Мапа порталу

М И К О Л А Ї В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

РІШЕННЯТ

 

19 серпня 2021                                                                                                    № 8/5

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2020 № 2/32

«Про бюджет Миколаївської міської 

територіальної громади на 2021 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/32 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік».

 

 Абзаци перший, третій, шостий, сьомий пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Визначити на 2021 рік:

-         видатки бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 4820640768,32 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 3859498738,36 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 961142029,96 гривень;

-         профіцит за загальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 595086045,64 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-         дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 910774015,56 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;».

 

     Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 3414380719,40

гривень згідно з додатком 7 до цього рішення»

 

     Додатки 2, 3, 5, 6, 7 викласти в новій редакції (додаються).

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), міського голову Сєнкевича О.Ф.

 

Міський голова                                                                 О.СЄНКЕВИЧ

 

Додаток 2

до рішення міської ради 

від  19  серпня 2021

№   8/5

Фінансування бюджету Миколаївської міської територіальної громади

 

14549000000

(код бюджету)

(грн)

 

Код

 

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

 

Усього

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

301 104 624,92

-595 086 045,64

896 190 670,56

885 007 907,56

203000

Інше внутрішнє фінансування

261 912 500,00

 

261 912 500,00

261 912 500,00

203100

Позики інших фінансових установ

261 912 500,00

 

261 912 500,00

261 912 500,00

203110

Одержано позик

280 725 000,00

 

280 725 000,00

280 725 000,00

203120

Погашено позик

-18 812 500,00

 

-18 812 500,00

-18 812 500,00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих

бюджетів

39 192 124,92

-595 086 045,64

634 278 170,56

623 095 407,56

208100

На початок періоду

39 192 124,92

20 021 387,92

19 170 737,00

7 987 974,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду)

0,00

-615 107 433,56

615 107 433,56

615 107 433,56

300000

Зовнішнє фінансування

14 583 345,00

 

14 583 345,00

14 583 345,00

301000

Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями

14 583 345,00

 

14 583 345,00

14 583 345,00

301100

Одержано позик

17 500 000,00

 

17 500 000,00

17 500 000,00

301200

Погашено позик

-2 916 655,00

 

-2 916 655,00

-2 916 655,00

Х

Загальне фінансування

315 687 969,92

-595 086 045,64

910 774 015,56

899 591 252,56

Фінансування за типом боргового зобов’язання

400000

Фінансування за борговими операціями

276 495 845,00

0,00

276 495 845,00

276 495 845,00

401000

Запозичення

298 225 000,00

 

298 225 000,00

298 225 000,00

401100

Внутрішні запозичення

280 725 000,00

 

280 725 000,00

280 725 000,00

401101

Довгострокові зобов'язання

280 725 000,00

0,00

280 725 000,00

280 725 000,00

401200

Зовнішні запозичення

17 500 000,00

 

17 500 000,00

17 500 000,00

401201

Довгострокові зобов'язання

17 500 000,00

0,00

17 500 000,00

17 500 000,00

402000

Погашення

-21 729 155,00

 

-21 729 155,00

-21 729 155,00

402100

Внутрішні зобов'язання

-18 812 500,00

 

-18 812 500,00

-18 812 500,00

402101

Довгострокові зобов'язання

-18 812 500,00

0,00

-18 812 500,00

-18 812 500,00

402200

Зовнішні зобов'язання

-2 916 655,00

 

-2 916 655,00

-2 916 655,00

402201

Довгострокові зобов'язання

-2 916 655,00

 

-2 916 655,00

-2 916 655,00

600000

Фінансування за активними операціями

39 192 124,92

-595 086 045,64

634 278 170,56

623 095 407,56

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

39 192 124,92

-595 086 045,64

634 278 170,56

623 095 407,56

602100

На початок періоду

39 192 124,92

20 021 387,92

19 170 737,00

7 987 974,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду)

0,00

-615 107 433,56

615 107 433,56

615 107 433,56

Х

Загальне фінансування

315 687 969,92

-595 086 045,64

910 774 015,56

899 591 252,56

 

Додаток 3

до рішення міської ради 

від 19 серпня 2021

№ 8/5


РОЗПОДІЛ

видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік

14549000000

(код бюджету)

(грн)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

 

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом

 

усього

 

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

 

усього

 

у тому числі бюджет розвитку

 

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

оплата праці

комунальні

послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні

послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської

міської ради

 

329 446 052,00

 

319 096 052,00

 

56 627 579,00

 

2 652 951,00

 

10 350 000,00

 

179 834 730,00

 

179 739 430,00

 

95 300,00

 

 

 

179 739 430,00

 

509 280 782,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської

міської ради

329 446 052,00

319 096 052,00

56 627 579,00

2 652 951,00

10 350 000,00

179 834 730,00

179 739 430,00

95 300,00

 

 

179 739 430,00

509 280 782,00

 

0210160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

85 143 594,00

 

85 143 594,00

 

54 081 600,00

 

2 593 700,00

 

 

2 044 800,00

 

1 949 500,00

 

95 300,00

 

 

 

1 949 500,00

 

87 188 394,00

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

100 000,00

100 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 000,00

 

0213111

 

3111

 

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

 

 

443 870,00

 

 

443 870,00

 

 

 

 

 

256 130,00

 

 

256 130,00

 

 

 

 

256 130,00

 

700 000,00

 

0213121

 

3121

 

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

 

3 415 088,00

 

3 415 088,00

 

2 545 979,00

 

59 251,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3 415 088,00

0213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної

політики

3 206 050,00

3 206 050,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 206 050,00

 

0213140

 

3140

 

 

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

 

13 511 980,00

 

13 511 980,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 511 980,00

0214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і

мистецтва

461 390,00

461 390,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

461 390,00

 

0216082

 

6082

 

0610

Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

 

1 000 000,00

 

1 000 000,00

 

 

 

 

1 000 000,00

 

1 000 000,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0216083

 

 

6083

 

 

0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи,

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

 

 

 

 

 

1 108 800,00

 

1 108 800,00

 

 

 

  

1 108 800,00

 

 

 

 

 

 

1 108 800,00

 

0216084

 

6084

 

0610

Витрати, пов’язані з наданням та

обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

 

1 000 000,00

 

1 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000,00

0217413

7413

0451

Інші заходи у сфері автотранспорту

 

 

 

 

 

140 725 000,00

140 725 000,00

 

 

 

140 725 000,00

140 725 000,00

0217426

7426

0453

Інші заходи у сфері електротранспорту

205 536 330,00

205 536 330,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 536 330,00

 

0217610

 

7610

 

0411

Сприяння розвитку малого та середнього

підприємництва

 

650 000,00

 

650 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650 000,00

 

0217622

 

7622

 

0470

Реалізація програм і заходів в галузі

туризму та курортів

 

864 000,00

 

864 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

864 000,00

 

0217670

 

7670

 

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання

 

 

 

 

 

 

25 600 000,00

 

25 600 000,00

 

 

 

 

25 600 000,00

 

25 600 000,00

 

0217680

 

7680

 

0490

Членські внески до асоціацій органів

місцевого самоврядування

 

1 750 000,00

 

1 750 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 750 000,00

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

2 890 750,00

2 890 750,00

 

 

 

9 100 000,00

9 100 000,00

 

 

 

9 100 000,00

11 990 750,00

 

0218220

 

8220

 

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної

підготовки місцевого значення

 

123 000,00

 

123 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 000,00

0219770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

5 000 000,00

 

 

 

5 000 000,00

 

 

 

 

 

 

5 000 000,00

 

0219800

 

9800

 

0180

Субвенція з місцевого бюджету

державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

5 350 000,00

 

 

 

 

5 350 000,00

 

 

 

 

 

 

 

5 350 000,00

 

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

1 951 139 975,36

 

1 947 238 187,36

 

1 353 020 335,00

 

99 126 983,00

 

3 901 788,00

 

64 364 599,00

 

14 218 581,00

 

50 146 018,00

 

5 128 503,00

 

1 109 029,00

 

14 218 581,00

 

2 015 504 574,36

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської

міської ради

1 951 139 975,36

1 947 238 187,36

1 353 020 335,00

99 126 983,00

3 901 788,00

64 364 599,00

14 218 581,00

50 146 018,00

5 128 503,00

1 109 029,00

14 218 581,00

2 015 504 574,36

 

0610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

6 692 400,00

 

6 692 400,00

 

5 116 300,00

 

87 028,00

 

 

 

 

 

 

 

 

6 692 400,00

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

566 927 260,00

566 927 260,00

383 408 458,00

34 248 321,00

 

37 987 468,00

441 508,00

37 545 960,00

113 169,00

23 282,00

441 508,00

604 914 728,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

0611021

 

1021

 

0921

Надання загальної середньої освіти

закладами загальної середньої освіти

 

277 531 872,00

 

277 531 872,00

 

134 495 615,00

 

48 161 386,00

 

 

4 514 245,00

 

154 655,00

 

4 359 590,00

 

2 189 681,00

 

210 871,00

 

154 655,00

 

282 046 117,00

 

0611022

 

1022

 

0922

Надання загальної середньої освіти

спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

 

13 551 280,00

 

13 551 280,00

 

8 702 607,00

 

853 785,00

 

 

 

 

 

 

 

 

13 551 280,00

 

0611023

 

1023

 

0922

Надання загальної середньої освіти

спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

 

6 306 722,00

 

6 306 722,00

 

3 360 642,00

 

878 929,00

 

 

 

277 060,00

 

 

277 060,00

 

180 014,00

 

10 208,00

 

 

6 583 782,00

 

0611031

 

1031

 

0921

Надання загальної середньої освіти

закладами загальної середньої освіти

 

731 078 961,00

 

731 078 961,00

 

597 813 805,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731 078 961,00

 

0611032

 

1032

 

0922

Надання загальної середньої освіти

спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

 

9 514 819,00

 

9 514 819,00

 

7 799 032,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 514 819,00

 

0611033

 

1033

 

0922

Надання загальної середньої освіти

спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

 

 

22 619 536,00

 

 

22 619 536,00

 

 

18 540 603,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 619 536,00

 

0611061

 

1061

 

0921

Надання загальної середньої освіти

закладами загальної середньої освіти

 

5 384 045,96

 

5 384 045,96

 

2 400 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 384 045,96

 

0611062

 

1062

 

0922

Надання загальної середньої освіти

спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

 

8 450,00

 

8 450,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 450,00

 

0611070

 

1070

 

0960

Надання позашкільної освіти закладами

позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

54 965 991,00

 

54 965 991,00

 

42 583 385,00

 

1 921 782,00

 

 

 

81 930,00

 

 

 

81 930,00

 

 

 

 

55 047 921,00

 

0611091

 

1091

 

0930

Підготовка кадрів закладами

професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

158 920 771,00

 

158 920 771,00

 

93 577 109,00

 

11 590 203,00

 

 

7 581 837,00

 

 

7 581 837,00

 

2 544 344,00

 

855 600,00

 

 

166 502 608,00

 

0611092

 

1092

 

0930

Підготовка кадрів закладами

професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

 

 

17 048 504,00

 

17 048 504,00

 

13 974 184,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 048 504,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0611101

 

1101

 

0941

Підготовка кадрів закладами фахової

передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

 

6 565 561,00

 

6 565 561,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 565 561,00

 

0611141

 

1141

 

0990

Забезпечення діяльності інших закладів

у сфері освіти

 

28 587 038,00

 

28 587 038,00

 

22 371 464,00

 

487 773,00

 

 

299 641,00

 

 

299 641,00

 

101 295,00

 

9 068,00

 

 

28 886 679,00

0611142

1142

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

1 043 600,00

1 043 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 043 600,00

 

0611151

 

1151

 

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

 

3 546 378,00

 

3 546 378,00

 

1 730 750,00

 

688 375,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3 546 378,00

 

0611152

 

1152

 

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

 

8 619 446,00

 

8 619 446,00

 

7 065 117,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 619 446,00

 

0611160

 

1160

 

0990

Забезпечення діяльності центрів

професійного розвитку педагогічних працівників

 

3 755 082,00

 

3 755 082,00

 

2 969 847,00

 

86 921,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3 755 082,00

 

 

 

 

0611181

 

 

 

 

1181

 

 

 

 

0990

Співфінансування заходів, що

реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

 

 

 

 

4 491 763,00

 

 

 

 

4 491 763,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 491 763,00

 

 

 

0611200

 

 

 

1200

 

 

 

0990

Надання освіти за рахунок субвенції з

державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

 

 

 

5 429 191,00

 

 

 

5 429 191,00

 

 

 

2 952 139,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 429 191,00

 

 

 

0611210

 

 

 

1210

 

 

 

0990

Надання освіти за рахунок залишку

коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

 

 

 

 

4 273 448,40

 

 

 

 

4 273 448,40

 

 

 

 

1 592 750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 273 448,40

 

 

0613033

 

 

3033

 

 

1070

Компенсаційні виплати на пільговий

проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

 

 

6 575 400,00

 

 

6 575 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 575 400,00

0614030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

3 280 668,00

3 280 668,00

2 566 528,00

122 480,00

 

25 000,00

25 000,00

 

 

 

25 000,00

3 305 668,00

0614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і

мистецтва

520 000,00

520 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520 000,00

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

13 597 418,00

13 597 418,00

0,00

0,00

0,00

13 597 418,00

13 597 418,00

0619770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

3 901 788,00

 

 

 

3 901 788,00

 

 

 

 

 

 

3 901 788,00

 

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

111 022 000,00

 

111 022 000,00

 

3 654 500,00

 

102 676,00

 

 

24 867 940,76

 

24 867 940,76

 

 

 

 

24 867 940,76

 

135 889 940,76

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я

Миколаївської міської ради

 

111 022 000,00

 

111 022 000,00

 

3 654 500,00

 

102 676,00

 

 

24 867 940,76

 

24 867 940,76

 

 

 

 

24 867 940,76

 

135 889 940,76

 

 

0710160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

4 943 600,00

 

 

4 943 600,00

 

 

3 654 500,00

 

 

102 676,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 943 600,00

 

0712010

 

2010

 

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична

допомога населенню

 

55 671 117,00

 

55 671 117,00

 

 

 

 

6 232 000,00

 

6 232 000,00

 

 

 

 

6 232 000,00

 

61 903 117,00

 

0712030

 

2030

 

0733

Лікарсько-акушерська допомога

вагітним, породіллям та новонародженим

 

10 682 150,00

 

10 682 150,00

 

 

 

 

8 833 000,00

 

8 833 000,00

 

 

 

 

8 833 000,00

 

19 515 150,00

 

0712080

 

2080

 

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога

населенню, крім первинної медичної допомоги

 

454 361,00

 

454 361,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454 361,00

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

2 478 224,00

2 478 224,00

 

 

 

500 000,00

500 000,00

 

 

 

500 000,00

2 978 224,00

 

 

0712111

 

 

2111

 

 

0726

Первинна медична допомога населенню,

що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

 

19 755 748,00

 

 

 

19 755 748,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 755 748,00

 

0712144

 

2144

 

0763

Централізовані заходи з лікування

хворих на цукровий та нецукровий діабет

 

15 938 400,00

 

15 938 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 938 400,00

0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони

здоров’я

1 098 400,00

1 098 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 098 400,00

 

 

0717363

 

 

7363

 

 

0490

Виконання інвестиційних проектів в

рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

 

 

 

3 802 940,76

 

 

 

3 802 940,76

 

 

 

 

 

 

3 802 940,76

 

 

 

3 802 940,76

 

 

0718771

 

 

8771

 

 

0763

Заходи із запобігання поширенню

інфекційних захворювань за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

5 500 000,00

 

 

5 500 000,00

 

 

 

 

 

5 500 000,00

 

 

5 500 000,00

 

 

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

210 676 529,00

 

 

210 676 529,00

 

 

93 574 657,00

 

 

2 702 531,00

 

 

 

5 094 504,00

 

 

3 992 070,00

 

 

1 102 434,00

 

 

149 285,00

 

 

 

3 992 070,00

 

 

215 771 033,00

 

0810000

 

 

Департамент праці та соціального

захисту населення Миколаївської міської ради

 

210 676 529,00

 

210 676 529,00

 

93 574 657,00

 

2 702 531,00

 

 

5 094 504,00

 

3 992 070,00

 

1 102 434,00

 

149 285,00

 

 

3 992 070,00

 

215 771 033,00

 

 

0810160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

59 994 900,00

 

 

59 994 900,00

 

 

46 695 900,00

 

 

944 992,00

 

 

 

282 200,00

 

 

282 200,00

 

 

 

 

 

282 200,00

 

 

60 277 100,00

0810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

0813031

 

3031

 

1030

Надання інших пільг окремим

категоріям громадян відповідно до законодавства

 

1 645 953,00

 

1 645 953,00

 

 

 

 

500 000,00

 

500 000,00

 

 

 

 

500 000,00

 

2 145 953,00

 

0813032

 

3032

 

1070

Надання пільг окремим категоріям

громадян з оплати послуг зв'язку

 

1 813 563,00

 

1 813 563,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 813 563,00

 

 

0813033

 

 

3033

 

 

1070

Компенсаційні виплати на пільговий

проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

 

 

35 000 000,00

 

 

35 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 000 000,00

 

0813034

 

3034

 

1070

Компенсаційні виплати за пільговий

проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

 

760 000,00

 

760 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760 000,00

 

0813035

 

3035

 

1070

Компенсаційні виплати за пільговий

проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

 

1 500 000,00

 

1 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 000,00

 

 

0813050

 

 

3050

 

 

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб,

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

818 200,00

 

 

818 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

818 200,00

 

0813090

 

3090

 

1030

Видатки на поховання учасників

бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

343 400,00

 

343 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343 400,00

 

 

 

0813104

 

 

 

3104

 

 

 

1020

Забезпечення соціальними послугами за

місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

 

 

 

40 577 698,00

 

 

 

40 577 698,00

 

 

 

29 478 347,00

 

 

 

768 130,00

 

 

 

 

457 234,00

 

 

 

266 800,00

 

 

 

190 434,00

 

 

 

149 285,00

 

 

 

 

266 800,00

 

 

 

41 034 932,00

 

0813105

 

3105

 

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з

інвалідністю та дітям з інвалідністю

 

10 934 370,00

 

10 934 370,00

 

7 321 410,00

 

201 760,00

 

 

1 600 000,00

 

1 600 000,00

 

 

 

 

1 600 000,00

 

12 534 370,00

0813123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

291 500,00

291 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291 500,00

 

 

 

 

 

0813160

 

 

 

 

 

3160

 

 

 

 

 

1010

Надання соціальних гарантій фізичним

особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

 

 

 

 

 

 

5 364 200,00

 

 

 

 

 

 

5 364 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 364 200,00

 

 

 

0813171

 

 

 

3171

 

 

 

1010

Компенсаційні виплати особам з

інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

 

 

 

230 048,00

 

 

 

230 048,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 048,00

 

0813172

 

3172

 

1010

Встановлення телефонів особам з

інвалідністю I і II груп

 

252,00

 

252,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

0813180

 

 

 

 

3180

 

 

 

 

1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів

війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово- комунальних послуг

 

 

 

 

 

33 144,00

 

 

 

 

 

33 144,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 144,00

 

0813191

 

3191

 

1030

Інші видатки на соціальний захист

ветеранів війни та праці

 

17 685 750,00

 

17 685 750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 685 750,00

 

 

0813192

 

 

3192

 

 

1030

Надання фінансової підтримки

громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

 

 

 

2 148 700,00

 

 

 

2 148 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 148 700,00

 

0813241

 

3241

 

1090

Забезпечення діяльності інших закладів

у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

16 431 065,00

 

16 431 065,00

 

10 079 000,00

 

787 649,00

 

 

1 090 300,00

 

178 300,00

 

912 000,00

 

 

 

178 300,00

 

17 521 365,00

 

0813242

 

3242

 

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

 

15 103 686,00

 

15 103 686,00

 

 

 

 

1 164 770,00

 

1 164 770,00

 

 

 

 

1 164 770,00

 

16 268 456,00

 

 

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

217 630 858,00

 

 

217 630 858,00

 

 

125 496 279,00

 

 

9 250 838,00

 

 

 

13 044 611,00

 

 

5 547 073,00

 

 

7 260 896,00

 

 

4 370 582,00

 

 

92 118,00

 

 

5 783 715,00

 

 

230 675 469,00

 

1010000

 

 

Управління з питань культури та

охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

217 630 858,00

 

217 630 858,00

 

125 496 279,00

 

9 250 838,00

 

 

13 044 611,00

 

5 547 073,00

 

7 260 896,00

 

4 370 582,00

 

92 118,00

 

5 783 715,00

 

230 675 469,00

 

 

1010160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

3 483 600,00

 

 

3 483 600,00

 

 

2 680 000,00

 

 

 

 

90 000,00

 

 

90 000,00

 

 

 

 

 

90 000,00

 

 

3 573 600,00

 

1011080

 

1080

 

0960

Надання спеціальної освіти мистецькими

школами

 

74 788 695,00

 

74 788 695,00

 

59 417 874,00

 

1 865 327,00

 

 

5 821 329,00

 

 

5 742 669,00

 

4 032 421,00

 

50 755,00

 

78 660,00

 

80 610 024,00

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

46 524 141,00

46 524 141,00

33 403 118,00

2 803 669,00

 

1 007 063,00

887 000,00

120 063,00

 

 

887 000,00

47 531 204,00

 

 

1014060

 

 

4060

 

 

0828

Забезпечення діяльності палаців i

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

 

 

33 925 738,00

 

 

33 925 738,00

 

 

22 683 662,00

 

 

3 609 147,00

 

 

 

1 454 256,00

 

 

163 500,00

 

 

1 138 164,00

 

 

318 161,00

 

 

41 363,00

 

 

316 092,00

 

 

35 379 994,00

 

1014081

 

4081

 

0829

Забезпечення діяльності інших закладів

в галузі культури і мистецтва

 

56 908 684,00

 

56 908 684,00

 

7 311 625,00

 

972 695,00

 

 

260 000,00

 

 

260 000,00

 

20 000,00

 

 

 

57 168 684,00

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і

мистецтва

2 000 000,00

2 000 000,00

 

 

 

400 000,00

400 000,00

 

 

 

400 000,00

2 400 000,00

 

1017340

 

7340

 

0443

Проектування, реставрація та охорона

пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

 

4 006 573,00

 

4 006 573,00

 

 

 

 

4 006 573,00

 

4 006 573,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

1017691

 

 

 

 

 

 

 

7691

 

 

 

 

 

 

 

0490

Виконання заходів за рахунок цільових

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 390,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 390,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 390,00

 

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

174 924 721,00

 

 

174 924 721,00

 

 

94 306 052,00

 

 

11 199 271,00

 

 

 

4 840 913,00

 

 

3 718 365,00

 

 

1 122 548,00

 

 

 

15 016,00

 

 

3 718 365,00

 

 

179 765 634,00

 

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури

і спорту Миколаївської міської ради

 

174 924 721,00

 

174 924 721,00

 

94 306 052,00

 

11 199 271,00

 

 

4 840 913,00

 

3 718 365,00

 

1 122 548,00

 

 

15 016,00

 

3 718 365,00

 

179 765 634,00

 

 

1110160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

2 447 600,00

 

 

2 447 600,00

 

 

1 827 300,00

 

 

26 524,00

 

 

 

60 000,00

 

 

60 000,00

 

 

 

 

 

60 000,00

 

 

2 507 600,00

 

1115011

 

5011

 

0810

Проведення навчально-тренувальних

зборів і змагань з олімпійських видів спорту

 

3 719 000,00

 

3 719 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 719 000,00

 

 

1115012

 

 

5012

 

 

0810

Проведення навчально-тренувальних

зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

 

 

540 000,00

 

 

540 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540 000,00

 

 

1115031

 

 

5031

 

 

0810

Утримання та навчально-тренувальна

робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 

 

105 087 446,00

 

 

105 087 446,00

 

 

67 838 405,00

 

 

7 090 045,00

 

 

 

2 643 575,00

 

 

2 027 715,00

 

 

615 860,00

 

 

 

 

2 027 715,00

 

 

107 731 021,00

 

 

1115032

 

 

5032

 

 

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких

спортивних шкіл фізкультурно- спортивних товариств

 

 

5 689 870,00

 

 

5 689 870,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 689 870,00

 

1115033

 

5033

 

0810

Забезпечення підготовки спортсменів

школами вищої спортивної майстерності

 

15 212 921,00

 

15 212 921,00

 

9 758 337,00

 

911 020,00

 

 

1 200 960,00

 

1 132 300,00

 

68 660,00

 

 

15 016,00

 

1 132 300,00

 

16 413 881,00

 

1115041

 

5041

 

0810

Утримання та фінансова підтримка

спортивних споруд

 

22 405 393,00

 

22 405 393,00

 

11 979 518,00

 

3 074 992,00

 

 

736 378,00

 

298 350,00

 

438 028,00

 

 

 

298 350,00

 

23 141 771,00

 

 

1115062

 

 

5062

 

 

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та

організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

 

 

15 749 633,00

 

 

15 749 633,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 749 633,00

 

1115063

 

5063

 

0810

Забезпечення діяльності централізованої

бухгалтерії

 

4 072 858,00

 

4 072 858,00

 

2 902 492,00

 

96 690,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4 072 858,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1117325

 

7325

 

0443

Будівництво споруд, установ та закладів

фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

 

200 000,00

 

200 000,00

 

 

 

 

200 000,00

 

200 000,00

 

 

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

416 542 538,00

 

 

416 542 538,00

 

 

20 221 700,00

 

 

27 454 244,00

 

 

 

367 657 463,40

 

 

357 582 491,00

 

 

9 410 584,00

 

 

6 626 417,00

 

 

60 067,00

 

 

358 246 879,40

 

 

784 200 001,40

 

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального

господарства Миколаївської міської ради

 

416 542 538,00

 

416 542 538,00

 

20 221 700,00

 

27 454 244,00

 

 

367 657 463,40

 

357 582 491,00

 

9 410 584,00

 

6 626 417,00

 

60 067,00

 

358 246 879,40

 

784 200 001,40

 

 

1210160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

26 828 700,00

 

 

26 828 700,00

 

 

20 221 700,00

 

 

563 576,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 828 700,00

1210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

50 000,00

50 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000,00

 

1216011

 

6011

 

0610

Експлуатація та технічне обслуговування

житлового фонду

 

16 900 000,00

 

16 900 000,00

 

 

 

 

82 385 593,00

 

82 385 593,00

 

 

 

 

82 385 593,00

 

99 285 593,00

 

1216016

 

6016

 

0620

Впровадження засобів обліку витрат та

регулювання споживання води та теплової енергії

 

3 500 000,00

 

3 500 000,00

 

 

 

 

100 000,00

 

100 000,00

 

 

 

 

100 000,00

 

3 600 000,00

 

 

 

1216020

 

 

 

6020

 

 

 

0620

Забезпечення функціонування

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

73 829 928,00

 

 

 

 

73 829 928,00

 

 

 

 

 

26 829 928,00

 

 

 

 

 

2 000 000,00

 

 

 

 

2 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

2 000 000,00

 

 

 

 

75 829 928,00

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених

пунктів

145 133 910,00

145 133 910,00

 

60 740,00

 

30 433 642,00

30 433 642,00

 

 

 

30 433 642,00

175 567 552,00

 

 

 

 

 

1216083

 

 

 

 

 

6083

 

 

 

 

 

0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи,

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

 

 

 

 

 

500 000,00

 

 

 

 

 

 

500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000,00

 

1216090

 

6090

 

0640

Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства

 

 

 

 

 

 

8 824 282,00

 

 

8 774 318,00

 

6 626 417,00

 

60 067,00

 

49 964,00

 

8 824 282,00

 

1217310

 

7310

 

0443

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства

 

 

 

 

 

 

43 763 606,00

 

43 763 606,00

 

 

 

 

43 763 606,00

 

43 763 606,00

 

1217370

 

7370

 

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій

 

300 000,00

 

300 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000,00

 

 

1217461

 

 

7461

 

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

149 500 000,00

 

 

149 500 000,00

 

 

 

 

 

186 099 650,00

 

 

186 099 650,00

 

 

 

 

 

186 099 650,00

 

 

335 599 650,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1217670

 

7670

 

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання

 

 

 

 

 

 

12 800 000,00

 

12 800 000,00

 

 

 

 

12 800 000,00

 

12 800 000,00

 

 

 

 

 

 

 

1217691

 

 

 

 

 

 

 

7691

 

 

 

 

 

 

 

0490

Виконання заходів за рахунок цільових

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307 424,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307 424,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307 424,40

 

1218340

 

8340

 

0540

Природоохоронні заходи за рахунок

цільових фондів

 

 

 

 

 

 

943 266,00

 

 

636 266,00

 

 

 

307 000,00

 

943 266,00

 

 

 

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

13 114 500,00

 

 

 

13 114 500,00

 

 

 

5 603 600,00

 

 

 

 

 

91 621 000,00

 

 

 

91 621 000,00

 

 

 

 

 

 

91 621 000,00

 

 

 

104 735 500,00

 

 

1310000

 

 

Департамент енергетики,

енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

13 114 500,00

 

 

13 114 500,00

 

 

5 603 600,00

 

 

 

 

91 621 000,00

 

 

91 621 000,00

 

 

 

 

 

91 621 000,00

 

 

104 735 500,00

 

 

1310160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

7 154 500,00

 

 

7 154 500,00

 

 

5 603 600,00

 

 

 

 

81 000,00

 

 

81 000,00

 

 

 

 

 

81 000,00

 

 

7 235 500,00

 

1317310

 

7310

 

0443

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства

 

 

 

 

 

 

18 951 765,00

 

18 951 765,00

 

 

 

 

18 951 765,00

 

18 951 765,00

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

39 518 140,00

39 518 140,00

 

 

 

39 518 140,00

39 518 140,00

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

3 000 000,00

3 000 000,00

 

 

 

33 030 095,00

33 030 095,00

 

 

 

33 030 095,00

36 030 095,00

1317693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

2 960 000,00

2 960 000,00

 

 

 

40 000,00

40 000,00

 

 

 

40 000,00

3 000 000,00

 

 

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

5 901 500,00

 

 

5 901 500,00

 

 

4 315 400,00

 

 

136 700,00

 

 

 

123 578 402,98

 

 

118 537 731,98

 

 

 

 

 

123 578 402,98

 

 

129 479 902,98

 

1510000

 

 

Управління капітального будівництва

Миколаївської міської ради

 

5 901 500,00

 

5 901 500,00

 

4 315 400,00

 

136 700,00

 

 

123 578 402,98

 

118 537 731,98

 

 

 

 

123 578 402,98

 

129 479 902,98

 

 

1510160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

5 900 500,00

 

 

5 900 500,00

 

 

4 315 400,00

 

 

136 700,00

 

 

 

170 000,00

 

 

170 000,00

 

 

 

 

 

170 000,00

 

 

6 070 500,00

1510180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

1 000,00

1 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

40 021 604,00

40 021 604,00

 

 

 

40 021 604,00

40 021 604,00

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та

закладів

 

 

 

 

 

17 359 475,00

17 359 475,00

 

 

 

17 359 475,00

17 359 475,00

1517323

7323

0443

Будівництво установ та закладів

соціальної сфери

 

 

 

 

 

1 500 000,00

1 500 000,00

 

 

 

1 500 000,00

1 500 000,00

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів

культури

 

 

 

 

 

21 482 000,00

21 482 000,00

 

 

 

21 482 000,00

21 482 000,00

 

1517325

 

7325

 

0443

Будівництво споруд, установ та закладів

фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

 

9 776 000,00

 

9 776 000,00

 

 

 

 

9 776 000,00

 

9 776 000,00

 

1517330

 

7330

 

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної

власності

 

 

 

 

 

 

200 000,00

 

200 000,00

 

 

 

 

200 000,00

 

200 000,00

 

1517340

 

7340

 

0443

Проектування, реставрація та охорона

пам'яток архітектури

 

 

 

 

 

 

2 988 649,00

 

2 988 649,00

 

 

 

 

2 988 649,00

 

2 988 649,00

 

 

1517363

 

 

7363

 

 

0490

Виконання інвестиційних проектів в

рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

 

 

 

40 003,98

 

 

 

40 003,98

 

 

 

 

 

 

40 003,98

 

 

 

40 003,98

 

1517370

 

7370

 

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій

 

 

 

 

 

 

25 000 000,00

 

25 000 000,00

 

 

 

 

25 000 000,00

 

25 000 000,00

 

 

 1517691

 

 

 7691

 

 

 0490

Виконання заходів за рахунок цільових

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

5 040 671,00

 

 

 

 

 

 

 

5 040 671,00

 

 

 

5 040 671,00

1600000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

11 430 605,00

 11 430 605,00

 6 862 300,00

 

 

 4 066 695,00

 4 066 695,00

 

 

 

 4 066 695,00

 15 497 300,00

1610000

 

 

Департамент архітектури та

містобудування Миколаївської міської ради

 

11 430 605,00

 

11 430 605,00

 

6 862 300,00

 

 

 

4 066 695,00

 

4 066 695,00

 

 

 

 

4 066 695,00

 

15 497 300,00

 

1610160

 

0160

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

9 060 815,00

 

9 060 815,00

 

6 862 300,00

 

 

 

152 600,00

 

152 600,00

 

 

 

 

152 600,00

 

9 213 415,00

1610180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

100,00

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та

забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

1 989 325,00

1 989 325,00

 

 

 

1 989 325,00

1 989 325,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1617370

 

7370

 

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій

 

150 000,00

 

150 000,00

 

 

 

 

1 924 770,00

 

1 924 770,00

 

 

 

 

1 924 770,00

 

2 074 770,00

1617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

2 219 690,00

2 219 690,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 219 690,00

 

 

1700000

 

 

Управління державного архітектурно- будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

5 598 017,00

 

 

5 598 017,00

 

 

3 898 200,00

 

 

106 073,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 598 017,00

 

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-

будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

5 598 017,00

 

5 598 017,00

 

3 898 200,00

 

106 073,00

 

 

 

 

 

 

 

 

5 598 017,00

 

 

1710160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

5 587 927,00

 

 

5 587 927,00

 

 

3 898 200,00

 

 

106 073,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 587 927,00

1710180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

10 090,00

10 090,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 090,00

 

 

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

20 268 087,00

 

 

 

20 268 087,00

 

 

 

5 360 000,00

 

 

 

89 796,00

 

 

 

 

54 000,00

 

 

 

54 000,00

 

 

 

 

 

 

54 000,00

 

 

 

20 322 087,00

 

 

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних

ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

20 268 087,00

 

 

20 268 087,00

 

 

5 360 000,00

 

 

89 796,00

 

 

 

54 000,00

 

 

54 000,00

 

 

 

 

 

54 000,00

 

 

20 322 087,00

 

 

2910160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

7 050 100,00

 

 

7 050 100,00

 

 

5 360 000,00

 

 

79 616,00

 

 

 

14 000,00

 

 

14 000,00

 

 

 

 

 

14 000,00

 

 

7 064 100,00

 

2918110

 

8110

 

0320

Заходи із запобігання та ліквідації

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

 

13 211 807,00

 

13 211 807,00

 

 

10 000,00

 

 

40 000,00

 

40 000,00

 

 

 

 

40 000,00

 

13 251 807,00

2918120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

6 180,00

6 180,00

 

180,00

 

 

 

 

 

 

 

6 180,00

 

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

6 544 700,00

 

 

6 544 700,00

 

 

4 629 100,00

 

 

 

 

116 500,00

 

 

116 500,00

 

 

 

 

 

116 500,00

 

 

6 661 200,00

 

3110000

 

 

Управління комунального майна

Миколаївської міської ради

 

6 544 700,00

 

6 544 700,00

 

4 629 100,00

 

 

 

116 500,00

 

116 500,00

 

 

 

 

116 500,00

 

6 661 200,00

 

 

3110160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

6 239 700,00

 

 

6 239 700,00

 

 

4 629 100,00

 

 

 

 

116 500,00

 

 

116 500,00

 

 

 

 

 

116 500,00

 

 

6 356 200,00

3110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

5 000,00

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000,00

3117693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

300 000,00

300 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

25 928 100,00

 

 

25 928 100,00

 

 

19 490 800,00

 

 

 

 

886 000,00

 

 

886 000,00

 

 

 

 

 

886 000,00

 

 

26 814 100,00

 

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних

послуг Миколаївської міської ради

 

25 928 100,00

 

25 928 100,00

 

19 490 800,00

 

 

 

886 000,00

 

886 000,00

 

 

 

 

886 000,00

 

26 814 100,00

 

 

3410160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

25 928 100,00

 

 

25 928 100,00

 

 

19 490 800,00

 

 

 

 

886 000,00

 

 

886 000,00

 

 

 

 

 

886 000,00

 

 

26 814 100,00

 

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

11 389 400,00

 

11 389 400,00

 

7 674 500,00

 

 

 

85 000,00

 

85 000,00

 

 

 

 

85 000,00

 

11 474 400,00

 

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів

Миколаївської міської ради

 

11 389 400,00

 

11 389 400,00

 

7 674 500,00

 

 

 

85 000,00

 

85 000,00

 

 

 

 

85 000,00

 

11 474 400,00

 

 

3610160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

10 155 000,00

 

 

10 155 000,00

 

 

7 674 500,00

 

 

 

 

85 000,00

 

 

85 000,00

 

 

 

 

 

85 000,00

 

 

10 240 000,00

3617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

1 234 400,00

1 234 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 234 400,00

 

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

152 758 950,00

 

138 258 950,00

 

12 912 700,00

 

 

 

695 800,00

 

695 800,00

 

 

 

 

695 800,00

 

153 454 750,00

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської

міської ради

152 758 950,00

138 258 950,00

12 912 700,00

 

 

695 800,00

695 800,00

 

 

 

695 800,00

153 454 750,00

 

 

3710160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

16 531 000,00

 

 

16 531 000,00

 

 

12 912 700,00

 

 

 

 

695 800,00

 

 

695 800,00

 

 

 

 

 

695 800,00

 

 

17 226 800,00

3718600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

13 482 850,00

13 482 850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 482 850,00

3718710

8710

0133

Резервний фонд місцевого бюджету

14 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 500 000,00

3719110

9110

0180

Реверсна дотація

108 245 100,00

108 245 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 245 100,00

 

 

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

 

11 094 422,00

 

 

 

11 094 422,00

 

 

 

7 296 500,00

 

 

 

127 078,00

 

 

 

 

657 900,00

 

 

 

657 900,00

 

 

 

 

 

 

657 900,00

 

 

 

11 752 322,00

 

 

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового

контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

11 094 422,00

 

 

11 094 422,00

 

 

7 296 500,00

 

 

127 078,00

 

 

 

657 900,00

 

 

657 900,00

 

 

 

 

 

657 900,00

 

 

11 752 322,00

 

 

3810160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

9 851 248,00

 

 

9 851 248,00

 

 

7 296 500,00

 

 

127 078,00

 

 

 

657 900,00

 

 

657 900,00

 

 

 

 

 

657 900,00

 

 

10 509 148,00

3810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

80,00

80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

3816020

 

 

 

6020

 

 

 

0620

Забезпечення функціонування

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

1 198 022,00

 

 

 

 

1 198 022,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 198 022,00

3817693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною

діяльністю

45 072,00

45 072,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 072,00

 

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

52 989 784,00

 

 

52 989 784,00

 

 

13 987 116,00

 

 

453 371,00

 

 

 

11 985 000,00

 

 

11 907 500,00

 

 

77 500,00

 

 

 

6 782,00

 

 

11 907 500,00

 

 

64 974 784,00

 

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району

Миколаївської міської ради

 

52 989 784,00

 

52 989 784,00

 

13 987 116,00

 

453 371,00

 

 

11 985 000,00

 

11 907 500,00

 

77 500,00

 

 

6 782,00

 

11 907 500,00

 

64 974 784,00

 

 

4010160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

17 256 100,00

 

 

17 256 100,00

 

 

12 678 600,00

 

 

318 720,00

 

 

 

159 100,00

 

 

128 500,00

 

 

30 600,00

 

 

 

 

128 500,00

 

 

17 415 200,00

4010180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

70 500,00

70 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 500,00

 

4013112

 

3112

 

1040

Заходи державної політики з питань

дітей та їх соціального захисту

 

70 000,00

 

70 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 000,00

 

 

4013122

 

 

3122

 

 

1040

Заходи державної політики із

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

 

 

12 000,00

 

 

12 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 000,00

4013123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

60 000,00

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 000,00

4013133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної

політики

418 031,00

418 031,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418 031,00

4013210

3210

1050

Організація та проведення громадських

робіт

71 209,00

71 209,00

58 376,00

 

 

 

 

 

 

 

 

71 209,00

 

4013242

 

3242

 

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

 

104 000,00

 

104 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 000,00

4014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і

мистецтва

115 470,00

115 470,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 470,00

 

4015041

 

5041

 

0810

Утримання та фінансова підтримка

спортивних споруд

 

1 604 474,00

 

1 604 474,00

 

1 250 140,00

 

54 651,00

 

 

46 900,00

 

 

46 900,00

 

 

6 782,00

 

 

1 651 374,00

 

4016011

 

6011

 

0610

Експлуатація та технічне обслуговування

житлового фонду

 

2 950 000,00

 

2 950 000,00

 

 

 

 

6 749 000,00

 

6 749 000,00

 

 

 

 

6 749 000,00

 

9 699 000,00

 

4016014

 

6014

 

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і

відходів

 

9 395 284,00

 

9 395 284,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 395 284,00

 

 

 

4016020

 

 

 

6020

 

 

 

0620

Забезпечення функціонування

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

470 000,00

 

 

 

 

470 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470 000,00

4016030

6030

0620

Організація благоустрою населених

пунктів

15 464 716,00

15 464 716,00

 

 

 

1 170 000,00

1 170 000,00

 

 

 

1 170 000,00

16 634 716,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4016040

6040

0620

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної

води

1 110 000,00

1 110 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 110 000,00

 

4016090

 

6090

 

0640

Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства

 

180 000,00

 

180 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 000,00

 

4017310

 

7310

 

0443

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства

 

 

 

 

 

 

2 030 000,00

 

2 030 000,00

 

 

 

 

2 030 000,00

 

2 030 000,00

 

 

4017461

 

 

7461

 

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

2 600 000,00

 

 

2 600 000,00

 

 

 

 

 

1 830 000,00

 

 

1 830 000,00

 

 

 

 

 

1 830 000,00

 

 

4 430 000,00

 

4018220

 

8220

 

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної

підготовки місцевого значення

 

165 000,00

 

165 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165 000,00

4018230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та

безпеки

873 000,00

873 000,00

 

80 000,00

 

 

 

 

 

 

 

873 000,00

 

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

29 435 210,00

 

 

29 435 210,00

 

 

9 772 350,00

 

 

624 898,00

 

 

 

29 891 875,00

 

 

29 835 599,00

 

 

56 276,00

 

 

 

 

29 835 599,00

 

 

59 327 085,00

 

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району

Миколаївської міської ради

 

29 435 210,00

 

29 435 210,00

 

9 772 350,00

 

624 898,00

 

 

29 891 875,00

 

29 835 599,00

 

56 276,00

 

 

 

29 835 599,00

 

59 327 085,00

 

 

4110160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

13 813 318,00

 

 

13 813 318,00

 

 

9 644 600,00

 

 

544 898,00

 

 

 

420 476,00

 

 

364 200,00

 

 

56 276,00

 

 

 

 

364 200,00

 

 

14 233 794,00

 

4113112

 

3112

 

1040

Заходи державної політики з питань

дітей та їх соціального захисту

 

82 000,00

 

82 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 000,00

 

 

4113122

 

 

3122

 

 

1040

Заходи державної політики із

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

 

 

13 949,00

 

 

13 949,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 949,00

4113123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

7 511,00

7 511,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 511,00

4113133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної

політики

68 607,00

68 607,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 607,00

4113210

3210

1050

Організація та проведення громадських

робіт

155 855,00

155 855,00

127 750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

155 855,00

 

4113242

 

3242

 

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

 

114 000,00

 

114 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 000,00

4114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і

мистецтва

85 470,00

85 470,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 470,00

 

4116011

 

6011

 

0610

Експлуатація та технічне обслуговування

житлового фонду

 

300 000,00

 

300 000,00

 

 

 

 

8 177 299,00

 

8 177 299,00

 

 

 

 

8 177 299,00

 

8 477 299,00

 

4116014

 

6014

 

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і

відходів

 

4 558 500,00

 

4 558 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 558 500,00

 

 

 

4116020

 

 

 

6020

 

 

 

0620

Забезпечення функціонування

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

1 150 000,00

 

 

 

 

1 150 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 150 000,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4116030

6030

0620

Організація благоустрою населених

пунктів

8 150 000,00

8 150 000,00

 

 

 

5 571 600,00

5 571 600,00

 

 

 

5 571 600,00

13 721 600,00

 

 

4117461

 

 

7461

 

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

350 000,00

 

 

350 000,00

 

 

 

 

 

15 722 500,00

 

 

15 722 500,00

 

 

 

 

 

15 722 500,00

 

 

16 072 500,00

 

4118220

 

8220

 

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної

підготовки місцевого значення

 

93 000,00

 

93 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 000,00

4118230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та

безпеки

493 000,00

493 000,00

 

80 000,00

 

 

 

 

 

 

 

493 000,00

 

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

48 426 265,00

 

 

48 426 265,00

 

 

12 779 100,00

 

 

559 672,00

 

 

 

9 533 462,00

 

 

9 533 462,00

 

 

 

 

 

9 533 462,00

 

 

57 959 727,00

 

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району

Миколаївської міської ради

 

48 426 265,00

 

48 426 265,00

 

12 779 100,00

 

559 672,00

 

 

9 533 462,00

 

9 533 462,00

 

 

 

 

9 533 462,00

 

57 959 727,00

 

 

4210160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

17 828 042,00

 

 

17 828 042,00

 

 

12 779 100,00

 

 

499 672,00

 

 

 

16 041,00

 

 

16 041,00

 

 

 

 

 

16 041,00

 

 

17 844 083,00

 

4213112

 

3112

 

1040

Заходи державної політики з питань

дітей та їх соціального захисту

 

88 648,00

 

88 648,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 648,00

 

 

4213122

 

 

3122

 

 

1040

Заходи державної політики із

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

 

 

19 718,00

 

 

19 718,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 718,00

4213123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

17 045,00

17 045,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 045,00

4213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної

політики

100 222,00

100 222,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 222,00

 

4213242

 

3242

 

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

 

136 207,00

 

136 207,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 207,00

4214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і

мистецтва

185 470,00

185 470,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185 470,00

 

4216011

 

6011

 

0610

Експлуатація та технічне обслуговування

житлового фонду

 

1 350 000,00

 

1 350 000,00

 

 

 

 

7 367 744,00

 

7 367 744,00

 

 

 

 

7 367 744,00

 

8 717 744,00

 

4216014

 

6014

 

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і

відходів

 

6 535 308,00

 

6 535 308,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 535 308,00

 

 

 

4216020

 

 

 

6020

 

 

 

0620

Забезпечення функціонування

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

500 000,00

 

 

 

 

500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000,00

4216030

6030

0620

Організація благоустрою населених

пунктів

20 147 270,00

20 147 270,00

 

 

 

500 000,00

500 000,00

 

 

 

500 000,00

20 647 270,00

 

 

4217461

 

 

7461

 

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

550 000,00

 

 

550 000,00

 

 

 

 

 

1 649 677,00

 

 

1 649 677,00

 

 

 

 

 

1 649 677,00

 

 

2 199 677,00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

4218220

 

8220

 

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної

підготовки місцевого значення

 

197 735,00

 

197 735,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197 735,00

4218230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та

безпеки

770 600,00

770 600,00

 

60 000,00

 

 

 

 

 

 

 

770 600,00

 

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

53 236 525,00

 

 

53 236 525,00

 

 

13 160 800,00

 

 

636 307,00

 

 

 

28 265 633,82

 

 

28 256 600,82

 

 

9 033,00

 

 

 

 

28 256 600,82

 

 

81 502 158,82

 

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району

Миколаївської міської ради

 

53 236 525,00

 

53 236 525,00

 

13 160 800,00

 

636 307,00

 

 

28 265 633,82

 

28 256 600,82

 

9 033,00

 

 

 

28 256 600,82

 

81 502 158,82

 

 

4310160

 

 

0160

 

 

0111

Керівництво і управління у відповідній

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

 

 

18 521 950,00

 

 

18 521 950,00

 

 

13 160 800,00

 

 

556 307,00

 

 

 

9 033,00

 

 

 

9 033,00

 

 

 

 

 

18 530 983,00

4310180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного

управління

10,00

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

 

4313112

 

3112

 

1040

Заходи державної політики з питань

дітей та їх соціального захисту

 

83 160,00

 

83 160,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 160,00

 

 

4313122

 

 

3122

 

 

1040

Заходи державної політики із

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

 

 

42 000,00

 

 

42 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 000,00

4313123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

45 000,00

45 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 000,00

4313133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної

політики

114 000,00

114 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 000,00

 

4313242

 

3242

 

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

 

136 000,00

 

136 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 000,00

4314082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і

мистецтва

234 102,00

234 102,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234 102,00

 

4316011

 

6011

 

0610

Експлуатація та технічне обслуговування

житлового фонду

 

2 354 300,00

 

2 354 300,00

 

 

 

 

9 328 480,00

 

9 328 480,00

 

 

 

 

9 328 480,00

 

11 682 780,00

 

4316014

 

6014

 

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і

відходів

 

5 461 000,00

 

5 461 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 461 000,00

 

 

 

4316020

 

 

 

6020

 

 

 

0620

Забезпечення функціонування

підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

 

 

 

 

348 500,00

 

 

 

 

348 500,00

 

 

 

 

 

 

 

541 645,00

 

 

 

 

541 645,00

 

 

 

 

 

 

 

541 645,00

 

 

 

 

890 145,00

4316030

6030

0620

Організація благоустрою населених

пунктів

23 440 503,00

23 440 503,00

 

 

 

3 217 275,00

3 217 275,00

 

 

 

3 217 275,00

26 657 778,00

 

4316090

 

6090

 

0640

Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства

 

4 000,00

 

4 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 000,00

 

 

4317363

 

 

7363

 

 

0490

Виконання інвестиційних проектів в

рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

 

 

 

2 395 200,82

 

 

 

2 395 200,82

 

 

 

 

 

 

2 395 200,82

 

 

 

2 395 200,82

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

4317461

 

 

7461

 

 

0456

Утримання та розвиток автомобільних

доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

1 199 000,00

 

 

1 199 000,00

 

 

 

 

 

12 774 000,00

 

 

12 774 000,00

 

 

 

 

 

12 774 000,00

 

 

13 973 000,00

 

4318220

 

8220

 

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної

підготовки місцевого значення

 

205 000,00

 

205 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 000,00

4318230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та

безпеки

1 048 000,00

1 048 000,00

 

80 000,00

 

 

 

 

 

 

 

1 048 000,00

Х

Х

Х

УСЬОГО

3 859 498 738,36

3 830 746 950,36

1 874 643 568,00

155 223 389,00

14 251 788,00

961 142 029,96

885 919 739,56

69 280 589,00

16 274 787,00

1 283 012,00

891 861 440,96

4 820 640 768,32

 

Додаток 5

до рішення міської ради 

від 19 серпня 2021

№  8/5

  Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

14549000000

(код бюджету)

  

  1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

(грн) 

Код Класифікації доходу

бюджету /Код бюджету

Найменування трансферту /Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери

25 000 000

99000000000

Державний бюджет України

25 000 000

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

778 515 700

99000000000

Державний бюджет України

778 515 700

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

3 187 157

99000000000

Державний бюджет України

3 187 157

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

10 365 566

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

10 365 566

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

5 429 191

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

5 429 191

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду

3 690 882

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

3 690 882

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

15 438 400

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

14 343 900

14505000000

Бюджет Воскресенської селищної територіальної громади

388 800

14512000000

Бюджет Галицинівської сільської територіальної громади

83 700

14519000000

Бюджет Шевченківської сільської територіальної громади

275 100

14542000000

Бюджет Мішково-Погорілівської сільської територіальної громади

149 500

14553000000

Бюджет Первомайської селищної територіальної громади

197 400

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни)

6 120 000

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

6 120 000

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)

435 000

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

435 000

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн)

855 500

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

855 500

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності)

590 000

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

590 000

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час участі в АТО/ООС на сході України)

504 000

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

504 000

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

818 200

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

818 200

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)

343 400

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

343 400

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи))

230 300

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

230 300

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області)

50 000

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

50 000

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на співфінансування впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування)

108 000

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

108 000

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

851 681 296

X

загальний фонд

851 681 296

X

спеціальний фонд

 

 

  1. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /Код

бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

 

Найменування трансферту /Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

 

Усього

1

2

3

4

І. Трансферти із загального фонду бюджету

3719110

9110

Реверсна дотація

108 245 100

99000000000

 

Державний бюджет України

108 245 100

0219770

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (на виконання Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота" на період до 2023 року на забезпечення житлом громадян)

5 000 000

14100000000

 

Обласний бюджет Миколаївської області

5 000 000

0619770

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету (для співфінансування видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання)

3 901 788

14100000000

 

Обласний бюджет Миколаївської області

3 901 788

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів УСБУ в Миколаївській області майном та оргтехнікою)

1 950 000

99000000000

 

Державний бюджет України

1 950 000

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (матеріально-технічне забезпечення управління патрульної поліції в Миколаївській області майном та оргтехнікою)

900 000

99000000000

 

Державний бюджет України

900 000

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (матеріально-технічне забезпечення Миколаївського полку Національної гвардії України (військова частина 3039) спеціальними автомобілями, обладнанням та майном )

900 000

99000000000

 

Державний бюджет України

900 000

0219800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в місті Миколаєві майном та оргтехнікою)

1 600 000

99000000000

 

Державний бюджет України

1 600 000

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

X

X

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

122 496 888

X

X

загальний фонд

122 496 888

X

X

спеціальний фонд

 

 

 

РОЗПОДІЛ


Додаток 6

до рішення міської ради 

від 19 серпня 2021

   8/5

 

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році

 

                  14549000000                 

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)

Загальна вартість будівництва, гривень

Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %

Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень

Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

13 597 418

 

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

 

13 597 418

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальні ремонти

 

 

 

7 816 442

 

 

0617321

 

7321

 

0443

 

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання МСШ «Академія дитячої творчості» за адресою: 54034, м. Миколаїв, вул. Олійника, 36, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

 

(2015-2022)

 

11 484 648

 

50

 

5 758 150

 

100

 

0617321

 

7321

 

0443

 

Будівництво освітніх установ та закладів

 

Реконструкція покрівлі ЗОШ №64 по вул.Архітектора Старова, 6-Г у м.Миколаєві, у т.ч. проектно- вишукувальні роботи та експертиза

 

(2015-2021)

 

4 115 343

 

99

 

11 413

 

100

 

0617321

 

7321

 

0443

 

Будівництво освітніх установ та закладів

 

Реконструкція покрівлі ЗОШ №40 по вул.Металургів, 97/1 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

(2015-2021)

 

7 364 252

 

98

 

11 413

 

100

 

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

4 006 573

 

 

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

4 006 573

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1017340

 

7340

 

0443

 

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація пам’ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш. Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна,1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи) (Коригування)

 

 

(2016-2022)

 

 

7 791 703

 

 

49

 

 

4 006 573

 

 

100

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

200 000

 

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

 

 

200 000

 

 

1117325

 

7325

 

0443

 

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

Реконструкція гребної бази КДЮСШ "Комунарівець" по вул. Паромний Узвіз, 1 в м.Миколаєві (робочий проект), у т.ч. проектні роботи, геодезія, технічне обстеження та експертиза приміщень

 

 

(2015-2023)

 

 

14 600 000

 

 

2

 

 

200 000

 

 

3

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

 

 

 

43 763 606

 

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

 

 

 

43 763 606

 

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по вул.Малко-Тернівській ріг вул.Архітектора Старова, у тому числі проектні роботи та експертиза

 

 

(2019-2022)

 

 

1 776 059

 

 

3

 

 

1 726 090

 

 

99

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по пр.Богоявленський ріг вул. Кобзарської в районі ЗОШ №49, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

(2020-2022)

 

 

1 200 000

 

 

0

 

 

100 000

 

 

8

 

1217310

 

7310

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Генерала Карпенка ріг вул. Біла, у тому числі проектні роботи та експертиза

 

(2021-2022)

 

1 200 000

 

0

 

100 000

 

8

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

Нове будівництво радіофікованої АСУДР (світлофорні об'єкти), у т.ч. виготовлення та еспертиза проектно-кошторисної документації

 

 

(2018-2022)

 

 

3 500 000

 

 

0

 

 

500 000

 

 

14

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво тролейбусної лінії по пр. Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м. Миколаєві. Коригування, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

(2017-2022)

 

 

153 876 191

 

 

4

 

 

10 000 000

 

 

11

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр.Варварівка в м.Миколаєві, в тому числі проектні роботи та експертиза

 

 

(2020-2022)

 

 

6 497 923

 

 

6

 

 

1 000 000

 

 

21

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1217310

 

7310

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перехресті проспекту Богоявленського з залізничною колією АТ "Укрзалізниця" перегону Прибузька - Жовтнева на 10 км+653 м на проспекті Богоявленський в місті Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза

 

 

 

(2020-2023)

 

 

 

300 987 113

 

 

 

0

 

 

 

100 000

 

 

 

1

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво дороги в обхід мкр. Балабанівка на ділянці від пр. Богоявленського до вул. Айвазовського у Корабельному районі м. Миколаєва, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза

 

 

(2020-2023)

 

 

100 905 314

 

 

0

 

 

784 500

 

 

1

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

Нове будівництво дороги від вул. Новозаводська до вул. Космонавтів в м. Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза

 

 

(2020-2023)

 

 

154 615 855

 

 

0

 

 

500 000

 

 

1

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

Нове будівництво дороги від вул. Індустріальної до вул. Озерної в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

(2020-2023)

 

 

58 374 000

 

 

0

 

 

500 000

 

 

1

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

Нове будівництво вулично-дорожньої мережі по вул. А. Шептицького від проспекту Героїв України до вул. Архітектора Старова в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

(2020-2023)

 

 

78 500 000

 

 

0

 

 

500 000

 

 

1

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві. Коригування

 

 

(2012-2022)

 

 

14 276 263

 

 

37

 

 

1 000 000

 

 

44

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

Нове будівництво мереж водовідведення та напірного колектору у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, у т.ч.розроблення ТЕО, проектні роботи та експертиза

 

 

(2020-2023)

 

 

73 551 233

 

 

1

 

 

645 453

 

 

1

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві, у т.ч. коригування проектних робіт та експертиза

 

 

(2017-2022)

 

 

81 388 043

 

 

93

 

 

1 908 227

 

 

95

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул. Новозаводської, у т.ч. коригування проектно- кошторисної документації та експертиза

 

 

(2017-2022)

 

 

1 500 000

 

 

7

 

 

99 336

 

 

13

 

1217310

 

7310

 

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м.Миколаєва (коригування)

 

(2017-2022)

 

104 988 302,36

 

84

 

7 500 000

 

90

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу "Манганарівський" («Пролетарський»), обмеженого вулицями Адміральською, 1-ю Слобідською, Нікольською, Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва. Коригування

 

 

(2012-2022)

 

 

56 608 069

 

 

49

 

 

2 000 000

 

 

52

 

1217310

 

7310

 

0443

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

Реконструкція скверу «Миколаївський» – території рекреаційного призначення, розташованої по вул. Космонавтів біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва. Коригування

 

 

 

(2017-2022)

 

 

 

14 655 787

 

 

 

10

 

 

 

5 500 000

 

 

 

48

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроєктні, проєктні роботи та експертиза

 

 

(2018-2022)

 

 

97 325 595

 

 

0

 

 

500 000

 

 

1

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція території рекреаційного призначення, скверу «Бойової слави», розташованого по вул.

Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва, у тому числі проєктні роботи та

експертиза

 

 

(2018-2022)

 

 

13 000 000

 

 

1

 

 

1 500 000

 

 

12

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

Реконструкція фонтана в Аркасівському сквері по вул. Пушкінській ріг вул. Адміральської в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроєктні роботи, проєктні роботи та експертиза

 

 

(2021-2022)

 

 

15 000 000

 

 

0

 

 

500 000

 

 

3

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м.Миколаєві, у тому числі передпроєктні роботи, проєктні роботи та експертиза

 

 

(2017-2022)

 

 

12 800 000

 

 

0

 

 

500 000

 

 

4

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція дороги по вул. Національної гвардії від вул. Доктора Самойловича до вул. Олега Ольжича в Корабельному районі м. Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

(2018-2022)

 

 

18 300 000

 

 

0

 

 

300 000

 

 

4

 

 

1217310

 

 

7310

 

 

0443

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

Реконструкція перехрестя по вул.Генерала Карпенка та вул.Крилова в м.Миколаєві, в тому числі передпроектні роботи, коригування проектних робіт та експертиза

 

 

(2018-2022)

 

 

28 181 857

 

 

71

 

 

6 000 000

 

 

92

 

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

67 018 140

 

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

Миколаївської міської ради

 

 

 

 

 

67 018 140

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

1317310

 

 

 

 

7310

 

 

 

 

0443

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 92; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 94; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 96; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 3; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 5; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 7; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 9; м.Миколаїв, вул Космонавтів, 67; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а, та дошкільного навчального закладу №95 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а, в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

 

 

 

 

 

(2020-2021)

 

 

 

 

 

940 726,50

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

940 726,50

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

1317310

 

 

 

 

 

7310

 

 

 

 

 

0443

 

 

 

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови, обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Поздовжньою, вул. В.Чорновола, вул. Херсонське шосе в місті Миколаєві до житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 94; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 96; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 3; м.Миколаїв, вул.

В.Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 7; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а, та дошкільного навчального закладу № 95 за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а, у т.ч. проєктно- кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

 

 

 

 

 

(2020-2021)

 

 

 

 

 

5 077 506

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

1 533 511

 

 

 

 

 

100

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

1317310

 

 

7310

 

 

0443

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція нежитлового об’єкта ЦТП 127 (підкачувальної насосної станції) під котельню потужністю 4,5 МВт за адресою: Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, буд. 40к, в т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

 

(2020-2021)

 

 

12 948 516,50

 

 

0

 

 

2 931 218,50

 

 

 

100

 

 

1317310

 

 

7310

 

 

 

0443

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція нежитлового об’єкта ЦТП 127 (підкачувальної насосної станції) під котельню потужністю 4,5 МВт за адресою: Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, буд. 40к, в т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок кредитних коштів)

 

 

(2020-2021)

 

 

12 948 516,50

 

 

0

 

 

10 017 298

 

 

100

 

 

 

1317310

 

 

 

7310

 

 

 

0443

 

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція систем опалення житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46; м. Миколаїв, вул.

Херсонське шосе, 46/1; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 48; м.Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м.Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1, в частині встановлення індивідуальних теплових пунктів, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

 

 

 

 

(2020-2021)

 

 

 

 

889 773,50

 

 

 

 

0

 

 

 

 

889 773,50

 

 

 

 

100

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

1317310

 

 

 

 

 

7310

 

 

 

 

 

0443

 

 

 

 

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від котельні потужністю 4,5 МВт за адресою: м.Миколаїв, Херсонське шосе, 40-к до житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м.Миколаїв, вул.

Херсонське шосе, 40; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46/1; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50; м.Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м.Миколаїв, вул.

Генерала Свиридова, 7/1, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2020-2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 238 006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 242 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

1317310

 

 

 

 

7310