Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 33/12 від 2013-10-17

Про внесення змін до рішенняМиколаївської міської радивід 07.07.2011 № 7/3«Про встановлення місцевихподатків та зборів на територіїміста Миколаєва», зі змінамита доповненнями  (ВТР.ЧИН. №46/24 ВІД 18.03.15)

ВТР.ЧИН.


Відповідно до пунктів 4 та 5 розділу I Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості», керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.Внести зміни до рішення Миколаївської міської ради від 07.07.2011 № 7/3 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території міста Миколаєва» зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями  Миколаївської міської ради від 24.11.2011 № 11/7, від 23.12.2011 № 12/5, від 21.08.2012 № 19/7, від 22.11.2012 № 22/2:
1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, викласти в новій редакції (додається).
1.2. Пункт 5 рішення доповнити таким: «У 2013 році контролюючі органи не нараховують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичним особам – платникам податку, і цей податок фізичними особами не сплачується».
2. Управлінню громадських зв’язків Миколаївської міської ради (Ухмановській) опублікувати рішення в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького) та заступника міського голови - директора департаменту фінансів Миколаївської міської ради  Бондаренко В.І.


Секретар міської радиЮ.І.ГранатуровЗатверджено
рішенням міської ради
від 17 жовтня 2013
№ 33/12
ПОЛОЖЕННЯ
про  податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки                                         1. Платники податку
 
1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.
 
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
 
а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
 
б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
 
в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
 
                                      2. Об'єкт оподаткування
 
       2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості, у тому числі його частка.
 
       2.2. Не є об'єктом оподаткування:
 
а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
 
б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, у тому числі їх частки;
 
       в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 
       г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;
ґ) об'єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю, опікуна, піклувальника;
       д) гуртожитки;
 
е) об'єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину.
      
                                       3. База оподаткування
 
       3.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості, у тому числі його часток.
 
3.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.
 
3.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи з житлової площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.
 
3.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об'єкта оподаткування, у тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється, виходячи з сумарної житлової площі таких об'єктів з урахуванням норм підпункту 4.1 пункту 4 Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Положення).
                                  
4. Пільги із сплати податку
 
4.1. База оподаткування об'єкта/об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
 
     а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв.м;
 
     б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв.м;
 
в) для різних видів об'єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв.м.
 
       Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
 
Пільги із сплати податку не надаються на об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).
 
4.2. Міська рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на території міста Миколаєва з об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого цього підпункту.
 
                                         5. Ставка податку
 
5.1. Ставки податку за 1 кв.м бази оподаткування у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року), становлять:
 
        для фізичних осіб:
а) 1 відсоток - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.м, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.м; 
 
б) 2,7 відсотки - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.м, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких  перевищує 500 кв.м;               
в) 1 відсоток - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв.м;
г) 2,7 відсотки - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв.м.
       для юридичних осіб:
а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв.м., та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв.м;
б) 2,7 відсотки - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв.м, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв.м.
       
                                      6. Податковий період
 
       6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 
                                       7. Порядок обчислення суми податку
 
7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об'єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку: 
а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, у тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 4.1 пункту 4 цього Положення, та відповідної ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного виду, у тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної житлової площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 4.1 пункту  4 цього Положення, та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної житлової площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 4.1 пункту 4 цього Положення, та відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.
7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
7.3 Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
об'єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
розміру житлової площі об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.
     
7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 розділу II Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
 
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.
 
8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника     об'єкта оподаткування податком
 
8.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
 
8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
 
9. Порядок сплати податку
 
9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
 
10. Строки сплати податку
 
       10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
 
       а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
 
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
_____________________________________________________________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: