Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 12/21 від 2007-04-19

Про затвердження Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві (ВН. ЗМІН ТА ДОП. №27/51 ВІД 18.09.08) (ВН. ЗМІН. ТА ДОП. №28/10 ВІД 16.05.13)


ВН. ЗМІН ТА ДОП.

ВН. ЗМІН. ТА ДОП.
З метою забезпечення благоустрою, чистоти і порядку в місті Миколаєві та підвищення відповідальності посадових осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, і громадян за стан благоустрою та санітарний стан міста, відповідно до статті 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, керуючись статтями 25, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві (далі – Правила) /додаються/.

2. Рішення міської ради від 01.04.05 № 32/36 “Про затвердження Правил благоустрою і утримання території міста Миколаєва” вважати таким, що втратило чинність.

3. Виконавчим органам Миколаївської міської ради і контролюючим органам забезпечити реалізацію та контроль за виконанням відповідних положень Правил.

4. З метою реалізації розділу 9 Правил департаменту житлово-комунального господарства підготувати та подати на розгляд чергової сесії Миколаївської міської ради Програму реалізації системи поводження з твердими побутовими відходами в м. Миколаєві.

5. Начальнику відділу по роботі із ЗМІ Атанасовій В.О. організувати роботу щодо висвітлення Правил в місцевих засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста (Бурова), з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів (Качного), з питань архітектури, будівництва та охорони історико-культурної спадщини (Дюміна), з питань екологічної політики, охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження (Літвака).

Міський голова В.Д.Чайка

Затверджено
рішенням міської ради
від ________________
№ ___________

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЮ, САНІТАРНОГО УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИСТОТИ І ПОРЯДКУ в м. МИКОЛАЄВІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві (далі – Правила) регулюють права й обов’язки учасників правовідносин в галузі благоустрою території міста, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в місті.

1.2. Правовою основою Правил є Закони України та інші нормативно-правові акти:
- “Про благоустрій населених пунктів”;
- “Про місцеве самоврядування в Україні”;
- “Про охорону навколишнього природного середовища”;
- “Про відходи”;
- “Про охорону атмосферного повітря”;
- “Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування”;
- “Про охорону культурної спадщини”;
- “Про рекламу”;
- “Про дорожній рух”;
- “Про внесення змін до Закону України “Про карантин рослин”;
- “Про житлово-комунальні послуги”;
- “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;
- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України “Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах” від 10.04.06 № 105;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.04 № 265 “Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами”;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.99 № 559 “Про такси для обчислення розміру збитку, заподіяного зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів”;
- Постанова Кабінету Міністрів України № 1045 від 01.08.06 “Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”;
- Постанова Верховної Ради України “Про затвердження порядку обмеження, тимчасової заборони (призупинення) або припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у випадку порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища”;
- Постанова Кабінету Міністрів України № 826 від 15.06.06 “Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою”;
- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.06 № 4 “Про затвердження Правил експлуатації полігонів твердих побутових відходів”;
- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 04.09.06. № 296 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності”;
- Наказ Державного комітету України з питань житлово – комунального господарства від 17.05.05 № 76 “Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій ”;
- інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою.
1.3. Учасниками правовідносин у питаннях благоустрою згідно з цими Правилами є керівники та інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, фізичні особи, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.
1.4. Координацію діяльності міських служб у галузі благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти й порядку в м. Миколаєві здійснює заступник міського голови – директор департаменту житлово-комунального господарства.
1.5. Організація і контроль за роботами із благоустрою, прибирання і санітарного утримання територій по підтримці чистоти і порядку покладається на адміністрації районів міста, органи санепідемнагляду (міської та районних СЕС), міське управління УМВС України в Миколаївській області та громадські формування з охорони громадського порядку, Державну інспекцію з карантину рослин по Миколаївській області (за згодою), державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області (за згодою).
1.6. Контроль і нагляд за виконанням вимог даних Правил здійснюють:
- департамент житлово-комунального господарства;
- адміністрації районів міста Миколаєва;
- усі інші органи згідно з повноваженнями та чинним законодавством.
1.7. Усі відомчі інструкції та інші акти, які прийняті з питань санітарного утримання, організації прибирання і забезпечення чистоти та порядку на території міста не повинні суперечити вимогам дійсних Правил.
1.8. Внесення змін до Правил здійснюється органами місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку щорічно або за необхідністю з корективами прилеглої території.

2. БЛАГОУСТРІЙ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ
ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

2.1. Дійсними Правилами визначається порядок благоустрою міста, його санітарний стан – утримання дворових і внутріквартальних територій, проїзної частини вулиць, доріг, мостів, шляхопроводів і набережних, трамвайних шляхів, павільйонів на зупинках міського транспорту, парків, садів, скверів, бульварів, газонів, привокзальних територій, територій навколо підприємств торгівлі і громадського харчування, територій, що прилягають до будівельних майданчиків, виробничих територій, пустирів, об’єктів культурної спадщини, кладовищ.
2.2. Управління у сфері благоустрою міста здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
2.3. Департамент ЖКГ у межах своїх повноважень на конкурсних засадах визначає балансоутримувачів для організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою державної та комунальної форм власності, у тому числі мостів, шляхопроводів, доріг, об’єктів зовнішнього освітлення, зеленого господарства, полігону ТПВ, кладовищ та інші згідно з виділеними лімітами бюджетних коштів на їх утримання.
При розташуванні на цих об’єктах будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення їх власники зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечують належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою. Обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою згідно з нормативами, затвердженими у встановленому порядку.
Утримання інших територій міста виконується їх власниками, підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, фізичними та юридичними особами відповідно до цих Правил.
2.4. Благоустрій та утримання земельної ділянки і прилеглої до неї території містять у собі:
- постійне утримання у чистоті та порядку власних і прилеглих територій, земельних ділянок, закріплених рішеннями виконкому міської ради, дворових територій житлових будинків;
- утримання у належному стані під’їзних шляхів до житлових, громадських, промислових і виробничих будинків підприємств, організацій і установ усіх форм власності. Під’їзні шляхи повинні бути вільними для руху, вирівняні, не мати вибоїн, ям, мати тверде покриття, у т.ч. і пішохідні підходи;
- забезпечення належного утримання територій в осінньо-зимовий період з метою запобігання травматизму людей у холодний період року – власники будинків і споруд, орендарі (юридичні і фізичні особи) повинні забезпечити своєчасний відкол бурульок з дахів, балконів та інших виступаючих частин будинків, очищення дахів від снігу (при висоті сніжного покриву більше 10 см), очищення від льоду й снігу ґанків і сходинок входу в будинки і споруди; посипання піском тротуарів та пішохідних доріжок;
- забезпечення зовнішнього освітлення міських територій, дворів, штучного освітлення під’їздів багатоквартирних житлових будинків, своєчасної заміни перегорілих ламп;
- щоденне прибирання в літній період від піску, сміття і бур’янистої рослинності, а в зимовий період від снігу і льоду проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок та їхній ремонт;
- облаштування, ремонт і очищення відкритих водостоків та власної зливової каналізації до місця підключення до міських мереж;
- своєчасне санітарне прибирання й очищення зелених зон і насаджень та їхнє технологічне утримання;
- облаштування, ремонт і щорічне фарбування огороджень, флагштоків, турнікетів, малих архітектурних форм (фонтанів, альтанок, устаткування спортивних і дитячих майданчиків, лавок, урн тощо);
- облаштування, ремонт, полив і щоденне прибирання газонів, квітників;
- садіння, догляд за зеленими насадженнями, знесення аварійних і сухостійних дерев;
- ремонт, щоденне прибирання й своєчасне очищення окремо розташованих і вбудовано-прибудованих громадських та дворових туалетів;
- періодичний ремонт і фарбування фасадів будинків, торговельних павільйонів і кіосків, у тому числі розташованих на зупинкових пунктах громадського транспорту, споруд, парканів, малих архітектурних форм та утримання їх відповідно до паспортів опорядження фасадів, які затверджені у встановленому законодавством порядку;
- своєчасна ліквідація карантинних рослин на територіях дворів, на прилеглих територіях до приватних домоволодінь, у парках та скверах.
2.5. Підприємства, установи, організації, незалежно від відомчої належності, громадяни, що мають будинки на правах приватної власності, юридичні і фізичні особи зобов’язані вчасно виконувати прибирання прилеглих та закріплених за ними земельних ділянок, дотримуватися чистоти і підтримувати порядок на всій території міста, утримувати в чистоті і порядку багатоквартирні житлові будинки й інші об’єкти соціального призначення, за що несуть відповідальність відповідно до законодавства, Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”.
2.6. На території міста не допускається складування побутового і будівельного сміття, відходів виробництва, тари, спилу дерев, опалого листя, снігу в невстановлених для цього місцях.
На час ремонту будинків або квартир в багатоповерхових будинках особам, що проводять ремонт, узгоджують з балансоутримувачем місце для тимчасового складування будівельних матеріалів і будівельного сміття на час проведення ремонту з періодичністю вивозу не рідше 1 разу на тиждень.
2.7. Підприємства, організації й установи всіх форм власності, суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані випускати на лінію та експлуатувати транспортні засоби в чистому вигляді.
2.8. За псування рухливого складу громадського транспорту (тролейбусів, трамваїв, автобусів), об’єктів благоустрою, малих архітектурних форм (лавок, урн, скульптур, огороджень, устаткування пляжів, парків, скверів та інших), технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожніх знаків, покажчиків світлофорів), винні несуть відповідальність згідно з діючим законодавством.
2.9. Розміщення тимчасових об’єктів обслуговування населення, малих архітектурних форм, гаражів, опор тощо повинно здійснюватися у встановленому законом порядку.
2.10. Установка і розміщення об’єктів торгівлі, автотранспорту з метою торгівлі, а також торгівля з рук, машин або іншим способом може здійснюватись тільки в спеціально встановлених для цього місцях або при наявності спеціального дозволу.
2.11. Зміна зображень (плакатів) на рекламних конструкціях повинна здійснюватись без заїзду автотранспорту на газони та квітники.
2.12. Перевезення сипучих матеріалів повинно здійснюватись на спеціально обладнаних для цього автомобілях.
2.13. Здійснення яких-небудь змін у балконах, лоджіях будинків дозволяється тільки за узгодженням з головним управлінням містобудування та архітектури.
2.14. Інформаційні таблички, пам’ятні дошки, розташовані на фасадах будинків, споруджень, житлових будинків, і вивіски повинні утримуватися в справному стані.
2.15. Розміщення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки фарбою здійснюється за узгодженням з Державтоінспекцією відповідно до вимог законодавства та рішень органів державної влади про дорожній рух і його безпеку.
2.16. Розведення мостів в м. Миколаєві виконується з 12.00 до 13.00. Заява на розведення мостів подається за 3 доби, яка погоджується в установленому порядку.
2.17. Порушення тиші на вулицях, площах, у парках, гуртожитках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22.00 до 8.00), а також порушення громадського спокою використанням гучномовців або потужних освітлювальних приладів не допускається.
2.18. Виробництво усіх видів земельних, будівельних, монтажних робіт повинно здійснюватись при наявності відповідного дозволу.
2.19. Розміщення місцевої каналізації дозволяється тільки за згодою відповідних органів. Скидання стічних вод з каналізації житлових будинків у зливову каналізацію забороняється. Підключення виробничої і побутової мережі до міського водопроводу без відповідного дозволу підприємств і організацій не допускається. Категорично забороняється розміщення зливових ям на прилеглих територіях до приватних домоволодінь.
2.20. Переміщення існуючих комунікаційних споруд без проектів і погоджень із власниками зазначених мереж не допускається.
2.21. Розміщення зовнішньої реклами всіх типів (об’ємних, щитових, фасадних та інших) здійснюється відповідно до діючого порядку.
2.22. Власники таксофонів зобов’язані регулярно робити заміну розбитого скла, очищення скла, усунення сторонніх написів, фарбування та прибирання кабін.
2.23. Власники фонтанів зобов’язані регулярно робити їхній ремонт, промивання й очищення. Режим роботи фонтанів узгоджується з департаментом житлово-комунального господарства.
2.24.Керівники житлових організацій, підприємств і установ, навчальних закладів, підприємств торгівлі й громадського харчування, медичних, дитячих установ та інших підприємств зобов’язані забезпечувати своєчасне проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних, інших протиепідемічних та дезактиваційних заходів шляхом укладення угод з підприємствами, що мають ліцензії на ці види робіт.
2.25. Підприємства, організації й установи усіх форм власності, суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані здійснювати прибирання прилеглої території власними силами у встановленому даними Правилами порядку або укладати договори на санітарне очищення зі спеціалізованими організаціями.
2.26. Підприємства, організації й установи усіх форм власності, суб’єкти підприємницької діяльності, які експлуатують об’єкти торгівлі і громадського харчування, громадські будинки, офіси, повинні забезпечити наявність урни біля кожного входу у підприємство, проводити її очищення по мірі накопичення, але не рідше 1 разу на день.
2.27. Утворювачі ТПВ - суб’єкти господарювання, установи і організації, домовласники або уповноважені ними управителі будинків чи домоволодінь, зобов’язані укладати договори типової форми на утилізацію ТПВ з суб’єктом господарювання, на якого покладено обов’язок утримання міського полігону твердих побутових відходів (надалі - полігон ТПВ), щорічно до 1 березня наступного року.
Такий договір між полігоном та утворювачем ТПВ визначає також обов’язки сторін, що стосуються контролю за перевезеннями ТПВ та порядку розрахунків між сторонами цього договору, а також з іншими перевізниками при належному виконанні ними вимог щодо здійснення перевезень ТПВ до полігону. Розрахунок між полігоном та перевізником за таким договором може включати відшкодування з бюджетних джерел в установленому порядку.
Порушення правил складування, збереження, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації і використання відходів тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену ст.ст. 82, 152 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”.
2.28. Власники гаражів, розташованих на прибудинковій території, зобов’язані утримувати дані об’єкти в чистоті і порядку, здійснювати їхнє фарбування та прибирання прилеглої території.
2.29. Адміністрація КП ММР “Миколаївелектротранс” зобов’язана:
- випускати на лінію автотранспорт і рухомий склад (трамваї, тролейбуси) чистими та у технічно справному стані;
- робити якісне прибирання та мийку рухомого складу міського транспорту перед виїздом на лінію і протягом дня в міру необхідності;
- виконувати роботи по санітарному очищенню і благоустрою майданчиків і павільйонів очікування на кінцевих зупинках міського пасажирського транспорту в радіусі кільця розвороту транспортних засобів, а також у радіусі 10 метрів від окремо розташованого приміщення диспетчерської і зупинкових павільйонів;
- у зимовий період робити механізоване очищення від снігу, а восени - прибирання від листя трамвайного полотна;
- у літній період робити скошування бур’янів поміж коліями і поблизу них на відстані не менше 1,5 м;
- утримувати в зразковому санітарному порядку підвідомчі об’єкти і прилеглі до них території, опорне господарство, таблички – покажчики маршрутів і знаки дорожньої безпеки.
2.30. Розміщення технічних засобів зовнішньої реклами з підключенням до міської мережі зовнішнього освітлення здійснюється тільки після узгодження дозвільної документації з власниками електричних мереж на підставі існуючих вимог і укладених договорів. Засоби зовнішньої реклами можуть бути відключені в таких випадках:
- при несанкціонованому підключенні технічних засобів реклами. При цьому складається протокол про адміністративне правопорушення для розгляду на адміністративній комісії району міста;
- при грубому порушенні правил технічної експлуатації засобів зовнішньої реклами;
- рекламна установка не несе рекламної інформації. 2.31. Визначення суб’єктів господарювання для утримання та догляду за дорожніми знаками, світлофорними об’єктами, направляючими пішохідними парканами, нанесення та оновлення дорожньої розмітки на вулицях м. Миколаєва здійснюється відповідно до законодавства.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА

3.1. Утримання зелених насаджень міста всіма балансоутримувачами та користувачами здійснюється відповідно до Правил, затверджених центральним органом виконавчої влади з питань ЖКГ.
3.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження на території міста під час проведення будь-якої діяльності.
3.3. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень, а також видалення дерев, на об’єктах благоустрою за рахунок бюджетних коштів виконується балансоутримувачем чи спеціалізованим підприємством на умовах договору з останнім, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування, згідно чинного законодавства – за рахунок коштів їх власників власними силами або відповідно до укладеної угоди зі спеціалізованими підприємствами згідно з нормативами, затвердженими у встановленому порядку.
Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є:
- на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачі цих об’єктів;
- на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – установи, підприємства, організації;
- на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, і прилеглих територіях до них – забудовники чи власники цих територій;
- на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.
3.4. Видалення дерев, кущів, газонів та квітників (надалі зелені насадження) в місті Миколаєві здійснюється в порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.06 № 1045.
3.5. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами різних форм власності на власній та закріпленій території негайно власними силами або спеціалізованими підприємствами згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи при реєстрації у відділі оперативного реагування по житлово-комунальних питаннях департаменту ЖКГ та з подальшим оформленням акта обстеження зелених насаджень.
3.6. При закріпленні об’єктів благоустрою зеленого господарства користувачі проводять облік зелених насаджень та складають реєстр за видовим складом та віком згідно з діючим порядком зі щорічним внесенням в облікові документи змін, які відбулися на об’єктах чи земельних ділянках, де розташовані зелені насадження.
Усі власники зелених насаджень повинні мати паспорт на кожний зелений об’єкт відповідно до Наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 24.12.01 № 226 “Про затвердження інструкції з технічної інвентаризації об’єктів зеленого господарства в містах та селищах міського типу України”.
3.7. За пошкодження зелених насаджень або самовільне знесення, а також невжиття засобів з охорони та утримання винні особи притягуються до відповідальності згідно зі ст. 153 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”.
Накладення штрафу не звільняє винних від обов’язків сплати за нанесені збитки згідно з постановою КМ України від 28.12.02 № 1789 та п. 3 ст. 42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”.
3.8. Оперативний контроль за утриманням та благоустроєм зелених насаджень, проведення обліку, планування озеленення і благоустрою виконують адміністрації районів міста та департамент ЖКГ.
3.9. Координація робіт зі створення, утримання та експлуатації зелених насаджень районів та міста в цілому покладається на департамент ЖКГ.
3.10. Охорона зелених насаджень міста Миколаєва є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни, які відвідують лісопарки, парки, сквери, бульвари, набережні та інші місця масового відпочинку, повинні підтримувати чистоту, порядок, бережливо відноситися до зелених насаджень.
3.11. З метою забезпечення чистоти та порядку в місті, належного утримання зелених насаджень забороняється:
- захаращувати пішохідні тротуари, газони, квітники тимчасовими об’єктами обслуговування населення;
- складувати будь-які матеріали;
- створювати звалища сміття, брудного снігу і льоду;
- посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;
- влаштовувати зупинки пасажирського транспорту, паркувати автотранспортні засоби і розміщувати торговельне обладнання, якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників, газонів;
- здійснювати будь-яке будівництво, у тому числі й павільйонів для торгівлі, розміщення малих архітектурних форм без дозволу, виданого в установленому порядку;
- використовувати малі архітектурні форми не за їхнім призначенням;
- ходити і організовувати ігри на газонах, кататися на ковзанах, санках, за винятком місць спеціально для цього відведених і обладнаних;
- випалювати суху рослинність, листя, розпалювати багаття й порушувати інші правила протипожежної безпеки;
- підвішувати гамаки, гойдалки, мотузки для сушки білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інші предмети, якщо вони можуть зашкодити дереву;
- видобувати сік з дерев, смолу, робити надрізи, наносити механічні пошкодження;
- рвати квіти, ламати дерева і чагарники;
- білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми;
- вигулювати собак в місцях масового відпочинку;
- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях;
- псувати дерева, чагарники, троянди, квітники, зривати бруньки, листя, квіти, забивати в дерева скоби, обв’язувати дерева дротом, робити написи та інші механічні пошкодження;
- згрібати листя до комлевої частини дерев, чагарників;
- самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати городи, на міській території, за винятком територій приватного домоволодіння, якщо це не передбачено проектом впорядкування і не суперечить нормам і правилам;
- проводити саджання дерев, чагарників на трасах теплових, газопровідних, водопровідних, каналізаційних і всіх електролінійно-кабельних споруд;
- вивозити і звалювати сміття, будівельні, господарські, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, листя, гілки, сніг в невстановлених для цих цілей місцях;
- мити проїжджу частину доріг шляхом вибивання струменем води ґрунту і сміття на тротуари, газони, майданчики для зупинки міського транспорту;
- виливати помиї на територію дворів і вулиць, використовувати для цього колодязі водостоків каналізації, сміттєзбірники, а також користуватися поглинаючими отрутами і закопувати нечистоти у землю;
- скидати воду з теплотрас, водоводів, каналізації на проїжджу частину доріг і тротуарів при проведенні ремонтних робіт;
- скидати у водоймища побутові та виробничі відходи, що забруднюють воду;
- вивозити з місць будівництва сміття і ґрунт у невідведені для цих цілей місця;
- утеплювати водопровідні колонки і крани матеріалами, схильними до гниття;
- звалювати пісок, глину та інші будівельні матеріали на тротуарах і територіях, прилеглих до будинків, які належать громадянам на праві приватної власності;
- спалювати промислові відходи, сміття, листя, обрізані гілки дерев на вулицях, площах, скверах, бульварах, квітниках, у дворах підприємств, установ, організацій і приватного домоволодіння, на міському полігоні ТБО, а також в контейнерах;
- виставляти тару із сміттям і відходами у невстановлених місцях, смітити на вулицях і площах, пляжах та інших загальних місцях;
- розклеювати афіші, оголошення на павільйонах, дверях, вікнах магазинів, підприємств громадського харчування, стінах будівель, стовпах, деревах та інших предметах, не призначених для цих цілей;
- скидати сміття на проїжджу частину вулиць і в колодязі зливової каналізації;
- рух забруднених і несправних машин, а також перевезення сміття, сипучих і рідких матеріалів без вживання заходів укриття, що запобігають забрудненню території міста;
- викидати сміття з балконів, лоджій, вікон, розвішувати килими, білизну на балконах і вікнах, фасадах будівель, що виходять на вулицю, у садах, скверах, а також захаращувати балкони різними предметами вжитку;
- проводити садіння на газонах вулиць овочів усіх видів;
- використовувати без відповідного дозволу під городи вільні земельні ділянки, розташовані поблизу житлових будинків і в межі міста та влаштовувати на них огорожі;
- робити написи, малюнки на стінах будинків і споруд, огорожах, зупинкових павільйонах, тротуарах, дорогах, набережних, пам’ятках та інших монументальних спорудах;
- здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у невідведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);
- рух автомототранспорту по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах міста. На велосипедах рух дозволяється за наявності відповідного дорожнього знака;
- забруднювати відходами собак і кішок сходові майданчики та інші місця суспільного користування в багатоквартирних будинках;
- перебування з собаками в садах, парках, скверах, на стадіонах, пляжах, спортивних і дитячих майданчиках, ринках, купання собак у водоймищах в місцях масового купання людей;
- залишати собак і кішок без нагляду;
- будувати приміщення для утримання домашніх тварин і птахів на відстані ближче 25 метрів від багатоквартирних житлових будинків, дитячих садів, шкіл й інших об’єктів права власності; випускати тварин, курей на вулицю і територію дворів, парків, скверів, бульварів; розміщати домашніх тварин у підвалах, на балконах, лоджіях та в дворах будинків, що мають два і більше поверхів;
- виставляти для продажу товар на підприємствах торгівлі шляхом вивішування зразків зовні на стінах, дверях, фасадах будівель, приміщень;
- складувати тару і запаси товарів біля магазинів, кіосків, павільйонів й інших об’єктів торгівлі і обслуговування населення;
- залишати неприбраною ділянку дороги, на якій відбулася дорожньо-транспортна подія після проведення працівниками ДАІ всіх невідкладних дій;
- залишати неприбраною територію на вулицях, бульварах, у парках, скверах й інших місцях після закінчення сезонної торгівлі, торгівлі з пересувних візків, лотків, контейнерів для морозива, іншого торгового обладнання;
- захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;
- використовувати будь-які види музичного обслуговування, піротехнічної продукції, організовувати феєрверки після 22 години;
- розміщувати малі архітектурні форми біля фасадів адміністративних і культових будов, безпосередньо біля пам’ятників, фонтанів, клумб, оглядових і панорамних майданчиків, скульптурних й інших елементів прикрас будівель і декоративного впорядкування територій.

4. УТРИМАННЯ ТА РЕМОНТ ТИМЧАСОВИХ ОБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ

4.1. Розміщення й установка малих архітектурних форм і елементів зовнішнього благоустрою, установка декоративного підсвічування будинків і пам’ятників, опорних стовпів допускається за узгодженням з головним управлінням містобудування та архітектури, а на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам’яток, історичного ареалу (історичної частини) міста – за дозволом органів охорони культурної спадщини місцевого самоврядування та облдержадміністрації – для об’єктів культурної спадщини та об’єктів, які розміщені в зонах охорони пам’яток, історичному ареалі (історичній частині) міста.
4.2. Розміщення кіосків, павільйонів, наметів, тимчасових ринків, відкритих літніх майданчиків, павільйонів на зупинках транспорту й інших тимчасових об’єктів обслуговування, що вимагають оформлення договору оренди землі, здійснюється у встановленому порядку.
4.3. Суб’єкти, що хазяюють, зобов’язані тримати в зразковому порядку тимчасові об’єкти обслуговування населення і малі архітектурні форми, постійно проводити їхній поточний ремонт і фарбування, відповідно до затвердженого проекту або паспорта оздоблення фасадів, узгодженого головним управлінням містобудування та архітектури, також органами охорони культурної спадщини місцевого самоврядування та облдержадміністрації.
4.4. Фарбування тимчасових об’єктів обслуговування населення і малих архітектурних форм, покажчиків зупинок транспорту і переходів повинно здійснюватись не менш одного разу на рік або, у випадку втрати об’єктом належного зовнішнього вигляду, у міру необхідності.
4.5. Біля кожної малої архітектурної форми повинно бути штучне освітлення, а також упритул до неї покриття удосконаленого типу. Біля малої архітектурної форми їхні власники встановлюють урну для сміття.
4.6. Фарбування залізобетонних і металевих огорож, опор, металевих воріт повинно здійснюватись не рідше одного разу на рік.
4.7. Власники тимчасових об’єктів обслуговування населення зобов’язані:
- робити очищення скла і вітрин не рідше одного разу на два тижні у літній період, не рідше одного разу на місяць у зимовий період, у випадку більш інтенсивного забруднення – у міру необхідності;
- установити урни і робити їхнє очищення в міру забруднення, але не рідше одного разу на день;
- укласти договір зі спеціалізованим підприємством на вивіз ТПВ;
- у міру забруднення, але не рідше одного разу на день робити прибирання власної і прилеглої території;
- власники кафе, відкритих літніх майданчиків, ринків зобов’язані установити в необхідній кількості туалети і обслуговувати їх.

5. УТРИМАННЯ ФАСАДІВ І ПОКРІВЕЛЬ

5.1. Керівники підприємств, установ, організацій, приватні підприємці, у володінні або на балансі яких знаходяться будинки і споруди, зобов’язані забезпечити своєчасне проведення робіт по реставрації, ремонту і фарбуванню фасадів зазначених об’єктів і їхніх окремих елементів (балконів, лоджій, ринв тощо), а також підтримувати в чистоті і справному стані розташовані на фасадах інформаційні таблички, пам’ятні дошки тощо.
5.2. Забороняється самовільне переустаткування фасадів будинків і їхніх конструктивних елементів.
5.3. Житлові, адміністративні, виробничі і громадські будинки повинні бути обладнані будинковими знаками, а житлові будинки, крім того, покажчиками номерів під’їздів і квартир, що повинні утримуватися в чистоті і справному стані.
5.4. У зимовий час власниками, балансоутримувачами повинно бути організовано своєчасне очищення покрівель від снігу, льоду і бурульок.
5.5. Очищення покрівель будинків на сторонах, що виходять на пішохідні зони, від утвореного льоду повинно здійснюватися негайно в міру його утворення з попередньою установкою огородження на небезпечних ділянках.
5.6. Очищення дахів будинків здійснюється в денний час доби. Перед скиданням снігу й льоду необхідно вжити попереджувальних заходів для забезпечення безпеки руху пішоходів.

6. ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ І РЕКЛАМА

6.1. Засоби зовнішньої реклами й інформації повинні розміщуватися й утримуватися в чистоті (підсвічуватися в темний час доби) відповідно до встановленого порядку. Відповідальність за їхнє утримання несуть юридичні особи, на яких оформлена дозвільна документація.
6.2. Включення підсвічування окремо встановлених рекламних конструкцій, підсвічування вітрин і вивісок здійснюється відповідно до графіка включення пристроїв зовнішнього освітлення.
6.3. Після монтажу (демонтажу) рекламної конструкції рекламорозповсюджувач зобов’язаний відновити благоустрій території протягом 10 днів.
6.4. Забороняється виконувати зміну зображень (плакатів) на рекламних конструкціях із заїздом автотранспорту на газони, залишати на газонах сміття від заміни рекламної продукції.
Забороняється виконувати обрізання дерев при встановленні засобів зовнішньої реклами будь-якого вигляду на території міста без узгодження управлінням охорони навколишнього природного середовища департаменту житлово-комунального господарства.
6.5. Забороняється наклеювання і розвішування на будинках, заборах, павільйонах міського пасажирського транспорту, опорах освітлення, стійках світлофорів, дорожніх знаків, деревах яких-небудь оголошень й інших інформаційних повідомлень.
6.6. Організація робіт з видалення самовільно розташованих рекламних й інших оголошень, написів і зображень із всіх об’єктів (фасадів будинків і споруд, магазинів, опор контактної мережі і зовнішнього освітлення тощо) незалежно від їхньої відомчої належності покладається на адміністрації районів міста, а також на балансоутримувачів або орендарів зазначених об’єктів, а окремо розташована реклама – на власника реклами або рекламне агентство, контроль – на адміністрації районів міста.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

7.1. Прибиральні роботи в місті організовуються відповідно до вимог дійсних Правил. Відповідальність та контроль за організацію прибирання покладається на районні адміністрації міста.
7.2. Визначення меж санітарного прибирання прилеглих та прибудинкових територій між організаціями, підприємствами, установами, власниками, балансоутримувачами, орендарями, організаціями, що експлуатують житлові будинки й офісні будинки, замовниками будівельних об’єктів здійснюється адміністраціями районів міста.
Районні адміністрації міста мають право здійснювати закріплення територій або об’єктів благоустрою з метою утримання за юридичними і фізичними особами за згодою сторін.
Територія, що зарезервована за фізичними і юридичними особами для подальшого оформлення документів, а також прилегла до неї територія, підлягають обов’язковому санітарному утриманню.
Зарезервована територія утримується особою, за якою вона зарезервована.
7.3. Підприємства, організації, установи, власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власники або користувачі присадибних ділянок укладають договір на утримання прилеглої території з адміністрацією району міста, в якому знаходиться даний об’єкт (форма договору додається).
7.4. Проект договору адміністрація району міста направляє керівникові організації, підприємства, установи, орендареві, власникові або користувачеві з пропозицією підписати його протягом 10 днів з моменту одержання.
7.5. При укладанні договору по утриманню території підприємства, організації, установи, власники будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власники або користувачі присадибних ділянок за своїм розсудом можуть самостійно виконувати прибирання і утримання території або доручити спеціалізованим службам із внесенням за виконані послуги відповідної оплати. Розмір оплати визначається виходячи з фактичної вартості прибирання 1 кв.м у встановленому порядку.
7.6. Власники й орендарі об’єктів на відведеній і прилеглій територіях зобов’язані проводити роботи по їх належному утриманню і в наступних межах.
7.6.1. Кіоски, ларки, торговельні зупинкові комплекси, павільйони, інші об’єкти роздрібної торгівлі, побутового обслуговування, розташовані:
- на житлових територіях – відведену і прилеглу території в межах до 25 м у кожний бік;
- на території загального користування – відведену і прилеглу території в межах до 15 м у кожний бік;
- на виробничих територіях – відведену і прилеглу території в межах до 10 м у кожний бік;
- на посадкових майданчиках міського громадського транспорту – прилеглу територію в межах до 15 метрів у кожний бік, а також 0,5 м частини дороги від бордюру;
- на інших територіях – відведену і прилеглу території в межах до 10 м у кожний бік.
Межі території, що обслуговується, уточнюються відповідно до пункту 7.2 даного розділу.
7.6.2. Будинки, включаючи житлові будинки:
- по довжині – на довжину будинку плюс половина санітарного розриву із сусідніми будинками, у випадку відсутності сусідніх будинків – не більш 25 м;
- по ширині – від фасаду будинку до бордюру проїзної частини, розташованого не далі 50 м від лінії забудови.
Нежилі приміщення в житлових будинках, розташовані в підвалах, цокольних і перших поверхах:
- по довжині – у створі по довжині займаних приміщень з фасадної сторони не більш 10 метрів у кожний бік, якщо є розрив між сусідніми орендарями (власниками).
У випадку наявності місцевого проїзду, що супроводжує основну проїзну частину вулиці, до найближчого до будинку бордюру місцевого проїзду, розташованого не далі 50 м від фасаду будинку.
У випадку влаштування на магістралях бульварів – до далекого бордюру ближнього до будинку тротуару, розташованого не далі 50 м від фасаду будинку.
У випадку влаштування навколо будинку протипожежного проїзду з технічним тротуаром – до далекого бордюру протипожежного проїзду.
Власники індивідуальних будівель утримують прилеглу територію в належному санітарному стані.
При наявності природних меж (водойми, дороги, стінки тощо) прибирання здійснюється до цих меж.
Категорично забороняється складування сміття і змету на прилеглій території і прилотковій частині. Відповідальність за чистоту даної території несуть власники домоволодінь.
7.6.3. Гаражі, автостоянки – у межах прилеглої території до 50 м у кожний бік.
7.6.4. Трансформаторні підстанції – прилеглу територію в межах 10 м у кожний бік.
7.6.5. Автомобільні дороги – від 10 до 50 метрів від брівки земляної полотнини, у залежності від категорії дороги поза забудовою житловими будинками.
7.6.6. Колії залізничного транспорту загального і промислового призначення – 100 метрів від осі крайньої залізничної колії. Утримання і ремонт залізничних переїздів на перетинаннях із проїзною частиною доріг здійснюється відповідними підприємствами – власниками.
7.6.7. Трамвайні колії – у межах балансової приналежності, відокремлені трамвайні колії – у ширину смуги земельного відводу.
7.6.8. Промислові об’єкти – відведену і прилеглу території до проїзної частини магістралі, під’їзні колії підприємства, санітарно – захисні зони промислових об’єктів 1-5 класів санітарної класифікації, а у випадку відсутності забудови санітарно-захисної зони об’єкта – у межах, визначених у встановленому порядку, і відповідно до пункту 7.2 даного розділу.
При наявності забудови в межах санітарно-захисних зон межі обслуговування визначаються по об’єктах відповідно до діючих Правил.
7.6.9. Відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території несуть власники, балансоутримувачі, орендарі. Орендарі несуть відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території, якщо дана умова передбачена договором з балансоутримувачем, власником.
7.6.10. Виконавчим комітетом міської ради на території міста в рамках діючого законодавства визначаються місця, де відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори” з юридичних осіб та громадян, які паркують автомобілі, стягується збір за парковку автотранспорту.
Кошти, що надходять від стягування збору за парковку автотранспорту, використовуються цільовим засобом для проведення заходів щодо будівництва, ремонту й утримання міських об’єктів зовнішнього благоустрою.
7.7. Час проведення прибиральних робіт з 15 квітня по 15 листопада:
а) перше прибирання вулиць усередині дворових і прилеглих територій закінчувати до 7-00, друге проводити з 13-00 до 15-00;
б) вивіз сміття здійснювати з 6.00 до 15.00.
7.8. Час проведення прибиральних робіт з 15 листопада по 15 квітня:
7.8.1. Перше прибирання вулиць усередині дворових і прилеглих територій закінчувати до 7-00, друге проводити з 13-00 до 15-00.
7.8.2. Вивіз сміття здійснювати з 7-00 до 16-00.
7.9. Прибирання місць масового перебування людей – підходів до вокзалів, території ринків, торговельних зон тощо здійснюється протягом усього робочого дня.
7.10. Механізоване прибирання дорожньої полотнини на магістралях і вулицях з інтенсивним рухом транспорту проводиться в нічний час з 22-00 до 6-00.
7.11. Прибирання та утримання проїзної частини по всій ширині доріг, площ, вулиць, трамвайних шляхів, розташованих в одному рівні з проїзною частиною, здійснюють підприємства, на балансі яких знаходяться дорожні покриття або зазначені об’єкти.
7.12. Механізоване прибирання проїзної частини вулиць, площ у літній час проводиться планово за узгодженням з адміністраціями районів міста і в межах виділених лімітів підприємствами, з якими укладені відповідні договори.
7.13. Ручне прибирання доріг протягом усього року здійснюють спеціалізовані підприємства відповідно до договорів з адміністраціями районів міста або департаментом житлово-комунального господарства в межах виділених лімітів та згідно з графіками, погодженими двома сторонами. Крім того, ручне прибирання доріг здійснюють підприємства та організації на прилеглих та закріплених територіях.
Ручне прибирання магістральних вулиць, мостів та шляхопроводів з підвищеною інтенсивністю руху автотранспорту проводити в світлий час доби.
7.14. Негайне ручне прибирання дороги після дорожньо-транспортної аварії здійснюється спеціалізованим підприємством. При цьому:
- працівники ДАІ після здійснення невідкладних дій на місці ДТП уживають заходів по виклику через відділи комунального господарства районних адміністрацій міста спеціалізованого підприємства для виконання необхідних робіт з прибирання;
- оплата по прибиранню і за заподіяний збиток дорозі, об’єктам благоустрою, технічним засобам регулювання дорожнього руху здійснюється власником автотранспорту, що визнаний винуватцем ДТП, відповідно до акта виконаних робіт, наданого спеціалізованим підприємством.
7.15. Прибирання вулиць, площ, набережних, пляжів, прибережних смуг, водоохоронних зон, мостів, тротуарів, парків, скверів, бульварів, територій ринків із прилеглими до них вільними земельними ділянками, неорганізованих санітарно-захисних зон, пам’яток, об’єктів монументального мистецтва здійснюється підприємствами, організаціями, установами, орендарями і забудовниками будь-якої форми власності, у веденні яких вони знаходяться або за ким вони закріплені в межах:
- тротуари, зелені зони на всій ділянці будинку, спорудження;
- проїзні частини вулиць на всій ділянці власної або закріпленої території шириною 1 м від бордюру проїзної частини дороги;
- ділянки будинків, споруджень, що виходять на проїзди, що примикають до бульварів і скверів, або вихідні на набережну. При цьому прибирання проїзних частин здійснюється на всю ширину дороги, а тротуарів – уздовж будинків і набережної.
7.16. Житлово-експлуатаційні організації, незалежно від відомчої підпорядкованості, власники будинків незалежно від форм власності здійснюють прибирання:
- внутрішньоквартальних і дворових територій;
- тротуарів на всіх ділянках домоволодінь;
- проїзних частин вулиць протягом усіх ділянок домоволодінь шириною 0,3 м від бордюру проїзної частини дороги;
- ділянок домоволодінь, що виходять на проїзди, що примикають до бульварів і скверів, або які виходять на набережні. При цьому прибирання проїзних частин здійснюється на всю ширину, а тротуарів – уздовж домоволодінь і набережної;
- території трамвайних, тролейбусних і автобусних зупинок, розташованих навпроти житлових будинків.
7.17. Підприємства, установи й організації, а також власники приватних житлових будинків зобов’язані щодня прибирати прилеглі території.
7.18. Вважати відповідальними за утримання в чистоті міських об’єктів і дотримання встановленого санітарного порядку:
7.18.1. На ділянках житлових будинків місцевих рад, відомств, дворових територій і внутрішньоквартальних проїздів у межах, визначених п.2 зазначеного розділу - керівників ЖЕД, ЖЕО, ЖБК, ОСББ.
7.18.2. На ділянках, санітарних зонах підприємств, прилеглих територій до установ, організацій – керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів або інших посадових осіб.
7.18.3. Території домобудівель, що належать громадянам на праві особистої власності, і прилеглих до них ділянок, тротуарів – власників будинків.
7.18.4. На вулицях, площах і тротуарах, закріплених за службами міської ради – департамент житлово-комунального господарства.
7.18.5. На території парків, скверів, бульварів, газонів й інших зелених зон, пляжів і прилеглих до них територій – комунальні й інші підприємства й організації, за якими закріплені дані об’єкти.
7.18.6. На території міських цвинтарів – підприємства, що експлуатують й обслуговують ці об’єкти.
7.18.7. На території залізничних колій, мостів, укосів, насипів, переїздів, переходів через шляхи, що знаходяться в межах міста – організації, у віданні яких вони знаходяться.
7.18.8. На водоймах, а також територіях прибережних смуг і водоохоронних зон – підприємства, організації, відомства, у віданні яких вони знаходяться.
7.18.9. На територіях, не освоєних під забудовою, будівель, що звільнилися після зносу – районні адміністрації міста.
7.18.10. На територіях, відведених під забудову – керівників підприємств, організацій, керівництво капітального будівництва, у чиєму віданні знаходяться ці земельні ділянки.
7.18.11. На територіях, що прилягають до павільйонів, кіосків, торговельних точок відповідно до паспорта установки тимчасового об’єкта обслуговування – керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.
7.18.12. На територіях паркувань, автостоянок, гаражів – балансоутримувачів, організації, що експлуатують дані об’єкти.
7.18.13. На територіях в’їздів і виїздів АЗС, заправних комплексів і прилеглих територій, під’їздів до них – балансоутримувачів і власників зазначених об’єктів.
7.18.14. На територіях, прилеглих до окремо розташованих об’єктів реклами – власників рекламоносіїв.
7.18.15. На території установки таксофонів – власників таксофонів.
7.18.16. На територіях розташування фонтанів – їх балансоутримувачів.
7.18.17. На зупинках міського транспорту, крім кінцевих – балансоутримувачів доріг. На кінцевих зупинках – перевізників, які згідно з договором на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Миколаєві зобов’язані утримувати у належному санітарному стані кінцеву зупинку, її освітлення та наявність стаціонарного або біотуалета для водіїв.
7.18.18. На територіях, прилеглих до трансформаторних підстанцій, розподільних підстанцій (пунктів), котелень і теплових пунктів - підприємства, що експлуатують дані об’єкти.
7.18.19. На територіях санітарно-захисних зон магістральних водоводів – власників.
7.18.20. На територіях, розташованих у санітарній зоні підприємств, відповідальність несуть керівники цих підприємств.
7.19. Прибирання й очищення канав, труб, дренажів, призначених для відводу поверхневих і ґрунтових вод з вулиць і доріг, очищення колекторів дощової і зливової каналізації, дощоприймачів здійснюється підприємством, у якого знаходяться на балансі зазначені об’єкти; у подвір’ях житлових будинків – ЖЕД, ЖЕО, ДЕЗ, ЖБК, ОСББ; на території підприємств і організацій – самими підприємствами, організаціями, власниками; очищення і утримання скидного каналу від ВІОС здійснює МКП “Миколаївводоканал”.
7.20. Відповідальність за стан зливової каналізації, оглядових і дощоприймальних колодязів, своєчасний ремонт і наявність прийомних ґрат, люків і водостоків (за винятком відомчих) покладається на комунальне підприємство, що експлуатує зазначені об’єкти.
Очищування від відходів зі зливової каналізації, оглядових і дощоприймальних колодязів здійснюється підприємствами, що експлуатують ці спорудження, у міру необхідності, з негайним їхнім вивезенням відповідно до укладених договорів зі спеціалізованими підприємствами по їхньому захороненню.
Відповідальність за технічний, санітарний стан підземних переходів покладається на балансоутримувача об’єктів.
7.21. Фарбування і побілку опор ліній зовнішнього освітлення здійснює підприємство, на балансі якого вони знаходяться .
7.22. Управління з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення координує діяльність органів самоврядування, підприємств, установ і організацій міста незалежно від форми власності і підпорядкованості по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що виникають на території міста.

8. ПРИБИРАННЯ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

8.1. Зимове прибирання проїзної частини доріг, вулиць і проїздів здійснюється відповідно до вимог дійсних Правил.
8.2. Прибирання і вивіз снігу з доріг, тротуарів, відокремленої трамвайної полотнини проводиться силами підприємств, відповідальних за очищення від снігу або за якими закріплена дана територія.
8.3. Період зимового прибирання встановлюється з 15 листопада по 15 квітня. У випадку різкої зміни погодних умов, терміни початку і закінчення зимового прибирання можуть корегуватися департаментом житлово-комунального господарства.
8.4. Підготовка снігоприбиральної техніки до роботи в зимовий період здійснюється балансоутримувачами техніки в термін до 1 листопада поточного року. До цього часу адміністраціями районів міста повинні бути завершені роботи по підготовці місць для приймання снігу (снігозвалища).
Території розміщення звалищ снігу в обов’язковому порядку повинні бути погоджені з департаментом житлово-комунального господарства і державним управлінням охорони навколишнього природного середовища.
Організації, що відповідають за прибирання міських територій, у термін до 1 листопада повинні забезпечити завезення, заготівлю і складування необхідної кількості протиожеледних матеріалів.
8.5. При прибиранні доріг і пішохідних доріжок у парках, скверах, бульварах й інших зелених зонах допускається тимчасове складування снігу, що не містить хімічних реагентів, на заздалегідь підготовлені для цих цілей майданчики, за умови схоронності зелених насаджень і забезпечення відтоку талих вод.
8.6. Малі архітектурні форми, а також простір перед ними і по обидва боки підходи до них повинні бути очищені від снігу і ожеледі.
8.7. Технологія і режими провадження робіт на проїзній частині вулиць, тротуарів і дворових територій повинні забезпечувати безперешкодний рух транспорту і пішоходів незалежно від погодних умов.
8.8. Обробка проїзної частини міських доріг, усередині дворових асфальтових покрить, зупинок пасажирського транспорту протиожеледними матеріалами повинна починатися відразу з початком снігопаду.
8.9. У випадку одержання від метеорологічної служби міста завчасного попередження про загрозу виникнення масової ожеледі, обробка проїзної частини підйомів, спусків доріг, естакад, мостових споруджень здійснюється до початку випадання опадів.
8.10. Усі машини, що знаходяться в цілодобовому чергуванні по боротьбі з ожеледицею та сніговими заносами, починають свою роботу за вказівкою відповідального чергового підприємства, із записом маршруту до дорожнього листа і журналу посипань.
8.11. Забороняється:
- переміщати на проїзну частину магістралей, вулиць сніг, зібраний з пішохідних доріжок внутріквартальних проїздів, дворових територій, територій підприємств, організацій, будівельних майданчиків, тимчасових об’єктів обслуговування населення;
- застосовувати технічну сіль в якості протиожеледного реагенту на тротуарах, посадкових майданчиках зупинок міського пасажирського транспорту, у парках, скверах, дворах і в інших пішохідних і зелених зонах;
- перекидати і збирати забруднений і засолений сніг, а також відкол льоду на газони, квітники й інші зелені насадження.
8.12. До першочергових операцій зимового прибирання вулиць і магістралей відносяться:
- згрібання і підмітання снігу;
- обробка проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами;
- формування сніжного валу для наступного вивозу.
До операцій другої черги відносяться:
- видалення снігу (вивіз);
- сколювання льоду і видалення сніжно-крижаних утворень.
8.13. Механізоване очищення проїзної частини повинно починатися при висоті пухкого снігу на дорожній полотнині 2,5-3 см, що відповідає 5 см свіжого неущільненого снігу.
8.14. У першу чергу очищаються й обробляються найбільш небезпечні і основні ділянки для руху транспорту – круті спуски і підйоми, мости, естакади, перехрестя вулиць, зупинки громадського транспорту і т.д. Перелік ділянок і вулиць, що потребують першочергової обробки протиожеледними матеріалами, встановлюється адміністраціями районних рад і узгоджується з департаментом ЖКГ.
8.15. Вивіз снігу здійснюється в першу чергу від зупинок міського і пасажирського транспорту, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, місць масового відвідування. Остаточне вивезення снігу здійснюється по закінченні першочергового вивозу. Перелік об’єктів першочергового вивозу затверджується адміністраціями районів міста і узгоджується з департаментом ЖКГ.
8.16. Вивіз снігу з вулиць повинен здійснюватися на спеціальні майданчики, підготовлені і погоджені заздалегідь. Місця тимчасового складування снігу після сніготанення повинні бути очищені й упорядковані.
8.17. При утворенні льоду на дорогах і тротуарах у зимовий період у результаті течії відповідальність за очищення від льоду несуть підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться комунікаційні мережі.
8.18. Тротуари, дворові території і проїзди повинні бути очищені від снігу і ожеледі до асфальту. При виникненні ожеледі здійснюється обробка піском або граншлаком фракції до 5 мм.
8.19. Сніг, зібраний із дворових територій і внутрішньоквартальних проїздів, дозволяється складувати на території дворів у місцях, неперешкоджаючих вільному проїздові транспорту і рухові пішоходів. Не допускається ушкодження зелених насаджень при складуванні снігу. Складування снігу на внутрібудинкових територіях повинно передбачати відведення талих вод.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ
ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ, ВЕЛИКОГАБАРИТНИМ
СМІТТЯМ, БУДІВЕЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ ТОЩО

9.1. Функції із проведення робіт по утилізації ТПВ на території міста здійснюються підприємством, на яке покладено обов’язок утримання міського полігону ТПВ (схема додається).
9.2. ТПВ збирається в контейнери, які встановлюються на спеціально обладнаних майданчиках згідно з санітарними нормами і правилами.
9.3. Майданчики для встановлення контейнерів для збору ТПВ повинні бути з твердим покриттям, з ухилом убік проїзної частини, мати з трьох сторін огородження висотою 1.2 – 1.5 м, щоб не допускати рознесення сміття на прилеглу територію та мати зручний під’їзд для спецавтотранспорту.
9.4. Контейнери і майданчики під ними повинні не рідше одного разу на 10 днів, крім зимового періоду, промиватися й оброблятися дезінфікуючими засобами.
9.5. Майданчики для контейнерів при наявності містобудівної можливості повинні бути віддалені від житлових будинків, дитячих установ, спортивних майданчиків, місць відпочинку населення на відстані не менш як 20 метрів і не більше як 100 метрів від житлових будинків. Розміри майданчиків повинні бути розраховані на встановлення необхідної кількості контейнерів, виходячи з норм накопичення ТПВ.
9.6. Забороняється встановлювати контейнери на газонах і в прохідних арках будинків. Сміттєзбірники, що знаходяться на проїзній частині, повинні бути обладнані світловідображуючими елементами з метою забезпечення безпеки дорожнього руху.
9.7. Схема розміщення контейнерних майданчиків узагальнюється районними адміністраціями міста, погоджується органами санепіднагляду, архітектури та затверджується головою адміністрації району міста.
9.8. Контейнери повинні бути в справному стані, пофарбовані і мати маркування з указівкою реквізитів власника.
9.9. Відповідальність за утримання контейнерів та контейнерних майданчиків покладається на балансоутримувачів.
9.10. Юридичні або фізичні особи мають право на розміщення окремого контейнерного майданчика для збору власних ТПВ на земельній ділянці, відведеній даному суб’єкту згідно з діючим законодавством і відповідно до санітарних норм та включення його до схеми розміщення згідно з п. 9.7 даних Правил.
9.11. Юридичні та фізичні особи, які є власниками вбудованих або прибудованих приміщень чи здійснюють господарчу діяльність у вбудованих або прибудованих приміщеннях житлових будинків і не мають власних контейнерних майданчиків, укладають договори на збирання та вивезення ТПВ з організацією, яка здійснює експлуатацію даного житлового будинку або з балансоутримувачем контейнерів.
9.12. Юридичні особи, які не мають власних контейнерних майданчиків і здійснюють господарчу та іншу діяльність у нежитлових приміщеннях (окремих будівлях), повинні укладати договори на вивіз ТПВ з балансоутримувачем будівлі або підприємством, яке обслуговує дану територію (будівлю).
9.13. При отриманні дозволу на право виносної торгівлі суб’єкти підприємницької діяльності укладають договори з балансоутримувачами контейнерів.
9.14. Відходи, які виникають в результаті проведення будівельних робіт на відведених в установленому порядку земельних ділянках, збираються в межах даної земельної ділянки та вивозяться власними силами в установленому порядку.
9.15. У випадках проведення будівельно-ремонтних робіт без благоустрою земельної ділянки, складування та вивіз ТПВ здійснюється згідно з п. 2.6 даних Правил.
9.16. Вивіз великогабаритного сміття та гілок здійснюється приватними або юридичними особами за власні кошти своїм транспортом або спеціалізованими підприємствами в місця для захоронення або утилізації.
9.17. Розміщення відходів фізичними та юридичними особами в місцях, не зазначених в даних Правилах, забороняється.
9.18. Юридичні та фізичні особи, які є балансоутримувачами контейнерів та контейнерних майданчиків, власники приватних домоволодінь зобов’язані укладати договори на утилізацію ТПВ з суб’єктом господарювання, на якого покладено обов’язок утримання міського полігону ТПВ, відповідно до затверджених середньорічних норм їхнього накопичення (ТПВ, ВГС) і фактичного утворення (будівельні та інші відходи).
У випадках значного відхилення утворення ТПВ від норми накопичення, договір на утилізацію ТПВ укладається по фактичному утворенню ТПВ. Факти відхилення від норми підтверджуються натурними вимірами.
9.19. Вивіз рідких нечистот від житлових організацій, домовласників, підприємств соціально-культурного призначення, інших підприємств здійснюється спеціалізованими підприємствами за їх заявою.
9.20 Конкурс на право вивезення ТПВ на території району або з відокремленої території району проводить адміністрація району із залученням підприємства, на яке покладено обов’язок утримання полігону ТПВ.
9.21 Вивіз ТПВ для утилізації здійснюється спеціалізованими підприємствами-перевізниками визначеними на конкурсній основі. Юридичні та фізичні особи, які є балансоутримувачами контейнерів та контейнерних майданчиків вивіз ТПВ здійснюють самостійно, при наявності спеціалізованих засобів транспортування чи за договорами зі спеціалізованими підприємствами - перевізниками, які визначаються ними ми самостійно чи адміністрацією району на конкурсних засадах.
9.22. Послуги з утилізації ТПВ оплачуються суб’єкту господарювання, на якого покладено обов’язок утримання міського полігону ТПВ, який відшкодовує підприємству-перевізнику його витрати на перевезення.
9.23. Відмовлення від виконання даних вимог суб’єктами, які є джерелами утворення твердих побутових відходів, розглядається як факт забруднення навколишнього середовища.
9.24. Контроль за укладенням договорів і обсягами вивозу ТПВ здійснюють районні адміністрації м. Миколаєва. Інформація районних адміністрацій міста, спеціалізованих підприємств по вивозу ТПВ, житлово-експлуатаційних організацій, інших підприємств, організацій і установ узагальнюється і зводиться до єдиного реєстру департаментом ЖКГ.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ, БУДІВЕЛЬНИХ, ДОРОЖНІХ РОБІТ І РОБІТ З БЛАГОУСТРОЮ
НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА

10.1. Будівельні роботи з нового будівництва, перебудови або капітальному ремонту підземних інженерних мереж, доріг, тротуарів, зливової каналізації, трамвайних колій, підземних будівель, а також роботи по благоустрою й встановленню тимчасових об’єктів обслуговування населення, рекламних і інших стендів можуть здійснюватися тільки після узгодження з головним управлінням містобудування й архітектури, адміністраціями району міста, у межах якого здійснюється розриття, з Єдиною комісією з питань узгодження документів, а на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам’яток, історичного ареалу (історичної частини) міста – з органами охорони культурної спадщини місцевого самоврядування та облдержадміністрації.
10.2. Для одержання дозволу (ордера) на право проведення робіт, незалежно від місця перебування підземних комунікацій на всій території міста, будівельна організація зобов’язана оформити дозвіл установленого зразка в департаменті житлово-комунального господарства. У разі проведення земельних робіт на зеленій зоні, необхідно мати дозвіл на знесення зелених насаджень.
10.3. Дозвіл (ордер) установленого зразка оформляється при проведенні на території міста робіт, пов’язаних з розкопуванням або тимчасовим руйнуванням існуючого благоустрою при виконанні:
- розкопування ґрунту під будь-які види робіт та його планування;
- дорожні роботи (крім поточного ремонту);
- встановлення паль, шпунтів, буравлення свердловин;
- встановлення тимчасових або постійних огорож, парканів;
- встановлення малих архітектурних огорож та тимчасових споруд;
- розриття дорожніх покрить та тротуарів;
- установка рекламоносіїв;
- інше.
10.4. При проведенні робіт за аварійних обставин, до отримання письмового дозволу на виконання земельних робіт:
- проінформувати департамент ЖКГ та службу оперативного реагування “088” про необхідність проведення робіт;
- викликати на місце аварії організації та служби міста, що мають підземні інженерні мережі для визначення місця їх проходження (організації, підприємства, що мають інженерні мережі в місці аварії, при отриманні телефонограми повинні негайно вислати на місце аварії свого представника для визначення місця розташування своїх мереж і простежити дотримання встановленого порядку виконання робіт, що забезпечують збереження мереж);
- до виконання робіт огородити місце проведення робіт; встановити тимчасові дорожні знаки, що інформують про стан проїжджої частини, узгодивши зі службою автомобільних доріг; в темний час доби – місце освітити ліхтарями з червоним світлом по кутах огородження;
- по закінченні робіт негайно прибрати огорожу, виконати благоустрій території та протягом доби відновити покриття та пред’явити департаменту ЖКГ;
- протягом 3 діб після аварії надати до департаменту письмову заявку на виконання земельних робіт, схему провадження робіт узгоджену з інженерними службами міста та отримати письмовий дозвіл на проведення робіт.
10.5. За порушення термінів проведення земельних робіт, зазначених у виданому дозволі, настає адміністративна відповідальність згідно з Кодексом України “Про адміністративні правопорушення”.
10.6. Контроль за відновленням порушень благоустрою покладається на департамент житлово-комунального господарства і районні адміністрації міста.
10.7. Роботи, проведені без дозволу і виявлені представниками органів нагляду і контролю, повинні бути негайно припинені.
10.8. Одночасно складається протокол про притягнення до адміністративної відповідальності винних осіб, крім випадків ліквідації аварійних ситуацій.
10.9. Складати протоколи про адміністративні правопорушення мають представники відділу технагляду управління комунального господарства департаменту ЖКГ.
10.10. Дозвіл на закриття вулиць чи звуження її проїжджої частини оформлюється розпорядженням департаменту ЖКГ і затверджується заступником міського голови – директором департаменту ЖКГ.
10.11. При видачі дозволів передбачити відновлювальні роботи на проїжджих частинах та тротуарах з повним перекриттям асфальтобетоном по існуючій ширині та на всю довжину розриття.
10.12. Відповідальність за відновлення дорожнього покриття, тротуарів, газонів несе організація, яка виконувала ці роботи. Протягом трьох років відповідає за стан покриття, яке руйнується внаслідок низької якості робіт та просадок.
10.13. При проведенні розкопування в місцях, зв’язаних з рухом транспорту і пішоходів, повинна дотримуватися черговість роботи, що забезпечує безпеку руху транспорту і пішоходів.
10.14. При проведенні земельних робіт повинно бути виставлено огородження зони робіт із указівкою на щитах щодо оголошень щодо терміну виконання робіт та інформація про організацію – виконавця робіт. У темний час доби обов’язкова наявність освітлення.
10.15. Ініціатором ремонту існуючих доріг з обов’язковим ремонтом люкового і зливового господарства виступає департамент житлово-комунального господарства.
10.16. Повну відповідальність за дорожнє утримання люків, зливового господарства несуть керівники підприємств, організацій, служб і відомств, на балансі яких вони знаходяться.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ

11.1. Перевірка виконання вимог, передбачених даними Правилами, складання протоколів про здійснення правопорушень, накладення і стягнення штрафів, розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачених чинним законодавством, здійснюються органами (посадовими особами), уповноваженими чинним законодавством.
11.2. Штрафні санкції за адміністративні правопорушення стягуються в розмірі, передбаченому Кодексом України “Про адміністративні правопорушення”.
11.3. Оскарження й опротестування постанови в справі про адміністративні правопорушення здійснюється у встановленому порядку.
11.4. Перевірка санітарного стану прилеглих та закріплених за підприємствами, організаціями, установами, власниками будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власниками або користувачами присадибних ділянок територій проводиться відповідними службами адміністрацій районів міста.
11.5. За результатами перевірки комісією складається акт установленої форми, у якому вказують виявлені недоліки, установлюється термін для їхнього усунення.
11.6. Акт підписується членами комісії, посадовою особою підприємства, організації, власником, орендарем.
11.7. У випадку відмовлення від підписання акта в ньому робиться відповідна відмітка. У разі не усунення зафіксованих порушень у передбачений термін наступає відповідальність, передбачена Договором на утримання прилеглої території.
11.8. У випадку виявлення порушень посадові особи адміністрації району міста складають на правопорушника протокол про адміністративне правопорушення та направляють його на розгляд до адміністративної комісії при адміністрації району міста.
11.9. Утримання закріпленої території за підприємствами, організаціями, установами, власниками будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власниками або користувачами присадибних ділянок вважається неналежним за умови складання комісією протягом календарного року двох і більш актів про допущені порушення, що не оскаржені і не скасовані у встановленому порядку.
12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

12.1. При виявленні порушення норм, передбачених даними Правилами, та складанні відповідних протоколів і актів винні особи у встановленому діючим законодавством порядку притягаються до відповідальності, передбаченої Кодексом України “Про адміністративні правопорушення”, Законом України “Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення в сфері містобудування”. Якщо у діях виявлені ознаки злочину, питання вирішується відповідно з вимогами Кримінального кодексу України. Розмір цивільно-правової відповідальності за збитки, нанесені об’єктам благоустрою, встановлюється відповідно до норм, встановлених Цивільним кодексом України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють взаємовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.
Відповідно до ст. 42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” порушенням цих Правил вважається:
12.2. Вчинення дій, що завдають шкоди об’єктам благоустрою міста, санітарному стану, навколишньому природному середовищу та громадському порядку:
- засмічення, забруднення приміщень та місць загального користування сміттям, недопалками, недогризками, лушпинням, папером тощо;
- пошкодження об’єктів благоустрою.
12.3. Виконання без письмового дозволу департаменту житлово-комунального господарства:
- розриття ґрунту для всіх видів робіт;
- дорожніх робіт;
- розміщення тимчасових і постійних огорож та парканів, крім огородження квітників і дерев у межах прибудинкових територій;
- розташування будівельних лісів при ремонті фасадів будівель (споруд);
- розміщення рекламних конструкцій.
12.4. Порушення встановлених стандартів, норм і правил під час будівництва, реконструкції та експлуатації об’єктів чи споруд, засмічення території за межами огорож цих об’єктів і споруд ґрунтом і сміттям тощо, утворених при виконанні відповідних робіт:
- виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі;
- відсутність освітлення розкопаного місця;
- відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій, згідно з проектом виконання робіт;
- неякісне відновлення благоустрою об’єкта після виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт.
12.5. Самовільне виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт.
12.6. Виконання робіт з благоустрою міста без затверджених проектів на виконання земельних робіт та відповідного дозволу, виданого департаментом житлово-комунального господарства.
12.7. Несвоєчасне вивезення будівельного сміття з будівельних майданчиків.
12.8. Завантаження контейнерів для побутового сміття будівельним сміттям, металобрухтом.
12.9. Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів:
- відсутність у суб’єктів благоустрою договору на вивіз ТПВ і ВГС зі спеціалізованими організаціями;
- відсутність контейнера для сміття у місцях, в яких цими Правилами передбачено його наявність;
- відсутність твердого покриття на контейнерних майданчиках для сміття.
12.10. Створення смітників, самовільне скидання побутового сміття, побутових відходів, будівельного сміття, відходів виробництва у невідведених для цього місцях. Складування на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових територіях тари, конструкцій, виробів, ґрунту, будівельних матеріалів тощо без відповідного дозволу.
12.11. Несвоєчасне вивезення побутового сміття із контейнерних майданчиків.
12.12. Спалювання на території міста листя, гілок, відходів виробництва, а також спалювання сміття в контейнерах, урнах та на контейнерних майданчиках, у дворах.
12.13. Транспортування сміття, паперу, сипучих матеріалів тощо відкритим способом або таким, що призводить до їх розтрушування чи розкидання.
12.14. Забруднення доріг й інших міських територій внаслідок виносу бруду за колесами автомобілів.
12.15. Незадовільне утримання (незадовільний санітарно-технічний стан, несвоєчасне прибирання та очищення) громадських туалетів.
12.16. Знищення зелених насаджень без спеціального на те дозволу.
12.17. 3ахаращення зеленої зони будь-якими матеріалами, влаштування звалищ сміття, вибірка піску, глини, випасання худоби на зелених зонах, розпалювання вогнища, засадження городів у невідведених для цього місцях, забивання в дерева цвяхів, кріплення до них електрощитів, ламання дерев, кущів, зривання та ламання квітів; установлення на зелених зонах торгових точок без дозволу виконкому міської ради.
12.18. Забруднення водоймищ, гідротехнічних споруд, фонтанів.
12.19. Наїзд на будь-якому автотранспорті на тротуари (крім випадків, передбачених Правилами дорожнього руху), пішохідні доріжки, зелені зони, декоративні огорожі та паркування на них.
12.20. Миття, заправка, ремонт транспортних засобів на проїжджій частині вулиць, тротуарах, у житлових мікрорайонах та необладнаних для цього місцях.
12.21. Паркування автотранспортного засобу у межах парків, скверів, самовільне паркування у межах зони паркування.
12.22. Самовільне встановлення літніх майданчиків, відгороджень, постійної і тимчасової огорожі, риштування, палаток, спеціальних конструкцій зовнішньої реклами (несвоєчасна їхня перереєстрація), місць торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків тощо у невідведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу.
12.23. Розміщення дорожніх знаків без погодження із Державтоінспекцією, власником доріг.
12.24. Розміщення об’яв, афіш, листівок, плакатів тощо у невідведених для цього місцях. Відповідальність за порушення цієї заборони несе організація, власник чи особа, яка здійснює розповсюдження об’яв, афіш, листівок, плакатів тощо.
12.25. Утримання собак і котів з порушенням існуючих норм та правил утримання собак і котів у містах і населених пунктах. Утримання на балконах і лоджіях тварин, птахів і бджіл.
12.26. Викидання сміття з вікон (у т. ч. автотранспортних засобів), балконів, витрушування на сходинковій площадці чи з балконів килимів та килимових доріжок.
12.27. Проведення робіт, пов’язаних з переобладнанням, реконструкцією основних конструктивних елементів будівель, інженерних комунікацій і мереж, у т.ч. систем інформаційних комунікацій та обладнання, без узгодження з організаціями й підприємствами, у веденні яких знаходиться житловий фонд, інженерні комунікації та мережі.
12.28. Самовільний ремонт або підключення до інженерних мереж будь-якого призначення (підземних і наземних).
12.29. Розміщення зливових ям на територіях, прилеглих до приватних домоволодінь.
12.30. Незадовільне утримання прибудинкових територій, територій підприємств і організацій, несвоєчасне прибирання прилеглої та закріпленої в установленому законом порядку території.
12.31. Несвоєчасне прибирання снігу і льоду із тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, місць паркування автомобілів, покрівель, прибудинкових територій, територій підприємств і організацій, у тому числі прилеглих до них територій; несвоєчасне посипання їх піском, скидання снігу на проїжджу частину вулиць.
12.32. Посипання тротуарів хімічними речовинами.
12.33. Відсутність урн для сміття на об’єктах, де їх обов’язкова наявність передбачена цими Правилами.
12.34. Відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів і теплових камер.
12.35. Витоки води, фекалій на впорядковані території.
12.36. Незадовільне забезпечення технічної справності:
а) доріг, вулиць, площ, тротуарів, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, підземних переходів, пішохідних доріжок;
б) колодязів водопровідних, каналізаційних, зв’язку і їм подібних, дощоприймачів, дренажів, колекторів дощової каналізації, теплових камер.
12.37. Незадовільне утримання (незадовільний зовнішній вигляд та технічна справність, невідповідність їх затвердженим паспортам, проектам, вимогам):
а) постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, ліхтарів вуличного освітлення, будинкових ліхтарів, стовпів, урн та контейнерів для сміття;
б) кіосків, літніх торговельних майданчиків, стаціонарних палаток, трансформаторних будок, телефонних і електричних шаф, навісів та павільйонів зупинок транспорту;
в) спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин, пам’ятників, скульптур.
12.38. Відсутність та незадовільне утримання покажчиків будинків, споруд та інших об’єктів, розташованих на міській території.
12.39. Незадовільний технічний стан фасадів, балконів та інших елементів.
12.40. Перевищення максимальних рівнів шуму, встановлених СанПІН №3077-84 при використанні працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму.
12.41. Використання гучномовної апаратури на відкритих та закритих концертних та танцювальних майданчиках, у закладах громадського харчування (ресторанах, барах, кафе тощо), гральних будинках, закладах культури без вжиття заходів щодо забезпечення нормативних рівнів шумів, встановлених СанПІН № 3077-84 після 22.00 години.
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

У дійсних Правилах наведені нижче терміни і поняття вживаються в такому значенні:
балансоутримувач – спеціально вповноважені на конкурсних засадах державними чи місцевими органами влади підприємства організації, які відповідають за утримання та збереження зелених насаджень на підпорядкованих територіях зеленого господарства;
благоустрій міста – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
власники земельних ділянок – це юридичні та фізичні особи, які мають документ на право власності на ділянку;
будівельні відходи – відходи, що утворюються при веденні капітального будівництва, капітального ремонту і реконструкції будинків і приміщень, переобладнанні житлових приміщень у нежилі, ремонті доріг, тротуарів, відповідальність за вивіз для поховання яких несе організація, що виконує вищеперераховані роботи;
бункери-накопичувачі – бункери-накопичувачі (ССК-10, Кубо 17) –сміттєзбірний комплекс і комплекс прибирання побутових відходів з обсягом 10 мі і 17 мі;
великогабаритне сміття (ВГС) – відходи (непридатна побутова техніка, меблі), вироблені мешканцями міста, підприємствами, установами, організаціями в місцях проживання, праці, обслуговування, лікування, навчання, завантаження і перевезення яких вимагає додаткових механізмів, машин тощо;
видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їхньої утилізації;
виробничі відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробничої діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення і від яких їхній власник повинен позбутися шляхом утилізації або видалення;
відновлювальна (балансова) вартість об’єкта благоустрою – вартісна оцінка конкретних зелених насаджень, тротуарного покриття, малих архітектурних форм, елементів освітлення тощо, включаючи роботи по їх відновленню.
власна територія – частина міської території, що має площу, межі, місце розташування, правовий статус й інші характеристики, відображені в державному земельному кадастрі, що знаходиться у власності, надана в користування або в оренду юридичним і фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності;
вулиця (дорога) – частина території, призначена для руху транспортних засобів та пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними та підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів або краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально збудовані тимчасові дороги, окрім самостійно накатаних доріг (колій);
державний нагляд – діяльність державних органів у сфері карантину рослин, що здійснюється періодично, з метою забезпечення дотримання особами фітосанітарних заходів у процесі виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, у тому числі експорту, імпорту об’єктів регулювання;
захист зелених насаджень – система правових, організаційних та екологічних заходів, які спрямовані на утворення, збереження та відтворення зелених насаджень, озеленених територій та зелених масивів;
зелені насадження – дерева, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність штучного та природного походження на визначеній території;
землевласник – юридична або фізична особа, якій виділяється земля;
знищення зелених насаджень – ушкодження зелених насаджень до ступеню припинення росту;
карантинна зона – територія, на якій запроваджено карантинний режим;
карантинний організм – вид шкідливого організму, який у разі занесення або обмеженого поширення на території України може завдати значної шкоди рослинам і рослинним продуктам;
карантин рослин – система заходів, спрямованих на запобігання занесенню та/або поширенню регульованих шкідливих організмів, або забезпечення контролю за ними (локалізації);
карантинний режим – особливий правовий режим, що передбачає систему фітосанітарних заходів, які здійснюються у карантинній зоні з метою локалізації та ліквідації карантинних організмів;
компенсаційне озеленення – відтворення зелених насаджень замість знищених або ушкоджених;
контейнер – стандартна ємність для збору побутових відходів споживання обсягом 0,5 - 0,75 , 1,1 м3;
критерій оцінки стану прибирання і санітарного утримання території – показники (середній відсоток порушень), на підставі яких здійснюється оцінка стану прибирання і санітарного утримання території району;
малі архітектурні форми й елементи зовнішнього благоустрою – урни, лавки, паркани, газонні огородження, огорожі, пости регулювання дорожнього руху, телефонні кабіни, малі спортивні споруди, елементи благоустрою, щити для газет, оголошень, вивісок й інші елементи;
муніципальні відходи – тверді побутові відходи (ТПВ), великогабаритне сміття (ВГС), будівельне сміття, змети з доріг і всередині дворових територій, листя, обріз сухостійних дерев, гілок дерев і чагарників, скошені бур’яни і трави, відповідальність за вивіз з метою захоронення яких несе міська рада;
навал сміття – скупчення ТПВ і ВГС, що виникло в результаті самовільного скидання, яке по обсягу не перевищує 1-2 мі, на контейнерному майданчику або на будь-якій іншій території;
насадження загального користування – парки, дитячі парки, сади мікрорайонів, сквери, бульвари, лісопарки, заміські парки, сади житлових районів, набережні, які мають вільний доступ населення для відпочинку;
несанкціоноване (стихійне) звалище сміття – самовільне (несанкціоноване) скидання (розміщення) або складування ТПВ, ВГС, відходів виробництва і будівництва, іншого сміття, утвореного в процесі діяльності юридичних або фізичних осіб на площі понад 50 кв.м і обсягом понад 30 куб.м;
об’єкт озеленення – озеленена територія, яка організована за принципом ландшафтної архітектури, що включає в себе відповідно до функціонального призначення всі необхідні елементи благоустрою (парк, сад, лісопарк, захисна смуга, житловий мікрорайон, територія школи, лікарні, промислового підприємства тощо);
об’єкти регулювання - будь-яка рослина, продукт рослинного походження;
озеленення – здійснення заходів щодо садіння дерев, кущів, влаштуванню газонів і квітників на місцях, призначених для їхнього постійного росту, з метою організації сприятливих умов для праці, побуту і відпочинку населення, поліпшення мікроклімату, санітарно-гігієнічного або ландшафтного оформлення території. Складовими озеленення можуть виступати насадження дерев і кущів, облаштування газонів, квітників, садових доріжок, здійснення природоохоронних заходів тощо. У такий спосіб озеленення є складовою загального благоустрою території;
операції поводження з відходами – збір, перевезення, збереження, обробка (переробка), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів;
осередковий навал – скупчення муніципальних відходів, що виникло в результаті самовільного скидання, обсягом до 30 мі на території площею до 50 мІ;
підрядна організація – підприємство, що виконує на конкурсній основі спеціальні види робіт і в необхідних випадках має ліцензію на право здійснення визначених видів робіт;
підтоплення – підйом ґрунтових вод, викликаний підвищенням рівня води в ріках, водоймищах, затоплення дороги, переходів, тонелів і т.д. від атмосферних опадів, сніготанення, неякісного укладення асфальту, скидання або витоку води з інженерних систем і комунікацій, несправності дренажної системи або порушення правил поверхневого водовідведення, яке перешкоджає рухові пішоходів, автотранспорту, міського пасажирського транспорту. Підтопленою вважається територія площею 2 кв.м і глибиною більш З см;
прилегла територія – територія, що безпосередньо примикає до меж будинку,у тому числі індивідуальної забудови, спорудження, огородження будівельного майданчика, автогаражного кооперативу, АЗС, об’єктів торгівлі, реклами й інших об’єктів по всьому периметру до проїзної частини, включаючи тротуари, зелену зону, паркувальний карман, а також 0,5 м частини дороги від бордюру, крім магістральних вулиць;
реєстр сміттєвивізних організацій - перелік підрядних сміттєвивізних організацій. У дані реєстру вноситься ліцензія на право здійснення даного виду діяльності, стан матеріально-технічної бази, професіоналізм обслуговуючого персоналу і досвід роботи. Головний показник – якість роботи підрядних організацій (дотримання договірних зобов’язань);
санітарне очищення території – комплекс заходів щодо очищення міських територій від муніципальних відходів, снігу, випадкового сміття і утилізації побутових відходів, великогабаритного сміття, дезінфекція контейнерів та контейнерних майданчиків;
спеціально відведені місця або об’єкти – місця або об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, спорудження, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів або здійснення інших операцій з відходами;
суб’єкт, що хазяює – підприємства, організації, установи, їхні структурні підрозділи, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості, а також приватні підприємці, що здійснюють підприємницьку й іншу господарську діяльність на території міста;
тверді побутові відходи (ТПВ) – побутові відходи споживання, які утворюються та накопичуються мешканцями у житлових будинках, гуртожитках, в’язницях, у пансіонатах, готелях, ресторанах, столових і інших установах громадського харчування, навчальних закладах, лікувальних, торговельних закладах, адміністративних будинках, видовищних і спортивно-розважальних установах, пляжах, тимчасових об’єктах обслуговування населення, на цвинтарях;
тимчасові об’єкти обслуговування населення – кіоски, павільйони, кіоски громадського харчування, відкриті літні майданчики, намети, ларки, шатри, ларі, столики, лотки, торговельні автомати, стоянки автотранспорту й інші споруди поверховістю не вище двох поверхів, розміщені на термін до п’яти років;
утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних або енергетичних ресурсів;
утримання зелених насаджень – дотримання режиму їх використання з проведенням агротехнічних заходів, що сприяють нормальному ростові;
утримання доріг – комплекс робіт з підтримки транспортно-експлуатаційного стану доріг, дорожніх споруд, смуг відводу, елементів облаштованості доріг, організації і безпеки руху, що відповідають вимогам законів України;
ушкодження зелених насаджень – заподіяння шкоди кореневій системі, кроні, стовбурові, гілкам дерев і кущів , яке не веде до припинення росту;
ушкодження об’єкта озеленення – заподіяння шкоди рослинності й елементам благоустрою об’єкта озеленення;
фітосанітарні заходи – будь-які заходи, включаючи усі відповідні закони, нормативно-правові акти, фітосанітарні правила, вимоги та процедури, що є обов’язковими для виконання органами державної влади та особами.

Додаток 1
до Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м.Миколаєві

Перелік органів,
яким надається право складати протоколи, що підтверджують факти порушень Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Миколаєві

№п/п Розділи і пункти Правил Адміністрації районів містаДепартамент житлово-комунального господарства Міські та районні органи санітарного наглядуГоловне управління містобудування та архітектуриВідділ організації торгівлі, громадського харчування, роботи ринків та комплексів торговельних павільйонівВідділ пасажирських перевезень, зв’язку та розвитку телекомунікацій раїни в Миколаївській областіУправління ММУ УМВС Українив Миколаївській області,члени громадських формувань з охорони громадського .порядку Підприємства всіх форм власності, які обслуговують житловий фонд
12345678910
1Засмічення, забруднення приміщення та місця загального користування сміттям, недопалками, недогризками, лушпинням, папером тощо. * * * * * *
2Пошкодження об’єктів благоустрою ** **
3 Виконання без письмового дозволу департаменту житлово-комунального господарства:- розриття ґрунту для усіх видів робіт;- дорожніх робіт;- розміщення тимчасових і постійних огорож та парканів, крім огородження квітників і дерев у межах прибудинкових територій;- розташування будівельних лісів під час ремонту фасадів будівель (споруд);- розміщення рекламних конструкцій. * * * *
4Виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт понад нормативні терміни, вказані у дозволі. Самовільне виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт.Виконання робіт з благоустрою міста без затверджених проектів на виконання земляних робіт та відповідного дозволу, виданого департаментом житлово-комунального господарства. * * * * * * * *
5Відсутність освітлення розкопаного місця; відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій, згідно з проектом виконання робіт. * * * *
6 Неякісне відновлення благоустрою об’єкта після виконання будівельних, ремонтно-будівельних робіт. * * * *
7Несвоєчасне вивезення будівельного сміття з будівельних майданчиків. ***
8Завантаження контейнерів для побутового сміття будівельним сміттям, металобрухтом. * * *
9Відсутність у суб’єктів благоустрою договору на вивіз ТПВ і ВГС зі спеціалізованими організаціям. * * *
10Відмова суб’єктів від укладання договору на санітарне утримання прилеглої території. * *
11 Відсутність контейнеру для сміття у місцях, в яких цими Правилами передбачено його наявність.Відсутність твердого покриття на контейнерних майданчиках для сміття. * * *
12Несвоєчасне вивезення побутового сміття із контейнерних майданчиків * *
13Створення смітників, самовільне скидання побутового сміття, побутових відходів, будівельного сміття, відходів виробництва у невідведених для цього місцях. Складування на вулицях, площах, зелених зонах, прибудинкових територіях тари, конструкцій, виробів, ґрунту, будівельних матеріалів тощо без відповідного дозволу. * * * *
14Спалювання на території міста листя, гілок, відходів виробництва, а також спалювання сміття в контейнерах, урнах та на контейнерних майданчиках, у дворах. * *
15Транспортування сміття, паперу, сипучих матеріалів тощо відкритим способом або таким, що призводить до їх розтрушування чи розкидання. * * *
16Забруднення доріг та інших міських територій внаслідок виносу бруду за колесами автомобілів. * * * *
17Незадовільне утримання (незадовільний санітарно-технічний стан, несвоєчасне прибирання та очищення) громадських та дворових туалетів. * *
18Знищення зелених насаджень без спеціального дозволу.* *
19 3ахаращення зеленої зони будь-якими матеріалами, влаштування звалищ сміття, вибірка піску, глини, випасання худоби на зелених зонах, розпалювання вогнища, засадження городів у невідведених для цього місцях, забивання в дерева цвяхів, кріплення до них електрощитів, ламання дерев, кущів, зривання квітів; установлення на зелених зонах торгових точок без дозволу виконкому міської ради. * * *
20Забруднення водоймищ, гідротехнічних споруд, фонтанів. *
21Наїзд на будь-якому автотранспорті на тротуари (крім випадків, передбачених Правилами дорожнього руху), пішохідні доріжки, зелені зони, декоративні огорожі та паркування на них. * * *
22Миття, заправка, ремонт транспортних засобів на проїжджій частині вулиць, тротуарах, у житлових мікрорайонах та у необладнаних для цього місцях. * * * *
23Самовільне паркування автотранспортних засобів у межах парків, скверів. **
24Самовільне встановлення літніх майданчиків, постійних і тимчасових огорож, риштування, палаток, спеціальних конструкцій зовнішньої реклами (несвоєчасна їхня перереєстрація), місць торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків тощо у невідведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу. * * * * *
25Розвішування дорожніх знаків без погодження із Державтоінспекцією, власником доріг. *
26Розміщення об’яв, афіш, листівок, плакатів тощо у невідведених для цього місцях. Відповідальність за порушення цієї заборони несе організація, власник чи особа, яка здійснює розповсюдження об’яв, афіш, листівок, плакатів тощо. * *
27Утримання собак і котів з порушенням існуючих норм та правил утримання собак і котів у містах і населених пунктах. Утримання на балконах і лоджіях тварин, птахів і бджіл. * * *
28Викидання сміття з вікон (у т. ч. автотранспортних засобів), балконів, витрушування на сходинковій площадці чи з балконів килимів та килимових доріжок. * * *
29Проведення робіт, пов’язаних з переобладнанням, реконструкцією основних конструктивних елементів будівель, інженерних комунікацій і мереж, у т.ч. систем інформаційних комунікацій та обладнання, без узгодження з організаціями й підприємствами, у веденні яких знаходиться житловий фонд, інженерні комунікації та мережі. * * * *
30Самовільний ремонт або підключення до інженерних мереж будь-якого призначення (підземних і наземних). * * *
31Розміщення зливових ям на територіях, прилеглих до приватних домоволодінь. * *
32Незадовільне утримання прибудинкових територій, територій підприємств і організацій, несвоєчасне прибирання прилеглої та закріпленої в установленому законом порядку території. * * * * *
33Несвоєчасне прибирання снігу і льоду із тротуарів, пішохідних доріжок, доріг, місць паркування автомобілів, покрівель, прибудинкових територій, територій підприємств і організацій та прилеглих до них територій; несвоєчасне посипання їх піском, скидання снігу на проїжджу частину вулиць. * * * *
34Посипання тротуарів хімічними речовинами.* * *
35Відсутність урн для сміття на об’єктах, де їх обов’язкова наявність передбачена цими Правилами. * * *
36Відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів і теплових камер. * * *
37Витоки води, фекалій на впорядковані території.* * *
38Незадовільне забезпечення технічної справності:- доріг, вулиць, площ, тротуарів, пішохідних переходів, мостів, шляхопроводів, підземних переходів, пішохідних доріжок;- водопровідних, каналізаційних, зв’язку і їм подібних колодязів, дощоприймачів, дренажів, колекторів дощової каналізації, теплових камер. * * *
39Незадовільне утримання постійних і тимчасових огорож, парканів, газонних огорож, ліхтарів вуличного освітлення, домових ліхтарів, стовпів, урн та контейнерів для сміття. * * *
40Незадовільне утримання кіосків, літніх торговельних майданчиків, стаціонарних палаток, трансформаторних будок, телефонних і електричних шаф, навісів та павільйонів на зупинках транспорту. * * *
41Незадовільне утримання конструкцій зовнішньої реклами, вивісок і вітрин, пам’ятників, скульптур. * *
42Відсутність та незадовільне утримання покажчиків будинків, споруд та інших об’єктів, розташованих на міській території. * *
43Незадовільний зовнішній стан фасадів, балконів та інших елементів. * * *
44Перевищення максимальних рівнів шуму, встановлених СанПІН №3077-84 при використанні працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму. * * *
45Використання гучномовної апаратури на відкритих та закритих концертних та танцювальних майданчиках, у закладах громадського харчування (ресторанах, барах, кафе тощо), ігорних будинках, закладах культури без вжиття заходів щодо забезпечення нормативних рівнів шумів, встановлених СанПІН № 3077-84 після 22.00 години. * * * *

Додаток 2
до Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м.Миколаєві

ДОГОВІР
на утримання прилеглої території
місто Миколаїв “___” __________200__року

Адміністрація _________________ району виконкому Миколаївської міської ради, в особі ______________________________________________, яка діє на підставі Положення про адміністрацію (далі – Управитель), та ________________________________________________________________
________________________________________________________________
в особі _________________________________________________________,
який (а) діє на підставі ____________________________________________
(далі – Виконавець), керуючись Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Управитель доручає, а Виконавець безпосередньо або шляхом залучення на договірних засадах фізичних та юридичних осіб забезпечує належне утримання прилеглої до об’єкта благоустрою території.
1.2. Об’єкт благоустрою розташований за адресою: ______________
________________________________________________________________
1.3. Прилеглою територією за цим договором вважається територія, визначена планом-схемою, яка є невід’ємною частиною договору.
1.4. Фінансування робіт з утримання прилеглої території проводиться за рахунок Виконавця.
1.5. Утримання прилеглої території включає в себе:
- ручне або за допомогою технічних засобів прибирання від сміття та бур’яну визначеної у план-схемі території;
- утримання у належному стані під’їзних шляхів;
- забезпечення належного утримання прилеглої території в осінньо-зимовий та весінній періоди з метою попередження травматизму, а саме: очищення від снігу та льоду проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, сходинок входу в будинки і споруди, посипання їх піском тощо.
1.6. За погодженням з Управителем проводиться:
- влаштування, ремонт та очищення відкритих водостоків та власної зливової каналізації до місця підключення до мережі міста;
- влаштування, ремонт, щоденне санітарне прибирання та очищення зелених зон і насаджень та їх технологічне обслуговування;
- влаштування, ремонт та обслуговування турнікетів, малих архітектурних форм;
- садіння та утримання зелених насаджень, знесення аварійних та сухостійних дерев.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Управитель має право:
2.1.1. Вимагати від Виконавця дотримання умов цього договору.
2.1.2. Проводити перевірку стану утримання прилеглої території. У разі виявлення порушень, складати Протокол про адміністративне правопорушення з наступним поданням на розгляд адміністративної комісії при адміністрації району міста.
2.1.3. У разі спричинення шкоди об’єкту благоустрою, складати відповідний акт та подавати матеріали до суду для відшкодування завданих збитків.
2.2. Управитель зобов’язується забезпечити Виконавцю пріоритетне право у використанні закріпленої території шляхом надання йому за зверненням дозволів на розміщення об’єктів виносної торгівлі, рекламних носіїв тощо, а також вжити заходів по припиненню на закріпленій за Виконавцем території протиправних дій третіх осіб, таких, як стихійна торгівля, розміщення без погодження Виконавця об’єктів інших суб’єктів господарювання.
2.3. Виконавець має право:
2.3.1. Звертатися до Управителя з пропозиціями про перегляд план-схеми.
2.3.2. Вносити свої пропозиції з питань утримання та благоустрою прилеглої території.
2.4. Виконавець зобов’язаний:
2.4.1. Утримувати прилеглу територію.
2.4.2. Дотримуватися нормативно-правових актів та умов цього договору при виконанні своїх обов’язків.
2.5. У випадку необхідності зміни розміру прилеглої території, зацікавлена сторона подає свої пропозиції іншій стороні в письмовій формі, які підлягають розгляду протягом 30 робочих днів. Зміна розміру прилеглої території оформлюється шляхом складання нового плану-схеми та затверджується додатковою угодою, підписаною уповноваженими представниками сторін.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
(наслідки невиконання умов договору)

3.1. У разі порушення Виконавцем умов цього договору він несе відповідальність, передбачену статтею 152 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення” у порядку, встановленому в цьому Кодексі.
3.2. Виконавець відшкодовує матеріальні збитки, завдані невиконанням обов’язків, передбачених пунктом 2.4 цього Договору, згідно із законодавством.
3.3. Управитель і Виконавець за порушення умов цього Договору несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.

4. ПЕРЕЛІК ФОРС-МАЖОРНИХ ОБСТАВИН

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникла після укладення цього Договору внаслідок обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити або попередити.
4.2. При виникненні обставин, зазначених у пункті 4.1, і неможливості виконання умов Договору, кожна Сторона повинна в семиденний термін з дня виникнення цих обставин, повідомити про них у письмовій формі іншу Сторону. Повідомлення повинно містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що підтверджують наявність цих обставин і, по можливості, дають оцінку їх впливу на виконання стороною своїх обов’язків за цим Договором.
4.3. Якщо Сторона не направила чи несвоєчасно направила повідомлення, передбачене у пункті 4.2, то вона не звільняється від виконання обов’язків за цим Договором.
4.4. У випадках виникнення обставин, передбачених у пункті 4.1, термін виконання Стороною обов’язків за цим Договором переноситься відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини та їх наслідки.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ
ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ,
ДАТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Виконавець на договірній основі з Управителем утримує прилеглу територію за винятком, коли Управитель і Виконавець є однією й тією самою особою.
5.2. Спори щодо змісту конкретного Договору та спори, що виникають між Сторонами під час його виконання, вирішуються за згодою Сторін або в установленому законодавством порядку.
5.3. Зміни та доповнення до Договору дійсні, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані сторонами або уповноваженими представниками Сторін.
5.4. Договір діє протягом одного року.
5.5. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна зі сторін не висловила наміру внести до нього зміни або доповнення, він продовжується на наступний рік.
5.6. Цей Договір оформлено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в Управителя, а
другий – у Виконавця.
5.7. Договір вступає в силу з моменту його підписання.

6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
УПРАВИТЕЛЬ: ВИКОНАВЕЦЬ:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підписи Сторін:_______________________(підпис) М.П. ________________________ (підпис) М.П.

ДОДАТОК
до договору № ______________

ПЛАН – СХЕМА
прилеглої території за адресою: __________________________________

Спеціаліст відділу санітарної
інспекції адміністрації району міста _____________________


Виконавець договору ____________________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: