Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 14/16 від 2012-01-26

Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва (ВН. ЗМІН ТА ДОП. №16/19 ВІД 19.04.12)(П.2.2.2 РОЗД. 2.2. СКАСУВАТИ №19/17 ВІД 21.08.12)(ВН. ЗМІН. ТА ДОП. №25/19 ВІД 14.02.13)


ВН. ЗМІН ТА ДОП.
П.2.2.2 РОЗД. 2.2. СКАСУВАТИ

ВН. ЗМІН. ТА ДОП.
Враховуючи необхідність приведення місцевих нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства, впорядкування об’єктів торгівлі та сфери послуг на території   м. Миколаєва, відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.11 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», керуючись ст. 25, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА
 
1. Затвердити Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва (додається).
 
2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
2.1. Рішення Миколаївської міської ради від 24.11.11 № 11/16 «Про затвердження Тимчасового порядку укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасових об’єктів для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва».
2.2. Підпункт 1.3. рішення Миколаївської міської ради від 07.07.11 № 7/13 «Про організацію об’єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Миколаєва».
 
3. Подальший розгляд заяв суб’єктів господарювання на розміщення малих архітектурних форм (тимчасових споруд, тимчасових об’єктів для провадження підприємницької діяльності), які було подано до набрання чинності цим рішенням, здійснюються у порядку, визначеному п. 1 цього рішення.
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин (Дробота), заступника міського голови Гуллєра В.І.


Міський головаВ.Д. ЧайкаЗатверджено
розпорядженням
міського голови
від  26 січня 2012
№ 14/16
Порядок
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва1. Загальні положення
 
1.1. Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва (далі – Порядок) розроблений згідно із Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.11 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».
1.2. Цей Порядок визначає механізм розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території                     м. Миколаєва.
1.3. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.
 
1.4. Визначення термінів
 
1.4.1. Архітектурний тип ТС (далі - архітип) - зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції та/або послуг, які надаються. При розташуванні ТС відповідно до схеми розміщення ТС застосовуються типові ТС.
1.4.2. Замовник - суб'єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив'язки ТС.
1.4.3. Комплексна схема розміщення ТС - схема розміщення стаціонарних ТС на території м. Миколаєва.
1.4.4. Паспорт прив'язки ТС - комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі                М 1:500, схему благоустрою прилеглої території.
1.4.5. Пересувна ТС - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності.
1.4.6. Схема благоустрою ТС - схема, виконана замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під'їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо).
1.4.7. Стаціонарна ТС - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до                30 кв. м.
  1.4.8. Типові ТС - види ТС, виконані за проектами повторного використання.
1.5. Комплексна схема розміщення ТС у межах вулиці (скверу, бульвару, провулка, узвозу, проїзду, площі, майдану тощо), мікрорайону (кварталу), міста - текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування стаціонарних ТС, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.
1.6. Комплексна схема розміщення ТС та архітип розробляються за рішенням Миколаївської міської ради суб'єктом господарювання, який має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, та затверджуються рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради.
Розроблення комплексної схеми розміщення ТС та архітипу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
1.7. Холодильне та інше обладнання, що розміщується поряд з ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм, не потребує отримання будь-якого дозволу. При цьому загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25 % площі цієї ТС, а обладнання має розміщуватися поряд з ТС.
1.8. Розміщення ТС на території ринку як торговельного об'єкта визначається планувальною документацією території цього ринку або проектною документацією його споруди.
1.9. Для розміщення групи ТС (але не більше п'яти) розробляється єдиний паспорт прив'язки ТС з прив'язкою кожної окремої ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).
1.10. Розміщення ТС під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється у порядку, встановленому міською радою.
1.11. При розміщенні ТС (групи ТС) ураховуються всі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами.
1.12. Розміщення ТС (групи ТС) здійснюється на підставі паспорта прив'язки ТС на земельних ділянках, що використовуються замовником відповідно до вимог Земельного кодексу України, у тому числі у разі наявності права власності, постійного користування земельною ділянкою, договору про встановлення особистого строкового сервітуту щодо земельної ділянки та іншого законного землекористування.
 
1.13. Самовільне розміщення ТС (групи ТС) забороняється.
 
2. Порядок укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення ТС.
 
2.1. Порядок укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарних ТС.
 
2.1.1. Замовник подає до державного адміністратора заяву про прийняття рішення міської ради щодо укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС)  згідно з додатком 1 до цього Порядку.
 
До заяви додаються:
графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС), виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) з прив'язкою до місцевості;
реквізити замовника (найменування, П. І. П/б., адреса, контактна інформація).
Цей перелік документів є вичерпним.
2.1.2. Вимагати подання інших документів, крім зазначених у п. 2.1.1. цього Порядку, забороняється.
 
2.1.3. Реєстрація заяви та документів для прийняття рішення міської ради щодо укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС), їх оформлення і розгляд, а також оформлення договору про встановлення особистого строкового сервітуту здійснюються безоплатно.
 
Забороняється вимагати від замовника сплату благодійних внесків та інших платежів, не передбачених чинним законодавством України.
 
2.1.4. Заява про прийняття рішення міської ради щодо укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарних ТС (групи стаціонарних ТС) реєструється державним адміністратором безпосередньо у момент звернення суб’єкта господарювання.
 
Підставами для відмови у прийнятті заяви та документів, які до неї додаються, є:
 
- подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів;
 
- виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.
 
2.1.5. З метою визначення відсутності права третіх осіб на оренду, власність, постійне користування або наявність встановленого особистого строкового сервітуту на земельну ділянку,  зазначену у заяві замовника, державний адміністратор у день надходження заяви суб’єкта господарювання робить відповідний запит до управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради.
 
Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради зобов’язане надати інформацію, яка запитується, протягом 3 робочих днів з моменту отримання запиту державного адміністратора.
 
2.1.6. У разі встановлення наявності права третіх осіб на оренду, власність, постійне користування або наявність встановленого особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, зазначену у заяві замовника, державний адміністратор повідомляє про це замовника у встановленому законодавством порядку та повертає йому заяву та документи, що до неї додаються.
 
2.1.7. У разі встановлення відсутності права третіх осіб на оренду, власність, постійне користування або наявність встановленого особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, зазначену у заяві замовника, заява та документи, які до неї додаються, у день отримання державним адміністратором від управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради відповіді на запит або наступного робочого дня передаються державним адміністратором до управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради для визначення відповідності намірів щодо місця розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам.
 
Передача документів засвідчується підписами державного адміністратора та представника управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради із зазначенням дати передачі документів.
 
2.1.8. Повідомлення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради про відповідність намірів замовника щодо місця розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам або аргументована відмова щодо реалізації намірів розміщення стаціонарних ТС (групи стаціонарних ТС) не пізніше ніж через 10 робочих днів з моменту передачі заяви та документів, що до неї додаються, передається представником управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради державному адміністратору разом із заявою та документами, що до неї додаються.
 
2.1.9. Після отримання повідомлення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради про відповідність намірів заявника щодо місця розташування стаціонарних ТС (групи стаціонарних ТС) комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам (або аргументованої відмови щодо реалізації намірів розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС), державний адміністратор надає до постійної комісії міської ради, до повноважень якої відносяться архітектурно-земельні питання:
 
- заяву замовника про прийняття рішення міської ради щодо укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС);
- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС), виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) з прив'язкою до місцевості;
- повідомлення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради про відповідність намірів замовника щодо місця розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) комплексній схемі розміщення стаціонарних ТС (у разі її наявності), будівельним нормам (або аргументованої відмови щодо реалізації намірів розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС).
 
2.1.10. Постійна комісія міської ради, до повноважень якої відносяться архітектурно-земельні питання, протягом 10 робочих днів з дати отримання документів, передбачених п. 2.1.9 цього Порядку, розглядає документи, надані державним адміністратором, та виносить висновки та рекомендації.
 
2.1.11. Державний адміністратор протягом 7 робочих днів після засідання постійної комісії міської ради, до повноважень якої відносяться архітектурно-земельні питання, готує проект рішення міської ради про попереднє погодження щодо укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) або про відмову в укладанні договорів про встановлення особистого строкового сервітуту та забезпечує винесення на розгляд чергової сесії міської ради.
 
2.1.12. Міська рада розглядає проект рішення у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
У рішенні міської ради про попереднє погодження щодо укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) обов’язково зазначається зобов’язання замовника щодо замовлення виготовлення технічної документації про встановлення меж особистого строкового сервітуту та передачі державному адміністратору у строк не пізніше 6 місяців з дня прийняття зазначеного рішення.
2.1.13. Рішення міської ради про попереднє погодження щодо укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) або про відмову в укладанні договорів про встановлення особистого строкового сервітуту передається державному адміністратору протягом 3 робочих днів з дня підписання та реєстрації рішення міської ради в установленому законодавством порядку, але не пізніше ніж через 10 робочих днів після закінчення чергового засідання міської ради.
 
2.1.14. Державний адміністратор в установленому законодавством порядку повідомляє замовника про прийняття рішення міської ради та передає йому витяг із рішення міської ради, засвідчений відповідно до вимог чинного законодавства.
 
2.1.15. Після отримання витягу з рішення міської ради про попереднє погодження щодо укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарних ТС (групи стаціонарних ТС) замовник замовляє у відповідного виконавця виготовлення технічної документації щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту.
 
Технічна документація щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) – вид документації із землеустрою, що складається з текстових та графічних матеріалів, якими регулюється використання та охорона земель державної та комунальної власності, і містить обов'язкові положення, встановлені завданням на її розробку, у т.ч.:
 
- пояснювальна записка;
 
- копія заяви замовника про прийняття рішення міської ради щодо укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС);
 
- копія повідомлення управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради про відповідність намірів замовника щодо місця розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) комплексній схемі розміщення стаціонарних ТС (у разі її наявності), будівельним нормам;
 
- схема прив’язки стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС);
 
- ескізи фасадів стаціонарної ТС у кольорі М 1:50 (групи стаціонарних ТС), погоджені в установленому законодавством порядку;
 
- текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС), затверджені замовником;
 
- витяг з рішення міської ради щодо попереднього погодження щодо укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС);
 
- копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця, установчих документів замовника;
 
- розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
 
- кадастровий план земельної ділянки, погоджений замовником;
 
- креслення меж зони обмежень (у разі наявності);
 
- схема планової основи та прив’язки кутів зовнішніх меж;
 
- каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування;
 
- схема перенесення меж земельної ділянки на місцевість;
 
- акт перенесення меж земельної ділянки на місцевість;
 
- висновок управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради про погодження технічної документації щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту;
 
- висновок управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради про погодження  технічної документації щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту.
 
Технічна документація щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту розробляється у 3 примірниках та повинна мати відмітку управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради про приймання обмінного файла формату in-4 до інформаційної бази даних автоматизованого земельного кадастру м. Миколаєва.
 
Розробником технічної документації щодо встановлення особистого строкового сервітуту є юридичні та фізичні особи-підприємці, які отримали передбачені чинним законодавством України ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону.
 
2.1.16. Розроблена та погоджена в установленому законодавством порядку технічна документація щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту не пізніше ніж через 6 місяців після дати прийняття рішення міської ради про попереднє погодження щодо укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) подаються замовником державному адміністратору, про що робиться додатковий запис в описі документів, що додаються до заяви суб’єкта господарювання.
 
2.1.17. Державний адміністратор протягом 7 робочих днів після отримання від замовника технічної документації щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту, готує проект рішення міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту та забезпечує його винесення на розгляд чергової сесії міської ради.
 
2.1.18. Проект рішення міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту виноситься державним адміністратором на розгляд постійних комісій міської ради у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
2.1.19. Міська рада розглядає проект рішення про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту у порядку, встановленому чинним законодавством.
2.1.20. У рішенні міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту обов’язково зазначається зобов’язання замовника щодо укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту не пізніше 2 місяців з дати прийняття цього рішення.
 
2.1.21. Рішення міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту передається державному адміністратору протягом 3 робочих днів з дня підписання та реєстрації рішення міської ради в установленому законодавством порядку, але не пізніше ніж через 10 робочих днів після закінчення чергового засідання міської ради.
 
2.1.22. Державний адміністратор протягом 7 робочих днів з моменту отримання рішення міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС передає замовнику витяг із рішення міської ради, засвідчений відповідно до вимог чинного законодавства, повідомляє його про необхідність укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту в управлінні земельних ресурсів Миколаївської міської ради та надання наступних документів:
 
- копії витягу з рішення міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС);
 
- копії кадастрового плану земельної ділянки у 4 примірниках, завірених відповідним виконавцем;
 
- копії висновку управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради про погодження  технічної документації щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту;
 
- копії акта перенесення меж земельної ділянки на місцевість, завіреної відповідним виконавцем, у 4 примірниках;
 
- копії схеми перенесення меж земельної ділянки на місцевість, завіреної відповідним виконавцем, у 4 примірниках;
 
- копії креслення меж зони обмежень (у разі наявності), завіреної відповідним виконавцем, у 3 примірниках;
 
- копії схеми прив’язки стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС);
 
- копії розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
 
- копії довідки про взяття на облік платника податків (ф.4 ОПП);
 
- копії свідоцтва платника ПДВ, або довідки про те, що замовник не є платником ПДВ, завіреної його підписом та печаткою (у разі наявності);
 
- копії перших 4 сторінок статуту юридичної особи, відповідно завірених нею;
 
- копії документа про призначення на посаду керівника юридичної особи, завіреної печаткою юридичної особи;
 
- копії документа, що посвідчує особу, уповноважену підписати договір про встановлення особистого строкового сервітуту, завіреної відповідно до чинного законодавства;
 
- письмової інформації замовника про місце реєстрації (місцезнаходження) та фактичне місце проживання (для фізичних осіб-підприємців) та місцезнаходження (для юридичних осіб), телефон, реквізити банківського рахунку замовника, завіреної відповідно до чинного законодавства.
 
2.1.23. Замовник протягом 1 місяця з дня отримання витягу з рішення міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) надає державному адміністратору документи для укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту, визначені цим Порядком, про що робиться запис в описі документів, що додаються до заяви.
 
2.1.24. При прийнятті документів на укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту державний адміністратор повідомляє замовника про необхідність підписання договору в управлінні земельних ресурсів Миколаївської міської ради через 7 робочих днів з моменту надання документів, визначених п. 2.1.22 цього Порядку.
 
2.1.25. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання від замовника документів для укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту передає їх до управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради для підготовки та укладення договору.
 
2.1.26. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради протягом 10 робочих днів з моменту отримання від державного адміністратора документів, необхідних для укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту, зобов’язане підготувати у 3 примірниках договір відповідно до типової форми, затвердженої додатком 2 до цього Порядку, забезпечити його підписання Миколаївським міським головою та надати для підпису замовнику.
 
Договір про встановлення особистого строкового сервітуту набирає чинності після здійснення оплати за договором та його реєстрації в установленому порядку.
 
2.1.27. Плата за договором про встановлення особистого строкового сервітуту здійснюється одноразово за весь строк дії договору протягом 1 місяця з моменту підписання сторонами договору про встановлення особистого строкового сервітуту та складає 10 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік пропорційно терміну, визначеному рішенням міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту.
 
2.1.28. У разі ухилення замовника від укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту протягом 2 місяців з дати прийняття рішення міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) або нездійснення ним плати за договором у термін, встановлений цим Порядком, відділ дозвільних процедур Миколаївської міської ради готує проект рішення міської ради про визнання такими, що втратили чинність, пунктів рішення міської ради про укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та виносить його на розгляд чергової сесії міської ради.
 
2.1.29. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради після підписання сторонами договору про встановлення особистого строкового сервітуту та здійснення замовником одноразової плати за встановлення особистого строкового сервітуту за весь строк дії договору здійснює реєстрацію договору у Книзі записів про реєстрацію договорів про встановлення особистого строкового сервітуту, форма якої затверджена додатком 3 до цього Порядку, та протягом 3 робочих днів передає 3 примірники договору про встановлення особистого строкового сервітуту державному адміністратору.
 
2.1.30. Протягом 1 робочого дня з дати отримання договору про встановлення особистого строкового сервітуту, що пройшов реєстрацію, державний адміністратор передає один примірник договору в установленому законодавством порядку замовнику, копія договору зберігається у державного адміністратора.
 
Другий примірник договору про встановлення особистого строкового сервітуту та документи, що стали підставою для його укладення, зберігаються в управлінні земельних ресурсів Миколаївської міської ради протягом усього терміну його дії.
 
2.1.31. Заява та інші документи, що стали підставою для прийняття рішення міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС), зберігаються у відділі дозвільних процедур Миколаївської міської ради протягом усього терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту.
 
2.1.32. Замовник, який належно виконував обов'язки відповідно до умов договору, має за інших рівних умов переважне право на продовження договору.
 
2.1.33. Для продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту замовник не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту письмово звертається до державного адміністратора із заявою про продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту.
 
До заяви додаються:
 
- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 
- копія рішення міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС);
 
- копія договору про встановлення особистого строкового сервітуту.
 
2.1.34. Для продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту заява та документи, визначені п. 2.1.33 цього Порядку, у день отримання державним адміністратором від замовника або наступного робочого дня передаються державним адміністратором до управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради для надання повідомлення щодо відповідності намірів щодо продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту відносно місця розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарної ТС) комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам.
 
Передача документів засвідчується підписами державного адміністратора та представника управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради із зазначенням дати передачі та документів.
 
2.1.35. Повідомлення щодо відповідності намірів щодо продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту відносно місця розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам або обґрунтована відмова в його наданні не пізніше ніж через 10 робочих днів з моменту передачі заяви та документів, що до неї додаються, передається представником управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради державному адміністратору разом із заявою та документами, що до неї додаються.
 
Відмова у наданні повідомлення щодо відповідності намірів щодо продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту відносно місця розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам за підставами, не передбаченими чинними законами України, не допускається.
 
2.1.36. Протягом 3 робочих днів з моменту отримання повідомлення щодо відповідності намірів щодо продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту відносно місця розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам або обґрунтованої відмови в його наданні державний адміністратор надає до постійної комісії міської ради, до повноважень якої відносяться архітектурно-земельні питання:
 
- заяву замовника про продовження терміну розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту;
 
- повідомлення щодо відповідності намірів щодо продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту відносно місця розташування стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам або обґрунтовану відмову в його наданні;
 
- копію рішення міської ради про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС).
 
2.1.37. Постійна комісія міської ради, до повноважень якої відносяться архітектурно-земельні питання, протягом 10 робочих днів з дати отримання документів, передбачених п. 2.1.36 цього Порядку, розглядає надані документи та виносить висновки та рекомендації.
 
2.1.38. Державний адміністратор протягом 7 робочих днів після засідання постійної комісії міської ради, до повноважень якої відносяться архітектурно-земельні питання, готує проект рішення міської ради щодо продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту або про відмову у продовженні терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту та забезпечує винесення на розгляд чергової сесії міської ради.
 
2.1.39. Міська рада розглядає проект рішення щодо продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту або про відмову у продовженні терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
2.1.40. Рішення міської ради про продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту передається державному адміністратору протягом 3 робочих днів з дня підписання та реєстрації рішення міської ради в установленому законодавством порядку, але не пізніше ніж через 10 робочих днів після закінчення чергового засідання міської ради.
 
2.1.41. Державний адміністратор протягом 3 робочих днів з моменту отримання рішення міської ради про продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту передає замовнику витяг із рішення міської ради, засвідчений відповідно до вимог чинного законодавства, повідомляє його про необхідність внесення змін до договору про встановлення особистого строкового сервітуту в управлінні земельних ресурсів Миколаївської міської ради та надання наступних документів:
 
- копії витягу з рішення міської ради про продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту;
 
- копії договору про встановлення особистого строкового сервітуту;
 
- копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця у 2 примірниках або виписки з Реєстру;
 
- копії довідки про взяття на облік платника податків (ф.4 ОПП);
 
- копії свідоцтва платника ПДВ, або довідки про те, що замовник не є платником ПДВ, завірених його підписом та печаткою (у разі наявності);
 
- копії перших 4 сторінок статуту юридичної особи;
 
- копії документа про призначення на посаду керівника юридичної особи, завіреної печаткою юридичної особи;
 
- копії документа, що посвідчує особу, уповноважену підписати договір про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту;
 
- копії розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
 
- письмової інформації замовника про місце реєстрації (місцезнаходження) та фактичне місце проживання (для фізичних осіб-підприємців) і місцезнаходження (для юридичних осіб), телефон, реквізити банківського рахунку замовника.
 
2.1.42. Замовник протягом 3 робочих днів з дня отримання витягу з рішення міської ради про продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту надає державному адміністратору документи для внесення змін до договору про встановлення особистого строкового сервітуту.
 
2.1.43. Державний адміністратор у встановленому законодавством порядку повідомляє замовника про необхідність підписання договору про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту в управлінні земельних ресурсів Миколаївської міської ради через 7 робочих днів з моменту подання документів державному адміністратору.
 
2.1.44. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання від замовника документів для укладення договору про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту передає їх до управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради для підготовки та укладення договору про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту.
 
2.1.45. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради протягом 7 робочих днів з моменту отримання від державного адміністратора відповідних документів зобов’язане підготувати у 3 примірниках договір про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту та забезпечити його підписання Миколаївським міським головою та надати для підпису замовнику.
 
2.1.46. Плата за договором про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту здійснюється одноразово за весь строк, на який він був продовжений, протягом 10 робочих днів з моменту підпису цього договору сторонами та визначається у порядку, визначеному законодавством на час укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту.
 
2.1.47. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради після підписання сторонами договору про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту та здійснення замовником одноразової плати за договором за весь строк дії договору здійснює його реєстрацію у Книзі записів про реєстрацію договорів про встановлення особистого строкового сервітуту, форма якої затверджена додатком 3 до цього Порядку, та протягом 3 робочих днів передає 3 примірники договору про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту державному адміністратору.
 
2.1.48. Протягом 1 робочого дня з дати отримання договору про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту, що пройшов реєстрацію, державний адміністратор передає один примірник договору в установленому законодавством порядку замовнику, копія договору зберігається у державного адміністратора.
 
Другий примірник договору про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту та документи, що стали підставою для його укладення, зберігаються в управлінні земельних ресурсів Миколаївської міської ради протягом усього терміну його дії.
 
2.1.49. Заява та інші документи, що стали підставою для прийняття рішення міської ради про продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту, зберігаються у відділі дозвільних процедур Миколаївської міської ради протягом усього терміну дії договору про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту.
 
2.1.50. У випадку, якщо замовник не звернеться із заявою про продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту до закінчення строку дії договору, договір буде вважатися припиненим, наслідком чого буде звільнення земельної ділянки від споруд.
 
До закінчення терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту міській раді забороняється передача земельної ділянки, на якій розміщено стаціонарну ТС (групу стаціонарних ТС), у постійне користування або володіння іншим особам, у тому числі шляхом проведення аукціону, окрім випадків, передбачених законами України.
 
 
2.2. Порядок укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувних ТС (групи пересувних ТС).
2.2.1.Визначення термінів:
пересувна ТС - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності (у т. ч. конструкції з використанням елементів благоустрою з прив’язкою до стаціонарних об’єктів, нестаціонарні об’єкти сфери послуг, об’єкти виносної торгівлі), сезонна роздрібна торгівля;
сезонна роздрібна торгівля - столики з парасольками до 20 посадочних місць та з організацією торговельного місця, що розміщуються щорічно у період з 15 квітня до 31 жовтня на підставі договору про встановлення особистого строкового сервітуту або у разі іншого законного використання земельної ділянки;
 
конструкції з використанням елементів благоустрою з прив’язкою до стаціонарних об’єктів – столики з парасольками до 20 посадочних місць без організації торговельного місця, що розміщуються біля стаціонарних об’єктів щорічно у період з 15 квітня до 31 жовтня на підставі договору про встановлення особистого строкового сервітуту або у разі іншого законного використання земельної ділянки;
 
уповноважений виконавчий орган міської ради – відділ торгівлі Миколаївської міської ради, відділ сфери послуг Миколаївської міської ради, відділ підприємництва та регуляторної політики Миколаївської міської ради;
 
 
нестаціонарні об’єкти сфери послуг – пересувні ТС, розміщені на підставі договору про встановлення особистого строкового сервітуту або у разі іншого законного використання земельної ділянки, у вигляді пунктів з надання послуг площею до 5 кв.м із можливістю надання вказаних послуг поза територією пункту, у випадках, коли послуга передбачає тимчасове використання більшої території поза межами пункту та(або) коли знаряддя або інструмент надання послуг може використовуватись виключно шляхом постійної зміни свого місцерозташування;
 
об’єкти виносної торгівлі – пересувні ТС дрібнороздрібної торговельної мережі (намети, автотрейлери) загальною площею до 10 кв.м без організації окремого приміщення для перебування людей для здійснення підприємницької діяльності, розміщені на підставі договору про встановлення особистого строкового сервітуту або у разі іншого законного використання земельної ділянки;
 
автотрейлер – пересувна ТС, що пройшла державну реєстрацію як транспортний засіб в установленому законом порядку та має номерні знаки державного зразка.
 
 
2.2.2. Використання земельних ділянок для розміщення пересувних ТС (групи пересувних ТС) дозволяється у виключній відповідності до Земельного кодексу України, у тому числі на підставі права власності, користування земельною ділянкою або договору про встановлення особистого строкового сервітуту, укладеного на підставі відповідного рішення виконкому міської ради.
 
Для використання земельних ділянок для розміщення пересувних ТС під час проведення ярмарків, святкових заходів строком до одного тижня окреме рішення виконкому міської ради щодо укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту не приймається.
 
2.2.3. Для прийняття рішення виконкому міської ради щодо укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) замовником або уповноваженою ним особою державному адміністратору подається заява згідно з додатком 1 до цього Порядку.
 
До заяви додаються:
графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування пересувної ТС (групи пересувних ТС) виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;
реквізити замовника (найменування, П. І. П/б., адреса, контактна інформація).
Цей перелік документів є вичерпним.
2.2.4. Вимагати подання інших документів, крім зазначених у п. 2.2.3. цього Порядку, забороняється.
 
2.2.5. Заява реєструється державним адміністратором безпосередньо у момент звернення замовника або уповноваженої ним особи.
 
2.2.6. Підставами для відмови у прийнятті заяви та документів, які до неї додаються, є:
 
- подання замовником неповного пакета документів;
 
- виявлення в документах, поданих замовником, недостовірних відомостей.
 
2.2.7. З метою визначення відсутності права третіх осіб на оренду, власність або постійне користування або наявність встановленого особистого строкового сервітуту на земельну ділянку,  зазначену у заяві замовника, державний адміністратор у день надходження заяви замовника робить відповідний запит до управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради.
 
Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради зобов’язане надати інформацію, яка запитується, протягом 3 робочих днів з моменту отримання запиту державного адміністратора.
 
У разі встановлення наявності права третіх осіб на оренду, власність, постійне користування або наявність встановленого особистого строкового сервітуту на земельну ділянку, зазначену у заяві замовника, державний адміністратор письмово повідомляє про це замовника у встановленому законодавством порядку та повертає йому заяву та документи, що до неї додаються.
 
2.2.8. У разі встановлення відсутності права третіх осіб на оренду, власність, постійне користування або наявність встановленого особистого строкового сервітуту на земельну ділянку,  зазначену у заяві замовника, заява та документи, які до неї додаються, у день отримання державним адміністратором від управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради відповіді на запит або наступного робочого дня передаються державним адміністратором до уповноваженого виконавчого органу міської ради для надання висновку щодо можливості прийняття рішення виконкому міської ради про укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС).
 
2.2.9. Передача документів засвідчується підписами державного адміністратора та представника уповноваженого виконавчого органу міської ради із зазначенням дати передачі та документів, які передаються.
 
2.2.10. Висновок щодо можливості прийняття рішення виконкому міської ради про укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) підписується заступником міського голови, до повноважень якого відноситься сфера підприємництва.
 
2.2.11. Висновок уповноваженого виконавчого органу міської ради щодо можливості прийняття рішення виконкому міської ради про укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) або обґрунтована відмова в його наданні не пізніше ніж через 10 (десять) робочих днів з моменту передачі заяви та документів, що до неї додаються, передається представником уповноваженого виконавчого органу міської ради державному адміністратору разом із заявою та документами, що до неї додаються.
 
2.2.12. Виключними підставами для відмови в наданні висновку уповноваженого виконавчого органу міської ради щодо можливості прийняття рішення виконкому міської ради про укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) є:
 
- виявлення після реєстрації заяви в документах, поданих замовником, недостовірних відомостей;
 
- інші підстави, встановлені чинними законами України.
 
Відмова у наданні висновку уповноваженого виконавчого органу міської ради щодо можливості прийняття рішення виконкому міської ради про укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) за підставами, не передбаченими чинними законами України, не допускається.
 
2.2.13. Державний адміністратор протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання передає висновок уповноваженого виконавчого органу міської ради щодо можливості прийняття рішення виконкому міської ради про укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) замовнику та письмово повідомляє його про необхідність розробки технічної документації про встановлення меж особистого строкового сервітуту.
 
Технічна документація про встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) – вид документації із землеустрою, що складається з текстових та графічних матеріалів, якими регулюється використання та охорона земель державної та комунальної власності, і містить обов'язкові положення, встановлені завданням на її розробку, у т.ч.:
 
- пояснювальна записка;
 
- копія заяви замовника про прийняття рішення міської ради щодо укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної  ТС (групи пересувних ТС);
 
- схема прив’язки пересувної ТС (групи пересувних ТС);
 
- копії установчих документів замовника, посвідчені ним;
 
- розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
 
- кадастровий план земельної ділянки, погоджений замовником;
 
- креслення меж зони обмежень (у разі наявності);
 
- схема планової основи та прив’язки кутів зовнішніх меж;
 
- каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування;
 
- схема перенесення меж земельної ділянки на місцевість;
 
- акт перенесення меж земельної ділянки на місцевість;
 
- висновок уповноваженого виконавчого органу міської ради щодо можливості прийняття рішення виконкому міської ради про укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної  ТС (групи пересувних ТС);
 
- висновок управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради про погодження технічної документації щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС);
 
- висновок управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради про погодження технічної документації щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС).
 
Технічна документація щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) розробляється у 3 примірниках та повинна мати відмітку управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради про приймання обмінного файла формату in-4 до інформаційної бази даних автоматизованого земельного кадастру   м. Миколаєва.
 
Розробником технічної документації щодо встановлення особистого строкового сервітуту є юридичні та фізичні особи-підприємці, які отримали передбачені чинним законодавством України ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону.
 
Виключними підставами для відмови у погодженні технічної документації про встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) є:
 
- виявлення у документах, поданих замовником, недостовірних відомостей;
 
- інші підстави, встановлені законом.
 
Відмова за підставами, не передбаченими законами, не допускається.
 
2.2.14. Розроблена та погоджена технічна документація про встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) подається замовником державному адміністратору, про що робиться додатковий запис в описі документів, що додаються до заяви замовника.
 
2.2.15. Протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання погодженої технічної документації про встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) державний адміністратор готує проект рішення виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) та забезпечує його винесення на розгляд чергового засідання виконкому міської ради.
 
2.2.16. Виконком міської ради розглядає проект рішення про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
2.2.17. У рішенні виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) обов’язково зазначається зобов’язання замовника щодо укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту не пізніше 2 (двох) місяців з дати прийняття цього рішення.
 
2.2.18. Рішення виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) передається державному адміністратору протягом 3 (трьох) робочих днів з дня підписання та реєстрації рішення виконкому міської ради в установленому законодавством порядку, але не пізніше ніж через 10 (десять) робочих днів після закінчення чергового засідання виконкому міської ради.
 
2.2.19. Державний адміністратор протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання рішення виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) передає замовнику витяг із рішення виконкому міської ради, засвідчений відповідно до вимог чинного законодавства, повідомляє його про необхідність укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту в управлінні земельних ресурсів Миколаївської міської ради та надання наступних документів:
 
- копії витягу з рішення виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС);
 
- копії кадастрового плану земельної ділянки, завіреної замовником, у 4 примірниках;
 
- копії висновку управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради про погодження технічної документації щодо встановлення меж особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС);
 
- копії акта перенесення меж земельної ділянки на місцевість, завіреної відповідним виконавцем, у 4 примірниках;
 
- копії схеми перенесення меж земельної ділянки на місцевість, завіреної відповідним виконавцем, у 4 примірниках;
 
- копії креслення меж зони обмежень (у разі наявності), завіреної відповідним виконавцем, у 3 примірниках;
 
- копії схеми прив’язки  пересувної ТС; 
 
- копії розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
 
- копії довідки про взяття на облік платника податків (ф.4 ОПП);
 
- копії свідоцтва платника ПДВ, або довідки про те, що замовник не є платником ПДВ, завіреної його підписом та печаткою (у разі наявності);
 
- копії перших 4 сторінок статуту юридичної особи;
 
- копії документа про призначення на посаду керівника юридичної особи, завіреної печаткою юридичної особи;
 
- копії документа, що посвідчує особу, уповноважену підписати договір про встановлення особистого строкового сервітуту;
 
- письмової інформації замовника про місце реєстрації (місцезнаходження) та фактичне місце проживання (для фізичних осіб-підприємців) та місцезнаходження (для юридичних осіб), телефон, реквізити банківського рахунку замовника.
2.2.20. Замовник протягом 1 місяця з дня отримання витягу з рішення виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) надає державному адміністратору документи для укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту, про що робиться запис в описі документів, що додаються до заяви замовника.
 
2.2.21. При прийнятті документів на укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту державний адміністратор повідомляє замовника про необхідність підписання договору в управлінні земельних ресурсів Миколаївської міської ради через 7 (сім) робочих днів з моменту надання документів.
 
2.2.22. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання від замовника документів для укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту передає їх до управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради для підготовки та укладення договору.
 
2.2.23. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання від державного адміністратора документів, необхідних для укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту, зобов’язане підготувати у 3 (трьох) примірниках договір відповідно до типової форми, затвердженої додатком 4 до цього Порядку, забезпечити його підписання Миколаївським міським головою та надати для підпису замовнику та здійснити реєстрацію.
 
2.2.24. Плата за договором про встановлення особистого строкового сервітуту здійснюється одноразово за весь строк дії договору протягом 1 місяця з моменту підписання сторонами договору про встановлення особистого строкового сервітуту та складає 10 % (десять відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік пропорційно терміну, визначеному рішенням виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС).
 
2.2.25.У разі ухилення замовника від укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту без поважних причин протягом 2 (двох) місяців з дати прийняття рішення виконкому міської ради або нездійснення ним плати за договором у терміни, встановлені цим Порядком, відділ дозвільних процедур Миколаївської міської ради готує проект рішення виконкому міської ради про визнання такими, що втратили чинність, пунктів рішення виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) та виносить його на розгляд чергового засідання виконкому міської ради.
 
2.2.26. Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради після підписання сторонами договору про встановлення особистого строкового сервітуту та здійснення замовником одноразової плати за встановлення особистого строкового сервітуту за весь строк дії договору протягом 3 (трьох) робочих днів здійснює реєстрацію договору та передає 3 (три) примірники договору про встановлення особистого строкового сервітуту державному адміністратору.
 
2.2.27. Протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання договору про встановлення особистого строкового сервітуту, що пройшов реєстрацію, державний адміністратор передає один примірник договору в установленому законодавством порядку замовнику, копія цього договору зберігається у державного адміністратора.
 
2.2.28. Заява та інші документи, що стали підставою для прийняття рішення міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС), зберігаються у відділі дозвільних процедур Миколаївської міської ради протягом усього терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту.
 
2.2.29. Термін дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС становить не більше одного року та може продовжуватись шляхом підготовки державним адміністратором та прийняттям виконкомом міської ради відповідного рішення про продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту на підставі заяви замовника.
 
2.2.30. Протягом 10 днів з дати прийняття рішення виконкому міської ради про продовження терміну дії договору про встановлення особистого строкового сервітуту управлінням земельних ресурсів Миколаївської міської ради готується договір про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту у частині зміни терміну його дії.
 
Підписання договору про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту та оплата за ним здійснюється у порядку, встановленому для його укладання згідно з цим Порядком.
 
2.2.31. При розгляді заяви замовника щодо прийняття рішення виконкому міської ради про укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) для здійснення сезонної роздрібної торгівлі висновок уповноваженого органу щодо можливості прийняття рішення виконкому міської ради про укладення договору про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) готується з урахуванням результатів конкурсу на визначення відповідності намірів замовника щодо розміщення пересувної ТС містобудівним умовам.
 
2.2.32. Порядок організації та умови проведення конкурсу визначаються відповідним рішенням виконкому Миколаївської міської ради.
 
3. Порядок розміщення стаціонарних та нестаціонарних ТС.
3.1. Розміщення ТС (групи ТС) дозволяється лише на земельних ділянках, що використовуються замовником відповідно до вимог Земельного кодексу України, у тому числі у разі наявності права власності, користування або договору про встановлення особистого строкового сервітуту щодо земельної ділянки, на якій замовник має намір розмістити ТС (групу ТС).
Підставою для розміщення ТС є паспорт прив'язки ТС (групи ТС) (додаток 5).
Для розміщення групи ТС (але не більше п'яти) розробляється єдиний паспорт прив'язки ТС з прив'язкою кожної окремої ТС з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).
3.2. Для оформлення паспорта прив'язки замовник подає до державного адміністратора заяву щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої додається:
схема розміщення ТС (групи ТС) (додаток 5);
ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (додаток 5);
схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб'єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів України";
технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.
Зазначені документи замовником отримуються самостійно.
3.3. Державний адміністратор у день подання заяви замовником або не пізніше наступного робочого дня передає заяву щодо оформлення паспорта ТС (групи ТС) та документи, що до неї додаються, до управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради, що засвідчується підписами державного адміністратора та представника управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради із зазначенням дати передачі документів.
3.4. Паспорт прив'язки ТС (групи ТС) оформлюється управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради протягом десяти робочих днів з дня отримання зазначеної заяви та документів.
3.5. Час, витрачений на підготовку та подачу до державного адміністратора схеми розміщення ТС (групи ТС), ескізів фасадів ТС (групи ТС) та отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення (за наявності), схеми благоустрою прилеглої території, не входить у строк підготовки паспорта прив'язки ТС (групи ТС).
3.6. Для підготовки паспорта прив'язки ТС (групи ТС) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються.
3.7. Паспорт прив'язки ТС (групи ТС) оформлюється управлінням містобудування та архітектури  Миколаївської міської ради за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку.
3.8. Паспорт прив'язки ТС (групи ТС) включає:
схему розміщення ТС (групи ТС), виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;
ескізи фасадів ТС (групи ТС)  у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС);
технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС (групи ТС), отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж (у разі наявності);
реквізити замовника (найменування, П. І. П/б., адреса, контактна інформація).
Цей перелік документів є вичерпним.
3.9. Паспорт прив'язки ТС (групи ТС) підписується начальником (заступником начальника) управління містобудування та архітектури  Миколаївської міської ради.
3.10. При оформлені паспорта прив'язки ТС (групи ТС) забороняється вимагати від замовника додаткові документи та отримання ним погоджень, не передбачених законом та цим Порядком.
3.11. Паспорт прив'язки ТС (групи ТС)  не надається за умов:
подання неповного пакета документів, визначених пунктом 3.2 цього Порядку;
подання недостовірних відомостей, у документах, зазначених у пункті 3.2 цього Порядку.
Ненадання паспорта прив'язки з інших підстав не допускається.
3.12. Паспорт прив'язки видається на безоплатній основі.
3.13. Паспорт прив'язки ТС (групи ТС) підлягає реєстрації в журналі реєстрації паспортів прив'язки ТС (групи ТС) або електронному журналі управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради, з подальшим внесенням інформації про ТС (групу ТС) до містобудівного кадастру.
3.14. Після підписання паспорт прив’язки ТС (групи ТС) управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради передається до державного адміністратора.
Державний адміністратор передає підписаний паспорт прив’язки ТС (групи ТС) замовнику в порядку, передбаченому чинним законодавством.
3.15. Строк дії паспорта прив'язки ТС (групи ТС) визначається управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради відповідно до генерального плану, плану зонування та детального плану територій та з урахуванням строків реалізації їх положень.
У разі розміщення ТС (групи ТС) на підставі договору оренди земельної ділянки або договору про встановлення особистого строкового сервітуту, іншого законного строкового використання земельної ділянки, строк дії паспорта прив’язки ТС (групи ТС) визначається відповідно до термінів дії вказаних договорів.
3.16. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, розташуванні існуючих будівель і споруд, інженерних мереж або з ініціативи замовника, у тому числі у разі продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки або договору про встановлення особистого строкового сервітуту, паспорт прив'язки ТС (групи ТС)  може переоформлюватись на строк дії цього паспорта прив'язки або на новий строк.  
3.17. Встановлення ТС (групи ТС) здійснюється відповідно до паспорта прив'язки ТС (групи ТС).
3.18. Відхилення від паспорта прив'язки ТС (групи ТС) не допускається.
3.19. Відновлення благоустрою замовником є обов'язковим.
3.20. Після розміщення ТС (групи ТС) замовник подає державному адміністратору заяву за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив'язки.
Державний адміністратор у день отримання або не пізніше наступного робочого дня передає заяву замовника до управління містобудування та архітектури  Миколаївської міської ради.
3.21. Паспорт прив'язки ТС (групи ТС) виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника ТС (групи ТС), другий - в управлінні містобудування та архітектури  Миколаївської міської ради.
3.22. Відомості паспорта прив'язки ТС (групи ТС) вносяться управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради в інформаційну базу містобудівного кадастру (для стаціонарних ТС).
3.23. Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:
- необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС (група ТС), - з обов'язковим попередженням власника ТС (групи ТС) за 1 місяць та наданням тимчасового місця для розміщення такої ТС (групи ТС);
- необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС (група ТС), - без попередження.
3.24. Дія паспорта прив'язки ТС (групи ТС) анулюється за таких умов:
- недотримання вимог паспорта прив'язки при встановленні ТС (групи ТС);
- невстановлення ТС (групи ТС) протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки;
- надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 3.2 цього Порядку, під час підготовки паспорта прив'язки ТС (групи ТС).
3.25. У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах власнику ТС (групи ТС) надається тимчасове місце для розміщення ТС (групи ТС) з перенесенням ТС (групи ТС) (у тому числі з перенесенням на попереднє місце) за рахунок балансоутримувача цих мереж у місячний строк (при аварійних роботах - тижневий строк) з дати прийняття рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про призупинення дії паспорта прив'язки.
На період до надання замовнику тимчасового місця розташування ТС (групи ТС) така ТС (група ТС) розташовується в межах місця проведення ремонтних робіт.
3.26. Підставами для відновлення дії паспорта прив'язки ТС (групи ТС) є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.
3.27. Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про призупинення, анулювання паспорта прив’язки ТС (групи ТС) надається державному адміністратору для надання замовнику в установленому законодавством порядку.
3.28. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки ТС (групи ТС), самовільного встановлення ТС (групи ТС)  така ТС (група ТС) підлягає демонтажу відповідно до законодавства.
3.29. Розміщення ТС (групи ТС)  самовільно забороняється.
3.30. Власники (користувачі) ТС (груп ТС) зобов'язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС (груп ТС)  та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.
3.31. У разі коли власник (користувач) має намір змінити її естетичний вигляд, він звертається до державного адміністратора із заявою щодо внесення змін до паспорта прив'язки у частині ескізів фасадів, до якої додає нові ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС).
Вказана заява та нові ескізи фасадів ТС (групи ТС) передаються державним адміністратором до управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради у день її отримання або не пізніше наступного робочого дня.
 
Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради розглядає нові ескізи фасадів ТС (групи ТС) впродовж десяти робочих днів з дня подання такої заяви та за відсутності обґрунтованих заперечень начальник (заступник начальника) управління містобудування та архітектури  Миколаївської міської ради візує нові ескізи фасадів ТС (групи ТС).
Завізовані ескізи фасадів ТС (групи ТС) управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради передаються до державного адміністратора, який передає їх власнику (користувачу) ТС (групи ТС).
3.32. Документація щодо встановлення ТС (групи ТС), видана до набрання чинності цим Порядком, дійсна до закінчення її терміну дії.
 
4. Окремі положення
 
4.1. Договори про встановлення особистого строкового сервітуту та рішення Миколаївської міської ради, на підставі яких їх було укладено, укладені до моменту прийняття даного Порядку діють до закінчення строку, на який їх укладено.
 
4.2. До розроблення та затвердження Порядку ведення Книги записів про державну реєстрацію договорів про встановлення земельного сервітуту реєстрація договорів про встановлення особистого строкового сервітуту здійснюється управлінням земельних ресурсів Миколаївської міської ради у Книзі записів про реєстрацію договорів про встановлення особистого строкового сервітуту, форма якої затверджена додатком 3 до цього Порядку.
 
4.3. Після розроблення та затвердження Порядку ведення Книги записів про державну реєстрацію договорів про встановлення земельного сервітуту управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради передає інформацію, що міститься у Книзі записів про реєстрацію договорів про встановлення особистого строкового сервітуту, до уповноваженого державного органу, до повноважень якого буде віднесено здійснення державної реєстрації договорів про встановлення особистого строкового сервітуту.

Додаток 1
до Порядку___________________________
          (керівнику дозвільного органу)
___________________________ 


ЗАЯВА

Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
прошу видати ________________________________________________________________________
                                                                                       (назва документа дозвільного характеру)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (об'єкт, на який видається документ)
_____________________________________________________________________________________
                                                      (місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (вид діяльності згідно з КВЕД)
_____________________________________________________________________________________
                             (у давальному відмінку повне найменування юридичної особи / ім'я, по батькові та прізвище
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
_____________________________________________________________________________________
                 ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів)
_____________________________________________________________________________________
         (ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи / фізичної особи - підприємця / уповноваженої особи)
_____________________________________________________________________________________
                                   (місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця) 

________________
(телефон)  

________________
(телефакс) 

"___" ____________ 200_ р. 

_________________________________________
          (підпис керівника юридичної особи / фізичної
                особи - підприємця, уповноваженої особи) 

Документи, що додаються до заяви:

 

 

 

 

 
Заповнюється державним адміністратором: 

 

"___" ____________ 20_ р.
    (дата надходження заяви)

 

____________________
                   (підпис) 

Реєстраційний номер ________________

 

___________________________________
  (ініціали та прізвище державного адміністратора) Додаток 2
до Порядку
ДОГОВІР ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУм. Миколаїв                                          «____» _____________ 20__ року
 
 
Миколаївська міська рада, в особі міського голови ________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Миколаївської міської ради _____________________, далі «Власник», з однієї сторони, та суб’єкт господарювання ____________________, місце реєстрації/місцезнаходження якого ___________________, діє на підставі ________________________, далі «Сервітуарій», в інтересах якого встановлюється особистий строковий сервітут, з іншої сторони, уклали цей договір про таке:
 
 1. Предмет договору
 
1.1 Миколаївська міська рада на підставі рішення від ___ № __ встановлює особистий строковий сервітут відносно земельної ділянки за адресою: ___________________ (___________район) в інтересах Сервітуарія, на право розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС), а саме _________________________, площею __________ кв.м, для здійснення підприємницької діяльності.
 
 2.Строк дії договору
 
2.1. Цим договором встановлюється особистий сервітут строком на ____________ з дати державної реєстрації цього договору.
 
2.2. Після закінчення строку дії договору Сервітуарій має право на продовження строку його дії, для чого Сервітуарій повинен не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії цього договору звернутись із письмовою заявою до міської ради з клопотанням щодо продовження строку дії цього договору. Підставою для продовження строку дії цього договору є відповідне рішення міської ради, на підставі якого оформлюється договір про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту.
 
 3. Плата за договором
 
 3.1. За встановлення особистого сервітуту Сервітуарій сплачує плату у грошовій формі.
 
3.2. Плата за договором встановлюється у розмірі 10 % (десяти) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розміщена стаціонарна ТС (група стаціонарних ТС), помножених на кількість років дії договору.
 
 Виходячи з цього, розмір плати за цим договором складає:
 НГЦ х 10% х кількість років =  ________________ грн. _______коп.,
 
де: НГЦ - нормативна грошова оцінка земельної ділянки, встановлена згідно з витягом з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
 
 ПДВ: _________* 20%  =  _______________ грн.
 
 Усього до сплати з ПДВ: _____________________________________
 
 3.3. Термін і порядок внесення плати:
 
- плата за договором вноситься разовим внеском протягом 10 (десяти) днів з дня підписання договору сторонами на р/р ___________________________.
 
3.4. Умови договору щодо розміру плати можуть переглядатися на вимогу однієї із сторін у випадках, встановлених чинним законодавством, шляхом внесення змін у вигляді договору про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту, що є невід’ємною частиною цього договору.
 
3.5. У випадку визнання договору недійсним одержана Власником плата за фактичний строк дії договору не повертається.
 
3.6. У разі дострокового припинення або розірвання договору за ініціативою Власника, внесена на майбутній період плата повертається (без суми ПДВ), крім випадків, коли Сервітуарій використовує земельну ділянку способами, які суперечать екологічним вимогам, не за цільовим призначенням, порушує строки повернення земельної ділянки, здійснює самовільне будівництво, не розміщує стаціонарну ТС  (групу стаціонарних ТС) протягом 3 (трьох) місяців з дня реєстрації договору.
 
4. Умови та строки встановлення особистого сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС)
 
4.1. Особистий сервітут встановлюється відносно земельної ділянки для розміщення ______________на підставі  розробленої технічної документації.
 
4.2. На земельній ділянці не дозволяється діяльність, яка не пов’язана з розміщенням стаціонарної ТС  (групи стаціонарних ТС).
 
4.3. Право на розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) виникає після внесення плати за встановлення особистого строкового сервітуту.
 
4.4. Право сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися Сервітуарієм іншим фізичним та юридичним особам.
 
4.5. Особистий сервітут не позбавляє Власника земельної ділянки прав володіння, користування та розпорядження нею.
 
 5. Умови повернення земельної ділянки
5.1. У разі закінчення терміну дії договору, його припинення або розірвання, Сервітуарій зобов’язаний звільнити земельну ділянку від стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та привести її у стан, не гірший порівняно з тим, в якому вона була до розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС).
 
5.2. Власник у разі погіршення корисних властивостей землі, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спори розв’язуються у судовому порядку.
 
 5.3. Витрати на поліпшення стану землі, проведені Сервітуарієм, відшкодуванню не підлягають.
 
5.4. Сервітуарій не має права утримувати земельну ділянку для забезпечення своїх вимог до Власника.
 
 6. Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки
 
6.1. Обов’язковими для діяльності Сервітуарія є забезпечення вільного доступу для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд на них, що знаходяться в межах закріплюваної території, особам, що мають належним чином оформлені документи на здійснення цього.
 
 7. Права та обов’язки сторін
 
7.1. Власник має право вимагати від Сервітуарія:
 
а) розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) на підставі узгодженої технічної документації;
 
б) додержання екологічної безпеки землекористування, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів;
 
 в) своєчасне  внесення  плати;
 
г) припинення або дострокового розірвання договору у випадках, передбачених чинним законодавством;
 
ґ) відшкодування понесених збитків, у тому числі неотриманих доходів, відповідно до чинного законодавства у разі розірвання цього договору.
 
 7.2. Власник зобов'язаний:
 
а) дозволити розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) на земельній ділянці, придатній для її розміщення;
 
 б) попередити про права третіх осіб на земельну ділянку.
 
 7.3. Сервітуарій має право:
 
 а) самостійно визначати напрями використання стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС);
 
 б) одержувати продукцію й доходи;
 
в) встановлювати в установленому законодавством порядку стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС);
 
г) при закінченні строку, на який було укладено цей договір за умови належного виконання обов’язків відповідно до умов цього договору, Сервітуарій має право звернутися щодо продовження строку його дії, але не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку договору.
 
 7.4. Сервітуарій зобов’язаний:
 
 а) дотримуватися умов встановлення сервітуту, встановлених цим договором;
 
б) розмістити стаціонарну ТС (групу стаціонарних ТС), відповідно до паспорта прив’язки стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС);
 
 в) використовувати стаціонарну ТС (групу стаціонарних ТС) відповідно до  умов договору;
 
 г) здійснити благоустрій прилеглої території, відповідно до вимог чинного законодавства;
 
 ґ) своєчасно вносити плату;
 
д) не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку договору звернутися до міської ради з клопотанням про продовження строку його дії;
 
е) у разі дострокової відмови Сервітуарія від розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) демонтувати споруди та привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням, при цьому плата за встановлення строкового особистого сервітуту для розміщення стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) не повертається;
 
є) у разі відмови Сервітуарія від продовження строку дії договору припинити використання, демонтувати споруди, привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням та повідомити про це Власника;
 
ж) у разі відчуження стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) іншим особам демонтувати їх та привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням, при цьому плата за встановлення строкового особистого сервітуту не повертається;
 
з) у разі непродовження міською радою строку дії договору Сервітуарій зобов’язаний демонтувати споруди та привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням без відшкодування міською радою  втрат Замовника, у тому числі вартості майна;
 
и) у разі зміни адреси, місця проживання або телефону у 10-денний термін з дня зміни повідомити про це управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради та державного адміністратора;
 
 і) не погіршувати якісні характеристики та екологічний стан землі;
 
ї) не передавати будь-яким способом право особистого сервітуту іншим фізичним та юридичним особам.
 
 7.5. Сторони також мають інші права і несуть інші обов’язки, визначені законодавством України.
 
 8. Форс-мажор
 
8.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) чи його частини несе Сервітуарій.
 
8.2. У разі знищення або пошкодження земельної ділянки, щодо якої встановлюється особистий сервітут, у результаті недбалого, безвідповідального ставлення Сервітуарія, він повинен відшкодувати збитки Власнику земельної ділянки.
 
 9. Зміна умов договору і припинення його дії
 
9.1. Усі зміни та/або доповнення до цього договору здійснюються у письмовій формі за взаємною згодою сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди (договору про зміни), що буде невід?ємною частиною цього договору. Згодою міської ради на зміну та/або доповнення до цього договору на вимогу Сервітуарія, є рішення міської ради, прийняте в установленому законодавством порядку.
 
 9.2. Дія договору припиняється у разі:
 
 - закінчення строку, на який його було укладено;
 
- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
 
 - у разі відчуження Сервітуарієм стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС).
 
 Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
 
 9.3. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
 
 - взаємною згодою сторін;
 
- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом;
 
- в односторонньому порядку за ініціативою Власника у випадках, передбачених чинним законодавством та цим договором.
9.4. Договір може бути достроково розірваний у разі невиконання або неналежного виконання Сервітуарієм обов’язків, визначених у розділах 3, 4 та пункті 7.4. цього договору.
 
9.5. Дострокове розірвання цього договору на вимогу Сервітуарія здійснюється шляхом укладення додаткової угоди (договору про зміни), при цьому плата за встановлення особистого сервітуту не повертається.
 
9.6. Дострокове розірвання цього договору на вимогу міської ради здійснюється на підставі її рішення. Договір вважається розірваним з дати прийняття міською радою відповідного рішення, якщо інша дата не встановлена рішенням.
 
 9.7. Продовження строку дії договору:
 
- після закінчення строку, на який було укладено цей договір, Сервітуарій, за умови належного виконання своїх обов’язків, має право на продовження його дії. У цьому разі Сервітуарій повинен не пізніше ніж за 3 (три) місяці до закінчення строку дії договору письмово звернутися до міської ради з проханням продовжити його дію;
 
- у разі продовження строку договору на новий строк його умови можуть бути змінені, з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження цього договору;
 
- невиконання п.п. е п. 7.4. договору є підставою для відмови в продовженні строку дії сервітуту.
 
9.8. У разі припинення, розірвання або непродовження терміну дії цього договору після його закінчення Сервітуарій зобов’язаний демонтувати стаціонарну ТС (групу стаціонарних ТС), та повернути міській раді земельну ділянку на умовах, визначених цим договором. У разі невиконання Сервітуарієм обов’язку щодо демонтування стаціонарної ТС (групи стаціонарних ТС) та умов повернення міській раді земельної ділянки Сервітуарій зобов’язаний відшкодувати міській раді завдані збитки.
 
 10.Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору
 
10.1. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність згідно із законом та цим договором.
 
10.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
 
11. Прикінцеві положення
 
11.1. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами, здійснення плати та його реєстрації.
 
11.2. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регулюються чинним законодавством України.
 
11.3. Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в міській раді, другий - в Сервітуарія, третій – в управлінні Держкомзему України у                 м. Миколаїв.
 
 11.4. Невід'ємними частинами договору є:
 
 - кадастровий план земельної ділянки, погоджений суб’єктом господарювання;
 
 - акт перенесення меж земельної ділянки на місцевість;
 
 - схема перенесення меж земельної ділянки на місцевість;
 
- місцезнаходження, реквізити  та підписи сторін
 
 
 
Власник
 
Миколаївська міська рада
 
54027, м.Миколаїв, вул.Адміральська, 20
 
код ЕДРПОУ 26565573
 
тел.37-22-59 
 
 
Сервітуарій
 
___________________________________
 
___________________________________
 
___________________________________
 
 ________________________________
 
М. П.  
 
___________________________________
 
 

Додаток 3
до ПорядкуКнига реєстрації договорів про встановлення особистого строкового сервітуту

 

Книга реєстрації договорів про встановлення особистого строкового сервітуту

 

 

 

 

 

 

 

 

Зареєстровано

Власник землі

Сервітуарій, адреса, ідентифікаційний код

Земельна ділянка, на яку встановлений сервітут

номер

дата

Місце розташування

Площа (кв.м)

Цільове призначення

1

2

3

4

5

6

7

 

Строк дії договору

Підстава для встановлення сервітуту

Прізвище та підпис посадової особи, яка внесла запис

Примітки

8

9

10

11Додаток 4
до До ПорядкуДоговір про встановлення особистого строкового сервітуту
 
 
м. Миколаїв                                            «____» _____________ 20__ року
 
 
Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, в особі міського голови ________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення виконкому Миколаївської міської ради _____________________, далі «Власник», з однієї сторони, та суб’єкт господарювання ____________________, місце реєстрації/місцезнаходження якого ___________________, діє на підставі ________________________, далі «Сервітуарій», в інтересах якого встановлюється особистий строковий сервітут, з іншої сторони, уклали цей договір про таке:
 
             1. Предмет договору
1.1 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради на підставі рішення від ___ № __ встановлює особистий строковий сервітут відносно земельної ділянки за адресою: ___________________ (___________район) в інтересах Сервітуарія, на право розміщення ________________________________________, а саме _________________________, площею __________ кв.м, для здійснення  підприємницької діяльності.
 
             2. Строк дії договору
 
2.1. Цим договором встановлюється особистий сервітут строком на ____________ з дати державної реєстрації цього договору.
 
2.2. Після закінчення строку дії договору Сервітуарій має право на продовження строку його дії, для чого Сервітуарій повинен не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії цього договору звернутись із письмовою заявою до виконкому міської ради з клопотанням щодо продовження строку дії цього договору. Підставою для продовження строку дії цього договору є відповідне рішення виконкому міської ради, на підставі якого оформлюється договір про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту.
 
 
             3. Плата за договором
3.1. За встановлення особистого сервітуту Сервітуарій сплачує плату у грошовій формі.
 
3.2. Плата за договором встановлюється у розмірі 10 % (десять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, на якій розміщено тимчасовий об’єкт , помножених на кількість років дії договору.
 
Виходячи з цього, розмір плати за цим договором складає:
 
 НГЦ х 10% х кількість років =  ________________ грн. _______коп.,
 
де: НГЦ - нормативна грошова оцінка земельної ділянки, встановлена згідно з витягом з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
 
 ПДВ: _________* 20%  =  _______________ грн.
 
Усього до сплати з ПДВ: _____________________________________
 
3.3. Термін і порядок внесення плати:
 
- плата за договором вноситься разовим внеском протягом 10 (десяти) днів з дня підписання договору сторонами на р/р ___________________________.
 
3.4. Умови договору щодо розміру плати можуть переглядатися на вимогу однієї із сторін у випадках, встановлених чинним законодавством, шляхом внесення змін у вигляді договору про зміни до договору про встановлення особистого строкового сервітуту, що є невід’ємною частиною цього договору.
 
3.5. У випадку визнання договору недійсним одержана Власником плата за фактичний строк дії договору не повертається.
3.6. У разі дострокового припинення або розірвання договору за ініціативою Власника, внесена на майбутній період плата повертається (без суми ПДВ), крім випадків, коли Сервітуарій використовує земельну ділянку способами, які суперечать екологічним вимогам, не за цільовим призначенням, порушує строки повернення земельної ділянки, здійснює самовільне будівництво, не розміщує тимчасовий об’єкт  протягом 3 (трьох) місяців з дня реєстрації договору.
 
 4. Умови та строки встановлення особистого сервітуту для розміщення тимчасових об’єктів
 
4.1. Особистий сервітут встановлюється відносно земельної ділянки для розміщення ______________на підставі  розробленої технічної документації.
 
4.2. На земельній ділянці не дозволяється діяльність, яка не пов’язана з розміщенням тимчасового об’єкта.
 
4.3. Право на розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) виникає після внесення плати за встановлення особистого строкового сервітуту.
 
4.4. Право сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися Сервітуарієм іншим фізичним та юридичним особам.
 
4.5. Особистий сервітут не позбавляє Власника земельної ділянки прав володіння, користування та розпорядження нею.
 
5. Умови повернення земельної ділянки
 
5.1. У разі закінчення терміну дії договору, його припинення або розірвання, Сервітуарій зобов’язаний звільнити земельну ділянку від тимчасового об’єкта та привести її у стан, не гірший порівняно з тим, в якому вона була до розміщення тимчасового об’єкта.
 
5.2. Власник у разі погіршення корисних властивостей землі, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спори розв’язуються у судовому порядку.
 
5.3. Витрати на поліпшення стану землі, проведені Сервітуарієм, відшкодуванню не підлягають.
 
 5.4. Сервітуарій не має права утримувати земельну ділянку для забезпечення своїх вимог до Власника.
 
             6. Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки
 
6.1. Обов’язковими для діяльності Сервітуарія є забезпечення вільного доступу для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд на них, що знаходяться в межах закріплюваної території, особам, що мають належним чином оформлені документи на здійснення цього.
 
             7. Права та обов’язки сторін
 
7.1. Власник має право вимагати від Сервітуарія:
 
а) розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) на підставі узгодженої технічної документації;
 
б) додержання екологічної безпеки землекористування, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів;
 
в) своєчасного  внесення  плати;
 
г) припинення або дострокового розірвання договору у випадках, передбачених чинним законодавством;
 
ґ) відшкодування понесених збитків, у тому числі неотриманих доходів, відповідно до чинного законодавства у разі розірвання цього договору.
 
7.2. Власник зобов'язаний:
 
а) дозволити розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) на земельній ділянці, придатній для її розміщення;
 
б) попередити про права третіх осіб на земельну ділянку.
 
7.3. Сервітуарій має право:
 
а) самостійно визначати напрями використання пересувної ТС (групи пересувних ТС);
 
б) одержувати продукцію й доходи;
 
в) встановлювати в установленому законодавством порядку пересувну ТС (групу пересувних ТС);
 
г) звернутися при закінченні строку, на який було укладено цей договір за умови належного виконання обов’язків відповідно до умов цього договору, щодо продовження строку його дії, але не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку договору.
 
7.4. Сервітуарій зобов’язаний:
 
а) дотримуватися умов встановлення сервітуту, визначених цим договором;
 
б) розмістити пересувну ТС (групу пересувних ТС), відповідно до паспорта прив’язки ТС (групи пересувних ТС);
 
в) використовувати пересувну ТС (групу пересувних ТС) відповідно до  умов договору;
 
г) здійснити благоустрій прилеглої території відповідно до вимог чинного законодавства;
 
ґ) своєчасно вносити плату;
д) не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку договору звернутися до міської ради з клопотанням про продовження строку його дії;
 
е) у разі дострокової відмови Сервітуарія від розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) демонтувати споруди та привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням, при цьому плата за встановлення строкового особистого сервітуту для розміщення пересувної ТС (групи пересувних ТС) не повертається;
 
є) у разі відмови Сервітуарія від продовження строку дії договору припинити використання, демонтувати споруди, привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням та повідомити про це Власника;
 
ж) у разі відчуження пересувної ТС (групи пересувних ТС) іншим особам демонтувати їх та привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням, при цьому плата за встановлення строкового особистого сервітуту не повертається;
 
з) у разі непродовження міською радою строку дії договору Сервітуарій зобов’язаний демонтувати споруди та привести земельну ділянку у стан, придатний для використання за призначенням без відшкодування міською радою  втрат Замовника, у тому числі вартості майна;
 
и) у разі зміни адреси, місця проживання або телефону у 10-денний термін з дня зміни повідомити про це управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради та державного адміністратора;
 
і) не погіршувати якісні характеристики та екологічний стан землі;
 
ї) не передавати будь-яким способом право особистого сервітуту іншим фізичним та юридичним особам.
 
7.5. Сторони також мають інші права і несуть інші обов’язки, визначені законодавством України.
 
             8. Форс-мажор
 
8.1. Відповідальність за ризик випадкового знищення або пошкодження пересувної ТС (групи пересувних ТС) чи його частини несе Сервітуарій.
 
8.2. Сервітуарій повинен відшкодувати збитки власнику земельної ділянки у разі знищення або пошкодження земельної ділянки, до якої встановлюється особистий сервітут, у результаті недбалого, безвідповідального ставлення.
 
            9. Зміна умов договору і припинення його дії
 
9.1. Усі зміни та/або доповнення до цього договору здійснюються у письмовій формі за взаємною згодою сторін шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди (договору про зміни), що буде невід?ємною частиною цього договору. Згодою виконкому міської ради на зміну та/або доповнення до цього договору на вимогу Сервітуарія, є рішення виконкому міської ради, прийняте в установленому законодавством порядку.
9.2. Дія договору припиняється у разі:
 
- закінчення строку, на який його було укладено;
 
- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
 
- у разі відчуження Сервітуарієм пересувної ТС (групи пере ТС).
 
 Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
 
 9.3. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
 
- взаємною згодою сторін;
 
- рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом;
 
- в односторонньому порядку за ініціативою Власника у випадках, передбачених чинним законодавством та цим договором.
 
9.4. Договір може бути достроково розірваний у разі невиконання або неналежного виконання Сервітуарієм обов’язків, визначених у розділах 3, 4 та пункті 7.4. цього договору.
 
9.5. Дострокове розірвання цього договору на вимогу Сервітуарія здійснюється шляхом укладення додаткової угоди (договору про зміни), при цьому плата за встановлення особистого сервітуту не повертається.
 
9.6. Дострокове розірвання цього договору на вимогу виконкому міської ради здійснюється на підставі його рішення. Договір вважається розірваним з дати прийняття виконкомом міської ради відповідного рішення, якщо інша дата не встановлена рішенням.
 
9.7. Продовження строку дії договору:
 
- після закінчення строку, на який було укладено цей договір, Сервітуарій, за умови належного виконання своїх обов’язків, має право на продовження його дії. У цьому разі Сервітуарій повинен не пізніше ніж за 3 (три) місяці до закінчення строку дії договору письмово звернутися до виконкому міської ради з проханням продовжити його дію;
 
- у разі продовження строку договору на новий строк його умови можуть бути змінені, з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження цього договору;
 
- невиконання п. 7.4. договору є підставою для відмови в продовженні строку дії сервітуту.
 
9.8. У разі припинення, розірвання або непродовження терміну дії цього договору після його закінчення Сервітуарій зобов’язаний демонтувати пересувну ТС (групу пресувних ТС), та повернути земельну ділянку на умовах, визначених цим договором. У разі невиконання Сервітуарієм обов’язку щодо демонтування пересувної ТС (групи пересувних ТС) та умов повернення міській раді земельної ділянки Сервітуарій зобов’язаний відшкодувати міській раді завдані збитки.
 
10. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору
 
10.1. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
 
10.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
 
                  11. Прикінцеві положення
 
11.1. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами, здійснення плати та його реєстрації.
 
11.2. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регулюються чинним законодавством України.
 
11.3. Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться у виконкомі міської ради, другий - у Сервітуарія, третій – у державного адміністратора.
 
11.4. Невід'ємними частинами договору є:
 
- кадастровий план земельної ділянки, погоджений суб’єктом господарювання;
 
- акт перенесення меж земельної ділянки на місцевість;
 
- схема перенесення меж земельної ділянки на місцевість.
 
Місцезнаходження, реквізити  та підписи сторін
 
 Власник
 
 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
 
 54027, м.Миколаїв, вул.Адміральська, 20
 
 код ЕДРПОУ 26565573
 
 тел.37-22-59
 
  Сервітуарій
 
 
 ___________________________________
 
 ___________________________________
 ___________________________________
 
 ________________________________
 
 
 М. П.
   ___________________________________

Додаток 5
до Порядку_________________________________________
(назва ТС)

 

Замовник ___________________________________________________________________________
                                                                   (найменування, П. І. П/б., реквізити замовника)

 

Примірник N * ______________

Реєстраційний N _____________

Паспорт прив'язки виданий
____________________________________________________________________________________
                (керівник (заступник керівника) органу з питань містобудування та архітектури виконавчого органу
                                                 сільської, селищної, міської ради, районної державної адміністрації)

 

Паспорт прив'язки дійсний до "__" _____ 20___ року

Паспорт прив'язки продовжено до "__" _____ 20___ року

____________________
                    (посада)

_____________________
                     (підпис)

____________________
           (прізвище, ініциали)

М. П.

 

Дата видачі ____ ____________ 20____ року


ПАСПОРТ ПРИВ'ЯЗКИ

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС
у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС)

М 1:50

 

 

 
Місце креслення
 

 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС

 

Площа земельної ділянки згідно з документами на землекористування ____ га

М 1:500

 

 

 
Місце креслення
 

 

 

 

Експлікація:

1) місце розташування ТС;

2) червоні лінії;

3) лінії регулювання забудови;

4) місця підключення до інженерних мереж.

Умовні позначення:
 ______________________________________________________________________________________

____________
* Паспорт прив'язки складається у 2-х примірниках. Перший примірник надається замовнику, другий примірник зберігається органом містобудування та архітектури, який видав паспорт прив'язки.

 

 ________           ______________________________________________________________________
   (підпис)                     (прізвище, ініціали керівника (заступника) підприємства, установи, організації розробника)

 

М. П.

 

Дата складання ____ ____________ 20____ рокуДодаток 6
до ПорядкуЗаява

     Заявник (суб'єкт господарювання) ______________________________________________________

 

   Цією заявою повідомляю, що вимоги паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, виданого ______________ від _____ N _____, виконані у повному обсязі.
_____________________________________________________________________________________
(П. І. П/б. керівника підприємства, установи, організації або П. І. П/б. фізичної особи - підприємця, підпис, дата, печатка (за наявності)


____________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: