Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

18 березня 2015                                                                           № 46/24

Про внесення змін та доповнення 

до рішення Миколаївської міської 

ради від 07.07.2011 № 7/3 «Про

встановлення місцевих податків та

зборів на території міста

Миколаєва», зі змінами та

доповненнями (П.3.4 ВТР.ЧИН. №48/9 ВІД 18.06.15)

П.3.4 ВТР.ЧИН.

 

         У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», з метою приведення у відповідність до вимог діючого законодавства рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 № 7/3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва», враховуючи рекомендації робочої групи з питань встановлення місцевих податків та зборів, ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами       м. Миколаєва, керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Внести зміни та доповнення до рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 № 7/3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями  Миколаївської міської ради від 24.11.2011 № 11/7,  від 23.12.2011  № 12/5, від 21.08.2012 № 19/7,  від 22.11.2012 № 22/2:

         а) у підпункті 1.1 пункту 1 слова «податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» замінити словами «податок на майно              (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю);

         б) підпункт 1.3 пункту 1 виключити;

         в) підпункти 1.4 та 1.5 вважати відповідно підпунктами 1.3 та 1.4.

         2. Визнати такими, що втратили чинність, Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності та Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

         3. Затвердити на 2015 рік  Положення  про податок на майно  (в частині  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  та транспортного податку) (додається).

         4. Встановити, що плата за землю справляється згідно з нормами  Податкового кодексу України із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2014 року до прийняття рішення міської ради про встановлення  податку на майно (в частині плати за землю) .

         5. Визнати такими, що втратили чинність, рішення міської ради:

        - від 17.10.2013 № 33/12 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 № 7/3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва», зі змінами та доповненнями»;

       - від 25.04.2014 № 39/11 «Про внесення змін  та доповнень до рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 № 7/3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва», зі змінами та доповненнями».

         6. Відділу інформаційного забезпечення  Миколаївської міської ради (Рубан) опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.

         7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького), заступника міського голови - директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради  Бондаренко В.І.

 

 

Міський голова                                                                           Ю.І.Гранатуров                                                                         

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        рішення  міської ради

                                                                         від 18 березня 2015

                                                                         № 46/24

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  податок на майно

1. Склад податку на майно

1.1. Податок на майно складається з:

1.1.1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.1.2. транспортного податку;

1.1.3 плати за землю.

               2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

         2.1. Об'єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

         2.1.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

         а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

         б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

         в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

         г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

         д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

         2.1.2. Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.

         2.1.3. Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

                               2.2 Об'єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

         а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

         б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

         в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

д) будівлі промислові та склади;

ж) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

и) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

к) інші будівлі.

2.3. Платники податку

2.3.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.3.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2.4. Об'єкт оподаткування

         2.4.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

         2.4.2. Не є об'єктом оподаткування:

         а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

         б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

         в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

         г) гуртожитки;

         д) житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

         ж) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

         и) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

         к) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

         л) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

         м) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

         2.5. База оподаткування

         2.5.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

         2.5.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

         2.5.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

         2.6. Пільги із сплати податку

         2.6.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

         а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

         б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;

         в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.

         Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

         2.6.2.Звільняються від  сплати податку:

а) з об'єктів житлової нерухомості  - фізичні особи, середньомісячні доходи яких за рік, що передує звітному (податковому періоду), не перевищують прожиткового мінімуму, законодавчо встановлений на 1 січня  звітного періоду;

б) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

в)      з об'єктів житлової нерухомості - фізичні особи на яких розповсюджується дія Законів України «Про осн6ови соціальної захищеності інвалідів України», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи» та « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

г)       релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями);

д)      громадські організації, які є неприбутковими.

         Пільги з податку, що сплачується на  території міста Миколаєва з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

         об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі;       

         об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

         2.7. Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у відсотках  до  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування становить:

а) 1 відсоток - для квартири/квартир, загальна площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2 відсотки - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких перевищує 500 кв. метрів;

в) 1 відсоток - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

г) 2 відсотки - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна загальна площа яких перевищує 740 кв. метрів;

д)   для  об’єктів нежитлової нерухомості згідно з додатком.

2.8. Податковий період

2.8.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.9. Порядок обчислення суми податку

2.9.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 2.6.1 пункту 2.6 цього Положення та ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 2.6.1 пункту 2.6 цього Положення та  ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 2.6.1 пункту 2.6 цього Положення та ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням абзаців «б» і «в»  підпункту 2.9.1. цього Положення, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та  ставки податку.

2.9.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 2.7.1 пункту 2.7 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

2.9.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

         2.9.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2.9.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

2.10. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

2.10.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

2.10.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

2.11. Порядок сплати податку

2.11.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до міського бюджету міста Миколаєва.

2.12. Строки сплати податку

2.12.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

                                     3. Транспортний податок

3.1. Платники податку

3.1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3.2 цього Положення є об'єктами оподаткування.

3.2. Об'єкт оподаткування

3.2.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

3.3. База оподаткування

3.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3.2 цього Положення.

3.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3.2 цього Положення.

3.5. Податковий період

3.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

3.6. Порядок обчислення та сплати податку

3.6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

3.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до         1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

3.6.3. Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

3.6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

3.6.5. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

3.6.6. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

3.7. Порядок сплати податку

3.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до міського бюджету міста Миколаєва.

3.8. Строки сплати податку

3.8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.  

 

 

Додаток

до Положення

 

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

для об’єктів нежитлової нерухомості

 

              Код

Будівлі нежитлові

Ставка податку (%)

1211.4

Пансіонати

0,2

1211.5

Ресторани та бари

1,0

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,2

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,2

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,2

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

1,0

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1,0

(більше  200 кв.м)

1230.2

Криті ринки, торговельні комплекси,  павільйони та зали для ярмарків

1,0

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,5

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,5

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування

0,2

1241.1

Автовокзали

1,0

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1,0

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

1,0

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

1,0

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0,2

1241.9

Будівлі транспорту та дорожнього господарства

0,2

1242.1

Гаражі наземні

0,2

1242.2

Гаражі підземні

1,0

1242.3

Стоянки автомобільні криті

1,0

1242.4

Навіси для велосипедів

0,2

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів

0,2

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1,0

1252.2

Резервуари та ємності інші

1,0

1252.3

Силоси для зерна

1,0

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1,0

1252.6

Холодильники

0,2

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,0

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

1,0

1262.1

Музеї та художні галереї

0,2

1262.2

Бібліотеки, книгосховища

0,2

1262.3

Технічні центри

0,2

1262.4

Планетарії

0,2

1262.5

Будівлі архівів

0,2

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів

0,2

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів (за винятком тих, які фінансуються з бюджетів)

0,2

1264

Будівлі лікарень, медичних центрів,  медичних лабораторій та  оздоровчих закладів (за винятком тих, які фінансуються з бюджетів)

1,0

1265

Зали спортивні (за винятком тих, які фінансуються з бюджетів)

 

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,2

1265.2

Басейни криті для плавання

0,2

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,2

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,2

1265.5

Тири

0,2

1265.9

Зали спортивні інші

0,2

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

1,0

1274.4

Будівлі лазень та пралень

1,0

 

Інші

0,5

 

 

  

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: