Мапа порталу

Бланки необхідних документів та зразки їх заповнення

 

ДОКУМЕНТИ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ЯКІ ВИДАЮТЬСЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ДОЗВІЛЬНИМИ ОРГАНАМИ

 

УПРАВЛІННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДЕПАРТАМЕНТУ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

1.Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні.

1.1.Заява

1.2.Заявка

1.3.Опис

 

2.Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

2.1.Заява

2.2.Заявка

2.3.Опис

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

3.Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

3.1.Бланк декларації

3.2.Заява

3.3.Опис

ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

4.Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

4.1.Заява

4.1.1.Опис

4.2 Заява на переоформлення дозволу

4.3 Заява на продовження строку дії дозволу

5.Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

5.1.Заява

5.2.Опис

 

6.Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

6.1.Заява

6.2.Опис

6.3.Бланк декларації

 

7.Реєстрація великотонажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

7.1.Заява для юридичних осіб

7.2.Заява для фізичних осіб

7.3.Опис

 

8.Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів.

8.1.Заява для юридичних осіб

8.2.Заява для фізичних осіб

8.3.Опис

 

9.Перереєстрація великотонажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування.

9.1.Заява для юридичних осіб

9.2.Заява для фізичних осіб

9.3.Опис

 

10.Введення обліку та зняття технологічних транспортних засобів з обліку.

10.1.Заява для юридичних осіб

10.2.Заява для фізичних осіб

10.3.Опис

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

11.Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

11.1.Заява

11.2.Заявка УЕПР

11.3.Опис

 

12.Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

12.1. Заява

 

13.Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

13.1.Заява

13.2.Опис

 

13а.Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

13а.1.Заява

 

14. Декларація про відходи (декларація подається один раз на рік через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами (Єдиний державний портал адміністративних послуг http://e-eco.gov.ua/).

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

15.Висновок державної експертизи землевпорядної документації.

15.1.Заява

15.2.Опис

 

16.Рішення про надання у постійне користування та надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

16.1.Заява

16.2.Опис

 

17.Дозвіл на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару грунту) земельної ділянки.

17.1.Заява

17.2.Заявка

17.3.Опис

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНСТВА МЕЛІОРАЦІЇ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

19.Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторгівельних операцій).

19.1.Заява

19.2.Опис

19.3.Форма відомості про транспортування вантажу

19.4.Форма 2 проекту підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову, яку судновласник подає до територіального органу Державного агентства рибного господарства України

 

20.Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

20.1.Заява

20.2.Опис

20.3.Довідка про наявність у суб’єкта господарювання рибальських суден (плавзасобів), дозволених знарядь лову (відповідно до вимог правил рибальства та режимів) та рибоприймальних пунктів (місця розташування яких погоджено відповідно до законодавства) на визначеному рибогосподарському водному об’єкті (його частині)

 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

21.Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територій та в зонах охорони.

21.1. Заява

21.2. Опис

 

22. Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

22.1. Заява

22.2. Опис

 

23.Погодження відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони.

23.1. Заява

23.2. Опис

 

СЕКТОР У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЕРЖАВНОГО АГЕНСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

24. Дозвіл на спеціальне водокористування.

24.1. Заява

24.2. Заявка

24.3. Нормативний розрахунок

24.4. Опис

 

25. Анулювання дозволу на спеціальне водокористування.

25.1. Заява

25.2. Заявка

25.3. Опис

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ УКРАЇНИ
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

26.Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

26.1.Заява на експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

26.2.Заявка

26.3.Опис

 

27.Експлуатаційний дозвіл для операторів ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

27.1.Заява на експлуатаційний дозвіл для операторів ринку, що провадять діяльність, пов'язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

27.2.Заявка

27.3.Опис

 

28.Дозвіл на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання.

28.1.Заява

28.2.Заявка

28.3.Опис

 

29.Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання (для установ, що проводять роботи з використанням рентгенівського медичного обладнання відповідно до вимог ДСанПіНу 6.6.3 – 150 – 2007).

29.1.Заява

29.2.Заявка

29.3.Опис

 

30. Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання (для всіх джерел іонізуючого випромінювання, крім медичного рентгенівського обладнання відповідно до вимог ДСП 6.177-2005-09-02 ( дод. 2))

30.1.Заява на державну реєстрацію потужностей оператора ринку

30.2.Заявка

30.3.Опис

30.4. бланк заяви «Зразок повідомлення про зміни інформації про потужність»

30.5. бланк заяви «Зразок повідомлення про припинення використання потужності»

УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТУКТУРИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

31.Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

31.1.Заява

31.2.Опис

 

32.Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

32.1.Заява

32.2.Опис

 

33.Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів.

33.1.Заява

33.2.Опис

 

ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(ДЛЯ ОБЄКТІВ, ЯКІ РОЗТАШОВАНІ В МЕЖАХ м.МИКОЛАЄВА)

 

34.Декларація про готовність до експлуатації об’єкта (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками; об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта та щодо самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду).

34.1.Заява

34.2.Опис

34.3. ДЕКЛАРАЦІЯ  про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта (Додаток 2 до Порядку(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021р.№ 681)

34.4. ДЕКЛАРАЦІЯ про готовність до експлуатації об’єкта з незначними наслідками (СС1) (Додаток 2 до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681)

34.5. ДЕКЛАРАЦІЯ про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду (Додаток 5 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів Українивід 23 червня 2021 р. № 681)

35. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації(щодо об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельних ділянках відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт (а саме: індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 300 квадратних метрів, збудованих у період з 05 серпня 1992 року по 09 квітня 2015 року; будівель і споруд сільськогосподарського призначення, збудованих до 12 березня 2011 року), розташованих в межах міста Миколаєва)

35.1. Заява

35.2. Опис

35.3. Бланк декларації

35.4. Звіт про проведення технічного обстеження

35.5. Відмітка про проведене технічне обстеження

36.Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
36.1.Заява
36.2.Опис
36.3. ПОВІДОМЛЕННЯ  щодо виконання підготовчих робіт на об’єкті (Додаток 1 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681) 

37.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт
37.1.Заява
37.2.Опис
37.3.ПОВІДОМЛЕННЯ про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта Додаток 2 до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів Українивід 23 червня 2021 р. № 681)
37.4. ПОВІДОМЛЕННЯ про початок виконання будівельних робіт на об’єктах з незначними наслідками (СС1)
  (Додаток 21  до Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681)

 


Бланки необхідних документів

 1. Бланк заяви на отримання документу дозвільного характеру;
 2. Бланк декларації про режим роботи;
 3. Бланк дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
 4. Бланк дозволу на розміщення зовнішньої реклами (у разі переоформлення).

Зразки заповнення документів

 1. Зразок заповнення заяви на отримання рішення міської ради про надання в оренду/власність/постійне користування/продовження оренди/переоформлення прав на земельну ділянку;
 2. Зразок заповнення заяви на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (для встановлення пріоритетуна місце розташування зовнішньої реклами);
 3. Зразок заповнення заяви на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (для винесення на засідання виконавчого комітету);
 4. Зразок заповнення заяви на отримання експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів;
 5. Зразок заповнення заяви на отримання експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів та для агропродовольчих ринків;
 6. Зразок заповнення заяви на отримання рішення міської ради щодо укладання договору сервітуту для розміщення тимчасової споруди;
 7. Зразок подання реквізитів замовника (для отримання рішення міської ради щодо укладання договору сервітуту для розміщення тимчасової споруди);
 8. Зразок (для підприємств) заповнення заяви на отримання Дозвілу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання (Держпродспоживслужби в м.Миколаєві) ОПИС;
 9. Зразок (для лікувально-профілактичних закладів) заповнення заяви на отримання Дозвілу (санітарного паспорту) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання (Держпродспоживслужби в м.Миколаєві) ОПИС;

Заявнику доведеться лише пред’явити документ, що посвідчує особу та повноваження (у разі подання документів представником суб’єкта господарювання), надати передбачений законодавством пакет документів та поставити особистий підпис.

Пропозиції та побажання щодо організації роботи Миколаївського міського дозвільного центру та спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру просимо надсилати на електрону адресу [email protected] або повідомляти за телефоном: 0 (512) 37-40-56; 37-35-65.


ОНОВЛЕНО 15.09.2023

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: