Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

09 червня 2021                                                                                № 5/76

Про внесення змін до рішення

міської ради від 24.12.2020 № 2/32

«Про бюджет Миколаївської міської

територіальної громади на 2021 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік».

 

1.1.    Абзаци перший, другий, третій, п’ятий, шостий, сьомий пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Визначити на 2021 рік:

-      доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 4296619348,40 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 4226707373,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 69911975,40 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

-      видатки бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 4427763357,32 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 3676109947,36 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 751653409,96 гривень;

-      надання кредитів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 38543961,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету – 15000000,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету – 23543961,00 гривень;

-      профіцит за загальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 535597425,64 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 701285395,56 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;».

 

1.2.    Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 3064605947,40 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення

 

1.3.    Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 викласти в новій редакції (додаються).

 

2.  Затвердити включені до цього рішення зміни показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади, проведені в міжсесійний період і внесені за розпорядженнями міського голови від 24.03.2021 № 76р, від 05.04.2021 № 86р , від 31.05.2021 № 131р, від 31.05.2021 № 132р та рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 10.03.2021 № 172, від 28.04.2021 № 354.

 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), міського голову Сєнкевича О.Ф.  

 

Міський голова                                                                                  О.СЄНКЕВИЧ

 

 

    

Додаток 1

  
    

до рішення міської ради

 
    

від  09 червня 2021

 
    

№ 5/76

 
 

Доходи бюджету  Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік

 

14549000000

     
 

код бюджету

     
     

(грн)

 

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Усього

у тому числі бюджет розвитку

 

10000000

Податкові надходження

3 367 754 500,00

3 367 050 500,00

704 000,00

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

2 376 710 000,00

2 376 710 000,00

 

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

2 374 800 000,00

2 374 800 000,00

 

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

1 963 100 000,00

1 963 100 000,00

 

 

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

337 800 000,00

337 800 000,00

 

 

 

11010400

 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата

40 000 000,00

40 000 000,00

 

 

 

11010500

 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

33 900 000,00

33 900 000,00

 

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

1 910 000,00

1 910 000,00

 

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

1 910 000,00

1 910 000,00

 

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

132 700 000,00

132 700 000,00

 

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

132 700 000,00

132 700 000,00

 

 

 

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України

857 640 500,00

857 640 500,00

 

 

 

18010000

Податок на майно

405 550 500,00

405 550 500,00

 

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

648 700,00

648 700,00

 

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

3 315 300,00

3 315 300,00

 

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

6 191 300,00

6 191 300,00

 

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

42 270 200,00

42 270 200,00

 

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

149 900 000,00

149 900 000,00

 

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

172 600 000,00

172 600 000,00

 

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

7 282 000,00

7 282 000,00

 

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

19 643 000,00

19 643 000,00

 

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

1 480 000,00

1 480 000,00

 

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

2 220 000,00

2 220 000,00

 

 

 

18030000

Туристичний збір

1 950 000,00

1 950 000,00

 

 

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

885 000,00

885 000,00

 

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

1 065 000,00

1 065 000,00

 

 

 

18050000

Єдиний податок

450 140 000,00

450 140 000,00

 

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

85 980 000,00

85 980 000,00

 

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

364 160 000,00

364 160 000,00

 

 

 

19000000

Інші податки та збори

704 000,00

 

704 000,00

 

 

19010000

Екологічний податок

704 000,00

 

704 000,00

 

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

606 500,00

 

606 500,00

 

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

41 500,00

 

41 500,00

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

56 000,00

 

56 000,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження

109 925 539,00

40 799 988,00

69 125 551,00

12,00

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2 900 000,00

2 900 000,00

 

 

 

21080000

Інші надходження

2 900 000,00

2 900 000,00

 

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

450 000,00

450 000,00

 

 

 

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

1 450 000,00

1 450 000,00

 

 

 

21081700

Плата за встановлення земельного сервітуту

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

32 099 988,00

32 099 988,00

 

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

21 100 000,00

21 100 000,00

 

 

 

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

650 000,00

650 000,00

 

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

19 770 000,00

19 770 000,00

 

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

650 000,00

650 000,00

 

 

 

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією

30 000,00

30 000,00

 

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

10 500 000,00

10 500 000,00

 

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

10 500 000,00

10 500 000,00

 

 

 

22090000

Державне мито

499 988,00

499 988,00

 

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

290 000,00

290 000,00

 

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

10 000,00

10 000,00

 

 

 

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

199 988,00

199 988,00

 

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

6 000 012,00

5 800 000,00

200 012,00

12,00

 

24060000

Інші надходження

5 800 000,00

5 800 000,00

 

 

 

24060300

Інші надходження

3 600 000,00

3 600 000,00

 

 

 

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу

2 200 000,00

2 200 000,00

 

 

 

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

200 012,00

 

200 012,00

12,00

 

24110700

Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами  

12,00

 

12,00

12,00

 

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 

200 000,00

 

200 000,00

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

68 925 539,00

 

68 925 539,00

 

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

68 013 539,00

 

68 013 539,00

 

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

16 582 907,00

 

16 582 907,00

 

 

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

48 388 486,00

 

48 388 486,00

 

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до 3акону України "Про оренду державного  та комунального майна"

3 027 206,00

 

3 027 206,00

 

 

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

14 940,00

 

14 940,00

 

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

912 000,00

 

912 000,00

 

 

25020200

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

912 000,00

 

912 000,00

 

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

53 000,00

53 000,00

 

 

 

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

53 000,00

53 000,00

 

 

 

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  

50 000,00

50 000,00

 

 

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

3 000,00

3 000,00

 

 

 

50000000

Цільові фонди

82 424,40

 

82 424,40

 

 

50110000 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

82 424,40

 

82 424,40

 

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

3 477 815 463,40

3 407 903 488,00

69 911 975,40

12,00

 

40000000

Офіційні трансферти

818 803 885,00

818 803 885,00

 

 

 

41000000

Від органів державного управління

781 702 857,00

781 702 857,00

 

 

 

41030000

Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам

781 702 857,00

781 702 857,00

 

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

778 515 700,00

778 515 700,00

 

 

 

41034500 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій

3 187 157,00

3 187 157,00

 

 

 

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

37 101 028,00

37 101 028,00

 

 

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

7 742 255,00

7 742 255,00

 

 

 

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

5 429 191,00

5 429 191,00

 

 

 

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду

3 690 882,00

3690882,00

 

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

9 946 400,00

9946400,00

 

 

 

41055000

Субвенція з місцевого бюджету  на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

10 292 300,00

10292300,00

 

 

 

Разом

4 296 619 348,40

4 226 707 373,00

69 911 975,40

12,00

 

 

 

 

 

 

    

    Додаток 2

 
    

    до рішення міської ради

    

    від 09 червня 2021

    

    № 5/76

Фінансування  бюджету Миколаївської міської територіальної громади
на 2021 рік

 

14549000000

   
 

(код бюджету)

   

 

 

 

 

 

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000 

Внутрішнє фінансування

151 104 624,92

-535 597 425,64

686 702 050,56

675 519 287,56

203000

Інше внутрішнє фінансування 

111 912 500,00

 

111 912 500,00

111 912 500,00

203100

Позики інших фінансових установ

111 912 500,00

 

111 912 500,00

111 912 500,00

203110

Одержано позик

130 725 000,00

 

130 725 000,00

130 725 000,00

203120

Погашено позик

-18 812 500,00

 

-18 812 500,00

-18 812 500,00

208000 

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

39 192 124,92

-535 597 425,64

574 789 550,56

563 606 787,56

208100

На початок періоду 

39 192 124,92

20 021 387,92

19 170 737,00

7 987 974,00

208400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-555 618 813,56

555 618 813,56

555 618 813,56

300000

Зовнішнє фінансування

14 583 345,00

 

14 583 345,00

14 583 345,00

301000

Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями

14 583 345,00

 

14 583 345,00

14 583 345,00

301100

Одержано позик

17 500 000,00

 

17 500 000,00

17 500 000,00

301200

Погашено позик

-2 916 655,00

 

-2 916 655,00

-2 916 655,00

Х

Загальне фінансування

165 687 969,92

-535 597 425,64

701 285 395,56

690 102 632,56

Фінансування за типом боргового зобов’язання

400000 

Фінансування за борговими операціями 

126 495 845,00

0,00

126 495 845,00

126 495 845,00

401000 

Запозичення

148 225 000,00

 

148 225 000,00

148 225 000,00

401100 

Внутрішні запозичення 

130 725 000,00

 

130 725 000,00

130 725 000,00

401101 

Довгострокові зобов'язання 

130 725 000,00

0,00

130 725 000,00

130 725 000,00

401200 

Зовнішні запозичення 

17 500 000,00

 

17 500 000,00

17 500 000,00

401201 

Довгострокові зобов'язання 

17 500 000,00

0,00

17 500 000,00

17 500 000,00

402000 

Погашення

-21 729 155,00

 

-21 729 155,00

-21 729 155,00

402100 

Внутрішні зобов'язання

-18 812 500,00

 

-18 812 500,00

-18 812 500,00

402101 

Довгострокові зобов'язання 

-18 812 500,00

0,00

-18 812 500,00

-18 812 500,00

402200 

Зовнішні зобов'язання

-2 916 655,00

 

-2 916 655,00

-2 916 655,00

402201 

Довгострокові зобов'язання 

-2 916 655,00

 

-2 916 655,00

-2 916 655,00

600000 

Фінансування за активними операціями

39 192 124,92

-535 597 425,64

574 789 550,56

563 606 787,56

602000 

Зміни обсягів бюджетних коштів

39 192 124,92

-535 597 425,64

574 789 550,56

563 606 787,56

602100

На початок періоду

39 192 124,92

20 021 387,92

19 170 737,00

7 987 974,00

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-555 618 813,56

555 618 813,56

555 618 813,56

Х

Загальне фінансування

165 687 969,92

-535 597 425,64

701 285 395,56

690 102 632,56

 

 

 

             

Додаток 3

             

до рішення міської ради

             

від 09 червня 2021

             

№ 5/76

 

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади  на 2021 рік

  

14549000000

            
  

(код бюджету)

            
               

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

305 715 372,00

295 365 372,00

56 125 114,00

2 645 879,00

10 350 000,00

158 734 730,00

158 639 430,00

95 300,00

  

158 639 430,00

464 450 102,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

305 715 372,00

295 365 372,00

56 125 114,00

2 645 879,00

10 350 000,00

158 734 730,00

158 639 430,00

95 300,00

  

158 639 430,00

464 450 102,00

0210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

83 306 194,00

83 306 194,00

53 559 100,00

2 593 700,00

 

2 244 800,00

2 149 500,00

95 300,00

  

2 149 500,00

85 550 994,00

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

100 000,00

100 000,00

         

100 000,00

0213111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

443 870,00

443 870,00

   

256 130,00

256 130,00

   

256 130,00

700 000,00

0213121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

3 415 088,00

3 415 088,00

2 566 014,00

52 179,00

       

3 415 088,00

0213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 206 050,00

3 206 050,00

         

3 206 050,00

0213140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

13 511 980,00

13 511 980,00

         

13 511 980,00

0214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

461 390,00

461 390,00

         

461 390,00

0216083

6083

0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

     

1 108 800,00

1 108 800,00

   

1 108 800,00

1 108 800,00

0216084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 000 000,00

1 000 000,00

         

1 000 000,00

0217413

7413

0451

Інші заходи у сфері автотранспорту

     

130 725 000,00

130 725 000,00

   

130 725 000,00

130 725 000,00

0217426

7426

0453

Інші заходи у сфері електротранспорту

183 343 050,00

183 343 050,00

         

183 343 050,00

0217610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

650 000,00

650 000,00

         

650 000,00

0217622

7622

0470

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

864 000,00

864 000,00

         

864 000,00

0217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

     

15 100 000,00

15 100 000,00

   

15 100 000,00

15 100 000,00

0217680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

1 750 000,00

1 750 000,00

         

1 750 000,00

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3 190 750,00

3 190 750,00

   

9 300 000,00

9 300 000,00

   

9 300 000,00

12 490 750,00

0218220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

123 000,00

123 000,00

         

123 000,00

0219770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

5 000 000,00

   

5 000 000,00

      

5 000 000,00

0219800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

5 350 000,00

   

5 350 000,00

      

5 350 000,00

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 930 151 164,36

1 930 151 164,36

1 350 870 082,00

99 126 983,00

 

63 990 007,00

13 843 989,00

50 146 018,00

5 128 503,00

1 109 029,00

13 843 989,00

1 994 141 171,36

0610000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 930 151 164,36

1 930 151 164,36

1 350 870 082,00

99 126 983,00

 

63 990 007,00

13 843 989,00

50 146 018,00

5 128 503,00

1 109 029,00

13 843 989,00

1 994 141 171,36

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

6 643 200,00

6 643 200,00

5 116 300,00

87 028,00

       

6 643 200,00

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

566 811 168,00

566 811 168,00

383 408 458,00

34 248 321,00

 

38 187 468,00

641 508,00

37 545 960,00

113 169,00

23 282,00

641 508,00

604 998 636,00

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

267 638 647,00

267 638 647,00

134 495 615,00

48 161 386,00

 

4 514 245,00

154 655,00

4 359 590,00

2 189 681,00

210 871,00

154 655,00

272 152 892,00

0611022

1022

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

13 576 558,00

13 576 558,00

8 702 607,00

853 785,00

       

13 576 558,00

0611023

1023

0922

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6 368 012,00

6 368 012,00

3 360 642,00

878 929,00

 

277 060,00

 

277 060,00

180 014,00

10 208,00

 

6 645 072,00

0611031

1031

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

731 078 961,00

731 078 961,00

597 813 805,00

        

731 078 961,00

0611032

1032

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

9 514 819,00

9 514 819,00

7 799 032,00

        

9 514 819,00

0611033

1033

0922

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

22 619 536,00

22 619 536,00

18 540 603,00

        

22 619 536,00

0611061

1061

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

5 384 045,96

5 384 045,96

2 400 000,00

        

5 384 045,96

0611062

1062

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

8 450,00

8 450,00

         

8 450,00

0611070

1070

0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

54 965 991,00

54 965 991,00

42 583 385,00

1 921 782,00

 

81 930,00

 

81 930,00

   

55 047 921,00

0611091

1091

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

158 920 771,00

158 920 771,00

93 577 109,00

11 590 203,00

 

7 581 837,00

 

7 581 837,00

2 544 344,00

855 600,00

 

166 502 608,00

0611092

1092

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

17 048 504,00

17 048 504,00

13 974 184,00

        

17 048 504,00

0611101

1101

0941

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

6 565 561,00

6 565 561,00

         

6 565 561,00

0611141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

28 587 038,00

28 587 038,00

22 371 464,00

487 773,00

 

299 641,00

 

299 641,00

101 295,00

9 068,00

 

28 886 679,00

0611142

1142

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

1 043 600,00

1 043 600,00

         

1 043 600,00

0611151

1151

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

3 546 378,00

3 546 378,00

1 730 750,00

688 375,00

       

3 546 378,00

0611152

1152

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

5 996 135,00

5 996 135,00

4 914 864,00

        

5 996 135,00

0611160

1160

0990

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

3 755 082,00

3 755 082,00

2 969 847,00

86 921,00

       

3 755 082,00

0611200

1200

0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

5 429 191,00

5 429 191,00

2 952 139,00

        

5 429 191,00

0611210

1210

0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

4 273 448,40

4 273 448,40

1 592 750,00

        

4 273 448,40

0613033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

6 575 400,00

6 575 400,00

         

6 575 400,00

0614030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

3 280 668,00

3 280 668,00

2 566 528,00

122 480,00

 

25 000,00

25 000,00

   

25 000,00

3 305 668,00

0614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

520 000,00

520 000,00

         

520 000,00

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

     

13 022 826,00

13 022 826,00

   

13 022 826,00

13 022 826,00

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

104 626 700,00

104 626 700,00

3 654 500,00

102 676,00

 

21 867 940,76

21 867 940,76

   

21 867 940,76

126 494 640,76

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

104 626 700,00

104 626 700,00

3 654 500,00

102 676,00

 

21 867 940,76

21 867 940,76

   

21 867 940,76

126 494 640,76

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

4 894 400,00

4 894 400,00

3 654 500,00

102 676,00

       

4 894 400,00

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

55 471 117,00

55 471 117,00

   

4 532 000,00

4 532 000,00

   

4 532 000,00

60 003 117,00

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

10 682 150,00

10 682 150,00

   

7 533 000,00

7 533 000,00

   

7 533 000,00

18 215 150,00

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

454 361,00

454 361,00

         

454 361,00

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

2 478 224,00

2 478 224,00

   

500 000,00

500 000,00

   

500 000,00

2 978 224,00

0712111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

18 755 748,00

18 755 748,00

         

18 755 748,00

0712144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

10 792 300,00

10 792 300,00

         

10 792 300,00

0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

1 098 400,00

1 098 400,00

         

1 098 400,00

0717363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

     

3 802 940,76

3 802 940,76

   

3 802 940,76

3 802 940,76

0718771

8771

0760

Заходи із запобігання поширенню інфекційних захворювань за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

     

5 500 000,00

5 500 000,00

   

5 500 000,00

5 500 000,00

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

211 489 107,00

211 489 107,00

94 475 852,00

2 695 661,00

 

5 094 504,00

3 992 070,00

1 102 434,00

149 285,00

 

3 992 070,00

216 583 611,00

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

211 489 107,00

211 489 107,00

94 475 852,00

2 695 661,00

 

5 094 504,00

3 992 070,00

1 102 434,00

149 285,00

 

3 992 070,00

216 583 611,00

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

60 337 900,00

60 337 900,00

47 017 400,00

944 992,00

 

282 200,00

282 200,00

   

282 200,00

60 620 100,00

0810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

100,00

100,00

         

100,00

0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1 645 953,00

1 645 953,00

   

500 000,00

500 000,00

   

500 000,00

2 145 953,00

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

1 813 563,00

1 813 563,00

         

1 813 563,00

0813033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

35 000 000,00

35 000 000,00

         

35 000 000,00

0813034

3034

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1 700 000,00

1 700 000,00

         

1 700 000,00

0813035

3035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1 500 000,00

1 500 000,00

         

1 500 000,00

0813050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

818 200,00

818 200,00

         

818 200,00

0813090

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

343 400,00

343 400,00

         

343 400,00

0813104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

41 028 985,00

41 028 985,00

29 852 622,00

754 027,00

 

457 234,00

266 800,00

190 434,00

149 285,00

 

266 800,00

41 486 219,00

0813105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

10 854 370,00

10 854 370,00

7 321 410,00

201 760,00

 

1 600 000,00

1 600 000,00

   

1 600 000,00

12 454 370,00

0813123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

291 500,00

291 500,00

         

291 500,00

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5 184 390,00

5 184 390,00

         

5 184 390,00

0813171

3171

1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

230 048,00

230 048,00

         

230 048,00

0813172

3172

1010

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

252,00

252,00

         

252,00

0813180

3180

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

33 144,00

33 144,00

         

33 144,00

0813191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

17 685 750,00

17 685 750,00

         

17 685 750,00

0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням  ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

2 148 700,00

2 148 700,00

         

2 148 700,00

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

16 431 140,00

16 431 140,00

10 284 420,00

794 882,00

 

1 090 300,00

178 300,00

912 000,00

  

178 300,00

17 521 440,00

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

14 441 712,00

14 441 712,00

   

1 164 770,00

1 164 770,00

   

1 164 770,00

15 606 482,00

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

217 630 858,00

217 630 858,00

125 512 644,00

9 362 100,00

 

13 044 611,00

5 547 073,00

7 260 896,00

4 370 582,00

92 118,00

5 783 715,00

230 675 469,00

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

217 630 858,00

217 630 858,00

125 512 644,00

9 362 100,00

 

13 044 611,00

5 547 073,00

7 260 896,00

4 370 582,00

92 118,00

5 783 715,00

230 675 469,00

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

3 483 600,00

3 483 600,00

2 680 000,00

  

90 000,00

90 000,00

   

90 000,00

3 573 600,00

1011080

1080

0960

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

74 755 729,00

74 755 729,00

59 434 239,00

1 818 231,00

 

5 821 329,00

 

5 742 669,00

4 032 421,00

50 755,00

78 660,00

80 577 058,00

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

46 524 141,00

46 524 141,00

33 403 118,00

2 856 039,00

 

1 007 063,00

887 000,00

120 063,00

  

887 000,00

47 531 204,00

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

33 865 403,00

33 865 403,00

22 683 662,00

3 592 372,00

 

1 454 256,00

163 500,00

1 138 164,00

318 161,00

41 363,00

316 092,00

35 319 659,00

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

57 001 985,00

57 001 985,00

7 311 625,00

1 095 458,00

 

260 000,00

 

260 000,00

20 000,00

  

57 261 985,00

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

2 000 000,00

2 000 000,00

   

400 000,00

400 000,00

   

400 000,00

2 400 000,00

1017340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

     

4 006 573,00

4 006 573,00

   

4 006 573,00

4 006 573,00

1017691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

     

5 390,00

    

5 390,00

5 390,00

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

168 862 621,00

168 862 621,00

94 350 434,00

11 193 198,00

 

4 703 013,00

3 580 465,00

1 122 548,00

 

15 016,00

3 580 465,00

173 565 634,00

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

168 862 621,00

168 862 621,00

94 350 434,00

11 193 198,00

 

4 703 013,00

3 580 465,00

1 122 548,00

 

15 016,00

3 580 465,00

173 565 634,00

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2 447 600,00

2 447 600,00

1 827 300,00

26 524,00

 

60 000,00

60 000,00

   

60 000,00

2 507 600,00

1115011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

3 800 000,00

3 800 000,00

         

3 800 000,00

1115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

540 000,00

540 000,00

         

540 000,00

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

103 959 346,00

103 959 346,00

67 838 405,00

7 090 045,00

 

2 643 575,00

2 027 715,00

615 860,00

  

2 027 715,00

106 602 921,00

1115032

5032

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

5 689 870,00

5 689 870,00

         

5 689 870,00

1115033

5033

0810

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

15 197 921,00

15 197 921,00

9 758 337,00

911 020,00

 

1 263 060,00

1 194 400,00

68 660,00

 

15 016,00

1 194 400,00

16 460 981,00

1115041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

21 405 393,00

21 405 393,00

11 979 518,00

3 074 992,00

 

736 378,00

298 350,00

438 028,00

  

298 350,00

22 141 771,00

1115062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

11 749 633,00

11 749 633,00

         

11 749 633,00

1115063

5063

0810

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

4 072 858,00

4 072 858,00

2 946 874,00

90 617,00

       

4 072 858,00

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

296 493 338,00

296 493 338,00

20 221 700,00

27 454 244,00

 

217 657 463,40

207 582 491,00

9 410 584,00

6 626 417,00

60 067,00

208 246 879,40

514 150 801,40

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

296 493 338,00

296 493 338,00

20 221 700,00

27 454 244,00

 

217 657 463,40

207 582 491,00

9 410 584,00

6 626 417,00

60 067,00

208 246 879,40

514 150 801,40

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

26 779 500,00

26 779 500,00

20 221 700,00

563 576,00

       

26 779 500,00

1210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

50 000,00

50 000,00

         

50 000,00

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

16 900 000,00

16 900 000,00

   

81 085 593,00

81 085 593,00

   

81 085 593,00

97 985 593,00

1216016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

3 500 000,00

3 500 000,00

   

1 000 000,00

1 000 000,00

   

1 000 000,00

4 500 000,00

1216020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

53 829 928,00

53 829 928,00

 

26 829 928,00

 

2 000 000,00

2 000 000,00

   

2 000 000,00

55 829 928,00

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

145 133 910,00

145 133 910,00

 

60 740,00

 

30 833 642,00

30 833 642,00

   

30 833 642,00

175 967 552,00

1216083

6083

0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

500 000,00

500 000,00

         

500 000,00

1216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

     

8 824 282,00

 

8 774 318,00

6 626 417,00

60 067,00

49 964,00

8 824 282,00

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

     

43 763 606,00

43 763 606,00

   

43 763 606,00

43 763 606,00

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

300 000,00

300 000,00

         

300 000,00

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

49 500 000,00

49 500 000,00

   

36 099 650,00

36 099 650,00

   

36 099 650,00

85 599 650,00

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

     

12 800 000,00

12 800 000,00

   

12 800 000,00

12 800 000,00

1217691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

     

307 424,40

    

307 424,40

307 424,40

1218340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

     

943 266,00

 

636 266,00

  

307 000,00

943 266,00

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

13 114 500,00

13 114 500,00

5 603 600,00

  

91 621 000,00

91 621 000,00

   

91 621 000,00

104 735 500,00

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

13 114 500,00

13 114 500,00

5 603 600,00

  

91 621 000,00

91 621 000,00

   

91 621 000,00

104 735 500,00

1310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

7 154 500,00

7 154 500,00

5 603 600,00

  

81 000,00

81 000,00

   

81 000,00

7 235 500,00

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

     

18 951 765,00

18 951 765,00

   

18 951 765,00

18 951 765,00

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

     

39 518 140,00

39 518 140,00

   

39 518 140,00

39 518 140,00

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

3 000 000,00

3 000 000,00

   

33 030 095,00

33 030 095,00

   

33 030 095,00

36 030 095,00

1317693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2 960 000,00

2 960 000,00

   

40 000,00

40 000,00

   

40 000,00

3 000 000,00

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

5 901 500,00

5 901 500,00

4 315 400,00

136 700,00

 

90 350 674,98

85 310 003,98

   

90 350 674,98

96 252 174,98

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

5 901 500,00

5 901 500,00

4 315 400,00

136 700,00

 

90 350 674,98

85 310 003,98

   

90 350 674,98

96 252 174,98

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5 900 500,00

5 900 500,00

4 315 400,00

136 700,00

 

170 000,00

170 000,00

   

170 000,00

6 070 500,00

1510180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

1 000,00

1 000,00

         

1 000,00

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

     

33 842 000,00

33 842 000,00

   

33 842 000,00

33 842 000,00

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

     

17 350 000,00

17 350 000,00

   

17 350 000,00

17 350 000,00

1517323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

     

1 500 000,00

1 500 000,00

   

1 500 000,00

1 500 000,00

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

     

21 482 000,00

21 482 000,00

   

21 482 000,00

21 482 000,00

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

     

9 726 000,00

9 726 000,00

   

9 726 000,00

9 726 000,00

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

     

200 000,00

200 000,00

   

200 000,00

200 000,00

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

     

1 000 000,00

1 000 000,00

   

1 000 000,00

1 000 000,00

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

     

40 003,98

40 003,98

   

40 003,98

40 003,98

1517691

7691

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

     

5 040 671,00

    

5 040 671,00

5 040 671,00

1600000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

11 282 005,00

11 282 005,00

6 740 500,00

  

4 066 695,00

4 066 695,00

   

4 066 695,00

15 348 700,00

1610000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

11 282 005,00

11 282 005,00

6 740 500,00

  

4 066 695,00

4 066 695,00

   

4 066 695,00

15 348 700,00

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

8 912 215,00

8 912 215,00

6 740 500,00

  

152 600,00

152 600,00

   

152 600,00

9 064 815,00

1610180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

100,00

100,00

         

100,00

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

     

1 989 325,00

1 989 325,00

   

1 989 325,00

1 989 325,00

1617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

150 000,00

150 000,00

   

1 924 770,00

1 924 770,00

   

1 924 770,00

2 074 770,00

1617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2 219 690,00

2 219 690,00

         

2 219 690,00

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

5 598 017,00

5 598 017,00

3 898 200,00

106 073,00

       

5 598 017,00

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

5 598 017,00

5 598 017,00

3 898 200,00

106 073,00

       

5 598 017,00

1710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5 587 927,00

5 587 927,00

3 898 200,00

106 073,00

       

5 587 927,00

1710180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

10 090,00

10 090,00

         

10 090,00

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

20 268 087,00

20 268 087,00

5 360 000,00

89 796,00

 

54 000,00

54 000,00

   

54 000,00

20 322 087,00

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

20 268 087,00

20 268 087,00

5 360 000,00

89 796,00

 

54 000,00

54 000,00

   

54 000,00

20 322 087,00

2910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

7 050 100,00

7 050 100,00

5 360 000,00

79 616,00

 

14 000,00

14 000,00

   

14 000,00

7 064 100,00

2918110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

13 211 807,00

13 211 807,00

 

10 000,00

 

40 000,00

40 000,00

   

40 000,00

13 251 807,00

2918120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

6 180,00

6 180,00

 

180,00

       

6 180,00

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

6 544 700,00

6 544 700,00

4 629 100,00

  

116 500,00

116 500,00

   

116 500,00

6 661 200,00

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

6 544 700,00

6 544 700,00

4 629 100,00

  

116 500,00

116 500,00

   

116 500,00

6 661 200,00

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

6 239 700,00

6 239 700,00

4 629 100,00

  

116 500,00

116 500,00

   

116 500,00

6 356 200,00

3110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

5 000,00

5 000,00

         

5 000,00

3117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

300 000,00

300 000,00

         

300 000,00

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

25 928 100,00

25 928 100,00

19 490 800,00

  

886 000,00

886 000,00

   

886 000,00

26 814 100,00

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

25 928 100,00

25 928 100,00

19 490 800,00

  

886 000,00

886 000,00

   

886 000,00

26 814 100,00

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

25 928 100,00

25 928 100,00

19 490 800,00

  

886 000,00

886 000,00

   

886 000,00

26 814 100,00

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

11 538 000,00

11 538 000,00

7 796 300,00

  

85 000,00

85 000,00

   

85 000,00

11 623 000,00

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

11 538 000,00

11 538 000,00

7 796 300,00

  

85 000,00

85 000,00

   

85 000,00

11 623 000,00

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

9 803 600,00

9 803 600,00

7 796 300,00

  

85 000,00

85 000,00

   

85 000,00

9 888 600,00

3617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 734 400,00

1 734 400,00

         

1 734 400,00

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

143 954 550,00

129 454 550,00

12 912 700,00

  

695 800,00

695 800,00

   

695 800,00

144 650 350,00

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

143 954 550,00

129 454 550,00

12 912 700,00

  

695 800,00

695 800,00

   

695 800,00

144 650 350,00

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

16 531 000,00

16 531 000,00

12 912 700,00

  

695 800,00

695 800,00

   

695 800,00

17 226 800,00

3718600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

4 678 450,00

4 678 450,00

         

4 678 450,00

3718710

8710

0133

Резервний фонд місцевого бюджету

14 500 000,00

          

14 500 000,00

3719110

9110

0180

Реверсна дотація

108 245 100,00

108 245 100,00

         

108 245 100,00

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

11 094 422,00

11 094 422,00

7 296 500,00

127 078,00

 

657 900,00

657 900,00

   

657 900,00

11 752 322,00

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

11 094 422,00

11 094 422,00

7 296 500,00

127 078,00

 

657 900,00

657 900,00

   

657 900,00

11 752 322,00

3810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

9 714 248,00

9 714 248,00

7 296 500,00

127 078,00

 

657 900,00

657 900,00

   

657 900,00

10 372 148,00

3810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

80,00

80,00

         

80,00

3816020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 198 022,00

1 198 022,00

         

1 198 022,00

3817693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

182 072,00

182 072,00

         

182 072,00

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

52 942 384,00

52 942 384,00

14 087 616,00

453 371,00

 

12 155 000,00

12 077 500,00

77 500,00

 

6 782,00

12 077 500,00

65 097 384,00

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

52 942 384,00

52 942 384,00

14 087 616,00

453 371,00

 

12 155 000,00

12 077 500,00

77 500,00

 

6 782,00

12 077 500,00

65 097 384,00

4010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

17 378 700,00

17 378 700,00

12 779 100,00

318 720,00

 

159 100,00

128 500,00

30 600,00

  

128 500,00

17 537 800,00

4010180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

70 500,00

70 500,00

         

70 500,00

4013112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

70 000,00

70 000,00

         

70 000,00

4013122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

12 000,00

12 000,00

         

12 000,00

4013123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

60 000,00

60 000,00

         

60 000,00

4013133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

418 031,00

418 031,00

         

418 031,00

4013210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

71 209,00

71 209,00

58 376,00

        

71 209,00

4013242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

104 000,00

104 000,00

         

104 000,00

4014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

115 470,00

115 470,00

         

115 470,00

4015041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1 604 474,00

1 604 474,00

1 250 140,00

54 651,00

 

46 900,00

 

46 900,00

 

6 782,00

 

1 651 374,00

4016011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

2 950 000,00

2 950 000,00

   

6 749 000,00

6 749 000,00

   

6 749 000,00

9 699 000,00

4016014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

9 395 284,00

9 395 284,00

         

9 395 284,00

4016020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

470 000,00

470 000,00

         

470 000,00

4016030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

15 294 716,00

15 294 716,00

   

1 000 000,00

1 000 000,00

   

1 000 000,00

16 294 716,00

4016040

6040

0620

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

1 110 000,00

1 110 000,00

         

1 110 000,00

4016090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

180 000,00

180 000,00

         

180 000,00

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

     

2 200 000,00

2 200 000,00

   

2 200 000,00

2 200 000,00

4017461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

2 600 000,00

2 600 000,00

   

2 000 000,00

2 000 000,00

   

2 000 000,00

4 600 000,00

4018220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

165 000,00

165 000,00

         

165 000,00

4018230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

873 000,00

873 000,00

 

80 000,00

       

873 000,00

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

29 285 210,00

29 285 210,00

9 772 350,00

624 898,00

 

30 041 875,00

29 985 599,00

56 276,00

  

29 985 599,00

59 327 085,00

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

29 285 210,00

29 285 210,00

9 772 350,00

624 898,00

 

30 041 875,00

29 985 599,00

56 276,00

  

29 985 599,00

59 327 085,00

4110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

13 813 318,00

13 813 318,00

9 644 600,00

544 898,00

 

420 476,00

364 200,00

56 276,00

  

364 200,00

14 233 794,00

4113112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

82 000,00

82 000,00

         

82 000,00

4113122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

13 949,00

13 949,00

         

13 949,00

4113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

7 511,00

7 511,00

         

7 511,00

4113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

68 607,00

68 607,00

         

68 607,00

4113210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

155 855,00

155 855,00

127 750,00

        

155 855,00

4113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

114 000,00

114 000,00

         

114 000,00

4114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

85 470,00

85 470,00

         

85 470,00

4116011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

300 000,00

300 000,00

   

8 177 299,00

8 177 299,00

   

8 177 299,00

8 477 299,00

4116014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

4 558 500,00

4 558 500,00

         

4 558 500,00

4116020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 150 000,00

1 150 000,00

         

1 150 000,00

4116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

8 150 000,00

8 150 000,00

   

5 121 600,00

5 121 600,00

   

5 121 600,00

13 271 600,00

4117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

200 000,00

200 000,00

   

16 322 500,00

16 322 500,00

   

16 322 500,00

16 522 500,00

4118220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

93 000,00

93 000,00

         

93 000,00

4118230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

493 000,00

493 000,00

 

80 000,00

       

493 000,00

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

48 397 787,00

48 397 787,00

12 831 394,00

485 672,00

 

9 533 462,00

9 533 462,00

   

9 533 462,00

57 931 249,00

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

48 397 787,00

48 397 787,00

12 831 394,00

485 672,00

 

9 533 462,00

9 533 462,00

   

9 533 462,00

57 931 249,00

4210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

17 830 496,00

17 830 496,00

12 779 100,00

425 672,00

 

16 041,00

16 041,00

   

16 041,00

17 846 537,00

4213112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

88 648,00

88 648,00

         

88 648,00

4213122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

19 718,00

19 718,00

         

19 718,00

4213123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

17 045,00

17 045,00

         

17 045,00

4213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

100 222,00

100 222,00

         

100 222,00

4213210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

63 803,00

63 803,00

52 294,00

        

63 803,00

4213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

136 207,00

136 207,00

         

136 207,00

4214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

185 470,00

185 470,00

         

185 470,00

4216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1 350 000,00

1 350 000,00

   

7 367 744,00

7 367 744,00

   

7 367 744,00

8 717 744,00

4216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

6 535 308,00

6 535 308,00

         

6 535 308,00

4216020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

400 000,00

400 000,00

         

400 000,00

4216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

20 147 270,00

20 147 270,00

   

500 000,00

500 000,00

   

500 000,00

20 647 270,00

4217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

550 000,00

550 000,00

   

1 649 677,00

1 649 677,00

   

1 649 677,00

2 199 677,00

4218220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

203 000,00

203 000,00

         

203 000,00

4218230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

770 600,00

770 600,00

 

60 000,00

       

770 600,00

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

55 291 525,00

55 291 525,00

13 318 461,00

636 307,00

 

26 297 233,82

26 288 200,82

9 033,00

  

26 288 200,82

81 588 758,82

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

55 291 525,00

55 291 525,00

13 318 461,00

636 307,00

 

26 297 233,82

26 288 200,82

9 033,00

  

26 288 200,82

81 588 758,82

4310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

18 543 790,00

18 543 790,00

13 261 300,00

556 307,00

 

9 033,00

 

9 033,00

   

18 552 823,00

4310180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

10,00

10,00

         

10,00

4313112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

83 160,00

83 160,00

         

83 160,00

4313122

3122

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

42 000,00

42 000,00

         

42 000,00

4313123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

45 000,00

45 000,00

         

45 000,00

4313133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

114 000,00

114 000,00

         

114 000,00

4313210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

69 760,00

69 760,00

57 161,00

        

69 760,00

4313242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

136 000,00

136 000,00

         

136 000,00

4314082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

229 102,00

229 102,00

         

229 102,00

4316011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

2 999 300,00

2 999 300,00

   

7 449 000,00

7 449 000,00

   

7 449 000,00

10 448 300,00

4316014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

6 030 000,00

6 030 000,00

         

6 030 000,00

4316020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

348 500,00

348 500,00

   

673 325,00

673 325,00

   

673 325,00

1 021 825,00

4316030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

24 173 903,00

24 173 903,00

   

2 996 675,00

2 996 675,00

   

2 996 675,00

27 170 578,00

4316090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

25 000,00

25 000,00

         

25 000,00

4317363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

     

2 395 200,82

2 395 200,82

   

2 395 200,82

2 395 200,82

4317461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1 199 000,00

1 199 000,00

   

12 774 000,00

12 774 000,00

   

12 774 000,00

13 973 000,00

4318220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

205 000,00

205 000,00

         

205 000,00

4318230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

1 048 000,00

1 048 000,00

 

80 000,00

       

1 048 000,00

Х

Х

Х

УСЬОГО

3 676 109 947,36

3 651 259 947,36

1 873 263 247,00

155 240 636,00

10 350 000,00

751 653 409,96

676 431 119,56

69 280 589,00

16 274 787,00

1 283 012,00

682 372 820,96

4 427 763 357,32

 

 

 

 

             

Додаток  4

  
             

до рішення міської ради

 
             

Від 09 червня 2021

 
             

№ 5/76

 

Кредитування  бюджету Миколаївської міської територіальної громади в 2021 році

14549000000

              

(код бюджету)

              
               

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування, усього

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

15 000 000,00

9 872 436,00

0,00

24 872 436,00

0,00

-4 000 000,00

0,00

-4 000 000,00

15 000 000,00

5 872 436,00

0,00

20 872 436,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

15 000 000,00

9 872 436,00

0,00

24 872 436,00

0,00

-4 000 000,00

0,00

-4 000 000,00

15 000 000,00

5 872 436,00

0,00

20 872 436,00

0218821

8821

1060

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

15 000 000,00

9 872 436,00

 

24 872 436,00

 

 

 

0,00

15 000 000,00

9 872 436,00

0,00

24 872 436,00

0218822

8822

1060

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

 

 

 

0,00

 

-4 000 000,00

 

-4 000 000,00

0,00

-4 000 000,00

0,00

-4 000 000,00

3700000

 

 

Департамент фінансів  Миколаївської міської ради

0,00

13 671 525,00

13 671 525,00

13 671 525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 671 525,00

13 671 525,00

13 671 525,00

3710000

 

 

Департамент фінансів  Миколаївської міської ради

0,00

13 671 525,00

13 671 525,00

13 671 525,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 671 525,00

13 671 525,00

13 671 525,00

3718881

8881

0490

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

 

13 671 525,00

13 671 525,00

13 671 525,00

 

 

 

0,00

0,00

13 671 525,00

13 671 525,00

13 671 525,00

 

 

 

Всього

15 000 000,00

23 543 961,00

13 671 525,00

38 543 961,00

0,00

-4 000 000,00

0,00

-4 000 000,00

15 000 000,00

19 543 961,00

13 671 525,00

34 543 961,00

 

 

 

 

 

   

Додаток 5

   

до рішення міської ради

   

Від 09 червня 2021

   

№  5/76

 Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

14549000000

  

(код бюджету)

  

1.  Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

   

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету /Код бюджету

Найменування трансферту /Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

778 515 700

99000000000

Державний бюджет України

778 515 700

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

3 187 157

99000000000

Державний бюджет України

3 187 157

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

7 742 255

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

7 742 255

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

5 429 191

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

5 429 191

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду

3 690 882

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

3 690 882

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

10 292 300

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

9 562 600

14505000000

Бюджет Воскресенської селищної територіальної громади

259 200

14512000000

Бюджет Галицинівської сільської територіальної громади

55 800

14519000000

Бюджет Шевченківської сільської територіальної громади

183 400

14542000000

Бюджет Мішково-Погорілівської сільської територіальної громади

99 700

14553000000

Бюджет Первомайської селищної територіальної громади

131 600

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання щомісячної матеріальної допомоги  учасникам бойових дій у роки Другої світової війни)

6 120 000

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

6 120 000

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)

435 000

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

435 000

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн)

855 500

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

855 500

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання  матеріальної допомоги  сім'ям  загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності)

590 000

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

590 000

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для  надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які  загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків  на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час участі в АТО/ООС  на сході України)

504 000

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

504 000

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

818 200

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

818 200

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на  відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)

343 400

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

343 400

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю  (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи))

230 300

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

230 300

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області)

50 000

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

50 000

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

818 803 885

X

загальний фонд

818 803 885

X

спеціальний фонд

 

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

   

                                                                                                                                                     (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /Код бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту /Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

4

І. Трансферти із загального фонду бюджету

3719110

9110

Реверсна дотація

108 245 100

99000000000

 

Державний бюджет України

108 245 100

0219770

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (на виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року на забезпечення житлом громадян)

5 000 000

14100000000

 

Обласний бюджет Миколаївської області

5 000 000

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (покращання матеріально-технічного забезпечення  підрозділів УСБУ в Миколаївській області  майном та оргтехнікою)

1 950 000

14100000000

 

Державний бюджет України

1 950 000

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (матеріально-технічне забезпечення управління патрульної поліції в Миколаївській області майном та оргтехнікою)

900 000

14100000000

 

Державний бюджет України

900 000

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (матеріально-технічне забезпечення Миколаївського полку Національної гвардії України (військова частина 3039) спеціальними автомобілями, обладнанням та майном )

900 000

14100000000

 

Державний бюджет України

900 000

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (покращання матеріально-технічного забезпечення підрозділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в місті Миколаєві майном та оргтехнікою)

1 600 000

14100000000

 

Державний бюджет України

1 600 000

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

X

X

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

118 595 100

X

X

загальний фонд

118 595 100

X

X

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Від 09 червня 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 5/76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОДІЛ 

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році

14549000000

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код  Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)

Загальна вартість будівництва, гривень

Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %

Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень

Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

13 022 826

 

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

13 022 826

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальні ремонти

 

 

 

7 816 442

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання МСШ «Академія дитячої творчості» за адресою: 54034, м. Миколаїв, вул. Олійника, 36, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

(2015-2022)

11 484 648

50

5 183 558

95

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №64 по  вул.Архітектора Старова, 6-Г у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2015-2021)

4 115 343

99

11 413

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ №40 по вул.Металургів, 97/1 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2015-2021)

7 364 252

98

11 413

100

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

4 006 573

 

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

4 006 573

 

1017340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація пам’ятки історії  місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи) (Коригування)

(2016-2022)

7 791 703

49

4 006 573

100

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

43 763 606

 

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

43 763 606

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по вул.Малко-Тернівській ріг вул.Архітектора Старова, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2019-2022)

1 776 059

3

1 726 090

99

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по пр.Богоявленський ріг вул. Кобзарської в районі ЗОШ №49, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2020-2022)

1 200 000

0

100 000

8

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Генерала Карпенка ріг вул. Біла, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2021-2022)

1 200 000

0

100 000

8

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво радіофікованої АСУДР (світлофорні об'єкти), у т.ч. виготовлення та еспертиза проектно-кошторисної документації

(2018-2022)

3 500 000

0

500 000

14

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво тролейбусної лінії по пр. Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м. Миколаєві. Коригування, у т.ч.  проектні роботи та експертиза

(2017-2022)

153 876 191

4

10 000 000

11

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр.Варварівка в м.Миколаєві, в тому числі проектні роботи та експертиза

(2020-2022)

6 497 923

6

1 000 000

21

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перехресті проспекту Богоявленського з залізничною колією АТ "Укрзалізниця" перегону Прибузька - Жовтнева на 10 км+653 м на проспекті Богоявленський в місті Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза

(2020-2023)

300 987 113

0

100 000

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво дороги в обхід мкр. Балабанівка на ділянці від пр. Богоявленського до вул. Айвазовського у Корабельному районі м. Миколаєва, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза

(2020-2023)

100 905 314

0

784 500

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво дороги від вул. Новозаводська до вул. Космонавтів в м. Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза

(2020-2023)

154 615 855

0

500 000

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво дороги від вул. Індустріальної до вул. Озерної в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2020-2023)

58 374 000

0

500 000

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво вулично-дорожньої мережі по вул. А. Шептицького від проспекту Героїв України до вул. Архітектора Старова в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2020-2023)

78 500 000

0

500 000

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві. Коригування

(2012-2022)

14 276 263

37

1 000 000

44

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво мереж водовідведення та напірного колектору у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, у т.ч.розроблення ТЕО, проектні роботи та експертиза

(2020-2023)

73 551 233

1

645 453

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві, у т.ч. коригування проектних робіт та експертиза

(2017-2022)

81 388 043

93

1 908 227

95

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул. Новозаводської, у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та експертиза

(2017-2022)

1 500 000

7

99 336

13

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція площі Соборної  в Центральному районі  м.Миколаєва (коригування)

(2017-2022)

104 988 302,36

84

7 500 000

90

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу "Манганарівський" («Пролетарський»),  обмеженого вулицями Адміральською, 1-ю Слобідською, Нікольською, Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва. Коригування

(2012-2022)

56 608 069

49

2 000 000

52

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу «Миколаївський»  – території рекреаційного призначення, розташованої по вул.  Космонавтів біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва. Коригування

(2017-2022)

14 655 787

10

5 500 000

48

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроєктні, проєктні роботи та експертиза

(2018-2022)

97 325 595

0

500 000

1

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція території рекреаційного призначення, скверу «Бойової слави», розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва, у тому числі проєктні роботи та експертиза

(2018-2022)

13 000 000

1

1 500 000

12

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція фонтана в Аркасівському сквері по вул. Пушкінській ріг вул. Адміральської в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроєктні роботи, проєктні роботи та експертиза

(2021-2022)

15 000 000

0

500 000

3

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м.Миколаєві, у тому числі передпроєктні роботи, проєктні роботи та експертиза

(2017-2022)

12 800 000

0

500 000

4

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція дороги по вул. Національної гвардії від вул. Доктора Самойловича до вул. Олега Ольжича в Корабельному районі м. Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2022)

18 300 000

0

300 000

4

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція перехрестя по вул.Генерала Карпенка та вул.Крилова в м.Миколаєві, в тому числі передпроектні роботи, коригування проектних робіт та експертиза

(2018-2022)

28 181 857

71

6 000 000

92

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

67 018 140

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

67 018 140

 

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення  житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 92; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 94; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 96; м.Миколаїв, вул. В. Чорновола, 3; м.Миколаїв, вул. В. Чорновола, 5; м.Миколаїв, вул. В. Чорновола, 7; м.Миколаїв, вул. В. Чорновола, 9; м.Миколаїв, вул Космонавтів, 67; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а,  та дошкільного навчального закладу №95 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а,  в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза -  реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

(2020-2021)

940 726,50

0

940 726,50

100

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови, обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Поздовжньою, вул. В. Чорновола, вул. Херсонське шосе в місті Миколаєві до  житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 94; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 96; м.Миколаїв, вул. В. Чорновола, 3; м.Миколаїв, вул. В. Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. В. Чорновола, 7; м.Миколаїв, вул. В. Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а,  та дошкільного навчального закладу № 95 за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а,  у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

(2020-2021)

5 077 506

0

1 533 511

100

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція нежитлового об’єкта ЦТП 127 (підкачувальної насосної станції) під котельню потужністю 4,5 МВт за адресою: Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, буд. 40к, в т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

(2020-2021)

12 948 516,50

0

2 931 218,50

100

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція нежитлового об’єкта ЦТП 127 (підкачувальної насосної станції) під котельню потужністю 4,5 МВт за адресою: Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, буд. 40к, в т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок кредитних коштів)

(2020-2021)

12 948 516,50

0

10 017 298

100

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 48; м.Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м.Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1, в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

(2020-2021)

889 773,50

0

889 773,50

100

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від котельні потужністю 4,5 МВт за адресою: м.Миколаїв, Херсонське шосе, 40-к до житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46/1; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50; м.Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м.Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

(2020-2021)

4 238 006

0

1 242 111

100

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 4 Додатку 5 Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від перетину пр. Центрального з вул. 8 Березня до житлового будинку по пр. Центральний, 22а, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза -  реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

(2020-2021)

1 087 121

0

597 121

100

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 4 додатка 5 Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. 8 Березня, 34; пров. Радіо,1; пр. Центральний, 22; пр. Центральний, 24; пр. Центральний, 22а; пр. Центральний, 22б; пр. Центральний, 22в та дошкільного навчального закладу №85 за адресою: м.Миколаїв, вул. 8 Березня, 22б, Миколаївської спеціалізованої загальноосвітньої школи Миколаївської обласної ради за адресою: вул. 8 Березня,53, гуртожитку за адресою: пров. Радіо,1а, в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза  -  реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

(2020-2021)

800 005,50

0

800 005,50

100

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №106 за адресою: м. Миколаїв, пр.Богоявленський, 297, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

11 378 878

47

6 021 433

100

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №87 за адресою: м. Миколаїв, вул.Привільна,57, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

17 995 513

64

5 438 597

94

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 за адресою: м.Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна),124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

16 269 091

43

4 352 066

70

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації  будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м.Миколаїв,  вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

30 679 614

18

5 000 000

35

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №45 за адресою: м.Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

20 565 725

38

3 000 000

53

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Миколаїв,  вул. Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

25 849 104

46

5 000 000

66

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі  «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м.Миколаїв, вул. Надпрудна, 15, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

3 154 463

7

100 000

10

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2021)

12 162 684

60

3 506 044

89

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №46 за адресою: м. Миколаїв, вул. 9 Поздовжня, 10,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

78 000 000

2

1 000 000

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №52 за адресою: м. Миколаїв, пров. Парусний,7-Б, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 

(2017-2023)

58 475 668

2

100 000

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція  в частині термосанації  будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III  ступенів № 23 за адресою: м.Миколаїв, вул.Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2022)

24 512 250

9

6 000 000

33

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Закупівля індивідуальних теплових пунктів для реалізації інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

 

 

 

1 065 533

 

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

Закупівля індивідуальних теплових пунктів для реалізації інвестиційного проєкту «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок кредитних коштів)

 

 

 

7 482 702

 

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

85 140 003,98

 

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

 

85 140 003,98

 

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальні ремонти

 

 

 

25 142 000

 

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а, в т. ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

49 919 287

5

6 000 000

17

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні “Північний” м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2023)

112 701 232

6

700 000

6

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул.М.Морська, 78 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2022)

3 350 967

61

1 200 000

97

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво дошкільного навчального закладу №67 за адресою: пр.Миру, 7/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2022)

163 076 339

1

50 000

1

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул.Знаменській, 2/6 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2022)

6 134 807

80

750 000

93

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Капітальні ремонти

 

 

 

9 100 000

 

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція приймального відділення КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м.Миколаїв, вул. Корабелів, 14В. Коригування, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2020-2022)

16 474 884

45

8 250 000

95

1517323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Капітальні ремонти

 

 

 

1 500 000

 

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція будівлі дитячої музичної школи №5 по вул.Дачна, 50 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

24 798 852

13

2 950 000

25

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів" за адресою: пл.                      М. Леонтовича, 1 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

22 947 931

15

17 732 000

92

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м.Миколаїв, вул.Озерна, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2020-2022)

57 774 168

1

800 000

2

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Капітальні ремонти

 

 

 

9 726 000

 

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція трамвайних колій на переїзді пр. Богоявленський - вул. Космонавтів у м.Миколаєві, в т.ч.проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2021-2022)

8 703 734

0

200 000

2

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул.Адміральська, 20 у м.Миколаєві (заміна ліфта). Коригування, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

1 941 850

56

700 000

92

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація Миколаївської гімназії №2 (пам’ятки архітектури місцевого значення «Міське дівоче училище» (друга жіноча гімназія), ІІ половина ХІХ ст.) по вул. Адміральській, 24 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2016-2022)

58 760 630

1

300 000

1

1517363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул.Знаменській, 2/6 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза - за рахунок залишку коштів  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

(2016-2022)

6 134 807

80

40 003,98

93

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

2 200 000

 

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

2 200 000

 

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво вуличної мережі каналізації від будинку № 155 по вулиці 3 Слобідській до перехрестя з вул. Заводська у Заводському районі м.Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2019-2021)

3 385 204

36

2 200 000

100

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

2 436 902,35

 

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

 

 

2 436 902,35

 

4317363

7363

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні ремонти - за рахунок залишку коштів  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

2 436 902,35

 

×

×

×

УСЬОГО

×

×

×

 

217 588 051,33

×

 

 

 

       

Додаток 7

       

до рішення міської ради

       

від  09 червня 2021

 
       

№  5/76

 
   

РОЗПОДІЛ

  

витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських  програм у 2021 році

14549000000

        

(код бюджету)

        
         

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

403 963 944,00

239 452 078,00

164 511 866,00

158 639 430,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

403 963 944,00

239 452 078,00

164 511 866,00

158 639 430,00

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

2 041 400,00

2 041 400,00

 

 

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

1 500,00

1 500,00

 

 

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

2 149 500,00

 

2 149 500,00

2 149 500,00

0210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

100 000,00

100 000,00

 

 

0213111 

3111    

1040   

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

700 000,00

443 870,00

256 130,00

256 130,00

0213121 

3121    

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

125 000,00

125 000,00

 

 

0213121 

3121    

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

3 290 088,00

3 290 088,00

 

 

0213133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

2 906 550,00

2 906 550,00

 

 

0213133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

299 500,00

299 500,00

 

 

0213140 

3140    

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/12

13 511 980,00

13 511 980,00

 

 

0214082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.20 №2/16

461 390,00

461 390,00

 

 

0216083 

6083    

0610   

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/13

1 108 800,00

 

1 108 800,00

1 108 800,00

0216084 

6084    

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

0217413 

7413    

0451   

Інші заходи у сфері автотранспорту

Програма розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішенням ММР 12.06.2020 №56/140

130 725 000,00

 

130 725 000,00

130 725 000,00

0217426 

7426    

0453   

Інші заходи у сфері електротранспорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

183 343 050,00

183 343 050,00

 

 

0217610 

7610    

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м.Миколаєві до 2023 року

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/21

650 000,00

650 000,00

 

 

0217622 

7622    

0470   

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/17

864 000,00

864 000,00

 

 

0217670 

7670    

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

15 100 000,00

 

15 100 000,00

15 100 000,00

0217680 

7680    

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

1 750 000,00

1 750 000,00

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371

10 600 000,00

1 300 000,00

9 300 000,00

9 300 000,00

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

100 000,00

100 000,00

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2021 років

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/15

1 681 750,00

1 681 750,00

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

109 000,00

109 000,00

 

 

0218220 

8220    

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки"

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/19

123 000,00

123 000,00

 

 

0218821 

8821    

1060   

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію /придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

24 872 436,00

15 000 000,00

9 872 436,00

 

0218822 

8822    

1060   

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію /придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

-4 000 000,00

 

-4 000 000,00

 

0219770 

9770    

0180   

Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

5 000 000,00

5 000 000,00

 

 

0219800 

9800    

0180   

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Комплексна Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки"

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/64

5 350 000,00

5 350 000,00

 

 

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

 

 

1 136 098 863,00

1 122 254 874,00

13 843 989,00

13 843 989,00

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

1 136 098 863,00

1 122 254 874,00

13 843 989,00

13 843 989,00

0610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

100 000,00

100 000,00

 

 

0611010 

1010    

0910   

Надання дошкільної освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

567 452 676,00

566 811 168,00

641 508,00

641 508,00

0611021 

1021    

0921   

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

267 793 302,00

267 638 647,00

154 655,00

154 655,00

0611022 

1022    

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

13 576 558,00

13 576 558,00

 

 

0611023 

1023    

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

6 368 012,00

6 368 012,00

 

 

0611070 

1070    

0960   

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

54 965 991,00

54 965 991,00

 

 

0611091 

1091    

0930   

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

158 920 771,00

158 920 771,00

 

 

0611101 

1101    

0941   

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

6 565 561,00

6 565 561,00

 

 

0611141 

1141    

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

28 587 038,00

28 587 038,00

 

 

0611142 

1142    

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

1 043 600,00

1 043 600,00

 

 

0611151 

1151    

0990   

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

3 546 378,00

3 546 378,00

 

 

0611160 

1160    

0990   

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

3 755 082,00

3 755 082,00

 

 

0613033 

3033    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

6 575 400,00

6 575 400,00

 

 

0614030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

3 305 668,00

3 280 668,00

25 000,00

25 000,00

0614082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

520 000,00

520 000,00

 

 

0617321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

13 022 826,00

 

13 022 826,00

13 022 826,00

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

102 030 000,00

89 465 000,00

12 565 000,00

12 565 000,00

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

102 030 000,00

89 465 000,00

12 565 000,00

12 565 000,00

0710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

75 000,00

75 000,00

 

 

0712010 

2010    

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

59 953 117,00

55 421 117,00

4 532 000,00

4 532 000,00

0712030 

2030    

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

18 215 150,00

10 682 150,00

7 533 000,00

7 533 000,00

0712080 

2080    

0721   

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

454 361,00

454 361,00

 

 

0712100 

2100    

0722   

Стоматологічна допомога населенню

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

2 978 224,00

2 478 224,00

500 000,00

500 000,00

0712111 

2111    

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

18 755 748,00

18 755 748,00

 

 

0712144 

2144    

0763   

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

500 000,00

500 000,00

 

 

0712152 

2152    

0763   

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

1 098 400,00

1 098 400,00

 

 

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

145 403 877,00

141 411 807,00

3 992 070,00

3 992 070,00

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

145 403 877,00

141 411 807,00

3 992 070,00

3 992 070,00

0810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

157 000,00

157 000,00

 

 

0810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18

282 200,00

 

282 200,00

282 200,00

0810180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

100,00

100,00

 

 

0813031 

3031    

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

2 145 953,00

1 645 953,00

500 000,00

500 000,00

0813032 

3032    

1070   

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 813 563,00

1 813 563,00

 

 

0813033 

3033    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

35 000 000,00

35 000 000,00

 

 

0813034 

3034    

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 700 000,00

1 700 000,00

 

 

0813035 

3035    

1070