Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 7/3 від 2011-07-07

Про встановлення місцевих податків та зборів на територіїміста Миколаєва (ВН. ЗМІН ТА ДОП. №11/7 ВІД 24.11.11) (ВН. ЗМІН ТА ДОП. №12/5 ВІД 23.12.11) (ВН. ЗМІН №19/7 ВІД 21.08.12) (ВН. ДОП. №22/2 ВІД 22.11.12)(ВН. ЗМІН №33/12 ВІД 17.10.13) (ВН. ЗМІН ТА ДОП. №39/11 ВІД 25.04.14) (ВН. ЗМІН ТА ДОП. №46/24 ВІД 18.03.15) (ВН. ЗМІН ТА ДОП. №48/9 ВІД 18.06.15) (ВН. ЗМІН ТА ДОП. №17/3 ВІД 16.03.17)(ВН.ЗМІН № 22/3 ВІД 13.07.17) (ВН. ЗМІН ТА ДОП. №52/15 ВІД 10.07.19)

ВН. ЗМІН ТА ДОП.
ВН. ЗМІН ТА ДОП.
ВН. ЗМІН
ВН. ДОП.
ВН. ЗМІН
ВН. ЗМІН ТА ДОП.
ВН. ЗМІН ТА ДОП.
ВН.ЗМІН ТА ДОП.
ВН.ЗМІН ТА ДОП.
ВН. ЗМІН
ВН.ЗМІН ТА ДОП.

Відповідно до статтей 10, 12 розділу I, статтей 265-268 розділу XII, розділу XIX та підрозділу 8 розділу XX Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
        1.Встановити на території міста Миколаєва наступні  місцеві податки та збори:
           1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
           1.2. єдиний податок;
           1.3. збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
           1.4.  туристичний збір;
           1.5. збір за місця для паркування транспортних засобів.
2.Затвердити Положення по місцевих податках та зборах (додаються). У Положеннях вживаються поняття та терміни, визначені Податковим кодексом України.
3. Встановити, що до внесення змін до розділу XIV Податкового кодексу України в частині справляння єдиного податку застосовується Указ Президента України від 03.07.1998 № 727 ”Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (з наступними змінами) з урахуванням особливостей, викладених в підрозділі 8 розділу ХХ Податкового кодексу України, та застосовуються ставки, визначені рішенням міської ради від 18.08.06 № 4/14 ”Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 13.06.03 № 12/43 ”Про затвердження ставок єдиного податку для  суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на території міста Миколаєва”.
 
4. Встановити, що платники місцевих податків та зборів та/або податкові агенти несуть відповідальність за порушення норм даного рішення щодо порядку справляння, повноти і своєчасності надання податкової звітності та сплати місцевих податків та зборів, передбачену Податковим кодексом України.
Контроль правильності, повноти і своєчасності нарахування та сплати податкових зобов’язань по місцевих податках та зборах, в межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, здійснюють органи державної податкової служби.
        5. Дане рішення ввести в дію з 01.01.12.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького) та заступника міського голови - директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради  Бондаренко В.І.


Міський головаВ.Д. ЧайкаЗатверджено
рішенням міської ради
від 7 липня 2011
№7/3
ПОЛОЖЕННЯ
про  податок на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки     1. Платники податку
1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
                                      2. Об'єкт оподаткування
       2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості.
       2.2. Не є об'єктом оподаткування:
а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;
       в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
       г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;
г) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім'ям та прийомним сім'ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю;
       д) гуртожитки.
                                       3. База оподаткування
       3.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості.
3.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
3.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.
3.4. У разі наявності у платника податку кількох об'єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об'єктів.
                                      4. Пільги із сплати податку
4.1. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
       а) для квартири - на 120 кв. метрів;
       б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.
                                     5. Ставка податку
       5.1. Ставки податку  за 1 кв. метр житлової площі об'єкта житлової нерухомості становлять:
для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів - 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;
        для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів – 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.
                                6. Податковий період
       6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
                                7. Порядок обчислення суми податку
7.1. Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості.
7.2. Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.
7.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об'єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.
Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.
7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року 2012 року, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 розділу II Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.
7.6. У разі набуття права власності на об'єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об'єкт.
                            8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком
8.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
8.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
                              9. Порядок сплати податку
9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
                              10. Строки сплати податку
       10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
       а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Затверджено
рішенням міської ради
від 7 липня 2011
№7/3
ПОЛОЖЕННЯ
про збір за провадження деяких видів

підприємницької діяльності       1. Платники збору
1.1. Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цим Положенням порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:
       а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;
б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
       в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;
       г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).
1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб'єкти господарювання:
       а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;
б) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;
в) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;
г) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;
д) суб'єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;
е) суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;
є) суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб'єкту;
ж) суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);
з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.
 
Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб'єкти господарювання, які провадять комп'ютерні та відеоігри.
 
                           2. Види діяльності, які провадяться з придбанням        пільгового торгового патенту
 
2.1. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):
 
а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;
 
б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;
 
в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;
 
       г) сірників;
 
       ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.
 
2.2. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:
 
а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку, і фурнітура до них;
 
б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;
 
в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;
 
г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;
 
ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;
 
       д) проїзні квитки;
 
       е) зошити.
 
2.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.
 
При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.
 
                                           3. Ставки збору
3.1. Ставки збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється з розрахунку на календарний місяць у розмірі, визначеному цим пунктом, від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата), з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.
   3.1.1 Ставки збору за провадження торговельної діяльності становлять:

Пункти продажу товарів

Територіальні категорії

I

II

III

Магазин, інша торговельна точка, що розташовані в окремому приміщенні, будівлі або їх частині і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину:

 

 

 

- універсальні (гіпермаркети, супермаркети, будинки торгівлі, торгові центри, універмаги, універсами) та спеціалізовані магазини непродовольчих товарів з торговою площею понад 400 кв. метрів,  автосалони

0,4

0,4

0,4

- універсальні та спеціалізовані крамниці, магазини непродовольчих товарів (крім ювелірних магазинів) з торговою площею від 60 кв. метрів до 400 кв. метрів

0,4

0,38

0,34

- універсальні та спеціалізовані крамниці, магазини, павільйони непродовольчих товарів (крім ювелірних магазинів) з торговою площею від 20 кв. метрів до 60 кв. метрів

0,34

0,32

0,28

- універсальні та спеціалізовані крамниці, магазини, павільйони непродовольчих товарів (крім ювелірних магазинів) з торговою площею до 20 кв. метрів

0,28

0,26

0,22

- ювелірні магазини

0,4

0,38

0,34

- крамниці, магазини продовольчих товарів з торговою площею понад 120 кв. метрів

0,4

0,38

0,34

- крамниці, магазини продовольчих товарів з торговою площею  від 60 кв. метрів до 120 кв. метрів

0,34

0,32

0,28

- крамниці, магазини, павільйони продовольчих товарів з торговою площею  від  20 кв. метрів до 60 кв. метрів

0,28

0,26

0,22

- крамниці, магазини, павільйони продовольчих товарів з торговою площею  до 20 кв. метрів

0,25

0,23

0,19

Кіоск, ятка, палатка, намет інша мала архітектурна форма, яка розташована в окремому приміщенні, але не має вбудованого торговельного залу для покупців:

 

 

 

- тютюновими виробами

0,34

0,32

0,28

- продовольчими товарами

0,21

0,19

0,15

- непродовольчі товари

0,19

0,17

0,14

Торгові автомати з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

0,12

0,1

0,08

Автомагазин, розвозка, інший вид пересувної торговельної мережі

0,2

0,2

0,2

Лоток, рундук, прилавок, інший вид торговельної точки у відведеному для торговельної діяльності місці поза межами магазинів

0,15

0,13

0,09

Пункти мережі ресторанного господарства:

 

 

 

Ресторан, ресторан- бар                                                                                                                                                                                                                                                                     

0,4

0,4

0,36

Бар, нічний клуб, пивна зала

0,38

0,38

0,34

Кафе, кафе-бар, кафе-пекарня, кав’ярня, чайний салон,  літній майданчик

0,38

0,36

0,32

Закусочна, шинок, кафетерій

0,32

0,3

0,26

Їдальня, буфет, пункт постачання готової їжі

0,26

0,24

0,2

Фабрика-кухня, фабрика-заготівельня, домова кухня

0,2

0,19

0,17

Пункти здійснення оптової торгівлі (оптова база, склад-магазин, склад товарний, крамниця-склад, універсальний склад, склад змішаний) інші приміщення, що використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

Пункти продажу нафтопродуктів, скрапленим та стиснутим газом та стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

0,4

0,4

0,4


3.1.2. Ставки збору за провадження  діяльності з надання платних побутових послуг становлять:

 Перелік платних побутових послуг

 

(код виду послуг згідно з галузевим класифікатором 201-02-2001 “Класифікація послуг і продукції у сфері побутового обслуговування”)   

Територіальні категорії

    I

   II

 III

 

Виготовлення чохлів усіх видів, навісів, тентів тощо ( 01.024.03 )

0,14

0,14

 0,12

 

Виготовлення штор, занавісок, драпіровок            ( 01.024.04 )

0,12

0,12

0,1

 

Будівництво житла за індивідуальним замовленням  ( 01.060.01,  01.060.02, 01.060.03 заводського виготовлення), 01.060.04 – 01.060.14,  01.060.15 (крім металевих), 01.060.16 – 01.060.25)

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

 

Послуги з ремонту житла за індивідуальним замовленням (01.061.01 – 01.061.13,  01.061.14 (крім металевих).  01.061.15)

  0,3

  0,3

 0,3

 

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням ( 01.070.01 – 01.070.03, 01.070.06 – 01.070.25, 01.071.01 – 01.071.02 )

 0,4

 0,4

  0,4

 

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури          ( крім структурних підрозділів, розташованих у сільській місцевості) ( 01.080.01 – 01.080.66)

  0,25

 0,25

 0,23

 

Заміна елементів живлення годинників                   ( 01.091.13 )

   0,08

  0,08

  0,08

 

Виготовлення металовиробів (огорож, грат, поручнів) за індивідуальним замовленням (01.094.01 – 01.094.08, 01.094.11 – 01.094.15)

  0,25

 0,25

  0,23

 

Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів  (01.095.01 – 01.095.10,  01.095.12 – 01.095.16,  01.095.28,  01.095.29 )

  0,2

 0,2

  0,18

 

Виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння/обручок (01.100.01 – 01.100.06):

 0,4

 0,4

 0,4

 

обмін лому дорогоцінних металів на раніше виготовлені ювелірні вироби (01.100.12);

0,4

 0,4

 0,4

 

ювелірні вироби ( 01.100.12 )

 0,4

 0,4

 0,4

 

Послуги з ремонту ювелірних виробів ( 01.110.01 – 01.110.09 )

0,32

 0,32

  0,32

 

Послуги з прокату спортивних і туристичних виробів, наметів, прогулянкових човнів, лижного спорядження, ракеток, ковзанів, двоколісних велосипедів, парусних дошок, водних лиж              ( 01.130.09)

 0,12

 0,12

 0,11

 

Прокат транспортних засобів, мотоциклів, мопедів, легкових і вантажних автомобілів, причепів до автомобілів та інших пристроїв                 ( 01.130.10 )

 0,28

 0,28

 0,25

 

Прокат весільного та урочистого одягу, а також предметів атрибутики ( 01.130.22)

    0,4

  0,4

   0,4

 

Послуги з виконання фоторобіт                                ( 01.140.01 – 01.140.12 )

  0,27

 0,27

 0,25

 

Послуги з оброблення фотоматеріалів                     ( 01.141.01 – 01.141.09,  01.141.11 – 01.141.19)     

0,22

 0,22

 0,19

 


  Територіальні категорії:
I категорія – вулиці Радянська, Московська, Адміральська, В.Морська, Спаська, Шевченка, Пушкінська, Лягіна, Декабристів, Нікольська, Фалєєвська, Потьомкінська, Адмірала Макарова, Набережна, Садова; проспект Леніна; ринки та територія прилегла до них по периметру в межах кварталу; території, прилеглі по периметру в межах кварталу до автовокзалів і залізничного вокзалу, до Будинку торговлі «Південний Буг»; бульвар Адмірала Макарова; яхтклуб ;
II категорія – проспекти Жовтневий , Миру, Героїв Сталінграда та вулиці, що перетинають їх у межах кварталу; вулиці Космонавтів, Кірова, Будівельників, Комсомольська, Дзержинського, Чкалова, Скороходова, Будьонного, Крилова, Бутоми, Г. Карпенка, Червоних Майовщиків, Лазурна; Херсонське шосе.
       I11 категорія – всі інші.
 
3.1.3 Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.
 
       3.1.4 Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:
 
-для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;
 
-для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, - розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);
 
-для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;
 
-для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.
 
3.1.5 Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту становить 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.
 
3.1.6 Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.
 
3.1.7 Ставки збору, визначені відповідно до пункту 3.1. цього Положення округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).
                                 4. Порядок придбання торгового патенту
4.1. Для провадження передбачених цим Положенням видів підприємницької діяльності суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:
а) найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);
б) юридична адреса (місцезнаходження) суб'єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);
       в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;
       г) вид торгового патенту;
       ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;
д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг,  позначення "виїзна торгівля";
       е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);
       є) період, на який придбається торговий патент.
Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цього пункту. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.
4.2. Відомості, наведені в поданій суб'єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.
Звірка відомостей, наведених в поданій суб'єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред'явлені суб'єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.
У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб'єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб'єкту господарювання.
4.3. Торговий патент видається особисто фізичній особі - підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.
       4.4. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.
У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.
4.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб'єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.
4.6. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг пункту з обміну іноземної валюти.
4.7. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб'єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.
 
4.8. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.
 
4.9 Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.
                            5. Порядок та строки сплати збору
       5.1. Порядок сплати збору платниками збору, які:
а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;
 
б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;
 
в) здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;
 
г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;
 
ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів,-  за місцем провадження такої діяльності.
 
       5.2 Строки сплати збору :
а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;
     
б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;
 
в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.
 
5.3. Під час придбання торгового патенту суб'єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.
 
5.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.
 
5.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового кодексу України.
 
                           6. Порядок використання торгового патенту
       6.1. Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:
      - на фронтальній вітрині магазину, а за її відсутності - біля реєстратора розрахункових операцій;
      - на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;
- на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;
      - у пунктах обміну іноземної валюти;
 
-у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.
 
        6.2. Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.
6.3. Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води, псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб'єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов'язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.
6.4.Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
6.5. Передача торгового патенту іншому суб'єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб'єкта не дозволяється.
6.6. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.
                           7. Строк дії торгового патенту
7.1. Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.
 
7.2. Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п'ятнадцяти календарних днів.
 
7.3. Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.
 
7.4. У разі невнесення суб'єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.
 
7.5. Суб'єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Положення підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб'єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

Затверджено
рішенням міської ради
від 7 липня 2011
№7/3
ПОЛОЖЕННЯ
про  туристичний збір  1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.
                              2. Платники збору
2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію міста Миколаєва, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
       2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:
       а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму у місті Миколаєві;
       б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
       г) ветерани війни;
       ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
       д) особи, які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати.
Копія документа, що підтверджує право на дану пільгу, надається податковому агенту до початку розміщення особи на проживання.
                                3. Ставка збору
3.1. Ставка збору становить 1 відсоток до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 цього Положення.
                                4. База справляння збору
4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 5.1 цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.
4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду.
                                5. Податкові агенти
       5.1. Справляння збору  здійснюється:
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.
                                6. Особливості справляння збору
6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
                                7. Порядок сплати збору
7.1. Збір сплачується до міського бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.
7.2. Податковий агент, який має підрозділ, у тому числі без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) на території міста Миколаєва, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ або зареєструватися самостійно, як податковий агент туристичного збору в органі державної податкової служби  міста Миколаєва, за місцезнаходженням такого  підрозділу.
      7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Затверджено
рішенням міської ради
від 7 липня 2011
№7/3
ПОЛОЖЕННЯ
про збір за місця для паркування транспортних засобів    1. Платники збору
1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.
1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території міста Миколаєва:

Місцезнаходження

Загальна площа, кв.м

Кількість місць для

 

 паркування

Технічне

 

оснащення

вул. Рюміна (вул.Чкалова – вул.Дунаєва, 2 кармани)

    391        

       43

відсутнє

площа міської лікарні № 3

    141

       16

відсутнє

вул.Бузника – ріг пр.Леніна

    313

       35

відсутнє

вул. Космонавтів, біля ринку «Площа Перемоги»

    225

       25

відсутнє

пр. Жовтневий  (біля зоопарку, 2 кармани)

    233

       26

відсутнє

вул. Будівельників (пр. Миру –           пр. Жовтневий, 5 карманів)

  2233

       248

відсутнє

пр. Миру (пр. Жовтневий –                вул. Будівельників, 3 кармани)

  1411

       157

відсутнє

вул. Кірова, 244 ( парковочний карман з правого боку)

    269

       30

 відсутнє

вул. 9 Поздовжня (вул. Будівельників – вул. Шкільна)

    443

       49

відсутнє

 вул. 11  Поздовжня (вул.Будівельників – вул. Шкільна)

    535

       59

відсутнє

вул. Кірова, 244( парковочний карман з лівого боку)

   404

       45

відсутнє

вул. Шевченка ( вул. Лягіна –            вул. Радянська)

    149

        16

відсутнє

пр. Миру  (2 парковочних кармани)

    459

        51

відсутнє

вул. Адм.Макарова ( вул. Радянська -    вул. Московська)

    145

        16

відсутнє

Вул. 6 Поперечна (вул.Фрунзе  –        вул. 8 Березня )

    292

        32

відсутнє

Вул. 7 Поперечна (вул.Фрунзе  –        вул. 8 Березня )

     99

        11

відсутнє

вул. 8 Березня (пр. Леніна  –               вул. 8 Поперечна, 4 кармани )

    1322

        147

відсутнє

вул. Будьоного ( вул. 8 Березня -        вул. Рюміна)

     676

       75

відсутнє

вул.Рюміна (вул. Дунаєва –                вул. Будьоного)

    403

       45

відсутнє

вул.Рюміна (вул. Дунаєва –                вул. Защука)

   318

       35

відсутнє

 Привокзальна площа, 2 кармани

   651

       72

відсутнє

вул. Будівельників (вул. 11 Поздовжня – вул. 9 Поздовжня)

   176

       19

відсутнє

вул. В. Морська    (вул. Лягіна -         вул. Радянська)

   217

       24

відсутнє

вул. Дзержинського ( пр. Леніна –     вул. Чкалова)

   976

       108

відсутнє

вул. Спаська (вул. Лягіна –                 вул. Радянська, 2 кармани)

   722

       80

відсутнє

вул. Радянська  ( пр. Леніна –              вул. Чкалова)

   596

       66

відсутнє


1.3 Перелік осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, визначається рішенням виконавчого органу  міської ради в порядку встановленому міською радою та надається органу державної податкової служби у десятиденний строк з дня прийняття такого рішення та уточнюється  до початку наступного бюджетного періоду.
                           2. Об'єкт і база оподаткування збором
2.1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, яка відповідно з пунктом 1.2 даного Положення спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.
                            3. Ставки збору
3.1. Ставки збору за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів за кожний день провадження такої діяльності становить 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
                            4. Порядок обчислення та строки сплати збору
4.1. Збір сплачується до міського бюджету авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.
4.2. Платник збору, який має підрозділ, у тому числі без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці на території міста Миколаєва, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ або зареєструватися самостійно, як платник збору в органі державної податкової служби  міста Миколаєва, за місцезнаходженням  такої земельної ділянки.
       4.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: