Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

10 липня 2019                                                                                   № 52/15

Про внесення змін та доповнень  до

рішення Миколаївської міської  ради

від 07.07.2011 № 7/3 «Про встановлення

місцевих податків та зборів на території

 міста Миколаєва», зі змінами та

доповненнями

 

        У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до  Податкового кодексу України та деяких законів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», з метою приведення у відповідність до вимог діючого законодавства рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 №7/3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва» зі змінами та доповненнями,  керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 № 7/3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями  Миколаївської міської ради від 24.11.2011 № 11/7,  від 23.12.2011  № 12/5, від 21.08.2012 № 19/7,  від 22.11.2012 № 22/2, від 18.06.2015 № 48/9 та від 13.07.2017 № 22/3.

 

1.1.  До  Положення про податок на майно внести  такі  зміни та доповнення:

1.1.1. підпункт «л» підпункту 2.4.2 пункту 2.4  викласти в такій редакції:

«л) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників  (фізичних та юридичних осіб), віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку»;

1.1.2. підпункт 4.3.2 пункту 4.3  слова «розташованих  в межах міста Миколаєва» виключити;

1.1.3.  підпункт 4.5.1 після слів «для сільськогосподарських угідь – у розмірі 0,3 відсотка» доповнити словами «для лісових земель - у розмірі        0,01 відсотка»;

1.1.4. підпункт «г» підпункту 4.7.1 після слів «комунальної власності» доповнити словами  «заказники місцевого значення,».

          2. Положення про туристичний збір викласти в новій редакції (додається).

  3.  Дане рішення ввести в дію з 1 січня 2019 року.

          4. Відділу інформаційного забезпечення управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту міського голови Миколаївської міської ради   опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної  політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького),  першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                  О.Ф.Сєнкевич

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                рішення міської ради

                                                                                           від 10 липня 2019

                                                                                          № 52/15

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про туристичний збір

 

 

       1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 

       2. Платники збору

 

       2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію міста Миколаєва та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5  цього Положення.

 

       2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

 

       а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у місті Миколаєві;

 

       б) особи резиденти, визначені підпунктом «в» пункту 14.1.213 статті 14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження, або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» підпункту 5.1 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або праві користування за договором найму;

 

       в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

 

       г) ветерани війни;

 

       ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

 

      д) особи, які прибули за путівками ( курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони  здоров’я;

 

 е) діти віком до 18 років;

 є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

 

 ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1      статті 14 Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених  підпунктом б) підпункту 5.1 цього Положення, що належать їй на праві власності або на  праві користування за договором найму.

 

       3. Ставка збору

 

      3.1. Ставка збору за  кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених  підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, становить  для  внутрішнього туризму 0,5 відсотків та для в’їзного туризму 1 відсоток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового ) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.  

 

       4. База справляння збору

 

       4.1. Базою справляння є  загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених  підпунктом 5.1  пункту 5 цього Положення.

 

       5. Податкові агенти  та місця проживання

 

       5.1. Справляння збору  здійснюється з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

 

       а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

 

      б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

 

       5.2. Справляння збору здійснюється такими податковими агентами:

 

      а)  юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту 7  цього Положення, фізичними особами-підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення;

 

       б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» підпункту 5.1  пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

 

      в)  юридичними особами, які уповноважуються міською радою справляти збір  на умовах договору, укладеного з міською радою.

   

    Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради.

 

       6. Особливості справляння збору

 

       6.1. Платники збору сплачують суму збору  авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір  за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених цим Положенням.

       За один і той самий період перебування платника збору на території міста, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

 

      6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору, відповідно до цього Положення.

 

     6.3. У разі дострокового залишення особою, що сплатила туристичний збір, території міста Миколаєва, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у  порядку, встановленому Податковим кодексом України.

 

       7. Порядок сплати збору

 

       7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням  авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця ( у лютому до 28 (29) включно).

 

     Податкові агенти відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків, при цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачуються такими податковими агентами у строки,  визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

 

         7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі)  не за місцем  реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням   підрозділу.

 

 

      7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

                                       _________________________________

  

  Опубліковано: 29 липня 2019р.

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: