Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 42/5 від 2014-07-24

Про внесення змін до рішення міської ради  від 04.02.2014 №37/15 «Про міськийбюджет   міста  Миколаєва на 2014 рік»


Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.Внести зміни до рішення міської ради від 04.02.2014 №37/15 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2014 рік».
 
1.1 Збільшити загальний обсяг доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік на загальну суму 1171,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду на 1171,4 тис. гривень, і внести зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік  (Додаток 1).
 
1.2. Збільшити резервний фонд міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік на 1800,0 тис. гривень та установити його уточнений обсяг у сумі 2800,0               тис. гривень.
    
1.3. Збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік на 6873,95293 тис. гривень,  у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету збільшити  на 6938,59380 тис. гривень, видатків спеціального фонду бюджету зменшити на 64,64087 тис. гривень, та внести зміни до видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2) та до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік за головними розпорядниками коштів (Додатки 3, 3.1).
 
1.4. Внести зміни до обсягів повернення кредитів до міського бюджету міста Миколаєва та надання кредитів з міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік (Додаток 4), збільшивши обсяги надання кредитів із загального фонду на           30,415 тис. гривень.
1.5. Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік (Додаток 5), установивши дефіцит у загальній сумі 5732,96793 тис. гривень, з них по загальному фонду дефіцит у сумі 5797,60880 тис. гривень та по спеціальному фонду профіцит  у сумі 64,64087 тис. гривень.
 
1.6. Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитись з бюджету розвитку міського бюджету міста Миколаєва, зменшивши обсяг видатків на 64,64087 тис. гривень  (Додаток 6).
 
1.7. Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2014 році, збільшивши обсяг видатків на 4391,18393 тис. гривень (Додаток 7), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських програм у сумі 287511,44166  тис. гривень.
 
2. Затвердити Положення про витрачання коштів міського бюджету міста Миколаєва, які в 2014 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради (додається).
 
3. Затвердити включені до цього рішення зміни до міського бюджету, проведені в міжсесійний період і внесені за розпорядженнями міського голови від 16.04.2014 № 114р, від 13.05.2014 № 128р, від 22.05.2014 № 141р.
 З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік:
         - по доходах – 1739102,051 тис. гривень, у тому числі загальний фонд –  1544287,744 тис. гривень, спеціальний фонд – 194814,307 тис. гривень (доходи бюджету розвитку – 108500,0 тис. гривень);
- по видатках – 1801168,65754 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 1576947,94570 тис. гривень, спеціальний фонд – 224220,71184 тис. гривень (видатки бюджету розвитку – 129960,00504 тис. гривень);
- по кредитуванню: надання кредитів – 10293,96242 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 9710,25942 тис. гривень, із спеціального фонду – 583,703 тис. гривень; повернення кредитів – 500,0 тис. гривень, у тому числі до спеціального фонду – 500,0 тис. гривень;
        - по джерелах фінансування – із дефіцитом 71860,56896 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 42370,46112 тис. гривень, по спеціальному фонду – 29490,10784 тис. гривень (бюджету розвитку – 21460,00504 тис. гривень).
 
Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.


Міський головаЮ.І. Гранатуров

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

від 24 липня 2014

 

 

 

 

 

№ 42/5

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до доходів міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код

Найменування доходів згідно
 із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

 

 

40000000

Офіційні трансферти

1171,400

0,000

0,000

1171,400

41000000

Від органів державного управління 

1171,400

0,000

0,000

1171,400

41030000

Субвенції

1171,400

0,000

0,000

1171,400

41035000

Інші субвенції, в тому числі:

700,000

0,000

0,000

700,000

 

  -   субвенція з обласного бюджету  міському бюджету м. Миколаєва для проведення невідкладних заходів щодо забезпечення проживання та харчування потерпілих унаслідок вибуху газу 12 травня 2014 року у будинку № 40 по вул. Лазурна в м. Миколаєві

700,000

0,000

0,000

700,000

41037000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

471,400

0,000

0,000

471,400

Всього доходів

1 171,400

0,000

0,000

1 171,400

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

       Ю.І. Гранатуров


 

 

 

Додаток 2                                               до рішення  міської ради                                   від  24 липня 2014         № 24/5           

 

 

 

 

Зміни до видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування  місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

 

 

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

 

 

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

 

 

010000

Державне управління

0,00000

0,00000

71,93500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування 

0,00000

0,00000

71,93500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

070000

Освіта

0,00000

137,25940

47,59678

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

070101 

Дошкільні заклади освіти 

-5,99500

71,64000

-0,99500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-5,99500

 

 

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

0,00000

52,92640

47,59678

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

070202

Вечірні (змінні) школи

0,00000

2,22700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

070304

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

5,00000

1,11300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5,00000

 

 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

0,00000

7,12700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

070802 

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

-10,62600

-7,41300

0,99500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-10,62600

 

 

070804 

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

0,00000

1,11300

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

070805 

Групи централізованого господарського обслуговування 

11,62100

8,52600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

11,62100

 

 

080000

Охорона здоров'я

-9,00000

0,00000

54,25000

9,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9,00000

9,00000

0,00000

0,00000

 

 

080101

Лікарні

-15,00000

0,00000

0,00000

-599,26500

0,00000

0,00000

0,00000

-599,26500

-599,26500

0,00000

-614,26500

 

 

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

6,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6,00000

 

 

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

-54,25000

0,00000

0,00000

608,26500

0,00000

0,00000

0,00000

608,26500

608,26500

0,00000

554,01500

 

 

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

54,25000

0,00000

54,25000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

54,25000

 

 

090000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

0,00000

0,00000

0,00000

-16,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-16,00000

-16,00000

0,00000

-16,00000

 

 

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

81,03900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

81,03900

 

 

090416 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 

-61,04000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-61,04000

 

 

091204 

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

-68,14900

0,00000

0,00000

-16,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-16,00000

-16,00000

0,00000

-84,14900

 

 

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 

48,15000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

48,15000

 

 

100000

Житлово-комунальне господарство

-94,00000

0,00000

0,00000

394,00000

0,00000

0,00000

0,00000

394,00000

394,00000

0,00000

300,00000

 

 

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

46,00000

0,00000

0,00000

94,00000

0,00000

0,00000

0,00000

94,00000

94,00000

0,00000

140,00000

 

 

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

0,00000

0,00000

0,00000

1 390,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 390,00000

1 390,00000

0,00000

1 390,00000

 

 

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству 

650,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

650,00000

 

 

100106

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

0,00000

0,00000

0,00000

110,00000

0,00000

0,00000

0,00000

110,00000

110,00000

0,00000

110,00000

 

 

100202 

Водопровідно-каналізаційне господарство 

35,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

35,00000

 

 

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-825,00000

0,00000

0,00000

-1 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-1 200,00000

-1 200,00000

0,00000

-2 025,00000

 

 

110000

Культура і мистецтво

-5,30000

0,00000

0,00000

5,30000

0,00000

0,00000

0,00000

5,30000

5,30000

0,00000

0,00000

 

 

110201

Бібліотеки

-15,14700

-11,11500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-15,14700

 

 

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

288,60300

211,74200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

288,60300

 

 

110205 

Школи естетичного виховання дітей 

-23,24200

-17,05200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-23,24200

 

 

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

-255,51400

-183,57500

0,00000

5,30000

0,00000

0,00000

0,00000

5,30000

5,30000

0,00000

-250,21400

 

 

150000

Будівництво

0,00000

0,00000

0,00000

-956,94087

0,00000

0,00000

0,00000

-956,94087

-956,94087

0,00000

-956,94087

 

 

150101

Капітальні вкладення

0,00000

0,00000

0,00000

-956,94087

0,00000

0,00000

0,00000

-956,94087

-956,94087

0,00000

-956,94087

 

 

210000

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 165,90880

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

500,00000

0,00000

1 665,90880

 

 

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1 165,90880

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

500,00000

0,00000

1 665,90880

 

 

250000

Видатки, не віднесені до основних груп                                                         

5 880,98500

120,99000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 880,98500

 

 

250102

Резервний фонд

1 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 800,00000

 

 

250203 

Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

471,40000

120,99000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

471,40000

 

 

250404

Інші видатки

3 640,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 640,00000

 

 

250905 

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

-8,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-8,50000

 

 

250913 

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

-21,91500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-21,91500

 

 

 

РАЗОМ ВИДАТКИ

6 938,59380

258,24940

173,78178

-64,64087

0,00000

0,00000

0,00000

-64,64087

-64,64087

0,00000

6 873,95293

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

6 938,59380

258,24940

173,78178

-64,64087

0,00000

0,00000

0,00000

-64,64087

-64,64087

0,00000

6 873,95293

 

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

471,40000

120,99000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

471,40000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

 

 

 

 

 

Ю.І. Гранатуров

 

Додаток 3                                                          до рішення  міської ради                                         від 24 липня 2014     № 42/5

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік  за головними розпорядниками коштів

 

 

 

(тис. грн.)

 

 

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

 

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування 

 

 

71,93500

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

250203 

Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів - за рахунок цільової субвенції з державного бюджету

471,40000

120,99000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

471,40000

 

250905 

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

-8,50000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-8,50000

 

250913 

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

-21,91500

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-21,91500

 

 

Всього

440,98500

120,99000

71,93500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

440,98500

 

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

99,90000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

99,90000

 

 

Всього

99,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

99,90000

 

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100101

Житлово-експлуатаційне  господарство

-94,00000

 

 

94,00000

 

 

 

94,00000

94,00000

 

0,00000

 

 

Всього

-94,00000

0,00000

0,00000

94,00000

0,00000

0,00000

0,00000

94,00000

94,00000

0,00000

0,00000

 

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

-60,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-60,00000

 

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

60,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

60,00000

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

81,03900

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

81,03900

 

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

-61,04000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-61,04000

 

091204 

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

-68,14900

 

 

-16,00000

 

 

 

-16,00000

-16,00000

 

-84,14900

 

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

48,15000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

48,15000

 

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

-656,94087

 

 

 

-656,94087

-656,94087

 

-656,94087

 

210105 

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

700,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

700,00000

 

 

Всього

700,00000

0,00000

0,00000

-672,94087

0,00000

0,00000

0,00000

-672,94087

-672,94087

0,00000

27,05913

 

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070000

Освіта

0,00000

137,25940

47,59678

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

070101

Дошкільні заклади освіти

-5,99500

71,64000

-0,99500

0,00000

 

 

 

 

 

 

-5,99500

 

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

 

52,92640

47,59678

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

070202

Вечірні (змінні) школи

 

2,22700

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

070304 

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку 

5,00000

1,11300

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

5,00000

 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

 

7,12700

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

070802 

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

-10,62600

-7,41300

0,99500

0,00000

 

 

 

 

 

 

-10,62600

 

070804 

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

 

1,11300

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

070805 

Групи централізованого господарського обслуговування 

11,62100

8,52600

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

11,62100

 

 

Всього

0,00000

137,25940

47,59678

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080000

Охорона здоров'я

-9,00000

0,00000

54,25000

9,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9,00000

9,00000

0,00000

0,00000

 

080101

Лікарні

-15,00000

 

 

-599,26500

 

 

 

-599,26500

-599,26500

 

-614,26500

 

080203

Перинатальні центри, пологові будинки

6,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

6,00000

 

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)

-54,25000

 

 

608,26500

 

 

 

608,26500

608,26500

 

554,01500

 

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

54,25000

 

54,25000

0,00000

 

 

 

 

 

 

54,25000

 

 

Всього

-9,00000

0,00000

54,25000

9,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9,00000

9,00000

0,00000

0,00000

 

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

200,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

200,00000

 

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

 

 

 

1 390,00000

 

 

 

1 390,00000

1 390,00000

 

1 390,00000

 

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству 

650,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

650,00000

 

100106

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

 

 

 

110,00000

 

 

 

110,00000

110,00000

 

110,00000

 

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство 

35,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

35,00000

 

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-984,90000

 

 

-1 200,00000

 

 

 

-1 200,00000

-1 200,00000

 

-2 184,90000

 

150101

Капітальні вкладення

 

 

 

-300,00000

 

 

 

-300,00000

-300,00000

 

-300,00000

 

 

Всього

-99,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-99,90000

 

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110000

Культура і мистецтво

-5,30000

0,00000

0,00000

5,30000

0,00000

0,00000

0,00000

5,30000

5,30000

0,00000

0,00000

 

110201

Бібліотеки

-15,14700

-11,11500

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-15,14700

 

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

288,60300

211,74200

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

288,60300

 

110205

Школи естетичного виховання дітей

-23,24200

-17,05200

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-23,24200

 

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

-255,51400

-183,57500

 

5,30000

 

 

 

5,30000

5,30000

 

-250,21400

 

 

Всього

-5,30000

0,00000

0,00000

5,30000

0,00000

0,00000

0,00000

5,30000

5,30000

0,00000

0,00000

 

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210105 

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

465,90880

 

 

500,00000

 

 

 

500,00000

500,00000

 

965,90880

 

 

Всього

465,90880

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

500,00000

0,00000

965,90880

 

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250404

Резерв коштів, які в 2014 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

3 640,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

3 640,00000

 

 

Всього

3 640,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 640,00000

 

76

Департамент фінансів Миколаївської міської ради ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250102

Резервний фонд

1 800,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

1 800,00000

 

 

Всього

1 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 800,00000

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

6 938,59380

258,24940

173,78178

-64,64087

0,00000

0,00000

0,00000

-64,64087

-64,64087

0,00000

6 873,95293

 

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

471,40000

120,99000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

471,40000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

 

 

 

 

 

Ю.І. Гранатуров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.1                                               до рішення  міської ради                                   від 24 липня 2014

№ 42/5        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік  за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм            ,

                                                                                                                  тис. грн..

 

 

 

 

Код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів (КПКВК)

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК)

Найменування

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

 

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

03

0

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

03

1

000

0

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

03

1

008

0

010116

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

 

 

71,93500

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

03

1

802

0

 

Проведення виборів та референдумів

471,40000

120,99000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

471,40000

 

03

1

802

1

250203

Проведення виборів депутатів Верховної Ради,  місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

471,40000

120,99000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

471,40000

 

03

1

809

0

 

Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

-30,41500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-30,41500

 

03

1

809

1

250905 

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

-8,50000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-8,50000

 

03

1

809

8

250913 

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

-21,91500

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-21,91500

 

 

 

 

 

 

Всього

440,98500

120,99000

71,93500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

440,98500

 

93

0

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

000

0

93

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

99,90000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

99,90000

 

 

 

 

 

 

Всього

99,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

99,90000

 

92

0

000

0

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

000

0

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

-94,00000

 

 

94,00000

 

 

 

94,00000

94,00000

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

Всього

-94,00000

0,00000

0,00000

94,00000

0,00000

0,00000

0,00000

94,00000

94,00000

0,00000

0,00000

 

91

0

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

000

0

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

-60,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-60,00000

 

91

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

60,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

60,00000

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

15

0

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

000

0

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1

304

0

 

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

15

1

310

0

 

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

-68,14900

0,00000

0,00000

-16,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-16,00000

-16,00000

0,00000

-84,14900

 

15

1

310

4

091204 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

-68,14900

 

 

-16,00000

 

 

 

-16,00000

-16,00000

 

-84,14900

 

15

1

320

0

 

Соціальний захист ветеранів війни та праці

-12,89000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-12,89000

 

15

1

320

1

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

-61,04000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-61,04000

 

15

1

320

2

091209

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

48,15000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

48,15000

 

15

1

340

0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення 

81,03900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

81,03900

 

15

1

340

2

090412

Надання адресної грошової допомоги

81,03900

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

81,03900

 

15

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

-656,94087

 

 

 

-656,94087

-656,94087

 

-656,94087

 

15

1

781

0

210105 

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

700,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

700,00000

 

 

 

 

 

 

Всього

700,00000

0,00000

0,00000

-672,94087

0,00000

0,00000

0,00000

-672,94087

-672,94087

0,00000

27,05913

 

10

0

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

000

0

10

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

1

100

0

070000

Освіта

0,00000

137,25940

47,59678

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

10

1

101

0

070101

Дошкільна освiта

-5,99500

71,64000

-0,99500

0,00000

 

 

 

 

 

 

-5,99500

 

10

1

102

0

070201

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

52,92640

47,59678

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

10

1

103

0

070202

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

 

2,22700

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

10

1

108

0

070304 

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5,00000

1,11300

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

5,00000

 

10

1

110

0

070401 

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

7,12700

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

10

1

117

0

070802 

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти

-10,62600

-7,41300

0,99500

0,00000

 

 

 

 

 

 

-10,62600

 

10

1

119

0

070804 

Централізоване ведення бухгалтерського обліку

 

1,11300

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

10

1

120

0

070805 

Здійснення  централізованого господарського обслуговування

11,62100

8,52600

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

11,62100

 

 

 

 

 

 

Всього

0,00000

137,25940

47,59678

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

14

0

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

000

0

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1

200

0

080000

Охорона здоров'я

-9,00000

0,00000

54,25000

9,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9,00000

9,00000

0,00000

0,00000

 

14

1

201

0

080101

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

-15,00000

 

 

-599,26500

 

 

 

-599,26500

-599,26500

 

-614,26500

 

14

1

205

0

080203

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та новонародженим

6,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

6,00000

 

14

1

212

0

080300

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

-54,25000

 

 

608,26500

 

 

 

608,26500

608,26500

 

554,01500

 

14

1

214

0

       080500 

Надання стоматологічної допомоги населенню

54,25000

 

54,25000

0,00000

 

 

 

 

 

 

54,25000

 

 

 

 

 

 

Всього

-9,00000

0,00000

54,25000

9,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9,00000

9,00000

0,00000

0,00000

 

40

0

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

000

0

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1

601

0

100101

Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

200,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

200,00000

 

40

1

602

0

 

Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

0,00000

0,00000

0,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 500,00000

1 500,00000

0,00000

1 500,00000

 

40

1

602

1

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

 

 

 

1 390,00000

 

 

 

1 390,00000

1 390,00000

 

1 390,00000

 

40

1

602

2

100106

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

 

 

 

110,00000

 

 

 

110,00000

110,00000

 

110,00000

 

40

1

603

0

100103 

Фінансова підтримка об’єктів житлово-комунального господарства

650,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

650,00000

 

40

1

605

0

 

Фінансова підтримка об’єктів комунального господарства

35,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

35,00000

 

40

1

605

2

100202

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

35,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

35,00000

 

40

1

606

0

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

-984,90000

 

 

-1 200,00000

 

 

 

-1 200,00000

-1 200,00000

 

-2 184,90000

 

40

1

631

0

150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 

 

 

-300,00000

 

 

 

-300,00000

-300,00000

 

-300,00000

 

 

 

 

 

 

Всього

-99,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-99,90000

 

24

0

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

000

0

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

1

400

0

 

Культура

-5,30000

0,00000

0,00000

5,30000

0,00000

0,00000

0,00000

5,30000

5,30000

0,00000

0,00000

 

24

1

406

0

110201

Бібліотеки

-15,14700

-11,11500

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-15,14700

 

24

1

409

0

110204

Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу

288,60300

211,74200

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

288,60300

 

24

1

410

0

110205

Школи естетичного виховання дiтей

-23,24200

-17,05200

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-23,24200

 

24

1

412

0

110502

Зоопарки

 

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

0,00000

 

24

1

480

0

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

-255,51400

-183,57500

0,00000

5,30000

0,00000

0,00000

0,00000

5,30000

5,30000

0,00000

-250,21400

 

24

1

480

3

110502

Надання фінансової підтрмки КП "Миколаївські парки"

-5,30000

 

 

5,30000

 

 

 

5,30000

5,30000

 

0,00000

 

24

1

480

4

110502

Інші культурно-освiтнi заклади та охорона культурної спадщини

-250,21400

-183,57500

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

-250,21400

 

 

 

 

 

 

Всього

-5,30000

0,00000

0,00000

5,30000

0,00000

0,00000

0,00000

5,30000

5,30000

0,00000

0,00000

 

67

0

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

000

0

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

1

781

0

210105 

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

465,90880

 

 

500,00000

 

 

 

500,00000

500,00000

 

965,90880

 

 

 

 

 

 

Всього

465,90880

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

500,00000

500,00000

0,00000

965,90880

 

75

0

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1

000

0

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

1

860

1

250404

Резерв коштів, які в 2014 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

3 640,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

3 640,00000

 

 

 

 

 

 

Всього

3 640,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 640,00000

 

76

1

000

0

76

Департамент фінансів Миколаївської міської ради ( в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

1

801

0

250102

Резервний фонд

1 800,00000

 

 

0,00000

 

 

 

 

 

 

1 800,00000

 

 

 

 

 

 

Всього

1 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 800,00000

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

6 938,59380

258,24940

173,78178

-64,64087

0,00000

0,00000

0,00000

-64,64087

-64,64087

0,00000

6 873,95293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

 

 

 

 

 

Ю.І. Гранатуров

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення  міської  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 24 серпня 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 42/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до обсягів повернення кредитів до міського бюджету міста Миколаєва та надання кредитів з міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

 

Код типової відомчої класифікації  видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ

 

всього

у т.ч. бюджет розвитку

всього

у т.ч. бюджет розвитку

всього

у т.ч. бюджет розвитку

 

03

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

30,415

 

 

30,415

 

 

 

 

30,415

 

 

30,415

 

250909

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

30,415

0,000

0,000

30,415

0,000

0,000

0,000

0,000

30,415

0,000

0,000

30,415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

 

 

 

Ю.І.Гранатуров

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

від 24 серпня 2014

 

 

 

 

 

№ 42/5

 

 

 

 

 

 

 Зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

Код класифікації фінансування бюджету

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний і спеціальний фонди

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

5 797,60880

-64,64087

-64,64087

5 732,96793

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

5 797,60880

-64,64087

-64,64087

5 732,96793

208100

На початок періоду

5 797,60880

-64,64087

-64,64087

5 732,96793

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

Всього за типом кредитора

5 797,60880

-64,64087

-64,64087

5 732,96793

600000

Фінансування за активними операціями

5 797,60880

-64,64087

-64,64087

5 732,96793

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

5 797,60880

-64,64087

-64,64087

5 732,96793

602100

На початок періоду

5 797,60880

-64,64087

-64,64087

5 732,96793

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 

Всього за типом боргового зобов'язання

5 797,60880

-64,64087

-64,64087

5 732,96793

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

Ю.І.Гранатуров


 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  6

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

  від 24 липня 2014

 

 

 

 

 

  №  42/5  

 

 

 

Зміни до переліку  об'єктів, видатки на які  у 2014 році будуть проводитись з бюджету розвитку  міського бюджету міста Миколаєва

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Назва об`єктів  відповідно до проектно - кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об`єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків на рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

1

2

3

4

5

6

7

10

Управління освіти Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

0,000

 

0,000

0,00000

070101

Дошкільні заклади освіти

Капітальні видатки - погашення кредиторської заборгованості станом на  01.01.2014

 

 

 

-193,68200

070101

Дошкільні заклади освіти

Капітальні видатки

 

 

 

193,68200

13

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

-100 909,222

 

-60 540,746

0,00000

150101

Капітальні вкладення

Нове будівництво футбольного поля №1 Центрального міського стадіону по вул.Спортивній,1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

1 527,778

 

1 527,778

1 527,77800

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція стадіону, в т.ч. проектні роботи та експертиза

-102 957,000

 

-62 588,524

-2 047,77800

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція існуючого центрального футбольного поля Центрального міського стадіону по вул.Спортивній,1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

130,000

 

130,000

130,00000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція адміністративної будівлі з влаштуванням навісів над західними трибунами Центрального міського стадіону по вул. Спортивній,1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектні роботи та експертиза

390,000

 

390,000

390,00000

14

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

0,000

 

0,000

9,00000

080101

Лікарні

Капітальні видатки

 

 

 

-599,26500

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

Капітальні видатки

 

 

 

608,26500

150101

Капітальні вкладення

Прибудова до будівлі пологового будинку №1, що розташований за адресою: вул.Володарського,5

 

 

 

2,04800

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція  сімейної амбулаторії  №4 комунального закладу Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» по вул. 11 Поздовжня,45 у м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

 

-2,04800

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, у т.ч:

 

0,000

 

0,000

-672,94087

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Капітальні видатки - погашення кредиторської заборгованості станом на  01.01.2014

 

 

 

-16,00000

150101

Капітальні вкладення

Реконструкція будівлі по вул. Миколаївській, 26 для розміщення управління соціальних виплат і компенсацій Ленінського району, у т.ч. проектні роботи та експертиза - погашення кредиторської заборгованості станом на  01.01.2014

 

 

 

-656,94087

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

0,000

 

0,000

5,30000

110502

Інші культурно -освітні заклади та заходи

Капітальні видатки

 

 

 

5,30000

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

-150,000

 

-150,000

0,00000

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади

Капітальні видатки

 

 

 

1 390,00000

100106

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Капітальні видатки

 

 

 

110,00000

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальні видатки

 

 

 

-1 200,00000

150101

Капітальні вкладення

Кошти міського бюджету розвитку для спрямування  на співфінансування об'єктів, які будуть визначені  окремими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України за рахунок коштів державного бюджету

 

 

 

-200,00000

150101

Капітальні вкладення

Будівництво КНС із самопливними мережами та напірним колектором у мкр. Варварівка ( II черга), у т.ч. виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації

200,000

 

200,000

200,00000

150101

Капітальні вкладення

Будівництво пам’ятника  Васляєву В.О.

-350,000

 

-350,000

-300,00000

150101

Капітальні вкладення

Будівництво пішохідного мосту між містом та селищем ім.Горького  в місті Миколаєві

-8 275,38

 

-8 105,00

-3 500,00000

150101

Капітальні вкладення

Будівництво пішохідного мосту між містом та селищем ім.Горького  у місті Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

8 275,38

2

8 105,00

3 500,00000

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

0,000

 

0,000

500,00000

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

Капітальні видатки

 

 

 

500,00000

91

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

 

0,000

 

0,000

0,00000

150101

Капітальні вкладення

Будівництво каналізаційної насосної станції та каналізаційних розподільчих мереж у  мкр.Балабанівка м. Миколаєва, в т.ч. проектні роботи та експертиза

-295,000

 

-295,000

-295,00000

150101

Капітальні вкладення

Будівництво каналізаційних розподільчих мереж  у мкр. Балабанівка м. Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза

295,000

 

295,000

295,00000

92

Адміністрація Ленінського району Миколаївської міської ради, у т. ч.:

 

0,000

 

0,000

94,00000

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

Капітальні видатки

 

 

 

94,00000

Всього

 

 

-101 059,222

 

-60 690,746

-64,64087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

 

Ю.І.Гранатуров


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток7                                                            до рішення

Міської

ради                                       від 24 липня 2014

№ 42/5             

 

 

 

(тис. грн.)

 

 

 

 

 

  Зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2014 році

тис. грн..

 

 

 

 

 

 

 

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

 

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

Міські програми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Виконавчий комітет  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2003 по 2012 роки (продовжено термін дії до 2017 року)

0,00000

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2013 по 2012 роки (продовжено термін дії до 2017 року)

0,00000

0,00000

 

 

 

 

 

250905

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

-8,50000

 

 

-8,50000

 

 

 

 

 

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

 Реалізація заходів, передбачених програмою

30,41500

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

30,41500

 

 

 

 

 

250913

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-21,91500

 

 

-21,91500

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

0,00000

 

0,00000

0,00000

 

 

 

 

 

93

Адміністрація Центрального району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

99,90000

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

0,00000

99,90000

 

 

 

 

 

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

99,90000

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

99,90000

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

99,90000

 

0,00000

99,90000

 

 

 

 

 

92

Адміністрація Ленінського району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

-94,00000

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

94,00000

0,00000

 

 

 

 

 

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-94,00000

Реалізація заходів, передбачених програмою

94,00000

0,00000

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

-94,00000

 

94,00000

0,00000

 

 

 

 

 

91

Адміністрація Корабельного району  Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

0,00000

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

0,00000

0,00000

 

 

 

 

 

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-60,00000

 

 

-60,00000

 

 

 

 

 

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

60,00000

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

60,00000

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

0,00000

 

0,00000

0,00000

 

 

 

 

 

15

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки                                                                 

68,14900

Міська Комплексна програма «Соціальний захист» на 2012-2015 роки                                                                  

0,00000

68,14900

 

 

 

 

 

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

 Реалізація заходів, передбачених програмою

81,03900

 

 

81,03900

 

 

 

 

 

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

 Реалізація заходів, передбачених програмою

-61,04000

 

 

-61,04000

 

 

 

 

 

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

 Реалізація заходів, передбачених програмою

48,15000

 

 

48,15000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

-656,94087

-656,94087

 

 

 

 

 

150101

Капітальні вкладення

 

 

Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014

-656,94087

-656,94087

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

68,14900

 

-656,94087

-588,79187

 

 

 

 

 

14

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузева програма розвитку  “Охорона здоров’я”  м.Миколаєва на  2013-2017 роки

0,00000

Галузева програма розвитку  “Охорона здоров’я”  м.Миколаєва на  2013-2017 роки

608,26500

608,26500

 

 

 

 

 

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

608,26500

608,26500

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

0,00000

 

608,26500

608,26500

 

 

 

 

 

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

-99,90000

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

300,00000

200,10000

 

 

 

 

 

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

Реалізація заходів, передбачених програмою

572,34164

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

572,34164

 

 

 

 

 

100101

Житлово-експлуатаційне господарство 

Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014

-372,34164

Реалізація заходів, передбачених програмою

 


-372,34164

 

 

 

 

 

100102

Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

1 390,00000

1 390,00000

 

 

 

 

 

100103

Дотація житлово-комунальному господарству

Реалізація заходів, передбачених програмою

650,00000

 

 

650,00000

 

 

 

 

 

100106

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

110,00000


110,00000

 

 

 

 

 

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство 

Реалізація заходів, передбачених програмою

35,00000

Реалізація заходів, передбачених програмою

 

35,00000

 

 

 

 

 

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-984,90000

Реалізація заходів, передбачених програмою

-1 200,00000

-2 184,90000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма “Питна вода”                        м. Миколаєва на
2007-2020 роки

200,00000

200,00000

 

 

 

 

 

150101

Капітальні вкладення

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

200,00000

200,00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку            м. Миколаєва на 2011-2014 роки

-500,00000

-500,00000

 

 

 

 

 

150101

Капітальні вкладення

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

-500,00000


-500,00000

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

-99,90000

 

0,00000

-99,90000

 

 

 

 

 

24

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська комплексна програма “Культура”  на 2013-2017 роки

-239,49800

Міська комплексна програма “Культура”  на 2013-2017 роки

5,30000

-234,19800

 

 

 

 

 

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

Забезпечення утримання та повноцінного функціонування міського методичного центру, муніципального театру-студії естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді. Збереження та повноцінне функціонування парків культури і відпочинку, культурно-ігрового комплексу "Дитяче містечко "Казка". Надання фінансової підтримки  КП "Миколаївські парки".

-239,49800

Реалізація заходів, передбачених програмою

5,30000

-234,19800

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

-239,49800

 

5,30000

-234,19800

 

 

 

 

 

67

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2014 -2016 роки

465,90880

Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м.Миколаєва на 2014 -2016 роки

500,00000

965,90880

 

 

 

 

 

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

Реалізація заходів, передбачених програмою

525,40000

Реалізація заходів, передбачених програмою

500,00000

1 025,40000

 

 

 

 

 

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014

-59,49120

 

 

-59,49120

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

465,90880

 

500,00000

965,90880

 

 

 

 

 

75

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки

3 640,00000

Програма економічного і соціального розвитку      м.Миколаєва на 2011-2014 роки

0,00000

3 640,00000

 

 

 

 

 

250404

Інші видатки

Резерв коштів, які в 2014 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

3 640,00000

 

 

3 640,00000

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

3 640,00000

 

0,00000

3 640,00000

 

 

 

 

 

 

Міські програми, всього:

 

3 840,55980

 

550,62413

4 391,18393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

 

Ю.І. Гранатуров

 

 

 

 

 Затверджено
рішенням міської ради
від 24 липня 2014
№  42/5
ПОЛОЖЕННЯ
про витрачання коштів міського бюджету міста Миколаєва,
які в 2014 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської радиРозділ 1. Загальні положення
                                                                                      
Програмою економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2011-2014 роки одним із шляхів розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей у місті визначено вжиття заходів за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради на виконання доручень виборців. 
Положення про витрачання коштів міського бюджету міста Миколаєва, які в 2014 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради (далі – Положення) установлює процедури, пов’язані з виділенням за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради додаткових до затверджених з урахуванням змін видатків з міського бюджету міста Миколаєва, витрачанням цих коштів та інформуванням міської ради.
Дане Положення розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, Статуту територіальної громади м. Миколаєва.
 
Розділ 2. Обсяг, джерела та умови виділення коштів з міського бюджету
 
1. Обсяг коштів з міського бюджету міста Миколаєва, які в 2014 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради, зарезервований за рахунок вільного залишку бюджетних коштів головному розпоряднику коштів - департаменту фінансів Миколаївської міської ради в загальній сумі 3640,0 тис.грн., підлягає подальшому перерозподілу протягом 2014 року головним розпорядникам коштів на додаткові видатки.
 
2. Додаткові кошти за даним Положенням направляються на видатки, що враховуються та не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів відповідно до статей 89 та 91 Бюджетного кодексу України.
 
3. Пропозиції щодо виділення коштів з міського бюджету, надані міським головою та кожним депутатом міської ради, не повинні перевищувати 40,0 тис. грн.
 
4. Для спрямування додаткових коштів з міського бюджету відповідно до даного Положення проводиться робота в такій послідовності:
4.1. Міський голова, депутати міської ради у термін до 01 жовтня 2014 року надають лист-пропозицію департаменту фінансів Миколаївської міської ради, у якому обов’язково зазначаються:
- головний розпорядник коштів міського бюджету, якому пропонується направити кошти;
- сума коштів, що не перевищує встановленого згідно з пунктом 3 цього Положення обсягу;
- цільове спрямування коштів на видатки, передбачені статтями 89 та 91 Бюджетного кодексу України.
4.2. Департамент фінансів Миколаївської міської ради аналізує отриманий відповідно до пункту 4.1 цього Положення лист-пропозицію щодо відповідності його чинному законодавству та даному Положенню та протягом п’яти робочих днів:
- надсилає його копію (або витяг) головному розпоряднику коштів міського бюджету для надання зустрічної пропозиції;
- готує лист заявнику з відповідними обґрунтуваннями про відхилення його пропозиції, якщо лист-пропозиція не відповідає чинному законодавству та даному Положенню.
4.3. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює аналіз листа–пропозиції міського голови чи депутата міської ради (або витягу з нього) та протягом п’яти робочих днів надає:
- департаменту фінансів Миколаївської міської ради зустрічний лист-пропозицію з підтвердженням необхідності виділення коштів за запропонованим напрямом, розподіл цих коштів за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків та період, у якому пропонується здійснити видатки; при виділенні коштів на видатки, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (стаття 91 Бюджетного кодексу України), посилання на необхідність виконання конкретного розділу (пункту та ін.) міської програми, затвердженої відповідним рішенням міської ради;
- обґрунтовану відмову заявнику та її копію департаменту фінансів Миколаївської міської ради у випадку неможливості виконання пропозиції міського голови чи депутата міської ради (недостатність виділених згідно з пунктом 3 даного Положення коштів, невідповідність запропонованих видатків вимогам чинного законодавства та ін.).
4.4. Департамент фінансів Миколаївської міської ради на підставі аналізу листа-пропозиції міського голови, депутата міської ради та листа головного розпорядника бюджетних коштів включає узгоджену пропозицію до проекту рішення міської ради про внесення змін до міського бюджету шляхом зменшення резерву коштів по КТКВК 250404 (видатки споживання за КЕКВ 2240), та збільшення бюджетних призначень головним розпорядникам коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації згідно з пропозицією. У разі надання та узгодження пропозицій щодо здійснення видатків капітального характеру, що відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України здійснюються за рахунок надходжень до бюджету, вносяться відповідні зміни до обсягів видатків та джерел фінансування по загальному та спеціальному фондах за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду). Обсяги зарезервованих відповідно до пункту 1 цього розділу коштів, щодо спрямування яких пропозиції не були надані або були відхилені, направляються на видатки житлово-комунального господарства за напрямами згідно з пропозицією департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.
З метою оперативного використання коштів, що виділяються згідно з даним Положенням, у міжсесійний період такі зміни до розпису міського бюджету вносяться за розпорядженнями міського голови. Внесені зміни затверджуються та включаються до коригування при внесенні змін до міського бюджету на сесії міської ради.
Департамент фінансів Миколаївської міської ради в установленому порядку вносить зміни до річного та помісячного розпису міського бюджету та здійснює фінансування головних розпорядників бюджетних коштів.
          
4.5. Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про внесення змін до розпису міського бюджету вносить у встановленому порядку зміни до кошторисів та планів асигнувань та здійснює фінансування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
 
Розділ 3. Витрачання бюджетних коштів та інформування міської ради
 
Витрачання коштів, виділених з міського бюджету згідно з даним Положенням, здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Департамент фінансів Миколаївської міської ради та головні розпорядники бюджетних коштів ведуть окремий облік виділених та витрачених згідно з даним Положенням коштів міського бюджету.
Інформацію про витрачання коштів відповідно до даного Положення головні розпорядники бюджетних коштів надають після здійснення видатків департаменту фінансів Миколаївської міської ради за доведеною ним формою, а департамент фінансів Миколаївської міської ради - міській раді разом зі звітом про виконання міського бюджету за 2014 рік.

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: