Мапа порталу

 Оголошення


 

 АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ОНЛАЙН:

            image

            image

            image

            image


 

 Реєстрація міста проживання:


 Шановні громадяни!

      У м. Миколаєві реєстрація громадян проводиться у Центрі надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради. 

      За чотири дня до ЦНАП звернулось майже 90 осіб за послугами реєстрації або зняття з реєстрації громадян та консультаціями.
   Нагадаємо, з 4 квітня змінився порядок зняття з реєстрації та реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб. Відтепер повноваженнями вчиняти відповідні реєстраційні дії наділені виконавчі органи місцевих громад.
   Органом реєстрації, згідно з ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», відтепер є орган виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Відповідну відмітку в паспорт громадянина України проставлятимуть органи реєстрації, окрім випадків відновлення втрачених документів та оформлення першого паспорту громадянина України. Місцеві громади передаватимуть інформацію про реєстрацію місця проживання для внесення до Єдиного державного демографічного реєстру.
   Замовити послугу можна у ЦНАП, незалежно від місця проживання або місця реєстрації.
      Зразки заяв:

  • ЗАЯВА про зняття з реєстрації місця проживання
  • ЗАЯВА про реєстрацію місця проживання
  • ЗАЯВА про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини
  • ЗАЯВА про реєстрацію місця перебування

ПАМ’ЯТКА
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

Відповідно до п.18 Постанови «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207.

Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

1) заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 67 або 8;

2) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження. Реєстрація місця проживання дітей, які є іноземцями чи особами без громадянства, здійснюється за умови внесення даних про дітей до посвідки на постійне або тимчасове проживання їх батьків та копії свідоцтва про народження. Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами;

3) квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

4) документи, що підтверджують:

право на проживання в житлі, - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);

право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, - довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);

проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, - довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);

5) військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

6) заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 11 (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

документ, що посвідчує особу представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).


Реквізити рахунків для оплати адміністративної послуги:

Реєстрація/Зняття з реєстрації місця проживання:
Плата за послугу:
0,0085 розміру мінімальної заробітної плати - 13,60 грн.;

Оплата адміністративного збору за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім випадків державної реєстрації права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс):
- у строк, що не перевищує 5 робочих днів. - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати - 160,00 грн.
- у строк 2 робочі дні - 1 мінімальна заробітна плата - 1600,00 грн.
- протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви - 2 мінімальні заробітні плати - 3200,00 грн.
- протягом 2 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття заяви 5 мінімальних заробітних плат - 8000,00 грн.

Реквізити для оплати за одержання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:
- Розмір плати - 40,00 грн.
Призначення платежу: за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі.


ПАМ’ЯТКА
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Відповідно до п.п.40,41,42,43 Постанови «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 № 1127

п.41 Для державної реєстрації права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна подаються:

1) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

2) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

3) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси;

4) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);

5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація пр оводиться щодо майна, будівництво якого здійснювалось у результаті спільної діяльності).

Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, не вимагається у разі, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів.

У такому разі державний реєстратор відповідно до наданих заявником у відповідній заяві відомостей про реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, обов’язково перевіряє наявність реєстрації такого документа в Єдиному реєстрі документів, відсутність суперечностей між заявленими правами та відомостями, що містяться в цьому Реєстрі.

Документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, не вимагається у разі, коли державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав. У такому разі заявник в поданій заяві обов’язково зазначає відомості про кадастровий номер відповідної земельної ділянки.

п.42 Для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р., подаються:

1) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

2) документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси.

Документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси, не вимагається у разі, коли державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав. У такому разі заявник в поданій заяві обов’язково зазначає відомості про кадастровий номер відповідної земельної ділянки.

п.43 Для державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р. та розташовані на території сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку, замість документів, передбачених пунктом 42 цього Порядку, можуть бути подані:

1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку, на якій розташований об’єкт нерухомого майна, у тому числі рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність чи відомості про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність з погосподарської книги;

2) виписка з погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради (якщо такий орган не створений, - сільським головою), селищної, міської ради або відповідною архівною установою.


Оплата адміністративного збору за державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:
- за внесення змін до відомостей про юридичну особу – 480 грн.
- за внесення змін до відомостей про фізичну особу - підприємця – 160 грн.

Реквізити для оплати:
- отримувач - УК м. Миколаїв/Центральний район/22010300, код отримувача – 37992781, банк отримувача – ГУДКСУ у Миколаївській області, код банку – 826013, номер рахунку – 31419501700006.
- отримувач - УК м. Миколаїв/Ленінський район/22010300, код отримувача – 37992781, банк отримувача – ГУДКСУ у Миколаївській області, код банку – 826013, номер рахунку – 31410501700005.
- отримувач - УК м. Миколаїв/Корабельний район/22010300, код отримувача – 37992781, банк отримувача – ГУДКСУ у Миколаївській області, код банку – 826013, номер рахунку – 31411501700004.
- отримувач - УК м. Миколаїв/Заводський район/22010300, код отримувача – 37992781, банк отримувача – ГУДКСУ у Миколаївській області, код банку – 826013, номер рахунку – 31412501700003.

За одержання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:
- отримання витягу – 80 грн.
- за надання документів в паперовому вигляді – 110 грн.

Реквізити для оплати:
- отримувач - УК м.Миколаїв/Центральний район/22012700, код отримувача – 37992781, банк отримувача – ГУДКСУ у Миколаївській області, код банку – 826013, номер рахунку – 31312300741006.
- отримувач - УК м.Миколаїв/Ленінський район/22012700, код отримувача – 37992781, банк отримувача – ГУДКСУ у Миколаївській області, код банку – 826013, номер рахунку – 31313300741005.
- отримувач - УК м.Миколаїв/Корабельний район/22012700, код отримувача – 37992781, банк отримувача – ГУДКСУ у Миколаївській області, код банку – 826013, номер рахунку – 31314300741004.
- отримувач - УК м.Миколаїв/Заводський район/22012700, код отримувача – 37992781, банк отримувача – ГУДКСУ у Миколаївській області, код банку – 826013, номер рахунку – 31315300741003. 


Інформація про кількість зареєстрованих заяв щодо надання адміністративних послуг центром надання адміністративних послуг станом на 25.09.2017 року

 

Кількість зареєстрованих заяв ДНАП  з січня 2017 року

Кількість адміністраторів та державних реєстраторів

Управління комунальногомайна Миколаївської міської ради

1322

7

адміністраторів

управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

3277

управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

1057

відділ обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради

340

Зареєстровано декларацій про режим роботи (управління з розвитку споживчого ринку)

497

Кількість адміністративних послуг Держгеокадастру

5798

Кількість адміністративних послуг з реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання громадян

27058

9 державних реєстраторів

Видано довідок про зняття і реєстрацію місця проживання громадян та відправлено повідомлень прозняття з реєстрації громадян

13456

Загальна кількість виданих витягів та реєстраційних дій по юридичним та фізичним особам-підприємцям

14619

8 державних реєстраторів

Кількість адміністративних послуг щодо реєстрації майнових прав

5419

5 державних реєстраторів.

3

адміністратора

Кількість адміністративних послуг Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області

2037

2

адміністратора

Кількість адміністративних послуг Управління Державної архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

166

Кількість адміністративних послуг відділу нагляду за станом доріг та автотехнічної інспекції управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Миколаївській області

597

Кількість адміністративних послуг Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

105

Кількість адміністративних послуг Управління Держпраці у Миколаївській області

654

Кількість адміністративних послуг Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА

706

Кількість адміністративних послуг Управління Державного агенства рибного господарства в Миколаївській області

13

Кількість адміністративних послуг сектору у Миколаївській області  Державного агенства водних ресурсів України

67

Кількість адміністративних послуг Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

41

Кількість адміністративних послуг управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації

14

Всього надано консультацій – 127567

 

 

Всього: 43 працівника (в тому числі 1 директор департаменту; 2 начальника управління; 1 начальник загального відділу)

12 адміністраторів

 

 

5 державних реєстраторів з напрямку реєстрації нерухомості

 

 

8  державних реєстраторів з напрямку реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців

 

 

9 державних реєстраторів з напрямку реєстрації місця проживання

 

 

5 головних спеціалістів

 

 

 


З 5 по 7 липня у м.Южному Одеської області в межах проекту «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» пройшов триденний тренінг з принципів верховенства права у наданні адміністративних послуг для міст-учасників Південного кластеру – Южного, Вознесенська та Миколаєва.

Протягом навчального курсу його учасники навчатимуться застосовувати принципи верховенства у сферах земельних відносин, архітектури та містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою, у наданні транспортних та реєстраційних послуг та при здійсненні інформаційних повноважень органами місцевого самоврядування.

З учасниками працювала досвідчена команда тренерів – викладачів Києво-Могилянської академії. Навчальний курс розроблено на основі проведених раніше досліджень у містах та побажань учасників попередньої серії тренінгів з принципів верховенства права у діяльності органів місцевого самоврядування, які пройшли у кожному місті-учаснику проекту.

Проект реалізується Академією ФолькеБернадотта у партнерстві з Асоціацією малих міст України, Києво-Могилянською академією та соціологічною агенцією «ФАМА» за підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку Sida.

image

 


На сьогодні, згідно інформації про отримані доходи міського бюджету м.Миколаєва за надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб, надходження до загального фонду склали: за 2016 рік- 1,6 млн.грн.

Відповідно до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, надаю інформацію за 1 півріччя 2017 року щодо звітності про надходження плати за надання адміністративних послуг- 1092647,9 грн.

Плата за надання адміністративних послуг

Надходження дот загального фонду

З квітня 2016 року

З січня по червень
2017 року

У сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців

647543,60

448822,30

У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

414783,23

309625,60

У сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання

419775

334200

Всього:

1062746,61

1092647,9

 


 

Щодо інформації про діяльність центру в поточному році, станом на 31.12.2016:

• Загальна кількість адміністративних послуг – 68715;
• Кількість адміністративних послуг управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради –2003;
• Кількість адміністративних послугу правління земельних ресурсів Миколаївської міської ради – 4868;
• Кількість адміністративних послуг управління містобудування та архітектури ресурсів Миколаївської міської ради – 1793;
• Кількість адміністративних послуг відділу обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради –695;
• Зареєстровано декларацій про режим роботи – 1063;
• Кількість адміністративних послуг Держгеокадастру –5473;
• Кількість адміністративних послуг з реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання громадян – 27985;
• Видано довідок про зняття і реєстрацію місця проживання громадян – 1294;
• Відправлено повідомлень про зняття з реєстрації громадян– 795;
• Надано відповідей на 70 запитів щодо реєстрації громадян;
• Загальна кількість звернень до державних реєстраторів юридичних та фізичних осіб- підприємців -14761;
• Загальна кількість виданих витягів та реєстраційних дій по юридичним та фізичним особам- підприємцям – 5980;
• Кількість адміністративних послуг щодо реєстрації майнових прав – 5954;
• Прийнято заяв від учасників АТО щодо надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку - 587;
• Кількість адміністративних послуг Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Миколаївській області – 2928
• Кількість адміністративних послуг відділу нагляду за станом доріг та автотехнічної інспекції управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Миколаївській області - 602;
• Кількість адміністративних послуг Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області – 102;
• Кількість адміністративних послуг Управління Держпраці у Миколаївській області – 769;
• Кількість адміністративних послуг Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА – 522;
• Кількість адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області – 5473;
• Кількість адміністративних послуг Державної інспекції сільського господарства в Миколаївській області – 14;
• Кількість адміністративних послуг Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Миколаївській області – 10;
• Кількість адміністративних послуг Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області - 46;
• Всього надано консультацій – 142115. 


    В Миколаєві проведено нараду по обговоренню питань передачі реєстраційних обліків місця проживання

image

  08 лютого 2016 року в Миколаївській міській раді відбулась нарада по обговоренню питань передачі реєстраційних обліків місця проживання.

  В заході прийняли участь начальник УДМС України в Миколаївській області Володимир Іванов, заступник начальника Управління - начальник відділу з питань громадянства, реєстрації та роботи з громадянами з тимчасово окупованої території Віктор Кізілов, заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець та начальник Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Інга Мураховська.

  В ході наради обговорювались питання виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», а також пропозиції щодо розробки механізму передачі адміністративної послуги по реєстрації та зняття з реєстрації фізичних осіб до ЦНАП, шляхи вирішення проблемних питань, усунення ускладнень.

  Під час проведення наради між учасниками було досягнуто порозуміння, та прийнято рішення про плідну співпрацю у вирішені цього питання в подальшому.

Джерело: http://mk.dmsu.gov.ua/


 

image   З 4 квітня 2016 зміняться правила і процедура реєстрації місця проживання

  Президент України П. Порошенко підписав закон, який передбачає передачу в повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій надання адміністративних послуг, що користуються найбільшим попитом серед жителів територіальних громад. Про це повідомляється на сайті парламенту.

   «Повернуто з підписом від Президента 28 грудня 2015», - йдеться в повідомленні про останній етап проходження документа.
  Відповідний закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг прийнятий парламентом 10 грудня.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, органам місцевого самоврядування надаються повноваження щодо реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання, ведення відповідного реєстру територіальної громади. Відзначається, що в результаті це повинно позбавити жителів необхідності збирати відповідні довідки про склад сім'ї та проживанні, необхідних при наданні соціальних та інших послуг.
 Документом також пропонується спростити процедуру отримання інформації з Державного земельного кадастру. При цьому, право на надання такої інформації матимуть посадові особи органів місцевого самоврядування, в тому числі і адміністратори центрів надання адміністративних послуг. Інформація з Державного земельного кадастру буде надаватися також в електронній формі, в першу чергу, нотаріусам і державним реєстраторами прав, що дозволить забезпечити швидке і комплексне надання ними послуг.
  Крім того, за законом, переглядаються окремі процедури реєстрації місця проживання. Зазначено, що у зв'язку з цим, скасовується необхідність отримання талона зняття з реєстрації, надається можливість відповідним посадовими особами виконавців послуг з управління або утримання багатоквартирного будинку або гуртожитку, об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу подавати заяви про реєстрацію місця проживання і т. п.
  Відповідно до закону, з 1 березня 2016 змінюються умови ведення та користування даними Державного земельного кадастру, а з 4 квітня 2016 змінюються правила і процедури здійснення реєстрації місця проживання.

Джерело: http://pravo.ua/


image

Верховна Рада прийняла закон, який розширює повноваження органів місцевого самоврядування з надання адмінпослуг

     10 грудня 2015 року Верховна Рада України у другому читанні і в цілому прийняла законопроект щодо передачі органам місцевого самоврядування більших повноважень з надання адміністративних послуг.
За проект Закону № 2984 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» проголосував 251 народний дептат. У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що до повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих держадміністрацій пропонується віднести надання адміністративних послуг, що мають найбільший попит серед жителів територіальних громад.
   Зокрема органам місцевого самоврядування будуть надані повноваження щодо реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання особи, ведення відповідного реєстру територіальної громади, що позбавить жителів необхідності збирати довідки про склад сім’ї та проживання, які потрібні при наданні соціальних та інших послуг.
    Законопроектом також пропонується спростити процедуру отримання інформації з Державного земельного кадастру. При цьому, право на надання такої інформації матимуть посадові особи органів місцевого самоврядування, в тому числі і адміністратори центрів надання адміністративних послуг. Інформація з Державного земельного кадастру надаватиметься також в електронній формі, в першу чергу нотаріусам і державним реєстраторами речових прав, що забезпечить швидке та комплексне надання ними послуг.
   Законопроектом з метою оперативної реєстрації місця проживання громадянина переглядаються окремі процедури реєстрації місця проживання. Відтак, скасовується необхідність отримання талону зняття з реєстрації, надається можливість відповідним посадовими особами виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу подавати заяви про реєстрацію місця проживання особи тощо.
   Окремим завданням законопроекту є усунення розбіжностей, що виявлені під час реалізації Закону України «Про адміністративні послуги» шляхом виключення деяких положень із тексту закону та доповненням його новими положеннями, що регулюють статус діяльність центру надання адміністративних послуг, а також забезпечують удосконалення процедури надання адміністративних послуг в електронній формі.
    Прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити доступність та належну якість публічних послуг шляхом оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципами субсидіарності та децентралізації, а також удосконалить процедуру та умови надання адміністративних послуг.
   Як повідомлялося, у рамках реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади Верховна Рада України 26 листопада ухвалила низку законопроектів, спрямованих на реформу системи надання адміністративних послуг.


    З метою належного виконання вимог чинного законодавства, 28 листопада 2015 року посадові особи центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради пройшли навчання по роботі з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. 


 До уваги суб'єктів господарювання!

З 21 вересня 2015 року дозвільний центр облдержадміністрації (робочі місця №№ 19-24) припинив видачу наступних видів документів дозвільного характеру:

  • Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров'я населення щодо харчової сировини та продукції.
  • Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей на харчову сировину, продукцію, напівфабрикати.
  • Експлуатаційний дозвіл оператора потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.

Шановні городяни! Ви можете покращити якість роботи центру надання адміністративних послуг, взявши участь у анонімному онлайн-опитуванні. Все, що необхідно: Ваша максимальна відвертість та три хвилини часу!

Онлайн-анкета

Завчасно дякуємо за Вашу співпрацю!


Замовити витяг з Державного земельного кадастру ОНЛАЙН!

30 червня Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру України та Державне агенство з питань електронного урядування України запустили електронну послугу «Замовлення витягу з Державного земельного кадастру»
Інструкція з використання електронного сервісу

image


 До уваги юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Форми запитів, повідомлень та реєстраційних карток можна завантажити за наступним посиланням: 

Сфера державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців


До уваги учасників АТО,

які подали клопотання на отримання земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку у м. Миколаєві

Процедура розгляду Ваших заяв відображена в пам'ятці, яку можна завантажити за наступним посиланням:

Пам'ятка для учасників АТО (отримання зем.ділянки)


 

До уваги суб’єктів господарювання!

Враховуючи численні звернення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Центр надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, роз’яснює.

01.01.2016 р. набрав чинності Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», згідно з вимогами якого встановлено наступне.

Для державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця подається заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за їх рішенням.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження. За результатами розгляду документів, заявнику видається опис про те, що документи прийняті в роботу.

Державна реєстрація припинення юридичної особи проводиться в 2 етапи.

Перший етап включає в себе подання державному реєстратору Центру надання адміністративних послуг (робоче місце №25, 26) або державному реєстратору в районних адміністраціях міста - рішення власників (власника) про добровільну ліквідацію. Таке рішення оформляються відповідним протоколом, в якому зазначається кількість учасників, які беруть участь у зборах, порядок денний, результати розгляду питань порядку денного, призначається ліквідаційна комісія, визначаються її повноваження та порядок прийняття рішень. Підписи на відповідному протоколі повинні бути завірені нотаріально.

Другий етап припинення юридичної особи (не раніше ніж через дві місяці з дати внесення до реєстру рішення про припинення), включає в себе внесення запису до Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення існування юридичної особи.

Для цього необхідно подати державному реєстратору наступний перелік документів:

- заповнену реєстраційну картку про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом ліквідації, що не пов'язана з банкрутством;

- довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

За результатами розгляду документів, заявнику видається опис про те, що документи прийняті в роботу.

Документи подаються до державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг (робоче місце №25, 26) або державного реєстратора в районних адміністраціях міста:

Адміністрація Інгульського району: пр. Богоявленський, 1, каб. 17 тел. 24-91-36.

Адміністрація Заводського району: вул. Погранична, 9, каб. 6, тел. 47-66-32.

Адміністрація Центрального району: Інженерна, 1, каб. 111, 37-56-91.

 


ОНОВЛЕНО 22.02.2017

 

З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення, у центрі надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради запроваджено еквайрингове обслуговування для оплати адміністративного збору через платіжні термінали за напрямками: державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та реєстрація/ зняття з реєстрації місця проживання особи.

Еквайринг – послуга, що надає можливість приймати до оплати адміністративних послуг у ЦНАП Миколаївської міської ради платіжні картки.

Приймання платіжних карток та інших електронних платіжних засобів до оплати – це сучасний рівень обслуговування суб’єктів звернення, скорочення часу на обслуговування, зменшення випадків повторних звернень за отриманням адміністративної послуги, залучення якісного надання послуг, гарантія конфіденційності та безпеки.

Щодо запровадження еквайрингового обслуговування у центрі надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради згідно Договору на еквайрингове обслуговування встановлено термінал и на робочі місця працівників центру надання адміністративних послуг.

Одночасно повідомляємо, що еквайрингове обслуговування запроваджено, також, у адміністраціях районів м.Миколаєва за місцем прийому державних реєстраторів ЦНАП.

image

image

image

 


 З пологового будинку з документом

Сьогодні, 28 грудня, перший заступник міського голови Андрій Дадівєрін, керівник центру з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Інга Мураховська та начальник Миколаївського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Інна Ключник у міському пологовому будинку № 1 вручили свідоцтво про народження дитини та довідку про реєстрацію місця проживання дитини. Андрій Дадівєрін привітав молоду маму з народженням донечки та наступаючими новорічними святами.

Для створення сприятливих умов, спрямованих на спрощення доступу громадян до адміністративних послуг щодо державної реєстрації народження дитини, за ініціативи Міністерства юстиції України з грудня 2016 року у м. Миколаєві запроваджено пілотний проект з прийому заяв на державну реєстрацію народження, вручення свідоцтв безпосередньо в пологових будинках.

Суть проекту полягає у можливості безкоштовного отримання свідоцтва про народження дитини ще до виписки з пологового будинку. Це можливо завдяки прийому документів та видачі свідоцтв співробітниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану в пологових будинках. Так, 28 грудня 2016 року в Миколаївській міській раді відбулась нарада по обговоренню питань щодо вирішення подальших шляхів взаємодії з надання адміністративної послуги в частині реєстрації місця проживання дитини.

У нараді взяли участь начальник центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Мураховська І.М., заступник начальника центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Гурєєва О.С., начальник Центрального районного у місті Миколаєві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного  територіального управління юстиції в Миколаївській області Гнатовська О.М., начальник Корабельного районного у місті  відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області Рева Л.М., начальник Інгульського районного у місті Миколаєві відділу державної реєстрації  актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області Яцук Л.Г., в.о. начальника Заводського районного у місті Миколаєві відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного  територіального управління юстиції в Миколаївській області  Молчанова Т.О. 

В ході наради обговорювалися питання Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», а також пропозиції щодо розробки механізму співпраці стосовно надання адміністративної послуги по реєстрації місця проживання дитини, шляхи вирішення проблемних питань та усунення ускладнень в рамках пілотного проекту.

Між учасниками наради було досягнуто порозуміння та прийнято рішення про плідну співпрацю у вирішенні питань в подальшому. З метою приєднання до проекту в частині реєстрації місця проживання дитини, розпочато надання адміністративної послуги у Миколаївському міському пологовому будинку №1.

 

IMAGE FOLDER (/files/News/643)

 


 

З метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час таособливийперіод відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 7 грудня 2016 року №921 Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, 28.12.2016 року в Миколаївській міській раді відбулась нарада по обговоренню питань щодо визначення механізму організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад, військовими комісаріатами, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У нараді прийняли участь: начальник центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Мураховська І.М., начальник відділу з організації оборонної і мобілізаціонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Кондратьєв О.О., заступник начальника центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Гурєєва О.С., заступник начальника відділу обліково-мобілізаційної роботи Миколаївського обласного військового комісаріату Бурим А.П., начальник відділення військового обліку та бронювання солдатів і сержантів запасу Центрального РВК Ніколаєнко С.В., начальник відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Заводського РВК Масалов В.Ю., заступник військового комісара Інгульського РВК Маріогло Ю.Г., державні реєстратори центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради з питань реєстрації/зняття з реєстрації осіб.

В ході наради обговорювалися питання військового обліку який є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

 


ОНОВЛЕНО 17.02.2017

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: