Мапа порталу

 ГОРИЗОНТ 2020

 

У 2014 році стартувала рамкова програма ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Вона триватиме з 2014 року до 2020 року з загальним бюджетом приблизно 70 млрд. євро.

Горизонт 2020 є фінансовим інструментом реалізації флагманської ініціативи Інноваційного союзу, Європа 2020 з метою зміцнення конкурентоспроможності Європи у глобальному вимірі, її економічного зростання та створення нових робочих місць. По суті, Горизонт 2020 є не лише наступною Рамковою програмою після Сьомої рамкової програми з досліджень та технологічного розвитку. Горизонт 2020 об’єднує Рамкову програму з досліджень та інноваційного розвитку (РП), Рамкову програму конкурентоспроможності та інновацій (СІР) та Європейський інститут інновацій та технологій (ЕІТ).

Програма «Горизонт 2020» зосередить фінансування на трьох різних, взаємодоповнюючих пріоритетах ЄС. Ці пріоритети відповідають пріоритетам, визначеним в програмі «Європа

2020» та Інноваційним Союзом.

(1) Excellent Science. Передова наука. Цей напрямок підвищить рівень досконалості європейської наукової бази та підтримає стабільний потік досліджень світового рівня для забезпечення довготривалої конкурентоспроможності Європи. Цей напрям полягає у підтримці найкращих ідей, розвитку талантів в Європі, наданні науковцям доступу до пріоритетної дослідницької інфраструктури, і зробить Європу привабливим місцем для найкращих учених у світі. Ця частина програми буде:

 • Підтримувати найбільш талановитих та креативних осіб та їхні групи, які займаються передовими дослідженнями на передньому краї науки, базуючись на успіху діяльності Європейської Ради з наукових досліджень;
 • Фінансувати співпрацю в дослідженнях для відкриття нових та перспективних областей наукових досліджень та інновацій через підтримку Майбутніх та новітніх технологій («FET», МНТ);
 • Забезпечувати дослідників відмінними можливостями для навчання та кар’єрного зростання за допомогою акцій фонду Марії Склодовської-Кюрі (далі – «акції фонду Марії Кюрі»);
 • Забезпечувати підтримку Європейської дослідницької інфраструктури світового класу (включаючи електронну інфраструктуру), до якої матимуть доступ усі науковці в Європі та за її межами.

(2) Industrial Leadership. Лідерство у промисловості. Ця частина програми спрямована на те, щоб зробити Європу більш привабливим місцем для інвестицій у наукові дослідження та інновації (включаючи екологічні інновації) шляхом заохочення діяльності на замовлення бізнесу. Цей напрямок забезпечить основні інвестиції в ключові промислові технології, надасть європейським компаніям максимальні можливості подальшого розвитку, забезпечуючи їх достатнім рівнем фінансування, та допоможе інноваційним малим та середнім підприємствам вирости до ведучих світових компаній. Ця частина програми буде:

 • Забезпечувати лідерство у передових та промислових технологіях за допомогою спеціальної підтримки інформаційно-комунікаційних технологій, нанотехнологій, розробки нових матеріалів, біотехнології, передових технологічних процесів та космічних технологій, забезпечуючи також підтримку перехресних (cross-cutting) дій для використання сукупних переваг об’єднання кількох ключових передових технологій;
 • Спрощувати доступ до ризикового фінансування;
 • Надавати широку підтримку використанню інновацій в малих і середніх підприємствах.

 (3) Societal Challenges. Суспільні виклики. Цей напрям відповідає пріоритетам політики в рамках стратегії «Європа 2020» та викликам, які стають перед громадянами Європи та інших країн світу. Підхід, що базується на викликах, об’єднає ресурси та інформацію з різних областей, технологій та дисциплін, включаючи соціальні та гуманітарні науки. Це дозволить охопити діяльність від наукових досліджень до виходу на ринок з новим напрямком зосередження на діяльності, пов’язаній з інноваціями, такій як створення експериментальних установок, демонстраційних засобів та випробувальних стендів. Цей напрям дозволить встановити зв’язки з діяльністю за програмою «Європейське інноваційне партнерство». Фінансування буде зосереджене на таких напрямках:

 • Охорона здоров’я, демографічні зміни та добробут;
 • Безпека продуктів харчування, стійке сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка;
 • Безпечне, чисте та раціональне використання енергії;
 • Раціональний, «зелений» та інтегрований транспорт;
 • Клімат, ефективне використання ресурсів та сировини;
 • Самодостатні, інноваційні та захищені суспільства.

 

ЕРАЗМУС +

 

«Еразмус+»  - це нова програма Європейського Союзу, направлена на підтримку проектів, співробітництва, мобільності й діалогу в сфері освіти, молоді та спорту. Програма є міжнародно-орієнтованою, завдяки чому багатовищих навчальних закладів відкриють свої двері для заявників з країн-членів Європейської політики сусідства.

Основною цільовою аудиторією програми є вищі навчальні заклади, студенти, працівники університетів, випускники або державні службовці Міністерства освіти.

«Еразмус+» об’єднує сім попередніх програм ЄС в сфері освіти, підготовки та роботи з молоддю. «Еразмус+» замінив Програму «Навчання протягом життя» (Lifelong Learning Programme), «Молодь в дії» (Youth in Action), «Еразмус Мундус», «Альфа», «Темпус», «Edulink» та двосторонні програми кооперації з індустріальними країнами.

Об’єднана програма «Еразмус+» пропонує більше можливостей співпраці. Очікується, що вона стане більш доступною, ніж попередні, та матиме простіші правила надання фінансування.

У міжнародному вимірі «Еразмус+» зосереджується на вищій освіті (наприклад, співпраця та програми мобільності з країнам-членами Європейської політики сусідства),  хоча й не виключає певні можливості кооперації в молодіжній сфері. У вищій освіті, два компоненти (спільні магістерські програми та програма «Жан Моне» (Jean Monnet)) фінансуються з бюджету ЄС, тоді як два інші компоненти – із зовнішніх джерел (Європейського інструменту сусідства (ENI), Інструмент допомоги попереднього членства (IPA), Інструмент розвитку співпраці (DCI) та Інструмент партнерства (РІ). Фінансування з Європейського фонду розвитку (EDF) буде вирішено пізніше.

Молодіжна співпрацяз країнами-членами Європейської політики сусідства (проекти мобільності для молоді та молодих працівників, а також нарощування потенціалу молоді) зараз фінансується з бюджету ЄС.

1)  Три міжнародні компоненти для вищої освіти відкриті для співпраці з країнам-членами Європейської політики сусідства:

1.Credit mobility («Кредитна мобільність») – це відома  програма Еразмус, яка вперше відкривається для вищих навчальних закладів, студентів та співробітників з країн-партнерів.

«Еразмус+» фінансує «Кредитну мобільність», наприклад, мобільність студента від 3 до 12 місяців (в обох напрямках) на усіх рівнях вищої освіти, за якої він має змогу заробити кредити в приймаючому університеті, та які зарахуються йому в університеті навчання на постійній основі. Цей компонент також фінансує мобільність співробітників в обох напрямках, що відіграє важливу роль, адже працівники університетів забезпечують обмін досвідом та зміни в своїх ВНЗ. Стипендії надаються на основі угод між університетами з країн-партнерів та країн-членів програми. Цей компонент – децентралізований та координується Національними Агенціями «Еразмус+» у країнах-членах програми. Університети з країн-членів програми самі вирішують, чи надсилати заявку на фінансування до Національних Агенцій.

2. Degree mobility: спільні магістерські курси пропонують консорціуми ВНЗ з ЄС (обов’язково) та поза його меж (необов’язково). Це є продовженням Компоненту 1 програми «Еразмус Мундус», що довела свою успішність на практиці та принесла світову відомість ВНЗ-учасникам. Програма надає висококласні стипендії на участь у спільних магістерських курсах  відмінним студентами та співробітникам з усього світу. Студенти повинні провести частину свого навчання в принаймні двох університетах в двох європейських країнах.

Цим компонентом централізовано керує Виконавче агентство (ЕАСЕА). Колишні спільні кандидатські програми «Еразмус Мундус» зараз включені в «Дії Марії Склодовської-Кюрі» («Горизонт 2020»).

3. Capacity building («Нарощування потенціалу») замінить компоненти, що фінансувалися в рамках програм «Темпус», «Альфа» та «Edulink» а саме: спільні проекти на основі багатостороннього партнерства, що фінансували розробку та модернізацію навчальних програм, нових напрямів підготовки; сучасні методики викладання; оновлення приміщень та обладнання; покращення університетського управління та зв’язків ВНЗ зі світом праці. Цей компонент також фінансуватиме проекти направлені на те, щоб вплинути на національні системи освіти через залучення національних урядів та ВНЗ. Компонентом керує Виконавче агентство. Проект відкритий для усіх країн світу, крім індустріальних розвинених країн.

2) Програма «Жан Моне»

Програма «Жан Моне» заохочує викладання та дослідження дисциплін пов’язаних з Європейським Союзом та сприяє діалогу між науковцями та державними службовцями в ЄС та поза його межами.

 • Модератори (chairs), модулі та Центри передового досвіду (Centres of Excellence) в основному сприяють викладанню та дослідженням.
 • Мережі та проекти збирають інформацію, накопичують знання та підтримують процес європейської інтеграції.
 • Конференції, тематичні групи та асоціації роблять внесок у взаємодію між вченими, політиками та громадянським суспільством.

Вищі навчальні заклади, організації та асоціації з усього світу можуть надсилати заявки для участі у програмі «Жан Моне».

 3) Молодіжна співпраця

«Еразмус+» пропонує можливості співпраці з країнами-партнерами у сфері неформальної освіти:

1. Мобільність молодіта молодих працівників:  ці компоненти мобільності, які координуються Національними Агенціями «Еразмус+» у країнах-членах програми, є відкритими до співпраці з країнами-членами Європейської політики сусідства:

А. Молодіжні обміни надають можливість групам молодих людей з різних країн працювати разом до 21 дня над соціально-значущими темами, а також розвивати свої міжкультурні здібності та навички;

Б. Європейська волонтерська служба (EVS) залучає молодих людей віком від 17 до 30 років до неоплачуваної добровільної роботи з повною занятістю, що триває до 12 місяців за кордоном. В рамках програми молоді люди можуть зробити свій внесок в щоденну роботу молодіжних організацій, діяльність направлену на включення неблагополучної молоді, підвищення медіа грамотності, поширення інформації значущої для молоді, залучення у громадські рухи чи соціальну допомогу;

В. Мобільність та підготовка молодих працівників направлена на підтримку розвитку молодих працівників через участь у семінарах, тренінгах, заходах для налагодження контактів, навчальних візитах або робочих тренінгах (наприклад, "job-shadowing").

2. Нарощування потенціалу молоді: цей компонент керується Виконавчим агентством (EACEA), сприяє співпраці та обміну в молодіжній сфері між країнами-учасниками програми та країнами-партнерами з різних куточків світу (країн АКТ, Азії, Латинської Америки  та індустріальних країн). Ці проекти можуть включати інтегрований компонент мобільності (наприклад, молодіжні обміни, ЄВС та мобільність молодих працівників) як  частину нарощування потенціалу молоді.

3. "Структурний діалог": зустрічі молодих людей з політиками. Цей компонент, що координується Національними Агенціями "Еразмус +", сприяє активній участі молодих людей в демократичному житті. Програма відкрита для організацій та учасників з країн-учасників програми та країн-членів Європейської політики сусідства. Більш детальну інформацію, а також контактну інформацію, можна знайти за посиланням (англійською мовою):http://ec.europa.eu/youth/

 

Програма імені Жана Моне

 

Програма імені Жана Моне – це одна з освітніх програм Європейського Союзу, мета якоїполягає в підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства в ЄС та поза його межами з питань європейської інтеграції, через стимулювання викладання, дослідницької діяльності з європейської інтеграції, зокрема стосунків ЄС з іншими країнами, та міжлюдського та міжкультурного діалогу. Починаючи з 2007 року програму Жана Моне інтегровано в більш загальну Програму навчання впродовж життя (Lifelong Learning Programme) нарівні з такими освітніми програмами як, наприклад, Еразмус Мундус.

У рамках програми Жана Моне Європейська Комісія виділяє кошти університетам на започаткування викладання дисциплін, пов’язаних з тематикою європейської інтеграції та розвитку наукової діяльності в зазначеній сфері. Дисципліни загалом стосуються розбудови європейської спільноти, європейського права, європейської економіки, європейської політики, історії європейської інтеграції тощо.

Програма імені Жана Моне – ініціатива Європейської Комісії, започаткована у 1990 році з метою пропагування європейської ідеї (ідеї Об’єднаної Європи) та поширення європейських студій в Європі та на інших континентах. Програми має три основні завдання: Мережа Центрів європейської інформації України:

 • поширення знань про євроінтеграційні процеси, підвищення рівня поінформованості суспільства через заохочення університетів, кафедр, викладачів до викладання дисциплін з європейської інтеграції та проведення досліджень;
 • активізація науково-теоретичних дискусій та громадських обговорень актуальних тем і проблем, осмислення сучасних феноменів європейської інтеграції, інтерпретація її минулого та пошук майбутнього шляхом організації науково-практичних конференцій, публічних дискусій і дебатів;
 • підтримка навчальних та науково–дослідних закладів, асоціацій, мереж, що спеціалізуються на європейських студіях.

Конкурси з відбору проектів для участі в програмі Жана Моне оголошуються щорічно, зазвичай у січні-лютому. Конкурси проводяться та координуються Виконавчим агентством з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) за мандатом Європейської Комісії.

Заявки на участь в конкурсах подаються вищими навчальними закладами країн учасників, в тому числі з України, безпосередньо до Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури шляхом заповнення стандартної аплікаційної форми. Форму заявки можна завантажити на Інтернет-сайті Виконавчого агентства, де публікуються офіційні повідомлення про оголошений конкурс.

Лінк: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm


ОНОВЛЕНО 20.04.2015

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: