Мапа порталу

До уваги суб'єктів господарювання!

Кабінетом Міністрів України видано постанову від 04.03.13 № 226 «Про внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», якою внесено зміни до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів.

Згідно з внесеними змінами:

  • передбачено можливість використання суб’єктами господарювання в етикетуванні товарів та інструкціях про їх застосування поруч із текстом, викладеним державною мовою, його перекладу регіональною мовою або мовою меншини;
  • встановлено заборону продажу товарів, що не мають етикетування або інструкції про їх застосування (в установлених випадках).

Текст постанови розміщено на веб-сторінці «Законодавство України» за адресою: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/226-2013-п.

 

ОНОВЛЕНО 29.04.2013


Загальна довідка

Видача дозволів на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення (сфери послуг, відпочинку, розваг, спорту, виробництва, нестаціонарних об’єктів сфери послуг) здійснювалась відповідно до вимог рішень   Миколаївської  міської  ради  від  18.09.09  № 27/51  та  від 02.09.10 № 48/20.

У зв’язку зі змінами у чинному законодавстві України 07.07.11 міською радою прийнято рішення № 7/13 «Про організацію розміщення та роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Миколаєва», яким було скасовано вищевказані рішення.

Відповідно до п. 3 рішення міської ради від 07.07.11 № 7/13 дозволи на розміщення на території об'єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення (сфери послуг, відпочинку, розваг, спорту, виробництва, нестаціонарних об'єктів сфери послуг), видані суб’єктам господарювання на підставі рішень міської ради  від  18.09.09  № 27/51 та від 02.09.10 № 48/20,  вважаються  чинними до закінчення терміну, на який їх було видано (п. 3 рішення міської ради від 07.07.11 № 7/13).

Рішенням міської ради від 07.07.11 № 7/13 також затверджено Положення про порядок погодження режиму роботи об'єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території м. Миколаєва.

Відповідно до п. 3 зазначеного вище Положення, для встановлення режиму роботи суб'єкт господарювання надає державному адміністратору декларацію про режим роботи об’єкта, у якій зазначає режим роботи об’єкта, погоджує його особистим підписом та (або) печаткою (зразок заповнення декларації розміщується на офіційному веб-сайті міської ради та в Центрі надання адміністративних послуг.

Центр надання адміністративних послуг розміщено у третьому під'їзді будівлі Миколаїської міської ради (вул. Адміральська, 20), режим роботи: з понеділка по пятницю з 08.30 до 17.00 години, обідня перерва з 12.30 до 13.00 години, телефон (0512) 71-72-01.

Відповідно до пп. 1 п. 4 ст. 13 Закону України «Про надання адміністративних послуг» одним з основних завдань держаного адміністратора є надання суб'єктам господарювання вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг (надання документів дозвільного характеру).

Документ дозвільного характеру - це дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який надає суб’єкту господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Відділ торгівлі Миколаївської міської ради доводить до відома суб’єктів господарювання усіх форм власності, що загальні умови провадження торговельної діяльності суб'єктами оптової торгівлі, роздрібної торгівлі, закладами ресторанного господарства, основні вимоги до торговельної мережі, мережі закладів ресторанного господарства і торговельного обслуговування споживачів (покупців), які придбавають товари у підприємств, установ та організацій незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, фізичних осіб - підприємців та іноземних юридичних осіб, що провадять підприємницьку діяльність на території України визначені Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.06 № 833.

Відповідно до зазначеного вище Порядку суб'єкти господарювання повинні забезпечити:

  • відповідність приміщення (місця) для провадження діяльності у сфері торгівлі і ресторанного господарства необхідним санітарним нормам, а технічного стану приміщення (місця), будівлі та устаткування - вимогам нормативних документів щодо зберігання, виробництва та продажу відповідних товарів, а також охорони праці;
  • наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;
  • розміщення торговельного патенту, ліцензії відповідно до встановлених законодавством вимог;
  • продаж товарів та їх обмін згідно з установленими правилами і нормами.

На вимогу споживача (покупця) відповідальний працівник суб'єкта господарювання повинен надати йому цей Порядок, Закон України "Про захист прав споживачів", санітарні норми, ветеринарні документи, правила продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації суб'єкта господарювання.

Всі підприємства (одиниці) роздрібної торгівлі та заклади ресторанного господарства незалежно від форм власності ведуть Книгу відгуків і пропозицій встановленої форми, в яку споживачі записують скарги, пропозиції, відгуки та зауваження (наказ Міністерства зовнішніх зв’язків і торгівлі України від 24.06.96 № 349 «Про затвердження Інструкції Про Книгу відгуків та пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства»)

Книга відгуків та пропозицій розміщується на видному і доступному місці в куточку покупця.

Упровадження Журналу реєстрації перевірок здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності на добровільних засадах на підставі ст. 7 Указу Президента України від 23.07.98 № 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності".

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: