Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

08 квітня 2020                                                                                        № 320

Про затвердження Порядку здійснення

реабілітації дітей з інвалідністю, які

потребують супровід

 

На підставі рішень міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2020 рік», від 20.12.2019 № 56/60 «Про затвердження міської програми «Соціальний захист» на 2020-2022 роки, керуючись пп. 2 п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Порядок здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                     О.СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 08 квітня 2020

№ 320

 

ПОРЯДОК

здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід

 

1. Порядок здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід (далі – Порядок) визначає механізм використання бюджетних коштів, передбачених п. 5 р. 4 міської програми «Соціальний захист» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2019 № 56/60.

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значені:

- реабілітація дітей з інвалідністю, які потребують супровід – оздоровлення дітей з інвалідністю з курсом реабілітації (абілітації), з супроводом в санаторно-курортних та оздоровчих закладах (далі – послуги).

 

2. Право на отримання послуги мають діти з інвалідністю, які потребують супровід, які зареєстровані в місті Миколаєві, а ті, які переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, - за фактичним місцем проживання.

За рахунок коштів міського бюджету послуга може надаватись один раз на календарний рік.

 

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі - департамент).

 

4. Для отримання послуг один із батьків дитини чи її законний представник подає до районного управління соціальних виплат і компенсацій департаменту (далі – управління) заяву у довільній формі, договір із самостійно обраним закладом, підписаний зі сторони закладу із зазначеним строком перебування у закладі та вартості послуг разом з копіями:

- свідоцтва про народження дитини (віком до 14 років);

- паспорта громадянина України (віком з 14 років);

- паспортів батьків, законних представників;

- довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі потреби);

- документа, що підтверджує права представництва дитини (у разі потреби);

- індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

- медичного висновку або корінця про інвалідність;

- довідки лікарської консультативної комісії (ЛКК), що дитина потребує оздоровлення з курсом реабілітації із супроводом.

Зазначені документи подаються до управління за місцем реєстрації в оригіналах для звірки з копіями.

 

5. Районні управління соціальних виплат і компенсацій:

1) перевіряють наявність документів, поданих відповідно до пункту цього Порядку;

2) ведуть облік дітей, які фактично отримали послугу, згідно з поданою заявою та повним пакетом документів.

 

6. Рішення про відмову у наданні послуги приймається районними управліннями соціальних виплат і компенсацій у разі:

- ненадання заявником повного пакета документів, зазначеного у пункті 4 цього Порядку;

- відсутності фінансування в бюджеті міста Миколаєва на відповідний рік.

 

7. Рішення про відмову повідомляється заявнику управлінням у письмовій формі.

 

8. Днем звернення одного з батьків дитини чи її законного представника до управління вважається дата надходження всіх документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку.

 

9. Гранична вартість послуги становить не більше 20 тис. грн.

 

10. Отримання послуг розпочинається після підписання договору з усіма сторонами в терміни, які зазначаються в договорі.

 

11. Акт про надані послуги надається заявником після отримання послуг управлінню за місцем подачі заяви протягом 5 робочих днів з моменту закінчення строку перебування в санаторно-курортних чи оздоровчих закладах.

 

12. Відшкодування вартості наданих послуг здійснюється департаментом в межах коштів, затверджених бюджетом міста на поточний рік, шляхом їх безготівкового перерахування закладу як оплати за надані послуги відповідно до укладених договорів на підставі актів наданих послуг.

 

13. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються департаментом в установленому законодавством порядку.

__________________________________________________________

 

 

Опубліковано: 13 квітня 2020р. 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: