Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 42/49 від 2014-07-24

Про внесення змін до рішення міської ради  від 04.02.2014 №37/15 «Про міськийбюджет   міста  Миколаєва на 2014 рік»


Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до міського бюджету, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.Внести зміни до рішення міської ради від 04.02.2014 №37/15 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2014 рік».
 
         1.1 Збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік на 3000,0 тис. гривень,  у тому числі обсяг видатків спеціального фонду бюджету на 3000,0 тис. гривень, та внести зміни до видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 1) та до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік за головними розпорядниками коштів (Додатки 2, 2.1).
 
1.2Внести зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік (Додаток 3), установивши дефіцит у загальній сумі 3000,0 тис. гривень, з них по спеціальному фонду -  3000,0 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити залучення залишку бюджетних коштів на початок року. 
 
 
1.3Внести зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2014 році будуть проводитись з бюджету розвитку міського бюджету міста Миколаєва, збільшивши обсяг видатків на 3000,0 тис. гривень  (Додаток 4).
 
1.4Внести зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2014 році, збільшивши обсяг видатків на 3000,0 тис. гривень (Додаток 5), та затвердити у складі видатків міського бюджету уточнений обсяг коштів на реалізацію міських  програм у сумі 290511,44166  тис. гривень.
 
2. З урахуванням внесених змін затвердити уточнений обсяг міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік:
- по доходах – 1739102,051 тис. гривень, у тому числі загальний фонд –  1544287,744 тис. гривень, спеціальний фонд – 194814,307 тис. гривень (доходи бюджету розвитку – 108500,0 тис. гривень);
- по видатках – 1804168,65754 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 1576947,94570 тис. гривень, спеціальний фонд – 227220,71184 тис. гривень (видатки бюджету розвитку – 132960,00504 тис. гривень);
- по кредитуванню: надання кредитів – 10293,96242 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 9710,25942 тис. гривень, із спеціального фонду – 583,703 тис. гривень; повернення кредитів – 500,0 тис. гривень, у тому числі до спеціального фонду – 500,0 тис. гривень;
        - по джерелах фінансування – із дефіцитом 74860,56896 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 42370,46112 тис. гривень, по спеціальному фонду – 32490,10784 тис. гривень (бюджету розвитку – 24460,00504 тис. гривень).
                     
         3. Додатки 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови – директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради Бондаренко В.І.


Міський головаЮ.І. Гранатуров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1                                            до рішення  міської ради                                   від 24 липня 2014 

   № 42/49                                                     

Зміни до видатків  міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування  місцевих бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

 

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

 

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 

0,000

0,000

0,000

3 000,000

0,000

0,000

0,000

3 000,000

3 000,000

0,00000

3 000,00000

 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

0,000

0,000

0,000

3 000,000

0,000

0,000

0,000

3 000,000

3 000,000

0,00000

3 000,00000

 

РАЗОМ ВИДАТКИ

0,000

0,000

0,000

3 000,000

0,000

0,000

0,000

3 000,000

3 000,000

0,000

3 000,000

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

0,000

0,000

0,000

3 000,000

0,000

0,000

0,000

3 000,000

3 000,000

0,00000

3000,000

 

у тому числі за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

 

 

 

 

 

Ю.І. Гранатуров

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2                                                       до рішення  міської ради                                         від 24 липня 2014    № 42/49_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до розподілу видатків міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік  за головними розпорядниками коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

всього

з них:

всього

споживання

з них:

розвитку

з них:

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

 

3 000,000

 

 

 

3 000,000

3 000,000

 

3 000,000

 

Всього

0,000

0,000

0,000

3 000,000

0,000

0,000

0,000

3 000,000

3 000,000

0,000

3 000,000

 

ВСЬОГО ВИДАТКІВ

0,000

0,000

0,000

3 000,000

0,000

0,000

0,000

3 000,000

3 000,000

0,000

3 000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

 

 

 

 

 

Ю.І. Гранатуров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

 

від 24 липня 2014

 

 

 

 

 

 

 

№ 42/49_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зміни до джерел фінансування міського бюджету міста Миколаєва на 2014 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн.)

 

 

Код класифікації фінансування бюджету

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом загальний і спеціальний фонди

 

 

всього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

200000

Внутрішнє фінансування

0,000

3 000,000

3 000,000

3 000,000

 

 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

0,000

3 000,000

3 000,000

3 000,000

 

 

208100

На початок періоду

0,000

3 000,000

3 000,000

3 000,000

 

 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

Всього за типом кредитора

0,000

3 000,000

3 000,000

3 000,000

 

 

600000

Фінансування за активними операціями

0,000

3 000,000

3 000,000

3 000,000

 

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,000

3 000,000

3 000,000

3 000,000

 

 

602100

На початок періоду

 

3 000,000

3 000,000

3 000,000

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

 

 

 

0,000

 

 

 

Всього за типом боргового зобов'язання

0,000

3 000,000

3 000,000

3 000,000

 

 

 

 

Міський голова

 

 

Ю.І.Гранатуров

 


 

 

 

 

 

 

 

Додаток  4

 

до рішення міської ради

від  24 липня 2014

 

 № 42/49

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до переліку  об'єктів, видатки на які  у 2014 році будуть проводитись з бюджету розвитку  міського бюджету міста Миколаєва

 

 

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

 

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Назва об`єктів  відповідно до проектно - кошторисної документації тощо

Загальний обсяг фінансування будівництва

Відсоток завершеності будівництва об`єктів на майбутні роки

Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки

Разом видатків на рік

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

1

2

3

4

5

6

7

 

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, у т.ч.:

 

0,000

0,000

0,000

3 000,000

 

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали  КП СКП  "Гуртожиток"

 

 

 

3 000,000

 

Всього

 

 

0,000

0,000

0,000

3 000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

 

Ю.І.Гранатуров

 


 

 

 

 

 

Додаток 5                                                          до рішення  міської ради

від  24 липня 2014

№  42/49 

  Зміни до переліку міських програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету міста Миколаєва у 2014 році

 

 

 

 

 

тис. грн.)

 

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

Сума

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Міські програми:

 

 

 

 

 

 

40

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

0,00000

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки

3 000,000


3 000,000

 

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб'єктів підприємницької діяльності

 

 

Реалізація заходів, передбачених програмою

3 000,000

3 000,000

 

 

Разом:

 

0,000

 

3 000,0003 000,000

 

 

Міські програми, всього:

 

0,000

 

3 000,000

3 000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

 

Ю.І. Гранатуров

 знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: