Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

13 липня 2017                                                                                № 22/3

Про внесення змін та доповнень 

до рішення Миколаївської міської

ради від 07.07.2011 № 7/3 «Про

встановлення місцевих податків

та зборів на території міста Миколаєва»,

зі змінами та доповненнями

 

        У зв’язку з прийняттям Законів України «Про внесення зміни до статті 288 Податкового кодексу України щодо граничного розміру орендної плати», «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами недержавної форми власності»,  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» , з метою приведення у відповідність до вимог діючого законодавства рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 №7/3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва, зі змінами та доповненнями»,  керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 № 7/3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями  Миколаївської міської ради від 24.11.2011 № 11/7,  від 23.12.2011  № 12/5, від 21.08.2012 № 19/7,  від 22.11.2012 № 22/2, від 18.06.2015 № 48/9.

 

1.1.  До  Положення про податок на майно, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 18.06.2015 № 48/9, внести  такі  зміни та доповнення:

1.1.1.  Підпункт 2.4.2 доповнити підпунктами такого змісту:

«о) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

п) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

р) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

с) об'єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

т) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять та більше дітей.»

1.1.2. Підпункт 2.6.1 пункту 2.6 викласти в такій редакції:

«2.6.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).»

1.1.3. Підпункт «г»  підпункту 2.6.2  пункту 2.6 викласти в такій редакції:

«г) громадські об’єднання, благодійні організації».

1.1.4. Пункт 2.6.2 пункту 2.6 доповнити  абзацом такого змісту:

« Міська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.»

1.1.5. Пункт 2.7 викласти в новій редакції:

«2.7. Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у відсотках  до  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування становлять:

а) для об’єктів житлової нерухомості – 0,1 відсотка ;

        б) для  об’єктів нежитлової нерухомості :

 

 Код

Будівлі нежитлові

Ставка податку

(%)

1211.4

Пансіонати

0,1

1211.5

Ресторани та бари

0,5

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,1

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,1

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,1

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,5

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,5

(більше  200 кв.м)

1230.2

Криті ринки, торговельні комплекси,  павільйони та зали для ярмарків

0,5

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,25

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,25

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування

0,1

1241.1

Автовокзали

0,5

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,5

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

0,5

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,5

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0,1

1241.9

Будівлі транспорту та дорожнього господарства

0,1

1242.1

Гаражі наземні

0,1

1242.2

Гаражі підземні

0,5

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,5

1242.4

Навіси для велосипедів

0,1

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів

0,1

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,5

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,5

1252.3

Силоси для зерна

0,5

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,5

1252.6

Холодильники

0,1

1261.4

Казино, ігорні будинки

0,5

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,5

1262.1

Музеї та художні галереї

0,1

1262.2

Бібліотеки, книгосховища

0,1

1262.3

Технічні центри

0,1

1262.4

Планетарії

0,1

1262.5

Будівлі архівів

0,1

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів

0,1

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів (за винятком тих, які фінансуються з бюджетів)

0,1

1264

Будівлі лікарень, медичних центрів,  медичних лабораторій та  оздоровчих закладів (за винятком тих, які фінансуються з бюджетів)

0,5

1265

Зали спортивні (за винятком тих, які фінансуються з бюджетів)

 

 

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,1

1265.2

Басейни криті для плавання

0,1

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,1

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,1

1265.5

Тири

0,1

1265.9

Зали спортивні інші

0,1

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,5

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,5

 

Інші

0,25

 

 

1.1.6. Підпункт 2.9.1 пункту 2.9 доповнити підпунктом «д» такого змісту:

«д) за наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів  "а - г"  цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).»

1.1.7  У підпункті 2.9.2 пункту 2.9 в першому абзаці слова та цифри «з підпунктом  2.7.1 пункту 2.7»  замінити словами та цифрами «з пунктом 2.7» та слова в третьому абзаці «податкову і митну політику» замінити словами  «фінансову політику»

1.1.8. У підпункті 2.9.4 пункту 2.9 слова «необхідні для розрахунку» замінити словами «необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами».

1.1.9. У підпункті 2.10.1 пункту 2.10 слова «він втратив» замінити словом «припинилося» та слово «виникло» замінити словами «він набув».

1.1.10. Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального.

         Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна, тип пального.»

         1.1.11. У першому та другому абзацах підпункту 3.6.3 слова «необхідні для розрахунку податку» замінити  словами «необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами»

         У третьому абзаці підпункту 3.6.3 пункту 3.6 слова «державної податкової політики» замінити словами «та реалізує державну фінансову політику».

1.1.12. Пункт 3.6 доповнити  підпунктами 3.6.7 – 3.6.10 такого змісту:

«3.6.7. У разі спливу п'ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п'яти років.

3.6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3.2 цього Положення є об'єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов'язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

3.6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3.2 цього Положення є об'єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

3.6.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об'єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об'єкт оподаткування, перехід права власності на об'єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об'єктів оподаткування.»

1.1.13. Підпункт 4.5.1 пункту 4.5 викласти в такій редакції:

« 4.5.1. Ставка податку за земельні ділянки встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - у розмірі 0,3 відсотка та для земель загального користування - у розмірі  0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у підпункті 4.5.2 пункту 4.5 цього Положення».

            1.1.14. Підпункт 4.5.2 пункту 4.5  викласти в такій редакції:

« 4.5.2 Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом (присадибні ділянки), автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними товариствами, кооперативами для зберігання човнів громадян, індивідуальними (металевими ) гаражами, дачними будинками громадян, а також земельні ділянки, надані для потреб водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 3 відсотків суми  податку, обчисленого відповідно до  підпункту 4.5.1 пункту 4.5 цього Положення». 

1.1.15. Пункт 4.6. доповнити підпунктом 4.6.4 такого змісту:

«4.6.4. Якщо фізична особа, визначена підпункті 4.6.1, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання / зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.»

1.1.16. Підпункт 4.7.1. доповнити підпунктами «д», «ж», «з» та «к» такого змісту:

«д) дошкільні  та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

ж) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, закладів, установ та організацій, спеціалізованих санаторіїв для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

з) державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров'я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.»

1.1.17. Абзац перший підпункту 4.9.1 пункту 4.9 доповнити словами «за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України».

1.1.18. Підпункт 4.11.5 пункту 4.11 викласти в такій редакції:

«4.11.5.  Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

         Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

1.1.19. Підпункт 4.12.2 пункту 4.12 після слова «проводяться» доповнити словами «контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки».

1.1.20.  У першому абзаці підпункту  4.13.1 пункту 4.13  слова «оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства» виключити.

1.1.21. В абзаці другому підпункту 4.13.1 пункту 4.13 слова «податкової політики» замінити словами «фінансової політики».

1.1.22. Підпункт 4.13.1 доповнити третім абзацом наступного змісту:

«Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України».

1.1.23. У підпункті 4.13.5 «в» пункту 4.13  виключити такі абзаци:

« - культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій, які легалізовані в Україні;

   - житлового фонду (багатоквартирні житлові будинки, котеджна забудова, ОСББ, індивідуальна житлова забудова тощо);

   - індивідуальних гаражів;

   - садових та дачних будинків;

   - гаражно-будівельних кооперативів, дачно-будівельних кооперативів, кооперативів по зберіганню човнів, садівничих товариств тощо»

          1.1.24. Підпункт 4.13.5. «к» доповнити словами « та технологічного обладнання».

          1.1.25. Підпункт 4.13.5 «с» викласти в такій редакції:

«с) для будівництва та обслуговування будівель та споруд за лінією забудови (за винятком виду використання, зазначеного у підпунктах «л» - «р» та «ц» підпункту 4.13.5)».

1.1.26. Ставку орендної плати за  землю для земель, визначених в підпункті 4.13.5 «т» встановити в розмірі 0,3 відсотка.

1.1.27. Підпункт 4.13.5 пункту 4.13 доповнити підпунктами «ц», «ч» та «ш» такого змісту:

«ц) встановити  ставку орендної плати в розмірі 0,1 відсотка для обслуговування:

 - баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, 

 - культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій, які легалізовані в Україні;

          - житлового фонду ( присадибна ділянка,багатоквартирні житлові будинки, котеджна забудова, ОСББ, індивідуальна житлова забудова тощо);

           -  дачних будинків;

          - гаражно-будівельних кооперативів, дачно-будівельних товариств, кооперативів по зберіганню човнів тощо;

          - парків, скверів;

           ч) встановити  ставку орендної плати в розмірі 0,3 відсотка для обслуговування садівничих товариств, садових будинків;

           ш) встановити  ставку орендної плати в розмірі 1 відсоток для обслуговування індивідуальних, металевих гаражів для зберігання особистих транспортних засобів громадян.»

 

1.1.28.  Підпункт 4.13.6 доповнити підпунктом 4.13.6.1  такого змісту:

«4.13.6.1.  Розмір орендної плати може перевищувати розмір орендної плати, встановлений підпунктом 4.13.5, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах».

1.1.29. Абзац другий підпункту 4.14.2 пункту 4.14 викласти в такій редакції: «У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115».

       

1.2.  До  Положення про збір за місця паркування транспортних засобів, затвердженого п.2, внести  такі  зміни:

1.2.1. Пункт 1.2. доповнити текстом наступного змісту:

Місце знаходження

Загальна площа, кв.м

Кількість

місць

Технічне оснащення

Пр.Миру поблизу буд. №2 (ринок «Колос»)

709,5

54

відсутнє

 

         1.2.2. У пункті 3.1. цифри  та слово «0,03 відсотка» замінити цифрами та словом «0,015 відсотка».

 

2. Пункт 3 рішення Миколаївської міської ради  від 23.12.2011  № 12/5  «Про внесення змін та доповнень  до рішення Миколаївської міської ради  від 07.07.2011 № 7/3  «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва» викласти в такій редакції:

«3. Затвердити ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність: для платників першої групи у відсотках до розміру прожиткового мінімуму працездатних осіб та для платників другої групи у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановлених на 1 січня податкового (звітного) року)».

Ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність за КВЕД ДК 009-2010

 
 

Код виду економічної діяльності

Види діяльності

Ставка податку у відсотках

 

для першої групи платників до прожиткового мінімуму

для другої групи платників до розміру мінімальної з/пл

 

 

01.1 

Вирощування однорічних і дворічних культур 

  

10

 

01.2 

Вирощування багаторічних культур 

  

10

 

01.4 

Тваринництво 

  

10

 

01.5 

Змішане сільське господарство 

  

10

 

01.6 

Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність 

  

10

 

01.7 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 

  

10

 

02.1 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

  

10

 

02.2 

Лісозаготівлі 

  

10

 

02.3 

Збирання дикорослих недеревних продуктів 

  

10

 

02.4 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

  

10

 

03.1 

Рибальство 

  

10

 

03.2 

Рибництво (аквакультура) 

  

10

 

10.1 

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 

  

10

 

10.2 

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 

  

10

 

10.3 

Перероблення та консервування фруктів і овочів 

  

10

 

10.4 

Виробництво олії та тваринних жирів 

  

10

 

10.5 

Виробництво молочних продуктів 

  

6

 

10.6 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів 

  

5

 

10.71 

Виробництво хліба та хлібобулочних  виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

  

2,5

 

10.72

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

 

5

 

10.73

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів

 

2,5

 

10.8 

Виробництво інших харчових продуктів 

  

5

 

10.9 

Виробництво готових кормів для тварин 

  

5

 

11.0 

Виробництво напоїв 

  

10

 

13.3 

Оздоблення текстильних виробів 

  

2,5

 

13.9 

Виробництво інших текстильних виробів 

  

4

 

14.1 

Виробництво одягу, крім хутряного 

  

4,5

 

 

з них

 

 

 

14.11

Виробництво робочого одягу

 

4

 

14.19

Виробництво іншого одягу і аксесуарів

 

4

 

14.2 

Виготовлення виробів із хутра 

  

10

 

14.3 

Виробництво трикотажного та в'язаного одягу 

  

4

 

15.11 

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра 

  

10

 

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів 

 

5

 

15.2 

Виробництво взуття 

  

5

 

16.1 

Лісопильне та стругальне виробництво 

  

10

 

16.2 

Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

  

10

 

18.1 

Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг 

  

5

 

18.2 

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 

  

10

 

22.1 

Виробництво гумових виробів 

 

10

 

22.2 

Виробництво пластмасових виробів 

 

10

 

23.1 

Виробництво скла та виробів зі скла 

 

10

 

23.3

Виробництво будівельних матеріалів із глини

 

10

 

23.4 

Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки 

 

10

 

23.5 

Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей 

 

10

 

23.6 

Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу 

 

10

 

23.7 

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

 

10

 

25.1 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів 

 

10

 

25.2 

Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів 

 

10

 

25.3 

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 

 

10

 

25.6 

Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів 

 

9

 

25.9 

Виробництво інших готових металевих виробів 

 

9

 

27.1

Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури

 

6

 

27.5 

Виробництво побутових приладів 

 

7,5

 

28.1 

Виробництво машин і устаткування загального призначення 

 

7,5

 

28.2 

Виробництво інших машин і устаткування загального призначення 

 

10

 

30.1 

Будування суден і човнів 

 

10

 

31.0 

Виробництво меблів 

 

10

 

32.1 

Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів 

 

10

 

32.4 

Виробництво ігор та іграшок 

 

7,5

 

32.9 

Виробництво продукції, не вiднесеної до iнших угруповань 

 

5

 

33.1 

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування 

  

7,5

 

33.2 

Установлення та монтаж машин і устаткування 

  

7,5

 

41.1 

Організація будівництва будівель 

  

10

 

41.2 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

  

10

 

42.1 

Будівництво доріг і залізниць 

  

10

 

42.2 

Будівництво комунікацій 

  

10

 

42.9 

Будівництво інших споруд 

  

10

 

43.1 

Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику 

  

10

 

43.2 

Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи 

  

10

 

43.3 

Роботи із завершення будівництва 

  

10

 

43.9 

Інші спеціалізовані будівельні роботи 

  

10

 

45.2 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 

  

10

 

45.3 

Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 

  

6

 

45.4 

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 

10

6

 

46 

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами 

  

10

 

 

з них

 

 

 

46.49

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

 

6

 

46.90

Неспеціалізована оптова торгівля

 

6

 

47.1 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 

8

7,5

 

47.21 

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 

5

5

 

47.22 

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 

8

9

 

47.23 

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 

8

9

 

47.24 

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 

5

4

 

47.25 

Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах 

8

7,5

 

47.29 

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 

8

7,5

 

47.30

Роздрібна торгівля пальним ( в ємкостях до 20 літрів)

 

6

 

47.4 

Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах 

10

10

 

47.51 

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 

6

6

 

47.52 

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

8

7,5

 

47.53 

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах 

10

10

 

47.54 

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 

10

10

 

47.59 

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 

10

10

 

47.61 

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 

8

5

 

47.62 

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 

8

5

 

47.63 

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах 

8

8

 

47.64 

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 

8

8

 

47.65 

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 

8

6

 

47.7 

Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах 

 

 

 

47.71 

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 

8

7,5

 

47.72 

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 

10

8

 

47.73 

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 

10

10

 

47.74 

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 

10

10

 

47.75 

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 

6

6

 

47.76 

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 

8

7,5

 

47.77 

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах 

10

10

 

47.78 

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах 

10

10

 

47.79 

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 

10

7,5

 

47.8 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 

  

 

 

47.81 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 

8

7,5

 

47.82 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 

8

7,5

 

47.89 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 

8

7,5

 

47.9 

Роздрібна торгівля поза магазинами 

  

 

 

47.91 

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет 

 

10

 

47.99 

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 

8

7,5

 

49.3 

Інший пасажирський наземний транспорт 

  

 

 

49.31 

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

 

10

 

49.32 

Надання послуг таксі 

 

7,5

 

49.39 

Інший пасажирський наземний транспорт, не вiднесений до iнших угруповань 

 

10

 

49.4 

Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей 

 

 

 

 

до 1,5

 

5

 

 

від 1,5 т до 8 т

 

7,5

 

 

більше 8 т

 

9

 

52.1 

Складське господарство 

 

10

 

52.2 

Допоміжна діяльність у сфері транспорту 

 

10

 

55.1 

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 

  

10

 

55.2

Діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання

 

10

 

55.3 

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів 

  

10

 

55.9 

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 

  

10

 

56.1 

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 

  

10

 

56.2 

Постачання готових страв 

  

7,5

 

58.1 

Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність 

  

5

 

58.2 

Видання програмного забезпечення 

  

7,5

 

59.1 

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 

  

7,5

 

59.2 

Видання звукозаписів 

  

7,5

 

62.0 

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність 

  

7,5

 

63.1 

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали 

  

7,5

 

63.9 

Надання інших інформаційних послуг 

  

7,5

 

66.2 

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

 

10

 

68.2 

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 

 

5

 

68.3 

Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 

 

10

 

69.1 

Діяльність у сфері права 

 

10

 

69.2 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 

  

5

 

70.2 

Консультування з питань керування 

 

5

 

71.1 

Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування 

 

10

 

72.1 

Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук 

 

7,5

 

72.2 

Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук 

 

7,5

 

73.1 

Рекламна діяльність 

 

10

 

73.2 

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 

 

10

 

74.1 

Спеціалізована діяльність із дизайну 

 

7,5

 

74.2 

Діяльність у сфері фотографії 

 

5

 

74.3 

Надання послуг перекладу 

  

5

 

75.0 

Ветеринарна діяльність 

  

7,5

 

77.1 

Надання в оренду автотранспортних засобів 

  

10

 

77.2 

Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 

  

6

 

77.3 

Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів 

  

6

 

78.1

Діяльність агентств працевлаштування 

  

10

 

78.2 

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 

  

5

 

78.3 

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 

  

5

 

79.1 

Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів 

  

7,5

 

79.9

Надання інших послуг бронювання та пов’язаних з ним діяльності

 

10

 

81.1 

Комплексне обслуговування об'єктів 

 

10

 

81.2 

Діяльність із прибирання 

6

3

 

81.3 

Надання ландшафтних послуг 

 

10

 

82.1 

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність 

 

5

 

82.3 

Організування конгресів і торговельних виставок 

 

7,5

 

82.9 

Надання допоміжних комерційних послуг, не вiднесених до iнших угруповань 

 

7,5

 

85.5

Інші види освіти

 

7,5

 

86.21 

Загальна медична практика 

 

7,5

 

86.23 

Стоматологічна практика 

 

10

 

86.9 

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 

 

7,5

 

88.9

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання

 

10

 

90.0 

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 

 

7,5

 

93.1 

Діяльність у сфері спорту 

  

7,5

 

93.2 

Організування відпочинку та розваг 

  

10

 

95.1 

Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку 

  

7,5

 

95.2 

Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 

  

5

 

96.0 

Надання інших індивідуальних послуг 

  

 

 

96.01 

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 

10

10

 

96.02 

Надання послуг перукарнями та салонами краси 

10

10

 

96.03 

Організування поховань і надання суміжних послуг 

10

10

 

96.04 

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 

 

7,5

 

96.09 

Надання інших індивідуальних послуг, не вiднесених до iнших угруповань 

 

7,5

 

 

Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням

5

5

 

 

Послуги з ремонту взуття

5

5

 

 

Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням

5

5

 

 

 Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням

10

10

 

 

Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням

10

10

 

 

Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням

3

3

 

 

 

Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням

5

5

 

 

Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням

10

7,5

 

 

Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

3

3

 

 

Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів

3

3

 

 

Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням

5

5

 

 

Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням

5

5

 

 

Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів

3

3

 

 

Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням

5

5

 

 

Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів

3

3

 

 

Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням

10

10

 

 

Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

8

7,5

 

 

Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням

5

5

 

 

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням

10

7,5

 

 

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо-та відеоапаратури

10

10

 

 

Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

10

10

 

 

Послуги з ремонту годинників

4

3

 

 

Послуги з ремонту велосипедів

3

3

 

 

Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів

3

3

 

 

Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням

10

10

 

 

Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

5

7,5

 

 

Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням

10

10

 

 

Послуги з ремонту ювелірних виробів

5

5

 

 

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

5

10

 

 

Послуги з виконання фоторобіт

5

5

 

 

Послуги з оброблення плівок

5

5

 

 

Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

10

10

 

 

Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів

10

10

 

 

Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

5

5

 

 

Послуги перукарень

10

10

 

 

Ритуальні послуги

10

10

 

 

Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством

10

10

 

 

Послуги домашньої прислуги

6

6

 

 

Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням

6

6

 

 

 

         3. Дане рішення ввести в дію з 01.01.2018.

        

         4. Відділу інформаційного забезпечення управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту міського голови Миколаївської міської ради    (Олійник) опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.

        

         5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної  політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), заступника міського голови - директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради  Бондаренко В.І.

 

 

Міський голова                                                                           О.Ф.Сєнкевич


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: