Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 33/11 від 2013-10-17

Про  внесення  змін  до  рішення міської ради від 20.12.12 № 23/10 «Про міський  бюджет  міста  Миколаєва на 2013 рік»


Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Збільшити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік на 4015,78947 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду збільшити на 4626,10947 тис. гривень, доходи спеціального фонду зменшити на 610,320 тис. гривень, і внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік  (Додаток 1).
 
2. Збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік на 17583,91547 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету на 127,03253 тис. гривень, видатків спеціального фонду бюджету на 17456,88294 тис. гривень, та внести зміни до видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2), до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за головними розпорядниками коштів (Додаток 3) та у розрізі бюджетних програм (Додаток 3.1).
 
3. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись з бюджету розвитку міського бюджету міста Миколаєва, збільшивши обсяг видатків на 16359,63294 тис. гривень  (Додаток 4).
 
4. Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік (Додаток 5), збільшивши дефіцит на загальну суму 13568,126 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити:
4.1. По загальному фонду – передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 4499,07694 тис. гривень.
4.2. По спеціальному фонду - залучення залишку коштів на початок року у сумі 13568,126 тис. гривень та надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 4499,07694 тис. гривень.
 
5. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища (Додаток 6).
 
6. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2013 році, збільшивши обсяг видатків на 10356,50587 тис. гривень (Додаток 7), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських програм у сумі 264270,21103 тис. гривень.
 
7. Виконавчому комітету Миколаївської міської ради з обсягу бюджетних призначень за КТКВК 170603 «Інші заходи у сфері електротранспорту», наданих рішенням міської ради від 27.06.2013 № 29/7, на погашення кредитних зобов’язань КП ММР «Миколаївелектротранс» перед фінансовою установою направити 2649,302 тис. грн.
 
8. Затвердити включені до цього рішення зміни до міського бюджету, проведені в міжсесійний період і внесені за рішеннями виконавчого комітету міської ради від 26.07.2013 № 735, від 27.08.2013 № 819, від 18.09.2013 № 820 та за розпорядженнями міського голови від 18.07.2013 № 141р, від 23.07.2013 № 142р, від 07.08.2013 № 164р, від 09.08.2013 № 169р, від 21.08.2013 № 175р та № 176р, від 11.09.2013 № 199р, від 24.09.2013 № 213р, 25.09.2013 №215р, 10.10.2013 № 226р.
З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік:
         - по доходах – 1588625,18247 тис. гривень, у тому числі загальний фонд –  1438820,38747 тис. гривень, спеціальний фонд – 149804,795 тис. гривень (доходи бюджету розвитку – 80661,0 тис. гривень);
   - по видатках – 1653672,62093 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 1446465,20615 тис. гривень, спеціальний фонд – 207207,41478 тис. гривень (видатки бюджету розвитку – 130807,11177 тис. гривень);
- по кредитуванню: надання кредитів – 4362,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 4000,0 тис. гривень, із спеціального фонду – 362,0 тис. гривень; повернення кредитів – 350,0 тис. гривень, у тому числі до спеціального фонду – 350,0 тис. гривень;
- по джерелах фінансування – із дефіцитом 69059,43846 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 11644,81868 тис. гривень, по спеціальному фонду – 57414,61978 тис. гривень (бюджету розвитку – 50146,11177 тис. гривень).
 
     9. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.


Секретар міської радиЮ.І.Гранатуров

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

від 17 жовтня 2013

 

 

 

 

№ 33/11

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування доходів згідно
 із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження 

0,00000

1509,74000

909,50000

1509,74000

12000000

Податки на власність 

0,00000

1066,64000

0,00000

1066,64000

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

0,00000

1066,64000

0,00000

1066,64000

12030100

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)

0,00000

430,00000

0,00000

430,00000

12030200

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)

0,00000

636,64000

0,00000

636,64000

18000000

Місцеві податки і збори

0,00000

909,50000

909,50000

909,50000

18050000

Єдиний податок

0,00000

909,50000

909,50000

909,50000

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

0,00000

909,50000

909,50000

909,50000

19000000

Інші податки та збори

0,00000

-466,40000

0,00000

-466,40000

19010000

Екологічний податок

0,00000

-466,40000

0,00000

-466,40000

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

0,00000

-70,00000

0,00000

-70,00000

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

0,00000

-580,00000

0,00000

-580,00000

19010500

Надходження від реалізованого палива податковими агентами – суб’єктами господарювання

0,00000

74,60000

0,00000

74,60000

19010600

Надходження від ввезення палива на митну територію України податковими агентами

0,00000

109,00000

0,00000

109,00000

20000000

 Неподаткові надходження 

0,00000

-1317,31000

-909,50000

-1317,31000

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

0,00000

-407,81000

0,00000

-407,81000

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

0,00000

-909,50000

-909,50000

-909,50000

40000000

Офіційні трансферти

4626,10947

-802,75000

0,00000

3823,35947

41000000

Від органів державного управління 

4626,10947

-802,75000

0,00000

3823,35947

41030000

Субвенції

4626,10947

-802,75000

0,00000

3823,35947

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

4548,63800

0,00000

0,00000

4548,63800

41035000

Інші субвенції, в тому числі:

49,40000

-802,75000

0,00000

-753,35000

 

  -   субвенція з обласного бюджету  на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

49,40000

0,00000

0,00000

49,40000

 

 - cубвенція з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища міському бюджету міста Миколаєва на будівництво каналізації Залізничного селища та Старого інвалідного хутора міста Миколаєва

0,00000

-802,75000

0,00000

-802,75000

41035200

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

28,07147

0,00000

0,00000

28,07147

 

- субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області на виплату допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ним

123,77749

0,00000

0,00000

123,77749

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів області для реалізації норм Закону України "Про екстрену медичну допомогу"

-95,70602

0,00000

0,00000

-95,70602

Всього доходів

4 626,10947

-610,32000

0,00000

4 015,78947

Секретар міської ради

 

 

Ю.І.Гранатуров


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                               до рішення  міської ради                                   від  17 жовтня 2013        № 33/11                                                 

 

Зміни до видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування  місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000

Державне управління

-225,80100

-276,98300

-5,35900

572,46400

0,00000

0,00000

0,00000

572,46400

572,46400

12,00000

346,66300

010116

Органи місцевого самоврядування 

-225,80100

-276,98300

-5,35900

572,46400

0,00000

0,00000

0,00000

572,46400

572,46400

12,00000

346,66300

070000

Освіта

1 904,53900

734,18600

-510,16300

5 300,31800

0,00000

0,00000

0,00000

5 300,31800

5 300,31800

1 455,41294

7 204,85700

070101 

Дошкільні заклади освіти 

1 902,38800

1 023,38600

-110,80000

4 658,14100

0,00000

0,00000

0,00000

4 658,14100

4 658,14100

1 436,44400

6 560,52900

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

9,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9,00000

 

в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

0,00000

0,00000

1 436,44400

0,00000

0,00000

0,00000

1 436,44400

1 436,44400

1 436,44400

1 436,44400

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

483,39100

7,47000

-380,86300

625,67700

0,00000

0,00000

0,00000

625,67700

625,67700

18,96894

1 109,06800

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

2,00000

0,00000

0,00000

4,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4,00000

4,00000

4,00000

6,00000

070202

Вечірні (змінні) школи

4,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4,50000

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

100,00000

73,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

-290,74000

-226,97000

-18,50000

16,50000

0,00000

0,00000

0,00000

16,50000

16,50000

0,00000

-274,24000

070601

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

-100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-100,00000

070802 

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

-195,00000

-143,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-195,00000

080000

Охорона здоров'я

536,83152

1 158,96893

-1 464,83527

889,57000

0,00000

0,00000

0,00000

889,57000

889,57000

15,47000

1 426,40152

080101

Лікарні

1 921,94338

1 584,00100

-309,00000

532,30000

0,00000

0,00000

0,00000

532,30000

532,30000

0,00000

2 454,24338

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

17,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

17,40000

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

83,63000

459,00000

-572,00000

51,47000

0,00000

0,00000

0,00000

51,47000

51,47000

8,47000

135,10000

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

1,53000

0,00000

0,00000

8,47000

0,00000

0,00000

0,00000

8,47000

8,47000

8,47000

10,00000

080209

Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги
 - за рахунок субвенції з обласного бюджету

-46,62186

-6,23207

-23,83527

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-46,62186

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

61,20000

87,20000

-80,00000

14,50000

0,00000

0,00000

0,00000

14,50000

14,50000

7,00000

75,70000

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців , відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2012 рік

0,00000

0,00000

0,00000

7,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7,00000

7,00000

7,00000

7,00000

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

-1 438,32000

-930,00000

-480,00000

231,30000

0,00000

0,00000

0,00000

231,30000

231,30000

0,00000

-1 207,02000

081002

Інші заходи по охороні здоров'я 

-45,00000

-35,00000

0,00000

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

60,00000

60,00000

0,00000

15,00000

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

473,72255

0,00000

0,00000

-80,14506

0,00000

0,00000

0,00000

-80,14506

-80,14506

-96,00000

393,57749

090203 

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

96,00000

0,00000

0,00000

-96,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-96,00000

-96,00000

-96,00000

0,00000

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-5 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-5 000,00000

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-3 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-3 100,00000

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 
- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

8 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8 100,00000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

105,59500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

105,59500

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу  - субвенція з обласного бюджету

123,77749

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

123,77749

090416 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 

-54,18000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-54,18000

091103 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

25,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

25,00000

091204 

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

42,50000

0,00000

0,00000

11,50000

0,00000

0,00000

0,00000

11,50000

11,50000

0,00000

54,00000

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

-99,99819

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-99,99819

091206

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 

64,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

64,50000

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 

85,08319

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

85,08319

091214

Інші установи та заклади

85,44506

0,00000

0,00000

4,35494

0,00000

0,00000

0,00000

4,35494

4,35494

0,00000

89,80000

100000

Житлово-комунальне господарство

958,74700

0,00000

0,00000

3 690,03200

0,00000

0,00000

0,00000

3 690,03200

3 690,03200

3 112,19400

4 648,77900

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

677,66300

0,00000

0,00000

-35,70000

0,00000

0,00000

0,00000

-35,70000

-35,70000

0,00000

641,96300

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

0,00000

0,00000

0,00000

3 299,14900

0,00000

0,00000

0,00000

3 299,14900

3 299,14900

3 112,19400

3 299,14900

 

в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0,00000

0,00000

0,00000

3 112,19400

0,00000

0,00000

0,00000

3 112,19400

3 112,19400

3 112,19400

3 112,19400

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству 

1 292,74200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 292,74200

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-1 106,77800

0,00000

0,00000

382,58300

0,00000

0,00000

0,00000

382,58300

382,58300

0,00000

-724,19500

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 

102,72000

0,00000

0,00000

44,00000

0,00000

0,00000

0,00000

44,00000

44,00000

0,00000

146,72000

100301 

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем 

-7,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-7,60000

110000

Культура і мистецтво

-157,35438

0,00000

-177,54938

24,99300

0,00000

0,00000

0,00000

24,99300

24,99300

0,00000

-132,36138

110201

Бібліотеки

6,52700

0,00000

-24,81400

8,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8,00000

8,00000

0,00000

14,52700

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

-129,62100

0,00000

-118,87500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-129,62100

110205 

Школи естетичного виховання дітей 

-18,71500

0,00000

-11,11500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-18,71500

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

-15,54538

0,00000

-22,74538

16,99300

0,00000

0,00000

0,00000

16,99300

16,99300

0,00000

1,44762

130000

Фізична культура і спорт

-39,50800

-106,97400

-84,20000

93,00300

0,00000

0,00000

0,00000

93,00300

93,00300

0,00000

53,49500

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

189,74700

0,00000

106,75000

41,00300

0,00000

0,00000

0,00000

41,00300

41,00300

0,00000

230,75000

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

-117,45000

0,00000

-124,45000

52,00000

0,00000

0,00000

0,00000

52,00000

52,00000

0,00000

-65,45000

130113

Централізовані бухгалтерії

-201,80500

-106,97400

-62,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-201,80500

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності 

90,00000

0,00000

-4,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

90,00000

150000

Будівництво

0,00000

0,00000

0,00000

5 315,49800

0,00000

0,00000

0,00000

5 315,49800

5 315,49800

0,00000

5 315,49800

150101

Капітальні вкладення

0,00000

0,00000

0,00000

4 539,92800

0,00000

0,00000

0,00000

4 539,92800

4 539,92800

0,00000

4 539,92800

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

0,00000

0,00000

0,00000

576,57000

0,00000

0,00000

0,00000

576,57000

576,57000

0,00000

576,57000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

0,00000

0,00000

0,00000

199,00000

0,00000

0,00000

0,00000

199,00000

199,00000

0,00000

199,00000

160000

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

-158,31200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-158,31200

160101

Землеустрій

-158,31200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-158,31200

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

-1 000,00000

0,00000

0,00000

1 900,00000

1 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

900,00000

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-1 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-1 300,00000

170203

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

300,00000

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 000,00000

 

в тому числі за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 000,00000

170603 

Інші заходи у сфері електротранспорту 

-1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-1 000,00000

170703 

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

0,00000

0,00000

0,00000

1 900,00000

1 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 900,00000

180000 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 

100,00000

0,00000

0,00000

1 150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 150,00000

1 150,00000

0,00000

1 250,00000

180109 

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

0,00000

0,00000

0,00000

1 150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 150,00000

1 150,00000

0,00000

1 150,00000

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0,00000

0,00000

0,00000

8,50000

0,00000

0,00000

0,00000

8,50000

8,50000

0,00000

8,50000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0,00000

0,00000

0,00000

8,50000

0,00000

0,00000

0,00000

8,50000

8,50000

0,00000

8,50000

240000

Цільові фонди

0,00000

0,00000

0,00000

-802,75000

-95,00000

0,00000

0,00000

-707,75000

0,00000

0,00000

-802,75000

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,00000

0,00000

0,00000

-802,75000

-95,00000

0,00000

0,00000

-707,75000

0,00000

0,00000

-802,75000

240601

в тому числі за рахунок субвенції з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища міському бюджету міста Миколаєва на будівництво каналізації Залізничного селища та Старого інвалідного хутора міста Миколаєва

0,00000

0,00000

0,00000

-802,75000

0,00000

0,00000

0,00000

-802,75000

0,00000

0,00000

-802,75000

250000

Видатки, не віднесені до основних груп                                                         

-2 216,74800

0,00000

0,00000

-604,60000

0,00000

0,00000

0,00000

-604,60000

-604,60000

0,00000

-2 821,34800

250404

Інші видатки

-2 216,74800

0,00000

0,00000

-604,60000

0,00000

0,00000

0,00000

-604,60000

-604,60000

0,00000

-2 821,34800

 

РАЗОМ ВИДАТКИ

176,11669

1 509,19793

-2 242,10665

17 456,88294

1 805,00000

0,00000

0,00000

15 651,88294

16 359,63294

4 499,07694

17 632,99963

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

-49,08416

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-49,08416

250323 

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 

-49,08416

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-49,08416

 

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету

-49,08416

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-49,08416

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

127,03253

1 509,19793

-2 242,10665

17 456,88294

1 805,00000

0,00000

0,00000

15 651,88294

16 359,63294

4 499,07694

17 583,91547

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

96,00000

0,00000

0,00000

4 452,63800

0,00000

0,00000

0,00000

4 452,63800

4 452,63800

4 452,63800

4 548,63800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Ю.І. Гранатуров

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3                                                         до рішення  міської ради                                         від 17 жовтня 2013        №  33/11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік  за головними розпорядниками коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)


03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування 

-174,44400

-178,78900

 

518,46400

 

 

 

518,46400

518,46400

 

344,02000

 

у тому числі згідно з актом ревізії фінансово-господарської діяльності

-424,21000

 

-424,21000

0,00000

 

 

 

 

 

 

-424,21000

 

у тому числі   згідно з рішенням міської ради від 04.04.2013 № 27/9

424,21000

 

424,21000

0,00000

 

 

 

 

 

 

424,21000

091103 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

20,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

20,00000

170603 

Інші заходи у сфері електротранспорту 

-1 000,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-1 000,00000

 

Всього

-1 154,44400

-178,78900

0,00000

518,46400

0,00000

0,00000

0,00000

518,46400

518,46400

0,00000

-635,98000

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

78,15200

 

 

-78,15200

 

 

 

-78,15200

-78,15200

 

0,00000

 

Всього

78,15200

0,00000

0,00000

-78,15200

0,00000

0,00000

0,00000

-78,15200

-78,15200

0,00000

0,00000

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

32,60000

 

 

18,50000

 

 

 

18,50000

18,50000

12,00000

51,10000

091103 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

5,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

5,00000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

99,90000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

99,90000

100301 

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем 

-7,60000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-7,60000

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

1,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

1,00000

 

Всього

130,90000

0,00000

0,00000

18,50000

0,00000

0,00000

0,00000

18,50000

18,50000

12,00000

149,40000

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

29,40000

 

 

40,00000

 

 

 

40,00000

40,00000

 

69,40000

 

Всього

29,40000

0,00000

0,00000

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,00000

40,00000

0,00000

69,40000

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

-10,07200

 

-10,07200

0,00000

 

 

 

 

 

 

-10,07200

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-427,83000

 

 

391,23000

 

 

 

391,23000

391,23000

 

-36,60000

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

6,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

6,00000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

1 089,00000

 

 

 

1 089,00000

1 089,00000

 

1 089,00000

250404

Видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

-0,74800

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-0,74800

 

Всього

-432,65000

0,00000

-10,07200

1 480,23000

0,00000

0,00000

0,00000

1 480,23000

1 480,23000

0,00000

1 047,58000

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

-15,21000

-27,21000

 

6,50000

 

 

 

6,50000

6,50000

 

-8,71000

090203 

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

96,00000

 

 

-96,00000

 

 

 

-96,00000

-96,00000

-96,00000

0,00000

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-5 000,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-5 000,00000

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-3 100,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-3 100,00000

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

8 100,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

8 100,00000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

105,59500

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

105,59500

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу  - субвенція з обласного бюджету

123,77749

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

123,77749

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

-54,18000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-54,18000

091204 

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

42,50000

 

 

11,50000

 

 

 

11,50000

11,50000

 

54,00000

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

-99,99819

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-99,99819

091206

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 

64,50000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

64,50000

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

85,08319

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

85,08319

091214

Інші установи та заклади

85,44506

 

 

4,35494

 

 

 

4,35494

4,35494

 

89,80000

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

-1 300,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-1 300,00000

170203

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

300,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

300,00000

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

1 000,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

1 000,00000

 

Всього

433,51255

-27,21000

0,00000

-73,64506

0,00000

0,00000

0,00000

-73,64506

-73,64506

-96,00000

359,86749

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

189,74700

 

106,75000

41,00300

 

 

 

41,00300

41,00300

 

230,75000

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

-124,45000

 

-124,45000

52,00000

 

 

 

52,00000

52,00000

 

-72,45000

130113

Централізовані бухгалтерії

-201,80500

-106,97400

-62,50000

0,00000

 

 

 

 

 

 

-201,80500

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності 

90,00000

 

-4,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

90,00000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

2 620,00000

 

 

 

2 620,00000

2 620,00000

 

2 620,00000

 

Всього

-46,50800

-106,97400

-84,20000

2 713,00300

0,00000

0,00000

0,00000

2 713,00300

2 713,00300

0,00000

2 666,49500

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

12,61200

9,25300

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

12,61200

 

Всього

12,61200

9,25300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12,61200

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

-10,12000

-12,12000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-10,12000

150202 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

 

 

 

199,00000

 

 

 

199,00000

199,00000

 

199,00000

 

Всього

-10,12000

-12,12000

0,00000

199,00000

0,00000

0,00000

0,00000

199,00000

199,00000

0,00000

188,88000

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070000

Освіта

1 904,53900

734,18600

-510,16300

5 300,31800

0,00000

0,00000

0,00000

5 300,31800

5 300,31800

1 455,41294

7 204,85700

070101

Дошкільні заклади освіти

1 902,38800

1 023,38600

-110,80000

4 658,14100

 

 

 

4 658,14100

4 658,14100

1 436,44400

6 560,52900

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

9,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

9,00000

 

в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

1 436,44400

 

 

 

1 436,44400

1 436,44400

1 436,44400

1 436,44400

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

483,39100

7,47000

-380,86300

625,67700

 

 

 

625,67700

625,67700

18,96894

1 109,06800

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

2,00000

 

 

4,00000

 

 

 

4,00000

4,00000

4,00000

6,00000

070202

Вечірні (змінні) школи

4,50000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

4,50000

070304 

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

100,00000

73,30000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

100,00000

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

-290,74000

-226,97000

-18,50000

16,50000

 

 

 

16,50000

16,50000

 

-274,24000

070601

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

-100,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-100,00000

070802 

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

-195,00000

-143,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-195,00000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

188,42300

 

 

 

188,42300

188,42300

 

188,42300

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

 

 

 

576,57000

 

 

 

576,57000

576,57000

 

576,57000

 

Всього

1 904,53900

734,18600

-510,16300

6 065,31100

0,00000

0,00000

0,00000

6 065,31100

6 065,31100

1 455,41294

7 969,85000

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080000

Охорона здоров'я

536,83152

1 158,96893

-1 464,83527

889,57000

0,00000

0,00000

0,00000

889,57000

889,57000

15,47000

1 426,40152

080101

Лікарні

1 921,94338

1 584,00100

-309,00000

532,30000

 

 

 

532,30000

532,30000

 

2 454,24338

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

17,40000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

17,40000

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

83,63000

459,00000

-572,00000

51,47000

 

 

 

51,47000

51,47000

8,47000

135,10000

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

1,53000

 

 

8,47000

 

 

 

8,47000

8,47000

8,47000

10,00000

080209

Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги - за рахунок субвенції з обласного бюджету

-46,62186

-6,23207

-23,83527

0,00000

 

 

 

 

 

 

-46,62186

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

61,20000

87,20000

-80,00000

14,50000

 

 

 

14,50000

14,50000

7,00000

75,70000

 

в тому числі  за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

 

 

 

7,00000

 

 

 

7,00000

7,00000

7,00000

7,00000

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

-1 438,32000

-930,00000

-480,00000

231,30000

 

 

 

231,30000

231,30000

 

-1 207,02000

081002

Інші заходи по охороні здоров'я 

-45,00000

-35,00000

 

60,00000

 

 

 

60,00000

60,00000

 

15,00000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

730,00000

 

 

 

730,00000

730,00000

 

730,00000

250323 

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 

-49,08416

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-49,08416

 

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету

-49,08416

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-49,08416

 

Всього

487,74736

1 158,96893

-1 464,83527

1 619,57000

0,00000

0,00000

0,00000

1 619,57000

1 619,57000

15,47000

2 107,31736

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

 

-11,47000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

677,66300

 

 

-35,70000

 

 

 

-35,70000

-35,70000

 

641,96300

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

 

 

 

3 299,14900

 

 

 

3 299,14900

3 299,14900

3 112,19400

3 299,14900

 

в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

3 112,19400

 

 

 

3 112,19400

3 112,19400

3 112,19400

3 112,19400

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству 

1 292,74200

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

1 292,74200

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-886,40000

 

 

29,50500

 

 

 

29,50500

29,50500

 

-856,89500

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 

102,72000

 

 

44,00000

 

 

 

44,00000

44,00000

 

146,72000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

-87,49500

 

 

 

-87,49500

-87,49500

 

-87,49500

170703 

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

 

 

 

1 900,00000

1 900,00000

 

 

 

 

 

1 900,00000

180109 

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

100,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

100,00000

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

1 150,00000

 

 

 

1 150,00000

1 150,00000

 

1 150,00000

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

-802,75000

-95,00000

 

 

-707,75000

 

 

-802,75000

240601

в тому числі за рахунок субвенції з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища міському бюджету міста Миколаєва на будівництво каналізації Залізничного селища та Старого інвалідного хутора міста Миколаєва

 

 

 

-802,75000

 

 

 

-802,75000

 

 

-802,75000

 

Всього

1 286,72500

-11,47000

0,00000

5 496,70900

1 805,00000

0,00000

0,00000

3 691,70900

4 399,45900

3 112,19400

6 783,43400

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110000

Культура і мистецтво

-157,35438

0,00000

-177,54938

24,99300

0,00000

0,00000

0,00000

24,99300

24,99300

0,00000

-132,36138

110201

Бібліотеки

6,52700

 

-24,81400

8,00000

 

 

 

8,00000

8,00000

 

14,52700

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

-129,62100

 

-118,87500

0,00000

 

 

 

 

 

 

-129,62100

110205

Школи естетичного виховання дітей

-18,71500

 

-11,11500

0,00000

 

 

 

 

 

 

-18,71500

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

-15,54538

 

-22,74538

16,99300

 

 

 

16,99300

16,99300

 

1,44762

 

Всього

-157,35438

0,00000

-177,54938

24,99300

0,00000

0,00000

0,00000

24,99300

24,99300

0,00000

-132,36138

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210105 

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

 

 

 

8,50000

 

 

 

8,50000

8,50000

 

8,50000

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

8,50000

0,00000

0,00000

0,00000

8,50000

8,50000

0,00000

8,50000

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

5,40500

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

5,40500

160101

Землеустрій

-158,31200

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-158,31200

 

Всього

-152,90700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-152,90700

50

Інспекція з благоустрою Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

-72,47500

-56,64700

4,71300

0,00000

 

 

 

 

 

 

-72,47500

 

Всього

-72,47500

-56,64700

4,71300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-72,47500

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

5,90300

 

 

29,00000

 

 

 

29,00000

29,00000

 

34,90300

250404

Резерв коштів, які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

-2 216,00000

 

 

-604,60000

 

 

 

-604,60000

-604,60000

 

-2 820,60000

 

Всього

-2 210,09700

0,00000

0,00000

-575,60000

0,00000

0,00000

0,00000

-575,60000

-575,60000

0,00000

-2 785,69700

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

127,03253

1 509,19793

-2 242,10665

17 456,88294

1 805,00000

0,00000

0,00000

15 651,88294

16 359,63294

4 499,07694

17 583,91547

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

96,00000

0,00000

0,00000

4 452,63800

0,00000

0,00000

0,00000

4 452,63800

4 452,63800

4 452,63800

4 548,63800
Секретар міської радиЮ.І.Гранатуров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.1                                                              до рішення  міської ради                                         від  17 жовтня 2013                              №  33/11        

 

 

 

 

 

Зміни  до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік  за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код Програмної класифікації
видатків та кредиту-вання
місцевих бюджетів (КПКВК)

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК)

Найменування

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


03

0

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

03

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

-174,44400

-178,78900

 

518,46400

 

 

 

518,46400

518,46400

 

344,02000

03

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

20,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

20,00000

03

1

664

0

170603 

Інші заходи у сфері електротранспорту

-1 000,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-1 000,00000

 

 

 

 

 

Всього

-1 154,44400

-178,78900

0,00000

518,46400

0,00000

0,00000

0,00000

518,46400

518,46400

0,00000

-635,98000

93

0

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

78,15200

 

 

-78,15200

 

 

 

-78,15200

-78,15200

 

0,00000

 

 

 

 

 

Всього

78,15200

0,00000

0,00000

-78,15200

0,00000

0,00000

0,00000

-78,15200

-78,15200

0,00000

0,00000

90

0

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

32,60000

 

 

18,50000

 

 

 

18,50000

18,50000

12,00000

51,10000

90

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

5,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

5,00000

90

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

1,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1,00000

90

1

502

4

130110 

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

1,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

1,00000

90

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

99,90000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

99,90000

90

1

612

0

100301 

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

-7,60000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-7,60000

 

 

 

 

 

Всього

130,90000

0,00000

0,00000

18,50000

0,00000

0,00000

0,00000

18,50000

18,50000

12,00000

149,40000

92

0

000

0

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

000

0

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

29,40000

 

 

40,00000

 

 

 

40,00000

40,00000

 

69,40000

 

 

 

 

 

Всього

29,40000

0,00000

0,00000

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,00000

40,00000

0,00000

69,40000

91

0

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

-10,07200

 

-10,07200

0,00000

 

 

 

 

 

 

-10,07200

91

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

6,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6,00000

91

1

502

4

130110 

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

6,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

6,00000

91

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-427,83000

 

 

391,23000

 

 

 

391,23000

391,23000

 

-36,60000

91

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

1 089,00000

 

 

 

1 089,00000

1 089,00000

 

1 089,00000

91

1

860

0

250404

Інші видатки

-0,74800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-0,74800

91

1

860

1

250404

Реалізація заходів, передачених програмою сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 рои

-0,74800

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-0,74800

 

 

 

 

 

Всього

-432,65000

0,00000

-10,07200

1 480,23000

0,00000

0,00000

0,00000

1 480,23000

1 480,23000

0,00000

1 047,58000

15

0

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

008

0

010116

Керівництво і управління у  сфері праці та соціального захисту населення

-15,21000

-27,21000

 

6,50000

 

 

 

6,50000

6,50000

 

-8,71000

15

1

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

96,00000

0,00000

0,00000

-96,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-96,00000

-96,00000

-96,00000

0,00000

15

1

303

1

090203 

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

96,00000

 

 

-96,00000

 

 

 

-96,00000

-96,00000

-96,00000

0,00000

15

1

303

5

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

-1 300,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-1 300,00000

15

1

303

6

170203

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

300,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

300,00000

15

1

303

8

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

1 000,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

1 000,00000

15

1

304

0

 

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15

1

304

2

090303

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

-5 000,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-5 000,00000

15

1

304

4

090305

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

-3 100,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-3 100,00000

15

1

304

8

090401

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

8 100,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

8 100,00000

15

1

308

0

090413

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

123,77749

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

123,77749

15

1

310

0

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

107,00000

0,00000

0,00000

11,50000

0,00000

0,00000

0,00000

11,50000

11,50000

0,00000

118,50000

15

1

310

4

091204 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

42,50000

 

 

11,50000

 

 

 

11,50000

11,50000

 

54,00000

15

1

310

5

091206

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

64,50000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

64,50000

15

1

318

0

 

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

-99,99819

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-99,99819

15

1

318

1

091205

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

-99,99819

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-99,99819

15

1

320

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

30,90319

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30,90319

15

1

320

1

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

-54,18000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-54,18000

15

1

320

2

091209

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

85,08319

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

85,08319

15

1

330

0

091214

Інші установи та заклади

85,44506

0,00000

0,00000

4,35494

0,00000

0,00000

0,00000

4,35494

4,35494

0,00000

89,80000

15

1

330

1

091214

Надання соціальних послуг центром реінтеграції бездомних громадян

19,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

19,00000

15

1

330

2

091214

Надання соціальних послуг міським притулком для громадян похилого віку та інвалідів

66,44506

 

 

4,35494

 

 

 

4,35494

4,35494

 

70,80000

15

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

105,59500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

105,59500

15

1

340

2

090412

Надання адресної грошової допомоги

82,19500

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

82,19500

15

1

340

7

090412

Забезпечення проведення заходів до Нового року

30,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

30,00000

15

1

340

9

090412

Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (І категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

-6,60000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-6,60000

 

 

 

 

 

Всього

433,51255

-27,21000

0,00000

-73,64506

0,00000

0,00000

0,00000

-73,64506

-73,64506

-96,00000

359,86749

13

0

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

155,29700

0,00000

-21,70000

93,00300

0,00000

0,00000

0,00000

93,00300

93,00300

0,00000

248,30000

13

1

502

1

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

90,00000

 

-4,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

90,00000

13

1

502

2

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

189,74700

 

106,75000

41,00300

 

 

 

41,00300

41,00300

 

230,75000

13

1

502

4

130110

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

-124,45000

 

-124,45000

52,00000

 

 

 

52,00000

52,00000

 

-72,45000

13

1

505

0

130113

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту

-201,80500

-106,97400

-62,50000

0,00000

 

 

 

 

 

 

-201,80500

13

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

2 620,00000

 

 

 

2 620,00000

2 620,00000

 

2 620,00000

 

 

 

 

 

Всього

-46,50800

-106,97400

-84,20000

2 713,00300

0,00000

0,00000

0,00000

2 713,00300

2 713,00300

0,00000

2 666,49500

45

0

000

0

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1

000

0

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері використання та розвитку комунальної власності

12,61200

9,25300

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

12,61200

 

 

 

 

 

Всього

12,61200

9,25300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

12,61200

48

0

000

0

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

000

0

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері  містобудування та архітектури

-10,12000

-12,12000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-10,12000

48

1

643

0

150202 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

 

 

 

199,00000

 

 

 

199,00000

199,00000

 

199,00000

 

 

 

 

 

Всього

-10,12000

-12,12000

0,00000

199,00000

0,00000

0,00000

0,00000

199,00000

199,00000

0,00000

188,88000

10

0

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

100

0

070000

Освіта

1 904,53900

734,18600

-510,16300

5 300,31800

0,00000

0,00000

0,00000

5 300,31800

5 300,31800

1 455,41294

7 204,85700

10

1

101

0

070101

Дошкільна освiта

1 902,38800

1 023,38600

-110,80000

4 658,14100

 

 

 

4 658,14100

4 658,14100

1 436,44400

6 560,52900

10

1

102

0

070201

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

483,39100

7,47000

-380,86300

625,67700

 

 

 

625,67700

625,67700

18,96894

1 109,06800

10

1

103

0

070202

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

4,50000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

4,50000

10

1

108

0

070304 

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

100,00000

73,30000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

100,00000

10

1

110

0

070401 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

-290,74000

-226,97000

-18,50000

16,50000

 

 

 

16,50000

16,50000

 

-274,24000

10

1

112

0

070601

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

-100,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-100,00000

10

1

117

0

070802 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

-195,00000

-143,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-195,00000

10

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

188,42300

 

 

 

188,42300

188,42300

 

188,42300

10

1

633

0

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

 

576,57000

 

 

 

576,57000

576,57000

 

576,57000

 

 

 

 

 

Всього

1 904,53900

734,18600

-510,16300

6 065,31100

0,00000

0,00000

0,00000

6 065,31100

6 065,31100

1 455,41294

7 969,85000

14

0

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

200

0

080000

Охорона здоров'я

536,83152

1 158,96893

-1 464,83527

889,57000

0,00000

0,00000

0,00000

889,57000

889,57000

15,47000

1 426,40152

14

1

201

0

080101

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

1 921,94338

1 584,00100

-309,00000

532,30000

 

 

 

532,30000

532,30000

 

2 454,24338

14

1

205

0

080203

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

83,63000

459,00000

-572,00000

51,47000

 

 

 

51,47000

51,47000

8,47000

135,10000

14

1

211

0

080209

Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги населенню

-46,62186

-6,23207

-23,83527

0,00000

 

 

 

 

 

 

-46,62186

14

1

212

0

080300

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

61,20000

87,20000

-80,00000

14,50000

 

 

 

14,50000

14,50000

7,00000

75,70000

14

1

218

0

080800

Первинна медико-санітарна допомога

-1 438,32000

-930,00000

-480,00000

231,30000

 

 

 

231,30000

231,30000

 

-1 207,02000

14

1

280

1

081002

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

-45,00000

-35,00000

 

60,00000

 

 

 

60,00000

60,00000

 

15,00000

14

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

730,00000

 

 

 

730,00000

730,00000

 

730,00000

14

1

830

0

250323 

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 

-49,08416

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-49,08416

 

 

 

 

 

Всього

487,74736

1 158,96893

-1 464,83527

1 619,57000

0,00000

0,00000

0,00000

1 619,57000

1 619,57000

15,47000

2 107,31736

40

0

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

 

-11,47000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

40

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

677,66300

 

 

-35,70000

 

 

 

-35,70000

-35,70000

 

641,96300

40

1

602

0

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

0,00000

0,00000

0,00000

3 299,14900

0,00000

0,00000

0,00000

3 299,14900

3 299,14900

3 112,19400

3 299,14900

40

1

602

1

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

3 299,14900

 

 

 

3 299,14900

3 299,14900

3 112,19400

3 299,14900

40

1

603

0

100103 

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

1 292,74200

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

1 292,74200

40

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-886,40000

 

 

29,50500

 

 

 

29,50500

29,50500

 

-856,89500

40

1

610

0

100208

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

102,72000

 

 

44,00000

 

 

 

44,00000

44,00000

 

146,72000

40

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

-87,49500

 

 

 

-87,49500

-87,49500

 

-87,49500

40

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

 

 

 

1 900,00000

1 900,00000

 

 

 

 

 

1 900,00000

40

1

742

0

180109 

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

100,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

100,00000

40

1

746

0

180409 

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

1 150,00000

 

 

 

1 150,00000

1 150,00000

 

1 150,00000

40

1

911

0

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

 

 

 

-802,75000

-95,00000

 

 

-707,75000

 

 

-802,75000

 

 

 

 

 

Всього

1 286,72500

-11,47000

0,00000

5 496,70900

1 805,00000

0,00000

0,00000

3 691,70900

4 399,45900

3 112,19400

6 783,43400

24

0

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

400

0

 

Культура

-157,35438

0,00000

-177,54938

24,99300

0,00000

0,00000

0,00000

24,99300

24,99300

0,00000

-132,36138

24

1

406

0

110201

Бібліотеки

6,52700

 

-24,81400

8,00000

 

 

 

8,00000

8,00000

 

14,52700

24

1

409

0

110204

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

-129,62100

 

-118,87500

0,00000

 

 

 

 

 

 

-129,62100

24

1

410

0

110205

Школи естетичного виховання дiтей

-18,71500

 

-11,11500

0,00000

 

 

 

 

 

 

-18,71500

24

1

412

0

110502

Зоопарки

7,20000

 

 

5,80000

 

 

 

5,80000

5,80000

 

13,00000

24

1

480

1

110502

Інші культурно-освiтнi заклади та заходи

-22,74538

 

-22,74538

11,19300

 

 

 

11,19300

11,19300

 

-11,55238

 

 

 

 

 

Всього

-157,35438

0,00000

-177,54938

24,99300

0,00000

0,00000

0,00000

24,99300

24,99300

0,00000

-132,36138

67

0

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

781

0

210105 

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

 

 

8,50000

 

 

 

8,50000

8,50000

 

8,50000

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

8,50000

0,00000

0,00000

0,00000

8,50000

8,50000

0,00000

8,50000

56

0

000

0

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

1

000

0

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері  земельних відносин

5,40500

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

5,40500

56

1

731

0

160101

Проведення заходів із землеустрою

-158,31200

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-158,31200

 

 

 

 

 

Всього

-152,90700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-152,90700

50

0

000

0

50

Інспекція з благоустрою Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

1

000

0

50

Інспекція з благоустрою Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері благоустрою

-72,47500

-56,64700

4,71300

0,00000

 

 

 

 

 

 

-72,47500

 

 

 

 

 

Всього

-72,47500

-56,64700

4,71300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-72,47500

75

0

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері фінансів

5,90300

 

 

29,00000

 

 

 

29,00000

29,00000

 

34,90300

75

1

860

1

250404

Резерв коштів, які в 2013 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

-2 216,00000

 

 

-604,60000

 

 

 

-604,60000

-604,60000

 

-2 820,60000

 

 

 

 

 

Всього

-2 210,09700

0,00000

0,00000

-575,60000

0,00000

0,00000

0,00000

-575,60000

-575,60000

0,00000

-2 785,69700

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

127,03253

1 509,19793

-2 242,10665

17 456,88294

1 805,00000

0,00000

0,00000

15 651,88294

16 359,63294

4 499,07694

17 583,91547
Секретар міської радиЮ.І.Гранатуров

 

 

 

 

 

Додаток  4

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

  від 17 жовтня 2013

 

 

 

 

 

  № 33/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до переліку  об'єктів, видатки на які  у 2013 році будуть проводитись з бюджету розвитку   міського бюджету міста Миколаєва

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Назва об`єктів  відповідно до проектно - кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об`єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків на рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1

2

3

4

5

6

7

03

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

 

 

 

518,464

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

518,464

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Капітальні видатки - погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013

 

 

 

-7,32900

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Капітальні видатки - забезпечення виконання умов договору 2012 року

 

 

 

-291,88200

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Капітальні видатки

 

 

 

299,21100

10

Управління освіти Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

4 011,562

 

4 011,562

6 065,31100

070101

Дошкільні заклади освіти

Капітальні видатки

 

 

 

4 658,141

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

1 436,444

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї

Капітальні видатки

 

 

 

625,677

 

у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

 

 

 

 

4,000

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Капітальні видатки

 

 

 

16,500

150101

Капітальні вкладення

Проектно-вишукувальні роботи та експертиза робочого проекту по реконструкції покрівлі ДНЗ №67, проспект Миру, 7/1

869,544

 

869,544

32,248

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція покрівлі ДНЗ №115, вул.Нікольська, 19, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-11,780

 

-11,780

129,175

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція будівлі ДНЗ№ 138 по вул. Попеля,79, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 500,000

 

1 500,000

27,000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних  робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ№54 по пр.Корабелів,10в, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

-48,600

 

-48,600

-50,470

150110

Проведення невідкладних відновлювальних  робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ№54 по пр.Корабелів,10 Б, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

50,470

 

50,470

50,470

150110

Проведення невідкладних відновлювальних  робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реставрація (протиаварійні роботи) Першої української гімназії ім.М.Аркаса по вул.Нікольській,34, в м.Миколаїв, в т.ч. проектні роботи та експертиза

1 079,928

 

1 079,928

4,570

150110

Проведення невідкладних відновлювальних  робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза, ЗОШ №53,вул.Потьомкінська,154

572,000

 

572,000

572,000

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

2 570,000

 

2 570,000

2 713,003

130107

Утримання та навчально -тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

 

 

 

41,003

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд 

Капітальні видатки

 

 

 

52,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція елінгу №1 ДЮСШ№2 за адресою: вул. Спортивна, 11 (у.ч. проектні роботи та експертиза)

 

 

 

25,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція стадіону, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

25,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція центрального міського  стадіону в м.Миколаєві.Трансформаторна підстанція, у т.ч. експертиза

2 120,000

 

2 120,000

2 120,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція внутрішньоплощадкових мереж електропостачання центрального міського стадіону в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

450,000

 

450,000

450,000

14

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

5 944,000

 

5 944,000

1 619,570

080101

Лікарні

Капітальні видатки

 

 

 

532,300

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

Капітальні видатки

 

 

 

51,470

 

у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

 

 

 

 

8,470

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

Капітальні видатки

 

 

 

14,500

 

у т.ч. за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання депутатами обласної ради доручень виборців, відповідно до програм, затверджених обласною радою на 2013 рік

 

 

 

 

7,000

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Капітальні видатки

 

 

 

231,300

081002

Інші заходи по охороні здоров'я

Капітальні видатки

 

 

 

60,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція приміщень по вул.Васляєва,37а  для розміщення амбулаторії

 

 

 

250,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція наявних приміщень реабілітаційного центру міської дитячої поліклініки №1 за адресою: пров.Кобера,15а під розміщення сімейної амбулаторії та для влаштування рентгенкабінету

 

 

 

300,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція сімейної амбулаторії ЦПМСД №2 по вул. 11Поздовжній,45, у т.ч. проектні роботи та експертиза

2 345,000

 

2 345,000

70,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція сімейної амбулаторії ЦПМСД №3 по вул. Чкалова,93, у т.ч. проектні роботи та експертиза

2 600,000

 

2 600,000

60,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція приміщень ЦПМСД №6 під квартири для медичних працівників по  вул. Крилова,17, у т.ч. проектні роботи та експертиза

999,000

 

999,000

50,000

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, у т.ч:

 

0,00000

 

0,00000

-73,64506

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

6,500

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 

Капітальні видатки

 

 

 

-96,000

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

 

 

 

 

-96,000

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Капітальні видатки

 

 

 

11,500

091214

Інші установи та заклади 

Капітальні видатки

 

 

 

4,35494

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

0,000

 

0,000

24,993

110201

Бібліотеки

Капітальні видатки

 

 

 

8,000

110502

Інші культурно -освітні заклади та заходи

Капітальні видатки

 

 

 

16,993

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

1 800,000

 

1 800,000

4 399,459

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

Капітальні видатки

 

 

 

-35,700

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

Капітальні видатки

 

 

 

3 299,149

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

3 112,194

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

 

 

 

29,505

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні видатки

 

 

 

44,000

150101

Капітальні вкладення

Кошти  бюджету розвитку міського бюджету для спрямування  на співфінансування об`єктів , які будуть фінансуватися за рахунок державного бюджету відповідно до нормативно- правових актів КМУ, згідно  з п.6 ст.105 БКУ (3%)

 

 

 

-96,255

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція "Чорноморського скверу", у т.ч. проектні роботи

1 800,000

 

1 800,000

8,760

150101

Капітальні вкладення

Ліквідація підтоплення Широкої Балки (будівництво дренажного колектору), 1 пусковий комплекс, у т.ч. корегування проекту

-7 200,000

 

-3 000,000

-1 000,000

150101

Капітальні вкладення

Ліквідація підтоплення Широкої Балки (будівництво дренажного колектору) , у т.ч. корегування проекту

7 200,000

60,000

3 000,000

1 000,000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали КП "Миколаївкомунтранс"

 

 

 

1 000,000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП ММР "Центр захисту тварин"

 

 

 

150,000

48

Управління містобудування та архітектури  Миколаївської міської ради

 

298,000

 

298,000

199,000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території, обмеженої вулицями: Лазурною, 60 років СРСР, Генерала Карпенка, Нікольською, В.Морською та береговою лінією р.П.Буг

298,000

 

298,000

199,000

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

0,00000

 

0,00000

8,50000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

Капітальні видатки

 

 

 

8,50000

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

0,00000

 

0,00000

-575,60000

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

29,000

250404

Інші видатки

Капітальні видатки-резерв коштів, які в 2013 році  спрямовуються  на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

 

 

 

-604,60000

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

 

0,000

 

0,000

18,500

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

 

 

 

18,500

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

 

1 089,000

0,000

1 089,000

1 480,230

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

 

 

 

391,230

150101

Капітальні вкладення

Благоустрій території для створення містечка спорту "Корабельний" в районі спортивного комплексу "Водолій" за адресою:пр.Жовтневий, 325,327 (нове будівництво), в т.ч. проектні роботи та експертиза

1 057,600

 

1 057,600

1 057,600

150101

Капітальні вкладення

Розширення благоустрою території для створення містечка спорту "Корабельний" в районі спортивного комплексу "Водолій" за адресою:пр.Жовтневий, 325,327 (нове будівництво), в т.ч. проектні роботи та експертиза

31,400

 

31,400

31,400

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

 

0,000

 

0,000

40,000

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

 

 

 

40,000

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

 

0,000

 

0,000

-78,152

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

 

 

 

-78,152

Всього

 

 

15 712,56200

 

15 712,56200

16 359,63294

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар   міської ради

 

 

 

Ю.І.Гранатуров


 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

від 17 жовтня 2013_

 

 

 

 

 

 

 

№ 33/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2013 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

Код класифікації фінансування бюджету

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний і спеціальний фонди

 

 

всього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

200000

Внутрішнє фінансування

-4 499,07694

18 067,20294

16 359,63294

13 568,12600

 

 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

-4 499,07694

18 067,20294

16 359,63294

13 568,12600

 

 

208100

На початок періоду

 

13 568,12600

11 860,55600

13 568,12600

 

 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

-4 499,07694

4 499,07694

4 405,63800

0,00000

 

 

 

Всього за типом кредитора

-4 499,07694

18 067,20294

16 359,63294

13 568,12600

 

 

600000

Фінансування за активними операціями

-4 499,07694

18 067,20294

16 359,63294

13 568,12600

 

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

-4 499,07694

18 067,20294

16 359,63294

13 568,12600

 

 

602100

На початок періоду

 

13 568,12600

11 860,55600

13 568,12600

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

-4 499,07694

4 499,07694

4 499,07694

0,00000

 

 

 

Всього за типом боргового зобов'язання

-4 499,07694

18 067,20294

16 359,63294

13 568,12600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cекретар міської ради

 

 

Ю.І.Гранатуров

 

 


 

 

 

 

Додаток 6

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

Від 17 жовтня 2013

 

 

 

 

№ 33/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до переліку об'єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва заходів, об'єктів, відповідно до проектно-кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансуван-ня  будівництва

Відсоток завершеності об'єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків  на 2013 рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1

2

3

4

5

6

040

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, у т.ч.:

4262,184

 

1360,598

0,000

240601

Наука, інформація, освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища, у т.ч:

279,000

 

 

279,000

 

Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання

28,500

 

 

28,500

 

Розробка екологічної карти м. Миколаєва

71,500

 

 

71,500

 

Розробка екологічного паспорта м. Миколаєва

10,500

 

 

10,500

 

Проведення екологічного експрес-аудиту території м.Миколаєва

80,000

 

 

80,000

 

Налагодження обміну досвідом на національному та міжнародному рівнях з розробки та розвитку Екологічної політики міста

14,500

 

 

14,500

 

Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям

70,000

 

 

70,000

 

Сворення системи екологічного моніторингу навколишнього середовища навколо міського полігона ТПВ в сел. В.Корениха

99,000

 

 

99,000

 

Розвиток міжнародної співпраці Миколаєва в галузі охорони навколишнього середовища - співфінансування Миколаєва у реалізації проекту з питань енергозбереження "Black Sea Building Plan"

-95,000

 

 

-95,000

240601

Охорона і раціональне використання земель, у т.ч:

-641,000

 

 

-641,000

 

Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів, розробка та погодження проектів землеустрою щодо визначення меж водоохоронних зон та прибрежних захисних смуг на території міста)

-700,000

 

 

-700,000

 

Проведення  інвентаризації систем та споруд інженерного захисту територій, у т.ч. зливових колекторів, та обліку дренажних стоків із створенням відповідної інформаційної бази даних - 3 етап

-40,000

 

 

-40,000

 

Розробка ТЕО "Укріплення берегової частини Намиву шляхом будівництва набережної для запобігання розмиванню" - 2 етап

99,000

 

 

99,000

240601

Охорона та раціональне використання водних ресурсів, у т.ч.:

267,000

 

 

267,000

 

Проведення  інвентаризації систем та споруд інженерного захисту територій, у т.ч. зливових колекторів, та обліку дренажних стоків із створенням відповідної інформаційної бази даних - 3 етап

100,000

 

 

100,000

 

Розробка проекту благоустрою річки Вітовка в парку "Богоявленський" в м.Миколаєві

100,000

 

 

100,000

 

Проведення обстеження, інженерно-геологічних вишукувань, підготовка рекомендацій щодо надання статусу гідрологічної пам`ятки природи джерелу на території парку "Богоявленський"

67,000

 

 

67,000

240601

Збереження природно-заповідного фонду, у т.ч.:

-1,274

 

 

-1,274

 

Утримання об`єктів природно-заповідного фонду (ремонт вольєрів у Миколаєвському зоопарку)

-1,274

 

 

-1,274

240601

Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу, у т.ч:

4358,458

 

1360,598

96,274

 

Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин - розміщення пристрою для видалення (спалювання) органічних відходів "Burn mizer" на території за адресою: вул.Комінтерна,36 у м.Миколаєві

1,274

 

 

1,274

 

Реконструкція та переобладнання колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин по вул. Комінтерна,36 у м.Миколаєві

4357,184

68

1360,598

95,000

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  міської ради

 

 

Ю.І.Гранатуров

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Додаток 7      

до рішення  міської ради

 від  17 жовтня 2013

№ 33/11       

 Зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2013 році

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

1

2

3

 

5

 

 

 

Міські програми:

 

 

 

 

 

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма висвітлення діяльності
Миколаївської міської ради
та її виконавчих органів у  засобах
масової інформації на 2012 - 2013 роки

4,00000

 

 

4,00000

010116

Органи місцевого самоврядування

Реалізація заходів, передбачених програмою

4,00000

 

 

4,00000

 

 

Міська  програма “Молодь” на 2013-2017 роки

0,00000

Міська  програма “Молодь” на 2013-2017 роки

291,88200

291,88200

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2013

-7,32900

-7,32900

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

299,21100

299,21100

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

790,91400

790,91400

010116

Органи місцевого самоврядування

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

790,91400

790,91400

 

 

Програма розвитку електротранспорту м.Миколаєва на 2007-2015 роки

-1 000,00000

Програма розвитку електротранспорту м.Миколаєва на 2007-2015 роки

0,00000

-1 000,00000

170603

Інші заходи у сфері електротранспорту 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-1 000,00000

 

 

-1 000,00000

 

Разом:

 

-996,00000

 

1 082,79600

86,79600

93

Адміністрація Центрального району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

0,00000

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

-214,69600

-214,69600

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-214,69600

-214,69600

 

 

Програма щодо встановлення, виконання капітального і поточного ремонту дитячих  ігрових  та спортивних майданчиків у Центральному районі м. Миколаєва
на 2009-2014 рр.

78,15200

 

 

78,15200

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

78,15200

 

 

78,15200

 

 

Програма перспективного розвитку об"єктів комунального призначення приватного сектору Центрального району на 2012-2016 роки

0,00000

Програма перспективного розвитку об`єктів комунального призначення приватного сектору Центрального району на 2012-2016 роки

136,54400

136,54400

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

136,54400

136,54400

 

Разом:

 

78,15200

 

-78,15200

0,00000

90

Адміністрація Заводського району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

92,30000

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

-378,22100

-285,92100

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

99,90000

Реалізація заходів, передбачених програмою

-378,22100

-278,32100

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

-7,60000

 

 

-7,60000

 

 

Програма перспективного розвитку об’єктів приватного сектору Заводського району на 2012-2016 роки

0,00000

Програма перспективного розвитку об’єктів приватного сектору Заводського району на 2012-2016 роки

198,77500

198,77500

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

198,77500

198,77500

 

 

 

0,00000

Міська Програма щодо встановлення   та виконання  капітального та   поточного  ремонту дитячих  ігрових  і спортивних майданчиків   у   Заводському районі м. Миколаєва на 2010-2015 роки

179,44600

179,44600

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

179,44600

179,44600

 

Разом:

 

92,30000

 

0,00000

92,30000

92

Адміністрація Ленінського району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

29,40000

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

40,00000

69,40000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

29,40000

 Реалізація заходів, передбачених програмою

40,00000

69,40000

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

10,00000

10,00000

010116

Органи місцевого самоврядування 

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

10,00000

10,00000

 

Разом:

 

29,40000

 

50,00000

79,40000

91

Адміністрація Корабельного району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

-427,83000

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

391,23000

-36,60000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-427,83000

Реалізація заходів, передбачених програмою

391,23000

-36,60000

 

 

Комплексна програма перспективного розвитку приватного сектору Корабельного району на 2011-2015 роки

0,00000

Комплексна програма перспективного розвитку приватного сектору Корабельного району  на 2011-2015 роки

1 089,00000

1 089,00000

150101

Капітальні вкладення

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

1 089,00000

1 089,00000

 

 

Міська комплексна Програма «Сприяння оборонній та мобілізаційній  готовності м.Миколаєва» на 2013-2017 роки

-0,74800

 

 

-0,74800

250404

Інші видатки

Реалізація заходів, передбачених програмою

-0,74800

 

 

-0,74800

 

Разом:

 

-428,57800

 

1 480,23000

1 051,65200

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки                                                                 

221,94325

 

 

221,94325

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

 Реалізація заходів, передбачених програмою

105,59500

 

 

105,59500

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

 Реалізація заходів, передбачених програмою

-54,18000

 

 

-54,18000

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

 Реалізація заходів, передбачених програмою

85,08319

 

 

85,08319

091214

Інші установи та заклади

 Реалізація заходів, передбачених програмою

85,44506

 

 

85,44506

 

Разом:

 

221,94325

 

0,00000

221,94325

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Міська комплексна      програма "Фізична культура і спорт"  на 2013-2017 роки

-111,80500

Міська комплексна      програма "Фізична культура і спорт"  на 2013-2017 роки

77,00000

-34,80500

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд 

 

 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

52,00000

52,00000

130113

Централізовані бухгалтерії

Реалізація заходів, передбачених програмою

-201,80500

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

-201,80500

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності 

Реалізація заходів, передбачених програмою

90,00000

 

 

90,00000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

25,00000

25,00000

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

0,00000

Програма економічного і соціального розвитку      м.Миколаєва на 2011-2014 роки

2 595,00000

2 595,00000

150101

Капітальні вкладення

 

 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

2 595,00000

2 595,00000

 

Разом:

 

-111,80500

 

2 672,00000

2 560,19500

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку     м.Миколаєва на 2011-2014 роки

199,00000

199,00000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

199,00000

199,00000

 

Разом:

 

 

 

199,00000

199,00000

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Міська комплексна програма “Освіта” на 2013-2017 роки

-290,74000

Міська комплексна програма “Освіта” на 2013-2017 роки

2 972,97900

2 682,23900

070101

Дошкільні заклади освіти

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

2 804,40500

2 804,40500

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

152,07400

152,07400

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Реалізація заходів, передбачених програмою

-290,74000

Реалізація заходів, передбачених програмою

16,50000

-274,24000

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку    м.Миколаєва на 2011-2014 роки

764,99300

764,99300

150101

Капітальні вкладення

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

188,42300

188,42300

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

576,57000

576,57000

 

Разом:

 

-290,74000

 

3 737,97200

3 447,23200

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

 

Програма економічного і соціального розвитку     м.Миколаєва на 2011-2014 роки

1 130,00000

1 130,00000

080101

Лікарні

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

400,00000

400,00000

150101

Капітальні вкладення

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

730,00000

730,00000

 

Разом:

 

0,00000

 

1 130,00000

1 130,00000

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 


 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

1 186,72500

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

3 133,52000

4 320,24500

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

Реалізація заходів, передбачених програмою

677,66300

Реалізація заходів, передбачених програмою

-35,70000

641,96300

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

186,95500


186,95500

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

Реалізація заходів, передбачених програмою

1 292,74200

 

 


1 292,74200

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-886,40000

Реалізація заходів, передбачених програмою

29,50500

-856,89500

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 

Реалізація заходів, передбачених програмою

102,72000

Реалізація заходів, передбачених програмою

44,00000

146,72000

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

1 900,00000

1 900,00000

150101

Капітальні вкладення

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

8,76000

8,76000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

1 000,00000

1 000,00000

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку            м. Миколаєва на 2011-2014 роки

-96,25500

-96,25500

150101

Капітальні вкладення

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-96,25500

-96,25500

 

 

Програма поводження з собаками та котами
на території міста Миколаєва на 2013-2017 роки

100,00000

Програма поводження з собаками та котами
на території міста Миколаєва на 2013-2017 роки

150,00000


250,00000

180109

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

100,00000

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

100,00000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

150,00000


150,00000

 

Разом:

 

1 286,72500

 

3 187,26500

4 473,99000

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Міська комплексна програма “Культура”  на 2013-2017 роки

-32,58338

Міська комплексна програма “Культура”  на 2013-2017 роки

16,99300

-15,59038

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Забезпечення утримання та повноційного функціонування міського методичного центру, муніципального театру студії естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді. Збереження та повноцінне функціонування парків культури і відпочинку, культурно-ігрового комплексу "Дитяче містечко "Казка". Надання фінансової підтримки Миколаївському зоопарку та КП "Миколаївські парки". Забезпечення організації та проведення загальноміських свят та культурно-освітніх заходів

-32,58338

Реалізація заходів, передбачених програмою

16,99300

-15,59038

 

Разом:

 

-32,58338

 

16,99300

-15,59038

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м.Миколаєва на 2011 -2013 роки

0,00000

Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м.Миколаєва на 2011 -2013 роки

8,50000

8,50000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

Реалізація заходів, передбачених програмою