Мапа порталу

Бланки необхідних документів та зразки їх заповнення

 

ДОКУМЕНТИ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ЯКІ ВИДАЮТЬСЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ДОЗВІЛЬНИМИ ОРГАНАМИ

 

УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У МІСТІ МИКОЛАЄВІ
ДЕПАРТАМЕНТУ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

1. Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні.

1.1.Заява

1.2.Заявка

1.3.Опис

2. Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

2.1.Заява

2.2.Заявка

2.3.Опис

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

4. Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

4.1.Декларація

4.2.Заява

4.3.Опис

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

5. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.

5.1.Заява

5.2.Опис

6. Дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

6.1.Заява

6.2.Опис

7. Дозвіл на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

7.1.Заява

7.2.Опис

8. Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

8.1.Заява

8.2.Опис

8.3.Декларація

9. Реєстрація великотонажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

9.1.Заява для юридичних осіб

9.2.Заява для фізичних осіб

9.3.Опис

10. Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів.

10.1.Заява для юридичних осіб

10.2.Заява для фізичних осіб

10.3.Опис

11. Перереєстрація великотонажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

11.1.Заява для юридичних осіб

11.2.Заява для фізичних осіб

11.3.Опис

12. Введення обліку та зняття технологічних транспортних засобів з обліку.

12.1.Заява для юридичних осіб

12.2.Заява для фізичних осіб

12.3.Опис

13. Продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

13.1. Заява

13.2. Опис

14. Продовження строку дії дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної  небезпеки.

14.1. Заява

14.2. Опис

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

15. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

15.1.Заява

15.2.Заявка УЕПР

15.3.Опис

16. Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

16.1. Заява

16.2. Опис

17. Висновок державної екологічної експертизи.

17.1.Заява

17.2.Заявка на ДЕС

17.3.Опис

18. Декларація про відходи (декларація подається один раз на рік через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами (Єдиний державний портал адміністративних послуг http://e-eco.gov.ua/) або одночасно в паперовій (у трьох примірниках) та електронній формі (у форматах word та pdf) до центру надання адміністративних послуг)

18.1.Декларація

18.2.Заява

18.3.Опис

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

19. Висновок державної експертизи землевпорядної документації.

19.1.Заява

19.2.Опис

20. Рішення про надання у постійне користування та надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

20.1.Заява

20.2.Опис

21. Дозвіл на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару грунту) земельної ділянки.

21.1.Заява

21.2.Заявка

21.3.Опис

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНСТВА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

22. Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову.

22.1.Заява

22.2.Опис

23. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

23.1.Заява

23.2.Опис

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ,
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

24. Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територій та в зонах охорони.

24.1. Заява

24.2. Опис

25. Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

25.1. Заява

25.2. Опис

26. Погодження відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони.

26.1. Заява

26.2. Опис

СЕКТОР У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДЕРЖАВНОГО АГЕНСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

27. Дозвіл на спеціальне водокористування.

27.1. Заява

27.2. Заявка

27.3. Нормативний розрахунок

27.4. Опис

28. Анулювання дозволу на спеціальне водокористування.

28.1. Заява

28.2. Заявка

28.3. Опис

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

(для об’єктів, розташованих за межами населених пунктів та у межах сіл, селищ та міст (крім міста Миколаєва), а також на територіях, де сільські, селищні, міські ради не утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю)

29. Дозвіл на виконання будівельних робіт (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) наслідками).

29.1.Заява

29.2.Заява про отримання дозволу (відповідно до ч.3 ст.37 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» за формою згідно додатку 10 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 №466 зі змінами)

29.3. Опис

30. Декларація про готовність до експлуатації об’єкта (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками; об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта та щодо самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду).

30.1.Заява

30.2.Опис

30.3.Декларація про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта (додаток 2 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 №461 зі змінами)

30.4. Декларація про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1) (додаток 3 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 №461 зі змінами)

30.5. Декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду (додаток 5 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 №461 зі змінами)

31. Зміни до декларації про готовність до експлуатації об’єкта (у разі виявлення замовником технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) в зареєстрованій декларації або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних).

31.1.Заява

31.2.Заява (відповідно ст.391 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» за формою згідно додатку 6 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 №461 зі змінами)

31.3.Опис

32. Сертифікат у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) наслідками, а також комплексів (будов), до складу яких входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності).

32.1.Заява

32.2.Заява (відповідно ст.39 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» за формою згідно додатку 8 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 №461 зі змінами)

32.3.Опис

32.4.Акт готовності об’єкта до експлуатації (додаток 9 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 №461 зі змінами)

 

ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ,
ЩО НАДАЮТЬСЯ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(ДЛЯ ОБЄКТІВ, ЯКІ РОЗТАШОВАНІ В МЕЖАХ міста МИКОЛАЄВА)

33. Дозвіл на виконання будівельних робіт (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) наслідками).

33.1.Заява

33.2.Заява про отримання дозволу (відповідно до ч.3 ст.37 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» за формою згідно додатку 10 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 №466 зі змінами)

33.3. Опис

34. Декларація про готовність до експлуатації об’єкта (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками; об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта та щодо самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду).

34.1.Заява

34.2.Опис

34.3.Декларація про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта (додаток 2 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 №461 зі змінами)

34.4. Декларація про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1) (додаток 3 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 №461 зі змінами)

34.5. Декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду (додаток 5 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 №461 зі змінами)

35. Зміни до декларації про готовність до експлуатації об’єкта (у разі виявлення замовником технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) в зареєстрованій декларації або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних).

35.1.Заява

35.2.Заява (відповідно ст.391 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» за формою згідно додатку 6 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 №461 зі змінами)

35.3.Опис

36. Сертифікат у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) наслідками, а також комплексів (будов), до складу яких входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності).

36.1.Заява

36.2.Заява (відповідно ст.39 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» за формою згідно додатку 8 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 №461 зі змінами)

36.3.Опис

36.4.Акт готовності об’єкта до експлуатації (додаток 9 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів», затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 №461 зі змінами)

 


ОНОВЛЕНО 07.07.2017

Бланки необхідних документів

 1. Бланк заяви на отримання документу дозвільного характеру;
 2. Бланк декларації про режим роботи;
 3. Бланк дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
 4. Бланк дозволу на розміщення зовнішньої реклами (у разі переоформлення).

Зразки заповнення документів

 1. Зразок заповнення заяви на отримання рішення міської ради про надання в оренду/власність/постійне користування/продовження оренди/переоформлення прав на земельну ділянку;
 2. Зразок заповнення заяви на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (для встановлення пріоритетуна місце розташування зовнішньої реклами);
 3. Зразок заповнення заяви на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (для винесення на засідання виконавчого комітету);
 4. Зразок заповнення заяви на отримання експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів;
 5. Зразок заповнення заяви на отримання експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів та для агропродовольчих ринків;
 6. Зразок заповнення заяви на отримання рішення міської ради щодо укладання договору сервітуту для розміщення тимчасової споруди;
 7. Зразок подання реквізитів замовника (для отримання рішення міської ради щодо укладання договору сервітуту для розміщення тимчасової споруди);
 8. Зразок (для підприємств) заповнення заяви на отримання Дозвілу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання (Держпродспоживслужби в м.Миколаєві) ОПИС;
 9. Зразок (для лікувально-профілактичних закладів) заповнення заяви на отримання Дозвілу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання (Держпродспоживслужби в м.Миколаєві) ОПИС;

Заявнику доведеться лише пред’явити документ, що посвідчує особу та повноваження (у разі подання документів представником суб’єкта господарювання), надати передбачений законодавством пакет документів та поставити особистий підпис.

Пропозиції та побажання щодо організації роботи Миколаївського міського дозвільного центру та спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру просимо надсилати на електрону адресу nikolaev.dc@gmail.com або повідомляти за телефоном: 0 (512) 37-40-56; 37-35-65.


ОНОВЛЕНО 10.11.2017

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: