Мапа порталу

 ПАМ’ЯТКА  УСИНОВЛЮВАЧА

 

У разі усиновлення дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, дитина входить в сім’ю на правах рідної.

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей Миколаївської міської ради. Заява може бути написана в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли одне з подружжя не може особисто з’явитись до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

 

До заяви додаються такі документи:

  1. копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
  2. довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової  служби;
  3. копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
  4.  висновок про стан здоров’я  кожного заявника, складений за встановленою формою;
  5. засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя);
  6. довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
  7. копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Копії документів, зазначених у пунктах 1, 3 і 7, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.

У разі усиновлення дитини одним з подружжя висновок про стан здоров’я та довідка про наявність чи відсутність судимості  подаються кожним з подружжя.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані усі зазначені документи.

 

Після подання документів служба у справах дітей протягом 10 днів:

-   перевіряє документів на відповідність вимогам законодавства;

-   проводить бесіду з заявниками, роз’яснює їм права та обов’язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновлення , порядок здійснення контролю за умовами проживання усиновленних дітей;

-   відвідує заявників за місцем їх проживання та складає акт обстеження житлово-побутових умов;

-   розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок;

-   у разі позитивного рішення ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі та видає їм висновок про можливість бути усиновлювачами.

Інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, можна отримати в службі у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі, Міністерстві у справах сім’ї і молоді АР Крим, службах у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Державному департаментів з усиновлення та захисту прав дитини.    

 

Кандидатам в усиновлювачі надаються такі відомості про дитину:

-   ім’я, вік, стать;

-   стан здоров’я;

-   правові підстави для усиновлення;

-   форма влаштування;

-   відомості про наявність або відсутність братів, сестер;

-   демонструється фотокартка дитини.

 

Знайомство та встановлення контакту з дитиною здійснюється за направленням служби у справах дітей або Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини. Якщо протягом строку дії направлення кандидат в усиновлювачі не подав до служби у справах дітей заяву про усиновлення дитини вважається, що він відмовився від її усиновлення.

Строк дії направлення 10 робочих днів, у разі необхідності він може бути продовжений за заявою кандидатів в усиновлювачі, але не більш ніж на 10 робочих днів.

Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем перебування дитини із заявою про бажання її усиновити.

Керівник дитячого закладу, де знаходиться (перебуває) дитина чи особа, у якої проживає дитина, за запитом служби у справах дітей, до якої звернулися кандидати в усиновлювачі із заявою про бажання усиновити, подає цій службі певний перелік документів

Після підготування службою у справах дітей висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини, кандидат в усиновлювачі звертається особисто із заявою про усиновлення до суду за місцем проживання (перебування) дитини .Також до заяви подаються інші документи.

 

Усиновлювач зобов’язаний :

-   особисто забрати дитину із закладу чи сім’ї , в якій вона виховується, в присутності представника служби у справах дітей після пред’явлення копії рішення суду про усиновлення;

-   надавати можливість представникам служби у справах дітей за місцем свого проживання, здійснювати нагляд за умовами проживання і виховання дитини;

-   повідомляти службу у справах дітей, яка здійснює нагляд за умовами проживання і виховання усиновленої дитини, про зміну місця проживання.

Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію та інші соціальні виплати, які вона мала до усиновлення.

Особа, яка усиновила дитину має державні гарантії.

Шановні мешканці м. Миколаєва та громадяни України! Якщо ви прийняли рішення усиновити дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, - звертайтесь до служби у справах дітей Миколаївської міської ради, яка знаходиться за адресою:

вул. Адміральська, 20 каб. 257,  тел. 37-30-20; 37-01-67; 37-30-37.

Прийомні дні:

понеділок з 14 до 17 години;

четвер з 9 до 17 години.


ОНОВЛЕНО 22.05.2015

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: