Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 37/15 від 2014-02-04

Про міський бюджет міста Миколаєва на 2014 рік(ВН. ЗМІН. №39/12 ВІД 25.04.14)(ВН. ЗМІН. №37/16 ВІД 04.02.14)(ВН. ЗМІН. №42/49 ВІД 24.07.14)(ВН. ЗМІН. №42/5 ВІД 24.07.14) (ВН. ЗМІН. №44/15 ВІД 19.11.14) (ВН. ЗМІН. №44/15 ВІД 19.11.14)


ВН. ЗМІН.
ВН. ЗМІН.
ВН. ЗМІН.
ВН. ЗМІН.
ВН. ЗМІН.

ВН. ЗМІН.
Розглянувши поданий виконавчим комітетом Миколаївської міської ради проект міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», на підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік у сумі 1761694,042 тис. гривень, із них відповідно до статті 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» обсяг дотації вирівнювання в сумі 201168,8 тис. гривень, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 3985,8 тис. гривень, додаткової дотації на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку – 11816,0 тис. гривень, додаткової дотації на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах – 2328,4 тис. гривень, субвенцій - 588768,550 тис. гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 1605087,650 тис. гривень, спеціального фонду бюджету – 156606,392 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку – 108500,0 тис. гривень (Додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік у сумі 1754679,042 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 1594582,350 тис.гривень та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 160096,692 тис.гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2) й за головними розпорядниками коштів (Додатки 3, 3.1).
3. Затвердити на 2014 рік у складі видатків міського бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом м. Миколаєва та іншими бюджетами (Додаток 4).
4. Установити на 2014 рік згідно з додатком 5:
- обсяги повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 500,0 тис. гривень;
- обсяги надання кредитів з міського бюджету в сумі 7515,0 тис. гривень, з них із загального фонду в сумі 7000,0 тис. гривень та із спеціального фонду в сумі 515,0 тис. гривень.
5. Установити профіцит загального фонду бюджету в сумі 3505,3 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Додаток 6).
6. Установити дефіцит спеціального фонду в сумі 3505,3 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (Додаток 6).
7. Прийняти повноваження на здійснення видатків обласного бюджету у 2014 році на:
надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників;
надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані;
надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам визволення Миколаївської області від фашистських загарбників;
передплату періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією;
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (І категорії), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.
8. Установити, що внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.
Зокрема, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету департамент фінансів Миколаївської міської ради здійснює перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі економічної класифікації окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.
Виконавчий комітет Миколаївської міської ради здійснює передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, при цьому у разі внесення змін по об’єктах бюджету розвитку в рішенні зазначається пооб’єктний обсяг видатків.
9. Надати право міському голові:
9.1. За умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів проводити відповідне збільшення або зменшення дохідної, видаткової частин міського бюджету чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків між головними розпорядниками коштів.
9.2. Перерозподіляти в межах однієї субвенції обсяги затверджених міською радою з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

10. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитись з бюджету розвитку міського бюджету міста Миколаєва в сумі 112005,3 тис. гривень (Додаток 7).
Дозволити виконавчому комітету Миколаївської міської ради після розподілу Кабінетом Міністрів України чи Миколаївською обласною державною адміністрацією субвенцій з державного/обласного бюджету здійснювати розподіл цих субвенцій на видатки бюджету розвитку міста за головними розпорядниках коштів, об’єктами, обсягами та кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, та в разі необхідності – вносити відповідні зміни до розподілу.
11. Установити, що внесені у міжсесійний період відповідно до пунктів 8-10 цього рішення обсяги змін показників бюджету включаються до коригування бюджету при підготовці рішення міської ради про внесення змін до бюджету, а зміни, внесені наприкінці бюджетного періоду - при підготовці рішення міської ради про виконання міського бюджету за 2014 рік; при цьому міською радою затверджуються уточнені показники бюджету (за загальним обсягом доходів, видатків, кредитування та джерелами фінансування) та перелік прийнятих відповідних рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради та розпоряджень міського голови (за датою та номером).
12. Надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Бондаренко) протягом бюджетного періоду вносити зміни до розпису міського бюджету міста Миколаєва, пов’язані зі змінами та доповненнями до бюджетної класифікації у відповідності до наказів Міністерства фінансів України.

13. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету міста Миколаєва в сумі 10000,0 тис. гривень.
14. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік у сумі 1000,0 тис. гривень.
15. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, у сумі 822,0 тис.гривень (Додаток 8).
16. Затвердити перелік міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2014 році на загальну суму 240900,479 тис. гривень (Додаток 9).
17. Установити, що паспорти бюджетних програм за програмами, які затверджені в додатку 3.1. до цього рішення, складають усі головні розпорядники коштів міського бюджету за кожною бюджетною програмою (крім бюджетних програм з повернення кредитів до бюджету, бюджетних програм, що створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету, та субвенцій, що передаються іншим бюджетам).
18. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла.
19. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укласти договори за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
20. Доручити департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради сплачувати за спожиту електроенергію, використану на зовнішнє освітлення вулиць та світлофорних об’єктів міста, на підставі звітів, отриманих від споживача згідно з договорами та додатковими угодами, укладеними між ПАТ «Миколаївобленерго» та його філіями, КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва», комунальним спеціалізованим монтажно-експлуатаційним підприємством та виконавчим комітетом Миколаївської міської ради.
21. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
22. Затвердити загальну чисельність апарату Миколаївської міської ради та виконавчих органів Миколаївської міської ради у кількості 846 штатних одиниць.
23. Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України в 2014 році встановити таку звітність про виконання міського бюджету міста Миколаєва:
- квартальні та річний звіти подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державним казначейством України;
- річний звіт про виконання міського бюджету затверджується міською радою.
24. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року. Пункт 22 цього рішення застосовується з дня прийняття рішення. Додатки 1-9 рішення є його невід’ємною частиною.

25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.


Секретар міської радиЮ.І. Гранатуров 

   

Додаток 1

    

до рішення міської ради

    

Від 4 лютого 2014

    

№ 37/15

      

Доходи міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік

      
     

(тис. грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

 10000000

 Податкові надходження 

810 483,300

101 692,000

99 000,000

912 175,300

  11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

667 988,300

0,000

0,000

667 988,300

    11010000

Податок на доходи фізичних осіб  

666 768,300

0,000

0,000

666 768,300

      11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

606 070,100

0,000

0,000

606 070,100

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

35 198,200

0,000

0,000

35 198,200

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

8 400,000

0,000

0,000

8 400,000

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

17 100,000

0,000

0,000

17 100,000

    11020000

Податок на прибуток підприємств 

1 220,000

0,000

0,000

1 220,000

      11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

580,000

0,000

0,000

580,000

11023200

Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

640,000

0,000

0,000

640,000

  12000000

Податки на власність 

0,000

1 370,000

0,000

1 370,000

    12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

0,000

1 370,000

0,000

1 370,000

      12030100

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб)

0,000

370,000

0,000

370,000

      12030200

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)

0,000

1 000,000

0,000

1 000,000

  13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

134 530,000

0,000

0,000

134 530,000

    13050000

Плата за землю 

134 530,000

0,000

0,000

134 530,000

      13050100

Земельний податок з юридичних осіб 

35 100,000

0,000

0,000

35 100,000

      13050200

Орендна плата з юридичних осіб 

80 950,000

0,000

0,000

80 950,000

      13050300

Земельний податок з фізичних осіб 

1 890,000

0,000

0,000

1 890,000

      13050500

Орендна плата з фізичних осіб 

16 590,000

0,000

0,000

16 590,000

  18000000

Місцеві податки і збори

7 965,000

99 540,000

99 000,000

107 505,000

18010000 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

0,000

200,000

200,000

200,000

18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами 

0,000

180,000

100,000

180,000

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами 

0,000

20,000

100,000

20,000

18030000

Туристичний збір 

170,000

0,000

0,000

170,000

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними
особами 

115,000

0,000

0,000

115,000

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними
особами 

55,000

0,000

0,000

55,000

    18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

7 795,000

540,000

0,000

8 335,000

      18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами

1 750,000

0,000

0,000

1 750,000

      18040200

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами

3 022,000

0,000

0,000

3 022,000

      18040500

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фізичними особами

31,050

0,000

0,000

31,050

      18040600

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами

1 063,000

0,000

0,000

1 063,000

      18040700

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами

822,000

0,000

0,000

822,000

      18040800

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений юридичними особами

698,000

0,000

0,000

698,000

      18040900

Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту

3,300

0,000

0,000

3,300

      18041300

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений фізичними особами

5,650

0,000

0,000

5,650

      18041400

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами

168,400

0,000

0,000

168,400

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

0,000

540,000

0,000

540,000

      18041700

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами

196,500

0,000

0,000

196,500

      18041800

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами

35,100

0,000

0,000

35,100

    18050000

Єдиний податок

0,000

98 800,000

98 800,000

98 800,000

      18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

0,000

32 000,000

32 000,000

32 000,000

      18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

0,000

66 800,000

66 800,000

66 800,000

  19000000

Інші податки та збори

0,000

782,000

0,000

782,000

    19010000

Екологічний податок

0,000

782,000

0,000

782,000

19010100 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

0,000

377,000

0,000

377,000

19010200 

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 

0,000

32,000

0,000

32,000

19010300 

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

0,000

133,000

0,000

133,000

19010600

Надходження від ввезення палива на митну територію України податковими агентами

0,000

240,000

0,000

240,000

 20000000

 Неподаткові надходження 

12 400,000

20 051,192

500,000

32 451,192

  21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

150,000

0,000

0,000

150,000

    21080000

Інші надходження 

150,000

0,000

0,000

150,000

21081100

 Адміністративні штрафи та інші санкції

150,000

0,000

0,000

150,000

  22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

7 450,000

0,000

0,000

7 450,000

22080000 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

7 000,000

0,000

0,000

7 000,000

22080400 

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

7 000,000

0,000

0,000

7 000,000

    22090000

Державне мито 

450,000

0,000

0,000

450,000

22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

305,000

0,000

0,000

305,000

22090400 

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

145,000

0,000

0,000

145,000

  24000000

Інші неподаткові надходження 

4 800,000

555,000

500,000

5 355,000

    24060000

Інші надходження 

4 800,000

40,000

0,000

4 840,000

      24060300

Інші надходження 

4 800,000

0,000

0,000

4 800,000

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

0,000

40,000

0,000

40,000

    24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

0,000

15,000

0,000

15,000

24110900 

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

0,000

15,000

0,000

15,000

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

0,000

500,000

500,000

500,000

25000000 

Власні надходження бюджетних установ  

0,000

19 496,192

0,000

19 496,192

25010000 

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

0,000

19 079,391

0,000

19 079,391

25010100 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

0,000

5 950,938

0,000

5 950,938

25010200 

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 

0,000

9 935,166

0,000

9 935,166

25010300 

Плата за оренду майна бюджетних установ  

0,000

3 175,528

0,000

3 175,528

25010400 

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 

0,000

17,759

0,000

17,759

25020000 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

0,000

416,801

0,000

416,801

25020200 

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 

0,000

416,801

0,000

416,801

30000000 

Доходи від операцій з капіталом  

0,000

9 000,000

9 000,000

9 000,000

31000000 

Надходження від продажу основного капіталу  

0,000

2 000,000

2 000,000

2 000,000

31030000 

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  

0,000

2 000,000

2 000,000

2 000,000

  33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

0,000

7 000,000

7 000,000

7 000,000

    33010000

Кошти від продажу землі 

0,000

7 000,000

7 000,000

7 000,000

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

0,000

6 800,000

6 800,000

6 800,000

33010200 

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

0,000

100,000

100,000

100,000

31010400

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу

0,000

100,000

100,000

100,000

40000000

Офіційні трансферти

782 204,350

25 863,200

0,000

808 067,550

  41000000

Від органів державного управління 

782 204,350

25 863,200

0,000

808 067,550

    41020000

Дотації 

219 299,000

0,000

0,000

219 299,000

      41020100

Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 

201 168,800

0,000

0,000

201 168,800

      41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

3 985,800

0,000

0,000

3 985,800

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності, літакобудування, суднобудування та кінематографії

11 816,000

0,000

0,000

11 816,000

 

Додаткова дотація з державного бюджету на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, у непілотних регіонах

2 328,400

0,000

0,000

2 328,400

41030000

Субвенції

562 905,350

25 863,200

0,000

588 768,550

41030300 

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування  

708,530

0,000

0,000

708,530

41030600 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 

437 933,900

0,000

0,000

437 933,900

41030800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  

70 085,700

0,000

0,000

70 085,700

41030900 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

28 422,400

0,000

0,000

28 422,400

41031000 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

186,200

0,000

0,000

186,200

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

0,000

17 382,600

0,000

17 382,600

41035000

Інші субвенції, в тому числі:

75,000

8 480,600

0,000

8 555,600

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2013 року

75,000

0,000

0,000

75,000

 

 - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

0,000

8 480,600

0,000

8 480,600

41035200

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

16 552,100

0,000

0,000

16 552,100

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

428,300

0,000

0,000

428,300

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на виплату допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ним

13 131,300

0,000

0,000

13 131,300

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

362,400

0,000

0,000

362,400

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів (компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп)

165,400

0,000

0,000

165,400

 

 - субвенція з обласного бюджету до міського бюджету м. Миколаєва на утримання школи вищої спортивної майстерності

2 464,700

0,000

0,000

2 464,700

41035600

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1 295,820

0,000

0,000

1 295,820

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення України від фашистських загарбників

783,000

0,000

0,000

783,000

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані

207,640

0,000

0,000

207,640

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам визволення Миколаївської області від фашистських загарбників

33,000

0,000

0,000

33,000

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів на передплату періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією

68,900

0,000

0,000

68,900

 

 - субвенція з обласного бюджету бюджетам міст і районів для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи (І категорії), та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

203,280

0,000

0,000

203,280

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих  будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

1 870,200

0,000

0,000

1 870,200

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

5 775,500

0,000

0,000

5 775,500

Всього доходів

1 605 087,650

156 606,392

108 500,000

1 761 694,042

      

Секретар міської ради

 

Ю.І. Гранатуров

 

 

          

Додаток 2                                               до рішення  міської ради                                   від 4 лютого 2014

№ 37/15                                              

 

Видатки  міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування  місцевих бюджетів

   
    

(тис. грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

             

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000

Державне управління

62 084,400

37 055,089

2 200,784

4 320,888

199,888

0,000

0,400

4 121,000

4 121,000

0,000

66 405,288

010116

Органи місцевого самоврядування 

62 084,400

37 055,089

2 200,784

4 320,888

199,888

0,000

0,400

4 121,000

4 121,000

0,000

66 405,288

060000 

Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави 

724,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

724,600

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

724,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

724,600

070000

Освіта

479 863,000

279 876,675

46 613,774

26 394,258

13 489,640

1 085,856

309,887

12 904,618

12 883,618

3 193,300

506 257,258

070101 

Дошкільні заклади освіти 

170 859,264

96 391,555

18 360,563

15 363,497

9 954,658

39,691

4,949

5 408,839

5 408,839

40,000

186 222,761

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

266 959,124

157 939,323

26 211,693

10 454,141

2 958,362

958,048

239,808

7 495,779

7 474,779

3 153,300

277 413,265

 

в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

5 775,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 775,500

070202

Вечірні (змінні) школи

4 741,985

3 204,187

281,135

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 741,985

070303

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

1 870,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 870,200

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

6 965,693

4 420,474

402,021

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 965,693

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

16 096,542

10 656,423

1 095,226

141,212

141,212

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

16 237,754

070601

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

1 510,280

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 510,280

070802 

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

4 999,953

3 468,009

142,773

384,481

384,481

88,117

65,130

0,000

0,000

0,000

5 384,434

070804 

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

4 857,666

3 365,328

120,363

50,927

50,927

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 908,593

070805 

Групи централізованого господарського обслуговування 

648,063

431,376

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

648,063

070807

Інші освітні програми

91,780

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

91,780

070808 

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 

262,450

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

262,450

080000

Охорона здоров'я

275 272,430

126 569,180

16 650,076

7 913,173

1 520,699

0,000

54,328

6 392,474

6 317,608

0,000

283 185,603

080101

Лікарні

141 762,658

87 614,451

10 893,471

4 168,618

591,171

0,000

42,724

3 577,447

3 557,447

0,000

145 931,276

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

37 202,304

21 868,530

4 623,986

571,844

102,844

0,000

3,816

469,000

469,000

0,000

37 774,148

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

17 695,603

11 914,745

918,506

64,834

64,834

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

17 760,437

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

6 069,664

4 164,309

144,411

0,300

0,300

0,000

0,018

0,000

0,000

0,000

6 069,964

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

70 023,363

0,000

0,000

3 093,167

747,140

0,000

0,000

2 346,027

2 291,161

0,000

73 116,530

081002

Інші заходи по охороні здоров'я 

2 518,838

1 007,145

69,702

14,410

14,410

0,000

7,770

0,000

0,000

0,000

2 533,248

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

551 410,120

10 856,905

699,659

1 296,838

472,128

34,869

0,000

824,710

802,493

237,000

552 706,958

090201 

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

45 485,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

45 485,700

090202 

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

80,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000

090203 

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

610,800

0,000

0,000

237,000

0,000

0,000

0,000

237,000

237,000

237,000

847,800

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття)

9 700,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9 700,000

працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, на житлово-комунальні послуги -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

          

090205

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,

0,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,500

 

звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

          

090207 

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

2 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 000,000

090208 

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,000

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою 
 - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

090212 

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - за рахунок субвенції з обласного бюджету

428,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

428,300

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

3 155,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 155,900

090215

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги
 - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

2 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 500,000

090216

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

13,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13,700

090302

Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

3 593,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 593,400

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

70 236,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

70 236,500

090304

Допомога при народженні дитини- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

214 209,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

214 209,400

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

19 460,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

19 460,000

090306

Допомога на дітей одиноким матерям- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

40 010,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

40 010,000

090307

Тимчасова державна допомога дітям - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

8 057,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8 057,900

090308

Допомога при усиновленні дитини  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

710,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

710,400

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 
- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

22 238,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

22 238,600

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

10 400,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10 400,000

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

90,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

90,000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

1 960,736

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 960,736

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету

272,180

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

272,180

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу -   за рахунок субвенції з обласного бюджету

13 131,300

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13 131,300

090416 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 

2 103,544

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 103,544

 

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету

1 023,640

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 023,640

090417

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
 - за рахунок субвенції з обласного бюджету

362,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

362,400

091101 

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

2 723,500

1 848,572

108,311

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 723,500

091102 

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20,000

091103 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

477,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

477,600

091104 

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

45,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

45,000

091106 

Інші видатки 

141,430

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

141,430

091107 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

199,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

199,500

091108 

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

2 700,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 700,000

091204 

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

9 419,600

6 486,856

324,591

127,544

77,544

34,869

0,000

50,000

50,000

0,000

9 547,144

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

1 074,800

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 074,800

091206

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 

1 137,000

763,703

54,524

515,493

0,000

0,000

0,000

515,493

515,493

0,000

1 652,493

091207 

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 

13,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13,500

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 

457,010

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

457,010

091214

Інші установи та заклади

2 827,000

1 757,774

212,233

416,801

394,584

0,000

0,000

22,217

0,000

0,000

3 243,801

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

59 417,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

59 417,700

091303

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування  - за рахунок субвенції з обласного бюджету

161,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

161,400

091304

Встановлення телефонів інвалідам I та II груп - за рахунок субвенції з обласного бюджету

4,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,000

100000

Житлово-комунальне господарство

70 735,000

360,400

10 207,800

34 883,950

822,600

492,000

19,000

34 061,350

34 061,350

0,000

105 618,950

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

4 677,279

0,000

0,000

248,000

0,000

0,000

0,000

248,000

248,000

0,000

4 925,279

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

0,000

0,000

0,000

14 756,680

0,000

0,000

0,000

14 756,680

14 756,680

0,000

14 756,680

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству 

1 964,407

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 964,407

100105 

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності 

0,000

0,000

0,000

760,600

760,600

492,000

19,000

0,000

0,000

0,000

760,600

100106

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

0,000

0,000

0,000

880,000

0,000

0,000

0,000

880,000

880,000

0,000

880,000

100202 

Водопровідно-каналізаційне господарство 

70,400

0,000

0,000

21,812

0,000

0,000

0,000

21,812

21,812

0,000

92,212

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

61 097,516

360,400

10 207,800

16 666,858

62,000

0,000

0,000

16 604,858

16 604,858

0,000

77 764,374

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 

680,000

0,000

0,000

1 550,000

0,000

0,000

0,000

1 550,000

1 550,000

0,000

2 230,000

100301 

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем 

160,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

160,000

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

2 085,398

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 085,398

110000

Культура і мистецтво

61 680,500

29 802,857

3 049,934

8 980,033

2 135,557

908,910

0,000

6 844,476

6 844,476

0,000

70 660,533

110201

Бібліотеки

18 099,220

11 798,667

1 044,772

769,100

48,400

0,000

0,000

720,700

720,700

0,000

18 868,320

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

6 277,281

3 196,517

1 189,676

2 225,911

90,116

0,000

0,000

2 135,795

2 135,795

0,000

8 503,192

110205 

Школи естетичного виховання дітей 

18 588,714

13 085,229

675,383

2 149,995

1 799,995

908,910

0,000

350,000

350,000

0,000

20 738,709

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

18 715,285

1 722,444

140,103

3 835,027

197,046

0,000

0,000

3 637,981

3 637,981

0,000

22 550,312

130000

Фізична культура і спорт

29 803,600

17 468,774

2 134,094

2 254,811

737,597

122,067

36,927

1 517,214

1 517,214

0,000

32 058,411

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

1 823,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 823,200

130106 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 

82,330

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

82,330

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

18 205,279

11 809,295

1 193,888

1 418,914

332,400

31,567

14,384

1 086,514

1 086,514

0,000

19 624,193

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

4 705,854

2 782,388

756,060

449,639

269,939

90,500

12,743

179,700

179,700

0,000

5 155,493

130112

Інші видатки 

496,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

496,500

130113

Централізовані бухгалтерії

953,557

600,268

24,307

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

953,557

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності 

3 536,880

2 276,823

159,839

386,258

135,258

0,000

9,800

251,000

251,000

0,000

3 923,138

130114

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на утримання школи вищої спортивної майстерності

2 464,700

1 808,330

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 464,700

150000

Будівництво

0,000

0,000

0,000

37 982,541

0,000

0,000

0,000

37 982,541

37 982,541

75,000

37 982,541

150101

Капітальні вкладення

0,000

0,000

0,000

34 450,824

0,000

0,000

0,000

34 450,824

34 450,824

75,000

34 450,824

150101

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету бюджетам міст і районів на співфінансування  впровадження проектів - переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2013 року

0,000

0,000

0,000

75,000

0,000

0,000

0,000

75,000

75,000

75,000

75,000

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

0,000

0,000

0,000

2 834,451

0,000

0,000

0,000

2 834,451

2 834,451

0,000

2 834,451

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

0,000

0,000

0,000

697,266

0,000

0,000

0,000

697,266

697,266

0,000

697,266

160000

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство

85,000

0,000

0,000

50,000

0,000

0,000

0,000

50,000

50,000

0,000

135,000

160101

Землеустрій

85,000

0,000

0,000

50,000

0,000

0,000

0,000

50,000

50,000

0,000

135,000

170000

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика

27 368,700

0,000

0,000

27 773,200

10 186,200

0,000

0,000

17 587,000

0,000

0,000

55 141,900

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

1 927,490

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 927,490

170203

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

876,980

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

876,980

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

860,550

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

860,550

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 

23 703,680

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

23 703,680

 

у тому числі за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

20 703,680

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20 703,680

170703 

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

0,000

0,000

0,000

27 773,200

10 186,200

0,000

0,000

17 587,000

0,000

0,000

27 773,200

170703

у тому числі з обласного бюджету  місцевим бюджетам за рахунок коштів державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

0,000

0,000

0,000

8 480,600

2 713,800

0,000

0,000

5 766,800

0,000

0,000

8 480,600

170703

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

0,000

0,000

0,000

17 382,600

5 562,400

0,000

0,000

11 820,200

0,000

0,000

17 382,600

180000 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 

869,900

0,000

0,000

7 425,000

0,000

0,000

0,000

7 425,000

7 425,000

0,000

8 294,900

180109 

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

749,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

749,900

180404 

Підтримка малого і середнього підприємництва 

120,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

120,000

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

0,000

0,000

0,000

7 425,000

0,000

0,000

0,000

7 425,000

7 425,000

0,000

7 425,000

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

3 460,000

0,000

3,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 460,000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

3 459,000

0,000

3,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 459,000

210110

Заходи з організації рятування на водах

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

240000

Цільові фонди

0,000

0,000

0,000

822,000

672,000

0,000

0,000

150,000

0,000

0,000

822,000

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0,000

0,000

0,000

822,000

672,000

0,000

0,000

150,000

0,000

0,000

822,000

250000

Видатки, не віднесені до основних груп                                                         

2 165,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 165,900

250102

Резервний фонд

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

250404

Інші видатки

725,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

725,900

250905 

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

20,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20,000

250913 

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

420,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

420,000

 

РАЗОМ ВИДАТКИ

1 565 523,150

501 989,880

81 559,121

160 096,692

30 236,309

2 643,702

420,542

129 860,383

112 005,300

3 505,300

1 725 619,842

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

29 059,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

29 059,200

250323 

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 

29 059,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

29 059,200

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

1 594 582,350

501 989,880

81 559,121

160 096,692

30 236,309

2 643,702

420,542

129 860,383

112 005,300

3 505,300

1 754 679,042

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

544 036,900

0,000

0,000

26 100,200

8 276,200

0,000

0,000

17 824,000

237,000

237,000

570 137,100

             
 

Секретар  міської ради

       

Ю.І. Гранатуров

  

 

          

Додаток 3                                                          до рішення  міської ради                                         від 4 лютого 2014 № 37/15

  
             

Розподіл видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік  за головними розпорядниками коштів

            

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

  

Видатки спеціального фонду

      

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

всього

з них:

 

всього

споживання

з них:

 

розвитку

з них:

  
   

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

  

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

бюджет розвитку

з них

 
           

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування 

17 884,000

8 860,400

981,700

2 477,000

120,000

  

2 357,000

2 357,000

 

20 361,000

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

2 723,500

1 848,572

108,311

0,000

      

2 723,500

091102 

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

20,000

  

0,000

      

20,000

091103 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

350,100

  

0,000

      

350,100

091104 

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

30,000

  

0,000

      

30,000

091106

Інші видатки

141,430

  

0,000

      

141,430

091107 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

182,000

  

0,000

      

182,000

091108 

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

2 700,000

  

0,000

      

2 700,000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

470,000

  

0,000

      

470,000

180404 

Підтримка малого і середнього підприємництва 

120,000

  

0,000

      

120,000

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

   

4 925,000

   

4 925,000

4 925,000

 

4 925,000

250404

Видатки на забезпечення фінансування міської харчової технологічної лабораторії

333,600

  

0,000

      

333,600

250404

Видатки на сплату членських та цільових внесків до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань

292,300

  

0,000

      

292,300

250404

Видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

12,500

  

0,000

      

12,500

250905 

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

20,000

  

0,000

      

20,000

250913 

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

420,000

  

0,000

      

420,000

 

Всього

25 699,430

10 708,972

1 090,011

7 402,000

120,000

0,000

0,000

7 282,000

7 282,000

0,000

33 101,430

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

3 683,000

2 272,300

161,917

209,292

5,292

  

204,000

204,000

 

3 892,292

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

160,000

  

0,000

      

160,000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

66,120

  

0,000

      

66,120

091103 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

29,000

  

0,000

      

29,000

091104 

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

6,000

  

0,000

      

6,000

091107 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

5,000

  

0,000

      

5,000

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

590,000

  

0,000

      

590,000

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству 

50,000

  

0,000

      

50,000

100202 

Водопровідно-каналізаційне господарство 

   

21,812

   

21,812

21,812

 

21,812

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

11 522,562

102,710

 

2 043,188

62,000

  

1 981,188

1 981,188

 

13 565,750

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

136,400

  

0,000

      

136,400

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

30,000

  

0,000

      

30,000

150101

Капітальні вкладення 

   

97,000

   

97,000

97,000

 

97,000

170703 

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

   

2 142,000

1 170,800

  

971,200

  

2 142,000

170703

субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

   

2 142,000

1 170,800

  

971,200

  

2 142,000

250404

Видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

10,650

  

0,000

      

10,650

 

Всього

16 288,732

2 375,010

161,917

4 513,292

1 238,092

0,000

0,000

3 275,200

2 304,000

0,000

20 802,024

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

3 609,200

2 224,500

123,935

207,100

3,100

  

204,000

204,000

 

3 816,300

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

180,000

  

0,000

      

180,000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

66,120

  

0,000

      

66,120

091103 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

32,000

  

0,000

      

32,000

091104 

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

2,000

  

0,000

      

2,000

091107 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

6,000

  

0,000

      

6,000

100101

Житлово-експлуатаційне  господарство

   

150,000

   

150,000

150,000

 

150,000

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству 

145,000

  

0,000

      

145,000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

6 210,246

107,674

 

1 733,734

   

1 733,734

1 733,734

 

7 943,980

100301 

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем 

160,000

  

0,000

      

160,000

100302

Комбінати комунальних  |підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

120,000

  

0,000

      

120,000

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

30,000

  

0,000

      

30,000

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

464,400

318,236

28,259

24,104

24,104

 

2,187

   

488,504

170703 

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

   

989,000

617,400

  

371,600

  

989,000

170703

субвенції з  державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

   

989,000

617,400

  

371,600

  

989,000

250404

Витрати стягувача на проведення авансування організації та проведення органом державної виконавчої служби виконавчих дій щодо знесення самовільно встановлених споруд

50,000

  

0,000

      

50,000

250404

Видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

10,350

  

0,000

      

10,350

 

Всього

11 085,316

2 650,410

152,194

3 103,938

644,604

0,000

2,187

2 459,334

2 087,734

0,000

14 189,254

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

3 615,300

2 199,800

136,804

207,000

3,000

  

204,000

204,000

 

3 822,300

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

264,200

  

0,000

      

264,200

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

66,120

  

0,000

      

66,120

091103 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

34,500

  

0,000

      

34,500

091104 

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

3,000

  

0,000

      

3,000

091107 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

2,500

  

0,000

      

2,500

100101

Житлово-експлуатаційне  господарство

94,000

  

98,000

   

98,000

98,000

 

192,000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

6 583,071

86,112

 

1 752,000

   

1 752,000

1 752,000

 

8 335,071

100302

Комбінати комунальних  |підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства

128,998

  

0,000

      

128,998

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

30,000

  

0,000

      

30,000

170703 

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

   

1 239,700

709,200

  

530,500

  

1 239,700

170703

субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

   

1 239,700

709,200

  

530,500

  

1 239,700

250404

Видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

10,250

  

0,000

      

10,250

 

Всього

10 831,939

2 285,912

136,804

3 296,700

712,200

0,000

0,000

2 584,500

2 054,000

0,000

14 128,639

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

2 632,200

1 493,800

168,971

177,266

41,266

  

136,000

136,000

 

2 809,466

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

120,400

  

0,000

      

120,400

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

60,500

  

0,000

      

60,500

091103 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

32,000

  

0,000

      

32,000

091104 

Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

4,000

  

0,000

      

4,000

091107 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 

4,000

  

0,000

      

4,000

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

60,000

  

0,000

      

60,000

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство 

70,400

  

0,000

      

70,400

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

3 644,483

63,904

 

3 305,936

   

3 305,936

3 305,936

 

6 950,419

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

70,000

  

0,000

      

70,000

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

30,000

  

0,000

      

30,000

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

1 640,000

969,434

312,792

219,500

219,500

90,500

10,556

   

1 859,500

150101

Капітальні вкладення

   

2 670,000

   

2 670,000

2 670,000

75,000

2 670,000

150101

субвенції з ообласного бюджету бюджетам міст і районів на співфінансування  впровадження проектів - переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2013 року

   

75,000

   

75,000

75,000

75,000

75,000

170703 

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

   

787,200

433,100

  

354,100

  

787,200

170703

субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

   

787,200

433,100

  

354,100

  

787,200

250404

Видатки  на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

6,250

  

0,000

      

6,250

 

Всього

8 374,233

2 527,138

481,763

7 159,902

693,866

90,500

10,556

6 466,036

6 111,936

75,000

15 534,135

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

11 955,800

7 971,500

332,536

382,000

   

382,000

382,000

 

12 337,800

070303

Дитячі будинки (у т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

1 870,200

  

0,000

      

1 870,200

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

45 485,700

  

0,000

      

45 485,700

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

80,000

  

0,000

      

80,000

090203 

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

610,800

  

237,000

   

237,000

237,000

237,000

847,800

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття)

9 700,000

  

0,000

      

9 700,000

 

працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали інвалідами при проходженні служби, на житлово-комунальні послуги -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

           

090205

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,

0,500

  

0,000

      

0,500

 

звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

           

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги
- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

2 000,000

  

0,000

      

2 000,000

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

2,000

  

0,000

      

2,000

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

50,000

  

0,000

      

50,000

090212

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  - за рахунок субвенції з обласного бюджету

428,300

  

0,000

      

428,300

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку -  за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

3 155,900

  

0,000

      

3 155,900

090215

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги
 - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

2 500,000

  

0,000

      

2 500,000

090216

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу -за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

13,700

  

0,000

      

13,700

090302

Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

3 593,400

  

0,000

      

3 593,400

090303

Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

70 236,500

  

0,000

      

70 236,500

090304

Допомога при народженні дитини- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

214 209,400

  

0,000

      

214 209,400

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

19 460,000

  

0,000

      

19 460,000

090306

Допомога на дітей одиноким матерям- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

40 010,000

  

0,000

      

40 010,000

090307

Тимчасова державна допомога дітям - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

8 057,900

  

0,000

      

8 057,900

090308

Допомога при усиновленні дитини  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

710,400

  

0,000

      

710,400

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

22 238,600

  

0,000

      

22 238,600

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

10 400,000

  

0,000

      

10 400,000

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

90,000

  

0,000

      

90,000

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

1 701,876

  

0,000

      

1 701,876

 

за рахунок субвенції з обласного бюджету

272,180

  

0,000

      

272,180

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу  - за рахунок субвенції з обласного бюджету

13 131,300

  

0,000

      

13 131,300

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

2 103,544

  

0,000

      

2 103,544

 

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету

1 023,640

  

0,000

      

1 023,640

090417

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
 - за рахунок субвенції з обласного бюджету

362,400

  

0,000

      

362,400

091204 

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

9 419,600

6 486,856

324,591

127,544

77,544

34,869

 

50,000

50,000

 

9 547,144

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 

1 074,800

  

0,000

      

1 074,800

091206

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 

1 137,000

763,703

54,524

515,493

   

515,493

515,493

 

1 652,493

091207 

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 

13,500

  

0,000

      

13,500

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

457,010

  

0,000

      

457,010

091214

Інші установи та заклади

2 827,000

1 757,774

212,233

416,801

394,584

  

22,217

  

3 243,801

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам- за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

59 417,700

  

0,000

      

59 417,700

091303

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування  - за рахунок субвенції з обласного бюджету

161,400

  

0,000

      

161,400

091304

Встановлення телефонів інвалідам I та II груп - за рахунок субвенції з обласного бюджету

4,000

  

0,000

      

4,000

150101

Капітальні вкладення

   

2 316,387

   

2 316,387

2 316,387

 

2 316,387

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

1 927,490

  

0,000

      

1 927,490

170203

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

876,980

  

0,000

      

876,980

170302

 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

860,550

  

0,000

      

860,550

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян  - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

20 703,680

  

0,000

      

20 703,680

 

Всього

583 038,930

16 979,833

923,884

3 995,225

472,128

34,869

0,000

3 523,097

3 500,880

237,000

587 034,155

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

511,700

304,400

 

12,000

   

12,000

12,000

 

523,700

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

1 823,200

  

0,000

      

1 823,200

130106 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 

82,330

  

0,000

      

82,330

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

18 205,279

11 809,295

1 193,888

1 418,914

332,400

31,567

14,384

1 086,514

1 086,514

 

19 624,193

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд

2 601,454

1 494,718

415,009

206,035

26,335

  

179,700

179,700

 

2 807,489

130112

Інші видатки 

496,500

  

0,000

      

496,500

130113

Централізовані бухгалтерії

953,557

600,268

24,307

0,000

      

953,557

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності 

3 536,880

2 276,823

159,839

386,258

135,258

 

9,800

251,000

251,000

 

3 923,138

 

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету на утримання школи вищої спортивної майстерності

2 464,700

1 808,330

 

0,000

      

2 464,700

150101

Капітальні вкладення

   

8 165,326

   

8 165,326

8 165,326

 

8 165,326

 

Всього

28 210,900

16 485,504

1 793,043

10 188,533

493,993

31,567

24,184

9 694,540

9 694,540

0,000

38 399,433

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

1 156,500

695,800

 

32,000

   

32,000

32,000

 

1 188,500

 

Всього

1 156,500

695,800

0,000

32,000

0,000

0,000

0,000

32,000

32,000

0,000

1 188,500

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

1 537,900

1 043,600

 

48,000

   

48,000

48,000

 

1 585,900

150202 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

   

697,266

   

697,266

697,266

 

697,266

180109 

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

489,892

  

0,000

      

489,892

 

Всього

2 027,792

1 043,600

0,000

745,266

0,000

0,000

0,000

745,266

745,266

0,000

2 773,058

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

1 626,800

1 043,189

66,671

48,000

   

48,000

48,000

 

1 674,800

070000

Освіта

477 992,800

279 876,675

46 613,774

26 394,258

13 489,640

1 085,856

309,887

12 904,618

12 883,618

3 193,300

504 387,058

070101

Дошкільні заклади освіти

170 859,264

96 391,555

18 360,563

15 363,497

9 954,658

39,691

4,949

5 408,839

5 408,839

40,000

186 222,761

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

266 959,124

157 939,323

26 211,693

10 454,141

2 958,362

958,048

239,808

7 495,779

7 474,779

3 153,300

277 413,265

 

в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

5 775,500

  

0,000

      

5 775,500

070202

Вечірні (змінні) школи

4 741,985

3 204,187

281,135

0,000

      

4 741,985

070304 

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

6 965,693

4 420,474

402,021

0,000

      

6 965,693

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

16 096,542

10 656,423

1 095,226

141,212

141,212

     

16 237,754

070601

Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації 

1 510,280

  

0,000

      

1 510,280

070802 

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

4 999,953

3 468,009

142,773

384,481

384,481

88,117

65,130

   

5 384,434

070804 

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

4 857,666

3 365,328

120,363

50,927

50,927

     

4 908,593

070805 

Групи централізованого господарського обслуговування 

648,063

431,376

 

0,000

      

648,063

070807

Інші освітні програми

91,780

  

0,000

      

91,780

070808 

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 

262,450

  

0,000

      

262,450

110201

Бібліотеки

1 402,522

937,461

72,482

129,473

8,773

  

120,700

120,700

 

1 531,995

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

310,000

  

0,000

      

310,000

150101

Капітальні вкладення

   

2 878,171

   

2 878,171

2 878,171

 

2 878,171

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 

   

2 834,451

   

2 834,451

2 834,451

 

2 834,451

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 

3 000,000

  

0,000

      

3 000,000

 

Всього

484 332,122

281 857,325

46 752,927

32 284,353

13 498,413

1 085,856

309,887

18 785,940

18 764,940

3 193,300

516 616,475

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

1 051,700

608,800

33,987

78,000

   

78,000

78,000

 

1 129,700

080000

Охорона здоров'я

275 272,430

126 569,180

16 650,076

7 913,173

1 520,699

0,000

54,328

6 392,474

6 317,608

0,000

283 185,603

080101

Лікарні

141 762,658

87 614,451

10 893,471

4 168,618

591,171

 

42,724

3 577,447

3 557,447

 

145 931,276

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

37 202,304

21 868,530

4 623,986

571,844

102,844

 

3,816

469,000

469,000

 

37 774,148

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

17 695,603

11 914,745

918,506

64,834

64,834

     

17 760,437

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

6 069,664

4 164,309

144,411

0,300

0,300

 

0,018

   

6 069,964

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

70 023,363

  

3 093,167

747,140

  

2 346,027

2 291,161

 

73 116,530

081002

Інші заходи по охороні здоров'я 

2 518,838

1 007,145

69,702

14,410

14,410

 

7,770

   

2 533,248

150101

Капітальні вкладення

   

3 504,266

   

3 504,266

3 504,266

 

3 504,266

250323 

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 

29 059,200

  

0,000

      

29 059,200

 

Всього

305 383,330

127 177,980

16 684,063

11 495,439

1 520,699

0,000

54,328

9 974,740

9 899,874

0,000

316 878,769

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

5 020,600

3 192,800

141,816

224,000

   

224,000

224,000

 

5 244,600

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

3 933,279

  

0,000

      

3 933,279

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

   

14 756,680

   

14 756,680

14 756,680

 

14 756,680

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству 

1 769,407

  

0,000

      

1 769,407

100105 

Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності 

   

760,600

760,600

492,000

19,000

   

760,600

100106

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

   

880,000

   

880,000

880,000

 

880,000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

33 137,154

 

10 207,800

7 832,000

   

7 832,000

7 832,000

 

40 969,154

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 

680,000

  

1 550,000

   

1 550,000

1 550,000

 

2 230,000

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

1 630,000

  

0,000

      

1 630,000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

164,000

  

0,000

      

164,000

150101

Капітальні вкладення

   

12 755,320

   

12 755,320

12 755,320

 

12 755,320

170703 

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

   

22 615,300

7 255,700

  

15 359,600

  

22 615,300

170703

в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету  місцевим бюджетам за рахунок коштів державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

   

8 480,600

2 713,800

  

5 766,800

  

8 480,600

170703

субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

   

12 224,700

2 631,900

  

9 592,800

  

12 224,700

180109 

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій 

260,008

  

0,000

      

260,008

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

   

2 500,000

   

2 500,000

2 500,000

 

2 500,000

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

   

822,000

672,000

  

150,000

  

822,000

 

Всього

46 594,448

3 192,800

10 349,616

64 695,900

8 688,300

492,000

19,000

56 007,600

40 498,000

0,000

111 290,348

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

624,300

391,400

7,539

18,000

   

18,000

18,000

 

642,300

110000

Культура і мистецтво

59 213,978

28 865,396

2 977,452

8 850,560

2 126,784

908,910

0,000

6 723,776

6 723,776

0,000

68 064,538

110201

Бібліотеки

16 696,698

10 861,206

972,290

639,627

39,627

  

600,000

600,000

 

17 336,325

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

6 277,281

3 196,517

1 189,676

2 225,911

90,116

  

2 135,795

2 135,795

 

8 503,192

110205

Школи естетичного виховання дітей

18 588,714

13 085,229

675,383

2 149,995

1 799,995

908,910

 

350,000

350,000

 

20 738,709

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

17 651,285

1 722,444

140,103

3 835,027

197,046

  

3 637,981

3 637,981

 

21 486,312

150101

Капітальні вкладення

   

2 064,354

   

2 064,354

2 064,354

 

2 064,354

 

Всього

59 838,278

29 256,796

2 984,991

10 932,914

2 126,784

908,910

0,000

8 806,130

8 806,130

0,000

70 771,192

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

1 526,300

956,700

37,007

75,230

27,230

 

0,400

48,000

48,000

 

1 601,530

210105 

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

3 459,000

 

3,000

0,000

      

3 459,000

210110 

Заходи з організації рятування на водах 

1,000

  

0,000

      

1,000

 

Всього

4 986,300

956,700

40,007

75,230

27,230

0,000

0,400

48,000

48,000

0,000

5 061,530

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

1 500,400

1 000,200

 

46,000

   

46,000

46,000

 

1 546,400

160101

Землеустрій

85,000

  

50,000

   

50,000

50,000

 

135,000

 

Всього

1 585,400

1 000,200

0,000

96,000

0,000

0,000

0,000

96,000

96,000

0,000

1 681,400

50

Інспекція з благоустрою Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

686,600

478,300

7,901

0,000

      

686,600

 

Всього

686,600

478,300

7,901

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

686,600

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

           

010116

Органи місцевого самоврядування

3 462,100

2 317,600

 

80,000

   

80,000

80,000

 

3 542,100

 

Всього

3 462,100

2 317,600

0,000

80,000

0,000

0,000

0,000

80,000

80,000

0,000

3 542,100

76

Департамент фінансів Миколаївської міської ради ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

           

250102

Резервний фонд

1 000,000

  

0,000

      

1 000,000

 

Всього

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

1 594 582,350

501 989,880

81 559,121

160 096,692

30 236,309

2 643,702

420,542

129 860,383

112 005,300

3 505,300

1 754 679,042

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

544 036,900

0,000

0,000

26 100,200

8 276,200

0,000

0,000

17 824,000

237,000

237,000

570 137,100

             
 

Секретар  міської ради

       

Ю.І. Гранатуров

  

 

    

 

         

Додаток 3.1                                                              до рішення  міської ради                                       від  4 лютого 2014            № 37/15

  
                 
     

Розподіл видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік  за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

        
                

(тис. грн.)

 

Код Програмної класифікації
видатків та кредиту-вання
місцевих бюджетів (КПКВК)

  

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК)

Найменування

Видатки загального фонду

  

Видатки спеціального фонду

      

Разом

      

всього

з них:

 

всього

споживання

з них:

 

розвитку

з них:

  
               

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 
 

1

  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

03

0

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

          

     

03

1

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

          

     

03

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

17 884,000

8 860,400

981,700

2 477,000

120,000

  

2 357,000

2 357,000

 

20 361,000

03

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

2 955,500

1 848,572

108,311

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 955,500

03

1

313

1

091101

Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2 723,500

1 848,572

108,311

0,000

      

2 723,500

03

1

313

2

091102 

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

20,000

  

0,000

      

20,000

03

1

313

3

091104 

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

30,000

  

0,000

      

30,000

03

1

313

4

091107 

Заходи державної політики з питань сім'ї

182,000

  

0,000

      

182,000

03

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

350,100

  

0,000

      

350,100

03

1

316

0

091108 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

2 700,000

  

0,000

      

2 700,000

03

1

350

0

 

Інші видатки

141,430

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

141,430

03

1

350

1

091106

Надання кращим студентам стипендій міського голови та міської ради

141,430

  

0,000

      

141,430

03

1

480

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

470,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

470,000

03

1

480

1

110502

Iншi культурно-освiтнi  заходи

470,000

  

0,000

      

470,000

03

1

744

0

180404 

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

120,000

  

0,000

      

120,000

03

1

746

0

180409 

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

   

4 925,000

   

4 925,000

4 925,000

 

4 925,000

03

1

860

0

250404

Інші видатки

638,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

638,400

03

1

860

1

250404

Реалізація заходів, передбачених Програмою сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 роки

12,500

  

0,000

      

12,500

03

1

860

2

250404

Сплата членських та цільових внесків до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань

292,300

  

0,000

      

292,300

03

1

860

3

250404

Забезпечення фінансування міської харчової технологічної лабораторії

333,600

  

0,000

      

333,600

03

1

809

0

 

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

440,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

440,000

03

1

809

1

250905 

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

20,000

  

0,000

      

20,000

03

1

809

8

250913 

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

420,000

  

0,000

      

420,000

     

Всього

25 699,430

10 708,972

1 090,011

7 402,000

120,000

0,000

0,000

7 282,000

7 282,000

0,000

33 101,430

93

0

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

           

93

1

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

           

93

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

3 683,000

2 272,300

161,917

209,292

5,292

  

204,000

204,000

 

3 892,292

93

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

11,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11,000

93

1

313

3

091104 

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6,000

  

0,000

      

6,000

93

1

313

4

091107 

Заходи державної політики з питань сім'ї

5,000

  

0,000

      

5,000

93

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

29,000

  

0,000

      

29,000

93

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

66,120

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

66,120

93

1

340

1

090412

Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого

66,120

  

0,000

      

66,120

93

1

480

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,000

93

1

480

1

110502

Iншi культурно-освiтнi  заходи

30,000

  

0,000

      

30,000

93

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

590,000

  

0,000

      

590,000

93

1

603

0

100103 

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

50,000

  

0,000

      

50,000

93

1

605

0

 

Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства

0,000

0,000

0,000

21,812

0,000

0,000

0,000

21,812

21,812

0,000

21,812

93

1

605

2

100202 

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

   

21,812

   

21,812

21,812

 

21,812

93

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

11 522,562

102,710

 

2 043,188

62,000

  

1 981,188

1 981,188

 

13 565,750

93

1

613

0

100302 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

136,400

  

0,000

      

136,400

93

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

   

97,000

   

97,000

97,000

 

97,000

93

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

   

2 142,000

1 170,800

  

971,200

  

2 142,000

93

1

710

0

061007

Реалізація заходів, передбачених Програмою профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

160,000

  

0,000

      

160,000

93

1

860

0

250404

Інші видатки

10,650

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,650

93

1

860

1

250404

Реалізація заходів, передбачених Програмою сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 роки

10,650

  

0,000

      

10,650

     

Всього

16 288,732

2 375,010

161,917

4 513,292

1 238,092

0,000

0,000

3 275,200

2 304,000

0,000

20 802,024

90

0

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

           

90

1

000

0

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

           

90

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

3 609,200

2 224,500

123,935

207,100

3,100

  

204,000

204,000

 

3 816,300

90

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8,000

90

1

313

3

091104 

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2,000

  

0,000

      

2,000

90

1

313

4

091107 

Заходи державної політики з питань сім'ї

6,000

  

0,000

      

6,000

90

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

32,000

  

0,000

      

32,000

90

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

66,120

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

66,120

90

1

340

1

090412

Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого

66,120

  

0,000

      

66,120

90

1

480

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,000

90

1

480

1

110502 

Iншi культурно-освiтнi  заходи

30,000

  

0,000

      

30,000

90

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

464,400

318,236

28,259

24,104

24,104

0,000

2,187

0,000

0,000

0,000

488,504

90

1

502

4

130110 

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

464,400

318,236

28,259

24,104

24,104

 

2,187

   

488,504

90

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

   

150,000

   

150,000

150,000

 

150,000

90

1

603

0

100103 

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

145,000

  

0,000

      

145,000

90

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

6 210,246

107,674

 

1 733,734

   

1 733,734

1 733,734

 

7 943,980

90

1

612

0

100301 

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, надійної та безперебійної експлуатації каналізаційних систем

160,000

  

0,000

      

160,000

90

1

613

0

100302 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

120,000

  

0,000

      

120,000

90

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

   

989,000

617,400

  

371,600

  

989,000

90

1

710

0

061007

Реалізація заходів, передбачених Програмою профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

180,000

  

0,000

      

180,000

90

1

860

0

250404

Інші видатки

60,350

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

60,350

90

1

860

1

250404

Реалізація заходів, передбачених Програмою сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 роки

10,350

  

0,000

      

10,350

90

1

860

2

250404

Витрати стягувача на проведення авансування організації та проведення органом державної виконавчої служби виконавчих дій щодо знесення самовільно встановлених споруд

50,000

  

0,000

      

50,000

     

Всього

11 085,316

2 650,410

152,194

3 103,938

644,604

0,000

2,187

2 459,334

2 087,734

0,000

14 189,254

92

0

000

0

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

           

92

1

000

0

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

           

92

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

3 615,300

2 199,800

136,804

207,000

3,000

  

204,000

204,000

 

3 822,300

92

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

5,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,500

92

1

313

3

091104 

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

3,000

  

0,000

      

3,000

92

1

313

4

091107 

Заходи державної політики з питань сім'ї

2,500

  

0,000

      

2,500

92

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

34,500

  

0,000

      

34,500

92

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

66,120

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

66,120

92

1

340

1

090412

Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого

66,120

  

0,000

      

66,120

92

1

480

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,000

92

1

480

1

110502 

Iншi культурно-освiтнi  заходи

30,000

  

0,000

      

30,000

92

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

94,000

  

98,000

   

98,000

98,000

 

192,000

92

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

6 583,071

86,112

 

1 752,000

   

1 752,000

1 752,000

 

8 335,071

92

1

613

0

100302 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

128,998

  

0,000

      

128,998

92

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

   

1 239,700

709,200

  

530,500

  

1 239,700

92

1

710

0

061007

Реалізація заходів, передбачених Програмою профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

264,200

  

0,000

      

264,200

92

1

860

0

250404

Інші видатки

10,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,250

92

1

860

1

250404

Реалізація заходів, передбачених Програмою сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 роки

10,250

  

0,000

      

10,250

     

Всього

10 831,939

2 285,912

136,804

3 296,700

712,200

0,000

0,000

2 584,500

2 054,000

0,000

14 128,639

91

0

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

           

91

1

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

           

91

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

2 632,200

1 493,800

168,971

177,266

41,266

  

136,000

136,000

 

2 809,466

91

1

313

0

 

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8,000

91

1

313

3

091104 

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

4,000

  

0,000

      

4,000

91

1

313

4

091107 

Заходи державної політики з питань сім'ї

4,000

  

0,000

      

4,000

91

1

314

0

091103 

Заходи державної політики з питань молоді

32,000

  

0,000

      

32,000

91

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

60,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

60,500

91

1

340

1

090412

Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого

60,500

  

0,000

      

60,500

91

1

480

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

30,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,000

91

1

480

1

110502 

Iншi культурно-освiтнi  заходи

30,000

  

0,000

      

30,000

91

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

1 640,000

969,434

312,792

219,500

219,500

90,500

10,556

0,000

0,000

0,000

1 859,500

91

1

502

4

130110 

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

1 640,000

969,434

312,792

219,500

219,500

90,500

10,556

   

1 859,500

91

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

60,000

  

0,000

      

60,000

91

1

605

0

 

Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства

70,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

70,400

91

1

605

2

100202 

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

70,400

  

0,000

      

70,400

91

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

3 644,483

63,904

 

3 305,936

   

3 305,936

3 305,936

 

6 950,419

91

1

613

0

100302 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

70,000

  

0,000

      

70,000

91

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

   

2 670,000

   

2 670,000

2 670,000

75,000

2 670,000

91

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

   

787,200

433,100

  

354,100

  

787,200

91

1

710

0

061007

Реалізація заходів, передбачених Програмою профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

120,400

  

0,000

      

120,400

91

1

860

0

250404

Інші видатки

6,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6,250

91

1

860

1

250404

Реалізація заходів, передбачених Програмою сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2013-2017 роки

6,250

  

0,000

      

6,250

     

Всього

8 374,233

2 527,138

481,763

7 159,902

693,866

90,500

10,556

6 466,036

6 111,936

75,000

15 534,135

15

0

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

           

15

1

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

           

15

1

008

0

010116

Керівництво і управління у  сфері праці та соціального захисту населення

11 955,800

7 971,500

332,536

382,000

   

382,000

382,000

 

12 337,800

15

1

107

0

070303

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях

1 870,200

  

0,000

      

1 870,200

15

1

301

0

 

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

70 085,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

70 085,700

15

1

301

1

090201

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги

45 485,700

  

0,000

      

45 485,700

15

1

301

2

090204

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку

9 700,000

  

0,000

      

9 700,000

     

та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги

           

15

1

301

3

090207

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

2 000,000

  

0,000

      

2 000,000

15

1

301

5

090215

Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

2 500,000

  

0,000

      

2 500,000

15

1

301

6

090405

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

10 400,000

  

0,000

      

10 400,000

15

1

302

0

 

Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

186,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

186,200

15

1

302

1

090202

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу

80,000

  

0,000

      

80,000

15

1

302

2

090205

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служб цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою

0,500

  

0,000

      

0,500

     

або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива

           

15

1

302

3

090208

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

2,000

  

0,000

      

2,000

15

1

302

5

090216

Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

13,700

  

0,000

      

13,700

15

1

302

6

090406

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  

90,000

  

0,000

      

90,000

15

1

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

28 185,400

0,000

0,000

237,000

0,000

0,000

0,000

237,000

237,000

237,000

28 422,400

15

1

303

1

090203 

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами

610,800

  

237,000

   

237,000

237,000

237,000

847,800

15

1

303

3

090209

Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

50,000

  

0,000

      

50,000

15

1

303

4

090214

Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

3 155,900

  

0,000

      

3 155,900

15

1

303

5

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1 927,490

  

0,000

      

1 927,490

15

1

303

6

170203

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

876,980

  

0,000

      

876,980

15

1

303

7

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

860,550

  

0,000

      

860,550

15

1

303

8

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

20 703,680

  

0,000

      

20 703,680

15

1

304

0

 

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

437 933,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

437 933,900

15

1

304

1

090302

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

3 593,400

  

0,000

      

3 593,400

15

1

304

2

090303

Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років

70 236,500

  

0,000

      

70 236,500

15

1

304

3

090304

Надання допомоги при народженні дитини

214 209,400

  

0,000

      

214 209,400

15

1

304

4

090305

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

19 460,000

  

0,000

      

19 460,000

15

1

304

5

090306

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

40 010,000

  

0,000

      

40 010,000

15

1

304

6

090307

Надання тимчасової державної допомоги дітям

8 057,900

  

0,000

      

8 057,900

15

1

304

7

090308

Надання допомоги при усиновленні дитини

710,400

  

0,000

      

710,400

15

1

304

8

090401

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

22 238,600

  

0,000

      

22 238,600

15

1

304

9

091300

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

59 417,700

  

0,000

      

59 417,700

15

1

305

0

090212

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

428,300

  

0,000

      

428,300

15

1

308

0

090413

Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

13 131,300

  

0,000

      

13 131,300

15

1

309

0

090417

Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

362,400

  

0,000

      

362,400

15

1

310

0

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

10 556,600

7 250,559

379,115

643,037

77,544

34,869

0,000

565,493

565,493

0,000

11 199,637

15

1

310

4

091204 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

9 419,600

6 486,856

324,591

127,544

77,544

34,869

 

50,000

50,000

 

9 547,144

15

1

310

5

091206

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

1 137,000

763,703

54,524

515,493

   

515,493

515,493

 

1 652,493

15

1

318

0

 

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1 240,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 240,200

15

1

318

1

091205

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

1 074,800

  

0,000

      

1 074,800

15

1

318

2

091303

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

161,400

  

0,000

      

161,400

15

1

318

3

091304

Встановлення телефонів інвалідам  I і  II груп

4,000

  

0,000

      

4,000

15

1

319

0

091207 

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

13,500

  

0,000

      

13,500

15

1

320

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

2 560,554

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 560,554

15

1

320

1

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

2 103,544

  

0,000

      

2 103,544

15

1

320

2

091209

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

457,010

  

0,000

      

457,010

15

1

330

0

091214

Інші установи та заклади

2 827,000

1 757,774

212,233

416,801

394,584

0,000

0,000

22,217

0,000

0,000

3 243,801

15

1

330

1

091214

Надання соціальних послуг центром реінтеграції бездомних громадян

1 187,000

776,118

84,979

0,000

      

1 187,000

15

1

330

2

091214

Надання соціальних послуг міським притулком для громадян похилого віку та інвалідів

1 640,000

981,656

127,254

416,801

394,584

  

22,217

  

2 056,801

15

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

1 701,876

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 701,876

15

1

340

1

090412

Надання послуг за поховання померлих одиноких громадян, померлих громадян без визначеного місця проживання та громадян, особа яких не встановлена

99,698

  

0,000

      

99,698

15

1

340

2

090412

Надання адресної грошової допомоги

417,749

  

0,000

      

417,749

15

1

340

3

090412

Надання адресної стипендії

146,639

  

0,000

      

146,639

15

1

340

4

090412

Надання адресної грошової допомоги для компенсації вартості житлово-комунальних послуг

182,765

  

0,000

      

182,765

15

1

340

5

090412

Надання грошової щомісячної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

259,800

  

0,000

      

259,800

15

1

340

6

090412

Надання щомісячної персональної надбавки почесним громадянам міста Миколаєва

89,765

  

0,000

      

89,765

15

1

340

7

090412

Забезпечення проведення заходів до Нового року

30,000

  

0,000

      

30,000

15

1

340

8

090412

Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (І категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

406,560

  

0,000

      

406,560

15

1

340

9

090412

Забезпечення проведення передплати періодичного друкованого видання для учасників бойових дій

68,900

  

0,000

      

68,900

15

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

   

2 316,387

   

2 316,387

2 316,387

 

2 316,387

     

Всього

583 038,930

16 979,833

923,884

3 995,225

472,128

34,869

0,000

3 523,097

3 500,880

237,000

587 034,155

13

0

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

           

13

1

000

0

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

           

13

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері фізичної культури і спорту

511,700

304,400

 

12,000

   

12,000

12,000

 

523,700

13

1

501

0

 

Проведення спортивної роботи в регіоні

1 905,530

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 905,530

13

1

501

1

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

1 823,200

  

0,000

      

1 823,200

13

1

501

2

130106 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

82,330

  

0,000

      

82,330

13

1

502

0

 

Діяльність закладів фізичної культури і спорту 

24 343,613

15 580,836

1 768,736

2 011,207

493,993

31,567

24,184

1 517,214

1 517,214

0,000

26 354,820

13

1

502

1

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

3 536,880

2 276,823

159,839

386,258

135,258

 

9,800

251,000

251,000

 

3 923,138

13

1

502

2

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

18 205,279

11 809,295

1 193,888

1 418,914

332,400

31,567

14,384

1 086,514

1 086,514

 

19 624,193

13

1

502

4

130110

Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд

2 601,454

1 494,718

415,009

206,035

26,335

  

179,700

179,700

 

2 807,489

13

1

505

0

130113

Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері фізичної культури і спорту

953,557

600,268

24,307

0,000

      

953,557

13

1

510

0

130112

Інші видатки

496,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

496,500

13

1

510

1

130112

Фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

256,500

  

0,000

      

256,500

13

1

510

2

130112

Інші заходи в сфері фізичної культури і спорту

240,000

  

0,000

      

240,000

13

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

   

8 165,326

   

8 165,326

8 165,326

 

8 165,326

     

Всього

28 210,900

16 485,504

1 793,043

10 188,533

493,993

31,567

24,184

9 694,540

9 694,540

0,000

38 399,433

45

0

000

0

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

           

45

1

000

0

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

           

45

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері використання та розвитку комунальної власності

1 156,500

695,800

 

32,000

   

32,000

32,000

 

1 188,500

     

Всього

1 156,500

695,800

0,000

32,000

0,000

0,000

0,000

32,000

32,000

0,000

1 188,500

48

0

000

0

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

           

48

1

000

0

48

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

           

48

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері  містобудування та архітектури

1 537,900

1 043,600

 

48,000

   

48,000

48,000

 

1 585,900

48

1

643

0

150202 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

   

697,266

   

697,266

697,266

 

697,266

48

1

742

0

180109 

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

489,892

  

0,000

      

489,892

     

Всього

2 027,792

1 043,600

0,000

745,266

0,000

0,000

0,000

745,266

745,266

0,000

2 773,058

10

0

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

           

10

1

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

           

10

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері освіти

1 626,800

1 043,189

66,671

48,000

   

48,000

48,000

 

1 674,800

10

1

100

0

070000

Освіта

477 992,800

279 876,675

46 613,774

26 394,258

13 489,640

1 085,856

309,887

12 904,618

12 883,618

3 193,300

504 387,058

10

1

101

0

070101

Дошкільна освiта

170 859,264

96 391,555

18 360,563

15 363,497

9 954,658

39,691

4,949

5 408,839

5 408,839

40,000

186 222,761

10

1

102

0

070201

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

266 959,124

157 939,323

26 211,693

10 454,141

2 958,362

958,048

239,808

7 495,779

7 474,779

3 153,300

277 413,265

10

1

103

0

070202

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

4 741,985

3 204,187

281,135

0,000

      

4 741,985

10

1

108

0

070304 

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

6 965,693

4 420,474

402,021

0,000

      

6 965,693

10

1

110

0

070401 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

16 096,542

10 656,423

1 095,226

141,212

141,212

     

16 237,754

10

1

112

0

070601

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

1 510,280

  

0,000

      

1 510,280

10

1

117

0

070802 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

4 999,953

3 468,009

142,773

384,481

384,481

88,117

65,130

   

5 384,434

10

1

119

0

070804 

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

4 857,666

3 365,328

120,363

50,927

50,927

     

4 908,593

10

1

120

0

070805 

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

648,063

431,376

 

0,000

      

648,063

10

1

180

0

070807

Інші освітні програми 

91,780

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

91,780

10

1

180

1

070807

Забезпечення матеріального заохочення учнів та працівників освітніх закладів

91,780

  

0,000

      

91,780

10

1

126

0

070808 

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

262,450

  

0,000

      

262,450

10

1

303

0

 

Надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших, передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 000,000

10

1

303

8

170602 

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

3 000,000

  

0,000

      

3 000,000

10

1

406

0

110201

Бібліотеки

1 402,522

937,461

72,482

129,473

8,773

  

120,700

120,700

 

1 531,995

10

1

480

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

310,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

310,000

10

1

480

1

110502

Інші культурно-освітні заходи

310,000

  

0,000

      

310,000

10

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

   

2 878,171

   

2 878,171

2 878,171

 

2 878,171

10

1

633

0

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

   

2 834,451

   

2 834,451

2 834,451

 

2 834,451

     

Всього

484 332,122

281 857,325

46 752,927

32 284,353

13 498,413

1 085,856

309,887

18 785,940

18 764,940

3 193,300

516 616,475

14

0

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

           

14

1

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

           

14

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

1 051,700

608,800

33,987

78,000

   

78,000

78,000

 

1 129,700

14

1

200

0

080000

Охорона здоров'я

275 272,430

126 569,180

16 650,076

7 913,173

1 520,699

0,000

54,328

6 392,474

6 317,608

0,000

283 185,603

14

1

201

0

080101

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

141 762,658

87 614,451

10 893,471

4 168,618

591,171

 

42,724

3 577,447

3 557,447

 

145 931,276

14

1

205

0

080203

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

37 202,304

21 868,530

4 623,986

571,844

102,844

 

3,816

469,000

469,000

 

37 774,148

14

1

212

0

080300

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

17 695,603

11 914,745

918,506

64,834

64,834

     

17 760,437

14

1

214

0

080500 

Надання стоматологічної допомоги населенню

6 069,664

4 164,309

144,411

0,300

0,300

 

0,018

   

6 069,964

14

1

218

0

080800

Первинна медико-санітарна допомога

70 023,363

  

3 093,167

747,140

  

2 346,027

2 291,161

 

73 116,530

14

1

280

0

081002

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

2 518,838

1 007,145

69,702

14,410

14,410

0,000

7,770

0,000

0,000

0,000

2 533,248

14

1

280

1

081002

Інформаційне-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров’я

1 595,888

1 007,145

46,152

0,000

      

1 595,888

14

1

280

2

081002

Надання медичної допомоги пільговій категорії населення

899,400

  

0,000

      

899,400

14

1

280

3

081002

Проведення заходів з забезпечення житлом медичних працівників

23,550

 

23,550

14,410

14,410

 

7,770

   

37,960

14

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

   

3 504,266

   

3 504,266

3 504,266

 

3 504,266

14

1

830

0

250323 

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 

29 059,200

  

0,000

      

29 059,200

     

Всього

305 383,330

127 177,980

16 684,063

11 495,439

1 520,699

0,000

54,328

9 974,740

9 899,874

0,000

316 878,769

40

0

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

           

40

1

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

           

40

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

5 020,600

3 192,800

141,816

224,000

   

224,000

224,000

 

5 244,600

40

1

480

0

110502

Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи

164,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

164,000

40

1

480

1

110502

Iншi культурно-освiтнi заходи

164,000

  

0,000

      

164,000

40

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

3 933,279

  

0,000

      

3 933,279

40

1

602

0

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

0,000

0,000

0,000

15 636,680

0,000

0,000

0,000

15 636,680

15 636,680

0,000

15 636,680

40

1

602

1

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

   

14 756,680

   

14 756,680

14 756,680

 

14 756,680

40

1

602

2

100106

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

   

880,000

   

880,000

880,000

 

880,000

40

1

603

0

100103 

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

1 769,407

  

0,000

      

1 769,407

40

1

604

0

100105 

Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності

   

760,600

760,600

492,000

19,000

   

760,600

40

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

33 137,154

 

10 207,800

7 832,000

   

7 832,000

7 832,000

 

40 969,154

40

1

610

0

100208

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

680,000

  

1 550,000

   

1 550,000

1 550,000

 

2 230,000

40

1

613

0

100302 

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

1 630,000

  

0,000

      

1 630,000

40

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

   

12 755,320

   

12 755,320

12 755,320

 

12 755,320

40

1

665

0

170703 

Утримання та розвиток інфраструктури доріг

   

22 615,300

7 255,700

  

15 359,600

  

22 615,300

40

1

742

0

180109 

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

260,008

  

0,000

      

260,008

40

1

746

0

180409 

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

   

2 500,000

   

2 500,000

2 500,000

 

2 500,000

40

1

911

0

240601

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

   

822,000

672,000

  

150,000

  

822,000

     

Всього

46 594,448

3 192,800

10 349,616

64 695,900

8 688,300

492,000

19,000

56 007,600

40 498,000

0,000

111 290,348

24

0

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

           

24

1

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

           

24

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини

624,300

391,400

7,539

18,000

   

18,000

18,000

 

642,300

24

1

400

0

 

Культура

59 213,978

28 865,396

2 977,452

8 850,560

2 126,784

908,910

0,000

6 723,776

6 723,776

0,000

68 064,538

24

1

406

0

110201

Бібліотеки

16 696,698

10 861,206

972,290

639,627

39,627

  

600,000

600,000

 

17 336,325

24

1

409

0

110204

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

6 277,281

3 196,517

1 189,676

2 225,911

90,116

  

2 135,795

2 135,795

 

8 503,192

24

1

410

0

110205

Школи естетичного виховання дiтей

18 588,714

13 085,229

675,383

2 149,995

1 799,995

908,910

 

350,000

350,000

 

20 738,709

24

1

412

0

110502

Зоопарки

12 637,340

  

2 000,000

   

2 000,000

2 000,000

 

14 637,340

24

1

480

0

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

5 013,945

1 722,444

140,103

1 835,027

197,046

0,000

0,000

1 637,981

1 637,981

0,000

6 848,972

24

1

480

1

110502

Інші культурно-освiтнi заходи

671,100

  

61,000

   

61,000

61,000

 

732,100

24

1

480

2

110502

Утримання БУ "Культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка"

952,191

487,489

105,743

1 729,027

197,046

  

1 531,981

1 531,981

 

2 681,218

24

1

480

3

110502

Надання фінансової підтрмки КП "Миколаївські парки"

1 135,000

  

0,000

      

1 135,000

24

1

480

4

110502

Інші культурно-освiтнi заклади та охорона культурної спадщини

2 255,654

1 234,955

34,360

45,000

   

45,000

45,000

 

2 300,654

24

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

   

2 064,354

   

2 064,354

2 064,354

 

2 064,354

     

Всього

59 838,278

29 256,796

2 984,991

10 932,914

2 126,784

908,910

0,000

8 806,130

8 806,130

0,000

70 771,192

67

0

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

           

67

1

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

           

67

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

1 526,300

956,700

37,007

75,230

27,230

 

0,400

48,000

48,000

 

1 601,530

67

1

781

0

210105 

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

3 459,000

 

3,000

0,000

      

3 459,000

67

1

782

0

210110 

Організація рятування на водах

1,000

  

0,000

      

1,000

     

Всього

4 986,300

956,700

40,007

75,230

27,230

0,000

0,400

48,000

48,000

0,000

5 061,530

56

0

000

0

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

           

56

1

000

0

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

           

56

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері  земельних відносин

1 500,400

1 000,200

 

46,000

   

46,000

46,000

 

1 546,400

56

1

731

0

160101

Проведення заходів із землеустрою

85,000

  

50,000

   

50,000

50,000

 

135,000

     

Всього

1 585,400

1 000,200

0,000

96,000

0,000

0,000

0,000

96,000

96,000

0,000

1 681,400

50

0

000

0

50

Інспекція з благоустрою Миколаївської міської ради

           

50

1

000

0

50

Інспекція з благоустрою Миколаївської міської ради

           

50

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері благоустрою

686,600

478,300

7,901

0,000

      

686,600

     

Всього

686,600

478,300

7,901

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

686,600

75

0

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

           

75

1

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

           

75

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері фінансів

3 462,100

2 317,600

 

80,000

   

80,000

80,000

 

3 542,100

     

Всього

3 462,100

2 317,600

0,000

80,000

0,000

0,000

0,000

80,000

80,000

0,000

3 542,100

76

1

000

0

76

Департамент фінансів Миколаївської міської ради ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

           

76

1

801

0

250102

Резервний фонд

1 000,000

  

0,000

      

1 000,000

     

Всього

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

     

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

1 594 582,350

501 989,880

81 559,121

160 096,692

30 236,309

2 643,702

420,542

129 860,383

112 005,300

3 505,300

1 754 679,042

                 
     

Секретар  міської ради

       

Ю.І. Гранатуров

  

 

     

    Додаток 4

 
     

    до рішення міської ради

     

    Від  4 лютого 2014_

     

    № 37/15

       

Показники міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом м. Миколаєва та іншими бюджетами на 2014  рік

 
       
      

(тис.грн.)

       

КТКВ

Найменування АТО

Міжбюджетні трансферти

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Код бюджету

Сума

Щоденний норматив відрахувань

Сума

Щоденний норматив відрахувань

Разом

250323

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування, всього 

29 059,200

   

29 059,200

 

у тому числі:

     
 

- районному бюджету Жовтневого району Миколаївської області  на виконання делегованих державою повноважень у галузі забезпечення вторинним (спеціалізованним) рівнем медичного обслуговуванням населення Корабельного району м.Миколаєва на 2014 рік

29 059,200

   

29 059,200

 

ВСЬОГО

29 059,200

0,000

0,000

0,000

29 059,200

       
 

Секретар  міської ради

  

Ю.І. Гранатуров

 
       

 

           

Додаток  5

  
           

до рішення  міської  ради

 
           

від 4 лютого 2014

 
           

№ 37/15

 
              

Повернення кредитів до міського бюджету міста Миколаєва та надання кредитів з міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік

             

(тис.грн.)

Код типової відомчої класифікації  видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

всього

у т.ч. бюджет розвитку

всього

у т.ч. бюджет розвитку

всього

у т.ч. бюджет розвитку

03

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

            

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

7000,000

515,000

 

7515,000

    

7000,000

515,000

 

7515,000

250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

     

-500,000

 

-500,000

0,000

-500,000

 

-500,000

 

Всього

7000,000

515,000

0,000

7515,000

0,000

-500,000

0,000

-500,000

7000,000

15,000

0,000

7015,000

            

Секретар міської ради

     

Ю.І.Гранатуров

  
              

 

      

Додаток 6

 
      

до рішення міської ради

 
      

від 4 лютого 2014

 
      

№ 37/15

 
        
 

 Джерела фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік

 
        
        
      

(тис.грн.)

 
 

Код класифікації фінансування бюджету

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний і спеціальний фонди

 
 

всього

у тому числі бюджет розвитку

 
 

1

2

3

4

5

6

 
 

200000

Внутрішнє фінансування

-3505,300

3505,300

3505,300

0,000

 
 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

-3505,300

3505,300

3505,300

0,000

 
 

208100

На початок періоду

     
 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

-3505,300

3505,300

3505,300

0,000

 
  

Всього за типом кредитора

-3505,300

3505,300

3505,300

0,000

 
 

600000

Фінансування за активними операціями

-3505,300

3505,300

3505,300

0,000

 
 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

-3505,300

3505,300

3505,300

0,000

 
 

602100

На початок періоду

     
 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

-3505,300

3505,300

3505,300

0,000

 
  

Всього за типом боргового зобов'язання

-3505,300

3505,300

3505,300

0,000

 
        
 

Cекретар міської ради

  

Ю.І.Гранатуров

  

 

 

    

Додаток  7

 
     

до рішення міської ради

     

  від 4 лютого 2014 

     

  № 37/15

       

Перелік  об'єктів, видатки на які  у 2014 році будуть проводитись з бюджету розвитку   міського бюджету міста Миколаєва   

      

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Назва об`єктів  відповідно до проектно - кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об`єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків на рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1

2

3

4

5

6

7

03

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, у т.ч.:

    

7 282,000

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

2 357,000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП "ТРК"Март"

   

525,000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали КП ММР "Миколаївелектротранс"

   

4 000,000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП ММР ПДЗОВ  "Дельфін"

   

400,000

10

Управління освіти Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

26 688,829

 

25 906,822

18 764,940

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

48,000

070101

Дошкільні заклади освіти

Капітальні видатки

   

5 408,839

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

Капітальні видатки

   

7 474,779

110201

Бібліотеки

Капітальні видатки

   

120,700

150101

Капітальні вкладення

Будівництво дитячого дошкільного закладу у мкр. Північний, у т.ч. проектні роботи та експертиза

17 769,000

1

17 644,000

827,313

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція покрівлі ДНЗ № 60, вул.Васляєва,25/1

1 023,757

30

719,993

719,993

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція покрівлі ДНЗ № 115, вул.Нікольська,19,в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

517,160

5

491,567

491,567

150101

Капітальні вкладення

Реконструкції покрівлі ДНЗ №67, проспект  Миру, 7/1,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та екпертиза робочого проекту

869,545

4

839,298

839,298

150110

Проведення невідкладних відновлювальних  робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза ЗОШ №53, вул. Потьомкінська,154

901,508

24

687,376

687,376

150110

Проведення невідкладних відновлювальних  робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №20 по вул.Космонавтів,70 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

491,749

6

464,733

464,733

150110

Проведення невідкладних відновлювальних  робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №64, вул. Архітектора Старова, 6Г, у т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза

2 229,948

0

2 223,464

841,171

150110

Проведення невідкладних відновлювальних  робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №54 по пр.Корабелів,10Б,  у  т.ч.проектно-вишукувальні роботи та експертиза

2 886,162

2

2 836,391

841,171

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

109 934,300

 

68 706,072

9 694,540

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

12,000

130107

Утримання та навчально -тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Капітальні видатки

   

1 086,514

130110

Фінансова підтримка спортивних споруд 

Капітальні видатки

   

179,700

130114

Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

Капітальні видатки

   

251,000

150101

Капітальні вкладення

Будівництво трансформаторної підстанції для електропостачання Центрального міського  стадіону по вул.Спортивній,1/1 в м.Миколаєві, у т.ч. експертиза

2 980,000

 

2 980,000

2 980,000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція приміщень ДЮСШ №3, в т.ч. проектні роботи та експертиза

1 200,000

62

460,689

460,689

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція елінгу №1 ДЮСШ№2 за адресою: вул. Спортивна, 11 ,у.ч. проектні роботи та експертиза

2 210,000

4

2 123,936

2 123,936

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція стадіону, в т.ч. проектні роботи та експертиза

102 957,000

40

62 588,524

2 047,778

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція внутрішньоплощадкових мереж електропостачання Центрального міського стадіону в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

531,800

2

522,923

522,923

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція системи газопостачання з зміною котлів і обладнання топкової за адресою :вул.Володарського, 123, в т.ч. проектні роботи та експертиза

55,500

46

30,000

30,000

14

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

11 538,865

 

5 596,301

9 899,874

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

78,000

080101

Лікарні

Капітальні видатки

   

3 557,447

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

Капітальні видатки

   

469,000

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Капітальні видатки

   

2 291,161

150101

Капітальні вкладення

Прибудова до будівлі пологового будинку №1, що розташований за адресою: вул.Володарського,5

1568,08

88

187,282

187,282

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція приміщень по вул. Васляєва, 37-а для розміщення амбулаторії КЗ ММР «ЦПМСД № 1», у т.ч. проектні роботи та експертиза

2267,773

60

903,930

903,930

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція наявних приміщень реабілітаційного центру міської дитячої поліклініки №1 за адресою: пров. Кобера, 15-а під розміщення сімейної амбулаторії та для влаштування  рентгенкабінету

5 050,664

62

1 913,054

1 913,054

150101

Капітальні вкладення

Рекострукція  сімейної амбулаторії КЗ ММР «ЦПМСД № 2» по вул. 11 Поздовжній, 45, у т.ч. проектні роботи та експертиза

2652,348

2

2592,035

500,000

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, у т.ч:

 

4 989,763

 

2 316,387

3 500,880

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

382,000

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 

Капітальні видатки

   

237,000

 

у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

    

237,000

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Капітальні видатки

   

50,000

091206

Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів

Капітальні видатки

   

515,493

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція будівлі по вул. Миколаївській, 26 для розміщення управління соціальних виплат і компенсацій Ленінського району, у т.ч. проектні роботи та експертиза

4 989,763

54

2 316,387

2 316,387

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

4 195,038

 

4 063,338

8 806,130

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

18,000

110201

Бібліотеки

Капітальні видатки

   

600,000

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

Капітальні видатки

   

2 135,795

110205

Школи естетичного виховання дітей

Капітальні видатки

   

350,000

110502

Інші культурно -освітні заклади та заходи

Капітальні видатки

   

3 637,981

150101

Капітальні вкладення

КУ Миколаївський зоопарк. Будівництво приміщення для жирафів з літніми вольєрами за адресою:  пл.Леонтовича, 1, м.Миколаїв

4 195,038

3

4 063,338

2 064,354

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

16 697,985

 

14 655,303

40 498,000

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

224,000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

Капітальні видатки

   

14 756,680

100106

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Капітальні видатки

   

880,000

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

   

7 832,000

100208

Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Капітальні видатки

   

1 550,000

150101

Капітальні вкладення

Кошти міського бюджету розвитку для спрямування  на співфінансування об'єктів, які будуть визначені  окремими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України за рахунок коштів державного бюджету

   

3 255,000

150101

Капітальні вкладення

Ліквідація  підтоплення Широкої Балки – будівництво дренажного колектору

3 715,425

11

3 306,094

2 806,111

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція та переобладнання колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин по вул. Комінтерна, 36 у  м. Миколаєві

4 357,184

34

2 894,209

2 894,209

150101

Капітальні вкладення

Будівництво пам’ятника  Васляєву В.О.

350,000

 

350,000

300,000

150101

Капітальні вкладення

Будівництво пішохідного мосту між містом та селищем ім.Горького  в місті Миколаєві

8 275,376

2

8 105,000

3 500,000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали КП "Миколаївкомунтранс"

   

1 020,000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП ММР "Центр захисту тварин"

   

500,000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП  "ЕЛУ автодоріг"

   

980,000

45

Управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

32,000

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

32,000

48

Управління містобудування та архітектури  Миколаївської міської ради

 

796,092

 

697,266

745,266

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

48,000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території, обмеженої вулицями: Лазурною, 60 років СРСР, Генерала Карпенка, Нікольською, В.Морською та береговою лінією р.П.Буг

294,865

34

196,039

196,039

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план намивної території, з урахуванням забудови мікрорайону "Ліски-2"

272,091

 

272,091

272,091

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Детальний план території мікрорайону Північний

229,136

 

229,136

229,136

56

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

96,000

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

46,000

160101

Землеустрій 

Видатки розвитку - видатки на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

   

50,000

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

0,000

 

0,000

48,00000

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

48,000

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

0,000

 

0,000

80,00000

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

80,000

90

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

 

0,000

 

0,000

2 087,734

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

204,000

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

Капітальні видатки

   

150,000

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

   

1 733,734

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

 

4 232,053

 

3 184,110

6 111,936

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

136,000

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

   

3 305,936

150101

Капітальні вкладення

Благоустрій території для створення містечка спорту "Корабельний" в районі спортивного комплексу "Водолій" за адресою:пр.Жовтневий, 325,327  в м. Миколаєві  (нове будівництво), у т.ч корегування проекту, експертиза та будівельні роботи

1 414,943

70

367,000

367,000

150101

Капітальні вкладення

Нове будівництво дитячого містечка "Дитячий світ дорожнього руху "на території спортивного містечка "Корабельний" за адресою :пр.Жовтневий, 325,327 в м.Миколаєві , у т.ч. проектні роботи та експертиза

850,000

 

850,000

850,000

 

у т.ч. за рахунок  субвенції з обласного бюджету  бюджетам міст і районів на співфінансування  впровадження  проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2013 року на 2014 рік

    

75,000

150101

Капітальні вкладення

Розширення благоустрою території для створення містечка спорту "Корабельний" в районі спортивного комплексу "Водолій" за адресою:пр.Жовтневий, 325,327 в м.Миколаєві (нове будівництво), у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 672,110

 

1 672,110

1 158,000

150101

Капітальні вкладення

Будівництво каналізаційної насосної станції та каналізаційних розподільчих мереж у  мкр.Балабанівка м. Миколаєва, в т.ч. проектні роботи та експертиза

295,000

 

295,000

295,000

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

 

0,000

 

0,000

2 054,000

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

204,000

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

Капітальні видатки

   

98,000

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

   

1 752,000

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

 

97,000

 

97,000

2 304,000

010116

Органи місцевого самоврядування

Капітальні видатки

   

204,000

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

Капітальні видатки

   

21,812

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

   

1 981,188

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція житлового фонду – влаштування індивідуального опалення у житлових будинках малозабезпечених мешканців за адресами: вул.В.Морська,69,кв.3, вул.В.Морська,69, кв.12, вул.Одеське шосе,84,кв9,в тому числі проектні роботи та експертиза

97,000

 

97,000

97,000

Всього

  

179 169,925

 

125 222,599

112 005,300

 

 

   

Додаток  8

 
    

до рішення міської ради

    

Від 4 лютого 2014

    

№ 37/15

      
      

Перелік об'єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитись за рахунок коштів міського цільового фонду охорони                              навколишнього природного середовища

     

(тис.грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва заходів, об'єктів, відповідно до проектно-кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування  будівництва

                                                                                                                                                          Відсоток завершеності  об'єктів на майбутні роки

                                     Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків на 2014 рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1

2

3

4

5

6

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, у т.ч.:

822,000

  

822,000

240601

Наука, інформація, освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища, у т.ч:

435,000

  

435,000

 

Проведення екологічного аудиту території м.Миколаєва (мікрорайони Намив, Ліски)

100,000

  

100,000

 

Введення в постійну практику добровільних громадських акцій по висадженню дерев, очищенню від сміття парків, берегів рік тощо з проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах -проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" до Міжнародного дня водних ресурсів та Міжнародного дня Чорного моря

30,000

  

30,000

 

Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям- виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста, підготовка та виготовлення матеріалів для участі м. Миколаєва у всеукраїнському конкурсі з благоустрою міста

40,000

  

40,000

 

Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання

265,000

  

265,000

240601

Охорона та раціональне використання земель, у т.ч.:

100,000

  

100,000

 

Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)

100,000

  

100,000

240601

Охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів, у т.ч.:

250,000

  

250,000

 

Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)

100,000

  

100,000

 

Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів. Збільшення площі зелених насаджень (придбання саджанців)

150,000

  

150,000

240601

Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу, у т.ч:

37,000

  

37,000

 

Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин - розміщення пристрою для видалення (спалювання) органічних відходів "Burn mizer" на території за адресою: вул.Комінтерна,36 у м.Миколаєві

37,000

  

37,000

      
      

Секретар міської ради

  

 Ю.І.Гранатуров

 

     

Додаток 9  

 до рішення  міської ради                                     

 від 4 лютого 2014

 № 37/14 

  Перелік міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2014 році

      

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

1

2

3

4

5

6

7

 

Міські програми:

     

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

     
  

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

292,300

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

1 612,000

1 904,300

010116

Органи місцевого самоврядування

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

1 612,000

1 612,000

250404

Інші видатки

Сплата членських та цільових внесків до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань

292,300

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

292,300

  

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки                                                                 

333,600

  

333,600

250404

Інші видатки

Забезпечення фінансування міської харчової технологічної лабораторії

333,600

  

333,600

  

Програма розвитку малого підприємництва в м.Миколаєві на 2013-2014 роки

120,000

  

120,000

180404

Підтримка малого і середнього підприємництва

Реалізація заходів, передбачених програмою

120,000

  

120,000

  

Міська  програма “Молодь” на 2013-2017 роки

141,430

Міська  програма “Молодь” на 2013-2017 роки

0,000

141,430

091106

Інші видатки

Реалізація заходів, передбачених програмою

141,430

  

141,430

  

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2011 по 2017 роки

7 440,000

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2011 по 2017 роки

15,000

7 455,000

250905

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

20,000

  

20,000

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

7 000,000

Реалізація заходів, передбачених програмою

515,000

7 515,000

250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

  

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

-500,000

-500,000

250913

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

Реалізація заходів, передбачених програмою

420,000

  

420,000

    

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

925,000

925,000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

925,000

925,000

  

Міська комплексна програма “Культура”  на 2013-2017 роки

470,000

  

470,000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Реалізація заходів, передбачених програмою

470,000

  

470,000

  

Міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2013-2017 роки

2 700,000

  

2 700,000

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Реалізація заходів, передбачених програмою

2 700,000

  

2 700,000

  

Програма розвитку електротранспорту м.Миколаєва на 2007-2015 роки

0,000

Програма розвитку електротранспорту м.Миколаєва на 2007-2015 роки

4 000,000

4 000,000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

4 000,000

4 000,000

  

Міська комплексна Програма «Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності м.Миколаєва» на 2013-2017 роки

12,500

  

12,500

250404

Інші видатки

Реалізація заходів, передбачених програмою

12,500

  

12,500

 

Разом:

 

11 509,830

 

6 552,000

18 061,830

93

Адміністрація Центрального району  Миколаївської міської ради

     
  

Програма профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

160,000

  

160,000

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

 Реалізація заходів, передбачених програмою

160,000

  

160,000

  

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки                                                                 

66,120

  

66,120

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

 Реалізація заходів, передбачених програмою

66,120

  

66,120

  

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

12 298,962

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

2 100,000

14 398,962

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

Реалізація заходів, передбачених програмою

590,000

  

590,000

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

Реалізація заходів, передбачених програмою

50,000

  

50,000

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство 

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

21,812

21,812

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

11 522,562

Реалізація заходів, передбачених програмою

1 981,188

13 503,750

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

136,400

  

136,400

150101

Капітальні вкладення

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

97,000

97,000

    

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

119,000

119,000

010116

Органи місцевого самоврядування

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

119,000

119,000

  

Міська комплексна програма “Культура”  на 2013-2017 роки

30,000

  

30,000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Реалізація заходів, передбачених програмою

30,000

  

30,000

  

Міська комплексна Програма «Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності м.Миколаєва» на 2013-2017 роки

10,650

  

10,650

250404

Інші видатки

Реалізація заходів, передбачених програмою

10,650

  

10,650

 

Разом:

 

12 565,732

 

2 219,000

14 784,732

90

Адміністрація Заводського району  Миколаївської міської ради

     
  

Програма профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

180,000

  

180,000

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

 Реалізація заходів, передбачених програмою

180,000

  

180,000

  

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки                                                                  

66,120

  

66,120

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

 Реалізація заходів, передбачених програмою

66,120

  

66,120

  

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

6 685,246

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

1 883,734

8 223,980

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

150,000

150,000

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

 Реалізація заходів, передбачених програмою

145,000

  

145,000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

6 210,246

Реалізація заходів, передбачених програмою

1 733,734

7 943,980

100301

Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація каналізаційних систем 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

160,000

  

160,000

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

120,000

  

120,000

250404

Інші видатки

Витрати стягувача на проведення авансування організації та проведення органом державної виконавчої служби виконавчих дій щодо знесення самовільно встановлених споруд

50,000

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

50,000

  

Міська комплексна програма “Культура”  на 2013-2017 роки

30,000

  

30,000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

 Реалізація заходів, передбачених програмою

30,000

  

30,000

  

Міська комплексна Програма «Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності м.Миколаєва» на 2013-2017 роки

10,350

  

10,350

250404

Інші видатки

Реалізація заходів, передбачених програмою

10,350

  

10,350

    

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

170,000

170,000

010116

Органи місцевого самоврядування

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

170,000

170,000

 

Разом:

 

6 971,716

 

2 053,734

9 025,450

92

Адміністрація Ленінського району  Миколаївської міської ради

     
  

Програма профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

264,200

  

264,200

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

 Реалізація заходів, передбачених програмою

264,200

  

264,200

  

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки                                                                  

66,120

  

66,120

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

 Реалізація заходів, передбачених програмою

66,120

  

66,120

  

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

6 806,069

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

1 850,000

8 656,069

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

Реалізація заходів, передбачених програмою

94,000

Реалізація заходів, передбачених програмою

98,000

192,000

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

6 583,071

 Реалізація заходів, передбачених програмою

1 752,000

8 335,071

100302

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

128,998

  

128,998

  

Міська комплексна програма “Культура”  на 2013-2017 роки

30,000

  

30,000

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

 Реалізація заходів, передбачених програмою

30,000

  

30,000

  

Міська комплексна Програма «Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності м.Миколаєва» на 2013-2017 роки

10,250

  

10,250

250404

Інші видатки

Реалізація заходів, передбачених програмою

10,250

  

10,250

    

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2013-2015 роки

118,000

118,000

010116

Органи місцевого самоврядування

  

Реалізація заходів, передбачених програмою

118,000

118,000

 

Разом:

 

7 176,639

 

1 968,000

9 144,639

91

Адміністрація Корабельного району  Миколаївської міської ради

     
  

Програма профілактики злочинності на території міста Миколаєва «Правопорядок» на 2012-2015 роки

120,400

  

120,400

061007

Інші правоохоронні заходи і заклади

 Реалізація заходів, передбачених програмою

120,400

  

120,400

  

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки                                                                  

60,500

  

60,500

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

 Реалізація заходів, передбачених програмою

60,500

  

60,500

  

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

3 844,883

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

3 305,936

7 150,819

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

Реалізація заходів, передбачених програмою

60,000

  

60,000

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство 

Реалізація заходів, передбачених програмою

70,400

Реалізація заходів, передбачених програмою

 </