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: