Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

24 грудня 2020                                                                                        № 2/32

Про бюджет Миколаївської

міської територіальної громади

на 2021 рік

 

14549000000

(код бюджету)

 

Розглянувши проєкт бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Визначити на 2021 рік:

-      доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 4287862765 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 4218033226 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 69829539 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

-      видатки бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 4385487085 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 3670544533 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 714942552 гривень;

-      повернення кредитів до спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 4000000 гривень;

-      надання кредитів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 32871525 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету – 15000000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету – 17871525 гривень;

-      профіцит за загальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 532488693 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 658984538 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади у розмірі 20000000 гривень, що становить 0,54 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

-      резервний фонд бюджету Миколаївської міської територіальної громади у розмірі 20000000 гривень, що становить 0,54 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

 

2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

 

3.  Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

З метою забезпечення безперервності бюджетного процесу та безперебійного проведення видатків надати право міському голові за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів проводити своїм розпорядженням відповідне збільшення або зменшення дохідної, видаткової частин бюджету Миколаївської міської територіальної громади чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків між головними розпорядниками коштів, а також перерозподіляти в межах однієї субвенції обсяги затверджених міською радою з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних допомог населенню та компенсацій.

 

4.  Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

Дозволити виконавчому комітету Миколаївської міської ради у разі виділення Кабінетом Міністрів України, Миколаївською обласною радою чи Миколаївською обласною державною адміністрацією субвенцій з державного/обласного бюджету здійснювати за погодженням з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів розподіл цих субвенцій на видатки бюджету розвитку міста за головними розпорядниками коштів, об’єктами, обсягами та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та вносити відповідні зміни до розподілу (за необхідності).

 

5.  Затвердити розподіл витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 3038377958 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

6.  Установити, що у загальному фонді бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та офіційні трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032, 1033, та 104 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

7.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9, 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

 

8.  Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктом 1 пункту 7 цього рішення (крім визначених  частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України) та підпунктом 3 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України);

- заходи, пов’язані з охороною природного середовища (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень,  визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України);

- надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла (за рахунок джерел, визначених підпунктом 3 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України).

Кошти, отримані шляхом залучення внутрішнього запозичення (Міністерство фінансів України), спрямовуються на фінансування впровадження заходів інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва».

Кошти, отримані шляхом залучення зовнішнього запозичення (НЕФКО), спрямовуються на фінансування інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв».

 

9.  Визначити:

у 2021 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 1068900000 гривень;

на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 175000000 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевою радою боргу у сумі 700000000 гривень.

 

10.  Установити, що у 2021 році місцеві гарантії у сумі 368900000 гривень можуть надаватись для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання-резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проєктів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій.

10.1. Встановити розмір плати, яку сплачують комунальні підприємства Миколаївської міської ради, за надання Миколаївською міською радою (Гарантом) місцевої гарантії в розмірі 1 (однієї) гривні у місяць на весь термін дії укладеного відповідного договору гарантії, відшкодування та підтримки проєкту.

10.2. Визначити, що відсутня необхідність майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань комунальних підприємств Миколаївської міської ради (Позичальника) за договором про погашення заборгованості перед Миколаївською міською радою (Гарантом).

 

11.  Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Миколаївської міської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування місцевого боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

 

12.  З метою збільшення доходів бюджету Миколаївської міської територіальної громади в межах поточного бюджетного періоду надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

 

13.  З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

 

14.  Надати дозвіл головним розпорядникам коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади здійснити перерахування коштів, передбачених в спеціальному фонді бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік по КТПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» (КЕКВ 3210), на поповнення статутних капіталів на розрахункові рахунки комунальних підприємств, відкриті в установах банків.

Комунальним підприємствам використовувати кошти відповідно до фінансового плану підприємств на 2021 рік.

 

15.  Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-      здійснення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня 2022 року та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;

-      оприлюднення паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо;

7) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у м. Миколаєві Миколаївської області;

8) взяття бюджетних зобов'язань за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади;

9) у випадку невиконання показників надходжень до бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік, визначених розписом, взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань по видатках загального фонду по незахищених статтях (крім видатків, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного та інших бюджетів) лише після попереднього погодження департаментом фінансів Миколаївської міської ради;

10) за наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та інші енергоносії за загальним фондом (в межах бюджетних асигнувань) не реєструвати бюджетні зобов'язання та не здійснювати платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, визначених пунктом 11 вказаного рішення), до погашення такої заборгованості.
 

16. Установити на 2021 рік головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти Миколаївської міської ради за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» обсяг видатків на оплату енергосервісу в сумі 476608 гривень, за КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)» обсяг видатків на оплату енергосервісу в сумі 3023578 гривень та по КПКВКМБ 0611050 «Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти» в сумі 151559 гривень у межах затверджених йому по загальному фонду бюджетних призначень на комунальні послуги та енергоносії.

Установити, що корегування обсягів видатків на оплату енергосервісу здійснюється у порядку, визначеному частиною чотирнадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України.

 

17.  Установити, що внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів, перерозподіл між ними, а також перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Миколаївської міської територіальної громади та кошторисі, здійснюються відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

Зокрема, на підставі частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету департамент фінансів Миколаївської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Миколаївської міської територіальної громади та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету" (із змінами і доповненнями) передача бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснюється на підставі прийнятого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради рішення та погодження прийнятого рішення постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів. У разі внесення змін по об’єктах бюджету розвитку в рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради зазначається: найменування об’єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації, строк реалізації, загальна вартість об’єкта, обсяг видатків бюджету розвитку.

У випадках внесення змін до бюджетної класифікації чи до типових переліків бюджетних програм надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради враховувати такі зміни в розписі бюджету Миколаївської міської територіальної громади без внесення змін до даного рішення.

 

18. Установити, що внесені у міжсесійний період відповідно до пунктів 3, 4 та 17 цього рішення обсяги змін показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади включаються до коригування бюджету Миколаївської міської територіальної громади при підготовці рішення міської ради про внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади, а зміни, внесені наприкінці бюджетного періоду - при підготовці рішення міської ради про затвердження звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2021 рік.

 

19.  Надати право виконавчому комітету Миколаївської міської ради в межах встановлених бюджетних призначень здійснювати добровільне виконання судових рішень про стягнення коштів з Миколаївської міської ради.

 

20.  Затвердити загальну чисельність апарату Миколаївської міської ради та виконавчих органів Миколаївської міської ради у кількості 1074 штатних одиниць.

 

21.  Відповідно до статей 24 і 80 Бюджетного кодексу України в 2021 році встановити таку звітність про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади:

- звіт про витрачання коштів резервного фонду бюджету щомісячно подається до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів;

- квартальні та річний звіти подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів, в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України;

 - річний звіт про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади затверджується міською радою.

 

22.  Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

 

23.  Додатки 1-7 цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

24.  Департаменту міського голови Миколаївської міської ради (Литвиновій) оприлюднити це рішення відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

 

25.  Головним розпорядникам бюджетних коштів при затвердженні кошторисів на 2021 рік включити видатки та дозволити фінансування бюджету розвитку (крім видатків, що здійснюються за рахунок кредитних коштів) після погодження з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів.

 

26.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка) та першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                    О.СЄНКЕВИЧ

 

    

Додаток  1

 
    

до рішення міської ради

    

Від 24 грудня 2020

    

№ 2/32

 
      

Доходи

 

бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік

 
 

14549000000

    
 

(код бюджету)

    
     

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

3 367 754 500

3 367 050 500

704 000

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

2 376 710 000

2 376 710 000

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

2 374 800 000

2 374 800 000

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

1 963 100 000

1 963 100 000

 

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

337 800 000

337 800 000

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

40 000 000

40 000 000

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

33 900 000

33 900 000

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

1 910 000

1 910 000

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

132 700 000

132 700 000

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

132 700 000

132 700 000

 

 

18000000

Місцеві податки

857 640 500

857 640 500

 

 

18010000

Податок на майно

405 550 500

405 550 500

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

648 700

648 700

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

3 315 300

3 315 300

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

6 191 300

6 191 300

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

42 270 200

42 270 200

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

149 900 000

149 900 000

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

172 600 000

172 600 000

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

7 282 000

7 282 000

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

19 643 000

19 643 000

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

1 480 000

1 480 000

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

2 220 000

2 220 000

 

 

18030000

Туристичний збір

1 950 000

1 950 000

 

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

885 000

885 000

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

1 065 000

1 065 000

 

 

18050000

Єдиний податок

450 140 000

450 140 000

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

85 980 000

85 980 000

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

364 160 000

364 160 000

 

 

19000000

Інші податки та збори

704 000

 

704 000

 

19010000

Екологічний податок

704 000

 

704 000

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю),

606 500

 

606 500

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

41 500

 

41 500

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

56 000

 

56 000

 

20000000

Неподаткові надходження

109 925 539

40 800 000

69 125 539

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2 900 000

2 900 000

 

 

21080000

Інші надходження

2 900 000

2 900 000

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

450 000

450 000

 

 

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

1 450 000

1 450 000

 

 

21081700

Плата за встановлення земельного сервітуту

1 000 000

1 000 000

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

32 099 988

32 099 988

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

21 100 000

21 100 000

 

 

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

650 000

650 000

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

19 770 000

19 770 000

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

650 000

650 000

 

 

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією

30 000

30 000

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

10 500 000

10 500 000

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

10 500 000

10 500 000

 

 

22090000

Державне мито

499 988

499 988

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

290 000

290 000

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

10 000

10 000

 

 

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

199 988

199 988

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

6 000 012

5 800 012

200 000

 

24060000

Інші надходження

5 800 000

5 800 000

 

 

24060300

Інші надходження

3 600 000

3 600 000

 

 

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу

2 200 000

2 200 000

 

 

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

200 012

12

200 000

 

24110700

Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами

12

12

 

 

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

200 000

 

200 000

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

68 925 539

 

68 925 539

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

68 013 539

 

68 013 539

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

16 582 907

 

16 582 907

 

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

48 388 486

 

48 388 486

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до 3акону України "Про оренду державного  та комунального майна"

3 027 206

 

3 027 206

 

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

14 940

 

14 940

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

912 000

 

912 000

 

25020200

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

912 000

 

912 000

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

53 000

53 000

 

 

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

53 000

53 000

 

 

31010100

Кошти від реалізації скарбів, які є пам'ятками історії та культури, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування

50 000

50 000

 

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

3 000

3 000

 

 

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

3 477 733 039

3 407 903 500

69 829 539

 

40000000

Офіційні трансферти

810 129 726

810 129 726

 

 

41000000

Від органів державного управління

778 515 700

778 515 700

 

 

41030000

Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам

778 515 700

778 515 700

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

778 515 700

778 515 700

 

 

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

31 614 026

31 614 026

 

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

5 996 135

5 996 135

 

 

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

5 429 191

5 429 191

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

9 896 400

9 896 400

 

 

41055000

Субвенція з місцевого бюджету  на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

10 292 300

10 292 300

 

 

Х

Разом доходів

4 287 862 765

4 218 033 226

69 829 539

 

 

 

    

    Додаток 2

 
    

    до рішення міської ради

    

Від 24 грудня 2020

    

№ 2/32

      
      

Фінансування  бюджету Миколаївської міської територіальної громади
на 2021 рік

      
 

14549000000

   
 

(код бюджету)

   

 

 

 

 

 

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000 

Внутрішнє фінансування

111 912 500

-532 488 693

644 401 193

644 401 193

203000

Інше внутрішнє фінансування 

111 912 500

 

111 912 500

111 912 500

203100

Позики інших фінансових установ

111 912 500

 

111 912 500

111 912 500

203110

Одержано позик

130 725 000

 

130 725 000

130 725 000

203120

Погашено позик

-18 812 500

 

-18 812 500

-18 812 500

208000 

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

0

-532 488 693

532 488 693

532 488 693

208100

На початок періоду 

0

0

0

0

208400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0

-532 488 693

532 488 693

532 488 693

300000

Зовнішнє фінансування

14 583 345

 

14 583 345

14 583 345

301000

Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями

14 583 345

 

14 583 345

14 583 345

301100

Одержано позик

17 500 000

 

17 500 000

17 500 000

301200

Погашено позик

-2 916 655

 

-2 916 655

-2 916 655

Х

Загальне фінансування

126 495 845

-532 488 693

658 984 538

658 984 538

Фінансування за типом боргового зобов’язання

400000 

Фінансування за борговими операціями 

126 495 845

0

126 495 845

126 495 845

401000 

Запозичення

148 225 000

 

148 225 000

148 225 000

401100 

Внутрішні запозичення 

130 725 000

 

130 725 000

130 725 000

401101 

Довгострокові зобов'язання 

130 725 000

0

130 725 000

130 725 000

401200 

Зовнішні запозичення 

17 500 000

 

17 500 000

17 500 000

401201 

Довгострокові зобов'язання 

17 500 000

0

17 500 000

17 500 000

402000 

Погашення

-21 729 155

 

-21 729 155

-21 729 155

402100 

Внутрішні зобов'язання

-18 812 500

 

-18 812 500

-18 812 500

402101 

Довгострокові зобов'язання 

-18 812 500

0

-18 812 500

-18 812 500

402200 

Зовнішні зобов'язання

-2 916 655

 

-2 916 655

-2 916 655

402201 

Довгострокові зобов'язання 

-2 916 655

 

-2 916 655

-2 916 655

600000 

Фінансування за активними операціями

0

-532 488 693

532 488 693

532 488 693

602000 

Зміни обсягів готівкових коштів

0

-532 488 693

532 488 693

532 488 693

602100

На початок періоду

0

 

 

0

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0

-532 488 693

532 488 693

532 488 693

Х

Загальне фінансування

126 495 845

-532 488 693

658 984 538

658 984 538

 

             

Додаток 3

             

до рішення міської ради

             

Від 24 грудня 2020

 
             

№ 2/32

 
                
 

РОЗПОДІЛ
видатків  бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік

  

14549000000

            
  

(код бюджету)

            
               

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

294 605 408

294 605 408

56 165 714

2 643 985

 

145 845 700

145 750 400

95 300

 

 

145 750 400

440 451 108

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

294 605 408

294 605 408

56 165 714

2 643 985

 

145 845 700

145 750 400

95 300

 

 

145 750 400

440 451 108

0210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

81 065 000

81 065 000

53 599 700

2 593 700

 

1 288 800

1 193 500

95 300

 

 

1 193 500

82 353 800

0210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

260 000

260 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 000

0213111 

3111

1040   

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

64 850

64 850

 

 

 

81 900

81 900

 

 

 

81 900

146 750

0213121 

3121

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

3 415 088

3 415 088

2 566 014

50 285

 

 

 

 

 

 

 

3 415 088

0213133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

4 006 050

4 006 050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 006 050

0213140 

3140

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

13 511 980

13 511 980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 511 980

0214082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

461 390

461 390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461 390

0216084 

6084

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 000 000

1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

0217413 

7413

0451   

Інші заходи у сфері автотранспорту

 

 

 

 

 

130 725 000

130 725 000

 

 

 

130 725 000

130 725 000

0217426 

7426

0453   

Інші заходи у сфері електротранспорту

183 343 050

183 343 050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183 343 050

0217610 

7610

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

150 000

150 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000

0217622 

7622

0470   

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

1 000 000

1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

0217670 

7670

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

5 000 000

5 000 000

 

 

 

5 000 000

5 000 000

0217680 

7680

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

1 500 000

1 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 000

0217693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

4 705 000

4 705 000

 

 

 

8 750 000

8 750 000

 

 

 

8 750 000

13 455 000

0218220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

123 000

123 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 000

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 930 660 726

1 930 660 726

1 346 877 332

103 600 366

 

64 167 181

14 021 163

50 146 018

5 128 503

1 109 029

14 021 163

1 994 827 907

0610000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 930 660 726

1 930 660 726

1 346 877 332

103 600 366

 

64 167 181

14 021 163

50 146 018

5 128 503

1 109 029

14 021 163

1 994 827 907

0610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 643 200

6 643 200

5 116 300

87 028

 

 

 

 

 

 

 

6 643 200

0611010 

1010

0910   

Надання дошкільної освіти

569 081 072

569 081 072

384 642 726

34 096 651

 

38 187 468

641 508

37 545 960

113 169

23 282

641 508

607 268 540

0611020 

1020

0921   

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

1 012 097 027

1 012 097 027

733 942 806

52 795 311

 

4 514 245

154 655

4 359 590

2 189 681

210 871

154 655

1 016 611 272

0611030 

1030

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

23 091 377

23 091 377

16 501 639

852 341

 

 

 

 

 

 

 

23 091 377

0611050 

1050

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

29 142 922

29 142 922

21 985 730

878 929

 

277 060

 

277 060

180 014

10 208

 

29 419 982

0611090 

1090

0960   

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

54 965 991

54 965 991

42 583 385

1 915 798

 

81 930

 

81 930

 

 

 

55 047 921

0611110 

1110

0930   

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти

175 969 275

175 969 275

107 551 293

11 590 203

 

7 581 837

 

7 581 837

2 544 344

855 600

 

183 551 112

0611120 

1120

0941   

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

6 565 561

6 565 561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 565 561

0611150 

1150

0990   

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

7 506 505

7 506 505

6 044 722

86 921

 

 

 

 

 

 

 

7 506 505

0611161 

1161

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

24 835 615

24 835 615

19 296 589

486 329

 

299 641

 

299 641

101 295

9 068

 

25 135 256

0611162 

1162

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

1 043 600

1 043 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 043 600

0611170 

1170

0990   

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

9 342 513

9 342 513

6 645 614

688 375

 

200 000

200 000

 

 

 

200 000

9 542 513

0613033 

3033

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

6 575 400

6 575 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 575 400

0614030 

4030

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

3 280 668

3 280 668

2 566 528

122 480

 

25 000

25 000

 

 

 

25 000

3 305 668

0614082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

520 000

520 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520 000

0617321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

13 000 000

13 000 000

 

 

 

13 000 000

13 000 000

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

103 001 700

103 001 700

3 654 500

102 676

 

12 185 000

12 185 000

 

 

 

12 185 000

115 186 700

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

103 001 700

103 001 700

3 654 500

102 676

 

12 185 000

12 185 000

 

 

 

12 185 000

115 186 700

0710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 894 400

4 894 400

3 654 500

102 676

 

 

 

 

 

 

 

4 894 400

0712010 

2010

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

55 655 467

55 655 467

 

 

 

4 152 000

4 152 000

 

 

 

4 152 000

59 807 467

0712030 

2030

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

10 815 650

10 815 650

 

 

 

7 533 000

7 533 000

 

 

 

7 533 000

18 348 650

0712080 

2080

0721   

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

454 361

454 361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454 361

0712100 

2100

0722   

Стоматологічна допомога населенню

529 224

529 224

 

 

 

500 000

500 000

 

 

 

500 000

1 029 224

0712111 

2111

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

17 261 898

17 261 898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 261 898

0712144 

2144

0763   

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

12 292 300

12 292 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 292 300

0712152 

2152

0763   

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

1 098 400

1 098 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 098 400

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

213 322 277

213 322 277

96 454 681

2 535 269

 

4 732 134

3 629 700

1 102 434

149 285

 

3 629 700

218 054 411

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

213 322 277

213 322 277

96 454 681

2 535 269

 

4 732 134

3 629 700

1 102 434

149 285

 

3 629 700

218 054 411

0810160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

61 668 700

61 668 700

48 223 000

891 992

 

282 200

282 200

 

 

 

282 200

61 950 900

0810180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

0813031 

3031

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1 645 953

1 645 953

 

 

 

1 000 000

1 000 000

 

 

 

1 000 000

2 645 953

0813032 

3032

1070   

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2 163 563

2 163 563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 163 563

0813033 

3033

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

35 000 000

35 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 000 000

0813034 

3034

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1 700 000

1 700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 700 000

0813035 

3035

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1 500 000

1 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 000

0813050 

3050

1070   

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

818 200

818 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

818 200

0813090 

3090

1030   

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

343 400

343 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343 400

0813104 

3104

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

42 011 015

42 011 015

30 775 452

754 027

 

457 234

266 800

190 434

149 285

 

266 800

42 468 249

0813105 

3105

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

9 135 370

9 135 370

6 133 600

201 760

 

1 600 000

1 600 000

 

 

 

1 600 000

10 735 370

0813123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

310 300

310 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310 300

0813160 

3160

1010   

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

3 015 120

3 015 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 015 120

0813171 

3171

1010   

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

230 048

230 048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 048

0813172 

3172

1010   

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

252

252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252

0813180 

3180

1060   

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

63 200

63 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 200

0813191 

3191

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

18 114 750

18 114 750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 114 750

0813192 

3192

1030   

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

2 100 000

2 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 100 000

0813210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

601 398

601 398

492 949

 

 

 

 

 

 

 

 

601 398

0813241 

3241

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

16 900 420

16 900 420

10 829 680

687 490

 

1 032 700

120 700

912 000

 

 

120 700

17 933 120

0813242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

16 000 488

16 000 488

 

 

 

360 000

360 000

 

 

 

360 000

16 360 488

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

217 798 618

217 798 618

125 512 644

9 400 100

 

12 871 461

5 379 313

7 260 896

4 370 582

92 118

5 610 565

230 670 079

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

217 798 618

217 798 618

125 512 644

9 400 100

 

12 871 461

5 379 313

7 260 896

4 370 582

92 118

5 610 565

230 670 079

1010160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 483 600

3 483 600

2 680 000

 

 

90 000

90 000

 

 

 

90 000

3 573 600

1011100 

1100

0960   

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

74 470 865

74 470 865

59 348 409

1 856 231

 

5 821 329

 

5 742 669

4 032 421

50 755

78 660

80 292 194

1014030 

4030

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

46 407 401

46 407 401

33 403 118

2 856 039

 

664 303

544 240

120 063

 

 

544 240

47 071 704

1014060 

4060

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

34 694 878

34 694 878

22 769 492

3 592 372

 

1 429 256

138 500

1 138 164

318 161

41 363

291 092

36 124 134

1014081 

4081

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

56 741 874

56 741 874

7 311 625

1 095 458

 

260 000

 

260 000

20 000

 

 

57 001 874

1014082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

2 000 000

2 000 000

 

 

 

600 000

600 000

 

 

 

600 000

2 600 000

1017340 

7340

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

4 006 573

4 006 573

 

 

 

4 006 573

4 006 573

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

169 491 221

169 491 221

94 994 316

11 323 198

 

4 223 013

3 100 465

1 122 548

 

15 016

3 100 465

173 714 234

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

169 491 221

169 491 221

94 994 316

11 323 198

 

4 223 013

3 100 465

1 122 548

 

15 016

3 100 465

173 714 234

1110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 596 200

2 596 200

1 949 100

26 524

 

60 000

60 000

 

 

 

60 000

2 656 200

1115011 

5011

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

3 800 000

3 800 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 800 000

1115012 

5012

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

540 000

540 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540 000

1115031 

5031

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

104 474 285

104 474 285

68 260 487

7 090 045

 

2 643 575

2 027 715

615 860

 

 

2 027 715

107 117 860

1115032 

5032

0810   

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

5 786 976

5 786 976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 786 976

1115033 

5033

0810   

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

15 319 921

15 319 921

9 858 337

911 020

 

783 060

714 400

68 660

 

15 016

714 400

16 102 981

1115041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

21 151 348

21 151 348

11 979 518

3 204 992

 

736 378

298 350

438 028

 

 

298 350

21 887 726

1115062 

5062

0810   

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

11 749 633

11 749 633

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 749 633

1115063 

5063

0810   

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

4 072 858

4 072 858

2 946 874

90 617

 

 

 

 

 

 

 

4 072 858

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

294 784 228

294 784 228

20 221 700

27 291 130

 

218 319 883

208 791 601

9 318 318

6 626 417

60 067

209 001 565

513 104 111

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

294 784 228

294 784 228

20 221 700

27 291 130

 

218 319 883

208 791 601

9 318 318

6 626 417

60 067

209 001 565

513 104 111

1210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

26 404 300

26 404 300

20 221 700

411 202

 

375 200

375 200

 

 

 

375 200

26 779 500

1210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

50 000

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000

1216011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

18 400 000

18 400 000

 

 

 

77 925 000

77 925 000

 

 

 

77 925 000

96 325 000

1216016 

6016

0620   

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

3 500 000

3 500 000

 

 

 

1 000 000

1 000 000

 

 

 

1 000 000

4 500 000

1216020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

53 829 928

53 829 928

 

26 829 928

 

4 000 000

4 000 000

 

 

 

4 000 000

57 829 928

1216030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

147 800 000

147 800 000

 

50 000

 

37 561 751

37 561 751

 

 

 

37 561 751

185 361 751

1216090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

8 824 282

 

8 774 318

6 626 417

60 067

49 964

8 824 282

1217310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

36 500 000

36 500 000

 

 

 

36 500 000

36 500 000

1217370 

7370

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

300 000

300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000

1217461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

43 500 000

43 500 000

 

 

 

35 629 650

35 629 650

 

 

 

35 629 650

79 129 650

1217670 

7670

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

15 800 000

15 800 000

 

 

 

15 800 000

15 800 000

1217693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 000 000

1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

1218340 

8340

0540   

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

704 000

 

544 000

 

 

160 000

704 000

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

13 114 500

13 114 500

5 603 600

 

 

91 621 000

91 621 000

 

 

 

91 621 000

104 735 500

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

13 114 500

13 114 500

5 603 600

 

 

91 621 000

91 621 000

 

 

 

91 621 000

104 735 500

1310160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

7 154 500

7 154 500

5 603 600

 

 

81 000

81 000

 

 

 

81 000

7 235 500

1317310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

27 500 000

27 500 000

 

 

 

27 500 000

27 500 000

1317321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

39 518 140

39 518 140

 

 

 

39 518 140

39 518 140

1317640 

7640

0470   

Заходи з енергозбереження

3 000 000

3 000 000

 

 

 

24 481 860

24 481 860

 

 

 

24 481 860

27 481 860

1317693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2 960 000

2 960 000

 

 

 

40 000

40 000

 

 

 

40 000

3 000 000

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

5 901 500

5 901 500

4 315 400

136 700

 

80 070 000

80 070 000

 

 

 

80 070 000

85 971 500

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

5 901 500

5 901 500

4 315 400

136 700

 

80 070 000

80 070 000

 

 

 

80 070 000

85 971 500

1510160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 900 500

5 900 500

4 315 400

136 700

 

70 000

70 000

 

 

 

70 000

5 970 500

1510180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

1 000

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000

1517321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

28 892 000

28 892 000

 

 

 

28 892 000

28 892 000

1517322 

7322

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

17 350 000

17 350 000

 

 

 

17 350 000

17 350 000

1517323 

7323

0443   

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

 

 

 

 

 

1 500 000

1 500 000

 

 

 

1 500 000

1 500 000

1517324 

7324

0443   

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

21 732 000

21 732 000

 

 

 

21 732 000

21 732 000

1517325 

7325

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

9 726 000

9 726 000

 

 

 

9 726 000

9 726 000

1517340 

7340

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

800 000

800 000

 

 

 

800 000

800 000

1600000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

10 846 690

10 846 690

6 578 100

 

 

4 303 910

4 303 910

 

 

 

4 303 910

15 150 600

1610000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

10 846 690

10 846 690

6 578 100

 

 

4 303 910

4 303 910

 

 

 

4 303 910

15 150 600

1610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

8 476 900

8 476 900

6 578 100

 

 

152 600

152 600

 

 

 

152 600

8 629 500

1610180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1617350 

7350

0443   

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

2 226 540

2 226 540

 

 

 

2 226 540

2 226 540

1617370 

7370

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

150 000

150 000

 

 

 

1 924 770

1 924 770

 

 

 

1 924 770

2 074 770

1617693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2 219 690

2 219 690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 219 690

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

5 205 000

5 205 000

3 898 200

68 418

 

14 400

14 400

 

 

 

14 400

5 219 400

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

5 205 000

5 205 000

3 898 200

68 418

 

14 400

14 400

 

 

 

14 400

5 219 400

1710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 194 910

5 194 910

3 898 200

68 418

 

14 400

14 400

 

 

 

14 400

5 209 310

1710180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

10 090

10 090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 090

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

20 308 087

20 308 087

5 360 000

89 796

 

14 000

14 000

 

 

 

14 000

20 322 087

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

20 308 087

20 308 087

5 360 000

89 796

 

14 000

14 000

 

 

 

14 000

20 322 087

2910160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

7 050 100

7 050 100

5 360 000

79 616

 

14 000

14 000

 

 

 

14 000

7 064 100

2918110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

13 251 807

13 251 807

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

13 251 807

2918120 

8120

0320   

Заходи з організації рятування на водах

6 180

6 180

 

180

 

 

 

 

 

 

 

6 180

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

6 395 900

6 395 900

4 629 100

 

 

265 300

265 300

 

 

 

265 300

6 661 200

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

6 395 900

6 395 900

4 629 100

 

 

265 300

265 300

 

 

 

265 300

6 661 200

3110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 090 900

6 090 900

4 629 100

 

 

265 300

265 300

 

 

 

265 300

6 356 200

3110180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

5 000

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000

3117693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

300 000

300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

25 928 100

25 928 100

19 490 800

 

 

886 000

886 000

 

 

 

886 000

26 814 100

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

25 928 100

25 928 100

19 490 800

 

 

886 000

886 000

 

 

 

886 000

26 814 100

3410160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

25 928 100

25 928 100

19 490 800

 

 

886 000

886 000

 

 

 

886 000

26 814 100

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

12 538 000

12 538 000

7 796 300

 

 

85 000

85 000

 

 

 

85 000

12 623 000

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

12 538 000

12 538 000

7 796 300

 

 

85 000

85 000

 

 

 

85 000

12 623 000

3610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

9 803 600

9 803 600

7 796 300

 

 

85 000

85 000

 

 

 

85 000

9 888 600

3617130 

7130

0421   

Здійснення  заходів із землеустрою

1 000 000

1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000

3617693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 734 400

1 734 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 734 400

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

149 454 550

21 209 450

12 912 700

 

 

695 800

695 800

 

 

 

695 800

150 150 350

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

149 454 550

21 209 450

12 912 700

 

 

695 800

695 800

 

 

 

695 800

150 150 350

3710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

16 531 000

16 531 000

12 912 700

 

 

695 800

695 800

 

 

 

695 800

17 226 800

3718600 

8600

0170   

Обслуговування місцевого боргу

4 678 450

4 678 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 678 450

3718710 

8710

0133   

Резервний фонд

20 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 000

3719110 

9110

0180   

Реверсна дотація

108 245 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 245 100

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

9 623 622

9 623 622

6 090 900

111 150

 

657 900

657 900

 

 

 

657 900

10 281 522

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

9 623 622

9 623 622

6 090 900

111 150

 

657 900

657 900

 

 

 

657 900

10 281 522

3810160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

8 227 520

8 227 520

6 090 900

111 150

 

657 900

657 900

 

 

 

657 900

8 885 420

3810180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

80

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

3816020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 198 022

1 198 022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 198 022

3817693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

198 000

198 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 000

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

52 942 384

52 942 384

14 116 296

418 371

 

12 155 000

12 077 500

77 500

 

6 782

12 077 500

65 097 384

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

52 942 384

52 942 384

14 116 296

418 371

 

12 155 000

12 077 500

77 500

 

6 782

12 077 500

65 097 384

4010160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 343 700

17 343 700

12 779 100

283 720

 

159 100

128 500

30 600

 

 

128 500

17 502 800

4010180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

4013112 

3112

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

70 000

70 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 000

4013122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

12 000

12 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 000

4013123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

60 000

60 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000

4013133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

418 031

418 031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418 031

4013210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

106 209

106 209

87 056

 

 

 

 

 

 

 

 

106 209

4013242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

104 000

104 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 000

4014082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

85 470

85 470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 470

4015041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1 604 474

1 604 474

1 250 140

54 651

 

46 900

 

46 900

 

6 782

 

1 651 374

4016011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

2 950 000

2 950 000

 

 

 

5 499 000

5 499 000

 

 

 

5 499 000

8 449 000

4016014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

9 465 284

9 465 284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 465 284

4016020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

420 000

420 000

 

 

 

700 000

700 000

 

 

 

700 000

1 120 000

4016030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

15 374 716

15 374 716

 

 

 

1 000 000

1 000 000

 

 

 

1 000 000

16 374 716

4016040 

6040

0620   

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

1 110 000

1 110 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 110 000

4016090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

180 000

180 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 000

4017310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

2 200 000

2 200 000

 

 

 

2 200 000

2 200 000

4017461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

2 600 000

2 600 000

 

 

 

2 550 000

2 550 000

 

 

 

2 550 000

5 150 000

4018220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

165 000

165 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165 000

4018230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

873 000

873 000

 

80 000

 

 

 

 

 

 

 

873 000

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

29 126 710

29 126 710

9 786 545

607 580

 

30 200 375

30 144 099

56 276

 

 

30 144 099

59 327 085

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

29 126 710

29 126 710

9 786 545

607 580

 

30 200 375

30 144 099

56 276

 

 

30 144 099

59 327 085

4110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 596 000

13 596 000

9 644 600

527 580

 

620 476

564 200

56 276

 

 

564 200

14 216 476

4113112 

3112

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

82 000

82 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 000

4113122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

13 949

13 949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 949

4113123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

7 511

7 511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 511

4113133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

68 607

68 607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 607

4113210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

173 173

173 173

141 945

 

 

 

 

 

 

 

 

173 173

4113242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

114 000

114 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 000

4114082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

85 470

85 470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 470

4116011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

300 000

300 000

 

 

 

8 994 899

8 994 899

 

 

 

8 994 899

9 294 899

4116014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

4 600 000

4 600 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 600 000

4116020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 150 000

1 150 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 150 000

4116030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

8 150 000

8 150 000

 

 

 

4 845 000

4 845 000

 

 

 

4 845 000

12 995 000

4117461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

200 000

200 000

 

 

 

15 740 000

15 740 000

 

 

 

15 740 000

15 940 000

4118220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

93 000

93 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 000

4118230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

493 000

493 000

 

80 000

 

 

 

 

 

 

 

493 000

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

50 527 787

50 527 787

12 907 861

438 544

 

7 403 462

7 403 462

 

 

 

7 403 462

57 931 249

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

50 527 787

50 527 787

12 907 861

438 544

 

7 403 462

7 403 462

 

 

 

7 403 462

57 931 249

4210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

17 767 659

17 767 659

12 779 100

378 544

 

16 041

16 041

 

 

 

16 041

17 783 700

4213112 

3112

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

88 648

88 648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 648

4213122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

19 718

19 718

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 718

4213123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

17 045

17 045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 045

4213133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

100 222

100 222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 222

4213210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

157 088

157 088

128 761

 

 

 

 

 

 

 

 

157 088

4213242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

105 759

105 759

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 759

4214082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

85 470

85 470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 470

4216011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1 350 000

1 350 000

 

 

 

5 237 744

5 237 744

 

 

 

5 237 744

6 587 744

4216014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

7 895 308

7 895 308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 895 308

4216020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

400 000

400 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 000

4216030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

21 367 270

21 367 270

 

 

 

500 000

500 000

 

 

 

500 000

21 867 270

4217461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

200 000

200 000

 

 

 

1 649 677

1 649 677

 

 

 

1 649 677

1 849 677

4218220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

203 000

203 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203 000

4218230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

770 600

770 600

 

60 000

 

 

 

 

 

 

 

770 600

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

54 967 525

54 967 525

13 403 461

636 307

 

24 226 033

24 217 000

9 033

 

 

24 217 000

79 193 558

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

54 967 525

54 967 525

13 403 461

636 307

 

24 226 033

24 217 000

9 033

 

 

24 217 000

79 193 558

4310160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

18 170 290

18 170 290

13 261 300

556 307

 

333 033

324 000

9 033

 

 

324 000

18 503 323

4310180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

4313112 

3112

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

27 064

27 064

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 064

4313122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

42 000

42 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 000

4313123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

45 000

45 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 000

4313133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

114 000

114 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 000

4313210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

173 436

173 436

142 161

 

 

 

 

 

 

 

 

173 436

4313242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

136 000

136 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 000

4314082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

181 522

181 522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181 522

4316011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

2 999 300

2 999 300

 

 

 

7 449 000

7 449 000

 

 

 

7 449 000

10 448 300

4316014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

6 030 000

6 030 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 030 000

4316020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

349 000

349 000

 

 

 

673 325

673 325

 

 

 

673 325

1 022 325

4316030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

24 222 903

24 222 903

 

 

 

2 996 675

2 996 675

 

 

 

2 996 675

27 219 578

4316090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

25 000

25 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 000

4317461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 199 000

1 199 000

 

 

 

12 774 000

12 774 000

 

 

 

12 774 000

13 973 000

4318220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

205 000

205 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 000

4318230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

1 048 000

1 048 000

 

80 000

 

 

 

 

 

 

 

1 048 000

Х

Х

Х

УСЬОГО

3 670 544 533

3 542 299 433

1 870 770 150

159 403 590

 

714 942 552

645 313 013

69 188 323

16 274 787

1 283 012

645 754 229

4 385 487 085

                
                

 

 

 

             

Додаток  4

   
             

до рішення міської ради

  
             

Від 24 грудня 2020

  
             

№ 2/32

  
                 

Кредитування  бюджету Миколаївської міської територіальної громади в 2021 році

 
 
                 

14549000000

               

(код бюджету)

               
               

(грн)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитувіання місцевих бюджетів

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування, усього

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

15 000 000

4 200 000

0

19 200 000

0

-4 000 000

0

-4 000 000

15 000 000

200 000

0

15 200 000

 

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

15 000 000

4 200 000

0

19 200 000

0

-4 000 000

0

-4 000 000

15 000 000

200 000

0

15 200 000

 

0218820

8820

 

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх повернення

15 000 000

4 200 000

0

19 200 000

0

-4 000 000

0

-4 000 000

15 000 000

200 000

0

15 200 000

 

0218821

8821

1060

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла

15 000 000

4 200 000

 

19 200 000

 

 

 

0

15 000 000

4 200 000

0

19 200 000

 

0218822

8822

1060

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла

 

 

 

0

 

-4 000 000

 

-4 000 000

0

-4 000 000

0

-4 000 000

 

3700000

 

 

Департамент фінансів  Миколаївської міської ради

0

13 671 525

13 671 525

13 671 525

0

0

0

0

0

13 671 525

13 671 525

13 671 525

 

3710000

 

 

Департамент фінансів  Миколаївської міської ради

0

13 671 525

13 671 525

13 671 525

0

0

0

0

0

13 671 525

13 671 525

13 671 525

 

3718880

8880

 

Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

0

13 671 525

13 671 525

13 671 525

0

0

0

0

0

13 671 525

13 671 525

13 671 525

 

3718881

8881

0490

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

 

13 671 525

13 671 525

13 671 525

 

 

 

0

0

13 671 525

13 671 525

13 671 525

 

 

 

 

Всього

15 000 000

17 871 525

13 671 525

32 871 525

0

-4 000 000

0

-4 000 000

15 000 000

13 871 525

13 671 525

28 871 525

 

 

 

 

   

Додаток 5

 
   

до рішення міської ради

 
   

Від 24 грудня 2020

 
   

№ 2/32

 
     

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

 

14549000000

   

(код бюджету)

   
     

1.  Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

 
   

(грн)

 

Код Класифікації доходу бюджету /Код бюджету

Найменування трансферту /Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

Усього

 

1

2

3

 

І. Трансферти до загального фонду бюджету

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

778 515 700

 

99000000000

Державний бюджет України

778 515 700

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

5 996 135

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

5 996 135

 

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

5 429 191

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

5 429 191

 

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

10 292 300

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

9 562 600

 

14505000000

Бюджет Воскресенської селищної територіальної громади

259 200

 

14512000000

Бюджет Галицинівської сільської територіальної громади

55 800

 

14519000000

Бюджет Шевченківської сільської територіальної громади

183 400

 

14542000000

Бюджет Мішково-Погорілівської сільської територіальної громади

99 700

 

14553000000

Бюджет Первомайської селищної територіальної громади

131 600

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання щомісячної матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у роки Другої світової війни)

6 120 000

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

6 120 000

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)

435 000

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

435 000

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн)

855 500

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

855 500

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання  матеріальної допомоги  сім'ям  загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності)

590 000

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

590 000

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для  надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які  загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків  на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час участі в АТО/ООС  на сході України)

504 000

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

504 000

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

818 200

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

818 200

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на  відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)

343 400

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

343 400

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю  (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи))

230 300

 

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

230 300

 

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

 

X

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

810 129 726

 

X

загальний фонд

810 129 726

 

X

спеціальний фонд

 

 
     

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

 
   

                                                                                                                                                     (грн)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /Код бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту /Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

Усього

 

1

2

3

4

 

І. Трансферти із загального фонду бюджету

 

3719110

9110

Реверсна дотація

108 245 100

 

99000000000

 

Державний бюджет України

108 245 100

 

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

 

X

X

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

108 245 100

 

X

X

загальний фонд

108 245 100

 

X

X

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Від 24 грудня 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2/32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОДІЛ 

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році

14549000000

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код  Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)

Загальна вартість будівництва, гривень

Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %

Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень

Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

13 000 000

 

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

13 000 000

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальні ремонти

 

 

 

7 816 442

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання МСШ «Академія дитячої творчості» за адресою: 54034, м. Миколаїв, вул. Олійника, 36, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

(2015-2021)

11 484 648

55

5 183 558

100

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

4 006 573

 

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

4 006 573

 

1017340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація пам’ятки історії  місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи) (Коригування)

(2016-2021)

7 791 703

49

4 006 573

100

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

36 500 000

 

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

36 500 000

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Героїв України в районі церкви,  у тому числі проектні роботи та експертиза

(2019-2021)

1 200 000

0

100 000

8

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по вул.Малко-Тернівській ріг вул.Архітектора Старова, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2019-2021)

1 776 059

3

100 000

9

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по пр.Богоявленський ріг вул. Кобзарської в районі ЗОШ №49, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2020-2021)

1 200 000

0

100 000

8

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Генерала Карпенка ріг вул. Біла, у тому числі проектні роботи та експертиза

2021

1 200 000

0

100 000

8

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкта в  м. Миколаєві по вул. Троїцькій в районі церкви, у тому числі проектні роботи та експертиза

2021

1 200 000

0

100 000

8

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкта в  м. Миколаєві по пр. Миру в районі будинку за №1/1, у тому числі проектні роботи та експертиза

2021

1 000 000

0

100 000

10

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м. Миколаєві по пр. Миру в районі будинку за №2, у тому числі проектні роботи та експертиза

2021

1 000 000

0

100 000

10

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво радіофікованої АСУДР (світлофорні об'єкти), у т.ч. виготовлення та еспертиза проектно-кошторисної документації

(2018-2021)

3 500 000

0

500 000

14

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво тролейбусної лінії по пр. Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м. Миколаєві. Коригування, у т.ч.  проектні роботи та експертиза

(2017-2022)

153 876 191

7

10 000 000

13

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр.Варварівка в м.Миколаєві, в тому числі проектні роботи та експертиза

(2020-2022)

6 497 923

6

1 000 000

22

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перехресті проспекту Богоявленського з залізничною колією АТ "Укрзалізниця" перегону Прибузька - Жовтнева на 10 км+653 м на проспекті Богоявленський в місті Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза

(2020-2023)

300 987 113

0

100 000

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво дороги в обхід мкр. Балабанівка на ділянці від пр. Богоявленського до вул. Айвазовського у Корабельному районі м. Миколаєва, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза

(2020-2023)

100 905 314

1

1 000 000

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво дороги від вул. Новозаводська до вул. Космонавтів в м. Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза

(2020-2023)

154 615 855

0

500 000

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво дороги від вул. Індустріальної до вул. Озерної в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2020-2023)

58 374 000

0

500 000

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво вулично-дорожньої мережі по вул. А. Шептицького від проспекту Героїв України до вул. Архітектора Старова в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2020-2023)

78 500 000

0

500 000

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві. Коригування

(2012-2021)

14 276 263

85

1 000 000

92

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво мереж водовідведення та напірного колектору у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, у т.ч.розроблення ТЕО, проектні роботи та експертиза

(2020-2023)

73 551 233

1

400 000

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція площі Соборної  в Центральному районі  м.Миколаєва (коригування)

(2017-2021)

104 988 302,36

84

7 500 000

90

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу "Манганарівський" («Пролетарський»),  обмеженого вулицями Адміральською, 1-ю Слобідською, Нікольською, Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва. Коригування

(2012-2021)

56 608 069

49

2 000 000

52

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу «Миколаївський»  – території рекреаційного призначення, розташованої по вул.  Космонавтів біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва. Коригування

(2017-2021)

14 655 787

10

5 500 000

48

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроєктні, проєктні роботи та експертиза

(2018-2021)

97 325 595

0

500 000

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція території рекреаційного призначення, скверу «Бойової слави», розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва,  у тому числі проєктні роботи та експертиза

(2018-2021)

13 000 000

1

1 500 000

12

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція фонтана в Аркасівському сквері по вул. Пушкінській ріг вул. Адміральської в Центральному районі м. Миколаєва,  у тому числі передпроєктні роботи, проєктні роботи та експертиза

2021

15 000 000

0

500 000

3

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м. Миколаєві,  у тому числі передпроєктні роботи, проєктні роботи та експертиза

(2017-2021)

12 800 000

0

500 000

4

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція дороги по вул. Національної гвардії від вул. Доктора Самойловича до вул. Олега Ольжича в Корабельному районі м. Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2021)

18 300 000

0

300 000

4

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція перехрестя по вул.Генерала Карпенка та вул.Крилова в м.Миколаєві, в тому числі передпроектні роботи, коригування проектних робіт та експертиза

(2018-2021)

28 181 857

83

2 000 000

100

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

67 018 140

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

67 018 140

 

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція систем опалення  житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 94; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 96; м. Миколаїв, вул. В. Чорновола, 3; м. Миколаїв, вул. В. Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. В. Чорновола, 7; м. Миколаїв, вул. В. Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а,  та дошкільного навчального закладу №95 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а,  в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, у т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза -  реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаєва інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв"

(2020-2021)

5 502 000

0

5 452 000

99

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови, обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Поздовжньою, вул. В. Чорновола, вул. Херсонське шосе в місті Миколаєві,  до  житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 94; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 96; м. Миколаїв, вул. В. Чорновола, 3; м. Миколаїв, вул. В. Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. В. Чорновола, 7; м. Миколаїв, вул. В. Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а,  та дошкільного навчального закладу № 95 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а,  у т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза - реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаєва інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв"

(2020-2021)

4 711 000

0

2 386 000

51

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція підкачувальної насосної станції за адресою: м. Миколаїв, Херсонське шосе, 40-к під котельню потужність 4,5 МВт, у т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза - реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаєва інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв"

(2020-2021)

13 860 000

0

9 640 000

70

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1, в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, у т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза - реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаєва інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв"

(2020-2021)

8 057 000

0

3 982 000

49

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови, обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Поздовжньою, вул. В. Чорновола, вул. Херсонське шосе в місті Миколаєві,  до  житлових будинків за адресами: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м. Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1, у т.ч. проектно-кошторисна документація та експертиза - реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаєва інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв"

(2020-2021)

6 090 000

0

6 040 000

99

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №106 за адресою: м. Миколаїв, пр.Богоявленський, 297, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

11 378 878

47

6 021 433

100

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №87 за адресою: м. Миколаїв, вул.Привільна,57, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

17 995 513

64

5 438 597

94

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 за адресою: м.Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна),124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

16 269 091

43

4 352 066

70

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації  будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м.Миколаїв,  вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

30 679 614

18

5 000 000

35

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №45 за адресою: м.Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

20 565 725

38

3 000 000

53

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Миколаїв,  вул. Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

25 849 104

46

5 000 000

66

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі  «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м.Миколаїв, вул. Надпрудна, 15, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

3 154 463

7

100 000

10

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

12 162 684

60

3 506 044

89

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №46 за адресою: м. Миколаїв, вул. 9 Поздовжня, 10,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

78 000 000

2

1 000 000

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №52 за адресою: м. Миколаїв, пров. Парусний,7-Б, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 

(2017-2023)

58 475 668

2

100 000

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція  в частині термосанації  будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III  ступенів № 23 за адресою: м.Миколаїв, вул.Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2022)

24 512 250

9

6 000 000

33

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

80 000 000

 

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

80 000 000

 

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальні ремонти

 

 

 

17 092 000

 

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а, в т. ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

49 919 287

12

6 000 000

24

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні “Північний” м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2022)

112 701 232

6

700 000

7

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул.М.Морська, 78 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2022)

3 350 967

61

1 300 000

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво дошкільного навчального закладу №67 за адресою: пр.Миру, 7/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2022)

72 165 000

2

3 000 000

6

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул.Знаменській, 2/6 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2021)

6 770 998

88

800 000

100

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальні ремонти

 

 

 

9 100 000

 

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція приймального відділення КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м.Миколаїв, вул. Корабелів, 14В, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2020-2021)

16 474 884

50

8 250 000

100

1517323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Капітальні ремонти

 

 

 

1 500 000

 

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція будівлі дитячої музичної школи №5 по вул.Дачна, 50 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

24 798 852

13

3 000 000

25

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів" за адресою: пл.                      М. Леонтовича, 1 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

23 248 230

24

17 732 000

100

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м.Миколаїв, вул.Озерна, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2020-2022)

57 774 168

1

1 000 000

2

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Капітальні ремонти

 

 

 

9 726 000

 

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул.Адміральська, 20 у м.Миколаєві (заміна ліфта), в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2021)

2 438 947

67

800 000

100

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

2 200 000

 

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

2 200 000

 

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво вуличної мережі каналізації від будинку № 155 по вулиці 3 Слобідській до перехрестя з вул. Заводська у Заводському районі м.Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2019-2021)

3 385 204

36

2 200 000

100

×

×

×

УСЬОГО

×

×

×

 

202 724 713

×

 

 

 

       

Додаток 7

          
       

до рішення міської ради

 
       

Від 24 грудня 2020

 
       

№ 2/32

 
          
   

РОЗПОДІЛ

  

витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських  програм у 2021 році

14549000000

        

(код бюджету)

        
         

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування міської програми

Дата та номер документа, яким затверджено міську програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

376 373 708

230 423 308

145 950 400

145 750 400

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

376 373 708

230 423 308

145 950 400

145 750 400

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

1 193 500

 

1 193 500

1 193 500

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

1 881 400

1 881 400

 

 

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

1 500

1 500

 

 

0210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

160 000

160 000

 

 

0210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

100 000

100 000

 

 

0213111 

3111    

1040   

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

146 750

64 850

81 900

81 900

0213121 

3121    

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

125 000

125 000

 

 

0213121 

3121    

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

3 290 088

3 290 088

 

 

0213133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки (проект)

 

299 500

299 500

 

 

0213133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

3 706 550

3 706 550

 

 

0213140 

3140    

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/12

13 511 980

13 511 980

 

 

0214082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки (проект)

 

461 390

461 390

 

 

0216084 

6084    

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

1 000 000

1 000 000

 

 

0217413 

7413    

0451   

Інші заходи у сфері автотранспорту

Програма розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 12.06.2020 №56/140

130 725 000

 

130 725 000

130 725 000

0217426 

7426    

0453   

Інші заходи у сфері електротранспорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

183 343 050

183 343 050

 

 

0217610 

7610    

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м.Миколаєві до 2023 року

 

150 000

150 000

 

 

0217622 

7622    

0470   

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року (проект)

 

1 000 000

1 000 000

 

 

0217670 

7670    

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

5 000 000

 

5 000 000

5 000 000

0217680 

7680    

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

1 500 000

1 500 000

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

109 000

109 000

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2021 років

 

1 000 000

1 000 000

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки (проект)

 

100 000

100 000

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська комплексна програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371

12 246 000

3 496 000

8 750 000

8 750 000

0218220 

8220    

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

комплексна Програма "Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності міста Миколаєва" на 2021-2023 роки"

 

123 000

123 000

 

 

0218821 

8821    

1060   

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

19 200 000

15 000 000

4 200 000

 

0218822 

8822    

1060   

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

-4 000 000

 

-4 000 000

 

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

 

 

1 148 197 663

1 134 176 500

14 021 163

14 021 163

0610000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

 

 

1 148 197 663

1 134 176 500

14 021 163

14 021 163

0610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

100 000

100 000

 

 

0611010 

1010    

0910   

Надання дошкільної освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

567 452 676

566 811 168

641 508

641 508

0611020 

1020    

0921   

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

279 914 928

279 760 273

154 655

154 655

0611030 

1030    

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

13 576 558

13 576 558

 

 

0611050 

1050    

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

6 368 012

6 368 012

 

 

0611090 

1090    

0960   

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

54 965 991

54 965 991

 

 

0611110 

1110    

0930   

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

158 920 771

158 920 771

 

 

0611120 

1120    

0941   

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

6 565 561

6 565 561

 

 

0611150 

1150    

0990   

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

7 506 505

7 506 505

 

 

0611161 

1161    

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

24 835 615

24 835 615

 

 

0611162 

1162    

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

1 043 600

1 043 600

 

 

0611170 

1170    

0990   

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

3 546 378

3 346 378

200 000

200 000

0613033 

3033    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

6 575 400

6 575 400

 

 

0614030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

3 305 668

3 280 668

25 000

25 000

0614082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

520 000

520 000

 

 

0617321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

13 000 000

 

13 000 000

13 000 000

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

100 075 000

87 890 000

12 185 000

12 185 000

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

100 075 000

87 890 000

12 185 000

12 185 000

0710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

75 000

75 000

 

 

0712010 

2010    

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

59 807 467

55 655 467

4 152 000

4 152 000

0712030 

2030    

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

18 348 650

10 815 650

7 533 000

7 533 000

0712080 

2080    

0721   

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

454 361

454 361

 

 

0712100 

2100    

0722   

Стоматологічна допомога населенню

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

1 029 224

529 224

500 000

500 000

0712111 

2111    

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

17 261 898

17 261 898

 

 

0712144 

2144    

0763   

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

2 000 000

2 000 000

 

 

0712152 

2152    

0763   

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

1 098 400

1 098 400

 

 

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

145 484 877

141 855 177

3 629 700

3 629 700

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

145 484 877

141 855 177

3 629 700

3 629 700

0810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

282 200

 

282 200

282 200

0810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

98 000

98 000

 

 

0810180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

100

100

 

 

0813031 

3031    

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

2 645 953

1 645 953

1 000 000

1 000 000

0813032 

3032    

1070   

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

2 163 563

2 163 563

 

 

0813033 

3033    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

35 000 000

35 000 000

 

 

0813034 

3034    

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 700 000

1 700 000

 

 

0813035 

3035    

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 500 000

1 500 000

 

 

0813104 

3104    

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки (проект)

 

1 192 945

926 145

266 800

266 800

0813104 

3104    

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

41 084 870

41 084 870

 

 

0813105 

3105    

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки (проект)

 

298 000

298 000

 

 

0813105 

3105    

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

10 437 370

8 837 370

1 600 000

1 600 000

0813123 

3123    

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

310 300

310 300

 

 

0813160 

3160    

1010   

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

3 015 120

3 015 120

 

 

0813180 

3180    

1060   

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

63 200

63 200

 

 

0813191 

3191    

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

10 045 250

10 045 250

 

 

0813192 

3192    

1030   

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

2 100 000

2 100 000

 

 

0813210 

3210    

1050   

Організація та проведення громадських робіт

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

601 398

601 398

 

 

0813241 

3241    

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

17 021 120

16 900 420

120 700

120 700

0813242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

15 357 518

14 997 518

360 000

360 000

0813242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

567 970

567 970

 

 

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

219 806 331

214 427 018

5 379 313

5 379 313

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

219 806 331

214 427 018

5 379 313

5 379 313

1010160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

90 000

 

90 000

90 000

1010160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

112 000

112 000

 

 

1011100 

1100    

0960   

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки (проект)

 

74 470 865

74 470 865

 

 

1014030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки (проект)

 

45 358 194

45 158 194

200 000

200 000

1014030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки (проект)

 

1 593 447

1 249 207

344 240

344 240

1014060 

4060    

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки (проект)

 

33 535 428

33 535 428

 

 

1014060 

4060    

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки (проект)

 

1 297 950

1 159 450

138 500

138 500

1014081 

4081    

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки (проект)

 

56 182 874

56 182 874

 

 

1014081 

4081    

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки (проект)

 

559 000

559 000

 

 

1014082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки (проект)

 

2 600 000

2 000 000

600 000

600 000

1017340 

7340    

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

4 006 573

 

4 006 573

4 006 573

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

170 103 486

167 003 021

3 100 465

3 100 465

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

170 103 486

167 003 021

3 100 465

3 100 465

1110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

60 000

 

60 000

60 000

1110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

108 000

108 000

 

 

1115011 

5011    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

3 800 000

3 800 000

 

 

1115012 

5012    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

540 000

540 000

 

 

1115031 

5031    

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки (проект)

 

815 726

345 316

470 410

470 410

1115031 

5031    

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

105 682 854

104 125 549

1 557 305

1 557 305

1115031 

5031    

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Прграма створення страхового фонду документації м. Миколаєва на 2017-2021 роки

Рішення ММР від 30.11.2017 №29/4

3 420

3 420

 

 

1115032 

5032    

0810   

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

5 786 976

5 786 976

 

 

1115033 

5033    

0810   

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

16 034 321

15 319 921

714 400

714 400

1115041 

5041    

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки (проект)

 

298 350

 

298 350

298 350

1115041 

5041    

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

21 151 348

21 151 348

 

 

1115062 

5062    

0810   

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

11 749 633

11 749 633

 

 

1115063 

5063    

0810   

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

4 072 858

4 072 858

 

 

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

477 962 409

268 466 808

209 495 601

208 791 601

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

477 962 409

268 466 808

209 495 601

208 791 601

1210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

375 200

 

375 200

375 200

1210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

86 880

86 880

 

 

1210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

50 000

50 000

 

 

1216011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

96 325 000

18 400 000

77 925 000

77 925 000

1216016 

6016    

0620   

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

4 500 000

3 500 000

1 000 000

1 000 000

1216020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма поводження з собаками та котами, регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки

 

7 000 000

7 000 000

 

 

1216020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

50 829 928

46 829 928

4 000 000

4 000 000

1216030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки (проект)

 

3 296 329

 

3 296 329

3 296 329

1216030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

182 065 422

147 800 000

34 265 422

34 265 422

1217310 

7310    

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

36 500 000

 

36 500 000

36 500 000

1217370 

7370    

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

300 000

300 000

 

 

1217461 

7461    

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

79 129 650

43 500 000

35 629 650

35 629 650

1217670 

7670    

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

15 800 000

 

15 800 000

15 800 000

1217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

1 000 000

1 000 000

 

 

1218340 

8340    

0540   

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Екологічна політика м.Миколаєва

Рішення ММР від 23.12.2011 №12/19

704 000

 

704 000

 

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

97 681 000

6 060 000

91 621 000

91 621 000

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

97 681 000

6 060 000

91 621 000

91 621 000

1310160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

81 000

 

81 000

81 000

1310160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

100 000

100 000

 

 

1317310 

7310    

0443   

Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12

27 500 000

 

27 500 000

27 500 000

1317321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

39 518 140

 

39 518 140

39 518 140

1317640 

7640    

0470   

Заходи з енергозбереження

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12

27 481 860

3 000 000

24 481 860

24 481 860

1317693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12

3 000 000

2 960 000

40 000

40 000

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

80 121 000

51 000

80 070 000

80 070 000

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

80 121 000

51 000

80 070 000

80 070 000

1510160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

70 000

 

70 000

70 000

1510160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

50 000

50 000

 

 

1510180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

1 000

1 000

 

 

1517321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

28 892 000

 

28 892 000

28 892 000

1517322 

7322    

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

17 350 000

 

17 350 000

17 350 000

1517323 

7323    

0443   

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

1 500 000

 

1 500 000

1 500 000

1517324 

7324    

0443   

Будівництво установ та закладів культури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

21 732 000

 

21 732 000

21 732 000

1517325 

7325    

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

9 726 000

 

9 726 000

9 726 000

1517340 

7340    

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

800 000

 

800 000

800 000

1600000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

 

 

6 737 187

2 433 277

4 303 910

4 303 910

1610000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

 

 

6 737 187

2 433 277

4 303 910

4 303 910

1610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

152 600

 

152 600

152 600

1610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

63 487

63 487

 

 

1610180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

100

100

 

 

1617350 

7350    

0443   

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

2 226 540

 

2 226 540

2 226 540

1617370 

7370    

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

2 074 770

150 000

1 924 770

1 924 770

1617693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

2 219 690

2 219 690

 

 

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

54 490

40 090

14 400

14 400

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

54 490

40 090

14 400

14 400

1710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

14 400

 

14 400

14 400

1710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

30 000

30 000

 

 

1710180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

10 090

10 090

 

 

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

13 356 987

13 342 987

14 000

14 000

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

13 356 987

13 342 987

14 000

14 000

2910160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

14 000

 

14 000

14 000

2910160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

85 000

85 000

 

 

2918110 

8110    

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/65

13 251 807

13 251 807

 

 

2918120 

8120    

0320   

Заходи з організації рятування на водах

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/65

6 180

6 180

 

 

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

580 300

315 000

265 300

265 300

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

580 300

315 000

265 300

265 300

3110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

265 300

 

265 300

265 300

3110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

10 000

10 000

 

 

3110180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

5 000

5 000

 

 

3117693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

300 000

300 000

 

 

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

1 096 000

210 000

886 000

886 000

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

1 096 000

210 000

886 000

886 000

3410160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

886 000

 

886 000

886 000

3410160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

150 000

150 000

 

 

3410160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська комплексна програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371

60 000

60 000

 

 

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

2 821 400

2 736 400

85 000

85 000

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

2 821 400

2 736 400

85 000

85 000

3610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

85 000

 

85 000

85 000

3610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

2 000

2 000

 

 

3617130 

7130    

0421   

Здійснення  заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

1 000 000

1 000 000

 

 

3617693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

1 734 400

1 734 400

 

 

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

738 800

43 000

695 800

695 800

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

738 800

43 000

695 800

695 800

3710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

695 800

 

695 800

695 800

3710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

43 000

43 000

 

 

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

2 253 202

1 595 302

657 900

657 900

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

2 253 202

1 595 302

657 900

657 900

3810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

 

657 900

 

657 900

657 900

3810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

199 200

199 200

 

 

3810180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

80

80

 

 

3816020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

1 198 022

1 198 022

 

 

3817693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська комплексна програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371