Мапа порталу

М И К О Л А Ї В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

РІШЕННЯ

 

19 серпня 2021                                                                                                   № 8/4

Про внесення змін до рішення

міської ради від 24.12.2020 № 2/32

«Про бюджет Миколаївської міської

територіальної громади на 2021 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.   Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік».

 

                Абзаци перший - дев’ятий пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Визначити на 2021 рік:

-      доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 4539496759,40 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 4469584784,00 гривні та доходи спеціального фонду бюджету – 69911975,40 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

-      видатки бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 4820640768,32 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 3856985038,36 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 963655729,96 гривень;

-      повернення кредитів до спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 18466025,00 гривень;

-      надання кредитів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 53009986,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету – 15000000,00 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету – 38009986,00 гривень;

 

-      профіцит за загальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 597599745,64 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 913287715,56 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади у розмірі 20000000 гривень, що становить 0,52 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

-      резервний фонд бюджету Миколаївської міської територіальної громади у розмірі 20000000 гривень, що становить 0,52 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.».

 

                Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 3415801547,40 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.»

 

                Пункт 8 доповнити абзацом наступного змісту:

«Кошти, отримані шляхом залучення внутрішнього запозичення (ПАТ

«Банк Восток»), спрямовуються на фінансування капітального ремонту міських доріг.»

 

                Пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Визначити:

у 2021 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 468899900 гривень;

на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 322083100 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевою радою боргу у сумі 1143899750 гривень.»

 

                У пункті 10 цифри «368900000» замінити цифрами «468899900».

 

                Пункт 10 доповнити підпунктами 10.3 та 10.4 такого змісту:

«10.3. Встановити розмір плати, яку сплачує міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» (Позичальник), за надання Миколаївською міською радою (Гарантом) місцевої гарантії в розмірі 1 (однієї) гривні у місяць на весь термін дії укладеного відповідного договору гарантії, відшкодування та підтримки проєкту.

10.4. Визначити, що по інвестиційному проєкту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» відсутня необхідність майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» (Позичальника) за договором про погашення заборгованості перед Миколаївською міською радою (Гарантом).»

 

1.7. Додатки 1-7 викласти в новій редакції (додаються).

 

2.   Затвердити включені до цього рішення зміни показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади, проведені в міжсесійний період і внесені за розпорядженнями міського голови від 25.06.2021 № 171р, від 29.06.2021 № 172р, від 30.06.2021 № 177р, від 30.06.2021 № 178р, від 01.07.2021

№ 180р.

 

3.   Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради розподіл асигнувань по КПКВКМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» погодити з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів.

 

4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), міського голову Сєнкевича О.Ф.

 

 

 

Міський голова                                                                О.СЄНКЕВИЧ

 

 

Додаток 1

до рішення міської ради              

від 19 серпня 2021  

№  8/4

 

Доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік

14549000000

код бюджету

 

 

 

(грн)

 

 

 

Код

 

 

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

 

 

Усього

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Усього

у тому числі бюджет

розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження

3 573 154 500,00

3 572 450 500,00

704 000,00

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на

збільшення ринкової вартості

 

2 447 010 000,00

 

2 447 010 000,00

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

2 445 100 000,00

2 445 100 000,00

 

 

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

 

 

1 983 100 000,00

 

 

1 983 100 000,00

 

 

 

 

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового

забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

 

 

 

382 800 000,00

 

 

 

382 800 000,00

 

 

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

 

 

45 300 000,00

 

 

45 300 000,00

 

 

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується

фізичними особами за результатами річного декларування

 

 

33 900 000,00

 

 

33 900 000,00

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

1 910 000,00

1 910 000,00

 

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ

комунальної власності

 

1 910 000,00

 

1 910 000,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

220 700 000,00

220 700 000,00

 

 

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні

підакцизних товарів (продукції)

 

22 000 000,00

 

22 000 000,00

 

 

14021900

Пальне

22 000 000,00

22 000 000,00

 

 

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію

України підакцизних товарів (продукції)

 

78 000 000,00

 

78 000 000,00

 

 

14031900

Пальне

78 000 000,00

78 000 000,00

 

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

120 700 000,00

 

120 700 000,00

 

 

 

 

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються

(перераховуються) згідно з Податковим кодексом України

 

 

904 740 500,00

 

 

904 740 500,00

 

 

18010000

Податок на майно

405 550 500,00

405 550 500,00

 

 

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

 

 

648 700,00

 

 

648 700,00

 

 

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками

об'єктів житлової нерухомості

 

 

3 315 300,00

 

 

3 315 300,00

 

 

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

 

 

6 191 300,00

 

 

6 191 300,00

 

 

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

 

 

42 270 200,00

 

 

42 270 200,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

149 900 000,00

149 900 000,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

172 600 000,00

172 600 000,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

7 282 000,00

7 282 000,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

19 643 000,00

19 643 000,00

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

1 480 000,00

1 480 000,00

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

2 220 000,00

2 220 000,00

 

 

18030000

Туристичний збір

1 950 000,00

1 950 000,00

 

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

885 000,00

885 000,00

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

1 065 000,00

1 065 000,00

 

 

18050000

Єдиний податок

497 240 000,00

497 240 000,00

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

90 880 000,00

90 880 000,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

406 360 000,00

406 360 000,00

 

 

19000000

Інші податки та збори

704 000,00

 

704 000,00

 

 

 

19010000

Екологічний податок

704 000,00

 

704 000,00

 

 

 

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в

атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

 

 

 

606 500,00

 

 

 

 

606 500,00

 

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин

безпосередньо у водні об'єкти

 

41 500,00

 

 

41 500,00

 

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально

відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

 

 

56 000,00

 

 

 

56 000,00

 

20000000

Неподаткові надходження

114 525 539,00

45 399 988,00

69 125 551,00

12,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

4 500 000,00

4 500 000,00

 

 

21080000

Інші надходження

4 500 000,00

4 500 000,00

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

2 050 000,00

2 050 000,00

 

 

 

 

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за

порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

 

 

1 450 000,00

 

 

1 450 000,00

 

 

21081700

Плата за встановлення земельного сервітуту

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від

некомерційної господарської діяльності

32 099 988,00

32 099 988,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

21 100 000,00

21 100 000,00

 

 

 

 

22010300

Адміністративний збір за проведення державної

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

 

650 000,00

 

 

650 000,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

19 770 000,00

19 770 000,00

 

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових

прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

650 000,00

 

650 000,00

 

 

 

 

 

 

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією

 

 

 

 

30 000,00

 

 

 

 

30 000,00

 

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування

цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

 

10 500 000,00

 

10 500 000,00

 

 

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

 

 

10 500 000,00

 

 

10 500 000,00

 

 

22090000

Державне мито

499 988,00

499 988,00

 

 

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та

оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

 

 

290 000,00

 

 

290 000,00

 

 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій

10 000,00

10 000,00

 

 

 

 

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

 

 

199 988,00

 

 

199 988,00

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

9 000 012,00

8 800 000,00

200 012,00

12,00

24060000

Інші надходження

8 800 000,00

8 800 000,00

 

 

24060300

Інші надходження

3 600 000,00

3 600 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24062200

державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

 

 

 

 

 

 

 

5 200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

5 200 000,00

 

 

 

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання

гарантій

 

200 012,00

 

 

200 012,00

 

12,00

 

24110700

Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами

 

12,00

 

 

12,00

 

12,00

 

 

 

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що

надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

 

200 000,00

 

 

 

 

200 000,00

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

68 925 539,00

 

68 925 539,00

 

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються

бюджетними установами згідно із законодавством

 

68 013 539,00

 

 

68 013 539,00

 

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними

установами згідно з їх основною діяльністю

 

16 582 907,00

 

 

16 582 907,00

 

 

 

 

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової

(господарської) діяльності

 

48 388 486,00

 

 

48 388 486,00

 

 

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що

здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

 

 

3 027 206,00

 

 

 

3 027 206,00

 

 

 

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

 

 

14 940,00

 

 

 

14 940,00

 

 

25020000

 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

 

912 000,00

 

 

912 000,00

 

 

 

 

 

 

25020200

Надходження, що отримують бюджетні установи від

підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

 

 

 

 

 

912 000,00

 

 

 

 

 

 

912 000,00

 

30000000

Доходи від операцій з капіталом

53 000,00

53 000,00

 

 

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

53 000,00

53 000,00

 

 

 

 

 

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного

державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

 

 

 

 

50 000,00

 

 

 

 

50 000,00

 

 

 

 

 

 

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок,

спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

 

 

 

 

50 000,00

 

 

 

 

50 000,00

 

 

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

 

3 000,00

 

3 000,00

 

 

50000000

Цільові фонди

82 424,40

 

82 424,40

 

 

 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

 

 

82 424,40

 

 

 

82 424,40

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

3 687 815 463,40

3 617 903 488,00

69 911 975,40

12,00

40000000

Офіційні трансферти

851 681 296,00

851 681 296,00

 

 

41000000

Від органів державного управління

806 702 857,00

806 702 857,00

 

 

 

41030000

 

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

 

806 702 857,00

 

806 702 857,00

 

 

 

 

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери

 

 

25 000 000,00

 

 

25 000 000,00

 

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам

 

778 515 700,00

 

778 515 700,00

 

 

 

 

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

3 187 157,00

 

 

3 187 157,00

 

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим

бюджетам

 

44 978 439,00

 

44 978 439,00

 

 

 

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

 

 

10 365 566,00

 

 

10 365 566,00

 

 

 

 

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

5 429 191,00

 

 

5 429 191,00

 

 

 

 

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку

коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду

 

 

3 690 882,00

 

 

3 690 882,00

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

10 054 400,00

10 054 400,00

 

 

 

 

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

 

 

15 438 400,00

 

 

15 438 400,00

 

 

Разом

4 539 496 759,40

4 469 584 784,00

69 911 975,40

12,00

 

 

Додаток 2

до рішення міської ради від  19 серпня 2021№  8/4

 

Фінансування бюджету Миколаївської міської територіальної громади

 

14549000000

(код бюджету)

(грн)

 

Код

 

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

 

Усього

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

301 104 624,92

-597 599 745,64

898 704 370,56

887 521 607,56

203000

Інше внутрішнє фінансування

261 912 500,00

 

261 912 500,00

261 912 500,00

203100

Позики інших фінансових установ

261 912 500,00

 

261 912 500,00

261 912 500,00

203110

Одержано позик

280 725 000,00

 

280 725 000,00

280 725 000,00

203120

Погашено позик

-18 812 500,00

 

-18 812 500,00

-18 812 500,00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих

бюджетів

39 192 124,92

-597 599 745,64

636 791 870,56

625 609 107,56

208100

На початок періоду

39 192 124,92

20 021 387,92

19 170 737,00

7 987 974,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду)

0,00

-617 621 133,56

617 621 133,56

617 621 133,56

300000

Зовнішнє фінансування

14 583 345,00

 

14 583 345,00

14 583 345,00

301000

Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями

14 583 345,00

 

14 583 345,00

14 583 345,00

301100

Одержано позик

17 500 000,00

 

17 500 000,00

17 500 000,00

301200

Погашено позик

-2 916 655,00

 

-2 916 655,00

-2 916 655,00

Х

Загальне фінансування

315 687 969,92

-597 599 745,64

913 287 715,56

902 104 952,56

Фінансування за типом боргового зобов’язання

400000

Фінансування за борговими операціями

276 495 845,00

0,00

276 495 845,00

276 495 845,00

401000

Запозичення

298 225 000,00

 

298 225 000,00

298 225 000,00

401100

Внутрішні запозичення

280 725 000,00

 

280 725 000,00

280 725 000,00

401101

Довгострокові зобов'язання

280 725 000,00

0,00

280 725 000,00

280 725 000,00

401200

Зовнішні запозичення

17 500 000,00

 

17 500 000,00

17 500 000,00

401201

Довгострокові зобов'язання

17 500 000,00

0,00

17 500 000,00

17 500 000,00

402000

Погашення

-21 729 155,00

 

-21 729 155,00

-21 729 155,00

402100

Внутрішні зобов'язання

-18 812 500,00

 

-18 812 500,00

-18 812 500,00

402101

Довгострокові зобов'язання

-18 812 500,00

0,00

-18 812 500,00

-18 812 500,00

402200

Зовнішні зобов'язання

-2 916 655,00

 

-2 916 655,00

-2 916 655,00

402201

Довгострокові зобов'язання

-2 916 655,00

 

-2 916 655,00

-2 916 655,00

600000

Фінансування за активними операціями

39 192 124,92

-597 599 745,64

636 791 870,56

625 609 107,56

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

39 192 124,92

-597 599 745,64

636 791 870,56

625 609 107,56

602100

На початок періоду

39 192 124,92

20 021 387,92

19 170 737,00

7 987 974,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду)

0,00

-617 621 133,56

617 621 133,56

617 621 133,56

Х

Загальне фінансування

315 687 969,92

-597 599 745,64

913 287 715,56

902 104 952,56

 

 

Додаток 3

до рішення міської ради від 19 серпня 2021

№  8/4

 

 

 

 

 

 

14549000000

(код бюджету)

 

РОЗПОДІЛ

видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

(грн)

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

 

 

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

 

Загальний фонд

 

Спеціальний фонд

 

 

 

 

Разом

 

 

усього

 

видатки споживання

з них

 

 

видатки розвитку

 

 

усього

 

у тому числі бюджет розвитку

 

видатки споживання

з них

 

 

видатки розвитку

 

оплата праці

комунальні послуги та

енергоносії

 

оплата праці

комунальні послуги та

енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

327 908 652,00

 

317 558 652,00

 

56 125 114,00

 

2 645 879,00

 

10 350 000,00

 

180 234 730,00

 

180 139 430,00

 

95 300,00

 

 

 

180 139 430,00

 

508 143 382,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської

міської ради

327 908 652,00

317 558 652,00

56 125 114,00

2 645 879,00

10 350 000,00

180 234 730,00

180 139 430,00

95 300,00

 

 

180 139 430,00

508 143 382,00

 

 

0210160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

83 306 194,00

 

 

83 306 194,00

 

 

53 559 100,00

 

 

2 593 700,00

 

 

 

2 244 800,00

 

 

2 149 500,00

 

 

95 300,00

 

 

 

 

2 149 500,00

 

 

85 550 994,00

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

100 000,00

100 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000,00

 

 

 

0213111

 

 

 

3111

 

 

 

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

 

 

 

 

443 870,00

 

 

 

 

443 870,00

 

 

 

 

 

 

 

256 130,00

 

 

 

 

256 130,00

 

 

 

 

 

 

 

256 130,00

 

 

 

 

700 000,00

 

0213121

 

3121

 

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

 

3 415 088,00

 

3 415 088,00

 

2 566 014,00

 

52 179,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3 415 088,00

0213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної

політики

3 206 050,00

3 206 050,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 206 050,00

 

 

 

 

0213140

 

 

 

 

3140

 

 

 

 

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

 

 

 

 

13 511 980,00

 

 

 

 

13 511 980,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 511 980,00

0214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і

мистецтва

461 390,00

461 390,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461 390,00

 

0216082

 

6082

 

0610

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000,00

 

 

1 000 000,00

 

 

 

 

 

1 000 000,00

 

 

1 000 000,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

0216083

 

 

 

 

 

6083

 

 

 

 

 

0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 108 800,00

 

 

 

 

 

 

1 108 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 108 800,00

 

 

 

 

 

 

1 108 800,00

 

 

 

0216084

 

 

 

6084

 

 

 

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

 

 

 

 

1 000 000,00

 

 

 

 

1 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000,00

0217413

7413

0451

Інші заходи у сфері автотранспорту

 

 

 

 

 

140 725 000,00

140 725 000,00

 

 

 

140 725 000,00

140 725 000,00

0217426

7426

0453

Інші заходи у сфері електротранспорту

205 536 330,00

205 536 330,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 536 330,00

 

0217610

 

7610

 

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

 

650 000,00

 

650 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650 000,00

 

0217622

 

7622

 

0470

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

 

864 000,00

 

864 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

864 000,00

 

0217670

 

7670

 

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

 

25 600 000,00

 

25 600 000,00

 

 

 

 

25 600 000,00

 

25 600 000,00

 

0217680

 

7680

 

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

 

 

1 750 000,00

 

 

1 750 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 750 000,00

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

3 190 750,00

3 190 750,00

 

 

 

9 300 000,00

9 300 000,00

 

 

 

9 300 000,00

12 490 750,00

 

0218220

 

8220

 

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

 

123 000,00

 

123 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 000,00

0219770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

5 000 000,00

 

 

 

5 000 000,00

 

 

 

 

 

 

5 000 000,00

 

 

0219800

 

 

9800

 

 

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

 

 

5 350 000,00

 

 

 

 

 

 

5 350 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 350 000,00

 

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

1 952 882 475,36

 

1 952 882 475,36

 

1 353 020 335,00

 

99 126 983,00

 

 

64 564 599,00

 

14 418 581,00

 

50 146 018,00

 

5 128 503,00

 

1 109 029,00

 

14 418 581,00

 

2 017 447 074,36

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської

міської ради

1 952 882 475,36

1 952 882 475,36

1 353 020 335,00

99 126 983,00

 

64 564 599,00

14 418 581,00

50 146 018,00

5 128 503,00

1 109 029,00

14 418 581,00

2 017 447 074,36

 

 

0610160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

6 643 200,00

 

 

6 643 200,00

 

 

5 116 300,00

 

 

87 028,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 643 200,00

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

569 919 168,00

569 919 168,00

383 408 458,00

34 248 321,00

 

38 187 468,00

641 508,00

37 545 960,00

113 169,00

23 282,00

641 508,00

608 106 636,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

0611021

 

1021

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

 

 

284 638 647,00

 

 

284 638 647,00

 

 

134 495 615,00

 

 

48 161 386,00

 

 

 

4 514 245,00

 

 

154 655,00

 

 

4 359 590,00

 

 

2 189 681,00

 

 

210 871,00

 

 

154 655,00

 

 

289 152 892,00

 

 

 

0611022

 

 

 

1022

 

 

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

 

 

 

13 576 558,00

 

 

 

13 576 558,00

 

 

 

8 702 607,00

 

 

 

853 785,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 576 558,00

 

 

0611023

 

 

1023

 

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

 

 

6 368 012,00

 

 

6 368 012,00

 

 

3 360 642,00

 

 

878 929,00

 

 

 

277 060,00

 

 

 

277 060,00

 

 

180 014,00

 

 

10 208,00

 

 

 

6 645 072,00

 

0611031

 

1031

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

 

 

731 078 961,00

 

 

731 078 961,00

 

 

597 813 805,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731 078 961,00

 

 

 

0611032

 

 

 

1032

 

 

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

 

 

 

9 514 819,00

 

 

 

9 514 819,00

 

 

 

7 799 032,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 514 819,00

 

 

0611033

 

 

1033

 

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

 

 

22 619 536,00

 

 

22 619 536,00

 

 

18 540 603,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 619 536,00

 

0611061

 

1061

 

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

 

 

5 384 045,96

 

 

5 384 045,96

 

 

2 400 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 384 045,96

 

 

 

0611062

 

 

 

1062

 

 

 

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

 

 

 

8 450,00

 

 

 

8 450,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 450,00

 

 

0611070

 

 

1070

 

 

0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

 

54 965 991,00

 

 

54 965 991,00

 

 

42 583 385,00

 

 

1 921 782,00

 

 

 

81 930,00

 

 

 

81 930,00

 

 

 

 

 

55 047 921,00

 

 

 

0611091

 

 

 

1091

 

 

 

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

 

158 920 771,00

 

 

 

158 920 771,00

 

 

 

93 577 109,00

 

 

 

11 590 203,00

 

 

 

 

7 581 837,00

 

 

 

 

7 581 837,00

 

 

 

2 544 344,00

 

 

 

855 600,00

 

 

 

 

166 502 608,00

 

 

 

0611092

 

 

 

1092

 

 

 

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

 

 

 

17 048 504,00

 

 

 

17 048 504,00

 

 

 

13 974 184,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 048 504,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0611101

 

 

1101

 

 

0941

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

6 565 561,00

 

 

6 565 561,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 565 561,00

 

0611141

 

1141

 

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

 

28 587 038,00

 

28 587 038,00

 

22 371 464,00

 

487 773,00

 

 

299 641,00

 

 

299 641,00

 

101 295,00

 

9 068,00

 

 

28 886 679,00

0611142

1142

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

1 043 600,00

1 043 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 043 600,00

 

0611151

 

1151

 

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно- ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

3 546 378,00

 

 

3 546 378,00

 

 

1 730 750,00

 

 

688 375,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 546 378,00

 

0611152

 

1152

 

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно- ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

 

 

8 619 446,00

 

 

8 619 446,00

 

 

7 065 117,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 619 446,00

 

0611160

 

1160

 

0990

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

 

 

3 755 082,00

 

 

3 755 082,00

 

 

2 969 847,00

 

 

86 921,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 755 082,00

 

 

 

0611200

 

 

 

1200

 

 

 

0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

 

 

 

5 429 191,00

 

 

 

5 429 191,00

 

 

 

2 952 139,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 429 191,00

 

 

 

0611210

 

 

 

1210

 

 

 

0990

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

 

 

 

 

4 273 448,40

 

 

 

 

4 273 448,40

 

 

 

 

1 592 750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 273 448,40

 

 

0613033

 

 

3033

 

 

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

 

 

6 575 400,00

 

 

6 575 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 575 400,00

0614030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

3 280 668,00

3 280 668,00

2 566 528,00

122 480,00

 

25 000,00

25 000,00

 

 

 

25 000,00

3 305 668,00

0614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і

мистецтва

520 000,00

520 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520 000,00

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

13 022 826,00

13 022 826,00

 

 

 

13 022 826,00

13 022 826,00

0617321

7321

0921

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

574 592,00

574 592,00

 

 

 

574 592,00

574 592,00

 

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

109 772 800,00

 

109 772 800,00

 

3 654 500,00

 

102 676,00

 

 

23 567 940,76

 

23 567 940,76

 

 

 

 

23 567 940,76

 

133 340 740,76

 

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

109 772 800,00

 

109 772 800,00

 

3 654 500,00

 

102 676,00

 

 

23 567 940,76

 

23 567 940,76

 

 

 

 

23 567 940,76

 

133 340 740,76

 

 

0710160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

4 894 400,00

 

 

4 894 400,00

 

 

3 654 500,00

 

 

102 676,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 894 400,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

0712010

 

2010

 

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

 

55 471 117,00

 

55 471 117,00

 

 

 

 

6 232 000,00

 

6 232 000,00

 

 

 

 

6 232 000,00

 

61 703 117,00

 

0712030

 

2030

 

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

 

 

10 682 150,00

 

 

10 682 150,00

 

 

 

 

 

7 533 000,00

 

 

7 533 000,00

 

 

 

 

 

7 533 000,00

 

 

18 215 150,00

 

0712080

 

2080

 

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

 

 

454 361,00

 

 

454 361,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454 361,00

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

2 478 224,00

2 478 224,00

 

 

 

500 000,00

500 000,00

 

 

 

500 000,00

2 978 224,00

 

 

0712111

 

 

2111

 

 

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

18 755 748,00

 

 

 

18 755 748,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 755 748,00

 

0712144

 

2144

 

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

 

 

15 938 400,00

 

 

15 938 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 938 400,00

0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони

здоров’я

1 098 400,00

1 098 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 098 400,00

 

 

0717363

 

 

7363

 

 

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

 

 

 

3 802 940,76

 

 

 

3 802 940,76

 

 

 

 

 

 

3 802 940,76

 

 

 

3 802 940,76

 

 

0718771

 

 

8771

 

 

0760

Заходи із запобігання поширенню інфекційних захворювань за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

5 500 000,00

 

 

5 500 000,00

 

 

 

 

 

5 500 000,00

 

 

5 500 000,00

 

 

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

211 489 107,00

 

 

211 489 107,00

 

 

94 475 852,00

 

 

2 695 661,00

 

 

 

5 094 504,00

 

 

3 992 070,00

 

 

1 102 434,00

 

 

149 285,00

 

 

 

3 992 070,00

 

 

216 583 611,00

 

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

211 489 107,00

 

 

211 489 107,00

 

 

94 475 852,00

 

 

2 695 661,00

 

 

 

5 094 504,00

 

 

3 992 070,00

 

 

1 102 434,00

 

 

149 285,00

 

 

 

3 992 070,00

 

 

216 583 611,00

 

 

0810160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

60 337 900,00

 

 

60 337 900,00

 

 

47 017 400,00

 

 

944 992,00

 

 

 

282 200,00

 

 

282 200,00

 

 

 

 

 

282 200,00

 

 

60 620 100,00

0810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

 

0813031

 

3031

 

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 

 

1 645 953,00

 

 

1 645 953,00

 

 

 

 

 

500 000,00

 

 

500 000,00

 

 

 

 

 

500 000,00

 

 

2 145 953,00

 

0813032

 

3032

 

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

 

1 813 563,00

 

1 813 563,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 813 563,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0813033

 

 

3033

 

 

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

 

 

35 000 000,00

 

 

35 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 000 000,00

 

0813034

 

3034

 

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

 

 

1 700 000,00

 

 

1 700 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 700 000,00

 

0813035

 

3035

 

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

 

 

1 500 000,00

 

 

1 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 000,00

 

 

0813050

 

 

3050

 

 

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

818 200,00

 

 

818 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

818 200,00

 

0813090

 

3090

 

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

 

343 400,00

 

 

343 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343 400,00

 

 

 

0813104

 

 

 

3104

 

 

 

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

 

 

 

41 028 985,00

 

 

 

41 028 985,00

 

 

 

29 852 622,00

 

 

 

754 027,00

 

 

 

 

457 234,00

 

 

 

266 800,00

 

 

 

190 434,00

 

 

 

149 285,00

 

 

 

 

266 800,00

 

 

 

41 486 219,00

 

0813105

 

3105

 

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

 

 

10 854 370,00

 

 

10 854 370,00

 

 

7 321 410,00

 

 

201 760,00

 

 

 

1 600 000,00

 

 

1 600 000,00

 

 

 

 

 

1 600 000,00

 

 

12 454 370,00

0813123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

291 500,00

291 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291 500,00

 

 

 

 

 

0813160

 

 

 

 

 

3160

 

 

 

 

 

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 

 

 

 

 

 

5 184 390,00

 

 

 

 

 

 

5 184 390,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 184 390,00

 

 

 

0813171

 

 

 

3171

 

 

 

1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

 

 

 

230 048,00

 

 

 

230 048,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 048,00

 

0813172

 

3172

 

1010

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

 

252,00

 

252,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

0813180

 

 

 

 

3180

 

 

 

 

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово- комунальних послуг

 

 

 

 

 

33 144,00

 

 

 

 

 

33 144,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 144,00

 

0813191

 

3191

 

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

 

17 685 750,00

 

17 685 750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 685 750,00

 

 

0813192

 

 

3192

 

 

1030

Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

 

 

 

2 148 700,00

 

 

 

2 148 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 148 700,00

0813210

3210

1050

Організація та проведення громадських

робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0813241

 

3241

 

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

16 431 140,00

 

 

16 431 140,00

 

 

10 284 420,00

 

 

794 882,00

 

 

 

1 090 300,00

 

 

178 300,00

 

 

912 000,00

 

 

 

 

178 300,00

 

 

17 521 440,00

 

0813242

 

3242

 

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

14 441 712,00

 

14 441 712,00

 

 

 

 

1 164 770,00

 

1 164 770,00

 

 

 

 

1 164 770,00

 

15 606 482,00

 

 

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

217 630 858,00

 

 

217 630 858,00

 

 

125 512 644,00

 

 

9 362 100,00

 

 

 

13 044 611,00

 

 

5 547 073,00

 

 

7 260 896,00

 

 

4 370 582,00

 

 

92 118,00

 

 

5 783 715,00

 

 

230 675 469,00

 

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

217 630 858,00

 

 

217 630 858,00

 

 

125 512 644,00

 

 

9 362 100,00

 

 

 

13 044 611,00

 

 

5 547 073,00

 

 

7 260 896,00

 

 

4 370 582,00

 

 

92 118,00

 

 

5 783 715,00

 

 

230 675 469,00

 

 

1010160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

3 483 600,00

 

 

3 483 600,00

 

 

2 680 000,00

 

 

 

 

90 000,00

 

 

90 000,00

 

 

 

 

 

90 000,00

 

 

3 573 600,00

 

1011080

 

1080

 

0960

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

 

74 755 729,00

 

74 755 729,00

 

59 434 239,00

 

1 818 231,00

 

 

5 821 329,00

 

 

5 742 669,00

 

4 032 421,00

 

50 755,00

 

78 660,00

 

80 577 058,00

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

46 524 141,00

46 524 141,00

33 403 118,00

2 856 039,00

 

1 007 063,00

887 000,00

120 063,00

 

 

887 000,00

47 531 204,00

 

 

1014060

 

 

4060

 

 

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

 

33 865 403,00

 

 

33 865 403,00

 

 

22 683 662,00

 

 

3 592 372,00

 

 

 

1 454 256,00

 

 

163 500,00

 

 

1 138 164,00

 

 

318 161,00

 

 

41 363,00

 

 

316 092,00

 

 

35 319 659,00

 

1014081

 

4081

 

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

 

57 001 985,00

 

57 001 985,00

 

7 311 625,00

 

1 095 458,00

 

 

260 000,00

 

 

260 000,00

 

20 000,00

 

 

 

57 261 985,00

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і

мистецтва

2 000 000,00

2 000 000,00

 

 

 

400 000,00

400 000,00

 

 

 

400 000,00

2 400 000,00

 

1017340

 

7340

 

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

 

4 006 573,00

 

4 006 573,00

 

 

 

 

4 006 573,00

 

4 006 573,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

1017691

 

 

 

 

 

 

 

7691

 

 

 

 

 

 

 

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 390,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 390,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 390,00

 

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

170 862 621,00

 

 

170 862 621,00

 

 

94 350 434,00

 

 

11 193 198,00

 

 

 

4 703 013,00

 

 

3 580 465,00

 

 

1 122 548,00

 

 

 

15 016,00

 

 

3 580 465,00

 

 

175 565 634,00

 

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

170 862 621,00

 

170 862 621,00

 

94 350 434,00

 

11 193 198,00

 

 

4 703 013,00

 

3 580 465,00

 

1 122 548,00

 

 

15 016,00

 

3 580 465,00

 

175 565 634,00

 

 

1110160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

2 447 600,00

 

 

2 447 600,00

 

 

1 827 300,00

 

 

26 524,00

 

 

 

60 000,00

 

 

60 000,00

 

 

 

 

 

60 000,00

 

 

2 507 600,00

 

1115011

 

5011

 

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

 

 

3 800 000,00

 

 

3 800 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 800 000,00

 

 

1115012

 

 

5012

 

 

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

 

 

540 000,00

 

 

540 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540 000,00

 

 

1115031

 

 

5031

 

 

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 

 

104 959 346,00

 

 

104 959 346,00

 

 

67 838 405,00

 

 

7 090 045,00

 

 

 

2 643 575,00

 

 

2 027 715,00

 

 

615 860,00

 

 

 

 

2 027 715,00

 

 

107 602 921,00

 

 

1115032

 

 

5032

 

 

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств

 

 

5 689 870,00

 

 

5 689 870,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 689 870,00

 

1115033

 

5033

 

0810

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

 

 

15 197 921,00

 

 

15 197 921,00

 

 

9 758 337,00

 

 

911 020,00

 

 

 

1 263 060,00

 

 

1 194 400,00

 

 

68 660,00

 

 

 

15 016,00

 

 

1 194 400,00

 

 

16 460 981,00

 

1115041

 

5041

 

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

 

22 405 393,00

 

22 405 393,00

 

11 979 518,00

 

3 074 992,00

 

 

736 378,00

 

298 350,00

 

438 028,00

 

 

 

298 350,00

 

23 141 771,00

 

 

1115062

 

 

5062

 

 

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

 

 

11 749 633,00

 

 

11 749 633,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 749 633,00

 

1115063

 

5063

 

0810

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

 

4 072 858,00

 

4 072 858,00

 

2 946 874,00

 

90 617,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4 072 858,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

416 493 338,00

 

 

416 493 338,00

 

 

20 221 700,00

 

 

27 454 244,00

 

 

 

372 657 463,40

 

 

362 582 491,00

 

 

9 410 584,00

 

 

6 626 417,00

 

 

60 067,00

 

 

363 246 879,40

 

 

789 150 801,40

 

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

416 493 338,00

 

 

416 493 338,00

 

 

20 221 700,00

 

 

27 454 244,00

 

 

 

372 657 463,40

 

 

362 582 491,00

 

 

9 410 584,00

 

 

6 626 417,00

 

 

60 067,00

 

 

363 246 879,40

 

 

789 150 801,40

 

 

1210160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

26 779 500,00

 

 

26 779 500,00

 

 

20 221 700,00

 

 

563 576,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 779 500,00

1210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

50 000,00

50 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000,00

 

1216011

 

6011

 

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

16 900 000,00

 

16 900 000,00

 

 

 

 

82 685 593,00

 

82 685 593,00

 

 

 

 

82 685 593,00

 

99 585 593,00

 

1216016

 

6016

 

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

 

 

3 500 000,00

 

 

3 500 000,00

 

 

 

 

 

1 000 000,00

 

 

1 000 000,00

 

 

 

 

 

1 000 000,00

 

 

4 500 000,00

 

 

 

1216020

 

 

 

6020

 

 

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

73 829 928,00

 

 

 

 

73 829 928,00

 

 

 

 

 

26 829 928,00

 

 

 

 

 

2 000 000,00

 

 

 

 

2 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000,00

 

 

 

 

75 829 928,00

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених

пунктів

145 133 910,00

145 133 910,00

 

60 740,00

 

34 233 642,00

34 233 642,00

 

 

 

34 233 642,00

179 367 552,00

 

 

 

 

 

1216083

 

 

 

 

 

6083

 

 

 

 

 

0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

 

 

 

 

 

500 000,00

 

 

 

 

 

 

500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000,00

 

1216090

 

6090

 

0640

Інша діяльність у сфері житлово- комунального господарства

 

 

 

 

 

 

8 824 282,00

 

 

8 774 318,00

 

6 626 417,00

 

60 067,00

 

49 964,00

 

8 824 282,00

 

1217310

 

7310

 

0443

Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства

 

 

 

 

 

 

43 763 606,00

 

43 763 606,00

 

 

 

 

43 763 606,00

 

43 763 606,00

 

1217370

 

7370

 

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально- економічного розвитку територій

 

 

300 000,00

 

 

300 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000,00

 

 

1217461

 

 

7461

 

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

149 500 000,00

 

 

149 500 000,00

 

 

 

 

 

186 099 650,00

 

 

186 099 650,00

 

 

 

 

 

186 099 650,00

 

 

335 599 650,00

 

1217670

 

7670

 

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

 

12 800 000,00

 

12 800 000,00

 

 

 

 

12 800 000,00

 

12 800 000,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

1217691

 

 

 

 

 

 

 

7691

 

 

 

 

 

 

 

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307 424,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307 424,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307 424,40

1217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1218340

 

8340

 

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

 

943 266,00

 

 

636 266,00

 

 

 

307 000,00

 

943 266,00

 

 

 

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

13 114 500,00

 

 

 

13 114 500,00

 

 

 

5 603 600,00

 

 

 

 

 

91 621 000,00

 

 

 

91 621 000,00

 

 

 

 

 

 

91 621 000,00

 

 

 

104 735 500,00

 

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

13 114 500,00

 

 

13 114 500,00

 

 

5 603 600,00

 

 

 

 

91 621 000,00

 

 

91 621 000,00

 

 

 

 

 

91 621 000,00

 

 

104 735 500,00

 

 

1310160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

7 154 500,00

 

 

7 154 500,00

 

 

5 603 600,00

 

 

 

 

81 000,00

 

 

81 000,00

 

 

 

 

 

81 000,00

 

 

7 235 500,00

 

1317310

 

7310

 

0443

Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства

 

 

 

 

 

 

18 951 765,00

 

18 951 765,00

 

 

 

 

18 951 765,00

 

18 951 765,00

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

39 518 140,00

39 518 140,00

 

 

 

39 518 140,00

39 518 140,00

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

3 000 000,00

3 000 000,00

 

 

 

33 030 095,00

33 030 095,00

 

 

 

33 030 095,00

36 030 095,00

1317693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

2 960 000,00

2 960 000,00

 

 

 

40 000,00

40 000,00

 

 

 

40 000,00

3 000 000,00

 

 

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

5 901 500,00

 

 

5 901 500,00

 

 

4 315 400,00

 

 

136 700,00

 

 

 

123 578 402,98

 

 

118 537 731,98

 

 

 

 

 

123 578 402,98

 

 

129 479 902,98

 

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

5 901 500,00

 

5 901 500,00

 

4 315 400,00

 

136 700,00

 

 

123 578 402,98

 

118 537 731,98

 

 

 

 

123 578 402,98

 

129 479 902,98

 

 

1510160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

5 900 500,00

 

 

5 900 500,00

 

 

4 315 400,00

 

 

136 700,00

 

 

 

170 000,00

 

 

170 000,00

 

 

 

 

 

170 000,00

 

 

6 070 500,00

1510180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

1 000,00

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

40 071 604,00

40 071 604,00

 

 

 

40 071 604,00

40 071 604,00

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та

закладів

 

 

 

 

 

17 359 475,00

17 359 475,00

 

 

 

17 359 475,00

17 359 475,00

1517323

7323

0443

Будівництво установ та закладів

соціальної сфери

 

 

 

 

 

1 500 000,00

1 500 000,00

 

 

 

1 500 000,00

1 500 000,00

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів

культури

 

 

 

 

 

21 482 000,00

21 482 000,00

 

 

 

21 482 000,00

21 482 000,00

 

1517325

 

7325

 

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

 

9 726 000,00

 

9 726 000,00

 

 

 

 

9 726 000,00

 

9 726 000,00

 

1517330

 

7330

 

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

 

200 000,00

 

200 000,00

 

 

 

 

200 000,00

 

200 000,00

 

1517340

 

7340

 

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

 

2 988 649,00

 

2 988 649,00

 

 

 

 

2 988 649,00

 

2 988 649,00

 

 

1517363

 

 

7363

 

 

0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

 

 

 

40 003,98

 

 

 

40 003,98

 

 

 

 

 

 

40 003,98

 

 

 

40 003,98

 

1517370

 

7370

 

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально- економічного розвитку територій

 

 

 

 

 

 

 

25 000 000,00

 

 

25 000 000,00

 

 

 

 

 

25 000 000,00

 

 

25 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

1517691

 

 

 

 

 

 

 

7691

 

 

 

 

 

 

 

0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 040 671,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 040 671,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 040 671,00

 

 

1600000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

 

 

11 282 005,00

 

 

11 282 005,00

 

 

6 740 500,00

 

 

 

 

4 066 695,00

 

 

4 066 695,00

 

 

 

 

 

4 066 695,00

 

 

15 348 700,00

 

1610000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської

ради

 

11 282 005,00

 

11 282 005,00

 

6 740 500,00

 

 

 

4 066 695,00

 

4 066 695,00

 

 

 

 

4 066 695,00

 

15 348 700,00

 

 

1610160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

8 912 215,00

 

 

8 912 215,00

 

 

6 740 500,00

 

 

 

 

152 600,00

 

 

152 600,00

 

 

 

 

 

152 600,00

 

 

9 064 815,00

1610180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

 

1617350

 

7350

 

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

 

 

1 989 325,00

 

 

1 989 325,00

 

 

 

 

 

1 989 325,00

 

 

1 989 325,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1617370

 

7370

 

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально- економічного розвитку територій

 

 

150 000,00

 

 

150 000,00

 

 

 

 

 

1 924 770,00

 

 

1 924 770,00

 

 

 

 

 

1 924 770,00

 

 

2 074 770,00

1617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

2 219 690,00

2 219 690,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 219 690,00

 

 

1700000

 

 

Управління державного архітектурно- будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

5 598 017,00

 

 

5 598 017,00

 

 

3 898 200,00

 

 

106 073,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 598 017,00

 

1710000

 

 

Управління державного архітектурно- будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

5 598 017,00

 

 

5 598 017,00

 

 

3 898 200,00

 

 

106 073,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 598 017,00

 

 

1710160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

5 587 927,00

 

 

5 587 927,00

 

 

3 898 200,00

 

 

106 073,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 587 927,00

1710180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

10 090,00

10 090,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 090,00

 

 

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

20 268 087,00

 

 

 

20 268 087,00

 

 

 

5 360 000,00

 

 

 

89 796,00

 

 

 

 

54 000,00

 

 

 

54 000,00

 

 

 

 

 

 

54 000,00

 

 

 

20 322 087,00

 

 

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

20 268 087,00

 

 

20 268 087,00

 

 

5 360 000,00

 

 

89 796,00

 

 

 

54 000,00

 

 

54 000,00

 

 

 

 

 

54 000,00

 

 

20 322 087,00

 

 

2910160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

7 050 100,00

 

 

7 050 100,00

 

 

5 360 000,00

 

 

79 616,00

 

 

 

14 000,00

 

 

14 000,00

 

 

 

 

 

14 000,00

 

 

7 064 100,00

 

2918110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

 

13 211 807,00

 

 

13 211 807,00

 

 

 

10 000,00

 

 

 

40 000,00

 

 

40 000,00

 

 

 

 

 

40 000,00

 

 

13 251 807,00

2918120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

6 180,00

6 180,00

 

180,00

 

 

 

 

 

 

 

6 180,00

 

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

6 544 700,00

 

 

6 544 700,00

 

 

4 629 100,00

 

 

 

 

116 500,00

 

 

116 500,00

 

 

 

 

 

116 500,00

 

 

6 661 200,00

 

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

6 544 700,00

 

6 544 700,00

 

4 629 100,00

 

 

 

116 500,00

 

116 500,00

 

 

 

 

116 500,00

 

6 661 200,00

 

 

3110160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

6 239 700,00

 

 

6 239 700,00

 

 

4 629 100,00

 

 

 

 

116 500,00

 

 

116 500,00

 

 

 

 

 

116 500,00

 

 

6 356 200,00

3110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

5 000,00

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000,00

3117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

300 000,00

300 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

25 928 100,00

 

 

25 928 100,00

 

 

19 490 800,00

 

 

 

 

886 000,00

 

 

886 000,00

 

 

 

 

 

886 000,00

 

 

26 814 100,00

 

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

25 928 100,00

 

25 928 100,00

 

19 490 800,00

 

 

 

886 000,00

 

886 000,00

 

 

 

 

886 000,00

 

26 814 100,00

 

 

3410160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

25 928 100,00

 

 

25 928 100,00

 

 

19 490 800,00

 

 

 

 

886 000,00

 

 

886 000,00

 

 

 

 

 

886 000,00

 

 

26 814 100,00

 

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

11 538 000,00

 

11 538 000,00

 

7 796 300,00

 

 

 

85 000,00

 

85 000,00

 

 

 

 

85 000,00

 

11 623 000,00

 

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

11 538 000,00

 

11 538 000,00

 

7 796 300,00

 

 

 

85 000,00

 

85 000,00

 

 

 

 

85 000,00

 

11 623 000,00

 

 

3610160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

9 803 600,00

 

 

9 803 600,00

 

 

7 796 300,00

 

 

 

 

85 000,00

 

 

85 000,00

 

 

 

 

 

85 000,00

 

 

9 888 600,00

3617130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

1 734 400,00

1 734 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 734 400,00

 

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

152 758 950,00

 

138 258 950,00

 

12 912 700,00

 

 

 

695 800,00

 

695 800,00

 

 

 

 

695 800,00

 

153 454 750,00

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської

міської ради

152 758 950,00

138 258 950,00

12 912 700,00

 

 

695 800,00

695 800,00

 

 

 

695 800,00

153 454 750,00

 

 

3710160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

16 531 000,00

 

 

16 531 000,00

 

 

12 912 700,00

 

 

 

 

695 800,00

 

 

695 800,00

 

 

 

 

 

695 800,00

 

 

17 226 800,00

3718600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

13 482 850,00

13 482 850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 482 850,00

3718710

8710

0133

Резервний фонд місцевого бюджету

14 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 500 000,00

3719110

9110

0180

Реверсна дотація

108 245 100,00

108 245 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 245 100,00

 

 

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

 

11 094 422,00

 

 

 

11 094 422,00

 

 

 

7 296 500,00

 

 

 

127 078,00

 

 

 

 

657 900,00

 

 

 

657 900,00

 

 

 

 

 

 

657 900,00

 

 

 

11 752 322,00

 

 

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

11 094 422,00

 

 

11 094 422,00

 

 

7 296 500,00

 

 

127 078,00

 

 

 

657 900,00

 

 

657 900,00

 

 

 

 

 

657 900,00

 

 

11 752 322,00

 

 

3810160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

9 714 248,00

 

 

9 714 248,00

 

 

7 296 500,00

 

 

127 078,00

 

 

 

657 900,00

 

 

657 900,00

 

 

 

 

 

657 900,00

 

 

10 372 148,00

3810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

80,00

80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

3816020

 

 

 

6020

 

 

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

1 198 022,00

 

 

 

 

1 198 022,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 198 022,00

3817693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

182 072,00

182 072,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 072,00

 

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

52 942 384,00

 

 

52 942 384,00

 

 

14 087 616,00

 

 

453 371,00

 

 

 

12 155 000,00

 

 

12 077 500,00

 

 

77 500,00

 

 

 

6 782,00

 

 

12 077 500,00

 

 

65 097 384,00

 

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

52 942 384,00

 

52 942 384,00

 

14 087 616,00

 

453 371,00

 

 

12 155 000,00

 

12 077 500,00

 

77 500,00

 

 

6 782,00

 

12 077 500,00

 

65 097 384,00

 

4010160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

17 378 700,00

 

17 378 700,00

 

12 779 100,00

 

318 720,00

 

 

159 100,00

 

128 500,00

 

30 600,00

 

 

 

128 500,00

 

17 537 800,00

4010180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

70 500,00

70 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 500,00

 

4013112

 

3112

 

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

 

70 000,00

 

70 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 000,00

 

4013122

 

3122

 

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та

можливостей жінок та чоловіків

 

12 000,00

 

12 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 000,00

4013123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

60 000,00

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000,00

4013133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної

політики

418 031,00

418 031,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418 031,00

4013210

3210

1050

Організація та проведення громадських

робіт

71 209,00

71 209,00

58 376,00

 

 

 

 

 

 

 

 

71 209,00

 

4013242

 

3242

 

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

104 000,00

 

104 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 000,00

4014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і

мистецтва

115 470,00

115 470,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 470,00

 

4015041

 

5041

 

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

 

1 604 474,00

 

1 604 474,00

 

1 250 140,00

 

54 651,00

 

 

46 900,00

 

 

46 900,00

 

 

6 782,00

 

 

1 651 374,00

 

4016011

 

6011

 

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

2 950 000,00

 

2 950 000,00

 

 

 

 

6 749 000,00

 

6 749 000,00

 

 

 

 

6 749 000,00

 

9 699 000,00

 

4016014

 

6014

 

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

 

9 395 284,00

 

9 395 284,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 395 284,00

 

 

4016020

 

 

6020

 

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

 

470 000,00

 

 

470 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470 000,00

4016030

6030

0620

Організація благоустрою населених

пунктів

15 294 716,00

15 294 716,00

 

 

 

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

1 000 000,00

16 294 716,00

4016040

6040

0620

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної

води

1 110 000,00

1 110 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 110 000,00

 

4016090

 

6090

 

0640

Інша діяльність у сфері житлово- комунального господарства

 

180 000,00

 

180 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 000,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

4017310

 

7310

 

0443

Будівництво об'єктів житлово- комунального господарства

 

 

 

 

 

 

2 200 000,00

 

2 200 000,00

 

 

 

 

2 200 000,00

 

2 200 000,00

 

 

4017461

 

 

7461

 

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

2 600 000,00

 

 

2 600 000,00

 

 

 

 

 

2 000 000,00

 

 

2 000 000,00

 

 

 

 

 

2 000 000,00

 

 

4 600 000,00

 

4018220

 

8220

 

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

 

165 000,00

 

165 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165 000,00

4018230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та

безпеки

873 000,00

873 000,00

 

80 000,00

 

 

 

 

 

 

 

873 000,00

 

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

29 285 210,00

 

29 285 210,00

 

9 772 350,00

 

624 898,00

 

 

30 041 875,00

 

29 985 599,00

 

56 276,00

 

 

 

29 985 599,00

 

59 327 085,00

 

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

29 285 210,00

 

29 285 210,00

 

9 772 350,00

 

624 898,00

 

 

30 041 875,00

 

29 985 599,00

 

56 276,00

 

 

 

29 985 599,00

 

59 327 085,00

 

4110160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

13 813 318,00

 

13 813 318,00

 

9 644 600,00

 

544 898,00

 

 

420 476,00

 

364 200,00

 

56 276,00

 

 

 

364 200,00

 

14 233 794,00

 

4113112

 

3112

 

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

 

82 000,00

 

82 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 000,00

 

4113122

 

3122

 

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

 

13 949,00

 

13 949,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 949,00

4113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

7 511,00

7 511,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 511,00

4113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної

політики

68 607,00

68 607,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 607,00

4113210

3210

1050

Організація та проведення громадських

робіт

155 855,00

155 855,00

127 750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

155 855,00

 

4113242

 

3242

 

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

114 000,00

 

114 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 000,00

4114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і

мистецтва

85 470,00

85 470,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 470,00

 

4116011

 

6011

 

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

300 000,00

 

300 000,00

 

 

 

 

8 177 299,00

 

8 177 299,00

 

 

 

 

8 177 299,00

 

8 477 299,00

 

4116014

 

6014

 

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

 

4 558 500,00

 

4 558 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 558 500,00

 

 

4116020

 

 

6020

 

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

 

1 150 000,00

 

 

1 150 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 150 000,00

4116030

6030

0620

Організація благоустрою населених

пунктів

8 150 000,00

8 150 000,00

 

 

 

5 121 600,00

5 121 600,00

 

 

 

5 121 600,00

13 271 600,00

 

 

4117461

 

 

7461

 

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

200 000,00

 

 

200 000,00

 

 

 

 

 

16 322 500,00

 

 

16 322 500,00

 

 

 

 

 

16 322 500,00

 

 

16 522 500,00

 

4118220

 

8220

 

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

 

93 000,00

 

93 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 000,00

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4118230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та

безпеки

493 000,00

493 000,00

 

80 000,00

 

 

 

 

 

 

 

493 000,00

 

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

48 397 787,00

 

 

48 397 787,00

 

 

12 831 394,00

 

 

485 672,00

 

 

 

9 533 462,00

 

 

9 533 462,00

 

 

 

 

 

9 533 462,00

 

 

57 931 249,00

 

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

48 397 787,00

 

48 397 787,00

 

12 831 394,00

 

485 672,00

 

 

9 533 462,00

 

9 533 462,00

 

 

 

 

9 533 462,00

 

57 931 249,00

 

 

4210160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

17 830 496,00

 

 

17 830 496,00

 

 

12 779 100,00

 

 

425 672,00

 

 

 

16 041,00

 

 

16 041,00

 

 

 

 

 

16 041,00

 

 

17 846 537,00

 

4213112

 

3112

 

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

 

88 648,00

 

88 648,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 648,00

 

 

4213122

 

 

3122

 

 

1040

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

 

 

19 718,00

 

 

19 718,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 718,00

4213123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

17 045,00

17 045,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 045,00

4213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної

політики

100 222,00

100 222,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 222,00

4213210

3210

1050

Організація та проведення громадських

робіт

63 803,00

63 803,00

52 294,00

 

 

 

 

 

 

 

 

63 803,00

 

4213242

 

3242

 

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

136 207,00

 

136 207,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 207,00

4214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і

мистецтва

185 470,00

185 470,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185 470,00

 

4216011

 

6011

 

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

 

1 350 000,00

 

1 350 000,00

 

 

 

 

7 367 744,00

 

7 367 744,00

 

 

 

 

7 367 744,00

 

8 717 744,00

 

4216014

 

6014

 

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

 

6 535 308,00

 

6 535 308,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 535 308,00

 

 

4216020

 

 

6020

 

 

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

 

400 000,00

 

 

400 000,00